Havuz 2011

Transkript

Havuz 2011
Havuz Kataloğu
Pool Catalog
Pool ––––––– Index
İÇİNDEKİLER
INDEX
002
Havuz Uygulamalarında Akılcı Çözümler
Intelligent Solutions in Pool Applications
006
Havuz Kenarı Özel Parçalar
Special Parts for the Sides of the Pool
040
Merdiven Kenarı Özel Parçalar
Ladder Side Special Parts
044
Havuz Kenarı Pötikare Özel Parçalar
Special Petit Carre Parts for the Sides of the Pool
053
Merdiven Kenarı Pötikare Özel Parçalar
Ladder Side Petit Carre Special Parts
056
Yağmur Kanalları
Rain Channels
058
İçbükey / Dışbükey ve Duş Çözümleri
Concave / Convex and Shower Solutions
063
Havuz İçi Porselen Zemin ve Duvar Karoları
Pool Interior Floor and Wall Porcelain Tiles
068
Havuz İçi Desenler
Pool Interior Patterns
071
Kale Cam Mozaik Koleksiyonu
Kale Glass Mosaic Collection
084
Havuz Projelerinden Örnekler
Examples From Pool Projects
089
Havuz Çevresi Antislip ve Doğal Taş Karolar
Pool Surrounding Anti-Slip and Natural Stone Tiles
109
Klinker Karo ve Merdiven Özel Parçaları
Klinker Tile and Ladder Special Parts
114
Kalesinterflex
117
Kalekim Havuz Çözümleri
Kalekim Pool Solutions
123
Teknik Bilgiler & Özellikler
Technical Information & Characteristics
1
2
Havuz ––––––– Havuz Uygulamalarında Akılcı Çözümler
HAVUZ UYGULAMALARINDA
AKILCI ÇÖZÜMLER.
Havuz seramikleri, modern yüzme havuzlarının estetik, temizlik
ve işlevsel gereksinimlerini sağlaması bakımından en önemli
final ürünlerdir. Üç grupta topladığımız havuz kaplamalarını,
uygulamalarında akılcı çözümler arayan profesyonellerin
beğenisine sunuyoruz.
A
B
C
Havuz Aksesurları
Havuz İçi Zemin ve Duvar Karoları
Havuz Çevresi Antislip Karolar
Porselen özellikli, üstten taşmalı, pötikare ve çizgili
Porselen özellikli; mat, parlak ve antislip yüzeylerde,
Havuz çevresi için porselen özellikli, ileri teknoloji
olarak, içten taşmalı veya taşma kanalsız sistemlere
Color Fusion serisi ile degrade görünüm yaratan
ürünü alternatif seriler... Yapılara estetik kazandıran,
uygun, pötikare ve çizgili olarak fonksiyonel ve estetik
zengin renk seçenekleri... Plastik fileli olarak sunulan
özenle tasarlanan yer karoları. Kaymayı önleyen
çözümler...
5x5cm ve 10x10cm ebatlı ürünler; kenar ve dönüş
yüzeylerle kullanıcılar için fonksiyonel ve modern
parçaları ile işçilik ve uygulamalarda büyük kolaylık.
çözümler...
Tırtıllı yer karoları
5x5cm karolar
Antislip porselen karolar;
Pahlı merdiven kaymazı ve köşe dönüş parçaları
10x10cm karolar
30x30cm, 33x33cm, 30x60cm ve 45x45cm.
Yağmur kanalları
10x20cm karolar
Havuz tutamak ve köşe dönüş parçaları
12x24.5cm karolar
Kalestone serisi karolar;
3x3cm, 3x20cm, 3x24.5cm köşe
5x5cm, 10x10cm, 30x30cm, 30x60cm, 60x60cm,
dönüş ve birleştirme parçaları
30x120cm ve 60x120cm.
Klinker yer karoları;
24x24cm, 24x36.5cm ve 33x33cm.
Pool ––––––– Intelligent Solutions in Pool Applications
3
INTELLIGENT SOLUTIONS
IN POOL APPLICATIONS.
Pool ceramics are extremely important to your final product
because they create an aesthetic for each pool while meeting
specific cleaning and functional requirements. We classify
our pool finishes in three groups to meet the varied tastes of
professionals who seek smart solutions for
their projects.
A
B
C
Pool Accessories
Pool Interior Floor and Wall Tiles
Pool Surrounding Anti-Slip Tiles
Functional and aesthetic solutions in checkered and
The Color Fusion series offers a rich variety of
For the area surrounding the pool, we offer a state-
striped designs that are suitable for systems with
porcelain color options with your choice of matte,
of-the-art porcelain series. Designed with care,
porcelain features, top overflow, internal overflow as
glossy and anti-slip surfaces. The 2"x2" and 4"x4"
these tiles create aesthetic spaces and with anti-slip
well as systems without overflow drainage.
sized products are offered on plastic nets for the
surfaces, serve as functional and modern solutions.
ultimate in workmanship convenience, especially in
Pool handles and corner curve parts
applications with edge and curve parts.
Ribbed floor tiles
Anti-slip porcelain tiles;
12"x12", 13"x13", 12"x24" and 18"x18".
Beveled ladder anti-slip and corner curve parts
2"x2" tiles
Rain channels
4"x4" tiles
Kalestone series tiles;
4"x8" tiles
2"x2", 4"x4", 12"x12", 12"x24", 24"x24", "12x48" and
4 3/4"x9 3/4" tiles
24"x48".
1 1/4"x1 1/4", 1 1/4"x8", 1 1/4"x9 3/4" corner curve and
bonding parts
Klinker floor tiles;
9 5/8"x9 5/8", 9 5/8"x14 5/8" and 13"x13".
4
Havuz ––––––– Havuz Uygulamalarında Akılcı Çözümler
Pool ––––––– Intelligent Solutions in Pool Applications
5
Neden Porselen?
Why Porcelain?
Porselenin su emme oranı sıfıra yakındır.
Its water absorption rate is close to zero.
Porselen, havuzlar için en hijyenik malzemedir.
It’s the most hygienic material for pools.
Alternatif ürünlere göre her açıdan üstündür.
It is superior to alternative products in all aspects.
Donmaya ve havuz kimyasallarına aşırı dayanıklıdır.
It is highly resistant to freezing and to pool chemicals.
Estetik ve teknik açıdan çok çeşitli çözümler sunar.
It offers a large variety of aesthetic and technical
solutions.
Neden Kalebodur?
Why Kalebodur?
1957’den beri gelen tecrübeyle, havuzlar için
tasarlanan üstün kaliteli porselen ürünler.
High quality porcelain products designed specifically
Rakipsiz kalite ve ileri teknoloji.
for pools since 1957.
Sektörde eşsiz deneyim ve marka güvencesi.
Unrivalled quality and advanced technology.
AB standartlarında üretim.
Unmatched experience in the industry.
Yardımcı malzemelerle teknik olarak kusursuz
Production in EU standards.
çözümler.
Flawless technical solutions using auxiliary materials.
6
Havuz ––––––– Havuz Kenarı Özel Parçalar
OLİMPİK HAVUZ TUTAMAKLARI
OLYMPIC POOL HANDLES
A
Su seviyesi
Water level
B
Olimpik havuz tutamağı
Olympic pool handle
C
Tırtıllı karo
Ribbed tile
D
Yağmur kanalı
Rain channel
E
Antislip havuz çevresi
Anti-slip pool surrounding
F
Havuz içi karo
Pool interior tile
2
2
24.5
24.5
12
2
24.5
24.5
24.5
Olimpik havuz tutamağı
Olimpik havuz tutamağı - iç köşe
Olimpik havuz tutamağı - dış köşe
Olympic pool handle
Olympic pool handle - internal corner
Olympic pool handle - external corner
Pool ––––––– Special Parts for the Sides of the Pool
OLİMPİK HAVUZ TUTAMAĞI I OLYMPIC POOL HANDLE
17641304
17641302
17641305
Sırsız 12x24.5x2cm
Sırsız - Kobalt 12x24.5x2cm
Sırsız - Havuz Mavi 12x24.5x2cm
Unglazed 4 3/4"x9 3/4"x3/4"
Unglazed - Cobalt 4 3/4"x9 3/4"x3/4"
Unglazed - Pool Blue 4 3/4"x9 3/4"x3/4"
OLUKLU OLİMPİK HAVUZ TUTAMAĞI I GROOVED OLYMPIC POOL HANDLE
17646304
17646302
17646305
Sırsız 12x24.5x2cm
Sırsız - Kobalt 12x24.5x2cm
Sırsız - Havuz Mavi 12x24.5x2cm
Unglazed 4 3/4"x9 3/4"x3/4"
Unglazed - Cobalt 4 3/4"x9 3/4"x3/4"
Unglazed - Pool Blue 4 3/4"x9 3/4"x3/4"
OLİMPİK HAVUZ TUTAMAĞI - İÇ KÖŞE I OLYMPIC POOL HANDLE - INTERNAL CORNER
17641314
17641312
17641315
Sırsız 24.5x24.5x2cm
Sırsız - Kobalt 24.5x24.5x2cm
Sırsız - Havuz Mavi 24.5x24.5x2cm
Unglazed 9 3/4"x9 3/4"x3/4"
Unglazed - Cobalt 9 3/4"x9 3/4"x3/4"
Unglazed - Pool Blue 9 3/4"x9 3/4"x3/4"
OLİMPİK HAVUZ TUTAMAĞI - DIŞ KÖŞE I OLYMPIC POOL HANDLE - EXTERNAL CORNER
17641324
17641322
17641325
Sırsız 24.5x24.5x2cm
Sırsız - Kobalt 24.5x24.5x2cm
Sırsız - Havuz Mavi 24.5x24.5x2cm
Unglazed 9 3/4"x9 3/4"x3/4"
Unglazed - Cobalt 9 3/4"x9 3/4"x3/4"
Unglazed - Pool Blue 9 3/4"x9 3/4"x3/4"
7
8
Havuz ––––––– Havuz Kenarı Özel Parçalar
HAVUZ TUTAMAKLARI - 2
POOL HANDLES - 2
A
Su seviyesi
Water level
B
Havuz tutamağı
Pool handle
C
Tırtıllı karo
Ribbed tile
D
Yağmur kanalı
Rain channel
E
Antislip havuz çevresi
Anti-slip pool surrounding
F
Havuz içi karo
Pool interior tile
2
2
2
24.5
24.5
24.5
20
24.5
24.5
Havuz tutamağı 2
Havuz tutamağı - iç köşe
Havuz tutamağı - dış köşe
Pool handle 2
Pool handle - internal corner
Pool handle - external corner
Pool ––––––– Special Parts for the Sides of the Pool
HAVUZ TUTAMAĞI 2 I POOL HANDLE 2
17691304
17691302
17691305
Sırsız 24.5x20x2cm
Sırsız - Kobalt 24.5x20x2cm
Sırsız - Havuz Mavi 24.5x20x2cm
Unglazed 9 3/4"x8"x3/4"
Unglazed - Cobalt 9 3/4"x8"x3/4"
Unglazed - Pool Blue 9 3/4"x8"x3/4"
OLUKLU HAVUZ TUTAMAĞI 2 I GROOVED POOL HANDLE 2
17696304
17696302
17696305
Sırsız 24.5x20x2cm
Sırsız - Kobalt 24.5x20x2cm
Sırsız - Havuz Mavi 24.5x20x2cm
Unglazed 9 3/4"x8"x3/4"
Unglazed - Cobalt 9 3/4"x8"x3/4"
Unglazed - Pool Blue 9 3/4"x8"x3/4"
HAVUZ TUTAMAĞI - İÇ KÖŞE I POOL HANDLE - INTERNAL CORNER
17691314
17691312
17691315
Sırsız 24.5x24.5x2cm
Sırsız - Kobalt 24.5x24.5x2cm
Sırsız - Havuz Mavi 24.5x24.5x2cm
Unglazed 9 3/4"x9 3/4"x3/4"
Unglazed - Cobalt 9 3/4"x9 3/4"x3/4"
Unglazed - Pool Blue 9 3/4"x9 3/4"x3/4"
HAVUZ TUTAMAĞI - DIŞ KÖŞE I POOL HANDLE - EXTERNAL CORNER
17691324
17691322
17691325
Sırsız 24.5x24.5x2cm
Sırsız - Kobalt 24.5x24.5x2cm
Sırsız - Havuz Mavi 24.5x24.5x2cm
Unglazed 9 3/4"x9 3/4"x3/4"
Unglazed - Cobalt 9 3/4"x9 3/4"x3/4"
Unglazed - Pool Blue 9 3/4"x9 3/4"x3/4"
Çözüm ürünü / Solution product
En uygun derz için 5x5cm, 10x10cm, 10x20cm porselen kaplamalar ile uyumlu (tutamak 2)
Compatible with 2"x2", 4"x4", 4"x8" porcelain coatings for the most suitable joint (handle 2)
9
10
Havuz ––––––– Havuz Kenarı Özel Parçalar
HAVUZ TUTAMAKLARI - 3
POOL HANDLES - 3
A
Su seviyesi
Water level
B
Havuz tutamağı
Pool handle
C
Tırtıllı karo
Ribbed tile
D
Yağmur kanalı
Rain channel
E
Antislip havuz çevresi
Anti-slip pool surrounding
F
Havuz içi karo
Pool interior tile
2
2
24.5
2
24.5
24.5
24.5
24.5
24.5
Havuz tutamağı 3
Havuz tutamağı - iç köşe
Havuz tutamağı - dış köşe
Pool handle 3
Pool handle - internal corner
Pool handle - external corner
Pool ––––––– Special Parts for the Sides of the Pool
HAVUZ TUTAMAĞI 3 I POOL HANDLE 3
17731304
17731302
17731305
Sırsız 24.5x24.5x2cm
Sırsız - Kobalt 24.5x24.5x2cm
Sırsız - Havuz Mavi 24.5x24.5x2cm
Unglazed 9 3/4"x9 3/4"x3/4"
Unglazed - Cobalt 9 3/4"x9 3/4"x3/4"
Unglazed - Pool Blue 9 3/4"x9 3/4"x3/4"
OLUKLU HAVUZ TUTAMAĞI 3 I GROOVED POOL HANDLE 3
17736304
17736302
17736305
Sırsız 24.5x24.5x2cm
Sırsız - Kobalt 24.5x24.5x2cm
Sırsız - Havuz Mavi 24.5x24.5x2cm
Unglazed 9 3/4"x9 3/4"x3/4"
Unglazed - Cobalt 9 3/4"x9 3/4"x3/4"
Unglazed - Pool Blue 9 3/4"x9 3/4"x3/4"
HAVUZ TUTAMAĞI - İÇ KÖŞE I POOL HANDLE - INTERNAL CORNER
17691314
17691312
17691315
Sırsız 24.5x24.5x2cm
Sırsız - Kobalt 24.5x24.5x2cm
Sırsız - Havuz Mavi 24.5x24.5x2cm
Unglazed 9 3/4"x9 3/4"x3/4"
Unglazed - Cobalt 9 3/4"x9 3/4"x3/4"
Unglazed - Pool Blue 9 3/4"x9 3/4"x3/4"
HAVUZ TUTAMAĞI - DIŞ KÖŞE I POOL HANDLE - EXTERNAL CORNER
17691324
17691322
17691325
Sırsız 24.5x24.5x2cm
Sırsız - Kobalt 24.5x24.5x2cm
Sırsız - Havuz Mavi 24.5x24.5x2cm
Unglazed 9 3/4"x9 3/4"x3/4"
Unglazed - Cobalt 9 3/4"x9 3/4"x3/4"
Unglazed - Pool Blue 9 3/4"x9 3/4"x3/4"
En uygun derz için 12x24.5cm porselen kaplamalar ile uyumlu (tutamak 3)
Compatible with 4 3/4"x9 3/4" porcelain coatings for the most suitable joint (handle 3)
11
12
Havuz ––––––– Havuz Kenarı Özel Parçalar
HAVUZ TUTAMAKLARI - 5
POOL HANDLES - 5
A
Su seviyesi
Water level
B
Havuz tutamağı
Pool handle
C
Tırtıllı karo
Ribbed tile
D
Yağmur kanalı
Rain channel
E
Antislip havuz çevresi
Anti-slip pool surrounding
F
Havuz içi karo
Pool interior tile
2
24.5
2
2
24.5
24.5
49.5
24.5
24.5
Havuz tutamağı 5
Havuz tutamağı - iç köşe
Havuz tutamağı - dış köşe
Pool handle 5
Pool handle - internal corner
Pool handle - external corner
Pool ––––––– Special Parts for the Sides of the Pool
HAVUZ TUTAMAĞI 5 I POOL HANDLE 5
17851302
17851305
Sırsız 24.5x49.5x2cm
Sırsız - Havuz Mavi 24.5x49.5x2cm
Unglazed 9 3/4"x19 3/4"x3/4"
Unglazed - Pool Blue 9 3/4"x19 3/4"x3/4"
OLUKLU HAVUZ TUTAMAĞI 5 I GROOVED POOL HANDLE 5
17856302
17856305
Sırsız 24.5x49.5x2cm
Sırsız - Havuz Mavi 24.5x49.5x2cm
Unglazed 9 3/4"x19 3/4"x3/4"
Unglazed - Pool Blue 9 3/4"x19 3/4"x3/4"
HAVUZ TUTAMAĞI - İÇ KÖŞE I POOL HANDLE - INTERNAL CORNER
17691312
17691315
Sırsız - Kobalt 24.5x24.5x2cm
Sırsız - Havuz Mavi 24.5x24.5x2cm
Unglazed - Cobalt 9 3/4"x9 3/4"x3/4"
Unglazed - Pool Blue 9 3/4"x9 3/4"x3/4"
HAVUZ TUTAMAĞI - DIŞ KÖŞE I POOL HANDLE - EXTERNAL CORNER
17691322
17691325
Sırsız - Kobalt 24.5x24.5x2cm
Sırsız - Havuz Mavi 24.5x24.5x2cm
Unglazed - Cobalt 9 3/4"x9 3/4"x3/4"
Unglazed - Pool Blue 9 3/4"x9 3/4"x3/4"
Görsel farklılık, estetik çözüm / Visual diversity, aesthetic solution
4 ürün yerine tek ürün / Single product instead of 4
13
14
Havuz ––––––– Havuz Kenarı Özel Parçalar
ESNEK EBAT HAVUZ
TUTAMAKLARI - 2
FLEXIBLE SIZED POOL
HANDLES - 2
A
Su seviyesi
Water level
B
Esnek ebat havuz tutamağı
Flexible sized pool handle
C
Tırtıllı karo
Ribbed tiles
D
Antislip havuz çevresi
Anti-slip pool surrounding
E
Havuz içi karo
Pool interior tile
4.5
37
20
Esnek ebat havuz tutamağı 2
Flexible sized pool handle 2
Pool ––––––– Special Parts for the Sides of the Pool
ESNEK EBAT HAVUZ TUTAMAĞI 2 I FLEXIBLE SIZED POOL HANDLE 2
17021002
17021005
Sırsız - Kobalt 37x20x4.5cm
Sırsız - Havuz Mavi 37x20x4.5cm
Unglazed - Cobalt 14 3/4"x8"x1 3/4"
Unglazed - Pool Blue 14 3/4"x8"x1 3/4"
ESNEK EBAT OLUKLU HAVUZ TUTAMAĞI 2 I FLEXIBLE SIZED GROOVED POOL HANDLE 2
17026002
17026005
Sırsız - Kobalt 37x20x4.5cm
Sırsız - Havuz Mavi 37x20x4.5cm
Unglazed - Cobalt 14 3/4"x8"x1 3/4"
Unglazed - Pool Blue 14 3/4"x8"x1 3/4"
ESNEK EBAT HAVUZ TUTAMAĞI - İÇ KÖŞE I FLEXIBLE SIZED POOL HANDLE - INTERNAL CORNER
17041012
17041015
Sırsız - Kobalt 37x37x4.5cm
Sırsız - Havuz Mavi 37x37x4.5cm
Unglazed - Cobalt 14 3/4"x14 3/4"x1 3/4"
Unglazed - Pool Blue 14 3/4"x14 3/4"x1 3/4"
ESNEK EBAT HAVUZ TUTAMAĞI 2 - 3 DIŞ KÖŞE I FLEXIBLE SIZED POOL HANDLE 2 - 3 EXTERNAL CORNER
17041022
17041025
Sırsız - Kobalt 37x37x4.5cm
Sırsız - Havuz Mavi 37x37x4.5cm
Unglazed - Cobalt 14 3/4"x14 3/4"x1 3/4"
Unglazed - Pool Blue 14 3/4"x14 3/4"x1 3/4"
Çözüm ürünü / Solution product
Kendinden eğimli / Self inclined
Kesim kolaylığı / Easy-to-cut
Olimpik havuzlar için tek ürün / Single product for olympic pools
En uygun derz için 5x5cm, 10x10cm, 10x20cm porselen kaplamalar ile uyumlu (tutamak 2)
Compatible with 2"x2", 4"x4", 4"x8" porcelain coatings for the most suitable joint (handle 2)
15
16
Havuz ––––––– Havuz Kenarı Özel Parçalar
ESNEK EBAT HAVUZ
TUTAMAKLARI - 3
FLEXIBLE SIZED POOL
HANDLES - 3
A
Su seviyesi
Water level
B
Esnek ebat havuz tutamağı
Flexible sized pool handle
C
Tırtıllı karo
Ribbed tiles
D
Antislip havuz çevresi
Anti-slip pool surrounding
E
Havuz içi karo
Pool interior tile
4.5
37
24.5
Esnek ebat havuz tutamağı 3
Flexible sized pool handle 3
Pool ––––––– Special Parts for the Sides of the Pool
ESNEK EBAT HAVUZ TUTAMAĞI 3 I FLEXIBLE SIZED POOL HANDLE 3
17031002
17031005
Sırsız - Kobalt 37x24.5x4.5cm
Sırsız - Havuz Mavi 37x24.5x4.5cm
Unglazed - Cobalt 14 3/4"x9 3/4"x1 3/4"
Unglazed - Pool Blue 14 3/4"x9 3/4"x1 3/4"
ESNEK EBAT OLUKLU HAVUZ TUTAMAĞI 3 I FLEXIBLE SIZED GROOVED POOL HANDLE 3
17036002
17036005
Sırsız - Kobalt 37x24.5x4.5cm
Sırsız - Havuz Mavi 37x24.5x4.5cm
Unglazed - Cobalt 14 3/4"x9 3/4"x1 3/4"
Unglazed - Pool Blue 14 3/4"x9 3/4"x1 3/4"
ESNEK EBAT HAVUZ TUTAMAĞI - İÇ KÖŞE I FLEXIBLE SIZED POOL HANDLE - INTERNAL CORNER
17041012
17041015
Sırsız - Kobalt 37x37x4.5cm
Sırsız - Havuz Mavi 37x37x4.5cm
Unglazed - Cobalt 14 3/4"x14 3/4"x1 3/4"
Unglazed - Pool Blue 14 3/4"x14 3/4"x1 3/4"
ESNEK EBAT HAVUZ TUTAMAĞI 2 - 3 DIŞ KÖŞE I FLEXIBLE SIZED POOL HANDLE 2 - 3 EXTERNAL CORNER
17041022
17041025
Sırsız - Kobalt 37x37x4.5cm
Sırsız - Havuz Mavi 37x37x4.5cm
Unglazed - Cobalt 14 3/4"x14 3/4"x1 3/4"
Unglazed - Pool Blue 14 3/4"x14 3/4"x1 3/4"
Çözüm ürünü / Solution product
Kendinden eğimli / Self inclined
Kesim kolaylığı / Easy-to-cut
Olimpik havuzlar için tek ürün / Single product for olympic pools
En uygun derz için 12x24.5cm porselen kaplamalar ile uyumlu (tutamak 3)
Compatible with 4 3/4"x9 3/4" porcelain coatings for the most suitable joint (handle 3)
17
18
Havuz ––––––– Havuz Kenarı Özel Parçalar
SETLİ HAVUZ TUTAMAKLARI
POOL HANDLES WITH SETS
A
Su seviyesi
Water level
B
Setli havuz tutamağı
Pool handle with sets
C
Tırtıllı karo
Ribbed tile
D
Antislip havuz çevresi
Anti-slip pool surrounding
E
Havuz içi karo
Pool interior tile
1.5
1.5
24.5
24.5
12
1.5
24.5
24.5
24.5
Setli havuz tutamağı
Setli havuz tutamağı - iç köşe
Setli havuz tutamağı - dış köşe
Pool handle with sets
Pool handle with sets - internal corner
Pool handle with sets - external corner
Pool ––––––– Special Parts for the Sides of the Pool
SETLİ HAVUZ TUTAMAĞI I POOL HANDLE WITH SETS
17651104
17651102
17651105
Sırsız 12x24.5x1.5cm
Sırsız - Kobalt 12x24.5x1.5cm
Sırsız - Havuz Mavi 12x24.5x1.5cm
Unglazed 4 3/4"x9 3/4"x5/4"
Unglazed - Cobalt 4 3/4"x9 3/4"x5/4"
Unglazed - Pool Blue 4 3/4"x9 3/4"x5/4"
SETLİ HAVUZ TUTAMAĞI - İÇ KÖŞE I POOL HANDLE WITH SETS - INTERNAL CORNER
17651114
17651112
17651115
Sırsız 24.5x24.5x1.5cm
Sırsız - Kobalt 24.5x24.5x1.5cm
Sırsız - Havuz Mavi 24.5x24.5x1.5cm
Unglazed 9 3/4"x9 3/4"x5/4"
Unglazed - Cobalt 9 3/4"x9 3/4"x5/4"
Unglazed - Pool Blue 9 3/4"x9 3/4"x5/4"
SETLİ HAVUZ TUTAMAĞI - DIŞ KÖŞE I POOL HANDLE WITH SETS - EXTERNAL CORNER
17651124
17651122
17651125
Sırsız 24.5x24.5x1.5cm
Sırsız - Kobalt 24.5x24.5x1.5cm
Sırsız - Havuz Mavi 24.5x24.5x1.5cm
Unglazed 9 3/4"x9 3/4"x5/4"
Unglazed - Cobalt 9 3/4"x9 3/4"x5/4"
Unglazed - Pool Blue 9 3/4"x9 3/4"x5/4"
19
Pool ––––––– Special Parts for the Sides of the Pool
21
TIRTILLI KAYMAZ KAROLAR
RIBBED ANTI-SLIP FLOOR TILES
TIRTILLI KAYMAZ YER KAROSU I RIBBED ANTI-SLIP FLOOR TILE
17782904
17672904
17682104
17672104
Sırsız 12x20x0.8cm
Sırsız 12x24.5x0.8cm
Sırsız 12x20x1.5cm
Sırsız 12x24.5x1.5cm
Unglazed 4 3/4"x8"x3/8"
Unglazed 4 3/4"x9 3/4"x3/8"
Unglazed 4 3/4"x8"x5/8"
Unglazed 4 3/4"x9 3/4"x5/8"
17782902
17672902
Kobalt 12x20x0.8cm
Kobalt 12x24.5x0.8cm
Cobalt 4 3/4"x8"x3/8"
Cobalt 4 3/4"x9 3/4"x3/8"
17682905
17672905
Havuz Mavi 12x20x0.8cm
Havuz Mavi 12x24.5x0.8cm
Pool Blue 4 3/4"x8"x3/8"
Pool Blue 4 3/4"x9 3/4"x3/8"
17932104
1.5
Sırsız 12x49.5x1.5cm
Unglazed 4 3/4"x19 3/4"x5/8"
12
0.8
1.5
12
12
49.5
24.5
20
20
24.5
22
Havuz ––––––– Havuz Kenarı Özel Parçalar
PROFİLLİ HAVUZ TUTAMAKLARI - 2
PROFILED POOL HANDLES - 2
A
Su seviyesi
Water level
B
Profilli havuz tutamağı
Profiled pool handle
C
Tırtıllı karo
Ribbed tile
D
Antislip havuz çevresi
Anti-slip pool surrounding
E
Havuz içi karo
Pool interior tile
1.5
3.5
12
24.5
3.5
1.5
20
20
Profilli havuz tutamağı 2
Profilli tırtıllı karo
Profiled pool handle 2
Profiled ribbed tile
Pool ––––––– Special Parts for the Sides of the Pool
PROFİLLİ HAVUZ TUTAMAĞI 2
PROFİLLİ OLUKLU HAVUZ TUTAMAĞI 2
PROFILED POOL HANDLE 2
PROFILED GROOVED POOL HANDLE 2
23
17691602
17691605
17696602
17696605
Sırsız - Kobalt 24.5x20x3.5cm
Sırsız - Havuz Mavi 24.5x20x3.5cm
Sırsız - Kobalt 24.5x20x3.5cm
Sırsız - Havuz Mavi 24.5x20x3.5cm
Unglazed - Cobalt 9 3/4"x8"x1 3/8"
Unglazed - Pool Blue 9 3/4"x8"x1 3/8"
Unglazed - Cobalt 9 3/4"x8"x1 3/8"
Unglazed - Pool Blue 9 3/4"x8"x1 3/8"
PROFİLLİ HAVUZ TUTAMAĞI - İÇ KÖŞE
PROFİLLİ HAVUZ TUTAMAĞI - DIŞ KÖŞE
PROFILED POOL HANDLE - INTERNAL CORNER
PROFILED POOL HANDLE - EXTERNAL CORNER
17651612
17651615
17651622
17651625
Sırsız - Kobalt 24.5x24.5x3.5cm
Sırsız - Havuz Mavi 24.5x24.5x3.5cm
Sırsız - Kobalt 24.5x24.5x3.5cm
Sırsız - Havuz Mavi 24.5x24.5x3.5cm
Unglazed - Cobalt 9 3/4"x9 3/4"x1 3/8"
Unglazed - Pool Blue 9 3/4"x9 3/4"x1 3/8"
Unglazed - Cobalt 9 3/4"x9 3/4"x1 3/8"
Unglazed - Pool Blue 9 3/4"x9 3/4"x1 3/8"
PROFİLLİ TIRTILLI KARO 2 (AYAKLI)
PROFILED RIBBED TILES 2 (FOOTED)
17682609
Sırsız 12x20x3.5cm
Unglazed 4 3/4"x8"x1 3/8"
