streptomisin sulfanamidler orta 4 gün neomisin tetrasiklin, basitrasin

Yorumlar

Transkript

streptomisin sulfanamidler orta 4 gün neomisin tetrasiklin, basitrasin
etki spektrumu
antibiyotik grubu etken madde
antagonizma
bakteri sınıfı
sinerjizma
gram + gram - mycoplasma
streptomisin
tetrasiklin, basitrasin
aminoglikozitler
+/-
tetrasiklinler,
eritromisin,
sulfanamidler
gentamisin
genel bakterisit
pasteurella, hemophylus, E. Coli
salmonella, mycobacterium, staph.
E. Coli, salmonella, enterobacter,
klebsilla, proteus, staph
sulfanamidler
neomisin
spectinomisin
+++
linkomisin
polimiksin B
E. Coli, salmonella, enterobacter,
klebsilla, proteus
+
neomisin
polimiksin
yarı ömrü
bakteri
colistin
20 mg/kg
kısa
E coli, salmonella, P aureginosa,
mycoplasma, S aureus
siprofloksasin
4-6 mg/kg
50.000-100.000
U/kg,
diğer antibiotikler
+++
+++
++
E coli, klebsiella, shigella,
P
multocida, proteus, salmonella, vibrio,
pseudomonas, staph aureus,
streptococ, mycoplasma
uzun
danofloksasin
özel bakterisit
tetrasiklinler
hücre duvarı
geçirgenliğini bozar
DNA giraz enzimi
inhibisyonu
novobiyosin
tetrasiklin
oksitetrasiklin
(terramisin)
neomisin
klortetrasiklin
+
clostridia, S aureus, corynabacterium,
P multocida, streptococ, salmonella. E
coli, shigella, klebsiella, proteus,
brucella, haemophilus
+++
20 mg/kg
20.000 İÜ
kısa
++
++
++
staphylococ, streptococ,
camphilobacter, proteus, E coli,
multocida, S aureus
+/-
yüksk derece etki- staphicoc,
streptococ, pneumococ, clostridia,
haemophillus, kllebsielllla
orta derece etki - E coli, pasteurella,
salmonela
++
doksisiklin
uzun
20 mg/kg
tylosin
penisilinler,
linkomisin,
gentamisin
makrolitler
tilmikosin
pleuromutilinler
sulfanamitler
kısa etkili
depo etkili
enterik
etkinlik şiddeti :
+++
+++
penisilinler
+*
+++
kloramfenikol
tiamfenikol
florfenikol
+++
yüksk derece etki- staphicoc,
streptococ, corynebacterıum, brusella,
leptospira, clostridia,
orta derece etki - E coli, pasteurella,
haemophilus
düşük derece etki- enterobakter,
pseudomonas, mycoplasma
15-20 mg/kg
+++
sulfometaksazol
sulfotiazol
sulfapiridin
sulfadimidin
(sulfametazin)
sulfakloropiridazin
sufadiazin
sulfametoksipiridazin
sulfadimetoksin
sulfokinoksalin
sulfoguanidin
+*
mycoplasma, staphylococ, streptococ,
clostridium
staphylococ, streptococ, proteus, E
coli, salmonella, bacillus,
enterobacter,mycoplasma,
+++
tiamulin
+++ çokiyi
Cu, Pb, Zn, Mg gibi +2 değerli iyonlar ile geçici şelasyon oluştururlar,
anaerob bakterilere etkisiz, asidik PH daki (PH 7'den az) bakterilere
etkinliği düşer, bakteride bölümsel hücresel lizise yol açar,konakçı
hücresel fagositik etkinliği artırır, oluşan direncin yeni bireylere
aktarımı kısıtlıdır. Clostridiumlara etkinliği yoktur. gram- bakterilere
doza, gram+bakteri ve mycoplasmalara zamana bağımlı etkinlik
