Kağıt Rehberi

Yorumlar

Transkript

Kağıt Rehberi
Kullanım Talimatları
Kağıt Rehberi
Güvenli ve doğru kullanım için makineyi kullanmadan önce "Önce Bunu Oku"daki Güvenlik Bilgileri'ni okuduğunuzdan emin olun.
İÇİNDEKİLER
Giriş......................................................................................................................................................................3
1. Kağıt Özellikleri ve Koşulları
Kağıt Özellikleri.................................................................................................................................................. 5
Kağıt Kompozisyonu......................................................................................................................................5
Sürtünme Özellikleri....................................................................................................................................... 5
Yüzeyin Düzgünlüğü...................................................................................................................................... 5
Isıya Dayanıklılık.............................................................................................................................................6
Nem İçeriği..................................................................................................................................................... 6
Clark Katılığı................................................................................................................................................... 7
Bükülme Katılığı.............................................................................................................................................. 7
Yüzey Direnci..................................................................................................................................................8
Kağıt Özellikleri..............................................................................................................................................8
Kağıdın Durumu................................................................................................................................................10
Yırtıklar, Kırışıklıklar ve Katlar..................................................................................................................... 10
Kıvrılmalar.................................................................................................................................................... 11
Kesik Kenar...................................................................................................................................................12
Gren Yönü.................................................................................................................................................... 13
2. Kağıt Kullanımı
Kağıt Yükleme...................................................................................................................................................15
Kağıdı Tutma................................................................................................................................................ 17
Kağıdı Yerleştirme........................................................................................................................................17
Kağıdı Saklama................................................................................................................................................19
Taşımayla ilgili Önlemler................................................................................................................................. 20
Özel Kağıt Tiplerini Kullanma......................................................................................................................... 21
Kaplı Kağıt....................................................................................................................................................21
Geri Dönüşümlü Kağıt................................................................................................................................. 21
Önceden Basılmış Kağıt.............................................................................................................................. 22
Renkli Kağıt...................................................................................................................................................22
Delikli Kağıt.................................................................................................................................................. 23
OHP Film.......................................................................................................................................................23
Etiket Kağıdı, Basınca duyarlı Kağıt........................................................................................................... 23
3. Ek
Kağıt Ağırlığı Dönüştürme Tablosu................................................................................................................. 25
1
Kullanılabilen Delikli Kağıt...............................................................................................................................27
DİZİN...............................................................................................................................................................29
2
Giriş
Bu kılavuzda iyi bir baskı kalitesi ve istikrarlı bir performans elde etmek amacıyla kağıt özellikleri ve
kağıt kullanımıyla ilgili açıklamalar yapılmaktadır. Makinenin desteklediği kağıt ağırlıkları ve
boyutlarıyla ilgili daha fazla bilgi için makineyle birlikte verilen kılavuzlara bakın.
Makine, normal ve kaplı kağıtların yanı sıra diğer birçok çeşit kağıt tipini destekler. Ancak, belirli kağıt
tiplerinin özellikleri ve koşulları baskı kalitesinin düşmesiyle sonuçlanabilir. Ayrıca, aynı üründe bile kağıt
özellikleri ve koşulları farklılık gösterebilir. Bu nedenle, kağıdı makinede kullanmadan önce kontrol
etmenizi öneririz. Ayrıntılar için satış veya servis temsilcinizle irtibat kurun.
3
4
1. Kağıt Özellikleri ve Koşulları
Bu bölümde kağıt özellikleri ve koşulları anlatılmaktadır.
Kağıt Özellikleri
Bu bölümde kağıdın özelliklerinin baskı kalitesini ve kağıdın makine içindeki hareketini etkilemesiyle ilgili
açıklamalar bulunmaktadır.
Çok sayıda kağıt tipi vardır. Kullandığınız kağıdın belirli koşulları taşıması gerekir S.8 "Kağıt
Özellikleri".
Kağıt Kompozisyonu
• Fotokondüktör ünitesi ve çevresindeki parçaların daha hızlı bir şekilde bozulmasına neden olduğu
için asitli kağıt kullanılmamalıdır.
Kağıt hamuru ve pamuk kullanılan kağıtlar kalsiyum karbonat (CaCO3) ve saf olmayan diğer doğal
maddeler içerir. Kalsiyum karbonat oranı yüksek olan kağıtlar kullanılmamalıdır çünkü kalsiyum
karbonat OPC drum'ının ve fırınlama ünitesinin ömrünü kısaltır. Kalsiyum karbonat oranı değerleri için
bkz. S.8 "Kağıt Özellikleri".
Yüksek sıcaklıklara maruz kaldığında çözülen veya buharlaşan bileşenleri olan kaplı kağıtlar
kullanılmamalıdır.
Sürtünme Özellikleri
Kağıdın sürtünme özellikleri, kağıdın kağıt kasetinden makinenin içine düzgün şekilde transfer edilmesi
açısından önemlidir.