PROFİLLİ TIRTILLI KARO (AYAKLI) - İÇ KÖŞE
PROFİLLİ TIRTILLI KARO (AYAKLI) - DIŞ KÖŞE
PROFILED RIBBED TILES (FOOTED) - INTERNAL CORNER
PROFILED RIBBED TILES (FOOTED) - EXTERNAL CORNER
17732614
17732624
Sırsız 24.5x24.5x3.5cm
Sırsız 24.5x24.5x3.5cm
Unglazed 9 3/4"x9 3/4"x1 3/8"
Unglazed 9 3/4"x9 3/4"x1 3/8"
Çözüm ürünü / Solution product
Kendinden eğimli / Self inclined
Kesim kolaylığı / Easy-to-cut
En uygun derz için 5x5cm, 10x10cm, 10x20cm porselen kaplamalar ile uyumlu (tutamak 2)
Compatible with 2"x2", 4"x4", 4"x8" porcelain coatings for the most suitable joint (handle 2)
Standart profil genişliği / Standard profile width
24
Havuz ––––––– Havuz Kenarı Özel Parçalar
PROFİLLİ HAVUZ TUTAMAKLARI - 3
PROFILED POOL HANDLES - 3
A
Su seviyesi
Water level
B
Profilli havuz tutamağı
Profiled pool handle
C
Tırtıllı karo
Ribbed tile
D
Antislip havuz çevresi
Anti-slip pool surrounding
E
Havuz içi karo
Pool interior tile
1.5
3.5
12
24.5
3.5
1.5
24.5
24.5
Profilli havuz tutamağı 3
Profilli tırtıllı karo
Profiled pool handle 3
Profiled ribbed tile
Pool ––––––– Special Parts for the Sides of the Pool
PROFİLLİ HAVUZ TUTAMAĞI 3
PROFİLLİ OLUKLU HAVUZ TUTAMAĞI 3
PROFILED POOL HANDLE 3
PROFILED GROOVED POOL HANDLE 3
25
17731602
17731605
17736602
17736605
Sırsız - Kobalt 24.5x24.5x3.5cm
Sırsız - Havuz Mavi 24.5x24.5x3.5cm
Sırsız - Kobalt 24.5x24.5x3.5cm
Sırsız - Havuz Mavi 24.5x24.5x3.5cm
Unglazed - Cobalt 9 3/4"x9 3/4"x1 3/8"
Unglazed - Pool Blue 9 3/4"x9 3/4"x1 3/8"
Unglazed - Cobalt 9 3/4"x9 3/4"x1 3/8"
Unglazed - Pool Blue 9 3/4"x9 3/4"x1 3/8"
PROFİLLİ HAVUZ TUTAMAĞI - İÇ KÖŞE
PROFİLLİ HAVUZ TUTAMAĞI - DIŞ KÖŞE
PROFILED POOL HANDLE - INTERNAL CORNER
PROFILED POOL HANDLE - EXTERNAL CORNER
17651612
17651615
17651622
17651625
Sırsız - Kobalt 24.5x24.5x3.5cm
Sırsız - Havuz Mavi 24.5x24.5x3.5cm
Sırsız - Kobalt 24.5x24.5x3.5cm
Sırsız - Havuz Mavi 24.5x24.5x3.5cm
Unglazed - Cobalt 9 3/4"x9 3/4"x1 3/8"
Unglazed - Pool Blue 9 3/4"x9 3/4"x1 3/8"
Unglazed - Cobalt 9 3/4"x9 3/4"x1 3/8"
Unglazed - Pool Blue 9 3/4"x9 3/4"x1 3/8"
PROFİLLİ TIRTILLI KARO 3 (AYAKLI)
PROFILED RIBBED TILES 3 (FOOTED)
17672609
Sırsız 12x24.5x3.5cm
Unglazed 4 3/4"x9 3/4"x1 3/8"
PROFİLLİ TIRTILLI KARO (AYAKLI) - İÇ KÖŞE
PROFİLLİ TIRTILLI KARO (AYAKLI) - DIŞ KÖŞE
PROFILED RIBBED TILES (FOOTED) - INTERNAL CORNER
PROFILED RIBBED TILES (FOOTED) - EXTERNAL CORNER
17732614
17732624
Sırsız 24.5x24.5x3.5cm
Sırsız 24.5x24.5x3.5cm
Unglazed 9 3/4"x9 3/4"x1 3/8"
Unglazed 9 3/4"x9 3/4"x1 3/8"
Çözüm ürünü / Solution product
Kendinden eğimli / Self inclined
Kesim kolaylığı / Easy-to-cut
En uygun derz için 12x24.5cm porselen kaplamalar ile uyumlu (tutamak 3)
Compatible with 4 3/4"x9 3/4" porcelain coatings for the most suitable joint (handle 3)
Standart profil genişliği / Standard profile width
26
Havuz ––––––– Havuz Kenarı Özel Parçalar
Pool ––––––– Special Parts for the Sides of the Pool
27
FLEXI +4 SERİSİ
FLEXI +4 SERIES
Dünyada ilk
A first in the world
Çözümsüz hiçbir havuz kalmayacak! Bu hedefle
Finally - a solution for every pool! With this as our
sunduğumuz yeni seri ürünlerimiz, havuz dünyasına
goal, we created a new series of products that
teknik ve görsel açıdan kusursuz çözümler getiriyor.
bring both technical and visual solutions to the pool
Profesyonellerin karşılaşabilecekleri tüm sıkıntılar
world. Designed by anticipating all the difficulties
hesaplanarak tasarlanan havuz kenar detayları,
that professionals could face, these pool side details
en sıra dışı havuz projelerinde bile ihtiyaçlara
create attractive applications that meet requirements
cevap verebilen, teknik engelleri ortadan kaldıran
and remove technical obstacles - even in the most
estetik uygulamalar yaratabiliyor. Sadece
extraordinary pool projects. Offered exclusively by
Kalebodur tarafından sunulan yeni seri porselen
Kalebodur, this series of porcelain pool tiles is a
havuz kaplamaları, projeleri yepyeni avantajlarla
brand new solution for your projects.
buluşturuyor.
Products that offer flexible size and profile together.
Esnek ebat ve profilli özelliklerini bir arada sunan
ürünler.
Appropriate details for all sizes.
Her ölçü için uygun detaylar.
The ultimate solution for potential mold application
errors.
Olası kalıp uygulama hatalarına karşı kesin çözüm.
Creating the desired handrail size with the cuttability
Profil kısmının kesilebilirliği sayesinde istenen ölçüde
of the profile section.
havuz tutamakları.
Self inclined.
Kendinden eğimli.
More hygienic with real porcelain designed
Havuzlar için geliştirilmiş gerçek porselen ile daha
specifically for pools.
hijyenik.
Aesthetically impressive selections that also meet
Teknik açıdan işlevsel, estetik açıdan etkileyici
functional requirements.
seçenekler.
Easy application saves time and workmanship.
Kolay uygulama imkanı, zaman ve işçilikten tasarruf.
Tasarım çalışmalarındaki yardımları için Sn. Nazmi Erol'a teşekkür ederiz.
We would like to thank Mr. Nazmi Erol for his constributions to our design work.
28
Havuz ––––––– Havuz Kenarı Özel Parçalar
FLEXI +4 SERİSİ
FLEXI +4 SERIES
20 + 4
A
Su seviyesi
Water level
B
Esnek ebat profilli havuz tutamağı
Flexible sized profiled pool handle
C
Esnek ebat profilli tırtıllı karo
Flexible sized profiled ribbed tile
D
Antislip havuz çevresi
Anti-slip pool surrounding
E
Havuz içi karo
Pool interior tile
20
4
24.5
20 + 4
Pool ––––––– Special Parts for the Sides of the Pool
20 + 4 ESNEK EBAT PROFİLLİ HAVUZ TUTAMAĞI 3 I 20 + 4 FLEXIBLE SIZED PROFILED POOL HANDLE 3
15121604
15121602
15121605
Sırsız 20+4x24.5x3.5cm
Sırsız - Kobalt 20+4x24.5x3.5cm
Sırsız - Havuz Mavi 20+4x24.5x3.5cm
Unglazed 8+1 1/2"x9 3/4"x1 3/8"
Unglazed - Cobalt 8+1 1/2"x9 3/4"x1 3/8"
Unglazed - Pool Blue 8+1 1/2"x9 3/4"x1 3/8"
20 + 4 ESNEK EBAT OLUKLU PROFİLLİ HAVUZ TUTAMAĞI 3 I 20 + 4 GROOVED FLEXIBLE SIZED PROFILED POOL HANDLE 3
15126604
15126602
15126605
Sırsız 20+4x24.5x3.5cm
Sırsız - Kobalt 20+4x24.5x3.5cm
Sırsız - Havuz Mavi 20+4x24.5x3.5cm
Unglazed 8+1 1/2"x9 3/4"x1 3/8"
Unglazed - Cobalt 8+1 1/2"x9 3/4"x1 3/8"
Unglazed - Pool Blue 8+1 1/2"x9 3/4"x1 3/8"
ESNEK EBAT PROFİLLİ HAVUZ TUTAMAĞI 3 - İÇ KÖŞE I FLEXIBLE SIZED PROFILED POOL HANDLE 3 - INTERNAL CORNER
15111614
15111612
15111615
Sırsız 20x20cm
Sırsız - Kobalt 20x20cm
Sırsız - Havuz Mavi 20x20cm
Unglazed 8"x8"
Unglazed - Cobalt 8"x8"
Unglazed - Pool Blue 8"x8"
ESNEK EBAT PROFİLLİ HAVUZ TUTAMAĞI 3 - DIŞ KÖŞE I FLEXIBLE SIZED PROFILED POOL HANDLE 3 - EXTERNAL CORNER
15111624
15111622
15111625
Sırsız 20x20cm
Sırsız - Kobalt 20x20cm
Sırsız - Havuz Mavi 20x20cm
Unglazed 8"x8"
Unglazed - Cobalt 8"x8"
Unglazed - Pool Blue 8"x8"
20 - 24cm arasındaki değişken havuz kenar ölçüleri için çözüm ürünüdür.
Solution product for 20 - 24cm variable poo corners.
29
30
Havuz ––––––– Havuz Kenarı Özel Parçalar
FLEXI +4 SERİSİ
FLEXI +4 SERIES
25 + 4
A
Su seviyesi
Water level
B
Esnek ebat profilli havuz tutamağı
C
Esnek ebat profilli tırtıllı karo
D
Antislip havuz çevresi
E
Havuz içi karo
Flexible sized profiled pool handle
Flexible sized profiled ribbed tile
Anti-slip pool surrounding
Pool interior tile
25
4
24.5
25 + 4
Pool ––––––– Special Parts for the Sides of the Pool
25 + 4 ESNEK EBAT PROFİLLİ HAVUZ TUTAMAĞI 3 I 25 + 4 FLEXIBLE SIZED PROFILED POOL HANDLE 3
15321604
15321602
15321605
Sırsız 25+4x24.5x3.5cm
Sırsız - Kobalt 25+4x24.5x3.5cm
Sırsız - Havuz Mavi 25+4x24.5x3.5cm
Unglazed 10+1 1/2"x9 3/4"x1 3/8"
Unglazed - Cobalt 10+1 1/2"x9 3/4"x1 3/8"
Unglazed - Pool Blue 10+1 1/2"x9 3/4"x1 3/8"
25 + 4 ESNEK EBAT OLUKLU PROFİLLİ HAVUZ TUTAMAĞI 3 I 25 + 4 GROOVED FLEXIBLE SIZED PROFILED POOL HANDLE 3
15326604
15326602
15326605
Sırsız 25+4x24.5x3.5cm
Sırsız - Kobalt 25+4x24.5x3.5cm
Sırsız - Havuz Mavi 25+4x24.5x3.5cm
Unglazed 10+1 1/2"x9 3/4"x1 3/8"
Unglazed - Cobalt 10+1 1/2"x9 3/4"x1 3/8"
Unglazed - Pool Blue 10+1 1/2"x9 3/4"x1 3/8"
ESNEK EBAT PROFİLLİ HAVUZ TUTAMAĞI 3 - İÇ KÖŞE I FLEXIBLE SIZED PROFILED POOL HANDLE 3 - INTERNAL CORNER
15331614
15331612
15331615
Sırsız 25x25cm
Sırsız - Kobalt 25x25cm
Sırsız - Havuz Mavi 25x25cm
Unglazed 10"x10"
Unglazed - Cobalt 10"x10"
Unglazed - Pool Blue 10"x10"
ESNEK EBAT PROFİLLİ HAVUZ TUTAMAĞI 3 - DIŞ KÖŞE I FLEXIBLE SIZED PROFILED POOL HANDLE 3 - EXTERNAL CORNER
15331624
15331622
15331625
Sırsız 25x25cm
Sırsız - Kobalt 25x25cm
Sırsız - Havuz Mavi 25x25cm
Unglazed 10"x10"
Unglazed - Cobalt 10"x10"
Unglazed - Pool Blue 10"x10"
25 - 29cm arasındaki değişken havuz kenar ölçüleri için çözüm ürünüdür.
Solution product for 25 - 29cm variable pool corners.
31
32
Havuz ––––––– Havuz Kenarı Özel Parçalar
FLEXI +4 SERİSİ
FLEXI +4 SERIES
27.5 + 4
A
Su seviyesi
Water level
B
Esnek ebat profilli havuz tutamağı
Flexible sized profiled pool handle
C
Esnek ebat profilli tırtıllı karo
Flexible sized profiled ribbed tile
D
Antislip havuz çevresi
Anti-slip pool surrounding
E
Havuz içi karo
Pool interior tile
27.5
4
24.5
27.5 + 4
Pool ––––––– Special Parts for the Sides of the Pool
27.5 + 4 ESNEK EBAT PROFİLLİ HAVUZ TUTAMAĞI 3 I 27.5 + 4 FLEXIBLE SIZED PROFILED POOL HANDLE 3
15421604
15421602
15421605
Sırsız 27.5+4x24.5x3.5cm
Sırsız - Kobalt 27.5+4x24.5x3.5cm
Sırsız - Havuz Mavi 27.5+4x24.5x3.5cm
Unglazed 11+1 1/2"x9 3/4"x1 3/8"
Unglazed - Cobalt 11+1 1/2"x9 3/4"x1 3/8"
Unglazed - Pool Blue 11+1 1/2"x9 3/4"x1 3/8"
27.5 + 4 ESNEK EBAT OLUKLU PROFİLLİ HAVUZ TUTAMAĞI 3 I 27.5 + 4 GROOVED FLEXIBLE SIZED PROFILED POOL HANDLE 3
15426604
15426602
15426605
Sırsız 27.5+4x24.5x3.5cm
Sırsız - Kobalt 27.5+4x24.5x3.5cm
Sırsız - Havuz Mavi 27.5+4x24.5x3.5cm
Unglazed 11+1 1/2"x9 3/4"x1 3/8"
Unglazed - Cobalt 11+1 1/2"x9 3/4"x1 3/8"
Unglazed - Pool Blue 11+1 1/2"x9 3/4"x1 3/8"
ESNEK EBAT PROFİLLİ HAVUZ TUTAMAĞI 3 - İÇ KÖŞE I FLEXIBLE SIZED PROFILED POOL HANDLE 3 - INTERNAL CORNER
15431614
15431612
15431615
Sırsız 27.5x27.5cm
Sırsız - Kobalt 27.5x27.5cm
Sırsız - Havuz Mavi 27.5x27.5cm
Unglazed 11"x11"
Unglazed - Cobalt 11"x11"
Unglazed - Pool Blue 11"x11"
ESNEK EBAT PROFİLLİ HAVUZ TUTAMAĞI 3 - DIŞ KÖŞE I FLEXIBLE SIZED PROFILED POOL HANDLE 3 - EXTERNAL CORNER
15431624
15431622
15431625
Sırsız 27.5x27.5cm
Sırsız - Kobalt 27.5x27.5cm
Sırsız - Havuz Mavi 27.5x27.5cm
Unglazed 11"x11"
Unglazed - Cobalt 11"x11"
Unglazed - Pool Blue 11"x11"
27.5 - 31.5cm arasındaki değişken havuz kenar ölçüleri için çözüm ürünüdür.
Solution product for 27.5 - 31.5cm variable pool corners.
33
34
Havuz ––––––– Havuz Kenarı Özel Parçalar
FLEXI +4 SERİSİ
FLEXI +4 SERIES
30 + 4
A
Su seviyesi
Water level
B
Esnek ebat profilli havuz tutamağı
Flexible sized profiled pool handle
C
Esnek ebat profilli tırtıllı karo
Flexible sized profiled ribbed tile
D
Antislip havuz çevresi
Anti-slip pool surrounding
E
Havuz içi karo
Pool interior tile
30
4
24.5
30 + 4
Pool ––––––– Special Parts for the Sides of the Pool
30 + 4 ESNEK EBAT PROFİLLİ HAVUZ TUTAMAĞI 3 I 30 + 4 FLEXIBLE SIZED PROFILED POOL HANDLE 3
15521604
15521602
15521605
Sırsız 30+4x24.5x3.5cm
Sırsız - Kobalt 30+4x24.5x3.5cm
Sırsız - Havuz Mavi 30+4x24.5x3.5cm
Unglazed 12+1 1/2"x9 3/4"x1 3/8"
Unglazed - Cobalt 12+1 1/2"x9 3/4"x1 3/8"
Unglazed - Pool Blue 12+1 1/2"x9 3/4"x1 3/8"
30 + 4 ESNEK EBAT OLUKLU PROFİLLİ HAVUZ TUTAMAĞI 3 I 30 + 4 GROOVED FLEXIBLE SIZED PROFILED POOL HANDLE 3
15526604
15526602
15526605
Sırsız 30+4x24.5x3.5cm
Sırsız - Kobalt 30+4x24.5x3.5cm
Sırsız - Havuz Mavi 30+4x24.5x3.5cm
Unglazed 12+1 1/2"x9 3/4"x1 3/8"
Unglazed - Cobalt 12+1 1/2"x9 3/4"x1 3/8"
Unglazed - Pool Blue 12+1 1/2"x9 3/4"x1 3/8"
ESNEK EBAT PROFİLLİ HAVUZ TUTAMAĞI 3 - İÇ KÖŞE I FLEXIBLE SIZED PROFILED POOL HANDLE 3 - INTERNAL CORNER
15531614
15531612
15531615
Sırsız 30x30cm
Sırsız - Kobalt 30x30cm
Sırsız - Havuz Mavi 30x30cm
Unglazed 12"x12"
Unglazed - Cobalt 12"x12"
Unglazed - Pool Blue 12"x12"
ESNEK EBAT PROFİLLİ HAVUZ TUTAMAĞI 3 - DIŞ KÖŞE I FLEXIBLE SIZED PROFILED POOL HANDLE 3 - EXTERNAL CORNER
15531624
15531622
15531625
Sırsız 30x30cm
Sırsız - Kobalt 30x30cm
Sırsız - Havuz Mavi 30x30cm
Unglazed 12"x12"
Unglazed - Cobalt 12"x12"
Unglazed - Pool Blue 12"x12"
30 - 34cm arasındaki değişken havuz kenar ölçüleri için çözüm ürünüdür.
Solution product for 30 - 34cm variable pool corners.
35
36
Havuz ––––––– Havuz Kenarı Özel Parçalar
FLEXI +4 SERİSİ
FLEXI +4 SERIES
35 + 4
A
Su seviyesi
Water level
B
Esnek ebat profilli havuz tutamağı
Flexible sized profiled pool handle
C
Esnek ebat profilli tırtıllı karo
Flexible sized profiled ribbed tile
D
Antislip havuz çevresi
Anti-slip pool surrounding
E
Havuz içi karo
Pool interior tile
35
4
24.5
35 + 4
Pool ––––––– Special Parts for the Sides of the Pool
35 + 4 ESNEK EBAT PROFİLLİ HAVUZ TUTAMAĞI 3 I 35 + 4 FLEXIBLE SIZED PROFILED POOL HANDLE 3
15721604
15721602
15721605
Sırsız 35+4x24.5x3.5cm
Sırsız - Kobalt 35+4x24.5x3.5cm
Sırsız - Havuz Mavi 35+4x24.5x3.5cm
Unglazed 14+1 1/2"x9 3/4"x1 3/8"
Unglazed - Cobalt 14+1 1/2"x9 3/4"x1 3/8"
Unglazed - Pool Blue 14+1 1/2"x9 3/4"x1 3/8"
35 + 4 ESNEK EBAT OLUKLU PROFİLLİ HAVUZ TUTAMAĞI 3 I 35 + 4 GROOVED FLEXIBLE SIZED PROFILED POOL HANDLE 3
15726604
15726602
15726605
Sırsız 35+4x24.5x3.5cm
Sırsız - Kobalt 35+4x24.5x3.5cm
Sırsız - Havuz Mavi 35+4x24.5x3.5cm
Unglazed 14+1 1/2"x9 3/4"x1 3/8"
Unglazed - Cobalt 14+1 1/2"x9 3/4"x1 3/8"
Unglazed - Pool Blue 14+1 1/2"x9 3/4"x1 3/8"
ESNEK EBAT PROFİLLİ HAVUZ TUTAMAĞI 3 - İÇ KÖŞE I FLEXIBLE SIZED PROFILED POOL HANDLE 3 - INTERNAL CORNER
15731614
15731612
15731615
Sırsız 35x35cm
Sırsız - Kobalt 35x35cm
Sırsız - Havuz Mavi 35x35cm
Unglazed 14"x14"
Unglazed - Cobalt 14"x14"
Unglazed - Pool Blue 14"x14"
ESNEK EBAT PROFİLLİ HAVUZ TUTAMAĞI 3 - DIŞ KÖŞE I FLEXIBLE SIZED PROFILED POOL HANDLE 3 - EXTERNAL CORNER
15731624
15731622
15731625
Sırsız 35x35cm
Sırsız - Kobalt 35x35cm
Sırsız - Havuz Mavi 35x35cm
Unglazed 14"x14"
Unglazed - Cobalt 14x14"
Unglazed - Pool Blue 14"x14"
35 - 39cm arasındaki değişken havuz kenar ölçüleri için çözüm ürünüdür.
Solution product for 35 - 39cm variable pool corners.
37
38
Havuz ––––––– Havuz Kenarı Özel Parçalar
FLEXI +4 SERİSİ KAYMAZ KAROLAR
FLEXI +4 SERIES ANTI-SLIP TILES
A
Su seviyesi
Water level
B
Esnek ebat profilli havuz tutamağı
Flexible sized profiled pool handle
C
Çift taraflı esnek ebat profilli tırtıllı karo
D
Tek taraflı esnek ebat profilli tırtıllı karo
Double side flexible sized profiled ribbed tile
Single side flexible sized profiled ribbed tile
E
Antislip havuz çevresi
Anti-slip pool surrounding
F
Havuz içi karo
Pool interior tile
12
4
4
24.5
24.5
4
24.5
12 + 4
24.5 + 4
Tek taraflı / Single side
Çift taraflı / Double Side
Pool ––––––– Special Parts for the Sides of the Pool
ESNEK EBAT PROFİLLİ TIRTILLI KARO 3 (AYAKLI) I FLEXIBLE SIZED PROFILED RIBBED TILES 3 (FOOTED)
15341604
15331604
Sırsız Tek Taraflı 12+4x24.5x3.5cm
Sırsız Çift Taraflı 24+4x24.5x3.5cm
Unglazed Single Side 4+1 1/2"x9 3/4"x1 3/8"
Unglazed Double Side 8+1 1/2"x9 3/4"x1 3/8"
ESNEK EBAT PROFİLLİ TIRTILLI KARO İÇ - DIŞ KÖŞE I FLEXIBLE SIZED PROFILED RIBBED TILES INTERNAL - EXTERNAL CORNER
15341314
15341324
15131314
Sırsız Tek Taraflı İç Köşe
Sırsız Tek Taraflı Dış Köşe
* Sırsız Çift Taraflı İç - Dış Köşe
12+4x12x3.5cm
12+4x12x3.5cm
24+4x24x3.5cm
Unglazed Single Side Internal Corner
Unglazed Single Side External Corner
* Unglazed Double Side Internal - External Corner
4+1 1/2"x4"x1 3/8"
4+1 1/2"x4"x1 3/8"
8+1 1/2"x8"x1 3/8"
Esnek ebat profilli tutamak kenar detayı ve çift taşma kanallı havuzlar için özel çözüm.
Special solution for flexible sized handle with profile edge detail and pools with double overflow canals.
* Esnek ebat profilli çift taraflı tırtıllı karoların köşelerinde, iç ve dış dönüşlerde aynı ürün kullanılır.
* Same product is used for the corners on the internal and external curves of the flexible sized double side ribbed tiles.
39
40
Havuz ––––––– Merdiven Kenarı Özel Parçalar
PAHLI MERDİVEN KAYMAZLARI
BEVELED LADDER ANTI-SLIP
PAHLI MERDİVEN KAYMAZI I BEVELED LADDER ANTI-SLIP
17982109
17972119
17972129
Tamamı Havuz Mavi - Kenarı Kobalt
Tamamı Havuz Mavi - Kenarı Kobalt İç Köşe
Tamamı Havuz Mavi - Kenarı Kobalt Dış Köşe
12x24.5x0.8cm
12x12x0.8cm
12x12x0.8cm
Completely Pool Blue - Cobalt Edge
Completely Pool Blue - Cobalt Edge Internal Corner
Completely Pool Blue - Cobalt Edge External Corner
4 3/4"x9 3/4"x3/8"
4 3/4"x4 3/4"x3/8"
4 3/4"x4 3/4"x3/8"
17992102
17982112
17982122
Kenarı Kobalt Sırlı
Kenarı Kobalt Sırlı İç Köşe
Kenarı Kobalt Sırlı Dış Köşe
12x24.5x0.8cm
12x12x0.8cm
12x12x0.8cm
Cobalt Glazed on the Edge
Cobalt Glazed on the Edge Internal Corner
Cobalt Glazed on the Edge External Corner
4 3/4"x9 3/4"x3/8"
4 3/4"x4 3/4"x3/8"
4 3/4"x4 3/4"x3/8"
17992105
17982115
17982125
Kenarı Havuz Mavi Sırlı
Kenarı Havuz Mavi Sırlı İç Köşe
Kenarı Havuz Mavi Sırlı Dış Köşe
12x24.5x0.8cm
12x12x0.8cm
12x12x0.8cm
Pool Blue Glazed on the Edge
Pool Blue Glazed on the Edge Internal Corner
Pool Blue Glazed on the Edge External Corner
4 3/4"x9 3/4"x3/8"
4 3/4"x4 3/4"x3/8"
4 3/4"x4 3/4"x3/8"
0.8
12
0.8
0.8
12
12
24.5
12
12
Pool ––––––– Ladder Side Special Parts
41
PAHLI MERDİVEN KAYMAZI I BEVELED LADDER ANTI-SLIP
17982102
17972112
17972122
Tamamı Kobalt Sırlı
Tamamı Kobalt Sırlı İç Köşe
Tamamı Kobalt Dış Köşe
12x24.5x0.8cm
12x12x0.8cm
12x12x0.8cm
Completely Cobalt Glazed
Completely Cobalt Glazed Internal Corner
Completely Cobalt Glazed External Corner
4 3/4"x9 3/4"x3/8"
4 3/4"x4 3/4"x3/8"
4 3/4"x4 3/4"x3/8"
17982105
17972115
17972125
Tamamı Havuz Mavi Sırlı
Tamamı Havuz Mavi Sırlı İç Köşe
Tamamı Havuz Mavi Sırlı Dış Köşe
12x24.5x0.8cm
12x12x0.8cm
12x12x0.8cm
Completely Pool Blue Glazed
Completely Pool Blue Glazed Internal Corner
Completely Pool Blue Glazed External Corner
4 3/4"x9 3/4"x3/8"
4 3/4"x4 3/4"x3/8"
4 3/4"x4 3/4"x3/8"
17982104
17972114
17972124
Sırsız 12x24.5x0.8cm
Sırsız İç Köşe 12x12x0.8cm
Sırsız Dış Köşe 12x12x0.8cm
Unglazed 4 3/4"x9 3/4"x3/8"
Unglazed Internal Corner 4 3/4"x4 3/4"x3/8"
Unglazed External Corner 4 3/4"x4 3/4"x3/8"
44
Havuz ––––––– Havuz Kenarı Pötikare Özel Parçalar
PÖTİKARE OLİMPİK HAVUZ
TUTAMAKLARI
PETIT CARRE OLYMPIC POOL
HANDLES
A
Su seviyesi
Water level
B
Pötikare olimpik havuz tutamağı
Petit carre olympic pool handle
C
Pötikare profilli kaymaz karo
Petit carre profiled anti-slip tile
D
Yağmur kanalı
Rain channel
E
Antislip havuz çevresi
Anti-slip pool surrounding
F
Havuz içi karo
Pool interior tile
2
2
24.5
24.5
12
2
24.5
24.5
24.5
Pötikare olimpik havuz tutamağı
Pötikare olimpik havuz tutamağı - iç köşe
Pötikare olimpik havuz tutamağı - dış köşe
Petit carre olympic pool handle
Petit carre olympic pool handle - internal corner
Petit carre pool handle - external corner
Pool ––––––– Special Petit Carre Parts for the Sides of the Pool
PÖTİKARE OLİMPİK HAVUZ TUTAMAĞI I PETIT CARRE OLYMPIC POOL HANDLE
18041302
18041305
Sırsız - Kobalt 12x24.5x2cm
Sırsız - Havuz Mavi 12x24.5x2cm
Unglazed - Cobalt 4 3/4"x9 3/4"x3/4"
Unglazed - Pool Blue 4 3/4"x9 3/4"x3/4"
PÖTİKARE OLUKLU OLİMPİK HAVUZ TUTAMAĞI I PETIT CARRE GROOVED OLYMPIC POOL HANDLE
18046302
18046305
Sırsız - Kobalt 12x24.5x2cm
Sırsız - Havuz Mavi 12x24.5x2cm
Unglazed - Cobalt 4 3/4"x9 3/4"x3/4"
Unglazed - Pool Blue 4 3/4"x9 3/4"x3/4"
PÖTİKARE OLİMPİK HAVUZ TUTAMAĞI - İÇ KÖŞE I PETIT CARRE OLYMPIC POOL HANDLE - INTERNAL CORNER
18041312
18041315
Sırsız - Kobalt 24.5x24.5x2cm
Sırsız - Havuz Mavi 24.5x24.5x2cm
Unglazed - Cobalt 9 3/4"x9 3/4"x3/4"
Unglazed - Pool Blue 9 3/4"x9 3/4"x3/4"
PÖTİKARE OLİMPİK HAVUZ TUTAMAĞI - DIŞ KÖŞE I PETIT CARRE OLYMPIC POOL HANDLE - EXTERNAL CORNER
18041322
18041325
Sırsız - Kobalt 24.5x24.5x2cm
