Bu rapor, SPK`nın 12.02.2013 tarih ve 5/145 nolu İlke Kararı`nda

Transkript

Bu rapor, SPK`nın 12.02.2013 tarih ve 5/145 nolu İlke Kararı`nda
Bu rapor, SPK’nın 12.02.2013 tarih ve 5/145 nolu İlke Kararı’nda bahse konu halka arza
aracılık eden kuruluş dışında farklı bir kuruluş tarafından hazırlanan rapor kapsamında
olmayıp, sadece müşterilerimizi bilgilendirme amaçlıdır. Tüm bilgiler halka arz
izahnamesinden ve Fiyat Tespit Raporu’ndan alınmış, herhangi bir yorum yada öneri
eklenmemiştir.
Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. Arz Bilgisi
Pegasus 18-19 Nisan tarihlerinde 17 TL - 20,4 TL fiyat aralığında talep toplanarak Borsa İstanbul Ulusal
pazarda halka arz edilecektir. Halka arz sermaye artırımı, ortak satışı ve talebe bağlı olarak ek satış olacak
şekilde gerçekleştirilecektir. 27.272.000 TL nominal değerli pay sermaye artırımına konu olurken ortak satışı
4.813.000 TL olacaktır. Yeterli miktarda talep gelmesi durumunda ortaklar 3.209.000 TL tutarındaki
nominal paylarını ek satışa konu edebileceklerdir. Halka Arz bilgileri aşağıdaki gibidir;
Halka Arz Bilgileri
İhraççı
Aracı Kurum
Aracılık yöntemi
Satmama Taahhüdü
Fiyat İstikrarı
Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş
En iyi gayret aracılığı
Şirket ve Ortakları için 365 gün
Payların İMKB'de işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gün süre ile
Esas Holding A.Ş'nin portföyünden halka arz edilecek paylardan toplam
Fiyat İstikrarı Fonu
4.813.000 TL nominal değerdeki kısmının satışından elde edilecek hasılat
Planlanan Zamanlama
18-19 Nisan 2013 (2012 yıl sonu finansalları baz alınarak)
Kote Olunacak Pazar
Borsa İstnabul Ulusal Pazar
Halka Arz Yapısı
Sermaye Artırımı ve Ortak Satışı
Sermaye Artırımı:27.272.000 TL nominal değerli pay
Halka Arz Büyüklüğü
Ortak Satışı:4.813.000 TL
Ek Satış:3.209.000 TL
Satan Ortak
Esas Holding A.Ş
Halka Arz Yöntemi
Fiyat Aralığı İle Talep Toplama
Halka Arz Fiyat Aralığı
17 TL- 20,4 TL
H.A.Ö Ödenmiş Sermaye
75.000.000 TL
Sermaye Artırımı
27.272.000 TL
Ortak Satışı
4.813.000 TL
Ek Satış
3.209.000 TL
H.A.S Ödenmiş Sermaye
102.272.000 TL
Halka Arz Büyüklüğü (Ek Satış Hariç) 545.445.000 TL - 654.340.000 TL
Halka Arz Büyüklüğü (Ek Satış Dahil) 599.998.000 TL - 719.997.600 TL
Halka Açıklık Oranı (Ek Satış Hariç)
31,4%
Halka Açıklık Oranı (Ek Satış Dahil)
34,5%
Yurtdışı kurumsal Yatırımcılar (%70)
Tahsis Grupları
Yurtiçi bireysel,nitelikli ve kurumsal yatırımcılar (%30)
Halka Arz Öncesi ve Sonrası Ortaklık Yapısı
Halka Arz Öncesi
Halka Arz Sonrası
Halka Arz Sonrası
(Ek Satış Hariç)
(Ek Satış Dahil)
Hisse (TL) Pay(%)
Hisse (TL) Pay(%)
Şirket Ortakları
Hisse (TL)
Pay(%)
Esas Holding
72.375.570
96,5%
67.562.570
66,1%
64.353.570
62,9%
Ali Sabancı
874.810
1,2%
874.810
0,9%
874.810
0,9%
Emine Kamışlı
874.810
1,2%
874.810
0,9%
874.810
0,9%
Kazım Köseoğlu
437.405
0,6%
437.405
0,4%
437.405
0,4%
Can Köseoğlu
437.405
0,6%
437.405
0,4%
437.405
0,4%
75.000.000
0,0%
100,0%
Halka Açık Kısım
Toplam
32.085.000 31,4%
102.272.000 100,0%
35.294.000 34,5%
102.272.000 100,0%
Pegasus Şirket Bilgisi

1990 yılında charter hizmetler sunmak üzere kurulan şirket daha sonra 2005 yılında Esas Holding
tarafından devralınması ile yurtiçi, yurtdışı yolcu taşımacılığına da başlamıştır.

