Putech Eurasia 2015 Kapanış Raporu için Tıklayınız

Transkript

Putech Eurasia 2015 Kapanış Raporu için Tıklayınız
4. Uluslararası P
th
4 Interna
3. Kompo Sana İh
3rd C
tes Industr
retan Sana Fuarı
Polyurethane Industr
Fuarı
12-14 Kasım / November 2015
Istanbul Expo Center
Kapanış Raporu / Post Show Report
Medya Partneri
Media Partner
İş Birliği ile
In Cooperation with
Chemical
Sector
Platform
and Members
Destekleyen
Supporter
Organizatör
Organiser
Tel : +90 212 324 00 00
Faks: +90 212 324 37 57
www.artk com.tr
sales@artk com.tr
THIS FAIR IS ORGANIZED UNDER SUPERVISION OF TOBB (THE UNION OF CHAMBERS AND COMMODITY EXCHANGES OF TURKEY)
I ACCORDANCE WITH THE LAW NO.5174
2015
İÇİNDEKİLER
TABLE OF CONTENTS
Fuarın Künyesi
About the Exhibition ...................................................... 1
Giriş
Introduction ................................................................ 2
Ziyaretçi İstatistikleri
Visitor Statistics............................................................... 3
Katılımcı Anketi Sonuçları
Exhibitor Survey Results .............................................. 5
Workshop Etkinliği
Workshop Event ............................................................ 6
Tanıtım Çalışmaları
Promotion Campaigns ................................................... 7
Katılımcı Görüşleri
Exhibitor Comments........................................................ 8
Katılımcı Listesi
Exhibitor List .................................................................. 15
www.putecheurasia.com - www.eurasiancomposites.com
FUARIN KÜNYESİ
ABOUT THE EXHIBITION
Fuarın Adı
Exhibition Name
Putech Eurasia 2015
4. Uluslararası Poliüretan Sanayi Fuarı
Putech Eurasia 2015
4th International Polyurethane Industry Exhibition
Eurasian Composites Show 2015
2. Kompozit Sanayi Fuarı
Eurasian Composites Show 2015
2nd Composites Industry Exhibition
Fuar Alanı
Exhibition Venue
IFM İstanbul Fuar Merkezi Salon 9-10
IFM Istanbul Expo Center Hall 9-10
Organizatör
Organizer
Artkim Fuarcılık Tic. Aş.
Artkim Fuarcılık Tic. Aş.
Eski Büyükdere Caddesi Akyol Sanayi Sitesi Çıkmazı No:6
Artkim Center 34415 4. Levent, İstanbul TÜRKİYE
T: 0212 324 00 00
F: 0212 324 37 57
[email protected]
www.artkim.com.tr
Eski Büyükdere Caddesi Akyol Sanayi Sitesi Çıkmazı No:6
Artkim Center 34415 4. Levent, İstanbul TÜRKİYE
P: +90 212 324 00 00
F: +90 212 324 37 57
[email protected]
www.artkim.com.tr
Destekleyen
Supporter
KOSGEB
KOSGEB
www.putecheurasia.com - www.eurasiancomposites.com
1
GİRİŞ
INTRODUCTION
Putech Eurasia & Eurasian Composites Show Fuarları, Poliüretan ve Kompozit Sanayisinin devlerini 12-14 Kasım
2015 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde ağırladı.
Yıllardır kimya sektöründe düzenlediği fuarlarla sektöre yön veren Artkim Fuarcılık, kimyanın en önemli alt dalları olan
kompozit ve poliüretan alanında iki büyük fuara ev sahipliği yaptı. 12-14 Kasım 2015 tarihleri arasında uluslararası
arenada dünyanın sayılı fuarları arasında gösterilen "Putech Eurasia, Uluslararası Poliüretan Sanayi Fuarı” ile aynı tarihte
düzenlenecek olan "Eurasian Composites Show, Kompozit Sanayi Fuarı" yurtiçi ve yurtdışından binlerce profesyoneli bir
araya getirdi.
Avrasya’nın Lider Poliüretan ve Kompozit Platformu bünyesinde gerçekleşen, "4. Uluslararası Poliüretan Sanayi Fuarı”
Putech Eurasia 2015’de, Poliüretan Kimyasallar, Poliüretan Makine Ekipman, Poliüretan Sistem Evi, Poliüretan Kaplama ve
Yapıştırıcılar, Poliüretan Kalıp ve Sistemler, Poliürea Uygulamaları RIM-Integral Poliüretan Sistem Ürünleri sergilendi. Eş
zamanlı olarak organize edilen 2. Kompozit Sanayi ve Teknolojileri Fuarı Eurasian Composites Show 2015 ise, Kompozit
Kimyasallar, ara ürünler, makina ekipman ve son sistemler yerli ve yabancı sektör profesyonellerine tanıtıldı.
Putech Eurasia & Eurasian Composites Show hosted the leading local and international companies of the Polyurethane
and Composites Industry between 12-14 November 2015.
Putech Eurasia which is one of the top Polyurethane Exhibitions in the World has opened its doors concurrently with Eurasian
Composites Show at Istanbul Expo Center’s Hall 9 & 10 on November 12, 2015.
"4th International Polyurethane Industry Exhibition” Putech Eurasia 2015 showcased the products in Polyurethane Chemicals,
Polyurethane Machinery and Equipment, Polyurethane System Houses, Polyurethane Coatings and Adhesives, Polyurea Applications and RIM Integral Polyurethane Systems will be exhibited. At the same time, "2nd Composite Industry and Production Technologies Exhibition, Eurasian Composites Show 2015” will be hosting the leader companies from the Composites Industry.
www.putecheurasia.com - www.eurasiancomposites.com
2
İSTATİSTİKLER
STATISTICS
Putech Eurasia & Eurasian Composites Show 2015
Toplam Ziyaretçi / Total Visitors : 5,318
1,900
1,800
1,700
1,600
1,500
1,400
1,300
1,200
1,000
1. Gün / 1st Day
1623
2. Gün / 2nd Day
1,973
3. Gün / 3rd Day
1,722
“Putech Eurasia & Eurasian Composites Show 2015”
20,000 m2 brüt kapalı alana sahip İstanbul Fuar
Merkezi’nin 9. ve 10. Salonlarında 31 farklı ülkeden
gelen toplam 295 firma ve firma temsilciliğine ev
sahipliği yaptı.
Fuarı 3 gün boyunca 623’ü 68 farklı ülkeden gelen
5,318 yerli ve yabancı sektör profesyoneli ziyaret
etti. Katılımcı firmalar ziyaretçilerin nitelikli ve
profesyonel ziyaretçiler olmasından dolayı memnuniyetlerini belirtirken, Fuarı ziyaret eden sektör
profesyonelleri de dünyanın önde gelen firmalarının
en yeni ürün ve teknolojilerini yakından görme ve
firmalarla iletişim kurabilme şansını yakaladı.
“Putech Eurasia & Eurasian Composites Show 2015”
took place on 20,000 m2 closed area and featured 295
company and company representatives from 31
countries at Istanbul Expo Center’s Halls 9 & 10.
5,318 industry professionals visited the exhibitions for
3 days which included 623 foreign visitors who came
from 68 different countries. While the exhibitor
companies were quite satisfied with the quality of the
exhibitors and the connections that they made,
visitors also got a chance to get acquainted with the
latest products and new production equipments and
Technologies at the show.
Ziyaretçi Ülkeleri (Alfabetik Sıra)
Visitor Countries (Alphabetical Order)
ALBANIA
ALGERIA
AUSTRALIA
AUSTRIA
AZERBAIJAN
BANGLADESH
BULGARIA
CAMEROON
CANADA
CHINA
CYPRUS
CZECH REPUBLIC
DENMARK
ECUADOR
EGYPT
ETHIOPIA
FINLAND
FRANCE
GEORGIA
GERMANY
GREECE
HUNGARY
INDIA
IRAN
IRAQ
ISRAEL
ITALY
JAPAN
JORDAN
KAZAKHSTAN
KKTC
KOREA
KYRGYZSTAN
LATVIA
LEBANON
LIBYA
LITHUANIA
MACEDONIA
MAURITANIA
MONACO
MOROCCO
NETHERLANDS
NEW ZEALAND
PAKISTAN
PALESTINE
POLAND
PORTUGAL
ROMANIA
RUSSIA
SAUDI ARABIA
SERBIA AND MONTENEGRO
SOUTH KOREA
SOUTH SUDAN
SPAIN
SURINAME
SWAZILAND
SWEDEN
SWITZERLAND
SYRIA
TAIWAN
TUNISIA
TURKEY
TURKMENISTAN
U.K.
U.S.A.
UAE
UKRAINE
UZBEKISTAN
FUARI EN ÇOK ZİYARET EDEN 10 ÜLKE / TOP 10 VISITING COUNTRIES
BULGARIA
CHINA
EGYPT
GERMANY
IRAN
ITALY
KOREA
RUSSIA
UAE
UKRAINE
alfabetik sıraya göre dizilmiştir
sorted in alphabetical order
www.putecheurasia.com - www.eurasiancomposites.com
3
İSTATİSTİKLER
STATISTICS
FAALİYET ALANI / OPERATING FIELD
Üretici / Manufacturer
2%
% 76
9%
13%
Distribütör / Distributor
% 13
Ticaret / Trade
%9
Diğer / Other
%2
76%
GÖREV ALANI / DEPARTMENT
Yönetim / Management
% 36
Satın Alma / Purchasing
% 27
Üretim / Manufacturing
% 15
Ar-Ge / R & D
% 11
Satış / Sales
%7
Kalite Kontrol / Quality Control
%3
Diğer / Other
%1
% 11
%3
%1
%7
% 36
% 15
www.putecheurasia.com - www.eurasiancomposites.com
% 27
4
KATILIMCI ANKETİ SONUÇLARI
EXHIBITOR SURVEY RESULTS
2017 yılında fuara tekrar katılmayı düşünüyor musunuz ? Do you plan on exhibiting in 2017 ?
82 %
Evet
Yes
16 %
Henüz karar vermedim
I haven’t decided yet
2%
Hayır
No
Fuara katılım nedeniniz neydi ? What is the reason for exhibiting ?
39%
25%
14%
8%
7%
5%
2%
Yeni hizmet ve ürünleri tanımak
Promote new services and products to potential clients
Firmanın ürün, servis ve fiyatları hakkında bilgi vermek
Inform our potential clients about our prices for the services
and products we exhibit
Firmanın imajını sergilemek
Build brand awareness
Var olan potansiyel müşteriler ile bağlantı kurmak
Network with current customers and potential new clients
Satış sözleşmesi yapmak
Sell our services and products
Bayi aramak
Find a local agent / distributor
Diğer
Other
Fuar görüşmelerinin gelecekteki iş bağlantılarına etkisi nasıl olur ?