Sırsız - Havuz Mavi 24.5x24.5x2cm
Unglazed - Cobalt 9 3/4"x9 3/4"x3/4"
Unglazed - Pool Blue 9 3/4"x9 3/4"x3/4"
45
46
Havuz ––––––– Havuz Kenarı Pötikare Özel Parçalar
PÖTİKARE EĞİMLİ
HAVUZ TUTAMAKLARI - 3
PETIT CARRE
POOL HANDLES - 3
A
Su seviyesi
Water level
B
Pötikare eğimli havuz tutamağı
Petit carre pool handle
C
Pötikare profilli kaymaz karo
Petit carre profiled anti-slip tile
D
Yağmur kanalı
Rain channel
E
Antislip havuz çevresi
Anti-slip pool surrounding
F
Havuz içi karo
Pool interior tile
2.8
2.8
24.5
24.5
2.8
24.5
24.5
24.5
Pötikare havuz tutamağı 3
Pötikare havuz tutamağı - iç köşe
Pötikare havuz tutamağı - dış köşe
Petit carre pool handle 3
Petit carre pool handle - internal corner
Petit carre pool handle - external corner
20
Pool ––––––– Special Petit Carre Parts for the Sides of the Pool
PÖTİKARE EĞİMLİ HAVUZ TUTAMAĞI 3 I PETIT CARRE POOL HANDLE 3
18131302
18131305
Sırsız - Kobalt 24.5x24.5x2.8cm
Sırsız - Havuz Mavi 24.5x24.5x2.8cm
Unglazed - Cobalt 9 3/4"x9 3/4"x1"
Unglazed - Pool Blue 9 3/4"x9 3/4"x1"
PÖTİKARE EĞİMLİ OLUKLU HAVUZ TUTAMAĞI 3 I PETIT CARRE GROOVED POOL HANDLE 3
18136302
18136305
Sırsız - Kobalt 24.5x24.5x2.8cm
Sırsız - Havuz Mavi 24.5x24.5x2.8cm
Unglazed - Cobalt 9 3/4"x9 3/4"x1"
Unglazed - Pool Blue 9 3/4"x9 3/4"x1"
PÖTİKARE EĞİMLİ HAVUZ TUTAMAĞI 3 - İÇ KÖŞE I PETIT CARRE POOL HANDLE 3 - INTERNAL CORNER
18191312
18191315
Sırsız - Kobalt 24.5x24.5x2.8cm
Sırsız - Havuz Mavi 24.5x24.5x2.8cm
Unglazed - Cobalt 9 3/4"x9 3/4"x1"
Unglazed - Pool Blue 9 3/4"x9 3/4"x1"
PÖTİKARE EĞİMLİ HAVUZ TUTAMAĞI 3 - DIŞ KÖŞE I PETIT CARRE POOL HANDLE 3 - EXTERNAL CORNER
18191322
18191325
Sırsız - Kobalt 24.5x24.5x2.8cm
Sırsız - Havuz Mavi 24.5x24.5x2.8cm
Unglazed - Cobalt 9 3/4"x9 3/4"x1"
Unglazed - Pool Blue 9 3/4"x9 3/4"x1"
2 ürün yerine tek ürün / Single product instead of 2
Kendinden eğimli / Self inclined
47
48
Havuz ––––––– Havuz Kenarı Pötikare Özel Parçalar
PÖTİKARE ESNEK EBAT EĞİMLİ
HAVUZ TUTAMAKLARI
PETIT CARRE FLEXIBLE SIZED
POOL HANDLES
A
Su seviyesi
Water level
B
Pötikare esnek ebat havuz tutamağı
Petit carre flexible sized pool handle
C
Pötikare profilli kaymaz karo
Petit carre profiled anti-slip tile
D
Antislip havuz çevresi
Anti-slip pool surrounding
E
Havuz içi karo
Pool interior tile
4.5
37
24.5
Pötikare esnek ebat havuz tutamağı 3
Petit carre flexible sized pool handle 3
Pool ––––––– Special Petit Carre Parts for the Sides of the Pool
49
PÖTİKARE ESNEK EBAT EĞİMLİ HAVUZ TUTAMAĞI 3
PÖTİKARE ESNEK EBAT EĞİMLİ OLUKLU HAVUZ TUTAMAĞI 3
PETIT CARRE FLEXIBLE SIZED POOL HANDLE 3
PETIT CARRE FLEXIBLE SIZED GROOVED POOL HANDLE 3
18131002
18131005
18136002
18136005
Sırsız - Kobalt 37x24.5x4.5cm
Sırsız - Havuz Mavi 37x24.5x4.5cm
Sırsız - Kobalt 37x24.5x4.5cm
Sırsız - Havuz Mavi 37x24.5x4.5cm
Unglazed - Cobalt 14 3/4"x9 3/4"x1 3/4"
Unglazed - Pool Blue 14 3/4"x9 3/4"x1 3/4"
Unglazed - Cobalt 14 3/4"x9 3/4"x1 3/4"
Unglazed - Pool Blue 14 3/4"x9 3/4"x1 3/4"
PÖTİKARE ESNEK EBAT EĞİMLİ HAVUZ TUTAMAĞI 3 İÇ KÖŞE I PETIT CARRE FLEXIBLE SIZED POOL HANDLE 3 INTERNAL CORNER
18141012
18141015
Sırsız - Kobalt 37x37x4.5cm
Sırsız - Havuz Mavi 37x37x4.5cm
Unglazed - Cobalt 14 3/4"x14 3/4"x1 3/4"
Unglazed - Pool Blue 14 3/4"x14 3/4"x1 3/4"
PÖTİKARE ESNEK EBAT EĞİMLİ HAVUZ TUTAMAĞI 3 DIŞ KÖŞE I PETIT CARRE FLEXIBLE SIZED POOL HANDLE 3 EXTERNAL CORNER
18141022
18141025
Sırsız - Kobalt 37x37x4.5cm
Sırsız - Havuz Mavi 37x37x4.5cm
Unglazed - Cobalt 14 3/4"x14 3/4"x1 3/4"
Unglazed - Pool Blue 14 3/4"x14 3/4"x1 3/4"
Çözüm ürünü / Solution product
Kendinden eğimli / Self inclined
Kesim kolaylığı / Easy-to-cut
Olimpik havuzlar için tek ürün / Single product for olympic pools
En uygun derz için 5x5cm, 10x10cm, 10x20cm porselen kaplamalar ile uyumlu (tutamak 2)
Compatible with 2"x2", 4"x4", 4"x8" porcelain coatings for the most suitable joint (handle 2)
50
Havuz ––––––– Havuz Kenarı Pötikare Özel Parçalar
PÖTİKARE PROFİLLİ HAVUZ
TUTAMAKLARI - 3
PETIT CARRE PROFILED POOL
HANDLES - 3
A
Su seviyesi
Water level
B
Pötikare profilli havuz tutamağı
Petit carre profiled pool handle
C
Pötikare profilli kaymaz karo
Petit carre profiled anti-slip tile
D
Antislip havuz çevresi
Anti-slip pool surrounding
E
Havuz içi karo
Pool interior tile
2.8
24.5
12
3.5
1.5
24.5
24.5
Pötikare profilli havuz tutamağı 3
Pötikare profilli kaymaz karo
Petit carre profiled pool handle 3
Petit carre profiled anti-slip tile
Pool ––––––– Special Petit Carre Parts for the Sides of the Pool
51
PÖTİKARE PROFİLLİ HAVUZ TUTAMAĞI 3
PÖTİKARE PROFİLLİ OLUKLU HAVUZ TUTAMAĞI 3
PETIT CARRE PROFILED POOL HANDLE 3
PETIT CARRE PROFILED GROOVED POOL HANDLE 3
18151902
18151905
18156902
18156905
Sırsız - Kobalt 24.5x24.5x3.5cm
Sırsız - Havuz Mavi 24.5x24.5x3.5cm
Sırsız - Kobalt 24.5x24.5x3.5cm
Sırsız - Havuz Mavi 24.5x24.5x3.5cm
Unglazed - Cobalt 9 3/4"x9 3/4"x1 3/8"
Unglazed - Pool Blue 9 3/4"x9 3/4"x1 3/8"
Unglazed - Cobalt 9 3/4"x9 3/4"x1 3/8"
Unglazed - Pool Blue 9 3/4"x9 3/4"x1 3/8"
PÖTİKARE PROFİLLİ HAVUZ TUTAMAĞI - İÇ KÖŞE
PÖTİKARE PROFİLLİ HAVUZ TUTAMAĞI - DIŞ KÖŞE
PETIT CARRE PROFILED POOL HANDLE - INTERNAL CORNER
PETIT CARRE PROFILED POOL HANDLE - EXTERNAL CORNER
18151912
18151915
18151922
18151925
Sırsız - Kobalt 24.5x24.5x3.5cm
Sırsız - Havuz Mavi 24.5x24.5x3.5cm
Sırsız - Kobalt 24.5x24.5x3.5cm
Sırsız - Havuz Mavi 24.5x24.5x3.5cm
Unglazed - Cobalt 9 3/4"x9 3/4"x1 3/8"
Unglazed - Pool Blue 9 3/4"x9 3/4"x1 3/8"
Unglazed - Cobalt 9 3/4"x9 3/4"x1 3/8"
Unglazed - Pool Blue 9 3/4"x9 3/4"x1 3/8"
PÖTİKARE PROFİLLİ KAYMAZ KARO 3
PETIT CARRE PROFILED ANTI-SLIP TILES 3
18051904
Sırsız 12x24.5x3.5cm
Unglazed 4 3/4"x9 3/4"x1 3/8"
PÖTİKARE PROFİLLİ KAYMAZ KARO - İÇ KÖŞE
PÖTİKARE PROFİLLİ KAYMAZ KARO - DIŞ KÖŞE
PETIT CARRE PROFILED ANTI-SLIP TILES - INTERNAL CORNER
PETIT CARRE PROFILED ANTI-SLIP TILES - EXTERNAL CORNER
18051914
18051924
Sırsız 24.5x24.5x3.5cm
Sırsız 24.5x24.5x3.5cm
Unglazed 9 3/4"x9 3/4"x1 3/8"
Unglazed 9 3/4"x9 3/4"x1 3/8"
Kendinden eğimli / Self inclined
En uygun derz için 12x24.5cm porselen kaplamalar ile uyumlu (tutamak 3)
Compatible with 4 3/4"x9 3/4" porcelain coatings for the most suitable joint (handle 3)
Standart profil genişliği / Standard profile width
52
Havuz ––––––– Havuz Kenarı Pötikare Özel Parçalar
PÖTİKARE KAYMAZ
YER KAROLARI
PETIT CARRE ANTI-SLIP
POOL TILES
PÖTİKARE YER KAROSU I PETIT CARRE FLOOR TILE
18072904
18072902
18072905
Sırsız 12x24.5x0.8cm
Kobalt 12x24.5x0.8cm
Havuz Mavi 12x24.5x0.8cm
Unglazed 4 3/4"x9 3/4"x3/8"
Cobalt 4 3/4"x9 3/4"x3/8"
Pool Blue 4 3/4"x9 3/4"x3/8"
0.8
12
24.5
Pool ––––––– Ladder Side Petit Carre Special Parts
53
PÖTİKARE PAHLI MERDİVEN
KAYMAZLARI
PETIT CARRE BEVELED
LADDER ANTI-SLIP
PÖTİKARE PAHLI MERDİVEN KAYMAZI I PETIT CARRE BEVELED LADDER ANTI-SLIP
18082109
18072119
18072129
Tamamı Havuz Mavi - Kenarı Kobalt
Tamamı Havuz Mavi - Kenarı Kobalt İç Köşe
Tamamı Havuz Mavi - Kenarı Kobalt Dış Köşe
12x24.5x0.8cm
12x12x0.8cm
12x12x0.8cm
Completely Pool Blue - Cobalt Edge
Completely Pool Blue - Cobalt Edge Internal Corner
Completely Pool Blue - Cobalt Edge External Corner
4 3/4"x9 3/4"x3/8"
4 3/4"x4 3/4"x3/8"
4 3/4"x4 3/4"x3/8"
18092102
18082112
18082122
Kenarı Kobalt Sırlı
Kenarı Kobalt Sırlı İç Köşe
Kenarı Kobalt Sırlı Dış Köşe
12x24.5x0.8cm
12x12x0.8cm
12x12x0.8cm
Cobalt Glazed on the Edge
Cobalt Glazed on the Edge Internal Corner
Cobalt Glazed on the Edge External Corner
4 3/4"x9 3/4"x3/8"
4 3/4"x4 3/4"x3/8"
4 3/4"x4 3/4"x3/8"
18092105
18082115
18082125
Kenarı Havuz Mavi Sırlı
Kenarı Havuz Mavi Sırlı İç Köşe
Kenarı Havuz Mavi Sırlı Dış Köşe
12x24.5x0.8cm
12x12x0.8cm
12x12x0.8cm
Pool Blue Glazed on the Edge
Pool Blue Glazed on the Edge Internal Corner
Pool Blue Glazed on the Edge External Corner
4 3/4"x9 3/4"x3/8"
4 3/4"x4 3/4"x3/8"
4 3/4"x4 3/4"x3/8"
0.8
12
0.8
0.8
12
12
24.5
12
12
56
Havuz ––––––– Yağmur Kanalları
YAĞMUR KANALLARI
RAIN CHANNELS
A
Su seviyesi
Water level
B
Havuz tutamağı
Pool handle
C
Tırtıllı karo
Ribbed tile
D
Yağmur kanalı
Rain channel
E
Antislip havuz çevresi
Anti-slip pool surrounding
F
Havuz içi karo
Pool interior tile
A
Antislip havuz çevresi
B
Yağmur kanalı
Anti-slip pool surrounding
Rain channel
C
Duvar
Wall
Pool ––––––– Rain Channels
57
YAĞMUR KANALLARI I RAIN CHANNELS
17532704
17533704
17734704
Sırsız 15x24.5x3cm
Sırsız Delikli 15x24.5x3cm
Sırsız Köşe 24.5x24.5x3cm
Unglazed 6"x9 3/4"x1 1/4"
Unglazed Perforated 6"x9 3/4"x1 1/4"
Unglazed Corner 9 3/4"x9 3/4"x1 1/4"
58
Havuz ––––––– İçbükey / Dışbükey ve Duş Çözümleri
İÇBÜKEY / DIŞBÜKEY
VE DUŞ ÇÖZÜMLERİ
CONCAVE / CONVEX AND
SHOWER SOLUTIONS
Havuz köşe dönüş parçaları
Pool corner curve parts
Duş çözümleri - köşe dönüş parçaları
Shower solutions - corner curve parts
Pool ––––––– Concave / Convex and Shower Solutions
59
İÇ BÜKEY - DIŞ BÜKEY I CONCAVE - CONVEX
29074253
29074703
29074503
29074303
Dışbükey Yer Birleştirme Havuz Mavi
Dışbükey Yer Birleştirme
Dışbükey Yer Birleştirme Köşe
Dışbükey Dönüş Parçası
3x20cm
Havuz Mavi 3x24.5cm
Havuz Mavi 3x3cm
Havuz Mavi 3x3cm
Convex Joining Part Pool Blue
Convex Joining Part
Convex Joining Part Corner
Convex Curve Part
1 1/4"x8"
Pool Blue 1 1/4"x9 3/4"
Pool Blue 1 1/4"x1 1/4"
Pool Blue 1 1/4"x1 1/4"
29074255
29074705
29074505
29074305
Dışbükey Yer Birleştirme
Dışbükey Yer Birleştirme
Dışbükey Yer Birleştirme Köşe
Dışbükey Dönüş Parçası
Kobalt 3x20cm
Kobalt 3x24.5cm
Kobalt 3x3cm
Kobalt 3x3cm
Convex Joining Part
Convex Joining Part
Convex Joining Part Corner
Convex Curve Part
Cobalt 1 1/4"x8"
Cobalt 1 1/4"x9 3/4"
Cobalt 1 1/4"x1 1/4"
Cobalt 1 1/4"x1 1/4"
29074203
29074653
29074453
29074353
İçbükey Yer Birleştirme
İçbükey Yer Birleştirme
İçbükey Yer Birleştirme Köşe
İçbükey Dönüş Parçası
Havuz Mavi 3x20cm
Havuz Mavi 3x24.5cm
Havuz Mavi 3x3cm
Havuz Mavi 3x3cm
Concave Joining Part
Concave Joining Part
Concave Joining Part Corner
Concave Curve Part
Pool Blue 1 1/4"x8"
Pool Blue 1 1/4"x9 3/4"
Pool Blue 1 1/4"x1 1/4"
Pool Blue 1 1/4"x1 1/4"
29074205
29074655
29074455
29074355
İçbükey Yer Birleştirme
İçbükey Yer Birleştirme
İçbükey Yer Birleştirme Köşe
İçbükey Dönüş Parçası
Kobalt 3x20cm
Kobalt 3x24.5cm
Kobalt 3x3cm
Kobalt 3x3cm
Concave Joining Part
Concave Joining Part
Concave Joining Part Corner
Concave Curve Part
Cobalt 1 1/4"x8"
Cobalt 1 1/4"x9 3/4"
Cobalt 1 1/4"x1 1/4"
Cobalt 1 1/4"x1 1/4"
60
Havuz ––––––– İçbükey / Dışbükey ve Duş Çözümleri
DUŞ ÇÖZÜMLERİ I SHOWER SOLUTIONS
29071153
29071151
29071103
29071101
Dış Kenar Dönüş Parçası
Dış Kenar Dönüş Parçası
İç Kenar Dönüş Parçası
İç Kenar Dönüş Parçası
Havuz Mavi 3x10cm
Buz Beyazı 3x10cm
Havuz Mavi 3x10cm
Buz Beyazı 3x10cm
External Edge Angular Profile
External Edge Angular Profile
Internal Edge Angular Profile
Internal Edge Angular Profile
Pool Blue 1 1/4"x4"
Ice White 1 1/4"x4"
Pool Blue 1 1/4"x4"
Ice White 1 1/4"x4"
29071053
29071051
29071003
29071001
Dış Kenar Alt Dönüş Parçası
Dış Kenar Alt Dönüş Parçası
İç Kenar Alt Dönüş Parçası
İç Kenar Alt Dönüş Parçası
Havuz Mavi 3x10cm
Buz Beyazı 3x10cm
Havuz Mavi 3x10cm
Buz Beyazı 3x10cm
External Edge Bottom Profile
External Edge Bottom Profile
Internal Edge Bottom Profile
Internal Edge Bottom Profile
Pool Blue 1 1/4"x4"
Ice White 1 1/4"x4"
Pool Blue 1 1/4"x4"
Ice White 1 1/4"x4"
29070553
29070551
29070603
29070601
Duş Kenar Parçası Antislip
Duş Kenar Parçası Antislip
Duş Köşe Parçası Antislip
Duş Köşe Parçası Antislip
Havuz Mavi 10x10cm
Buz Beyazı 10x10cm
Havuz Mavi 10x10cm
Buz Beyazı 10x10cm
Shower Edge Piece Anti-slip
Shower Edge Piece Anti-slip
Shower Corner Piece Anti-slip
Shower Corner Piece Anti-slip
Pool Blue 4"x4"
Ice White 4"x4"
Pool Blue 4"x4"
Ice White 4"x4"
29071403
29071401
Kenar Dönüş Parçası
Kenar Dönüş Parçası
Havuz Mavi 10x10cm
Buz Beyazı 10x10cm
Edge Profile
Edge Profile
Pool Blue 4"x4"
Ice White 4"x4"
62
Havuz ––––––– Havuz İçi Porselen Zemin ve Duvar Karoları
Pool ––––––– Pool Interior Floor and Wall Porcelain Tiles
HAVUZ İÇİ PORSELEN ZEMİN
VE DUVAR KAROLARI
POOL INTERIOR FLOOR AND
WALL PORCELAIN TILES
63
64
Havuz ––––––– Havuz İçi Porselen Zemin ve Duvar Karoları
RAINBOW PLUS PORSELEN PARLAK YER VE DUVAR KAROLARI I RAINBOW PLUS PORCELAIN GLOSSY FLOOR AND WALL TILES
PMP-7270 / PMP-270
PMP-7218 / PMP-218
PMP-7227 / PMP-227
Buz Beyazı Parlak Fileli 5x5cm / 10x10cm
Havuz Mavi Parlak Fileli 5x5cm / 10x10cm
Kobalt Parlak Fileli 5x5cm / 10x10cm
Ice White Glossy On Net 2"x2" / 4"x4"
Pool Blue Glossy On Net 2"x2" / 4"x4"
Cobalt Glossy On Net 2"x2" / 4"x4"
RAINBOW PLUS PORSELEN MAT YER VE DUVAR KAROLARI I RAINBOW PLUS PORCELAIN MATTE FLOOR AND WALL TILES
PMA-7270 / PMA-270
PMA-7218 / PMA-218
PMA-7227 / PMA-227
Buz Beyazı Mat Fileli 5x5cm / 10x10cm
Havuz Mavi Mat Fileli 5x5cm / 10x10cm
Kobalt Mat Fileli 5x5cm / 10x10cm
Ice White Matte On Net 2"x2" / 4"x4"
Pool Blue Matte On Net 2"x2" / 4"x4"
Cobalt Matte On Net 2"x2" / 4"x4"
PMA-7222 / PMA-222
PMA-7223 / PMA-223
Gök Mavi Mat Fileli 5x5cm / 10x10cm
Derin Mavi Mat Fileli 5x5cm / 10x10cm
Sky Blue Matte On Net 2"x2" / 4"x4"
Deep Blue Matte On Net 2"x2" / 4"x4"
RAINBOW PLUS PORSELEN ANTİSLİP YER VE DUVAR KAROLARI I RAINBOW PLUS PORCELAIN ANTI-SLIP FLOOR AND WALL TILES
PMS-7270 / PMS-270
PMS-7218 / PMS-218
PMS-7227 / PMS-227
Buz Beyazı Antislip Fileli 5x5cm / 10x10cm
Havuz Mavi Antislip Fileli 5x5cm / 10x10cm
Kobalt Antislip Fileli 5x5cm / 10x10cm
Ice White Anti-slip On Net 2"x2" / 4"x4"
Pool Blue Anti-slip On Net 2"x2" / 4"x4"
Cobalt Anti-slip On Net 2"x2" / 4"x4"
Pool ––––––– Pool Interior Floor and Wall Porcelain Tiles
RAINBOW PLUS PORSELEN PARLAK YER VE DUVAR KAROLARI I RAINBOW PLUS PORCELAIN GLOSSY FLOOR AND WALL TILES
GS-P2270 M
GS-P2218 M
GS-P2227 M
Buz Beyazı Parlak 10x20cm
Havuz Mavi Parlak 10x20cm
Kobalt Parlak 10x20cm
Ice White Glossy 4"x8"
Pool Blue Glossy 4"x8"
Cobalt Glossy 4"x8"
GS-P9270
GS-P9218
GS-P9227
Buz Beyazı Parlak 12x24.5cm
Havuz Mavi Parlak 12x24.5cm
Kobalt Parlak 12x24.5cm
Ice White Glossy 4 3/4"x9 3/4"
Pool Blue Glossy 4 3/4"x9 3/4"
Cobalt Glossy 4 3/4"x9 3/4"
RAINBOW PLUS PORSELEN MAT YER VE DUVAR KAROLARI I RAINBOW PLUS PORCELAIN MATTE FLOOR AND WALL TILES
GS-A2270 M
GS-A2218 M
GS-A2227 M
Buz Beyazı Mat 10x20cm
Havuz Mavi Mat 10x20cm
Kobalt Mat 10x20cm
Ice White Matte 4"x8"
Pool Blue Matte 4"x8"
Cobalt Matte 4"x8"
RAINBOW PLUS PORSELEN ANTİSLİP YER VE DUVAR KAROLARI I RAINBOW PLUS PORCELAIN ANTI-SLIP FLOOR AND WALL TILES
GAS-P2218 M
GAS-P2227 M
Havuz Mavi Antislip 10x20cm
Kobalt Antislip 10x20cm
Pool Blue Anti-slip 4"x8"
Cobalt Anti-slip 4"x8"
GAS-A9270
GAS-A9218
GAS-A9227
Buz Beyazı Antislip 12x24.5cm
Havuz Mavi Antislip 12x24.5cm
Kobalt Antislip 12x24.5cm
Ice White Anti-slip 4 3/4"x9 3/4"
Pool Blue Anti-slip 4 3/4"x9 3/4"
Cobalt Anti-slip 4 3/4"x9 3/4"
65
66
Havuz ––––––– Havuz İçi Porselen Zemin ve Duvar Karoları
COLOR FUSION SERİSİ I COLOR FUSION SERIES
PFP-7405
PFP-7406
Mavi Parlak Fileli 5x5cm
Saks Mavi Parlak Fileli 5x5cm
Blue Glossy On Net 2"x2"
Saxe Blue Glossy On Net 2"x2"
PFP-7400
Yeşil Parlak Fileli 5x5cm
Green Glossy On Net 2"x2"
Pool ––––––– Pool Interior Floor and Wall Porcelain Tiles
67
PORSELEN KARO ÜZERİ RAKAM, YAZI VE OKLAR I PORCELAIN NUMBERS, INSCRIPTIONS AND DIRECTION ARROWS ON TILES
DK-A9001
DK-A9002
DK-A9003
DK-A9004
Beyaz - Kobalt Ok 12x24.5cm
Havuz Mavi - Kobalt Ok 12x24.5cm
Beyaz - Havuz Mavi Ok 12x24.5cm
Havuz Mavi Rakam 12x24.5cm
White - Cobalt Arrow 4 3/4"x9 3/4"
Pool Blue - Cobalt Arrow 4 3/4"x9 3/4"
White - Pool Blue Arrow 4 3/4"x9 3/4"
Pool Blue Number 4 3/4"x9 3/4"
DK-A9005
Havuz Mavi Yazı 12x24.5cm
Pool Blue Inscription 4 3/4"x9 3/4"
68
Havuz ––––––– Havuz İçi Desenler
HAVUZ İÇİ DESENLER
POOL INTERIOR PATTERNS
Pool ––––––– Pool Interior Patterns
69
DESENLER I PATTERNS
20362001
20362002
Tekli Yunus / Single Dolphin 8.12m2
Çiftli Yunus / Double Dolphin 8.12m2
Mozaik Ebadı 5x5cm / Chip Size 2"x2"
Mozaik Ebadı 5x5cm / Chip Size 2"x2"
Ürün Ebadı 285x285cm / Product Size 114"x114"
Ürün Ebadı 285x285cm / Product Size 114"x114"
20362005
20362004
Deniz Yıldızı / Starfish 4.41m2
Nazar Boncuğu / Evil Eye Bead 3.78m2
Mozaik Ebadı 5x5cm / Chip Size 2"x2"
Mozaik Ebadı 5x5cm / Chip Size 2"x2"
Ürün Ebadı 210x210cm / Product Size 84"x84"
Ürün Ebadı 210x180cm / Product Size 84"x72"
70
Havuz ––––––– Kale Cam Mozaik Koleksiyonu
Pool ––––––– Kale Glass Mosaic Collection
KALE CAM MOZAİK
KOLEKSİYONU
KALE GLASS MOSAIC
COLLECTION
71
72
Havuz ––––––– Kale Cam Mozaik Koleksiyonu
KRİSTAL I CRYSTAL
61SM1001
61SM3019
61SM3020
Beyaz / White
Koyu Mavi Mix / Dark Blue Mix
Açık Mavi Mix / Light Blue Mix
Mozaik Ebadı 2.5x2.5cm / Chip Size 1"x1"
Mozaik Ebadı 2.5x2.5cm / Chip Size 1"x1"
Mozaik Ebadı 2.5x2.5cm / Chip Size 1"x1"
Ürün Ebadı 30x30cm / Product Size 12"x12"
Ürün Ebadı 30x30cm / Product Size 12"x12"
Ürün Ebadı 30x30cm / Product Size 12"x12"
61SM1602
61SM1601
61SM1603
Mavi / Blue
Koyu Mavi / Dark Blue
Kobalt / Cobalt
Mozaik Ebadı 2.5x2.5cm / Chip Size 1"x1"
Mozaik Ebadı 2.5x2.5cm / Chip Size 1"x1"
Mozaik Ebadı 2.5x2.5cm / Chip Size 1"x1"
Ürün Ebadı 30x30cm / Product Size 12"x12"
Ürün Ebadı 30x30cm / Product Size 12"x12"
Ürün Ebadı 30x30cm / Product Size 12"x12"
61SM1711
61SM1712
61SM1713
Mavi / Blue
Koyu Mavi / Dark Blue
Kobalt / Cobalt
Mozaik Ebadı 5x5cm / Chip Size 2"x 2"
Mozaik Ebadı 5x5cm / Chip Size 2"x 2"
Mozaik Ebadı 5x5cm / Chip Size 2"x 2"
Ürün Ebadı 31.5x31.5cm / Product Size 12 1/2"x12 1/2"
Ürün Ebadı 31.5x31.5cm / Product Size 12 1/2"x12 1/2"
Ürün Ebadı 31.5x31.5cm / Product Size 12 1/2"x12 1/2"
PÜSKÜRTME I SPRAYED
Pool ––––––– Kale Glass Mosaic Collection
73
EKONOMİK I ECONOMIC
61SM1646
61SM1635
61SM1634
Beyaz / White
Mavi / Blue
Kobalt / Cobalt
Mozaik Ebadı 2.5x2.5cm / Chip Size 1"x1"
Mozaik Ebadı 2.5x2.5cm / Chip Size 1"x1"
Mozaik Ebadı 2.5x2.5cm / Chip Size 1"x1"
Ürün Ebadı 32x32cm / Product Size 12 1/2"x12 1/2"
Ürün Ebadı 32x32cm / Product Size 12 1/2"x12 1/2"
Ürün Ebadı 32x32cm / Product Size 12 1/2"x12 1/2"
61SM1633
Mavi Mix / Blue Mix
Mozaik Ebadı 2.5x2.5cm / Chip Size 1"x1"
Ürün Ebadı 32x32cm / Product Size 12 1/2"x12 1/2"
74
Havuz ––––––– Kale Cam Mozaik Koleksiyonu
DÜZ RENKLER I STANDARD COLORS
61SM1645
61SM1662
61SM1661
Beyaz / White
Açık Mavi / Light Blue
Koyu Mavi / Dark Blue
Mozaik Ebadı 2.5x2.5cm / Chip Size 1"x1"
Mozaik Ebadı 2.5x2.5cm / Chip Size 1"x1"
Mozaik Ebadı 2.5x2.5cm / Chip Size 1"x1"
Ürün Ebadı 31.5x31.5cm / Product Size 12 1/2"x12 1/2"
Ürün Ebadı 31.5x31.5cm / Product Size 12 1/2"x12 1/2"
Ürün Ebadı 31.5x31.5cm / Product Size 12 1/2"x12 1/2"
61SM1641
61SM1655
61SM1656
Kobalt / Cobalt
Sarı / Yellow
Turuncu / Orange
Mozaik Ebadı 2.5x2.5cm / Chip Size 1"x1"
Mozaik Ebadı 2.5x2.5cm / Chip Size 1"x1"
Mozaik Ebadı 2.5x2.5cm / Chip Size 1"x1"
Ürün Ebadı 31.5x31.5cm / Product Size 12 1/2"x12 1/2"
Ürün Ebadı 31.5x31.5cm / Product Size 12 1/2"x12 1/2"
Ürün Ebadı 31.5x31.5cm / Product Size 12 1/2"x12 1/2"
61SM1658
61SM1657
61SM1639
Açık Lila / Light Lilac
Koyu Lila / Dark Lilac
Kırmızı / Red
Mozaik Ebadı 2.5x2.5cm / Chip Size 1"x1"
Mozaik Ebadı 2.5x2.5cm / Chip Size 1"x1"
Mozaik Ebadı 2.5x2.5cm / Chip Size 1"x1"
Ürün Ebadı 31.5x31.5cm / Product Size 12 1/2"x12 1/2"
Ürün Ebadı 31.5x31.5cm / Product Size 12 1/2"x12 1/2"
Ürün Ebadı 31.5x31.5cm / Product Size 12 1/2"x12 1/2"
Pool ––––––– Kale Glass Mosaic Collection
75
61SM1660
61SM1642
61SM1659
Turkuaz / Turquoise
Açık Yeşil / Light Green
Koyu Yeşil / Dark Green
Mozaik Ebadı 2.5x2.5cm / Chip Size 1"x1"
Mozaik Ebadı 2.5x2.5cm / Chip Size 1"x1"
Mozaik Ebadı 2.5x2.5cm / Chip Size 1"x1"
Ürün Ebadı 31.5x31.5cm / Product Size 12 1/2"x12 1/2"