Kağıdın sürtünme katsayısının çok yüksek veya düşük olması durumunda, kağıdın makineye beslenmesi
düzgün şekilde yapılamayabilir. Sürtünme katsayısının dengeli dağılmaması durumunda, bir defada
birden çok sayfa beslemesi yapılabilir.
Makineden yazdırmak için sürtünme özellikleri dengeli şekilde dağılan bir baskı kağıdı kullanın.
Sürtünme katsayısı değerleri için bkz. S.8 "Kağıt Özellikleri".
Yüzeyin Düzgünlüğü
Kağıt yüzeyinin düzgünlüğü, baskı kalitesinin yüksek olmasını ve aynı zamanda kağıtların dengeli
şekilde beslenmesini sağlar.
5
1. Kağıt Özellikleri ve Koşulları
Bir alan için çok boyutlu baskı yapılması gerektiğinde yüzeyi düzgün olmayan kağıt kullanılması
düzensizliğe neden olabilir. Diğer taraftan da kağıt yüzeyi çok pürüzsüzse tonerin fırınlama işlemi
düzgün şekilde gerçekleşmeyebilir. Ayrıca, kağıt yüzeyinin çok pürüzsüz olması durumunda sayfalar
birbirine yapışabilir ve bu nedenle kağıt makineye düzgün şekilde beslenmeyebilir.
Kabartmalı kağıda baskı yapmak baskı kalitesinde düzensizliklere veya tonerin fırınlama işlemiyle ilgili
bozulmalara neden olabilir. Buna ek olarak, kağıt makineye düzgün şekilde beslenmeyebilir.
Kağıt yüzeyinin düzgünlüğü ile ilgili değerler için bkz. S.8 "Kağıt Özellikleri".
Isıya Dayanıklılık
Tonerin fırınlama işlemi sırasında kağıt makine içinde yüksek sıcaklıklara maruz kalabilir. Bu nedenle
yüksek sıcaklıklara maruz kaldığında da kağıt kalitesinin aynı kalması gereklidir.
Fırınlama işlemi sırasında yüksek sıcaklıklara maruz kaldığında çözülmeyen, buharlaşmayan, renk
değiştirmeyen veya mürekkebi dağıtmayan kağıtlar kullanılmalıdır. Aynı zamanda katmanları ayrılan
kağıt kullanılmamalıdır.
Nem İçeriği
Kağıdın nem içeriği, kağıdın ve baskı kalitesinin durumunu etkiler.
Nem içeriği oranı çok yüksekse, kağıdın köşesi kıvrılabilir ve dalgalanabilir. Ayrıca, yazdırma sırasında
kağıt kırışarak baskı yoğunluğunun düşmesi gibi nedenlerle baskı kalitesinin bozulmasına neden olabilir.
Dalgalı kağıt
Kağıdın saklandığı yerde nemin fazla olması durumunda, havaya maruz kalan kağıt nemi çeker ve
kağıdın kenarları dalgalanabilir. Dalgalanmış olan kağıdın kenar ve orta kısmının yükseklikleri
farklı olduğu için kağıt makineye beslenmeyebilir veya besleme açılı şekilde yapılabilir. Ayrıca
yazdırma sırasındada kırışma veya bükülme de olabilir.
Kağıt kasetine maksimum sayıda kağıt yüklerken en üstteki kağıdın en üst ve en alt noktası arasında
en fazla 2 mm (0,08 inç) mesafe olan kağıtları kullanın.
1
CEL001
6
Kağıt Özellikleri
1. 2 mm (0,08 inç) veya daha az
Bükülmüş kağıt
Kağıdın saklandığı yerde nem seviyesinin düşük olması durumunda, havaya maruz kalan
kağıtlarda nem seviyesi düşer ve kenarlar kuruma nedeniyle çekebilir. Kenarları düzgün olmayan
kağıtların beslemesi açılı şekilde gerçekleşir ve kağıt sıkışmalarına neden olabilir.
Kağıt kasetine maksimum sayıda kağıt yüklendiğinde istifin orta bölgesiyle kenarı arasındaki
mesafesi en fazla 6 mm (0,24 inç) olan kağıtları kullanın.
1
CEL002
1. 6 mm (0,24 inç) veya daha az
Kağıt nem içeriği değerleri için bkz. S.8 "Kağıt Özellikleri".
Clark Katılığı
Kağıdın esnekliği anlamına gelir.
Clark katılığı seviyesi düşükse kağıt kolaylıkla kıvrılabilir. Aynı zamanda neme ve ısıya karşı da dayanıklı
olmadığı için Clark katılığı seviyesi düşük olan kağıtların kenarları baskı sırasında çekebilir veya
kıvrılabilir. Ayrıca, yumuşak kağıt da kağıt silindirleri veya kayışlarına dolanabileceğinden kağıt
sıkışmalarına neden olabilir.
Kağıdın Clark katılığı değerleri için bkz. S.8 "Kağıt Özellikleri".
