teknik hizmetler el kitabı technıcal servıces manual

Transkript

teknik hizmetler el kitabı technıcal servıces manual
TEKNİK HİZMETLER EL KİTABI
TECHNICAL SERVICES MANUAL
E Uluslararası Fuar Tan. Hiz. A.Ş. / TF Fuarcılık ve Organizasyon
19 Mayıs Cad. Golden Plaza Kat:7 Şişli 34360 İstanbul / Türkiye
Tel. +90 212 291 83 10 Fax. +90 212 240 43 81
www.eurasiarail.eu
BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TOBB (TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ) DENETİMİNDE DÜZENLENMEKTEDİR.
THIS FAIR IS ORGANIZED UNDER SUPERVISION OF TOBB (THE UNION OF CHAMBERS AND COMMODITY EXHANGES OF TURKEY) IN ACCORDANCE WITH THE LAW NO. 5174
İÇİNDEKİLER / CONTENTS
Fuar Künyesi / About Exhibition
3
Fuar Alanına Ulaşım / How To Get To Eurasia Rail3
GENEL BİLGİLER / GENERAL INFORMATION
Seyahat & Konaklama / Travel & Accommodation
4
Lojistik Hizmetleri / Logistic Services
4
Forklift, Vinç Hizmetleri / Forklift, Crane Services 4
Fuar Alanında Güvenlik / Security At The Exhibition Area
5
Temizlik Hizmetleri / Cleaning Services
5
Fuar Alanında İnternet Hizmetleri / Internet Services At The Exhibition Area
5
Otopark Kartı / Parking Card
5
Fuar Kataloğu / Exhibition Catalogue
5
Tanıtım Aktiviteleri / Promotion Activities
6
Ziyaretçi Tanıtım Çalışmaları / Visitor Promotion Activities
6
Fuar Alanı Kuralları / Exhibition Area General Informations
7-8
Sigorta / Insurance
8-9
Sergilenecek Ürünlerin Sigortalanaması / Insurance of The Products To Be Exhibited9
Sağlık & Güvenlik / Health & Safety
9
TEKNİK BİLGİLER / TECHNICAL INFORMATION
Salon Malzeme Kapısı Boyutları / Gate Dimensions: Goods & Materials Entrance
Zemin Yük Kaldırma ve Kullanımı / Floor Loading Capacity and Usage
Elektrik / Electricity
Stand Montaj ve Demontaj Tarihleri / Information About Stand Setup-Dismantling
Yangın Güvenliği ve Kuralları / Rules For Protection From Fire and Accident
Stand Çeşitleri / Stand Types
Özel Stand / Custom Stand
Standart Stand / Standard Stand
10
10
10
11
11
12
12
13
FORMLAR / FORMS
Form 1 - Stand Tasarımcı Firma Bilgisi / Stand Designer Company Information14-15
Form 2 - Teknik Hizmetler / Technical Services16-17
Form 3 - Karolajlı Plan Formu / Grid Plan Form18-19
Form 4 - Yaka Kartı Formu / Exhibitor Badges Form20-21
Form 5 - Katalog Bilgi Formu / Catalogue Information22-23-24-25
STANDART STAND HAKKINDA / INFORMATION ABOUT STANDARD STAND26
ÇALIŞMA PROGRAMI / EXHIBITOR SCHEDULE27
EUF A.Ş. ve TAŞERON FİRMA İLETİŞİM BİLGİLERİ
CONTACT INFORMATION OF EUF (International Trade Fair) and
THE SUB-CONTRACTOR COMPANY
28
FUAR KÜNYESİ
ABOUT EXHIBITION
Fuarın Adı: 6. Uluslararası Demiryolu, Hafif Raylı Sistemler,
Altyapı ve Lojistik Fuarı
Name Of The Exhibition: 6th International Rolling Stock,
Infrastructure & logistics Exhibition
Fuar Tarihi: 3 - 5 Mart 2016
Exhibition Date: 3 - 5 March 2016
Fuar Alanı Adresi: İstanbul Fuar Merkezi, Salon 9 - 10 - 11
Dünya Ticaret Merkezi, Atatürk Havalimanı Karşısı, Yeşilköy
34149, İstanbul / TÜRKİYE
Venue: Istanbul Exhibition Centre Hall 9 - 10 - 11, World
Trade Center, Opposite to Atatürk Airport, Yesilköy 34149,
Istanbul / TURKEY
Açılış Töreni: 3 Mart 2016
Ziyaret Saatleri: Perşembe - Cumartesi 10:00 - 17:30
Opening Ceremony: 3 March 2016
Visiting Dates: Thursday - Saturday 10:00 - 17:30
ORGANİZATÖR KİMLİĞİ
ORGANISER'S DETAILS
Firma Adı: EUF A.Ş.
Adres: 19 Mayıs Cad. Golden Plaza Kat:7 Şişli 34360
İstanbul
Tel: 0212 266 70 10 | Faks: 0212 266 71 10
eurasiarail.eu | [email protected]
Organiser: EUF (International Trade Fair)
Adress: 19 Mayıs Cad. Golden Plaza Kat:7 Sisli 34360
Istanbul
Phone: 0212 266 70 10 | Fax: 0212 266 71 10
eurasiarail.eu | [email protected]
FUAR ALANINA ULAŞIM / HOW TO GET TO EURASIA RAIL
3
GENEL BİLGİLER / GENERAL INFORMATION
SEYAHAT & KONAKLAMA
TRAVEL & ACCOMMODATION
Eurasia Rail 2016 Fuar'ının Ulaşım ve Konaklama
Hizmetleri TF-TUR Fuar Turizm firması tarafından
sağlanmaktadır.
The travel and accommodation support for the Eurasia Rail
2016 will be provided by TF-TOURS.
Katılımcı ve ziyaretçilere özel indirimlerle sunulan TF-TUR 'un
hizmetleri şöyledir:
TF-TOURS offers special prices to Exhibitors and Visitors.
TF-Tours' Services include:
• Uçak Bileti
• Otel Rezervasyonu
• Fuar Alanına Ulaşım
• Flight Tickets
• Hotel Reservations
• Transportation to the Exhibition Area
For Contact Information See Page 26
İletişim Bilgileri (bkz. sayfa 26)
LOGISTIC SERVICES
LOJİSTİK HİZMETLERİ
EXPRESS LOGISTIC is official logistic company of Eurasia
Rail 2016.
EXPRESS LOJİSTİK Eurasia Rail Fuar'ının resmi lojistik
firmasıdır.
After carrying out the official transportation program of the
exhibition, participants will call to determine the delivery
dates. In order to avoid problems with transportation please
comply with the determined and notified dates.
Fuar'ın resmi nakliye programını yaptıktan sonra
Katılımcıları arayarak teslimat tarihlerini belirleyeceklerdir.
Nakliye konusunda sorun yaşamamak için lütfen belirtilen
tarihlere uyunuz.
For Contact Information See Page 26
İletişim Bilgileri (bkz. sayfa 26)
FORKLIFT, CRANE SERVICES
FORKLİFT, VİNÇ HİZMETLERİ
Katılımcıların stand yapımında ve standlarında kullanılacak
malzemelerinin taşınması için EXPRESS LOJİSTİK
firması her salonun Malzeme Giriş kapısında, vinç, forklift,
transpalet, hafif taşıma araçları ve işçi hizmeti vererek salon
içerisinde güvenli giriş ve çıkışları sağlayacaktır.
Express Lojistic will provide crane, forklift, pallet truck, light
transport and worker services for secure entry and exit at
the loading door of each hall for installation of stand and
transportation of the materials to be used for the stand.
EURASİA RAIL 2016 - FORKLİFT TARİFESİ / ON SITE FORKLIFT TARIFF
Ağırlık / Weight (Kg)
Ücret / Price TL
Komple Tır Tahliyesi / 13,60 Regular Trailer
1.200 TL
251 - 500
100 TL
20'lik Konteyner Tahliyesi / 20 DC Container
700 TL
501 - 1.000
150 TL
40'lik Konteyner Tahliyesi / 40 DC Container
1.400 TL
1.001 - 2.000
175 TL
2.001 - 3.000
200 TL
3 Ton Forklift
Min. 1 Saat / Hour
125 TL
3.001 - 4.000
250 TL
3 Ton Forklift
Min. 1 Saat / Hour
175 TL
4.001 - 5.000
300 TL
Skilled Labour
Min. 1 Saat / Hour
80 TL
Transpalet
Min. 1 Saat / Hour
40 TL
*Vinç ile yapılan işlemlerde ton başına 50 TL eklenecektir.
*50 TL will be charged additionally per ton for the crane.
Montaj ve Demontaj için Kullanılacak Ekipmanlar / For Setup and Dismantling (If Nedeed)
Depolama Hizmeti / Storage Area
1 m3 = 333 kgs
4
m3
40 TL
Fiyatlara KDV (%18) dahil değildir. / VAT (%18) is not included.
FUAR ALANINDA GÜVENLİK
SECURITY AT THE EXHIBITION AREA
Fuar alanında genel güvenlik önlemleri İFM Fuar alanı
tarafından alınır. Bununla beraber EUF A.Ş., alanın
büyüklüğü ve yoğun Katılımcı trafiğine yönelik detaylı
ve kapsamlı bir güvenlik hizmeti sunmaz; bu konuda
sorumluluk üstlenmez.
Herhangi bir güvenlik ihlali yaşanmaması için, Katılımcı'nın
standına özel güvenlik elemanı ataması önerilir.
