Hot Selection Sıçak İçecekler

Transkript

Hot Selection Sıçak İçecekler
Hot beverages I Sıcak içecekler
Soft drinks I Meşrubatlar
The word tea originates from China. There are two
common pronunciations which are; “tê” from the
Amoy Min Nan dialect and “chá” used by the
Cantonese dialect.
Çay kelimesinin kökeni, anavatanı Çin'e dayanır.
Mandarin lehçesindeki “ç'a” ve Amoy lehçesindeki
“t'e” orijinal çay kelimesinin iki farklı yaygın söyleniş
şeklidir.
The earliest form of soft drinks was sherbets, which
was developed by Arabic chemists and served in
the medieval Near East.
En eski meşrubat olan şerbetler, Arap kimyagerler
tarafından geliştirilen ilk
alkolsüz içeceklerden
olup, Orta Yakın Doğu‟da tüketilmeye başlanmıştır.
Tea I Çay
Tea Forte
6
10
Coffee derives from the Ottoman Turkish “kahve”.
The Turkish word in turn was borrowed from the
Arabic: “qahwah”.
İngilizce‟deki
“coffee”
kelimesi,
Osmanlı
Türkçesi‟ndeki kahve kelimesinden türemiştir. Bu
Türkçe kelime de Arapça “gahwah” kelimesinden
gelmektedir.
Espresso single
Espresso double
Espresso macchiato
Cappuccino
Latte macchiato
Americano
Turkish coffee I Türk kahvesi
Hot chocolate I Sıcak çikolata
10
14
12
12
12
10
8
12
Coca Cola 25 cl
Coca Cola Light 25 cl
Coca Cola Zero 25 cl
Fanta 33 cl
Sprite 33 cl
Tonic water 25 cl
Iced tea
Red Bull
9
9
9
9
9
9
9
16
Juices I Meyve suları
Sour cherry juice I Vişne suyu
Tomato juice I Domates suyu
Apple juice I Elma suyu
Fresh orange juice I Portakal suyu
Fresh grapefruit iuice I Greyfurt suyu
Peach juice I Şeftali suyu
Pineapple juice I Ananas suyu
Home made Lemonade I Limonata
Apricot juice I Kayısı suyu
All prices are in TL and inclusive of VAT. | Fiyatlarımız TL olup, KDV dahildir.
10
10
10
14
14
10
10
10
10
Wine by the glass I Bardak şarap
Water I Su
In Homeric mythology wine was usually served in
“mixing bowls” - it was traditionally consumed in an
undiluted state - and was referred to as “Juice of the
Gods”.
Mitolojiye göre Homeros zamanında şarap, büyük
karışım kaselerinde servis ediliyordu. Geleneksel
olarak su katılmadan saf olarak içilen şarap
“Tanrının içeceği” diye adlandırılıyordu.
San Pellegrino 25 cl
San Pellegrino 75 cl
Sırma Exclusive 33 cl
Sırma Exclusive 75 cl
Sırma mineral with gas 33 cl
Sırma mineral with gas 75cl
Aperitifs I Aperatifler
White wine I Beyaz şarap
Majestik, Sevilen, Turkey
Çankaya, Turkey
Sauvignon Blanc, Turkey
Chardonnay, Turkey
Chardonnay, Chile
Sauvignon Blanc, Chile
17
20
20
20
22
22
Red wine I Kırmızı şarap
Syrah, Sevilen, Turkey
Boğazkere & Öküzgözü,Turkey
Yakut,Turkey
Angora,Turkey
Shiraz Cabarnet,Chile
Merlot, Chile
20
20
20
20
24
24
The word “aperitif” is raised from a French word
“aperie” which is derived from the Latin verb
“aperire” meaning “to open.”
Fransızca bir kelime olan “aperie”den türemiş olan
bu sözcüğün anlamı “açmak” manasına gelen
Latince fiil “aperire”den gelmektedir.