Bükülme Katılığı
Kağıdın esnekliği anlamına gelir.
Sert kağıdın bükülme katılığı seviyesi yüksektir. Kağıdın bükülme katılığı seviyesinin yüksek olması
durumunda kağıdın kağıt silindirlerinde ve makine içindeki alanlarda bükülmesini zorlaştırarak kağıt
sıkışmalarına neden olabilir.
Kağıdın bükülme katılığı seviyesi değerleri için bkz. S.8 "Kağıt Özellikleri".
7
1. Kağıt Özellikleri ve Koşulları
Yüzey Direnci
Kağıt yüzeyindeki elektrik direncidir.
Baskı kalitesini ve kağıdın makine içindeki hareketini etkileyebilir.
Kağıdın yüzey direnciyle ilgili değerler için bkz. S.8 "Kağıt Özellikleri".
Kağıt Özellikleri
Kağıdı seçerken aşağıdaki tabloları kılavuz olarak kullanabilirsiniz.
Kaplanmamış kağıt
Öğe
Teknik Özellikler
Kül içeriği (%) *1
%15 veya daha az
Kalsiyum karbonat (CaCO3) oranı (%)
%15 veya daha az
Kesik kenar
Pürüz yüksekliği: 0,05 mm (0,002 inç) veya daha az
Uzunluk: ±0,5 mm (0,02 inç)
Kesme toleransı
Açı: 90° ± 0,1°
Clark katılığı
40 veya daha fazla
Bükülme katılığı
1800'den az
Düzgünlük (s)
80 veya daha fazla
Statik sürtünme katsayısı
0,35 ila 0,67
Nem içeriği (%)
%3,7 - 5,5
Yüzey direnci ( )
5×109 ila 1×1012
*1 900°C'de (1652°F) yanma testiyle ölçülmüştür
Kaplı kağıt
Öğe
8
Teknik Özellikler
Kül içeriği (%) *1
%22 veya daha az
Kalsiyum karbonat (CaCO3) oranı (%)
%20 veya daha az
Kesik kenar
Pürüz yüksekliği: 0,05 mm (0,002 inç) veya daha az
Kağıt Özellikleri
Öğe
Kesme toleransı
Teknik Özellikler
Uzunluk: ±0,5 mm (0,02 inç)
Açı: 90° ± 0,1°
Clark katılığı
40 veya daha fazla
Bükülme katılığı
1800'den az
Hava geçirgenliği (s)
5000 veya daha az
Statik sürtünme katsayısı
0,35 ila 0,67
Nem içeriği (%)
%3,7 - 5,5
Yüzey direnci ( )
5×109 ila 1×1012
*1 900°C'de (1652°F) yanma testiyle ölçülmüştür
9
1. Kağıt Özellikleri ve Koşulları
Kağıdın Durumu
Kağıdın kompozisyonunun ve özelliklerinin yanı sıra kağıdın durumu da baskıları önemli oranda etkiler.
Yırtıklar, Kırışıklıklar ve Katlar
Herhangi bir katı, yırtığı veya kırışıklığı olmayan iyi durumdaki kağıtlar kullanılmalıdır.
Kağıdın durumunu kağıt kasetine yerleştirmeden önce kontrol edin ve durumu iyi olmayan sayfaları
çıkarın.
Yırtıklar, Kırışıklıklar ve Katlanmış Köşeler
Yırtığı, kırışıklığı veya katlı köşeleri olmayan kağıtları kullanın. Sayfalarda yırtık, kırışık vb. olması,
kağıt silindirlerinde veya çevresindeki mekanizmalarda kağıt sıkışıklığına veya kağıt beslemesinin
açılı olarak yapılmasına neden olabilir.
1
2
3
CEL003
1. Yırtık
2. Katlanmış köşe
3. Kırışıklıklar
Yuvarlatılmış Kenarlar
Kağıt depolandığında, üst veya alttaki kağıdın kenarı istiflenmekten dolayı yuvarlanabilir. Buna
yuvarlatılmış kenar denir. Bu tür kağıtların kullanılması makine içinde bir kağıt sıkışmasına veya
kağıdın açılı şekilde beslenmesine neden olabilir.
10
Kağıdın Durumu
1
CEL004
1. Yuvarlatılmış kenarlar
Kıvrılmalar
Kıvrılmış kağıt, baskı kalitesini ve sonucu önemli oranda etkiler.
Kıvrılmış kağıt, kağıt sıkışmalarına ve kırışmalara neden olabilir. Aynı zamanda çıktısı alınan kağıt çıkış
tepsisinde düzgün şekilde istiflenemeyebilir.
Yazdırma sürecinde kağıda ısı uygulanırsa kağıdın tamamında kıvrılma olabilir. Kıvrılma
olabileceğinden önceden baskı yapılmış bir kağıda baskı yaparken özellikle dikkat edilmelidir. Nem
içeriğinin dengeli bir şekilde dağılmaması durumunda da baskı sonrasında kağıtta kısmi bir kıvrılma
olabilir.