What is the effectiveness of the connections you have established during the expo ?
64%
Oldukça etkili
Very effective
33%
2%
Etkili
Effective
Orta derece etkili
Fairly effective
1%
Etkili değil
Not effective
www.putecheurasia.com - www.eurasiancomposites.com
5
WORKSHOP ETKİNLİĞİ
WORKSHOP EVENT
4. Poliüretan Sanayi İhtisas Fuarı Putech Eurasia
2015 ve 2. Kompozit Sanayi Fuarı Eurasian Composites Show 2015 ile eş zamanlı olarak düzenlenen Workshop / Presentation
Programı
dahilinde yurtiçinden ve yurtdışından gelen
alanında uzman isimler tarafından, 14 sunum
gerçekleştirildi. Sunumlar yoğun ilgi ile
karşılaşırken, birçok ziyaretçi ve katılımcı firma
yeni ürünleri ve teknolojileri tanıma fırsatı buldu.
14 presentations were held in the Workshop /
Presentation Programme, which was made concurrently with 4th Polyurethane Industry Exhibition
Putech Eurasia 2015 and 2nd Composites Industry
Exhibition Eurasian Composites Show 2015 by
leading experts who came from domestic and
abroad. While the presentations were met with
great interest, many visitors and exhibitors had the
opportunity to recognize new products and
technologies.
Ankara Üniversitesi Hidrohitit Takımı’ndan Yavuz
Gökhan Özdemir, PDA EUROPE ‘ den Carles Royo, Ema
Kimya Firmasından Andrea Martignoni, Jiahua
Chemicals Firmasından Dr. Peter Groome, AKDE
Firmasından Ömer Bulut, Ravago Firmasından Ergün
Turan, OmniTech Firmasından Angela Austin, Air
Products Firmasından Udo Banseberg, FİGES
Firmasından Ercenk Aktay, MODELFORM Firması, Uni
Group Firmasından Faruk Sancaktutan ve Yeditepe
University Eco-Marathon Team’den Burak Tekin ve
Görkem Bölük’ün sunumları oldukça dikkat çekti.
Presentations of Yavuz Gökhan Özdemir from Hydro
Hittite Team of Ankara University, Carles Royo from PDA
Europe, Andrea Martignoni from Ema Kimya, Dr. Peter
Groome from Jiahua Chemicals, Ömer Bulut from AKDE,
Ergün Turan from Ravago, Angela Austin from
OmniTech, Udo Banseberg from Aır Products, Ercenk
Aktay from FIGES, MODELFORM, Faruk Sancaktutan
from UniGroup, Burak Tekin and Görkem Bölük from
Eco-Marathon Team of Yeditepe University drew a lot of
attention.
www.putecheurasia.com - www.eurasiancomposites.com
6
TANITIM ÇALIŞMALARI
PROMOTION CAMPAIGNS
Gazete Reklamları / Newspaper Advertisements
Hürriyet, Habertürk, Fotomaç, Dünya Gazetesi vb. ulusal ve sektörel gazetelerde reklam çalışmaları yapıldı /
Advertisement Campaigns on national and industrial newspapers such as Hürriyet, Habertürk, Fanatik,
Dünya Gazetesi, etc.
Dergi Reklamları / Magazine Advertisements
Baspar Magazine, Alu & Art Alüminyum Dergisi, Packworld Türkiye Dergisi, SA Plastics Compoistes & Rubber Magazine, Turkish
Automotive 2015 Catalogue, Polyruthanex 2015 Fuar Kataloğu / Official Fair Catalogue of Polyruthanex 2015, Polyruthanex Today
Magazine, FAPU Magazine, PU Magazine, PU International Magazine, Composites Solution Magazine, Pitture e Vernici European
Coatings Magazine, Urethanes Technology International Magazines, PanelTürk Dergisi, Poliuretano-Tecnologia Magazine,
Composites & Plasticos de Engenharia Magazine, PU Daily gazetesi / PU Daily newsletter, FRP Today Magazine, Kimya Magazin,
Yalıtım Dergisi, Çatı ve Cephe Dergisi, Plastigo Dergisi, Boat Builder Dergisi, Tersane Dergisi, Compositi Magazine, Enerji Dergisi, Metal
Makine, Hidrolik & Pnömatik Dergisi, Güç Aktarım Dergisi, Pompa & Vana Dergisi, Rüzgâr Enerjisi Dergisi, DTK Dergisi, Plastik &
Ambalaj Dergisi, Polymer Materials Magazine
Radyo Reklamları / Radio Commercials
Türkiye Genelinde yüksek dinlenme oranlarına sahip Metro FM, NTV Radyo, Show Radyo, TRT FM, Best FM, Radio Voyage,
TGRT Fm’in de aralarında bulunduğu 10’un üzerinde ulusal radyo kanalında reklam yayını. / Radio commercials of the exhibition
on more than 10 highly rated national radio stations such as Metro FM, NTV Radyo, Show Radyo, TRT FM, Best FM,
Radio Voyage, TGRT Fm
Internet Reklamları / Internet Advertisements
15’in üzerinde populer internet portal ve haber sitesinde fuar banner’ı /
Exhibition banners on more than 15 populer internet portal and news website
Toplu SMS Kampanyaları / Bulk SMS Campaigns
Fuar öncesinde 20,000’in üzerinde sektörel dataya SMS gönderimleri. /
Bulk SMS Campaigns to an industrial data of 20,000 recipients.
Açık Hava Reklam Mecraları / Outdoor Promotion Campaigns
Türkiye genelinde bir çok Organize Sanayi Bölgesi’nde ve Fuar alanı çevresinde billboard, raket
LCD ekran ve bariyerlerde açık hava reklamları /
Outdoor Promotion Campaigns have been conducted at many Organizational Industrial Zones
throughout Turkey as well as billboards, barriers, LCD Screens and Megalights around the exhibition area
www.putecheurasia.com - www.eurasiancomposites.com
7
KATILIMCI GÖRÜŞLERİ
EXHIBITOR COMMENTS
AKPA KIMYA
HAYRİ ÖZALP - YURTİÇİ SATIŞ MÜDÜRÜ /
Fuar gittikçe amacına ulaşıyor. Henüz genç sayılabilecek bir fuar. 4.sü düzenleniyor bu sene. Her yıl katılımcıların beklentilerini karşılıyor ve hep biraz daha üzerine
koyarak ilerliyor. Beklentileri karşılamak anlamında, uluslararası katıldığımız diğer fuarlar ile Putech Eurasia arasında pek bir fark göremiyoruz.
The Exhibition is achieving the objectives progressively. It can consider as a young exhibition. This year is the 4th year of the fair. It satisfies the expectations every year
and it progress in an effective way. There’s no difference between Putech&Composites Fair and the other international fairs about meeting the expectations
ALTUĞ KIMYA
ALTUĞ TUĞSUZ
Putech Eurasia sektörün en büyük fuarı olmasından dolayı, bizim her sene bulunmak istediğimiz bir fuar. Putech Eurasia bizim için bulunmaz bir pazarlama
kanalıdır ve sektörde ürün satmak istiyorsanız bu fuarda olmak zorundasınız. Biz de bu sebepten buradayız.
We want to participate every year Putech Eurasia as it is the biggest fair of the sector. Putech Eurasia is an inimitable marketing canal. If you want to sell in this sector, you
have to be in this fair. We are here for same reason.
ANKARA UNIVERSITY
YAVUZ GÖKHAN ÖZDEMİR
Fuar bizim için gayet keyifli geçiyor. Arada aracımızı gezdiriyoruz ve ilgiden memnunuz. Katılımcı büyük firmalar var. Biz de sponsor arıyoruz ve firmalar ile
görüşüyoruz. Olumlu tepkiler alıyoruz firmalardan. Fuar içinde aracımızı gezdirmeye bugün de devam edeceğiz. Büyük firmaların olması bizim için avantaj oldu.
Hem biz onlarla tanışmış oluyoruz, hem de onlar bizi ve aracımızı tanımış oluyor. Putech Eurasia Fuarı bizim için gayet keyifli geçiyor.
Exhibition passes cheerfully for us. We exhibit and drive our vehicle inside the fair area and we’re pleased about the interest. We’ll continue to drive our car around the fair
today, too. There are big firms and we’re looking for a sponsor so we’re talking to firms and we are well received about it. This is a big advantage that there are big firms in
the fair so both the firms meet us and the firms know us and our vehicle. Putech Eurasia Fair passes quite good for us.
BASF
GÜNDÜZ TANSEL - DİREKTÖR / DIRECTOR
Fuardan genel olarak oldukça memnunuz. Çok sayıda ziyaretçi geliyor. Sektörün güzel bir buluşma noktası oluyor. İlgi oldukça yoğun gözlemlediğimiz kadarıyla.
Biz BASF olarak 4. defa katılıyoruz fuara. 2008 senesindeki büyük kriz sonrasında 2009 da ilk defa yapılırken büyük tereddütler vardı fuarın yapılıp yapılmaması
konusunda. Fuarı o zamandan beri desteklemiştik. O zaman böyle tereddütlerle başlayan bir yolculuğun bugün sektörü bu kadar kucaklayan, bu kadar geniş
katılımla devam eden bir fuar haline geldiğini görmek, sektörümüz adına bizi son derece sevindiriyor.
In general about this exhibition we’re very pleased. There are lots of visitors here. This exhibition is a good meeting/gathering point of chemistry sector. According to our
sight, attendance is quite intense. This is the fourth time that we have attended the fair as BASF. After macro economic crisis in 2008, there were too much hesitation
about organising the exhibition or not in 2009 but we have been supporting the fair since that time. At that time it was a journey began with this kind of hesitations but
now it is such a exhibition that embraces all the chemistry sector and it goes on with more participation grater than ever before. This scene of the growth makes us
happy in behalf of the sector.
BAYMEL
SEDAT SİSNELİOĞLU - YÖNETİM KURULU ÜYESİ / MEMBER OF BOARD
Şuan için her şey iyi gözüküyor, bu fuar Türkiye’de oturdu artık ve iyi bir yere geldi. Bütün katılımcılar ve organizasyon olarak ciddi emekler verdiniz. Poliüretan
zaten gelişmekte olan bir endüstri, her geçen gün yeni yeni sektörlere girmekteyiz. Fuar da bu bölgede merkez haline geldi diyebiliriz. Katılımcılara baktığımızda
fuar alanı fazlaca dolmuş durumda, hep beraber gerek katılımcılar, gerek sizler özellikle yurtdışı firmalarını buraya çekmek adına iyi bir fırsattır. İleride daha da
başarılı olacak gibi gözüküyor.
Everything seems fine for now. This fair is proved that it is stable and rooted in Turkey and in a good position. Both participants and the organisation made a great effort.
