6. Sınıf Kitapçığı - Özel Körfezim Eğitim Kurumları

Transkript

6. Sınıf Kitapçığı - Özel Körfezim Eğitim Kurumları
TÜRKÇE TESTİ
1. Bu bölümde yanıtlayacağınız soru sayısı 12 dir.
2. Cevaplarınızı cevap kağıdınızın TÜRKÇE için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
1. Altı çizili sözcüklerden hangisinin kökü
diğerlerinden farklıdır?
4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem ünsüz
benzeşmesi hem de ünsüz yumuşaması aynı
sözcükte olmuştur?
A) Büyük işler başarmak için büyük düşünmek gerekir.
B) Mini kitaplıklar duraklara koyulsa faydalı olur.
C) Başkanlık seçimleri bu hafta yapıldı.
D) Akıntı önüne geleni sürüklüyordu.
A ) Arabası kapının önünde duruyordu.
B) “Kapıyı kapat” dedi.
C) Konuyu doğru anlamak önemlidir.
D) Suyu yere döktü.
A) Başkanlığa seçildiği için mutluydu.
B) Çocukça davranışlar sergiliyordu.
C) Seçkin yemeklerin olduğu bir yerdi.
D) Kitabın her sayfasını heyecanla okudu.
Her hakkı Özel Körfezim Eğitim Kurumları’na aittir.
2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde iyelik eki
kullanılmıştır?
DENEME SINAVI
6.SINIF TÜRKÇE SORULARI
5. Dirse Han( ) “Varın getirin öldüreyim( ) Böyle oğul
bana gerekmez( )” dedi. Dirse Han’ın adamları( ) “Biz
senin oğlunu nasıl getirelim?”
Yukarıda parantezle belirtilen yerlere hangi
noktalama işaretleri getirilmelidir?
A) (;) (.) (.) (,)
B) (:) (!) (!) (:)
C) (;) (,) (!) (;)
D) (:) (!) (;) (,)
3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde aynı sözcük
hem yapım eki hem de çekim eki almıştır?
6. Aşağıdakilerin hangisinde sayıların yazımı ile ilgili
bir yanlışlık yapılmıştır?
A) Sevgi en güzel duygu.
B) Seçimlere az zaman kaldı.
C) Bakıcı çocuklara iyi bakıyor.
D) İzleyici bunu bilmiyor.
A) Yangında 2’nci katta mahsur kaldılar.
B) III.Selim Osmanlı padişahlarındandır.
C) 17.30’ da okulun kapandığını söyledi.
D) Öğrencileri 3’er 3’er sayarak içeri aldılar.
1
DENEME SINAVI
6. SINIF TÜRKÇE SORULARI
7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde basit isim,
gövdeden türemiş isim ve birleşik isim bir arada
verilmiştir?
10. “Kesin sonuçlu bir galibiyet alamadığımız için siyasi
sorun yine çözülmemiş olarak kaldı.”
Yukarıda altı çizili sözcüğün cümleye kattığı anlam
aşağıdakilerin hangisinde yoktur?
A) Çanakkale tarihi bir şehrimizdir.
B) Çiçeklerden hanımeli çok güzel kokar.
C) İnsanlar Karadeniz’de balıkçılık yaparak geçiniyorlar.
D) Sabah kahvaltı yap, güne güzel başla.
A) Türkçe dersini çok seviyordu.
B) Geçen haftaki maçta o takımı yendik.
C) Bilgi yarışmasında yine zafer bizimdi.
D) Yarışta üstün gelen taraf olmayı başarmıştı.
11. Sanatçı zamanın acımasızlığına dayanmak
istiyorsa, hem çağına hem de geleceğine
seslenebilmelidir.
Yukarıdaki paragrafta yazar neyi istiyor?
A) Gerçekçi sanat yapılmasını.
B) Gerçekçi edebiyatın üstün olmasını.
C) Edebiyatın çığırlar arasında en üstün olmasını.
D) Edebiyatın hayal dünyasına da götürmesini.
Yukarıda altı çizili söz ile anlatılmak istenen nedir?
Her hakkı Özel Körfezim Eğitim Kurumları’na aittir.
8. Evet, severim gerçekçi edebiyatı, gerçekçi sanatı,
bütün çığırlar arasında onun en üstün olduğuna
inanırım. Ama düşünüyorum da : “Bizi alıp düşler
acununa götüren bir edebiyat da gerekli değil mi?”
A) Geç unutulmak.
B) Zamanla hatırlanmak.
C) Başarılı olmak.
D) Kalıcı olmak.