Aynı zamanda kıvrılma kağıdın baskı yüzeyine göre de farklılık gösterebilir. Kağıt, baskıdan sonra
kıvrılırsa kağıt kasetindeki kağıdı ters çevirin ve yeniden deneyin.
Kıvrılmış Kağıdı Ölçme
Üzerine baskı yapmadan önce kağıdın kıvrımın ölçülmesi gereklidir.
Maksimum kıvrılma oranı en fazla 10 mm (0,39 inç) olan kağıt kullanılmalıdır.
1
CEL006
1. 10 mm (0,39 inç) veya daha az
11
1. Kağıt Özellikleri ve Koşulları
1. Baskıyı aşağıdaki baskı koşullarında yapın:
• Tek taraflı baskı
• 10 sayfa yazdırın
• Kağıt çıktısını yazdırılan yüzü aşağı bakacak şekilde alın
2. Kıvrılmış kağıdı kıvrık kısmı yukarı bakacak şekilde bir masa veya düz bir yüzey üzerine
yerleştirin.
3. Kağıt istifinin tüm köşelerindeki kıvrığın uç yüksekliğini ölçün.
Bu ölçümü yazdırma işleminden bir dakika sonra yapın.
• Kağıdın ağırlığı 221 g/m2 veya daha fazlaysa, yalnızca bir kağıdı ölçün.
Kesik Kenar
Kağıdın kesik kenarının durumu baskı performansını etkiler. Kenarı düzgün olan ve pürüzsüz bir kağıt
kullanın.
Kesik kağıtlar, çok sayıda sayfanın istiflenip kesilmesiyle elde edilir. Keskin bir kesiciyle kesilmiş olan
kağıdın kesik kenarı düz olur ancak kesici keskin olmazsa kesilen kenar düzgün olmaz ve kağıdın
kenarında ince çıkıntılar olur. Bunlara pürüz denir.
1
2
CEL007
1. Keskin olmayan bir kesiciyle kesilmiş kenar
2. Keskin bir kesiciyle kesilmiş kenar
Pürüzler kağıdın açılı şekilde beslenmesine, aynı anda birden çok sayfa beslemesi yapılmasına veya
makinede kağıt sıkışmalarına neden olabilir. Bu aynı zamanda makine içinde kağıt sıkışmalarına neden
olarak fırınlama ünitesinin ömrünü kısaltabilir.
Bir kağıt sıkışması olması durumunda, kağıt kasetindeki kağıdı ters çevirin. Pürüzlerin yönünü
değiştirmek, kağıdın sıkışma olasılığını düşürebilir.
Pürüzlerin neden olduğu toz taneciklerini mümkün olduğu kadar temizleyin. Bu tanecikler baskı
kalitesinin bozulmasına neden olabilir.
12
Kağıdın Durumu
Gren Yönü
Baskı için kullanılan kağıt, kağıt greni bir yönde olacak şekilde üretilir. Kağıdın gren yönü, kağıdın
kıvrılma veya şekil değiştirme koşullarının yanı sıra kağıdın makine içindeki hareketini de etkiler.
Kağıt, kağıt kasetlerine gren yönüne bağlı olmaksızın yüklenebilir. Kağıt kıvrılırsa veya şekil değiştirirse
ya da kağıt sıkışması meydana gelirse, gren yönünü kağıdı yeniden yükleyerek kağıt besleme yönüne
göre değiştirin. Bu sorunu çözer.
Gren yönünü kontrol etmek için bir kağıdı yırtın. Kağıttaki yırtık, kağıdın gren yönüyle aynı yöndeyse düz
olur. Kağıttaki yırtık, gren yönüyle aynı değilse düz olmaz.
1
1
CEL008
1. Gren yönü
13
1. Kağıt Özellikleri ve Koşulları
14
2. Kağıt Kullanımı
Bu bölümde kağıdı yükleme ve saklamayla ilgili önlemler ve özel tipteki kağıtların nasıl kullanılacağı
konusundaki önemli konular açıklanmaktadır.
Kağıt Yükleme
Kağıtları açılı yükleme veya kağıt sıkışması gibi kağıtla ilgili sorunları önlemek için aşağıda belirtilenlere
dikkat edin.
• Paketi açın ve kullanmaya başlamadan önce kağıdı paketten çıkarın. Kağıdı uzun süre açık pakette
saklamayın. Paket, kağıdın nem çekmesini önlemek için nem geçirmez.
• Kasette yalnızca birkaç kağıt varken kağıt yüklerseniz, çoklu besleme söz konusu olabilir. Kalan
kağıtları çıkarın, yeni kağıtlarla birlikte istifleyin ve daha sonra kasete yüklemeden önce istifin
tamamını havalandırın.