Safety precautions in the exhibition space are taken by IFM
Exhibition Centre. However, EUF (International Trade Fair)
does not provide a detailed and comprehensive security
service for the size of the area and the heavy Exhibitor
traffic; it is not liable in this regard.
Assignment of private security personnel for the stand is
recommended to the Exhibitor in order to avoid any breach
of security.
TEMİZLİK HİZMETLERİ
Fuar süresince genel alanların temizliği ve salonlardaki
koridorların temizliği EUF A.Ş. tarafından sağlanacaktır.
Katılımcı stand içi detaylı temizlik ve özel ürün temizliğini
kendisi yapmakla yükümlüdür.
FUAR ALANINDA İNTERNET HİZMETİ
Fuar alanında, salonlarda ücretsiz İnternet Hizmeti fuar
alanının servis sağlayıcısı tarafından sağlanır. Söz konusu
hizmetin hızı ve bağlantı durumu tamamen fuar alanının
sorumluluğundadır. Bunun dışında Katılımcı, isteğine bağlı
olarak standına özel kablolu internet hizmeti alabilir.
(Lütfen Form 2'yi doldurunuz)
OTOPARK KARTI
Her Katılımcı'ya 1 adet otopark kartı verilecektir.
Stand alanı 50 m2 üzerinde olan Katılımcılara 1 adet
otopark kartı ilave olarak verilir.
FUAR KATALOĞU
Fuar'a katılacak Katılımcıların tanıtımı için Türkçe- İngilizce
olarak katalog yayınlanacaktır. Katalog da her Katılımcı'ya
ücretsiz olarak yer verilecektir. Fuar Kataloğu Form'unda
istenen bilgileri, çalışma programında belirtilen tarihe kadar
gönderilmesi gerekmektedir.
(Lütfen Form 5'i doldurunuz)
CLEANING SERVICES
EUF (International Trade Fair) shall provide the cleaning
services for general areas and the corridors inside the halls
throught the exhibition. Exhibitors shall provide detailed
cleaning and special product cleaning throught the exhibition.
INTERNET SERVICES AT THE EXHIBITION AREA
Internet services (Wi-fi) provided at the exhibition area free
of charge and halls are provided by a IFM expo center
(Venue owner) provider and EUF (International Trade Fair)
does not have any control over this subject. Exhibitor may
contact EUF (International Trade Fair) to request wired
internet connection to their stand. (Please refer to Form 2)
PARKING CARD
The number of Parking Cards to be issued for each
Exhibitor is based on the stand area, such that;
1 card will be provided to any EXHIBITOR with a stand
area of 1 to 50 sqm.
2 cards will be provided to any EXHIBITOR with a stand
area of 50 sqm. and above.
EXHIBITION CATALOGUE
A catalogue (Turkish-English) will be published to provide
information on Exhibitors. The Exhibitor should be to
provide such information within the deadline set forth in the
Exhibitor Schedule.
(Please refer to Form 5)
5
GENEL BİLGİLER / GENERAL INFORMATION
TANITIM AKTİVİTELERİ
PROMOTION ACTIVITIES
Katılımcılar stand içinde genel kurallara aykırı olmadığı
takdirde kendi tanıtımlarını yapabilirler.
As long as not against general rules, the exhibitors are
allowed to make their promotion in the stand.
Yasalara ve devlet politikalarına aykırı reklam yapmak
yasaktır.
Advertisement against laws and state policies are not
allowed.
Katılımcılar, tanıtımlarını kendi stand alanları içerisinde
yapmak zorundadırlar. Stand alanı dışında reklam
malzemesi dağıtmaya izin verilmemektedir. Bunun dışında
yapılacak aktiviteler, organizatörün iznine tabidir.
The Exhibitors can only make promotion in their stand. It is
not allowed to distribute advertisement materials outside the
stand. Other activities are subject to the permission of the
organiser.
Fuar konusu dışında olan ürünlerin tanıtımını yapmak ve
sergilemek yasaktır.
Advertisement of products not related to the exhibition is not
allowed.
Film, slayt ve video gösterimleri için organizatörden
onay alınmalıdır. Yapılacak tanıtımlar ve sunumlar ülke
kanunlarına ve yerel politikaya ters düşmemelidir.
The confirmation of the organiser is required for films, slides
and video films. Promotions and presentations to be made
must comply with state laws and local policies.
Sesli filmlerin gösterimi diğer standları rahatsız etmediği
sürece yapılabilir.
Stand içerisinde hopörler kullanılması durumunda, hopörler
stand içine dönük olmalı, çevre standları ve ziyaretçileri
rahatsız etmemlidir. Aksi halde organizatör duruma
müdahale hakkını saklı tutar.
Standlarda sergilenen ve kullanılan yazılımlar lisanslı
olmalıdır.
ZİYARETÇİ TANITIM ÇALIŞMALARI
Ziyaretçi Davetiyesi: Fuar ve etkinlikler ile ilgili genel bilgi
vermektedir.
Yurtiçine ve Yurtdışına Özel Davet Gönderimleri:
Promosyon etkinliği olarak ziayretçi davetiyeleri, etkinlik
broşürü ve posteri gibi fuar basılı mazlemeleri özel posta
aracılığı ile ziyaretçi hedef kitlenize doğrudan ulaştırılarak
uluslararası seviyede bilgilendirme sağlanmaktadır.
Medya Tanıtım ve Reklam Çalışmaları: Ulusal ve yerel
gazeteler, dergiler ile ticari bültenlere, web sitelerine,
endüstriyel ve ticari yayınlara ilanlar verilmektedir.
Sound films may only be allowed as long as they do not
disturb the other stands.
If speaker should be used in the stands, the direction of the
speakers must face the stand and shall not disturb the other
stands or visitors. Otherwise, the organiser may use its right
to interfere.
Software exhibited and used in the stands must be licensed.
VISITOR PROMOTION ACTIVITIES
Visitor Invitations: General information will be provided about
the exhibition and activities.
Special Domestic mailing or Mailing Abroad: Visitor
invitations, activitiy brochures, poster and other printed
exhibition materials as a part of promotion activity was sent
to the target group per special mailing in order to ensure
notification on an international level.
Media promotion and AD Work: Advertisements were
placed in national and local newspapers, magazines and
commercial bulletins, web sites, industrial and commercial
publications.
Fuar Afişi: Türkiye genelinde, ziyaretçi hedef kitlesini
kapsayan açık ve kapalı alanlara asımı sağlanacaktır.
Exhibition Poster: These will hung at open and closed areas
around Turkey at areas of the related target visitor group.
Reklam: Uluslararası, ulusal, bölgesel, sektörel dergiler ve
gazetelerde Fuar'ın reklamı yapılmaktadır.
Advertisement: Advertisement is made in international,
national, regional, sectoral magazines and newspapers.
6
FUAR ALANI KURALLARI
EXHIBITION AREA GENERAL INFORMATIONS
Tüm boş ambalajlar fuar öncesinde salon ve fuar alanı
dışına çıkarılmalıdır. Salonda ve/veya standın dışında ve
civarında saklanmamalıdır.
All empty packaging must be brought out of the exhibition
area and halls prior to the exhibition. They shall not be kept
in the hall and/or stand.
Fuar alanlarının veya başka fuarların ticari görsel
filminin gösterimine, sunumunun ya da her türlü tanıtıcı
faaliyetlerinin yapılmasına izin verilmeyecektir.
Commercial visual film screening of exhibition areas or
other commercial film screening of the other exhibitions,
their presentations or promotion activities are not allowed.
Ziyaretçilerin fuar süresince, ürün teşhir, basılı evrak,
tanıtıcı broşür, promosyon malzemeleri vs. dağıtım, satış ve
sunumuna izin verilmeyecektir.
Montaj, demontaj ve fuar süresince koridorlar hiçbir suretle
malzeme, ekipman, konstrüksiyon ve dekoratif öğeler
ile kapatılmamalıdır. her daim geçiş sağlanacak şekilde
koridorların açık bırakılması gerekmektedir.
Fuar alanındaki acil çıkışlara erişimin kapanmaması amacı
ile hiçbir suretle araç, malzeme, ekipman, ürün veya
dekoratif öğeler konulamaz.
Yangın dolaplarının önü, acil çıkış kapıları ve bu alanları
gösteren işaret ve yönlendirmelerin, her zaman açıkta
görünür olması gerekmektedir.
Fuar alanına köpek, kedi ve diğer hayvanların girişlerine
izin verilmez.
Fuar alanına silah giriş izni verilmez.
Fuar alanındaki tüm kapalı alanlarda sigara içmek yasaktır.
Setup günlerinde araçların fuar alanlarına girişi izine tabidir.
Araç girişi için organizatörden izin alınmalıdır.
Fuar alanında, setup ve fuar süresince paten, scooter,
bisiklet, motorsiklet gibi araçlar ile gezinmek yasaktır.
Organizatörden izin alınması koşulu ile fuar alanı dışında
paten kullanılabilir.
Katılımcıların ve 3. şahıs stand tasarımı yapan firmaların
setup ve stand söküm süreçlerinde, iş kazalarına karşı
herkesin ulaşabileceği ve görebileceği şekilde yangın
söndürücü ve ilk yardım seti bulundurmak zorundadırlar.
During the exhibition, the visitors are not allowed to
showcase products, distribute, sell or present printed
documents, promotion brochures, promotion materials and
so on.
During setup, disassembly ad the exhibition no materials,
equipment, construction or decorative elements shall be left
on the corridors and its not close the paths.Access shall be
always be ensured on the corridors.