12. Sinema ve tiyatroyu birlikte ele aldığımızda ikisi
arasındaki farkları görmek daha kolay olur.Sinemada her
şey insanın önüne hazır olarak sunulurken tiyatro böyle
değildir. Demem şu ki sinema, teknolojinin nimetlerinden
daha çok faydalanırken tiyatroda bu daha sınırlıdır.
9) Yalnızlık korkusu ile ölüm korkusundan büsbütün
kurtulmuş, toplum içgüdüsünü yenmiş bir kişi bulunur
da o, başkalarını severse ancak onun sevgisi gerçek bir
sevgi, yalın bir sevgi olabilir.
Yukarıdaki metinde düşünceyi geliştirme
yollarından hangisine başvurulmuştur?
Yukarıdaki paragrafta asıl anlatılmak istenen nedir?
A) Benzetme
B) Tanımlama
C) Karşılaştırma
D) Sayısal verilerden yararlanma
A) Ölüm korkusu olan sevgiyi yaşayamaz.
B) Gerçek ve yalın sevgiyi korkularından kurtulan
insanlar yaşar.
C) Sevgiyi yaşamak için yalnızlık korkusundan
kurtulmalıyız.
D) Yalın bir sevgi en güzel duygudur.
Türkçe testi bitti.
Matematik testine geçiniz.
2
MATEMATİK TESTİ
1. Bu bölümde yanıtlayacağınız soru sayısı 12 dir.
2. Cevaplarınızı cevap kağıdınızın MATEMATİK için ayrılan kısmına
işaretleyiniz.
DENEME SINAVI
6. SINIF MATEMATİK SORULARI
1. Bir a sayısını kendisine en yakın ve kendisinden
büyük tam kare sayıya tamamlayan sayının birbirinden
farklı asal bölenlerinin toplamı T(a) olsun.
3. Bir kitabın ilk sayfasından başlanılarak 1,2,3,4,5,6,….
şeklinde numaralandırmak için 34 tane 2 rakamı
kullanıldığına göre, bu kitap en fazla kaç sayfa
olabilir?
Buna göre T(52) kaçtır?
B) 5
C) 7
A) 133
D) 9
B) 137
C) 141
D) 145
Her hakkı Özel Körfezim Eğitim Kurumları’na aittir.
A) 3
2. 4
5
6
8
3
2
4
5
7
21
20
?
4. 5 ileri 2 geri adım atarak ilerleyen bir kişi toplam
33 adım attığında başlangıçtan en fazla kaç adım
ilerlemiş olur?
Yukarıda verilen sayılar belli bir kurala göre
yerleştirilmiştir. Buna göre, “?” yerine
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) 43
B) 41
C) 39
D) 37
A) 17
3
B) 15
C) 12
D) 9
DENEME SINAVI
6. SINIF MATEMATİK SORULARI
7. Yedide ikisi dolu olan bir havuza 114 litre su konulunca
onda biri kadar su taşıyor. Buna göre bu havuz kaç
litreliktir?
5.
Yukarıdaki sayılar belli bir kurala göre
yerleştirilmiştir. Buna göre, m+n ifadesinin
değeri aşağıdakilerden hangisidir?
B) 110
C) 111 B) 160
C) 140
D) 120
D) 112
Her hakkı Özel Körfezim Eğitim Kurumları’na aittir.
A) 109
A) 180
8.
Yandaki şekil birbirine
eş yedi tane düzgün
altıgenden oluşmuştur.
Buna göre, taralı
alanın tüm alana
oranı aşağıdakilerden
hangisidir ?
6. (2x5y) dört basamaklı sayısı 9 ile tam
bölünebildiğine göre, x ile y nin çarpımının en büyük
değeri kaçtır?
A) 32
B) 30
C) 24
1
2
3
4
6
13
A)B) C) D) 18
4
D)
9
14
DENEME SINAVI
6. SINIF MATEMATİK SORULARI
9. İki basamaklı farklı beş doğal sayının toplamı 75
dir. En küçüğü ile en büyüğü dışındakilerin ortalaması
15 olduğuna göre, ortadaki sayı kaç farklı değer
alabilir?
11. Bir kümeste tavşanlar ve tavuklar bulunmaktadır. Bu
kümesteki hayvanların toplam ayak sayısı, baş sayısının
4 katından 12 eksik olduğuna göre, bu kümeste kaç
tavuk vardır?
A) 2
A) 6
C) 4
D) 6
B) 8
C) 10
D) 12
Her hakkı Özel Körfezim Eğitim Kurumları’na aittir.
B) 3
10.