• Kıvrılmış kağıdı yüklerken, kağıdın üst ve alt kenarlarının kıvrık olması durumunda kıvrık kısımları
aşağı gelecek şekilde yerleştirin. Kağıdın sol ve sağ kenarlarının kıvrılmış olması durumunda, kağıdı
kıvrık kısım yukarıya bakacak şekilde yerleştirin.
• Kağıdın üst ve alt kenarları kıvrılmış.
CEL010
• Kağıdın sol ve sağ kenarları kıvrılmış.
CEL009
15
2. Kağıt Kullanımı
• Yazdırılan sayfaların kıvrılması durumunda kullanılan kağıt kasetindeki kağıdı ters çevirin. Bunu
yaparak kıvrılma oranı azaltılabilir.
• Akşamları veya haftasonlarında havalandırmanın uzun bir süre kapalı olması durumunda kağıt
kasetindeki kağıdın şeklinde değişiklik olabilir. Makineyi kullanmaya başlamadan önce kağıt
kasetindeki kağıdın durumunu kontrol edin. Kağıt kıvrıldıysa veya dalgalı bir hale geldiyse, kağıdı
düzgün bir şekilde yeniden yerleştirin veya şeklinde değişiklik olan kağıdı alın.
• Makinenin bulunduğu odanın sıcaklık ve nem derecesini mümkün olduğu kadar sabit tutun.
• Kullandığınız makinenin kıvrılmış kağıdı düzeltme işlevi varsa, makinenin ayarlarında kıvrılma
düzeltmeyi seçebilirsiniz. Bu ayarın yapılandırılmasıyla ilgili ayrıntılar için makineyle birlikte verilen
kılavuzlara bakın.
Kağıt İstifini Havalandırma
Yapışan kağıtlar aynı anda çok sayıda kağıdın beslenmesine veya kağıdın sıkışmasına neden
olabilir. Kağıt istifini kağıt kasetine yüklemeden önce havalandırın.
Kağıt istifini her iki elinizle tutarak kağıtları karıştırın. Veya kağıt istifini düz bir yüzey üzerine
yerleştirin, bir elinizi kağıdın bir tarafına koyarak diğer tarafı da diğer elinizle havalandırın.
CEL011
CEL012
Yukarıdaki yöntemlere bakın ve yüklediğiniz kağıt tipi ve boyutu için en kolay yöntemi seçin.
• Kağıdı kağıt kasetine yüklemeyle ilgili prosedürler için makineyle birlikte verilen kılavuzlara bakın.
16
Kağıt Yükleme
Kağıdı Tutma
Çok fazla kağıdı tutarken her biri 200-500 sayfa olacak şekilde istiflere ayırın.
Aynı anda çok fazla miktarda kağıt alırsanız kağıt istifi düzensiz olabilir veya bazı kısımlar dışarıya
çıkabilir. Dışarıya çıkan kağıtlar, kağıt kasetine yerleştirildiğinde kıvrılarak kağıt sıkışmalarına neden
olabilir.
CEL013
Kağıdı Yerleştirme
Kağıdı kasete yerleştirmek için kağıdı aşağıya doğru bakacak şekilde ayarlayarak kağıt kasetine
yavaşça yerleştirin.
Kağıdı kasete yerleştirirken aynı anda çok sayıda kağıt yerleştirmeyin ve kasetin yan tarafından
yerleştirmeyin. Bazı sayfalar kıvrılabilir ve kağıt sıkışmasına neden olabilir.
CEL014
Kağıdı kağıt kasetine yerleştirdikten sonra kağıdın düzgün şekilde yüklendiğinden emin olun. Yırtık veya
kıvrılmış kağıtları alın. İstiften dışarıya çıkan bir kağıt olmadığını kontrol edin. İstiften dışarı çıkan bir kağıt
varsa, kağıdı istiften alın.
17
2. Kağıt Kullanımı
1
2
4
3
CEL015
1. Yırtık
2. Katlanmış köşe
3. Kat içeride
4. Dışarıya çıkıyor
18
Kağıdı Saklama
Kağıdı Saklama
Sıcaklık, nem, diğer çevresel faktörler ve kağıdı saklama şekli kağıdın durumunu önemli oranda etkiler.
Kağıdın nem oranı sıcaklıkla birlikte değişerek kağıdın kıvrılmasına ve dalgalanmasına neden olur.
Kağıdın durumundaki değişiklikler yazdırma sırasında kağıt sıkışmalarına ve kırışmalarına neden olabilir.
Kağıtları saklarkan şu noktalara dikkat edilmelidir:
• Kağıdın saklandığı yerin sıcaklığı 20 - 25°C arasında olmalı ve nem oranı da %30 - 65 arasında
olmalıdır.
• Kağıdın saklandığı alan ve makinenin yakınındaki alanın sıcaklığı arasında önemli bir fark olması
durumunda, kullanmadan önce kağıdı makinenin bulunduğu yerdeki sıcaklığa uyum sağlaması için
birkaç gün makinenin yanında tutun.