31 Aralık 2012 itibari ile 2.045 çalışanı bulunmaktadır.

Şirketin merkez üssü İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı olmak üzere 4 noktadan operasyonlarını
sürdürmekte, yurtdışı hatlarda toplam 28 ülkede 41, yurtiçinde ise 29 noktaya seferler
düzenlemektedir.

Filosunda 31 Aralık 2012 itibari ile 40 uçak bulunmaktadır.
 Temmuz 2012’de 57’si A320neo,18’i A321neo olmak üzere 75 adet kesin ve 25 adet opsiyonlu
A320neo/A321neo olmak üzere toplam 100 adet Airbus siparişi verilmiştir. Siparişlerinin 63
tanesi 2018 ve sonrasında olmak üzere teslimlerin 2015 veya 2016’dan itibaren başlaması
planlanmaktadır.

Merkezi İstanbul’da bulunan Pegasus’un 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla 2.045 çalışanı
bulunmaktadır.

Şirketin 2010 yılında taşıdığı yurtiçi yolcu sayısı 5 milyon iken 2012 yılında bu rakam 8,3 milyona
ulaşmıştır, yurtdışı yolcu sayısı ise aynı dönemlerde 3,1 milyondan 4,8 milyona ulaşmıştır.
Toplamda yolcu sayısındaki bu artış % 26 BYBO’ya işaret etmektedir.

Şirket Türkiye’deki yurtiçi tarifeli yolcular bazında 2008 yılında pazarın %14’üne sahipken bu oran
2012 yılında %26’ya yükselmiştir. Yurtdışı yolcular pazarında ise 2008 yılında pazarın % 4’üne
sahipken bu oran 2011 ve 2012 yıllarında %8 olarak gerçekleşmiştir.