Ürün Ebadı 31.5x31.5cm / Product Size 12 1/2"x12 1/2"
Ürün Ebadı 31.5x31.5cm / Product Size 12 1/2"x12 1/2"
76
Havuz ––––––– Kale Cam Mozaik Koleksiyonu
MIX I MIX
61SM1654 - Mix 1
61SM1653 - Mix 2
61SM1652 - Mix 3
Mozaik Ebadı 2.5x2.5cm / Chip Size 1"x1"
Mozaik Ebadı 2.5x2.5cm / Chip Size 1"x1"
Mozaik Ebadı 2.5x2.5cm / Chip Size 1"x1"
Ürün Ebadı 31.5x31.5cm / Product Size 12 1/2"x12 1/2"
Ürün Ebadı 31.5x31.5cm / Product Size 12 1/2"x12 1/2"
Ürün Ebadı 31.5x31.5cm / Product Size 12 1/2"x12 1/2"
61SM1651 - Mix 4
61SM1650 - Mix 5
61SM1649 - Mix 6
Mozaik Ebadı 2.5x2.5cm / Chip Size 1"x1"
Mozaik Ebadı 2.5x2.5cm / Chip Size 1"x1"
Mozaik Ebadı 2.5x2.5cm / Chip Size 1"x1"
Ürün Ebadı 31.5x31.5cm / Product Size 12 1/2"x12 1/2"
Ürün Ebadı 31.5x31.5cm / Product Size 12 1/2"x12 1/2"
Ürün Ebadı 31.5x31.5cm / Product Size 12 1/2"x12 1/2"
Pool ––––––– Kale Glass Mosaic Collection
77
CAM MOZAİK DEGRADE I GLASS MOSAIC GRADIENT
Mix 1
Mix 2
Mix 3
Mix 4
Mix 5
Mix 6
61SM1665
Mavi / Blue
Ürün Ebadı 31.5x31.5cm / Product Size 12 1/2"x12 1/2"
Mozaik Ebadı 2.5x2.5cm / Chip Size 1"x1"
78
BORDÜRLER I BORDERS
61HB0002 BR-1
Mozaik Ebadı 2.5x2.5cm / Chip Size 1"x1"
Ürün Ebadı 18cm / Product Size 7"
61HB0003 BR-2
Mozaik Ebadı 2.5x2.5cm / Chip Size 1"x1"
Ürün Ebadı 26cm / Product Size 10"
61HB0004 BR-3
Mozaik Ebadı 2.5x2.5cm / Chip Size 1"x1"
Ürün Ebadı 13cm / Product Size 5"
61HB0005 BR-4
Mozaik Ebadı 2.5x2.5cm / Chip Size 1"x1"
Ürün Ebadı 18cm / Product Size 7"
Havuz ––––––– Kale Cam Mozaik Koleksiyonu
Pool ––––––– Kale Glass Mosaic Collection
DESENLER I PATTERNS
61HD0001
Çiçek / Flower
Mozaik Ebadı 2.5x2.5cm / Chip Size 1"x1"
Ürün Ebadı 500x500cm / Product Size 200"x200"
61HD0002
61HD0003
Yunus-1 / Dolphin-1
Fok / Seal
Mozaik Ebadı 2.5x2.5cm / Chip Size 1"x1"
Mozaik Ebadı 2.5x2.5cm / Chip Size 1"x1"
Ürün Ebadı 220x350cm / Product Size 86 1/2"x138"
Ürün Ebadı 160x190cm / Product Size 63"x75"
61HD0004
61HD0005
Çapa-1 / Anchor-1
Deniz Yıldızı / Starfish
Mozaik Ebadı 2.5x2.5cm / Chip Size 1"x1"
Mozaik Ebadı 2.5x2.5cm / Chip Size 1"x1"
Ürün Ebadı 200x300cm / Product Size 80"x118"
Ürün Ebadı 200x200cm / Product Size 80"x80"
79
82
Havuz ––––––– Kale Cam Mozaik Koleksiyonu
HAVUZ DEGRADE UYGULAMASI I POOL GRADIENT APPLICATON
Pool ––––––– Kale Glass Mosaic Collection
83
FİLELİ UYGULAMA I ON NET APPLICATON
Kale Cam Mozaiklerine mala yardımı ile mozaik yapıştırıcısını
Kale Cam Mozaik plakalarını derz araları eşit olacak ve derz aralıkları
Yerleştirdiğiniz plakaları yapıştırmak ve kaymayı önlemek için üstüne tahta
eşit oranda sürünüz.
birbirini takip edecek şekilde yerleştiriniz.
mala yardımıyla hafif şekilde vurunuz.
Use a trowel to apply mosaic adhesive equally on Kale Glass
Place Kale Glass Mosaic slabs so that the joint gaps are equal and
Tap the placed slabs gently with a wood float to ensure adhesion and prevent
Mosaics.
successive.
slipping.
Bir kapta hazırlamış olduğunuz dolgu malzemelerini mala
Derz doldurma işleminden sonra sünger ya da bir bez yardımıyla fazla
Tüm yapılan işlemlerden sonra kuru bir bez yardımıyla yüzeyi temizleyiniz. Kale
yardımıyla derzlere yediriniz.
gelen dolgu malzemesini yüzeyden alıp temizleyiniz.
Cam Mozaiklerinin parlak ve estetik görüntüsünü farkedeceksiniz.
Prepare filling materials in a container and then, using a
After applying the joint filling, clean residual material off the surface using
When all steps have been completed, clean the surface using a dry cloth. You
trowel, fill the joint gaps.
a sponge or a cloth.
will notice the glossy, attractive appearance of Kale Glass Mosaics.
Kale Cam Mozaiklerine mala yardımı ile mozaik yapıştırıcısını
Kale Cam Mozaik plakalarını derz araları eşit olacak ve derz aralıkları
Yerleştirdiğiniz plakaları yapıştırmak ve kaymayı önlemek için üstüne tahta
eşit oranda sürünüz.
birbirini takip edecek şekilde yerleştiriniz.
mala yardımıyla hafif şekilde vurunuz.
Use a trowel to apply mosaic adhesive equally on Kale Glass
Place Kale Glass Mosaic slabs so that the joint gaps are equal and
Tap the placed slabs gently with a wood float to ensure adhesion and prevent
Mosaics.
successive.
slipping.
Plakaların yapıştığından emin olduktan ve yapıştırıcı
Kağıt, plakanın köşesinden başlanarak çapraz ve yüzeye parelele yakın bir
Bir kapta hazırlamış olduğunuz dolgu malzemelerini mala
kuruduktan sonra kağıtları fırça yardımıyla ıslatınız.
şekilde çıkartılır.
yardımıyla derzlere yediriniz.
After ensuring that the slabs have adhered and the adhesive
Starting from the corner of the slab, remove the paper diagonally and
Prepare filling materials in a container and then, using a
has dried, wet the paper using a brush.
parallel with the surface..
trowel, fill the joint gaps.
Derz doldurma işleminden sonra sünger ya da bir bez
Tüm yapılan işlemlerden sonra kuru bir bez yardımıyla yüzeyi temizleyiniz.
yardımıyla fazla gelen dolgu malzemesini yüzeyden alıp
Kale Cam Mozaiklerinin parlak ve estetik görüntüsünü farkedeceksiniz.
temizleyiniz.
When all steps have been completed, clean the surface using a dry cloth.
Starting from the corner of the slab, remove the paper
You will notice the glossy, attractive appearance of Kale Glass Mosaics.
KAĞIT UYGULAMA I PAPER APPLICATON
diagonally and parallel with the surface.
84
Havuz ––––––– Havuz Projelerinden Örnekler
HAVUZ PROJELERİNDEN
ÖRNEKLER
EXAMPLES FROM POOL
PROJECTS
HAVUZ PROJELERİNDEN ÖRNEKLER I GLASS MOSAIC
Pool ––––––– Examples From Pool Projects
HAVUZ PROJELERİNDEN ÖRNEKLER I GLASS MOSAIC
85
86
Havuz ––––––– Havuz Projelerinden Örnekler
HAVUZ PROJELERİNDEN
ÖRNEKLER
EXAMPLES FROM POOL
PROJECTS
HAVUZ PROJELERİNDEN ÖRNEKLER I GLASS MOSAIC
Pool ––––––– Examples From Pool Projects
HAVUZ PROJELERİNDEN ÖRNEKLER I GLASS MOSAIC
87
88
Havuz ––––––– Havuz Çevresi Antislip ve Doğal Taş Karolar
Pool ––––––– Pool Surrounding Anti-Slip and Natural Stone Tiles
HAVUZ ÇEVRESİ
ANTİSLİP VE DOĞAL TAŞ KAROLAR
POOL SURROUNDING ANTI-SLIP
AND NATURAL STONE TILES
89
90
Havuz ––––––– Havuz Çevresi Antislip ve Doğal Taş Karolar
NATURA I NATURA
GAS-N7001
GAS-N7002
GAS-N7003
Kemik Antislip 30x60cm
Bej Antislip 30x60cm
Noce Antislip 30x60cm
Bone Anti-slip 12"x24"
Beige Anti-slip 12"x24"
Noce Anti-slip 12"x24"
MOMENTUM I MOMENTUM
GAS-D4684
GAS-D4685
GAS-D4686
GAS-D4687
Kemik Antislip 33x33cm
Krem Antislip 33x33cm
Gri Antislip 33x33cm
Kahve Antislip 33x33cm
Bone Anti-slip 13 1/5"x13 1/5"
Cream Anti-slip 13 1/5"x13 1/5"
Grey Anti-slip 13 1/5"x13 1/5"
Brown Anti-slip 13 1/5"x13 1/5"
DECK I DECK
GS-N6069
GS-N6070
GS-N6071
Akçaağaç 45x45cm
Ceviz 45x45cm
Kiraz 45x45cm
Maple 18"x18"
Walnut 18"x18"
Cherry 18"x18"
Pool ––––––– Pool Surrounding Anti-Slip and Natural Stone Tiles
91
VESTA I VESTA
GMB-V202
GMB-V203
GMB-V204
Bej 30x60cm
Sand 30x60cm
Gri 30x60cm
Beige 12"x24"
Sand 12"x24"
Grey 12"x24"
MACRO I MACRO
GS-N7004
GS-N7005
Kemik 30x60cm
Noce 30x60cm
Bone 12"x24"
Noce 12"x24"
DENVER I DENVER
GAS-D4691
GAS-D4692
GAS-D4693
Bej 33x33cm
Açık Kahve 33x33cm
Gri 33x33cm
Beige 13"x13"
Light Brown 13"x13"
Grey 13"x13"
94
Havuz ––––––– Havuz Çevresi Antislip ve Doğal Taş Karolar
KALEWOOD I KALEWOOD
Bej / Beige
Kahve / Brown
M 60x120cm / 24"x48"
M 60x120cm / 24"x48"
M 30x120cm / 12"x48"
M 30x120cm / 12"x48"
M 20x120cm / 8"x48"
M 20x120cm / 8"x48"
M 10x120cm / 4"x48"
M 10x120cm / 4"x48"
M 30x60cm / 12"x24"
M 30x60cm / 12"x24"
M 10x60cm / 4"x24"
M 10x60cm / 4"x24"
M 5x60cm / 2"x24"
M 5x60cm / 2"x24"
Beyaz / White
Siyah / Black
M 60x120cm / 24"x48"
M 60x120cm / 24"x48"
M 30x120cm / 12"x48"
M 30x120cm / 12"x48"
M 20x120cm / 8"x48"
M 20x120cm / 8"x48"
M 10x120cm / 4"x48"
M 10x120cm / 4"x48"
M 30x60cm / 12"x24"
M 30x60cm / 12"x24"
M 10x60cm / 4"x24"
M 10x60cm / 4"x24"
M 5x60cm / 2"x24"
M 5x60cm / 2"x24"
Pool ––––––– Pool Surrounding Anti-Slip and Natural Stone Tiles
95
KALEWOOD I KALEWOOD
FGMK-846
FGMK-842
FGMK-838
Mozaik-3 Bej M 30x30cm
Mozaik-2 Bej M 30x30cm
Mozaik-1 Bej 30x30cm
Mosaic-3 Beige M 12"x12"
Mosaic-2 Beige M 12"x12"
Mosaic-1 Beige 12"x12"
FGMK-845
FGMK-841
FGMK-837
Mozaik-3 Kahve M 30x30cm
Mozaik-2 Kahve M 30x30cm
Mozaik-1 Kahve 30x30cm
Mosaic-3 Brown M 12"x12"
Mosaic-2 Brown M 12"x12"
Mosaic-1 Brown 12"x12"
FGMK-847
FGMK-843
FGMK-839
Mozaik-3 Beyaz M 30x30cm
Mozaik-2 Beyaz M 30x30cm
Mozaik-1 Beyaz 30x30cm
Mosaic-3 White M 12"x12"
Mosaic-2 White M 12"x12"
Mosaic-1 White 12"x12"
FGMK-848
FGMK-844
FGMK-840
FGMK-849
Mozaik-3 Siyah M 30x30cm
Mozaik-2 Siyah M 30x30cm
Mozaik-1 Siyah 30x30cm
Mix M 30x30cm
Mosaic-3 Black M 12"x12"
Mosaic-2 Black M 12"x12"
Mosaic-1 Black 12"x12"
Mix M 12"x12"
98
Havuz ––––––– Havuz Çevresi Antislip ve Doğal Taş Karolar
KALESTONE - HERAKLIA I KALESTONE - HERAKLIA
Bej / Beige
Kahve / Brown
Beyaz / White
M 60x120cm / 24"x48"
M 60x120cm / 24"x48"
M 60x120cm / 24"x48"
M 60x60cm / 24"x24"
M 60x60cm / 24"x24"
M 60x60cm / 24"x24"
M 30x60cm / 12"x24"
M 30x60cm / 12"x24"
M 30x60cm / 12"x24"
M 10x10cm / 4"x4"
M 10x10cm / 4"x4"
M 10x10cm / 4"x4"
M 5x5cm / 2"x2"
M 5x5cm / 2"x2"
M 5x5cm / 2"x2"
Gri / Grey
Koyu Gri / Dark Grey
Siyah / Black
M 60x120cm / 24"x48"
M 60x120cm / 24"x48"
M 60x120cm / 24"x48"
M 60x60cm / 24"x24"
M 60x60cm / 24"x24"
M 60x60cm / 24"x24"
M 30x60cm / 12"x24"
M 30x60cm / 12"x24"
M 30x60cm / 12"x24"
M 10x10cm / 4"x4"
M 10x10cm / 4"x4"
M 10x10cm / 4"x4"
M 5x5cm / 2"x2"
M 5x5cm / 2"x2"
M 5x5cm / 2"x2"
Pool ––––––– Pool Surrounding Anti-Slip and Natural Stone Tiles
KALESTONE - DİVAN I KALESTONE - DIVAN
Kemik / Bone
Kum / Sand
Cement
M 60x120cm / 24"x48"
M 60x120cm / 24"x48"
M 60x120cm / 24"x48"
M 60x60cm / 24"x24"
M 60x60cm / 24"x24"
M 60x60cm / 24"x24"
M 30x60cm / 12"x24"
M 30x60cm / 12"x24"
M 30x60cm / 12"x24"
M 10x10cm / 4"x4"
M 10x10cm / 4"x4"
M 10x10cm / 4"x4"
M 5x5cm / 2"x2"
M 5x5cm / 2"x2"
M 5x5cm / 2"x2"
African Red
Nero
M 60x120cm / 24"x48"
M 60x120cm / 24"x48"
M 60x60cm / 24"x24"
M 60x60cm / 24"x24"
M 30x60cm / 12"x24"
M 30x60cm / 12"x24"
M 10x10cm / 4"x4"
M 10x10cm / 4"x4"
M 5x5cm / 2"x2"
M 5x5cm / 2"x2"
99
100
Havuz ––––––– Havuz Çevresi Antislip ve Doğal Taş Karolar
KALESTONE - IDA / MILETOS / PERGAMON I KALESTONE - IDA / MILETOS / PERGAMON
Ida / Ida Soft
Miletos - Miletos Soft
M 60x120cm / 24"x48"
M 60x120cm / 24"x48"
M 60x60cm / 24"x24"
M 60x60cm / 24"x24"
M 30x60cm / 12"x24"
M 30x60cm / 12"x24"
M 10x10cm / 4"x4"
M 10x10cm / 4"x4"
M 5x5cm / 2"x2"
M 5x5cm / 2"x2"
Pergamon Soft
M 60x120cm / 24"x48"
M 60x60cm / 24"x24"
M 30x60cm / 12"x24"
M 10x10cm / 4"x4"
M 5x5cm / 2"x2"
Pool ––––––– Pool Surrounding Anti-Slip and Natural Stone Tiles
MOONSTONE I MOONSTONE
Beyaz / White
Açık Gri / Light Grey
Krem / Cream
GMK-R164 M 60x120cm / 24"x48"
GMK-R161 M 60x120cm / 24"x48"
GMK-R160 M 60x120cm / 24"x48"
GMK-U164 M 60x60cm / 24"x24"
GMK-U161 M 60x60cm / 24"x24"
GMK-U160 M 60x60cm / 24"x24"
GMK-V164 M 30x60cm / 12"x24"
GMK-V161 M 30x60cm / 12"x24"
GMK-V160 M 30x60cm / 12”x24"
FGMK-970 M 10x10cm / 4"x4"
FGMK-961 M 10x10cm / 4"x4"
FGMK-960 M 10x10cm / 4"x4"
FGMK-864 M 5x5cm / 2"x2"
FGMK-861 M 5x5cm / 2"x2"
FGMK-860 M 5x5cm / 2"x2"
Koyu Gri / Dark Grey
Siyah / Black
GMK-R162 M 60x120cm / 24"x48"
GMK-R163 M 60x120cm / 24"x48"
GMK-U162 M 60x60cm / 24"x24"
GMK-U163 M 60x60cm / 24"x24"
GMK-V162 M 30x60cm / 12"x24"
GMK-V163 M 30x60cm / 12"x24"
FGMK-962 M 10x10cm / 4"x4"
FGMK-963 M 10x10cm / 4"x4"
FGMK-862 M 5x5cm / 2"x2"
FGMK-863 M 5x5cm / 2"x2"
101
104
Havuz ––––––– Havuz Çevresi Antislip ve Doğal Taş Karolar
DOĞAL TAŞ I NATURAL STONE
Bianco Classica
60EBC011
60EBC021
Bianco Classica Honlu & Dolgulu 30.5x61x1.2cm
Bianco Classica Honlu & Dolgusuz 30.5x61x1.2cm
Bianco Classica Honed & Filled 12"x24"x1/2"
Bianco Classica Honed & Unfilled 12"x24"x1/2"
60EBC019
60EBC022
Bianco Classica Honlu & Dolgulu 40.6x61x1.2cm
Bianco Classica Honlu & Dolgusuz 40.6x61x1.2cm
Bianco Classica Honed & Filled 16"x24"x1/2"
Bianco Classica Honed & Unfilled 16"x24"x1/2"
60EBC020
Bianco Classica Patlatma 10cmxSerbest Boy
Bianco Classica Split Face 4"xFree Length
Pool ––––––– Pool Surrounding Anti-Slip and Natural Stone Tiles
DOĞAL TAŞ I NATURAL STONE
Wallnut
60EWN002
60EWN005
Wallnut Honlu & Dolgulu 30.5x61x1.2cm
Wallnut Honlu & Dolgusuz 30.5x61x1.2cm
Wallnut Honed & Filled 12"x24"x1/2"
Wallnut Honed & Unfilled 12"x24"x1/2"
60EWN003
60EWN006
Wallnut Honlu & Dolgulu 40.6x61x1.2cm
Wallnut Honlu & Dolgusuz 40.6x61x1.2cm
Wallnut Honed & Filled 16"x24"x1/2"
Wallnut Honed & Unfilled 16"x24"x1/2"
60EWN004
Wallnut Patlatma 10cmxSerbest Boy
Wallnut Split Face 4"xFree Length
105
106
Havuz ––––––– Havuz Çevresi Antislip ve Doğal Taş Karolar
DOĞAL TAŞ I NATURAL STONE
Noce
60ENO002
60ENO005
Noce Honlu & Dolgulu 30.5x61x1.2cm
Noce Honlu & Dolgusuz 30.5x61x1.2cm
Noce Honed & Filled 12"x24"x1/2"
Noce Honed & Unfilled 12"x24"x1/2"
60ENO003
60ENO006
Noce Honlu & Dolgulu 40.6x61x1.2cm
Noce Honlu & Dolgusuz 40.6x61x1.2cm
Noce Honed & Filled 16"x24"x1/2"
Noce Honed & Unfilled 16"x24"x1/2"
60ENO004
Noce Patlatma 10cmxSerbest Boy
Noce Split Face 4"xFree Length
Pool ––––––– Pool Surrounding Anti-Slip and Natural Stone Tiles
DOĞAL TAŞ I NATURAL STONE
LaVerne
60BLV033
60BLV034
LaVerne Modüler 4 Ebat Fırçalı & Kenar Kırık
LaVerne Modüler 4 Ebat Yakılmış
LaVerne French Pattern Brushed & Chopped Edge
LaVerne French Pattern Flamed
B
A
C
D
A
40.6x61x1cm
B
40.6x40.6x1cm
C
20.3x40.6x1cm
D
20.3x20.3x1cm
107
108
Havuz ––––––– Klinker Karo ve Merdiven Özel Parçaları
Pool ––––––– Klinker Tile and Ladder Special Parts
KLİNKER KARO VE MERDİVEN
ÖZEL PARÇALARI
KLINKER TILE AND LADDER
SPECIAL PARTS
109
110
Havuz ––––––– Klinker Karo ve Merdiven Özel Parçaları
KLİNKER I KLINKER
17051902
17051901
Bej Yer Karosu / Beige Floor Tile
Kırmızı Yer Karosu / Red Floor Tile
24x49x0.8cm / 9 5/8"x19"x2/8"
24x49x0.8cm / 9 5/8"x19"x2/8"
17160902
17100101
17160901
Bej Yer Karosu / Beige Floor Tile
Kırmızı Yer Karosu / Red Floor Tile
Kırmızı Yer Karosu / Red Floor Tile
24x36.5x0.8cm / 9 5/8"x14 5/8"x2/8"
24x36.5x1.5cm / 9 5/8"x14 5/8"x5/8"
24x36.5x0.8cm / 9 5/8"x14 5/8"x2/8"
17140902
17140901
17100101
Bej Yer Karosu / Beige Floor Tile
Kırmızı Yer Karosu / Red Floor Tile
Kırmızı Yer Karosu / Red Floor Tile
33x33x0.8cm / 13"x13"x2/8"
33x33x0.8cm / 13"x13"x2/8"
24x24x1.5cm / 9 5/8"x9 5/8"x5/8"
17830902
17830901
Bej Yer Karosu 6.5x21.5x0.8cm
Kırmızı Yer Karosu 6.5x21.5x0.8cm
Beige Floor Tile 2 3/5"x8 3/5"x1/3"
Red Floor Tile 2 3/5"x8 3/5"x1/3"
Pool ––––––– Klinker Tile and Ladder Special Parts
17051903
17051909
Hardal Yer Karosu / Mustard Floor Tile
Moka Yer Karosu / Mocha Floor Tile
24x49x0.8cm / 9 5/8"x19"x2/8"
24x49x0.8cm / 9 5/8"x19"x2/8"
17160903
17160909
Hardal Yer Karosu / Mustard Floor Tile
Moka Yer Karosu / Mocha Floor Tile
24x36.5x0.8cm / 9 5/8"x14 5/8"x2/8"
24x36.5x0.8cm / 9 5/8"x14 5/8"x2/8"
17140903
17140909
Hardal Yer Karosu / Mustard Floor Tile
Moka Yer Karosu / Mocha Floor Tile
33x33x0.8cm / 13"x13"x2/8"
33x33x0.8cm / 13"x13"x2/8"
111
112
Havuz ––––––– Klinker Karo ve Merdiven Özel Parçaları
17950101
17792701
17104701
Kırmızı Harpuşta-1
Kırmızı Yağmur Kanalı 15x24.5x3cm
Kırmızı Yağmur Kanalı Köşe 24.5x24.5x3cm
21x36.5x4.7cm (İç Ölçü 157 mm)
Red Rain Channel 6"x9 5/8"x1 1/5"
Red Rain Channel Corner 9 5/8"x9 5/8"x1 1/5"
Red Coping Tile 8 2/5"x14 5/8"x1 7/8"
17960101
17793701
Kırmızı Harpuşta-2
Kırmızı Delikli Yağmur Kanalı 15x24.5x3cm
26.5x36.5x4.7cm (İç Ölçü 210 mm)
Red Perforated Rain Channel 6"x9 5/8"x1 1/5"
Red Coping Tile-2 10 5/8"x14 5/8"x1 7/8"
17200101
Kırmızı Süpürgelik (Pahlı) 7x24x1.5cm
Red Skirting (Beveled) 2 3/4"x9 5/8"x5/8"
17400101 / 17400191
17300101
17800101 / 17800191
17500101
Kırmızı Merdiven Süpürgeliği Sol / Sağ
Kırmızı Merdiven Basamağı 35x24x1.5cm
Kırmızı Merdiven Basamağı Yanağı
Kırmızı Merdiven Alınlığı
42.7x8.6 / 18x1.5cm
Red Step Tread 14"x9 5/8"x5/8"
Sağ / Sol 5.5x35x1.5cm
12.5x24x1.5cm
Red Step Skirting Left / Right
Red Step Side Left / Right
Red Tall Trim 5"x9 5/8"x5/8"
17 1/8"x3 1/2" / 7 1/4"x5/8"
2 1/4"x14"x5/8"
Pool ––––––– Klinker Tile and Ladder Special Parts
113
17792702
17104702
17950102
Bej Yağmur Kanalı 15x24.5x3cm
Bej Yağmur Kanalı Köşe 24.5x24.5x3cm
Bej Harpuşta-1
Beige Rain Channel 6"x9 5/8"x1 1/5"
Beige Rain Channel Corner 9 5/8"x9 5/8"x1 1/5"
21x36.5x4.7cm (İç Ölçü 157 mm)
Beige Coping Tile 8 2/5"x14 5/8"x1 7/8"
17793702
17960102
Bej Delikli Yağmur Kanalı 15x24.5x3cm
Bej Harpuşta-2
Beige Perforated Rain Channel 6"x9 5/8"x1 1/5"
26.5x36.5x4.7cm (İç Ölçü 210 mm)
Beige Coping Tile-2 10 5/8"x14 5/8"x1 7/8"
17200102
Bej Süpürgelik (Pahlı) 7x24x1.5cm
Beige Skirting (Beveled) 2 3/4"x9 5/8"x5/8"
17400102 / 17400192
17300102
17800102 / 17800192
17500102
Bej Merdiven Süpürgeliği Sol / Sağ
Bej Merdiven Basamağı 35x24x1.5cm
Bej Merdiven Basamağı Yanağı
Bej Merdiven Alınlığı
42.7x8.6 / 18x1.5cm
Beige Step Tread 14"x9 5/8"x5/8"
Sağ / Sol 5.5x35x1.5cm
12.5x24x1.5cm
Beige Step Skirting Left / Right
Beige Step Side Left / Right
Beige Tall Trim 5"x9 5/8"x5/8"
17 1/8"x3 1/2" / 7 1/4"x5/8"
2 1/4"x14"x5/8"
114
Havuz ––––––– Kalesinterflex
KALESINTERFLEX®
FİZİKSEL ÖZELLİKLER I PHYSICAL FEATURES
AĞIRLIK I WEIGHT
Bir Kalesinterflex levha yaklaşık 21kg (7kg/m2) ağırlığındadır.
One Kalesinterflex slab (1000x3000mm) ≈ 21kg (7kg/m2)
ESNEKLİK I FLEXIBILITY
1000x3000x3mm ebadındaki Kalesinterflex Fit levhanın dışbükey esneklik yarıçapı
5.5m’dir.
The flexibility radius of a Kalesinterflex Fit slab with concave dimensions of
1000x3000x3mm is 5.5m.
KİMYASALLARA DAYANIKLILIK I CHEMICAL RESISTANCE
Kalesinterflex yüzeyindeki koruyucu sır tabakası ve porselen yapısı sayesinde en güçlü
kimyasallara (asit ve bazlar) karşı dayanıklıdır.
Kalesinterflex is also resistant to chemicals (acids and bases) thanks to its porcelain
ceramic structure and glaze layer on its surface.
KESME I CUTTING
Kalesinterflex, standart cam ve seramik kesicileri ve bilgisayar kontrollü otomatik kesme
ve delme makineleri ile istenen boyutlarda kesilebilir. Kolay kesilebilirliği sayesinde
Kalesinterflex plakalardan farklı geometrik desenler hazırlamak mükündür.
YÜZEYLER I SURFACES
Kalesinterflex can be cut into your required measurements with standard glass and
ceramic cutters and computer-controlled automatic cutting and drilling machines. It is
Kalesinterflex, sırlı ve parlak olmak üzere iki farklı yüzey alternatifine
also possible to prepare different geometrical patterns from Kalesinterflex slabs since
sahiptir.
they can be cut with ease.
Kalesinterflex sırlı ve parlak yüzeyler, renk paletinde mevcut olan 18
renkte uygulanabilmektedir.
DELME I DRILLING
Kalesinterflex has two surface alternatives as glazed and polished.
Kalesinterflex, cam ya da benzer malzemeler için kullanılan alet ve matkaplar ile
Kalesinterflex glazed and polished surfaces are available in 18 colors in
delinebileceği gibi diğer bilinen otomatik aletlerle de delinebilir.
the color palette.
Kalesinterflex can be drilled with glass drills as well as with other known automatic
drilling devices.
TEMİZLEME I EASE OF CLEANING
Kalesinterflex'in düzgün yüzeyi kir tutmayan bir yapıya sahiptir. Gerektiği takdirde su ve
bilinen temizlik ürünleri ile kolayca temizlenebilir, lekelenmez.
Kalesinterflex has a smooth surface on which dirt does not accumulate. If required it
can be cleaned with water and known cleaning agents.
ÇEVRE DOSTU I ECO-FRIENDLY
66x300cm, 150x300cm, 33x300cm, 50x150cm, 50x100cm, 50x50cm
Çevreye duyarlı bir teknoloji ile üretilen Kalesinterflex, Ecospecifier belgesine sahiptir.
boyutlarında üretilen dünyanın en büyük ve en hafif (12 kg/m2) parlak