Access to emergency exit shall never be closed by tools,
equipment, materials, constructions products or decorative
elements. These exits and their paths are for emergency
evacuation and intervention purposes.
No dogs, cats or other animals are allowed to be kept at
the exhibition area.
No guns are allowed at closed areas of the exhibition area.
Smoking is not allowed at closed areas of the exhibition
area.
Entry of vehicles to the exhibition area during setup days
are subject to permission. Permission of the organiser is
required for entry of vehicles.
During setup and the exhibition dates, it is not allowed
to enter the area with paten, scooter, bicycle and motor
cycles. Patents may be used outside the exhibition area
upon permission of the organiser.
Fire extinguishers must be available together with a first aid
set for job accidents during stand setup of exhibitors and
their stand construction companies.
Organizatörün uygun görmesi sonucunda araçları fuar
alanından çıkarma hakkı saklıdır.
The organiser shall provide stand numbers to all stands
installed at the exhibition area.
Organizatör fuarda kurulan tüm standlara "Stand Numarası"
tedarik eder.
Exhibition stands must be structural stable. They shall
not constitute danger for human life, the exhibition area,
promoting products and other stands. Therefore there shall
be appointed a person responsible for the maintenance
and installation of the stands who, where required must
provide documents and measures requested for dangerous
materials, structures, equipments and working conditions.
Fuar standları yapısal olarak sağlam olmalıdır. İnsan
hayatı, fuar alanı, teşhir ürünleri ve diğer standlar için
tehlike oluşturmamalıdır. Bu amaçla her standın yapım ve
bakımından sorumlu yetkili olmalı, gerektiğinde tehlikeli
görülen malzeme, yapı, ekipman ve çalışma koşulları ile
ilgili istenen belge ve tedbirleri sağlamalıdır.
7
GENEL BİLGİLER / GENERAL INFORMATION
FUAR ALANI KURALLARI
EXHIBITION AREA GENERAL INFORMATIONS
Fuar alanında hazırlık günlerinde, organizatör, standlarda
bulunan ve çalışan personelin yaşam ve sağlıklarından
sorumlu değildir.
During setup days at the exhibition area, the organiser shall
not be responsible for life and healtf of the persons and
staff at the stands.
Motorlu araçlar benzin ya da gaz tankı boş ise fuar alanında
sergilenebilir.
Motor vehicles may be exhibited at the exhibition area if the
fuel or gas tank is empty.
Fuar açılışından önce fuar alanı dışına çıkarılmadığı için
lojistik firması tarafından depolanan tüm malzemeler ve boş
kapların depolama, nakliye, yükleme ve indirme ücretleri
ilgili Katılımcı'ya fatura edilir.
Prior to opening of the exhibition, all materials stored
by the logistic company because they have not been
brought outside the exhibition area, together with all empty
container's storage, transport, loading and unloading
charges shall be invoiced to the exhibitor.
Fuar alanında stand kurulumu yapacak taşeron firmalar,
Katılımcı'dan onay yazısı getirecektir.
The subcontractor companies will bring the letter of
approval from the exhibitors who they will setup the stand
in the exhibition area.
Fuar alanında montaj başlangıcından itibaren unutulan,
kontrolsüz bırakılan ya da kaybolam malzemelerden
organizatör sorumlu değildir.
The organiser is not responsible for any materials loss left
without control during setup days at the exhibitioan area.
Fuar bitiminde fuar alanında tespit edilen Katılımcı /
Çalışanlar tarafından yapılan hasarları, hasara sebep olan
Katılımcı / Çalışanlar ödemek ile yükümlüdür.
Stand söküm çalışmalarında, fuar alanında bırakılan
malzemelerden organizatör sorumlu değildir.Stand
söküm çalışmalarında bırakılan moloz, ahşap, alçıpan vb.
malzemelerin fuar alanında bırakılmaması gerekir. Aksi
durumda yapılacak masraf tutarı organizatör tarafından ilgili
Katılımcı'ya fatura edecektir.
Any damage determined to be caused by the exhibitor at
the end of the exhibition, must be paid by the exhibitor or
stuff causing the damage.
The organiser shall not be responsible for any materials left
at the exhibition area at the end of dismantling days of the
stands.
Any wood, drywall and similar material left during the
dismanting days shall not be left at the exhibition area.
Otherwise, arising costs shall be invoiced by the organiser
to the exhibitor.
Fuar alanında ve çevresinde ateş yakmak yasaktır.
It is forbidden make fire in halls and around the exhibition area.
Salonların tavanlarına, katılımcı ya da taşeron tarafından,
bayrak, flama, reklam görsellerinin asılması yasaktır.
No flags, advertisement or visuals are allowed to be hung
at the ceiling of the exhibition area by the exhibitors.
SİGORTA
Organizatörler, kendi çalışanlarının ölüm veya
yaralanmasına ilişkin ve üçüncü şahısların yaralanmalarına
veya üçüncü kişilerin mallarına gelebilecek zarar ve
kayıplar için geçerli bir İşveren ve Kamu Sorumluluğu
Sigortası’na sahiptir.
Organizatörlerin sigorta poliçesine, vaka başına 1,000,000
GBP poliçe sınırı olan Şarta Bağlı Kamu Sorumluluk
kapsamı ve sigorta süresi boyunca meydana gelebilecek
tüm olaylar için, vaka başına 1,000,000 GBP poliçe sınır
olan bir Şarta Bağlı Mal Sorumluluk kapsamı dahildir.
8
INSURANCE
The Organisers have in force Employers’ & Public Liability
Insurance in respect of their liability to their employees for
death or injury and in respect of injury to third parties or
damage to third party property. Included under the
Organisers’ insurance arrangement is the provision of
Contingent Public Liability cover with a limit of £1,000,000
any one occurrence, and Contingent Products Liability
cover with a limit of £1,000,000 any one occurrence and
for all occurrence in the aggregate during the period of
the insurance. The Contingent Public/Products Liability
operates as cover for the Organiser over and above your
existing Public/Products Liability insurance in the event
of any shortfall in indemnity limit or if your policy fails to
operate.
Şarta Bağlı Kamu/Mal sorumluluk sigortası, sizin sahip
olduğunuz poliçenin limitinin yetersiz olması durumunda
veya işlememesi durumunda, mevcut sigortanızdan sonra
ve onun üzerinde olarak devreye girecektir.
Kamu/Mal Sorumluluğu sigortanıza dair kanıtlar istenebilir.
Tazminat talebine yol açabilecek bir vakanın meydana
gelmesi durumunda, durumu rapor etmek üzere
Organizatör firmanın fuar alanındaki doldurmanız gereken
evrakları size temin edecek olan temsilcisi ile derhal temasa
geçmeniz gereklidir. Bu tür herhangi bir tazminat talebi
olması durumunda, Organizatör firma ile işbirliği yapmanız
ve sizden istenen bilgileri sağlamanız gerekir. Katılımcılar,
örneğin, iptal/terk gibi durumlardan kaynaklanan kayıplar
ve teşhir materyalleri ve diğer materyallere gelebilecek
kayıplar için bir başka sigortaya daha sahip olmak
durumundadırlar.
6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu gereğince fuar
alanı içerisinde 18 yaşından küçük ve/veya sigortasız
çalışan bulunmaması gerekmektedir. Bu nedenle özel
stand katılımcılar ve/veya tasarımcı firmaların tüm şirket
çalışanları, çalıştıkları şirkete ait vergi levhası örneği, SSK
işe giriş bildirgesini ve hangi standta görevli olduklarını
gösteren şirket onaylı yazıyı ibraz etmek şartı ile fuar
alanına alınacaktır. Aksi bir durumun tespiti halinde bu
kişiler salondan dışarı çıkartılacaktır.
SERGİLENECEK ÜRÜNLERİNİN SİGORTALANMASI
-Taşıma ve fuar boyunca oluşabilecek zararlar, hırsızlık
gibi tüm risklere karşı sigorta yapılması katılımcının
sorumluluğundadır.
-Fuar katılımcısı, fuar alanındaki tüm yapı bileşenleri,
cihazlar, araçlar, teşhir ürünleri ve sergileme alanları ile
üçüncü şahıslara verdiği zararlardan sorumludur.
-Katılımcıların ve yasal temsilcilerinin yada çalıştıkları
personelin görevlerini yerine getirirken, şahsına veya
mallarına gelebilecek zarardan organizatör firma sorumlu
değildir.
-Organizatör, stand kurulması ve yer temini ile ilgili olarak
alınmış güncel olmayan yada geçerliliği onaylanmamış
bilgilerden kaynaklanan hatalarından sorumlu değildir.
-Organizatör fuardaki hırsızlık veya herhangi bir zarardan
sorumlu olmadığı gibi katılımcı firmaların özel eşya, araç ve
gereçlerinin sakladığı özel bölme ve kasalar ile içindekilere
gelecek zarardan da mesul değildir.
SAĞLIK & GÜVENLİK
Sağlık ve güvenlik önlemlerine ilişkin yönetmelik esaslarına
göre; katılımcılar ve 3. şahıs diğer tüm firmaların,
ziyaretçilere ve genel topluma karşı özenli olmakla
yükümlüdürler. Katılımcılar ve stand tasarımı yapan
diğer firmalar, üçüncü şahıslara ve ya onların mallarına
gelebilecek kayıp ve hasarların tazmini için gerekli sigorta
işlemlerini fuar alanına gelmeden yapmaları gerekmektedir.
