ithalat rejimi kararının ııı, ıv ve v sayılı listeleri

Yorumlar

Transkript

ithalat rejimi kararının ııı, ıv ve v sayılı listeleri
İTHALAT REJİMİ
KARARININ
III, IV VE V
SAYILI
LİSTELERİ
1
(III) SAYILI LİSTE ................................................................................................3
4, 7, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 29, 33, 35 ve 38. FASILLAR .............................3
Ek: 1..........................................................................................................................9
EK: 2.......................................................................................................................10
(IV) SAYILI LİSTE ..............................................................................................17
2, 3, 15, 16. ve 23. FASILLAR ..........................................................................17
(V) SAYILI LİSTE................................................................................................28
(VI) SAYILI LİSTE (*) ........................................................................................97
EK: 3.......................................................................................................................98
EK: 4.....................................................................................................................101
EK: 5.....................................................................................................................102
EK: 6.....................................................................................................................114
2
(III) SAYILI LİSTE
4, 7, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 29, 33, 35 ve 38. FASILLAR
G.T.İ.P
GÜMRÜK VERGİSİ ORANI Tarım Payı Olarak
(%)
Fona Ödenecek
Euro (EUR)
(Karşılığı YTL)
D.Ü.
AB ,
(EUR/100 kg/net )
EFTA ve
AB,
EFTA
ROM. B-HER.
ve ROM.
D.Ü.
Madde İsmi
0403.10.51.10.00 İlave kakao içerenler
0
0
8,3
140,9
140,9
0403.10.51.90.00 Diğerleri
0
0
8,3
140,9
140,9
0403.10.53.10.00 İlave kakao içerenler
0
0
8,3
142,31
142,31
0403.10.53.90.00 Diğerleri
0
0
8,3
142,31
142,31
0403.10.59.10.00 İlave kakao içerenler
0
0
8,3
176,24
176,24
0403.10.59.90.00 Diğerleri
0
0
8,3
176,24
176,24
0403.10.91.10.00 İlave kakao içerenler
0
0
8,3
21,05
21,05
0403.10.91.90.00 Diğerleri
0
0
8,3
21,05
21,05
0403.10.93.10.00 İlave kakao içerenler
0
0
8,3
26,21
26,21
0403.10.93.90.00 Diğerleri
0
0
8,3
26,21
26,21
0403.10.99.10.00 İlave kakao içerenler
0
0
8,3
34,82
34,82
0403.10.99.90.00 Diğerleri
0
0
8,3
34,82
34,82
0403.90.71.10.00 İlave kakao içerenler
0
0
8,3
140,9
140,9
0403.90.71.90.00
0403.90.73.10.00
0403.90.73.90.00
0403.90.79.10.00
0403.90.79.90.00
0403.90.91.10.00
0403.90.91.90.00
0403.90.93.10.00
0403.90.93.90.00
0403.90.99.10.00
0403.90.99.90.00
0405.20.10.00.00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8,3
8,3
8,3
8,3
8,3
8,3
8,3
8,3
8,3
8,3
8,3
9
140,9
142,31
142,31
176,24
176,24
21,05
21,05
26,21
26,21
34,82
34,82
T2
140,9
142,31
142,31
176,24
176,24
21,05
21,05
26,21
26,21
34,82
34,82
T1
0
0
9
T2
T1
0
0
0
0
0
0
5,1
5,1
8,3
2,91
2,91
25,82
2,91
2,91
25,82
0
0
8,3
25,82
25,82
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16
6,2
6,2
6,3
6,3
6,96
22,14
22,14
26,13
26,13
19,50
72,74
94,3
79,81
72,99
1704.90.30.00.00 Beyaz çikolata
0
0
9,1
44,96
89,67
1704.90.51.00.00 Net muhtevası 1 kg. veya daha fazla ambalajlarda
ezmeler (acı badem kurabiyesi dahil)
1704.90.55.00.00 Boğaz pastilleri ve öksürük için şekerler
0
0
9
T2
T1
0
0
9
T2
T1
1704.90.61.00.11 Sadece fındık ihtiva edenler
0
0
9
T2
T1
1704.90.61.00.19 Diğerleri
0
0
9
T2
T1
0405.20.30.00.00
0710.40.00.00.00
0711.90.30.00.00
1517.10.10.00.00
1517.90.10.00.00
1702.50.00.00.00
1704.10.11.00.00
1704.10.19.00.00
1704.10.91.00.00
1704.10.99.00.00
Diğerleri
İlave kakao içerenler
Diğerleri
İlave kakao içerenler
Diğerleri
İlave kakao içerenler
Diğerleri
İlave kakao içerenler
Diğerleri
İlave kakao içerenler
Diğerleri
İçerdiği süt yağı oranı ağırlık itibariyle %39 veya daha
fazla fakat %60'dan az olanlar
İçerdiği süt yağı oranı ağırlık itibariyle %60 veya daha
fazla fakat %75' den az olanlar
Tatlı mısır
Tatlı mısır
Ağırlık itibariyle içindeki katı süt yağı oranı %10'u
geçen fakat %15'i geçmeyenler
Ağırlık itibariyle içindeki katı süt yağı oranı %10'u
geçen fakat %15'i geçmeyenler
Kimyaca saf fruktoz
Şerit şeklinde olan cikletler
Diğerleri
Şerit şeklinde olan cikletler
Diğerleri
T1, T2: Bakınız Ek 1 ve Ek 2 (2. ve 3. Sütun)
3
1704.90.65.00.11 Sakızlı şekerler
0
0
9
T2
T1
1704.90.65.00.12 Jöleli şekerler
0
0
9
T2
T1
1704.90.65.00.19 Diğerleri
0
0
9
T2
T1
1704.90.71.00.00 Kaynatılmış tatlılar (doldurulmuş olsun olmasın)
0
0
9
T2
T1
1704.90.75.00.00 Karameller ve benzeri tatlılar
0
0
9
T2
T1
1704.90.81.00.00 Basınçla elde edilen tabletler
0
0
9
T2
T1
1704.90.99.10.11 Tahin helvası
0
0
9
T2
T1
1704.90.99.10.19 Diğer helvalar
0
0
9
T2
T1
1704.90.99.20.00 Sade lokum
0
0
9
T2
T1
1704.90.99.30.00 Kaymaklı lokum
0
0
9
T2
T1
1704.90.99.40.00 Akide şekeri
0
0
9
T2
T1
1704.90.99.90.11 Fondan
0
0
9
T2
T1
1704.90.99.90.12 Diğer lokumlar
0
0
9
T2
T1
1704.90.99.90.19 Diğerleri
0
0
9
T2
T1
1806.10.20.00.00 Ağırlık itibariyle %5 veya daha fazla fakat %65'den az
sakkaroz (sakkaroz olarak ifade edilen invert şeker
dahil) veya sakkaroz oIarak ifade edilen izoglikoz
içerenler
1806.10.30.00.00 Ağırlık itibariyle %65 veya daha fazla fakat %80'den az
sakkaroz (sakkaroz olarak ifade edilen invert şeker
dahil) veya sakkaroz olarak ifade edilen izoglikoz
içerenler
1806.10.90.00.00 Ağırlık itibariyle %80 veya daha fazla sakkaroz
(sakkaroz olarak ifade edilen invert şeker dahil) veya
sakkaroz olarak ifade edilen izoglikoz içerenler
1806.20.10.00.00 Ağırlık itibariyle %31 veya daha fazla kakao yağı
içerenler veya kakao yağı ile katı süt yağının birlikte
oranı ağırlık itibariyle %31 veya daha fazla olanlar
1806.20.30.00.00 Ağırlık itibariyle kakao yağı ile katı süt yağının birlikte
oranı %25 veya daha fazla fakat %31'den az olanlar
1806.20.50.00.00 Ağırlık itibariyle %18 veya daha fazla kakao yağı
içerenler
1806.20.70.00.00 Sütlü çikolata kırıntıları
0
0
8
22
68,4
0
0
8
27,51
71,71
0
0
8
36,68
106,68
0
0
8,3
T2
T1
0
0
8,3
T2
T1
0
0
8,3
T2
T1
0
0
15,4
T2
T1
1806.20.80.00.00 Kakao ile kaplanmış olanlar
0
0
8,3
T2
T1
1806.20.95.00.00 Diğerleri
0
0
8,3
T2
T1
(1)
T2
T1 (1)
1806.31.00.00.11 Kalıplanmış
0
0
8,3
1806.31.00.00.19 Diğerleri
0
0
8,3 (1)
T2
T1 (1)
1806.32.10.00.00 İlave hububat, meyva veya sert kabuklu meyva içerenler 0
0
8,3(2)
T2
T1 (2)
1806.32.90.00.00 Diğerleri
0
0
8,3(2)
T2
T1 (2)
1806.90.11.00.00 Alkol içerenler
0
0
8,3 (3)
T2
T1 (3)
1806.90.19.00.00 Diğerleri
0
0
8,3 (3)
T2
T1 (3)
1806.90.31.00.00 Doldurulmuş
0
0
8,3 (3)
T2
T1 (3)
1806.90.39.00.00 Doldurulmamış
0
0
8,3 (3)
T2
T1 (3)
1806.90.50.00.00 Kakaolu şekerci mamulleri ve şeker yerine kullanılan
maddelerden imal edilmiş kakaolu şekerci mamulleri
1806.90.60.00.00 Ekmeğe sürülerek yenilen kakaolu ürünler
0
0
8,3 (3)
T2
T1 (3)
0
0
8,3 (3)
T2
T1 (3)
(1):
(2)
İsrail Devleti için AB ülkelerine uygulanan gümrük vergisi ve tarım payı uygulanır.
: İsrail Devleti için yalnız çubuk çikolatalarda AB ülkelerine uygulanan gümrük vergisi ve tarım payı uygulanır.
(3)
: İsrail Devleti için yalnız snack çikolatalar ile kakaolu helvalarda AB ülkelerine uygulanan gümrük vergisi ve tarım payı
uygulanır.
T1, T2: Bakınız Ek 1 ve Ek 2 (2. ve 3. Sütun)
4
Meşrubat yapımında kullanılan kakaolu
müstahzarlar
Diğerleri
0
0
8,3 (1)
T2
T1 (1)
0
0
8,3 (1)
T2
T1 (1)
1901.10.00.11.00
Diyet mamaları
0
0
7,6
---
---
1901.10.00.19.00
Diğerleri
0
0
7,6
T2
T1
1901.10.00.20.00
Esasını 04.01 ila 04.04 pozisyonlarında yer alan 0
maddeler teşkil edenler ve ağırlık itibariyle
%5'den az kakao içerenler
Diğerleri
0
0
7,6
T2
T1
0
7,6
T2
T1
Esasını 04.01 ila 04.04 pozisyonlarında yer alan 0
maddeler teşkil edenler
Esasını 04.01 ila 04.04 pozisyonlarında yer alan 0
maddeler teşkil edenler ve ağırlık itibariyle
%5'den az kakao içerenler
Diğerleri
0
0
7,6
T2
T1
0
7,6
T2
T1
0
7,6
T2
T1
0
0
5,1
5,75
35,45
0
0
5,1
4,69
21,85
Esasını 04.01 ila 04.04 pozisyonlarında yer alan 0
maddeler teşkil edenler
Esasını 04.01 ila 04.04 pozisyonlarında yer alan 0
maddeler teşkil edenler ve ağırlık itibariyle
%5'den az kakao tozu içerenler
Fenilketonüri hastaları için düşük proteinli un 0
0
7,6
T2
T2
0
7,6
T2
T2
0
7,6
---
---
1806.90.70.00.00
1806.90.90.00.00
1901.10.00.90.00
1901.20.00.10.00
1901.20.00.20.00
1901.20.00.90.00
1901.90.11.00.00
1901.90.19.00.00
1901.90.99.10.00
1901.90.99.20.00
1901.90.99.90.11
1901.90.99.90.12
Kuru hülasa oranı ağırlık itibariyle %90 veya
daha fazla olanlar
Diğerleri
0
0
7,6
---
---
1901.90.99.90.13
Fenilketonüri hastaları için düşük proteinli
pirinç
Fenilketonüri hastaları için yumurta ikamesi
0
0
7,6
---
---
1901.90.99.90.19
Diğerleri
0
0
7,6
T2
T2
1902.11.00.00.11
0
7,7
10,67
10,67
1902.11.00.00.19
Sadece yumurta ve makarnalık buğday (durum 0
buğdayı) unu ve irmiği içerenler
Diğerleri
0
0
7,7
10,67
10,67
1902.19.10.00.00
Ekmeklik buğday unu veya irmiği içermeyenler 0
0
7,7
10,67
10,67
1902.19.90.00.11
Sebzeli olanlar
0
7,7
11,37
11,37
0
1902.19.90.00.12
Sade olanlar
0
0
7,7
11,37
11,37
1902.19.90.00.13
0
0
7,7
---
---
1902.19.90.00.19
Fenilketonüri hastaları için düşük proteinli
makarna
Diğerleri
0
0
7,7
11,37
11,37
1902.20.91.00.00
Pişirilmiş
0
0
8,3
2,61
50,89
1902.20.99.00.00
Diğerleri
0
0
8,3
7,41
48,89
1902.30.10.00.00
Kurutulmuş
0
0
6,4
10,67
40,27
1902.30.90.00.00
Diğerleri
0
0
6,4
4,21
39,01
1902.40.10.00.00
Hazırlanmamış kuskus
0
0
7,7
10,67
10,67
1902.40.90.00.00
Diğerleri
0
0
6,4
4,21
30,21
1903.00.00.00.00
0
0
6,4
4,68
18,88
1904.10.10.10.00
Tapyoka ve nişastadan hazırlanan tapyoka
benzerleri (flokon, dane, yuvarlak, kalbur içi
kalıntısı veya benzeri şekillerde)
Kakao içerenler
0
0
3,8 (2)
6,19
55,63 (2)
1904.10.10.90.00
Diğerleri
0
0
3,8 (2)
6,19
55,63 (2)
1904.10.30.10.00
Kakao içerenler
0
0
5,1 (2)
44,21
44,21
1904.10.30.90.00
Diğerleri
0
0
5,1 (2)
44,21
44,21
(1)
: İsrail Devleti için yalnız snack çikolatalar ile kakaolu helvalarda AB ülkelerine uygulanan gümrük vergisi ve tarım payı
uygulanır.
(2):
İsrail Devleti için AB ülkelerine uygulanan gümrük vergisi ve tarım payı uygulanır.
T1, T2: Bakınız Ek 1 ve Ek 2 (2. ve 3. Sütun)
5
1904.10.90.10.00
Kakao içerenler
0
0
5,1 (1)
19,94
62,62 (1)
1904.10.90.90.00
Diğerleri
0
0
5,1 (1)
19,94
62,62 (1)
1904.20.10.00.00
0
0
9
T2
T1
1904.20.91.10.00
Esası kavrulmamış hububat flokonları olan
"Müsli" tipi müstahzarlar
Kakao içerenler
0
0
3,8
6,19
55,63
1904.20.91.90.00
Diğerleri
0
0
3,8
6,19
55,63
1904.20.95.10.00
Kakao içerenler
0
0
5,1
44,21
44,21
1904.20.95.90.00
Diğerleri
0
0
5,1
44,21
44,21
1904.20.99.10.00
Kakao içerenler
0
0
5,1
19,94
62,62
1904.20.99.90.00
Diğerleri
0
0
5,1
19,94
62,62
1904.30.00.00.00
Bulgur
0
0
8,3
11,11
22,33
1904.90.10.10.00
Kakao içerenler
0
0
8,3
44,21
59
1904.90.10.90.00
Diğerleri
0
0
8,3
44,21
53,3
1904.90.80.10.00
Kakao içerenler
0
0
8,3
11,11
22,33
1904.90.80.90.00
Diğerleri
0
0
8,3
11,11
22,33
1905.10.00.00.00
Gevrek ekmek
0
0
5,8
3,26
37,91
1905.20.10.00.00
Ağırlık itibariyle %30'dan az sakkaroz
(sakkaroz olarak ifade edilen invert şeker dahil)
içerenler
Ağırlık itibariyle %30 veya daha fazla fakat
%50'den az sakkaroz (sakkaroz olarak ifade
edilen invert şeker dahil) içerenler
Ağırlık itibariyle %50 veya daha fazla sakkaroz
(sakkaroz olarak ifade edilen invert şeker dahil)
içerenler
Net muhtevası 85 gr.ı geçmeyen hazır
ambalajlarda olanlar
Diğerleri
0
0
9,4
13,37
85,45
0
0
9,8
19,64
79,82
0
0
10,1
25,89
93,89
0
0
9
T2
T1
0
0
9
T2
T1
Ağırlık itibariyle %8 veya daha fazla katı süt
yağı içerenler
Çift katlı doldurulmuş bisküviler
0
0
9
T2
T1
0
0
9
T2
T1
Fenilketonüri hastaları için düşük proteinli
biskuvi
Diğerleri
0
0
9
---
---
0
0
9
T2
T1
0
9
T2
T1
0
9
T2
T1
1905.32.19.00.00
Su muhteviyatı ağırlık itibariyle %10'dan fazla 0
olanlar
Net muhtevası 85 gr.ı geçmeyen hazır
0
ambalajlarda olanlar
Diğerleri
0
0
9
T2
T1
1905.32.91.00.00
Tuzlanmış (doldurulmuş olsun olmasın)
0
0
9
T2
T1
1905.32.99.00.11
0
0
9
---
---
1905.32.99.00.19
Fenilketonüri hastaları için düşük proteinli
gofret
Diğerleri
0
0
9
T2
T1
1905.40.10.00.00
Gevrekler
0
0
9,7
T2
T1
1905.40.90.00.00
Diğerleri
0
0
9,7
T2
T1
1905.90.10.00.00
Mayasız ekmek (matzos)
0
0
3,8
12,49
62,17
1905.90.20.00.11
Hosti
0
0
4,5
18,74
49,1
1905.90.20.00.12
Eczacılıkta kullanılan boş ilaç kapsülleri
0
0
4,5
18,74
49,1
1905.90.20.00.13
Mühür güllacı
0
0
4,5
18,74
49,1
1905.90.20.00.14
Pirinç kağıdı
0
0
4,5
18,74
49,1
1905.90.20.00.19
Diğerleri
0
0
4,5
18,74
49,1
1905.20.30.00.00
1905.20.90.00.00
1905.31.11.00.00
1905.31.19.00.00
1905.31.30.00.00
1905.31.91.00.00
1905.31.99.00.13
1905.31.99.00.19
1905.32.05.00.00
1905.32.11.00.00
(1):
İsrail Devleti için AB ülkelerine uygulanan gümrük vergisi ve tarım payı uygulanır.
T1, T2: Bakınız Ek 1 ve Ek 2 (2. ve 3. Sütun)
6
0
9,7
T2
T1
1905.90.45.00.00
Bal, yumurta, peynir veya meyva içermeyen ve 0
kuru madde üzerinden ağırlık itibariyle her biri
%5'i geçmeyen oranda şeker ve katı yağ
içerenler
Bisküviler
0
0
9
T2
T1
1905.90.55.00.00
Aromalı veya tuzlu ürünler
0
0
9
T2
T1
1905.90.60.00.11
Baklava
0
0
9
T2
T1
1905.90.60.00.12
Kadayıf
0
0
9
T2
T1
1905.90.60.00.13
Pasta
0
0
9
T2
T1
1905.90.60.00.14
Kek
0
0
9
T2
T1
1905.90.60.00.15
0
9
---
---
1905.90.60.00.16
Fenilketonüri hastaları için düşük proteinli
0
kurabiye
Fenilketonüri hastaları için düşük proteinli beze 0
0
9
---
---
1905.90.60.00.19
Diğerleri
0
0
9
T2
T1
1905.90.90.00.11
Şeker hastaları için gluten ekmeği
0
0
9
T2
T1
1905.90.90.00.12
0
0
9
---
---
1905.90.90.00.19
Fenilketonüri hastaları için düşük proteinli
ekmek
Diğerleri
0
0
9
T2
T1
2001.90.30.00.00
Tatlı mısır (Zea mays var. Saccharata)
0
0
5,1
2,91
28,43
2001.90.40.00.00
0
0
8,3
1,16
16,46
2004.10.91.10.00
Hint patatesi, tatlı patates ve ağırlık olarak %5
veya daha fazla nişasta içeren yenilen benzeri
diğer bitki parçaları
Un ve ezme halindeki müstahzarlar
0
0
7,6
T2
T1
2004.10.91.20.00
Flokon halindeki müstahzarlar
0
0
7,6
T2
T1
1905.90.30.00.00
2004.90.10.00.00
Tatlı mısır (zea mays var. Saccharata)
0
0
5,1
2,91
24,69
2005.20.10.10.00
Un ve ezme halindeki müstahzarlar
0
0
8,8
T2
T1
2005.20.10.20.00
Flokon halindeki müstahzarlar
0
0
8,8
T2
T1
2005.80.00.00.00
Tatlı mısır (Zea mays var. Saccharata)
0
0
5,1
2,91
22,9
2008.99.85.00.00
0
0
5,1
2,91
49,77
0
0
8,3
1,16
37,37
0
0
9
T2
T2
2101.12.98.90.00
Mısır [tatlı mısır (Zea mays var.saccharata)
hariç]
Ağırlık itibariyle %5 veya daha fazla nişasta
içeren yer elması, tatlı patates ve benzeri
yenilen bitki parçaları
Katı süt yağı, süt proteinleri, sakkaroz,
izoglikoz, nişasta veya glikoz içermeyen veya
%1,5'dan az katı süt yağı, %2,5'dan az süt
proteinleri, %5'den az sakkaroz veya izoglikoz,
%5'den az nişasta veya glikoz içerenler
Diğerleri
0
0
9
T2
T2
2101.20.98.00.00
Diğerleri
0
0
6,5
T2
T2
2101.30.19.00.00
Diğerleri
0
0
5,1
4,04
108,32
2101.30.99.00.00
Diğerleri
0
0
10,8
7,22
92,5
2102.10.31.00.00
Kuru maya
0
0
12
59,4
59,4
2102.10.39.00.00
Diğerleri
0
0
12
12,47
12,47
2008.99.91.00.00
2101.12.98.10.00
2105.00.10.10.00
Kakao içerenler
0
0
8,6
23,26
64,3
2105.00.10.90.00
Diğerleri
0
0
8,6
23,26
64,3
2105.00.91.10.00
Kakao içerenler
0
0
8
40,06
90,46
2105.00.91.90.00
Diğerleri
0
0
8
40,06
90,46
2105.00.99.10.00
Kakao içerenler
0
0
7,9
57,13
57,13
2105.00.99.90.00
Diğerleri
0
0
7,9
57,13
57,13
2106.10.80.00.11
Diyet mamaları
0
0
9 (1)
---
---
(1):
İsrail Devleti için söz konusu gümrük vergisinin %50'si uygulanır.
T1, T2: Bakınız Ek 1 ve Ek 2 (2. ve 3. Sütun)
7
2106.10.80.00.19
2106.90.10.00.00
2106.90.98.00.12
2106.90.98.00.13
2106.90.98.00.14
2106.90.98.00.15
2106.90.98.00.16
2106.90.98.00.19
2202.90.91.00.00
2202.90.95.00.00
2202.90.99.00.00
2905.43.00.00.00
2905.44.11.00.00
2905.44.19.00.00
2905.44.91.00.00
2905.44.99.00.00
3302.10.29.00.00
3505.10.10.00.00
3505.10.90.00.11
3505.10.90.00.19
3505.20.10.10.00
3505.20.10.90.00
3505.20.30.10.00
3505.20.30.90.00
3505.20.50.10.00
3505.20.50.90.00
3505.20.90.10.00
3505.20.90.90.00
3809.10.10.00.00
3809.10.30.00.00
3809.10.50.00.00
3809.10.90.00.00
3824.60.11.00.00
3824.60.19.00.00
3824.60.91.00.00
3824.60.99.00.00
Diğerleri
Peynir fondüleri
Koko tozu
Koku komprimeleri
Jöleler
Emülgatörler
Diyet mamaları
Diğerleri
04.01 ila 04.04 pozisyonlarındaki ürünlerden
elde edilen katı yağ oranı ağırlık itibariyle
%0,2'den az olanlar
04.01 ila 04.04 pozisyonlarındaki ürünlerden
elde edilen katı yağ oranı ağırlık itibariyle %0,2
veya daha fazla fakat %2'den az olanlar
04.01 ila 04.04 pozisyonlarındaki ürünlerden
elde edilen katı yağ oranı ağırlık itibariyle %2
veya daha fazla olanlar
Mannitol
D-glusitol miktarı üzerinden hesaplandığında
ağırlık itibariyle %2 veya daha az mannitol
içerenler
Diğerleri
D-glusitol miktarı üzerinden hesaplandığında
ağırlık itibariyle %2 veya daha az mannitol
içerenler
Diğerleri
Diğerleri
Dekstrinler
Kavrulmuş veya eriyebilen nişastalar
Diğerleri
Leykom
Diğerleri
Leykom
Diğerleri
Leykom
Diğerleri
Leykom
Diğerleri
Ağırlık itibariyle içindeki nişastalı madde
miktarı %55'ten az olanlar
Ağırlık itibariyle içindeki nişastalı madde
miktarı %55 veya daha fazla, fakat %70'den az
olanlar
Ağırlık itibariyle içindeki nişastalı madde
miktarı %70 veya daha fazla, fakat %83'den az
olanlar
Ağırlık itibariyle içindeki nişastalı madde
miktarı %83 veya daha fazla olanlar
D-glusitol miktarı üzerinden hesaplandığında
ağırlık itibariyle %2 veya daha az D-mannitol
içerenler
Diğerleri
D-glusitol miktarı üzerinden hesaplandığında
ağırlık itibariyle % 2 veya daha az D-mannitol
içerenler
Diğerleri
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9 (1)
8,3
9
9
9
9
9
9
6,4
T2
85,38
T2
T2
T2
T2
--T2
14,39
T2
85,38
T1
T1
T1
T1
--T1
51,23
0
0
5,5
12,19
40,79
0
0
5,4
22,16
47,44
0
0
0
0
9,6(1)
7,7 (1)
-----
-----
0
0
0
0
9 (1)
7,7 (1)
-----
-----
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9 (1)
9 (2)
9
9
9
8,3 (1)
8,3 (1)
8,3 (1)
8,3 (1)
8,3 (1)
8,3 (1)
8,3 (1)
8,3 (1)
8,3 (1)
--T2
1,76
4,3
3
1,39
1,39
2,76
2,76
4,39
4,39
5,49
5,49
2,76
--T2
1,76
4,3
3
1,39
1,39
2,76
2,76
4,39
4,39
5,49
5,49
2,76
0
0
8,3 (1)
3,84
3,84
0
0
8,3 (1)
4,68
4,68
0
0
8,3 (1)
3,67
3,67
0
0
7,7 (23)
---
---
0
0
9 (3)
---
---
---
---
---
---
0
0
7,7
0
0
9 (3)
(1):
İsrail Devleti için söz konusu gümrük vergisi sıfır olarak uygulanır.
(2):
İsrail ve Bulgaristan Devletleri için söz konusu gümrük vergisi sıfır olarak uygulanır.
(
3):
İsrail ve Makedonya Devletleri için söz konusu gümrük vergisi sıfır olarak uygulanır.
T1, T2: Bakınız Ek 1 ve Ek 2 (2. ve 3. Sütun)
8
(3)
Ek: 1
9
EK: 2
Kod
7000
7001
7002
7003
7004
7005
7006
7007
7008
7009
7010
7011
7012
7013
7015
7016
7017
7020
7021
7022
7023
7024
7025
7026
7027
7028
7029
7030
7031
7032
7033
7035
7036
7037
7040
7041
7042
7043
7044
7045
7046
7047
7048
7049
7050
7051
7052
7053
7055
7056
7057
7060
7061
7062
7063
7064
7065
7066
7067
7068
7069
7070
7071
7072
7073
7075
7076
7077
7080
Tarım Payı (T 1)
(EUR/100 Kg.)
Tarım Payı (T 2)
(EUR/100 Kg.)
0
10,30
19,32
27,89
39,91
2,67
12,96
21,97
30,56
42,58
5,69
15,99
25,00
33,59
8,96
19,26
28,28
23,08
33,38
42,39
50,98
62,99
25,74
36,05
45,06
53,64
65,66
28,77
39,07
48,09
56,66
32,05
42,34
51,35
69,24
79,54
88,55
97,13
109,15
71,91
82,20
91,21
99,80
111,82
74,93
85,23
94,24
102,82
78,20
88,50
97,51
123,65
133,94
142,95
151,54
163,55
126,30
136,61
145,62
154,19
166,21
129,33
139,63
148,65
157,22
132,60
142,90
151,91
240,68
0
8,80
16,51
23,84
34,11
2,28
11,08
18,78
26,12
36,39
4,86
13,67
21,37
28,71
7,66
16,46
24,17
19,73
28,53
36,23
43,57
53,84
22,00
30,81
38,51
45,85
56,12
24,59
33,39
41,10
48,43
27,39
36,19
43,89
59,18
67,98
75,68
83,02
93,29
61,46
70,26
77,96
85,30
95,57
64,04
72,85
80,55
87,88
66,84
75,64
83,34
105,68
114,48
122,18
129,52
139,79
107,95
116,76
124,46
131,79
142,06
110,54
119,34
127,05
134,38
113,33
122,14
129,84
205,71
10
7081
7082
7083
7084
7085
7086
7087
7088
7090
7091
7092
7095
7096
7100
7101
7102
7103
7104
7105
7106
7107
7108
7109
7110
7111
7112
7113
7115
7116
7117
7120
7121
7122
7123
7124
7125
7126
7127
7128
7129
7130
7131
7132
7133
7135
7136
7137
7140
7141
7142
7143
7144
7145
7146
7147
7148
7149
7150
7151
7152
7153
7155
7156
7157
7160
7161
7162
7163
7164
7165
7166
7167
7168
7169
7170
250,99
260,00
268,59
280,60
243,35
253,64
262,67
271,24
246,38
256,67
265,68
249,64
259,95
6,05
16,34
25,35
33,94
45,96
8,70
19,01
28,02
36,60
48,61
11,74
22,03
31,05
39,63
15,00
25,31
34,32
29,12
39,42
48,44
57,01
69,03
31,79
42,08
51,09
59,68
71,70
34,82
45,12
54,12
62,71
38,08
48,38
57,40
75,28
85,59
94,59
103,18
115,20
77,95
88,24
97,26
105,84
117,85
80,98
91,27
100,28
108,87
84,24
94,55
103,56
129,68
139,98
149,00
157,58
169,59
132,35
142,65
151,66
160,24
172,26
135,37
11
214,52
222,22
229,56
239,83
207,99
216,79
224,50
231,83
210,58
219,38
227,08
213,37
222,18
5,17
13,97
21,67
29,01
39,28
7,44
16,25
23,95
31,28
41,55
10,03
18,83
26,54
33,87
12,82
21,63
29,33
24,89
33,69
41,40
48,73
59,00
27,17
35,97
43,67
51,01
61,28
29,76
38,56
46,26
53,60
32,55
41,35
49,06
64,34
73,15
80,85
88,19
98,46
66,62
75,42
83,13
90,46
100,73
69,21
78,01
85,71
93,05
72,00
80,81
88,51
110,84
119,64
127,35
134,68
144,95
113,12
121,92
129,62
136,96
147,23
115,70
7171
7172
7173
7175
7176
7177
7180
7181
7182
7183
7185
7186
7187
7188
7190
7191
7192
7195
7196
7200
7201
7202
7203
7204
7205
7206
7207
7208
7209
7210
7211
7212
7213
7215
7216
7217
7220
7221
7260
7261
7262
7263
7264
7265
7266
7267
7268
7269
7270
7271
7272
7273
7275
7276
7300
7301
7302
7303
7304
7305
7306
7307
7308
7309
7310
7311
7312
7313
7315
7316
7317
7320
7321
7360
7361
145,68
154,69
163,27
138,65
148,94
157,96
246,73
257,03
266,05
274,62
249,40
259,69
268,70
277,29
252,42
262,72
271,73
255,69
265,99
53,08
63,38
72,40
80,98
92,99
55,75
66,05
75,06
83,64
95,66
58,77
69,08
78,09
86,67
62,05
72,34
81,36
65,31
75,62
129,13
139,43
148,45
157,03
169,04
131,80
142,10
151,11
159,69
171,71
134,82
145,13
154,14
162,72
138,10
148,39
69,77
80,06
89,08
97,66
109,68
72,43
82,73
91,74
100,33
112,34
75,45
85,76
94,77
103,36
78,73
89,03
98,03
81,99
92,30
137,19
147,49
12
124,51
132,21
139,55
118,50
127,30
135,01
210,88
219,68
227,39
234,72
213,16
221,96
229,66
237,00
215,74
224,55
232,25
218,54
227,34
45,37
54,17
61,88
69,21
79,48
47,65
56,45
64,15
71,49
81,76
50,23
59,04
66,74
74,08
53,03
61,83
69,54
55,82
64,63
110,37
119,17
126,88
134,21
144,48
112,65
121,45
129,15
136,49
146,76
115,23
124,04
131,74
139,08
118,03
126,83
59,63
68,43
76,14
83,47
93,74
61,91
70,71
78,41
85,75
96,02
64,49
73,30
81,00
88,34
67,29
76,09
83,79
70,08
78,89
117,26
126,06
7362
7363
7364
7365
7366
7367
7368
7369
7370
7371
7372
7373
7375
7376
7378
7400
7401
7402
7403
7404
7405
7406
7407
7408
7409
7410
7411
7412
7413
7415
7416
7417
7420
7421
7460
7461
7462
7463
7464
7465
7466
7467
7468
7470
7471
7472
7475
7476
7500
7501
7502
7503
7504
7505
7506
7507
7508
7509
7510
7511
7512
7513
7515
7516
7517
7520
7521
7560
7561
7562
7563
7564
7565
7566
7567
156,50
165,09
177,10
139,85
150,16
159,17
167,75
179,77
142,88
153,18
162,20
170,77
146,16
156,45
149,42
86,43
96,74
105,74
114,33
126,35
89,10
99,39
108,41
116,99
129,00
92,13
102,42
111,43
120,02
95,39
105,70
114,71
98,67
108,96
143,59
153,90
162,91
171,50
183,51
146,26
156,56
165,58
174,15
149,29
159,59
168,60
152,56
162,86
97,27
107,57
116,58
125,17
137,18
99,93
110,24
119,25
127,83
139,85
102,96
113,26
122,28
130,85
106,24
116,53
125,54
109,50
119,80
147,44
157,74
166,76
175,34
187,35
150,11
160,41
169,42
13
133,76
141,10
151,37
119,53
128,34
136,04
143,38
153,65
122,12
130,92
138,63
145,96
124,92
133,72
127,71
73,87
82,68
90,38
97,72
107,99
76,15
84,95
92,66
99,99
110,26
78,74
87,54
95,24
102,58
81,53
90,34
98,04
84,33
93,13
122,73
131,54
139,24
146,58
156,85
125,01
133,81
141,52
148,85
127,60
136,40
144,10
130,39
139,20
83,14
91,94
99,64
106,98
117,25
85,41
94,22
101,92
109,26
119,53
88,00
96,80
104,51
111,84
90,80
99,60
107,30
93,59
102,39
126,02
134,82
142,53
149,86
160,13
128,30
137,10
144,80
7568
7570
7571
7572
7575
7576
7600
7601
7602
7603
7604
7605
7606
7607
7608
7609
7610
7611
7612
7613
7615
7616
7620
7700
7701
7702
7703
7705
7706
7707
7708
7710
7711
7712
7715
7716
7720
7721
7722
7723
7725
7726
7727
7728
7730
7731
7732
7735
7736
7740
7741
7742
7745
7746
7747
7750
7751
7758
7759
7760
7761
7762
7765
7766
7768
7769
7770
7771
7778
7779
7780
7781
7785
7786
7788
178,00
153,13
163,44
172,45
156,41
166,70
140,84
151,14
160,16
168,74
180,75
143,51
153,81
162,82
171,41
183,42
146,53
156,84
165,85
174,44
149,81
160,10
153,07
153,29
163,59
172,60
181,19
155,96
166,26
175,27
183,85
158,98
169,29
178,30
162,26
172,55
126,91
137,21
146,21
154,80
129,57
139,87
148,88
157,47
132,60
142,89
151,91
135,87
146,17
163,17
173,46
182,47
165,82
176,13
185,14
168,85
179,16
12,23
22,53
199,43
209,72
218,73
202,09
212,39
35,31
45,61
205,11
215,42
81,47
91,76
235,68
245,98
238,35
248,65
135,87
14
152,14
130,88
139,69
147,39
133,68
142,48
120,38
129,18
136,89
144,22
154,49
122,66
131,46
139,16
146,50
156,77
125,24
134,05
141,75
149,09
128,04
136,84
130,83
131,02
139,82
147,52
154,86
133,30
142,10
149,80
157,14
135,88
144,69
152,39
138,68
147,48
108,47
117,27
124,97
132,31
110,74
119,55
127,25
134,59
113,33
122,13
129,84
116,13
124,93
139,46
148,26
155,96
141,73
150,54
158,24
144,32
153,13
10,45
19,26
170,45
179,25
186,95
172,73
181,53
30,18
38,98
175,31
184,12
69,63
78,43
201,44
210,24
203,72
212,52
116,13
7789
7798
7799
7800
7801
7802
7805
7806
7807
7808
7809
7810
7811
7818
7819
7820
7821
7822
7825
7826
7827
7828
7829
7830
7831
7838
7840
7841
7842
7843
7844
7845
7846
7847
7848
7849
7850
7851
7852
7853
7855
7856
7857
7858
7859
7860
7861
7862
7863
7864
7865
7866
7867
7868
7869
7870
7871
7872
7873
7875
7876
7877
7878
7879
7900
7901
7902
7903
7904
7905
7906
7907
7908
7909
7910
146,17
18,28
28,57
342,89
353,20
362,21
345,56
355,86
364,88
41,35
51,66
348,59
358,89
87,52
97,81
348,94
359,24
368,25
351,60
361,90
370,91
141,91
152,22
354,63
364,92
141,36
12,09
22,38
31,40
39,98
51,99
14,75
25,05
34,06
42,65
54,66
17,77
28,08
37,09
45,68
21,05
31,34
40,37
24,31
34,62
20,15
30,44
39,45
48,04
60,06
22,80
33,11
42,12
50,71
62,72
25,83
36,13
45,15
53,73
29,11
39,41
48,41
32,37
42,67
28,20
38,50
47,51
56,10
68,12
30,86
41,16
50,18
58,76
70,77
33,89
15
124,93
15,62
24,42
293,07
301,88
309,58
295,35
304,15
311,86
35,34
44,15
297,94
306,74
74,80
83,60
298,24
307,04
314,74
300,51
309,32
317,02
121,29
130,10
303,10
311,90
120,82
10,33
19,13
26,84
34,17
44,44
12,61
21,41
29,11
36,45
46,72
15,19
24,00
31,70
39,04
17,99
26,79
34,50
20,78
29,59
17,22
26,02
33,72
41,06
51,33
19,49
28,30
36,00
43,34
53,61
22,08
30,88
38,59
45,92
24,88
33,68
41,38
27,67
36,47
24,10
32,91
40,61
47,95
58,22
26,38
35,18
42,89
50,22
60,49
28,97
7911
7912
7913
7915
7916
7917
7918
7919
7940
7941
7942
7943
7944
7945
7946
7947
7948
7949
7950
7951
7952
7953
7955
7956
7957
7958
7959
7960
7961
7962
7963
7964
7965
7966
7967
7968
7969
7970
7971
7972
7973
7975
7976
7977
7978
7979
7980
7981
7982
7983
7984
7985
7986
7987
7988
7990
7991
7992
7995
7996
44,19
53,20
61,79
37,16
47,47
56,48
40,44
50,73
40,28
50,59
59,60
68,19
80,20
42,95
53,25
62,27
70,84
82,86
45,98
56,28
65,29
73,87
49,25
59,55
68,56
52,52
62,82
58,42
68,71
77,73
86,31
98,33
61,09
71,38
80,39
88,98
100,99
64,10
74,41
83,42
92,01
67,38
77,68
86,69
70,64
80,95
90,65
100,95
109,96
118,54
130,56
93,31
103,62
112,62
121,21
96,34
106,63
115,65
99,61
109,91
16
37,77
45,47
52,81
31,76
40,57
48,27
34,56
43,36
34,43
43,24
50,94
58,28
68,55
36,71
45,51
53,22
60,55
70,82
39,30
48,10
55,80
63,14
42,09
50,90
58,60
44,89
53,69
49,93
58,73
66,44
73,77
84,04
52,21
61,01
68,71
76,05
86,32
54,79
63,60
71,30
78,64
57,59
66,39
74,09
60,38
69,19
77,48
86,28
93,98
101,32
111,59
79,75
88,56
96,26
103,60
82,34
91,14
98,85
85,14
93,94
(IV) SAYILI LİSTE
2, 3, 15, 16. ve 23. FASILLAR
GÜMRÜK VERGİSİ ORANI
(%)
G.T.İ.P.
MADDE İSMİ
EFTA
AB
B-HER
D.Ü.
TOPLU KONUT
FONU
(CIF BEDELİNİN
%'Sİ)
EFTA
AB
D.Ü.
0208.40.10.00.00
Balina eti
0
35
0
50
---
---
---
0301.10.10.00.00
Tatlısu süs balıkları
0
30
0
30
---
25
35
0301.10.90.00.00
Deniz süs balıkları
0
30
0
30
---
25
35
0301.91.10.00.00
0
27
0
30
---
7
7
0301.91.90.00.00
Oncorhynchus apache veya Oncorhynchus
chrysogaster türünden olanlar
Diğerleri
0
27
0
30
---
7
7
0301.92.00.00.00
Yılan balıkları (Anguilla spp.)
0
0
0
0
---
---
---
0301.93.00.00.00
Sazan balıkları
0
0
0
0
---
---
---
0301.99.11.00.00
0
0
0
---
---
---
0301.99.19.00.00
0
Pasifik salmonları (Oncorhynchus
nerka,Oncorhynchus gorbuscha,Oncorhynchus
keta, Oncorhynchus tscha-wytscha,
Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou ve
Oncorhynchus rhodorus), Atlantik salmonları
(Salmo salar) ve Tuna salmonları (Hucho hucho)
Diğerleri
0
0
0
0
---
---
---
0301.99.90.00.13
Levrek
0
27
0
30
---
7
7
0301.99.90.00.14
Çipura
0
0
0
0
---
---
---
0301.99.90.00.18
Diğerleri
0
0
0
0
---
---
---
0302.11.10.00.00
Oncorhynchus apache veya Oncorhynchus
0
chrysogaster türünden olanlar
Oncorhynchus mykiss türünden, herbirinin
0
ağırlığı 1,2 kg.dan fazla, başlı ve solungaçlı,
ancak içleri temizlenmiş; veya herbirinin ağırlığı
1 kg.dan fazla olup, içleri temizlenmiş, başsız ve
solungaçsız olanlar
Diğerleri
0
30
0
30
---
4
14
30
0
30
---
4
14
30
0
30
---
4
14
0
Pasifik salmonları (Oncorhynchus
nerka,Oncorhynchus gorbuscha,Oncorhynchus
keta, Oncorhynchus tscha-wytscha,
Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou ve
Oncorhynchus rhodorus), Atlantik salmonları
(Salmo salar) ve Tuna salmonları (Hucho hucho)
Diğerleri
0
30
0
30
---
4
14
30
0
30
---
4
14
0
30
0
30
---
4
14
0
30
0
30
---
4
14
0302.21.90.00.00
Siyah tütün balıkları (Reinhardtius
hippoglossoides)
Atlantik tütün balıkları (Hippoglossus
hippoglossus)
Pasifik tütün balıkları (Hippoglossus stenolepis)
0
30
0
30
---
4
14
0302.22.00.00.00
Yaldızlı pisi balığı (Pleuronectes platessa)
0
30
0
30
---
4
14
0302.23.00.00.00
Dil balığı (Solea spp.)
0
30
0
30
---
4
14
0302.29.10.00.00
Dört noktalı pisi (Lepidorhombus spp.)
0
30
0
30
---
4
14
0302.29.90.00.00
Diğerleri
0
30
0
30
---
4
14
0302.31.10.00.00
16.04 Pozisyonunda yer alan ürünlerin imalinde
kullanılanlar
Diğerleri
0
30
0
30
---
4
14
0
30
0
30
---
4
14
16.04 Pozisyonunda yer alan ürünlerin imalinde
kullanılanlar
Diğerleri
0
30
0
30
---
4
14
0
30
0
30
---
4
14
16.04 Pozisyonunda yer alan ürünlerin imalinde
kullanılanlar
Diğerleri
0
30
0
30
---
4
14
0
30
0
30
---
4
14
0302.11.20.00.00
0302.11.80.00.00
0302.12.00.00.00
0302.19.00.00.00
0302.21.10.00.00
0302.21.30.00.00
0302.31.90.00.00
0302.32.10.00.00
0302.32.90.00.00
0302.33.10.00.00
0302.33.90.00.00
17
0302.34.10.00.00
16.04 Pozisyonunda yer alan ürünlerin imalinde
kullanılanlar
Diğerleri
0
30
0
30
---
4
14
0
30
0
30
---
4
14
16.04 Pozisyonunda yer alan ürünlerin imalinde
kullanılanlar
Diğerleri
0
30
0
30
---
4
14
0
30
0
30
---
4
14
16.04 Pozisyonunda yer alan ürünlerin imalinde
kullanılanlar
Diğerleri
0
30
0
30
---
4
14
0
30
0
30
---
4
14
16.04 Pozisyonunda yer alan ürünlerin imalinde
kullanılanlar
Diğerleri
0
30
0
30
---
4
14
0
30
0
30
---
4
14
0
30
0
30
---
4
14
0302.50.10.00.00
Ringa balıkları (Atlantik ringası - Clupea
harengus, Pasifik ringası - Clupea pallasii)
(karaciğerleri, yumurtaları ve nefisleri hariç)
Soğuksu morinası (Gadus morhua)
0
30
0
30
---
4
14
0302.50.90.00.00
Diğerleri
0
30
0
30
---
4
14
0302.61.10.00.00
30
0
30
---
4
14
30
0
30
---
4
14
0302.61.80.00.00
Avrupa sardalya balığı türü sardalyalar (Sardina 0
pilchardus)
Sardinops türü sardalyalar; yuvarlak ve kısa boylu 0
sardalyalar (Sardinella spp.)
Palatika veya çaça balığı (Sprattus sprattus)
0
30
0
30
---
4
14
0302.62.00.00.00
Haddock (Melanogrammus aeglefinus)
0
30
0
30
---
4
14
0302.63.00.00.00
Kömür balığı (Pollachius virens)
0
30
0
30
---
4
14
0302.64.00.00.00
30
0
30
---
4
14
0302.65.20.00.00
Uskumru balıkları (Uskumru-Scomber scombrus, 0
Avustralya uskumrusu-Scomber Australasicus,
Kolyoz, Scomber Japonicus)
Mahmuzlu camgöz (Squalus acanthias)
0
30
0
30
---
4
14
0302.65.50.00.00
Kedi balığı (Scyliorhinus spp.)
0
30
0
30
---
4
14
0302.65.90.00.00
Diğerleri
0
30
0
30
---
4
14
0302.66.00.00.00
Yılan balıkları (Anguilla spp.)
0
30
0
30
---
4
14
0302.69.11.00.00
Sazanlar
0
30
0
30
---
4
14
0302.34.90.00.00
0302.35.10.00.00
0302.35.90.00.00
0302.36.10.00.00
0302.36.90.00.00
0302.39.10.00.00
0302.39.90.00.00
0302.40.00.00.00
0302.61.30.00.00
0302.69.19.00.00
Diğerleri
0
30
0
30
---
4
14
0302.69.21.00.00
0
30
0
30
---
4
14
0302.69.25.00.00
16.04 pozisyonunda yer alan ürünlerin sınai
imalinde kullanılanlar
Diğerleri
0
30
0
30
---
4
14
0302.69.31.00.00
Sebastes marinus türünden olanlar
0
30
0
30
---
4
14
0302.69.33.00.00
Diğerleri
0
30
0
30
---
4
14
0302.69.35.00.00
Kutup morinası (Boreogadus saida türü)
0
30
0
30
---
4
14
0302.69.41.00.00
Bakalyaro (Merlangius merlangus)
0
30
0
30
---
4
14
0302.69.45.00.00
Gelincik (Molva spp.)
0
30
0
30
---
4
14
0302.69.51.00.00
Alaska mezgit balıkları (Theragra chalcogramma) 0
ve sarı mezgit balıkları (Pollachius pollachius)
Hamsi balıkları (Engraulis spp.)
0
30
0
30
---
4
14
30
0
30
---
4
14
0
30
0
30
---
4
14
0
30
0
30
---
4
14
0302.69.67.00.00
Deniz mercan balıkları (Dentex dentex ve
Pagellus spp.)
Sığ su berlam balıkları (Merluccius capensis) ve
derinsu berlam balıkları (Merluccius paradoxus)
Güney berlam balıkları (Merluccius australis)
0
30
0
30
---
4
14
0302.69.68.00.00
Diğerleri
0
30
0
30
---
4
14
0302.69.69.00.00
Urophycis cinsi berlam balıkları
0
30
0
30
---
4
14
0302.69.75.00.00
Çapak balıkları (Brama spp.)
0
30
0
30
---
4
14
0302.69.81.00.00
Fener balıkları (Lophius spp.)
0
30
0
30
---
4
14
0302.69.85.00.00
Mezgit balıkları (Micromesistius poutassou veya 0
Gadus poutassou)
Avustralya mavi mezgiti (Micromesistius
0
australis)
30
0
30
---
4
14
30
0
30
---
4
14
0302.69.55.00.00
0302.69.61.00.00
0302.69.66.00.00
0302.69.86.00.00
18
0302.69.87.00.00
Kılıç balıkları (Xiphias gladius)
0
30
0
30
---
4
14
0302.69.88.00.00
Diş balıkları (Dissostichus spp)
0
30
0
30
---
4
14
0302.69.91.00.00
İstavrit ( Caranx trachurus, Trachurus trachurus) 0
30
0
30
---
4
14
0302.69.92.00.00
Pink cusk-eel (Genypterus blacodes)
0
30
0
30
---
4
14
0302.69.94.00.00
Deniz levreği (Dicentrarchus labrax)
0
30
0
30
---
4
14
0302.69.95.00.00
Çipura (Sparus aurats)
0
30
0
30
---
4
14
0302.69.99.00.00
Diğerleri
0
30
0
30
---
4
14
0302.70.00.00.00
Karaciğerler, yumurtalar ve nefisler
0
30
0
30
---
4
14
0303.11.00.00.00
Sockeye salmonu (Red salmon) (Oncorhynchus
nerka)
Diğerleri
0
30
0
30
---
13
23
0
30
0
30
---
13
23
Oncorhynchus apache veya Oncorhynchus
0
chrysogaster türünden olanlar
0
Oncorhynchus mykiss türünden, herbirinin
ağırlığı 1,2 kg.dan fazla, başlı ve solungaçlı,
ancak içleri temizlenmiş; veya herbirinin ağırlığı
1 kg.dan fazla olup, içleri temizlenmiş, başsız ve
solungaçsız olanlar
Diğerleri
0
30
0
30
---
13
23
30
0
30
---
13
23
30
0
30
---
13
23
Atlantik salmonları (Salmo salar) ve Tuna
salmonları (Hucho hucho)
Diğerleri
0
30
0
30
---
13
23
0
30
0
30
---
13
23
0
30
0
30
---
13
23
0
30
0
30
---
13
23
0303.31.90.00.00
Siyah tütün balıkları (Reinhardtius
hippoglossoides)
Atlantik tütün balıkları (Hippoglossus
hippoglossus)
Pasifik tütün balıkları (Hippoglossus stenolepis)
0
30
0
30
---
13
23
0303.32.00.00.00
Yaldızlı pisi balığı (Pleuronectes platessa)
0
30
0
30
---
13
23
0303.33.00.00.00
Dil balığı (Solea spp.)