Geleneksel seramik üretim süreçleriyle karşılaştırıldığında gaz ve toz emisyonu 20 kat,
yüzeyli porselen seramiğidir.
CO2 emisyonu ise 1000 kat daha azdır.
It is the lightest (12 kg/m2) polished porcelain ceramic of the world with
Kalesinterflex, which is produced by an environment friendly technology, has
the dimensions of 66x300cm,150x300cm, 33x200cm,
Ecospecifier certificate. Compared to the traditional ceramic production process, its
50x150cm, 50x100cm and 50x50cm.
gas and dust emission is 20 times, its CO2 emission is 1000 times less.
Pool ––––––– Kalesinterflex
RENKLER I COLORS
115
STANDART BOYUTLAR I STANDARD SIZES
100x300cm
40"x120"
50x300cm
20"x120"
50x150cm
20"x60"
50x100cm
20"x40"
50x50cm
20"x20"
Beyaz
Siyah
Çimento Gri
Koyu Gri
20x150cm
8"x60"
White
Black
Cement Grey
Dark Grey
5x100cm
2"x60"
KALINLIK I BENDING
Kalesinterflex 1000x3000mm boyutlarında, 3mm kalınlığında porselen
seramik levhadır. Mimari tasarımlara ve inşaat teknolojilerine yeni bir
Bej
Bej - Gri
Kahve
Kızıl
bakış kazandıran Kalesinterflex, yeni fikirlerin uygulanmasına ve modern
Beige
Beige - Grey
Mocha
Coral
yaşam alanları yaratılmasına imkan sağlar.
Kalesinterflex is a porcelain ceramic slab with a thickness of only 3mm
and with dimensions of 1000x3000mm. Kalesinterflex adds a new
perspective to architecture and construction technology. It allows new
ideas to be put into practice and create modern living spaces.
Fildişi
Safran
Turuncu
Zeytin Yeşili
Ivory
Saffron
Orange
Olive Green
DEĞİŞKEN BOYUTLAR I VARIABLE DIMENSIONS
Kalesinterflex Türkiye'de ilk kez üretilen 1000x3000 mm boyutlarındaki tek
porselen seramik levhadır. Projenin gerektirdiği ölçülerde kesilip monte
edilebilir.
Fıstık Yeşili
Çakıl Gri
Turkuaz
Mavi
Kalesinterflex is the first porcelain ceramic slab to be produced in Turkey
Pistachio Green
Pebble Grey
Turquoise
Blue
with dimensions of 1000x3000mm. It can be cut in any size required by
projects.
Mega Beyaz
Mega Siyah
Mega White
Mega Black
3 mm
KIRMA DÖKME YOK
ZAMANDAN TASARRUF
KOT FARKI YARATMAZ
NO CRUSHING & TRASHING
TIME SAVING
DOES NOT CAUSE DIFFERENCE IN ELEVATION
116
Havuz ––––––– Kalekim Havuz Çözümleri
Pool ––––––– Kalekim Pool Solutions
KALEKİM HAVUZ ÇÖZÜMLERİ
KALEKİM POOL SOLUTIONS
117
118
Havuz ––––––– Kalekim Havuz Çözümleri
KALEKİM HAVUZ ÇÖZÜMLERİ I KALEKİM POOL SOLUTIONS
Yüzey Hazırlığı
Çatlakların Tamiri ve İzolasyonu
Genleşme ve Kontrol Derzlerinin İzolasyonu
— Yüzeyin kürünü almış, temiz ve sağlam olmasına
— Betondaki yapısal ve kılcal çatlakları “V” şeklinde
— Eğer gerekiyorsa derzi açarak genişletiniz ve
dikkat ediniz.
açınız ve toz, kir, yağ ve benzeri yapışmayı
derinleştiriniz. Derzin derinliği yaklaşık 10-15mm,
— Yüzeysel çatlakları ve segregasyon alanlarını
engelleyecek kalıntılardan arındırınız.
genişliği ise 20-25mm olmalıdır.
TamirArt ile tamir ederek uygulama yapılacak yüzeyi
— Açıp temizlediğiniz alanı İzoStop veya TamirArt ile
— Derzleri toz, kir, yağ ve benzeri yapışmayı
düzeltiniz. Kalıp içindeki gergi demiri (tie-rod)
doldurup yüzeyi düzeltiniz.
engelleyecek kalıntılardan arındırınız.
boşlukları, içlerinde kalan plastik parçalar çıkarıldıktan
— Çatlak tamiratı yapılan yerlerde İzoLatex Plus,
— Açılıp temizlenen derzi KalePolyMas ile doldurup
sonra, İzoStop ile kapatılmalıdır.
70-90gr/m2 alkali dayanımlı file veya uygun bir derz
düzeltiniz ve üzerine 70-90 gr/m2’lik alkali dayanımlı
— Eğer betonarme yapının içerisinde kalan ahşap
yalıtım bandı ile birlikte uygulanmalıdır.
file veya uygun bir derz yalıtım bandı uygulayınız.
Surface Preparation
Repair and Waterproofing of The Cracks
Waterproofing of Expansion and Control Joints
— The substrate must be solid, cured and clean.
— Open the structural and capillary cracks on the
— If necessary, expand and deepen the join by
— Level the surface on which the application will
concrete in “V” shape and clean them off dust, dirt,
opening it. The depth of the joint must be
be applied by repairing the superficial cracks and
oil and similar residues that will prevent the adhesion.
approximately 10-15mm and its width must be
segregation areas with TamirArt. Tie-rod cavities
— Fill the opened and cleaned area with İzoStop or
20-25mm.
within the mold must be covered with İzoStop after
TamirArt and clean the surface.
— Clean the joints off dust, dirt, oil and similar
the plastic parts that remained in them have been
— İzoLatex Plus must be applied with 70-90gr/m2
residues that will prevent the adhesion.
removed.
alkali resistant net or an appropriate joint water
— Fill the opened and cleaned joint with
— If there are wooden wedges remaining in the
proofing band on the places where the crack repair
KalePolyMas and level it, and apply 70-90gr/m2 alkali
reinforced concrete structure, these must be
is performed.
resistant net or an appropriate joint waterproofing
takozlar varsa çıkarılarak İzoStop ile tamir edilmelidir.
— Uygulamaya geçmeden önce yüzeyi nemlendiriniz
veya daha iyi sonuç almak için Kalekim Astar
uygulayınız.
removed and repaired with İzoStop.
band on it.
— Before performing the application, dampen the
surface and apply Kalekim Astar to get better results.
TamirArt 5 / TamirArt 30
Kalekim Astar
İzoStop
KalePolyMas
Tamir Harcı
Akrilik Astar
Su Tıkama Harcı
Poliüretan Mastik
Repairing Mortar
Acrylic Primer
Rapid Setting Plug Mortar
Polyurethane Sealant
Pool ––––––– Kalekim Pool Solutions
119
KALEKİM HAVUZ ÇÖZÜMLERİ I KALEKİM POOL SOLUTIONS
File Uygulaması
ve yüksek su basıncına karşı mükemmel dayanım
döşenmeyecekse yatay ve düşey köşeleri ovalleştirip
— 30cm genişliğinde kesilerek hazırlanmış 70-90gr/
sağlayan bir su izolasyonu tabakası oluşturmaktadır.
file ile güçlendiriniz.
m2 alkali dayanımlı fileyi ilk katı sürülmüş harcın
Ayrıca İzoLatex Plus toksik değildir ve içme suyu
— Hazırlanan harcı rulo veya fırça ile zemine 2 kat
üzerine düzgün bir şekilde yerleştiriniz.
depolarında kullanılabilirliği Hacettepe Üniversitesi
olarak uygulayınız. Katlar arasında 5-6 saat
— Mala ile bastırarak filenin üzerinden geçiniz ve
Türkiye Doping Kontrol Merkezi ve Kimyasal
bekledikten sonra ikinci katı birinciye dik yönde
harcın içine gömülmesini sağlayınız.
Analiz Laboratuarı tarafından raporlanmıştır. Tüm
uygulayınız.
— İkinci kat İzoLatex Plus uygulaması ile filenin
bu özellikleriyle büyük ebatlı yüzme havuzu ve su
— Uygulama yapılan yüzeyi güneş, yağmur ve tozdan
tamamen kaplanmasını sağlayınız.
depolarında güvenle kullanılabilmektedir.
1 gün süreyle koruyunuz ve direkt güneş ışığı altında
uygulama yapmayınız.
— Filenin tüm yüzeye uygulanması halinde, ek
— 20kg toz harcı, 10lt sıvı bileşen üzerine yavaşça
— Uygulama yapılan yüzeyi kaplamadan önce ortam
boşaltarak düşük devirli mikser ile topak kalmayacak
sıcaklığına göre 3 ila 7 gün bekleyiniz.
Su İzolasyonu Uygulaması
biçimde iyice karıştırınız.
— Su izolasyonu uygulamaları tamamlandıktan ve
İzoLatex Plus
— Harcı olgunlaşması için 5 dakika dinlendiriniz ve
malzeme kürünü aldıktan sonra, sızdırmazlığı
Çift Bileşenli Ekstra Elastik Su İzolasyon Harcı
uygulamaya başlamadan önce tekrar karıştırınız.
denemek için havuz veya su deposunu doldurunuz.
— Seramik döşenecek yüzeylerde, yatay ve düşey
Herhangi bir sızıntı olmadığından emin olunduktan
İzoLatex Plus, uygulandığı yüzey üzerinde ekstra
köşelere 70-90gr/m2 alkali dayanımlı file veya pah
sonra seramik uygulamasına geçilmelidir.
elastik yapısıyla çatlak köprüleme özelliğine sahip
bandı uygulaması yapınız. Yüzeye seramik
Net Application
and that provides perfect resistance against the
will not be installed on the surface, make horizontal
— Properly place the 70-90gr/m2 alkali resistant
high water pressure on the surface on which it is
and vertical corners oval and reinforce them with a
net, which have been prepared by cutting 30cm in
applied. Moreover, İzoLatex Plus is not toxic and
net.
width, on the mortar the first coat of which has been
its usability in drinking water tanks was reported by
— Apply the prepared mortar on the floor in two
applied.
Hacettepe University Turkish Doping Control Center
coats with a roll or a brush. After waiting for 5-6
— Pass over the net by pressing with a trowel and
and Chemical Analysis Laboratory. It is used safely in
hours between the coats, apply the second coat in
ensure that the mortar is embedded in it.
large sized swimming pools and water tanks thanks
vertical direction to the first coat.
— Make sure that the net is completely covered by
to all these features.
— Protect the processed surface against sun, rain
yerlerinde 10cm bini yapılmalıdır.
and dust for 1 day and do not perform application
second coat İzoLatex Plus application.
— In the event that the net is applied on the entire
— Slowly add 20kg powder component into 10lt
under direct sunlight.
surface, 10cm molding must be provided.
liquid component and thoroughly mix it with a low-
— Before covering the processed surface, wait
speed mixer to obtain a homogeneous lump free mix.
for 3 to 7 days in accordance with the ambient
Waterproofing Application
— Allow to stand for 5 minutes to mature. After
temperature.
İzoLatex Plus
remixing, the paste is ready for application.
— After the completion of the waterproofing
Two Component Extra Elastic Waterproofing Mortar
— Apply 70-90gr/m2 alkali resistant net or bevel band
applications and the material has been cured, fill the
on the horizontal and vertical corners in the surfaces
pool or water tank in order to check the tightness.
on which the ceramic will be installed. If the ceramic
After ensuring that there is no leakage, ceramic
With its extra elastic form, İzoLatex Plus creates a
waterproofing layer that has a crack bridging feature
İzoLatex Plus
Su İzolasyon Harcı
Waterproofing Mortar
application must be performed.
120
Havuz ––––––– Kalekim Havuz Çözümleri
KALEKİM HAVUZ ÇÖZÜMLERİ I KALEKİM POOL SOLUTIONS
Seramik ve Derz Dolgu Uygulaması
Ceramic and Grouting Application
— Seramik kaplama işleminde havuzlar için özel
— TechnoPool that is specifically developed for
olarak geliştirilmiş TechnoPool, hafif yapıştırma
pools; lightweight tile adhesive NanoLight; granite
harcı NanoLight, granit yapıştırma harcı GraniTech
tile adhesive GraniTech or TechnoFlex Tile Adhesive
veya TechnoFlex Yapıştırma Harcı kullanılmalıdır.
must be used in ceramic coating process.
Derz dolgu malzemesi olarak antibakteriyel özellikli
Antibacterial featured FugaPool; flexible grouting
FugaPool, esnek derz dolgu malzemesi FugaFlex,
material FugaFlex; epoxy resin based grouting mortar
epoksi esaslı derz dolgu malzemesi EpoTech+ veya
EpoTech+ or grout with dazzle effect FugaSim must
sim efektli derz dolgu FugaSim kullanılmalıdır.
be used as a grouting material.
— Seramiklerin ve derz dolguların kirlenmeye karşı
— Apply the SeraCare Surface Protector for
daha uzun süre korunması için SeraCare Yüzey
protecting the coating materials and grouts for a
Koruyucu kullanılmalıdır.
long time.
TechnoFlex
GraniTech
TechnoPool
NanoLight
Yapıştırma Harcı
Yapıştırma Harcı
Yapıştırma Harcı
Yapıştırma Harcı
Tile Adhesive
Tile Adhesive
Tile Adhesive
Tile Adhesive
FugaFlex
FugaPool
FugaSim
EpoTech+
SeraCare
Derz Dolgu
Derz Dolgu
Sim Efektli Derz Dolgu
Derz Dolgu ve Yapıştırıcı
Yüzey Koruyucu
Grouting Mortar
Grouting Mortar
Grout with Dazzle Effect
Epoxy Grout and Adhesive
Surface Protector
Pool ––––––– Kalekim Pool Solutions
121
KALEKİM HAVUZ ÇÖZÜMLERİ I KALEKİM POOL SOLUTIONS
Betonarme Yüzme Havuzu yapımı sırasında
— Temelin ve havuzu çevreleyen perdelerin beton
— Genleşme derzleri, boru girişleri ve aydınlatma
yapılması gereken su izolasyonu uygulamaları
dökümü sırasında oluşacak soğuk derzlerin yalıtımını
armatürlerinin çevrelerinde KalePolyMas ve uygun
— Havuz, su deposu gibi su basıncına maruz
sağlamak için iki beton dökümü arasında soğuk
derz bantlarıyla su izolasyonu yapılmalıdır.
kalacak yapıların betonarme imalatı sırasında
derz oluşacak yüzeye 2 kat (1.5-1.6 kg/m2) İzoSeal
soğuk derz oluşmaması için beton döküm işlemi
uygulaması yapılmalıdır.
mümkün olduğunca ara verilmeden, sürekli biçimde
— Temel ve perde birleşim yerlerinde oluşacak soğuk
yapılmalıdır.
derzlerin yalıtımı için PVC veya kendinden genleşen
izolasyon bantlarının kullanılması gerekmektedir.
Waterproofing applications that must be
reinforced concrete construction of the structures
foundation and the walls surrounding the pool.
performed during the construction of Reinforced
that will be exposed to water pressure such as pools
— PVC or self-expanding waterproofing bands must
Concrete Swimming Pools
and water tanks.
be used for the waterproofing of cold joints that will
— In order to prevent the formation of cold joint,
— 2 coats of (1.5-1.6 kg/m2) İzoSeal application
occur on the foundation and wall joints.
concrete pouring process must be performed
must be applied on the surface on which the cold
— Waterproofing must be performed around the
continually without giving breaks during the
joint will occur between two concrete pouring in
expansion joints, pipe entrances and lighting
order to maintain the waterproofing of cold joints
armatures with KalePolyMas and appropriate joint
that will occur during the concrete pouring of the
bands.
İzoSeal
Su İzolasyon Harcı
Crystallized Waterproofing Mortar
A
Beton / Concrete
B
Kalekim Astar
C
TamirArt 5 / 30
D
İzoLatex Plus (çift kat / double coat)
E
TechnoPool / TechnoFlex / NanoLight / GraniTech
F
FugaPool / FugaFlex / FugaSim / EpoTech+
G
SeraCare Yüzey Koruyucu / SeraCare Surface Protector
122
Havuz ––––––– Teknik Bilgiler & Özellikler
Pool ––––––– Technical Informations & Characteristics
TEKNİK BİLGİLER & ÖZELLİKLER
TECHNICAL INFORMATIONS &
CHARACTERISTICS
123
124
Havuz ––––––– Teknik Bilgiler & Özellikler
ÜSTTEN TAŞMALI HAVUZ SİSTEMLERİ I TOP OVERFLOW POOL SYSTEMS
A
Su seviyesi
Water level
B
Havuz tutamağı
Pool handle
C
Tırtıllı karo
Ribbed tile
D
Yağmur kanalı
Rain channel
E
Antislip havuz çevresi
Anti-slip pool surrounding
F
Havuz içi karo
Pool interior tile
İÇTEN TAŞMALI HAVUZ SİSTEMLERİ I INTERNAL OVERFLOW POOL SYSTEMS
A
Su seviyesi
Water level
B
Havuz tutamağı
Pool handle
C
Yağmur kanalı
Rain channel
D
Antislip havuz çevresi
Anti-slip pool surrounding
E
Havuz içi karo
Pool interior tile
SKİMMERLİ HAVUZ SİSTEMLERİ I POOL SYSTEMS WITH SKIMMER
A
Su seviyesi
Water level
B
Setli havuz tutamağı
Pool handle with sets
C
Antislip havuz çevresi
Anti-slip pool surrounding
D
Havuz içi karo
Pool interior tile
Pool ––––––– Technical Informations & Characteristics
OLİMPİK HAVUZ I OLYMPIC POOL
ÇOCUK HAVUZU GEÇİŞ DETAYI SİSTEMİ I CHILDREN’S POOL PASSAGEWAY DETAIL SYSTEM
A
Dışbükey yer birleştirme (bkz. sayfa 48)
Convex joining part (see page 48)
B
Havuz içi karo
Pool interior tile
C
İçbükey yer birleştirme (bkz. sayfa 48)
D
Çocuk havuzu
Concave joining part (see page 48)
Children’s pool
E
Yüzme havuzu
Swimming pool
125
126
PROJE HİZMETLERİ I PROJECT SERVICES
Havuz ––––––– Teknik Bilgiler & Özellikler
Pool ––––––– Technical Informations & Characteristics
127
128
Havuz ––––––– Teknik Bilgiler & Özellikler
HAVUZ ÇEŞİTLERİ
Yapım Tekniğine Göre Havuzlar
Terapi Havuzları
boyunca hareket ettirilebilen sistemin kullanılmasına
— Betonarme havuzlar
Hasta ve fiziksel engellilerin tedavisi için yapılan
olanak sağlanır. Bölücü köprü sayesinde olimpik
— Prefabrik havuzlar
havuzlardır. Bu tip havuzların içi ve dışı hastaların
havuzda kısa kulvar yarışmaları düzenlenebilir ve
— Hazır havuzlar
özellikleri dikkate alınarak dizayn edilirler ve özel
antreman yapacak iki farklı yüzücü grubunun aynı
ekipmanlar kullanılır. Su derinliği en fazla 1.35m
havuzdan faydalanması sağlanabilir.
Taşma Tekniğine Göre Havuzlar
olmalıdır.
— Üstten taşmalı (savaklı) havuzlar
Spor amaçlı havuzlar aşağıdaki standartlara göre
— İçten taşmalı (savaklı) havuzlar
Hareket Havuzları
— Skimmerli havuzlar (taşma kanalsız)
Jimnastik amaçlı, derinliği 1.35m’den fazla olmayan
ve özel hijyen şartları ile hazırlanmış havuzlardır.
belirlenmektedir:
a. Atlama ve Dalma Havuzları
Atlama ve dalma havuzlarının boyutları 10x12.5x3.8m
Kullanım Suyuna Göre Havuzlar
— Tatlı su kullanılan havuzlar
Soğuk Su (Şok) Havuzları
ve 22.4x15x4.5m’dir. Atlama havuzlarında,1m’den
— Deniz suyu kullanılan havuzlar
Vücut ısısının ani soğutulması taleplerine göre ve
10m’ye kadar tramplen ve kule bulunmaktadır.
— Mineralli su kullanılan havuzlar (kaplıca
çoğunlukla bir sauna sistemi ile beraber kullanılır.
havuzlarında)
Derinliği 1.10 - 1.35m arasında değişir. Su hacmi
b. Su Topu Havuzları (Olimpik havuz bünyesinde
2m3’ü geçmeyen soğuk su havuzları devamlı olarak
olabilir)
Amaçlarına Göre Havuzlar
doldurma suyu akışı sağlanarak işletilebilirler.
Su topu sahası, genellikle çok amaçlı yapılmış olimpik
Çocuk Havuzları
Ayak Dezenfeksiyon Havuzları
Özel ekipmanları ve hakemler için havuz kenarlarında
Çocukların gözetim altında girebildikleri, derinlikleri
Genellikle, genel kullanıma açık havuz alanlarına
sökülebilir, yerden yüksekliği 40cm olan yürüme yolu
maksimum 50cm olan havuzlardır. Filtrasyon
girerken hijyen şartlarını azami ölçüde sağlamak için
bulunur.
dezenfeksiyon tesisleri bağımsız olmalıdır.
kriterlere uygun tasarlanmış havuzlardır. Derinliği
havuz bünyesinde oluşturulur. Boyutları 20x30m’dir.
0.10m ile 0.15m arasında olmalıdır. Havuza geçiş
c. Senkronizasyon Havuzları (Olimpik havuz
Su Atraksiyonları Olan Havuzlar
yolunun üzerinde olacak şekilde planlamalıdır.
bünyesinde olur)
Çeşitli su oyunları için tasarlanmış, derinliği 0.6-1.35m
Boşaltılır olmalıdır.
arasında olan ve su-hava hareketleri ile havuzlarda
eğlence yaratmayı amaçlayan havuzlardır.
d. Eğitim Havuzları
Kaplıca Havuzları
Kaplıca tedavisinde, termal, mineralli ve
Süs Havuzları
Dalga Havuzları
termomineralli sularla tedavi amaçlı olarak kullanılan
Kent meydan düzenlemelerinde, kent peyzajında,
Eğlenme veya çalışma yapmak için özel dizayn
havuzlardır. Suyun tedavi edici özelliğinden
iş merkezleri önünde, kamu binalarının çevre
edilmiş, 0-1.6m arası derinliğe sahip, su elde edilme
faydalanabilmek için hijyen kurallarına uymak koşulu
düzenlemeleri içinde görsel amaçlı kullanılan havuzlar
şartları standartlarla belirtilmiş havuzlardır. Dalga
ile termal küvetler kullanılmalıdır.
olup, yüzme amaçlı değildir.
yüksekliği ve boyları, havuz biçimini etkileyen
Kaplıca tesislerinde dört tip havuz bulunur;
faktörlerdir.
a. Genel Termal Havuzlar
Su Kaydırağı Havuzları (Düşme Havuzları)
Genel termal havuzlarda mineralli su, kullanıma açık
Su kaydırağı için yapılan havuzların derinliği en az 1m
yüzme havuzu olarak değerlendirilir.
en fazla 1.35m, boyutları ise 4x6m olmalıdır. Kaydırak
havuzları bağımsız yapılabileceği gibi, tesiste bulunan
b. Aile Termal Havuzları
yüzme havuzu içinde bir bölüm olarak da yapılabilir.
Aile bireylerinin beraber faydalandığı kaplıca
Bu durumda yüzücülerin düşme havuzundan diğer
havuzlarıdır. Hijyen koşullarına uygun işletilmelidir.
bölüme güvenli olarak geçişini sağlamak için önlemler
alınmalıdır.
c. Termal Küvet
Termal küvetler, termal suyun tedavi edici özelliğinden
Masaj Havuzları
faydalanabilmek için kullanılan bireysel havuzlardır.
Birden çok kişinin kullanımına açık, hijyen ve diğer
Termal su sürekli akış halindedir, ancak tedavi gören
standartlara göre filtre edilmiş, vücut ısısına yakın
hasta değiştiği zaman küvetin boşaltılarak dezenfekte
ısıdaki suyun özel nozullarla ve istenildiğinde hava
edilmesi gereklidir.
ile karıştırılarak vücut üzerinde değişik basınç etkileri
