20th INTERNATIONAL RUSSIAN TRAVEL MARKET SONUÇ

Transkript

20th INTERNATIONAL RUSSIAN TRAVEL MARKET SONUÇ
20th INTERNATIONAL
RUSSIAN TRAVEL MARKET
SONUÇ RAPORU
AR-GE BİRİMİ
20th INTERNATIONAL RUSSIAN TRAVEL MARKET
SONUÇ RAPORU
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) bu yıl 16-19 Eylül tarihleri arasında
Rusya’nın başkenti Moskova’da 20’inci kez gerçekleştirilen Rusya Uluslararası
Seyahat Fuarı’na ilişkin fuar sonuç raporunu açıkladı.
Rusya ile batılı ülkeler arasında artan gerilimin ve Ruble’deki değer kaybının
gölgesinde gerçekleştirilen fuar, 2014/2015 kış sezonu ve sonrasındaki dönemde
Rusya turizm pazarını nasıl bir geleceğin beklediğine dair ipuçları verdi.
RUSYA EKONOMİSİ TEMEL VERİLER
Doğal kaynaklarının zenginliği ile dikkat çeken ve dünyanın en büyük sekizinci
ekonomisine sahip ülke olarak gösterilen Rusya’da Gayrisafi Yurtiçi Hasıla
Uluslararası Para Fonu (IMF) verilerine göre 2013 yılında 2 trilyon 118 milyar dolar
düzeyine ulaştı.
IMF verilerine göre Rusya’da kişi başına düşen milli gelir ise 2013 yılında 14 bin 818
ABD Doları seviyesine çıktı. (2012 yılında: 14 bin 302 Dolar) Rusya Federal İstatistik
Kurumu (Rosstat) tarafından açıklanan 2013 yılı işsizlik verilerinde ise ülke
genelindeki işsizlik oranı yüzde 5,5 olarak açıklanmıştı.
RUSYA EKONOMİK VERİLER
GSMH (2013)
2 trilyon 118 milyar $
KİŞİBAŞINA DÜŞEN GELİR
(2013)
14 818 $
İŞSİZLİK ORANI (2013)
% 5,5
Kaynak: IMF ve Rosstat
RUSYA’NIN BÜYÜME VERİLERİ AŞAĞI YÖNLÜ REVİZE EDİLDİ
Küresel ekonomik krizin etkisiyle 2009 yılında ciddi bir gerileme yaşayan Rusya
ekonomisi sonraki yıllarda art arda yakaladığı büyüme oranları ile bu düşüşü telafi
etmişti. Rusya ekonomisi 2011 yılında yüzde 4,3, 2012 yılında yüzde 3,4, 2013
yılında ise yüzde 1,5 düzeyinde büyümüştü.
Ancak Ukrayna ile yaşanan gerilim ve batılı ülkelerle Rusya arasında artan siyasi
gerginlikler Rusya ekonomisini olumsuz yönde etkiliyor. Ukrayna sorunu nedeniyle
ABD ve Avrupa ülkeleri tarafından Rusya’ya uygulanan ekonomik yaptırımların Rusya
ekonomisindeki büyüme rakamlarını aşağı çekmesi bekleniyor.
Uluslararası Para Fonu (IMF), Rusya için belirlediği 2014 yılı büyüme beklentisini %
1,3’ten %0,2’ye 2015 yılı büyüme beklentisini ise %2,3’ten % 1’e çekti. IMF’nin
temmuz ayı sonunda gerçekleştirdiği revizyona ilişkin açıklamasında “Jeopolitik risk
Rusya ekonomisinin geleceğini gölgeliyor” ifadelerine yer verilmişti.
Dünya Bankası’nın 24 Eylül 2014 tarihinde yayınladığı raporunda da Rusya
ekonomisi için “durgunluk” uyarısı yapıldı. 2014 yılının ilk yarısında yaşanan
gerginlikler nedeniyle oluşan politik belirsizliğin güven bunalımına yol açtığı ifade
edilerek önümüzdeki dönem için beklenen büyüme oranlarında revizyona gidildiği
açıklandı. Buna göre; Dünya Bankası Rusya ekonomisi için 2014 yılı büyüme
beklentisini % 1,1’den %0,5’e, 2015 yılı büyüme beklentisini ise %1,2’den % 0,3’e
çekti.