0
30
0
30
---
13
23
0303.39.10.00.00
Dere pisisi (Platicthys flesus)
0
30
0
30
---
13
23
0303.39.30.00.00
Rhombosolea cinsi balıklar
0
30
0
30
---
13
23
0303.39.70.00.00
Diğerleri
0
30
0
30
---
13
23
0303.41.11.00.00
Bütün
0
0
0
0
---
---
---
0303.41.13.00.00
İçleri temizlenmiş ve solungaçsız
0
0
0
0
---
---
---
0303.41.19.00.00
Diğerleri (örneğin; başsız)
0
0
0
0
---
---
---
0303.41.90.00.00
Diğerleri
0
0
0
0
---
---
---
0303.42.12.00.00
Tanesi 10 kg.dan fazla olanlar
0
0
0
0
---
---
---
0303.42.18.00.00
Diğerleri
0
0
0
0
---
---
---
0303.42.32.00.00
Tanesi 10 kg.dan fazla olanlar
0
0
0
0
---
---
---
0303.42.38.00.00
Diğerleri
0
0
0
0
---
---
---
0303.42.52.00.00
Tanesi 10 kg.dan fazla olanlar
0
0
0
0
---
---
---
0303.42.58.00.00
Diğerleri
0
0
0
0
---
---
---
0303.42.90.00.00
Diğerleri
0
0
0
0
---
---
---
0303.43.11.00.00
Bütün
0
0
0
0
---
---
---
0303.43.13.00.00
İçleri temizlenmiş ve solungaçsız
0
0
0
0
---
---
---
0303.43.19.00.00
Diğerleri (örneğin; başsız)
0
0
0
0
---
---
---
0303.43.90.00.00
Diğerleri
0
0
0
0
---
---
---
0303.44.11.00.00
Bütün
0
0
0
0
---
---
---
0303.44.13.00.00
İçleri temizlenmiş ve solungaçsız
0
0
0
0
---
---
---
0303.44.19.00.00
Diğerleri (örneğin; başsız)
0
0
0
0
---
---
---
0303.44.90.00.00
Diğerleri
0
0
0
0
---
---
---
0303.45.11.00.00
Bütün
0
0
0
0
---
---
---
0303.19.00.00.00
0303.21.10.00.00
0303.21.20.00.00
0303.21.80.00.00
0303.22.00.00.00
0303.29.00.00.00
0303.31.10.00.00
0303.31.30.00.00
19
0303.45.13.00.00
İçleri temizlenmiş ve solungaçsız
0
0
0
0
---
---
---
0303.45.19.00.00
Diğerleri (örneğin; başsız)
0
0
0
0
---
---
---
0303.45.90.00.00
Diğerleri
0
0
0
0
---
---
---
0303.46.11.00.00
Bütün
0
0
0
0
---
---
---
0303.46.13.00.00
İçleri temizlenmiş ve solungaçsız
0
0
0
0
---
---
---
0303.46.19.00.00
Diğerleri (örneğin; başsız)
0
0
0
0
---
---
---
0303.46.90.00.00
Diğerleri
0
0
0
0
---
---
---
0303.49.31.00.00
Bütün
0
0
0
0
---
---
---
0303.49.33.00.00
İçleri temizlenmiş ve solungaçsız
0
0
0
0
---
---
---
0303.49.39.00.00
Diğerleri (örneğin; başsız)
0
0
0
0
---
---
---
0303.49.80.00.00
Diğerleri
0
0
0
0
---
---
---
0303.50.00.00.00
0
30
0
30
---
13
23
0303.60.11.00.00
Ringa balıkları (Atlantik ringası - Clupea
harengus, Pasifik ringası - Clupea pallasii)
(karaciğerleri, yumurtaları ve nefisleri hariç)
Soğuksu morinası (Gadus morhua)
0
30
0
30
---
13
23
0303.60.19.00.00
Atlantik morinası (Gadus ogac)
0
30
0
30
---
13
23
0303.60.90.00.00
Pasifik morinası (Gadus macrocephalus)
0
30
0
30
---
13
23
0303.71.10.00.00
30
0
30
---
13
23
30
0
30
---
13
23
0303.71.80.00.00
Avrupa sardalya balığı türü sardalyalar (Sardina 0
pilchardus)
Sardinops türü sardalyalar; yuvarlak ve kısa boylu 0
sardalyalar (Sardinella spp.)
Palatika veya çaça balığı (Sprattus sprattus)
0
30
0
30
---
13
23
0303.72.00.00.00
Haddock (Melanogrammus aeglefinus)
0
30
0
30
---
13
23
0303.73.00.00.00
Kömür balığı (Pollachius virens)
0
30
0
30
---
13
23
0303.74.30.00.00
0
30
0
30
---
13
23
0303.74.90.00.00
Uskumru (Scomber scombrus) veya kolyoz
(Scomber japonicus)
Avustralya uskumrusu (Scomber australasicus)
0
30
0
30
---
13
23
0303.75.20.00.00
Mahmuzlu camgöz (Squalus acanthias)
0
30
0
30
---
13
23
0303.75.50.00.00
Kedi balığı (Scyliorhinus spp.)
0
30
0
30
---
13
23
0303.75.90.00.00
Diğerleri
0
30
0
30
---
13
23
0303.76.00.00.00
Yılan balıkları (Anguilla spp.)
0
30
0
30
---
13
23
0303.77.00.00.00
0
30
0
30
---
13
23
0
30
0
30
---
13
23
0
30
0
30
---
13
23
0303.78.13.00.00
Levrekgiller (Dicentrarchus labrax, Dicentrarchus
punctatus)
Sığ su berlam balıkları (Merluccius capensis) ve
derinsu berlam balıkları (Merluccius paradoxus)
Arjantin berlam balıkları (Güneybatı Atlantik
berlam balıkları) (Merliccius hubbsi)
Güney berlam balıkları (Merluccius australis)
0
30
0
30
---
13
23
0303.78.19.00.00
Diğerleri
0
30
0
30
---
13
23
0303.78.90.00.00
Urophycis cinsi berlam balıkları
0
30
0
30
---
13
23
0303.71.30.00.00
0303.78.11.00.00
0303.78.12.00.00
0303.79.11.00.00
Sazanlar
0
30
0
30
---
13
23
0303.79.19.00.00
Diğerleri
0
30
0
30
---
13
23
0303.79.21.00.00
Bütün
0
30
0
30
---
13
23
0303.79.23.00.00
İçleri temizlenmiş ve solungaçsız
0
30
0
30
---
13
23
0303.79.29.00.00
Diğerleri (örneğin; başsız)
0
30
0
30
---
13
23
0303.79.31.00.00
Diğerleri
0
30
0
30
---
13
23
0303.79.35.00.00
Sebastes marinus türünden olanlar
0
30
0
30
---
13
23
0303.79.37.00.00
Diğerleri
0
30
0
30
---
13
23
0303.79.41.00.00
Kutup morinası (Boreogadus türü)
0
30
0
30
---
13
23
0303.79.45.00.00
Bakalyaro (Merlangius merlangus)
0
30
0
30
---
13
23
0303.79.51.00.00
Gelincik (Molva spp.)
0
30
0
30
---
13
23
0303.79.55.00.00
Alaska mezgit balıkları (Theragra chalcogramma) 0
30
0
30
---
13
23
20
ve Sarı mezgit balıkları (Pollachius pollachius)
0303.79.58.00.00
Palamut-torik (Orcynopsis unicolor) cinsi balıklar 0
30
0
30
---
13
23
0303.79.65.00.00
Hamsi balıkları (Engraulis spp.)
0
30
0
30
---
13
23
0303.79.71.00.00
0
30
0
30
---
13
23
0303.79.75.00.00
Deniz mercan balıkları (Dentex dentex ve
Pagellus spp.)
Çapak balıkları (Brama spp.)
0
30
0
30
---
13
23
0303.79.81.00.00
Fener balıkları (Lophius spp.)
0
30
0
30
---
13
23
0303.79.83.00.00
30
0
30
---
13
23
30
0
30
---
13
23
0303.79.87.00.00
Mezgit balıkları (Micromesistius poutassou veya 0
Gadus poutassou)
Avustralya mavi mezgiti ( Micromesitius
0
australis)
Kılıç balığı (Xiphias gladius)
0
30
0
30
---
13
23
0303.79.88.00.00
Diş balıkları (Dissostichus spp.)
0
30
0
30
---
13
23
0303.79.91.00.00
İstavrit (Caranx trachurus, Trachurus trachurus)
0
30
0
30
---
13
23
0303.79.85.00.00
0303.79.92.00.00
Mavi grenadier (Macruronus novaezealandiae)
0
30
0
30
---
13
23
0303.79.93.00.00
Pink cusk-eel (Genypterus blacodes)
0
30
0
30
---
13
23
0303.79.94.00.00
Pelotreis flavilatus veya Peltorhamphus
novaezealandiae türü balıklar
Diğerleri
0
30
0
30
---
13
23
0
30
0
30
---
13
23
Deoksiribonükleik asit ve protamin sülfatın
imaline mahsus sert ve yumuşak yumurta ve
nefisler
Diğerleri
0
30
0
30
---
13
23
0
30
0
30
---
13
23
30
0
30
---
9
19
30
0
30
---
9
19
0304.10.17.00.00
0
Pasifik salmonları (Oncorhynchus nerka,
Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta,
Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus
kisutch, Oncorhynchus masou ve Oncorhynchus
rhodurus), Atlantik salmonları salmonları (Hucho
hucho)na ait olanlar (Salmo salar) ve Tuna
Oncorhynchus mykiss türünden adedinin ağırlığı 0
400 gr.dan fazla olanlar
Diğerleri
0
30
0
30
---
9
19
0304.10.19.00.00
Diğer tatlısu balıklarına ait olanlar
0
30
0
30
---
9
19
0304.10.31.00.00
30
0
30
---
9
19
0304.10.33.00.00
0
Morina balıkları (Soğuksu morinası -Gadus
morhua, Atlantik morinası -Gadus ogac,Pasifik
morinası -Gadus macrocephalus) na ve Kutup
morinası (Boreogadus saida türü balıklar) na ait
olanlar
Kömür balıkları (Pollachius virens) na ait olanlar 0
30
0
30
---
9
19
0304.10.35.00.00
Kırmızı balıklar (Sebastes spp.) a ait olanlar
0
30
0
30
---
9
19
0304.10.38.00.00
Diğerleri
0
30
0
30
---
9
19
0303.79.98.00.00
0303.80.10.00.00
0303.80.90.00.00
0304.10.13.00.00
0304.10.15.00.00
0304.10.91.00.00
Tatlısu balıklarına ait olanlar
0
30
0
30
---
9
19
0304.10.97.00.00
Ringa balığı flapları
0
30
0
30
---
9
19
0304.10.98.00.00
Diğerleri
0
30
0
30
---
9
19
0304.20.13.00.00
30
0
30
---
9
19
30
0
30
---
9
19
0304.20.17.00.00
0
Pasifik salmonları (Oncorhynchus nerka,
Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta,
Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus
kisutch, Oncorhynchus masou ve Oncorhynchus
rhodurus), Atlantik salmonları (Salmo salar) ve
Tuna salmonları (Hucho hucho) na ait olanlar
Oncorhynchus mykiss türünden adedinin ağırlığı 0
400 gr.dan fazla olanlar
Diğerleri
0
30
0
30
---
9
19
0304.20.19.00.00
Diğer tatlısu balıklarına ait olanlar
0
30
0
30
---
9
19
0304.20.21.00.00
Pasifik morinası (Gadus macrocephalus) na ait
olanlar
Diğerleri
0
30
0
30
---
9
19
0
30
0
30
---
9
19
0304.20.15.00.00
0304.20.29.00.00
0304.20.31.00.00
Kömür balıkları (Pollachius virens) na ait olanlar 0
30
0
30
---
9
19
0304.20.33.00.00
Haddock (Melanogrammus aeglefinus) lara ait
30
0
30
---
9
19
21
0
olanlar
0304.20.35.00.00
Sebastes marinus türünden olanlar
0
30
0
30
---
9
19
0304.20.37.00.00
Diğerleri
0
30
0
30
---
9
19
0304.20.41.00.00
Bakalyaro (Merlangius merlangus) Iara ait olanlar 0
30
0
30
---
9
19
0304.20.43.00.00
Gelincik (Molva spp.) lere ait olanlar
0
30
0
30
---
9
19
0304.20.45.00.00
Ton balıkları (Thunnus cinsi ve Euthynnus cinsi) 0
na ait olanlar
Avustralya uskumrusu (Scomber australasicus) na 0
ait olanlar
Diğerleri
0
30
0
30
---
9
19
30
0
30
---
9
19
30
0
30
---
9
19
0
30
0
30
---
9
19
0
30
0
30
---
9
19
0304.20.58.00.00
Sığ su berlam balıkları (Merluccius capensis) ve
derinsu berlam balıkları (Merluccius paradoxus)
Arjantin berlam balıkları (Güneybatı Atlantik
berlam balıkları) (Merluccius hubbsi)
Diğerleri
0
30
0
30
---
9
19
0304.20.59.00.00
Urophycis cinsi berlamlara ait olanlar
0
30
0
30
---
9
19
0304.20.61.00.00
Mahmuzlu camgöz (Squalus acanthias) ve Kedi
balığı (Scyliorhinus spp.) na ait olanlar
Diğer köpekbalıklarına ait olanlar
0
30
0
30
---
9
19
0
30
0
30
---
9
19
Yaldızlı pisi balığı (Pleuronectes platessa) na ait
olanlar
Dere pisisi (Platichtysflesus) ne ait olanlar
0
30
0
30
---
9
19
0
30
0
30
---
9
19
Ringa balıkları (Atlantik ringası -Clupea
harengus,Pasifık ringası -Clupea pallasii) na ait
olanlar
Dört noktalı pisi (Lepidorhombus spp.) lere ait
olanlar
Fener balıkları (Lophius spp.) na ait olanlar
0
30
0
30
---
9
19
0
30
0
30
---
9
19
0
30
0
30
---
9
19
Alaska mezgit balıkları (Theragra chalcogramma) 0
na ait olanlar
Kılıç balığı (xiphias gladius) na ait olanlar
0
30
0
30
---
9
19
30
0
30
---
9
19
0304.20.51.00.00
0304.20.53.00.00
0304.20.55.00.00
0304.20.56.00.00
0304.20.69.00.00
0304.20.71.00.00
0304.20.73.00.00
0304.20.75.00.00
0304.20.79.00.00
0304.20.83.00.00
0304.20.85.00.00
0304.20.87.00.00
0304.20.88.00.00
Diş balıkları (Dissostichus spp.)
0
30
0
30
---
9
19
0304.20.91.00.00
0
30
0
30
---
9
19
0304.20.94.00.00
Mavi granadierden olanlar (Macruronus
novaezealandiae)
Diğerleri
0
30
0
30
---
9
19
0304.90.05.00.00
Surimi
0
0
0
0
---
---
---
0304.90.10.00.00
Tatlısu balıklarına ait olanlar
0
30
0
30
---
9
19
0304.90.22.00.00
Ringa balıkları (Atlantik ringası -Clupea
harengus,Pasifık ringası -Clupea pallasaii) na ait
olanlar
Kırmızı balıklar (Sebastes spp.) a ait olanlar
0
30
0
30
---
9
19
0304.90.31.00.00
0
30
0
30
---
9
19
30
0
30
---
9
19
0304.90.38.00.00
Pasifik morinası (Gadus macrocephalus) na ait
0
olanlar
Soğuksu morinası (Gadus morhua) na ait olanlar 0
30
0
30
---
9
19
0304.90.39.00.00
Diğerleri
30
0
30
---
9
19
0304.90.35.00.00
0
0304.90.41.00.00
Kömür balıkları (Pollachius virens) na ait olanlar 0
30
0
30
---
9
19
0304.90.45.00.00
Haddock (Melanogrammus aeglefinus) lara ait
0
olanlar
Berlam balıkları (Merluccius spp.,Urophycis spp.) 0
na ait olanlar:
Dört noktalı pisi (Lepidorhombus) lere ait olanlar 0
30
0
30
---
9
19
30
0
30
---
9
19
30
0
30
---
9
19
0304.90.48.00.00
0304.90.51.00.00
0304.90.55.00.00
Çapak balıkları (Brama spp.) na ait olanlar
0
30
0
30
---
9
19
0304.90.57.00.00
Fener balıkları (Lophius spp.) na ait olanlar
0
30
0
30
---
9
19
0304.90.59.00.00
Mezgit balıkları (Micromesistius poutassou veya 0
Gadus poutassou) na ait olanlar
Alaska mezgit balıkları (Theragra
0
chalcogramma)na ait olanlar
Kılıç balıkları (Xiphias gladius) na ait olanlar
0
30
0
30
---
9
19
30
0
30
---
9
19
30
0
30
---
9
19
0304.90.61.00.00
0304.90.65.00.00
22
0304.90.97.00.00
Diğerleri
0
30
0
30
---
9
19
0305.10.00.00.00
İnsanların yemesine elverişli balık unları,ezmeleri
ve pelletleri
Balık karaciğerleri, yumurtaları ve nefisleri
(kurutulmuş, tütsülenmiş, tuzlanmış veya
salamura edilmiş)
Pasifik morinası (Gadus macrocephalus) na ait
olanlar
Diğerleri
0
37
0
37,5
---
---
11,5
0
37
0
37,5
---
---
11,5
0
37
0
37,5
---
---
11,5
0
37
0
37,5
---
---
11,5
0
37
0
37,5
---
---
11,5
0
37
0
37,5
---
---
11,5
0
21
0
25
---
---
---
0
37
0
37,5
---
---
11,5
0
37
0
37,5
---
---
11,5
0
21
0
25
---
---
---
0
37
0
37,5
---
---
11,5
0
37
0
37,5
---
---
11,5
0
37
0
37,5
---
---
11,5
0
37
0
37,5
---
---
11,5
0
37
0
37,5
---
---
11,5
0305.20.00.00.00
0305.30.11.00.00
0305.30.19.00.00
0305.30.30.00.00
0305.30.50.00.00
0305.30.90.10.00
0305.30.90.90.00
0305.41.00.00.00
0305.42.00.00.00
0305.49.10.00.00
0305.49.20.00.00
0305.49.30.00.00
0305.49.45.00.00
0305.49.50.00.00
Pasifik salmonları (Oncorhynchus nerka,
Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta,
Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus
kisutch, Oncorhynchus masou ve Oncorhynchus
rhodurus) Atlantik salmonları (Salmo salar) ve
Tuna salmonları (Hucho hucho)na ait olanlar
Siyah tütün balıkları (Reinhardtius
hippoglossoides) na ait olanlar (tuzlanmış veya
salamura edilmiş)
Ringa balığı ( Atlantik ringası-Clupea harengus,
Pasifik ringası- Clupea pallasii )
Diğerleri
Pasifik salmonları (Oncorhynchus nerka,
Oncorhynchus gorbuscha,Oncorhynchus keta,
Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus
kisutch, Oncorhynchus masou ve Oncorhynchus
rhodurus), Atlantik salmonları (Salmo salar) ve
Tuna salmonları (Hucho hucho)
Ringa balıkları ( Atlantik ringası -Clupea
harengus, Pasifik ringası -Clupea pallasii)
Siyah tütün balıkları (Reinhardtius
hippoglossoides)
Atlantik tütün balıkları (Hippoglossus
hippoglossus)
Uskumru balıkları (Uskumru -Scomber scombrus,
Avustralya uskumrusu-Scomber
Australasicus,Kolyoz Scomber japonicus)
Alabalıklar (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss,
Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita,
Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache ve
Oncorhynchus chrysogaster)
Yılan balıkları (Anguilla spp.)
0305.49.80.00.00
Diğerleri
0
37
0
37,5
---
---
11,5
0305.51.10.00.00
Tuzlanmamış
0
37
0
37,5
---
---
11,5
0305.51.90.00.00
Tuzlanmış
0
37
0
37,5
---
---
11,5
0305.59.11.00.00
Tuzlanmamış
0
37
0
37,5
---
---
11,5
0305.59.19.00.00
Tuzlanmış
0
37
0
37,5
---
---
11,5
0305.59.30.00.00
Ringa balıkları ( Atlantik ringası-Clupea
harengus, Pasifik ringası - Clupea pallasii)
Hamsi balıkları (Engraulis spp.)
0
21
0
25
---
---
---
0
37
0
37,5
---
---
11,5
Atlantik tütün balıkları (Hippoglossus
hippoglossus)
Diğerleri
0
37
0
37,5
---
---
11,5
0
37
0
37,5
---
---
11,5
0
21
0
25
---
---
---
0
37
0
37,5
---
---
11,5
0305.63.00.00.00
Ringa balıkları (Atlantik ringası -Clupea
harengus, Pasifik ringası - Clupea pallasii)
Morina balıkları (Soğuksu morinası -Gadus
morhua, Atlantik morinası-Gadus ogac,Pasifik
morinası-Gadus macrocephalus)
Hamsi balıkları (Engraulis spp.)
0
37
0
37,5
---
---
11,5
0305.69.10.00.00
Kutup morinası (Boreogadus saida) türü balıklar 0
37
0
37,5
---
---
11,5
0305.69.30.00.00
Atlantik tütün balıkları (Hippoglossus
hippoglossus)
Pasifik salmonları (Oncorhynchus nerka,
Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta,
Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus
kisutch, Oncorhynchus masou ve Oncorhynchus
rhodurus), Atlantik salmonları (Salmo salar) ve
0
37
0
37,5
---
---
11,5
0
37
0
37,5
---
---
11,5
0305.59.50.00.00
0305.59.70.00.00
0305.59.80.00.00
0305.61.00.00.00
0305.62.00.00.00
0305.69.50.00.00
23
Tuna salmonları (Hucho hucho)
0305.69.80.00.00
Diğerleri
0
37
0
37,5
---
---
11,5
0306.11.10.00.00
İstakoz kuyrukları
0
37,5
0
37,5
---
5,5
17,5
0306.11.90.00.00
Diğerleri
0
37,5
0
37,5
---
5,5
17,5
0306.12.10.00.00
Bütün
0
37,5
0
37,5
---
5,5
17,5
0306.12.90.00.00
Diğerleri
0
37,5
0
37,5
---
5,5
17,5
0306.13.10.00.00
Pandalidae familyasından karidesler
0
25,5
0
37,5
---
---
---
0306.13.30.00.00
Crangon familyasından karidesler
0
25,5
0
37,5
---
---
---
0306.13.40.00.00
Pembe derinsu karidesi
0
25,5
0
37,5
---
---
---
0306.13.50.00.00
Penaeus familyasından karidesler
0
25,5
0
37,5
---
---
---
0306.13.80.00.00
Diğerleri
0
25,5
0
37,5
---
---
---
0306.14.10.00.00
0
37,5
0
37,5
---
5,5
17,5
0306.14.30.00.00
Kral yengeci (Paralithodes camchaticus),Tabak
yengeci (Chionoe -cetes spp.) ve Mavi yengeç
(Callinectes sopidus) türleri yengeçler
Pavurya (Cancer pagurus) türü yengeçler
0
37,5
0
37,5
---
5,5
17,5
0306.14.90.00.00
Diğerleri
0
37,5
0
37,5
---
5,5
17,5
0306.19.10.00.00
Tatlısu istakozu (kerevit)
0
37,5
0
37,5
---
5,5
17,5
0306.19.30.00.00
Norveç istakozu (Nephrops norvegicus) türü
istakozlar
Diğerleri
0
37,5
0
37,5
---
5,5
17,5
0306.19.90.00.00
0
37,5
0
37,5
---
5,5
17,5
37,5
0
37,5
---
5,5
17,5
0306.22.10.00.00
Böcek ve diğer deniz istakozları (Palinurus spp., 0
Panulirus spp., Jasus spp.)
Canlı
0
37,5
0
37,5
---
5,5
17,5
0306.22.91.00.00
Bütün
0
37,5
0
37,5
---
5,5
17,5
0306.22.99.00.00
Diğerleri
0
37,5
0
37,5
---
5,5
17,5
0306.23.10.00.00
Pandalidae familyasından karidesler
0
25,5
0
37,5
---
---
---
0306.23.31.00.00
Taze,soğutulmuş veya su buharında pişirilmiş
0
25,5
0
37,5
---
---
---
0306.23.39.00.00
Diğerleri
0
25,5
0
37,5
---
---
---
0306.23.90.00.00
Diğerleri
0
25,5
0
37,5
---
---
---
0306.24.30.00.00
Pavurya (Cancer pagurus) türü yengeçler
0
37,5
0
37,5
---
5,5
17,5
0306.24.80.00.00
Diğerleri
0
37,5
0
37,5
---
5,5
17,5
0306.29.10.00.00
Tatlısu istokozu (kerevit)
0
37,5
0
37,5
---
5,5
17,5
0306.29.30.00.00
Norveç istakozu (Nephrops norvegicus) türü
istakozlar
Diğerleri
0
37,5
0
37,5
---
5,5
17,5
0
37,5
0
37,5
---
5,5
17,5
0
37,5
0
37,5
---
5,5
17,5
0307.10.90.00.00
Tanesi 40 gr. (dahil) dan fazla olmayan canlı
yassı istiridyeler
Diğerleri
0
37,5
0
37,5
---
5,5
17,5
0307.21.00.00.00
Canlı, taze veya soğutulmuş
0
37,5
0
37,5
---
5,5
17,5
0307.29.10.00.00
Tarak (Pecten maximus) (dondurulmuş)
0
37,5
0
37,5
---
5,5
17,5
0307.29.90.00.00
Diğerleri
0
37,5
0
37,5
---
5,5
17,5
0307.31.10.00.00
Mytilus cinsi
0
37,5
0
37,5
---
5,5
17,5
0306.21.00.00.00
0306.29.90.00.00
0307.10.10.00.00
0307.31.90.00.00
Perna cinsi
0
37,5
0
37,5
---
5,5
17,5
0307.39.10.00.00
Mytilus cinsi
0
37,5
0
37,5
---
5,5
17,5
0307.39.90.00.00
Perna cinsi
0
37,5
0
37,5
---
5,5
17,5
0307.41.10.00.00
0
37,5
0
37,5
---
5,5
17,5
0
37,5
0
37,5
---
5,5
17,5
0307.41.99.00.00
Mürekkep balıkları (sübye -Sepia
officinalis,küçük mürekkep balığı- Rosia
macrosoma, derinsu sübyesi -Sepiola spp.)
Bülbüliye kalamarya (Loligo spp.),Avrupa
kalamarı (Ommastrephes sagittatus)
Diğerleri
0307.49.01.00.00
Küçük mürekkep balıkları
0307.41.91.00.00
24
0
37,5
0
37,5
---
5,5
17,5
0
37,5
0
37,5
---
5,5
17,5
0307.49.11.00.00
Diğerleri
0
37,5
0
37,5
---
5,5
17,5
0307.49.18.00.00
Diğerleri
0
37,5
0
37,5
---
5,5
17,5
0307.49.31.00.00
Loligo vulgaris
0
37,5
0
37,5
---
5,5
17,5
0307.49.33.00.00
Loligo pealei
0
37,5
0
37,5
---
5,5
17,5
0307.49.35.00.00
Loligo patagonica
0
37,5
0
37,5
---
5,5
17,5
0307.49.38.00.00
Diğerleri
0
37,5
0
37,5
---
5,5
17,5
0307.49.51.00.00
Avrupa kalamarı (Ommastrephes sagittatus)
0
37,5
0
37,5
---
5,5
17,5
0307.49.59.00.00
Diğerleri
0
37,5
0
37,5
---
5,5
17,5
0307.49.71.00.00
37,5
0
37,5
---
5,5
17,5
37,5
0
37,5
---
5,5
17,5
0307.49.99.00.00
Mürekkep balıkları (sübye -Sepia officinalis,
0
küçük mürekkep balığı -Rosia macrosoma,
derinsu sübyesi-Sepiola spp.)
Bülbüliye kalamarya (Loligo spp., Ommastrephes 0
sagittatus)
Diğerleri
0
37,5
0
37,5
---
5,5
17,5
0307.51.00.00.00
Canlı, taze veya soğutulmuş
0
37,5
0
37,5
---
5,5
17,5
0307.49.91.00.00
0307.59.10.00.00
Dondurulmuş
0
37,5
0
37,5
---
5,5
17,5
0307.59.90.00.00
Diğerleri
0
37,5
0
37,5
---
5,5
17,5
0307.60.00.00.00
Salyangozlar (Deniz salyangozları hariç)
0
37,5
0
37,5
---
5,5
17,5
0307.91.00.11.00
Suda yaşayan diğer omurgasız hayvanlar
0
37,5
0
37,5
---
5,5
17,5
0307.91.00.19.00
Diğerleri
0
37,5
0
37,5
---
5,5
17,5
0307.91.00.21.00
Suda yaşayan diğer omurgasız hayvanlar
0
37,5
0
37,5
---
5,5
17,5
0307.91.00.29.00
Diğerleri
0
37,5
0
37,5
---
5,5
17,5
0307.99.11.00.00
Akdeniz kalamarları (İllex spp.)
0
37,5
0
37,5
---
5,5
17,5
0307.99.13.00.00
37,5
0
37,5
---
5,5
17,5
0307.99.15.00.00
Tarak cinsinden kabuklu hayvanlar ve Veneridae 0
familyasından diğer cinsler
Denizanası (Rhopilema spp.)
0
37,5
0
37,5
---
5,5
17,5
0307.99.18.00.00
Diğerleri
0
37,5
0
37,5
---
5,5
17,5
0307.99.90.10.00
Suda yaşayan diğer omurgasız hayvanlar
0
37,5
0
37,5
---
5,5
17,5
0307.99.90.90.00
Diğerleri
0
37,5
0
37,5
---
5,5
17,5
1504.10.10.10.00
Tababette kullanılanlar
0
0
0
5,5
---
---
---
1504.10.10.90.00
Diğerleri
0
12
0
16
---
---
---
1504.10.91.00.00
Tütün balıklarından olanlar
0
1
0
5,5
---
---
---
1504.10.99.10.00
Tababette kullanılanlar
0
0
0
5,5
---
---
---
1504.10.99.90.00
Diğerleri
0
12
0
15,6
---
---
---
1504.20.10.00.00
Katı fraksiyonlar
0
12
0
15,6
---
---
---
1504.20.90.00.00
Diğerleri
0
12
0
15,6
---
---
---
1504.30.10.00.00
Katı fraksiyonlar
0
12
0
15,6
---
---
---
1504.30.90.00.11
Balina yağı
0
12
0
15,6
---
---
---
1504.30.90.00.19
Diğerleri
0
12
0
15,6
---
---
---
1516.10.10.00.11
Tamamen balık veya deniz memelilerinden elde 0
edilmiş olanlar
Sanayide kullanılan hidrojene edilmiş balina yağı 0
15
0
15
---
---
---
0
0
14,8
---
---
---
0
15
0
15
---
---
---
0
40
0
54
---
---
---
1603.00.80.00.00
Tamamen balık veya deniz memelilerinden elde
edilmiş olanlar
Net muhtevası 1 kg. ı geçmeyen hazır
ambalajlarda olanlar
Diğerleri
0
40
0
54
---
---
---
1604.11.00.00.00
Som balıkları
0
64
0
80
---
---
---
1604.12.10.00.00
Çiğ filetolar (sadece hamur veya ekmek
kırıntılarıyla kaplanmış,yağda ön kızartma
yapılmış olsun olmasın; dondurulmuş)
Hava almayan kaplarda olanlar
0
64
0
80
---
---
---
0
64
0
80
---
---
---
1516.10.90.10.00
1516.10.90.90.11
1603.00.10.00.00
1604.12.91.00.00
25
1604.12.99.00.00
Diğerleri
0
64
0
80
---
---
---
1604.13.11.00.00
Zeytinyağı ile hazırlanmış veya konserve edilmiş 0
olanlar
Diğerleri
0
64
0
80
---
---
---
64
0
80
---
---
---
1604.13.90.00.00
Diğerleri
0
64
0
80
---
---
---
1604.14.11.00.00
0
64
0
80
---
---
---
1604.14.16.00.00
Bitkisel yağlarla hazırlanmış veya konserve
edilmiş olanlar
Filetolar
0
64
0
80
---
---
---
1604.14.18.00.00
Diğerleri
0
64
0
80
---
---
---
1604.14.90.00.00
Torikler (Sarda spp.)
0
64
0
80
---
---
---
1604.15.11.00.00
Filetolar
0
64
0
80
---
---
---
1604.15.19.00.00
Diğerleri
0
64
0
80
---
---
---
1604.15.90.00.00
0
64
0
80
---
---
---
1604.16.00.00.00
Avustralya uskumrusu (Scomber australasicus)
türleri
Hamsiler
0
64
0
80
---
---
---
1604.19.10.00.00
Salmonidae türleri (som balıkları hariç)
0
64
0
80
---
---
---
1604.19.31.00.00
Filetolar
0
64
0
80
---
---
---
1604.19.39.00.00
Diğerleri
0
64
0
80
---
---
---
1604.13.19.00.00
1604.19.50.00.00
Tek renkli Orcynopsis türü balıklar
0
64
0
80
---
---
---
1604.19.91.00.00
Çiğ filetolar (sadece hamur veya ekmek
kırıntılarıyla kaplanmış, yağda ön kızartma
yapılmış olsun olmasın; dondurulmuş)
Morina balıkları (Gadus morhua,Gadus
ogac,Gadus macrocephalus)
Kömür balıkları (Pollachius virens)
0
64
0
80
---
---
---
0
64
0
80
---
---
---
0
64
0
80
---
---
---
0
64
0
80
---
---
---
1604.19.92.00.00
1604.19.93.00.00
1604.19.94.00.00
0
64
0
80
---
---
---
1604.19.98.00.00
Berlam balıkları (Merluccius spp., Urophycis
spp.)
Alaska mezgit (Theragra chalcogramma) ve
mezgit (Pollachius pollachius) balıkları
Diğerleri
0
64
0
80
---
---
---
1604.20.05.00.00
Surimi müstahzarları
0
64
0
80
---
---
---
1604.20.10.00.00
Som balıkları
0
64
0
80
---
---
---
1604.20.30.00.00
Salmonidaeler (som balıkları hariç)
0
64
0
80
---
---
---
1604.20.40.00.00
Hamsiler
0
64
0
80
---
---
---
1604.20.50.00.11
Sardalya
0
64
0
80
---
---
---
1604.20.50.00.12
Uskumru
0
64
0
80
---
---
---
1604.20.50.00.19
Diğerleri
0
64
0
80
---
---
---
1604.20.70.00.00
0
64
0
80
---
---
---
1604.20.90.00.11
Ton balıkları, orkinoslar, Euthynnus cinsi diğer
balıklar
Ringa
0
64
0
80
---
---
---
1604.20.90.00.12
Palamut
0
64
0
80
---
---
---
1604.20.90.00.19
Diğerleri
0
64
0
80
---
---
---
1604.30.10.00.00
Havyar (Mersin balığı yumurtaları)
0
70
0
81,9
---
---
---
1604.30.90.00.00
Havyar yerine kullanılan ürünler
0
70
0
81,9
---
---
---
1605.10.00.00.00
Yengeçler
0
42
0
54
---
---
---
1604.19.95.00.00
1605.20.10.00.00
Hava almayan kaplarda olanlar
0
42
0
54
---
---
---
1605.20.91.00.00
Net muhtevası 2 kg.ı geçmeyen hazır
ambalajlarda olanlar
Diğerleri
0
42
0
54
---
---
---
0
42
0
54
---
---
---
42
0
54
---
---
---
1605.30.90.00.00
İstakoz eti (pişirilmiş) (istakoz yağı veya istakoz 0
ezmesi, patesi, çorbası veya istakoz sosları
imaline mahsus)
Diğerleri
0
42
0
54
---
---
---
1605.40.00.00.11
Salyangoz
42
0
54
---
---
---
1605.20.99.00.00
1605.30.10.00.00
0
26
1605.40.00.00.12
Akivades
0
42
0
54
---
---
---
1605.40.00.00.13
Kerevit
0
42
0
54
---
---
---
1605.40.00.00.19
Diğerleri
0
42
0
54
---
---
---
1605.90.11.00.00
Hava almayan kaplarda olanlar
0
42
0
54
---
---
---
1605.90.19.00.00
Diğerleri
0
42
0
54
---
---
---
1605.90.30.00.00
Diğerleri
0
42
0
54
---
---
---
1605.90.90.00.00
Diğer su omurgasızları
0
42
0
58
---
---
---
2301.20.00.00.11
Balık unu
0
0
0
2
---
---
---
2301.20.00.00.19
Diğerleri
0
0
0
2
---
---
---
2309.90.10.00.00
Balık veya deniz memelilerinden elde edilen
çözünebilir ürünler
0
0
0
7,8
---
---
---
27
(V) SAYILI LİSTE
G.T.İ.P.