yaratmasına yönelik yapılmış özel havuzlardır.
d. Özel Ekstrimite Küvetleri
El ve ayak tedavisinde kullanılan bireysel havuzlardır.
Masaj havuzları ikiye ayrılır:
Spor Amaçlı Havuzlar
a. Bireysel Kullanımlı Masaj Havuzu
Ulusal ve uluslararası yüzme yarışmalarının yapılması
Müstakil masaj havuzları, kullanıcıların diğer havuz
için tasarlanan havuzlardır. Genellikle 8 kulvar
tesislerine geçmesi mümkün olmayacak şekilde
için 21x50, 10 kulvar için 25x50m net yüzme alanı
dizayn edilmiştir.
boyutlarında ve 2 - 3m derinliğinde inşa edilmektedir.
Ancak son yıllarda farklı dallardaki yüzme sporlarının
b. Kombine Kullanımlı Masaj Havuzları
aynı havuzda farklı zamanlarda yapılabilmesi için
Kombine kullanımlı masaj havuzları, yüzme havuzunun
26x52m boyutlarında, 3m derinliğinde
içinde yapılmıştır.
planlanmaktadır. Böylelikle 2m’lik kısımda bölücü
köprü ve üzerinde atlama platformu bulunan, havuz
Pool ––––––– Technical Informations & Characteristics
129
TYPES OF POOLS
Pools in Terms of Construction Technique
Therapy Pools
of 3m. They allow for the use of a dividing bridge at
— Reinforced concrete pools
These are pools built for the treatment of sick or
2m section and a jumping platform above that can
— Prefabricated pools
physically handicapped people, and have a maximum
be moved along the pool. This dividing bridge allows
— Ready-made pools
water depth of 1.35m. These types of pools often
for not only short lane swimming competitions in the
use special equipment and are designed by taking
olympic pool, but also for two different swimming
into account the needs of the patients.
groups to use the same pool. They are determined
Pools in Terms of Overflow Technique
according to their standards.
— Top overflow (with sluice) pools
— Internal overflow (with sluice) pools
Movement Pools
— Pools with skimmer (without overflow drain)
These pools are no deeper than 1.35m and are
a. Jump and Dive Pools
prepared with special hygienic conditions for
The dimensions of jump and dive pools are
exercise purpose.
10x12.5x3.8m or 22.4x15x4.5m. Diving boards and
Pools in Terms of Water Type
towers with a height ranging from 1m to 10m are
— Fresh water pools
— Sea water pools
Cold Water (Shock) Pools
— Mineral water pools (hot spring pools)
Often accompanying a sauna system, these pools
Pools in Terms of Purpose
Children’s Pools
available for jump pools.
can be operated by using a constant flow of water
b. Water Polo Pools (These can be available
and are used to immediately cool one’s body
within the olympic pool)
temperature. Their depth ranges from 1.10m to
Water polo is generally played within a multipurpose
1.35m, and their water volume does not exceed 2m3.
olympic pool. Its dimensions are 20x30m and it has
special equipment as well as a detachable walkway
These are pools with a maximum depth of 50cm and
in which the children can enter under supervision.
Feet Disinfection Pools
with a height of 40cm from the pool sides for the
Filtration and disinfection sections of these pools
These pools are generally designed to maintain the
referees.
must be separate.
hygienic conditions that are required when entering
a pool that is open to general use. Feet disinfection
c. Synchronization Pools (These are available
Pools With Water Attractions
pools must be drainable, have a depth between
within the olympic pool)
These are pools with depths of anywhere between
0.10m and 0.15m, and be located near the route by
0.6m and 1.35m that are designed for fun and
which people enter the pool.
d. Training Pools
various water games.
Hot Spring Pools
Decorative Pools
Wave Pools
These pools are used for hot spring treatment with
These are pools designed for aesthetics, not for
These are pools with a depth up anywhere up to
thermal, mineral and thermo-mineral water. For hot
swimming. These are used in city square planning,
1.6m that are specifically designed for recreation and
spring treatments, thermal bathtubs must comply
city landscapes, business center decoration and in
exercise. Water acquiring conditions of these pools
with specific hygiene rules in order to benefit from
the environmental planning of public buildings.
are determined with standards. Wave height and
the therapeutic feature of the water.
lengths are the form activity factors.
a. General Thermal Pools
Water Slide Pools (Fall Pools)
General thermal pools are considered swimming
Pools that are built for water slides must have a
pools that can use mineral water.
minimum depth of 1.0m and a maximum of 1.35m.
Their dimensions must be at least 4x6m. Water slide
b. Family Thermal Pools
pools can be built either as independent pools or as
These are hot spring pools that the entire family can
a section within a swimming pool. But in this case,
use. These pools must be operated in accordance
precautions must be taken to ensure the safety of
with specific hygienic standards.
swimmers as they move from the fall pool to the
main pool.
c. Thermal Bathtub
Thermal bathtubs are individual pools used for the
Massage Pools
therapeutic benefits of thermal water. Although the
These are hygienic pools that must be filtrated
thermal water is in a constant flow, the bathtub must
according to specific standards because they are
be drained and disinfected before a new user enters.
open to use by more than one person. These pools
have a special design that dispenses a mixture of
d. Special Extremity Bathtubs
air and water through special nozzles in the pool,
These bathtubs are for individual use, and treat the
in order to create different pressure effects on the
hands or the feet.
body.
Pools For Sports Use
a. Pool For Individual Use
These are pools built for national and international
Individual massage pools are designed in a way that
world swimming competitions. These pools are
it is impossible for the users to pass to other pool
generally built with 21x50m net swimming area for 8
facilities.
swim lanes, and 25x50m net swimming area for 10
swim lanes, with a depth of anywhere between 2-3m.
b. Massage Pools For Combined Use
In recent years, however, in order to accommodate
Massage pools for combined use are built into the
various swimming sports at different times, these
swimming pool.
pools are built in 26x52m dimensions with a depth
130
Havuz ––––––– Teknik Bilgiler & Özellikler
TEKNİK ÖNERİLER - 1
Havuz planlaması yapılırken, kullanım amacı, ebatları
ağzının, insan elinin rahat ulaşabileceği bir seviyede
— En fazla 1m genişliğindeki çift taraflı trabzanı olan.
ve kullanıcı istekleri de göz önüne alınarak doğru
(mümkün olduğu kadar su kotuna yakın) olması;
havuza giriş merdivenlerinin basamaklarında.
kararların verilmesi gereklidir. Havuzun çalışma
yandan besleme yapılan havuzlarda bu ağızların
— Havuzun dışındaki merdiven basamaklarında.
sistemine de bu aşamada karar verilmelidir. Seçilen
su kotundan 100cm, su altı lambalarının ise 65cm
— A değerine göre sınıflandırılmamış sauna ve
sistem, havuz inşaatının detaylarını, yapım sürecini
aşağıda monte edilmesi,
dinlenme alanlarında.
ve maliyetlerini önemli oranda belirleyecektir.
— Havuza su ancak; inşaat sonrası mekanik ve
Avantajlı yönlerinin fazla olması sebebiyle daha
elektrik tesisatları tamamlanıp bahçede gübreli toprak
C
çok kullanılan sistem, “üstten taşmalı sistem”
serme işlemleri bittikten sonra doldurulmalıdır.
— B değerine göre sınıflandırılmamış suya giriş
olarak adlandırılan, su seviyesinin döşeme üst kotu
— Havuza doldurulacak suyun temizliğinin yanısıra
merdiveninin basamaklarında.
seviyesinde olduğu sistemdir. Diğer sistemler ise
pH değerinin de 7.2 ile 7.6 arasında olmasına dikkat
— Eğimli havuz kenarlarında.
su seviyesinin döşeme üst kotu seviyesinde olduğu
edilmelidir.
veya su seviyesinin döşeme üst kotunun 15-20cm
— Havuz suyunun sirküle edilmesine başlanıp
DIN 51130’a Göre Endüstriyel Alanlar Testi
aşağısında olduğu “skimmerli" sistemdir. Üstten
dezenfeksiyon için çok dozlama yapıldıktan sonra,
(Sınıflandırma Grubu R9-R13) şeklinde belirtilmiştir.
taşmalı sistem, havuzun her tarafından kesintisiz aynı
ertesi gün sudaki kimyasal oranı test kiti ile kontrol
görüntüyü sağlar ki, bu özellikle yeni başlayanlar ve
edilmeli ve değerler normal ise kullanılmalıdır.
çocuklar için cesaretlendirici bir durumdur. Bu sistem
— Bilhassa umuma açık havuzlarda havuza
aynı zamanda su yüzeyinde oluşabilecek dalgaları
gireceklerin önceden duş almaları, ayaklarının
minimize ederek estetik bir görüntü sağlar.
dezenfektanlı sudan geçirilmesi temin edilmelidir.
Havuz yapımcıları havuzu çalıştıracak ve bakımını
Bununla birlikte;
yapacak kişiyi eğitmeli; makine dairesine sistemin
— Her yapı gibi havuzun sağlam zemine oturması,
şeması ile kullanma talimatını asmalıdır.
— Havuz konumunun uzun süre güneş görmesi ve
— Havuz suyundaki kimyasal miktarı düzenli olarak
yaprak döken ağaçlardan uzak olması,
ölçülmeli; tabana çöken pislikler havuz süpürgesi
— Havuz tabanının ve perdelerinin 350 dozlu ve katkılı
ile süpürülmeli; suyun yüzeyindeki çöpler kepçe ile
beton kullanılarak bir defada dökülmesi,
toplanmalı, taşma kanallarının içi temiz tutulmalı;
— Üstten ve yandan taşmalı havuzlarda taşma
pompaların ön filtrelerindeki sepetler sık sık
elemanlarının, skimmerli havuzlarda skimmer
boşaltılmalı; kum filtresinin üzerindeki manometreden
kutularının mutlaka nivo yardımıyla tam kotunda
basıncın yükseldiği görüldüğünde ters yıkama
monte edilmesi,
yapılarak filtre kumu temizlenmelidir.
— Havuz, taşma kanalı ve rezerv tankın iç
yüzeylerinde yapılacak su izolasyonunun betona
Kaymazlık Testi
tamamen yapışan veya içine nüfuz eden, üzerine de
DIN 51097’ye Göre Çıplak Ayak Testi
sıva ve kaplamanın yapışmasına imkan veren türden
(Sınıflandırma Grubu A, B, C)
malzemeler ile yapılması,
— Üstten ve yandan taşmalı sistemlerde taşma kanalı
kesiti ile havuzun eksilen suyunu tamamlayan denge
deposu hacminin doğru seçilmesi,
— Makine dairesinde yapılan rögarın (su boşaltma
çukuru) tabii gider imkanının bulunması,
— Havuz içi izolasyonu yapıldıktan sonra mutlaka su
doldurulup test edilmesi; kaplama işlerinin testten
olumlu sonuç alındıktan sonra yapılması,
A
— Havuz tutamaklarının, çevre döşeme karolarının ve
— Çıplak ayakla yürünen koridorlar (özellikle kuru).
havuza iniş merdiven basamaklarının kaymaz özellikli
— Kişisel ve toplu soyunma odaları.
ürünler olması,
— Yüzücü olmayanlar için hazırlanan havuzların
— Özellikle kışın don olabilen bölgelerde yapılan
tabanlarında (suyun derinliği 80-135cm arasındaysa).
havuzların iç kaplamalarında su emme özelliği çok
— Sauna ve dinlenme alanları (özellikle kuru).
düşük olan porselen özellikli özel havuz seramiği
kullanılması,
B
— Tramplen konulacak ise tramplenin konacağı
— A değerine göre sınıflandırılmamış çıplak ayakla
kısımda derinliğin minimum 2.5m olması,
yürünen koridorlar.
— Büyük ve bilhassa umuma açık havuzlarda dip
— Havuz çevresindeki duşlar ve alanlar.
emiş süzgecinin insan vücudunu vakumlamayacak
— Mikroptan arındırma bölgeleri.
biçimde ve ölçüde yapılması,
— Yüzücü olmayanlar için hazırlanan havuzların
— Havuz su altı lambalarının 12 volt ile çalışmasını
tabanlarında (suyun derinliği bazı noktalarda
sağlayan trafoların kullanılması ve tekniğine uygun
80cm’nin altındaysa).
topraklama yapılması,
— Yüzücü olmayanlar için hazırlanan yapay dalgalı
— Kullanım yoğunluğuna göre suyun sirkülasyon
havuzların tabanlarında ve çocuk havuzlarında.
süresinin ve buna bağlı olarak filtre ve pompa
— Derinliği ayarlanabilen havuzların tabanlarında ve
seçiminin doğru yapılması,
çocuk havuzlarında.
— Havuz süpürgesi hortumunun takıldığı vakum
— Suya giriş merdiveninin basamaklarında.
Pool ––––––– Technical Information & Characteristics
131
TECHNICAL TIPS - 1
When planning a swimming pool, one must take
12 volts of power, and the grounding must be
— Microbe purification zones.
into account the purpose of use, the sizes and
done in a manner in conformity with the relevant
— On the floor of the pools prepared for non-
the requests of the user in order to make the
technique.
swimmers (if the water depth is under 80cm at some
best decisions. At this stage, you also must make
— Decisions must be made about the circulation
points).
decisions about the functioning system of the
time and therefore, on filter and pump preference,
— On the floor of the pools with artificial waves
pool because this will greatly impact details of the
depending on the frequency of use.
prepared for non-swimmers.
construction, the construction process, and the
— The vacuum end where the pool sweeping hose
— On the floor of the pools with adjustable depth
costs. With the “skimmer system” the water level is
will be attached must be at a level (as near as
and of children pools.
15-20cm below the upper layer of the floor. However,
possible to the water layer) which the human hand
— On the steps of the inside water ladder.
due to its numerous advantages, the most widely
can easily reach. Ends must be mounted 100cm
— On the steps of the inside water ladder of
used system is the “top overflow system" where the
below the water level, and 65cm beneath the
maximum width of 1m and with banister at two sides.
water level is at the level of the upper layer of the
underwater lamps in side-fed pools.
— On the steps and ladders outside the pool.
floor. The overflow system provides the same view
— The pool can only be filled with water after
— On the steps for sitting and lying.
from each point of the pool, which is encouraging for
construction, mechanical installations, wiring, and
— The areas for rest and sauna not classified
beginners and children. This system also ensures an
the laying of fertilized soil on the yard are completed.
according to A value.
aesthetic look by minimizing waves that might form
— Water fill the pool must be clean and have a pH
on the surface of the water.
value between 7.2 – 7.6.
C
— After water circulation is initiated, and the dosing
— On the steps of the inside water ladder not
The Points Indicated Below Must be
for disinfection is completed, the next day you must
classified according to B value.
Addressed With Due Diligence;
test the percentage of chemicals in the water using
— On the edges of the slanted pool.
a test kit. If the values are at a normal level, the pool
— The pool, like any other structure, must be built on
can be opened for use.
According to DIN 51130 Industrial Areas Test
a sound basis.
— People who wish to enjoy public pools in
(Classification Group R9-R13) indicated follows.
— The location of the pool must be an area that
particular must take a shower and disinfect their feet
receives sunlight for the longest time, and it must be
in disinfectant water before going into the pool.
away from trees that can patch off.
— The builders of the pool must instruct the person
— The basis and the membranes of the pool must be
in charge of the operation and maintenance of the
cast in one single attempt by using 350 dosed and
pool and hang drawings of the system and the
additive containing concrete.
operating instructions in the engine room.
— Carrying agents in pools with top and side
— The level of chemicals inside the pool water must
overflow systems, and skimmer boxes in pools with
be measured regularly, residue on the bottom must
skimmer systems must be mounted at the correct
be cleaned by the pool sweep, the particles on the
layer by using nivo support,
surface must be removed by a net, inside of the
— The pool must be constructed by using types of
overflow canals must be kept clean, the baskets on
material which will ensure that the water insulation
the front filters of the pumps must be discharged
in the inner surfaces of the carrying canal and the
frequently, and the sand trapped by the filter must
reserve tank, will fully adhere onto or infiltrate into
be cleaned through reverse washing when a rise in
the concrete, and which will also enable the plaster
the pressure is observed on the manometer on the
and the coating to adhere onto the same,
sand filter.
— Decisions on the cross section of the carrying
canal and the capacity of the balance tank
Non-Slipping Test
completing the lost water must be made correctly in
According to DIN 51097 Barefeet Test
pools with top and side overflow systems.
(Classification Group A, B, C)
— The manhole (water discharge hole) built inside
the engine room must have possible ways for natural
discharge.
— After in-pool insulation, tests must be performed
by filling the pool with water. Coating can only be
executed after these test yield favorable results.
— Pool handles, floor tiles, and the stairs to the
inside of the pool must be made of anti-slip material.
— In areas where frost may occur during winter,
A
special pool ceramics with porcelain features and
— The corridors walked on barefoot (especially dry).
very low water absorption capability must be used
— Personal and collective changing rooms.
for the inside coatings of pools.
— On the floor of the pools prepared for non-
— If you are installing a diving board, the pool
swimmers (80 to 135cm of water depth).
underneath it must be at least 2.5m in depth.
— The areas for rest and sauna.
— The bottom suction filter in large, and especially,
public pools must not be of a shape or size that
B
would enable it to vacuum human body.
— The corridors not classified according to A value
— The underwater lamps must be supported with a
and walked on barefoot.
transformer that will enable them to operate at
— The areas and shower spaces around the pool.
132
Havuz ––––––– Teknik Bilgiler & Özellikler
TEKNİK ÖNERİLER - 2
Kalebodur ürünleri, ISO 9001:2000 Kalite Yönetim
kaldığında korunmanın sağlanması için daha kalın
— Kabul edilebilir derecede bir renk tonu farkı
Sistemi güvencesi altında, yer karoları TS EN 14411
olmalıdır.
seramik teknolojisinde kaçınılması mümkün olmayan
bir gerçektir. Ustanızdan karoları döşemeye
Group BI ve duvar karoları TS EN 14411 Group BIII
standardı isteklerine uygun olarak üretilmektedir.
Bayinizden Seramik Alırken Dikkat Edilmesi
başlamadan önce yere sermesini, olası renk tonu
Gereken Noktalar
farklarını bütün döşenecek alana dağıtmasını
isteyiniz.
Seramik Karonun Uygulanacağı Mekan ve
— Seramiklerin boyut ve renk kodları ambalaj
— Ustanızdan karolar arasında, ürüne uygun derz
üzerinde printer ve barkod ile yazılmaktadır.
boşluğu bırakmasını isteyiniz.
Seramik kaplama malzemeleri, iç mekan, dış mekan,
— Bayinizden seramik alırken aynı boyut, renk kodu,
— Numune olarak bir karo ile boş kutuyu gereğinde
dış cephe, havuz, kamu alanları, ticari yapılar, vb.
renk değişim kodu ve aynı üretim tarihli kutuları
referans olarak kullanmak üzere saklayınız. Yeterli
birçok yerde kullanılır. Uygulanacak alana göre uygun
vermesini isteyin ve isteğinizin yerine getirildiğinden
olabilecek miktardaki karoyu gelecekteki olası tamir
karo seramiklerin seçilmesi gerekir.
emin olun.
ve değiştirme işlemlerinde kullanmak üzere saklayınız.
— Kalebodur seramiklerinin yanında görülen
— Herhangi bir tereddüt durumunda bayinize ve
numaralar, Türk ve Avrupa standardı TS-EN ISO
firmamıza başvurunuz.
10545-7'ye göre yüzey aşınma dayanım sınıfını belirtir
— Yapıştırma malzemesi olarak, ani ısı değişimlerinin
Seramik karo, konut içinde kullanılacaksa, PEI değeri,
ve PEI değeri olarak adlandırılır. Yüzey aşınması farklı
olduğu mekanlarda flex esaslı, porselen karoların
