tıklayın

Transkript

tıklayın
0(7$/'(.é+$<$//(5é1é=éêé0é='é5
352)(66,21%$6('21<285,0$*,1$7,21
İ$<26%2UJDQL]H*LULVñ
Organized Input
0HWDOOHYKD\DSHUIRUHLúLQL\DSPD\D
\ÕOÕQGDEDúOD\DQILUPDPÕ]
\ÕOÕQGDJHQLúOHWLOPLúPHWDOOHYKDUHWLPLQLGHEQ\HVLQHNDWDUDN7(.ù$1
.$662RUWDNOÕ÷ÕROXúWXUXOPXúWXU
øVWDQEXO$QDGROX<DNDVÕ2UJDQL]H
6DQD\LL¶QGHNLIDEULNDPÕ]GD
PúWHULOHULPL]HLOHULWHNQRORMLGHNL
PDNLQDODUÕPÕ]LOHo|]PVXQDUDNSURMH
WHVOLPLUQ\DSDELOHQNRPSOHELUVDF
LúOHPHWHVLVLQLWHOL÷LQGHGLU
%HLQJLQWKHPHWDOSHUIRUDWLRQEXVLQHVV
VLQFHDQGLQFOXGLQJWRLWVSRUWIROLR
H[SDQGHGPHWDOPDQXIDFWXUHRXUFRPSDQ\
LQFRUSRUDWHGDVWKH7(.ù$1.$662
3DUWQHUVKLSLQ
$VDFRPSOHWHVKHHWSURFHVVLQJSODQWRXU
KHDGTXDUWHVLQ$QDWROLDQ6LGHRI,VWDQEXO
2UJDQL]HG,QGXVWULDO]RQHDUHDWWKHGLVSRVDO
RIRXUFRVWXPHUVWRSURYLGHWKHEHVW
VROXWLRQVRQWXUQNH\EDVLVZLWKRXUHTXLSPHQWVIRUKLJKWHFKQRORJ\
3HUIRUH LßOHPHGH PD[LPXP PDO]HPH
NDOÏQOÏáÏ PP°GHQ PP°GLU
;PP
The maximum material thickness for the
perforation process is 10mm from 0,30mm.
(2000X4000mm)
*HQLßOHWLOPLß LßOHPHGH PDNVLPXP
PDO]HPHNDOÏQOÏáÏ[PP°GLU
Maximum
material
thickness
expanded process is 6x2600 mm.
for
ZERTIFIKAT
CERTIFICATE
SERTøFøKA
Die Zertifizierungsstelle der Swiss TS Technical Services AG
bescheinigt, dass die
The certification body of Swiss TS Technical Services AG
hereby confirms that the company
Sertifikasyon kuruluúu Swiss TS Technical Services AG
iúbu belge ile aúa÷ıda açık adresi ve ünvanı yeralan
KASSO MÜHENDøSLøK PREFABRøKE YAPIM
SøSTEMLERø SANAYø VE TøC. LTD. ùTø.
TR - 34953 TUZLA - øSTANBUL
KASSO MÜHENDøSLøK PREFABRøKE YAPIM
SøSTEMLERø SANAYø VE TøC. LTD. ùTø.
TR - 34953 TUZLA - øSTANBUL
KASSO MÜHENDøSLøK PREFABRøKE YAPIM
SøSTEMLERø SANAYø VE TøC. LTD. ùTø.