Campari
Garonne Dry
Garonne Bianca
Garonne Rosso
Port Wine
Rose wine I Roze şarap
Lal, Turkey
Sevilen „R‟,Turkey
White Zinfandel USA
12
16
5
8
8
10
20
20
28
All prices are in TL and inclusive of VAT. | Fiyatlarımız TL olup, KDV dahildir.
24
24
24
24
24
Beers I Biralar
Tequila I Tekila
Beer is the world‟s most widely consumed and
probably the oldest of alcoholic beverages. It is the
third most popular drink overall, after water and tea.
Bira, dünyanın en eski alkollü içeceğidir. Su ve
çaydan sonra en çok tüketim oranına sahiptir.
Tequila is a blue agave–based spirit made primarily
in the area surrounding the city of Tequila and in the
highlands (Los Altos) of the western Mexican state
of Jalisco.
Tekila, mavi agave özünden yapılan, sert, alkollü bir
Meksika içkisidir ve ismini Jalisco eyaletine bağlı bir
Meksika kasabası olan Tequila‟dan alır.
Efes Pilsen 33 cl
Efes Light I Dark33 cl
Tuborg Gold 33 cl
Heineken 33 cl
Miller 33 cl
Carlsberg 33 cl
Beck's 33 cl
Budweiser
15
15
15
18
18
18
18
20
Rakı
The word “Rakı” is derived from the Arabic “araq”,
other variants being araka, araki, ariki. Araq means
perspiration in Arabic, which is believed to
metaphorically referred to condensation. Rakı is
sometimes referred to as “Lion‟s Milk”.
Rakı kelimesi Arapça “arak” kelimesinden gelmedir,
diğer değişik söylenişleri araka, araki, ariki
şeklindedir. Sözcük anlamı metaforik olarak
“damıtılmış” demektir. Rakı halk arasında “aslan
sütü” diye de anılır.
Sgl.
Dbl.
Yeni Rakı
Altınbaş
Kara Efe
Efe Yaş Üzüm Rakı
Tekirdağ
Tekirdağ Gold
Ala
17
25
20
17
17
22
22
.
Olmeca Bianco
Olmeca Gold
Patron
Sgl.
26
30
49
Dbl.
45
55
85
Gin I Cin
The name gin is derived from either the French
“genièvre” or the Dutch “jenever”, which both mean
juniper.
Cin adını Fransızca bir kelime olan “genièvre”den
ya da Flemenkçe bir kelime olan “jenever”den
türetilen ardıç meyvesinden almıştır.
Sgl.
Dbl.
Gordon‟s
Beefeater
30
45
35
30
30
38
38
All prices are in TL and inclusive of VAT. | Fiyatlarımız TL olup, KDV dahildir.
25
25
45
45
Rum I Rom
Scotch whisky I İskoç viskisi
The origin of the word rum is generally unclear. In
an 1824 essay written in England about the word‟s
origin, it is suggested that it might be from the term
for “the best,” as in “having a rum time.”
Rom kelimesinin orijinal adının nereden geldiği çok
açık değildir. 1824‟te İngiltere‟de yazılan bir
makaleye göre “en iyi şey rom‟la vakit geçirmektir”
deyiminden gelmektedir.
Sgl.
Dbl.
The first written mention of Scotch whisky was
found in the Exchequer Rolls of Scotland, in 1495.
A Friar named John Cor was the distiller. The
Gaelic “usquebaugh”, meaning “Water of Life”,
phonetically became “usky” and then “whisky” in
English.
İskoç viskisi ile ilgili ilk yazılı belge 1495‟te İskoç
Krallığının mali kayıtlarının tutulduğu Exchequer
Rolls‟da yer alır. John Cor adında bir pederin viskiyi
ilk distile eden kişi olduğu yazılıdır. Galce “hayat
suyu” anlamına gelen “usquebaugh”, fonetik olarak
“uski” ve ardından da İngilizce "whisky” şeklinde
söylenmeye başlanmıştır.
Bacardi White
Bacardi Black
Captain Morgan
Havana Club
Cachaça
25
35
25
25
29
45
60
45
45
50
Vodka I Votka
The name vodka is a diminutive form of the Slavic
word voda (water), interpreted as little water.