Evidence of your Public/Products Liability insurance may be
requested. In the event of an incident which may give rise to
a claim you should immediately contact the Organisers’
representative on site to report the matter who will provide
you with the relevant documentation for you to complete.
You must co-operate with the Organiser in any such claim
and provide any information that it may request. Exhibitors
are responsible for arranging any other insurance, such as
cover for loss of expenses caused by cancellation
abandonment and loss of or damage to exhibits and other
items.
6331 occupational health and safety in accordance with
the law should have workers 18 years of age and/or
uninsured in the area therefore, the custom stand exhibitors,
all of the companies employees of the company or designer,
the company they work from the instance of the tax board,
social security and employment declaration to show they're
in charge of the stand in which the company with the
requirement to submit the approved article you will be taken
to the exhibition area. In case of the detection of a situation
otherwise, these people will be extracted out of the area.
INSURANCE OF PRODUCTS TO BE EXHIBITED
-It is the responsibility of the participant to make an insurance
against all risks like loss or theft may occur during transport
or during the fair.
-Including the structures and installations, the exhibitor shall
be responsible for any damage to third persons during the
exhibition.
-The organizing company shall no be responsible for any
damage and harm to any person or goods caused by the
participants and their legal representavites or employees.
-The organizing company shall no be responsible for any
faults caused by non-current or not confirmed information
in relation to the installment of the stand or provision of the
place.
-The organiser has no responsibility for any theft of other
damage at the fair and is also not resposible for any damage
of special goods, tools of participating companies in the
special partitions or safes.
HEALTH & SAFETY
According to the principles of health and safety requirements;
exhibitors all of the companies of the third party, they
are obliged to be attentive to visitors and the general
community. The participants and stand design, which
makes other companies, third parties or their property the
necessary compensation for the loss and damage that may
come are required to come to the fairgrounds for insurance
operations.
9
TEKNİK BİLGİLER / TECHNICAL INFORMATIONS
ÖNEMLİ BİLGİLER
IMPORTANT INFORMATION
Fuar alanında alçıpan ve yerinde kaynaklı çelik ve demir
stand çalışmasına izin verilmeyecektir. Bunun yerine
alüminyum alaşımlı metal ve önceden hazırlanmış ahşap
stand uygulamaları yapılabilecektir.
Metal konstrüksiyon esaslı standların kurulumu aşamasında
kaynak, kesme taşı vb. ile yapılacak imalat çalışmaları fuar
alanı dışında gerçekleştirilebilecektir.
Fuar alanı dışında yapılacak imalatların içeriye taşınması
ve monte edilmesi sırasında gerekli önlemler alınarak
fuar alanı yapı bileşenlerine ve zemine zarar verilmemesi
sağlanmaldır. Tespit edilen hasarlar, ilgili Katılımcı'ya fatura
edilecektir.
Drywall and in place welded steel and iron stand work
is not allowed at the exhibition area. Instead of these,
aluminium alloy and pre-implemented wood applications
can be used. During setup days of metal construction
based stands, welding, cutting stone and similar
manufacturing work shall be outside the exhibition area.
During transport of manufacturing made outsidethe
exhibition area into the area, all measures and caution
must be taken not to give harm to construction components
and flooring of the exhibition area. Identified damage will be
invoiced to the relevant participant.
Fuaye alanında sadece ahşap laminant esaslı stand
kurulabilir. Aksi bir durumda stand kurulumuna kesinlikle
izin verilmeyecektir.
SALON MAZLEME KAPISI BOYUTLARI
In the foyer area, stands can only be installed on laminate
base. If no base is made, the installation of the stand will
definitely not be allowed.
GATE DIMENSIONS: GOODS & MATERIALS ENTRANCE
Salon 9
620 x 740 cm (EnxBoy)
Hall 9
620 x 740 cm (WidthxHeight)
Salon 10
620 x 740 cm (EnxBoy)
Hall 10
620 x 740 cm (WidthxHeight)
Salon 11
500 x 395 cm (EnxBoy)
Hall 11
500 x 395 cm (WidthxHeight)
ZEMİN YÜK KALDIRMA VE KULLANIMI
Fuar alanı içerisinde; 9 - 10 ve 11 no'lu salonlarda, zemin
yük kaldırma kapasitesi 3.000 kg/m2'dir.
Katılımcı salonlarda kiraladığı alanın zeminini delemez, çivi
çakamaz, zımbalayamaz, yapıştırıcı madde kullanamaz.
FLOOR LOADING CAPACITY AND USAGE
Floor loading capacity is 3.000 kg/m2 at Halls 9-10 and 11.
The EXHIBITOR is not allowed to drill, nail, stamp, apply
bally or any other adhesive on the floor of the space that it
rents.
ELEKTRİK
ELECTRICITY
• EUF A.Ş., Katılımcı'nın FORM 3'te stand içinde belirttiği
noktaya elektrik hattı çekmekle yükümlüdür.
• Çekilecek hattın akım gücü, Katılımcı'nın "Teknik Hizmet
Formu"nda (FORM 2) belirttiği kapasiteyi taşır niteliktedir.
• Otomatik sigortalı, saatli ve korumalı elektrik panosu
Katılımcı tarafından temin edilir. Stand içi elektrik dağıtımı,
panonun kurulumundan sonra Katılımcı tarafından yapılır.
• Kullanılan elektrik gücünü taşır nitelikte bir otomatik sigorta
sistemini kurmayan standlara, elektrik hattı çekilmez.
• Stand elektrikleri fuarın son günü (5 Mart 2016) saat 18:30
itibariyle kapatılır.
(İlgili Form: Teknik Hizmet Formu | FORM 2'yi doldurunuz)
•EUF (International Trade Fair) is responsible for providing
the cabling of electricity for the electric lines from the
existing electric welding to each Exhibitor’s stand (to a
specific point stated by the Exhibitor in Form 3 “Grid Plan”).
•Lines and cabling will be able to meet Exhibitor’s power
needs (stated in Form 2).
•Panel with automatic fuse, will be provided by the Exhibitor
and the distribution inside the stand will be conducted by
the Exhibitor after the panel set-up.
•Electricity will not be provided to custom stands that are
not equipped with automatic fuse. (This will be calculated
based on usage)
•Stand electricity will be turn off on the last day of the
exhibition (March 5, 2016) as of 18:30.
(Please Refer to FORM 2)
10
STAND MONTAJ VE DEMONTAJ TARİHLERİ
INFORMATION ABOUT STAND SETUP - DISMANTLING
MONTAJ TARİHLERİ
SETUP DATES
Stand çeşitlerine göre stand montaj tarihleri aşağıdadır.
Stand setup sccording to the varieties of dates are as follow,
Özel Stand Katılımcıları:
29 Şubat - 2 Mart 2016, saat 17:00'ye kadar
Standart Stand Katılımcıları:
2 Mart 2016, saat 17:00'ye kadar
Açık Alan Katılımcıları:
29 Şubat - 2 Mart 2016, saat 17:00'ye kadar
For Customer Stand:
29 February - 2 March 2016, 17:00 hours at latest
For Standard Stands:
2 March 2016, 17:00 hours at latest
For Outdoor Stands:
29 February - 2 March 2016, 17:00 hours at latest
DEMONTAJ TARİHLERİ
DISMANTLING DATES
Stand çeşitlerine göre stand demontaj tarihleri aşağıdadır.
Özel Stand Katılımcıları:
En geç 6 Mart 2016, saat 12:00'ye kadar
Standart Stand Katılımcıları:
5 Mart 2016, saat 24:00'e kadar
Açık Alan Katılımcıları:
En geç 6 Mart 2016, saat 12:00'ye kadar
Katılımcı, 6 Mart 2016 günü saat 12:00'ye kadar, tüm stand
malzemelerini fuar alanından tamamen kaldırmış olmalıdır.
Stand dismantling sccording to the varieties of dates are as
follow,
For Customer Stand:
By 6 March 2016, 12:00 hours at latest
For Standard Stands:
5 March 2016, 24:00 hours at latest
For Outdoor Stands:
By 6 March 2016, 12:00 hours at latest
Exhibitors must have removed all stand materials and
displayed products by 12:00 on March 6, 2016.
YANGIN GÜVENLİĞİ ve KURALLAR
RULES FOR PROTECTION FROM FIRE and ACCIDENT
• Stand konstrüksiyonu, duvarlar, halılar, ürünler, aksesuarlar
vb. alev almaz malzemeden olmalıdır.
• Salonda ateş ve alevli cihaz kullanarak iş yapmak kesinlikle
yasaktır.
• Katılımcıların stand içerisinde reklam amacı ile
yerleştirekleri balonun yanıcı ve insan sağlığına zararlı
gazlar ile hazırlanması yasaktır. İmalatçı tarafından
imal edilen balonun yanıcı madde ile doldurulmadığına
dair firma kaşeli ve imzalı raporu gerekmektedir. Stand
içerisine yerleştirilecek balonun yerden yüksekliği 7 mt'yi
geçmemelidir.
• Fuar alanı içinde yanıcı gaz ve uzaktan kumandalı motorlu
balon ve ya zeplin türü tanıtım amaçlı cihazların kullanımı
yasaktır.
• Stand construction walls, carpets, products, accessories and similar, must be made of non-flammable materials.
• It is not allowed to use fire and flame devices in the hall.
• It is not allowed to fill ballons for promotion of exhibitors with
flammable gas harmful for human health. The company
must provide written evidence that the manufacturing
company did not fill the balloon with flammables gas.
The height of the balloon in the stand shall not exceed 7
meters.