TR - 34953 TUZLA - øSTANBUL
für den Geltungsbereich
has introduced and applies a management system for
firmasının
Herstellung von Metallkonstruktionen sowie
Entwicklung, Herstellung, Vermarktung und
Vertrieb von gestanzten und umgeformten
Blechtafeln und Industrieausrüstungen
Production of metal construction; design,
production, marketing and sale of punched and
extended steel plates as well as industrial
accessories
Metal konstrüksiyon imalatı; delinmiú veya
geniúletilmiú metal levhalar ile sanayide kullanılan
teçhizatların tasarımı, imalatı, pazarlaması ve satıúı
ein Managementsystem eingeführt hat und anwendet nach:
according to:
ISO 9001:2008
ISO 9001:2008
Quality management
Registration number:
Initial certification date:
Valid until:
11-141-065
28.10.2004
27.03.2014
IS
SW S
TI
FIC A
SCESm013
11-141-065
28.10.2004
27.03.2014
Heinrich A. Bieler
Wallisellen, 15.03.2011
Swiss TS Technical Services AG
Bir SVTI ve TÜV SÜD kuruluúudur
IS
SW S
TI
ON
Wallisellen, 15.03.2011
The certification body
of Swiss TS Technical Services AG
A SVTI and TÜV SÜD company
Kalite yönetim sistemi
Kayıt numarası:
ølk sertifikasyon tarihi:
Geçerlilik tarihi:
CER
FIC A
CER
TI
SCESm013
ISO 9001:2008
TI
Heinrich A. Bieler
IS
SW S
CER
Wallisellen, 15.03.2011
ON
Heinrich A. Bieler
Zertifizierungsstelle
der Swiss TS Technical Services AG
Ein Unternehmen des SVTI und des TÜV SÜD
konusunda bir yönetim sistemini yürürlü÷e koydu÷unu ve aúa÷ıdaki
standarda gore uygulamakta oldu÷unu teyid eder:
TI
Qualitätsmanagement
11-141-065
28.10.2004
27.03.2014
ON
Registriernummer:
Erstzertifizierung:
Gültig bis:
TI
<(5/é
é0$/$7/$5',5
+$..,0,='$
$%28786
é0$/$7.218/$5,
),(/'62)0$18)$&785(
FIC A
SCESm013
Türk Telekom / Perfore Cephe
METAL KABUKLAR
METAL FACADE CLADDINGS
1
#5
# 4,5
#4
# 1,5
# 0,75
7LERLEME
progress
t
#4
#3
7LERLEME
progress
t
DEL7< ÇAPI
PATLATILMIb
LEVHALAR
embossed perforaƟons
#2
D<P HRP SACLAR / ALÜM7NYUM LEVHALAR / PASLANMAZ SACLAR
DKP HRP sheets/aluminum sheets/stainless steel sheets
5x5
10
8x8
16
10x10
20
20x20
30
Hole Diameter
W
#5
#4
#3
#2
# 1,5
# 1,2
<ARE DEL7<LER - square holes
#1
7LERLEME
progress
t
DEL7< ÇAPI
SLOT DEL7<LER7 - sloƩed holes
D<P HRP SACLAR / ALÜM7NYUM LEVHALAR /
PASLANMAZ SACLAR
DKP HRP sheets/aluminum sheets/stainless steel sheets
70x20
25
5x25
30
8x30
40
D<P HRP SACLAR / ALÜM7NYUM LEVHALAR / PASLANMAZ SACLAR
DKP HRP sheets/aluminum sheets/stainless steel sheets
2x10
10
4x10
10
8x30
12
Hole Diameter
W
Hole
Diameter
W
DEL7< ÇAPI
#3
#2
# 1,2
#1
# 0,75
D7<DÖRTGEN DEL7<LER - rectangle holes
# 0,5
7LERLEME
progress
t
DEL7< ÇAPI
Hole Diameter
W
'(/é10éê0(7$//(5
3(5)25$7('0(7$/6
D<P VE ALÜM7NYUM SACLAR
DKP and aluminum sheets
20x50
25
30x70
30
ø13
40
D<P HRP SACLAR / ALÜM7NYUM LEVHALAR/PASLANMAZ SACLAR (Malzeme EbatlarŦ:1250x2500)