gösterir.
gram - bakterilere etkinliği diğer penisilinlerden düşüktür
serbest novobiosin hiç emilmez, sodıum tuzu tamamen emilir,
dokulara dağılmaz. Yüksek PH'da etkisi azalır. Kolay direnç gelişir. S.
aureusa etkinliği seçkindir.
Ribozomun 30S ve
50S üniteleri
üzerine bağlanarak
bakteri protein
sentezi inhibisyonu
iki ( Ca, Mg, Fe ) veya daha faza değerli metallere şelasyon yaparlar.
+++
55 mg/kg
7 gün
iyi
12 gün
orta
1 gün
iyi
7 gün
orta
7 gün
oral kullanılmaz
iyi
iyi
değişken
kanatlılar - orta
diğerleri - iyi
Ribozomun 50S
üniteleri üzerine
bağlanarak bakteri
protein sentezi
inhibisyonu
kısa
streptococcus, staphilococcus,
mycoplasma, clostridium, P
multocidae
14 gün
iyi
yağda yüksek çözünürük özelliği ile dukulara yüksek dağılır. metallere
şelasyon özelliği nisbeten daha azdır. Clostridiıum ve pasteurellaya
zayıf etkinlik gösterir.
iyi
penisilinlerle kombine edildiğinde yararlı bağırsak flourasını inhibe
ederler. Yüksek PH da etkinliği artar. monensiin ile geçimsizdir.
6-8 mg/kg
1 gr/2 lt içme
suyu 80-110
mg/kg
50-75 mg/kg
linkomisin
güçlendirilmiş trimetoprim
(bakterisit etki) sulfonamitler
++
spectinomisin
sipiramisin
amfenikoller
yavaş bakteristatik
+++
3 gün
yüksek dozda oral verildiğinde akut nefritise sebep olur
nükleik asit, protein
sentezi ve hücre
duvarı sentezinin
inhibisyonu
bakterilerin çoğalma dönemi
çabuk bakteriostatik
(yüksek konsantrasyonda bakterisid)
eritromisin
1 gün
zayıf
zayıf
mide asidinde parçalanarak etkisiz hale dönüşür.
4-10 mg/kg
20 mg/kg
4 gün
35 gün
penisiline dirençli staphilococlara karşı etkinliği yüksektir.
P
orta
civcivde erken yaşta sistemik etki oluşturacak kadar kısmı barsaktan
emilir.
diğer penisililerden daha geniş ve güçlü antibakteriyel etkinliği vardır.
Gram negatiflere çabuk oluşan bakterisit etkiye sahiptir
oral uygulamadan 3 saat sonra yüksek oranda safraya geçtiği için
bağırsakta iki kez yüksek yoğunluğa ulaşır.
Hücre duvarı
sentezinin
inhibisyonu
20 mg/kg
linkozamitler
tetrasiklinlerle kombine edildiğinde yararlı bağırsak flourasını inhibe
ederlerler. Gram + bakterilerden Staphilococlara etkinliği çokiyidir.
bağırsaktan et için yasal
arınma süresi
emilim
iyi
20 mg/kg
tetrasiklinler
aminoglikozitler,
makrolitler
eritromisin =
linkozamitler
(streptococklara karşı)
novobiyosin
ampisilin
penisilin-G
dikloksasilin
kloksasisilin
novobiyosin
15 mg/kg
özel etkileri
5 mg/kg
amoksisilin
penisilinler
1-4 mg/kg
10 mg/kg
difloksasilin
terapatik
etki
aşaması
yüksek PH'da gram + lere 20-80 kat yüksek etki
Ribozomun 30S ve
50S üniteleri
üzerine bağlanarak
bakteri protein
sentezi inhibisyonu
2,5-10 mg/kg
enrofloksasin
fluorokinolonlar
antibakteriyel
etki şekli
35 mg/kg
P aerugineosa, E coli, salmonella,
hemophilus, pasteurlla, shigella,
proteus türleri
+++
doz mg/kg
