Çalkalamalı Inkübatör Teknik Özellikler - Biyomühendislik

Yorumlar

Transkript

Çalkalamalı Inkübatör Teknik Özellikler - Biyomühendislik
Adana Bilim ve Teknolji
Üniversitesi
Biyomühendislik
Bölüm Tanıtım Katalogu
Yasamın
İçinde...
.
Hakkımızda
Bölümümüz Adana’nın yükselen akademik değeri Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nde
kurulmuştur. Bölümümüzde biyolojik sistemleri ve ürünleri Adana’mız sanayisine yönelik olarak
uygulamakta ve yeni teknolojiler geliştirerek biyoteknoloji alanında istihdam edilecek iş gücünü
yetiştirmekteyiz.Ülkemizde, yöremizde biyoteknoloji ve sanayi alanında bölgesel kalkınma
için gerekli araştırmaları yapmakta; sanayi kuruluşları ile ortak projeler üreterek, kamuoyunu
aydınlatmakta, teknolojik donanımlar kullanarak başta bilimsel araştırma projeleri olmak üzere,
TÜBİTAK ve diğer kamu kurumları ile sanayiye yönelik biyoteknoloji, sağlık, kimya, çevre, gıda,
ziraat, enerji ve benzeri konularla ilgili analizleri yapmaktayız.
Rehberimiz Bilim, Işığımız Teknoloji
01
Arastırma
Konularımız
,
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
02
Rekombinant Ürünler
Kanser Genetiği
Kanser Moleküler Biyolojisi
Hücre Kültürü
Doku Mühendisliği
Biyoinformatik
Biyoproses Tasarımı ve Optimizasyonu
Ayırma-Saflaştırma İşlemleri
Endüstriyel Mikrobiyoloji
Biyoiyileştirme
Deniz ve Tatlı Su Mikrobiyolojisi
Biyofilmler ve Karakterizasyonu
Bakterilerin Kültüre Alınması
Mikrobiyolojik Korozyon
Anaerobik Mikrobiyoloji
Toprak Mikrobiyolojisi
Atık Su Mikrobiyolojisi
Bakteri Lipidleri
Su Kirliliği
03
RT- PCR Cihazı
Floresan boyalar kullanılarak gerçek
zamanlı olarak DNA’nın belirlenmesi
ve miktarının gösterilmesi tekniğidir.
Floresan sinyali PCR ürün miktarıyla
doğru orantılı olarak artmaktadır.
Sonuçlar PCR analizi sırasında elde
edilebilmektedir.
04
PCR Cihazı
Polimeraz zincir reaksiyonu ile DNA’nın
belirli bir bölgesinin tüp içinde
çoğaltılması için kullanılan cihazdır.
Genetik modifiye organizmaların
oluşturulması, tespit edilmesi ve
diğer genetik analizler için de
kullanılır.
Teknik Özellikler
Teknik Özellikler
Marka: QIAGEN
Model: Rotor-Geneq
Marka: AGILENT
Model: Surecycler 8800
05
Homojenizatör Cihazı
Çok yüksek devirlerde örneklerin
homojen bir şekilde parçalanması
amacıyla birçok analizin ön hazırlık
aşamasında kullanılmaktadır.
06
Santrifüj Cihazı
Merkez kaç kuvveti sayesinde
süspansiyon halindeki katı maddeleri
bulunduğu sıvıdan veya emülsiyon
halinde karışmış durumda
bulunan iki sıvının birbirlerinden
ayrılması için, daha çok hücre
kültürü, nükleik asit izolasyonu,
mikrobiyoloji gibi alanlarda
kullanılan cihazdır.
Teknik Özellikler
Teknik Özellikler
Marka: QIAGEN
Model: TissueLyser LT
Marka: HETTICH
Model: Universal320r
07
Blok Isıtıcı Cihazı
Blok ısıtıcı DNA,RNA ve protein
denaturasyonu, lipid ekstraksiyonu
,bakteri/maya kültivasyonu gibi birçok