DKP sheets/aluminum sheets/stainless steel sheets - (material dimension:1250x2500)
1.8
4
1.8
3.6
2
4
2.2
4.1
2.2
4.5
2.5
4.5
3
5
3.5
5.5
4
7
4
8
4.5
7.5
5
10
6
11
8
12
10
15
12
22
#9
#6
#4
# 3,5
#3
# 2,5
# 1,5
# 1,2
#1
# 0,75
YUVARLA< DEL7<LER
Round PerforaƟons
# 0,5
7LERLEME
progress
t
DEL7< ÇAPI
Hole Diameter
W
'(/é./éé0$/$7/$5
3(5)25$7('352'8&76g=(/'(/é./é6$&
é0$/$7/$5,63(&,$/3(5)25$7('6+((7352'8&76
&(3+(8<*8/$0$/$5,
)$&$'($33/,&$7,21
.$7$5%é/é09(7(.12/2-é.858084$7$56&,(1&(7(&+12/2*<3$5.:22'6%$*27$5&+,7(&7
d$7,.$3/$0$
522)6,',1*
.$7$5%é/é09(7(.12/2-é.858084$7$56&,(1&(7(&+12/2*<3$5.:22'6%$*27$5&+,7(&7
2
3
3(5)25(/é3$6/$10$=3$1(//(59(.2/21.$3/$0$/$5,
3(5)25$7('67$,1/(6667((/3$1(/6$1'
&2/801)$%5,&$7,21
.$7$5%é/é09(7(.12/2-é.858084$7$56&,(1&(7(&+12/2*<3$5.:22'6%$*27$5&+,7(&7
58/2é0$/$7/$5,
52//6+((7352'8&7,21
.,5éê3,;é34éê9<36:(*3(9
,?7(5+,+96334,;(3:
9<367,9-69,
D<P HRP SACLAR / ALÜM7NYUM LEVHALAR/PASLANMAZ SACLAR
DKP sheets/aluminum sheets/stainless steel sheets
4
7,5
5
10
6
10
#2
# 1,2
#1
# 0,75
Roll PerforaƟons
# 0,5
7LERLEME
progress
t
DEL7< ÇAPI
Hole Diameter
W
+,3é54éê9<36:(*3(9
96337,9-69(;0654,;(3:
D<P/ALÜM7NYUM/BA<IR/
T7TANYUM Ç7N<O (t : 0,3 - 1,5)
DKP/aluminum/copper/Ɵtanium zinc
(t : 0,3 - 1,5)
MALZEME <ODU GÖZ (A-B)
KGS200
KGD210
KGS220
KGS240
4x6
6x12
10x30
20x60
EN
BOY
600
600
600
600
rulo
rulo
rulo
rulo
(34
+27
)(209
7(:3(54(A
;0;([email protected]<4h0526
(34
+27
*677,9
:;(053,::
;0;(50<4A05*
$.867é.75$3(=6$&$&2867,&75$3(=2,'$/6+((7
*(1éê/(7é/0éê58/26$&(;3$1'('&2,/
'(/é10éê58/26$&522/2)3(5)25$7('6+((70(7$/
*(10(6+&(3+(9(<h5h0(<2//$5,
*(10(6+)$&$'($1':$/.,1*:$<6
%$8+$86.$ç,7+$1(352-(6é%$8+$86.$*,7+$1(352-(&77$*20é0$5/,.
$/h0é1<803(5)25(.$3/$0$/$5,
$/80,1803(5)25$7('&2$7,1*6
$17$/<$%$8+$86352-(6é$17$/<$%$8+$86352-(&7$.$/$17$/80,1<80<$3,&(3+(6é67(0/(5é
3(5)25(&(3+(3$1(/é
3(5)25$7(')$&$'(3$1(/
g=<(çé1h1é9(56é7(6ég=<(çé181,9(56,7<50-0
4
5
0é0$5é'(0(7$/.$%8./$5
0(7$/)$&$'(&/$'',1*6
METAL KABUK
- Etkili tasarım & eloksal kaplı aluminyum görselliği &estetik
- Enerji tasarrufu & termal yalıtım& ısı izolasyonu
- Hafif Malzeme ve Alt Konstrüksiyon Avantajı
- Akustik absorbe özelliği
- Maliyet avantajı
- Dünya'da KASSO atılım imzası
SOĞUK CEPHE KAPLAMA
0(6+&(3+(8<*8/$0$
*(10(6+)$&$'($33/,&$7,21
43(5)25(/é&257(1$&(3+(3$1(//(5é8<*8/$0$6,
43(5)25$7('&257(1$67((/3$1(/6$33/,&$7,21
5$é)'é1d.g..h/7h50(5.(=é5$,)',1&.2.&8/785(&(17(5(05($52/$7$5&+,7(&7
'80$1.$<$9é=<21'80$1.$<$9,6,217$*20,0$5/,.
6
7
,ê,.3/$67,.)$%5,.$%,1$6,,6,.3/$67,&)$&725<%8,/',1*
%'(6,*1
7$.6é0720720%87é.27(/7$.6,0720720%287,48(+27(/
12%210é0$5/,.
.$7$5gç5(1&,0(5.(=,3(5)25(%$.,5é0$/$7/$5
4$7$5678'(17&(17(53(5)25$7('&233(5352'8&76
'(6(1/é/$=(5.(6é0é0$/$7/$5,
3$77(51('/$6(5&877,1*
é67$1%8//281*($/,ê9(5éê0(5.(=é,67$1%8//281*(0$//
6(9(10é0$5/,.