Polyurethane is a developing industry and we’re penetrate into new sectors day by day. This Exhibition is the center of the sector in this region. When we look at the
participants, the halls of the fair is quite full. This is a good chance that excite attention both domestic and foreign firms to the fair. It seems that it will be more succesful
in the future.
BNT CO. LTD.
LEE, SANG HUN - CEO
Most of visitors come from Turkey and Iran. We want to see more from European and African countries.
Türkiye ve İran’dan gelen ziyaretçiler var. Avrupa ve Afrika ülkelerinden daha çok ziyaretçi gelmesini bekliyoruz.
www.putecheurasia.com - www.eurasiancomposites.com
8
KATILIMCI GÖRÜŞLERİ
EXHIBITOR COMMENTS
BOYTEK
BERİL DARCAN - GENEL MÜDÜR ASİSTANI / GENERAL MANAGER ASSISTANT
Bizim Eurasian Composites Show Fuarı’na 2. Katılışımız. 2 sene önce katıldığımızda bu sektörde tektik ve bir bayimizle beraber katılmıştık. Bu sene görüyoruz ki
daha fazla kompozit sektöründen katılımcı var. İnşallah daha da büyüyerek devam eder. Mutluyuz. oldukça fazla ziyaretçimiz oldu. Teşekkür ederiz.
It’s the second time that we have participated Eurasian Composites Show. When we participated in the exhibition with a vendor of us, we were the only one firm in this
sector 2 years ago. This year we saw that there are more firms from composite sector. I hope it will continue extensionally. We’re happy because we had pretty much
visitors. Thank you!
BRIMAN
HASAN KOPMAZ - GENEL MÜDÜR
Biz fuara gelirken ağırlıklı olarak İran’daki müşterilerimizi bekliyoruz. Dün itibari beklenen ile katılım sağlandı, temennimiz diğer müşterilerimizin de gelmesi
ayrıca portföyümüze yeni müşteriler katmayı hedefliyoruz. Sektörde eskiyiz fakat bu sene isim değişikliğine gittik. Fuar vesilesi ile insanlara yeni ismimizi duyurma
fırsatı bulduk. İnşallah her şey güzel olur diye umuyoruz.
We expect to see our clients from Iran while we are coming to fair. Expected participation occured as of yesterday. Our desire is to affiliate new clients in our portfolio. We
are an old company in the sector and this year we changed the name of the company so this fair was a big chance to show up our new name to the sector. We hope that
everything will be fine.
CERSAN MAKINE
MEHMET TUNCER
Putech Eurasia fuarlarına bu bizim 3. Katılışımız. Her katıldığımızda da yeni yeni müşterilere ulaştık, sektörde tanımadığımız pazarlara ulaşmamızı sağladı. Çok
teşekkür ederiz.
This is our 3rd time that we have participated in Putech Eurasia. We reached new potencial clients in every participation. The fair provide to reach the markets that we
haven’t known before in the sector. Thank you very much.
CHORI CO LTD.
TAPPEI HASEGAWA - GROUP LEADER
Putech Eurasia & Eurasian Composites Show 2015 Fuar’ına ilk defa katılıyoruz. Ortadoğu ülkeleri ile çalışma arzumuz var. Sadece Türk değil İran piyasası da bizleri
çekiyor. Bu yüzden fuara katıldık.
This is the first time to be here in Putech Eurasia & Eurasian Composites Show Exhibition. We are interested to work with Middle East Area. Not only Turkish market but
also Iranian markets are attracted by us. Thats the reason we are here in this Exhibition.
COVESTRO ELASTOMERS SAS
JEAN BAPTISTE LERMINIAUX - REGIONAL SALES MANAGER
Istanbul’ a ilk kez geliyorum ve fuarda olmaktan dolayı çok mutluyum. İlk gün sabahında standımızı çok ziyaret edenler oldu. İnanıyoruz ki gün ve gün standımızı
ziyaret edenler çoğalacak. Fuar mükemmel organize edilmiş. Standımızı ziyaret eden müşterilerin ürün ve servisleri bildiğini gözlemledik. Bu tüm ürün
yelpazemizi sergilememize avantaj sağlıyor ve bizim ile iş yapmak isteyen müşterilerimize gelişmeleri açısından nasıl yardım sağlayabileceğimizi gösteriyor.
This is the first time in Istanbul for me and we are very happy about Putech Eurasia & Eurasian Composites Show 2015 Exhibition. The first day morning we had so much
visitors to our booth. We believe that more and more people will visit us day by day. In my opinion the exhibition is perfectly organized. We observed each visitors who
come to our stand, they know about our machines and systems. This is a very good opportunity for us to present our complete range and to show how we can help the
our customers who want to develop while having business with us.
DERKIM
MUZAFARJON NOYMIRZAYEV - FOREIGN TRADE REPRESENTATIVE
Öncelikle teşekkür ederim. Putech Eurasia fuarına biz her zaman katılıyoruz. Derkim Kimya olarak, İtalya Coim Firmasının distribütörüyüz ve fuardan çok
memnunuz. Yurtiçi ve yurtdışından müşterilerimiz var onlarda geliyorlar buraya onlarla buluşma fırsatı buluyoruz. Genel olarak çok mutluyuz.
First of all thank you. We participate Putech Eurasia Fair everytime. We, as a Derkim Kimya, are the distributor of Italian Coim Firm and we’re too pleased from the
exhibition. This exhibition gives a chance to meet our foreign and domestic clients. In general, we are very happy to be here.
www.putecheurasia.com - www.eurasiancomposites.com
9
KATILIMCI GÖRÜŞLERİ
EXHIBITOR COMMENTS
DUPONT TATE & LYLE
DENIS BURLAUD - SALES MANAGER
Putech Eurasia & Eurasian Composites Show ilk defa katılıyoruz. Avrupa’da ve dünyada birçok Poliüretan Fuarları düzenleniyor. Müşterilerimiz ile birçok enteresan
toplantı ve iyi görüşmeler gerçekleştirdik. Kısa ve uzun dönemde bu görüşmelerin Türkiye pazarı içerisinde katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Türk pazarı
poliüretan sektöründe aktif rol oynuyor. Firmamız sektör içerisinde iyi iş bağlantılarına sahiptir. Türk partnerimiz Kemiropa’ da bu fuarda yer alıyor Fuar firmamıza
potansiyel müşterilerimi ile buluşma imkânı sunuyor. Önümüzdeki senelerde Türkiye’ de düzenlenecek olan Putech Eurasia & Eurasian Composites Show fuarına
katılmayı düşünmekteyiz.
This is the first time participating in Putech Eurasia & Eurasian Composites Show Exhibition in Turkey. Many Polyurethane exhibitions are held in Europe and also
globally.. We had many interesting meetings and good discusssions with customers. We really hope that it will bring us additional business in short term and long term
in Turkey. Turkish market is very active in PU. We have a very good distribution network. We have already have Turkish partner as Kemiropa which also participate this
Exhibition. Putech Eurasia helped us to meet a lot of potential customers and I hope we will have good meetings in the future as well. We will participate to the Putech
Eurasia & Eurasian Composites Show Exhibition in the next years in Turkey.
EKOLMAK
İBRAHİM TÜRK - GENEL MÜDÜR / GENERAL MANAGER
Bu seneki fuarımız gayet güzel, beklentilerimizin üzerinde. Oldukça fazla yabancı misafirimiz var ve bizden talepleri de oluyor. Ben bu fuarı düzenleyen firma ve
emeği geçen arkadaşlara buradan kendim ve firmam adına teşekkür ediyorum çünkü bizi dünyaya tanıtmak adına yoğun bir çaba sarf ediyorlar. Oldukça güzel bir
fuar gayet memnunuz, Sayenizde daha da iyilerinin yapılacağını düşünüyorum.
The exhibition in this year is quite good, above and beyond the expectation. There are lots of foreign visitors and they have expectations from us. I thank the firm arranges
this fair and those who contributed the fair in behalf of me and my company because they make an effort to introduce us into the World. This is a quite beautiful fair and
we’re very pleased. Thanks to Artkim, we think that better exhibitions will be executed
ELITECORE MACHINERY MANUFACTURING CO LTD.
JACKY LEE - GENEL MÜDÜR / GENERAL MANAGAER
Fuar harika organize edilmiş. Bizler her sene katılıyoruz. Müşterilerimizden birçok yeni sipariş aldık. Putech Eurasia & Eurasian Composites Show 2015 Fuar’ını
beğeniyoruz.
This show is fantastic. We want to attend every year. We got so many orders from new customers. We liked Putech Eurasia & Eurasian Composites Show 2015 Exhibition.
EMA KİMYA
GÜLÜM SELEN KABİL - GENEL MÜDÜR / GENERAL MANAGER
Biz poliüretan sektöründe endüstriyel bir şirket olarak, fuar kurulduğu yıldan beri katılımcı olduk. Mümkün olduğu yıllarda da sponsorluk görevini üstlendik. Bizim
takım olarak düşüncemiz bu tür fuarların sektöre katkıda bulunduğu, geliştirdiği ve Türkiye’nin adını ön plana çıkardığı yönünde. Her sene olduğu gibi bu sene de
verimli bir fuar oldu. Özellikle de bizim 10. Yılımıza denk gelmesi ayrıca güzeldi çünkü fuarda bütün müşterilerimizle ve sektörle beraber kutladık. Gayet
memnunuz.
We participate the exhibition from the establishment year of the fair as an industrial polyurethane company. We have undertaken sponsorship of the fair when it was
possible. Our idea as a team is this kind of fairs contrubute, develop sector and bring Turkey into prominence. It was successful
EVONİK INDUSTRİES
SELİM F. KUBAT - BUSINESS MANAGER
Putech Eurasia 4. defa organize ediliyor. Biz 3 kez katılıyoruz. Her sene beklediğimizi bulduk bu sene de gayet iyi ve yoğun geçiyor bizim için. Hem yurtiçi
müşterilerimizle buluşma fırsatımız oluyor, aynı zamanda bu sene Ortadoğu’dan da ciddi sayıda katılım oldu. Bizim için bu fuar yalnızca Türkiye değil bölgesel bir
fuar haline geldi ve beklediğimiz feedbackleri alıyoruz. İnşallah devam ederse önümüzdeki yıllarda da yerimizi alacağız.
Putech Eurasia is organized for the fourth time this year. This is our third time as Exhibitor. We were satisfied with show in every edition and this year is also very busy &
fruitful. We had the chance to meet both our domestic and foreign clients. Also, the show has evolved into a platform not only serving Turkish Market, but also a regional
Exhibition. We got the expected feedbacks. We look forward to the next editions
GALANTHUS
MURAT ŞEKEROĞLU – TEKNİK MÜDÜR / TECHNICAL MANAGER
İlk günler biraz ziyaretçi sayısı azdı ama gittikçe yoğunlaşmaya başladı. Oldukça verimli geçiyor. Zaten bir fuara gelen herkesin müşteriniz olması beklenemez.