12. Arda her gün bir önceki gün çözdüğü soru sayısının
2 katının 3 fazlası kadar soru çözüyor. Dördüncü gün
çözdüğü soru sayısı, ilk gün çözdüğü soru sayısının
9 katı olduğuna göre, Arda üçüncü gün kaç soru
çözmüştür?
y
5
0,3 + 2,6 + 0,5 = x +
A) 45
B) 63
C) 84
Eşitliğinde x ve y, 5`ten küçük birer doğal sayı
olduğuna göre y kaçtır?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
Matematik testi bitti.
Din Kültürü testine geçiniz.
5
D) 93
DİN KÜLTÜRÜ TESTİ
DENEME SINAVI
6. SINIF DİN KÜLTÜRÜ SORULARI
1. Bu bölümde yanıtlayacağınız soru sayısı 12 dir.
2. Cevaplarınızı cevap kağıdınızın DİN KÜLTÜRÜ için ayrılan kısmına
işaretleyiniz.
1. Kendisine kitap gönderilen ve kendisine kitap
gönderilmeyip bir önceki kitabın hükümlerini
uygulamakla görevli kimselere sırasıyla ne ad
verilir?
4. Aşağıdakilerden hangisi namazın kılınış
şartlarından biri değildir?
A) Kıyam
B) Kıraat
C) Niyet
D) Rükû
2. Hz. Adem -> 10 sahife
Hz. Şit -> 50 sahife
Hz. İdris -> 30 sahife
Hz. İbrahim -> 20 sahife
Yukarıda Peygamberleri ve kendilerine sahife sayıları
verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A) Hz. Adem
B) Hz. Şit
C) Hz. İdris
D) Hz. İbrahim
Her hakkı Özel Körfezim Eğitim Kurumları’na aittir.
A) Resûl - Nebi
B) Nebi - Resûl
C) Peygamber – Resûl
D) Şeyh – Nebi
5. Ayşe, öğretmenine Peygamberlerin sıfatları ile ilgili bir
sunum hazırlamıştır. Sunumunda Peygamberlerin çok
zeki olduklarını anlatan şu ayet-i kerimeyi söyler. “Hepsi
de güçlü bir iradeye ve keskin bir kavrayış yeteneğine
sahip olan İbrahim, İshak ve Yakup’u hatırla.” (Sad – 45.
ayet)”
Ayşe’nin sunduğu bu ayette, Peygamberlerin hangi
özelliği anlatılmaktadır?
A) İsmet
B) Sıdk
C) Emanet
D) Fetanet
3. Peygamberler büyük günah işlemezler. Zaman
zaman küçük hatalar işlemişlerdir. Bunlarda, hemen
Allah-u Teala tarafından uyarılıp düzeltilmiştir.
Peygamberlerin işlediği bu küçük hatalara ne ad
verilir?
6. Namaz kılan bir kimsenin secde halindeyken
söyleyeceği tesbih nedir?
A) Günah
B) Zelle
C) Sıdk
D) Fetanet
A) Sübhane rabbiye’l - âlâ
B) Sübhane rabbiye’l – azim
C) Rabbena leke’l hamd
D) Semiallahu limen hamideh
6
DENEME SINAVI
6. SINIF DİN KÜLTÜRÜ SORULARI
7. Kübra ile Eda yaz tatilinde Kudüs’e giderler. Orada
rehber eşliğinde gezerken öğle namazı vaktinin geçmek
üzere olduğunu fark ederler. Bulundukları yerde, sular
pis ve hastalık yapacak derecede mikropludur. Ararlar
ama ulaşabilecekleri hiçbir yerde temiz su bulamazlar.
10.
Fatma namaz kılmaya yeni başlamıştır. Namaz
kılarken şu sıralara uymuştur:
Bu durumda ne yapmaları gerekir?
A) Namazı kaza ederler.
B) Teyemmüm yaparak namazı kılarlar.
C) Zorunluluktan namazı terk ederler.
D) Temiz su bulana kadar beklerler.
- Niyet
- Başlama Tekbiri
- Sübhaneke
- Eûzu Besmele
- Zammı Sûre
- Fatiha
- Rûku
- Secde
Fatma namazda nasıl bir hata yapmıştır?
8. I- Yeni ameliyat olan Neşe Teyze
II- İnşaatta çalışan Ahmet Amca
III - İslam dinini yeni kabul eden Victoria
IV – Üniversiteye giden Burak
Yukarıdakilerden
yükümlüdür?
hangisi
namaz
kılmakla
Her hakkı Özel Körfezim Eğitim Kurumları’na aittir.