sertlik, lekelere dayanım, kimyasallara dayanım ve
özellik gösteren mekanlar 1'den 5'e kadar
yapıştırılmasında özel porselen karo yapıştırıcısı, su
kolay temizlenme gibi teknik özellikler göz önünde
sınıflandırılarak belirtilir. Ürünü alırken lütfen PEI
izolasyonu gerektiren ıslak hacimli mekanlarda ise
bulundurularak duvar karosu, dekor ve yer karosu
değerine dikkat ediniz.
su izolasyonuna cevap verecek harçların kullanılması
seçilmelidir.
— Aynı üretim partisindeki karoların, görünüm
tavsiye edilir.
farklılıklarını (doku, renk, ton ve motif bakımından)
— Dış mekanlardaki derz dolgu uygulamalarında flex
Dış Mekanlarda Duvar ve Yer Karolarının
ifade eden ve teknik bir özellik olan CTDA değeri,
esaslı fuga, havuzlardaki derz dolgu uygulamalarında
Kullanımı
kutu üzerinde belirtilir.
ise su izolasyonlu fuga derz dolgu ürünlerinin
Dış mekanlar için seçilen karoların dona dayanıklı
V1 - Aynı Görünüm: Karodan karoya çok az ve
köşe birleşim noktalarında silikon mastik kullanılması
olması gerekmektedir. Dolayısı ile düşük su emme
önemsiz farklılıklarla, her bir karo aynı doku, renk, ton
önerilir.)
özelliğine sahip olmalıdır. Bu özelliği taşıyan karolar,
ve motife sahiptir.
— Seramik karo ile kaplanacak yüzeyin kontrolü
Kullanım Alanı
İç Mekanlarda Duvar ve Yer Karolarının Kullanımı
kullanılması önerilir. (Özellikle banyolarda seramiklerin
ve yüzeyin kaplamaya uygun hale getirilmesi için
sırlı porselen, sırsız porselen ve kalıptan çekme
V2 - Hafif Farklılık: Doku ve/veya desende aynı
gerekli değişiklikler yapılmalıdır (Boyutların dikkatlice
renkler arasında farlılık olabilir. Karoların genel
kontrol edilmesi, köşelerin, duvar düzgünlüğünün,
Kamu Alanlarında Yer Karolarının Kullanımı
görünüşü oldukça benzerdir.
zemindeki bozuklukların gözden geçirilmesi, gerekli
Bu tip alanlarda karonun maruz kaldığı mekanik ve
V3 - Önemli Farklılık: Bir karoda bulunan renkler
— Seramik karolar zemine sabitlenmeden önce,
kimyasal etkinin derecesi yüksektir. Bu alanlar için
diğer karolardaki renkler hakkında bilgi vermekle
malzemeler kontrol edilmelidir.
oldukça sert; aşınmaya, lekelenmeye ve kimyasal
birlikte renk yoğunluğunda önemli derecede farklılık
— Karoların yapıştırma işleminin bitmesinin ardından
etkilere dayanıklı, sırlı ya da sırsız porselen bazlı
gösterir. Karo üzerinde önemsiz gibi görünen bir renk
uygulanan yüzeyin cinsine, ortam şartlarına ve
bir ürün seçilmelidir. Özellikle mekana dışarıdan
diğer bir karo üzerinde ağırlıklı renk olabilir.
yapıştırıcının türüne göre belli bir süre beklenmesi
yöntemiyle yapılan klinkerdir.
değişikliklerin yapılması).
(ortalama 1 gün) ve daha sonra derz dolgu
doğrudan girişin olduğu yerlerde, parlak ürünler
seçilmeden önce dikkat edilmelidir. Bu tip karolar,
V4 - Rastgele Farklılık: Bir karo diğer bir karoya
uygulanması gerekmektedir.
dışarıdan gelen aşındırıcı kirlenmeye maruz kalırlar
göre tamamen farklı renkte olabilir. Bu karolar
— Yapıştırma ve derz dolgu uygulamasının sağlıklı
ve zamanından önce matlaşabilirler. Parlak yüzeyler
tüketici tarafından bir kaç parça çıkartılacak şekilde
olabilmesi için zeminin hemen kullanıma açılmaması
estetik açıdan göze çok hoş görünmekle beraber
seçilemezler. Renk farklılıklarından dolayı karolarda
gerekmektedir. Zemin üzerinde gezinilmesi
matlaşmaya daha yatkındır. Ayrıca çizilme ve
doğal bir görünüm vardır. Bu yüzden her bir döşeme
zorunluysa, zemin önce kalaslarla kaplanmalı ve belli
aşınmalar da bu tip yüzeylerde daha kolay göze
özgün yapıda olur.
bir süre ağır mobilyalar yerleştirilmemelidir.
— Eğer bu önlemler dikkate alınmazsa karonun
çarpar.
Ticari Yapılarda Yer Karolarının Kullanımı
4 kriterde değerlendirilen CTDA değeri, karonun
zeminden ayrılması, derzlerin zarar görmesi gibi
seçimi sırasında oluşabilecek herhangi bir soru
risklerle karşılaşılır.
karşısında dikkate alınması gereken bir özelliktir.
— Cotto, klinker ve porselen gibi gözenekli sırsız
karolarla kaplanmış zeminlerde, derz dolgusunun
Fabrikalarda seramik karolar, araçlar ve ağır
makinelerden dolayı oldukça büyük ağırlıklara maruz
Döşeme ile ilgili Önemli Notlar
karo üzerinde kalıcı bir renk etkisi bırakmaması için,
derz dolgu uygulamasına geçilmeden önce Yüzey
kalırlar. Ayrıca insan ve makinelerin hareketinden,
aşındırıcı kirden dolayı mekanik yüzey baskısı
— Seramik döşeyecek ustanın, işinin ehli olması,
Koruyucu uygulanmalıdır.
da fazladır. Yine aşındırıcı kimyasalların yüzeye
sertifikalı olması gerekir.
— Döşemeden sonra yapılan şikayetler kabul
dökülmesinden dolayı kimyasal baskının da yüksek
— Seramik döşenecek zeminin; düzgün, kuru, tozsuz,
edilmez.
olduğu bilinmektedir. Yüzeyde sürekli sıvı maddeler
yağsız ve temiz olmasına dikkat etmesini ustanızdan
bulunacağı için kayma riskinin büyük olmasından
isteyiniz.
dolayı emniyet gereksinimleri de oldukça önemlidir.
— Ustanızdan seramikleri döşemeye başlamadan
Döşeme Sonrası ile ilgili Önemli Notlar
önce kutular üzerindeki ve varsa kutular içindeki
Karonun üzerinde fark edilen her iz, bir sorun
Eğer söz konusu fabrika gıdayla ilgili bir mekansa,
bilgileri okumasını isteyin.
gibi görülebilir. Bununla beraber bu izin şikayet
temizlik de son derece önemlidir. Bu tip mekanlarda
— Ustanızı boyut ve renk kodları hususunda dikkatli
konusu olabilmesi için; söz konusu izin döşemenin
kullanılan seramik karolar mekanik özelliğinin yüksek
olması için uyarınız ve tek bir alanda aynı boyut ve
görünümüne zarar vermesi veya döşemenin normal
olması için full body olmalı ve yüksek ağırlıklara maruz
renk kodu taşıyan karolar kullanmasını isteyiniz.
kullanım şartları altında öngörülen performansında
Pool ––––––– Technical Information & Characteristics
düşmeye yol açması gerekmektedir. Örneğin karonun
e. Çeşitli Lekeler (Sırsız karolar için)
üzerindeki iz sadece yaklaşıldığında, büyüteç altında
— Leke çıkartıcı kullanınız.
veya çok parlak ışıklandırma altında görülüyorsa, bu
— Sabunlu su ile fırçalayınız.
özellik defo olarak kabul edilemez.
— Parlak porselen seramikler, sırsız karolardır ve
aşındırma yöntemi ile parlaklık verilir. Bu sebeple
Döşemedeki her sorun eninde sonunda karoya da
lekelenmeye karşı daha dikkatli temizlik yapılmalıdır.
yansıyacaktır; karolar kırılabilir, yerlerinden kalkabilir
— Metal fırça kullanmayınız.
veya benzeri durumlar yaşanabilir. Karo ile kaplanmış
— Farklı temizlik maddeleri ile çözeltileri kullanmadan
yüzeyin kalitesi, uygulanan malzemenin kalitesine,
önce bu ürünlere ait kullanım talimatını okuyunuz.
karoların uygulanışına, bakım ve onarıma bağlıdır.
— Temizleme işleminden sonra birkaç kez su ile
durulayınız.
Bu nedenle söz konusu sorun, aşağıdaki etkenlerden
herhangi birinden kaynaklanmış olabilir.
a. Uygun Karo Kullanılmaması: Duvar karoları
yerde kullanılmış olabilir.
b. Yanlış Karo Seçimi: Karoların uygulanacağı alan
dikkate alınmamış olabilir. Örneğin dona dayanım
değeri düşük olan bir karo, dış mekanda kullanılmış
olabilir.
c. Döşeme Sonrası Temizlik: Yeni karo döşenmiş
bir mekan, yıpratıcı temizlik malzemeleriyle hem de
vaktinden çok sonra temizlenmiş olabilir.
d. Karolara İyi Bakılmaması: Karolar aşındırıcı
kimyasallarla veya yine aşındırıcı materyallerle
temizlenmiş olabilir.
Seramik Karo Temizlik ve Bakım Talimatları
Eğer mat porselen, parlak porselen, antislip ve
pürüzlü yüzeyli seramik karo kullanacaksanız; lütfen
dolgu malzemesinin kalıntılarını işlem bittikten
sonra mümkün olduğunca çabuk karo yüzeyinden
uzaklaştırınız.
a. Rutin Temizlik
— Sırsız (porselen) karolar: Süpürerek temizleyin.
— Sırlı karolar: Kuru fırça ile narin temizleyin.
— Sırlı ve sırsız karolar: Ilık su, leke çıkartıcı veya nötr,
düşük sülfat içeren deterjanlar ile temizleyiniz.
— Temizleme işlemi bittikten sonra temiz su ile birkaç
defa durulayın.
— Sırlı karolar için çizici toz içeren temizlik malzemesi
kullanmayın.
b. Yağ Giderme
Yağ ve yağ içeren malzemelere maruz kalındığında,
mümkün olduğunca çabuk lekeyi yüzeyden çıkarmak
için:
— Organik çözelti içeren veya yüksek alkali değerli
deterjanlar kullanın (pH>9).
c. Tozlanma
— Döşeme yatağı veya ana zeminden kaynaklanan
nem sonucu, yüzeydeki çözünebilir tuzların
kristallenmesinden kaynaklanır.
— Üzerindeki atıklar gidene kadar su ile birkaç defa
yıkayınız.
d. Yerleşmiş Çimento Tabakasının Giderilmesi
için
— Asidik olan yerleri çimento sökücü ile temizleyiniz.
— Temizleme işleminden sonra su ile iyice durulayınız.
133
134
Havuz ––––––– Teknik Bilgiler & Özellikler
TECHNICAL TIPS - 2
Kalebodur’s products are produced in relevant
The Important Points to Be Paid Attention During
for exteriors and water insulator added grouting
conditions required by TSEN 14411 Group BI and
Delivery & Installing
products for grouting applications in swimming
pools. (In bathrooms in particular, using silicone
TSEN 14411 GROUP BIII standard requirements.
— Size codes and color shade of ceramic tiles
sealants in tile corner joints is recommended.)
The Room in Which Ceramic Tile Will Be Applied
are printed on carton boxes either by printing or
— Check the surface to be covered with ceramic
and Fields of Application
barcoding.
tiles and make any necessary modifications to
— Make sure the boxes have the same size, color
render the surface suitable for covering with tiles
Ceramic covering material can be used in several
shade and color variation codes.
(dimensions, joint corners, the smoothness of the
applications such as interiors, exterior facades,
— The numbers next to Kalebodur ceramic tiles
wall surface and imperfections on the floor should be
pools, public places, commercial buildings, etc. It is
indicate the surface abrasion resistance category
checked carefully and the necessary changes must
important to select the suitable ceramic tile for the
of the tile based on Turkish and European standard
be made). Materials must be checked before the
area of application.
TS-EN ISO 10545-7 and is referred to as the PEI
ceramic tiles are fixed on the floor.
value. Spaces with different surface abrasion
— Following the adhesion and fixing of the tiles,
characteristics are indicated on a scale of 1 to 5.
a certain time period must pass depending on
Please check the PEI value of the product you are
the type of surface, the ambient conditions of the
The wall tiles, decoration and floor tiles should be
buying.
environment and the type of adhesive used. On
selected regarding the technical specifications such
— The CTDA value, which is a technical specification
average, this is usually one day. After this period of
as PEI value, hardness, stain resistance, chemical
indicating differences in appearance of tiles
time, you must apply the grouting material.
resistance and easy cleaning if they are to be used in
(regarding texture, color, hue and pattern) in the
— For adhesion and the grouting application to
the interiors of a residence.
same production batch are indicated on the ceramic
be sound and proper, the surface should not be
boxes.
put to use immediately. If it is necessary to walk
Using Wall And Floor Tiles in the Interiors
on the surface, first cover it with wooden planks.
Using Wall and Floor Tiles in the Exteriors
The tiles to be selected for the exteriors should be
V1 - Uniform Appearance: Differences among
Heavy furniture should not be placed on the floor
pieces from the same production run are minimal.
until a certain period of time passes. Unless these
precautions are taken, you could run the risk of
frost resistant. In other words, they should have low
water absorbency. Tiles that display this property
V2 - Slight Variation: Cleary distinguishable
the tiles breaking away from the surface and the
are glazed porcelain, unglazed porcelain and clinker,
difference in texture and/or pattern within similar
grouting being damaged.
which is produced by the die extrusion method.
colors.
— On surfaces covered with porous, unglazed
Using Floor Tiles in Public Places
V3 - Moderate Variation: While the colors present
apply Surface Protection before grouting in order
on a single piece of tile will be indicative of the
to prevent the grouting material from leaving an
In public places, tiles are exposed to high levels of
colors to be expected on the other tiles, the amount
indelible hue on the tile.
mechanical and chemical stresses. For those areas,
of color on each piece may vary significantly. For
— Claims cannot be accepted after tile setting.
select a porcelain-based product, either glazed or
example "that little bit of color" on one piece of tile
unglazed, which is quite hard and highly resistant to
may be the primary color on the next piece.
tiles such as cotto, clinker and porcelain ceramic,
Important Notes to Consider After the Covering
is Completed
wear, stains, and chemicals. In locations of direct
entry into the building from the outside, one should
V4 - Random Variation: Random color differences
think twice before selecting glossy products. Glossy
from tile to tile, so that one tile may have totally
Every mark on the tile could be seen as a problem.
surfaces have an impressive appearance, however
different colors than the other tiles. Thus, the final
However, for such a mark to be made an issue
they have high tendency to lose their gloss. The tiles
installation will be unique.
for complaint, the said mark should damage the
appearance of the covering or should lead to a loss
used at such locations are exposed to abrasive dirt
from outside and may lose their gloss long before
The CTDA value expressed on a scale of 1-4 needs
of performance of the covering assumed under
expected. Additionally, scratches and wear are more
to be taken into consideration in the event of a
normal conditions of use. For instance, if the mark
apparent on glossy surfaces.
question that may arise when the choice of tile is
on the tile can be seen only when you get close to it
being made.
or under a magnifying lens or under extreme bright
lighting conditions, the said mark is not considered
Using Floor Tiles in Commercial Buildings
Important Points About Tiling
a defect.
big loads from mobile and stationary machinery. In
— The installer who will do tiling must be
Every deformation and problem in the covering will
addition to the movement of people and machines,
appropriately trained and skillful.
ultimately be reflected in the tile. The tiles will be
abrasive dirt poses an additional mechanical surface
— The background to which tiling will be applied
broken, will move out of place and exhibit similar
stress. Chemical stress can also be quite high due
must be clean, smooth, dust-free, oil-free and
behavior. The quality of the surface covered with the
to spilling of abrasive chemicals on the surface. In
grease-free.
tiles depends on the quality of the materials applied,
addition, safety requirements are very important to
— Please ask your tile installer to read the producer’s
and the way the tiles are applied, maintained and
keep in mind (like the risk of slipping), because the
instructions before tiling. Warn your installer to be
repaired.
surface will always be wet with the fluids spilled.
careful about dimensions and color codes and ask
In commercial buildings, ceramic tiles are exposed to
him to use tiles with the same dimension and color
As such, the problem at hand may stem from any
If the concerned factory is a food-related facility,
code in the same area. A reasonable color shade in
one of these factors:
cleaning is also of paramount importance. The
ceramic tiles is inevitable due to natural raw materials
ceramic tiles to be used in those areas should be full
used. Please ask your tile installer to check the
a. Use of unsuitable tiles: For example, wall tiles
body for mechanical strength and thicker in order to
colors and to mix them together before tiling.
could have been used on the floor.
resist the big loads to which they will be exposed.
— We recommend flex-based grouting products
b. Selection of the wrong type of tiles: The area
Pool ––––––– Technical Information & Characteristics
where the tiles are to be applied may not have been
taken into consideration. For instance a tile with a
low resistance to frost may have been used in an
exterior space.
c. Cleaning after covering application: An area
recently covered with tiles may have been cleaned
with cleaning materials that cause wear and tear or
may have not have been cleaned right away.
d. Improper care of tiles: Tiles may have been
cleaned using abrasive chemicals or with abrasive
materials.
Ceramic Floor and Wall Tiles Cleaning and
Maintenance Instructions
If you use rough surface, matte porcelain, polished
porcelain and anti-slip ceramic tiles, please remove
the remains of filling material as soon as possible
from tile surface.
a. Regular Cleaning
— Unglazed (porcelain) tiles: Sweeping.
— Glazed tiles: Gently cleaning with a dry brush.
— Glazed and unglazed tiles: Use lukewarm water,
stain remover or neutral and low-sulphate content
detergents.
— After cleaning, rinse the tiled surface several time
with fresh water.
— Do not use abrasive powder for glazed tiles.
b. Degreasing
Oil and greasy materials should be removed as
promptly as possible from tiled floors or walls by
using:
— Detergent that contains organic solvent
— Highly alkaline detergents (pH>9)
— Stain remover or detergents with organic
solutions.
c. Efflorescence
— Moisture from the bedding or sub floor contains
soluble salts that crystallize on the tile’s surface.
— Wash with water several times, until you remove
the deposits.
d. Residual Cement Film
— Clean by using acidic cement remover.
— Rinse well with water after cleaning.
e. Various Types of Stains (on unglazed tiles)
— Use stain remover.
— Scrub using soap containing an abrasive material.
— Glossy porcelain ceramics are unglazed tiles and
get their shine from abrasion so take a more careful
approach to cleaning stains on these ceramics.
— Do not use metal cleaning pads.
— Use appropriate reagents or solvents. Further
information can be obtained from cleaning agents’
producers or cleaning institutes.
— Rinse with fresh water after cleaning.
135
136
Havuz ––––––– Teknik Bilgiler & Özellikler
Pool ––––––– Technical Information & Characteristics
137
138
Havuz ––––––– Teknik Bilgiler & Özellikler
Pool ––––––– Technical Information & Characteristics
139
140
Havuz ––––––– Teknik Bilgiler & Özellikler
SEMBOLLER I SYMBOLS
Duvar Karosu
Yer Karosu
Dona Dayanıklılık
Wall Tiles
Floor Tiles
Frost Resistance
RENK TON FARKLARI I SHADE VARIATION
Aynı Görünüm
Hafif Farklılık
Önemli Farklılık
Rastgele Farklılık
Uniform Appearance
Slight Variation
Moderate Variation
Random Variation
YÜZEY AŞINMA DAYANIM SINIFI I SURFACE ABRASION RESISTANCE CLASS
SERTİFİKALAR I CERTIFICATES
Belge No: KG 107/94
TS-EN-14411
DIN EN ISO 9001
Dos. Reg. No.: 056537
DIN EN ISO 9001
Dos. Reg. No.: 056537
DIN EN 14411 ANNEX H
Firmamız, bu katalogda gösterilen ürünler üzerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ürün renkleri, baskıdan dolayı değişiklik gösterebilir.
Our company reserve the right to modify the products illustrated in this catalog for production purposes or to improve their quality.
The colors of the products in this catalog can have some irregularities because of the printing process.
02.2011
kale.com.tr
Kaleseramik, Çanakkale Kalebodur Seramik San. A.Ş.
Büyükdere Cad. Kaleseramik Binası 34330 Levent - İstanbul / Turkey
T +90 212 371 5253 (pbx) F +90 212 270 6571
[email protected]