Onların içerisinden %10 - %20’si sizin müşteriniz olursa bu bir başarı sayılabilir. Bence yoğunluk ve ilgi yeterli. Gayet güzel geçiyor.
Initial days number of visitors were low but it was getting rush. It passes quite efficient. It’s not possible to make all the visitors become your clients, if you have 10% - %20
of the all participant firms, it can consider that this is a success. I think that intensity and the interest for exhibition is enough. Exhibition passes quite good.
www.putecheurasia.com - www.eurasiancomposites.com
10
KATILIMCI GÖRÜŞLERİ
EXHIBITOR COMMENTS
GALANHTUS
ZARİF BİLGEN - KİMYA Y. MÜHENDİSİ / CHEMICAL ENGINEER MSC
Bu sene fuar biraz daha keyifli geldi bize. Daha renkli ve canlı geçiyor. Müşteri ziyareti açısından çok farklı değil ama Ortadoğu ülkelerinden ve çevre ülkelerden
katılım var. Bu katılımcılarımızı memnun etti. Çünkü biz temsilci firmayız. Alman Makina Firmalarının temsilciliğini yürütüyoruz. Çevre ülkelerden; İran’dan,
Dubai’den, Rusya’dan ziyaretçiler oldu. O açıdan önemli bir nokta bu. Fuar bölgesel bir görev üstleniyor o yönden memnunuz.
The exhibition is more cheerful than the previous years for us in this year. It passes more colourful and lively. There’s no significant difference about visitors this year but
participation of Middleeast and peripheral country made us and the visitors happy and the other visitors satisfied because we’re representative firm that executes
German machines so this is a significant point that we met peripheral countries like Iran, Dubai, Russia. This fair is assumed regional mission so we’re happy about
GERKEM KİMYA
GÜLAY GERDAN - FİRMA SAHİBİ / COMPANY OWNER
Bu sene Putech Eurasia 2015’de bulunmaktan keyifli ve mutluyuz. Çok güzel bir fuar. İlk günden beri oldukça yoğun bir talep var. Müşterilerimizle bir araya gelip
görüşme şansımız oldu. Herkes için güzel bir fuar olmasını, bol kazançlı, bol müşterili ve getirisi olan bir fuar olmasını diliyoruz. Biz 2011’de fuara katılmıştık. Biraz
ara verdik ve 2015’de tekrar buradayız. Çok keyifliyiz ve mutluyuz.
We are cheerful and happy to be Putech Eurasia 2015. This is a great fair. There is an intensive demand for it from the first day. We had chance to gather with our clients.
We wish it will be a great, prosperous business and visitors for everyone. We participated the exhibition in 2011 then we had a break and we are here again for 2015
Putech Eurasia. We’re cheerful and happy because of being here.
GUSBİ
R. CEM ÇEVİK
Bu sene Gusbi olarak katıldık. İkinci günümüz, memnunuz. Gayet iyi geçiyor. Ümit ederim ki daha iyiye doğru gidecektir. Her şeyin bir yenisi ve bir ilki vardır
ilerledikçe bu ilkler daha da güzelleşir. Ben yapmış olduğunuz çalışmalardan dolayı sizlere teşekkür ediyorum. İnşallah seneye de hep beraber oluruz.
This year we attended the exhibition as Gusbi. Second day is passing well and we’re pleased. I hope it will be better. Everything will be greater after settled up again and
again than the first initiatives. I would like to thank you for your organization. I hope we’ll be together next year.
HARKE
HALUK YAVUZ - GENEL MÜDÜR / GENERAL MANAGER
Fuar beklentilerimi ilk 20 dk da karşıladı. Her yıl daha da iyi ve uluslararası hale gelmekte. Organizatör firmaya gerçekten emekleri için teşekkür ederiz. Daha da
güzel ve daha iyi fuarlar yapmalarını kendilerinden talep ederiz.
The exhibition met the expectations in the first 20 minutes. Every year the fair is getting better and it becomes more international. We thank the organiser firm very much
for their effort. We request much better fairs from them.
KEMPRO
MELİS OĞUZ - PAZARLAMA MÜDÜRÜ / MARKETING MANAGER
Güzel bir fuar oldu. Biz bu fuara ilk olarak 4 yıl önce katılmıştık. 4 yıl önce ile kıyasladığımızda şuan daha kalabalık olduğunu gözlemledim. Bir önceki fuara
katılmadık ama bu sefer çeşit, hammadde, üretici, hem de sistem kısmı olarak daha içerikli bir fuar olduğunu düşünüyorum. Genel olarak firmamız adına verimli
bir fuardı.
It was great exhibition. We participated this fair for the first time 4 years ago. This year is more crowded than the previous years. We didn’t participate last year’s fair but
this year it was better about variety, raw material, manufacturer and regulation. In general, it was very efficient for our firm.
KİMTEKS
ELİF ULUSOY - SATIŞ DESTEK SORUMLUSU / SALES SUPPORT SUPERVISOR
Fuarınızdan çok memnunuz. İyi ki katılmışız. Biz iki yılda bir katılıyoruz bu fuara, keşke daha sık yapılsa da daha sık gelebilsek, Gerçekten çok kalabalık ve biz
bundan çok memnunuz. Müşterilerimiz ve tedarikçilerimizle buluşuyoruz, iyiki varsınız çok teşekkür ederiz.
We’re very pleased about your exhibition. We’re so glad to be participated in this exhibition. We paticipate in this fair every other year. We wish It will organize more often
so we can come more often. It’s really crowded and we’re happy about it. We meet our clients and our supplier. We’re so glad to have you. Thank you.
www.putecheurasia.com - www.eurasiancomposites.com
11
KATILIMCI GÖRÜŞLERİ
EXHIBITOR COMMENTS
LATRO
HALUK CAN HÜR - GENEL MÜDÜR / GENERAL MANAGER
Organizasyon anlamında çok güzel yapılmıştı her şey. Hiçbir problem yaşamadık. Her şey yolunda gitti. Ziyaretçi sayısı olarak da Türkiye’den katılım gerçektn iyi,
herkese iyi duyurulmuş. Yurtdışından biraz daha fazla bekliyorduk ama onun dışında her şey yolundaydı, teşekkür ederiz.
Everything was perfect on organization basis. We haven’t faced any problem. Everything was all right. Promotion Campaigns were done well and participation from
Turkey was quite much. We expected that participation from abroad will be higher but everything was perfect except this. Thank you.
MAGMA MACCHINE
PAOLO GUAGLIO – GENEL MÜDÜR / GENERAL MANAGER
In my opinion it is a quite successful Exhibition. We got a lot of contacts. We feel very optimistics with the results.
Başarılı bir fuar olmuş. Birçok yeni iş kontaklarımız oldu. Fuar sonuçlarından dolayı iyimser hissetmekteyiz.
MANALI PETROCHEMICALS LIMITED
P.KENNADI – AR-GE MÜDÜRÜ / MANAGER R & D
Bu fuara ilk kez katılıyoruz. Türkiye, Çin ve Hint pazarına çalışıyoruz. Burası bizim için yeni bir pazar sunuyor. Fuarın ikinci günü mükemmel geçti. Güzel iş
bağlantıları kurduk. Türk piyasasında yer olmak harika. Müşterilerimizden çok iyi geri dönüşler alıyoruz.
This is the first time for us to exhibit this show. We are working in the area from Turkey, China and India. It is a new market for us. So far the show is excellent. We had good
contacts. It is excellent to exhibit in Turkish market. We have excellent feedbacks from the clients.
FAIZALKHAN JAAFAR - MATRADE
DİREKTÖR YARDIMCISI- ASSISTANT DIRECTOR
SYED MOHAMAD FAIRUS SHAIK ISMAIL - SENIOR MANAGER
MATRADE ve Malezya firmaları olarak bizleri ağırlayan ve fayda sağlayan bu sene düzenlenen fuar organizatörlerine teşekkür etmek isterim. MATRADE olarak ilk
defa Malezya firmalarını Putech Eurasia fuarına getirdik. Türk pazarına ilgi duymaktayız. Türk pazarı içerisinde genişlemeyi bir strateji olarak benimsiyoruz.
Malezya- Türkiye arasındaki serbest ticaret antlaşması kimyasal, petrokimyasal ve poliüretan ürünlerimizi tanıtmakta bizlere avantaj sağlıyor. Bu sebep ile Putech
Eurasia 2015 Fuarı için kaldıraç görevi görüyor ve güçlenmesine fayda sağlıyor. Fuarda geçirilen iki güne istinaden Malezya firmaları çıkan sonuçtan ve fuar
süresince yapılan iş görüşmelerinden dolayı mutluluk duymaktadır. Önümüzdeki senelerde katılmayı düşünüyoruz. Etkinlik Türkiye’den ve komşu ülkeler olarak
Asya ve Avrupa’daki kimyasal ve petrokimyasal firmalarını doğru firma, tedarikçi, ithalatçı ve distribütörler ile buluşturmak için iyi bir platform
Thank you very much to the organizers for inviting and also facilitating MATRADE and the Malaysian companies that participated in this year Putech Eurasia 2015
Exhibition.This is the first time for MATRADE to organize the participation of Malaysian companies in Putech Eurasia. We have been interested in Turkish market. We have
the strategy of penetration to Turkish market. Particually after the implemantation of Malaysia- Turkey free trade agreement which is given us a good advantage to come
and to promote our products, chemical products, petrochemical products and PU products in Turkey. This cause to leverage the success of Putech Eurasia Exhibition. The
past two days of the participation in this Exhibition, Malaysian companies are happy with the outcome and also meeting that they have during the Putech Eurasia 2015.
We are looking forward to participate in the years to come and we believe that this event is a good platform for the petrochemical companies and chemical companies
from Malaysia to leverish in meeting up with right buyers, companies, importers, distributers from Tukey and also the neighbour region from Asia and Europe.
MEGAPOL
CENKER YENİYOL - GENEL KOORDİNATÖR / GENERAL COORDINATOR
Fuar beklentilerin üstünde, gayet güzel. Özellikle bu sene yurtdışından daha yoğun bir katılım söz konusu. Hem kendi müşterilerimizle görüşme fırsatını elde edip
onu değerlendiriyoruz, hem pazar bizden ne bekliyor yeni neler yapabiliriz diye onlar üstünde düşünme şansını yakalıyoruz. Tabi en önemlisi fuar sayesinde
ihracat pazarlarına yol açmış oluyoruz.
The exhibition is above the expectations and quite good. Especially this year, participation from abroad is dominant. We have chance to meet our clients and have idea
about the demand of the market in the exhibition. And also we think about what can we make about needs of the market. Sure, the most important thing that we enter
export markets
MILLIKEN EUROPE BVBA
ANTONI PUIG - PRODYCT LINE MANAGER EMEA- PU COLORANTS & ADDITIVES CHEMICAL DIVISION
Putech Eurasia & Eurasian Composites Fuarı’nın 3.sü düzenleniyor. Burada olmaktan olayı çok memnunuz. Bizim için her zaman harika bir deneyim oluyor.