Votka isminin Slavca su anlamına gelen “voda”dan
geldiği sanılmaktadır.
Absolut
Smirnoff
Smirnoff North
Finlandia
Belvedere
Beluga Gold
Beluga Noble
Belvedere IX
Grey Goose
Binboa
Sgl.
Dbl.
25
25
25
25
40
99
45
47
38
20
45
45
45
45
70
175
80
75
70
35
Sgl.
Dbl.
25
25
25
30
25
25
32
40
35
99
99
45
45
45
55
45
45
57
70
60
175
175
Cutty Sark Original
J&B
JW Red Label
Teacher‟s
Famous Grouse
Ballantine‟s
Chivas Regal
Dimple
JW Black Label
JW Blue Label
Royal Salute
All prices are in TL and inclusive of VAT. | Fiyatlarımız TL olup, KDV dahildir.
Bourbon, Canadian & Irish whisky
Burbon, Kanada & İrlanda viskisi
The name of the spirit, Bourbon, derives from its
historical association with an area known as “Old
Bourbon”, around what is now Bourbon County,
Kentucky.
Burbon, ismini Kentucky‟deki “Eski Burbon”
bölgesinden alır. Bu bölge şu anda “Bourbon
County” olarak bilinmektedir.
Jim Beam
Bulleit Bourbon
Jack Daniel's
Sgl.
Dbl.
25
30
33
45
55
60
Most Canadian whiskies are blended multi-grain
liquors containing a large percentage of corn spirits,
and are typically lighter and smoother than other
whisky styles.
Birçok Kanada viskisi çok tahıllı içkilerdir, yüksek
oranda mısırdan üretilir. Bu yüzden diğer viskilere
göre genellikle daha hafif ve içimleri rahattır.
Canadian club
Sgl.
27
Malt whisky I Malt viski
Malt whisky is made from a fermented mash
produced primarily from a malted grain. Unless
otherwise specified, it is generally assumed that the
primary grain is barley, although whisky is also
made using malted rye. A whisky made from malted
rye should therefore be called a “rye malt whisky”
rather than simply a “malt whisky”.
Malt viski, maltlı tahılın mayalanmasından elde
edilen bir viski çeşididir. Özellikle belirtilmiyorsa
kullanılan tahıl arpadır ancak çavdarla yapılanları
da mevcuttur. Çavdarla yapılanlar özellikle çavdarlı
malt viski diye isimlendirilir.
Sgl.
Dbl.
Glenmorangie
Macallan
Talisker
Lagavulin
55
49
55
75
Dbl.
50
The word “whiskey” is an Anglicisation of the
Goidelic branch of languages including Irish,
Scottish Gaelic and Manx as “uisce beatha” which
translates as “water of life”. “The Craythur” is a
modern Irish term for whiskey.
Viski, İrlanda ve İskoçya lehçelerinde “yaşam suyu”
anlamına gelen “uisce beatha”dan gelmektedir.
“The Craythur” viski için modern bir İrlanda terimidir.
Jameson
Sgl.
Dbl.
30
55
All prices are in TL and inclusive of VAT. | Fiyatlarımız TL olup, KDV dahildir.
100
85
100
135
Cognac & Brandy I Konyak & Brendi
Liqueurs I Likörler
Cognac, named after the town of Cognac in France,
is a famous variety of brandy. As an Appellation
d'origine contrôlée, in order to bear the name
Cognac, the production methods for the distilled
brandy must meet specified legal requirements. It
must be made from certain grapes of these, Ugni
Blanc, known locally as Saint-Emilion.
Konyak, sadece Fransa‟nın Cognac kasabasında
yetişen üzümlerden elde edilen ve Fransız
yasalarıyla korumaya alınmış brendi çeşidine denir.
Özellikle belirlenmiş üzümlerin kullanılması
gerekmektedir. Bunlardan biri olan Ugni Blanc,
Saint Emillion olarak da bilinir.
Sgl.
Dbl.
A liqueur is an alcoholic beverage that has been
flavoured with fruit, herbs, spices, flowers or cream
and bottled with added sugar. Liqueurs are typically
quite sweet; they are usually not aged for long but
may have resting periods during their production to
allow flavours to marry.