• Bir kağıt paketini açtıktan sonra kağıdın havadaki nemi çekmesini önlemek için kağıtları plastik bir
poşete veya nem geçirmeyen bir kağıdın içine koyun.
• Kağıt doğrudan güneş ışığına maruz bırakılmamalıdır.
• Kağıt kutularının üzerinde istiflemeyle ilgili talimatlar varsa, kutuları bu talimatlara göre istifleyin.
Kağıtlar kutunun içindeyken bile dik olarak saklamayın.
• Kağıtları yere koymayın. Kağıdı sıcaklık ve nemin kontrol edildiği bir odada palet, masa veya
dolap gibi bir yüzey üzerinde saklayın.
19
2. Kağıt Kullanımı
Taşımayla ilgili Önlemler
Kağıdın taşınması sırasında dikkat edilmesi gerekenler:
• Çok sayıda kutuyu taşıyorsanız bir palet kullanın. Taşırken kutuları atmamaya veya bir yere
çarpmamaya dikkat edin. Aşağıdaki kutuların şeklinde bozulma olabileceğinden veya üstteki
kutular düşerek hasar görebileceğinden çok sayıda kutunun istiflenmesi kutuların içindeki kağıdın
durumunu olumsuz şekilde etkileyebilir. Bu nedenle gerekli olandan daha fazla sayıda kutu
istiflenmemelidir.
• Kağıtları bir kağıtla paketlerseniz, kağıtların taşıma sırasında yıtılmasını önleyecek kadar sağlam
bir paketleme kağıdı kullanın. Neme karşı dayanıklı bir paketleme kağıdı kullanmanızı öneririz.
20
Özel Kağıt Tiplerini Kullanma
Özel Kağıt Tiplerini Kullanma
• Tablolara bakın S.8 "Kağıt Özellikleri" bu tablolar makinede kullanılabilecek özel kağıt tipleri
seçiminiz konusunda size yardımcı olabilir.
Bu makinede kaplı ve özel tipte kağıtlar kullanılabilir ancak bazı kağıt tiplerinin özellikleri ve durumu
baskı kalitesinin düşük olmasına neden olabilir.
Makinede kullanmaya başlamadan önce özel kağıt tiplerini incelemenizi öneririz. Uzun süreli testler
yapmadan beslemenin düzgün bir şekilde yapıldığından ve sarf malzemelerinin ve parçalarının
etkisinden emin olmak mümkün değildir. Ancak yaklaşık olarak 500 sayfa yazdırdıktan sonra baskı
kalitesi ve tonerin tutunması gibi temel özellikleri belirleyebilirsiniz.
• Makineyle kullanabileceğiniz özel kağıt tipleri makineye bağlıdır. Ayrıntılar için makineyle birlikte
verilen kılavuzları inceleyebilirsiniz.
Kaplı Kağıt
Yoğunluk ve yüzey koşulları dikkate alındığında kaplı kağıt normal kağıttan çok farklıdır. Toner
tutunmasının düşük ve görüntü kalitesinin kötü olması nedeniyle kaplı kağıdın beslemesi düzgün şekilde
yapılamayabilir ve baskı kalitesi de çok iyi olmayabilir. Makineyle kullanılabilen kaplı kağıt özellikleri
için bkz. S.8 "Kağıt Özellikleri".
İnce kaplı kağıt makinede sıkışmalara neden olabilir ve kalın kaplı kağıt da toner tutunmasının kötü
olması nedeniyle makineye zarar verebilir. Aynı zamanda çok sayıda kaplı kağıt da baskı sırasında
ortaya çıkan sıcaklığa ve baskıya karşı dayanıklı olmadığından baskı sırasında kırışabilir.
Kaplı kağıdı kağıt kasetine yerleştirmeden önce havalandırın. Kaplı kağıdın havalandırılmasıyla ilgili
ayrıntılar için makineyle birlikte temin edilen kılavuzlara bakın.
Geri Dönüşümlü Kağıt
Geri dönüştürülmüş kağıt, taze kağıt hamuru ve gazete ve dergi gibi kullanılmış kağıtların hamurunun
karıştırılmasıyla elde edilir. Bu nedenle, geri dönüştürülmüş kağıdın özellikleri markaya ve üreticiye göre
önemli oranda farklılık gösterebilir. Geri dönüştürülmüş kağıdı kullanmaya başlamadan önce
incelemenizi öneririz.
21
2. Kağıt Kullanımı
Önceden Basılmış Kağıt
Bir çerçevenin veya bir şirket adının basıldığı daha önceden basılmış bir kağıda baskı yapmak
isterseniz, satış veya servis temsilcinize danışabilirsiniz.
Önceden basılmış kağıda baskı yapmak isterseniz aşağıdakileri dikkate alın:
• Toner, önceden basılmış görüntülere düz beyaz kağıda tutunduğu kadar tutunmayabilir. Baskı
kalitesi başlangıçta kontrol edilmelidir.
• Önceden basılmış kağıdı kullanmadan önce mürekkebin tamamen kuru olduğundan emin olun.