Milliken firmasının daha da büyümesi için Türkiye önemli bir Pazar. Aynı zamanda Türkiye piyasası ve Türk tedarikçiler ile bağ kurmak için çok zor ve zorlayıcı bir
Pazar. Buradaki iş olanaklarımızı devam ettirmek ve bölge içerisinde olabildiğince büyümek istiyoruz. Bu bizim ana hedefimizdir. Düzenlenen bu fuarın bölge
içerisindeki müşteri ve tedarikçiler ile bağlantı kurmak için avantaj sağladığına inanıyoruz.
This is the 3rd time for us in Putech Eurasia & Eurasian Composites Exhibition. We are very pleased to come here. It is always a great experience for us. Turkey is an
important market for Milliken that wants to grow further. It is also a difficult and very competitive market and that’s why we are here to show our commitment to
Turkey’s market & Turkish suppliers. We really want to continue our business and grow as much as possible in the region. This is our main objective as a company. We
believe that the Exhibition presents an opportunity to keep in touch with customers and suppliers in the region.
www.putecheurasia.com - www.eurasiancomposites.com
12
KATILIMCI GÖRÜŞLERİ
EXHIBITOR COMMENTS
NORD COMPOSITES ITALIA SRL
MATTEO BOLLE - BUSINESS MANAGER COATING RESINS AND POLYOLS
Putech Eurasia & Eurasian Composites Show Fuar’ında olmaktan dolayı çok mutluyum. Fuara 3. Kez katılıyorum. Her geçen sene fuarın daha da büyüdüğünü ve
ziyaretçi kalitesinin arttığını gözlemliyorum. Firmamız adına en iyi sonuçlar ile fuarı bitiriyoruz. Benim için çok güzel bir deneyim oldu.
I’m very happy to be here in Putech Eurasia & Eurasian Composites Show. This is my 3rd time in Putech Eurasia and every time I can check the growing about the quality
of the exhibition and the number of visitors as well. We can finalize with best result for our business. It was absolutely a positive experience for me.
NUHGROUP
BURHAN PERKGÖZ - YÖNETIM KURULU ÜYESİ
Bu seneki fuar için söylemem gereken en önemli konu birbiri ile ilintili fuarların bir arada buluşturulması. Bildiğiniz gibi fuarlar alıcılar ile satıcıların buluştuğu
nokta olmaktan çıktı. Daha ziyade prestij ve belki de üreticilerin birbirleri ile buluştuğu platform haline dönüştü. Bu açıdan güzel bir organizasyon. Hem Türkiye
hem de sektör açısından başarılı bir organizasyon. Geçen yıllara nazaran katılımcı sayısında artış gördüm. Ziyaretçi sayısında da artış var. Bu açıdan güzel ve
başarılı bir organizasyon.
The most important thing about the fair that i would say is to gather interrelated exhibitions. As you know fairs are beyond the meeting point of salers and buyers.
Moreover, it’s a good way to prove reputation of the firms and fairs expand gathering producers in a same platform so this exhibition is a good platform in terms of
Turkey and the sector. There are much more participants this year in
OSV
YURIY SHAFRAN
2009 yılından beri Putech Eurasia Fuar’ına katılıyoruz. Geleceğe yönelik planlarımız kapsamında ziyaretçi ve müşterileri ile geleneksel olarak fuar süresinde
görüşmekteyiz
We have been participating Putech Eurasia since the first time in 2009. We keep in touch with our customers and meet prospects for future contacts. We love Istanbul,
Turkey very much that want to attend every time.
POLISER
ALP SARICI - GENEL MÜDÜR VEKILI
Kesinlikle bu seneki fuar çok güzeldi. 2009 senesinden beri Putech Eurasia fuarını izliyoruz ve her katılımda giderek ilgi artıyor, bence fuar tam anlamıyla oturdu.
Önümüzdeki sene 3. salonu açacaksınız gibi gözüküyor. Açıkçası bu sene standımıza sığmakta güçlük çektik, öyle düşünüyorum ki gelecek sene daha büyük bir
stand ile katılacağız. Artkim’e çok teşekkür ediyoruz
This year’s exhibition was absolutely perfect. We have been watching Putech Eurasia since 2009 and every year participation and interest is increasing. I think exhibition
grew into perfect status. It seems like you’ll open 3rd hall for next year. Actually we had difficulty to fit into the stand that we had so I think we will rent larger stand for
next year. Thanks for Artkim
TEKPOL KİMYA / RAVAGO
KORHAN UZUNKAVAK - GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
Zaten Tekpol poliüretan sektöründe en çok bilinen markalardan bir tanesi. Tekpol’ün birikimi ve Ravago’nun beraberliğinde Ravago Grup olarak ilk kez poliüretan
fuarına katılıyoruz. İlk başta çok heyecan doluyduk ve bizi nelerin beklediğini çok fazla kestiremiyorduk ama iki günün sonunda son derece keyif aldık ve verimli
geçtiğini gördük. Beklentilerimizin üzerinde bir fuar olduğunu söyleyebilirim. Portföy olarak çok dağınık olan poliüretan sektörünün tüm oyuncularını ve tüm
müşterilerini bir arada bulabildiğimiz tek fuar. Son derece güzel bir noktaya geldik umarım yarın da aynı verimlilikle devam ederiz. Teşekkür ederim.
Tekpol is one of the most popular firm in Polyurethane sector. This is our first time in Polyurethane fair as Ravago Group with experience of Tekpol and Ravago’s
cooperation. At the beginning we were joyful and we have no idea about what we will face with but at the end of two days we had great time and efficiency of exhibition
was high. I can say that it was a great exhibition above and beyond our expectations. It was the only platform that we reached divided polyurethane sector’s all players
and clients all together. We came to a good point and i hope we’ll continue with the same efficiency. Thank you!
RECAZ CHEMICALS
TABREZ MUNSHI - MANAGING DIRECTOR
We have been exhbiiting for last three years in Putech Eurasia Exhbition. First year was good, the second year was very good. This year is also good for our
company. We have a positive feeling about this Exhibition.
Firma olarak 3 yıldır Putech Eurasia Fuar’ına katılıyoruz. İlk sene güzel geçmişti, ikinci kez katıldığımızda çok başarılı bir fuar geçirdik. Bu sene düzenlenen fuar yine
firmamız adına güzel geçiyor. Olumlu düşünceler içerisindeyiz.
www.putecheurasia.com - www.eurasiancomposites.com
13
KATILIMCI GÖRÜŞLERİ
EXHIBITOR COMMENTS
RESITAN CO.
PANCHEHR SHEIKHOLHARAMI - FOREIGN EXPORT MANAGER
The Exhibition is good and we believe that it can be developed more every year. We hope to have good cooperation with Turkey in the future.
Fuar genel olarak iyi organize edilmiş ve her sene dahada iyi olacağını düşünmekteyiz. Türkiye işe güzel işbirliklerinin olacağını umut ediyoruz.
SD KOREA
LEE YU - KYUNG - OVERSEAS SALES DEPT./ ASSISTANT MANAGER
Fuarı çok beğendim. Burada Avrupa’dan, İran’dan ve Afrika’dan gelen potansiyel müşteriler ile tanışma fırsatım oldu. Denizaşırı ülkelerden gelen müşteriler ile
görüşmek benim çok iyi bir deneyim oldu.
I really like this fair. Because I could have opportunity to meet customers from Europe, Iran and Africa. That was really nice for me to meet with those customers from
overseas areas.
TEKNİK KİMYA
YÜKSEL MUTLU - SATIŞ VE PAZARLAMA MÜDÜRÜ / SALES & MARKETING MANAGER
Bizim bu sene 3. katılışımız ve her geçen yıl fuara katılım ve ilginin arttığını görebiliyoruz. Güzel bir fuar. Yurtdışındaki fuarlara alternatif diyebilirim. Stand
yerleşimi, fuar alanı ve katılımcı sayısı olarak her geçen yıl ilgi artmakta. Yurtdışından gelen misafirler artmakta. İyi bir fuar oluyor dün katılımdan memnun kaldık.
Bugün de gelen potansiyel müşterilerimiz var inşallah yarın son gün daha iyi katılımlar olur diye düşünüyorum. Fuarın hayırlı olmasını diliyorum.
This is the third time that we have participated in this fair. We can see that every year participation and the interest for the fair is rising. This fair is great and alternative of
the fairs in abroad. Stand layouts, fair area, atmosphere and the number of participant are specific criterias that makes the fair preferable among both foreign and
domestic visitors. Yesterday was great and today we met potential clients. We hope tomorrow, last day of the fair, will be better. I hope Fair will be beneficial.
UNIGRUP
MÜGE PINAR - EXECUTIVE BOARD MANAGER
Fuar bizim için oldukça yoğun geçiyor. Görülen ilgiden gerçekten çok memnunuz. İhtisas fuarı olduğu için gelenler gerçekten ilgili ve sektörden kişiler. Çok
memnunuz inşallah 2016’nın da iyi geçeceğini umuyoruz. Teşekkürler.
The exhibition is quite intensive for us. We’re happy about the deep interest. Attendees are from sector and really concerned about sector. We’re very pleased. We hope
2016’s exhibition will be better than this year’s perfect exhibition. Thank you.
VENCOREX CHEMICALS
DAMIEN BAES - SATIŞ VE PAZARLAMA DİREKTÖRÜ / DIRECTOR SALES & MARKETING
Vencorex olarak ilk kez Putech Eurasia & Eurasian Composites Show Fuar’ında yer alıyoruz. Burada diğer Poliüretan Endüstrisinde olan firmalar ile birlikte yer
almaktan dolayı çok mutluyuz. Vencorex olarak isosiyanat üretimi yapmaktayız. Türkiye ürünlerimiz tanıtmak için iyi ve stratejik bir pazardır. Bu yüzden dolayı
sektörü daha iyi hissetmek amacı ile fuara katıldık. Müşterilerimiz ile iletişim kurmak ve Türkiye’deki büyüme potansiyelinin beklentilerimizi karşılayabileceğini
görmek adına önem arz ediyor. Fuara karşı Pozitif bir düşünce içerisindeyiz. Partnerlerimiz ve potansiyel müşterilerimi il ilginç görüşmeler gerçekleştirdik. Fuarda
olmak Türkiye’deki Poliüretan piyasasını anlamak adına benzersiz bir avantaj sağlıyor.