RUSYA BÜYÜME BEKLENTİSİ
IMF
2014
ESKİ
BEKLEN
Tİ
% 1,3
YENİ
BEKLEN
Tİ
% 0,2
DÜNYA BANKASI
2015
ESKİ
BEKLEN
Tİ
% 2,3
YENİ
BEKLEN
Tİ
%1
2014
ESKİ
BEKLEN
Tİ
% 1,1
YENİ
BEKLEN
Tİ
% 0,5
2015
ESKİ
BEKLEN
Tİ
% 1,2
YENİ
BEKLEN
Tİ
% 0,3
RUSYA TURİZM ENDÜSTRİSİ VE EKONOMİ
SİYASİ GELİŞMELER RUBLE KURUNDAKİ DEĞİŞİM TURİZMİ DOĞRUDAN
ETKİLİYOR
Turizmi endüstrisini doğrudan etkileyen siyasi ve ekonomik gelişmeler, 2014 yılı kış
sezonu ve sonrasındaki dönemde Rusya turizm pazarının şekillenmesinde önemli rol
oynayacak. Amerikan Merkez Bankası’nın (FED) 2013’ün sonunda tahvil alımlarını
azaltma yönünde aldığı kararın ardından gelişmekte olan diğer ülkelerin para
birimleriyle birlikte ciddi değer kaybına uğrayan Rus Rublesi, Ukrayna krizi
sonrasında ise batılı ülkelerin yaptırımlarıyla birlikte tarihin en düşük seviyelerinde
seyretmeye başladı.
ABD ve Avrupa ülkelerinin Rusya’ya karşı ek yaptırımlar açıklamasıyla birlikte artan
kaygılar, Eylül ayında Rus rublesinin ABD doları ve Euro karşısında tüm zamanların
en düşük seviyesine gerilemesine neden oldu.
RUS YA VATANDA ŞLAR I 20 13’TE 5 4 MİLYON YURTDIŞI SEYA HAT
GERÇEKLEŞTİRDİ
Rusya Federal İstatistik Kurumu (Rosstat) tarafından açıklanan 2013 yılı verilerine
göre Rus vatandaşları geçtiğimiz yıl toplam 54 milyon yurtdışı seyahati gerçekleştirdi.
Bu seyahatlerin 18 milyon 300 bini turistik amaçlarla gerçekleşirken Türkiye, turistik
talebin en yüksek olduğu ülke oldu. Türkiye, 2013 yılında 4 milyonun üzerinde Rus
vatandaşını ağırlarken Rosstat verilerine göre Türkiye’ye gelen Rus vatandaşlarının 3
milyon 78 bini turistik amaçlı olarak bunu gerçekleştirdi.
T U R İS T İK A M A Ç L I Y U R T D IŞ IN A Ç IK IŞ L A R D A R U S L A R İÇ İN İL
İ t a l y a ; 7 2 5 B8 A4 1E ; 6 5 3 3 8 4
T ü r k iy e ; 3 0 7 8 5 6 3
A lm a n y a ; 8 3 0 9 0 7
F in l a n d i y a ; 9 0 4 7 3 0
İs p a n y a ; 1 0 1 2 8 1 1
M ıs ır; 1 9 0 9 2 4 0
T a y l a n d ; 1 0 3 4 Y9 7u 7n a n is t a n ; 1 1 7 5 6 2 9
Ç in ; 1 0 6 7 5 4 2
T ü r k iy e
M ıs ır
Y u n a n is t a n
Ç in
T a y la n d
İs p a n y a
F in la n d iy a
A lm a n y a
İ t a ly a
BAE
Kaynak: Rosstat
TÜRKİYE RUSYA PAZARINDA BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR
2013 yılını Rusya pazarında başarılı bir şekilde kapatan Türkiye, 2014 yılının ilk 8
aylık dönemi olan Ocak-Ağustos döneminde de Rusya’dan gelen turist sayısında
ciddi bir artış yakaladı. Sekiz aylık dönem sonunda Rusya’dan Türkiye’ye gelen turist
sayısı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre % 12,92 oranında artışla 2 milyon 506 bin
seviyesine yükseldi. Bu verilerle birlikte Rusya sekiz aylık dönem sonunda
Almanya’yı geride bırakarak pazar payı en büyük ülke oldu.