Aynı zamanda mürekkebin silindirlere bulaşmadığından ve makinenin içini kirletmediğinden emin
olun.
• Makine, tonerle baskısı yapılmış olan görüntü ve/veya metnin olduğu önceden basılmış kağıtların
kullanımını desteklemez.
• Üzerine bir çerçeve basılmış olan kağıda baskı yapmak için, baskıyı çerçeveye 2,5 mm (0,10 inç)
veya daha fazla mesafede olan alana yapın.
Önceden basılmış kağıtlarla kullanılan mürekkeple ilgili olarak en çok dikkat edilmesi gereken konular:
• Önceden basılmış kağıt için uçucu olmayan, yağ bazlı ve ısıya dayanıklı mürekkep kullanın. Isıya
maruz kaldığında eriyen, buharlaşan, çözülen veya tabakalara ayrılan tipte mürekkep
kullanmayın. Ayrıntılar için bkz., S.6 "Isıya Dayanıklılık".
• Önceden basılmış kağıt için minimum miktarda mürekkep kullanın. Baskıyı geniş alanlara yapmak
için şablon baskısı kullanın.
• Önceden basılmış kağıdın üzerindeki mürekkebi kurutmak için mısır nişastası, reçine veya talk
pudrası kullanmayın.
• Önceden basılmış kağıt üzerinde aşağıdaki mürekkep tipleri kullanılmamalıdır:
• Hızlı tutunan mürekkep
• Buharlaşarak kuruyan mürekkep
• Düşük sıcaklıkta kuruyan mürekkep
• Çökmeyle kuruyan mürekkep
• Penetrasyonla kuruyan mürekkep
• Soya mürekkebi
Renkli Kağıt
Renkli kağıt, hafif bir renk işlemi görmüş bir kağıttır. Bazı renkteki kağıtlar kullanılamaz. Ayrıntılar için
satış veya servis temsilcinizle irtibat kurun.
22
Özel Kağıt Tiplerini Kullanma
Delikli Kağıt
Delikli kağıdın makinede kullanılabilmesi için kağıt yüzeyinin düzgün ve düz olması zorunludur.
Bükülmüş veya yırtılmış olan delikli kağıtlar kullanılamaz. Delikli kağıda baskı yapmadan önce delme
işlemi sırasında ortaya çıkan toz veya kırıntıları temizleyin.
Delikli kağıda baskı yapmak için, deliğin kenarına en az 3 mm (0,12 inç) mesafede olan bir alana baskı
yapılmalıdır.
Kağıttaki delikler şu koşulları taşımalıdır:
1
4
2
3
CEL005
1. 5 mm (0,20 inç) veya daha fazla
2. 8 mm (0,31 inç) veya daha az
3. 3 mm (0,12 inç) veya daha fazla
4. Kabul edilebilir baskı alanı
Delikli kağıdı kullanma koşulları makineye veya yapılandırma ayarlarına bağlıdır. Delikli kağıtla ilgili
bazı tipik özellikler için bkz. S.27 "Kullanılabilen Delikli Kağıt".
OHP Film
OHP film polyesterden elde edilir ve tonerin tutunmasını sağlayan özel bir kaplaması vardır. OHP filmin
yalnızca bir tarafına baskı yapılabilir. Baskı işlemi her iki tarafa da yapılamaz.
Sayfaların birbirine yapışmaması için OHP film kağıt kasetine yerleştirilmeden önce havalandırılmalıdır.
Kağıdı havalandırmayla ilgili ayrıntılar için bkz. S.15 "Kağıt Yükleme".
Etiket Kağıdı, Basınca duyarlı Kağıt
Bazı etiketler ve basınca duyarlı kağıtların son kullanma tarihleri vardır. Bu tür kağıtları süresi dolana
kadar bitecek miktarda satın alın. Son kullanma tarihleri ve saklama koşulları için kağıt satıcınıza danışın.
23
2. Kağıt Kullanımı
24
3. Ek
Bu bölümde önceden delinmiş kağıtların özellikleri açıklanmaktadır ve bir kağıt ağırlığı çevirme tablosu
bulunmaktadır.
Kağıt Ağırlığı Dönüştürme Tablosu
Kağıt ağırlığı temel ağırlık veya kağıt topu ağırlığı olarak ölçülür.
Temel ağırlık g/m2'lik birimlerle ölçülen bir metrekare kağıt ağırlığıdır. Kağıt topu ağırlığı, 500 sayfalık
kağıt topu ağırlığıdır. Standart boyut, kağıdın tipine (sınıfına) göre değişir.
Her sınıfın standart boyutları şunlardır:
• Bond, Ledger: 17" × 22"
• Ofset, Metin: 25" × 38"
• Kapak: 20" × 26"
• İndeks: 251/2" × 301/2"
Aşağıdaki tabloda temel ve kağıt topu ağırlığı arasındaki bağlantı gösterilmektedir.