• Airship type device as zeppelin fill flammable gas with
remote control is forbidden to use in the exhibition area.
11
TEKNİK BİLGİLER / TECHNICAL INFORMATIONS
STAND ÇEŞİTLERİ
STAND TYPES
ÖZEL STAND (BOŞ ALAN)
CUSTOM STAND
Stand alanı ve alana ait hava sahası dahilinde, tasarım ve
kurulumu katılımcı tarafından yapılan stand sistemidir.
Custom Stand application refers to a stand system that is
to be designed and set up by the EXHIBITOR in a manner
not exceeding the space rented by taking into consideration
height and other technical specifications and restrictions.
Standsız – Özel Tasarımlı Alan Sistemi’ne dahil hizmetler
şöyledir;
*Katılımcının stand alanı ölçüsüne göre sınırları belirlenmiş
boş, temiz alan teslim edilir.
Services Included in the Custom Stand System
*An emrty area with formatted corners and marked stand
area
*Elektrik enerjisi için çekilen kablo, stand alanının FORM
3’te katılımcı tarafından belirtilmiş noktasına EUF A.Ş.
tarafından seri klemensli olarak bırakılır. Standın elektrik
dağılımı ve stand içi aydınlatması katılımcı tarafından
yapılır.
*A cable for electricity as stated in Form 3. The Exhibitor
is responsible for handling its own power distribution and
setting up the lightnin stand.
ÖNEMLİ BİLGİLER
*Participants to install individual stands must comply
with all technical conditions instructed by the organizing
company.
*Özel stand ile katılan katılımcılar, stand montajını yapacak
firmalarını, fuar alanında stand kurulumu ve sökümü
kuralları ve düzenlemeleri konusunda bilgilendirmek
zorundadırlar.
IMPORTANT INFORMATIONS
*Participants preferring individual stands, have to inform
the stand companies about the rules and arrangements of
stand installation and disassembly at the wxhibition area.
*Özel standlar fuar alanı tavan konstrüksiyonunu,
duvarlarını, kolon, balkon, parapet, her türlü tesisat sistemi
vb. gibi tüm yapı bileşenleri hiçbir şekilde kullanamaz.
Salon zemini üzerinde hiçbir şekilde iz, leke, delik bırakacak
uygulamalar yapılamaz.
*Individual stands may not make use of ceiling
construction, walls, balcony, parapet, any installation
system and other structural compotens of the halls. The
flooring of the halls may not be left dirty, with stains or
holes.
*Özel stand kurlumu esnasında toz, boya ve benzeri
nedenler ile diğer standlara veya fuar alanına zarar
vermemek için tüm önlemler alınmalıdır. Aksi halde verilen
zararlardan katılımcı sorumludur.
*All measures must be taken in order to avıid that dust
paint and other reason cause harm for other stands during
the installation of special stands. Otherwse, the resulting
harm must be met by the participant.
*Fuar alanı içerisinde kompresör ile çalışmak, ahşap,
alçıpan ve her türlü toz çıkaracak malzemelerin kesimi
yasaktır.
*It is forbidden to work with a compressor in the exhibition
area, and to cut dry wall, wood or any other material that
might cause dust.
*Ziyaretçilerin tüm standları rahatça gezebilmeleri için
stand kuracak katılımcıların koridora bakan her bir cephe
max. %30 oranında kapatılmalıdır. Bu durumda ziyaretçinin
geçeceği koridora bakan her bir cephe %70 oranında açık
kalması gerekmektedir.
*In order to ensure thet visitors may visit all stands in a
comfortable way, companies with special decoration may
close the front facing the corridor the visitors do pass must
be open by %70.
*Özel stand projenizin [email protected] adresine
29 Ocak 2016 tarihine kadar gönderilmesi gerekmektedir.
*Organizatör stand kurdurmama ve kurlum esnasında
müdahale hakkına sahiptir.
*Komşu standların konstrüksiyonları ile uyuşmazlığı
engellemek için komşu firmalar birbirleri ile iletişime
geçmelidir. Belirtilen kontstrüksiyon standlarına uygun
olsa dahi, komşu standların yükseklik farkında doğacak
uyuşmazlıklardan organizatör sorumlu değildir. Standı,
komşu standa göre daha yüksek olan katılımcı, komşu
standa bakan yükseltisini uygun bir malzeme ile düz, temiz,
beyaz bir yüzey oluşturacak şekilde kapatmalıdır.
12
*Please send your individual stand project to
[email protected] until 29 January 2016.
*The organizing company may interfere in installation of the
stands.
*In order to prevent incompatibility with the order neighbor
stand constructions the other companies should be direct
contacted. Even if in compliance with the determined
construct,on standarst, the organization company shall
not be responsible for any height differences emerging
with neighbor stands. The company with a higher stand
must closed the elevation facing the other stand with plain,
clean and empty. The organiser may interfere in project not
complying with technical conditions.
ÖNEMLİ BİLGİLER
IMPORTANT INFORMATIONS
Bu alan temiz ve boş olmak zorundadır. Belirtilen teknik
şartlara uymayan projelere organizatörün müdahale etme
hakkı vardır.
By use of floors, Exhibition participation m2 unit price in a
rate of %50 of the floor area will be paid to the organizing
company. Stand borders on the second floor must be at
least within 2 meters.
2.Kat kullanımlarında, üst kat alanının %50 si oranında
fuar katılım m2 birim ücreti organizatöre ödenir. 2.kat stand
sınırlarının en az 2 metre içerisinde başlamalıdır.
Elektrik, su ve basınçlı hava kullanımı ücrete tabiidir.
Talepleriniz için 2 no’lu Teknik Hizmet Formu’nu doldurunuz.
*Katılımcılar ve yükleniciler tarafından, fuar standlarının
yapım, söküm ve işletimi sırasında yapılacak her türlü
montaj imalat, tadilat ve bakım işlerinde iş güvenliği
mevzuatına uygun hareket edilecek, gerekli önlemler
alınacaktır.
*Organizatör, fuar alanında sözleşmede belirtilen plan
İlkerline uygun olarak gerekli gördüğü her değişikliği
yapma hakkını saklı tutar. Bu nedenden dolayı katılımcı
fuara katılmaktan vazgeçemez Vazgeçtiği takdirde fuara
katılım ücretinin tamamını ödemekle yükümlüdür. Projeler
organizatör tarafından onaylanmış olsa dahi, görüntüsü,
çıkardığı koku, duman, ürettiği titreşim gibi nedenler ile
fuarın genel kurallarına ve konseptine uymayan malzeme
ve imalatlar organizatörün talep etmesi halinde fuar
alanından uzaklaştırılmalıdır.
Electricity, water and pressured air use is provided against
costs. Please fill out the service form nr.2 for reguest.
*Any installation manufacture, restoration and maintenance
work during stand disassembly and operation must be
made in compliance to job security legislations, reguired
measures must be taken, no uninsured staff shall be
employed, and relevant measures for special risks during
working at high levels and with electricity must be ensured.
*The organizing company has the right to make any
changes in compliance to plan principles determined in the
exhibition area contract. The participant may not give up
exhibition at the exhibition due to this. In case of waiver
from perticipation, he shall be deemed to pay the full
sum of exhibition participation. Even if the Project should
be approved by the organizing company, materials and
manufactures not complying to the general rules of the fair
as of its appearancei smelli vibration may be removed from
the exhibition area upin reguest of the organizing company.
*Yangın güvenliği nedeni ile Özel Stand
konstrüksiyonlarının yangın dolaplarını kapatmaması ve
yangın dolaplarına serbest ulaşıma daima sağlayacak
şekilde planlanması gerekmektedir. Yangın dolaplarının
üzeri herhangi bir malzeme ile kaplanmamalıdır. Kolonlar
üzerinde bulunan elektrik panolarını, kargo kapılarını,
havalandırma menfezlerini, acil çıkış kapılarını ve salon
koridorlarının da aynı kural çerçevesinde açık bırakılması
zorunludur.
*Due to fire safety, the special stand constructions shall not
close the Access to fire cabinets and free Access shall be
ensured to the cabinets. Fire cabinets shall not be covered
with anymaterials. Electric panels, cargo doors vents on the
columns and emergency exits and hall corridors must be
also be open and accessible according to the same rule.
STANDART STAND
Okyanus Uluslar arası Stand Tasarım ve Uygulama
Hizmetleri A.S. will prepare standart stands in accordance
with the stand contracts and a drawing design will be sent
to you for approval. Any changes and additions to the
Standard stand may be communicated with this company.
Okyanus Uluslar arası Stand Tasarım ve Uygulama
Hizmetleri A.Ş. stand tasarımını hazırlayarak, tarafınıza
çizim onay paftasını gönderecektir. Standart Standınız ile
ilgili her türlü değişiklik ve ilave malzeme, hizmet talebinizi
kendirleri ile iletişime geçerek iletebilirsiniz.
STANDART STAND
For more information please see page 26
Daha detaylı bilgi için bkz 26
13
FORM 1
STAND TASARIMCI FİRMA BİLGİSİ
Son Teslim Tarihi: 29 Ocak 2016
Kime: EUF A.Ş. / Operasyon Birimi
Faks: 0212 266 71 10
e-posta: [email protected]
Gönderen Firma Gönderen Kişi
Cep Telefonu
E - Posta : ..............................................................
: ..............................................................
: ..............................................................
: ..............................................................
TARİH
KAŞE - İMZA
Özel stand projelerinin en geç 29 Ocak 2016 tarihine kadar [email protected] adresine gönderilmesi ve proje
onayının alınması gerekmektedir.