RUS PAZARI 2014 OCAK-AĞUSTOS PERFORMANSI
ÜLKE
RUSYA
2012
2 691 839
2013
3 104 869
2014
3 506 084
2013/2012 Değişim %
2014/2013 Değişim %
15,34
12,92
RUS TURİST İLK 6 AYDA TÜRKİYE’DE ORTALAMA 5,69 GÜN KALDI
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre Rus turistlerin
2014 yılının ilk yarısında Türkiye’de gerçekleştirdikleri toplam geceleme sayısı 10
milyon 951 bin 174 oldu. Buna göre Rus turistlerin Türkiye’deki ortalama konaklama
süresi 5,69 gün oldu. Bu veri geçtiğimiz yılın aynı döneminde 5,7 seviyesinde idi.
RUSLAR 2014’ÜN İLK YARISINDA 505 DOLAR HARCADI
İlk 6 aylık dönem itibariyle Rus turistlerin Türkiye’de gerçekleştirdikleri konaklama
süresinde çok küçük bir düşüş kaydedilmesine karşın gerçekleştirdikleri
harcamalarda yaşanan düşüş daha yüksek oldu.
TÜİK verilerine göre; 2013 yılının ilk yarısında Türkiye’de ortalama 538 dolarlık
harcama gerçekleştiren Rus turistlerin harcaması 2014 yılının aynı döneminde 505
dolar seviyesine geriledi. Rus vatandaşlarının 2014’ün ilk altı ayında ülkemizde
gerçekleştirdikleri toplam turizm harcaması ise 972 milyon 133 bin dolar oldu.
RUS TURİSTLERİN TÜRKİYE'DEKİ HARCAMASI
OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ ($)
540
520
500
480
460
440
420
400
538
459
505
2012
2013
2014
Kaynak: TÜİK
İLK 6 AYDA RUSLARIN %77’Sİ OTELLERİ TERCİH ETTİ
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından gerçekleştirilen araştırmaya göre Rus turistlerin
2014’ün ilk yarısında Türkiye’de gerçekleştirdikleri geceleme sayısı 10 milyon 951 bin
174 oldu. Bu gecelemelerin yüzde 77’si otellerde yüzde 11’i tatil köylerinde
gerçekleşti.
R U S V A T A N D A Ş L A R I N I N T Ü R K İ Y E 'D E T E R C İH E T T İ K L E R İ K O N A K L A M A Ç E Ş İ D
O te l; 7 7 %
D iğ e r ; 0
U l a ş ı m a r a c ı n d a ( K r u v a z i y e r y a t , t r e n , t ır ) ; 0 %
A r k a d a ş , A k r a b a e v i; 0 , 0 5
K ir a lık e v ; 2 %
K e n d i e v i; 0 ,0 2 M o t e l ; 3 %
H o s t e l, G e n ç lik v e Ta t ilT aKtai lmKpöı;y 0ü ; 1 1 %
K a m p / k a ra v a n ; 0
P a n s iy o n ; 0 ,0 1
* Kaynak: TÜİK
RUSYA’YA GİDEN TÜRK TURİST SAYISINDA PATLAMA YAŞANDI
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre; Türkiye’den Rusya’ya
giden Türk turist sayısı 2014 yılının ilk yarısında yüzde 57 oranında arttı. Buna göre
2012 yılının ilk altı ayında Türkiye’den Rusya’ya 45 bin 503 kişi giderken bu sayı
2013 yılının aynı döneminde 46 bin 28 kişiye yükselmişti. 2014 yılının ilk yarısında ise
bu sayı 2013 yılına göre % 57,85 oranında artarak 72 bin 653 kişiye çıktı.