2012 yılında şirket tarafından sağlanan gelir 1.792 milyon TL, FAVKÖK ise %21,9’luk marj ile 392
milyon TL gerçekleşmiştir.
(FAVKÖK: Havayolu şirketlerinin bazıları faaliyetlerinde kullandıkları uçakları satın almayıp uzun süreli
kiralama yoluna gitmektedir bundan dolayı havayolu şirketlerinde FD/FAVÖK çarpanının yanı sıra
FD/FAVKÖK çarpanı da baz alınabilmektedir. FAVKÖK= FAVÖK + Operasyonel Kira Gideri.
Düzeltilmiş FD/FAVKÖK çarpanı hesaplanırken FAVÖK rakamına operasyonel kira giderleri eklendiği için net
borca da ilerleyen yıllarda gerçekleşecek olan operasyonel kira giderlerinin bugüne indirgenmesi ile ulaşılan
rakam eklenir ve düzeltilmiş net borca ulaşılır. Düzeltilmiş net borç rakamı piyasa değerine eklenerek
düzeltilmiş firma değerine ulaşılır. Düzeltilmiş Firma Değeri/FAVKÖK çarpanı bu şekilde hesaplanmaktadır.)
Bilanço:
Milyon TL
2010
2011
2012
AKTİFLER
1.236
1.832
2.209
109
198
339
49
20
210
2
12
15
35
125
73
Dönen Varlıklar
Nakit ve Nakit Benzerleri
Finansal Yatırımlar
Ticari ve Diğer Alacaklar
0
0
2
22
41
40
Duran Varlıklar
1.127
1.634
1.870
Diğer Alacaklar
264
203
133
Stoklar
Diğer Dönen Varlıklar
0
0
2
857
1.418
1.735
6
12
0
1.236
1.832
2.209
Kısa Vadeli yükümlülükler
391
558
538
Finansal Borçlar
210
292
186
Özkaynak yöntemi ile Değerlenen Yatırımlar
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Ertelenmiş Vergi Varlığı
PASİFLER
0
0
3
Ticari Borçlar
54
101
89
Çalışanlara Sağlanan Faydalar
11
7
26
Diğer Kısa Vadeli yükümlülükler
115
158
234
Uzun Vadeli Yükümlülükler
676
1.086
1.343
Finansal Borçlar
633
1.030
1.241
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
29
37
72
Çalışanlara Sağlanan Faydalar
0
0
4
14
18
26
169
189
327
75
7
26
67
-5
75
27
-15
102
0
75
12
126
114
0
Diğer Finansal Yükümlülükler
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Özkaynaklar
Sermaye
Geçmil Yıllar Karları/(Zararları)
Net Dönem Karı/Zararı
Diğer
Kontrol gücü olmayan Paylar
Gelir Tablosu:
Milyon TL
2010
2011
2012
978
38,60%
1.469
50,2%
1.792
22,0%
Jet Yakıtı Giderleri
Personel Giderleri
Bakım Giderleri
Yer Hizmetleri
Üst geçiş Giderleri
Konma Giderleri
Yolcu Servisi ve İkram Giderleri
Reklam Giderleri
Komisyon Giderleri
Kira Giderleri
Diğer Giderler
DiğerGelir/giderler net
Toplam Giderler
338
121
79
75
72
24
15
21
9
3
67
7
817
611
162
109
100
102
36
19
35
18
4
85
10
1.271
702
198
70
111
103
40
20
37
25
5
93
4
1.400
FAVKÖK
161
198
392
16,5%
13,5%
21,9%
23,0%
98,0%
PGS Operasyonel Gelirler
Büyüme(%)
FavKök Marjı
Büyüme(%)
Operasyonel Kiralama Gideri
78
112
85
FAVÖK
83
86
307
8,5%
5,9%
17,1%
3,6%
257,0%
Favök Marjı
Büyüme(%)
Amortisman ve Tükenme Payı Gideleri
40
76
104
FVÖK
43
10
203
-0,1
-12
0,4
-18
-1,5
-36
31
-8
166
Air Berlin Türkiye Vergi Öncesi Karı
Vergi Öncesi Kar/Zarar (UFRS)
Ertelenmiş Vergi Gideri
0
30,9
-11
-6
-13,6
-1
-10
155,5
-29
Net Kar/Zarar
19,9
-14,6
126,5
İştiraklerden doğan kar/zarar
Finansal Gelir/Gider
Vergi Öncesi Kar
Piyasa Çarpanları/ Benzer Şirketler
30.09.2012 Bağımsız Denetim Raporu Veri
Benzer Şirket Çarpanları
FD/FAVÖK
PD/DD
THY
7,3
1,6
Yurtdışı Benzer Şirketler
6,9
1,3
F/K
7,4
12,7
Yurtdışında Hava taşımacılığı sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin çarpanlarının medyanları bulunarak
yukarıdaki çarpanlara ulaşılmıştır.
Fiyat Tespit Raporunda Baz Alıınan Çarpanlar
Ryanair
Easyjet PLC
FD/FAVÖK
Düzeltilmiş FD/FAVKÖK
F/K
8,5
8,3
14
9,6
9,1
16,2
Norwedian Air
14,5
10
16,3
Tiger Airways
66,5
16,1
a.d
8,1
10,5
4,1
Airasia Bhd
Gol-Adr
111,5
15,5
a.d
Spirit Airlines
8,1
7,6
17
JetBlue Airways
6,3
6,4
15,2
THY
7,6
7,5
7,9
6,3
8,5
111,5
6,4
9,1
16,1
4,1
15,2
17
Minimum
Medyan
Maksimum
Fiyat tespit raporunda Pegasus ile benzer faaliyet modeline sahip olduğu düşünülen ve değerlemede kıyas
olarak kullanılan yurtdışı şirketler ve çarpanları yukarıdaki gibidir;

Benzer belgeler

2015 Yıl Sonu Sonuçları

2015 Yıl Sonu Sonuçları Tat Gıda San. A.Ş. Aralık 2015 finansalları

Detaylı

Halka Arz Bilgilendirme Notu Royal Halı

Halka Arz Bilgilendirme Notu Royal Halı Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. Arz Bilgisi Pegasus 18-19 Nisan tarihlerinde 17 TL - 20,4 TL fiyat aralığında talep toplanarak Borsa İstanbul Ulusal pazarda halka arz edilecektir. Halka arz sermaye ...

Detaylı