It is the first time in Putech Eurasia & Eurasian Composites Show as Vencorex. We are very happy to be exhibiting here together with other companies involving the PU
industry. Vencorex is the producers of isocyanates. We think that Turkey is a very good market for us to introduce our products and it also is a strategic market for those
products. So that we exhibit in this Exhibition to feel the market better. It is important to contact our customer and to feel how is going on in Turkey and To see the growth
rate that we expect. In my opinion the exhibiiton is pretty positive. We had very interesting discussions with partners and potential customers. It was a unique
opportunity to better understand this PU market developments in Turkey.
WHITECHEM
ÖMER BULUT - SATIŞ SORUMLUSU / SALES REPRESENTATIVE
Bugün fuarın ikinci günü, ilk günü değerlendirirsek gerçekten güzel bir fuar etkinliği. İlgi ve müşteri potansiyeli yoğundu, umarım kalan iki günümüzü de çok
güzel bir şekilde değerlendireceğiz, herhangi bir sıkıntımız yok gayet memnunuz.
Today is the second day of the exhibition. If we evaluate the exhibition from the first day to today, it’s really beautiful event and the potancial of participant is very
intensive. I hope we’ll spend rest of two days of the fair very good. There’s no problem about the organisation and we’re very pleased to be here.
www.putecheurasia.com - www.eurasiancomposites.com
14
KATILIMCI LİSTESİ
EXHIBITOR LIST
Firma Adı / Company Name
Ülke / Country
A.R.T YAYINCILIK LTD ŞTİ.
AAT MAKİNA SAN. TİC. AŞ.
ACMOS CHEMIE KG
AEKYUNG
AIR PRODUCTS CHEMICALS
AJANSMİK YAYINCILIK LTD. ŞTİ.
AKDE KİMYA END.SAN.VETİC.LTD.ŞTİ.
AKPA KİMYA AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş
ALBEMARLE
ALFA KLEBSTOFFE AG/SIMALFA
ALKO MAKİNA
ALTEKMA
ALTUĞ KİMYA
AMTECH CHEMICAL
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
ANKARA ÜNİVERSİTESİ HİDROHİTİT TAKIMI
Ansys, Inc.
ARTIPOL POLİÜRETAN
ASHLAND
ATG TEKNOLOJİ
BALTIMORE INNOVATIONS
BASF
BASF TÜRK KİMYA SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ.
BAYMEL POLİÜRETAN
BCM Makina and Kimya
BEZT CLEAN INDUSTRIES
BI-GOLD
BNT CO LTD
BORSODCHEM
BOYTEK REÇİNE BOYA KİMYA SAN. TİC. A.Ş
BRADBURY GROUP ITALY S.R.L
BRENTIS
BRIMAN KİMYASAL VE DANIŞMANLIK LTD ŞTİ.
BU ENDÜSTRİYEL
BUSEONG KOREA
CAN VARİL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
CARBOTECH AC GMBH
CERAMIC INSTRUMENTS S.R.L.
CERDUR
CERSAN MAKİNA LTD. ŞTİ
CHANGZHOU PRO-TECH
CHEMMEDIA
CHEMTURA CORPORATION
CHIMEI
CHOMARAT
CHOMARAT
CHORI (CHINA) CO., LTD.
CHORI (CHINA) CO., LTD.
CHORI CO. LTD. / HUAFON
CHROMAFLO
CHROMAFLO
CLEMCO KUMLAMA EKİPMANLARI
COIM TURKEY
CORATEC
TÜRKİYE / TURKEY
TÜRKİYE / TURKEY
ALMANYA / GERMANY
GÜNEY KORE / SOUTH KOREA
HOLLANDA / NETHERLANDS
TÜRKİYE / TURKEY
TÜRKİYE / TURKEY
TÜRKİYE / TURKEY
BELÇİKA / BELGIUM
İSVİÇRE / SWITZERLAND
TÜRKİYE / TURKEY
TÜRKİYE / TURKEY
TÜRKİYE / TURKEY
MALEZYA / MALAYSIA
TÜRKİYE / TURKEY
TÜRKİYE / TURKEY
A.B.D. / U.S.A.
TÜRKİYE / TURKEY
A.B.D. / U.S.A.
TÜRKİYE / TURKEY
BİRLEŞİK KRALLIK / U.K.
ALMANYA / GERMANY
TÜRKİYE / TURKEY
TÜRKİYE / TURKEY
TÜRKİYE / TURKEY
MALEZYA / MALAYSIA
ÇİN / CHINA
GÜNEY KORE / SOUTH KOREA
MACARİSTAN / HUNGARY
TÜRKİYE / TURKEY
İTALYA / ITALY
TÜRKİYE / TURKEY
TÜRKİYE / TURKEY
TÜRKİYE / TURKEY
GÜNEY KORE / SOUTH KOREA
TÜRKİYE / TURKEY
ALMANYA / GERMANY
ITALY / ITALYA
ALMANYA / GERMANY
TÜRKİYE / TURKEY
ÇİN / CHINA
TÜRKİYE / TURKEY
ITALYA / ITALY
TAYVAN / TAIWAN
FRANSA / FRANCE
FRANSA / FRANCE
ÇİN / CHINA
JAPONYA / JAPAN
ÇİN / CHINA
HOLLANDA / NETHERLANDS
HOLLANDA / NETHERLANDS
ALMANYA / GERMANY
TÜRKİYE / TURKEY
İSVİÇRE / SWITZERLAND
www.putecheurasia.com - www.eurasiancomposites.com
Hall / Salon no
HALL 9 / C 152
HALL 10 / D 258
HALL 10 / D 258
HALL 9 / B 212
HALL 10 / D 242
HALL 10 / C 160
HALL 10 / C 101
HALL 9 / B 208
HALL 9 / B 204
HALL 9 / B 228
HALL 10 / C 169
FUAYE / E 508
HALL 10 / D 246
HALL 10 / D 225
HALL 10 / C 156
HALL 10 / C 155
HALL 10 / C 110
HALL 9 / B 248-B
HALL 9 / B 204
HALL 10 / D231
HALL 9 / A 175
HALL 9 / B 212
HALL 10 / D 206
HALL 10 / C 175
HALL 9 / A 159
HALL 10 / D 225
HALL 9/ B 246
HALL 9 / B 256-A
HALL 9 / A 175, HALL 10 / D 234
HALL 9 / B 210
HALL 9 / A-165
HALL 9 / B 210
HALL 10 / D 230
HALL 10 / C 103
HALL 9 / B 212
FUAYE / E 502
HALL 9 / A 155
HALL 9 / A 163
HALL 9 / B 212
HALL 10 / D 220
HALL 9 / B 246-A
FOYER / FUAYE
HALL 9 / B 248-A
HALL 9 / B 212
HALL 9 / A 101
HALL 9 / A 101
HALL 9 / B 234
HALL 10 / D 234
HALL 9 / B 234
HALL 9 / A 101
HALL 9 / A 101
FUAYE / E 508
HALL 10 / D 210
HALL 9 / A 101
15
KATILIMCI LİSTESİ
EXHIBITOR LIST
Firma Adı / Company Name
Ülke / Country
Hall / Salon no
COSMOKOMPOZİT- Murat Cezmi İnce ve Ortakları
COVESTRO
CROSSPOLIMERI
DAMLA KİMYA MÜH. MÜM. SAN. TİC.LTD. ŞTİ.
DEUREX
DR. GUPTA VERLAG
DuPont Tate & Lyle Bio Products
DuPont Tate & Lyle Bio Products
DuPont Tate & Lyle Bio Products
DuPont Tate & Lyle Bio Products
DUT KOREA
EASTMAN ADHESIVES
EASTMAN COATING
EASTMAN PLASTICS
EASTSUN CHEMICAL(ZHONGSHAN) CO LTD.
ECE BOYA KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş
EIGENMANN & VERONELLİ
EKOLMAK MAKİNE SAN.TİC. PAZ.LTD.ŞTİ.
EKS SERT KROM KAPLAMA
EliteCore Machinery Manufacturing Co.,Ltd
EMA KİMYA
ENGINEERING CHEMICALS
ERAFORM ENDÜSTRİYEL
ERICHSEN GMBH
ESM YAYINCILIK (ENERJİ DERGİSİ)
Esso Nederland B.V
EUROPA COMPOSITE
EVONIK INDUSTRIES AG
Evonik Ticaret Ltd. Sirketi
FECKEN-KIRFEL GMBH & CO. KG
FEMA
FİBER ELYAF
FİGES
FİNANS YAYINCILIK
FLOKSER TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş
FOAM SUPPLIES
FOAM SUPPLIES INC
FRANKE SOLİD SUFRACE
Galanthus Ticaret
GAMA POLİÜRETAN VE POLYUREA MAKİNALARI
GEMİ VE YAT İHRACATÇILAR BİRLİĞİ
GEO SPECIALITY
GERKEM KİMYA
GORRION
GRACO BOYA MAKİNALARI
GREEN & NATURAL
GUSBI OFFICINA MECCANICA S.P.A
H&R
H&S ANLAGENTECHNİK GMBH
HARİ LEVYİ VE ORTAĞI
HARKE KİMYA TİCARET LTD. ŞTİ
HARKE KİMYA TİCARET LTD. ŞTİ.
HASBOY PLASTİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
HEBEI YADONG CHEMICAL GROUP CO LTD
TÜRKİYE / TURKEY
FRANSA / FRANCE
ITALYA / ITALY
TÜRKİYE / TURKEY
ALMANYA / GERMANY
ALMANYA / GERMANY
A.B.D. / U.S.A.
ÇİN / CHINA
ALMANYA / GERMANY
FRANSA / FRANCE
GÜNEY KORE / SOUTH KOREA
A.B.D. / U.S.A.
A.B.D. / U.S.A.
A.B.D. / U.S.A.
ÇİN / CHINA
TÜRKİYE / TURKEY
TÜRKİYE / TURKEY
TÜRKİYE / TURKEY
TÜRKİYE / TURKEY
ÇİN / CHINA
TÜRKİYE / TURKEY
HOLLANDA / NETHERLANDS
TÜRKİYE / TURKEY
ALMANYA / GERMANY
TÜRKİYE / TURKEY
HOLLANDA / NETHERLANDS
TÜRKİYE / TURKEY
ALMANYA / GERMANY
TÜRKİYE / TURKEY
ALMANYA / GERMANY
ITALYA / ITALY
TÜRKİYE / TURKEY
TÜRKİYE / TURKEY
TÜRKİYE / TURKEY
TÜRKİYE / TURKEY
A.B.D. / U.S.A.
A.B.D. / U.S.A.
TÜRKİYE / TURKEY
TÜRKİYE / TURKEY
İSPANYA / SPAIN
TÜRKİYE / TURKEY
BİRLEŞİK KRALLIK / U.K.
TÜRKİYE / TURKEY
TÜRKİYE / TURKEY
BELÇİKA / BELGIUM
MALEZYA / MALAYSIA
İTALYA / ITALY
BİRLEŞİK KRALLIK / U.K.
