ageLOC Science Teknik Bildiri

Transkript

ageLOC Science Teknik Bildiri
ageLOC® Bilimi ve “Fonksiyonel Gençlik Geni Kümeleri”
Remona Gopaul, Helen Knaggs, Jan Lephart
Nu Skin Global Research and Development, Provo, UT, ABD
Giriş
Cildin yaşlanmasında rol oynayan biyolojik işlemler farklı türdeki genleri de içine alan birçok değişik
etmenlerce kontrol edilirler. Bu gen gruplarından bazıları yaşlanan cildin görünümü ile bağlantılı özelliklerden sorumludurlar ve Nu Skin Enterprises (NSE) ’de bu gruplara “Fonksiyonel Gençlik Geni
Kümeleri” adı verilmiştir. Gençlik ile ilişkili her bir fonksiyonel gen kümesi hiperpigmentasyon ve cilt
dokusunun bozulması gibi cildin yaşlanma göstergeleri ile bağlantılıdırlar.
İnsan cildi yaşlandıkça, bu Gençlik Geni Kümeleri içindeki genlerin davranışları ve genelde cildin genetik davranış profili de değişmektedir. Bu değişim hem dışsal hem de içsel etmenlerden etkilenir.
Genç görünen cildin genetik davranışının etkileri daha yaşlı görünen cildinkinden farklıdır. ageLOC®
bilimi Gençlik Geni Kümelerini harekete geçirerek, genleri aktifleştirme yöntemiyle işte bu sorunun
üzerine eğilmektedir.
Malzeme ve Yöntemler
ageLOC® tescilli maddesi cilde eşdeğer nitelikte kültürler üzerinde yapılan deneylerle değerlendirildi
(MatTek Human Skin EpidermFT Skin Model, MatTek Corp., Ashland, MA, ABD). Bu cilt kültürlerinin içeriğinde normal insan derisinde de bulunan epidermal keratinositler (üst deri hücreleri) ve deri
fibroblast hücreleri vardır. ageLOC® tescilli maddesi topikal olarak cilt kültürlerinin stratum corneum
(derinin cansız en üst tabakası) bölümüne 24 saat süre ile 37°C derecelik sıcaklıkta uygulandı. İçeriğinde
ageLOC® maddesi olmayan kuluçkalandırılmış (inkübe) kültürler kontrol grubunu oluşturdular. RNA
çıkarılıp saflaştırıldı; etiketlenen cRNA’nın sentezi yapıldı ve Affymetrix HG-U133 2.0 microarrays
kullanılarak analiz edildi.1, 2 RT-PCR3 ‘nin daha sonra Affymetrix verileri doğrulaması için özel bazı genleri hedeflemesi sağlandı.
Mattek
Epiderm FT
Affymetrix
HG U133 2.0
İstatistiksel
Analiz
Taqman
RT PCR
Şekil 1. Bu şemada ageLOC®’un insan derisine eşdeğer bir cilt üzerindeki aktivitelerini analiz etmek için kullanılan yöntem ve malzemeler
gösterilmektedir.
Analiz Sonuçları
Göreceli Katlanma Değişimi
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
CSF2
CSF3
Şekil 2. DNA mikrodizi verileri 24 saatlik uyarım sonrası CSF2 (2 no’lu koloni uyarma faktörü) ve
CSF3 (3 no’lu koloni uyarma faktörü) içindeki artışı göstermektedir.
Göreceli Katlanma Değişimi
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
IGFBP5
CLDN4
Şekil 3. DNA mikrodizi verileri 24 saatlik uyarım sonrası IGFBP5 (protein 5’e bağlanan insulin-benzeri
büyüme faktörü ) ve CLDN4 (claudin 4) içindeki artışı göstermektedir.
Değerlendirme
ageLOC® bilimi cilt yaşlanmasının özel bazı belirtilerinden sorumlu olan genetik davranışları hedefler. Üstün
cilt-bakımı maddelerinin uygulanmasıyla bu profil düzenlenerek daha genç görünen bir cilt oluşturulması
sağlanır. CSF2 ve CSF3 gibi genlerin melanogenesis ve keratinosit ayrışmasını düzenlemesi üzerine odaklanan araştırmalar sürdürülmektedir.4 Bu genlerin aktivitelerinin artırılması, melanin üretim işlemi ve keratinosit
ayrışmasıyla daha genç bir ciltte davranış profilinin daha iyi yansıtılabilmesi sağlanabilmektedir.
Kilit rol oynayan diğer iki gen ise IGFBP5 ve CLDN4 adındaki genlerdir. IGFBP5 ciltteki hücre yenilenmesinin düzenlenmesinde önemli bir rolü vardır.5 Bu genin faaliyetleri artırıldığında, cildin daha
genç görünmesini sağlayan hücre yenilenme oranında da artış görülmektedir. Araştırmalar göstermiştir
ki CLDN4 geni cildin nem oranının artırılmasında ve korunmasında (nem duvarının oluşturulmasında)
etkilidir.6 Bu genin faaliyetleri artırıldığında cilt daha iyi nemlendirilmiş ve korunmuş olmaktadır.
Sonuç
Bu araştırma sonucunda, ageLOC® teknolojisinin, ciltle ilişkili genlerin daha genç görünen bir cildi
oluşturmasını olumlu açıdan etkilediği anlaşılmıştır.
Yararlanılan Kaynaklar
1. Jiang, N. ve diğerleri.: “Methods for evaluating gene expression from Affymetrix microarray datasets”. BMC Bioinformatics, 2008, 9. sayfa 284.
2. AuER, H., Newsom D.L. ve Kornacker , K.: “Expression Profiling Using Affymetrix GeneChip Microarrays. Methods Mol Biol., 2009, 509, sayfa 35-46.
3. Bustin, S.A., ve diğerleri:. “Quantitative real-time RT-PCR-a perspective”. J Mol Endocrinol., 2005,
34. sayfa 597-601.
4. Hirobe , T. ve diğerleri.: “Granulocyte-macrophage colony-stimulating factor (GM-CSF) controls
the proliferation and differentiation of mouse epidermal melanocytes from pigmented spots induced
by ultraviolet radiation B, Pigment”. Cell Res, 2004, 17(3), sayfa 230-40.
5. Kim, K.S. ve diğerleri: “Induction of cellular senescence by insulin-like growth factor binding protein-5
through a p53-dependent mechanism”. Mol Bio Cell, 2007,18 (11), sayfa 4543-52.
6. Verdier-Sévrain, S. ve Bonté, F.: “Skin hydration: a review on its molecular mechanisms”. J Cos Dermatology, 2007, 6 (2), sayfa 75-82.