moleküler biyoloji çalışmasında
kullanılan, karıştırma hızı, süresi
ve sıcaklığını ayarlamaya olanak
sağlayan kullanışlı bir vorteks
cihazıdır. Aparatlarıyla PCR özelliği
de eklenmektedir.
08
Qubit Florometre
Florosan ışımaların ölçülmesi ile
yüksek hassaslıkta ve doğrulukta
DNA, RNA,protein gibi maddelerin
miktarlarını belirlemede kullanılan
cihazdır.
Teknik Özellikler
Teknik Özellikler
Marka: MULTI THERM
Model: H5000-HC-E
Marka: INVITROGEN
Model: Qubit 2.0
09
Elektroforez ve Jel
Görüntüleme Sistemi
Floresan boyalar kullanılarak gerçek
zamanlı olarak DNA’nın belirlenmesi
ve miktarının gösterilmesi tekniğidir.
Floresan sinyali PCR ürün miktarıyla
doğru orantılı olarak artmaktadır.
Sonuçlar PCR analizi sırasında elde
edilebilmektedir.
10
Inverted Faz Kontrast
Isık
. Mikroskobu
Hücre kültürlerinin floresan
boyama yapılarak veya yapılmadan
incelenmesini ve görüntü
alınmasını sağlayan cihazdır.
Teknik Özellikler
Teknik Özellikler
Marka: ATTO, UVP
Model: Constopower3000
Marka: LEICA
Model: DMIL LED Fluo
11
UV Mini
Spektrofotometre Cihazı
Ultraviyole ve görünür ışık (UV-Vis)
absorpsiyon spektroskopi bir ışın
demetinin bir örnekten geçtikten veya
bir örnek yüzeyinden yansıtıldıktan
sonraki azalmasının ölçülmesidir.
12
Dijital Terazi
Besi yeri, stok solüsyon ve çözeltileri
hazırlamada kullanılan uygun
miktarlarda numune ve kimyasalları
hassas bir şekilde miligrama kadar
olan küçük miktarları tartma
işleminde kullanılır.
Teknik Özellikler
Teknik Özellikler
Marka: SHIMADZU
Model: UVMINI-1240
Marka: DENVER Instruments
Model: TP-214
13
Biyolojik Güvenlik
II Kabini
Hücre kültürü çalışmaları, steril malzeme
muhafazası, mikrobiyal inokülasyon ve
izolasyon çalışmalarında kullanılan,
hem kullanıcıyı, hem de numuneyi
koruma amacındaki kabinlerdir.
14
-86°C Dik Tip Derin
Dondurucu
Stok kültür muhafazasında kullanılır.
Düşük sıcaklıkta tutulması gereken
malzemelerin (hücre, doku, enzim,
protein, DNA vb. gibi) saklanması
için kullanılan cihazdır.
Teknik Özellikler
Teknik Özellikler
Marka: NUAIRE
Model: NU-425-400E
Marka: NUAIRE
Model: NU-96G8E
15
Karbondioksitli .
Inkübatör
Hücre kültürlerinin CO2’li ve 37°C’lik
ortam koşullarının inkübe edilmesi için
kullanılan cihazdır.
16
.
Çalkalamalı Inkübatör
Farklı sıcaklıktaki ortam koşullarında
süspanse kültürlerin inkübe edilmesi
için kullanılan cihazdır.
Teknik Özellikler
Teknik Özellikler
Marka: NUAIRE
Model: NU-5800
Marka: IKA
Model: KS 4000 IC
17
.
Çalkalamalı Inkübatör
Laboratuvarın çalışma yüküne ve
amaçlara göre farklı sıcaklıklarda
çalkalayarak çalışma prensibine
dayanan mikrobiyoloji laboratuvarının
önde gelen cihazları arasındadır.
Mikroorganizmaların kültüre
alınmasında, çoğaltılmasında ve
karakterizasyon testlerinde kullanılır.
Cihaz mikroorganizmaların gelişimi
için ihtiyaç duydukları ısıyı sağlar.
18
.
Inkübatör
Laboratuvarın çalışma yüküne ve
amaçlara göre farklı sıcaklıklarda