KAYIT
NO
2707.99.11.00.00
10
*
MADDE İSMİ
GÜMRÜK
VERGİSİ
Ham hafif yağlar; ağırlık itibariyle,
- % 10 veya daha fazla viniltoluenler,
- % 10 veya daha fazla inden ve
- % 1 veya daha fazla fakat % 5'den daha fazla olmayan naftalin içerenler
0
2710.11.25
10
*
2,4,4-trimetilpent-1-ene ve 2,4,4-trimetilpent-2-ene izomerlerinin karışımı
0
2805.30.10
10
*
Ağırlık itibariyle % 47 veya daha fazla seryum içeren, seryum ve diğer nadir toprak
metalleri alaşımı
0
Ağırlık itibariyle % 43 veya daha fazla lantan içeren, lantan ve diğer nadir toprak
metalleri alaşımı
0
2805.30.10
20
*
2805.30.90.00.00
10
*
Ağırlıkça % 99 veya daha fazla saflıkta lantan
0
2811.19.80.90.00
10
*
Sülfamidik asit
0
2811.22.00
10
*
Örnek preperat kartuşları ve yüksek performanslı sıvı kromotografi kolonlarının
üretimi için toz halinde silikon dioksit (a)
0
2811.29.90.90.19
10
*
Tellür dioksit
0
2812.90.00.00.19
10
*
Azot triflorür
0
2812.90.00
20
*
Silikon tetraflorür
0
2818.30.00.00.00
10
*
"Pseudo-boehmite" şeklinde aluminyum hidroksit oksit
4
2819.90.90.00.11
10
*
- Spesifik yüzeyi 37 m2/gr veya daha fazla (BET metodu ile belirlenmiş)
- Kuru madde üzerinden hesaplandığında ağırlıkça % 99,5 veya daha fazla saflıkta
- Özgül ağırlığı 1,2 gr/cm3 veya daha az olan, magnetik kromdioksit imaline mahsus
dikrom trioksit (a)
0
2820.90.90.00.00
10
*
Ağırlıkça, % 70 veya daha fazla manganez ihtiva eden manganez (II,III) oksit
0
2821.10.00.90.11
10
*
Ağırlıkça % 99,2 veya daha fazla saflıkta, toz halinde, 85.04 başlığı altındaki eşyanın
üretimine mahsus, demir II trioksit (a)
0
85.32 veya 85.33 başlığı altında yer alan eşyanın imaline mahsus, ortalama tane
büyüklüğü 1,2μm veya daha fazla olan, fakat 1,8μm’yi geçmeyen, ağırlık itibariyle %
99,9 veya daha fazla saflıktaki titanyum dioksit (a)
0
Ağırlık itibariyle % 78 veya daha fazla bakır ve % 0,03 ten daha fazla olmayan klorür
içeren bakır (I veya II) oksit
0
2823.00.00.00.00
10
*
2825.50.00.00.11
2825.50.00.00.12
10
10
*
2826.90.90.10.00
10
*
Potasyum hekzaflorofosfat
0
2827.39.80.30.13
10
*
Ağırlık itibariyle % 96 veya daha fazla fakat % 99'u geçmeyen saflıkta bakır
monoklorür
0
2827.60.00.90.00
10
*
Titanyum tetraiyodür
0
2830.10.00
10
*
Kuru ağırlık üzerinden hesaplandığında, ağırlıkça % 38 veya daha az sodyum içeren
disodyum tetra sülfür
0
28
2830.20.00.00.00
10
*
2833.29.90
10
*
2836.91.00.00.00
20
*
- 20,0 mg/kg veya daha az klorür,
- 0,2 mg/kg veya daha az bakır,
- 0,5 mg/kg veya daha az demir
ve
- 1,0 mg/kg veya daha az kurşun,
içeren çinko sülfür
Mangan sülfat monohidrat
0
0
Aşağıda belirtilen yoğunluklardaki safsızlıkların birini veya daha fazlasını içeren
lityum karbonat;
- 2 mg/kg veya daha fazla arsenik,
- 200 mg/kg veya daha fazla kalsiyum,
- 200 mg/kg veya daha fazla klorürler,
- 20 mg/kg veya daha fazla demir,
- 150 mg/kg veya daha fazla magnezyum,
- 20 mg/kg veya daha fazla ağır metaller,
- 300 mg/kg veya daha fazla potasyum,
- 300 mg/kg veya daha fazla sodyum,
- 200 mg/kg veya daha fazla sülfatlar
"European Pharmacopeia" da tarif edilen metodlara göre belirlenmiş
0
2836.99.18
10
*
Zirkonyum (IV) temel karbonat
0
2837.19.00
10
*
Çinko siyanür
0
2837.19.00
20
*
Bakır siyanür
0
2839.90.00.90.11
10
*
Kurşun monoksit olarak değerlendirilen, ağırlık itibariyle % (84,5 ± 1,5) kurşun ihtiva
0
eden toz halindeki kurşun silikat hidrat
2839.90.00
20
*
Kalsiyum silikat
0
2842.90.90
10
*
Amonyum sülfamid
0
2843.90.90.20.12
20
*
Palladyum monoksit
0
2843.90.90.20.12
30
*
Palladyum ftalosiyaninlerin karışımı
0
2845.10.00.00.00
00
Ağır su (döteryum oksit) (EURATOM)
0
2845.90.10
00
Döteryum ve bunun bileşikleri, döteryumca zenginleştirilmiş hidrojen ve bileşikleri,
bu ürünleri içeren karışım ve çözeltiler (EURATOM)
0
2846.10.00.00.00
3824.90.99
10
48
*
Ağırlık itibariyle % 60 veya daha fazla fakat %95’i geçmeyen nadir toprak oksitleri ve
herbiri % 1’den fazla olmayan miktarda zirkonyum oksit, alüminyum oksit veya demir
oksit ihtiva eden ve ağırlık itibariyle tavlama kaybı % 5 veya daha fazla olan nadir
0
toprak konsantreleri
2846.10.00.00.00
20
*
Diseryum trikarbonat(hidratlı olsun olmasın)
0
2846.10.00.00.00
30
*
Seryum lantan karbonat(hidratlı olsun olmasın)
0
2846.10.00.00.00
40
*
Seryum lantan neodmium praseodmiyum karbonat,(hidratlı olsun olmasın)
0
2846.90.00
00
*
2846.10.00 altbaşlığında yer alanlar hariç nadir toprak metallerinden itriyumdan yada
skandiyumdan veya bu metallerin karışımlarından organik veya inorganik bileşikler
0
29
2848.00.00
10
*
Fosfin
0
2850.00.20.00.00
10
*
Silan
0
2850.00.20.00.00
20
*
Arsin
0
2903.30.80.00.11
10
Karbontetraflorür (tetraflorometan)
0
2903.30.80.00.19
20
*
1,1,1,2,3,3,3-Heptafloropropan
0
2903.30.80.00.19
30
*
Perfloroetan
0
2903.30.80.00.19
40
*
1,1-Difloretan
0
2903.30.80
50
*
1,1,1,3,3, - pentafloro propan
0
2903.30.80
60
*
Oktafloropropan
0
2903.43.00
10
*
1,1,1-Triklortrifloretan
0
2903.49.10
10
*
Klor-1,1,1-trifloretan
0
2903.59.90.00.00
10
*
Poliamid, polietilen, sentetik kauçuk veya polistiren üretiminde kullanılan, 1, 6, 7, 8,
9, 14, 15, 16,17, 17, 18, 18- Dodekakloropentasiklo=[12.2.1.16,9.02,13.05,10 ] oktadeka7, 15 -dien
0
2903.59.90.00.00
20
*
Hekzaklorosiklopentadien
0
2903.69.90.00.19
10
*
Di -veya tetraklorotrisiklo[8.2.2.24,7]hekzadeka-1(12), 4, 6, 10, 13, 15-hekzan, karışık
izomerleri
0
2903.69.90
20
*
1,2-Bis(pentabromofenil) etan
0
2903.69.90.00.19
40
*
- 0,001 mg/kg veya daha az tetraklorodibenzodioksinler,
- 0,001 mg/kg veya daha az tetraklorodibenzofuranlar,
- 0,2 mg/kg veya daha az tetraklorobifeniller,
içeren ve ağırlıkça % 99 veya daha fazla saflıkta 2,6-diklorotoluen
0
2903.69.90.00.13
50
*
1-(klorometil) naftalin
0
2903.69.90.00.19
60
*
α-Kloro(etil) toluenler
0
2904.10.00.00.19
30
*
Sodyum p-stirensülfonat
0
2904.20.00.00.21
10
Nitrometan
0
2904.20.00.00.22
20
Nitroetan
0
2904.20.00.00.29
30
*
1-Nitropropan
0
2904.20.00.00.29
40
*
2-Nitropropan
0
30
2904.20.00
50
*
2,2'-dinitro-bibenzil
0
2904.90.20.00.11
10
*
Tosil klorür
0
2904.90.40.00.00
10
*
3808.20 alt başlığı altındaki eşyanın imali için triklornitrometan (a)
0
2904.90.85.00.29
10
*
Kuintozin(ISO)
0
2904.90.85
20
*
1- Kloro-2,4-dinitrobenzen
0
2905.19.00.10.19
3824.90.99
11
56
*
Potasyum tert-bütanolat (Potasyum tert-bütoksit) tetrahidrofuran içinde çözelti halinde
olsun olmasın
0
2905.19.00
30
*
2,6-Dimetilheptan-4-ol
0
2905.39.85
20
*
Hekza-1,5-diene-3,4-diol
0
2905.49.10.00.00
10
*
Ethylidynetrimethanol
0
2906.11.00.00.00
00
Mentol
0
2906.19.00.90.00
10
*
Sikloheks-1,4-ilendimetanol
0
2906.19.00.90.00
20
*
4,4’-izopropilidendisiklohekzanol
0
2906.29.00.90.19
10
*
2,2'-(m-Fenilen)dipropan-2-ol
0
2906.29.00
20
*
1-hidroksimetil-4-metil-2,3,5,6-tetraflorbenzen
0
2907.19.00
10
*
2,3,5- Trimetilfenol
0
2907.21.00.10.00
10
Rezorsinol
0
2907.29.00.80.19
10
*
Disodyum 1,4-dihidroantrasin-9,10-diolat (sulu çözelti halinde)
0
2907.29.00.80.19
20
*
4,4’-(3,3,5-Trimetilsiklohekzilidin) difenol
0
2907.29.00.80.19
30
*
4,4’,4”-Ethylidynetrifenol
0
2907.29.00.80.19
40
*
Metilendifenol izomerlerinin karışımı
0
2907.29.00.80.19
50
*
6,6’,6”-Trisiklohekzil-4,4’,4”-bütan-1,1,3-triyltri (m-krezol)
0
2907.29.00
60
*
4,4’-(1,3- fenilendiisopropildene) difenol
0
2907.29.00
70
*
2,2’,2,’’,6,6’,6’’-hekza-tert-bütil-α,α’,α’’-(mesitilen-2,4,6-triyl) tri-=p-krezol
0
2907.29.00
80
*
Pirogallol
0
31
2907.29.00
85
*
Hidratlanmış olsun ya da olmasın florglusinol
0
2908.20.00.00.19
10
*
Disodyum 3-hidroksinaftalin-2,7-disülfonat
0
2908.20.00.00.19
20
*
Dipotasyum 7-hidroksinaftalin-1,3-disülfonat
0
2908.20.00
3824.90.99
30
74
*
6-hidroksinaftalin-2-sülfonik asit ve bunun tuzları
0
2908.90.00.90.19
10
*
4-Nitrozo -o-krezol
0
2908.90.00
30
*
4-Nitrofenol
0
2908.90.00
40
*
3-Nitro-p-krezol
0
2909.19.00.00.19
10
*
1,2-Bis (2-kloroetoksi) etan
0
2909.19.00
20
*
Bis(2-kloroetil)eter
0
2909.19.00
30
*
Ağırlıkça % 99 veya daha fazla saflıkta nonafluorobutil etil eter veya nonafluora butil
metil eterin izomerlerinin karışımı
0
2909.30.38
10
*
Bis(pentabromofenil) eter
0
2909.30.90.90.19
10
*
4-(p-Toliloksi) bifenil
0
2909.30.90.90.19
20
*
1,2-Bis(m-toliloksi)etan
0
2909.30.90.90.19
30
*
1,2-Difenoksietan
0
2909.44.00.00.19
10
*
2-Hekziloksietanol
0
2909.49.19.00.19
10
*
1-tert-Bütoksipropan-2-ol
0
2909.50.90.90.00
10
*
4-(2-metoksietil)fenol
0
2909.60.00
10
*
Bis(alfa, alfa-dimetil benzil) peroksit
0
2910.90.00.00.00
30
*
2,3-Epoksipropan-1-ol (glisidol)
0
2910.90.00.00.00
40
*
Perfloroepoksipropan
0
2910.90.00.00.00
3824.90.99
60
59
*
1,2-epoksioktadekan, saflığı ağırlık itibariyle %82 veya daha fazla olan
0
2910.90.00.00.00
70
*
(Epoksietil) benzen(stiren oksit)
0
2912.29.00.90.19
10
*
Tereftalaldehit
0
2912.49.00.90.19
10
*
3-Fenoksibenzaldehit
0
32
2914.19.90.00.19
10
2914.21.00.00.00
00
2914.29.00.00.19
10
2914.29.00
*
3,3-Dimetilbütan-2-one
0
Kamfor
0
*
Estr-4-ene-3,17-dione
0
20
*
Siklohekzadec-8-enone
0
2914.39.00
10
*
Benz[de]antresin-7-one
0
2914.50.00.00.00
30
*
2'-Hidroksiasetofenon
0
2914.50.00.00.00
40
*
4'-Hidroksiasetofenon
0
2914.50.00.00.00
50
*
6’-metoksi-2’- Asetonafton
0
2914.69.90
10
*
2-Etilantrakinon
0
2914.69.90
20
*
2-Pentilantrakinon
0
2914.69.90
30
*
1,4-Dihidroksiantrakinon
0
2914.69.90
40
*
2,3-Dihidro-1,4-dihidroksiantrakinon
0
2914.69.90
50
*
2-Metilantrakinon
0
2914.70.00
10
*
1-kloro-3,3-dimetilbütan-2-one
0
2914.70.00
30
*
4,4’-Dibromobenzil
0
2914.70.00
40
*
Perfluoro (2-metilpentan-3-one)
0
2914.70.00
50
*
3’kloropropiofenon
0
Asetik anhidrit
0
2915.24.00
2915.29.00.00.19
10
*
Antimuan triasetat
0
2915.39.90.90.19
20
*
5α-Bromo-6β-hidroksi-17-okzo-androstan-3β-il asetat
0
2915.39.90.90.19
30
*
But-3-ene-1,2-diil di(asetat)
0
2915.39.90
40
*
Tert-butil-asetat
0
2915.39.90
50
*
3-asetilfenil asetat
0
2915.39.90
60
*
1-feniletil asetat
0
2915.40.00.00.19
10
*
Vinil kloroasetat
0
33
2915.90.80.00.29
20
*
Trimetil ortoasetat
0
2915.90.80.00.29
30
*
2-Etilbütrik asit
0
2915.90.80.00.29
40
*
Nonanoik asit (pelargonik asit)
0
2916.12.90
10
*
2-tert-Bütil-6-(3-tert-bütil-2-hidroksi-5-metilbenzil)= -4-metilfenil akrilat
0
2916.12.90
20
*
2-Etoksietil akrilat
0
2916.12.90
30
*
İzobutil akrilat
0
2916.13.00
10
*
Toz halinde, hidroksiçinko metakrilat
0
2916.13.00
20
*
Toz halinde, çinko dimetakrilat
0
2916.14.90.00.19
10
*
2,3-Epoksipropil metakrilat
0
2916.19.80.00.00
20
*
Metil 3,3-dimetilpent –4-enoate
0
2916.20.00.00.19
10
*
Metil 3-(2,2-diklorovinil)-2,2-dimetilsiklopropankarboksilat
0
2916.20.00.00.19
30
*
Empentrin (ISO)
0
2916.20.00
50
*
Etil 2,2-dimetil-3-(2-metilpropenil)siklopropankarboksilat
0
2916.39.00
15
*
Bifenil-4-karboksilik asit
0
2916.39.00
20
*
3,5-Diklorobenzoil klorür
3,6
2916.39.00
25
*
P-Toluik asit
0
2916.39.00
35
*
o-klorofenil asetik asit
0
2916.39.00.90.19
40
*
Vinil 4-tert-butilbenzoat
0
2916.39.00.90.19
50
*
3,5-dimetilbenzoil klorür
0
2916.39.00.90.19
60
*
4-etilbenzoil klorür
0
2916.39.00
70
*
İbuprofen (INN)
0
2916.39.00
80
*
Etil 2-(4-nitrofenil) bütirat
0
2916.39.00
85
*
2,6-diflorobenzoik asit
0
2917.11.00.90.29
20
*
Bis(p-metilbenzil) okzalat
0
34
2917.19.90.00.19
20
*
Sodyum 1,2-bis (siklohekziloksikarbonil) etan sülfonat
0
2917.19.90.00.19
40
*
Ağırlık itibariyle saflığı % 98,5’dan fazla olan dodekandioik asit
0
2917.19.90.00.19
50
*
Glutarik anhidrit
0
2917.19.90.00.19
60
*
Dietil izobütilmalonat
0
2917.19.90
70
*
İtakonik asit
0
2917.20.00.00.00
30
*
1,4,5,6,7,7-hekzakloro-8,9,10-trinorborn-5-ene-2,3-dikarboksilik anhidrit
0
2917.20.00.00.00
40
*
3-Metil-1,2,3,6-tetrahidroftalik anhidrit
0
2917.34.00
10
*
Dialil ftalat
0
2917.39.80.90.19
10
*
Dimetil naftalin-2,6-dikarboksilat
0
2917.39.80.90.19
20
*
Benzen-1,2,4,5-tetrakarboksilik asit (promellitik asit)
0
2917.39.80.90.19
30
*
Benzen-1,2:4,5- tetrakarboksilik dianhidrit (promellitik dianhidrit)
0
2917.39.80.90.19
40
*
Bifenil-3,4:3’,4’-tetrakarboksilik dianhidrit
0
2918.13.00
10
*
L-(-)-Di-p-toluoiltartarik asit
0
2918.19.80
20
*
L-Malik asit
0
2918.19.80
30
*
2,2-Bis(hidroksimetil) butirik asit
0
2918.19.80
50
*
DL-mandelik asit
0
2918.29.10
10
*
Monohidroksi naftonik asitler
0
2918.29.80.90.19
10
*
Hekzametilen bis [3-(3,5-di-tert-butil-4-hidroksifenil) propionat]
0
2918.29.80.10.11
20
*
Kuru ağırlık üzerinden hesaplandığında (asidimetri ile ölçülen) ağırlıkça % 98,5 veya
daha fazla saflıkta olan gallik asit
0
2918.30.00
20
*
2-(4-etilbenzoil)benzoikasit
0
2918.90.90.00.19
10
*
3,4-epoksisiklohekzilmetil 3,4-epoksisiklohekzankarboksilat
0
2918.90.90
20
*
Metil 3-metoksi akrilat
0
2918.90.90
30
*
Metil 2-(4-hidroksifenoksi)propionat
0
2918.90.90
40
*
Trans-4-hidroksi-3-metoksisinamik asit
0
35
2918.90.90
50
*
Metil 3,4,5-trimetoksi benzoat
0
2918.90.90
60
*
3,4,5-trimetoksibenzoik asit
0
2918.90.90
70
*
Metil 5-metoksi 3-okzapentanon
0
2919.00.90.00.29
10
*
2,2’-Metilen bis (4,6-di-tert-butilfenil) fosfat,monosodyum tuzu
0
2919.00.90
20
*
Tetramyristoylcardiolipinin diamonyum tuzu
0
2919.00.90
30
*
Alüminyum hidroksibis[2,2’-metilinbis(4,6-di-tert-bütilfenil)fosfat]
0
2919.00.90
40
*
Tri-n-heksilfosfat
0
2920.10.00
10
*
Fenitrotion (ISO)
0
2920.10.00
20
*
Tolklofos-metil (ISO)
0
2920.90.10.11.13
10
*
Dietil sülfat
0
2920.90.10
20
*
Dialil 2,2’-oksidietil dikarbonat
0
2920.90.10
30
*
4-etil-1,3-dioksolan-2-one
0
2920.90.10
40
*
Dimetil karbonat
0
2920.90.10
50
*
Di-tert-butil dikarbonat
0
2920.90.30.00.00
00
Trimetil fosfit
0
2920.90.85.90.00
10
*
O,O'-Dioktadesil pentaeritritol bis (fosfit)
0
2920.90.85
40
*
Tritolil fosfit
0
2920.90.85
50
*
Tri iso oktil fosfit
0
2921.19.80.00.29
10
*
Trialilamin
0
2921.19.80.00.29
20
*
Etil(2-metilalil) amin
0
2921.19.80
30
*
Alilamin
0
2921.29.00
10
*
N,N,N',N'-Tetrabütilhekzametilendiamin
0
2921.29.00
20
*
Tris[3-(dimetilamino)propil] amin
0
2921.29.00
30
*
Bis[3-(dimetilamino)propil] metilamin
0
2921.29.00
40
*
N,N’-Di-tert-butiletilindiamin
0
36
2921.30.99.00.19
10
*
Disiklohekzil(metil)amin
0
2921.30.99.00.19
20
*
Bulaşık yıkama ürünlerinin üretimi için, Siklohekz-1,3-ylenebis(metilamin)(a)
0
2921.42.10
10
*
2,6-dikloro-4-nitroanilin
0
2921.42.10
15
*
4-Amino-3-nitrobenzensulfonik asit
0
2921.42.10
20
*
2-bromo-4,6-dinitroanilin
0
2921.42.10
25
*
Sodyum hidrojen 2-aminobenzen-1,4-disulfonat
0
2921.42.10
30
*
4-Aminobenzen-1,3-disülfonik asit ve tuzları
0
2921.42.10
40
*
2-bromo-6-kloro-4-nitroanilin
0
2921.42.10
50
*
3-Aminobenzensülfonik asit
0
2921.42.10
70
*
2-Aminobenzen-1,4-disülfonik asit
0
2921.42.10
80
*
4-kloro-2-nitroanilin
0
2921.42.10
85
*
3,5- dikloranilin
0
2921.43.00
10
*
5-Amino-2-klorotoluen-4-sülfonik asit
0
2921.43.00
20
*
4-Amino-6-klorotoluen-3-sülfonik asit
0
2921.43.00
30
*
3-Nitro-p-toluidine
0
2921.44.00.90.19
10
*
Metildifenilamin
0
2921.44.00
20
*
Difenilamin
0
2921.45.00.00.29
10
*
Sodyum hidrojen 3-Aminonaftalin-1,5-disülfonat
0
2921.45.00.00.29
20
*
2-Aminonaftalin-1,5-disülfonik asit ve sodyum tuzları
0
2921.45.00.00.29
30
*
2-Aminonaftalin-1-sülfonik asit
0
2921.45.00
40
*
1-Naftilamin
0
2921.49.10.00.00
20
*
Pendimetalin ( ISO)
3,5
2921.49.80
10
*
8-anilinonaftalin-1-sülfonik asit
0
2921.49.80
20
*
N-1-naftilanilin
0
37
2921.51.19
20
*
Ağırlıkça % 78 veya daha fazla fakat % 82'yi aşmayan 4-metil-m-fenilendiamin ve %
18 ya da daha fazla fakat % 22'yi aşmayan 2-metil-m-fenilendiamin ve ağırlıkça %
0,23 ten fazla olmayan atık zift içeren toluen diamin (TDA)
0
2921.59.90
10
*
3,5-dietiltoluendiamin izomerlerinin karışımı
0
2921.59.90
3824.90.99
20
68
*
4-(4-aminoanilino)-3- nitrobenzensülfonik asit,
0
2921.59.90
40
*
4,4’-diaminostilbene-2,2’-disulfonik asit
0
2922.19.80
10
*
4,4-dimetoksibütilamin
0
2922.19.80
30
*
N,N,N’,N’-Tetrametil-2,2’-oksibis (etilamin)
0
2922.19.80
40
*
3004.90 ve 3305.30 alt başlıklarındaki eşyanın imalinde kullanılan 2-Amino-2metilpropanol (a)
0
2922.19.80
50
*
2-(2-metoksifenoksi) etilamin
0
2922.19.80
60
*
N;N;N’-trimetil-N’-(2-hidroksi-etil)2,2’-oksibis(etilamin)
0
2922.21.00.00.19
2922.21.00.00.21
10
10
*
Ağırlık itibarıyla %60 veya daha fazla saflıkta 2-Amino-5-hidroksinaftalin-1,7disülfonik asit ve bunun tuzları
0
2922.21.00.00.19
20
*
4-Hidroksi-7-metilaminonaftalin-2-sülfonik asit
0
2922.21.00.00.19
30
*
6-Amino-4-hidroksinaftalin-2-sülfonik asit
0
2922.21.00.00.19
40
*
7-Amino-4-hidroksinaftalin-2-sülfonik asit
0
2922.21.00
50
*
Sodyum hidrojen 4-amino-5-hidroksinaftalin-2,7-disulfonat
0
2922.22.00.00.11
10
Anizidinler
0
2922.29.00
10
*
2-Metil-N-fenil-p-anisidin
0
2922.29.00
15
*
N-Metil-2-(3,4-dimetoksifenil)etilamin
0
2922.29.00.00.11
20
*
3-Aminofenol
0
2922.29.00.00.19
30
*
4-Amino-5-metoksi-2-metilbenzensülfonik asit
0
2922.29.00.00.19
40
*
2-Amino-4-tert-pentil-6-nitrofenol
0
2922.29.00.00.19
50
*
6-Metoksi-m-toluidin
0
2922.29.00.00.19
60
*
3,5-Dikloro-4-(1,1,2,2-tetrafloroetoksi) anilin
0
2922.29.00.00.19
70
*
4-Nitro-o-anizidin
0
38
2922.29.00
80
*
3-Dietilamino fenil
0
2922.39.00
10
*
1-Amino-4-bromo-9,10-diokzoantrasin-2-sülfonik asit ve tuzları
0
2922.39.00
20
*
1-Aminoantrakinon
0
2922.39.00
30
*
1-Bromo-4-metilaminoantrakinon
0
2922.39.00
40
*
1,4-Diamino-2,3-dikloroantrakinon
0
2922.39.00
50
*
2- Aminoantrakinon
0
2922.39.00
60
*
1,4-Diamino-2,3-dihidroantrakinon
0
2922.43.00.00.00
10
*
Antranilik asit
0
2922.49.95
10
*
Ornitin aspartat (INNM)
0
2922.49.95
20
*
12-aminododekanoik asit
0
2922.49.95
30
*
DL-Asparagin asidi
0
2922.49.95
40
*
Norvalin
0
2922.50.00.90.19
30
*
2-(3-Amino-4-klorabenzil) benzoik asit
0
2922.50.00.90.19
50
*
2-(4-Dibütilaminosalisiloil) benzoik asit
0
2922.50.00.90.19
70
*
2-(1-Hidroksisiklohegzil)-2-(4-metoksifenil) etilamonyum asetat
0
2923.90.00
10
*
-Ağırlık itibariyle % (25 ± 0,5) tetrametilamonyum hidroksit,
- 500 mg/kg veya daha az karbonat,
- 200 mg/kg veya daha az klorür
ve
- 5 mg/kg veya daha az potasyum
ihtiva eden sulu çözelti halinde tetrametilamonyum hidroksit
0
2923.90.00
15
*
Sulu bir çözelti içinde 3-kloro-2-hidroksipropildimetildodesilamonyumklorür
0
2923.90.00
30
*
Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta olan tetrametilamonyum hidroksit pentahidrat
0
2923.90.00
40
*
Fotokopiler için toner imalinde kullanılan, benzildimetil (octadecyl) amonyum tuzları
(a)
0
2923.90.00
50
*
Sulu çözelti halinde;
-Ağırlıkça %(35 ± 0,5) tetra etil amonyum hidroksit
-2000 mg/kg veya daha az klorür
-2 mg/kg veya daha az demir ve
-10 mg/kg veya daha az potasyum içeren tetraetil amonyum hidroksit
39
0
2923.90.00
60
*
Sulu çözelti halinde ağırlıkça;
- %(55 ± 1,0) tetra bütil amonyum hidroksit
-% 0,5 veya daha az bromid
-%0,4 veya daha az tributil amin
-%0,3 veya daha az karbonat ve
- %0,2 veya daha az potasyum ve sodyum (birlikte alınmış) içeren tetrabutil amonyum
0
hidroksit
2923.90.00
70
*
Sulu çözelti halinde ağırlıkça
-%(40±2) tetrapropilamonyum hidroksit
-% 0,3 veya daha az karbonat
-%0,1 veya daha az tripropilamin
-500 mg/kg veya daha az bromit ve
-25 mg/kg veya daha az potasyum sodyum (birlikte alınmış) içeren
tetrapropilamonyum hidroksit
0
Ağırlıkça % 63 veya daha fazla, fakat % 67’yi geçmeyen dialil dimetil amonyum
klorür içeren bir akışkan solüsyon halinde dialil dimetil amonyum klorit
0
2923.90.00
80
*
2924.19.00
10
*
2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asit ve bunların sodyum veya amonyum tuzları
0
2924.19.00
20
*
N,N’-metilendiakrilamid
0
2924.19.00
30
*
Metil 2-asetoamido-3-kloropropionat
0
2924.19.00
40
*
N-(1,1-Dimetil-3-oksibütil)akrilamid
0
2924.19.00
50
*
Akrilamid
0
2924.21.90.00.19
3824.90.99
10
62
*
4,4’-Dihidroksi-7,7’-üreilenedi(naftalen-2-sülfonik asit) ve bunun sodyum tuzları
0
2924.29.95
10
*
Alaklor(ISO)
0
2924.29.95
15
*
Asetoklor (ISO)
0
2924.29.95
20
*
3’-Amino-4’-metoksiasetanilid
0
2924.29.95
25
*
3’-dietilaminoasetanilid
0
2924.29.95
30
*
Propaklor (ISO)
0
2924.29.95
35
*
Dietofenkarb (ISO)
0
2924.29.95
40
*
7-Asetamido-4-hidroksinaftalin-2-sülfonik asit ve bunun sodyum tuzları
0
2924.29.95
45
*
3’-Dietilamino-4’-metoksiasetanilit
0
2924.29.95
50
*
5 - [ N - (2 - Asetoksietil ) asetoksiasetamid ] - N,N’ - bis (2,3 –diasetoksi=propil)2,4,6-triiyodoizoftalamid
0
2924.29.95
55
*
4’-Amino-N-metilasetanilid
0
2924.29.95
60
*
Beflubutamid (ISO)
0
2924.29.95
65
*
2-(4-Hidroksifenil)asetamid
0
40
2924.29.95
70
*
4-Asetamido-2-aminobenzensülfonik asit
0
2924.29.95
75
*
3-Amino-p-anisanilid
0
2924.29.95
80
*
5’-Kloro-3-hidroksi-2’,4’-dimetoksi-2-naftanilid
0
2924.29.95
85
*
p-Aminobenzamit
0
2924.29.95
91
*
3-hidroksi-2'-metoksi-2-naftanilid
0
2924.29.95
92
*
3-hidroksi-2-naftanilid
0
2924.29.95
93
*
3-hidroksi-2'-metil-2-naftanilid
0
2924.29.95
94
*
2'-etoksi-3-hidroksi-2-naftanilid
0
2924.29.95
95
*
N-⎨3-[3-(Dimetilamino)prop-2-enol]fenil⎬-N-etilasetamid
0
2924.29.95
96
*
4'-kloro-3-hidroksi-2',5'-dimetoksi-2-naftanilid
0
2924.29.95
97
*
1,1-siklohekzandiasetik asit monomit
0
2925.11.00.10.00
2925.11.00.20.11
20
20
*
Sakkarin ve sakkarinin sodyum tuzu
0
2925.19.95
10
*
N-Fenilmaleimid
0
2925.19.95
20
*
N-(9-fluorenilmetoksikarboniloksi) süksinamid
0
2925.20.00.00.29
10
*
Disiklohekzil karbodiimid
0
2926.90.95
10
*
Metakrilonitril
0
2926.90.95
15
*
Siyano(3-fenoksifenil)metil 3-(2,2-diklorovinil)-2,2-dimetilsiklopropankarboksilat
0
2926.90.95
20
*
2-(m-benzoilfenil) propiono nitril
0
2926.90.95
25
*
Aminoasetonitril hidroklorür
0
2926.90.95
30
*
2-Amino-5-nitrobenzonitril
0
2926.90.95
35
*
2-bromo-2(bromometil)pentandinitril
0
2926.90.95
45
*
2-Siyanoasetamid
0
2926.90.95
50
*
Siyanoasetik asitin alkil veya alkoksialkil esterleri
0
2926.90.95
60
*
Kristal şeklinde siyanoasetik asit
0
41
2926.90.95
65
*
Malononitril
0
2926.90.95
70
*
Tetraklorotereftalonitril
0
2926.90.95
75
*
Etil 2-siyano-2-etil-3-metilhekzonat
0
2926.90.95
80
*
Etil 2-siyano-2-fenilbütirat
0
2926.90.95
85
*
Etil 2-alil-2-siyano-3-metilhekzonat
0
2926.90.95
86
*
Etilendiamintetraasetonitril
0
2926.90.95
87
*
Nitrilotriasetonitril
0
2926.90.95
88
*
1,3-Propilendiamintetraasetonitril
0
2926.90.95
89
*
Butironitril
0
2927.00.00
10
*
2,2'-Dimetil-2,2'-azodipropiyonamidin dihidroklorür
0
2927.00.00
20
*
4-Anilino-2-metoksibenzendiazonyum hidrojen sülfat
0
2927.00.00
3824.90.99
30
69
*
4’-aminoazobenzen –4-sülfonik asit
0
2927.00.00
40
*
2-hidroksi naftalin-1-diazonium-4-sülfonat
0
2927.00.00
3824.90.99
50
41
*
Ağırlıkça %60 veya daha fazla saflıkta 2-hidroksi-6-nitronaftalin-1-diazonium-4sülfonat
0
2928.00.90
10
*
3,3'-Bis(3,5-di-tert-bütil-4-hidroksifenil)-N,N'-bipropiyonamid
0
2928.00.90.10.19
20
*
2,4,6-Triklorofenilhidrazin
0
2928.00.90.20.19
40
*
Sulu çözelti halinde o-etilhidroksilamin
0
2928.00.90.20.19
50
*
Sulu çözelti halinde N-izopropil hidroksilamin
0
2928.00.90
60
*
Adipohidrazit
0
2928.00.90
70
*
Tetrakis(4-metilpentan-2-oksimino)silan
0
2928.00.90
80
*
Cyflufenamid
0
2929.10.90.00.19
10
*
Metilendisiklohekzil diizosiyanatlar
0
2929.10.90.00.19
30
*
3,3'-Dimetilbifenil-4,4'-diil diizosiyonat
0
2929.10.90.00.19
40
*
m-izopropenil-α,α-dimetilbenzil izosiyonat
0
42
2929.10.90.00.19
50
*
m-Fenilen diizopropiliden diizosiyonat
0
2929.10.90.00.19
60
*
Trimetilhekzametilen diizosiyanat, karışık izomerleri
0
2929.10.90
70
*
9,9’-(3-Heptil-4-pentilsikloheks-1,2-ilen)dinonil diizosiyanat
0
2929.90.00
20
*
Etil izosiyanoasetat
0
2930.90.70.90.34
10
Tiyofenoller
0
2930.90.70
15
*
Etoprofos (ISO)
0
2930.90.70
20
*
3,3-Dimetil-1-metiltiyobütanon oksim
0
2930.90.70
25
*
Tiyofanat-metil (ISO)
0
2930.90.70
30
*
4-(4-İzopropoksifenilsülfonil) fenol
0
2930.90.70
40
*
3,3’-Tiodi(propiyonik asit)
0
2930.90.70
45
*
2-[(p-aminofenil)sülfonil]etil hidrojen sülfat
0
2930.90.70
3824.90.99
50
51
*
Ksilen içinde solüsyon halinde 2-Klorofenilsülfonil izosiyanat
0
2930.90.70
3824.90.99
55
52
*
Ksilen içinde solüsyon halinde Metil 2 -(izosiyanatsülfonil) Metilbenzoat
0
2930.90.70
60
*
Metil fenil sülfit
0
2930.90.70
65
*
Diidometil p-tolil sülfon
0
2930.90.70
3824.90.99
70
71
*
Ağırlık itibariyle saflığı % 75 veya daha fazla olan 2-Aminofenil fenil sülfon
0
2930.90.70
75
*
4,4’-[metilenbis (oksietilentio) ] difenol
0
2930.90.70
80
*
Captan (ISO)
0
2930.90.70
85
*
Mesotrin(ISO)
0
2930.90.70
86
*
4-Hidroksibenzenetiol
0
2930.90.70
87
*
3-Sülfinobenzoik asit
0
2930.90.70
88
*
Metilen ditiyosiyanat
0
2931.00.10.00.00
00
Dimetil metil fosfonat
0
2931.00.95
05
Heptan içinde solüsyon halinde bütil etil magnezyum
0
*
43
2931.00.95.90.59
10
*
2-Difenilfosfono benzoik asit
0
2931.00.95.90.59
20
*
Bis(2-kloroetil)2-kloroetilfosfonat
0
2931.00.95.90.59
25
*
Sodyum fenilfosfinat
0
2931.00.95.90.59
30
*
Bis(2-kloroetil) vinilfosfonat
0
2931.00.95.90.59
35
*
Sodyum tetrafenilborat
0
2931.00.95.90.59
40
*
N-(fosfonometil) iminodiasetik asit
0
2931.00.95.90.59
45
*
Tribütilfosfin
0
2931.00.95.90.59
50
*
Bis(2,4,4-trimetilpentil) fosfinik asit
0
2931.00.95.90.59
55
*
Dimetil [dimetilsilidiindenil ] hafniyum
0
2931.00.95.90.59
60
*
Trioktilfosfin oksit
0
2931.00.95.90.59
65
*
Trietilboran
0
2931.00.95
70
*
N,N-Dimetilanilinyumtetrakis (pentaflorofenil) borat
0
2931.00.95
75
*
Hekzan içinde solüsyon halinde {2,7-Di-tert-butil-9-[(η5-siklopentadien) bis(4trietil=sililfenil) metil]-4a, 4b, 8a, 9, 9a-η-florin} dimetilhafniyum
0
2931.00.95
84
*
Metilbis(4-metilpentan-2-oksimino)vinilsilan
0
2931.00.95
85
*
Sulu çözelti halinde olsun olmasın tributil (tetradesil) fosfonium klorür
0
2931.00.95
86
*
9-ikozil-9-fosfobisiklo[3.3.1]nonan ve 9-ikozil-9-fosfobisiklo[4.2.1]nonan
izomerlerinin karışımı
0
2931.00.95
87
*
Tris(4-metilpentan-2-okzimino) metilsilan
0
2931.00.95
88
*
Tris(4-metilpentan-2-okzimino) vinilsilan
0
2931.00.95
89
*
Sulu bir çözelti halinde tetrabutilfosfonyum asetat
0
2931.00.95
95
*
Trikloro (3-kloropropil) silan
0
2932.13.00.00.12
10
Tetrahidrofurfuril alkol
0
2932.19.00.00.00
40
*
Ağırlıkça % 99 veya daha fazla saflıkta furan
0
2932.19.00.00.00
50
*
2,3-Dihidrofuran
0
2932.19.00
70
*
Furfurilamin
0
44
2932.19.00
75
*
Tetrahidro-2-metil furan
0
2932.19.00
80
*
Oktaflorotetrahidrofuran
0
2932.29.85
10
*
2'-Anilino-6’-[etil(izopentil)amino]-3’-metilspiro[izobenzofuran= -1(3H),9'-ksanten]3-one
0
2932.29.85
15
*
13,14,15,16-Tetranorlabdan-12,8α-lakton
0
2932.29.85
25
*
2'-(2-kloroanilin)-6'-dibütilaminospiro[izobenzofuran= -1 (3H),9'-ksanten]-3-one
0
2932.29.85
30
*
2'-Anilin-3'-metil-6'-metil(propil) aminospiro[izobenzofuran= -1(3H),9'-ksanten]-3one
0
2932.29.85
35
*
6'-Dietilamin-3'-metil-2'-(2,4-ksilidin) spiro[izobenzofuran= -1(3H),9'-ksanten]-3-one
0
2932.29.85
40
*
2'-Anilin-6'-(N-etil-p-toluidin)-3'-metilspiro[izobenzofuran = -1(3H),9'-ksanten]-3-one 0
2932.29.85
45
*
2'-Anilin-6'-etil(izobutil) amino-3'-metilspiro[izobenzofuran= -1(3H),9'-ksanten]-3one
0
2932.29.85
50
*
2'-Anilin-6'-siklohekzil(metil)amino-3'-metilspiro [izobenzofuran= -1(3H),9'ksanten]-3-one
0
2932.29.85
55
*
6-dimetilamino-3,3-bis (4-dimetilaminofenil) ftalat
0
2932.29.85
70
*
3’,6’-bis(etilamino)-2’,7’-dimetilspiro[izobenzofüran1-(3H),9’-=[9H]-ksanten]-3-one
0
2932.29.85
75
*
Rofekoksib(INN)
0
2932.99.70.00.00
10
*
Bendiokarb (ISO)
0
2932.99.70.00.00
20
*
Androsta-1,4-diene-3,17-dione 17-(2,2-dimetilpropilen) asetal
0
2932.99.70.00.00
40
*
1,3:2,4-Bis-O-(3,4-dimetilbenzilidin)-D-glusitol
0
2932.99.70.00.00
50
*
5-propil-1,3-benzodioksil
0
2932.99.70.00.00
60
*
Kalsiyum bis [4-0-(β-D-galaktopiranosil) –D-glukonat] dihidrat
0
2932.99.85
20
*
(2-Bütilbenzofüran-3-yl) (4-hidroksi-3,5-diiyodifenil)keton
0
2932.99.85
30
*
Karbofüran (ISO)
0
2933.19.90
10
*
4,5-Diamino-1-(2-hidroksietil) – 1H –pirozilsülfat
0
2933.19.90
20
*
4-Amino-1-metil-3-propilpirazol-5-karboksiamid
0
2933.19.90
30
*
3-metil-1-p-tolil-5-pirozolon
0
45
2933.19.90
40
2933.21.00.00.11
10
2933.21.00.00.12
20
*
*
Edaravon (INN)
0
Hidantoin
0
2-(3-Benzil-2,5-diokzoimidazolidin-1-il)-2'-kloro-5'-(3-dodesil=sülfonil-2metilpropiyonamid)-4,4-dimetil-3-okzovaleranilid
0
2933.21.00.00.12
40
*
1-[1,3-Bis(hidroksimetil)-2,5-diokzoimidazolidin-4-il]= -1,3-bis(hidroksimetil)üre
0
2933.29.90.00.19
20
*
(±)-6-(4-izopropil-4-metil-5-okzo-2-imidazolin-2-il)-m-toluik asit ve (±)-2-(4izopropil-4-metil-5-okzo-2-imidazolin-2-il)-p-toluik asitin metil esterlerinden oluşan
reaksiyon ürünü (imazametabenz-metil)
4
2933.29.90.00.19
40
*
Triflumizol (ISO)
0
2933.29.90.00.19
50
*
1,3-dimetilimidazolidin-2-one
0
2933.39.99
10
*
Kloperastin fendizoat (INNM)
0
2933.39.99
15
*
Piridin-2,3-dikarboksilik asit
0
2933.39.99
20
*
5-Metil-2-piridilamin
0
2933.39.99
25
*
İmazetapir (ISO)
0
2933.39.99
30
*
4,4’-Trimetilendipiperidin
0
2933.39.99
35
*
Aminopiralid (ISO)
0
2933.39.99
40
*
2-kloropiridin
0
2933.39.99
45
*
3-(karboksimetil) piridinyum klorür
0
2933.39.99
60
*
2-Floro-6-(triflormetil)piridin
0
2933.39.99
65
*
Asetamiprid(ISO)
0
2933.39.99
70
*
Etoricoksip(INN)
0
2933.39.99
75
*
Pikolinafen(İSO)
0
2933.49.10
10
*
Kuinmerak (ISO)
0
2933.49.90
20
*
5,7-Dikloro-4-(4-florofenoksi)kinolin
0
2933.49.90
40
*
Su içerisinde çözelti halinde, N-Etil-5,6,7,8- tetrahidrokinolinum p-toluensulfonat
0
2933.49.90
50
*
Metil 2- [ (S)-3-{(E)-3-[ 2-(7-kloro-2- kuinolyl)vinil]fenil}-3-hidroksipropil]=benzoat
monohidrat
0
2933.49.90
60
*
5,6,7,8-Tetrahidrokuinolin
0
46
2933.49.90
70
*
Kuinolin-8-ol
0
2933.59.95
10
*
1-Etil-6-floro-1,4-dihidro-4-okzo-7-piperazin-1-il-1,8-naftiridin= -3-karboksilik asit
ve tuzları ve esterleri
0
(2R)-4-Okso-4-[3-(triflorometil)-5,6-dihidro[1,2,4]triazolo[4,3-a]= pirazin-7 (8H)-il]1-(2,4,5-triflorofenil)bütil-2-amonyum fosfat monohidrat
0
2933.59.95
15
*
2933.59.95
20
*
2,4-Diamino-6-kloropirimidin
0
2933.59.95
25
*
2,5-diamino-4,6-dihidroksipirimidin monohidroklorür monohidrat
0
2933.59.95
30
*
Mepanipyrim (ISO)
0
2933.59.95
40
*
Guanin
0
29.33.59.95
50
*
1-klormetil-4-flor-1,4-diazoniabisiklo[2.2.2]oktan bis(tetrafloroborat)
0
29.33.59.95
60
*
2,6-dikloro-4,8-dipiperidinoprimido[5,4-d]primidin
0
29.33.59.95
70
*
N-(4-Etil-2,3-dioksopiperazin-1-ilkarbonil)-D-2-fenilglisin
0
29.33.59.95
80
*
N-(4-Etil-2,3-dioksopiperazin-1-ilkarbonil)-D-2-(4-Hidroksifenil)glisin
0
29.33.59.95
85
*
Adenin
0
2933.69.80.00.19
20
*
1,3,5-Tris[(3,5-di-tert-butil-4-hidroksifenil)metil]-1,3,5-triazin= -2,4,6 (1H,3H, 5H)triyon
0
2933.69.80.00.19
40
*
Siyanazin (ISO)
0
2933.69.80
50
*
1,3,5-Tris (2,3-dibromopropil)-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione
0
2933.69.80
60
*
Hekzainon (ISO)
0
2933.69.80
80
*
Tris(2-hidroksietil)-1,3,5-triazinetrion
0
2933.79.00
10
*
Ezetimib(INN)
0
2933.99.30.00.00
10
*
3808.30 alt pozisyonundaki ürünlerin imaline mahsus azapan (a)
0
2933.99.30.00.00
20
*
5H-Dibenz [b,f] azepin-5-karbonilklorür
0
2933.99.90
10
*
2-(2H-Benzotriazol-2-il)-4,6-di-tert-butilfenol
0
2933.99.90
15
*
2-(2H-Benzotriazol-2-il)-4,6-di-tert-pentilfenol
0
2933.99.90
20
*
2-(2H-Benzotriazol-2-il)-4,6-bis(1-metil-1-feniletil)fenol
0
2933.99.90
25
*
6,6'-Di-2H-benzotriazol-2-il-4,4'-bis(1,1,3,3-tetrametilbutil) = -2,2'-metilendifenol
0
47
2933.99.90
30
*
Kuizalofob-P-etil (ISO)
0
2933.99.90
35
*
İndolin
0
2933.99.90
40
*
Trans-4-Hidroksi-L-pirolin
0
2933.99.90
45
*
Maleik hidrazid (ISO)
0
2933.99.90
50
*
Metkonazol (ISO)
3,2
2933.99.90
55
*
5-Nitroindol
0
2933.99.90
60
*
1,3-Bis(3-izosiyanatmetilfenil)-1,3-diazetidin-2,4-dione (dimerik 2,4-toluene
diizosiyanat)
0
2933.99.90
65
*
Kandesartan sileksetil (INNM)
0
2933.99.90
70
*
6,7-Dihidro-5H-siklopenta[b]piridin
0
2933.99.90
75
*
2,3-dikkloroprizin
0
2933.99.90
80
*
1-metiltetrazol-5-tiol
0
2933.99.90
86
*
Pridaben (ISO)
0
2933.99.90
87
*
Pridat (ISO)
0
2933.99.90
88
*
2,6-dikolorokuinoksaline
0
2933.99.90
89
*
Karbendazim (ISO)
0
2934.10.00.00.19
10
*
Hekzitiazoks (ISO)
0
2934.10.00.00.19
20
*
2-(4-Metiltiyazol-5-il)etanol
0
2934.10.00
30
*
5-[(2,4-dioksi-5-tiazolidinil) metil]-2-metoksi-N-{ [ 4-(triflorometil) fenil] =metil }
benzamid
0
2934.20.80.00.00
10
*
4-Kloro-1,3-benzotiyazol-2(3H)-one
0
2934.20.80.00.00
20
*
S-(1,3-Benzotiyazol-2-il)(Z)-2-(2-aminotiyazol-4-il)-2-(metoksiimino)tiyoasetat
0
2934.20.80.00.00
30
*
Benthiavalicarb-izopropil (İSO)
0
2934.99.90
10
*
7-Kloro-5-metil-2H-1,4-benzotiyazin-3-(4H)-one
0
2934.99.90
15
*
Karboksin (ISO)
0
2934.99.90
20
*
4-[ 4-(tridesil [dallandırılmış]oksi)fenil]-1,4-tiazinan 1,1-dioksit
0
48
2934.99.90
25
*
Oksikarboksin (ISO)
0
2934.99.90
30
*
Etridiazol (ISO)
0
2934.99.90
35
*
Dimethenamid (ISO)
0
2934.99.90
40
*
2,3,5,6-tetrahidroksi-1,4-diizobütil-1,4-diokzo-1,4-difosfin
0
2934.99.90
45
*
Tris (2,3-epoksipropil)-1,3,5-triazinanetrione
0
2934.99.90
50
*
1-[2-(1,3-dioksan-2-il)etil]-2-etilpridin bromür
0
2934.99.90
55
*
Olmsartan medoksomil(INN)
0
2934.99.90
60
*
DL-homosistenin tiolakton hidroklorür
0
2934.99.90
65
*
Metil 3- aminotiyofen-2-karboksilat
0
2934.99.90
72
*
1-[3-(5-Nitro-2-furil) allyideneamino] imidiazolidin-2,4-dione
0
2934.99.90
73
*
N-(5-merkapto-1,3,4-tiyadiazol-2-il) asetamid
0
2934.99.90
80
*
Oblimersen sodyum (INNM)
0
2935.00.90
10
*
Sülfatiazol tuzları (INN)
0
2935.00.90
15
*
Flupyrsulfuron-metil-sodyum
0
2935.00.90
20
*
Toluensulfonamitler
0
2935.00.90
25
*
Triflusulfuron-metil
0
2935.00.90
30
*
N-etiltoluen-2-sülfonamid ve N-etiltoluen-4-sülfonamidden oluşan izomerlerin
karışımı
0
2935.00.90
35
*
Klor sülforon
0
2935.00.90
40
*
1-(4,6-Dimetoksipirimidin-2-il)-3-(2-etilsulfonilimidazo[1,2-a]pridin=-3-ilsulfonil)üre
0
(sulfosulfuron)
2935.00.90
45
*
Rimsulfuron
0
2935.00.90
50
*
4,4’-oksidi (benzensülfonohidrazit)
0
2935.00.90
55
*
Tifgensulfuron-metil
0
2935.00.90
60
*
5-amino-N-(2,6-dikloro-m-tolil)-1H-1,2,4-triazol-3-sülfonamid
0
2935.00.90
65
*
Tribenuron-metil
0
49
2935.00.90
70
*
Metil 3-aminosülfoniltiofen-2-karboksilat
0
2935.00.90
75
*
Metsulfuron-metil
0
2935.00.90
80
*
N-(3-amino-2-hidroksi-4-fenilbütil)-N-(2-metil propil)-4-amino=benzensülfanamid
0
2935.00.90
85
*
N-[4-(izopropilaminoasetil) fenil] metansülfonomid hidroklorür
0
2935.00.90
86
*
4-(m-Tolilamino) piridin-3-sülfonamid
0
2935.00.90
87
*
4’-sulfamoylacetanilide
0
2935.00.90
88
*
N-(2-(4-amino-N-etil-m- toluidino)etil)metansülfonamid seskuisülfat monohidrat
0
2938.90.90
10
*
Hesperidin
0
3201.20
00
Mimoza hülasası
0
3201.90.90.20.00
10
*
Okaliptusun tanenli hülasası
3,2
3201.90.90.20.00
20
*
Gambier ve halile meyvalarından elde edilen tanenli hülasalar
0
3204.15.00.00.00
10
*
C.I. Vat turuncu 7 boya
0
3204.15.00.00.00
20
*
C.I. Vat kırmızı 15 boya
0
3204.15.00.00.00
30
*
C.I. Vat kırmızı 14 boya
0
3204.15.00.00.00
40
*
C.I. Vat kahverengi 57 boya
0
3204.15.00.00.00
50
*
C.I.Vat mavi 47 boya
0
3204.17.00
10
*
C.I. Pigment sarı 81 boya
0
3204.19.00.00.19
10
*
Nikel bis {4-metoksi-2-[6-(pentafloroetiltiyo) benzotiyazol-2-ilaza]= -5(dipropilamino) benzensülfonat}
0
4-⎨4-[3-(4-metoksifenil)-13,13-dimetil-3,13-dihidrobenzo=[h]indeno[2,1-f]kromene3-il]fenil⎬morfolin
0
3204.19.00.00.19
15
*
3204.19.00.00.19
20
*
13-etil-3-[4-(morfolino) fenil] –3-fenil-3,13-dihidrobenzo=[h] indeno[2,1-f] kromen13-ol
0
3204.19.00.00.19
25
*
Siklohekzil(8-metil-2,2-difenil-2H-benzo[h]kromen-5-karboksilat
0
3204.19.00.00.19
30
*
13-izopropil-3,3-bis(4-metoksifenil)-6,11-dimetil-3,13-dihidrobenzo=[h]indeno[2,1-f]
0
kromen-13-ol
3204.19.00.00.19
35
*
13-bütil-13-etoksi-6,11-dimetoksi-3,3-bis(4-metokifenil)-3,13dihidrobenzo=[h]indeno[2,1-f]kromen
50
0
3204.19.00.00.19
3204.19.00.00.19
40
45
*
*
Metil 8’-asetoksi-1,3,3,5,6-pentametil-2,3-dihidrospiro[1H-indol=-2,3’-nafto[2,1b][1,4]okzazin]-9’-karboksilat
0
6,7-dimetoksi-3,3-bis(4-metoksifenil)-13,13-dimetil-3,13dihidrobenzo=[h]indeno[2,1-f]kromen
0
3204.19.00.00.19
50
*
Metil 6-(izobutiriloksi)-2,2-difenil-2H-benzo[h]kromen-5-karboksilat
0
3204.19.00.00.19
60
*
Etoksikarbonil metil 8-metil-2,2-difenil-2H-benzo[h]kromen-5-karboksilat
0
3204.19.00
65
*
6-Metoksi-7-morfolin-13-etil-13-metoksi-3,3-bis-(4-metoksifenil)-3,13dihidrobenzo[h]indeno[2,1-f]kromen
0
3204.19.00
70
*
C.I.solvent kırmızısı 49 boya
0
3204.19.00
75
*