)$%5é.$)$&725<
*(%=(3/$67é.dé/(526%&$0éé
*(%=(3/$67,&625*$1,=(',1'8675,$/=21(ª602648(
7$ê'(6(1.(6é09(.('é<2/8é0$/$7/$5,
6721(3$77(51&877,1*$1'&$7:$/.352'8&76
%$.h<(1é+$<$7352-(6é%$.81(:/,)(352-(&7'(çéêé0&(3+(6é67(0/(5é
027é)/$=(5.(6é08<*8/$0$/$5,
027,)/$6(5&877,1*$33/,&$7,216
%2'580&(17521éê0(5.(=é%2'580&(17521%86,1(66&(17(5'$5$.,50,=,7235$.0é0$5/,.
8
9
$<1$<h=(<3$6/$10$=d(/é.&(3+(
0,5525),1,6+)$&$'(&/$'',1*
<$3,9(.5('é%$1.$6,$&&5*(%=(6758&785($1'&5(',7%$1.$&&5*(%=(7(ç(70é0$5/,.
10
11
%é70éêh5h1/(5
),1,6+('352'8&76
.$1<21$/,ê9(5éê0(5.(=ééd.8%%(.$1<210$//
'20()$%5,&$7,217$%$1/,2ç/80é0$5/,.
9$5<$30(5,',$1&(3+(d(/é.$1.5$-9(+22./$5
)$&$'($1&+25$*(6$1'+22.6(05($52/$7$5&+,7(&7
)LUPDPÏ]PDoÏNPNDSDOÏDODQGD
İVWDQEXO$QDGROX<DNDVÏ26%°GHNLIDEULNDPÏ]GD
\ÏOGÏUHQGVWUL\HONXOODQÏPDODQODUÏLoLQPHWDO
OHYKDUHWPHNWHGLU
2XUFRPSDQ\PDQXIDFWXUHVPHWDOVKHHWVDQG
ILQLVKHGSURGXFWVDWRXUIDFWRU\SUHPLVHVRI
PRXWGRRUDQGPLQGRRUDUHDV
ORFDWHGLQ$QDWROLDQ6LGHRI,VWDQEXO2UJDQL]HG
,QGXVWULDO=RQHLQ7X]OD\HDUV
.$1<21$/,ê9(5éê0(5.(=é*h1(ê.,5,&,é0$/$7,.$1<210$//
/2895(%/$'(6)2562/$56+$',1*7$%$1/,2ç/80é0$5/,.
.$1<21$/,ê9(5éê0(5.(=é,=*$5$/$5
.$1<210$//*5$7,1*67$%$1/,2ç/80é0$5/,.
7580372:(56&(3+(d(/é.$1.5$-9(+22./$5
)$&$'($1&+25$*(6$1'+22.6
%é70éêh5h1/(5
),1,6+('352'8&76
%$.h<(1é+$<$7352-(6é%$.81(:/,)(352-(&7
7$ê'(6(1.(6é09(.('é<2/8é0$/$7/$5,
6721(3$77(51&877,1*$1'&$7:$/.3'2'8&76
%$&.+286(&$)(*(1éê/(7é/0éê$60$7$9$1é0$/$7,
%$&.+286(&$)((;3$1'('6863(1'('&(,/,1*
'(1é=/é)2580$/,ê9(5éê0(5.(=é&(3+(é0$/$7,
'(1,=/,)25800$//)$&$'()$%5,&$7,2177'(6,*1
)2580é67$1%8/$/,ê9(5éê0(5.(=é.8%%(é0$/$7,
)2580,67$1%8/0$//'20()$%5,&$7,21$583(5$0é0$5/,.
12
13
14
15
YAPI ELEMANLARI
CONSTRUCTION COMPONENTS
ASMA TA9AN éMALATI
SUSPEN'E' CEILIN* PRO'UCT
ThR. TELE.OM ARENA TUR. TELE.OM ARENA ASP ARC+éTECT
YAPRA. MOTI)LI LA=ER .ESIM TA9AN UY*ULAMASI
LEA) MOTI)S LASER CUTTIN* CEILIN* APPLICATION
%ALdO9A YAêAM MER.E=I %ALdO9A LI9IN* CENTER TA%ANLIOçLU MIMARLI.