STAND TASARIMCI FİRMA BİLGİLERİ
AK
C
LA
*Firma Adı:
A
R
U
Firma Adresi:
D
L
O
Firma Telefonu:
N
Rİ
Firma Faksı:
M
E
T
S
İ
*Yetkili Adı Soyadı:
Mesleği:
RM
O
B
*E - Posta:
* Doldurulması zorunlu alanlardır.
14
S
E
N
I
L
N
O
F
U
*Cep Telefonu:
D
E
Z
Ü
D
N
E
.
TIR
FORM 1
STAND DESIGNER
COMPANY INFORMATION
Deadline: 29 January 2016
To: EUF (International Trade Fair)
Fax: +90 212 266 71 10
e-mail: [email protected]
Company
Name / Surname
Mobile Phone
E - mail : ..............................................................
: ..............................................................
: ..............................................................
: ..............................................................
DATE
STAMP - SIGNATURE
Custom Stand owner should be sent their project to [email protected] until January of 29th, 2016 for aproval.
STAND DESIGNER COMPANY INFORMATION
M
TE
S
Y
S
E
Company Name (*): IN
L
N
Company Address: Company Phone: Company Fax: O
H
Name, Surname of Contact Person (*): E
S
EA
Job Title: Mobile Phone (*): M
R
O
F
E
IN
PL
L
FIL
T
T
U
O
E-Mail (*)
* The phone number of the person in charge of the stand design must be provided.
15
FORM 2
TEKNİK HİZMET FORMU
Son Teslim Tarihi: 29 Ocak 2016
Kime: EUF A.Ş. / Operasyon Birimi
Faks: 0212 266 71 10
e-posta: [email protected]ri.com.tr
Gönderen Firma Gönderen Kişi
Cep Telefonu
E - Posta : ..............................................................
: ..............................................................
: ..............................................................
: ..............................................................
TARİH
KAŞE - İMZA
ELEKTRİK KULLANIM ÜCRETLERİ
Elektrik Bağlantı Talebi ...................KW (Elektrik Bağlantı Ücreti 20 EUR/KW'dır.)
* Elektrik talebi işaretlenmediği takdirde standınıza 5 KW kablo çekilecek ve 100 EUR tarafınıza fatura edilecektir.
* Elektrik çıkış noktanızı Karolajlı Plan Formu üzerinde belirtiniz. (FORM 3)
*Fiyatlar Fuar süresi için geçerli olup, KDV dahil değildir.
K
A
C
LA
KABLOLU İNTERNET KULLANIM ÜCRETİ
.
TIR
A
R
U
D
L
O
D
Kablolu İnternet Talebi .................adet (Kablolu İnternet Ücreti 300 EUR/adet.)
İ
SU KULLANIM ÜCRETİ
EM
R
ZE
N
E
ND
*Fiyatlar Fuar süresi için geçerli olup, KDV dahil değildir.
Ü
T
S
İ
S
*11 no'lu salonda her alana su verilememektedir.
Bu nedenle talebiniz doğrultusunda önceden operasyon biriminden onay
E
almanız gerekmektedir.
N
Idahil
L
*Fiyatlar Fuar süresi için geçerli olup, KDV
değildir.
ON
RM
O
U F KULLANIM ÜCRETİ
BASINÇLIBHAVA
Su Bağlantı Talebi .................adet (Su Bağlantı Ücreti 300 EUR/adet.)
Basınçlı Hava Bağlantı Talebi
.................adet (Basınçlı Hava Bağlantı Ücreti 300 EUR/adet.)
*Fiyatlar Fuar süresi için geçerli olup, KDV dahil değildir.
EUF (E ULUSLARARASI FUAR TANITIM HİZM. A.Ş.) HESAP BİLGİSİ
BANKA
GARANTİ BANKASI
16
ŞUBE
HARBİYE
NO
6299180
IBAN NO
TR13 0006 2000 0780 0006 2991 80
FORM 2
TECHNICAL SERVICES FORM
Deadline: 29 January 2016
To: EUF (International Trade Fair)
Fax: +90 212 266 71 10
e-mail: [email protected]
Company
Name / Surname
Mobile Phone
E - mail : ..............................................................
: ..............................................................
: ..............................................................
: ..............................................................
DATE
STAMP - SIGNATURE
ELECTRICITY CONNECTION FEES
Electricity Connection request ...................KW (Electricity connection fee is 20 EUR/KW)
* In case you have not checked in electricity request it will be providing the cabling of electricity with 5KW to your stand by us. An amount of 100 EUR invoiced to the exhibitor by EUF ( International Trade Fair)
* Please indicate electricity connection point on the Grid Plan Form 3.
M
TE
S
Y
S
E
*The prices will be available for exhibitor's use for 4 days and VAt is not included.
CABLE INTERNET CONNECTION FEE
IN
IN
L
N
O
Cable Internet Connection request ...................piece (Cable Internet connection fee is 300 EUR/piece)
M
R
O
F
E
*The prices will be available for exhibitor's use for 4 days and VAt is not included.
H
WATER CONNECTION FEE
L
FIL
T
T
U
O
Water Connection request ...................piece (Water connection fee is 300 EUR/piece)
SE
A
E
*The prices will be available for
PL exhibitor's use for 4 days and VAt is not included.
*Water Connection can not given to every area of the hall 11. If your response is "Yes" please contact to operation
department for approval.
COMPRESSED AIR CONNECTION FEE
Compressed Air Connection request ...................piece (Compressed air connection fee is 300 EUR/piece)
*The prices will be available for exhibitor's use for 4 days and VAt is not included.
EUF (E ULUSLARARASI FUAR TANITIM HİZM. A.Ş.) BANK ACCOUNT
BANK
GARANTİ BANKASI (USD)
GARANTİ BANKASI (EUR)
GARANTİ BANKASI (GBP)
BRUNCH
HARBİYE
HARBİYE
HARBİYE
NO
9095203
9094063
9094195
IBAN NO
TR67 0006 2000 0780 0009 0952 03
TR98 0006 2000 0780 0009 0940 63
TR26 0006 2000 0780 0009 0941 95
BANK SWIFT CODETGBATRIS
17
FORM 3
KAROLAJLI PLAN FORMU
Son Teslim Tarihi: 29 Ocak 2016
Kime: EUF A.Ş. / Operasyon Birimi
Faks: 0212 266 71 10
e-posta: [email protected]
Gönderen Firma Gönderen Kişi
Cep Telefonu
E - Posta TARİH
: ..............................................................
: ..............................................................
: ..............................................................
: ..............................................................
Salon
Stand No
m2
KAŞE - İMZA
BU FORM'un ÇIKTISINI E-POSTA YADA FAKS
İLE TARAFIMIZA GÖNDERİLMESİNİ RİCA
EDERİZ.
STANDIN ARKASI
STANDIN ÖNÜ
Önemli: Stand içi elektrik dağılımı Katılımcı tarafından gerçekleştirileceğinden plan üzerine sadece 1 adet elektrik
(E) çıkış noktası işaretlenmelidir.
E
Elektrik
S
Su
B
Basınçlı
Hava
Planda stand çizgileri ve
harfler okunaklı olmalıdır.
- Her bir kare 1 m2'dir.
Tablo üzerinde stand alanının çizilerek, talep edilen hizmetlerin
bağlantı noktaları belirtilmelidir.
18
Örnek Çizim 5 x 4 m2
E
S
FORM 3
GRID PLAN FORM
Deadline: 29 January 2016
To: EUF (International Trade Fair)
Fax: +90 212 266 71 10
e-mail: [email protected]
Company
Name / Surname
Mobile Phone
E - mail DATE
: ..............................................................
: ..............................................................
: ..............................................................
: ..............................................................
Hall
Stand No
m2
STAMP - SIGNATURE
PLEASE FILLED OUT THE FORM and SEND TO
US BY E-MAIL OR FAX
BACK SIDE OF YOUR STAND
FRONT OF YOUR STAND
Important: The cabling of electricity and the distribution inside the stand will be conducted by the Exhibitor,
therefore please marked only one point for electrical output (E) on the grid plan.
E
Electricity
W
Water
C
Compresserd
Air
- Stand borders and
the letters should be
readable
- Each square refer to
1 sqm.
Example Drawing 5x4 m2
E
W
Please illustrate and indicate your stand area on the grid layout as stated below
with the positioning of each service
(i.e. electricity, compressed air, water connection etc.) you will request.
19
FORM 4
YAKA KARTI FORMU
Son Teslim Tarihi: 29 Ocak 2016
Kime: EUF A.Ş. / Operasyon Birimi
Faks: 0212 266 71 10
e-posta: [email protected]
Gönderen Firma Gönderen Kişi
Cep Telefonu
E - Posta : ..............................................................
: ..............................................................
: ..............................................................
: ..............................................................
TARİH
KAŞE - İMZA
YAKA KARTLARI
* Katılımcılara yaka kartları ücretsiz olarak (en fazla 20 adet) verilecektir.
Adı Soyadı
K
A
C
LA
.
TIR
1- .................................................................................................................................................................................................
2- .................................................................................................................................................................................................
A
R
U
3- .................................................................................................................................................................................................
LD
O
5- .................................................................................................................................................................................................
D
N
6- .................................................................................................................................................................................................
DE
N
7- .................................................................................................................................................................................................
Rİ
E
ÜZ
8- .................................................................................................................................................................................................
EM
9- .................................................................................................................................................................................................
T
İS
S
10- .................................................................................................................................................................................................