ALMANYA / GERMANY
TÜRKİYE / TURKEY
TÜRKİYE / TURKEY
TÜRKİYE / TURKEY
TÜRKİYE / TURKEY
ÇİN / CHINA
HALL 9 / A 170
HALL 10 / D-262
HALL 9 / B 212
HALL 9 / A 155
HALL 9 / B 212
HALL 9 / B 250
HALL 10 / D 264
HALL 10 / D 264
HALL 10 / D 264
HALL 10 / D 264
HALL 10 / C 149
HALL 9 / B 212
HALL 9 / B 212
HALL 9 / B 212
HALL 10 / C 159
HALL 9 / B 242
HALL 9 / A 175
HALL 10 / D 208
HALL 9 / A 171
HALL 9 / B 254
HALL 9 / B 206
HALL 9 / B 212
HALL 9 / B 254
HALL 9 / A 163
HALL 10 / C 122
HALL 10 / D 234
HALL 9 / A 137
HALL 10 / D 244
HALL 10 / D 244
HALL 9 / B 238
HALL 9 / B 200
HALL 9 / B 230
HALL 10 / C110
HALL 9 / A 147
HALL 10 / D 214
HALL 9 / B 204
HALL 9 / B 204
HALL 9 / A 169
HALL 9 / B 238
FUAYE / E 508
HALL 9 / A 157
HALL 9 / B 212
HALL 9 / A 139
HALL 9 / B 210
FUAYE / E 508
HALL 10 / D 225
HALL 10 / C 121
HALL 9 / B 212
HALL 9 / B 236
HALL 10/D 242
HALL 9 / A 101
HALL 9 / A 101
HALL 9 / A 116
HALL 10 / D 260
www.putecheurasia.com - www.eurasiancomposites.com
16
KATILIMCI LİSTESİ
EXHIBITOR LIST
Firma Adı / Company Name
Ülke / Country
Hall / Salon no
HENNECKE GMBH
HRD
HRD
HUNTINGTON FIBERGLASS
HUNTINGTON FIBERGLASS
HUNTSMAN
HURON TECHNOLOGIES INC
HWT INTERNATIONAL LIMITED
HWT INTERNATIONAL LIMITED / HUACHENG
I.S.C.
I.S.C.
IMPIANTI OMS SPA
INEOS ENTERPRISE
INEOS OLIGOMERS
INEOS OXIDE
INEOS PARAFORM
INEOS POLYOLEFINS
INOEX
INOV POLYURETHANE
INTERNATIONAL INDUSTRIAL CHEMICAL PARK
INVISTA
INVISTA (PTMEG-TERATE)
IPF
JIAHUA CHEMICALS INC
JIANGSU BI-GOLD NEW MATERIAL STOCK CO.,LTD
JIANGSU LUYUAN
JIANGSU MAYSTA CHEMICAL CO
JIANGSU MAYSTA CHEMICAL CO
JIANGSU YOKE TECHNOLOGY CO LTD
JIANGSU YOKE TECHNOLOGY CO LTD
JINAN SAIJUN
Jiangsu Luyuan New Material Co., Ltd.
Jinan Saijun CNC Technology Co.,Ltd
JOST CHEMICALS GMBH
JOST CHEMICALS GMBH
KEMI S.P.A
KEMPRO KİMYASAL MAD. VE DIŞ TİC. A.Ş
KINGFA
KİMTEKS KİMYA TEKSTİL ÜRÜNLERİ TİC. A.Ş.
KİMYA HABERLERİ
KİMYAKARİYERİM.COM
KİMYAKARİYERİM.COM
KLÖCKNER DESMA SCHUHMASCHINEN GMBH
KOÇ ÜNİVERSİTESİ
KP VERLAG
KPX Chemical Co., Ltd.
KRAUSS MAFFEI TECHNOLOGIES GMBH
KRYPTON CHEMICAL
LAADER BERG
LABTECH
LAPINUS
LATRO KİMYA DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
LEE SOON SENG PLASTIC INDUSTRIES
LİTERATÜR KİMYA ELEKTRİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
ALMANYA / GERMANY
ÇİN / CHINA
ÇİN / CHINA
A.B.D. / U.S.A.
A.B.D. / U.S.A.
HOLLANDA / NETHERLANDS
A.B.D. / U.S.A.
HONG KONG / HONG KONG
HONG KONG / HONG KONG
İTALYA / ITALY
İTALYA / ITALY
İTALYA / ITALY
İSVİÇRE / SWITZERLAND
İSVİÇRE / SWITZERLAND
İSVİÇRE / SWITZERLAND
İSVİÇRE / SWITZERLAND
İSVİÇRE / SWITZERLAND
ALMANYA / GERMANY
ÇİN / CHINA
MISIR / EGYPT
A.B.D. / U.S.A.
A.B.D. / U.S.A.
İSPANYA / SPAIN
ÇİN / CHINA
HONG KONG / HONG KONG
ÇİN / CHINA
ÇİN / CHINA
ÇİN / CHINA
ÇİN / CHINA
ÇİN / CHINA
ÇİN / CHINA
ÇİN / CHINA
ÇİN / CHINA
ALMANYA / GERMANY
ALMANYA / GERMANY
ITALYA / ITALY
TÜRKİYE / TURKEY
ÇİN / CHINA
TÜRKİYE / TURKEY
TÜRKİYE / TURKEY
TÜRKİYE / TURKEY
TÜRKİYE / TURKEY
ALMANYA / GERMANY
TÜRKİYE / TURKEY
ALMANYA / GERMANY
GÜNEY KORE / SOUTH KOREA
ALMANYA / GERMANY
İSPANYA / SPAIN
NORVEÇ / NORWAY
TAYLAND / THAILAND
HOLLANDA / NETHERLANDS
TÜRKİYE / TURKEY
MALEZYA / MALAYSIA
TÜRKİYE / TURKEY
HALL 9 / B237
HALL 9 / B 212
HALL 9 / B 212
HALL 9 / A 101
HALL 9 / A 101
HALL 9 / B 204
HALL 10 / C 129
HALL 9 / B-246-A
HALL 9 / B 247
HALL 9 / A 101
HALL 9 / A 101
HALL 9 / A161
HALL 9 / B 212
HALL 9 / B 212
HALL 9 / B 212
HALL 9 / A 175
HALL 9 / B 212
HALL 9 / B 212
HALL 9 / B 244
HALL 10 / D 234
HALL 9 / B 204
HALL 9 / B 204
HALL 9 / B 200
HALL 10 / D 248
HALL 9 / B-246
HALL 10 / C 167
HALL 9 / B 204
HALL 9 / B 204
HALL 9 / B 204
HALL 9 / B 204
HALL 9 / A 135
HALL 10 / C 167
HALL 9 / A 135
HALL 9 / A 101
HALL 9 / A 101
HALL 9 / B 248 - A
HALL 9 / B 212
HALL 9 / B 212
HALL 10 / D 204
HALL 10 / C 127
FOYER / FUAYE
FOYER / FUAYE
HALL 10 / C 133
HALL 10 / C 152
HALL 9 / B 258
HALL 10 / D 234
HALL 9 / A 141
HALL 9 / B 204
HALL 9 / B 200
HALL 9 / B 212
HALL 9 / B 212
HALL 9 / B 200
HALL 10 / D 225
HALL 9 / B 240
www.putecheurasia.com - www.eurasiancomposites.com
17
KATILIMCI LİSTESİ
EXHIBITOR LIST
Firma Adı / Company Name
Ülke / Country
Hall / Salon no
Lyudmila Skokova
MAGMA S.A.S. Di Paulo Guaglio
MAGMA S.A.S. Di Paulo Guaglio
MAJOREL FRANCE
MANALI PETROCHEMICALS LIMITED
MANNTEK
MARBO
MathWorks, Inc.
MATRADE
MCLUBE ASIA PVT LTD
MD MAKİNA
MEGAPOL POLİÜRETAN
METALLEIDO
MILLIKEN EUROPE B.V.B.A
MIR-EXPO EXHIBITION COMPANY
MİMART YAYINCILIK
MODEL FORM
MVV SRL
NABERTHERM GmbH
NANTONG HEALTHCARE MACHINERY CO. LTD
NETZSCH GERÄTEBAU GMBH
NORD COMPOSITES
NUHPOL
OCI Corporation
ORGANİK KİMYA SAN. TİC. A.Ş.
OSA KİMYA LTD. ŞTİ.
OSIC PERFORMANCE MATERIALS (SHANGHAI) CO.
OSV EUROPOS TECHNOLOGIYA
OWENS Corning Reinforcements
OXIRIS
ÖZKÖSEOĞLU PASLANMAZ KİMYA TESİSLERİ
PACO GMBH
PALM-OLEO (KLANG)
PANELTÜRK
PATENT MÜHENDİSLİK MAK.
PCC PRODEX
PCC ROKITA SA
PDA EUROPE
PENOLES
PETRAMIN EUROPE SL
PIGMENTAN
PLUSKİM KİMYA SAN. VE TİC. A.Ş
POLEKS KİMYA SAN. VE TİC. A.Ş.
POLİMAR POLYESTER KOMPOZİT
POLİMAR POLYESTER VE KOMP. MAZ. SAN.
POLİYA POLYESTER
POLRES POLYESTER
POLYALLOY
POLYGEL
POLYLABS LTD
POLYSCOPE
POLYTECH POLİÜRETAN
PROMAT
PU DAILY
ALMANYA / GERMANY
İTALYA / ITALY
İTALYA / ITALY
FRANSA / FRANCE
HİNDİSTAN / INDIA
GÜNEY KORE / SOUTH KOREA
ITALYA / ITALY
A.B.D. / U.S.A.