RUSYA'YA GİDEN TÜRK TURİST SAYISI
(OCAK-HAZİRAN)
80000
70000
60000
50000
45503
40000
30000
20000
10000
0
2012
72653
46028
2013
2014
* Kaynak: TÜİK
RUSYA ULUSLARARASI TURİZM FUARI
Rusya’da düzenlenen en önemli turizm fuarlarından biri olarak gösterilen Rusya
Uluslararası Seyahat Fuarı, “Eğlence” “MICE”, “Lüks Tatil” ve “Sağlık ve Termal
Turizm” bölümlerinden oluştu. Crocus Expo Center’da düzenlenen fuarın bu yılki
partner ülkesi Meksika oldu.
22 bin metrekarelik alana yayılan 4 holde gerçekleştirilen Rusya Uluslararası Seyahat
Fuarı’nda 64 ülkeden 1500 katılımcı firma yer alırken fuarda Rusya’daki 30 bölge de
turistik değerlerini tanıtma fırsatı buldu.
Türkiye, fuarda 300 metrekarelik pavillonu ile yer alırken Avrupa ülkeleri fuarda temsil
edilmedi. TÜRSAB standında, ziyaretçilere TÜRSAB ve Müze dergilerinin çeşitli
sayıları, İstanbul Arkeoloji Müzesi Broşürleri, İstanbul Shopping Fest broşürleri,
Travel Turkey İzmir 2014 Fuarı broşürleri, “Where Istanbul” dergisinin çeşitli sayıları,
TÜRSAB CD’leri dağıtıldı.
Türkiye fuarda; Moskova Kültür ve Tanıtma Müşaviri Alper Özkan ve Moskova Kültür
ve Tanıtma Ataşesi İlker Özkan tarafından temsil edildi.
RUSYA PAZAR BEKLENTİLERİ
- Rus vatandaşlarının 2014 yaz sezonu tatil tercihinde son dönemde yaşanan siyasi
ve ekonomik gelişmelerin ciddi etkisi oldu.
- Fuarda yer alan turizm sektörü temsilcilerinin ortak görüşü, Rusya’nın Avrupa
ülkeleri ile yaşadığı siyasi gerilim nedeniyle Rus vatandaşlarının Türkiye’ye yöneldiği
yönünde.
- Yılın ilk 8 aylık döneminde Rusya’dan İspanya’ya giden Rus turist sayısı ise yüzde 5
oranında geriledi.
- Son iki yıllık dönemde Rusya pazarında ciddi artış yakalayan Yunanistan da 2014
yılı sonunda Rusya pazarında küçülme yaşanmasını bekliyor.
- Avrupa ülkelerinin fuara katılmaması, Rusya ile batılı ülkeler arasında yaşanan
siyasi gerilimin bir yansıması olarak gösterilebilir.
- 2014 yılının ilk sekiz aylık döneminde Rusya’dan Türkiye’ye gelen turist sayısı
%12,92 oranında artarak 3 milyon 506 bin 84 kişiye ulaştı.
- Türkiye’ye gelen Rus turist sayısının, 2014 yılı sonunda 4,5 milyon seviyesini
aşması ve tarihin en yüksek seviyesine çıkması bekleniyor.
- Türkiye kaliteli hizmeti ve nitelikli tesisleri ve konumu itibariyle Rusya pazarında
rakipsiz durumunu sürdürüyor.
- Türkiye için Rus pazarında asıl tehlike Ruble’de yaşanan değer kaybının sürmesi
olacak.
- Dünya Bankası tarafından açıklanan son raporda Rusya’da tüketicilerin
harcamalarını kısma eğilimi içinde olduğuna dikkat çekiliyor. Bu eğilimin sürmesi
Rusların önümüzdeki dönemde tatil harcamalarına olumsuz etki edebilir.
- Siyasi ve ekonomik belirsizlik arttıkça geleneksel olarak “Son dakikacı” olarak
bilinen Rusya pazarında bu eğilimin artması beklenebilir.