tiger fiyat listesi

Transkript

tiger fiyat listesi
LOGO TIGER PLUS FİYAT LİSTESİ
20 Mayıs 2015 tarihinden itibaren geçerlidir.
Genel Açıklamalar
Fiyat listesinde bulunan tüm fiyatlar Logo tarafından tavsiye edilen kullanıcı fiyat ve koşullarıdır.
Tüm fiyatlar Türk Lirası (TL) cinsindendir. Fiyatlara KDV dahil değildir.
Yazılım ürününün amacına ulaşabilmesi ve en yüksek verimi sağlayabilmesi için uygulama danışmanlığı hizmeti ile birlikte kurulması gereklidir.
Eğitim hizmetini yalnızca yetkili Logo İş Ortakları ve sertifikalı eğitim uzmanları verebilir. Logo, sertifikasız kişi ve kuruluşların vereceği eğitim ve destek hizmetlerine dair
kesinlikle hiçbir güvence vermez. Listede yer alan tavsiye edilen eğitim ve fiyatları, sadece ürün kullanımı ile ilgilidir. Tanımlama, raporlama ve uyarlama gibi talepler ayrıca
değerlendirilir.
5. Tiger Plus anapaket, modül, geçiş eğitim fiyat ve süreleri proje kapsamına göre değişebilmektedir.
6. Listelerde bulunan fiyatlar, geçerli bir LEM sözleşmesine sahip olup olmama durumuna göre farklılaşmaktadır.
7. Geçerli LEM sözleşmesi olan durumdaki fiyatlardan yapılacak olan ürün alımlarında, ürünün kurulum tarihi göz önünde bulundurulmalıdır. Ürünlerin kurulumu sırasında,
kullanılan ürünün LEM süresi dolmuş ise kurulum gerçekleştirilemeyecektir.
1.
2.
3.
4.
Ürün Açıklaması
YENİ SATIŞLARDA, ÜRÜN GEÇİŞLERİNDE VE
GEÇERLİ LEM SÖZLEŞMESİ OLAN
DURUMLARDA UYGULANIR
GEÇERLİ LEM SÖZLEŞMESİ OLMAYAN
DURUMLARDA UYGULANIR
Fiyat
Fiyat
─ Ana Paket
Tiger Plus Ana Paket
8.350
-
─ Kullanıcı Artırımları
Tiger Plus Kullanıcı Artırımı +2
6.750
7.400
Tiger Plus Kullanıcı Artırımı +5
11.700
12.750
Tiger Plus Kullanıcı Artırımı +10
21.150
23.100
Tiger Plus Kullanıcı Artırımı +20
40.800
44.600
Tiger Plus Kullanıcı Artırımı +50
84.700
92.500
Tiger Plus Dağıtım Yönetimi (7)
4.200
4.600
Tiger Plus Teklif Yönetimi
4.200
4.600
Tiger Plus Konfigürasyon Yönetimi
1.450
1.600
Tiger Plus Mali Konsolidasyon
4.200
4.600
5.400
5.900
3.000
3.300
2.150
2.400
Tiger Plus Barkod Etiket Tasarımı ve Basımı
700
780
Tiger Plus Pos Genius Entegrasyonu
700
780
Tiger Plus Pos Genius Kullanıcı Artırımı +1
700
780
Tiger Plus Firma İçi Data Aktarımı
2.100
2.300
Tiger Plus Logo Connect B2B
2.900
3.100
430
470
1.500
1.650
5.800
6.300
─ Opsiyonlar
Tiger Plus Dış Ticaret
(8)
Tiger Plus Analitik Bütçe (9)
─ Perakende (10)
Tiger Plus Perakende
─ B2B ve B2C Uygulamaları (11)
Tiger Plus Logo Connect Banka
─ Otomatik Bildirim Sistemleri
Logo Notifier
─ Yabancı Dil Paketi
Tiger Plus Almanca Dil Paketi
─ Dikey Çözümler (12)
─ e-Devlet Uygulamaları
Logo Tiger Plus Fiyat Listesi
20 Mayıs 2015 tarihinden itibaren geçerlidir.
Tiger Plus Connect Fatura
(13)
6.600
7.200
26.400
28.800
880
960
Tiger Plus Connect Fatura Sunuculu Firma Artırımı
1.100
1.200
Tiger Plus e-Defter
8.250
9.000
1.500
1.600
Tiger Plus e-Fatura Sunucu Lisansı Eklentisi
(14)
Tiger Plus Connect Fatura Firma Artırımı
Tiger Plus e-Defter Firma Artırımı
Tiger Plus e-Defter Devam Eden Yıllar (Yenileme)
(15) (16)
Logo Dışı Kullanıcılar İçin e-Defter (1 firma içerir)
(17)
Tiger Plus Connect e-Arşiv (18)
Tiger Plus Connect e-Arşiv Firma Artırımı
Yenileme oranı: %13
Yenileme oranı: %20
Proje bazlı fiyatlandırılmaktadır.