A) Niyeti başlama tekbirinden önce söylemiştir.
B) Sübhanekeden sonra Euzu-Besmele çekmiştir.
C) Fatiha’yı zammı-süreden sonra okumuştur.
D) Rüküdan sonra secde yapmıştır.
A) I, II, IV
B) II, III, IV
C) I, III, IV
D) Hepsi
11. İslamiyeti kabul etmediği halde hayatının sonuna
kadar Peygamberimizi koruyup, gözeten ve çok
seven akrabası aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hz. Hamza
B) Hz. Ebû-Bekir
C) Abdulmuttalib
D) Ebû Talib
12. İlk vahyin geldiği yerdir. Mekke’de bulunur.
Peygamberimiz burada sık sık inzivaya çekilirdi.
Yukarıda bahsedilen yer aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hirâ
B) Sevr
C) Taif
D) Cidde
9. Bayram namazı ve Cuma namazının ortak
özellikleri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dinimizde hükümleri aynıdır.
B) Cemaatle kılınmaları zorunludur.
C) Öğle namazı vaktinde kılınır.
D) İlave tekbirleri vardır.
Din Kültürü testi bitti.
Fen Bilimleri testine geçiniz.
7
FEN BİLİMLERİ TESTİ
DENEME SINAVI
6. SINIF FEN BİLİMLERİ SORULARI
1. Bu bölümde yanıtlayacağınız soru sayısı 12 dir.
2. Cevaplarınızı cevap kağıdınızın FEN BİLİMLERİ için ayrılan kısmına
işaretleyiniz.
3. Aşağıdaki tabloda A, B, C, hareketlilerine ait bilgiler
verilmiştir.
1.
KALP
VÜCUT
Buna göre # ile gösterilen yerlere aşağıdaki
sayılardan hangisi getirilemez?
İnsanda dolaşım sistemi şematik olarak verilmiştir.
A) 2,5
Buna göre;
I. 1 ve 3 bölümlerinde temiz kan bulunur.
II. 3 ve 4 bölümlerindeki kanlar birbirine karışır.
III. B ve C de kirli kan vardır.
IV. A ve D de temiz kan bulunmaz.
Yargılarından hangileri yanlıştır?
A) I, II
B) II, III
C) I,II, IV
D) I, II, III, IV
2. Mustafa öğretmen, ilkel ve gelişmiş hücrelerde
bulunan yapıları akıllı tahtada şöyle göstermiştir.
C) C) 5
D) 8
4. Şekildeki paralelkenar içindeki eşkenar üçgenlerin
içlerine solunum ve destek - hareket sistemlerine ait
kavram ve yazılar yazılmıştır.
Bu yapılardan sadece ilkel hücreye ait, sadece
gelişmiş hücreye ait ve ortak olanlar aşağıdaki
Venn şemalarının hangisinde doğru olarak
gösterilmiştir?
A) B) 3
Her hakkı Özel Körfezim Eğitim Kurumları’na aittir.
B) Mehmet, paralelkenar içindeki solunuma ait olan
eşkenar üçgenleri kesip çıkartırsa geriye kaç tane
eşkenar üçgen kalır?
D)
A) 3
8
B) 4
C) 5
D) 6
DENEME SINAVI
6. SINIF FEN BİLİMLERİ SORULARI
5. Aşağıdaki hareketlilerden hangisinin sürati daha
büyüktür?
A)
B)
50 km/h
C) 7. Ahmet Şubat ayı sabahında uyandığında evlerinin
karşısında bulunan göletin donduğunu görüyor. Üzülerek
göletin yanına gidiyor. Gölette bulunan balıkların ölmüş
olacağını, bir sonraki yazda bu gölette artık balık
tutamayacağını düşünüyor.
Yukarıdaki
paragrafta
belirtilen
öğrencinin
düşünceleri ile ilgili yapılan yorumlardan hangisi
doğrudur?
200 m/s
D)
400 m/h
A) Balıkların tamamı ölmüştür, öğrenci artık o gölette
balık tutamayacaktır.
220 km/h
B) Göletin her tarafı buz tutmuştur ama balıklar buz
içinde de solunum yapabildiğinden buz çözündüğünde
yaşamaya devam eder.
Her hakkı Özel Körfezim Eğitim Kurumları’na aittir.
C) Göletin sadece üstü buz tutmuştur ama balıkların
tamamı yaşamını yitirmiştir.
6.
D) Göletin sadece üstü buz tutmuştur. Balıklar
yaşamaya devam etmektedir. Öğrencinin düşüncesi
yanlıştır.