Benzer belgeler

Havuz - Kale

Havuz - Kale Intelligent Solutions in Pool Applications Havuz Kenarı Aksesuarları Pool Side Accessories

Detaylı

PLUMBING - Altay Mekanik Isı Sistemleri

PLUMBING - Altay Mekanik Isı Sistemleri for outflow that is positioned at the same height as the surface, which allows a complete cleaning of body of a drain from sediment. CONFLUO drains are characterized with easy installa- tion and abi...

Detaylı

12.9 MB

12.9 MB Intelligent Solutions in Pool Applications Havuz Kenarı Aksesuarları Pool Side Accessories

Detaylı

Modiki CS icler 2011 cc4 SON.indd

Modiki CS icler 2011 cc4 SON.indd with revolutionary products like Kalesinterflex® while enriching its product line with unique patterns and textures. Kaleseramik products allow for designing spaces that suit all kinds of tastes in ...

Detaylı

Su Yalıtım Çözümleri

Su Yalıtım Çözümleri olmaktadır. Kalekim Su Yalıtım Çözümleri, yapıya su ve nem girişini önleyerek yapıları korumakta; böylece dayanıklı, uzun ömürlü ve güvenli yapılarda, konforlu ve

Detaylı

Kale Sinterflex

Kale Sinterflex polished and anti-slip. Kalesinterflex matte polished and anti-slip surfaces are available in 18 colors. Kalesinterflex mat yüzey Kalesinterflex matte surface

Detaylı