STRETC+ METAL ASMA TA9AN éMALATI
STRETC+ METAL SUSPEN'E' CEILIN*S PRO'UCT
YAPI 9E .RE'I %AN.ASI ACCR *E%=E STRUCTURE CRE'IT %AN. ACCR *E%=E TEçET MIMARLI.
RA%éS TELé éMALATI PLASTER MES+ )A%RICATION
dERdE9ESé= AS.I MES+ MANU)ACTURE
O) )RANELESS MES+ SLIN*
YAPI ELEMANLARI
CONSTRUCTION COMPONENTS
ANKRAJ ve HOOK İMALATLARI
- Rüzgar, kasırga, deprem, yangında yapının genleşmesini
absorbe edebilir.
- Eğik cephe ve kubbe gibi her yüzeyde uygulanabilir
- Her yone hareket özelliği
- Proje bazlı Özel tasarım bağlantı parcalaridir.
- Yeni trend panel sistem cephelerde çözüm aksesuarları
ESENTAI TO:ER ALMATY
.APITAL REAL ESTATE
ONALTI 'O.U= PRO-ESé
9ARYAP MERI'IAN
TRUMP TO:ERS
TRUMP TO:ERS éSTAN%UL CEP+E AN.RA- 9E +OO. éMALATLARI TRUMP TO:ERS éSTAN%UL )ACA'E ANC+ORA*ES AN' +OO.S
16
17
*ENéêLETéLMéê METALLER
E;PAN'E' METAL S+EETS
GENMESH TANIMI
A (mm) GÖZ ARALI)I
YAZIM bEKL7
B (mm) GÖZ ARALI)I
A x B x H x t (mm)
H (mm) HATVE
ÖRNEK YAZIM
t (mm) KALINLIK
25 x 75 x 6 x 2mm
Örnek Okuma : 25x75 göz 6 hatve 2mm kalŦnlŦk
DKP/ALÜM7NYUM/BAKIR/T7TANYUM Ç7NKO/KORTEN LEVHALAR (t : 0,3 - 4,0)
DKP/aluminum/copper/Ɵtanium zinc expanded roll metal (t : 0,3 - 4,0)
MALZEME KODU
7S7M
GÖZ (A-B)
EN (mm)
BOY (mm)
KGS200
KGS210
KGS212
KGS215
KGS217
KGS220
KGS225
KGS227
KGS230
KGS235
KGS237
KGS240
KGS242
KGS245
KGS250
KGS270
KGS275
KGS277
KGS280
KGS285
Fit
Sky
Feel
Moon
Diamond
Smart
Elegant
Wave
Concept
Honey
Eīect
Classic
Bird eye
ElipƟc
Basic
Mask
Trend
Style
Army
XXL
4x6
6x12
8x16
8x35
10x25
10x30
12x42
12x42-b
15x45
15x45-PG
20x52
20x60
12x41-PG
24x41-PG
25x75
35x100
50x100
50x110
50x160
75x200
600
1000
1000
1100
1000
1200
1100
1100
1500
1500
1500
1500
1500
1500
2500
1500
1500
2500
1000
2500
2000
2000
2000
2400
2000
2400
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
4000
4000
4000
4000
%A.IR MES+ éMALATLAR
COPPER MES+ PRO'UCTS
PASLANMAZ ÇEL7K LEVHALAR (t : 0,3 - 3,0) - stainless steel sheets (t : 0,3 - 3,0)
MALZEME KODU
7S7M
GÖZ (A-B)
EN (mm)
BOY (mm)
KGS400
KGS410
KGS420
KGS430
KGS440
Fit
Sky
Smart
Classic
Basic
4x6
6x12
10x30
20x60
25x75
600
1000
1000
1000
1000
2000
2000
2000
2000
2000
KULLANIM ALANLARI
PASLANMA= dELI. MES+ .OLON .APLAMASTAINLESS STEEL MES+ COLUMN CO9ERIN*
©\GNVCUCTÆOOKOCTKNGT
)×XGPNKM-QTMWNWMNCTÆXGšKV7[IWNCOCNCTÆ
5GU[CNÆVÆOÆXG#MWUVKM2CPGNNGT
;×T×OG;QNNCTÆXGćUMGNGNGT
(KNKVTGXG(KNKVTGNGOG5KUVGONGTK