Proje bazlı fiyatlandırılmaktadır.
2.200
2.400
330
360
─ Yönetim Karar Destek Sistemleri
Tiger Plus İçin Navigator Smart
(19)
4.600
5.000
Tiger Plus İçin Navigator Smart Kullanıcı Artırımı +2
1.850
2.000
Tiger Plus İçin Navigator Smart Kullanıcı Artırımı +5
3.100
3.400
Tiger Plus İçin Navigator Smart Kullanıcı Artırımı +10
5.450
6.000
Tiger Plus İçin Navigator Smart Kullanıcı Artırımı +20
9.250
10.100
Tiger Plus İçin Navigator'dan Navigator Smart'a Geçiş
2.800
3.000
Tiger Plus İçin Navigator'dan Navigator Smart'a Geçiş Kullanıcı Artırımı +2
1.100
1.150
Tiger Plus İçin Navigator'dan Navigator Smart'a Geçiş Kullanıcı Artırımı +5
1.900
2.000
Tiger Plus İçin Navigator'dan Navigator Smart'a Geçiş Kullanıcı Artırımı +10
3.250
3.600
Tiger Plus İçin Navigator'dan Navigator Smart'a Geçiş Kullanıcı Artırımı +20
5.600
6.100
Tiger Plus Ana Paket (35 saat)
4.900
5.250
Tiger Plus Kullanıcı Artırımı +2 (35 saat)
4.900
5.250
Tiger Plus Kullanıcı Artırımı +5 (35 saat)
4.900
5.250
Tiger Plus Kullanıcı Artırımı +10 (40 saat)
5.600
6.000
Tiger Plus Kullanıcı Artırımı +20 (50 saat)
7.000
7.500
Tiger Plus Kullanıcı Artırımı +50 (70 saat)
─ Eğitim Hizmetleri
9.800
10.500
Tiger Plus Dağıtım Yönetimi (3 saat)
420
450
Tiger Plus Teklif Yönetimi (4 saat)
560
600
Tiger Plus Konfigürasyon Yönetimi (2 saat)
280
300
Tiger Plus Mali Konsolidasyon (2 saat)
280
300
1.120
1.200
Tiger Plus Analitik Bütçe (4 saat)
560
600
Tiger Plus Perakende (5 saat)
700
750
Tiger Plus Barkod Etiket Tasarımı ve Basımı (1 saat)
140
150
Tiger Plus Pos Genius Entegrasyonu (1 saat)
140
150
Tiger Plus Pos Genius Kullanıcı Artırımı +1 (1 saat)
140
150
Tiger Plus Firma İçi Data Aktarımı (4 saat)
560
600
Tiger Plus Logo Connect Banka (4 saat)
560
600
Tiger Plus Connect Fatura (5 saat)
700
750
Tiger Plus e-Defter (4 saat)
560
600
Tiger Plus Connect e-Arşiv (4 saat)
560
600
Tiger Plus İçin Navigator Smart (6 saat)
1.140
1.200
Tiger Plus İçin Navigator'dan Navigator Smart'a Geçiş (6 saat)
1.140
1.200
Tiger Plus Dış Ticaret (8 saat)
─ Açıklamalar
1. Tiger Plus ürünü ve tüm opsiyonları, en çok 51 kullanıcıya kadar kullanılabilir. Tiger Plus ana paket, 1 kullanıcılıdır.
2. Tiger Plus; Malzeme Yönetimi, Satınalma Yönetimi, Satış Yönetimi (Kampanya), Finans Yönetimi, Genel Muhasebe, Duran Varlık Yönetimi, Seri-lot, Stok Yeri Takibi, Enflasyon
Muhasebesi, Ek Vergi (ÖTV, ÖİV), Talep Yönetimi, Yönetici Konsolu, Teminat Yönetimi, Görev Zamanlayıcı, İş Akışı, Proje Takibi, Webmaster, Pratik Tablo ve Pivot Raporları,
Rapor Üretici ve Arayüz Uyarlama özelliklerini içerir.