6,7-Dimetoksi-13-etil-13-metoksi-3,3-bis-(4-metoksifenil)-3,13dihidrobenzo[h]indeno[2,1-f]kromen
0
6,7-Dimetoksi-13-etil-13-[2-(2-metoksietoksi)-etoksi]-3-(4-metoksifenil)-3-(4florofenil)-3,13-dihidrobenzo[h]indeno[2,1-f]kromen
0
Eczacılıkta pigmentlerin üretiminde kullanılmak üzere boyalardan hazırlanmış
alüminyum laklar (a)
0
Ağırlıkça % 1,5 veya daha fazla fakat %2,5’u geçmeyen
izopropoksititanyumtriizostereat içeren izoproksititanyumtriizostearat ile kaplanmış
titanyum dioksit
0
Ağırlıkça %66 veya daha fazla fakat %71’den fazla olmayan titanyum dioksit ve %1
veya daha fazla fakat %2’den fazla olmayan izopropoksi titanyum triizosterat içeren
titanyumdioksit bazlı müstahzar
0
3204.19.00
3205.00.00
3206.11.00
3206.19.00
80
10
10
10
*
*
*
*
3206.42.00.00.00
10
*
Litopon
0
3206.49.90.00.00
10
*
Sıvı halde, maksimum partikül büyüklüğü 20 nanometreyi geçmeyen, Fe2O3 olarak
değerlendirildiğinde ağırlıkça % 25 veya daha fazla demir içeren, 33.04 veya 96.08
başlığı altındaki eşyanın imali için demiroksit pigmentlerinin siyah müstahzarları (a)
0
Bir çeşit lüminofor olarak kullanılan anorganik ürünler
0
3206.50.00.00.00
3207.40.80
20
*
Ortalama çapı 40(±10)μm olan gümüşle kaplanmış cam pullar
0
3207.40.80
30
*
Katot ışın tüplerinin imali için cam frit (a)
0
3208.10.90
3707.90.90
10
60
*
Ağırlıkça %10dan fazla olmayan polimer içeren 2-metoksi-1-propanol, 2-metoksi-1metiletilasetat veya metil-2-hidroksiisobutiratın çözeltisi formunda ester bazlı bir
polimerin kromoforgrupla modifiye edilmiş yansıtmasız kaplama
0
3208.20.10
10
*
Ağırlık itibariyle % 34 veya daha fazla, fakat % 40’dan daha fazla olmayan kopolimer
içeren etanol içinde solüsyon halinde N-vinil kaprolaktam, N-vinil-2-pirolidon ve
dimetilaminoetil metakrilatın kopolimeri
0
3208.20.10
3905.91.00.00.00
20
92
*
Etanol içinde bir solüsyon şeklinde dietil sülfatla kısmen kuaternize edilmiş vinil
prolidon ve dimetil aminoetil metakrilatın kopolimeri
0
3208.20.10.00.11
30
*
Bir hidrokarbon solvent içerisindeki dibutil maleat ile izobutil metakrilat
kopolimerinden ve diundesil ftalat’dan oluşan çözelti
0
51
3208.90.19.00.00
3911.90.99.00.00
10
35
*
Etanol, etanol ve butanol, izopropanol veya izopropanol ve bütanol içinde bir
solüsyon halinde etil ve/veya izopropil ve/veya butil grupları ile monoesterlenmiş
maleik asit ve metil vinil eterin kopolimeri
0
3208.90.19
3902.90.90
15
94
*
Bir çözelti veya dağılım içinde modifiye edilmiş klorlanmış poliolefinler
0
3208.90.19.00.00
20
*
Bütanon, toluen ve siklohekzanon karışımında çözelti halinde, ağırlık itibariyle %13
veya daha fazla fakat %16’dan fazla olmayan kopolimer içeren poliüretan ve silikon
kopolimeri
0
Aşağıdakileri ihtiva eden çözelti;
Ağırlıkça % (30 ± 5) poliamid reçine,
Ağırlıkça % (6,5 ± 3,5) diazonaftokinon
Ağırlıkça % (55 ± 5) 1-metil –2-prolidon
1000 μg/kg veya daha az klor
1000 μg /kg veya daha az potasyum ve
1000 μg /kg veya daha az demir
0
Ağırlık itibariyle %5 veya daha fazla, fakat %11’den daha fazla olmayan
metilsilokzan polimeri içeren aseton,bütanol,etanol ve izoprapanol karışımlarının
içinde bir solüsyon halinde metilsiloksin polimeri
0
Ağırlıkça aşağıdakileri ihtiva eden çözelti
-%(65±10) ϒ-butirolakton
-%(30±10)poliamid reçine
-%(3,5±1,5) naftakinon ester türevi ve
- %(1,5±0,5)arilsilisik asit
0
Ağırlıkça,
% 30-45 poliamid reçine
% 2-10 diazonaftakinon;
% 50-65 y-bütirolakton
içeren karışım
0
3208.90.19.00.00
3208.90.19
3208.90.19
3208.90.19
30
40
50
85
*
*
*
*
3208.90.99.00.19
10
*
Aşağıdaki boyalardan iki veya daha fazlasını içeren kimyasal olarak modifiye edilmiş
doğal polimerler bazlı solüsyon
-Metil8’-asetoksi-1,3,3,5,6-pentametil-2,3-dihidrospiro[1H-indol=-2,3’-nafto[2,1b][1,4]okzazin]-9’-karboksilat
- Metil 6-(izobutriloksi)-2,2-difenil-2H-benzo[h]kromen=-5-karboksilat
-13-izopropil-3,3-bis(4-metoksifenil)-6,11-dimetil-3,13-dihidrobenzo=[h]indeno[2,1f] kromen-13-ol
- Etoksikarbonil metil 8-metil-2,2-difenil-2H-benzo[h]kromen-5-karboksilat
- 13-etil-3-[4-(morfolino) fenil] –3-fenil-3,13-dihidrobenzo=[h] indeno[2,1-f] kromen0
13-ol
3208.90.99
20
*
Aşağıdaki boyalardan iki veya daha fazlasını ihtiva eden kimyasal olarak modifiye
edilmiş doğal polimerler bazlı solüsyon
-4-[4-(13,13-dimetil-3-fenil-3,13-dihidrobenzo=[h]indeno[2,1-f]kromen-3il)fenil]morfolin
-4-⎨4-[3-(4-metoksifenil)-13,13-dimetil-3,13-dihidrobenzo=[h]indeno[2,1-f]kromen3-il]fenil⎬morfolin
-siklohekzil 8-metil-2,2-difenil-2h-benzo[h]kromen-5-karboksilat
-etoksikarbonilmetil 6-asetoksi-2,2-difenil-2H-benzo[h]kromen-5-karboksilat
-2-pentil-7,7-difenil-benzo[h]kromen [6,5-d]-1,3-dioksin-4(7H)-one
-13-bütil-13-etoksi-6,11-dimetoksi-3,3-bis(4-metoksifenil)-3,13dihidrobenzo=[h]indeno[2,1-f]kromen
-3-(4-metoksifenil)-13,13-dimetil-3-fenil-3,13-dihidrobenzo=[h]indeno[2,1-f]kromen
-6,7-dimetoksi-3,3-bis(4-metoksifenil)-13,13-dimetil-3,13dihidrobenzo=[h]indeno[2,1-f]kromen
3215.11.00
3215.19.00
10
10
*
3215.90.80.00.19
10
*
0
Ağırlıkça % 13’ten az vinil akrilat kopolimer ve renk pigmentlerini içeren izoparafin
içinde renk pigmentleri ve bir vinil akrilat kopolimerinin dağılımdan oluşan sıvı baskı
mürekkebi
0
Mürekkep püskürtme kartuşlarının üretiminde kullanılan mürekkep formülasyonu (a)
0
52
3215.90.80
20
*
Plastik bir filme sabitlenmiş ısıya hassas mürekkep
0
3215.90.80
30
*
8443 başlığında renkli dijital baskıda kullanılan türde mürekkep dolum şişelerin
imalinde kullanılmak için toz şeklinde mürekkep preparatlar (a)
0
Terpeni alınmamış portakal esansı
0
Dodesil(sülfofenoksi)benzensülfonik asit ve oksybis(dodesilbenzensülfonik asit)' den
disodyum tuzlarının yüzey aktif madde karışımı
0
3301.12.10.00.00
00
3402.11.90
10
*
3402.90.10
20
*
Docusate sodyum (INN) ve sodyum benzoat karışımı
0
3402.90.10
30
*
- polietilen glikol alkilfenil eter ,
- 2,4,7,9-tetrametildek-5-ine-4,7-diol ve
- fosforik asit esterleri içeren sulu olmayan yüzey aktif müstahzar
0
Ağırlıkça %25 veya daha fazla fakat%30 dan yüzey aktif madde içeren su ve etanol
karışımı içinde amfoter florlanmış yüzey aktif müstahzar
0
3402.90.10
3402.90.90
40
10
*
*
Trisodyumfosfat ile sodyum hipoklorit ve sodyum klorür (klorlanmış trisodyum
fosfat) karışımının reaksiyonundan elde edilen kristal tozlar, ağırlık olarak;
- İdyometrik olarak ölçülmüş mevcut klor oranı % 3,5 veya daha fazla ve
- P2O5 olarak değerlendirildiğinde ihtiva ettiği fosfor oranı % 17,0 veya daha fazla
olan
0
3403.99.90
10
*
Sentetik polipeptitlerin sulu çözeltisi bazlı kesme sıvısı preparatı
0
3504.00.00
10
*
Hepatit-C belirleme testlerinin imali için genetik açıdan değiştirilmiş maya
hücrelerinden elde edilen saflaştırılmış antijenler (a)
0
3504.00.00
20
*
İnsan Bağışıklık Sistemini Bozucu Virüs (HIV-1)’den elde edilen glikoprotein 160
0
3505.10.50.00.00
20
*
Hidrolize edilmiş mısır nişastasının türevi O-(2-hidroksietil)
0
3506.10.00
11
*
Sapma boyunduruğu üretimi için yapışkan bazlı modifiye edilmiş silikon polimer ve
aluminyum hidroksit içeren kartuş (a)
0
3506.91.00
10
*
Etilen ve vinil asetatın (EVA) kopolimeri ve dimerize reçine karışımının sulu
dispersiyonu esaslı yapıştırıcı
0
Otomotiv endüstrisinde fren tertibatlarının imalinde kullanılmak üzere, ayırma kağıdı
üzerinde film halinde, fenolik reçine ve kauçuk esaslı ısıyla aktive edilmiş yapıştırıcı
(a)
0
3506.91.00.90.19
20
*
3507.90.90.00.19
10
*
Asparaginaz
0
3507.90.90.00.19
20
*
Termolizin bazlı enzimatik müstahzar
0
3507.90.90.00.19
40
*
Aviyanmyeloblastosis virüs(AMV) ters transkriptis
0
3507.90.90
60
*
3004 başlığı altındaki ürünlerin imaline mahsus 0,45μkat/mg veya daha fazla spesifik
bir enzim aktivitesine sahip ve AB Eşya İmali Uygulamasına(cGMP) uygun üretilmiş
belgelendirilmiş tripsin (a)
0
3507.90.90
70
*
Kimotripsin
0
3701.30.00
10
*
Kalınlığı 0,2 mm veya daha fazla fakat 0,8 mm’yi geçmeyen bir fotopolimer tabakası
ile kaplı metal bir alt zeminden oluşan, toplam kalınlığı 1 mm’yi geçmeyen ayırma
filmi ile kaplı olmayan, baskı işleminde kullanılan tipteki, kabartma baskı plakası
0
53
3701.99.00.00.00
10
*
85.41 veya 85.42 pozisyonlarındaki maddeler için maske üretimine mahsus, krom film
ile kaplanmış ve ışığa duyarlı veya elektrona duyarlı reçine ile sıvanmış cam veya
0
kuvarz plaka (a)
3702.31.99
10
*
Anında basılabilen film üretiminde kullanılan renkli negatif filmler (a)
0
3702.43.00
3702.44.00
10
10
*
Stirenli akrilonitrilin kopolimer bir tabakası olsun olmasın bir yapışkan tabaka, bir
karbon tabaka ve iki polyester film içeren birkaç tabakadan oluşan 459, 669 veya 761
mm nominal bir genişliğe sahip fotoğrafik film
0
3701.20.00 alt başlığındaki eşyanın üretimi için, gümüş halojen emülsiyonu ile
sıvanmış kağıt tabaka (a)
0
3703.90.10.00.00
10
*
3707.10.00.00.00
10
*
Silikon disklerin hassas hale getirilmesi için ışığa duyarlı emülsiyon (a)
0
3707.10.00
15
*
2-metoksi-1-metiletil asetat veya etil laktat içinde ağırlıkça %12’yi geçmeyen
diazookzo naftalin sülfonik asit ester içeren diazookzonaftalinsülfonik asit ester ve
fenolik reçine ihtiva eden hasaslaştırma emülsiyonu
0
3707.10.00.00.00
20
*
2-metoksi-1-metiletil asetat içinde ağırlıkça %6’yı geçmeyen diazookzo naftalin
sülfonik asit ester içeren diazookzonaftalinsülfonik asit ester ve fenolik reçine ihtiva
eden hasaslaştırma emülsiyonu
0
0
3707.10.00
25
*
2-metoksi-1-metiletil asetat veya etil laktat içeren bir çözelti içinde
fenolik veya akrilik reçine
ağırlıkça maksimum %2lik ışığa duyarlı asit prekursır içeren hasaslaştırma
emülsiyonu
3707.90.30.00.00
10
*
Faks makinalarının kartuşlarının veya bilgisayar yazıcılarının imalatında taşıyıcı
olarak kullanılmaya mahsus, stiren ve bütil akrilat ve manyetit veya karbon karası
içeren toz halinde, kopolimerinden oluşan toner (a)
0
3707.90.30
20
*
Toz halinde poliol reçine bazlı toner
0
3707.90.30
30
*
Ağırlıkça % 13’ten fazla olmayan vinil akrilat kopolimer ve renkli pigmentler ve
izoparafin içeren kapların sıvı iki bileşenli toneri izoparafin içinde renkli pigmentler
ve vinil akrilat kopolimerin dağılımını ihtiva eden set halinde sıvı iki bileşenli toner
0
Fotokopi makinalarının kartuşlarının veya bilgisayar yazıcılarının imalatında taşıyıcı
olarak kullanılmaya mahsus, polimerizasyon prossesi ile üretilmiş polyester reçine
toner (a)
0
3707.90.30
3707.90.90
3707.90.90
3707.90.90
3824.90.99
3707.90.90
3707.90.90
40
10
20
30
91
40
50
*
*
*
*
*
*
Ağırlıkça % 10’u geçmeyen polimer içeren 2-metoksi-1-metiletil asetat ve 1-metoksi
propan -2-ol içinde solüsyon halinde modifiye edilmiş metakrilik polimer içeren
yansıtmaz kaplama
0
Ağılıkça % 10’u geçmeyen polimer içeren, 1-metoksipropan-2-ol ve etil laktat içinde
solüsyon halinde hidroksistiren, metil metakrilat ve kromofor gruplarla modifiye
edilmiş bir kopolimer içeren yansıtmaz kaplama
0
Sulu bir çözelti halinde ağırlıkça
-%2 veya daha az perhalojenlenmiş sülfonik asit türevleri,
-%1 veya daha az bir vinil polimer içeren yansıtmaz kaplama
0
1-metoksipropan-2-ol ve etil laktat içinde solüsyon halinde ağırlıkça her iki polimer
beraber alındığında % 15 veya daha fazla fakat %24’ü geçmeyen içerikte aminoreçine ve modifiye edilmiş fenolik reçineden oluşan yansıtmaz kaplama
0
Ağırlıkça
-%30 veya daha fazla fakat % 40’ı geçmeyen siklohekzanon
-%30 veya daha fazla fakat % 40’ı geçmeyen 1-metil-2-pirrolidon
-% 20 veya daha fazla fakat % 30’u geçmeyen tetrahidrofürfil alkol
içeren yansıtmaz kaplama
0
54
3801.20.90
10
*
Renkli katot ışını tüplerin içinin kaplanmasında kullanılan su içerisinde askı halinde
kolloidal grafit (a)
0
Çam yağı
1,7
3805.20.00.00.00
00
3808.10.90
10
*
Silikondioksit destekle sabitlenmiş, indoksokarb (ISO) ve izomeri (R)
0
3808.10.90
20
*
Perakende satılacak hale getirilmemiş ağırlıkça %2 veya daha fazla fakat %4’ ü
geçmeyen azadiraktin içeren müstahzar
0
Aizawai ve kurstaki’den yapılmış GC91 hibrit bağı bacillus thuringiensis berliner
subsp.’dan türetilmiş endospores ve protein kristalleri içeren müstahzar
0
3808.10.90
30
*
3808.10.90
40
*
Spinosat (ISO)
0
3808.20.80
10
*
Ağırlık itibariyle % 65 veya daha fazla fakat % 75’i geçmeyen hymeksazole (ISO)
içeren, perakende satılacak hale getirilmemiş toz şeklinde mantar ilacı
0
3808.20.80
20
*
Perakende satılacak hale getirilmemiş, diidometil p-tolil sülfon bazlı müstahzar
0
3808.20.80
30
*
Ağırlıkça %24 veya daha fazla fakat %26’yı geçmeyen piriton çinko(INN) içeren su
içinde protonçinko(INN) süspansiyonu ihtiva eden müstahzar
0
3808.40.20.00.00
10
*
Ağırlık itibariyle
-%58 veya daha fazla fakat %62’den fazla olmayan 1-bromo-3-kloro-5,5dimetilhidantoin,
-%26 veya daha fazla fakat %29’dan fazla olmayan 1,3-dikloro-5,5-dimetilhidantoin,
-%10 veya daha fazla fakat %12’den fazla olmayan 1,3-dikloro-5-etil-5metilhidantoin içeren yüzme havuzu dezenfektanlarının imaline mahsus müstahzar (a) 0
3808.40.90
10
*
Ağırlıkça % 40 veya daha az 1-dodesilguanidin hidroklorür ihtiva eden, izopropanol
ve su içinde solüsyon halinde, 1-dodesilguanidin hidroklorür
0
5-Etil-2-metil-2-okzo-1,3,2 λ5 -dioksafosforan-5-ilmetil metil metilfosfonat ve bis(5etil-2-metil-2-okzo-1,3,2λ5 -dioksafosforan-5-ilmetil) metilfosfonat karışımı
0
Magnezyum trislikat ile 2,2’-metilenbis (4,6-di-tert-butilfenil) fosfatın monosodyum
tuzunun karışımından müteşekkil kağıt incelmesini önleyici müstahzarlar
0
3809.91.00
3809.92.00
10
10
*
*
3811.21.00
10
*
Mineral yağlar içinde solüsyon şeklinde, dinonilnaftalinsülfonik asit tuzları
0
3811.21.00
20
*
Mineral yağ içinde solusyon halinde kompleks organik molibden bileşikleri esaslı
yağlama yağları için katkı maddeleri
0
3811.90.00
10
*
Yağlama yağı ve damıtılmış yakıt imalinde katkı maddesi olarak kullanılmak üzere
mineral yağ içinde solüsyon halinde dinonilnaftilsülfonik asit tuzu (a)
0
3812.30.80.00.00
20
*
Esas olarak bis (2,2,6,6-tetrametil-1-oktiloksi-4-piperidil) sebakat içeren karışım
0
3812.30.80.00.00
30
*
Ağırlıkça % 15 veya daha fazla fakat % 40’ı geçmeyen sodyum perklorat ve % 70’den
fazla olmayan 2-(2-metoksietoksi) etanol içeren bileşik dengeleyiciler
0
3814.00.90
10
*
Ağırlık itibariyle %25 veya daha fazla fakat %35’den fazla olmayan dimetil sülfoksit
ve %65 veya daha fazla fakat %75’den fazla olmayan monoetanolamin ihtiva eden
karışım
3814.00.90
20
*
Ağırlıkça aşağıdakileri içeren;
-% 69 veya % 71 den fazla olmayan 1-metoksipropan-2-ol
-%29 veya daha fazla fakat % 31’i geçmeyen 2-metoksi-1-metil etil asetat
karışım
55
3
0
3814.00.90
30
*
Nonafluorbutil metil eter veya nonafuorbutil etil eterin isomerlerinin bir karışımı ve
ağırlıkça % 30 veya daha fazla fakat % 50’den fazla olmayan trans –dikloretilen ihtiva
0
eden azotrop karışım
3814.00.90
40
*
Nonaflorobütil metil eter ve/veya nona florobütil etil eter izomerleri içeren azeotrop
karışımları
0
Çapı 3 mm veya daha fazla fakat 10 mm’yi geçmeyen aliminyum oksit desteği
üzerinde gümüşten oluşan ve ağırlıkça %8 veya daha fazla fakat % 40’ı geçmeyen
gümüş içeren granül ve halkalar halinde katalizör
0
3815.12.00.00.00
3815.12.00.00.00
3815.12.00.00.00
3815.19.90.00.00
3815.19.90.00.00
3815.19.90.00.00
3815.19.90.00.00
3815.19.90
3815.19.90.00.00
10
20
30
10
15
20
30
35
40
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Tetrahidrofuran üretiminde kullanılan,
- Ağırlık itibariyle % 0,5 veya daha fazla fakat % 1,5’i geçmeyen palladyum,
- Ağırlık itibariyle % 3 veya daha fazla fakat % 5’i geçmeyen renyum ve
- % 0,1 mol veya daha fazla fakat % 1 mol’ü geçmeyen alkali metalleri
içeren, aktif karbon desteğe sabitlenmiş palladyum ve renyumdan müteşekkil toz
halinde
katalizör (a)
0
Beyaz yağların hidrojenlenmesinde kullanılmaya mahsus ağırlıkça;
-%1,5’u geçmeyen platinyum
-%1,5’u geçmeyen palladyum ve
-%0,1’i geçmeyen alkali metaller içeren bir destek üzerine sabitlenmiş platinyum ve
palladyumdan oluşan katalizör (a)
0
Silikondioksit desteğe sabitlenmiş krom trioksit veya dikrom trioksitten oluşan,
nitrojen emme yöntemiyle belirlenmiş gözenek hacmi 2 cm3/gr veya daha fazla olan
katalizör
0
Toz halinde, silikon dioksit desteğe sabitlenmiş metal oksitlerin karışımından oluşan,
hepsi beraber değerlendirildiğinde ağırlıkça % 20 veya daha fazla fakat %40’tan fazla
olmayan molibden, bizmut ve demir içeren,akrilonitril imaline mahsus katalizör (a)
0
Aluminyum fosfat, aluminyum oksit veya silikon dioksit desteğe sabitlenmiş krom
oksitlerden ve titanyum dioksitlerden oluşan katalizör
0
Polipropilen üretiminde kullanılmak üzere magnezyum diklorür destekli titanyum
tetraklorür içeren katalizör (a)
0
Ağırlıkça aşağıdakileri içeren;
% 55 veya daha fazla fakat % 60’ı geçmeyen bakır oksit ve
% 30 veya daha fazla fakat % 35’i geçmeyen çinko oksiti
aluminyum oksit üzerine çinko oksit ile desteklenmiş ve bakır oksit ihtiva eden,
uzunluk itibariyle 5,5 mm veya daha fazla fakat 6,5 mm’yi geçmeyen çubuklar
şeklinde katalist
0
Akrilik asit üretiminde kullanılmaya mahsus, çapı 4,2 mm veya daha fazla fakat 9
mm’yi geçmeyen küreler halinde, silikon dioksit ve/veya aluminyum oksit destekli,
başlıca, molibden, vanadyum ve bakır oksitlerini içeren metal oksitleri karışımından
oluşan katalizör (a)
0
3815.19.90.00.00
45
*
Asetefenonların hidrojenizasyonuna mahsus esas olarak dikrom bakır tetraoksit ve
bakır (II) oksit’den oluşan, bakır (II) oksit olarak değerlendirildiğinde ağırlık itibariyle
% 38 veya daha fazla fakat % 48’den fazla olmayan bakır içeren, silikon dioksit bir
0
destek üzerine sabitlenmiş, katalizör (a)
3815.19.90.00.00
50
*
Silikondioksit destek üzerine titanyum, magnezyum ve aluminyumun organometalik
bileşiklerinden oluşan, tetrahidrofuran içinde süspansiyon halinde olan katalizör
0
Silikon dioksit desteğe sabitlenmiş, krom trioksit içeren metal oksitlerin karışımından
oluşan katalizör
0
3815.19.90.00.00
55
*
3815.19.90.00.00
60
*
Aluminyum oksit desteğe sabitlenmiş dikrom trioksitten oluşan katalizör
0
3815.19.90.00.00
65
*
Silikon dioksit mesnete kimyasal olarak bağlanmış fosforik asitten oluşan katalizör;
0
56
3815.19.90.00.00
3815.19.90.00.00
3815.19.90.00.00
3815.19.90.00.00
70
75
80
85
*
*
*
*
Aluminyum ve zirkonyumun organometalik bileşiklerinden oluşan bir silikon dioksit
desteğe sabitlenmiş katalizör
0
Aluminyum ve kromun organometalik bileşiklerinden oluşan, silikon dioksit desteğe
sabitlenmiş katalizör
0
Magnezyum ve titanın organometalik bileşiklerinden oluşan, silikon dioksit desteğe
sabitlenmiş, mineral yağda suspansiyon halinde katalizör
0
Aluminyum, magnezyum ve titanın, organometalik bileşiklerinden oluşan, silikon
dioksit desteğe sabitlenmiş, toz halinde katalizör
0
3815.19.90
86
*
Poliolefinlerin üretimi için magnezyum diklorür destekli titanyum teteraklorür içeren
katalizör(a)
3815.90.90.00.00
15
*
Akrilik asit üretiminde kullanılmak üzere, ağırlık itibariyle % 96'dan fazla molibden,
vanadyum, nikel ve antimuan oksitlerini içeren bir oksit karışımından oluşan katalizör,
porselen bilyeler ile karıştırılmış olsun olmasın (a)
0
3815.90.90.00.00
20
*
Titanyum triklorür ve aluminyum klorürün karışımlarından oluşan toz halinde
katalizör, ağırlıkça:
- % 20 veya daha fazla fakat % 30’dan fazla olmayan titanyum ve
- % 55 veya daha fazla fakat % 72’den daha fazla olmayan klor içerenler
0
Akrilaldehit üretiminde kullanılmak üzere,ağırlık itibariyle % 96'dan fazla molibden,
bizmut, nikel, demir ve silikon oksitlerini içeren bir oksit karışımdan oluşan katalizör,
porselen bilyeler ile karıştırılmış olsun olmasın (a)
0
Ağırlıkça % 82 veya daha fazla bakır içeren ve spesifik yüzeyi 0,5 m2/gr veya daha
fazla fakat 8 m2/gr’ı geçmeyen, toz halinde katalizör
0
3815.90.90.00.00
3815.90.90.00.00
25
30
*
*
0
3815.90.90.00.00
35
*
Yağ içinde suspansiyon halinde, titanyum triklorür ve aluminyum triklorürden oluşan
ve ağırlık itibariyle (yağsız bazda) % 15 veya daha fazla fakat % 30'dan fazla olmayan
titanyum ve % 40 veya daha fazla fakat % 72'den fazla olmayan klor içeren katalizör 0
3815.90.90.00.00
40
*
Akrilik asit üretiminde kullanılmaya mahsus, uzunluğu 5 mm veya daha fazla fakat 8
mm’yi geçmeyen çubuklar şeklinde, başlıca, demir, molibden ve bizmut oksitlerini
içeren metal oksitleri karışımından oluşan (dolgu maddesi olarak silisyum dioksit
içersin içermesin), katalizör (a)
0
Hekzan veya heptan içinde süspansiyon halinde, ağırlıkça hekzansız veya heptansız
malzeme içinde % 9 veya daha fazla fakat % 30’dan daha fazla olmayan titanyumlu,
titanyum triklor içeren katalizör
0
3815.90.90.00.00
50
*
3815.90.90.00.00
60
*
Çubuk şeklinde, bir asit alumino silikattan(zeolit) oluşan
- Silikondioksit: dialuminyumtrioksit mol oranı 500:1 den az olmayan ve
- Ağırlıkça % 0,2 veya daha fazla fakat % 0,8'dan fazla olmayan platin içeren katalizör 0
3815.90.90.00.00
65
*
Ağırlık itibariyle % 50 veya daha fazla dimetilamin içeren metilamin karışımlarının
üretiminde kullanılmak üzere granül halinde, mordenita zeolit esaslı katalizör (a)
0
(2-Hidroksipropil) trimetilamonyum format ve dipropilen glikollerin karışımından
oluşan katalizör
0
3815.90.90.00.00
70
*
3815.90.90.00.00
75
*
1,4-diazabisiklo [2.2.2] oktan, 2-hidroksietiliminodi (asetikasit) ve dibutiltin di(asetat)
karışımından oluşan, ağırlık itibariyle %5 veya daha fazla fakat %10’dan fazla
olmayan 1,4-diazabisiklo[2.2.2] oktan içeren katalizör
0
3815.90.90.00.00
80
*
İzobutanol içinde bir solüsyon halinde başlıca dinonil naftalindisülfonik asitten oluşan
katalizör
0
3815.90.90
81
*
Ağılıkça %69 ya da daha fazla fakat % 79’u geçmeyen (2-hidroksi-1metiletil)trimetilamonyum 2-etilhekzanot içeren katalizör
57
0
3815.90.90.00.00
3815.90.90.00.00
82
83
*
*
Ağırlık itibariyle % 35 veya daha fazla fakat % 55’den fazla olmayan (2-hidroksi-1metiletil) trimetilamonyum format ve formik asit içeren katalizör
0
Aluminyum magnezyum hidroksit hidrat, nadir toprak metal oksitleri ve divanadyum
pentaoksit içeren toz halinde katalizör
0
3815.90.90
84
*
Ağırlıkça minumum %96 bakır, krom ve demir oksitleri içeren toz katalizör
0
3815.90.90.00.00
85
*
Alkil aromatik hidrokarbonların transalkilasyonunda veya olefinlerin
oligomerizasyonunda kullanılan aluminyumsilikat (zeolit) esaslı katalizör (a)
0
Ağırlıkça %2 veya daha fazla fakat %3’ü geçmeyen nadir toprak metal oksitleri ve
%1’den az sodyumoksit içeren bir aluminasilikat (zeolit) ihtiva eden çubuklar halinde
katalizör
0
3815.90.90.00.00
86
*
3815.90.90
87
*
Dialil2,2’-oksidietil dikarbonat içinde çözelti formunda diisopropil peroksidikarbonat
içeren reaksiyon başlatıcı
3815.90.90
88
*
Yağ ve hekzan içermeyen ağırlıkça;
- % 4 veya daha fazla fakat % 10'dan fazla olmayan titanyum ve
- % 10 veya daha fazla fakat % 20’den fazla olmayan magnezyum
içeren titanyum tetraklorür ve magnezyum klorürlü katalizör
0
Poliakrilamid jel üzerinda askı halinde enzimler içeren, akrilonitrilin hidratlaşması
yoluyla akrilamid üretimi için katalizör olarak kullanılan Rhodococcus rhodocrous J1
bakterisi (a)
0
Ağırlıkça
-% 88 veya daha fazla fakat % 98’i geçmeyen hekzadesilnaftalin
-% 2 veya daha fazla fakat % 12’yi geçmeyen dihekzadesilnaftalin
içeren alkilnaftalinlerin karışımları
0
Yağ asitlerinin karışımları, ağırlıkça;
- % 2 veya daha fazla fakat % 6’dan daha fazla olmayan hekzanoik asit
- % 53 veya daha fazla fakat % 60’dan daha fazla olmayan oktanoik asit
- % 34 veya daha fazla fakat % 42’den daha fazla olmayan dekanoik asit ve
- % 2’den daha fazla olmayan dodekanoik asit içerenler
0
Çubuk şeklinde, sodyum oksit olarak değerlendirildiğinde ağırlık itibariyle % 11'den
fazla sodyum içermeyen sodyum şeklindeki asit aluminasilikat (suni Y tipi zeolit)
0
Mikromonospora purpurea'nın fermantasyonundan elde edilen antibiyotik üretim
zincirinin ara ürünleri (kurutulmuş olsun olmasın)
0
3815.90.90
3817.00.80
3823.19.10.00.00
3824.90.15.00.12
3824.90.64.00.00
89
10
91
10
01
*
*
*
*
*
0
3824.90.64.00.00
02
*
Kolik asit ve 3 α, 12 α -dihidroksi-5 β-kolan-24-oik asit( deoksikolik asit), ham halde
0
3824.90.64.00.00
03
*
Sisomisin'in (INN) N-etilasyonuyla elde edilen ürünler
0
3824.90.64.00.00
04
*
Mikromonospora inyoensisin fermantasyonundan elde edilen, antibiyotiklerin üretim
zincirinin ara ürünleri (kurutulmuş olsun olmasın)
0
3824.90.64.00.00
05
*
Ağırlık itibariyle % 40 veya daha fazla 11 β,17,20,21-tetrahidroksi-6-metilpregna-1,40
dien-3-one 21-asetat içeren üretim kalıntıları
3824.90.64
06
*
İnozinin karışımları (INN), dimepranol (INN) ve acedoben (INN)
0
3824.90.99
01
*
Koloidal diantimon pentaoksit
0
3824.90.99
02
*
Nitrometan ve 1,2-epoksibütanın karışımı
0
58
3824.90.99
03
*
Ağırlık itibariyle; % 70 veya daha fazla fakat % 78'den fazla olmayan dialuminyum
trioksit ve
% 19 veya daha fazla fakat % 26'dan fazla olmayan zirkonyum dioksit içeren,
zirkonyum dioksit ve dialuminyum trioksit karışımından meydana gelen taneler veya
granüller
5,2
3824.90.99
04
*
Ham lityum hipoklorit
0
3824.90.99
05
*
Ağırlık itibariyle %3 veya daha fazla fakat %6’dan fazla olmayan polisilikat ihtiva
eden etanol,izopropanol ve tetrahidrofuran karışımlarının içinde bir solüsyon halinde
fosforik asit ile modifiye edilmiş polisilikat
0
-Ağırlıkca % 75 veya daha fazla çinko bis[3,5-bis(1-feniletil) salisilat] içeren toz
halinde veya
-Ağırlıkca %22 veya daha fazla fakat %55’den daha fazla olmayan çinko bis[3,5bis(1-feniletil) salisilat] içeren sulu dispersiyon halinde müstahzarlar
0
Bağlayıcı maddelerle karıştırılmış, baryum veya kalsiyum ile titanyum veya
zirkonyumun oksitlerinden oluşan filmler
0
- Özgül ağırlığı 0,9 veya daha fazla olan fakat 1,5’i geçmeyen ve
- Sudaki çözünürlüğü ağırlıkça % 70 veya daha fazla olan,
esas olarak alkalin asfalt sülfonat içeren müstahzar
0
Kimyasal değişikliğe uğratılmış olsun olmasın bir mineral mumla takviye edilmiş ya
da organik bir çözücü içerisinde eriyik halde bulunan dinonil naftalin sülfonik asitin
tuzlarını ihtiva eden paslanmayı önleyici müstahzarlar
0
3824.90.99
3824.90.99
3824.90.99
3824.90.99
06
07
08
09
*
*
*
*
3824.90.99
10
*
Kalsine edilmiş boksit (refrakter kalitesinde)
0
3824.90.99
11
*
Ağırlık itibariyle, toplam demire oranla % 30 veya daha fazla fakat % 38'i geçmeyen
iki değerli demir ve % 1 veya daha fazla fakat % 4'ü geçmeyen kobalt içeren
manyetize olabilen demir oksit (toz halinde)
0
Ağırlık itibariyle:
- % 7 veya daha fazla fakat % 9'u geçmeyen 2-metil-1,3 –fenilen diizosiyanat,
- % 31 veya daha fazla fakat % 34'ü geçmeyen 4-metil-1,3-fenilen diizosiyanat,
- % 10 veya daha fazla fakat % 13'ü geçmeyen 2,4’-metilendifenil diizosiyanat,
- % 46 veya daha fazla fakat % 49'u geçmeyen 4,4’-metilendifenil diizosiyanat
içeren karışım
0
3824.90.99
13
*
3824.90.99
14
*
Magnezyum bromür 2-okzoperhidroazepin-1-ide ve ε-kaprolaktamın karışımı
0
3824.90.99
15
*
Disodyum N-benziloksikarbonil-L-aspartat ve sodyum klorürün karışımı (su içinde
çözelti halinde)
0
Ağırlık itibariyle % 10 veya daha fazla fakat % 20'yi geçmeyen sodyum sülfat ihtiva
eden disodyum 9,10-dihidro-9,10-diokzoantrasen-2,7- disülfonat
0
Ağırlık itibariyle % 77 veya daha fazla fakat % 79'u geçmeyen potasyum ihtiva eden,
tümüyle potasyum ve sodyumdan müteşekkil ötektik alaşım
0
3824.90.99
3824.90.99
16
17
*
*
3824.90.99
18
*
Tereftaloil diklorür ve izoftaloil diklorürün harmanı
0
3824.90.99
20
*
Ağırlık itibariyle % 83 veya daha fazla 3a,4,7,7a-tetrahidro-4,7 metanoinden(disiklopentadien) bir sentetik kauçuk (ağırlık itibariyle % 7 veya daha
fazla trisiklopentadien içersin içermesin) ve :
aluminyum alkil bileşiği
ya da tungstenin bir organik kompleksi
veya molibdenin bir organik kompleksini içeren müstahzar
0
Tris[2-kloro-1-(klorometil) etil] fosfat ve metilfosfonik asit ve fosforik asidin
oligomerleri ile etan -1,2-diolün karışımı
0
3824.90.99
21
*
59
3824.90.99
22
*
Tris [2-kloro-1-(klorometil)etil] fosfat ve 2-kloroetil fosfatın oligomerleri ile etan-1,2diolün karışımı
0
3824.90.99
23
*
Sakkarozun sınai stearik asitle esterleştirilmesinden türetilen sakkaroz esterleri
karışımı
3824.90.99
24
*
4-tert-bütiltoluen içinde çözelti halinde başlıca fosfabisiklononan ve bunun P-alkil
türevlerinden müteşekkil müstahzarlar
0
0
3824.90.99
25
*
Dope edilmemiş lityum tantalat diskler (wafer)
0
3824.90.99
28
*
Elektrolitik kapasitör imaline mahsus, ağırlıklı olarak etilen glikol ve N,Ndimetilformamid veya etilen glikol ve γ-bütirolaktondan oluşan müstahzar (a)
0
Elektrolitik kapasitör imaline mahsus, ağırlıklı olarak γ-bütirolakton ve dörtte biri
oranında amonyum tuzlarından müteşekkil müstahzarlar (a)
0
3824.90.99
29
*
3824.90.99
30
*
Hidroksietillenmiş 2,4,7,9-Tetrametildek-5-in-4,7-diol
0
3824.90.99
31
*
Büyüklüğü 120μn’u geçmeyen granüller halinde bakır çinko ferrit, silikon reçinesi ile
kaplanmış
0
3824.90.99
32
*
Stiren oligomer
0
3824.90.99
33
*
α - ( 4 – Aliloksikarbonilbenzoil ) - ω - aliloksipoli=[ oksi (2 - metiletilen)
oksiterftaloil ] ve dialil-2-2’-oksidietil dikarbonat ya da dialil izoftalatdan oluşan
karışım
0
0
3824.90.99
35
*
Ağırlıkca %70 veya daha fazla, fakat %73’ü geçmeyen saflıkta nitrosil sülfürik asit
3824.90.99
36
*
Ağırlıkca %6 veya daha fazla fakat %10’dan daha fazla olmayan silanol ve %0,1 veya
daha fazla fakat %0,3’den daha fazla olmayan difosfor pentoksit ihtiva eden etanol ve
etilasetat karışımlarının içinde bir solüsyon halinde silanol ve difosfor pentaoksit
0
karışımları
3824.90.99
37
*
Çapı 2mm’yi geçmeyen sinterlenmiş boksit taneleri
0
3824.90.99
39
*
Ağırlıkça % 40 veya daha fazla fakat % 50’den daha fazla olmayan 2-hidroksietil
metakrilat ve % 40 veya daha fazla fakat % 50’den daha fazla olmayan borik asitin
gliserin esterini içeren karışımı
0
3824.90.99
40
*
Ağırlıkça % 75 veya daha fazla fakat % 85’i geçmeyen saflıkta azelaik asit
0
3824.90.99
42
*
Metal oksitleri karışımı; toz halinde, ağırlıkça;
- ya % 5 veya daha fazla baryum, neodymium veya magnezyum ve % 15 veya daha
fazla titanyum,
- yada % 30 veya daha fazla kurşun ve % 5 veya daha fazla niobium,
içeren, dielektrik film imalinde kullanılmaya mahsus veya çok katlı seramik
kapasitörlerin imalinde dielektrik malzeme olarak kullanılmaya mahsus (a)
0
3824.90.99
43
*
Ağırlıkça % 65 veya daha fazla saflıkta 7-aminonaftalen-1,3,6-trisülfonik asit ve
tuzları
3824.90.99
44
*
Ağırlıkça;
- % 60 veya daha fazla 2-[N-(2-siyanoetil) anilino] etilasetat ve
- % 20 veya daha fazla asetik asit
içeren karışımlar
60
0
0
3824.90.99
45
*
Elektrolitik kapasitör üretimi için asıl olarak etilen glikol ve
- dietilen glikol, dodekandioik asit ve amonyak
- veya silikon oksit
- veya amonyum hidrojen azelate
- veya amonyum hidrojen azelate ve silikon oksit
- veya dodekanoik asit, amonyak suyu ve silikon oksit
içeren müstahzarlar (a)
0
3824.90.99
46
*
Özgül ağırlığı 25 0C’de 1,15 gr/cm3 veya daha fazla fakat 1,18 gr/cm3 ü geçmeyen, sıvı
halde, epoksi reçine için sertleştirici bazlı karboksilik asit anhidrit
0
3824.90.99
49
*
Ağırlıkça:
- %70 veya daha fazla fakat %75’den daha fazla olmayan demir oksit
- %10 veya daha fazla fakat %20’den daha fazla olmayan çinko oksit
- %10 veya daha fazla fakat %15’den daha fazla olmayan magnezyum oksit
- %1 veya daha fazla fakat %5’den daha fazla olmayan manganez oksit
ve
- %1 veya daha fazla fakat %3’den daha fazla olmayan bakır oksit ihtiva eden toz
halinde metallerin karışık oksitleri
0
3824.90.99
50
*
Baryum, aluminyum ve silikon oksitlerden oluşan, ağırlık olarak %30 veya daha fazla,
fakat %40’dan daha fazla olmayan baryumoksit ihtiva eden, ağırlık olarak %80 veya
daha fazla oranda çapı 0,3 mm veya daha fazla fakat 1,2 mm’yi geçmeyen küreler
0
şeklindeki zeolitler
3824.90.99
53
*
Saflığı ağırlıkça % 70 veya daha fazla fakat % 80’i geçmeyen sodyum 4hidroksinaftalen-1-sulfonat;
0
Ağırlıkça % 45 ya da daha fazla fakat % 55'i aşmayan 2-hidroksibenzonitril içeren
N,N-dimetilformamid içerisinde solüsyon halinde 2-Hidroksibenzonitril
0
3824.90.99
54
*
3824.90.99
55
*
Ağırlıkça % 75 veya daha fazla pentaeritritol trialil eter içeren karışım
0
3824.90.99
57
*
Trialkilfosfin oksitlerin karışımı
0
3824.90.99
58
*
Ağırlık itibariyle %0,1 veya daha fazla fakat %1’den fazla olmayan platin ve %0,5
veya daha fazla fakat %5’den fazla olmayan etilaluminyum diklorür içeren gözenekli
bir aluminyumoksit desteğe sabitlenmiş platin oksit
0
3824.90.99
60
*
α-Fenoksikarbonil- ω -fenoksipoli [oksi(2,6-dibromo-1,4-fenilen)= izopropiliden (3,50
dibromo-1,4-fenilen) oksikarbonil]
3824.90.99
61
*
Çok katlı seramik kapasitörlerin imalinde dielektrik malzeme olarak kullanılmaya
mahsus ağırlık itibariyle aşağıdakileri içeren, toz halinde metal oksitleri karışımları;
- % 20 veya daha fazla baryum,
- % 10 veya daha fazla titanyum
ve
- % 4 veya daha fazla kurşun veya % 3 veya daha fazla niobyum veya % 0,7 veya
daha fazla zirkonyum (a)
0
3824.90.99
63
*
Tetrahidrofuran içerisinde çözelti halinde trietilboran
0
3824.90.99
64
*
Çapı aşağıda belirtilen küreler şeklinde aluminyum sodyum silikat
ya 1,6 mm veya daha fazla fakat 3,4 mm’yi geçmeyen
yada 4 mm veya daha fazla fakat 6 mm’yi geçmeyen
0
Alkoksi grupları, metoksi ve bütoksi olan tris(alkoksikarbonilamino)-1,3,5- triazinler
karışımı
0
3824.90.99
65
*
3824.90.99
66
*
Birincil tert-alkilaminler karışımı
0
3824.90.99
67
*
Organik çözücüler içerisinde dağılmış indiyum kalay oksit’den oluşan müstahzar
0
61
3824.90.99
3824.90.99
3824.90.99
70
72
73
*
*
*
Ağırlıkça %2,38(± 0.01) tetrametilamonyumhidroksit ve 100 ile 500 ppm arası
yüzeyaktif madde içeren sulu bir çözelti içinde tetrametilamunyum hidroksit ve bir
yüzey aktif maddeden müstahzar
0
Aseton içerisinde ağırlık itibariyle % 80 veya daha fazla 2,4,6-trimetilbenzaldehit
içeren çözelti
0
Yüksek performanslı sıvı kromatografi kolonlarının(HPLC) ve örnek hazırlama
kartuşlarının üretiminde kullanılmaya mahsus, organik bileşiklere kovalent olarak
bağlanmış silisyum dioksit parçacıkları (a)
0
3824.90.99
75
*
2,2-bis[2-(perfloroalkil)etiltiyometil]propan-1,3-diollerin karışımı
0
3824.90.99
77
*
Tetrahidrofuran içinde solusyon halinde dietilmetoksiboran
0
3824.90.99
80
*
Ağırlıkça % 81 veya daha fazla fakat % 89'u geçmeyen bis(3,4-epoksi
siklohekzilmetil)-adipat içeren müstahzar
0
3824.90.99
81
*
Ağırlıkça
-%92 veya daha fazla zirkonyum dioksit
-%2 veya daha fazla fakat %6’dan fazla olmayan kalsiyum oksit içeren 16 mm’lik
eleğe sabitlenmiş,ağırlıkça %94 veya daha fazla parçalar halinde zirkonya ile stabilize
0
edilmiş kalsiyum oksit
3824.90.99
3907.40.00.00.00
82
20
*
-α-(2,4,6-tribromofenil)-ω-(2,4,6-tribromofenoksi)poli[oksi(2,6-dibromo-=1,4fenilen)izopropilidene(3,5-dibromo-1,4-fenilen)oksikarbonil)
0
3824.90.99
83
*
Aşağıdakileri içeren karışım
-doymamış yağ asitleri ile dondurulmuş etilendiamin ve oktadekan-1-ol ile hidrojene
ve polimerize edilmiş
-beyaz yağ
-2-metilpentan-2,4-diol ve
-dekanoik ve oktanoik asitlerin gliseritleri
0
Ağırlıkça aşağıdakileri içeren reaksiyon ürünü,
-%1 veya daha fazla fakat %40’ı geçmeyen molibden oksit
-%10 veya daha fazla %50’i geçmeyen nikel oksit
-%30 veya daha fazla fakat %70’iden fazla olmayan tungsten oksit
0
Yüksek performans sıvı kromotografi kolonlarının imalinde kullanılmak üzere
rutenyumtris(1,10-fenantrolin)bağ komplekslerine iyonik olarak bağlı magnezyum
sodyum silikat tanecikleri(HPLC)(a)
0
3824.90.99
3824.90.99
84
85
*
*
3824.90.99
88
*
Bis (4-hidroksifenil) sülfon ve 1,1’ –oksibis (2-kloroetan) içeren oligomerik reaksiyon 0
ürünü
3824.90.99
89
*
Tetrafloraiyodoetil son gruplu tetrafloraetilenin oligomeri
0
3824.90.99
92
*
Hidrojen kationlar, sodyum ve amonyum karışımlı (bis[4-[(5-kloro-2-hidroksifenil)
azo]-3-hidroksi-N-fenil-2-naftalinkarboksimat) ferrat
0
Ağırlık itibariyle % 42 veya daha fazla fakat % 52’yi geçmeyen dialil 2,2’-oksidetil
dikarbonat ve % 33 veya daha fazla fakat % 43’ten fazla olmayan tereftalik asitin
kopolimeri, alil alkol ve propan 1,2-diol , oligamerli ve dialilil 2,2- oksidietil
dikarbonat bazda hazırlanmış reçineler.