(kanatlı)
bakterilerin çağalma ve dinlenme dönemi
etki
tarzı
4 gün
21 gün
penisilinlerle kombine edildiğinde yararlı bağırsak flourasını inhibe ederler,
M Gallisepticum S6 ya karşı etkinliği diğer makrolitlerin üstündedir.
iyi
2 gün (tartarat)
5 gün (fosfat)
diğer makrolitlere göre yarıömrü daha uzundur.
14 gün
bakterisit etkilidir. düşük yoğunlukta bile bakterisit etkilidir.
bir birim lncomisin ile iki birim spectinomisin kombinasyonu
kanatlıların mycoplasma ve E. Coli enfeksiyonlarına yüksek etklidir.
Gram - bakterilerden pasteurella etkinli iyidir.
iyi
2 gün
polieter iyonoforlarla beraber kullanılmamalıdır. Etki spektrumu
tylosine benzer ancak mycoplasma ve anaeroblara (E coli. Salmonella
vb) etkisi tylosinden üstündür.
iyi
4 gün
50 mg/kg
monensin
trimetoprim,
ormetoprim,
metoprim,
aditoprim,
primetamin
++
++
bakteriler - staphylococ, B-hemolitik
streptococ, brucella, haemophilus,
pasteurella, shigella, vibrio, E. Coli,
klebsiella, proteus
protozoonlar- coccidiozis etkenleri
60 mg/kg
20 mg/kg
15 mg/kg
uzun
monensin
30 mg/kg
+
+++
++ iyi
20 mg/kg
+ zayıf
+++
clostridıa, corynobacterium,
fusobacterium, haemophylus,
klepsıella, pasteurella, proteus,
salmonella, shigella, E. Coli,
streptococ, staphilococ,coccidios
folik asit sentezinin
ve hücre
metabolizmasının
blokajı
kısa
+/- grup içindeki bazı bakterilere değişen derecelerde etki
+*
etkinliği ile ilgili bilgi var ancak etkinlik şiddeti ile ile ilgili bilgi mevcut şartlarda bulunamadı.
sulfonamidler suda daha az çözünen bileşiklere dönüşerek atıldığı için
böbreklerde birikir (kristalüri). Bu etki birkaç saatte ortaya çıkabilir. asit
idrar ve dehidrasyon durumunda böbrekte birikim artar.kısa etkili
sulfonamidler daha çok, depo etkili sulfonamidler daha az
birikir.sulfadimetoksin (yeni doğanlar hariç) böbreklerde birikmez.
Karbonik anhidraz enziminin inhibisyonuna neden olduğu için kalsiyum
karbonat oluşumunu engeller ve yumurta kabuk problemlerine neden
olur.
ilk uygulamadan sonraki
idame dozlar miktar düşürülerek tekrarlanır. tedavinin 3. gününden
sonra doz yarıya düşürülmelidir. yeni doğmuş ve çok genç hayvanlara
verilecek doz erişkin dozun yarısına hatta üçte birine düşürülmelidir.
terapötik etkinlikleri dosa bağımlıdır.
iyi
10 gün
zayıf
iyi
10 gün

Benzer belgeler

ENTEROKS Oral Çözelti Tozu

ENTEROKS Oral Çözelti Tozu ENTEROKS Oral Çözelti Tozu, oksitetrasiklin ve sülfadimidin sodyumun sinerjik etkisinden yararlanılarak hazırlanmış, oral kullanıma yönelik geniş spektrumlu bir antibakteriyel üründür. Tetrasiklin ...

Detaylı

kullanımı

kullanımı oldukça önemlidir. Bu nedenle hastalık kontrolü, herhangi bir başarılı işletme programının temel unsurudur. Sağlıklı hayvanlardan güvenli ürünler elde edilir. Hastalık kontrolü, yüksek kaliteli gıd...

Detaylı