E
N
I
11- .................................................................................................................................................................................................
L
N
O
12- .................................................................................................................................................................................................
M
R
13- .................................................................................................................................................................................................
O
F
U
14- .................................................................................................................................................................................................
B
4- .................................................................................................................................................................................................
15- .................................................................................................................................................................................................
16- .................................................................................................................................................................................................
17- .................................................................................................................................................................................................
18- .................................................................................................................................................................................................
19- .................................................................................................................................................................................................
20- .................................................................................................................................................................................................
20
FORM 4
EXHIBITOR BADGES FORM
Deadline: 29 January 2016
To: EUF (International Trade Fair)
Fax: +90 212 266 71 10
e-mail: [email protected]
Company
Name / Surname
Mobile Phone
E - mail : ..............................................................
: ..............................................................
: ..............................................................
: ..............................................................
DATE
STAMP - SIGNATURE
EXHIBITOR BADGES
* Exhibitor Badges are free of charge (up to 20) will be given to all the exhibitors.
Name / Surname
1- .................................................................................................................................................................................................
2- .................................................................................................................................................................................................
EM
T
YS
4- .................................................................................................................................................................................................
S
E
5- .................................................................................................................................................................................................
N
I
L
N
6- .................................................................................................................................................................................................
O
N
I
7- .................................................................................................................................................................................................
RM
8- .................................................................................................................................................................................................
O
F
E
9- .................................................................................................................................................................................................
TH
T
10- .................................................................................................................................................................................................
U
O
L
11- .................................................................................................................................................................................................
L
I
F
12- .................................................................................................................................................................................................
E
AS
E
13- .................................................................................................................................................................................................
L
P
14- .................................................................................................................................................................................................
3- .................................................................................................................................................................................................
15- .................................................................................................................................................................................................
16- .................................................................................................................................................................................................
17- .................................................................................................................................................................................................
18- .................................................................................................................................................................................................
19- .................................................................................................................................................................................................
20- .................................................................................................................................................................................................
21
FORM 5
KATALOG BİLGİ FORMU
Son Teslim Tarihi: 22 Ocak 2016
Kime: EUF A.Ş. / Operasyon Birimi
Faks: 0212 240 43 81
e-posta: [email protected]
Gönderen Firma Gönderen Kişi
Cep Telefonu
E - Posta : ..............................................................
: ..............................................................
: ..............................................................
: ..............................................................
TARİH
KAŞE - İMZA
Sözleşme Firma Ünvanı
.................................................................................................................................................................................................
Marka Adı
K
A
C
LA
Kataloğun "INDEX" bölümünde nasıl yer almak istersiniz? (Sadece 1 tercih yapınız)
Marka Adı
Firma Adı
Yetkili Kişi
.
TIR
.................................................................................................................................................................................................
A
R
U
D
L
O
D
.................................................................................................................................................................................................
Firma Adresi
İ
ER
ZFaks:
N
E
ND
.................................................................................................................................................................................................
Tel:
....................................................................
Web Sitesi:
....................................................................
M
E
T
S
İ
S
E
N
Ü
....................................................................
e-posta: ....................................................................
I
L
N
O
Malanı ya da alanları ile ilgili ürün grup ya da gruplarını sayfa 24'de
Firmanızın faaliyet
R
O
bulup işaretleyiniz.
F
BU
* Firmanızın "Orjinal Logosu"nu [email protected] adresine e-mail gönderiniz.
Logonuzu *.ai, *.eps, *.tif, *.jpeg veya *.psd dosya formatında göndermenizi rica ederiz.
22
FORM 5
CATALOGUE INFORMATION FORM
Deadline: 22 January 2016
To: EUF (International Trade Fair)
Fax: +90 212 240 43 81
e-mail: [email protected]
Company
Name / Surname
Mobile Phone
E - mail : ..............................................................
: ..............................................................
: ..............................................................
: ..............................................................
DATE
STAMP - SIGNATURE
Official Company Name
.................................................................................................................................................................................................
Brand Name
.................................................................................................................................................................................................
M
TE
S
Y
S
E
How would you like to be placed at the "INDEX" section? (please make one selection only)
Brand Name
Company Name
Authorized Person
IN
IN
L
N
O
.................................................................................................................................................................................................
M
R
O
F
.................................................................................................................................................................................................
E
H
T
Phone: .............................................................................
Fax: ....................................................................
T
U
O
Website: .............................................................................
e-mail: ....................................................................
L
L
I
F
SE
A
E
PL
Company Adress
Please select the related fields / activities / product groups of your company from page 25.
Original logo of the company (please send through an email to [email protected])
Please send your company logo in *.ai, *.eps, *.tif, *.jpeg or *.psd document format.
23
FORM 5
KATALOG BİLGİ FORMU
Son Teslim Tarihi: 22 Ocak 2016
Kime: EUF A.Ş. / Operasyon Birimi
Faks: 0212 240 43 81
e-posta: [email protected]
Firmanızın faaliyet alanı ya da alanları ile ilgili ürün grup ya da gruplarını bulup işaretleyiniz.
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
Demiryolu Araçları
Toplu Taşıma Vagonları
Yük Vagonları
Lokomotifler
Manyetik Yükselen Trenler
Dar Ray Aralağı Demiryolu Araçları
Özel Amaçlı Vagonlar
Dişli Raylı Demiryolu Trenleri, Tramvaylar ve Kablolu Trenler
Diğer Demiryolu Araçları
2.
Intermodal Taşıma Araçları
3.
Alt Gruplar ve Aksamlar
2.1
2.2
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
4.
4.1
4.2
4.3
4.4
5.
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
6.
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
24
Karayolu - Demiryolu
Demiryolu - Denizyolu
Bakım, Onarım Araç Sistem ve Teknolojileri
Temizlik Hizmetleri ve Ekipmanları
Yenileme Hizmet ve Teknolojileri
Sürüş Takımları
Enerji / Elektrifikasyon
Araç Bileşenleri ve Sistemleri
Malzeme, Yedek Parça ve Ekipmanları
Diğer Aksamlar
EM
Araç Hizmetleri
Bakım
Temizlik
Yenileme
Diğer Hizmetler
RM
O
Araç İçi F
Ekipmanlar
Bitirme
İşleri
U
B
Bilgilendirme
E
ON
LIN
T
S
İ
S
Toplu Taşıma / Sabit Yapılar
8.
Taşımacılık Bilgi Teknolojileri, İletişim ve Veritabanı Yönetimi
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
8.10
8.11
8.12
Ü
R
ZE
İklimlendirme
Güvenlik
Seyahat İkram ve Konfor Hizmetleri
İnşaat
İnşaat İşleri Planlama ve İzleme
Demiryolu Yedek Parça, Makine, Ekipman ve Aletleri
Gar ve İstasyon Binaları
Teknik Ekipman / İnşaat Malzemeleri
Sinyalizasyon ve Kontrol Sistemleri
Yüksek Hat Ekipmanları
Diğer Hizmetler
Yerel Toplu Taşıma için Demiryolu Araçları
İstasyon ve Duraklama Yerleri
Yolcu Bilgilendirme Sistemleri
Yolcu Bilet Yönetimi
Park Yerleri Yönetimi
Temizleme ve Atık Yönetimi
Güvenlik Kontrolü
Giyim / İş Kıyafetleri
K
A
C
LA
9.
.
TIR
E- Ticaret
Bilgi Teknolojileri / Kalite güvence sistemleri
Bilgi Teknolojileri Aksamları
İletişim Sistemleri
Yönetim Sistemleri
Operasyon - Demiryolu Sistemleri
Planlama Sistemleri
Güvenlik ve Kontrol Mühendisliği
Yazılım ve Yazılım Geliştirme
Trafik Yönetimi
Sinyalizasyon
Diğer
A
R
U
D
N
E
ND
İ
İç Düzen
Demiryolu Alt Yapısı / Demiryolu İnşaatı
7.
L
O
D
Yük Taşımacılığı Trafik Lojistiği
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
Filo Yönetim Sistemleri
Tehlikeli Kargo Taşımacılığı
Kimlik Doğrulama Sistemleri
Kombine Taşımacılık
RFID Takibi
Gönderi Takip Sistemleri
Yükleme / Boşaltma Sistemleri ve Organizasyonu
Tartı Ekipmanları
Değiştirilebilir Konteynerler ve Değiştirme Sistemleri
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
İlgili Kurumlar, Medya, Ulaştırma İşletmeleri ve Dernekler
Taşımacılık Endüstrisi Hizmetleri
Analiz, Danışmanlık, İş Geliştirme ve Planlama
Gerçekleşme ve Proje Yönetimi
Finans ve Sigorta Hizmetleri
10.
Diğer Demiryolu Taşımacılığı Hizmetleri
11.
Tünel İnşaatları
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
İnşaat Makineleri, Parça ve Bileşenleri
Bitirme İşleri
İnşaat Malzemeleri
Bakım ve Onarım Hizmetleri
Güvenlik Malzeme ve Ekipmanları
Danışmanlık Hizmetleri
FORM 5
CATALOGUE INFORMATION FORM
Deadline: 22 January 2016
To: EUF (International Trade Fair)
Fax: +90 212 240 43 81
e-mail: [email protected]
Please select the related fields / activities / product groups of your company.
1.
Railbound Vehicles
7.