8. Aynı doğrultulu iki kuvvetin bileşkesinin en büyük
değeri 19N, bileşkesinin en küçük değeri 7N dur. Bu iki
kuvvet ile ilgili verilen;
1- Büyük kuvvetin şiddeti 12N’dur.
2- Küçük kuvvetin şiddeti 6N’dur.
3- Bu iki kuvvet arasındaki açı değiştirilerek bileşke
kuvvet 10N yapılabilir.
Mehmet, yukarıdaki şemada yer alan ifadelerin doğru
(D) ya da yanlış (Y) olduğuna karar vererek ilerliyor.
Yargılarından hangileri doğrudur?
Mehmet, doğru çıkışa ulaştığına göre ulaştığı çıkışta
yer alan rakam aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1 B) 3 C) 5 A) 1, 2 ve 3 D) 7
9
B) 2 ve 3
C) 1 ve 2
D) Yalnız 3
DENEME SINAVI
6. SINIF FEN BİLİMLERİ SORULARI
9.
11.
Sürtünmesiz yüzeyde bulunan cisme F1, F2, F3, F4 ve F5
kuvvetleri etki ediyor. Kuvvetler şiddetleri ile orantılı ve
eşit bölmelendirilmiştir.
Aynı noktadan aynı yöne doğru hareket eden K ve
L araçlarına ait grafikler veriliyor. Verilen grafiklere
bakılarak;
F1 kuvveti 20N olduğuna göre cismin dengelenmiş
kuvvetler etkisinde kalması için cisme hangi yönde
kaç Newton’ luk kuvvet uygulanmalıdır?
1- K aracı sabit süratle hareket etmektedir.
2- L aracının 0-4 s aralığında sürati sabittir.
3- İlk 4 saniyede K ve L araçları eşit miktarda yol
almıştır.
4- 4-6 s zaman aralığında L aracı durmaktadır.
10.
Kaç tane yargının doğru olduğu söylenebilir?
Her hakkı Özel Körfezim Eğitim Kurumları’na aittir.
A) 2 yönünde 10N
B) 1 yönünde 10N
C) 2 yönünde 20N
D) 1 yönünde 20N
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4
12.
Aralarında 1200m yol bulunan otomobil ve kamyon
şekilde verilen yönlerde sabit süratler ile hareket
etmektedir. Araçlar 24 saniye sonra K-L aralığında
karşılaştığına göre araçların süratleri;
Kütlesi 24 g hacmi 4 cm3 olan cisim, sıvı içerisinde
şekildeki gibi dengededir. Buna göre sıvı için
verilen hangi ifade doğrudur?
A) Cisim sıvıda yüzdüğü için sıvının yoğunluğu
6 g/cm3 tür.
B) Cisim sıvıda yüzdüğü için sıvının yoğunluğu 6 g/cm
den daha büyük olmalıdır.
V1 V2
1- 20m/s 2- 30m/s 3- 25m/s 4- 15m/s 5- 20m/s 20m/s
20m/s
35m/s
35m/s
30m/s
Verilenlerden kaç tanesi olabilir? (KL=LM)
A) 1
C) Cisim sıvıda yüzdüğü için sıvının yoğunluğu 6 g/cm
den daha küçük olmalıdır.
B) 2 C) 3
D) 4
Fen Bilimleri testi bitti.
Sosyal Bilgiler testine geçiniz.
D) Cisme bakılarak sıvının yoğunluğu hakkında
yorum yapılamaz.
10
SOSYAL BİLGİLER TESTİ
DENEME SINAVI
6. SINIF SOSYAL BİLGİLER SORULARI
1. Bu bölümde yanıtlayacağınız soru sayısı 12 dir.
2. Cevaplarınızı cevap kağıdınızın SOSYAL BİLGİLER için ayrılan kısmına
işaretleyiniz.
1. Aşağıda verilen gelişmelerden hangileri arasında
neden sonuç ilişkisi kurulamaz?
Neden
Sonuç
A) Kentlerin kurulması Tarımsal üretimin başlaması
Bilgi birikiminin ve aktarımının
B) Yazının bulunması
artması
3.
Özellikler
I
Ayrıntıyı gösterme
gücü fazladır
II
Hata oranı fazladır
III
Daha dar alanlar
gösterilmiştir
Büyük Ölçekli Küçük Ölçekli
X
X
X
X
Madenden araç gereçlerin
yapılması
IV
Ölçeğin paydası
küçüktür
D) Ticaretin gelişmesi
Paranın kullanılması
Büyük ve küçük ölçekli haritaların bazı özelliklerini
gösteren yukarıdaki tabloda numaralandırılmış
özelliklerden hangisi belirtilen harita türüne örnek
değildir?