çalışan mikrobiyoloji laboratuvarının
önde gelen cihazları arasındadır.
Mikroorganizmaların kültüre
alınmasında, çoğaltılmasında
ve karakterizasyon
testlerinde kullanılır. Cihaz
mikroorganizmaların gelişimi için
ihtiyaç duydukları ısıyı sağlar.
Teknik Özellikler
Teknik Özellikler
Marka: GERHARDT
Model: THO 5001
Marka: MEMMERT
Model: IN 55
19
Otoklav
Temel görevi basınç altında buharla
malzemelerin ve besi yerlerinin
sterilizasyonudur. Genellikle
yüksek ısıya dayanıklı maddelerin
sterilizasyonunda kullanılır.
20
Su Banyosu
Genellikle metalden yapılmış ve genel
olarak içindeki suyu ısıtarak termostatı
yardımıyla belirli bir sıcaklıkta tutmaya
yarayan cihazlardır.
Teknik Özellikler
Teknik Özellikler
Marka: HIRAYAMA
Model: HV-50L
Marka: DAIHAN
Model: WB-22
21
Kar Tipi Buz Yapma
Makinası
Manyetik Karıstırıcı pH-Metre
Çalkalayıcı
Mini Santrifüj
Temel görevi basınç altında buharla
malzemelerin ve besi yerlerinin
sterilizasyonudur. Genellikle
yüksek ısıya dayanıklı maddelerin
sterilizasyonunda kullanılır.
Teknik Özellikler
Marka: HOSHIZAK
Model: FM 80 KE
22
Çözeltilerin ve karışımların
belli bir süre, belli bir
sıcaklıkta bekletildiği ve
manyetik balık yardımıyla
karıştırılabildiği cihazdır.
Ortam pH’nın
belirlenmesinde ve deneyler
sırasında pH değerlerinin
gözlemlenmesinde
kullanılmaktadır
Moleküler ve biyolojik
karıştırmaların deniz
dalgalarına benzer bir
hareketle sağlandığı
cihazdır.
Merkezkaç kuvveti
yardımıyla içerisindeki
çözeltileri yoğunluk farkına
göre ayırmayı sağlayan
cihazdır.
→ Teknik Özellikler
→ Teknik Özellikler
→ Teknik Özellikler
→ Teknik Özellikler
Marka: IKA
Model: C-MAG HS 10
Marka: Mettler Toledo
Model: Seven Compact S220
Marka: Benchmark
Model: Everlast Rocker 247
Marka: Benchmark
Model: My Fuge
23
Hizmetlerimiz
Bioengineering
organisms
24
biological
bacteria
cells İndustrial
Green energy
Processed
Su ve Gıdalarda Patojen Tespiti
Toplam Koliform Testi
Fekal Koliform Testi
Biyoteknolojik Danışmanlık
Endüstriyel Hammadde
Analizleri
• Su ve Atık Su Analizleri
• Toprak Analizleri
called
extract
genetic
•
•
•
•
•
DNA Field
genetic
DNA İzolasyonu
Biyoinformatik Hizmetler
DNA Miktar Tayini
Numune Alma ve Hazırlama
PCR Kullanımı
Gerçek Zamanlı PCR
Kullanımı
• Ayırma-Saflaştırma
Agriculture
•
•
•
•
•
•
Manipulation
Solution
substance
inserted
gene
Microorganism
Much
www.adanabtu.edu.tr
Telefon: 0 (322) 455 00 40
Email: [email protected]
Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Yesiloba
Yerleskesi Yesiloba Mah.Ögretmenler Bulvarı 46278
Sokak No:3 01180 Seyhan / ADANA

Benzer belgeler

MOLEKÜLER BİYOLOJİ ve GENETİK LABORATUVARI CİHAZ

MOLEKÜLER BİYOLOJİ ve GENETİK LABORATUVARI CİHAZ Deney tüpü içindeki karışımı çalkalamaya yarar. Ayrıyeten zor çözünen maddelerin karıştırılarak çözünmelerini ve çözeltide homojen dağılmalarını manyetik bar ile sağlar.

Detaylı