0
Ağırlıkça % 73 veya daha fazla dialil 2,2’-oksidietil dikarbonat içeren oligamerli ve
dialil 2,2’- oksidietil dikarbonat bazda hazırlanmış reçineler
0
Ağırlıkça % 80 veya daha fazla stroller ve % 4’ü geçmeyen stanoller içeren, tabakalar
halinde fitostrollerin karışımları
0
Toz halinde kalsiyum oksid ile stabilize edilmiş zirkonyum dioksit
0
3824.90.99
3824.90.99
3824.90.99
3824.90.99
93
94
95
96
*
*
*
*
62
3824.90.99
97
*
Organik çözücülü karışımların içerisinde ağırlıkça % 10 veya daha fazla fakat % 20'yi
geçmeyen lityumflorofosfat veya % 5 veya daha fazla fakat % 10'u geçmeyen lityum
0
perklorat içeren müstahzar
3825.69.00.00.00
10
*
Hidrokarbon Cracking(a)’e mahsus katalizör olarak rejenerasyon amaçlı ağırlıkça
%10’u geçmeyen nikel ve tungsten içeren zeolit destekli nikel ve tugstenden sulfitleri
içeren çapı 1mm veya daha fazla fakat 3mm’i geçmeyen çubuklar halinde artık
katalizör (a)
0
Ağırlık itibariyle % 35 veya daha fazla fakat % 45'i geçmeyen mika ihtiva eden
polietilen
0
Örülmemiş spunbonded kompenentin üretimi için erime akım indeksi 27g/10 min (±
5g/10min)(MFI 190ºC/2, 16 kg ISO 1133 metodunda belirtildiği gibi) özgül ağırlığı
0,940 veya daha fazla fakat 0,943ü geçmeyen 39.Bölümün 6(b) notunda belirtillen
formların birinden polietilen
0
Ağırlıkça %55’den daha fazla etilen içeren ve %3’den daha fazla maleik anhidrit
içermeyen, maleik anhidritle modifiye edilmiş, etilen ve propilen kopolimeri
0
Motorlu araçlar için yakıt tanklarının imalinde kullanılan, ağırlıkça %4’ü geçmeyen
maleik anhidrit içeren, maleik anhidritle modifiye edilmiş polietilen (a)
0
3901.20.90.00.19
3901.20.90
3901.90.90
3901.90.90
20
30
81
82
*
*
*
*
3901.90.90.00.19
91
*
Metakrilik asit ile etilenin kopolimer tuzundan oluşan ionomer reçine
4
3901.90.90
92
*
Klorsulfolanmış polietilen
0
3901.90.90.00.19
93
*
Tavan levhalarının üretiminde plastikleştirici olarak kullanılan etilen, vinil asetat ve
karbon monoksitin kopolimeri (a)
0
Ağırlık olarak % 35’den fazla olmayan stiren içeren, etilen-bütilen kopolimer ve
polistiren A-B-A blok kopolimeri ve etilen-bütilen kopolimeri ve polistiren ve
polistiren A-B blok kopolimeri karışımları
0
Ağırlık olarak % 40 veya daha fazla fakat % 60’dan fazla olmayan bütilen içeren
hidroksil yada akrilat son grubu ihtiva eden, bütilen ve etilenin kopolimeri
0
Hidroksil son gruplu, epoksileştirilmiş olsun olmasın, ya etilen-bütilen kopolimerli
yada stiren-etilen-bütilen kopolimerli lineer A-B blok poliisopiren kopolimeri
0
3901.90.90.00.19
94
*
3901.90.90.00.19
3902.90.90.00.00
95
95
*
3901.90.90.00.19
3902.90.90.00.00
3903.90.90.00.00
96
96
50
*
3901.90.90
97
*
Toz halinde klorlanmış polietilen
0
3902.10.00
10
*
Plastikleştirici ve
-7mg/kg aluminyum
-2mg/kg demir
-1mg/kg dan fazla olmayanmagnezyum
-8mg/kg klorür içeren polipropilen
0
Plastikleştirici içeren
-150 oC’ den fazla erime noktalı (ASTM D 3417)
-ısıl kaynaşması 15J/g veya daha fazla fakat 70J/g ı geçmeyen
-1000% veya daha fazla uzatma kırımlı(ASTM D 638 metodunda belirtildiği gibi)
-gerilme modülü 69Mpa veya daha fazla fakat 379 Mpa’yı geçmeyen ( ASTM D 638
metodunda belirtildiği gibi) poipropilen
0
Tek kullanımlık kontakt lens ambalajlarının üretimine mahsus, 1 mg/kg’dan fazla
olmayan aluminyum, 0,05 mg/kg’ dan fazla olmayan demir, 1 mg/kg’dan fazla
olmayan magnezyum ve 1 mg/kg’ dan fazla olmayan klorür içeren polipropilen (a)
0
3902.10.00
3902.10.00.00.00
3902.20.00.00.00
20
30
10
*
*
*
Ortalama molekül ağırlığı (Mn ) 700 veya daha fazla fakat 800’ü geçmeyen
poliizobütilen
63
0
3902.30.00.00.00
3903.90.90.00.00
91
25
*
39 uncu fasılın 6 (b) notundaki şekillerden birinde olan, ağırlık olarak % 40 veya daha
az stiren içeren polistiren ve etilen propilen kopolimerinin A-B blok kopolimeri
0
3902.30.00.00.00
94
*
Ağırlıkça %23 veya daha fazla fakat %26’dan fazla olmayan klorin ve %5’den az
epoksi reçine içeren maleik anhidrit ile kimyasal olarak modifiye edilmiş klorlanmış
polipropilen
0
3902.90.90.00.00
92
*
4-metilpent-1-ene polimerleri
0
3902.90.90.00.00
97
*
Sıvı halde, hidrojene edilmiş poliizobütan
0
3903.19.00
20
*
Moleküler ağırlığı 5000i geçmeyen polistiren
0
3903.90.90.00.00
10
*
Arabaların ön panolarında kullanılan kaplamaların imali için, 39 uncu faslın 6 (b)
notundaki şekillerden birinde olan, tümüyle maleik anhidritle stiren veya tümüyle
akrilik monomer ve maleik anhidritle stirenden kopolimer (stiren-butadien blok
kopolimerleri ihtiva etsin etmesin) (a)
0
39 uncu faslın 6 (a) ve 6 (b) notlarındaki şekillerden birinde olan, tümüyle maleik
anhidritle stiren veya tümüyle maleik anhidrit ve bir akrilik monomer ile stiren
ortalama moleküler ağırlığı (Mn) 3.000’i aşmayan kısmen esterleşmiş kopolimer
0
Stirenin 2 –etilhekzil akrilat veya n-bütil akrilat ile kopolimeri, aşağıdakileri içeren,
- % 10 mol veya daha fazla fakat % 16 mol’den daha fazla olmayan akrilat
- 0,2 mg/kg veya daha az sodyum ve
- 0,1 mg/kg veya daha az kalsiyum
0
3903.90.90.00.00
3903.90.90.00.00
15
20
*
*
3903.90.90.00.00
3911.90.99.00.00
35
30
*
Yumuşama noktası 113oC’yi geçen α-metil stiren ve stirenin kopolimeri
0
3903.90.90.00.00
3906.90.90.00.00
3911.90.99.00.00
40
40
50
*
Molekül ağırlığı (Mn) 500 yada daha fazla fakat 6.000’i geçmeyen, stiren ile αmetilstiren ve akrilik asit kopolimeri
0
3903.90.90.00.00
3906.90.90.00.00
55
45
*
Molekül ağırlığı (Mn) 500 yada daha fazla fakat 6.000’i geçmeyen, stiren, metil
metakrilat, bütil akrilat ve akrilik asit veya hidroksietil metakrilat kopolimeri
0
3903.90.90.00.00
65
*
Ağırlıkça %(81±1) stiren, %(6±1) bütil akrilat, %(5±1) bütil metakrilat, %(7±1) metil
metakrilat ve %(1±0,5) akrilik asit içeren, toz halinde, stiren, bütil akrilat, bütil
metakrilat, metil metakrilat ve akrilik asit kopolimeri
0
3903.90.90.00.00
70
*
Sulu çözelti halinde amonyum polistiren sülfonat
0
3903.90.90.00.00
75
*
3305.20.00 altbaşlığında yer alan eşyanın veya 3305.90.90 altbaşlığı altındaki saç
boyalarının üretimi için sulu emülsiyon formunda ağırlıkça %1’den fazla olmayan
sodyum dodesil sülfat içeren sitiren ve vinil pirrolidon kopolimeri (a)
0
İyon değiştirme reçinelerinin üretimi için
Minimum 150μm ve maksimum 800μm çaplı ve ağırlıkça
-minimum 65% sitiren
-maksimum 25% divinilbenzen içeren sitiren ve divinilbenzen kopolimerinin
granülleri (a)
0
3903.90.90
80
*
3904.22.00
3926.90.98
91
80
*
Yer ve duvar kaplamalarının dekoratif elementleri içintabaka, tanecik, granül, çakıl
veya dikdörgen yonga formunda, kütlesel boyalı, polivinilklorür (a)
3904.30.00.00.00
10
*
32.15 başlığı altında yer alan eşyanın ve gıda ve içecek saklamada kullanılan tipte kap
ve kaplamaların imalinde kullanılmaya mahsus olan ve ağırlık itibariyle aşağıdakileri
içeren, vinil klorür’ün vinil asetat ve maleik asit ile kopolimeri
% 81,5 veya daha fazla fakat % 84,5’den fazla olmayan vinil klorür
% 13,8 veya daha fazla fakat % 16,2’yi geçmeyen vinil asetat ve
0
- % 0,8 veya daha fazla fakat % 1,2’den fazla olmayan maleik asit (a)
64
0
3904.30.00
3904.40.00.00.00
3904.40.00.00.00
3904.40.00.00.00
20
91
92
93
*
*
*
*
Sanayi kullanımları için çelik katmanlarda plastiklerin ısıl işlemleri için ağırlıkça
-80.5% veya daha fazla fakat 81.5% den fazla olmayan
-16.5% veya daha fazla fakat 17.5%den fazla olmayan vinil asetat
-1.5% veya daha fazla fakat 2.5% den fazla olmayan maleik asit içeren vinil klorür
kopolimeri
0
Vinil alkol, vinil asetat ile vinil klorür kopolimerleri, ağırlık olarak,
- % 87 veya daha fazla fakat % 92’den fazla olmayan vinil klorür,
- % 2 veya daha fazla fakat %9’dan fazla olmayan vinil asetat ve
- % 1 veya daha fazla fakat % 8’den fazla olmayan vinil alkol içerenler,
32.15 veya 85.23 pozisyonlarındaki malların üretimine veya yiyecek ve içecek
saklamada kullanılan kapların ve kaplayıcıların imalinde kullanılmak üzere, 39 uncu
faslın 6 (a) veya (b) notunda belirtilen şekillerden birinde (a)
0
Ağırlıkça % 80 veya daha fazla olan fakat % 83’den fazla olmayan vinil klorür, % 1,6
veya daha fazla olan fakat % 2’den fazla olmayan hidroksi grupları ve % 0,25 veya
daha fazla olan fakat % 0,38’den fazla olmayan karboksil grupları içeren, vinil klorür,
vinil asetat, hidroksipropil akrilat ve maleik asit kopolimeri
0
Ağırlıkca %(80±1) vinil klorür ve %(20±1) metil akrilat içeren, sulu emisyon halinde
vinil klorür ve metil akrilatın kopolimeri
0
3904.50.90.00.00
91
*
Ağırlık olarak % 79,5 veya daha fazla vinilidin klorür içeren 39 uncu fasılın 6 (a) veya
(b) notunda belirtilen şekillerde, elyaf, monofilament veya şerit imali için vinil
klorürle vinilidin klorür kopolimerleri (a)
0
3904.61.00.00.00
10
*
39 uncu fasılın 6(b) notundaki şekillerden birinde olan politetrafloroetilen ve mika
karışımı
0
Trifloro(heptafloropropoksi) etilen ve tetrafloroetilenin kopolimeri, ağırlıkça %3,2
veya daha fazla fakat %4,6’yı geçmeyen trifloro(heptafloropropoksi) etilen ve 1
mg/kg’dan daha az özütlenebilir florür iyonu içeren
0
Sepesifik yüzeyi 8 m2/g veya daha fazla fakat 12 m2/g’yi geçmeyen, tane dağılımı
çapı % 10 veya daha az 10μm ve % 90 dan az 35 μm bir ortalama tane 20 μm toz
halinde politetrafloretilen
0
3904.61.00.00.00
3904.61.00
20
30
*
*
3904.69.90.00.00
92
*
Tetrafloroetilen ve trifloro (triflorometoksi) etilenin kopolimeri
0
3904.69.90.00.00
93
*
39 uncu faslın 6 (b) notunda belirtilen şekillerden birinde, etilen ile
klorotrifloroetilenin kopolimeri
0
3904.69.90.00.00
94
*
Etilen ve tetrafloroetilenin kopolimeri
0
3904.69.90.00.00
96
*
39 uncu fasılın 6 (a) ve 6(b) notlarında belirtilen şekillerden birinde olan
poliklorotrifloroetilen
0
0
3904.69.90
97
*
Klorotrifloroetilen ve vinilidin diflorür kopolimeri
3905.29.00.00.00
91
*
İzopropil asetat ve toluen ve içinde çözelti halinde vinil asetat dibütil maleat ve akrilik
asit kopolimeri
0
3905.91.00.00.00
91
*
N-vinilkaprolaktam, N-vinil-2-pirolidon ve dimetilaminoetil metakrilatın kopolimeri
0
3905.99.90.00.00
93
*
Poli(vinil) asetat ftalat
0
3905.99.90.00.00
94
*
Ağırlıkça % 97 veya daha fazla fakat % 99’dan fazla olmayan vinil pirolidon içeren su
içinde çözelti halinde vinil pirolidon ve dimetilaminoetil metakrilatın polimeri
0
3905.99.90.00.00
95
*
Hekzadesilated veya eicosilated polivinilpirolidon
65
0
3905.99.90.00.00
96
*
39 uncu faslın 6(b) notunda belirtilen şekillerden birinde, molekül ağırlığı (Mw)
25.000 veya daha fazla fakat 150.000’i geçmeyen, ağırlık itibariyle;
- vinil asetat olarak değerlendirildiğinde %9,5 veya daha fazla fakat %13’den fazla
olmayan asetil grupları,
- vinil alkol olarak değerlendirildiğinde %5 veya daha fazla fakat %6,5’tan fazla
olmayan hidroksil grupları içeren vinil formal polimeri
0
3905.99.90.00.00
97
*
Povidon(INN)-iyodin
0
3905.99.90.00.00
98
*
Ağırlıkça %78 veya daha fazla fakat %82’yi geçmeyen triakontil grupları içeren
kısmen triakontil gruplarla ikame edilmiş polivinil pirolidon
0
3906.10.00.00.00
10
3906.90.60.00.00
00
3906.90.90.00.00
3906.90.90.00.00
3906.90.90.00.00
3906.90.90
10
20
30
50
*
Şişirici olarak 2-metilpentan içeren genişleyebilen taneler halinde poli(metil
metakrilat)
Ağırlık itibariyle % 50 veya daha fazla metil akrilat içeren silikon dioksit ile
karıştırılsın ya da karıştırılmasınetilenli metil akrilat ile etilenin ve sonda olmayan
(non-terminal) ikame şeklinde karboksi grubu içeren monomerin kopolimeri
*
*
*
*
30.03 veya 30.04 başlıklarında yer alan ilaçların üretiminde kullanılmaya mahsus
akrilik asit ile küçük miktarlardaki polidoymamış monomerden polimerizasyon
ürünü(a)
0
0
0
PH değeri 13’den fazla olan dispersiyon ya da emülsiyonlar içinde stabilizör olarak
kullanılmaya mahsus akrilik asit ile küçük miktarda poli doymamış monomerlerin
polimerizasyon ürünü (a)
6
Molekül ağırlığı (Mn) 500 veya daha fazla fakat 6.000’i geçmeyen hidroksietil
metakrilat ve 2-etilhekzil akrilatın stiren ile kopolimeri
0
Herbir monomerik birimi ağırlıkça % 5’ten fazla olmayan 39 uncu fasılın 6 (b)
notunda belirtilen, metakrilik asidin aşağıdaki monomerlerinden birini veya daha
fazlasını zincirinde bulunduran,
klormetil vinil eter,
kloretil vinil eter,
klormetil sitiren,
vinil klor asetat,
metakrilik asit,
butenedoik asit monobutil ester
akrilik asit esterlerinin polimerleri
0
3906.90.90
55
*
Granüller veya taneler halinde metil akrilat ve etilen kopolimerleri ve teraftalik asit
içeren polieter ester kopolimerleri içeren karışımlar
0
3906.90.90.00.00
60
*
Ağırlıkca %(58±1) bütil akrilat ve %(42±1) vinil klorür içeren, sulu emisyon halinde,
bütil akrilat ve vinil klorürün kopolimeri
0
3906.90.90.00.00
70
*
Dodesil metakrilat veya metil metakrilatlı etilen dimetakrilatın kopolimeri
0
3906.90.90.00.00
75
*
Toz halinde N-[4,5-dihidro-5-okzo-1-(2,4,6- triklorofenil) (1’,4-bi-1H-prizol)-3-yl] =
metakrilamid, butil akrilat ve stirenin kopolimeri
0
3906.90.90.00.00
80
*
Polidimetilsiloksan-aşı-(poliakrilatlar, polimetrakrilatlar)
0
3906.90.90
85
*
Bir veya daha fazla polimer sonlu hidrolize edilebilir silil gruplu akrilik asit
esterlerinin sulu olmayan tipteki çözeltileri
0
0
3907.20.11.00.00
10
*
Ortalama molekül ağırlığı (Mn) 100.000 veya daha fazla olan poli(etilen oksit)
3907.20.21
10
*
Ağılıkça % 80 gliserol ile 1,2-epoksipropan polimeri ve % 20 ya da fazla fakat % 30’u
geçmeyen dibütil maleat ve N-vinil-2-pirrolidon kopolimeri içeren karışım
0
3907.20.29.00.00
10
*
Ağırlıkça % 90 veya daha fazla dekstroz monomer birimleri içeren dekstroz, sorbitol
ve sitrik asit veya fosforik asitin polimeri
66
0
3907.20.29.00.00
20
*
Poli[oksi-1,4-fenilenizopropiliden-1,4-fenilenoksi-(2-hidroksitrimetilen)], ortalama
molekül ağırlığı (Mw) 26.000'den fazla olan, 39 uncu faslın 6 (b) notunda belirtilen
şekillerden birinde
0
3907.20.99.00.00
10
*
Bis{ 2-[ω-hidroksi-poli(etilenoksi)]etil }hidroksimetil fosfonat
0
3907.20.99.00.00
15
*
Alkoksilil uç grupları içeren poli(oksipropilen)
0
3907.20.99.00.00
30
*
1-kloro-2,3-epoksipropan (epiklorohidrin) homopolimeri
0
3907.20.99.00.00
35
*
2-metoksi-1-metiletil asetat içinde solusyon halinde karbodimid bir grup içeren
izosiyanat bir grup ile kimyasal olarak modifiye edilmiş polietilen glikol
0
3907.20.99.00.00
40
*
C20 ve C22 yağ asidi esterli son gruplu polietilenoksit ile aşılanmış
polidimetilsilokzan
3907.20.99
45
*
Metoksi ve amino propil sonlandırma gruplarına sahip, propilen oksit ve etilen oksitin
kopolimeri
0
3907.20.99
50
*
2-amino son gruplu, propilen oksit ve etilen oksitin kopolimeri
0
3907.30.00.00.00
20
*
Ağırlık itibariyle %44 veya daha fazla, ancak %55’i geçmeyen kuartz ve ağırlık
itibariyle %0,5 veya daha fazla ancak %1’i geçmeyen diantimon trioksit içeren film
kapasitörlerinin kaplanmasında kullanılan toz halindeki epoksi reçine(a)
0
25 0C’de Spesifik ağırlığı 1,55 gr/cm3 veya daha fazla fakat 1,6 gr/cm3’‘ü geçmeyen,
cam fibersiz, mineral dolgu (silika) içeren solventsiz, epoksi reçine
0
3907.30.00.00.00
30
*
0
3907.30.00.00.00
3916.90.15.00.00
3926.90.98
40
10
70
*
Ağırlıkça % 70 veya daha fazla silikon dioksit içeren, 85.33, 85.35, 85.36, 85.41,
85.42 veya 85.48 başlıkları altında yer alan eşyanın kapsüle edilmesine mahsus epoksi
0
reçine (a)
3907.40.00.00.00
10
*
Hekzan-1,6-diol, siklohekzan-1,4-dimethanol ve etilen karbonat kopolimeri
0
3907.60.80.00.00
10
*
Etilen glikol bütan-1,4-diol ve hekzan 1,6-diol içeren izoftalik ve teraftalik asit
kopolimeri
0
3907.60.80.00.00
20
*
Hidroksi gruplarla ikame edilen benzen dikarboksilik asitler etilen glikol ve poli
bütadienden elde edilen oksijen bağlı kopolimer (ASTMD1434 ve 3985 metodları ile
belirlenen)
0
3907.91.90.00.00
10
*
Dialil ftalat prepolimer, toz halinde
0
3907.99.19.00.00
3907.99.99.00.00
3907.99.19.00.00
10
10
20
*
Poli (oksi-1,4-fenilinkarbonil), toz halinde
0
*
Erime noktası 270 °C’den az olmayan sıvı kristal kopoliester, dolgu maddesi içersin
içermesin
0
3907.99.19.00.00
30
*
Poli (laktikasit)
0
3908.90.00.00.00
10
*
39 uncu fasılın 6 (b) notunda belirtilen şekillerden birinde olan, poli(iminometilen1,3-fenilenmetileniminoadipoil)
0
39 uncu fasılın 6(b) notunda belirtilen şekillerden birinde olan hekzametilendiamin,
isoftalik asit ve tereftalik asitten oluşan kopolimer
0
Alifatik polieterdiamin ile polimerize edilmiş Oktadekan karboksilik asitlerin
karışımlarından reaksiyon ürünü
0
3908.90.00.00.00
3908.90.00
20
30
*
*
67
3908.90.00
40
*
Katod ray tüplerinin saptırma boyunduruğunun imalinde kullanılmaya mahsus 750
°C'den fazla bir alevlenme noktasına sahip termoplastik poliamid reçine (a)
0
3909.40.00
10
*
Çapı 150 μm’den küçük içi boş küreler halinde, fenol ile formaldehitin
polikondensasyon ürünü
0
3910.00.00
10
*
3-[(2-aminoetil) amino] propil (metil)siklosilokzan
0
3910.00.00
20
*
Poli(metil-3,3,3-trifloropropilsiloksan) ve poli[metil(vinil)siloksan] blok kopolimeri
0
3911.90.19.00.00
10
*
Poli(oksi-1,4-fenilensülfonil-1,4-fenilenoksi-4,4’-bifenilen)
0
3911.90.99.00.00
25
*
Viniltoluen ve α-metilstiren’in kopolimeri
0
3911.90.99.00.00
40
*
Ağırlıkça % 9 veya daha fazla fakat % 16’dan fazla olmayan kalsiyum içeren maleik
asit ve metilvinil eterin bir kopolimerinin kalsiyum ve sodyum tuzuyla karışımı
0
3911.90.99.00.00
45
*
Maleik asit ve metilvinil eterin kopolimeri
0
3911.90.99.00.00
55
*
- ağırlık itibariyle % (36 ± 0,5) yanal ester gruplu poliamid,
- ağırlık itibariyle % (2 ± 0,5) akrilik ester,
- ağırlık itibariyle % (48 ± 0,5) 1-metil-2-pirolidon,
- ağırlık itibariyle % (12 ± 0,5) bis (2-metoksietil) eter,
- 500 mikrogram/kg veya daha az potasyum ve
- 500 mikrogram/kg veya daha az demir içeren, 85.42 pozisyonundaki malların
imalinde kullanılmaya mahsus çözelti (a)
0
3911.90.99.00.00
60
*
Siklopentadien ve 1,3-pentadienin reaksiyonundan elde edilen hidrokarbon prepolimer 0
3911.90.99.00.00
65
*
Metilvinileter ve maleik asidin bir kopolimerinin kalsiyum çinko tuzu
0
3911.90.99
3926.90.98
75
75
*
Ortalama 220 ya da daha fazla fakat 575 μm’yi geçmeyen bir çapa sahip sitiren ve
divinil benzenin kopolimerinin mikroküreleri
0
3911.90.99
80
*
Poli [(8- metil-8-metoksi karbonil tirisiklo [5.2.1.02.6] dekan-3,5 diyl) etilen]
0
3911.90.99
85
*
Süspansiyon halinde divinilbenzen ile çapraz bağlanmış etilen ve stirenin polimeri
0
3912.11.00.00.00
10
*
Selüloz triasetat iplik imaline mahsus plastifiye edilmemiş selüloz triasetat tabakalar
halinde (a)
0
3912.39.10.00.00
10
*
Plastifiye edilmemiş etil selüloz
0
3912.39.10.00.00
20
*
Hekzadekan-1-ol, sodyum dodesil sülfat ve ağırlıkça % (27±3) etilselüloz içeren sulu
dispersiyon halinde etil selüloz
0
3912.39.80.00.00
10
*
Hidroksietillenmiş ve etillenmiş, suda çözülmeyen selüloz
0
3912.39.80.00.00
20
*
Zincir uzunluğu 3 veya daha fazla karbon atomu içeren hem alkil ile alkillenmiş hem
de hidroksietillenmiş selüloz
0
3912.90.10.00.00
10
*
Plastifiye edilmemiş, toz halinde selüloz asetat propiyonat;
- ağırlıkça %25 veya daha fazla propiyonil içeren (ASTMD 817-72 metoduyla
belirlenen)
- viskozitesi 120 poise’yi geçmeyen (ASTMD 817-72 metoduyla belirlenen)
baskı mürekkeplerinin, boyaların, lakların ve diğer sıvama malzemesinin, reprografik
0
sıvama malzemesinin üretimine mahsus (a)
68
3913.90.00
92
*
Molekül ağırlığı 100000 300000 arası karboksilleştirme ve veya ftalik asit ilavesi ile
kimyasal olarak modifiye edilmiş protein
0
3913.90.00
95
*
Kondroitin sülfürik asit sodyum tuzu
0
3913.90.00
97
*
Chitonsiyum prolidon karboksilat
0
3913.90.00
98
*
Sodyum hiyolüronat
0
3916.90.90
10
*
Pencere çerçevelerinin üretiminde kullanılmak üzere, cam lifleriyle güçlendirilmiş,
pultrusyon tekniği ile üretilmiş kompoze profil şekli (a)
0
Kesintisiz kanalları olan, Shore A sertlik ölçeğine göre 7 veya daha fazla fakat 48’i
geçmeyen sertlikte ve 0,28 gr/cm3 veya daha fazla fakat 0,92 gr/cm3’ü geçmeyen
yoğunluktaki silikon köpükten esnek boru
0
Eşit aralıklı paralel boşluklar şeklinde düzenlenmiş ve bir veya heriki ucu perfore
edilmiş plastik şeritlerle tutturulmuş,rulo halinde,poli(vinil asetat)ile birleştirilmiş,ısı
ile büzülebilir polietilen borular grubu
0
3917.32.10.00.13
10
*
3917.32.31.00.00
3917.32.99
3926.90.98
91
10
45
*
3917.32.39
20
*
Uzunluğu 600 mm’den daha fazla olmayan, çapı 85 mm’den daha fazla olmayan ve et
kalınlığı 30μm veya daha fazla, fakat 110μm’yi geçmeyen politetrafloretilen ve
0
poliperfloralkoksitrifloretilenin blok kopolimerlerinden oluşan boru
3919.10.19
3919.10.38
3919.90.38
3920.99.28
10
20
10
20
*
Poliüretan bir tabakadan oluşan, bir kenarında veri ikamesi değiştirmesi veya
dublikasyonu ile yasal olmayan yayıncılığa karşı güvenlik ibareleri ya da belirlenmiş
bir kullanım için resmi işaretleri yer alan ve cam boncukları ile gömülmüş, diğer
tarafında ayırıcı bir film ile her iki tarafından kaplanmış yapışkan bir tabaka bulunan
yansıtıcı film
0
3919.10.31
3919.10.38
3919.90.31
3920.61.00
10
30
50
20
*
Tek taraftan yapışkan bir tabaka ve ayırıcı bir levha ile kaplanmış olsun olmasın bir ya
da daha fazla plastik malzeme ile her iki taraftan kaplanmış tümü bir taraftan düzenli
bir tarzda şekillenmiş tümü gömülmüş polikarbonat filmden oluşan lamine edilmiş
0
yansıtıcı levha
3919.10.38.00.11
10
*
Deniz cankurtaran araçları üretimi için cam boncuklar içeren kendi kendine yapışan
metalize poliüretan bant (a)
0
Parekende satış için olmayan toplam kalınlığı 20μm 140-200m uzunlukta 16 cm
genişlikte rrulo halinde çift taraflı kendinden yapışkanlı epoksi reçine
0
3919.10.38
40
*
3919.10.61
3919.90.61
91
94
*
Bir poli(vinil klorür) tabaka, bir alkid poliester tabakadan oluşan bir tarafında veri
ikamesi değiştirmesi veya dublikasyonu ile yasal olmayan yayıncılığa karşı güvenlik
ibareleri ya da belirlenmiş bir kullanım için resmi işaretleri yer alan ve cam boncukları
ile gömülmüş, sadece retroyansıtıcı aydınlatma aracında görülebilen, diğer tarafında
ayırıcı film ile bir tarafı ya da her iki tarafı kaplanmış bir yapıştırıcı tabaka olan
0
yansıtıcı film
3919.10.69
3919.90.69
91
96
*
90 derecelik kabuk yapışma gücü 25 N/cm ( ASTMD 3330 metodu ile belirlenmiş)den
daha büyük, bir tarafında ısıyla aktive olan yapıştırıcı veya akrilik basınca duyarlı
yapıştırıcı ve diğer tarafında akrilik basınca duyarlı yapıştırıcı ve boşaltma katmanı ile
0
kaplı, siyah akrilik köpük teypler
3919.10.69
3919.90.69
95
98
*
Poli(metilmetakrilat)bir film içeren, mikroprizmalı bir akrilik polimer tabakayla
devam edenbir polimetil metakrilat film, bir yapışkan tabaka ve ayırıcı bir tabakadan
oluşan düzgün desen gösterir yansıtıcı lamine edilmiş tabaka
0
Kolostomi torbalarının üretiminde kullanılan poliizobutilen ve pektin içeren yapışkan
tabakalı şekillendirilmiş plastik levha (a)
0
Optik fitrelerin üretimi için
-Genişliği 10-15μm bakır tabaka ile lamine edilmiş
-diğer tarafı renkli yapışkanlı
-her iki yüzü koruyucu bir filmle kaplı
toplam kalınlığı 110-210μm polietilen teraftalt film (a)
0
3919.90.10.00.00
3919.90.31
10
25
*
*
69
3919.90.31
35
*
3919.90.31.00.00
3920.62.19.00.00
3920.62.90.00.00
3920.63.00.00.00
3920.69.00.00.00
40
20
20
30
30
*
3919.90.31.00.00
60
*
Ortalama kalınlığı 235(± 5) μm her iki tarafı koruyucu filmle kaplı bir tarfı kalaylı bir
tarafı yapışkan bir tabaka ile kaplı polietilen teraftalat film
0
Güvenlik etiketleri ve işaretleri, güvenlik giysi ve aksesuarları ya da okul çantaları ve
benzeri taşıyıcı kapların üretimi için piramidal desenlerde kabartılmış polyesterden
yansıtıcı levha (a)
0
1-3 lamine edilmiş polietilen tereftalat tabaka ve teraftalik asit, sebasik asit ve etilen
glikol kopolimeri içeren, bir tarafı akrilik yıpranmaya dayanıklı bir astar ve diğer
tarafı akrilik basınca duyarlı bir yapıştırıcı, suda eriyebilen bir metilselüloz astar ve
polietilen tereftalat koruma tabakası ile kaplanmış,film
0
3919.90.31
70
*
Optik filtrelerin imalinde kullanılmak üzere bir tarafı antistatik bir tabaka ve sert kaplı
bir tabak diğer tarafı yapışkan ve ayırıcı bir tabaka ile kaplı rulolar halinde poli(etilen
0
tereftalat) tabaka (a)
3919.90.61.00.11
3919.90.69.00.19
92
92
*
İçine,çapı 100 μm’yi geçmeyen cam balonlar yerleştirilmiş yapışkan bir madde ile
kaplanmış, kalınlığı 1 mm’ den az polivinil klorür levha
0
3919.90.61
3919.90.69
3920.10.89
93
93
25
*
Kalınlığı 70 μm ya da daha fazla olan vinil asetat etileninin kopolimeri ile kalınlığı 5
μm ya daha fazla olan akrilik türün yapıştırıcı kısmının tabanlarından oluşan silikon
disklerinin yüzeylerinin korunmasına mahsus yansıtıcı film (a)
0
3919.90.69
3920.51.00.00.00
95
30
*
Bir tarafı yapışkan bir tabaka ve kaygan bir levha ile kaplı olsun olmasın 50μm veya
daha fazla kalınlıkta fakat 90μm’yi geçmeyen iki eksenli film
0
3920.10.26.00.00
20
*
Bebek bezi, hijyenik havlu veya tamponlar veya tek kullanımlık tıbbi önlüklerin
imalatında kullanılan kalınlığı 20μm veya daha fazla fakat 45μm geçmeyen, kütle
halinde kalsiyum karbonat içeren, polietilen film (a)
0
Vulkanize edilmemiş kauçuk tabakasının iki yüzünün sıvanmasında kullanılan;
polietilen ve etilen ile okt-1-ene'nin kopolimerinin karışımından müteşekkil,kalınlığı
0,20 mm’yi geçmeyen, düzenli romboidal desende kabartılmış film (a)
0
3920.10.26.00.00
3920.10.89.00.00
30
20
*
3920.10.40.00.00
91
*
Bağlantısız ve ince dallandırılmış polietilen liflerinden mamul, %15'i geçmeyen
miktarda selüloz lifleri ile karıştırılmış olsun olmasın, nemlendirme maddesi olarak su
içinde çözünmüş polivinil alkol içeren, nemli levhalar halindeki sentetik kağıt hamuru 0
3920.10.40.00.00
92
*
Vinil asetat ile etilen kopolimeri ve modifiye edilmiş etilen-propilen-elastomer(EPM)
veya modifiye edilmiş etilen-propilen-dien elastomerin (EPDM) karışımlarının
bileşiminden oluşan, her iki yüzü vinil asetat ile etilen kopolimerlerinin filmi ile
kaplanmış veya sıvanmış lamine edilmiş levha veya şerit
0
Polietilen bir tabaka ve poliüretan bir tabakadan oluşan bir tarafında veri ikamesi
değiştirmesi veya dublikasyonu ile yasal olmayan yayıncılığa karşı güvenlik ibareleri
ya da belirlenmiş bir kullanım için resmi işaretleri yer alan ve cam boncukları ile
gömülmüş, sadece retroyansıtıcı aydınlatma aracında görülebilen, diğer tarafında bir
tarafı ya da her iki tarafı ayırıcı bir film ile kaplanmış sıcakta eriyebilen yapıştırıcı
tabaka olan yansıtıcı film
0
Toplam kalınlığı 11,5 µm ya da daha fazla fakat 13,5 µm'yi aşmayan bir tarafında
polietilenin koekstrüde edilmiş bir tabakası bulunan iki eksenli olarak oryente edilmiş
polipropilen film
0
3920.10.89
3920.20.21
3920.20.29.00.00
35
30
91
*
*
*
Monoaksiyel oryente edilmiş film; üç tabakadan oluşan, her tabakası polipropilen ve
etilen ile vinil asetatın bir kopolimerinin karışımından oluşan, aşağıdaki özelliklere
haiz;
kalınlığı 55μm veya daha fazla fakat 97μm’yi geçmeyen
makine istikametinde gerilim modülü 0,75 GPa veya daha fazla fakat 1,45 GPa’ı
geçmeyen
ters yönde gerilim modülü 0,20 GPa veya daha fazla fakat 0,55 GPa’ı geçmeyen
70
0
3920.20.90.00.00
91
*
Bağlantısız ve ince dallandırılmış polipropilen elyaftan mamul, % 15'i geçmeyen
miktarda selüloz elyafı ile karıştırılmış olsun olmasın, nemlendirme maddesi olarak su
içinde çözünmüş polivinil alkol içeren, nemli levhalar halindeki sentetik kağıt hamuru 0
3920.20.90.00.00
92
*
Kalınlığı 181μm veya daha fazla fakat 223μm’yi geçmeyen, propilen ile etilenin
kopolimeri ve bir stiren-etilen-butilen-stiren (SEBS) kopolimerinin karıştırılmasından
oluşan, bir yüzü stiren-etilen-butilen-stiren (SEBS) kopolimeri ve bir polyester
tabakası ile kaplanmış veya sıvanmış, lamine edilmiş levha veya şerit
0
Kalınlığı 0,5 mm veya daha fazla fakat 1 mm’yi geçmeyen, kopma mukavemeti 14,7
MPa veya daha fazla fakat 21 MPa’yı geçmeyen (ASTM D 638 metoduyla
belirlenmiş), genişliği 3,81 m rulolar halinde polipropilen levha
0
Stiren-butadien-stiren’in (SBS) termoplastik elastomeri (TPE) ile polietilen veya
polipropilen karışımı bir filmden oluşan, aşağıdaki özellikleri haiz lamine edilmiş
tabaka veya şerit
kalınlığı 100μm veya daha fazla fakat 200μm’yi geçmeyen
her iki yüzü kalınlığı 20μm geçmeyen polipropilen bir film ile kaplanmış
0
Sadece tek bir polivinil klorür tabakasından oluşan, tek bir yüzüne düzgün piramit
desenleri kazılmış yansıtıcı levha
0
3920.20.90.00.00
3920.30.00.00.00
93
20
*
*
3920.43.10.00.00
3920.49.10.00.00
91
91
*
3920.43.10.00.00
92
*
100 poli(vinilklorür) parçasında 30 veya daha fazla fakat 40'ı geçmeyen plastikleştirici
parça içeren, kalınlığı 60μm veya daha fazla fakat 80μm’yi geçmeyen, üzerinde
mikroskopik ölçekte dahi delik bulunmayan, ultraviyole ışınlarına karşı dayanıklı hale
0
getirilmiş polivinilklorür levha
3920.43.10.00.00
93
*
Tekstil basma şablonlarında kullanılan cinste, rölyef basımlı poli(vinil) klorür levha
3920.43.10.00.00
3920.49.10.00.00
94
93
*
9403 başlığında yer alan eşyanın imalinde kullanılmak üzere, genişliği 1000mm veya
daha fazla fakat 1450mm’yi geçmeyen rulolar halinde, parlak yüzü koruyucu
polietilen bir filmle kaplı, kalınlığı 0,26mm veya daha fazla fakat 1,0mm’yi geçmeyen
her iki yüzü plastik bir tabaka ile kaplı bir veya iki yüzü poli(vinilklorür) içeren
60°’de ışık ölçeği kullanılarak (ISO2813:2000 metoduna göre belirlenmiş) ölçülen
0
düzgün parlaklık düzeyi 70 veya daha fazla olan film(a)
3920.43.10.00.00
3920.49.10.00.00
95
92
*
Polivinilklorür film ve topluca düzgün piramidal bir hat ile kabartılmış diğer plastik
bir film içeren, bir yüzü kaygan bir tabaka ile kaplı yansıtıcı lamine edilmiş tabaka
3920.43.10
96
*
Ev ve işyerlerinde kullanılan buzdolabı ve çamaşır makinası gibi makine ve cihazların
kapı ve panellerinin kaplanmasına mahsus bir poli(etilen tereftalat) tabakası ve bir
renkli poli(vinil klorür) tabakası içeren parlaklık ölçüsü (ISO 2813: 2000 metodu ile
belirlenen) 60 derecelik açıda ışık ölçeği kullanılarak ölçülmüş parlaklık düzeyi 70
0
veya daha fazla olan film (a)
3920.43.10.00.00
97
*
9403 başlığında yer alan ürünlerin imali için düzgün parlaklık seviyesi 7 veya daha
fazla fakat 17’ yi geçmeyen ışık ölçeği kullanılarak 60 derecede ölçülmüş (ISO
2813:2000 metoduna göre belirlendiği şekliyle) en az iki polivinil klorür tabakadan
oluşan toplam kalınlığı 0,5 mm ‘yi geçmeyen kabartılmış tarafı koruyucu bir film ile
kaplı 1400 mm veya daha fazla fakat 1420 mm’ yi geçmeyen genişliğe sahip halkalar
içinde 12μm’den fazla olmayan bir derinlikte kabartılmış film (a)
0
0
0
3920.51.00.00.00
10
*
Ebatları 738 x 972 mm (± 1,5 mm) olan statik olmayacak şekilde kaplanmış poli(metil
0
metakrilat) tabaka
3920.51.00.00.00
20
*
Kalınlığı 3,5 mm veya daha fazla fakat 19 mm’yi geçmeyen, aluminyum trihidroksit
içeren polimetil metakrilat plaka
3920.61.00.00.00
10
*
Film kapasitörlerinin imaline mahsus, kalınlığı 15μm’yi geçmeyen polikarbonat film
(a)
3920.62.19
3920.62.19
01
03
*
Kalınlığı 50 μm veya daha fazla fakat 350 μm’yi geçmeyen, karbon karası içeren özel
bir kattan oluşan renksiz tabaka halinde karma çekilmiş poli (etilen teraftalat)
3920.62.19
3920.62.19
04
06
*
Teyp ses kasetlerinin üretimi için kalınlığı 11 μm’yi geçmeyen polietilen teraftalat
film (a)
71
0
0
0
0
3920.62.19
3920.62.19
3920.62.19
3920.62.19
07
09
11
13
*
*
Kalınlığı 25 μm’yi geçmeyen bir yapıştırıcı ile kaplanmamış ya,
yanlız karışık boyanmış yada
bir tarafı metalize edilmiş ve karışık boyanmış
poli(etilen teraftalat) film
0
Toplam kalınlığı 120 mm’yi geçmeyen, bir veya her iki yüzeyi kütlesi boyunca bir
renklendirici ve/veya UV emici maddeden oluşan, herhangi bir yapıştırıcı madde ile
kaplanmamış, yanlız poli(etilen teraftalat) film
0
3920.62.19
3920.62.19
14
16
*
Pencere filmlerinin üretiminde kullanılmak için bir yüzeyi silikon ile kaplanmış
kalınlığı 20 μm veya daha fazla fakat 30μm’yi geçmeyen poli(etilen teraftalat) film (a) 3
3920.62.19
3920.61.19
17
19
*
Kütlesi boyunca bir renklendirici ve/veya UV emici madde içeren, her bir veya iki
yüzeyi yanlız metalize edilmiş bir tabakadan oluşan, diğer herhangi bir yapıştırıcı
madde ile kaplanmamış, toplam kalınlığı 120 μm’yi geçmeyen yanlız poli (etilen
tereftalat) ın lamine edilmiş filmi
0
Bir veya her iki yüzü modifiye edilmiş polyester ile kaplanmış veya sıvanmış, toplam
kalınlığı 7 μm veya fazla olan fakat 11 μm’yi geçmeyen, metalik pigmentlerden
manyetik tabakalı ve genişliği 8 mm veya 12,7 μm olan video teyplerinin imaline
mahsus poli(etilen tereftalat) film (a)
0
Bir veya iki yüzü vinil akrilat polimer ile kaplanmış olsun olmasın ancak başka
kaplama veya yapışkan madde içermeyen, sadece;
kütlesi boyunca bir renklendirici ve/veya UV emici madde içeren ve
bir yüzü metalize edilmiş
kalınlığı 120 μm’yi geçmeyen tek katlı poli(etilen teraftalat) film
0
3920.62.19
3920.62.19
3920.62.19
3920.62.19
3920.62.19
3920.62.19
3920.62.19
3920.62.19
3920.62.19
3920.62.19
21
23
24
26
27
29
31
33
34
36
*
*
*
*
*
Toplam kalınlığı 120 μm’yi geçmeyen genişliği 100 mm veya daha fazla fakat 115
mm’yi geçmeyen farklı kimyasalları içeren bir veya daha fazla tabaka ile her iki
yüzeyi kaplanmış 3701.20.00 alt pozisyonundaki maddelerin üretimine mahsus
poli(etilen teraftalat) film (a)
0
Bir yüzü metalize edilmiş ve koruyucu tabaka ve beyaz mürekkeple sıvanmış, diğer
yüzü ısıya duyarlı sızdırmaz tabaka ile sıvanmış, genişliği 100 mm veya daha fazla,
fakat 150 mm’yi geçmeyen 3701.20.00 alt pozisyonundaki maddelerin üretimine
mahsus, poli(etilen tereftalattan) film (a)
0
Bir yüzü modifiye edilmiş polyester tabakası ile sıvanmış, kalınlığı 20 μm (± 0,7
mikron) veya 30 μm (± 0,9 mikron) olan, toplam kalınlığı 33 μm veya daha fazla,
manyetik ses teyplerinin üretimine mahsus poli(etilen teraftalat) film (a)
0
3920.62.19
3920.62.19
37
39
*
Kalınlığı 12 μm’yi geçmeyen, bir yüzü kalınlığı 35 μm’yi geçmeyen aluminyum oksit
0
tabakası ile kaplı poli(etilen teraftalat) film
3920.62.19
3920.62.19
41
43
*
Kalınlığı 18 μm veya daha fazla olan fakat 25 μm’yi geçmeyen aşağıdaki özelliklere
haiz: makine yönünde büzülmesi % (0,3 ± 0,1) olan (ASTM D 1204 metoduna göre
belirlenmiş) ters yönde büzülmesi % (0,3± 0,2) olan (ASTM D 1204 metoduna göre
belirlenmiş) olan poli(etilen tereftalat) film
0
Kalınlığı 19 μm’yi geçmeyen veya ağırlıkça 20 gr/m2 veya daha fazla fakat 26,7
gr/m2’yi geçmeyen, ışığa dirençli film imaline mahsus polietilen teraftalat film (a)
0
Her iki tarafı epoksi akrilik reçine ile sıvanmış, toplam kalınlığı 37 μm(±3) μm olan
polietilen teraftalat film
0
Bir yüzü metal ve/veya metal oksit ile kaplanmış, ağırlıkça %0,1 den az aluminyum
içeren, kalınlığı 300 μm’yi geçmeyen ve yüzey direnci mikrometrekare başına 10 000
ohm’u geçmeyen (ASTM D 257-93 metoduyla belirlenmiş) polietilen teraftalat film
0
Işık ölçeği kullanılarak 450 lik bir açıda düzgün yüzey parlaklığı 15 ve 60 derecelik
bir açıda yüzey parlaklığı 18 olan (ISO 2813:2000 metodu ile belirlenen) ve genişliği
1.600 mm veya daha fazla olan mat polietilen tereftalat film
0
3920.62.19
3920.62.19
44
46
*
3920.62.19
3920.62.19
47
49
*
3920.62.19
3920.62.19
51
53
*
3920.62.19
3920.62.19
54
56
*
72
3920.62.19
3920.62.19
57
59
*
Kalınlığı 185 μm veya daha fazla olan fakat 253 μm’yi geçmeyen her iki yüzü
antisitatik bir tabaka ile kaplanmış, kütlesel olarak boyanmış beyaz polietilen teraftalat 0
film
3920.62.19
3920.62.19
61
63
*
Toplam kalınlığı 4,5 μm (+/- 0,16 μm) olan,
elastik modülü (makine yönünde) 12 kg/mm2 (+/- 2 kg/mm2) ve yüzey mukavemeti
(makine yönünde) 28 kg/mm2’den fazla olan ve anti yapışmayan bir kaplamayla çift
eksenli olarak yönlendirilmiş polietilen tereftalat film
0
3920.62.19
3920.62.19
67
69
*
Poliakrilat ve termo-yapışkan bir tabaka üzerine dayandırılmış çizilmeye dayanıklı bir
polikarbonat ve termo yapıştırıcı tabaka ile kaplı, nominal genişliği 790 mm ve toplam
0
kalınlığı 23 μm veya daha fazla fakat 26 μm’yi geçmeyen poli(etilen tereftalat) film
3920.62.19.00.00
3920.69.00.00.00
71
70
*
Toplam kalınlığı 70μm aşmayan ve%95 veya daha fazla yansıtma katsayısı(ASTME1164-94 ve ASTM E 387-95 metodları ile tespit edilmiş,çok katmanlı
poli(metilmetakrilat) ve poli(etilen naftalat)ve poli(etilen teraflat)dış yüzeylerinden
oluşan metalize olmamış yansıtıcı film
0
Lamine edilmiş güneş yansıtıcı otomotiv camı imaline mahsus toplam kalınlığı
51μm(+/-%10)çok katmanlı poli(metil metakrilat) ve poli(etilen teraflat) dış cepheleri
ihtiva eden metalize olmamış yansıtıcı film(a)
0
3920.62.19.00.00
72
*
3920.62.19.00.00
3920.69.00.00.00
73
40
*
Polyester ve polimetil metakrilattan çok renkli film
0
3920.62.19
3920.62.19
74
76
*
Kalınlığı 150μm’yi geçmeyen bir yüzü polikarbonat reçine ile kaplanmış, diğer yüzü
polikarbonat reçine ile kaplanmış titanyum ile metalize edilmiş bir polyester film ve
N,N’-difenil-N,N’-di-m-tolilbifenil-4,4’-ilindiamin içeren diğer tabakalardan oluşan
çok katlı film
0
Çift eksenli olarak yönlendirilmiş, polietilen tereftalat filmden oluşan, bir veya iki
yüzeyi polietilen tereftlat kaplı, kimlik ve kredi kartları ile benzeri ürünlerin (akıllı
kartlar dahil) imaline mahsus lamine edilmiş levha (a)
0
0
3920.62.19.00.00
88
*
3920.62.90
3920.62.90
31
33
*
Kalınlığı 500 μm (± 25 μm) poli(etilen tereftalat) film
3920.62.90.00.00
40
*
Her iki tarafı kimyasal olarak modifiye edilmiş polyester tabaka ile kaplı genişliği 16
mm’yi geçmeyen ve kalınlığı 0,5 mm veya daha fazla fakat 2 mm’yi geçmeyen kopma
mukavemeti 0,7 GPa veya daha fazla (ASTM D 638 metoduyla belirlenmiş) polietilen
0
tereftalat şeritler
3920.69.00.00.00
20
*
Polietilen naftalin-2,6-dikarboksilatlı film
0
3920.69.00.00.00
50
*
Teraftalik asit ile siklohekz-1,4-ilendimetanol ve etan 1,2-diol karışımının
polikondensasyon ürünü, film şeklinde
0
3920.69.00.00.00
60
*
Etilen teraftalat ve etilen izoftalat kopolimerinden film, kalınlığı 2μm’yi geçmeyen
0
3920.91.00.00.00
91
*
Kademeli olarak renklendirilmiş banda sahip poli(vinil butiral) film
3
3920.91.00.00.00
92
*
Ağırlıkça aşağıdakileri içeren polivinil büteral plastikleştirilmiş film:
-%14,5 veya daha fazla fakat %17,5’i aşmayan dihekzil adipat veya
-%14,5 veya daha fazla fakat %28.5’i aşmayan dibütil sebakat
0
3920.91.00.00.00
93
*
Isı yansıtıcı veya lamine edilmiş camların imaline mahsus, aşağıdaki özelliklere sahip,
bir veya her iki yüzü metalize edilmiş polietilen tereftalat film veya sadece dış yüzleri
metalize edilmiş lamine haldeki polietilen tereftalat filmler:
Görülebilir ışık geçirimi % 50 veya daha fazla olan her iki yüzü poli(vinil butiral) bir
tabaka ile kaplanmış fakat bundan başka herhangi bir malzeme veya yapışkan ile
kaplanmamışpoli(vinil butiral) tabaka göz önüne alınmaksızın toplam kalınlığı 0,2
mm’yi geçmeyen (a)
0
73
3920.99.28.00.11
10
*
Güvenlik elbiselerinin yansıtma şeridine geçirmek üzere, cam bilyeler ihtiva eden,
sıcak eriyik yapışkan bir tabaka ile sıvanmış, bir ya da iki tarafı bir bırakma levhası ile
kaplanmış, 1.020 mm ( ± 20 mm) genişliğinde rulolarda, metalize poliüretandan
0
yansıtıcı levha (a)
3920.99.28
3921.90.55
7410.21.00
30
10
30
*
Epoksid reçine ve/veya cam elyaf içermeyen poliimid film,:
-bir veya iki kenarı bakır püskürtülerek metalize edilmiş,
bir veya iki kenarı rafine bakır ile kaplanmış ve bakır püskürtülerek metalize edilmiş
veya
-bir veya iki kenarı bakır tabaka ile kaplanmış
0
-Politetrametilen eter glikol
-Bis(4-isosiyanatsikloheksil metan
-1,4-Butandiol veya 1,3-butandiol
-0.25mm kalınlığında veya daha fazla fakat 5mmden fazla olmayan
-bir tarafı düzenli bir şekilde kabartılmış
ve ayrılmış bir tabaka ile kaplı monoaksiyal oryante edilmiş polimer film
0
3920.99.28
40
*
3920.99.53.00.00
3920.99.59.00.00
00
55
*
Florlanmış plastik malzemeden iyon değişimli membranlar
0
3920.99.59.00.00
20
*
Tamamiyle polivinil alkolden film, kalınlığı 1mm’yi geçmeyen ve ağırlıkça
- vinil asetat olarak değerlendirildiğinde % 2 veya daha az hidrolize olmamış asetat
grupları ve
- plastikleştirici olarak, % 5 veya daha fazla fakat % 25’den daha az gliserol içeren
çatı camları imaline mahsus (a)
0
0
3920.99.59.00.00
25
*
Poli(1-klorotrifloroetilen) film
3920.99.59.00.00
30
*
Kalınlığı 12μm veya daha fazla fakat 400μm’yi geçmeyen klorotrifloroetilen ile etilen
0
kopolimerinden film ve levha
3920.99.59.00.00
35
*
Kalınlığı 1 mm’yi geçmeyen ve genişliği 2,20 m veya daha fazla ve ters yönde kopma
genleşmesi %350 veya daha çok olan tümüyle polivinilalkolden film
0
3920.99.59.00.00
40
*
Her iki yüzü sıvanmış, toplam kalınlığı 1 mm den az olan, çift eksenli yönlendirilmiş
poli(vinil alkol )film
0
3920.99.59.00.00
45
*
Polyester, polietilen ve bir etilen-vinil asetat kopolimerinden çok renkli film
0
3920.99.59.00.00
50
*
Mikro gözenekli olmayan, rulolar halinde, kalınlığı 0,019 mm veya daha fazla fakat
0,14 mm’yi geçmeyen, su buharı geçirmeyen politetrafloroetilen film
0
Soğuk suda çözünebilen 34 µm ya da daha fazla fakat 90 µm'yi geçmeyen 20 MPa
noktasında ya da 45 MPa'yı aşmayan çekme geriliminde, % 250 ya da fazla fakat %
900'ü geçmeyen kopma uzamasına sahip vinil alkol kopolimerinin filmi
0
Kalınlığı 3 mm (±% 15) olan ve spesifik gravitesi 0,09435 veya daha fazla fakat
0,10092’yi geçmeyen poliüretan sünger levhası
0
3920.99.59.00.00
3921.13.10
60
10
*
*
3921.14.00.00.00
10
*
Kalınlığı 350μm’yi geçmeyen,rejenere edilmiş sellülozdan sellülozik film
0
3921.19.00.10.00
91
*
Kalınlığı 100 μm’yi geçmeyen mikro gözenekli polipropilen film
0
3921.19.00
92
*
Kalınlığı 200 mikronu geçmeyen, selüloz asetat ve selüloz nitratın karışımlarından
oluşan mikro gözenekli film
0
Böbrek dializ ekipmanları için filtre imalinde kullanılan dokunmamış mensucatla
desteklenmiş mikro gözenekli politetrafloretilen şerit (a)
0
3921.19.00
93
*
74
3921.19.00
94
*
Bebek bezi ve iç kılıflarının ve benzeri sıhhi malzemelerin üretimi için,kalınlığı 16μm
veya daha fazla fakat 24μm’yi geçmeyen aşağıdakileri ihtiva eden
-ağırlığı 19g/m2(±2g/ m2)
- su buharı iletim hızı günlük 5000g/ m2 veya daha fazla fakat 30000g/ m2 ‘yi
geçmeyen (ASTM D 6701-01 metoduna göre belirlenmiş)
-500gr veya daha az yükte ters yönde%25 veya daha fazla bir uzama
-makine yönünde %50 veya daha fazla fakat %100’ü geçmeyen uzama(ASTM D
0
882-91 metoduna göre belirlenmiş) (a)
3921.19.00
95
*
Kalınlığı 200μm’yi geçmeyen polieter sülfon film
0
3921.19.00
96
*
Kalınlığı 10μm veya daha fazla fakat 40μm’yi geçmeyen rejenere sellüloz bir tabaka
ve kalınlığı 90μm veya daha fazla fakat 140μm’yi geçmeyen polietilen bir tabaka
içeren selüler film
0
3921.90.19.00.00
35
*
Cam elyaf ile güçlendirilmiş, poli(karbonat) ve poli(butilen tereftalat)tan kompozit
plaka
3921.90.19.00.00
45
*
Cam elyaf ile güçlendirilmiş poli(etilen tereftalat) veya poli(bütilen tereftalat)dan
kompozit plaka
0
0
3921.90.60.00.19
5407.71.00.90.19
5903.90.99.90.00
91
20
10
*
Karboksilik asit veya sülfonik asit grupları ile biten perflorlanmış alkoksi yan
zincirlerine sahip trifloroetilen ve tetrafloroetilen’in bir kopolimeri ile kaplanmış veya
sıvanmış, potasyum veya sodyum tuzu şeklinde olsun olmasın, politetrafloretilen’den
0
dokunmuş mensucat
3921.90.60
92
*
Kalınlığı 0,91 mm veya daha fazla fakat 1,12 mm’yi geçmeyen kopma mukavemeti
890 N veya daha fazla fakat 1500 N’yi geçmeyen (ASTM D 751 metoduyla
belirlenmiş), genişliği 3,81 m olan rulolar halinde takviye edilmiş polipropilen levha
0
3921.90.60
93
*
Ev ve işyerlerinde kullanılan buzdolabı ve çamaşır makinası gibi makine ve cihazların
kapı ve panellerinin kaplanmasına mahsus metalize edilmiş yapışkan bir tabaka ile
birleştirilmiş,renkli poli(vinil klorür)bir tabaka ve poli(etilen teraflat)bir tabakadan
oluşan ISO 28 13:2000 metoduna göre tanımlanmış ışık ölçeği kullanılarak 60
0
derecelik açıda ölçülmüş parlaklık düzeyi 30 veya daha fazla fakat 60’dan fazla
olmayan film (a)
3921.90.60
94
*
Toplam kalınlığı 0,8 mm veya daha fazla fakat 1,2 mm'yi aşmayan, akrilik kaplama