Kağıt topu ağırlığı
Temel ağırlık
Bond / Ledger
Ofset / Metin
Kapak
İndeks
(g/m2)
(lb.)
(lb. metin)
(lb. kapak)
(lb. indeks)
60
16 *
40 *
22
33
67
18
45
25
37
75
20 *
50 *
28
42
90
24 *
60 *
33
50
105
28 *
70 *
39
58
109
29
73
40 *
60
118
31
80
44
65
132
35
89
48
73
135
36
90
50 *
75
146
39
99
54
81
150
40
100
56
83
25
3. Ek
Kağıt topu ağırlığı
Temel ağırlık
Bond / Ledger
Ofset / Metin
Kapak
İndeks
(g/m2)
(lb.)
(lb. metin)
(lb. kapak)
(lb. indeks)
163
43
110
60 *
90 *
165
44
111
61
92
177
47
120
65 *
97
199
53
135
74
110 *
203
54
137
75
113
216
58
146
80 *
120
244
65
165
90 *
135
252
67
170
93
140 *
271
72
183
100 *
150
285
76
192
105
158
308
82
208
114
170 *
Yıldız işareti (*) bu kategori için en çok kullanılan ağırlıkları belirtir.
26
Kullanılabilen Delikli Kağıt
Kullanılabilen Delikli Kağıt
Makinede delikli kağıdın kullanılmasıyla ilgili genel koşullar aşağıda belirtilmiştir.
Aşağıda belirtilmemiş olan delikli kağıtları kullanmak için servis temsilcinize danışın.
Avrupa (2/4 delik) ve Kuzey Avrupa (4 delik)
1
2
5
3
4
6
CEL016
1. Avrupa: 240 mm (9,45 inç) / Kuzey Avrupa: 112 mm (4,41 inç)
2. Avrupa: 80 mm (3,15 inç) / Kuzey Avrupa: 70 mm (2,76 inç)
3. Avrupa: 6 mm (0,24 inç) / Kuzey Avrupa: 6,5 mm (0,26 inç)
4. 12 mm (0,47 inç)
5. Delgeç deliği
6. Kağıdın kenarı
Kuzey Amerika (2/3/7 delik)
1
2
3
4
7
5
6
8
CEL019
1. 216 mm (8,50 inç)
2. 178 mm (7,01 inç)
3. 108 mm (4,25 inç)
4. 70 mm (2,76 inç)
5. 8 mm (0,31 inç)
27
3. Ek
6. 2 delik: 12 mm (0,47 inç) / 3 ve 7 delik: 9,5 mm (0,37 inç)
7. Delgeç deliği
8. Kağıdın kenarı
28
DİZİN
A
Asetat......................................................................23
B
Basınca duyarlı kağıt............................................. 23
Bükülme katılığı........................................................ 7
Bükülmüş kağıt......................................................... 6
Kıvrılmalar.............................................................. 11
Kıvrılmış kağıt......................................................... 11
N
Nem içeriği...............................................................6
O
OHP film................................................................. 23
C
Ö
Clark katılığı............................................................. 7
Önceden basılmış kağıt........................................ 22
Özel kağıt.............................................................. 21
D
Dalgalı kağıt............................................................. 6
Delikli kağıt...................................................... 23, 27
P
E
R
Etiket kağıdı............................................................ 23
Renkli kağıt............................................................. 22
G
S
Geri dönüşümlü kağıt............................................ 21
Giriş.......................................................................... 3
Gren....................................................................... 13
Gren yönü.............................................................. 13
Sürtünme özellikleri................................................. 5
I
Isıya dayanıklılık...................................................... 6
K
Kağıdı havalandırma............................................ 15
Kağıdı saklama...................................................... 19
Kağıdı tutma........................................................... 17
Kağıdı yerleştirme.................................................. 17
Kağıdın durumu..................................................... 10
Kağıdın taşınması.................................................. 20
Kağıt ağırlığı dönüştürme tablosu........................ 25
Kağıt kompozisyonu................................................ 5
Kağıt özellikleri.................................................... 5, 8
Kağıt topu ağırlığı.................................................. 25
Kağıt yükleme........................................................ 15
Kalsiyum karbonat................................................... 5
Kaplanmamış kağıt.................................................. 8
Kaplı kağıt.......................................................... 8, 21
Katlar...................................................................... 10
Kesik kenar.............................................................12
Kırışıklar.................................................................. 10
Pürüzler.................................................................. 12
T
Taşımayla ilgili önlemler....................................... 20
Teknik Özellikler...................................................... 8
Temel ağırlık........................................................... 25
Y
Yırtıklar................................................................... 10
Yuvarlatılmış kenarlar............................................ 10
Yüzey direnci........................................................... 8
Yüzeyin Düzgünlüğü............................................... 5
29
MEMO
30
MEMO
31
MEMO
32
TR
TR
D138-7948
TR
TR
D138-7948
© 2013

Benzer belgeler