Directions For Use

Transkript

Directions For Use
Kullanma Talimatı
19-2549 102406
DİKKAT: Bu cihaz SADECE mesleki kullanım içindir.
Cihaz Steril sağlanmamaktadır. İlk kez kullanmadan önce sterilize edin (uygun sterilizasyon ve
talimatı için lütfen Temizleme/Dezenfekte Etme ve Sterilizasyon kısmına bakınız).
Enfeksiyon kontrolü için sonraki her kullanım öncesinde inceleyin, temizleyin ve sterilize edin.
Not: Kullanılmadığında InsightTM insertlerini uçlar hasardan korunur şekilde temiz ve kuru bir
alanda bırakın.
Cihazın tanımı.
Discus Dental Insight ultrasonik insertleri diş hijyeniyle uğraşanlar için meslektaşları tarafından
magnetostriktif diş temizleyicilerle kullanım için hazırlanmıştır. Insight magnetostriktif ultrasonik insertler
serisi başka ultrasonik insertlerde bulamayacağınız yenilikçi özellikler sunar. Ucundan ergonomik
tutacağına kadar Insight insertler serisi diş hijyeniyle uğraşanlar akılda tutularak tasarlanmıştır.
Insight insertleri tercih ettiğiniz uç tasarımında ve 25K veya 30K çalışma frekansında sağlanmaktadır.
Endikasyonlar
Insight insertleri şunları yapmak için magnetostriktif ultrasonik
temizleyiciler ile kullanılmalıdır:
• Tüm genel supra ve subgingival diş taşı temizleme.
• Plak giderme işlemleri.
• Periodontal debridman.
Kontrendikasyonlar ve Uyarılar
• Ultrasonik insertleri ilk kullanımdan önce inceleyin ve temizleyin.
• Insight insertleri sadece diş temizliği (diş yüzeyinden
birikintileri temizlemek ve gidermek) için kullanılmalıdır. İnsertler başka bir amaçla
kullanılmamalıdır.
• Kalp pili olan klinisyenler tarafından ve kalp pili olan hastalar üzerinde kullanılmamalıdır.
• Yüksek risk taşıyan bulaşıcı hastalarda kullanılmamalıdır.
• Restoratif materyallerde kullanılmamalıdır.
Genel Önlemler
• İnserti bükmeye veya tekrar şekillendirmeye kalkışmayın. Düşürülür, bükülür veya kırılırsa,
inserti değiştirin. Bükülmüş, kırılmış veya değişmiş insert uçları
kullanılmamalıdır.
• İnsertleri daima su akışı altında çalıştırın.
• İnsertleri daima uygun aspirasyonla çalıştırın.
• Hastalar temizleme öncesinde antimikrobiyel bir gargara kullanmalıdır.
• Soğuk sıvı dezenfeksiyonu/sterilizasyonu (örn. gluteraldehit) ve kuru ısı
sterilizasyonu Insight insertleri için önerilmez. Bu yöntemlerden biriyle
sterilizasyon garantiyi geçersiz kılar.
• İnsertin açığa çıkmış cilt veya yumuşak doku ile uzun süreli temasından kaçının. İnserti
uzun süre sabit tutmak dişlere veya köklere zarar verebilir.
• Ultrasonik insertler sadece uygun kullanımları konusunda eğitim görmüş personel tarafından
kullanılmalıdır.
• Yüksek güç ayarlarında insert kullanımı dişlere, köklere ve inserte zarar verebilir.
Ünite Güç Ayarları
• Insight 10S, 10L ve 10R insertleri temizleyici ünitesi setiyle “orta” değeri geçmeyen bir güç ayarında
kullanılmalıdır.
• Tüm diğer Insight insertleri temizleyici ünitesi maksimum güce ayarlanmış olarak kullanılabilir.
Saklama
• İnserti oda sıcaklığında saklayın.
İnsert Seçimi
Uygun insertin seçilmesinin aşağıdakilerden
biri veya birkaçı temelinde yapılması önerilir:
• Hastanın ağız durumu.
• Giderilecek birikintilerin tipi, kapsamı ve yeri.
• Konkaviteler ve furkasyonlar dikkate alınarak kök anatomisi.
Temel Enstrümentasyon
1. Tedavi edilecek diş veya kök için uygun inserti seçin.
2. El aletini suyla doldurun, yuvarlak contayı ıslatın ve inserti el aletine oturtmak için
yavaş bir çevirme hareketi kullanın.
3. En düşük etkin güç ayarını kullanın. İnsertin yüksek
güç ayarlarında kullanılması dişlere, köklere veya inserte zarar verebilir.
4. Su hızlı şekilde damla damla veya buhar gibi akacak şekilde su kontrolünü ayarlayın.
5. El aleti veya insert tutacağını kalem veya modifiye kalem tutuşuyla
tutarak çok az basınç kullanın.
6. İnserti, uç kök yüzeyine yönlendirilmeyecek şekilde konumlandırın.
7. Hafif, düzgün ve yavaş bir dokunuşla insert ucunu sürekli olarak
kısa, kontrollü, örtüşen, yatay, dikey veya oblik
fırça benzeri hareketlerle hareket ettirin. İnsertin uzun bir süre sabit tutulması
dişlere veya köklere zarar verebilir.
8. Kök yüzeylerini incelerken veya değerlendirirken inserti mutlaka devre dışı
bırakın.
Temizleme
• Görünür kalıntıları gidermek için insertleri iyice yıkayın.