Likör, şeker ilave edilerek meyve, bitki, baharat,
çiçek veya krema gibi aromalarla tatlandırılmış
alkollü içeceklerin genel adıdır. Genellikle tatlı olan
likörler uzun süre yıllandırılmaz.
Sgl.
Dbl.
Hennessy V.S
Hennessy V.S.O.P
Martell V.S.O.P
Rémy Martin V.S.O.P
Hennessy X.O
Courvoisier V.S.O.P
36
45
45
45
99
45
65
80
80
80
175
80
Archers
Cointreau
Drambuie
Kahlúa
Safari
Sambuca
Southern Comfort
Tia Maria
Bailey‟s Irish Crea
Limoncello
Amarula
Grappa
Jagermeister
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
All prices are in TL and inclusive of VAT. | Fiyatlarımız TL olup, KDV dahildir.
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
Bottle prices I Şişe fiyatları
Wine by bottle I Şişe şarap
Vodka I Votka
White wine I Beyaz şarap
Absolut
Belvedere
Beluga Noble
210
440
500
Gin I Cin
Gordon‟s
170
Chardonnay, Sevilen, Turkey
Sauvignon Blanc,Sevilen, Turkey
Füme Blanc Sarafin,Turkey
Chardonnay,Cepages,France
95
95
140
120
Red wine I Kırmızı şarap
Whisky I Viski
JW Red Label
Jim Beam
Jameson
Jack Daniel‟s
Chivas Regal
JW Black Label
240
250
290
270
340
320
Tequila I Tekila
Olmeca
300
Rakı
Yeni Rakı
Efe Yaş Üzüm Rakı
Tekirdağ
Tekirdağ Gold
220
220
230
310
Cabernet Sauvignon
IXparsel Sevilen,Turkey
95
Merlot II Parsel, Sevilen, Turkey
95
Syrah, Sevilen, Turkey
95
Boğazkere,Pendore.Kavaklıdere
Turkey
185
Shiraz, Sarafin,Doluca
Turkey
155
Pinot Noir,Cepages, France
155
All prices are in TL and inclusive of VAT. | Fiyatlarımız TL olup, KDV dahildir.
Cocktails I Kokteyller
Black russian
35
Vodka, coffee liquer
Vodka, kahve likörü
Cosmopolitan
35
Vodka, orange liquer, lime juice, cranberry juice
Vodka, portakal likörü, limon suyu, kızılcık suyu
Mojito
35
Mint leaves, brown sugar, rom, lime, soda
Nane yaprakları, kahverengi şeker, rom, limon, soda
Strawberry Mojito
35
Mint leaves, sugar, vodka, lime, strawberry
Nane yaprakları, şeker, vodka, limon, çilek
Caipirinha
35
Cranberry juice, vanilla vodka, strawberry,
grenadine syrup
Kızılcık suyu, vanilyalı vodka, çilek, nar şurubu
Lyncburg Lemonade
35
Whiskey, sweet-sour mix, orange liquer, lemon soda
Viski, tatlı-ekşi şurup, portakal likörü, limonlu soda
Caipiroska
35
Lime, sugar, vodka
Limon, şeker, vodka
Woo-woo
35
Vodka, peach schnapps, cranberry juice
Vodka, şeftali schnapps, kızılcık suyu
35
Lime, sugar, cachaca
Limon, şeker, cachaca
Apple Martini
Strawberry Martini
Margarita
35
Tequila, sugar, cointreau, lemon juice
Tequila, şeker, cointreau, limon suyu
35
Vodka, apple schnapps, lemonade, lemon soda
Vodka, elma schnapps, limonata, limonlu soda
Long Island Ice Tea
35
Vodka, gin, rom, tequila, cointreau, lime juice, cola
Vodka, gin, rom, tequila, cointreau, limon suyu, cola
All prices are in TL and inclusive of VAT. | Fiyatlarımız TL olup, KDV dahildir.
All prices are in TL and inclusive of VAT. | Fiyatlarımız TL olup, KDV dahildir.