MALEZYA / MALAYSIA
HİNDİSTAN / INDIA
TÜRKİYE / TURKEY
TÜRKİYE / TURKEY
İTALYA / ITALY
BELÇİKA / BELGIUM
RUSYA / RUSSIA
TÜRKİYE / TURKEY
TÜRKİYE / TURKEY
İTALYA / ITALY
ALMANYA / GERMANY
ÇİN / CHINA
ALMANYA / GERMANY
FRANSA / FRANCE
TÜRKİYE / TURKEY
GÜNEY KORE / SOUTH KOREA
TÜRKİYE / TURKEY
TÜRKİYE / TURKEY
ÇİN / CHINA
LİTVANYA / LITHUANIA
FRANSA / FRANCE
İSPANYA / SPAIN
TÜRKİYE / TURKEY
ALMANYA / GERMANY
MALEZYA / MALAYSIA
TÜRKİYE / TURKEY
TÜRKİYE / TURKEY
POLONYA / POLAND
POLONYA / POLAND
BELÇİKA / BELGIUM
MEKSİKA / MEXICO
İSPANYA / SPAIN
İSRAİL / ISRAEL
TÜRKİYE / TURKEY
TÜRKİYE / TURKEY
TÜRKİYE / TURKEY
TÜRKİYE / TURKEY
TÜRKİYE / TURKEY
TÜRKİYE / TURKEY
TAYVAN / TAIWAN
HİNDİSTAN / INDIA
LETONYA / LATVIA
HOLLANDA / NETHERLANDS
TÜRKİYE / TURKEY
BELÇİKA / BELGIUM
ÇİN / CHINA
HALL 9 / B 236
HALL 9 / A 101
HALL 9 / A 101
HALL 9 / B 200
HALL 9 / A 119
HALL 9 / B 212
HALL 9 / B 220
HALL 10 / C 110
HALL 10 / D 225
HALL 9 / A 107
HALL 9 / B 249
HALL 10 / D 224
HALL 10 / D 266
HALL 10 / C - 139
HALL 9 / A 143
HALL 9 / A 113
HALL 10 / D 266
HALL 9 / A 149
HALL 9 / A 163
HALL 10 / C 173
HALL 9 / A 163
HALL 9 / A 101
HALL 10 / D 202
HALL 10 / D 234
HALL 9 / B 248 - A
HALL 9 / B 259
HALL 9 / B 200
HALL 9 / B-231
HALL 9 / B 210
HALL 9 / B 212
HALL 9 / A 177
HALL 9 / A 163
HALL 10 / D 225
HALL 9 / A 116
HALL 9 / B 222
HALL 9 / B 214
HALL 9 / B 214
HALL 9 / A 108
HALL 9 / B 212
HALL 10 / D 234
HALL 9 / B 204
HALL 10 / D 238
HALL 10 / D 227
HALL 9 / A 169
HALL 9 / A 169
HALL 9 / A 169
HALL 9 / B 262
HALL 9 / B 212
HALL 9 / B 212
HALL 9 / B-252
HALL 9 / B 212
HALL 10 / D 218
HALL 9 / B 212
HALL 10 / C 161
www.putecheurasia.com - www.eurasiancomposites.com
18
KATILIMCI LİSTESİ
EXHIBITOR LIST
Firma Adı / Company Name
Ülke / Country
Hall / Salon no
Puig Antoni for Milliken Europe, Belgium
PUMIX TECHNOLOGIES S.R.L.
PUSMAK MAKİNA SANAYİ TİCARET-AHMET BEKLİ
PUTECH & COMPOSITES MAGAZINE
PUTECH & COMPOSITES MAGAZINE
Ralf Knief
RAMPF TOOLING SOLUTIONS GMBH
RAVAGO PETROKİMYA A.Ş.
RECAZ CHEMICALS
REEVE INDUSTRIES INC.
RIMEX CORPORATION
RMK RESINS
Rudolf Alber GmbH & Co. KG
Rüdiger Schaffrath
SAINT GOBAIN ADVANCED CERAMICS
SAINT GOBAIN SECURIT
SBC KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş
SC BESTFOAM SRL
SCHARR CPC GmbH
SD KOREA CO LTD
SEFAR AG
SEHO TECH
SENKO
SENSES OF NATURAL BEAUTY
SENWILL COSMETIC MANUFACTURING
SETA KİMYA MAKİNA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
SHANGHAI ZHONGJI
SHANGHAI ZHONGJI
SHAOXING CITY HENGFENG
SHELL
Shell Chemicals Europe B.V.
SHIJIAZHUANG HEJIA CHEM. PROD.
SHIJIAZHUANG MINGXU CHEMICALS CO LTD
SHIJIAZHUANG MINGXU CHEMICALS CO.,LTD
SIOEN CHEMICALS
SIOEN CHEMICALS
SIR INDUSTRIALE SPA.
SIR INDUTRIALE
Sinoma Jinjing Fiberglass Co.,Ltd.
STEPAN
STRIKO VERFAHRENSTECHNIK
SUDE YAYINCILIK
SUZHOU XIANGYUAN
SYNASIA INC.
SYNASIA INC.
SYNTHESIA INTERNATIONAL SLU.
TAIPING UZAI TRADING
TBP KİMYASAL MAD. SAN. TİC. A.Ş.
Tec Mac SRL
TEKMA POLİETİLEN
TEKNİK KİMYA
TEKNO KALIP VOLKAN DEVECİOĞLU
TELEPATİ REKLAMCILIK
TOTEKS DIŞ TİCARET VE TEKSTİL SAN. LTD. ŞTİ.
BELÇİKA / BELGIUM
İTALYA / ITALY
TÜRKİYE / TURKEY
TÜRKİYE / TURKEY
TÜRKİYE / TURKEY
ALMANYA / GERMANY
ALMANYA / GERMANY
TÜRKİYE / TURKEY
B.A.E / U. A. E.
A.B.D. / U.S.A.
GÜNEY KORE / SOUTH KOREA
TÜRKİYE / TURKEY
ALMANYA / GERMANY
ALMANYA / GERMANY
ALMANYA / GERMANY
FRANSA / FRANCE
TÜRKİYE / TURKEY
ROMANYA / ROMANIA
ALMANYA / GERMANY
GÜNEY KORE / SOUTH KOREA
İSVİÇRE / SWITZERLAND
GÜNEY KORE / SOUTH KOREA
TÜRKİYE / TURKEY
MALEZYA / MALAYSIA
MALEZYA / MALAYSIA
TÜRKİYE / TURKEY
ÇİN / CHINA
ÇİN / CHINA
ÇİN / CHINA
HOLLANDA / NETHERLANDS
HOLLANDA / NETHERLANDS
ÇİN / CHINA
ÇİN / CHINA
ÇİN / CHINA
BELÇİKA / BELGIUM
BELÇİKA / BELGIUM
ITALYA / ITALY
ITALYA / ITALY
ÇİN / CHINA
A.B.D. / U.S.A.
ALMANYA / GERMANY
TÜRKİYE / TURKEY
ÇİN / CHINA
A.B.D. / U.S.A.
A.B.D. / U.S.A.
İSPANYA / SPAIN
MALEZYA / MALAYSIA
TÜRKİYE / TURKEY
İTALYA / ITALY
TÜRKİYE / TURKEY
TÜRKİYE / TURKEY
TÜRKİYE / TURKEY
TÜRKİYE / TURKEY
TÜRKİYE / TURKEY
HALL 10 / C 139
HALL 10 / D 240
HALL 9/ B 232
FOYER / FUAYE
FOYER / FUAYE
HALL 9 / B 236
HALL 10 / D 266
HALL 9 / B 220
HALL 10 / D 250
HALL 9 / A 101
HALL 10 / D 234
HALL 9 / B 226
HALL 10 / C 107
HALL 9 / B 236
HALL 9 / A 163
HALL 9 / A 163
HALL 10 / D 234
HALL 9 / B229
HALL 10 / D 234
HALL 9 / A 159
HALL 9 / A 163
HALL 9 / B 200
HALL 9 / A 163
HALL 10 / D 225
HALL 10 / D 225
HALL 10 / C 107
HALL 9 / B 252 A
HALL 9 / B 252 A
HALL 9 / B 216
HALL 9 / B 212
HALL 10 / D 234
HALL 9 / A 175
HALL 10 / C 119
HALL 10 / C 119
HALL 9 / B 204
HALL 9 / B 204
HALL 9 / A 175
HALL 9 / B 212
HALL 9 / B 257
HALL 9 / A 175
HALL 9 / A 177
HALL 9 / B 248-C
HALL 10 / C 157
HALL 9 / A 101
HALL 9 / A 101
HALL 9 / B 204
HALL 10 / D 225
HALL 9 / B 210
HALL 10 / C 107
HALL 9 / B 253
HALL 10 / D 216
HALL 10 / D 232
HALL 10 / C 144
HALL 9 / B 204
www.putecheurasia.com - www.eurasiancomposites.com
19
KATILIMCI LİSTESİ
EXHIBITOR LIST
Firma Adı / Company Name
Ülke / Country
Hall / Salon no
TSRC/DEXCO
UNIPLAST PLASTIK SANAYİ VE TİCARET AŞ.
UNİPOL KİMYA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
VENCOREX FRANCE
VIBA
VIN INDUSTRIES
WANHUA CHEMICAL
Wanhua Chemical Co.Ltd
WIEKAND LUFT-TECHNIK GMBH
WILLIAM BLYTHE LIMITED
WILLIAM BLYTHE LIMITED
WITS ENGINEERING
WIWA BOYA MAKİNALARI
WORLDWIDE TRACTORS
WYNCA ( HONG KONG ) LIMITED
YAĞMUR FUARCILIK LTD. ŞTİ.
YANGYU FOAMING MACHINERY CO. LTD
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
ZEOCHEM AG
ZHEIJANG LINGXIN
ZHEJIANG WANSHENG CHEMICAL
ZHEJIANG WANSHENG CO. LTD.
Zhejiang Lingxin Polyurethane Co., Ltd
ZIBO HENGJIU PU TECHNOLOGY
TAYVAN / TAIWAN
TÜRKİYE / TURKEY
TÜRKİYE / TURKEY
FRANSA / FRANCE
ITALYA / ITALY
HiNDiSTAN / INDIA
ÇİN / CHINA
ÇİN / CHINA
ALMANYA / GERMANY
BİRLEŞİK KRALLIK / U.K.
BİRLEŞİK KRALLIK / U.K.
MALEZYA / MALAYSIA
ALMANYA / GERMANY
MALEZYA / MALAYSIA
ÇİN / CHINA
TÜRKİYE / TURKEY
ÇİN / CHINA
TÜRKİYE / TURKEY
İSVİÇRE / SWITZERLAND
ÇİN / CHINA
ÇİN / CHINA
ÇİN / CHINA
ÇİN / CHINA
ÇİN / CHINA
HALL 9 / B 212
HALL 9 / B 204
HALL 9 / B 204
HALL 10 / C 145
HALL 9 / B 248-A
HALL 9 / B 212
HALL 9 / A 175
HALL 10 / D 234
HALL 9 / A 163
HALL 9 / A 101
HALL 9 / A 101
HALL 10 / D 225
FUAYE / E 508
HALL 10 / D 225
HALL 9 / A-153
HALL 10 / C 124
HALL 10 / D 250
HALL 10 / C 143
HALL 9 / A 155
HALL 9 / A 109
HALL 9 / A 175
HALL 9 / A 111
HALL 9 / A 109
HALL 9 / A 115
www.putecheurasia.com - www.eurasiancomposites.com
20

Benzer belgeler

Chem Show Eurasia 2014 - Chem Show Eurasia 2016

Chem Show Eurasia 2014 - Chem Show Eurasia 2016 FAALİYET ALANI / OPERATING FIELD Üretici / Manufacturing Distribütör / Distributor Ticaret / Trade Diğer / Other

Detaylı