• Insight ultrasonik insertlerini
klorürler, sülfatlar ve yüzey dezenfektanları gibi çürütücü kimyasallara maruz bırakmayın.
• Ultrasonik temizlik istenirse yumuşak bir ultrasonik temizlik solüsyonuna
7–10 dakika, veya insert bir kaset içindeyse 15–20 dakika batırın.
• Ultrasonik temizlik sonrasında insertleri iyice durulayın. (Ayrı insertlerde yaklaşık 30–60
saniye ve kaset başına 1–1,5 dakika.)
• Ultrasonik insertleri iyice kurutun.
Sterilizasyon
• Ultrasonik insertleri bir kaset veya kağıt poşet içinde bir buhar
otoklavında sterilize edin.
• Poşetleri sterilizasyon bölmesinde dikey konumda yerleştirmek
insertler üzerine yük binmesini önler.
• Kuru ısı sterilizasyonu, kimyasal buhar sterilizasyonu veya soğuk sıvı
sterilize edicileri (örn. gluteraldehit) Insight ultrasonik insertleriyle kullanmayın. Bu
yöntemler yuvarlak contaların kurumasına ve çatlamasına yol açabilir.
• Ultrasonik insertlerin sterilizasyon döngüsünden sonra tamamen kurumasını ve soğumasını
bekleyin.
• Insight ultrasonik insert kullanıma hazır oluncaya kadar mühürlü poşetinde
kalmalıdır.
Teknik destek veya garanti süresi içinde hatalı ürünle ilgili sorularınız için lütfen A.B.D.'de (800) 422-9448,
Kanada'da (800) 278-8282 numarasını arayın.
Siparişler ve
Ürün Bilgisi için İrtibat
Bilgileri:
Üretici:
Discus Dental (USA)
8550 Higuera Street
Culver City, CA 90232
Tel: 800 422 9448
[email protected]
www.discusdental.com
Distribütör:
Kanada
Tel: 800 278 8282
www.discusdental.com
Avrupa Merkezi
Hollanda
Tel: +31 (0) 10 750 3750
Ücretsiz: 0800 422 9448
www.discusdental.com/nl
Avusturya
Tel: +49 7243 3243 0
Ücretsiz: 0800 44 99 80
www.discusdental.com/at
Belçika
Tel: +31 10 750 3750
Ücretsiz: 0800 80 888
www.discusdental.com/be
Fransa
Tel: +33 15344 1212
Ücretsiz: 0810 40 08 46
www.discusdental.com/fr
Almanya
Tel: +49 7243 3243 0
Ücretsiz: 0800 422 8448
www.discusdental.com/de
İrlanda
Tel: +44 1923 850 423
www.discusdental.com/ir
Lüksemburg
Tel: +31 10 750 3750
www.discusdental.com
Birleşik Krallık
Tel: +44 1923 850 423
Ücretsiz: 0800 032 3005
www.discusdental.com/uk
Asya - Pasifik
Avustralya
Tel: +61 2 8845 6900
Ücretsiz: 1800 621 448
www.discusdental.com/au
Yeni Zelanda
Tel: +61 2 8845 6900
Ücretsiz: 0800 600 041
www.discusdental.com/nz
Tüm Diğer Uluslararası
Tel: 310 845 8260
[email protected]
Veya daha fazla bilgi için yerel
distribütörünüzle irtibat kurun.
SEMBOLLER:
AB YETKİLİ TEMSİLCİSİ.
EMDAR BV
Ijsselburcht 3
POB 5486
6802 El Arnhem
Hollanda
E-posta: [email protected]
CE0470
Çocuklardan uzak tutun
Sıcaklık sınırları
Son kullanma tarihi
GARANTİ
Discus Dental LLC bu ürünün tasarım ve üretiminde gerekli özenin gösterildiğini garanti eder. Bu garanti satılabilirlik veya belirli bir
amaca uygunluk zımni garantileri dahil ama bununla sınırlı olmamak üzere, kanunen veya başka şekilde açık veya zımni garantiler
dahil olarak burada açık olarak belirtilmeyen tüm diğer garantilerin yerinedir ve bunların yerini alır. Discus Dental, LLC. bu Kullanma
Talimatının ilgili olduğu ürünlerle bağlantılı olarak ek bir yükümlülük veya sorumluluk almaz ve başka bir kişinin kendi adına
almasına yetki vermez.
Discus Dental, LLC. tarafından üretilen Insight insertleri hatalı malzeme veya işçilikten kaynaklanan arızalardan satın alma
tarihinden sonra yüz seksen (180) gün boyunca garantilidir. Bu garanti sadece ilk satın alan için geçerlidir. Bu garanti aşağıdaki
şartlara tabidir:
1. Insight insertleri hasara, kötü kullanıma, hatalı kullanıma veya
yanlış temizlik, dezenfeksiyon veya sterilizasyon işlemlerine maruz kalmamalıdır (tümüyle
Discus Dental, LLC.'in intibasına göre);
2. İnserti bükmek veya tekrar ºekillendirmek, uygun olmayan ºekilde sterilize etmek veya inserti
tasarlanmış olduğu amaçtan başka amaçlarla kullanmak garantiyi geçersiz kılar;
3. Buradaki tanım dışında açık veya zımni hiçbir garanti yoktur.
Discus Dental, LLC. bu insertin kullanımından kaynaklanan arızi ve sonuçsal hasarlar için
başka bir yükümlülük almaz ve başka bir kişinin kendisi adına almasına yetki vermez.