1VQOQVKX;CP5CPC[KXG#MUGUWCTÆ
)ÆFC#NCPNCTÆPFC&GRQNCOC-WTWVOCXG#[TÆĩVÆTOCćĩNGONGTK
øVWHQLOHQHEDWODUGD\DSÕODELOLU
3URGXFWLRQEDVHGRQLQWHQGHGGLPHQVLRQV
MAçA=A hRhN STAN'LARISTORE PRO'UCT STAN'S
*ENMES+ CEP+E éMALATLARI
*ENMES+ )ACA'E CLA''IN*S
)ORUM 'ENé=Lé A9M )ORUM 'ENé=Lé S+OPPIN* MALL TT 'ESI*N *OU'A-MM PRO-E
18
19
YÜRÜME YOLLARI
WALKING WAYS
CATWALK éMALATI
CATWALK PRO'UCTS
KORKULUK 9E YÜRÜME YOLU éMALATI
RAILING AN' WALKING WAY PRO'UCT
PRO-E %A=LI YÜRÜME YOLU éMALATI
PRO-ECT- %ASE' WALKING WAY PRO'UCT
YÜRÜME YOLLARI 9E %ASAMAKLAR
WALKING WAYS AN' STAIRS
YU9ARLAK PATLATILMIê YÜRÜME YOLU E;PLO'E' WALKINGS %AN'
MER'é9EN %ASAMAçI )LIG+T O) STAIRS
ARAd TAêIYICILAR
CAR CARRIERS
O9AL PATLATILMIê LE9+A ELLIPTICAL E;PLO'E' S+EET
20
21
KANAL VE IZGARALAR
CHANNELS AND GRATINGS
MECAPLAST-PERFORELI MERDIVEN éMALATIMECAPLAST PERFORATED STAIRS PRODUCT
plan
kesit
ARKAS OFIS BINASI-CEPHE MESH VE YÜRÜME
YOLU éMALATI-ARKAS OFFICE BUILDINGFACADE MESH AND WALKING WAY PRODUCTS
BUTéK PASLANMAZ éMALATLAR
BOUTIQUE INOX PRODUCTS
KARE KESéT IZGARA / GRATING
KANAL VE IZGARALAR
CHANNELS AND GRATINGS
TASARIM IZGARA / CONCEPT GRATING
ÇUBUKLU IZGARA / GRATING
22
23
éMALAT VE UYGULAMA ÇALIêMALARI
PRO-ECT BASED DESIGNS
MAé HASTANESé / MAI HOSPITAL / ELOKSAL CEPHE MESH
éMALATLARI / ANODéZED FACADE MESH PRODUCTS /
KREATIF MéMARLIK
LOGéPARK BéNASI / LOGIPARK BINASI /
IGLO MéMARLIK
MARMARA FORUM AVM / ALÜMINYUM GENMESH CEPHE
PANELLERI-MARMARA FORUM SHOPPING MALL / ALUMINUM
EXPANDED MESH FACADE PANELS / TABANLIOçLU MIMARLIK
MAé HASTANESé / MAI HOSPITAL / ELOKSAL CEPHE MESH
éMALATLARI / ANODéZED FACADE MESH PRODUCTS /
KREATIF MéMARLIK
TERRACE LéDO KONUTLARI / TERRACE LIDO HOUSING
DARA KIRMIZI TOPRAK MéMARLIK
TÜRK TELEKOM ARENA-ASMA TAVAN /
TURK TELEKOM ARENA-SUSPENDED CEILING /
ASP ARCHITECT-METE ARAT
LO-éSTéK éMALATLAR
LOGISTIC PRODUCTS
LO-éSTéK éMALATLAR
LOGISTIC PRODUCTS
24
25
¶'$1*h1h0h=(6,1&(
øVWDQEXO$QDGROX<DNDVÕ2UJDQL]H6DQD\L%|OJHVL
6RNDN1R3.7X]ODø67$1%8/
7HOSE[
)D[
¶'(1*h1h0h=(6,1&(
1.09.2012 tarihinde

Benzer belgeler

tıklayın

tıklayın GENMESH TANIMI A (mm) GÖZ ARALIĞI YAZIM ŞEKLİ B (mm) GÖZ ARALIĞI A x B x H x t (mm) H (mm) HATVE ÖRNEK YAZIM t (mm) KALINLIK 25 x 75 x 6 x 2mm Örnek Okuma : 25x75 göz 6 hatve 2mm kalınlık DKP/ALÜMİ...

Detaylı

katalog pdf

katalog pdf kullanılabilen fonksiyonel bir (1250x2500) mm

Detaylı