içeren ve yüksek yoğunluk polietilen bir tabakaya lamine edilmiş kompozit tabaka
3926.90.91.00.00
3926.90.98
3926.90.98
20
10
15
*
*
*
Ön yüzü poli(vinilklorür)den düzgün piramidal desende kabartılmış, arka yüzü ısı ile
basılmış paralel hatlar veya kafes desenli plastik malzemeden veya bir yüzü plastik
malzeme ile kaplanmış örülmüş veya dokunmuş mensucattan yansıtıcı levha veya
band
0
0
Çapı 4,5μm veya daha fazla fakat 80μm’i geçmeyen divinilbenzen polimerinden
mikroküreler
0
Motorlu araçların süspansiyon sistemlerinde kullanılmak üzere, cam elyaf ile
desteklenmiş ters plastik levha yayı (a)
0
3926.90.98
20
*
85.23 başlığındaki ürünlerin imaline mahsus bant yastığı (a)
0
3926.90.98
25
*
3 µm veya daha fazla fakat 4,6 µm'yi geçmeyen çapta akrilonitril, metakrilonitril ve
izobornil metakrilat kopolimerinin genişletilemez mikrokürecikleri
0
3926.90.98
30
*
8523.11.00, 8523.12.00 ve 8523.13.00 alt pozisyonlarındaki ürünlerin imaline mahsus
kılavuz pim ve kule (a)
0
3926.90.98
35
*
Çapı 1μm veya daha fazla fakat 30μm’yi geçmeyen organik bileşiklere kovalent
bağlanmış polialkilsiloksan mikroküreleri
0
Kalınlığı 600μmveya daha fazla fakat 1200μm yi geçmeyen ve ağırlıkça 21g/m2 ve ya
daha fazla fakat 42 g/m2 yi geçmeyen ters yönlerde perfore edilmiş polietilenin yassı
ürünü
0
3926.90.98
55
*
75
4008.11.00 .00.00
4016.99.99
10
10
*
*
Underwriters Laboratuvarları Yanabilme Standardı UL 94 HF-1 ‘e uygun olan,
kloropren ile harmanlanmış, modifiye edilmiş etilen-propilen-dien (EPDM)’den
vulkanize kauçuk hücreli levhalar veya bloklar
0
Elektrolitik kapasitörlerin üretiminde kullanılan yumuşak kauçuktan sızdırmaz tıpalar
(a)
0
Koyun veya kuzu derileri, yünleri alınmış, dabaklanmış veya yeniden dabaklanmış
fakat daha ileri bir işlem görmemiş, parçalara ayrılmış olsun olmasın, 41.14
pozisyonunda yer alan derilerin dışında kalanlar
0
Keçi ve oğlak derileri, kılları alınmış,dabaklanmış veya yeniden dabaklanmış fakat
daha ileri bir işlem görmemiş, parçalara ayrılmış olsun olmasın, 41.14 pozisyonunda
yer alan derilerin dışında kalanlar
0
Diğer hayvanların derileri, kılları alınmış, dabaklanmadan daha ileri bir işlem
görmemiş, 41.14 pozisyonlarının dışında kalanlar
0
4105.10.10
4105.10.90
4105.30.91
4105.30.99
00
00
00
00
*
4106.21.10
4106.21.90
4106.22.90
00
00
00
*
4106.31.10
4106.31.90
4106.32.10
4106.32.90
4106.40.90
4106.91.00
4106.92.00
00
00
00
00
00
00
00
*
5004.00.10.00.11
5004.00.90.00.11
10
10
*
Tümüyle ipekten bükülmüş iplik, perakende satılacak hale getirilmemiş
2,5
5005.00.10.00.11
5005.00.90.00.11
5402.41.00
10
10
10
*
Tümüyle ipek döküntülerinden bükülmüş iplik, perakende satılacak hale getirilmemiş
0
*
5402.41.00
20
*
5402.49.99.10.11
5402.49.99.20.11
5402.69.90.10.11
5402.69.90.10.12
5402.69.90.10.19
5402.69.90.20.11
5402.69.90.20.12
5402.69.90.20.19
10
10
20
20
20
20
20
20
*
Dokunmamış, bükülmemiş veya büküm katsayısı her bir metrede 22'yi geçmeyen
copolyamid ile poly(hexamethylene adipamide) içeren iki parçalı kıvrılabilir
filamentlerden; 6115.20.11 ve 6115.93.30 alt başlığındaki diz altı çorapları,
6115.20.19 ve 6115.93.91 alt başlığındaki kadın çorapları veya 6115.11.00 alt
başlığındaki taytların imaline mahsus polyamide iplik
M-phenylenediamine ve isophtalic asitten polycondensation ile elde edilen aromatik
polyamidden yalnızca sentetik tekstil liflerinden iplikler
Politetrafloroetilenden çok filamentli iplikler
5402.49.99.10.12
5402.49.99.20.12
30
30
*
Cerrahi ipliklerin imaline mahsus laktik asitli glikol asitin kopolimerlerinden iplikler
(a)
0
5402.49.99.10.13
5402.49.99.20.13
5402.59.90.10.11
5402.59.90.10.12
5402.59.90.10.19
5402.59.90.20.11
5402.59.90.20.12
5402.59.90.20.19
5402.69.90.10.11
5402.69.90.10.12
5402.69.90.10.19
5402.69.90.20.11
5402.69.90.20.12
5402.69.90.20.19
50
50
20
20
20
20
20
20
40
40
40
40
40
40
*
Polivinil alkolden tekstürize edilmemiş filament iplik
0
76
0
0
0
5402.49.99.10.14
5402.49.99.20.14
5402.69.90.10.11
5402.69.90.10.12
5402.69.90.10.19
5402.69.90.20.11
5402.69.90.20.12
5402.69.90.20.19
60
60
10
10
10
10
10
10
*
Tamamen poliglikolik asitten iplikler
0
5402.49.99.10.15
5402.49.99.20.15
70
70
*
Karbon lifli ipliklerin imaline mahsus, uzunluğu 100 m. veya daha fazla, ağırlığı her
metrede 0,12 gr. veya daha fazla fakat 3,75 gr.ı geçmeyen, fitil şeklinde olup 1.000
veya daha fazla fakat 25.000'den az devamlı filament içeren, ağırlık itibariyle % 85
veya daha fazla akrilonitril içeren tek kat sentetik filament iplikler (a)
0
56.07 Pozisyonunda yer alan eşyaların imaline mahsus 55, 110, 165 veya 1.760
desiteksteki bükülmemiş polietilen filament iplikler (a)
0
5402.49.99.10.16
5402.49.99.20.16
80
80
*
5402.49.99.10.17
5402.49.99.20.17
85
85
*
Tamamen poli(tiyo-1,4-fenilen)den bükülmemiş tek kat sentetik filament iplikler
0
5404.10.90.00.00
10
*
Politetrafloroetilenden monofilamentler
0
5404.10.90.00.00
20
*
Poli(1,4-dioksanon)dan monofilamentler
0
5404.10.90.00.00
30
*
Ameliyat ipliği imaline mahsus, 1,3-dioksan-2-one ile 1,4-dioksan-2,5-dione'in bir
kopolimerinden monofilamentler (a)
0
5404.10.90
40
*
67 desiteks veya daha fazla ve hiç bir kesitinin ebatı 1 mm'yi geçmeyen polyester ile
polyüretanın dengeli karışımından monofilamentler
0
5404.10.90
50
*
Enine kesitinin ebatı 0,5 mm veya daha fazla fakat 1 mm'yi geçmeyen polyester veya
poly (butylene terephthalat)'tan fermuar imaline mahsus monofilamentler
0
5404.90.90.00.00
20
*
Poliimid şeritler
0
5407.71.00
10
*
Makina işi işlemeler için polivinil alkol liflerinden dokunmuş mensucat
0
5501.90.90.00.00
10
*
Polivinil alkolden lif
0
5503.10.10
5601.30.00
10
40
*
Uzunluğu 7 mm’yi geçmeyen teraftalik asit, p-fenilendiamin ve 3,4’oksibis(fenilenamin) kopolimerlerinden sentetik sürekli lifler
0
5503.90.10.00.00
5503.90.90.00.00
10
30
*
Asetallenmiş, emülsiyon-polimerize edilmiş polivinil alkol ve polivinil klorürden
oluşan matriks lif yapılı çok bileşenli, bükülmüş lifler
0
5503.90.90.00.00
5506.90.90
5601.30.00
20
10
10
*
Polivinil alkol lifleri, asetallenmiş olsun olmasın
0
5503.90.90.00.00
40
*
Tamamiyle poli (tio-1,4-fenilen)den lifler
0
5601.30.00.00.11
20
*
Uzunluğu 3 mm veya daha fazla fakat 5 mm’yi geçmeyen, 0,56 desiteks, poliester
lifler
0
5601.30.00.00.11
30
*
Uzunluğu 3 mm veya daha fazla fakat 5 mm’yi geçmeyen, 0,11 ve 0,56 desiteks,
akrilik lifler
77
0
5603.11.10.00.00
5603.11.90.00.00
5603.12.10.00.00
5603.12.90.00.11
5603.12.90.00.19
5603.91.10.00.00
5603.91.90.00.00
5603.92.10.00.00
5603.92.90.00.11
5603.92.90.00.19
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
*
5603.11.10.00.00
5603.11.90.00.00
5603.12.10.00.00
5603.12.90.00.19
20
20
20
50
*
Bebek bezleri ve bez astarları ve benzeri sağlık maddeleri üretimi için bükülmüş
polipropilenden veya polipropilen ve polietilenden lifler içeren dokunmamış mensucat
0
(a)
5603.12.90.00.11
5603.12.90.00.19
5603.13.90.00.11
5603.13.90.00.19
5603.14.90.00.00
5603.92.90.00.11
5603.92.90.00.19
5603.93.90.00.11
5603.93.90.00.19
5603.94.90.00.00
30
30
30
30
10
60
60
40
40
30
*
Parça halinde veya dikdörtgen şeklinde kesilmiş, m-fenilen diamin ve izofitalikasitin
polikondensasyonu ile elde edilen aromatik poliamid liflerden dokunmamış mensucat
0
5603.12.90
5603.13.90
60
60
*
Ağırlığı 60 gr/m2’den fazla fakat 80 gr/m2’yi geçmeyen ve hava direnci (Gurley) 8 s
veya daha fazla fakat 36 s’yi geçmeyen (ISO 5636/5 metoduyla belirlenen) bükülmüş
polietilenden dokunmamış mensucat
0
Kalınlığı 550 mikronu ve ağırlığı 80 gr/m²’yi geçmeyen bükülmüş polipropilen
flament ile her bir yüzeyi lamine edilmiş ve melt blown tabakadan oluşan parçalar
halinde ya da sadece kareler veya dikdörtgenler halinde kesilmiş, emprenye
edilmemiş, polipropilenden dokunmamış mensucat
0
Ağırlığı 130 gr/m2 ‘den fazla fakat 200 gr/m2 yi geçmeyen, bükülmüş poliester
filament ile her bir yüzeyi lamine edilmiş, orta katı polikarbonat lifler içeren
dokunmamış mensucat
0
Tuvalet kağıdı imali için her iki tarafı dokunmamış polipropilen ve kağıt hamuru ile
kaplanmış, ağırlıkça %45 veya daha fazla fakat %56 dan fazla olmayan kağıt hamuru
içeren ağırlığı 70g/ m2 veya daha fazla fakat 90g/ m2 yi geçmeyen rulo halinde
polietilen dokunmamış mensucat
0
Ağırlıkça 200 g/m2 veya daha fazla fakat 300 g/2’yi geçmeyen, herbir tarafı
propilenden bükülmüş filamentler ile lamine edilmiş merkezi elastomerik film içeren
dokunmamış mensucat
0
5603.12.90.00.11
5603.12.90.00.19
5603.13.90.00.11
5603.13.90.00.19
5603.92.90.00.11
5603.92.90.00.19
5603.93.90.00.11
5603.93.90.00.19
70
70
70
70
40
40
10
10
*
5603.13.90.00.19
5603.14.90.00.00
40
20
*
5603.13.90
5603.93.90
5603.14.90
80
30
30
*
*
- Kalınlığı 200 mikron veya daha fazla fakat 280 mikronu geçmeyen ve
- Ağırlığı 20 gr/m² veya daha fazla fakat 50 gr/m²’yi geçmeyen parça halinde veya
dikdörtgen şeklinde kesilmiş polivinil alkolden dokunmamış mensucat
0
5603.91.90
30
*
Suda çözülebilen nişasta esaslı bağlayıcı içeren ve ağırlığı 12 veya daha fazla fakat 18
g/m2'den fazla olmayan, suni ipekten dokunmamış mensucat
0
5603.92.90
5603.93.90
5603.94.90
70
50
40
*
Toplam kalınlığı 50 mm yi aşmayan bir veya ikiyüzü bükülmüş polipropilen
flamentler ile lamine edilmiş olsun olmasın polipropilen ve polyesterden devamlı ve
meltblown liflerin çok katlı karışımını içeren dokunmamış mensucatlar
0
5603.92.90.00.11
5603.92.90.00.19
5603.93.90.00.11
5603.93.90.00.19
20
20
20
20
*
Bükülmüş polipropilen liflerle her bir yüzeyi lamine edilmiş, melt blown merkezi
tabakalı termoplastik elastomer ihtiva eden dokunmamış mensucat
0
5603.92.90
50
*
Rulo halinde genişliği 78 mm veya daha fazla fakat 252 mm’yi geçmeyen flopi
disketlerin imaline mahsus staple liflerden dokunmamış mensucat (a)
0
78
5603.94.90.00.00
20
*
Dolma kalem ucu imaline mahsus, uzunluğu 50 cm’yi geçmeyen akrilik lif çubukları
(a)
0
5604.90.00
60
*
Polyester tabaka içeren, bir veya iki yüzü cam boncuk içeren polymer tabaka ile
lamine edilmiş, genişliği maksimum 1,2 mm olan kalınlığı maksimum 0,05 mm olan
şeritler
0
5607.50.90
10
*
Cerrahi ipliklerin imaline mahsus, sterilize edilmemiş, tümüyle poliglikollik asitten,
çekirdekli, örülmüş kalın sicim (a)
0
0
5803.10.00
91
*
Kalınlığı 1.500 mm'den az olan pamuktan gazlı bez
5903.10.90.10.00
5903.10.90.90.00
5903.20.90.10.00
5903.20.90.90.00
5903.90.99.10.00
5903.90.99.90.00
10
10
10
10
20
20
*
İçinde mikro küresel tanecikler bulunan suni plastik bir malzeme ile bir yüzü sıvanmış
veya kaplanmış, örülmüş veya dokunmuş mensucat
0
5903.20.90
20
*
Deniz can kurtarma ekipmanı imalatı için cam boncuklar içeren metalize poliüretan
film ile lamine edilmiş poliester mensucattan şerit (a)
5906.99.90
5907.00.90.00.00
5911.10.00.00.00
10
10
10
*
*
*
Poliamid-6,6 çözgü ipliği ve poliamid-6,6 atkı ipliği,poliüretan ve teraftalik asit
kopolimeri, p-fenilendiamin ve 3,4’-oksibis(fenilenamin) içeren kauçuklu tekstil
kumaşı
İçerisinde çapı 75 mikronu geçmeyen küreler bulunan bir yapışkan ile kaplanmış,
dokumaya elverişli maddelerden mensucat
Filtre edici cihazların imalatı için kullanılan, bir yüzü politetrafloroetilen film ile
sıvanmış veya kaplanmış, poliester ihtiva etmeyen,sentetik lifler arasına yayılmış
katalitik parçacıklar içersin içermesin , iğne ile zımbalanmış sentetik liflerden keçeler
(a)
0
0
0
0
5911.90.90.00.11
5911.90.90.00.12
5911.90.90.00.19
10
10
10
*
Emdirilmiş politetrafloroetilen iplik ve şerit, yağlanmış veya grafitlenmiş olsun
olmasın
5911.90.90.00.12
8421.99.00.00.19
30
92
*
Ters osmoz yolu ile suyun arıtılmasına mahsus makinaların, et kalınlığı 5 mm veya
daha fazla olan bir silindir kap içine yerleştirilmiş olsun olmasın, et kalınlığı 4 mm’yi
geçmeyen silindir plastik bir kap içine alınmış ve bir tambur etrafına sarılı dokunmuş
veya dokunmamış mensucattan malzeme ile içten desteklenmiş, esasen plastik esaslı
membranlardan müteşekkil parçaları
0
Ebatları 31x31 cm’yi geçmeyen, kare şeklinde kaplanmış, yuvarlak kenarlı, örülmüş
polipropilen monofilamentlerden steril meshimplant
0
Monte edilmemiş, kalınlığı 20 mm'den az otomatik vites kutusu ve debriyajlarda
kullanılan sürtünme elemanları imaline mahsus, sürtünme balatası (a)
0
Herbir lifi ağırlık itibariyle
-%12 veya daha fazla diboron trioksit,
-%26 veya daha az silikon dioksit ve
-%60 veya daha fazla dialuminyum trioksit içeren devamlı seramik liflerden iplik
0
Ağırlık itibariyle % 99’dan fazla saflıkta, levha, çubuk, blok veya tabaka şeklinde
berilyum oksit
0
Yarı iletken malzemelerin üretimi için oksidasyon ve difüzyon fırınlarının içinde
kullanılan silisyum karbür reaktör tüpleri ve tutamakları
0
Manyetik kafa imalatında kullanılan, ebatları 48x48 mm’yi geçmeyen veya çapı 125
mm’yi geçmeyen dialuminyum trioksit ve titanyum karbürden levha (a)
0
6307.90.10.00.00
6813.90.00
6903.20.90
6914.90.90
10
10
10
10
*
*
*
6903.90.90
6909.19.00
10
40
*
6903.90.90
20
*
6909.12.00
6909.19.00
20
30
*
*
0
Kesitinin her cm²'sinde birden az olmamak üzere iki ucu açık veya bir ucu kapatılmış,
en az bir devamlı kanal bulunan, toplam hacmi 65 lt’yi geçmeyen gözenekli kordiyerit
0
veya saf mullit seramik parçalardan oluşan katalizör destekleri
79
6909.19.00
6914.90.90
50
20
*
Ağırlık itibariyle
-%2 veya daha fazla diboron trioksit
-%28 veya daha az silikon dioksit ve
-%60 veya daha fazla dialuminyum trioksit içeren seramik oksit devamlı liflerden
oluşan seramik eşya
0
6909.19.00
60
*
Silisyum Karbür ve Silikon karışımlı gözenekli seramik parçalarından oluşan, Mohs
skalasında 9’dan az sertlikte, toplam hacmi 65 litreyi geçmeyen, sonundaki kesit
yüzeyinin her cm2si için bir veya daha fazla kapalı kanallı katalizatörler için destekler 0
6914.90.90
30
*
125 μm’den daha fazla çapı olan, zirkonyum dioksit ve silikon dioksit’den elde edilen
saydam seramik mikroküreler
0
7002.10.00
10
*
Çapı 20,3 mm veya daha fazla fakat 26 mm’yi geçmeyen E-cam topları
0
7006.00.90
10
*
Sıvı kristal göstergelerin (displays) imaline mahsus; kalınlığı 1,2 mm’yi geçmeyen,
boyutları 260 x 320 mm veya daha fazla fakat 400 x 400 mm’yi geçmeyen bir yüzü
krom ve/veya kalay dioksit ve diindiyum trioksit karışımı ile sıvanmış cam tabaka (a)
0
7006.00.90
20
*
Sıvı kristal göstergelerin (displays) imaline mahsus, dış ebatları 320x352 mm veya
daha fazla olan fakat 320x400 mm’yi geçmeyen ve toplam kalınlığı 1,1mm (±0,1mm)
olan kırmızı, mavi ve yeşil pikselli (piksel) cam tabakalarından müteşekkil renkli filtre 0
(a)
7006.00.90
30
*
Sıvı kristal göstergelerin (displays) imaline mahsus, kalınlığı 0,6 mm veya daha fazla
fakat 1,2 mm’yi geçmeyen, ebatları 320x352 mm veya daha fazla fakat 320x400
mm’yi geçmeyen kaplanmamış cam plaka (a)
0
PDP video monitör ve televizyon setleri üretiminde kullanılmak üzere, bir veya iki
kenarında opsiyonel ek yansıtıcı olmayan (anti-reflex) tabakalı, bir ağ film ve bir kızıl
ötesi (near-infrared) emici film veya püskürtülmüş bir iletken tabaka ile tezyin
edilmiş, diagonal uzunluğu 81,28 cm (± 1,5 cm) veya daha fazla, fakat 185,42 cm’i (±
1,5 cm) geçmeyen temperlenmiş camdan oluşmuş cam plaka (a)
0
PDP video monitör ve televizyon setleri üretiminde kullanılmak üzere, bir veya iki
kenarında opsiyonel ek yansıtıcı olmayan (anti-reflex) tabakalı, bir ağ film ve bir kızıl
ötesi ((near-infrared) emici film veya püskürtülmüş bir iletken tabaka ile tezyin
edilmiş, diagonal uzunluğu 81,28 cm (± 1,5 cm) veya daha fazla, fakat 185,42 cm’i (±
1,5 cm) geçmeyen birlikte lamine edilmiş iki sandvic plakadan oluşmuş cam plaka (a)
0
Dış çapı 121 mm'den fazla fakat 125 mm’yi geçmeyen stipile edilmiş ön refraktörlü
veya prizmatik elemanlardan oluşan ön refraktörlü cam mercekler
0
7007.19.20
7007.29.00
7011.10.00
10
10
10
*
*
*
7011.10.00
7011.90.00
20
10
*
7011.20.00
25
*
7011.20.00
40
Dış çapı 121 mm'den fazla fakat 125 mm’yi geçmeyen parabolik cam yansıtıcılar
0
*
Köşegen uzunluğu 912mm (±5mm), kapatılmış köşesinden boyun sonuna uzaklığı
454.3mm(±5mm) olan katod ışın tüpleri için cam zarflar
0
Renkli katot ışın tüpleri üretimine mahsus,
- Köşegen uzunluğu 366,4 mm (±1,5 mm) ve ebatları 246,4 x 315,4 mm (±1,5 mm),
- Köşegen uzunluğu 391 mm (± 1,5 mm) ve ebatları 261,4 x 326,8 mm (± 1,5 mm),
- Köşegen uzunluğu 442 mm (± 1,5 mm) ve ebatları 293,4 x 369,2 mm (± 1,5 mm),
- Silindirik bir eğimi olan, köşegen uzunluğu 544,5 mm (± 1,6 mm) ve ebatları 358 x
454 mm (± 1,6mm)
- Köşegen uzunluğu 570,5 mm (± 1,6 mm) ve ebatları 360 x 486 mm (± 1,6 mm),
- Silindirik bir eğimi olan, köşegen uzunluğu 629,8 mm (± 3mm) ve ebatları 406,5 x
519 mm (± 2mm) veya
- Köşegen uzunluğu 753 mm (± 1,6 mm) ve ebatları 471 x 640 mm (± 1,6 mm)
olan ve bir kenarı yükseltilmiş cam yüzey tabaka (a)
0
80
7011.20.00
7011.20.00
7014.00.00
75
80
10
*
*
*
Renkli katot ışın tüpleri üretimine mahsus,
- Köşegen uzunluğu 604,5 mm(±3 mm) ve ebatları 340 x 541 mm(± 2 mm),
- Köşegen uzunluğu 639,3 mm (± 3 mm) ve ebatları 413,6 x 527 mm(± 2 mm),
- Köşegen uzunluğu 708 mm(± 3 mm) ve ebatları 404 x 633 mm (± 2 mm),
- Köşegen uzunluğu 723 mm (± 3 mm) ve ebatları 477 x 602 mm (± 2 mm ) veya
- Köşegen uzunluğu 812,8 mm (± 3mm) ve ebatları 463,8 x 725,5 (± 2mm),
silindirik bir eğimi olan cam yüzey tabaka (a)
0
Nominal boyun çapı 13,20,29 veya 37 mm, köşegen uzunluğu 3,8 cm veya daha fazla
fakat 51 cm'yi geçmeyen monokrom katot ışın tüpleri imali için cam ampüller
0
Optik tarzda işlenmemiş, sinyalizasyon camları dışındaki camdan optik elemanlar
(70.15 pozisyonundakiler hariç)
0
7019.12.00
10
*
Ağırlık itibariyle ateşleme kaybı % 4 veya daha fazla fakat % 8’i geçmeyen (ASTM D
2584-94 metoduyla belirlenen), 2600 teks veya daha fazla fakat 3300 teks’ten fazla
olmayan fitiller
0
7019.12.00
15
*
Diğer maddelerle karıştırılmış olsun olmasın poliüretan bir tabaka ile sıvanmış 650
teks veya daha fazla fakat 2500 teksi geçmeyen fitiller
0
7019.12.00
30
*
Stiren-butadiyen kauçuk (SBR) tabakası ile sıvanmış 1693 teks (± %10) olan fitiller
0
7019.12.00
40
*
Karbon ile sıvanmış 2040(±%10) teks olan fitiller
0
7019.12.00
50
*
Akrilik kopolimer bir tabaka ile sıvanmış 392 teks veya daha fazla fakat 2884 teksi
geçmeyen fitiller
0
7019.12.00
60
*
Parafin tabakası ile sıvanmış 517 teks veya daha fazla fakat 3569 teksi geçmeyefitiller 0
7019.12.00
70
*
Poli(sodyum akrilat) ve poli(akrilik asit)bir tabaka ile sıvanmış 417 teks veya daha
fazla fakat 3180 teksi geçmeyen fitiller
0
İçindeki filamentlerin çapı 3μm veya daha fazla fakat 5,2μm’i geçmeyen, azami çapı
3,5 veya 4,5μm olan devamlı bükülmüş cam liflerinden elde edilen, elastomerlere
yapışkanlığı artırmak için işleme tabi tutulanlar hariç, 33 teks veya bunun katları (±%
7,5) iplik
0
İçindeki filamentlerin çapı 4,2μm veya daha fazla fakat 5,8μm’i geçmeyen, azami
çapı 5μm olan devamlı bükülmüş cam liflerinden elde edilen, numarası 22 teks (±
%7,5) olan iplik
0
İçindeki filamentlerin çapı 5,1μm veya daha fazla fakat 6,9μm’i geçmeyen, azami
çapı 6 μm olan devamlı bükülmüş cam liflerinden elde edilen, numarası 33, 34 veya
51 teks (± %7,5) veya bunların katları olan iplik
0
7019.19.10
7019.19.10
7019.19.10
10
30
40
*
*
*
7019.19.10
50
*
Elektrikli laminatlardan dokunmuş mensucat imali için içinde ağırlıklı olarak çapı 8,1
μm veya daha fazla fakat 9,9 μm yi aşmayan filamentler bulunduran 9μm lik nominal
bir çapta devamlı bükülmüş cam filamentlerden elde edilen 68 veya 74 teks (± %7) E0
cam iplik (a)
7019.39.00
30
*
Toplam kalınlığı 1mm.yi geçmeyen bir tarafı plastik bir film ve diğer tarafı plastik bir
tabaka ile kaplı ağırlıkça 12,7 mm. (± 0,2 mm) uzunlukta ve 16 μm (± 1 μm) çapta %
40 veya daha fazla fakat % 60’ı aşmayan cam lifler içeren, cam lifli ve polipropilen
bir tabaka ihtiva eden levha
0
Kıyılmış cam fiber ve termoplastik polimerden oluşan, bir yada her iki kenarı
koruyucu bir plastik film ile kaplı olsun olmasın, ağırlıkça % 30 veya daha fazla fakat
% 70’den fazla olmayan 16 μm (+/- 1 μm) çapında cam lifleri içeren, levha
0
7019.39.00
40
*
7019.90.10
10
*
Çoğunluğunun çapı 3,5μm’den az olan dokumaya elverişli olmayan cam lifleri
0
7019.90.10
10
*
Çoğunluğunun çapı 4,6μm’den az olan dokumaya elverişli olmayan cam lifleri
0
81
7019.90.10
20
*
Duman arıtmada kullanılan katalizör üretimi için uzunluğu 3 mm’yi geçmeyen ve çapı
0
5μm olan dokumaya elverişli olmayan E-cam lifleri (a)
7019.90.99
10
*
En azından resorsinol-formaldehit reçine ve klorosulfonatlanmış polietilen içeren bir
lateks ile kaplanmış ve bükülmüş cam filament ipliklerden elde edilen, plastik veya
kauçuk ile emprenye edilmiş cam kordon
0
Bükülmüş cam filament ipliklerinden elde edilmiş, en az resorsinol-formaldehidvinilpiridin reçine ve akrilonitril-bütadien kauçuk (NBR)’den oluşan bir lateks ile
kaplanmış kauçuk veya plastik emdirilmiş cam kord
Safir üstünde silikon disk
0
0
Ferro-siliko-krom
0
7019.90.99
20
*
7116.20.90
10
*
7202.50.00.00.00
00
7202.99.80
10
*
7409.19.00
10
*
7410.21.00
10
*
Ağırlıkça %55 veya daha fazla silikon ve %25 veya daha fazla nitrojen içeren
nitrürlenmiş ferro-silikon
Dolgu maddesi olarak aluminyum oksit veya titanyum dioksit kullanılmış veya cam
elyaf mensucat ile takviye edilmiş, her iki yüzü bakır folyo ile lamine edilmiş
politetrafloroetilen levha veya tabaka
0
Dolgu maddesi olarak aluminyum oksit veya titanyum dioksit kullanılmış veya cam
elyaf mensucat ile takviye edilmiş her iki yüzü bakır folyo ile kaplanmış
politetrafloroetilen levha veya tabaka
0
0
7410.21.00
40
*
- Herbir kenarı cam elyaf kumaş ve epoksi reçine ile emdirilmiş bir merkezi kağıt
tabakasından oluşan veya
- Bir yada her iki kenarı maksimum 0,15 mm kalınlığında bakır ile kaplı fenolik reçine
0
ile emdirilmiş çok katlı kağıttan oluşan tabaka veya levhalar
7419.99.00
7616.99.90
91
60
*
-1 mg/kg veya daha az sodyum içeren
-Bakır veya alüminyum destek üzerine monte edilmiş molibden silisid dolgulu disk
7419.99.00
7616.99.90
92
70
*
7419.99.00
7616.99.90
93
80
*
7605.19.00
10
*
7606.11.10
7606.11.91
7606.11.93
7613.00.00
8708.99.98
20
20
20
20
10
*
*
*
-100μg/kg veya daha az sodyum içeren
-Bakır veya aluminyum destek üzerine monte edilmiş, tungsten veya ağırlık olarak
%90 tunsgten ve %10 titanyum alaşımından dolgulu disk
-50μg/kg veya daha az sodyum içeren
-Bakır veya aluminyum destek üzerine monte edilmiş, titanyum dolgulu disk
Kalınlığı 0,032 mm veya daha fazla fakat 0,117mm’yi geçmeyen bakır tabaka ile
kaplanmış çapı 2 mm veya daha fazla fakat 6 mm’yi geçmeyen alaşımsız alüminyum
tel
0
0
0
0
Yansıtıcı bir film, şeffaf bir poliüretan üst kaplama, seramik anti-kaydırıcı parçacıklı
ve örgülü alaşımsız aluminyum bant
0
Motorlu taşıtların gövdelerinde kullanılmaya mahsus, bant-anodik oksidasyon ile
muamele edilmiş, ağırlık itibariyle % 99,9 saflıkta ve 3 mm’den az kalınlıkta, derin
aşınımlı aluminyum şerit (a)
0
Boş ağırlığı 64 kg'ı geçmeyen, 172 lt (+/- %10) kapasiteli, üst üste sarılmış epoksi karbon elyaf bileşiğinin içine tamamen derj edilmiş, sıkıştırılmış doğalgaz veya
hidrojen için dikişsiz aluminyum kaplar
0
7616.99.90
15
*
Uçak parçaları imalinde kullanılan tipte aluminyum bloklar (honeycomb)
0
7616.99.90
50
*
8523.20.10 alt pozisyonundaki eşyaların imaline mahsus, kalınlığı 0,84 mm’yi
geçmeyen alaşımlı aluminyumdan diskler (a)
0
82
7905.00.00
8103.90.90
10
10
8104.11.00
00
8104.90.00
10
8104.90.00
20
*
*
*
*
Bir yüzeyi zımparalanmış ve parlatılmış ve diğer yüzü epoksi reçine ile sıvanmış,
dikdörtgen veya kare şeklinde, uzunluğu 300 mm veya daha fazla fakat 2.000 mm’yi
geçmeyen ve genişliği 300 mm veya daha fazla fakat 1.000 mm’yi geçmeyen ve,
- 10 mg/kg veya daha az demir
- 10 mg/kg veya daha az kurşun
- 700 mg/kg veya daha fazla fakat 900 mg/kg'ı geçmeyen aluminyum ve
-500 mg/kg veya daha fazla fakat 900 mg/kg’ı geçmeyen magnezyum içeren
hassaslaştırılmış baskı plakaları üretimi için çinko alaşımından levha (a)
0
Yalnız tantaldan veya ağırlık olarak % 3,5 veya daha az tungsten ihtiva eden tungsten
ve tantal alaşımından mamul kaynak edilmiş tüp
0
Ağırlık itibariyle en az %99,8 magnezyum içeren işlenmemiş(ham) magnezyum
0
Ebatları 1.500 x 2.000 mm’yi geçmeyen, bir yüzü ışığa duyarsız epoksi reçine ile
sıvanmış, zımparalanmış ve parlatılmış magnezyum saclar
0
Uzunluğu 800 mm veya daha fazla fakat 2900 mm'yi geçmeyen ve genişliği 15 mm
veya daha fazla fakat 70 mm'yi geçmeyen kalıptan çekilmiş magnezyum profiller
0
0
8108.20.00
10
*
Sünger görünüşlü titanyum
8108.30.00
10
*
Ağırlıkça %1 veya daha fazla fakat % 2’ den fazla olmayan aluminyum içerenler hariç
titanyum ve titanyum alaşımlarının atık ve hurdaları
0
8108.90.50
10
*
Ağırlıkça %1 veya daha fazla fakat % 2’yi geçmeyen aluminyum içeren, levha veya
çubuk halinde kalınlığı 0,49 mm veya daha fazla fakat 3,1 mm’yi geçmeyen genişliği
1000 mm veya daha fazla fakat 1254 mm’yi geçmeyen 8714.19.00 pozisyonunda yer
alan eşyaların üretimine mahsus aluminyum ve titanyum alaşımı (a)
0
8108.90.50
20
*
Ağırlıkça %2,5 veya daha fazla fakat % 3,5’u geçmeyen aluminyum ve % 2 veya daha
fazla fakat %3’ü geçmeyen vanadyum içeren levha veya çubuk halinde kalınlığı 0,6
mm veya daha fazla fakat 0,9 mm’yi geçmeyen genişliği 1000 mm’yi geçmeyen
8714.19.00 pozisyonundaki eşyaların üretimine mahsus titanyum,aluminyum ve
0
vanadyum alaşımı (a)
8109.20.00
10
*
Kimya sanayi için tüp imalinde kullanılmaya mahsus ağırlıkça % 0,01’den fazla
hafniyum içeren, külçe halinde alaşımsız zirkonyum (a)
0
0
8110.10.00
10
*
Külçe halinde antimon
8112.19.00
10
*
Ağırlık itibariyle % 94 veya daha fazla saflıkta çubuk, levha ve sac halindeki berilyum 0
8112.99.30
10
*
Çubuk şeklinde niobyum (kolombiyum) ve titanyum alaşımı
0
8309.90.90
10
*
136.5 mm (± 1 mm) çapında delikli alüminyum açma halkası.
0
8401.30.00
20
*
Nükleer reaktörlerde kullanılan ışıma yapmayan altıgen yakıt modülleri (elemanları)
(a)
0
8407.31.00
10
*
Çift darbeli içten yanmalı motor, silindir hacmi 30 cm3ü geçmeyen, 8711.10.00 alt
pozisyonlarında yer alan taşınabilir motorlu skuterlerin imaline mahsus. (a)
0
Çift darbeli içten yanmalı motor, silindir hacmi 125 cm3ü geçmeyen, 8433.11.00 alt
pozisyonunda yer alan taşınabilir motorlu skuterlerin imaline mahsus. (a)
0
İki veya üç silindirli, 15 kW’yı geçmeyen dizel motorlar, ısı kontrol sistemleri ile
müteşekkil araçların imaline mahsus. (a)
0
8407.90.10
8408.90.41
8408.90.43
20
20
20
*
*
*
Dört silindirli, 30 kW’yı geçmeyen dizel motorlar, ısı kontrol sistemleri ile müteşekkil
araçların imaline mahsus. (a)
0
83
8414.30.89
8414.59.20
8414.90.00
8414.90.00
8418.99.90
20
20
20
30
91
*
*
*
*
*
Açık milli pistonlu kompresör, ısı kontrol sistemleri ile müteşekkil araçların imaline
mahsus. (a)
0
170 mm. (± 10 mm.) çapı ve 50 mm. (± 0,10 mm.) yüksekliği olan eksenel vantilatör,
8525 alt pozisyonunda yer alan ürünlerin imaline mahsus. (a)
0
Aluminyum pistonlar, bir kısmı politetrafloroetilen ile kaplanmış, motorlu araçların
klimalarının (air-condition) kompresörlerinde kullanılmaya mahsus. (a)
0
Basınç-düzenleme sistemi, motorlu araçların klima (air-condition) kompresörlerinde
kullanılmaya mahsus. (a)
0
Kaynaklanmış soğutma mikro elemanları, aluminyum alaşımlı, kondansörlerin
imaline mahsus. (a)
0
8419.19.00
10
*
Motorlu araçlar için ısı akümülatörü, soğutma kapasitesi 41 ile 10 I arasında olan.
0
8419.89.98
10
*
İki ucu petek şeklinde olan ve bir boru bağlayıcı ile çevrelenmiş plastik tüpler
topluluğundan oluşan doldurma tüpü demetleri.
0
8421.99.00
91
*
Ters osmoz yolu ile suyun arıtılmasına mahsus makinaların bir ucu suni plastik madde
bloğunun içine yerleştirilmiş diğer ucu ise suni plastik bir madde bloğunun içinden
geçen, geçirgen duvarlı suni plastikten içi boş bir elyaf demetinden müteşekkil
0
parçalar, bir silindir muhafaza içinde yer alsın almasın.
8421.99.00
93
*
8421.99.00
95
*
Gaz karışımlarından gazların arıtılması veya ayrılması için kullanılan ayırıcı
cihazların parçaları, delikli olsun olmasın boyu 300 mm veya daha fazla olan fakat
3.700 mm.yi geçmeyen ve çapı 500 mm veya daha az olan bir kap içerisine alınmış
geçirgen içi boş lif demetlerinden müteşekkil olan.
Çapı 70 mm. (± 2 mm.) ve uzunluğu 520 mm. (± 5 mm.) olan kapalı plastik bir kap
içindeki esas itibariyle naylon-6 ipliklerini içeren manyetik dağıtım filtrasyonu için
ekipman parçaları.
8422.30.00
8479.89.97
10
30
*
8439.99.10
8439.99.90
10
10
*
0
0
İnk-jet yazıcı kartuşlarının imaline mahsus makina ve teçhizatlar, enjeksiyon presleri
hariç. (a)
0
Emme-silindiri kovanları, delinmemiş çelik alaşımlı borular halinde, uzunluğu 5.207
mm veya daha fazla ve dış çapı 754 mm veya daha çok olan, kağıt veya karton üreten
makinaların imaline mahsus. (a)
0
8454.30.10
10
*
Basınç altında yarı sıvı formda (Thixotropic form) metal alaşımları kalıplama
makinaları.
0
8455.90.00
10
*
Soğuk hadde değirmeni için helozonik döndürme cihazı.
0
8456.10.90
10
*
Silindirik tüplerin yüzeyindeki noktacıkları kesmek için lazerle çalışan makina ve
aletler, "Stents" olarak da adlandırılan endo-vasküler protezlerin imaline mahsus. (a)
0
8473.40.19
20
*
Termal yazıcı kafası.(D 1)
0
8477.80.99
10
*
39.21 pozisyonundaki ince plastik tabakaların yüzey tadilatı veya dökümüne mahsus
makinalar.
0
Motor, bir yüzey üzerine monte edilmiş olsun-olmasın, 8525.20.91 veya 8527.90.92
alt pozisyonlarında yer alan ürünlerin imaline mahsus. (a)
0
Hava kontrol valfi, yakıt enjeksiyonlu motorlarda boş (idle) hava akışını düzenleyen,
bir atlama (stepping) motoru ve bir valf milinden oluşan.
0
Ağırlığı 215 ton'dan fazla olan bütün olarak dövülmüş ve kabaca şekillendirilmiş
jeneratör ve türbin milleri.
0
8479.89.97
8501.10.99
20
78
*
8481.80.59
10
*
8483.10.95
20
*
84
8483.40.51
8483.40.59
8483.40.90
8501.10.99
8501.10.99
8501.10.99
8501.10.99
8501.10.99
8501 10 99
8501 10 99
8501 10 99
8502.40.00
20
20
20
54
59
73
77
79
81
82
83
20
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
8433.11.51 alt pozisyonunda yer alan oturaklı kendinden hareketli çim kesme
makinalarının üretiminde kullanılan tekerlek akslı diferansiyeli olan vites kutusu (a)
0
8433.11.51 alt pozisyonunda yer alan oturaklı kendinden hareketli çim kesme
makinalarının üretiminde kullanılan hidro pompalı ve tekerlik akslı difransiyelli
hidrostatik hız değiştirici (a)
0
DC motor, fırçasız, dış çapı 25,4 mm.yi geçmeyen, hızı (rated speed) 2.260 (±% 15)
veya 5.420 (±% 15) devir/dak., besleme gerilimi 1,5 veya 3 V olan.
0
Kademeli DC motor, 1,8 ° (±0,09 °) kademe açılı, 0,156 Nm veya daha fazla tutma
torklu, dış boyutları 43 x43 mm.yi geçmeyen kavrama flanşlı, çapı 4mm. (±0,1 mm)
olan torna aynalı, iki fazlı sarımlı ve çıktısı 5 W.ı geçmeyen.
0
DC motor, bir taban plakası üzerine yerleştirilmiş olsun olmasın, 8471.70.53 alt
pozisyonunda yer alan ürünlerin imaline mahsus. (a)
0
DC motor, fırçalı, karakteristik dönüş torku 0,004 Nm. (± 0,001 Nm.), kavrama flanş
çapı 32 mm. (± 0,5 mm.) ve mil çapı 2 mm. (± 0,004 mm.) olan, dahili rotorlu, üç faz
sarımlı, hızı (rated speed) 2.800 (± % 10) devir/dak. olan, 12 V. (± % 15) besleme
gerilimli.
0
DC motor, fırçalı, dahili rotorlu, üç faz sarımlı, sıcaklık aralığı en az -20 °C ile + 70
°C arasında olan
0
Kademeli DC motor, 1,8 ° veya daha fazla kademe açılı, 0,5 mNm veya daha fazla
tutma torklu, dış boyutları 22 x 68 mm.’yi geçmeyen kavrama boyunduruklu, iki fazlı
sarımlı ve çıktısı 5 W.ı geçmeyen.
0
DC motor, fırçasız, dış çapı 29 mm.’yi geçmeyen, hızı (rated speed) 1.500 (± % 15)
veya 6.800 (± % 15) rpm. olan, 2 veya 8 V besleme gerilimli.
0
D.C. akımlı çok fazlı elektrik motoru, fırçasız, hesaplanabilir 600 rpm ile 31 W (+/- 5
W) normal güç sürücülü (devir/dakika), Hall etkisi kullanan sensörleri olan elektronik
devre ekipmanlı (elektrik güç dümen motoru)
0
Dönel (rotary) konvertör, ferrit nüveli, 2 veya 6 sarımlı ve 0,1 mm çaplı bobinleri
olan, esnek bir baskılı devreye bağlı.
0
Rotor, iç kısmında bir veya iki manyetik halkası olan çelik bir halka içinde biraraya
getirilmiş olsun olmasın.
0
8503.00.91
8503.00.99
31
32
*
8503.00.99
31
*
Dış çapı 16 mm.yi geçmeyen bir elektrik motorunun tespit edilmiş (stamped)
kollektörü.
0
8504.40.90
20
*
Doğru akımdan doğru akıma dönüştürücü.
0
8504.40.90
30
*
Statik konvertör, yalıtılmış girişli çift kutuplu transistörlü (IGBT) güç anahtarı içeren,
muhafazasında, 8516.50.00 alt pozisyonunda yer alan mikrodalga fırınların imaline
mahsus. (a)
0
0
8504.50.95
20
*
Bobin, endüktansı 62 mH. yi geçmeyen.
8504.50.95
30
*
Çok katmanlı yekpare bobinler, dış boyutları 1,8 x 3,4 mm.yi geçmeyen SMD (yüzeye
monteli cihaz) tipi bir muhafaza içinde, 8517.11.00; 8525.20.91; 8527.90.92 alt
pozisyonlarında yer alan ürünlerin imaline mahsus. (a)
0
8504.90.11
10
*
Ferrit nüveler, saptırma boyunduruğu dışında kalanlar
0
8504.90.18
32
*
Dönel (rotatif) transformatör aksamı, bakır kabloyla sarılmış dairesel yivli bir ferrit
nüve içeren.
0
85
8505.11.00
31
*
455 mT. (±15mT.) bakiye mıknatıs değerine sahip ferrit mıknatıs.
0
8505 11 00
33
*
Neodmiyum-mıktanıs diskleri, çapı 90 mm.’yi aşmayan, ortasında bir deliği olsun
veya olmasın.
0
8505.19.90
31
*
Neodmiyum-ferro halka, dış çapı en fazla 13 mm., iç çapı en fazla 9 mm. olan.
0
8505.19.90
32
*
Defleksiyon bobinleri üretiminde kullanılan mıktanıs (a)
0
8505.90.10
91
*
Hareketli nüvesi olan solenoid, 0,08 A.lik bir nominal doğru akımda 24 V.luk nominal
0
besleme gerilimi ile çalışan, 85.17 pozisyonunda yer alan ürünlerin imaline mahsus.
(a)
8505.90.10
92
*
Otomotiv motorlarında kelebek levhasını elektro-mekanik olarak harekete geçiren
cihaz.
0
8506.50.90
10
*
Lityum iyot tek hücreli pil; boyutları azami 9x23x45 mm. olan, gerilimi 2,8 V.u
geçmeyen.
0
8506.50.90
20
*
Entegre devreler için bir sokete gömülmüş (pil-tamponlanmış soket) azami 2 lityum
pilden meydana gelen birim, azami 32 bağlantılı ve bir kontrol devresine bağlı.
0
Boyutları en fazla 28x45x15 mm olan ve kapasitesi 1,05 Ah.den az olmayan lityumiyodin veya lityum-gümüş vanadyum oksit tek hücreli batarya.
0
Tekrar doldurulabilen bataryaların imaline mahsus, kalınlığı 12 mm.yi, eni 36 mm.yi
ve uzunluğu 69 mm.yi geçmeyen dikdörtgen akümülatörler. (a)
0
Tekrar doldurulabilen bataryaların imaline mahsus, nominal kapasitesi en az 1.000
mA/h., dış çapı 14,5 mm. (± 1 mm.), uzunluğu 65,3 mm. (± 1,5 mm.) olan, silindirik
nikel-kadmiyumlu akümülatörler. (a)
0
Tekrar doldurulabilen bataryaların imaline mahsus, dış çapı 14,5 mm.’yi geçmeyen,
silindirik nikel-hidrit akümülatörler. (a)
0
8506.50.90
30
*
8507.30.20
8507.80.20
8507.80.30
8507.80.80
20
20
20
20
*
8507.30.20
30
*
8507.80.20
30
*
8507.80.30
30
*
Tekrar doldurulabilen bataryaların imaline mahsus, nominal kapasitesi en az 1.200
mA/h. olan, en az 18,1 mm. çapında ve en az 64,6 mm. uzunluğunda silindirik lityum0
iyon akümülatör. (a)
8516.90.00
31
*
İkili (dual) diyod, bir tel ile bir transformatör koruyucu diyoda bağlanmış bir güç
rektifiye diyodundan oluşan, ters tepe güç oranı (peak reverse power rate) 2 J. veya
daha fazla olan, 8516.50.00 alt pozisyonunda yer alan ürünlerin imaline mahsus. (a)
0
Isıtma teli olan paslanmaz çelikten çift kuvars (soleplate), elektrikli ütülerin
üretiminde kullanmak için. (a)
0
4 ohm empedanslı ve 5 W. gücüne sahip, çapı 50 mm.yi geçmeyen hoparlör, portatif
telefonların üretiminde kullanılmaya mahsus. (a)
0
Bağlantı noktaları hariç dış boyutları azami 5x6x8 mm. olan bir muhafaza içine
yerleştirilmiş bulunan işitme cihazları için kulaklık.
0
Ses frekans yükselteç üniteleri, en az bir ses frekans yükselteçi (amplikatör), statik
konvertör ve ses üretici içeren, aktif hoparlör kutularının üretiminde kullanılmaya
mahsus. (a)
0
Bir yüzünde bir silindir olan bir disk şeklinde, hoparlör imalatında kullanmak üzere
bütün olarak soğuk dövülmüş çelikten nüve plaka. (a)
0
8516 90 00
8518.29.95
8518.30.95
8518.40.81
8518.90.00
33
20
20
20
91
*
*
*
*
*
86
8520.90.00
20
*
Manyeto optikal sinyal kaydedebilen ve optik sinyal üretebilen sürücü ünitesi, en az
bir optik ünite, DC motorlar ve dış çapı en fazla 70 mm. olan optik okuma diskleri için
sürme ve sinyal işleme fonksiyonları sağlayan entegre devre üzerine monte edilmiş bir
baskılı devre içeren, fakat yükselteç fonksiyonu veya güç sağlama sürücü fonksiyonu
0
olan devreleri içermeyen.
8522.90.49
40
*
Optik birim, 1 adet fotodiyodlu bir adet lazer diyoddan müteşekkil, nominal dalga
boyu 780 nm. olan ışık yayımlayan, çapı en fazla 10 mm. ve yüksekliği de en fazla 9
mm. olan bir muhafaza içinde yer alan, en fazla 10 bağlantı ucu bulunan ve LDGU LT
0
022 içeren.
8522.90.49
50
*
Kompakt disk çaların lazer okuma kafası için elektronik aksam; tamamı bir destek
üzerine monte edilmiş olan ve aşağıdakilerden müteşekkil:
- bir baskılı devre,
- bir muhafaza içindeki yekpare entegre devre şeklinde bir foto-dedektör,
- en fazla 3 konnektör,
- en fazla 1 transistör
- en fazla 3 değişken ve 4 sabit direnç,
- en fazla 5 kondansatör.
0
Video üniteli kombine televizyon üretiminde kullanılan, çalışma voltajı 12 V olan
monte edilmiş elektronik baskılı devre kartı.(a)
0
En az bir esnek baskılı devre, bir lazer sürücü entegre devresi ve sinyal çevirici
entegre devresi içeren tertibat.
0
8522.90.49
8522.90.49
60
70
*
*
8522.90.80
30
*
Manyetik olmayan bir seramik tabakaya sabitlenmiş, bir tarafı tamamiyle
yuvarlatılmış, sayısal sinyaller için en az 9 paralel kanalı ve analog sinyaller için en az
2 kanalı olan ince film kayıt ve çoğaltma cihazı, kaset tipi sayısal ses kayıt ve
0
sayısal/analog ses çoğaltma cihazı için manyetik kafaların imaline mahsus. (a)
8522.90.80
35
*
Ses kayıt ve çoğaltma cihazları için, telefona cevap verme cihazlarının imaline mahsus
kaset bölmesi alt tertibatı. (a)
0
8522.90.80
40
*
Ses çoğaltma tertibatı, kaset tipi bir bant-deck mekanizmasından, bir DC motordan
oluşan, 85.19 pozisyonunda yer alan ürünlerin imaline mahsus. (a)
8522.90.80
45
*
8522.90.80
50
*
0
Manyetik bantların kılavuzlanması ve sarılması için silindir, 85.21 ve 85.22
pozisyonlarında yer alan ürünlerin imaline mahsus. (a)
Video bantlarının silinmesi için manyetik kafa, 85.21 veya 85.22 pozisyonlarında yer
alan ürünlerin imaline mahsus. (a)
0
0
8522.90.80
55
*
Bir sürücü devresi, bir hız algılayıcı ve bir fırçasız DC motordan müteşekkil tertibat.
0
8522.90.80
60
*
Analog ses kayıt ve çoğaltma cihazı, bir kayıt / playback kafasına ve kaset tipi ikiz
kasetçalar mekanizmasına sahip olan, güç kaynağı sürme fonksiyonlarına veya
yükselteç fonksiyonlarına sahip devreleri olmayan, 8527.31.91 ve 8527.31.98 alt
pozisyonlarındaki ürünlerin imaline mahsus. (a)
0
Çift yönlü kayıt yapma özelliğine sahip olan veya olmayan, en az bir optik unite ve
DC motorlar içeren optik disk tertibatı.
0
8521 pozisyonunda yer alan ürünlerin üretimine mahsus, asgari bir motorlu veya
entegre devreli bir sürücü veya kontrol fonksiyonları içeren baskılı devre kartlı,
tranförmatörü olan veya olmayan video kayıt/çoğaltma tertibatı. (a)
0
Bir lazer diodu, bir fotodetektör entegre devresi ve bir şua ayırıcı içeren, CD player
için optik okuyucu kafası.
0
Dijital video ve/veya audio sinyallerini kaydeden ve/veya çoğaltan,asgari bir lazer
optik okuyucu ve/veya yazıcı ünitesi ve bir veya daha fazla DC motor içeren, baskılı
devre boardu olmayan veya ses ve görüntü işleyen sinyal yeteneği olmayan baskılı
devre kartı içeren, 85.19, 85.20, 85.21, 85.26, 85.27, 85.28 veya 85.43
pozisyonlarında yer alan ürünlerin üretiminde kullanılan lazer optik sürücü ünitesi
(“mecha unit” tertibatı). (a)
0
8522.90.80
8522.90.80
8522.90.80
8522.90.80
8548.90.90
65
70
75
80
45
*
*
*
*
87
8522.90.80
85
*
Video kafası tamburu, video kafası veya video ve audio kafası ve bir elektrik motoru
ile, 85.21 alt posizyonundaki ürünlerin imaline mahsus. (a)
0
8522 90 80
90
*
Audio teypler için manyetik kafa, 85.19 alt posizyonundaki ürünlerin imaline mahsus. 0
(a)
8525.30.90
20
*
8525.20.91 alt pozisyonunda yer alan ürünlerin üretiminde kullanılan, boyutları 10 x
15 x 18 mm.’yi geçmeyen, bir görüntü sensörü, objektif ve renk işlemcisi içeren,
görüntü çözünürlüğü 1024 x 1280 pixel’i geçmeyen, kablolu ve/veya muhafazalı
olsun olmasın televizyon kamerası için tertibat.(a)
0
Kompak şasi tipli kapalı devre televizyon (CCTV) kameraları, 250 gr.’dan ağır
olmayan, boyutları 50 x 60 x 89,5 mm.’yi geçmeyen bir muhafaza içerisinde olan,
görüntü çözünürlüğü 440.000 efektif pixel’i geçmeyen bir tekli şarj cihaz (charge
couple device) sensörü olan, kapalı devre televizyon sistemlerinde kullanılmak için.
(a)
0
10 V veya en fazla 30 V DC giriş voltaja veya 12 V sabit DC giriş voltajına sahip,
köşegen uzunluğu 33,2 cm. veya daha az olan, 84. ila 90. ve 94. fasıllar arasındaki
mallara dahil edilebilen renkli likid kristal video monitörü.
0
8525.30.90
8528.21.90
30
20
*
*
8528.22.00
10
*
Video monitör, aşağıdakileri ihtiva eden:
-Köşegen uzunluğu 110 mm.yi geçmeyen, bir saptırıcı kafayla mücehhez, düz ekranlı,
tek renkli katod ışınlı tüp ve,
-Üzerine bir saptırma birimi, bir görüntü yükselteci ve bir transformatör monte edilmiş
baskılı devre,
tamamı bir şase üzerine monte edilmiş veya edilmemiş olan video ses girişleri,
0
görüntülü telefonlar ve gözetleme aletlerinin imalatında kullanılan. (a)
8529.10.85
20
*
Seramik filtre paketi, iki seramik filtre ile 10,7 MHz. (± 30 kHz.) frekans için bir
seramik rezonatör ihtiva eden, bir muhafaza içinde yer alan.
0
10,7 MHz. merkez frekansı için seramik filtre, 3 dB.deki bant genişliği 330 kHz.i ve
20 dB.deki band genişliği 950 kHz.i geçmeyen, bir muhafaza içinde.
0
8529.10.85
25
*
8529.10.85
30
*
Seramik filtreler, 4,5 MHz. veya daha fazla fakat 6,6 MHz.i geçmeyen frekanslar için,
bir muhafaza içinde yer alan.
0
8529.10.85
35
*
450 kHz. veya daha fazla fakat 470 kHz.i geçmeyen merkez frekansı için seramik
filtre, 3 dB.deki bant genişliği 13 kHz.i geçmeyen, bir muhafaza içinde.
0
450 kHz frekans için seramik filtre, 10 dB'deki bant genişliği 18 kHz’I geçmeyen, bir
muhafaza içinde.
0
455 kHz. (± 1,5 kHz.) merkez frekansı için seramik filtre, 6 dB.de 25 kHz.i geçmeyen
ve 40 dB.de 60 kHz.i geçmeyen band genişliğine sahip, bir muhafaza içinde.
0
450 kHz. (± 1,5 kHz.) veya 455 kHz. (± 1,5 kHz.) merkez frekansı için seramik filtre,
6 dB.de 30 kHz.i geçmeyen ve 40 dB.de 70 kHz.i geçmeyen band genişliğine sahip,
bir muhafaza içinde.
0
890 MHz. veya daha fazla fakat 1.990 MHz.i geçmeyen frekanslar için, gömme
(insertion) kaybı 0,7 dB.yi geçmeyen radyo frekansı (RF) sinyal izolatörü, bir
muhafaza içinde.
0
Gömme kaybı 3.5 dB.yi geçmeyen, 485 MHz. veya daha fazla fakat 1.990 MHz.i
geçmeyen merkez frekansları için bir muhafaza içerisine yerleştirilmiş filtreler (yüzey
akustik ses filtresi hariç).
0
8529.10.85
8529.10.85
8529.10.85
8529.10.85
8529.10.85
8529.10.85
40
45
50
55
60
65
*
*
*
*
*
*
Seramik filtre paketi, tamamı bir muhafaza içinde yer alan, aşağıdaki özelliklere sahip
olan; yüzey akustik dalga filtresi hariç.
- Merkez frekansı 1.747,5 MHz. olan verici filtresi ve 75 MHz bant genişliğinde
gömme kaybı (insertion loss) 2,3 dB.yi geçmeyen
ve
- Merkez frekansı 1.842,5 MHz. olan alıcı filtresi ve 75 MHz bant genişliğinde
gömme kaybı (insertion loss) 3,3 dB.yi geçmeyen .
0
88
8529.10.85
70
*
Seramik filtre paketi, yüzey akustik dalga filtresi içermeyen, tamamı bir muhafaza
içinde yer alan, aşağıdaki özelliklerden birine sahip olan 2 filtre içeren;
- 902,5 MHz.lik bir merkez verici frekansı, 947,5 MHz.lik bir merkez alıcı frekansı ve
25 MHz. bant genişliğinde gömme kaybı (insertion loss) 3,2 dB.yi geçmeyen
veya
-1.747,5 MHz.lik bir merkez verici frekansı, 1.842,5 MHz.lik bir merkez alıcı frekansı
0
ve 75 MHz. bant genişliğinde gömme kaybı (insertion loss) 3,5 dB.yi geçmeyen.