Her hakkı Özel Körfezim Eğitim Kurumları’na aittir.
C) Ateşin denetim
altına alınması
A) I
B) II
C) III
D) IV
4. İnsanın ve diğer canlıların içinde yaşadığı doğal
çevre şartları yaşam açısından onlara değişik olanaklar
sunar. Örneğin hava sıcaklığının yüksek ve düşük
olması, yağışın az ya da çok olması yaşamımızı
doğrudan etkilemektedir.
2.
Aşağıdaki durumlardan hangisi hava koşullarının
sonucunda insan yaşamının doğrudan etkilendiğine
örnek olarak verilemez?
A) Hindistan’da Muson Yağmurları nedeniyle oluşan sel
ve taşkınların can-mal kaybına neden olması
Bir yelkenli ile dünya seyahati yapan denizciler,
aşağıda belirtilen hangi noktadan yola çıkıp
vardıkları yerde matematik konuma bağlı olarak
hava sıcaklığının düştüğünü hissederler?
A)
B)
C)
D)
Çıktıkları Yer
1
2
4
5
B) Amazon Havzası’nda deniz seviyesine yakın
bölgelerde nüfuslanma ve yerleşimin az olması
Vardıkları yer
3
3
5
2
C) Büyük Sahra ve çevresinde yerleşim alanlarının çok
seyrek ve vahalarda toplanmış olması
D) Hollanda’da tarım alanlarının, bataklıkların
kurutulması ve denizin doldurulmasıyla kazanılmış
olması
11
DENEME SINAVI
6. SINIF SOSYAL BİLGİLER SORULARI
5. Mezopotamya’da geçerli olan Hammurabi
Kanunlarında: “Eğer bir adamın, bir başkasının evini ya
da tarlasını zorla elinden aldığı ispat edilirse, o adam
ateşe atılacaktır.” hükmü yer almıştır.
7. İslamiyet’i benimseyen milletler, kutsal kitabı olan
Kur’an-ı Kerim’i okuyabilmek ve anlayabilmek için Arap
dilini ve alfabesini öğrenmeye başlamışlardır.
A) Çevre uygarlıklardan etkilenerek hazırlandığı
Bu durumun,
I. İslamiyet’in İslam ülkeleri arasında farklı algılanması
II. Kur’an-ı Kerim’in özgün biçimiyle öğrenilmesi
III. Arap kültürünün İslamiyet’i kabul eden toplumların
kültürlerini etkilemesi
B) Mezopotamya’da geçerli olan en gelişmiş hukuk
sistemi olduğu
sonuçlarından
savunulabilir?
C) Kişisel mülkiyeti korumaya yönelik hükümler içerdiği
A) Yalnız I
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III
Bu bilgi, “Hammurabi Kanunları” ile ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisini kanıtlar niteliktedir?
Her hakkı Özel Körfezim Eğitim Kurumları’na aittir.
D) Kanunların yalnızca kişiler arasındaki ilişkileri
düzenleyen hükümler içerdiğini
6.
I.
II.
III.
IV.
neden
olduğu
Varsayımda bulunma
Problem tespiti
Hipotez kontrolü
Araştırma yapma
Bilimsel araştırma yapmak isteyen bir öğrenci
yukarıdaki basamakları hangi sıraya göre yapmalıdır?
A) I,II , III ve IV
B) II, I, III ve IV
C) III, II, IV ve I
D) II, III, IV ve I
Yukarıdaki haritada gösterilen M noktasında yıllık
sıcaklık ortalaması 17 derece, N noktasında 9 derece,
P noktasında 18 derece, R noktasında ise 15 derecedir.
9.
Bu noktalardan “M ile N”, “P ile R” arasındaki yıllık
ortalama sıcaklık farkını oluşturan başlıca etkenler
aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?
A)
B)
C)
D)
8.
hangilerine
M-N
Bakı
Yükselti
Yükselti
Enlem
Yukarıdaki çizgi ölçeğin kesir ölçek olarak değeri
aşağıdakilerden hangisidir?