Public Transport / Fixed Structures
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
Public Transport Rail Cars
Freight Cars
Locomotives
Magnetic Levitation Trains
Narrow Gauge Railway Vehicles
Special Purpose Cars
Rack Railway Train
Other Railway Vehicles
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
Streetbound Vehicles for Local Public Transport
Station and Stop Premises
Passenger Information Systems
Passenger Fare Management
Parking Area Management
Cleaning and Waste Disposal
Safety Control
Clothing / Workwear
2.
Intermodal Transport Vehicles
2.1
2.2
Highway - Railway
Railway - Seaway
8.
3.
Subassemblies and Components
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
Maintenance
Cleaning
Refurbishment
Driving Gear
Energy / Electrical
Vehicle Components and Systems
Materials, Spare Part and Equipments
Other Components
4.
Service For Vehicles
4.1
4.2
4.3
4.4
Maintenance
Cleaning
Refurbishment
Other
5.
Interior
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
Vehicle Equipments
Finishing
Information Systems
Air Conditioning
Security
Travel Catering and Comfort Services
6.
Infrastructure / Railway Construction
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
Construction Work
Planning and Monitoring Construction Works
Railway Track Machinery, Equipment and Tools
Station Buildings
Technical Equipment / Building Materials
Signaling and Control Systems
Overhead Line Equipmet
Other Services
E
AS
L
FIL
O
E
PL
M
R
O
F
E
H
T
T
U
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
8.10
8.11
8.12
EM
T
E-business
YS/ Quality Assurance Systems
S
Information Technology
ComponentsN
forE
Information Technologies
I
Communications
L Systems
N
Management
Systems
O
Operation
–
Rail
Systems
IN
Transport IT & Communication and Data
Processing Management
Planning Systems
Safety and Control Engineering
Software and Software Development
Traffic Management
Signalization
Other
9.
Freight Traffic Logistics
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
Fleet Management Systems
Hazardous Cargo Transport
Identification Systems
Combined Transport
RFID Tracking
Shipment Tracking Systems
Loading / Unloading Systems and Organization
Weighing Equipment
Interchangeable Containers and Changing Systems
10.
Other Railway Transport Services
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
Institutions, Media, Transport Business and Associations
Services in Transport Industry
Analysis, Consulting, Development and Planning
Realisation and Project Management
Financial, Insurance and Reinsurance Services
11.
Tunnel Construction
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
Construction Machinery, Parts and Components
Finishing
Building Materials
Maintenance and Repair
Safety Materials and Equipments
Consulting Services
25
STANDARD STAND HAKKINDA
INFORMATIONS ABOUT STANDARD STAND
Standart stand, Eurasia Rail 2016 fuarına standlı
katılım sözleşmesi ile iştirak eden Katılımcılara sağlanır.
Lütfen aşağıdaki stand içeriğini inceleyerek standınızda
ihtiyacınız olacak ilave malzeme siparişleri ile ilgili Okyanus
Uluslararası Stand tasarım ve Uygulama Hizmetleri A.Ş. ile
irtibata geçiniz.
Standart stands will be provided for participants
participating in the Eurasia rail 2016 Exhibition with an
equipped booth participation contract. Please examine the
stand content below and get into contact with Okyanus
Uluslar arası Stand Tasarım ve Uygulama Hizmetleri A.S.
.
for orders for additional equipments.
Stand Kapsamındaki Ürün ve Hizmetler:
Equipments and Services Provided in Exhibitors With
Equipped Booth:
Her Stand için;
- 1 veya 2 m2 lik depo alanı
- 1 adet çöp kovası
- 1 adet 3'lü priz
- 1 adet duvara monte elbise askısı
- 1 adet karşılama bankosu
- 1 adet broşürlük
- 1 adet raf
- Zemin kaplama (parke zemin)
- Stand alınlığı için logo ve stand no uygulaması
- Her 15 m2'ye 1 adet masa, 4 adet sandalye, 3 adet 150 w
metal halide projektör
- 30 m2 ve üzeri standlara 1 adet camlı vitrin, 1 adet bar
sandalyesi
ÖNEMLİ
Standınız ile ilgili yapmayı düşündüğünüz düzenlemeler,
ilaveler ve değişiklikler için son tarih 29 Ocak 2016'dır.
Bu tarihten sonra talep edeceğiniz değişiklik ve ilaveler
% 50 cezalı ödeme yapma durumunda gerçekleşecektir.
Bunun haricinde, fuar alanında standınızda değişiklik ya da
ilaveler yapılması, montaj ekibinin iş yüküne ve malzeme
stokalrına bağlı olup liste fiyatının %100 cezalı ödeme
durumunda gerçekleşecektir.
İletişim bilgileri için lütfen bakınız Sayfa 26
26
For each stand;
- 1 or 2 sqm cabinet with lockable door,
- 1 piece dustbin,
- 1 Piece mono phase socket,
- 1 piece wall mounted coat hanger,
- 1 piece information desk,
- 1 piece brochure holder,
- 1 piece shelf
- Laminate flooring,
- Stand Number, Logo application
- For each 15 m2
1 table, 4 chairs, 3 pieces of 150w Metal Halide Projector
- For stands 30 m2 and more1 glass showcase,1 bar chair
IMPORTANT!
Arrangements, additions and amendments you are
considering to makeat your stand must be made untill latest
29 January 2016. For any amendments and additions to
be request after this date, you will be request to make %50
panalty payment. Additionally changes and amendments
at you exhibition standa re subject to the workload of the
mantling crew and equipment stock and %100 penal free
from the list price shall be applied.
For contact information please see page 26
ÇALIŞMA PROGRAMI
EXHIBITOR SCHEDULE
İşin Tanımı / Processes
Stand ile ilgili Teknik Formlar’ın
doldurulması ve EUF A.Ş.'ye
gönderilmesi
Submission of Technical Forms to
Kontrol / Check
Son Gönderim Tarihi / Deadline
c
29 Ocak / January 2016
c
29 Şubat / February 2016
c
2 Mart / March 2016
c
2 Mart / March 2016
c
3 Mart / March 2016
c
5 Mart / March 2016
c
6 Mart / March 2016
EUF (International Trade Fair)
ÖZEL STANDLI
kategorisindeki Katılımcıların fuar
alanına girişleri
Arrival: Exhibitors with Custom Stands
STANDART STAND
kategorisindeki katılımcıların fuar
alanına girişleri
Arrival: Exhibitors with Standard Stands
Stand montaj çalışmalarının
tamamlanması (Saat 17:00'ye kadar)
Finalizing Stand Setup Works
(must be finished by 17:00 o’clock)
Fuar açılışı (Saat 10:00)
Official Opening (10:00 o’clock)
Fuar kapanışı (Saat 17:30)
Exhibition Ends (17:30 o’clock)
Fuar alanının boşaltılması
(Standsız - Özel Tasarımlı Alanlar)
Exhibitor Check-out (Dismantling)
For Custom Stand owners, by 17:00
o’clock
27
EUF A.Ş. VE TAŞERON FİRMA İLETİŞİM BİLGİLERİ
CONTACT INFORMATION OF EUF (INTERNATIOANL TRADE FAIR)
AND THE SUB-CONTRACTOR COMPANY
EUF A.Ş. (International Trade Fair)
İLETİŞİM BİLGİLERİ / CONTACT INFORMATION
Genel Sorular için / For General Information
+90 212 266 70 10 | [email protected]
Katılımcı Kartları için / For Exhibitor Badges
+90 212 266 70 10 / 101 | [email protected]
Fuar Davetiyeleri için / For Invitation
+90 212 266 70 10 / 104 | [email protected]
Muhasebe için / For Account Department
+90 212 291 83 10 / 108 | [email protected]
Teknik Bilgiler için / For Technical Information
+90 212 266 70 10 / 106 | [email protected]
TAŞERON FİRMA İLETİŞİM BİLGİLERİ / CONTACT INFORMATION OF SUB-CONTRACTORS
ULAŞIM ve KONAKLAMA
LOJİSTİK HİZMETLER
TRAVEL and ACCOMMODATION
LOGISTICS SERVICES
TF-TOURS
EXPRESS LOGISTIC
Huzur Mah. Fatih Cad. No: 67/6, 4. Levent
Bağdat Cad., No: 167/5 - 6 Çatırlı Apt. B Blok
4. Levent - Şişli / İstanbul - Turkey
Selamiçeşme 34730 Kadıköy / İstanbul - Turkey
Yetkili / Contact Person: Coşkun Bobuş
Yetkili / Contact Person: Abdullah Tuncay
Telefon / Phone: +90 (212) 279 02 00
Telefon / Phone: +90 (216) 478 63 58 (4 Lines)
Faks / Fax: +90 (212) 279 59 00
Faks / Fax: +90 (216) 302 86 74
E-mail: [email protected]
E-mail: [email protected]
Web address: www.t-tur.com
Web address: www.express-fairlogistics.com
STANDART STAND HİZMETLERİ
STANDARD STAND SERVICES
OKYANUS ULUSLARARASI TASARIM
Üçler İş Merkezi, Değirmenbahçe Cad. No:28
Yenibosna 34197 Bahçelievler / İstanbul - Turkey
Yetkili / Contact Person: Barış Kırtağ
Telefon / Phone: +90 (212) 503 98 98 - 194
Faks / Fax: +90 (212) 503 98 95
E-mail: [email protected]
Web address: www.okyanusfuar.com.tr
28

Benzer belgeler

v Teknik Hizmetler ve Kurallar ()

v Teknik Hizmetler ve Kurallar () Visitor Invitations: General information will be provided about the exhibition and activities. Special Domestic mailing or Mailing Abroad: Visitor invitations, activitiy brochures, poster and other...

Detaylı