8529.10.99
20
*
Anten anahtarı, aşağıdaki filtrelerden müteşekkil, tamamı bir muhafaza içinde
bulunan;
- Merkez frekansı 942,5 ile 1.990 MHz. arasında olan bir verici filtre,
- Merkez frekansı 847,5 ile 1.990 MHz. arasında olan bir alıcı filtre.
8529.90.60
8548.90.90
30
44
*
Mikro işlemci ve video işlemci fonksiyonlarına sahip, asgari bir mikro konrol ve
video işlemci içeren, kurşun şasi üzerine monte edilmiş ve plastik muhafazalı TV
cihazı parçaları.
0
0
8529.90.60
40
*
Bir kayıt/sarma kafası, tek kaset çalma mekanizması, elektrik motor mili, dönme yönü
değiştirme mekanizması ve şasi içeren analog ses kayıt ve çoğaltma tertibatı.
0
8529.90.60
50
*
Televizyon üretiminde kullanılan, yüksek frekans sinyallerini orta frekans sinyaline
çeviren tuner (a).
0
8529.90.81
31
*
Bantla sarılı demanyetizasyon bobini, kablo ve bağlantı elemanları içeren.
0
8529.90.81
32
*
Görüntü projeksiyonu için optik birim, bir renk ayırım sistemi, bir yer tespit
(positioning) mekanizması ve mercekler içeren, 85.28 pozisyonundaki ürünlerin
imaline mahsus. (a)
0
Bir zoom kodlayıcı, bir kademeli motor ünitesi, bir zoom motor ünitesi, bir iris motor
birimi ve bir foto kesici ihtiva eden, ayarlanabilir odak uzaklığı 4 mm. ile 69 mm.
arasında olan bir mercek biriminden oluşan tertibat.
0
8529.90.81
34
*
8529.90.81
35
*
8529.90.81
36
*
8529.90.81
8529.90.95
8529.90.81
8529.90.81
8529.90.81
8529.90.81
37
40
40
41
42
43
*
*
*
*
*
DC motorlu bir kaset tipi bant çevirme mekanizması ihtiva eden, 85.25
pozisyonundaki ürünlerin imalinde kullanılan görüntü kayıt ve çoğaltma tertibatı. (a)
Ekran köşegen uzunluğu 143 mm. veya daha fazla fakat 230 mm.yi geçmeyen
monokrom katod-ışını tüpü ve sıvı dolu bir soğutma armatürü üzerine monte edilmiş
bir içbükey odaklama merceğinden müteşekkil tertibat.
0
0
Her biri 21 MHz. ile 30 MHz. arasındaki bir frekansta olan ve bir destek üzerine ayrı
ayrı monte edilmiş bulunan 2 piezo-elektrik kristalinden müteşekkil, en fazla 7
bağlantısı bulunan fitreler.
0
Prizmayla mücehhez tertibat , dijital mikroayna (micromirror) cihazı (DMD) çipleri
ve elektronik kontrol devreleri içeren, televizyon projeksiyon ekipmanları ve video
projektörleri imaline mahsus. (a)
0
Dijital micromirror cihazı (DMD) çipleri, video projeksiyon cihazlarının imaline
mahsus. (a)
0
Televizyonlarda transistörlerin ve entegre devrelerin çalışma sıcaklığını ayarlamak
için alüminyumdan sıcaklık kanalı ve soğutma kanadı. (a)
0
Plazma görüntü modülü, adres ve görüntü elektrotları ihtiva eden, sürücüsü olan veya
olmayan, ve/veya sadece piksel adresi için kontrol elektroniği olan veya olmayan ve
bir güç kaynağı içersin veya içermesin.
0
8529.90.81
44
*
LCD modüller, sadece bir veya daha fazla TFT camı veya plastik hücre içeren, kontak
ekran ayarlarıyla (touch screen facilities) donatılmamış, arkaışık lambası (backlight
unit) olsun olmasın ve dalgalı akım değiştiricisi (inverter) ve sadece piksel adresi için
0
kontrol elektroniği olan bir veya daha fazla baskılı devre boardu olsun olmasın.
8529.90.95
50
*
8528 pozisyonunda yer alan ürünlerin üretimine mahsus; asgari bir motor ve
kasetçalar mekanizmasının fonksiyonlarının, video kayıt fonksiyonlarının ve TV
sinyal işlemci fonksiyonlarının kontrolü için, entegre devrelerden müteşekkil bir
baskılı devre üzerine monte edilmiş sürücü veya kontrol işlevlerine sahip bir baskılı
devre kartı içeren video kayıt/çoğaltma tertibatı (a).
89
0
8531.80.95
8531.80.95
20
30
*
*
Bir muhafaza içinde yer alan, 481, 560 veya 630 nm. nominal dalga boyunda çalışan
silisyum karbür (SiC) yarı iletken malzemeden mamul, dört ışık yayıcı diyod içeren
gösterge lambası.
0
Yüzeye monteli tertibat (SMD) tipi bir muhafaza içinde yer alan, bir dikdörtgen
tabana ve bir merceğe sahip, aluminyum-galyum-arsenik (AlGaAs) veya galyumfosfor (GaP) yarı iletken malzemeden mamul, iki ışık yayıcı diyod içeren gösterge
lambası.
0
8531.80.95
40
*
Elektro-akustik iletici (transducer).
0
8531.80.95
50
*
Elektromanyetik gösterge, statörlerdeki artık manyetizma sayesinde son göstergenin
görülmesini (set state) sağlayan 7 elektromanyetik bobin ve herbiri bir mıknatıs
çubuğuna tutturulmuş 7 eksenli ışık yansıtma diliminden oluşan; bu tür göstergeleri
içeren tertibat.
0
8536.30.30
8536.30.90
8536.50.80
11
31
96
*
Kesme akımı en az 50 A. olan, anlık hareketli (snap action) bir anahtardan oluşan, bir
elektrikli motor bobinine doğrudan monte edilmek üzere, hava geçirmez bir muhafaza
içerisine yerleştirilmiş termoelektrik anahtar.
0
8536.41.10
8536.41.90
8536.49.00
91
91
91
*
Teller hariç uzunluğu 35 mm. yi geçmeyen hava sızdırmazlığı sağlanmış cam kartuş
içinde bulunan, 0 ila 160°C lık sıcaklık aralığında bir bar'da maksimum sızdırma oranı
10-6cm3 He/sec olan, soğutma cihazlarındaki kompresörler içine yerleştirilmek üzere
0
termal röleler. (a)
8536.50.11
31
*
Bir muhafaza içerisinde yer alan 4,9 N. (± 0,9 N.) kuvvette çalışan baskılı devre
üzerine monteli anahtar.
0
Televizyon üretiminde kullanılan, 60 voltu ve 50 mA akım şiddetini aşmadan çalışan
elektronik devreleri bağlamak için mekanik anahtar. (a)
0
Çapı 15-16 mm. arasında olan ve devre kapama elemanları içeren, 50 mA.de 12 V.
nominal gerilime mahsus disk şeklinde rotatif anahtar.
0
Bir mıknatıs, bir Hall etkili algılayıcısı ve iki kapasitör ile aşağıdaki özelliklere sahip,
üç bağlantılı bir muhafaza içerisine yerleştirilmiş Hall etkili anahtar, 2AV28E,
2AV31E, 2AV56 içeren.
0
Hidrolik basınç anahtarı, basınca duyarlı bir sustalı hareket diski içeren, 6 V. ile 18 V.
arasında besleme geriliminde çalışan.
0
8536.50.11
8536.50.15
8536.50.19
8536.50.19
8536.50.19
8536.50.80
8536.50.80
8536.50.80
8536.50.80
32
32
91
92
93
97
93
95
98
*
*
*
*
*
*
*
*
Ayarlanabilir kontrol ve açma-kapama fonksiyonlarına sahip, yarı iletken
elemanlarıyla müşterek olan veya olmayan bir veya daha fazla monolitik entegre
devre içeren, kurşun şasi üzerine birlikte monte edilmiş veya plastik bir muhafaza
içerisine yerleştirilmiş cihazlar.
0
Koaksiyal kablo için anahtarlama birimi, anahtarlama süresi 50 ms.yi geçmeyen 3
elektromanyetik anahtardan oluşan ve tahrik akımı 12 V.luk gerilimde 500 mA.i
geçmeyen.
0
17-43 A.devirler arasında anahtarlama gücü en az 20 W olan, bir cam kapsül
biçiminde, civa içermeyen, boyutları en fazla 3x21 mm olan, otomotiv sektörü
ürünleri hava yastığı şok-algılayıcılarının üretiminde kullanılmaya mahsus esnek
levhalı anahtar (reed switch). (a)
0
Televizyon üretiminde kullanılan, 220 V ile 250 V arası voltajda ve 5 A akım
şiddetini geçmeden çalışan elektronik devreleri bağlamak için mekanik basmalı buton
anahtarı. (a)
0
8536.90.85
92
*
Bağlantılara sahip metalik kalıplanmış çerçeve.
0
8536.90.85
93
*
Elektrik iletkenleriyle birbirine bağlanmış iki dikdörtgen plastik çerçeve şeklinde ve
tutma kuvveti 3 N.den fazla olan bağlantı elemanı.
0
90
8536.90.85
8544.49.80
94
10
*
Kauçuk veya silikondan, bir veya daha fazla iletken eleman içeren elastomer
konnektör.
8537.10.99
92
*
8537.10.99
93
*
İki cam veya plastik tabaka veya levha arasında bir iletken levhadan oluşan, elektrikli
iletkenler ve bağlantılar ile teçhiz edilmiş temasa duyarlı ekran paneli.
12 V Voltaj için elektronik kontrol üniteleri, ısı kontrol sistemleri ile müteşekkil
araçların imaline mahsus. (a)
8537.10.99
8543.89.97
94
20
*
8537 10 99
8543 89 97
95
25
*
8538.90.99
92
*
8540.11.11
8540.11.11
8540.11.13
8540.11.19
91
93
91
91
*
*
*
*
0
0
0
Çift kurşun çerçeveli muhafaza içinde yer alan iki bağlantı alanı etkili transistörler
içeren ünite.
0
Çift kurşun çerçeveli muhafaza içinde yer alan iki metal oksid yarıiletken alanı etkili
transistörler içeren ünite.
0
Silindir muhafazası üzerine tutturulmuş kalay kaplı telden oluşan, dış boyutları azami
5x48 mm. olan bir elektrotermal sigorta parçası.
0
Yanyana yerleştirilmiş elektron tabancalarıyla mücehhez (in-line teknolojisi) ve ekran
köşegen uzunluğu 12 cm veya daha fazla olan fakat 26 cm.yi geçmeyen nokta veya
yarık maskeli renkli katod ışın tüpü.
0
Renkli katod-ışın tüpü, üç ışınlı bir tabancaya mücehhez ve ekran köşegen uzunluğu
en az 19 cm. ve en çok 26 cm. olan.
0
Nokta veya yarık maskeli renkli katod-ışın tüpü, aynı renkteki noktacıkları arasında
0,42 mm.den az uzaklık bulunan ve ekran köşegen uzunluğu 49 cm. olan, tıp ve
güvenlikle ilgili uygulamalarda kullanılan monitörleri de içeren profesyonel video
monitörlerin imaline mahsus. (a)
0
Renkli katod-ışın tüpü, yanyana yerleştirilmiş elektron tabancalarıyla mücehhez (inline teknolojisi) ve ekran köşegen uzunluğu en az 85 cm. olan.
0
8540.11.91
31
*
Ekran köşegen uzunluğu 39,8 cm. (± 0,3 cm.) ve ekran en / yükseklik oranı 16 / 9 olan
0
renkli katod-ışın tüpü.
8540.12.00
82
*
8540.12.00
83
*
Monokrom katod - ışın tüpü; ekran köşegen uzunluğu 250 mm. ile 320 mm arasında,
anod gerilimi 18 kV.ile 22 kV. arasında olan.
Monokrom katod - ışın tüpü; ekran köşegen uzunluğu 150 mm ile 182 mm arasında,
boyun çapı 30 mm.den az ve anot gerilimi 25 kV.ile 32 kV. arasında olan.
0
Düz ekranlı monokrom katod-ışın tüpü, ekran köşegen uzunluğu en fazla 102 mm
olan.
0
8540.12.00
8540.20.80
8540.40.00
8540.60.00
8540.40.00
8540.60.00
8540.40.00
8540.40.00
84
91
31
31
32
32
33
34
*
*
*
*
*
*
9 dynod'lu bir foto katod tüpünden müteşekkil dalga boyu 160 nm. ile 930 nm
arasındaki ışığa mahsus, çapı 14 mm.yi, yüksekliği 94 mm.yi geçmeyen ışık çoğaltıcı
(photomultiplier).
Renkli katod-ışın tüpü, nokta maskeli, yan yana yerleştirilmiş 3 elektron tabancasıyla
(in-line teknolojisi) veya üç ışınlı bir tabancayla mücehhez, ekran köşegen uzunluğu
72 cm. den fazla olan, aynı renkteki noktacıkları arasında 0,5 mm. den az uzaklık
bulunan.
0
0
0
Renkli katod-ışın tüpü, nokta maskeli, yan yana yerleştirilmiş 3 elektron tabancasıyla
(in-line teknolojisi) veya üç ışınlı bir tabancayla mücehhez, ekran köşegen uzunluğu
en fazla 72 cm. olan.
0
Nokta veya yarık maskeli renkli katod-ışın tüpü, aynı renkteki noktacıkları arasında
0,35 mm.den az uzaklık bulunan ve ekran köşegen uzunluğu en fazla 53 cm olan.
0
Nokta veya yarık maskeli renkli katod-ışın tüpü, aynı renkteki noktacıkları arasında
0,39 mm.den az uzaklık bulunan ve ekran köşegen uzunluğu 33 cm. ile 38 cm
arasında olan.
91
0
8540.40.00
8540.40.00
35
36
*
*
Nokta veya yarık maskeli renkli katod-ışın tüpü, aynı renkteki noktacıkları arasında
0,35 mm.den az uzaklık bulunan ve ekran köşegen uzunluğu en fazla 72 cm. olan,
monitör imaline mahsus. (a)
0
Nokta veya yarık maskeli renkli katod-ışın tüpü, aynı renkteki noktacıkları arasında
0,3 mm.den az uzaklık bulunan ve ekran köşegen uzunluğu en fazla 58 cm olan.
0
8540.50.00
8540.60.00
31
33
*
Düz ekranlı monokrom katod-ışın tüpü, ekran köşegen uzunluğu 142 mm. ile 190 mm.
arasında, aydınlatması 300 lümen ile 2000 lümen arasında çözünürlülüğü 0,06 mm. ile
0,1 mm. arasında olan, fosfor tipleri P1, P22, P53, P55 veya P56 olan, anot gerilimi en
0
az 34 kV, odak gerilimi en az 7 kV ve katod akımı da en az 3 mA olan.
8540.50.00
8540.60.00
32
34
*
Monokrom katod-ışın tüpü, ekran köşegen uzunluğu 176 mm ile 520 mm arasında
olan ve boyun çapı 21 mm.yi geçmeyen.
0
8540.71.00
20
*
2460MHz sabit frekanslı devamlı dalga magnetronu, mıknatıs paketlenmiş, sonda
(probe) çıkışlı, 8516.50.00 alt pozisyonunda yer alan ürünlerin üretimine mahsus. (a)
0
8540.89.00
91
*
Kılavuzlar hariç boyutları 300 x 350 mm.yi geçmeyen bir levha üzerine monte edilmiş
bir cam muhafazadan müteşekkil tüp şeklinde gösterge. Tüp, her biri floresan veya
fosforesan elemanlardan müteşekkil bir veya daha fazla karakter veya satır dizileri
ihtiva eder. Bu elemanlar, elektronla bombardımana tabi tutulduğunda ışık yayan
floresan maddeler veya fosforesan tuzlarla kaplı metalize bir taban üzerine monte
0
edilmişlerdir.
8540.89.00
92
*
Vakum floresan gösterge (display) tüpü.
0
8540.91.00
31
*
Elektron tabancası, 8540.40.00 alt pozisyonunda yer alan ve ekran köşegen uzunluğu
34 cm. ile 39 cm. arasında olan renkli katod-ışın tüplerinin imaline mahsus. (a)
0
Renkli katod-ışın tüpü için elektron tabancası, anod gerilimi 27,5 kV. veya daha fazla
olan fakat 36 kV.’yi geçmeyen.
0
Düz maskeler,
genişliği 592,8 mm. (+/- 0,5 mm.)
yüksekliği 463,1 mm. (+/- 0,5 mm.)
kalınlığı 250 µm (+/- 10 µm)
merkezdeki açıklığın genişliği 180 µm (+/- 8 µm)
kenardaki açıklığın genişliği 210 µm (+/- 8 µm)
0
8540.91.00
8540.91.00
32
36
*
*
8540.91.00
92
*
Nokta veya yarık maskeleri, sürekli dikey noktalı maske içermeyen, köşegen uzunluğu
en fazla 39 cm olan.
0
8540.91.00
93
*
Tek renkli katod-ışın tüpü imali için, ekran köşegen uzunluğu 7,6 cm. veya daha fazla
fakat 30,5 cm.yi geçmeyen elektron tabancası. (a)
0
2 ila 6 bobin, bir plastik destek ve bir metal tesbit halkası içeren, görüntü netliği
ve/veya uygunluk ayarının yapılmasını sağlayan katod-ışın tüpü tertibatı.
0
Yarık maske (slit mask), uzunluğu en az 275 mm. olan sürekli düşey yarıklardan
oluşan.
0
8540.91.00
8540.91.00
96
97
*
*
8540.91.00
98
*
Katod-ışın tüpü üretiminde kullanılan, molibden krom çeliğinden çerçeve. (a)
0
8540.99.00
91
*
Anod, katod veya çıkış parçası veya bu elemanları içeren bir düzenek (magnetron
nüve tüpü), 8540.71.00 alt pozisyonundaki magnetronların imalatında kullanılan. (a)
0
Elektron ışın demeti ivme sistemleri, çalışma gerilimi en fazla 1,5 MV. lan ve ışın
demeti akımı 70 mA.i geçmeyen.
0
Bir baskılı devre üzerine monte edilmiş aktif ve pasif elemanlardan oluşan yükselteç,
muhafaza içerisinde.
0
8543.19.00
8543.89.97
10
30
*
*
92
8543.89.97
8543.89.97
35
40
*
*
8543.89.97
45
*
8543.89.97
50
*
Radyo frekans (RF) modülatörü, 43 MHz. ile 870 MHz. frekans aralığında çalışan,
VHF ve UHF sinyallerini anahtarlayabilen, bir baskılı devre üzerine monte edilmiş
aktif ve pasif elemanlardan oluşan, bir muhafaza içinde bulunan.
0
Güç sınırlayıcı (power barrier) diyotlu rektifiye tertibatı, 600 A.i aşmayan ortalama
ileri akımlı ve 40 V.u aşmayan tekrarlı ters tepe gerilimli olan, her biri bir muhafaza
içinde ve ortak bir katoda bağlanmış 2 diyottan oluşan.
0
Sabit frekanslı piezo-elektrik kristal osilatör, 1,8 MHz. ile 67 MHz. frekans aralığında
çalışan, muhafazasında:
Mekanik titreşim jiroskobu, 25 veya 26 kHz.lik osilatörle çalışan, diferansiyel
yükselteci ve dedektör devresinden oluşan, muhafazasında
0
0
8543 89 97
55
*
Opto-elektronik devre, bir veya daha fazla ışık saçan diyod (LED) entegre sürücü
devresi ve bir yükselteç (amplifikatör) devreli fotodiyodla donatılsın veya
donatılmasın, bir entegre mantık kapısı (logic gate) dizini devresi veya bir veya birden
fazla ışık saçan diyod ve yükselteç devreli en az 2 fotodiyod içeren veya içermeyen,
entegre mantık kapısı dizin devresi veya diğer entegre devreler içeren veya içermeyen,
0
plastik muhafazasında.
8543.89.97
60
*
Osilatör, merkez frekansı 20 GHz. veya daha fazla olan fakat 42 GHz.i geçmeyen, bir
tabaka üzerine monte edilmiş aktif ve pasif elemanlardan oluşan, muhafazasında.
0
Ses üretme ve çoğaltma devresi, stereo ses veri depolaması ve anında kayıt ve tekrar
kaydetme (playback) yapabilen, bir baskılı devre üzerine monte edilmiş iki veya üç
yekpare entegre devre içeren, muhafazasında.
0
Yüksek gerilim bastırma tertibatı, 8 diyoddan oluşan, ters kapama gerilimi 4,5 V.u,
ters kaçak akımı 10 μA.i, tepe darbe (pulse) akımı 30 A.i geçmeyen ve nominal
kapasitesi 50 pF. olan, muhafazasında.
0
Optik fonksiyonlara, aydınlatma fonksiyonlarına ve sinyal işleme fonksiyonlarına
sahip gerçek zamanlı (real time) film tarama sistemi için şarj bağlantılı (CCD) tarama
tertibatı.
0
Üzerine en az bir piezo-elektrik kristal ve bir ayarlanabilir kapasitör yerleştirilmiş
baskı devre içeren, ısı telafi edebilen osilatör, tümü bir muhafaza içerisinde.
0
Bir baskı devre üzerinde aktif pasif elemanlardan oluşan, ısı telafi edebilen osilatörler
haricindeki voltaj kontrollü osilatörler (VCO), bir muhafaza içerisinde.
0
Yakıt hücreleri modülü
soğutma sistemi entegre edilmiş bir muhafaza içinde yer alan polimer elektrolid yakıt
hücreleri diyaframı,
bir voltaj monitör ünitesi ve bağlantıları
içeren, otomobil sevk sistemlerinin üretimine mahsus (a)
0
8543.89.97
8543.89.97
8543.89.97
8543.89.97
8543.89.97
8543.89.97
65
70
75
80
85
90
*
*
*
*
*
*
8543.90.95
20
*
Plastik kenar şeritleri olsun olmasın, bir çengel çubuğa haiz, levha şeklinde paslanmaz
çelikten katodlar.
0
8543.90.95
30
*
Bir baskı devre üzerine monte edilmiş 85.41 veya 85.42 pozisyonlarındaki ürünlerin
tertibatı, bir muhafaza içerisine yerleştirilmiş.
0
8544.60.10
10
*
Anod başlıklı kablo, geri beslemeli transformatörlerin üretiminde kullanılmak için. (a) 0
8545.19.90
20
*
Karbon elektrodlar, çinko-karbon pillerin üretimine mahsus. (a)
0
8545.90.90
01
*
Pil ve batarya karbonu, çubuk şeklinde, uzunluğu 34 mm. ile 160 mm. arasında olan,
çapı 12 mm.yi geçmeyen.
0
Ağırlık itibariyle % 90 veya daha fazla aliminyum oksid içeren, metalleştirilmiş, dış
çapı 20 mm. İle 250 mm. arası içi boş silindir gövde şeklinde olan, vakum devre
kesicileri üretiminde kullanılan seramikten izole edici bağlantı parçaları.(a)
0
8547.10.10
10
*
93
8548.90.90
38
*
8517.21.00 alt pozisyonundaki ürünlerin tamiri ve imalinde kullanılmaya mahsus
parçalar. (a)
0
8548.90.90
39
*
Foto diyot ve lazer diyottan oluşan 635 veya 670 nm tipik dalga boyunda çalışan optik
birim.
0
8548.90.90
40
*
Kızıl ötesi sinyal alıcı ünitesi, bir fotodiyod ve yekpare entegre devre şeklinde en az
bir yükselteçten oluşan, muhafazasında.
0
1,8 MHz. veya daha fazla fakat 40 MHz.i geçmeyen frekans aralığında çalışan bir
rezonatör ve kondansatörden oluşan, muhafaza içinde yer alan aygıt.
0
Saat / takvim devresi, üzerine en az bir quartz osilatör ve bir yekpare entegre devre
monte edilmiş bir baskılı devreden oluşan tamamı bir muhafaza içinde.
0
8548.90.90
41
*
8548.90.90
9110.90.00
42
94
*
8548.90.90
43
*
Kontakt görüntü algılayıcı.
0
8548.90.90
46
*
Optik ünite, en az bir diyod veya fotodiyod içeren, tipik dalga boyu en az 654 nm ve
en çok 787 nm.’de çalışan.
0
İki veya daha fazla ışık saçan diyod çip içeren, tipik dalgaboyu 450 nm veya daha
fazla olan fakat 660 nm’yi aşmayan, kurma parçası (fitting) hariç dış boyutları 4 x 4
mm.’yi aşmayan dairesel açma yeri olan kurşun çerçeveli muhafaza içinde ünite.
0
Optik ünite, en az bir lazerdiyod veya bir fotodiyod içeren, tipik dalgaboyu 635 nm
veya daha fazla olan fakat 815 nm’yi aşmayan,
0
8548 90 90
8548 90 90
47
48
*
*
8548.90.90
49
*
LCD modüller, sadece bir veya daha fazla TFT camı veya plastik hücre içeren, kontak
ekran ayarlarıyla (touch screen facilities) donatılmış, arkaışık lambası (backlight unit)
olsun olmasın ve dalgalı akım değiştiricisi (inverter) ve sadece piksel adresi için
0
kontrol elektroniği olan bir veya daha fazla baskılı devre boardu olsun olmasın.
8711.10.00
10
*
Sökülebilir veya demonte halde taşınabilir motorlu skuterler.
0
9001.10.90
10
*
Optik fiber tertibattan oluşan görüntü ters çevirici (image reverser).
0
9001.20.00
10
*
Bir veya iki tarafı şeffaf malzeme ile desteklenmiş polarizasyon filminden oluşan
malzeme.
0
9001.90.00
20
*
85.28 pozisyonundaki ürünlerin imaline mahsus, bir plastik fresnel merceği ve bir
plastik polarizasyon plakası içeren arka projeksiyon ekranı (rear projection screen). (a) 0
9001.90.00
25
*
Kompakt disk player imaline mahsus, 3,86 mm. (± 0,1 mm.) odak uzaklığı olan ve
çapı 8 mm.yi geçmeyen demonte halde plastik mercekler. (a)
0
Ekranların ve görüntü yoğunlaştırıcılarının foto katodlarının imaline mahsus fiber
optik plaka (a)
0
9001.90.00
30
*
9001.90.00
35
*
Arka projeksiyon ekranı (rear projection screen), dışbükey plastik bir levha içeren.
0
9001.90.00
40
*
Işığı ayırıcı prizma, monte edilmemiş, şarj bağlantılı (charge-coupled-CCD)
kameraların imaline mahsus. (a)
0
Her iki tarafı cilalanmış, neodmiyum ile karıştırılmış itriyum-aluminyum garnet
(YAG) malzemeden çubuk.
0
9006.40.00 alt pozisyonundaki ürünlerin imaline mahsus, monte edilmemiş, plastik
lensler. (a)
0
9001.90.00
9001.90.00
45
50
*
*
94
9002.11.00
10
*
Odak uzaklığı 90 mm. ile 180 mm arasında olan, her birinin en az bir tarafı
magnezyum florid tabaka ile kaplanmış 120 mm. ile 180 mm arasında bir çapa sahip,
4 ile 8 arasında cam veya metakrilik lensin bir kombinasyonunu içeren, görüntü
projektörlerinin imaline mahsus ayarlanabilir mercek ünitesi. (a)
0
9002.11.00
50
*
Odak uzaklığı 25 mm. ile 150 mm. arasında ve çapı 60 mm. ile 190 mm. arasında olan
cam veya plastik lenslerden oluşan mercek ünitesi.
0
9002.11.00
60
*
9006.40.00 alt pozisyonundaki ürünlerin imaline mahsus, bir veya daha fazla plastik
lens içeren optik element. (a)
0
9002.19.00
10
*
Mercek ünitesi, odak uzaklığı 24,96 mm. (±0,1 mm.) olan, 16 mm. çapında ve 16 mm.
uzunluğunda olan, 8517.21.00 alt pozisyonundaki ürünlerin imaline mahsus. (a)
0
9002.20.00
10
*
85.28 pozisyonundaki ürünlerin imaline mahsus, metal bir çerçeveye monte edilmiş,
plastik bir polarize edici zar (membrane), bir cam tabaka ve şeffaf bir koruyucu
filmden oluşan filtre. (a)
0
Monte edilmiş, 3,8 mm. (± 0,19 mm.) veya 8 mm. (± 0,4 mm.) sabit odak uzaklığı
olan, izafi açıklığı F2.0 olan ve çapı 33 mm.yi geçmeyen şarj bağlantılı (chargedcoupled) (CCD) kameraların imalinde kullanılan mercek. (a)
0
9002.90.00
20
*
9002.90.00
30
*
1 veya 2 sıra mercek şeklinde optik cam fiber içeren ve çapı 0,85 mm. veya daha fazla
fakat 1,15 mm.yi geçmeyen 2 plastik plaka arasına gömülmüş optik ünite
0
9002.90.00
40
*
9 veya 11 elementten oluşan ve aydınlatma fonksiyonuna sahip bir lens içeren, gerçek
zamanlı (real time) film tarama sistemine mahsus Lens ve görüntü giriş (image gate)
tertibatı.
0
9002.90.00
50
*
Monte edilmiş mercekler, TV projektörlerinin imaline mahsus. (a)
0
9006.91.90
10
*
9006.40.00 alt pozisyonundaki ürünlerin imaline mahsus parçalar. (a)
0
9013.80.90
10
*
Kutuplaşmaya (polarizasyona) duyarsız fiberoptik izolatör, asgari 1.200 nm dalga
boyunda çalışan, silindirik bir yuva içine yerleştirilmiş.
0
Optik anahtar, elektrikli konnektörü olan, en az bir optik girdi (input) ve en az iki
optik çıktı (output) içeren.
0
Termal yazıcı kafası, 2 ya da daha fazla seramik destek üzerine yerleştirilmiş en az
7.168 ısıtma elemanı içeren, tamamı dış boyutları en az 21x39x639 mm. olan bir
muhafaza içinde.
0
9013.80.90
9017.90.90
20
20
*
*
9022.30.00
10
*
X-ışın tüpü, karşı katod gerilimi 4 kV. ile 30 kV arasında olan, gücü en fazla 9 W olan
ve karşı katod akımı 2 mA.yı geçmeyen.
0
9027.10.90
10
*
Motorlu araçlardaki gaz yada duman analizlerine mahsus sensörler, bir metal
mahfazada zirconium-seramik içeren.
0
Bir veya birden fazla ölçme sensörüyle donatılmış olsun yada olmasın, monokristal
quartz biçiminde en az bir adet yaw oran sensörü içeren, motorlu araçların rotalarının
doğrultu ve açılarının ölçülmesine mahsus, tümü bir mahfaza içerisinde, cihazlar.
0
En az bir aktif ve/veya pasif eleman ve bir veya daha fazla algılayıcı (sensör) içeren,
tümüyle bir muhafaza içinde bulunan otomotiv sektörü ürünleri için ivme ölçüm
cihazı.
0
9031.80.34
9031.80.38
9031.80.38
30
30
10
*
*
9031.80.38
20
*
İnk-jet kartuşlarının muhafazalarının bütünlüğünü test eden makina ve cihazlar. (a)
0
9031.90.85
20
*
Optik filtreler ve bir şarj bağlantılı (charge coupled) (CCD) görüntü algılayıcı içeren,
baskılı devre şeklinde, tamamı bir muhafaza içinde lazer ayar algılayıcı (laser align
sensor) için tertibat,.
0
95
9032.10.81
20
*
Hava geçirmez bir muhafaza içinde, bir elektrik motor bobini üzerine doğrudan monte
edilmiş, anlık hareket (snap action) anahtarı içeren termostat.
0
9032.89.00
20
*
30 V.luk gerilimde 12 A. lik bir akımı anahtarlayabilen bir kontakt içeren, tipik
kontakt direnci 80 mΩ olan otomotiv hava yastığı şok algılayıcısı (sensör).
0
9032.89.00
30
*
Elektrik güç kumandasının elektronik kumandası (EPS kumandası).
0
9106.90.10
10
*
8516.50.00 alt pozisyonundaki ürünlerin imaline mahsus, Zaman düzeneği. (a)
0
9110.12.00
91
*
Üzerine 1 quartz osilatör ve en az 1 saat devresi monte edilmiş baskılı devre ve
birleştirilmiş olsun olmasın en az bir kondansatörden oluşan, kalınlığı 5 mm.yi
geçmeyen tertibat.
0
9110.90.00
9114.90.00
92
91
*
9110.90.00
93
*
9405 40 35
10
*
Üzerine bir saat devresi ya da bir saat devresi ve quartz osilatör monte edilmiş bir
baskılı devreden oluşan, kalınlığı 5 mm.yi geçmeyen tertibat.
0
Üzerine en az bir saat devresi, bir quartz osilatör ve bir piezo elektrik ses elemanı
monte edilmiş bir baskılı devreden oluşan, kalınlığı 5 mm.yi geçen tertibat.
0
Sentetik maddeden elektrik ışığı tertibatı, çapı 3,0 mm. (± 0,2 mm.) olan, uzunluğu
420 mm. (± 1 mm.) veya daha fazla olan fakat 600 mm.’yi aşmayan 3 fluoresan tüp
(RBG) içeren, 85.28 alt pozisyonundaki ürünlerin imaline mahsus. (a)
0
9608.91.00
10
*
İç kanalı olan, fiber olmayan plastik kalem uçları.
0
9608.91.00
20
*
İç kanalı olmayan, işaret kalemleri için keçeli uçlar ve diğer gözenekli uçlar.
0
9612.10.10
10
*
Isı vasıtasıyla boyaların bir destek içine girmesini sağlayan (dye-sublimation olarak
adlandırılan işlem) değişik renk dilimlerinden oluşan plastik şerit.
0
Tamamlayıcı elemanları olsun veya olmasın piezo-elektrik ateşleme mekanizması.
0
9613.90.00
20
*
(*): Bu GTİP’larda sadece madde ismi sütununda özellikleri belirtilen ürünler için vergi oranı düşürülmüştür.
(a): Bu GTİP’larda sadece madde ismi sütununda belirtilen amaçlar için vergi oranı düşürülmüştür; bu maddeler gümrük
mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümlerine tabidir.
96
(VI) SAYILI LİSTE (*)
G.T.P
Madde İsmi
3917.21.90.00.00
Bağlantı elemanları ile birlikte olanlar
3917.22.90.00.00
Bağlantı elemanları ile birlikte olanlar
3917.23.90.00.00
Bağlantı elemanları ile birlikte olanlar
3926.90
Teknik işlerde kullanılanlar
4504.90
Conta, rondela ve diğer keçeler
6813.10
Esası amyant veya diğer mineral madde olanlar
6813.90
Esası amyant veya diğer mineral madde olanlar
7007.21
Çerçevesiz rüzgar camı
7304.39
Gaz ve sıvıların naklinde kullanılan türde olanlar, bağlantı parçaları takılmış
7312.10
Bağlantı parçaları takılmış veya eşya haline getirilmiş
7312.90
Bağlantı parçaları takılmış veya eşya haline getirilmiş
7322.90
Sıcak hava jeneratörleri ve distribütörleri (aksam ve parçaları hariç)
7324.90
Sağlığı koruyucu eşya (aksam ve parçaları hariç)
7413.00
Bağlantı elemanları ile birlikte olanlar
8108.90
Gaz veya sıvıların naklinde kullanılan türde bağlantı parçaları takılmış ince ve kalın borular
8479.89
8803.90.90
Hidropnömatik batarya; geri tepkileyiciler için mekanik aktuatör; özel olarak imal edilmiş tuvalet
üniteleri;havayı nemlendirici veya nem gidericiler; servo -mekanizmalar (elektriksiz); elektrikli olmayan
starter motorlar; turbojetler, turbo propulsörler ve diğer gaz türbinleri için pnömatik starterler; elektrikli
olmayan cam silicileri; elektrikli olmayan pervane regülatörleri.
Buzlanmayı önlemede veya buz çözmede kullanılan izole edici bir mesnet üzerine monte edilmiş ve elektrik
bağlantıları bulunan ısıtıcı rezistanslar.
8520.90 alt pozisyonunda yer alan cihazlara mahsus iki veya daha fazla aksam ve parçanın biraraya
getirilerek bağlanması veya birleştirilmesiyle oluşan montaj ve yarı montajlar.
Uçuş kaydedicileri elektrikli sinkrolar ve güç çeviriciler ( transducers), elektrik rezistanslı buzlanmayı ve
buğulanmayı önleyiciler.
Uçuş kaydedicileri için birbirlerine bağlanmış veya birleştirilmiş iki veya daha fazla aksam ve parçadan
meydana gelen montaj ve ara montaj parçaları
Planörler dahil.
9029.90
Devir adedi sayaçlarına, hız göstergelerine ve takometrelere ait olanlar.
9109.19, 9109.90
Genişliği veya çapı 50 mm.yi geçmeyenlere ait olanlar.
9405.92
9405.10 ya da 9405.60 alt pozisyonundakilere ait olanlar
8516.80
8522.90
8543.89
8543.90
(*) Bu listede yer alan G.T.P.'larda, sadece madde ismi sütununda tanımlanan ürünler için, sivil hava taşıtlarında kullanılmak
kaydıyla yapılan ithalatta, gümrük vergisi %0 olarak uygulanır ve bu halde gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümleri
tatbik edilir.
97
EK: 3
GENELLEŞTİRİLMİŞ TERCİHLER SİSTEMİNDEN YARARLANACAK
ÜLKELER LİSTESİ
A- GELİŞME YOLUNDAKİ ÜLKELER (GYÜ)
HARİÇ
SEKTÖRLER
ÜLKELER
ABD MINOR OUTLYING ADALARI
GUYANA
ABD VİRJİN ADALARI
ANTIGUA VE BARBUDA
GÜNEY AFRİKA
GÜNEY GEORGIA VE GÜNEY
SANDWICH ADA.
GÜNEY FRANSIZ TOPRAK.
HEARD ADA. VE MC DONALD
ADA.
HİNDİSTAN
ARJANTİN
HOLLANDA ANTİLLERİ
ARUBA
İNG.HİNT OKY.TOPRAK.
AMERİKA SAMOASI
ANGUİLLA
ANTARTİKA
AZERBAYCAN
İNGİLİZ VİRJİN ADA.
BAHAMALAR
IRAK
BAHREYN
İRAN
BARBADOS
JAMAİKA
BELİZE
KAMERUN
BERMUDA
KATAR
BEYAZ RUSYA
KAZAKİSTAN
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİK.
KENYA
BOTSVANA
KIRGIZİSTAN
BOUVET ADASI
BREZİLYA
KUZEY MARİANA ADALARI
KÜBA
CEBELİ TARIK
LİBYA
5
LÜBNAN
CHRISTMAS ADASI
MAKAO
COCOS ADALARI
MALEZYA
COOK ADALARI
MARŞAL ADALARI
6; 7; 8; 9; 10; 11(a);
11(b); 12; 13; 14; 15;
16; 17; 18; 20
MAURİTİUS
DOMİNİKA
MAYOT
DOMİNİK CUMHURİYETİ
MEKSİKA
ENDONEZYA
11(a); 14
KUVEYT
CAYMAN ADALARI
ÇİN HALK CUMHURİYETİ
17
KONGO
4;9
BRUNEİ DARUSSALAM
CEZAYİR
HARİÇ
SEKTÖRLER
ÜLKELER
3; 9
MİKRONEZYA
FAS
MISIR
FİJİ
MONTSERRAT
FİLDİŞİ SAHİLİ
NAMİBYA
FİLİPİNLER
NAURU
FALKLAND ADALARI
NIUE ADASI
FRANSIZ POLİNEZYASI
NİJERYA
GABON
NORFOLK ADASI
GANA
ÖZBEKİSTAN
GRENAD
PAKİSTAN
98
3
GRÖNLAND
PALAU
GUAM
PAPUA YENİ GİNE
PARAGUAY
TOKELAU
PİTCAİRN
RUSYA FEDERASYONU
TONGA
6; 10; 15
TRİNİDAD VE TOBAGO
SEYŞELLER
TUNUS
ST.KITTS & NEVİS
TURKS CAICOS ADALARI
SAİNT.HELENA
TÜRKMENİSTAN
ST.LUCİA
UKRAYNA
SAİNT.PİERRE VE MİKELON
UMMAN
ST.VİNCENT VE GRENADİNLER
URUGUAY
SUUDİ ARABİSTAN
ÜRDÜN
SURİNAM
VALLİS VE FUTUNA
SURİYE ARAP. CUM.
VİETNAM
SVAZİLAND
YENİ KALEDONYA
ŞİLİ
ZİMBABVE
TACİKİSTAN
TAYLAND
14; 17
99
B- ÖZEL TEŞVİK DÜZENLEMELERİNDEN YARARLANACAK ÜLKELER
(ÖTDÜ)
BOLİVYA
MOĞOLİSTAN
EKVATOR
MOLDOVA (CUMHURİYETİ)
EL SALVADOR
NİKARAGUA
GUATEMALA
PANAMA
GÜRCİSTAN
PERU
HONDURAS
SRİ LANKA
KOLOMBİYA
VENEZUELA
KOSTA-RİKA
(*)
C- EN AZ GELİŞMİŞ ÜLKELER (EAGÜ)
AFGANİSTAN
MADAGASKAR
ANGOLA
MALAVİ
BANGLADEŞ
MALDİVLER
BENİN
MALİ
BHUTAN
MORİTANYA
BURKİNA FASO
MOZAMBİK
BURUNDİ
NEPAL
CAPE VERDE
NİJER
CİBUTİ
ORTA AFRİKA CUM.
ÇAD
RUANDA
DOĞU TİMOR
SAMOA
EKVATOR GİNESİ
SAO TOME AND PRINCIPE
ERİTRE
SENEGAL
ETİYOPYA
SİERRA LEONE
GAMBİYA
SOLOMON ADALARI
GİNE
SOMALİ
GİNE – BİSSAU
SUDAN
HAİTİ
TANZANYA
KAMBOÇYA
TOGO
KİRİBATİ
TUVALU
KOMOR
UGANDA
KONGO DEMOKRATİK CUM.
VANUATU
LAOS
YEMEN
LESOTHO
ZAMBİYA
LİBERYA
(*)
25 Şubat 2006 tarih ve 26091 numaralı Resmi Gazete’de yayımlanan 2006/10064
sayılı Karar ile değiştirilmiştir.
100
EK: 4
SEKTÖR LİSTESİ
Sektör
Numarası
Sektör Adı
Madde Kapsamı
1
Diğer hayvansal ürünler
0509.00.90.00.11,12
2
Sakız ve reçine
3
Hayvansal ve bitkisel mumlar
4
Yenilebilir preparatlar ve içecekler, Tütün
mamulleri
5
Mineral Maddeler
1302.12.00.10.11,12; 1302.12.00.90.11,12; 1302.13;
1302.20.10.90; 1302.20.90.90
1505.00.10; 1516.20.10; 1517.90.93; 1518.00.10; 1518.00.91;
1518.00.95.10,90; 1518.00.99; 1521.90.99.00.11,19; 1522.00.10
1702.90.10; 1704.90.10; 18.03; 18.04; 18.05; 1806.10.15;
1901.90.91; 2001.90.60; 2008.11.10; 2008.91; 2101.11.11.10,90;
2101.11.19.10,90; 2101.12.92.10,90; 2101.20.20.00.11,19;
2101.20.92; 2101.30.11,91; 2102.10.10,90; 2102.20.11.10,90;
2102.20.19.10,90; 2102.30; 2103.10,20; 2103.30.90; 2103.90.90;
2104.10.10; 2104.10.90; 2104.20; 2106.90.20,92; 2202.10;
2202.90.10; 2205.10.10,90; 2205.90.10,90; 2207.10.00.90;
2207.20.00.90; 2208.90.91.90; 2208.90.99.90; 24.02; 24.03
25 ile 27. Fasıllar arası (25 ve 27. Fasıl dahil)
6
Kimya sanayi ve buna bağlı sanayi ürünleri
28 ile 38. Fasıllar arası (28 ve 38. Fasıllar dahil)
7
Plastikler ve Mamulleri; Kauçuk ve Mamulleri 39 ve 40. Fasıllar
8
Deriler, köseleler, postlar, kürkler ve bu
41 ile 43. Fasıllar arası (41 ve 43. Fasıllar dahil)
maddelerden mamul eşya; saraciye eşyası ve
eyer ve koşum takımları; seyahat eşyası, el
çantaları ve benzeri mahfazalar; hayvan
bağırsağından mamul eşya (İpek böceği guddesi
hariç)
Ağaç ve ahşap eşya; odun kömürü; mantar ve 44 ile 46. Fasıllar arası (44 ve 46. Fasıllar dahil)
mantardan mamul eşya; hasırdan, sazdan veya
örülmeye elverişli diğer maddelerden
mamuller; sepetçi ve hasırcı eşyası
Selüloz, Kağıt-Karton
47-49 (47 ve 49. Fasıllar dahil)
9
10
11 (a)
Tekstil
50 ile 60. Fasıllar arası (50 ve 60. Fasıllar dahil)
11 (b)
Konfeksiyon
61 ile 63. Fasıllar arası (61 ve 63. Fasıllar dahil)
12
13
14
Ayakkabılar, başlıklar, şemsiyeler, güneş
64 ile 67. Fasıllar arası (64 ve 67. Fasıllar dahil)
şemsiyeleri, bastonlar, iskemle bastonlar,
kemerler, kırbaçlar ve bunların aksamı;
hazırlanmış tüyler ve bunlardan mamul eşya;
yapma çiçekler; insan saçından mamul eşya
Taş, alçı çimento; amyant, mika veya benzeri 68 ile 70. Fasıllar arası (68 ve 70. Fasıllar dahil)
maddelerden eşya; seramik mamulleri; cam ve
cam eşya
Mücevherler ve kıymetli metaller
71. Fasıl
72 ile 83. Fasıllar (72 ve 83. Fasıllar dahil, AKÇT ürünleri hariç)
16
Adi metaller ve adi metallerden eşya (AKÇT
ürünleri hariç)
Elektro-mekanik
17
Ulaşım ekipmanları
86 ile 89. Fasıllar (86 ve 89. Fasıllar dahil)
15
84 ve 85. Fasıllar
18
Optik aletler ve saatler
90 ile 92. Fasıllar arası (90 ve 92. Fasıllar dahil)
20
Muhtelif mamul eşya
94 ile 96. Fasıllar arası (94 ve 96. Fasıllar dahil)
21
Sanat eserleri, koleksiyon eşyası ve antikalar
97 ile 99. Fasıllar arası (97 ve 99. Fasıllar dahil)
101
EK: 5
ÜRÜN GRUBU LİSTESİ
H : Genel düzenlemeler kapsamındaki "Hassas Ürünler”
H0 : Genel düzenlemeler kapsamındaki "Hassas Olmayan Ürünler”
G.T.İ.P.
Madde ismi
Ürün
Grubu
G.T.İ.P.