P-R
Enlem
Enlem
Bakı
Bitki Örtüsü
A) 1/3000
B) 1/6000
C) 1/3,000,000
D) 1/600.000
12
DENEME SINAVI
6. SINIF SOSYAL BİLGİLER SORULARI
10. Sosyal Bilgilerin;
I.Vergi vermenin vatandaşlık görevi olduğunu,
II.Oy kullanmanın demokrasi anlayışıyla
ilişkisini,
III.Vatandaşlık görevlerini bilen bireylerin
yetişmesini,
12. Sena, sağlığının korunması için annesinin yaptığı tüm
uyarılara rağmen soğuk kış günlerinde bile arkadaşları
ile parka gidip oyun oynuyordu. Bir gün Sena hasta oldu,
annesi onu hemen doktora götürdü. Doktor, Sena’nın
bir hafta okula gitmemesi gerektiğini söyledi. Çünkü
hastalığı sınıf arkadaşlarına da bulaşabilirdi. Sena bir
hafta evde yattı, bu sırada Sena’nın hastalığı küçük
kardeşi Ege’ye de bulaştı ve o da hasta oldu. Okula
gidemediği için Sena derslerden geri kalmıştı, annesi ise
ona ve kardeşine bakmak için işten izin aldı. Hafta sonu
babaannesi ve dedesi onlara gelecekti, ancak Sena’nın
hasta olması onların gelmelerine de engel oldu. Çünkü
ikisi de yaşlıydı ve onlarda hasta olmamalıydılar.
Sena’nın babası ise o hafta çıkmak zorunda olduğu iş
gezisini iptal etmek zorunda kaldı.
durumlarından hangisi ya da hangilerinin meydana
gelmesinde etkili olduğu söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve III
D) I,II ve III
Her hakkı Özel Körfezim Eğitim Kurumları’na aittir.
Yukarıdaki metine göre Sena’nın hasta olması
aşağıdakilerden hangisine neden olmamıştır?
A) Birçok insanın yaşamının etkilenmesine
B) Sena’nın üzülmesine ve derslerinde geri kalmasına
C) Sena’nın kardeşinin de hasta olmasına.
D) Babaannesinin ve dedesinin de hasta olmasına
11. Sosyal Bilimler insanı ve toplumu incelemektedir.
İnsanda zamana ve mekana göre farklılık gösterdiği
için bilimsel anlamda genellemelerin yapılması
güçleşmektedir. Oysa Fen Bilimlerinde her durumda
geçerli genellemelerin yapılması daha kolaydır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi son cümlede
belirtilen genellemeye uygundur?
A) Üniversite okuyanlar mezun olduktan sonra iş
bulamamaktadır.
B) Saf su deniz seviyesinde 1000 C de kaynar.
Sosyal Bilgiler testi bitti.
C) Öğretmenler çocukları çok sevmektedirler.
İngilizce testine geçiniz.
D) Ülkemize gelen turistler memnun ayrılmaktadır.
13
DENEME SINAVI
6. SINIF İNGİLİZCE SORULARI
1. Aşağıda verilen kelimelerden hangisinin anlamı
doğru değildir?
3. Aşağıda verilen sorunun doğru cevabını veriniz.
Which one isn’t true about the school rules?
Bumper cars: A small electric-powered vehicle encircled
with rubber bumper. It’s used in an amusement ride.
Carrousel: Large mechanical apparatus with seats for
children to ride on.
Roller coaster: It is a very large upright wheel with
carriages around the edge of it which people can ride in.
Wave swinger: It’s a fairground ride. It is a type of the
carrousel in which the chairs are suspended from the
rotating top of the carrousel.
A) You should respect your teachers and friends!
B) You should come to school with necessary materials!
C) You should keep your classroom messy!
D) You should obey the rules!
Her hakkı Özel Körfezim Eğitim Kurumları’na aittir.
A) Bumper cars
B) Carrousel
C) Roller coaster
D) Wave swinger
4. Paragraftaki boşlukları uygun şekilde tamamlayan
seçeneği işaretleyiniz.
My hobby is …….. books in my free time. Whenever I go
to home from my school I like reading such books after
completing my homework. I am 12 years old and I read
many kinds of books. Now I know very well that reading
is very good habit. Everyone can improve this hobby.
However I got this naturally. Reading books ……….
you always happy and busy. …….. the good source of
enjoyment, information, inspiration and instruction. It
makes us disciplined, punctual and most importantly a
successful person in the life.
2. Cümleyi uygun bir şekilde tamamlayan ifadeyi
seçiniz.
My school is far away from my home, ………………… .
A) read interesting / keep / They are
B) reading interesting / keeps / It is
C) reading / keeping / It is
D) read / keeps / They are
A) because it’s in the same street with my home.
B) so my dad drives me to school.
C) and I can walk there.
D) but I take the school bus.