Madde ismi
0509.00.90.00.11
Hazırlanmış süngerler
H
0509.00.90.00.12
Sünger döküntüleri
H
1302.12
Meyan kökünden elde edilenler
HO
1302.13.00.00.00
Şerbetçi otundan elde edilenler
H
1302.20.10.90.00
Diğerleri
H
1302.20.90.90.00
Diğerleri
H
1505.00.10.00.00
Ham yapağı yağı
1516.20.10.00.00
Hidrojene hint yağı (opalwax)
1517.90.93.00.00
Eşyanın kalıptan çıkarılmasında kullanılan yenilen karışım ve müstahzarlar
H
1518.00.10.00.00
Linoksin
H
1518.00.91.00.00
H
1518.00.95.10.00
Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları (kaynatılmış ,oksitlenmiş, suyu
alınmış veya vakum veya inert gaz içinde ısıyla polimerize edilmiş veya kimyasal olarak başka bir
şekil de değiştirilmiş) (15.16 pozisyonundakiler hariç)
Sanayide kullanılan sıvı yağlar
1518.00.95.90.00
Diğerleri
H
1518.00.99.00.00
Diğerleri
H
1521.90.99.00.11
Balmumu
H
1521.90.99.00.19
Diğer böcek mumları
H
1522.00.10.00.00
Degra
H
1702.90.10.00.00
Kimyaca saf maltoz
H
1704.90.10.00.00
H
1803.10.00.00.00
Ağırlık itibariyle %10 dan fazla sakaroz içeren fakat diğer katı maddeleri içermeyen meyan kökü
hülasaları
Yağı alınmamış
1803.20.00.00.00
Tamamen veya kısmen yağı alınmış
H
1804.00.00.00.00
Kakao yağı (katı ve sıvı)
H
1805.00.00.00.00
Kakao tozu (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler içermeyenler)
H
1806.10.15.00.00
H
2001.90.60.00.00
Sakkaroz içermeyenler veya ağırlık itibariyle % 5'den az sakkaroz (sakkaroz olarak ifade edilen
invert şeker dahil) veya sakkaroz olarak ifade edilen izoglikoz içerenler
Katı süt yağı, sakaroz, izoglikoz, glikoz veya nişasta içermeyen veya %1,5'dan az katı sütyağı, %5
sakkaroz (invert şeker dahil) veya izoglikoz, %5 glikoz veya nişasta içerenler (04.01 ila 04.04
pozisyonlarındaki ürünlerin toz halindeki gıda müstahzarları hariç)
Palm meyvesi içi
2008.11.10.00.00
Yer fıstığı ezmesi (hamur halinde)
H
2008.91.00.00.00
Palm meyvası içi
H
2101.11
Hülasa, esans ve konsantreler
H
2101.12.92.10.00
H
2101.12.92.90.00
Katı süt yağı, süt proteinleri, sakkaroz, izoglikoz, nişasta veya glikoz içermeyen veya % 1,5'dan az
katı süt yağı, % 2,5'dan az süt proteinleri, % 5'den az sakkaroz veya izoglikoz, % 5'den az nişasta
veya glikoz içerenler
Diğerleri
2101.20.20.00.11
Çay hülasası
HO
2101.20.20.00.19
Diğerleri
HO
2101.20.92.00.00
Esası çay ve maté hülasası, esansı ve konsantresi olanlar
HO
2101.30.11.00.00
Kavrulmuş hindiba
1901.90.91.00.00
H
HO
H
H
HO
H
H
H
102
2101.30.91.00.00
Kavrulmuş hindibadan elde edilenler
H
2102.10.10.00.00
Kültür mayaları
H
2102.10.90.10.00
Bira mayası
H
2102.10.90.90.00
Diğerleri
H
2102.20.11.10.00
Bira mayası
H
2102.20.11.90.00
Diğerleri
H
2102.20.19.10.00
Bira mayası
HO
2102.20.19.90.00
Diğerleri
HO
2102.30.00.00.00
Hazırlanmış kabartma tozları
H
2103.10.00.00.00
Soya sosu
H
2103.20.00.00.00
Domates ketçapı ve diğer domates sosları
H
2103.30.90.00.00
Hazır hardal
H
2103.90.90.00.11
Acı biber sosu
H
2103.90.90.00.12
Çemen
H
2103.90.90.00.19
Diğerleri
H
2104.10
Çorbalar, et suları ve müstahzarları
H
2104.20.00.00.00
Karışım halindeki homojenize gıda müstahzarları
H
2106.90.20.00.00
Bileşik alkol müstahzarları (içki imalinde kullanılan koku veren maddeler esaslı olanlar hariç)
H
2106.90.92.00.00
H
H
2202.90.10.00.11
Katı süt yağı, sakkaroz, izoglikoz, nişasta veya glikoz içermeyen veya ağırlık itibariyle % 1,5'ten az
katı süt yağı, % 5'ten az sakkaroz veya izoglikoz, % 5'ten az glikoz veya nişasta içerenler
Sular (mineral sular ve gazlı sular dahil) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış ve
lezzetlendirilmiş)
Alkolsüz bira
2202.90.10.00.19
Diğerleri
H
2205.10
Muhtevası 2 litre veya daha az kaplarda olanlar
H
2202.10
H
2205.90
Diğerleri
H
2207.10.00.90.11
Dökme etil alkol
H
2207.10.00.90.12
Ambalajlı etil alkol
H
2207.20.00.90.13
Dökme etil alkol
H
2207.20.00.90.14
Ambalajlı etil alkol
H
2207.20.00.90.15
Alkollü içkiler
H
2208.90.91.90.00
Diğerleri
H
2208.90.99.90.00
Diğerleri
H
24.02
H
2519.90.10.00.11
Tütün veya tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigarillolar ve
sigaralar
Diğer mamul tütün ve mamul tütün yerine geçen maddeler; "homojenize" veya yeniden tertip edilmiş
tütün; tütün hülasa ve salçaları
Saf magnezyum oksit
HO
2519.90.10.00.12
Saf olmayan magnezyum oksit
HO
25.22
Sönmemiş kireç, sönmüş kireç ve su aItında sertleşen kireç (28.25 pozisyonundaki kalsiyum oksit ve
hidroksit hariç)
Portland çimentosu, şaplı çimento ("ciment fondu"), cüruf çimentosu, süper sülfat çimentosu ve
benzeri su altında sertleşen çimentolar (boyanmış veya klinker şeklinde olsun olmasın)
Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli
maddeler, mineral mumlar (27.01; 27.02; 2704.00.19; 2704.00.30 hariç)
Flor, klor, brom ve iyot
HO
24.03
25.23
27
28.01
H
HO
HO
HO
2802.00.00.00.00
Süblime veya çöktürülmüş kükürt; kolloidal kükürt
HO
28.04
Hidrojen, asal gazlar ve diğer ametaller (2804.69.00 hariç)
HO
28.06
Hidrojen klorür (hidroklorik asit); klorsülfirik asit
HO
2807.00
Sülfirik asit; oleum
HO
2808.00
Nitrik asit; sülfonitrik asitler
HO
103
28.09
Difosfor pentaoksit; fosforik asit ve polifosforik asitler (kimyaca belirli bir yapıda olsun olmasın)
HO
2810.00
Bor oksitleri; borik asitler
HO
28.11
Diğer anorganik asitler ve ametallerin diğer anorganik oksijenli bileşikleri
HO
28.12
Ametallerin halojenli ve oksihalojenli bileşikleri
HO
28.13
Ametallerin sülfürleri; ticari fosfortrisülfür
HO
28.14
Saf amonyak veya amonyağın sulu çözeltileri
H
28.15
H
28.16
Sodyum hidroksit (kostik soda); potasyum hidroksit (kostik potas); sodyum veya potasyumun
peroksitleri
Magnezyumun hidroksit ve peroksiti; stronsiyum ve baryumun oksitleri, hidroksitleri ve peroksitleri
2817.00
Çinko oksit; çinko peroksit
H
2818.10
Suni korendon (korundum) (kimyaca belirli bir yapıda olsun olmasın)
H
28.19
Krom oksitleri ve hidroksitleri
H
28.20
Mangan oksitleri
28.21
2822.00
Demir oksitleri ve hidroksitleri; içinde ağırlık itibariyle % 70 veya daha fazla Fe203 olan toprak
boyaları
Kobalt oksitleri ve hidroksitleri; ticari kobalt oksitleri
2823.00.00.00.00
Titan oksitleri (saf titan oksitleri)
HO
H
HO
HO
H
28.24
Kurşun oksitleri; minyum ve minoranj
HO
28.25
HO
2825.10
Hidrazin ve hidroksilamin ve bunların anorganik tuzları; diğer anorganik bazlar; diğer metal
oksitler,hidroksitler ve peroksitler (2825.10; 2825.80.00.00.00 hariç)
Hidrazin ve hidroksilamin ve bunların anorganik tuzları
2825.80.00.00.00
Antimuan oksitleri
H
H
28.26
Florürler; florslikatlar, floraluminatlar ve diğer kompleks flor tuzları
HO
28.27
HO
2827.10.00.00.00
Klorürler, oksiklorürler ve hidroksiklorürler; bromürler ve oksibromürler; iyodürler ve oksiiyodürler
(2827.10.00.00.00; 2827.32.00.00.00 hariç)
Amonyum klorür (nişadır)
2827.32.00.00.00
Aluminyum klorür
28.28
Hipokloritler; ticari kalsiyum hipoklorit; kloritler; hipobromitler
HO
28.29
Kloratlar ve perkloratlar;bromatlar ve perbromatlar;iyodatlar ve periyodatlar
HO
28.30
Sülfürler; polisülfürler (kimyaca belirli bir yapıda olsun olmasın) (2830.10 hariç)
HO
2830.10
Sodyum sülfürler
H
H
H
28.31
Ditiyonitler ve sülfoksilatlar
HO
28.32
Sülfitler; tiyosülfatlar
HO
28.33
Sülfatlar; şaplar; peroksisülfatlar (persülfatlar)
HO
28.34
Nitritler; nitratlar (2834.10 hariç)
HO
2834.10
Nitritler
H
28.35
FosfinatIar (hipofosfitler), fosfonatlar (fosfitler), fosfatlar ve poIifosfatlar (kimyaca belirli bir yapıda
olsun olmasın)
Karbonatlar; peroksikarbonatlar (perkarbonatlar); amonyum karbamat içeren ticari amonyum
karbonat (2836.20; 2836.40; 2836.60.00.00.00.00 hariç)
Sodyum karbonat
H
28.36
2836.20
HO
H
2836.40
Potasyum karbonatlar
H
2836.60.00.00.00
Baryum karbonat
H
28.37
Siyanürler, oksisiyanürler ve kompleks siyanürler
HO
2838.00
Fülminatlar, siyanatlar ve tiyosiyanatlar
HO
28.39
Silikatlar; ticari alkali metal silikatlar
HO
28.40
Boratlar; peroksiboratlar (perboratlar)
HO
28.41
Oksimetalik veya peroksimetalik asitlerin tuzları (2841.61.00.00.00 hariç)
HO
2841.61.00.00.00
Potasyum permanganat
28.42
Anorganik asitlerin veya peroksi asitlerin diğer tuzları (kimyaca belirli bir yapıda olsun olmasın
alumina silikatlar dahil) (azotürler hariç )
H
104
HO
28.43
HO
2844.30.11.00.00
Kolloidal haldeki kıymetli metaller; kıymetli metallerin anorganik veya organik bileşikleri (kimyasal
olarak belirli bir yapıda olsun olmasın); kıymetli metallerin amalgamları
Sermetler
2844.30.51.00.00
Sermetler
HO
2845.90.90.00.11
Trityumlu bileşikler
HO
2845.90.90.00.19
Diğerleri
HO
28.46
HO
2847.00
Nadir toprak metallerin, itriyum veya skandiyum veya bu metallerin karışımlarının organik veya
anorganik bileşikleri
Hidrojen peroksit (üre ile sertleştirilmiş olsun olmasın)
HO
2848.00
Fosfürler (kimyaca belirli bir yapıda olsun olmasın) (ferro fosfor hariç)
HO
HO
HO
28.49
Karbürler (kimyaca belirli bir yapıda olsun olmasın) (2849.20.00.00.00; 2849.90.30.00.00 hariç)
2849.20.00.00.00
Silisyum karbür (karborandum)
H
2849.90.30.00.00
Tungsten Karbür
H
2850.00
Hidrürler, nitrürler, azotürler, silisürler ve borürler (kimyaca belirli bir yapıda olsun olmasın) (aynı
zamanda 28.49 pozisyonunun karbürleri de olan bileşikler hariç ) (2850.00.70.00.00 hariç)
Silüsürler
HO
HO
29.01
Diğer anorganik bileşikler (damıtılmış veya iletkenlik suyu ve benzeri saflıktaki su dahil); sıvı hava
(içindeki asal gazlar alınmış olsun olmasın); sıkıştırılmış hava; amalgamlar (kıymetli metallerin
amalgamları hariç)
Asiklik hidrokarbonlar
29.03
Hidrokarbonların halojenlenmiş türevleri
2904.10
Sadece sülfo grupları içeren türevler, bunların tuzları ve etil esterler
2904.20
Sadece nitro veya sadece nitrozo grupları içeren türevleri
2904.90
Diğerleri
29.05
Asiklik alkoller ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış,nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri
(2905.43.00.00.00; 2905.44; 2905.45.00.00.00 hariç)
Gliserin
HO
2850.00.70.00.00
2851.00
2905.45.00.00.00
H
HO
H
HO
H
HO
H
29.06
Siklik alkoller ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri
HO
2907.11
Fenol (hidroksibenzen) ve tuzları
HO
2907.12
Krezoller ve tuzları
HO
2907.13
Oktilfenol, nonilfenol ve bunların izomerleri; bunların tuzları
HO
2907.14
Ksilenoller ve tuzları
HO
2907.15.90.10.00
Beta naftol
H
2907.15.90.20.11
Alfa naftol tuzları
H
2907.15.90.20.12
Beta naftol tuzları
2907.19
Diğerleri
HO
2907.21
Rezorsinol ve tuzları
HO
2907.22.00.10.00
Hidrokinon
H
H
2907.22.00.90.00
Diğerleri
HO
2907.23
4,4' İzopropilidendifenol (bisfenol A,difenilolpropan) ve tuzları
HO
2907.29.00.10.11
Pirokatekol
HO
2907.29.00.10.12
Hekzilrezorsinol
HO
2907.29.00.10.13
Heptilrezorsinol
HO
2907.29.00.10.14
Floroglisinol
HO
2907.29.00.80.11
Pirogallol
HO
2907.29.00.80.12
2,5-dimetilhidroksikinon (2,5-dimetil-kinon)
HO
2907.29.00.80.19
Diğer polifenoller ve tuzları
HO
29.08
Fenollerin ve fenolalkollerin halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri
HO
29.09
Eterler, eter alkoller, eter fenoller, eter alkol fenoller, alkol peroksitler, eter peroksitler, keton
peroksitler (kimyasal olarak belirli bir yapıda olsun olmasın) ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış,
nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri
105
H
29.10
2911.00
29.12
2912.41.00.00.00
Halkasında üç atom olan epoksitler, epoksialkoller, epoksifenoller ve epoksieterler ve bunların
halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri
Asetaller ve yarı asetaller (başka oksijen fonksiyonlu grubu olsun olmasın) ve bunların
halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri
Aldehitler (başka oksijen fonksiyonlu grubu olsun olmasın); aldehitlerin siklik polimerleri;
paraformaldehit (2912.41.00.00.00 hariç)
Vanilin (4-hidroksi-3-metoksibenzaldehit)
HO
HO
HO
H
2913.00
29.12 Pozisyonundaki ürünlerin halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri
HO
29.14
HO
2914.11.00.00.00
Ketonlar ve kinonlar (başka oksijen fonksiyonlu grubu olsun olmasın) ve bunların halojenlenmiş,
sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevIeri (2914.11.00.00.00, 2914.21.00.00.00, 2914.22
hariç)
Aseton (propanon)
2914.21.00.00.00
Kamfor (kafuru)
H
2914.22
Siklohekzanon ve metilsiklohekzanonlar
H
29.15
H
2916.11.00.10.00
Doymuş asiklik monokarboksilik asitler ve bunların anhidritleri, halojenürleri, peroksitleri ve
peroksiasitleri; bunların halojenlenmiş , sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri
Akrilik asit
2916.11.00.20.00
Akrilik asitin tuzları
2916.12
Akrilik asitin esterleri
H
H
HO
H
2916.13
Metakrilik asit ve tuzları
HO
2916.14
Metakrilik asit esterleri
H
2916.15
Oleik, Iinoleik ve linolenik asitler, bunların tuzları ve esterleri
HO
2916.19
Diğerleri
HO
2916.20
HO
2916.31
Siklanik, siklenik ve sikloterpenik monokarboksilik asitler,bunların anhidritleri, halojenürleri,
peroksitleri, peroksiasitleri ve bunların türevleri
Benzoik asit, tuzları ve esterleri
HO
2916.32
Benzoil peroksit ve benzoil klorür
HO
2916.39
Diğerleri
HO
29.17
HO
2917.11
Polikarboksilik asitler, bunların anhidritleri, halojenürleri, peroksitleri ve peroksiasitleri; bunların
halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri (2917.11;
2917.12.10.00.11;2917.10.12.00.12; 2917.14.00.00.00; 2917.32.00.00.00; 2917.35.00.00.00;
2917.36 hariç)
Okzalik asit, tuzları ve esterleri
2917.12.10.00.11
Adipik asit
H
2917.12.10.00.12
Adipik asitin tuzları
H
2917.14.00.00.00
Maleik anhidrit
H
2917.32.00.00.00
Dioktil ortoftalatlar (dioktil ftalat)
H
2917.35.00.00.00
Ftalik anhidrit
H
2917.36
Tereftalik asit ve tuzları
H
29.18
2918.14.00.00.00
Başka oksijen fonksiyonlu grubu olan karboksilik asitler ve bunların anhidritleri, halojenürleri,
peroksitleri ve peroksiasitleri; bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış
türevleri (2918.14.00; 2918.15.00; 2918.21.00; 2918.22.00; 2918.29.10.00.11; 2918.29.10.00.12
hariç)
Sitrik asit
2918.15
Sitrik asitin tuzları ve esterleri
H
2918.21
Salisilik asit ve tuzları
H
2918.22
o-Asetilsalisilik asit, tuzları ve esterleri
H
2918.29.10.00.11
Sülfosalisilik asitler, tuzları ve esterleri
H
2918.29.10.00.12
Hidroksinaftonik asitler, tuzları ve esterleri
H
2919.00
29.21
Fosforik esterler ve bunların tuzları (lakto fosfatlar dahil); bunların halojenlenmiş, sülfolanmış,
nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri
Ametallerin diğer anorganik asitlerinin esterleri (hidrojen halojenürlerin esterleri hariç) ve bunların
tuzları;bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri
Amin gruplu bileşikler
29.22
Oksijen gruplu amino-bileşikleri
29.20
H
HO
H
HO
HO
H
H
106
29.23
2924.19
Kuaterner amonyum tuzları ve hidroksitleri; lesitinler ve diğer fosfoaminolipidler (kimyaca belirli
bir yapıda olsun olmasın)
Diğerleri
2924.21
Üreinler ve türevleri; bunların tuzları
HO
H
H
2924.23
2-Asetamidobenzoik asit (N-asetilanthranilik asit) ve tuzları
2924.29.30.00.00
Parasetamol (INN)
HO
H
2924.29.95
Diğer karboksiamid fonksiyonlu bileşikler
H
29.25
Karboksimid grublu bileşikler (sakkarin ve tuzları dahil) ve imin gruplu bileşikler
HO
29.26
Nitril gruplu bileşikler (2926.10.00.00.00 hariç)
HO
2926.10.00.00.00
Akrilonitril
H
2927.00
Diazo, azo ve azoksi bileşikleri
H
2928.00.90
Hidrazinin organik türevleri
HO
2929.10
İzosiyanatlar
2929.90
Diğerleri
HO
H
2930.10.00.00.00
Ksantatlar (ditiyokarbonatlar)
HO
2930.20
Tiyokarbamatlar ve ditiyokarbamatlar
HO
2930.30
Tiyouram mono , di veya tetrasülfürler
HO
2930.40.90.00.00
Diğerleri
H
2930.90
Diğerleri (2930.90.30; 2930.90.40; 2930.90.50 hariç)
H
2931.00
Diğer organo-anorganik bileşikler
HO
HO
29.32
Sadece oksijenli heterosiklik bileşikler (2932.12.00; 2932.13.00; 2932.21.00 hariç)
2932.12.00.00.00
Furfuraldehit (2- furaldehit)
H
2932.13
Furfuril alkol ve tetrahidrofurfuril alkol
H
2932.21
Kumarin, metilkumarinler ve etilkumarinler
H
29.33
Sadece azotlu heterosiklik bileşikler(2933.61 hariç)
2933.61.00.00.00
Melamin
29.34
Nükleik asitler ve bunların tuzları, (kimyaca belirli yapıda olsun olmasın); diğer heterosiklik
bileşikler
Sülfonamidler (2935.00.10; 2935.00.20 hariç)
HO
HO
2940.00.00.00.11
Glikozitler (tabii veya sentez yolu ile elde edilmiş) ve bunların tuzları, eterleri, esterleri ve diğer
türevleri
Ramnoz, rafinoz, mannoz
2940.00.00.00.12
Maltilol ((alfa )-D-Glukopiranozil-1,4-D-glusitol)
H
2940.00.00.00.13
Laktilol ((4-O-beta-D-Galaktopiranozil-D-glusitol)
H
2935.00
29.38
HO
H
H
HO
2940.00.00.00.19
Diğerleri
2941.20.30.00.00
Dihidrostreptomisin tuzları, esterleri ve hidratları
HO
H
2942.00
Diğer organik bileşikler
HO
31.02
Azotlu mineral veya kimyasal gübreler
H
3103.10
Süper fosfatlar
H
31.05
H
3201.90.90.10.00
Azot, fosfor ve potasyum gibi bitki besin maddelerinden ikisini veya üçünü içeren mineral veya
kimyasal gübreler; diğer gübreler; bu fasıldaki ürünlerin tablet veya benzeri şekillerde veya brüt
ağırlığı 10 kg.ı geçmeyen ambalajlarda olanları
Diğer bitkisel menşeli hülasalar
HO
3201.90.90.20.00
Tanenler (tannik asitler) ( sulu mazı taneni dahil)
HO
3201.90.90.90.00
Diğerleri
HO
32.02
Debagatte kullanılan sentetik organik maddeler ve debagatte kullanılan anorganik maddeler;
debagatte kullanılan müstahzarlar (tabii debagat maddeleri içersin içermesin); ön debagatte
kullanılan enzimli müstahzarlar
Hayvansal menşeli boyayıcı maddeler ve esası hayvansal menşeli boyayıcı madde olan müstahzarlar
HO
3203.00.90.00.00
32.04
Sentetik organik boyayıcı maddeler (kimyasal olarak belirli bir yapıda olsun olmasın); bu fasılın 3
numaralı notunda belirtilen müstahzarlardan esası sentetik organik boyayıcı maddeler olan
müstahzarlar; fluoresanlı aydınlatma maddeleri veya lüminofor olarak kullanılan sentetik organik
107
HO
H
ürünler (kimyasal olarak belirli bir yapıda olsun olmasın)
3205.00
32.06
32.07
32.08
32.09
3210.00
3211.00.00.00.00
32.12
32.13
32.14
32.15
Fasıl 33
Fasıl 34
35.01
3503.00
3504.00.00.00.00
3505.10.50.00.00
35.06
Boyayıcı laklar; bu fasılın 3 numaralı notunda belirtilen müstahzarlardan esası boyayıcı laklar olan
müstahzarlar
Diğer boyayıcı maddeler; bu fasılın 3 numaralı notunda belirtilen müstahzarlar (32.03, 32.04 veya
32.05 pozisyonundakiler hariç); lüminofor olarak kullanılan anorganik ürünler (kimyasal olarak
belirli bir yapıda olsun olmasın)
Seramik, emaye veya cam sanayiinde kullanılan müstahzar pigmentler, müstahzar donuklaştırıcılar
ve müstahzar boyalar, cam haline gelebilen terkipler, sırlar, sıvı cilalar ve benzeri müstahzarlar; toz,
granül veya pul şeklindeki cam firit ve diğer camlar
Esası sentetik polimerler veya kimyasal olarak tadil edilmiş tabii polimerler olan, susuz bir ortamda
eriyen veya dağılan boyalar ve vernikler (emaye ve laklar dahil); bu fasılın 4 numaralı notunda
belirtilen çözeltiler
Esası sentetik polimer veya kimyasal olarak tadil edilmiş tabii polimerler olup sulu ortamda dağılan
ve çözülen boyalar ve vernikler (emaye ve laklar dahil)
Diğer boyalar ve vernikler (emayeler, laklar ve "distemperler" dahil); derilerin finisajında kullanılan
müstahzar sulu pigmentler
Müstahzar kurutucu maddeler (sikatifler)
HO
H
HO
HO
HO
HO
HO
Boyaların (emaye dahil) imalinde kullanılan, susuz bir ortamda dağılan, sıvı veya hamur şeklindeki
pigmentler (metalik tozlar ve pullar dahil); ıstampacılığa mahsus varaklar; perakende satılacak şekil
veya ambalajlarda bulunan boyalar ve diğer boyayıcı maddeler
Resim, eğitim ve afiş boyaları, renkleri değiştirici boyalar, eğlence için boyalar ve benzerleri (tablet,
tüp, kavanoz, şişe, çanak veya benzeri şekillerde veya ambalajlar içinde)
Camcı macunu, aşılama macunu, reçineli çimentolar, kalafatçı bileşikleri ve diğer macunlar;
boyacılıkta kullanılan dolgu, sıvama maddeleri; binaların dış cephesinde, binaların içindeki duvar,
tavan, taban ve benzeri yerlerde kullanılan ateşe dayanıklı olmayan sıvama müstahzarları
Matbaa mürekkepleri, yazı ve çizim mürekkepleri ve diğer mürekkepler (konsantre edilmiş veya katı
halde olsun olmasın)
Uçucu yağlar ve rezinoitler; parfümeri; kozmetik veya tuvalet müstahzarları
HO
Sabunlar, yüzey aktif organik maddeler, yıkama müstahzarları, yağlama müstahzarları, sunni
mumlar, müstahzar mumlar, temizleme veya bakım müstahzarları, ışık temini için kullanılan her
türlü mumlar ve benzerleri, model yapmaya mahsus her türlü patlar, "dişçi mumları" ve alçı esaslı
dişçilik müstahzarları
Kazeinler, kazeinatlar ve diğer kazein türevleri; kazein tutkalları
HO
Jelatin [dikdörtgen (kare dahil) şeklinde yapraklar halindeki jelatin dahil, yüzeyi işlenmiş veya
boyanmış olsun olmasın] ve jelatin türevleri; katı ihtiyokol; hayvansal menşeli diğer tutkallar (35.01
pozisyonundaki kazein tutkallar hariç)
Peptonlar ve bunların türevleri; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan diğer
proteinli maddeler ve türevleri;deri tozu (kromla işlem görmüş olsun olmasın)
Esterifiye veya eterifiye edilmiş nişastalar
HO
HO
HO
HO
HO
H
HO
HO
HO
35.07
Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan müstahzar tutkallar ve diğer yapıştırıcılar;
tutkal ve yapıştırıcı olarak perakende satılmak üzere net ağırlığı 1 kilogramı geçmeyen ambalajlara
konulmuş, tutkal veya yapıştırıcı olarak kullanılmaya uygun ürünler
Enzimler; tarifenin başka bir yerinde belirtilmeyen veya yer almayan müstahzar enzimler
Fasıl 36
Barut ve patlayıcı maddeler, pirotekni mamülleri, kibritler, piroforik alaşımlar, ateş alıcı maddeler
HO
Fasıl 37
Fotoğrafçılıkta veya sinemacılıkta kullanılan eşya
HO
38.01
Suni grafit; kolloidal veya yarı kolloidal grafit; esası hamur, blok, levha veya diğer yarı mamul grafit
veya diğer karbon olan müstahzarlar
Aktif hale getirilmiş karbon (aktif kömür); aktif hale getirilmiş tabii mineral maddeler; hayvansal
karalar (kullanılmış ve tesiri kalmamış hayvansal karalar dahil)
Tall oil (sıvı reçine) (rafine edilmiş olsun olmasın) (ham tal oil hariç)
HO
38.02
3803.00.90
3804.00
38.05
38.06
3807.00
38.08
38.09
Odun hamurunun imalinden arta kalan lesivler (konsantre edilmiş, şekeri giderilmiş veya kimyasal
bir işlem görmüş olsun olmasın) (linyosülfonatlar dahil, fakat 38.03 pozisyonundaki tall oil hariç)
Terabantin esansı, çam ağacı esansı veya kağıt imalinden arta kalan sülfatlı esans ve iğne yapraklı
ağaç odununun damıtılmasından veya başka şekilde işlenmesinden elde edilen diğer terpenik yağlar;
ham dipenten kağıt imalinden arta kalan bisülfitli esans ve diğer ham para simen; esas madde olarak
alfaterpineol içeren çam yağı
Kolofanlar, reçine asitleri ve bunların türevleri; kolofan esansı ve kolofan yağları; eritilmiş sakızlar
Odun katranı; odun katranı yağları; odun kreozotu; odun naftası; bitkisel zift; esası kolofan, reçine
asitleri veya bitkisel zift olan biracılıkta kullanılan ziftler ve benzeri müstahzarlar
Haşarat öldürücü, kemirici hayvanlara karşı koruyucu, zararlı mantarları ve bitkileri yok edici,
sürgünleri önleyici ürünler ve bitkilerin büyümesini düzenleyici, dezenfekte edici ve benzeri ürünler
(perakende satılacak şekillerde veya ambalajlarda veya müstahzar haline getirilmiş) (kükürtlü şerit;
fitil ve mumlar ile sinek kağıtları gibi)
Tarifenin başka yerinde yer almayan veya belirtilmeyen mensucat ,kağıt, deri ve benzeri sanayilerde
kullanılan türde "apre veya finisajmüstahzarları, boyayıcı maddelerin sabitleştirilmesini veya
boyama işlemini hızlandırmayı sağlayıcılar ve diğer ürünler ve müstahzarlar (örneğin; müstahzar
haşıl ve apreler, müstahzar mordanlar gibi) (3809.10 hariç)
108
H
H
HO
HO
HO
HO
HO
“HO
HO
38.10
38.11
38.12
3813.00
3814.00
Metal satıhlarının temizlenmesinde kullanılan müstahzarlar; metallere lehim ve kaynak yapılmasında
kullanılan sıvı müstahzarlar ve diğer yardımcı müstahzarlar; metal ve diğer maddeler den meydana
gelen lehim ve kaynak pastaları ve tozları; lehim ve kaynak çubuklarının ve elektrotlarının
sıvanmasında veya kaplanmasında kullanılan müstahzarlar
Ateşlemeyi önleyici müstahzarlar, oksidasyonu durdurucu maddeler, peptizan katkılar, akışkanlığı
düzenleyici maddeler, aşınmayı önleyici katkılar ve mineral yağlar (benzin dahil) veya mineral
yağlar gibi aynı amaçla kullanılan diğer sıvı yağlar için diğer müstahzar katkılar
Vulkanizasyon çabuklaştırıcı müstahzarlar; kauçuk ve plastikler için, tarifenin başka yerinde
belirtilmeyen veya yer almayan plastifiyan bileşikler; oksidasyonu önleyici müstahzarlar ve kauçuk
veya plastikleri dayanıklı hale getirmede kullanılan diğer stabilizatör bileşikler
Yangın söndürme aletleri için dolgu maddeleri ve bileşimler;her çeşit yangın söndürme bombaları
HO
HO
HO
HO
Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan organik karma çözücüler ve incelticiler;
boya ve vernik çıkarmada kullanılan müstahzarlar
Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan reaksiyon başlatıcılar,reaksiyon
hızlandırıcılar ve katalitik müstahzarlar
Ateşe dayanıklı çimentolar, harçlar, betonlar ve benzeri karışımlar (38.01 pozisyonundaki ürünler
hariç)
Karışım halinde alkilbenzenler ve alkilnaftalinler (27.07 veya 29.02 pozisyonundakiler hariç)
HO
HO
3820.00.00.00.00
Hidrolik fren sıvıları ve hidrolik transmisyonlar için petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde
edilen yağları içermeyen veya ağırlık itibariyle % 70den az oranda içeren müstahzar sıvılar
Donmayı önleyici müstahzarlar ve donmayı çözücü müstahzar sıvılar
HO
3821.00.00.00.00
Mikroorganizmaların geliştirilmesinde kullanılan müstahzar kültür ortamları
HO
38.23
3823.11.00.00.00
Sınai monokarboksilik yağ asitleri; rafinaj mahsulü asit yağları; sınai yağ alkolleri
(3823.11.00.00.00; 3823.13.00.00.00; 3823.19 hariç)
Stearik asit
38.15
3816.00
3817.00
3819.00.00.00.00
HO
HO
H
H
HO
3823.13.00.00.00
Tall oil sıvı yağ asitleri
HO
3823.19
Diğerleri
HO
38.24
HO
39.01
Dökümhane maçalarına veya kalıplarına mahsus müstahzar bağlayıcılar; tarifenin başka yerinde
belirtilmeyen veya yer almayan kimya sanayii veya kimya sanayiine bağlı sanayilerde kullanılan
kimyasal ürünler ve müstahzarlar (tabii ürünlerin karışımlarından oluşanlar dahil); (3824.60 hariç)
Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan kimya sanayi ve kimya sanayine bağlı
sanayilere mahsus artık ürünler; belediye atıkları; kanalizasyon çamuru; bu fasılın 6. Notunda
belirtilen diğer artıklar
Etilen polimerleri (ilk şekillerde)
39.02
Propilen ve diğer olefinlerin polimerleri (ilk şekillerde)
H
39.03
Stiren polimerleri (ilk şekillerde)
H
3825
H
H
39.04
Vinil klorür veya diğer halojenlenmiş olefinlerin polimerleri (ilk şekillerde)
39.05
Vinil asetat veya diğer vinil esterlerinin polimerleri (ilk şekillerde ); diğer vinil polimerleri (ilk
şekillerde)
Poli(metil metakrilat)
HO
Ağırlık itibariyle % 50 veya daha fazla metil akrilat içeren (silika içersin içermesin) metil akrilat ile
etilenin sonda olmayan (non-terminal) ikame karboksi grubunu içeren monomerin kopolimeri
Diğerleri
HO
HO
3907.10.00.00.00
Poliasetaller, diğer polieterler ve epoksi reçineler (ilk şekillerde); polikarbonatlar, alkit reçineler,
polialilesterler ve diğer poliester ler (ilk şekillerde) (3907.10.00.00.00; 3907.60; 3709.99 hariç)
Poliasetaller
3907.60
Poli(etilen tereftalat)
H
3907.99
Diğerleri
H
39.08
Poliamidler (ilk şekillerde)
H
39.09
Amino reçineler, fenolik reçineler ve poliüretanlar (ilk şekillerde)
3906.10.00.00.00
3906.90.60.00.00
3906.90.90.00.00
39.07
H
H
HO
H
HO
3910.00
Silikonlar (ilk şekillerde)
HO
39.11
HO
3914.00.00.00.00
Petrol reçineleri, kumaron-inden reçineleri, politerpenler, polisülfürler, polisülfolar ve bu fasılın 3
numaralı notunda belirtilen diğer ürünler (tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan)
(ilk şekillerde)
Selüloz ve kimyasal türevleri (tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan) (ilk
şekillerde)
Tabii polimerler (aljinik asit gibi) ve tadil edilmiş tabii polimerler (sertleştirilmiş proteinler, tabii
kauçuğun kimyasal türevleri gibi) (tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan) (ilk
şekillerde)
39.01 ila 39.13 Pozisyonlarında yer alan polimer esasIı iyon değiştiriciler (ilk şekillerde)
HO
39.15
Plastiklerin döküntü, kalıntı ve hurdaları
HO
39.12
39.13
109
HO
HO
39.16
39.17
39.18
Plastikten mamul, enine kesitinin en geniş yeri 1 mm.yi geçen monofiller, ince ve kalın çubuklar ve
profiller (yüzeyi işlenmiş olsun olmasın fakat daha ileri bir işlem görmemiş)
Plastikten hortumlar, borular ve bağlantı elemanları (manşon, nipel, dirsek, flanşlar gibi)
HO
HO
39.21
Plastiklerden yer kaplamaları (kendinden yapışkan olsun olmasın) (rulo veya kare şeklinde); bu
fasılın 9 numaralı notunda belirtilen plastiklerden yapılmış duvar veya tavan kaplamaları
Plastiklerden kendinden yapışkan levhalar, plakalar, bandlar, şeritler, filmler, folyeler ve diğer yassı
şekiller (rulo halinde olsun olmasın)
Plastiklerden diğer plakalar, levhalar, filmler, folye ve şeritler (gözeneksiz) (diğer maddelerle
takviye edilmemiş, tabaka tabaka tertiplenmemiş veya benzeri şekillerde birleştirilmemiş, mesnetsiz)
Plastiklerden diğer plakalar, levhalar, yapraklar, filmler, folyeler ve şeritler (3921.90.19.00.00 hariç)
3921.90.19.00.00
Diğerleri
39.22
HO
3923.21.00.00.00
Plastiklerden banyo küvetleri, duşlar, eviyeler, lavabolar, bideler, alafranga tuvaletler, kapaklar ve
oturaklar, su depoları ve benzeri hijyenik eşya
Plastiklerden eşya taşınmasına veya ambalajlanmasına mahsus malzemeler; plastiklerden tıpalar,
kapaklar, kapsüller ve diğer kapama malzemeleri (3923.21.00.00.00 hariç)
Etilen polimerlerinden olanlar
39.24
Plastikten sofra eşyası, mutfak eşyası, diğer ev eşyası ve tuvalet eşyası
HO
39.25
Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan plastiklerden inşaat malzemeleri
HO
39.26
Plastikten diğer eşya ve 39.01 ila 39.14 pozisyonlarında belirtilen diğer maddelerden eşya
HO
Fasıl 40
Kauçuk ve kauçuktan eşya (40.10 hariç)
HO
40.10
Vulkanize edilmiş kauçuktan taşıyıcı kolanlar ve transmisyon kolanları
H
41.04
H
4106.31
Sığırların (bufalo dahil) veya atların dabakalanmış veya "crust" (ara kurutmalı) derileri (kılları
alınmış, parçalanmış olsun olmasın, fakat daha ileri bir işlem görmemiş) (4104.41.19; 4104.49.19
hariç)
Yaş halde (wetblue dahil) (4106.31.10 hariç)
HO
4106.32
Kuru halde (crust)
HO
41.07
4113.10.00.00.00
Sığırların (bufalo dahil) veya atların dabaklama veya ara kurutmadan sonra ileri derecede
hazırlanmış deri ve köseleleri (parşömine edilmiş deri dahil) (kılları alınmış, parçalanmış olsun
olmasın, 41.14 pozisyonunda yer alan deri ve köseleler hariç)
Koyun veya kuzuların dabaklama veya ara kurutmadan sonra ileri derecede hazırlanmış deri ve
köseleleri (parşömine edilmiş deri dahil) (yünü alınmış, parçalanmış olsun olmasın, 41.14
pozisyonunda yer alan deri ve köseleler hariç)
Keçi veya oğlakların deri ve köseleleri
4113.20.00.00.00
Domuzların deri ve köseleleri
HO
4113.30.00.00.00
Sürüngenlerin deri ve köseleleri
HO
4113.90.00.00.00
Diğerleri
HO
41.14
Güderi (kombine deri dahil); rugan ve ruganla kaplanmış deri ve köseleler; metalize deri ve köseleler
H
41.15.10.00.00.00
Esası deri ve kösele veya deri veya kösele lifleri olan terkip yoluyla elde edilen levha, yaprak ve şerit
halindeki deri ve köseleler (rulo halinde olsun olmasın)
Her tür hayvan için saraciye eşyası, eyer ve koşum takımları (koşum kayışları, yularlar, dişlikler,
burunsalıklar, eyer örtüleri, eyer torbaları, köpek elbiseleri ve benzerleri) (imal edildiği madde ne
olursa olsun)
Sandıklar, bavullar, valizler, evrak çantaları, okul çantaları, gözlük kılıfları, dürbün mahfazaları,
fotoğraf makinası mahfazası, müzik aletleri mahfazaları, silah ve tabanca kılıfları ve benzeri
mahfazalar; tabii veya terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden, plastik madde yapraklarından,
dokumaya elverişli maddelerden, vulkanize edilmiş liflerden, kartondan yapılmış veya tamamen
yahut kısmen bu maddelerle veya kağıtla kaplanmış seyahat çantaları, izole edilmiş yiyecek ve
içecek torbaları, tuvalet çantaları,sırt çantaları el çantaları, erzak çantaları, portföyler, para keseleri,
harita ve kimlik mahfazaları, sigara kutuları, tabaka ve tütün kese ve kutuları takım çantaları, spor
çantaları, şişe mahfazaları, mücevher kutuları, pudra baharat barut kutuları, bıçak kılıfları ve benzeri
mahfazalar
Tabii veya terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden giyim eşyası ve aksesuarı
H
39.19
39.20
39.23
4112.00.00.00.00
4201.00.00.00.00
42.02
42.03
4204.00
HO
HO
H
HO
H
HO
H
H
H
H
HO
H
H
HO
4205.00
Tabii veya terkip yoluyla elde edilen deri veya köseleden makina veya mekanik cihazlarda yahut
diğer teknik işlerde kullanılan eşya
Tabii veya terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden diğer eşya
42.06
Bağırsak (ipek böceği guddesi hariç), kursak, mesane ve veterden mamul eşya
HO
43. Fasıl
Postlar, kürkler ve taklit kürkler, bunların mamulleri
HO
44.07
Uzunlamasına testere ile biçilmiş veya yontulmuş, dilimlenmiş veya yaprak halinde açılmış, kalınlığı
6 mm. yi geçen ağaçlar (rendelenmiş, zımparalanmış veya uç uca eklenmiş olsun olmasın)
Uzunlamasına testere ile biçilmiş, dilimlenmiş veya yaprak halinde açılmış, kalınlığı 6 mm. yi
geçmeyen, kaplama için (lamine edilmiş ağaçların dilimlenmesiyle elde edilenler dahil), kontrplak
için veya diğer benzeri lamine edilmiş ağaçlar ve diğer ağaçlar için yapraklar (rendelenmiş,
HO
44.08
110
HO
HO
zımparalanmış, ekli veya uç uca eklenmiş olsun olmasın)
44.10
44.12
Ağaçtan veya diğer odunsu maddelerden yonga levha ve benzeri levhalar (örneğin oriented strand
board ve waferboard) (reçineler veya diğer organik bağlayıcı maddelerle aglomere edilmiş olsun
olmasın)
Ağaçtan veya diğer odunsu maddelerden lif levhalar (reçineler veya diğer organik maddelerle
aglomere edilmiş olsun olmasın)
Kontrplaklar, ahşap kaplamalı levhalar ve benzeri lamine edilmiş ağaçlar
4414.00.10.00.00
Bu Fasılın 2 no.lu ek notunda belirtilen tropikal ağaçlardan olanlar
HO
44.15
HO
4418.10
Ahşap büyük ve küçük sandıklar, kafes sandıklar, silindir sandıklar ve benzeri ambalajlar; ahşap
kablo makaraları, ahşap paletler, palet sandıkları ve diğer yük tablaları; ahşap palet kaldırıcılar
Pencereler, pencere kasaları ve bunların çerçeve ve pervazları
4418.20.10.00.00
Bu Fasılın 2 no.lu ek notunda belirtilen tropikal ağaçlardan olanlar
H
4418.30.10.00.00
Mozaik parke panolar
H
4420.10.11.00.00
Bu Fasılın 2 no.lu ek notunda belirtilen tropikal ağaçlardan olanlar
H
4420.90.10.00.00
Üzerine kakma yapılmış ağaçlar
H
4420.90.91.00.00
Bu Fasılın 2 no.lu ek notunda belirtilen tropikal ağaçlardan olanlar
H
4421.90.91.00.00
Lif levhadan olanlar
HO
45. Fasıl
Mantar ve mantardan eşya (45.03 hariç)
HO
45.03
Tabii mantardan eşya
H
46. Fasıl
Hasırdan, sazdan veya örülmeye elverişli diğer maddelerden mamuller, sepetçi ve hasırcı eşyası
H
44.11
H
H
H
H
50. Fasıl
İpek
H
51. Fasıl
Yapağı ve yün, ince veya kaba hayvan kılı, at kılından iplik ve dokunmuş mensucat (51.05 hariç)
H
52. Fasıl
Pamuk
H
53. Fasıl
Dokumaya elverişli diğer bitkisel lifler, kağıt ipliği ve kağıt ipliğinden dokunmuş mensucat
H
54. Fasıl
Sentetik ve suni flamentler
H
55. Fasıl
Sentetik veya suni devamsız lifler
H
56. Fasıl
Vatka, keçe ve dokunmamış mensucat, özel iplikler, sicim, kordon, ip, halat ve bunlardan mamul
eşya
Halılar ve diğer dokumaya elverişli maddelerden yer kaplamaları
H
H
60. Fasıl
Özel dokunmuş mensucat, tufte edilmiş dokumaya elverişli mensucat, dantela, duvar halıları, şeritçi
ve kaytancı eşyası, işlemeler
Emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş dokumaya elverişli mensucat, dokumaya
elverişli maddelerden teknik eşya
Örme eşya
H
61. Fasıl
Örme giyim eşyası ve aksesuarı
H
62. Fasıl
Örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarı
H
63. Fasıl
H
64. Fasıl
Dokumaya elverişli maddelerden diğer hazır eşya, takımlar, kullanılmış giyim eşyası ve dokumaya
elverişli maddelerden kullanılmış eşya, paçavralar
Ayakkabılar, getrler, tozluklar ve benzeri eşya ve bunların aksamı
65. Fasıl
Başlıklar ve aksamı
57. Fasıl
58. Fasıl
59. Fasıl
H
H
H
HO
66. Fasıl
Şemsiyeler, güneş şemsiyeleri, bastonlar, iskemle bastonlar, kamçılar, kırbaçlar ve bunların aksamı
67. Fasıl
Hazırlanmış ince ve kalın kuş tüyleri ve bunlardan eşya, yapma çiçekler ve insan saçından eşya
HO
H
68. Fasıl
Taş, alçı, çimento, amyant, mika veya benzeri maddelerden eşya
HO
69. Fasıl
Seramik mamulleri
H
70. Fasıl
Cam ve cam eşya
71.13
Mücevherci eşyası ve aksamı (kıymetli metallerden veya kıymetli metallerle kaplama metallerden)
HO
H
71.14
Kuyumcu eşyası ve aksamı (kıymetli metallerden veya kıymetli metallerle kaplama metallerden)
HO
7115.90
Diğerleri
HO
7116.20.19.00.00
Diğerleri
HO
7116.20.90.00.00
Diğerleri
HO
71.17
Taklit mücevherci eşyası
H
72.02
Ferro alyajlar (7202.11.20; 7202.11.80 ve 7202.99.10.10 hariç)
H
111
73. Fasıl
HO
74. Fasıl
Demir veya çelikten eşya (7301.10; 7302.10.21;7302.10.23; 7302.10.29; 7302.10.40; 7302.10.50;
7302.10.90; 7302.40.00.00.11; 7302.90.00.10.00; 7302.90.00.20.00 hariç)
Bakır ve bakırdan eşya
7505.12
Nikel alaşımlarından olanlar
HO
H
7505.22.00.00.00
Nikel alaşımlarından olanlar
HO
7506.20
Nikel alaşımlarından olanlar
HO
7507.20.00.00.00
Boru bağlantı parçaları
HO
76. Fasıl
Alüminyum ve alüminyumdan eşya (76.01 hariç)
78. Fasıl
Kurşun ve kurşundan eşya (78.01 hariç)
H
79. Fasıl
Çinko ve çinkodan eşya (79.01, 79.03 hariç)
H
81. Fasıl
Diğer adi metaller sermentler ve bunlardan eşya (8101.10.00; 8101.94.00; 8102.10.00; 8102.94.00;
8104.11.00; 8104.19.00; 8107.20.00; 8108.20.00; 8108.30.00; 8109.20.00; 8110.10.00; 8112.21.90;
8112.30.20; 8112.51.00; 8112.59.00; 8112.92; 8113.00.20 hariç)
Adi metallerden aletler, bıçakçı eşyası ve sofra takımları, adi metallerden bunların aksam ve
parçaları
Adi metalerden çeşitli eşya
H
82. Fasıl
83. Fasıl
84. Fasıl
8401.10.00.00.00
Nükler reaktörler, kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, bunların aksam ve parçaları
(8401.10.00; 8407.21.10 hariç)
Nükleer reaktörler
8407.21.10.00.00
Silindir hacmi 325 cm3.ü geçmeyenler
85. Fasıl
Elektrikli makine ve cihazlar ve bunların aksam ve parçaları, ses kaydetmeye ve kaydedilen sesi
tekrar vermeye mahsus cihazlar, televizyon görüntü ve seslerini kaydedilmesine vekaydedilen
görüntü ve sesin tekrar verilmesine mahsus cihazlar ve bunların aksam, parça ve aksesuarı
(8516.50.00; 85.19; 8520.32.99; 8520.39.90; 85.21; 85.25; 85.27; 8528.12; 8528.21; 8528.30; 85.29;
8540.11;.8540.12 hariç)
Mikro dalgalı fırınlar
8516.50.00.00.00
85.19
H
H
H
HO
H
H
HO
H
8520.32.99.00.00
Plak döndürücüler, pikaplar, kaset çalarlar ve kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus diğer cihazlar
(ses kaydedici tertibatı bulunmayan)
Diğerleri
H
8520.39.90.00.00
Diğerleri
H
85.21
Video kayıt veya gösterme cihazları (bir video tunerle birlikte olsun olmasın)
H
85.25
Telsiz telefon, telsiz telgraf, radyo veya televizyon yayınlarına mahsus verici cihazlar (alıcı cihazı
veya ses kaydetme yada kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus cihazı olsun olmasın); televizyon
kameraları; sabit görüntü kameraları ve diğer görüntü kaydedici kameralar; dijital fotoğraf
makinaları
Telsiz telefon, telsiz telgraf veya radyo yayınları için alıcı cihazlar (aynı kabin içinde ses kayıt veya
kayıt edilen sesi tekrar vermeye mahsus cihazı veya saatle birlikte olsun olmasın)
Televizyon alıcıları (radyo yayınlarını alıcı cihazı veya ses ya da görüntü kayıt veya tekrar verme
cihazıyla birlikte olsun olmasın); video (görüntü) monitörler ve projektörler (8528.13 hariç)
Siyah beyaz veya diğer tek renkli olanlar
H
85.27
85.28
8528.13.00.00.00
85.29
H
H
H
HO
8540.11
Sadece veya esas itibariyle 85.25 ila 85.28 pozisyonlarında yer alan cihazlara mahsus aksam ve
parçalar
Renkli olanlar
8540.12.00.00.00
Siyah beyaz veya diğer tek renkli olanlar
86. Fasıl
87.01
Demiryolu ve benzeri hatlara ait taşıtlar ve amlzemeler ve bunların aksam ve parçaları, her türlü
mekanik (elektromekanik olanlar dahil) tarfik sinyalizasyon cihazları
Traktörler (87.09 pozisyonuna giren traktörler hariç)
87.02
10 veya daha fazla kişi taşımaya mahsus (şöför dahil) motorlu taşıtlar
H
87.03
Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (87.02
pozisyonuna girenler hariç) (steyşın vagonlar ve yarış arabaları dahil)
Eşya taşımaya mahsus motorIu taşıtIar
H
87.04
H
H
H
HO
HO
H
H
8706.00
Özel amaçlı motorlu taşıtlar (insan veya eşya taşımak üzere özel olarak yapılmış olanlar hariç)
(örneğin; tamir araçları,vinçli taşıtlar, itfaiye taşıtları, beton karıştırıcı ile mücehhez taşıtlar, yol
süpürmeye mahsus arabalar, tohum, gübre, zift, su ve benzerlerini saçan arabalar, atölye arabaları,
radyoloji cihazları ile donatılmış arabalar)
87.01 ila 87.05 Pozisyonlarında yer alan motorlu taşıtlar için motorla donatılmış şasiler
H
87.07
87.01 ila 87.05 Pozisyonlarında yer alan motorlu taşıtların karoserileri (şoför mahalleri dahil)
H
87.08
87.01 ila 87.05 Pozisyonlarında yer alan motorlu taşıtların aksam, parça ve aksesuarı
H
87.09
Fabrika, antrepo, liman veya hava limanlarında kısa mesafelerde eşya taşımaya mahsus, kaldırma
H
87.05
112
8710.00
87.11
8712.00
tertibatı ile donatılmamış kendinden hareketli yük arabaları; demiryolu istasyon platformlarında
kullanılan türde çekiciler; bu taşıtların aksam ve parçaları
Tanklar ve diğer zırhlı savaş taşıtları (motorlu) (silahla donatılmış olsun olmasın) ve bunların aksam
ve parçaları
Motosikletler (mopedler dahil) ve bir yardımcı motoru bulunan tekerlekli taşıtlar (sepetli olsun
olmasın); sepetler
Motorsuz bisikletler ve diğer motorsuz tekerlekli taşıtlar (üç tekerlekliler dahil)
HO
H
H
87.14
87.11 ila 87.13 Pozisyonlarındaki taşıtların aksam, parça ve aksesuarı
8715.00
Çocuk arabaları, pusetler ve çocuk taşımaya mahsus benzeri arabalar ve bunların aksam ve parcaları
HO
87.16
Her türlü taşıtlar için römorklar ve yarı römorklar; hareket ettirici tertibatı bulunmayan diğer taşıtlar;
bunların aksam ve parçaları
Hava taşıtları, uzay taşıtları ve bunların aksam ve parçaları
HO
HO
89. Fasıl
Gemiler ve suda yüzen taşıt ve araçlar
HO
90. Fasıl
91. Fasıl
Optik alet ve cihazlar, fotoğraf, sinema, ölçü, kontrol, ayar alet ve cihazları, tıbbi veya cerrahi alet ve
cihazlar, bunların aksam parça ve aksesuarı
Saatler ve bunların aksam ve parçaları
92. Fasıl
Müzik aletleri, bunların aksam, parça ve aksesuarı
HO
94. Fasıl
Mobilyalar, tıpta ve cerrahide kullanılan mobilyalar, yatak takımları ve benzeri doldurulmuş eşya,
tarifenin başka yerinde belitilmeyen veya yer alamayan lambalar ve aydınlatma cihazları, reklam
lambaları, ışıklı panolar, ışıklı isim plakaları ve benzerleri, prefabrik yapılar (94.05 hariç)
Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan aydınlatma cihazları (projektörler ve sahne
projektörleri dahil) ve bunların aksam ve parçaları; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer
almayan sabit bir ışık kaynağına sahip reklam lambaları, ışıklı isim tabelaları ve benzer eşya ve bu
eşyanın aksam ve parçaları
Oyuncaklar, oyun ve spor malzemeleri, bunların aksam, parça ve aksesurı (95.03 hariç)
HO
88. Fasıl
94.05
95. Fasıl
95.03
96. Fasıl
Diğer oyuncaklar; eğlence amacıyla küçültülmüş modeller ve benzeri modeller (hareketli olsun
olmasın); her tür bilmeceler (puzzle)
Çeşitli mamul eşya
113
H
H
H
H
HO
H
HO
EK: 6
KISALTMALAR
I, II, III ve IV sayılı listelerde gümrük vergisi ve toplu konut fonu sütunlarında kısaltma yapılan ülke ve ülke grupları
aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
AB
: Avrupa Birliği Üyesi Ülkeler
EFTA
: EFTA Üyesi Ülkeler
İSR.
: İsrail
ROM.
: Romanya
BUL.
: Bulgaristan
TUN
: Tunus
FAS
: Fas
MAK.
: Makedonya
HIR.
: Hırvatistan
B–HER.
: Bosna-Hersek
B.Ş. VE GAZ. ŞER.
: Batı Şeria ve Gazze Şeridi
G.T.S. ÜLKELERİ
: Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamındaki Ülkeler
E.A.G.Ü.
: En Az Gelişmiş Ülkeler
Ö.T.D.Ü.
: Özel Teşvik Düzenlemesi Ülkeleri
G.Y.Ü.
: Gelişme Yolundaki Ülkeler
D.Ü.
: Diğer Ülkeler
114

Benzer belgeler

ithalat karar 3_4

ithalat karar 3_4 Ağırlık itibariyle içindeki katı süt yağı oranı %10'u  geçen fakat %15'i geçmeyenler  Ağırlık itibariyle içindeki katı süt yağı oranı %10'u  geçen fakat %15'i geçmeyenler  Kimyaca saf fruktoz  Şeri...

Detaylı

Gümrük Vergisi Askıya Alınması ve Avrupa Birliği Tarafından Tarife

Gümrük Vergisi Askıya Alınması ve Avrupa Birliği Tarafından Tarife miktarı %55'ten az olanlar Ağırlık itibariyle içindeki nişastalı madde miktarı %55 veya daha fazla, fakat %70'den az olanlar Ağırlık itibariyle içindeki nişastalı madde miktarı %70 veya daha fazla,...

Detaylı

v sayılı liste

v sayılı liste (III) SAYILI LİSTE ................................................................................................3 4, 7, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 29, 33, 35 ve 38. FASILLAR .....................

Detaylı