14
İNGİLİZCE TESTİ
DENEME SINAVI
6. SINIF İNGİLİZCE SORULARI
1. Bu bölümde yanıtlayacağınız soru sayısı 12 dir.
2. Cevaplarınızı cevap kağıdınızın İNGİLİZCE için ayrılan kısmına
işaretleyiniz.
5, 6 ve 7. sorularda diyaloğu tamamlayan seçeneği
8. Paragrafta anlam akışını bozan ifadeyi bulunuz.
işaretleyiniz.
In my opinion, weather conditions affect our emotions.
(I) I always feel nervous on stormy days. (II) I feel really
tired and can’t do anything then. (III) I do my homework.
(IV) However, I usually feel happy on sunny days. I want
to go out and hang around with my friends.
5. Jane:
I’m really bored. How about going to the
amusement park?
James: That’s a good idea.
Do you know where it is?
Jane: Yeah sure! ………………………… .
James: Let’s go then.
A) I
B) II
C) III
D) IV
6. Tom: What do you do after school?
Liz: I often go to the sport center and learn playing
badminton.
Tom: Wow! That sounds great. …………………….
Liz: It’s from 3 p.m. until 6 p.m. on weekdays.
A) What time do you arrive home?
B) What time does it finish?
C) What time is it?
D) What time do you arrive at school?
Her hakkı Özel Körfezim Eğitim Kurumları’na aittir.
A) It’s on the 6th Street, London.
B) It’s on the 13th April.
C) It’s up to you.
D) It’s open from 9 a.m. to 6 p.m.
9. Aşağıda verilen cümleye anlamca en yakın olan
ifadeyi bulunuz.
I think Carrousel is more frightening than Big Wheel.
A) In my opinion, Carrousel is less terrifying than Big
Wheel.
7. Brad: Hello, Angelina! What are you doing here?
Angelina: Hi, Brad! ………………………….. .
Brad: Oh really! Do you like watching romantic film?
Angelina: Actually yes! I’m crazy about it.
B) According to me, Big Wheel is less frightening than
Carrousel.
A) I’m listening to music.
B) I’m buying popcorns.
C) I’m waiting in the queue to buy a ticket.
D) I’m waiting in the queue to see the play.
C) In my opinion, Big Wheel is more terrifying than
Carrousel.
D) To me, Carrousel is less frightening than Big Wheel.
15
DENEME SINAVI
6. SINIF İNGİLİZCE SORULARI
10,
11
ve
12.
soruları
aşağıdaki
paragrafa
11. How are the seasonings and sauces in Turkish
food?
göre
cevaplandırınız.
A) They are spicy.
B) They are salty and hot.
C) They are fresh.
D) They are simple and light.
Her hakkı Özel Körfezim Eğitim Kurumları’na aittir.
FOOD IN TURKEY
Turkey is one of only seven countries in the world
that can produce enough food to feed its people. This
advantage gives the Turks access to fresh, locally grown
ingredients that help to create some of the freshest
dishes available. Contrary to common belief, Turkish
cuisine is generally not spicy. Seasonings and sauces
are simple and light. They do not overpower the food’s
natural taste. The most popular seasonings include
dill, mint, parsley, cinnamon, garlic, cumin, and sumac.
Yogurt is often used to complement both meat and
vegetables dishes. Rice, wheat, and vegetables are the
foundation for Turkish cuisine. Dolma, rice- and meatstuffed vegetables, is frequently prepared throughout
the country, most often with peppers, grape leaves, or
tomatoes. The eggplant is the country’s most beloved
vegetable, with zucchini a popular second and then
beans and cabbage, particularly when prepared in olive
oil. Various grains are used to make pide (flat bread),
simit (sesame rings), and börek filled with meat or
cheese. They are often eaten in the breakfast.
10. What is the Turkey’s advantage about food?
12. What kind of food do the Turkish people eat in
the breakfast?
A) It’s generally not spicy.
B) Seasonings and sauces are simple and light.
C) They are often eaten in the breakfast.
D) Turkey can produce enough food to feed its people.
A) Dill, mint, parsley, cinnamon, garlic, cumin, and sumac
B) Seasonings and sauces
C) pide (flat bread), simit (sesame rings), and börek
D) eggplant, beans and cabbage
16

Benzer belgeler

3. Sınıf Kitapçığı - Özel Körfezim Eğitim Kurumları

3. Sınıf Kitapçığı - Özel Körfezim Eğitim Kurumları başına yapabileceğini söyler. Bu görevi üstlenmek için ısrar eder. Aile bireyleri de bu görevin onun yaşı için uygun olmadığını söylerler.

Detaylı