3. Türkçe ve İngilizce dilleri standarttır.
Logo Tiger Plus Fiyat Listesi
20 Mayıs 2015 tarihinden itibaren geçerlidir.
4. Tiger Plus ana paketler ile veritabanı olarak Microsoft® SQL Server® 2012 R2 Express Edition kullanılabilir. Microsoft® SQL Server® 2012 R2 Express Edition, en fazla 1 CPU, 1 GB
bellek ve 10 GB boyutundaki veritabanlarını destekler. Microsoft® SQL Server® 2012 Runtime ve Full Use kullanmak isteyen firmalar, yetkili Logo İş Ortakları üzerinden lisans
satın alabilirler.
5. Ana Setlere eklenen kullanıcı artırımları, tek başına veya üst üste yüklendiğinde kullanıcı sayısını artıran paketlerdir. Örnek: Tiger Plus ana sete “+5 Kullanıcı” artırımı
yüklendiğinde, toplamda 6 kullanıcı elde edilir. Üstüne bir +5 daha yüklenirse 11 kullanıcı elde edilir. Setler ile beraber kullanılan opsiyonlar için listede belirtilmediyse, ayrıca
kullanıcı artırım seti almaya gerek yoktur.
Kullanıcı bağımsız modüllerin kullanıcı sayısı, Tiger Plus kullanıcı sayısı ile sınırlıdır.
Dağıtım Yönetimi; sevkiyat ve paketleme özelliklerini içerir.
Dış Ticaret; ithalat ve ihracat modüllerini içermektedir.
Tiger Plus Analitik Bütçe, devletin yapmakla yükümlü olduğu hizmetler için gerekli giderler, bu giderleri yapmak için ihtiyaç duyulan kaynağın bütçeleme faaliyetlerinin yapıldığı
modüldür. Sadece kamu kurum ve kuruluşları için geçerlidir.
10. Logo Perakende;
·
Bir modül olarak satılır ve Tiger Plus ana paket ile entegre çalışır.
·
Pos Genius 2 ve Pos Genius 3, Logo Perakende modülü ile entegre çalışmaktadır. Sipariş sırasında Pos Genius 2 veya 3 olduğu belirtilmelidir. Pos Genius Entegrasyonu 1
mağaza içerir.
11. B2B ve B2C Uygulamaları;
·
LogoConnect B2B modülü, İş’ten İş’e Entegrasyon özelliklerini içerir. Aynı veritabanı üzerinde 5 firmaya kadar hizmet vermektedir. Bunun üzerindeki sayıda firma talepleri
için Logo Bölge Müdürlük’lerinden proje teklifi alınmalıdır.
·
LogoConnect B2B’den, lokalde kullanılarak (veri aktarımını kullanıcının üstlenmesi durumu) veya Logo’dan (Logo sunucuları üzerinden) hizmet alarak yararlanılabilir. Aynı
kurumun firmaları arasında veri aktarımında Lokal kullanım, dağıtık şube yapısı veya harici firmalar ile veri alışverişi yapılması durumunda Logo sunucuları üzerinden hizmet
kullanımı tavsiye edilir. Hizmet fiyatları için Logo Yetkili İş Ortakları’na danışılmalıdır.
6.
7.
8.
9.
12. Tiger Plus ürünüyle entegre çalışan daha fazla çözüm için Dikey Çözümler Fiyat Listesi'ni inceleyiniz. Dikey Çözümler, Logo Çözüm Ortakları tarafından geliştirilen ve Logo
ürünleriyle entegre çalışan çözümlerdir.
13. Connect Fatura, içeriğinde sadece fatura ile ilgili özellikleri bulunduran ve e-Fatura modülünü içerecek şekilde paketlenmiş, 1 firma kullanımlı bir çözümdür. e-Fatura
uygulamasına ait temel fonksiyonların genel kullanımı sağlanırken, GİB’in sunduğu e-Fatura portali üzerinden e-Faturalar manuel olarak alınıp gönderilebilmektedir. Kullanıcının
elinde bulunan tüm Connect Fatura lisansları, genel LEM hesaplamasına dahil edillir.
14. Connect Fatura e-Fatura Sunucu Lisansı eklentisi ile firmalar kendi bilgi işlem sistemleri aracılığıyla Gelir İdaresi Başkanlığı’nın sistemine entegre olarak e-Fatura uygulamasını
kullanabilmektedir. Böylelikle; e-Faturaların alım ve iletim işlemleri otomasyona geçirilebilmektedir.
15. e-Defter ürünleri yıllık yenilemeli ürünlerdir ve satın alımlarını takiben 1 yıl sonunda belirli bir yenileme oranı alınması gerekmektedir. Yenileme oranları kullanıcının LEM sahibi
olup olmamasına göre değişiklik göstermektedir. Bu oran hesaplanırken kullanıcının e-Defter ürünündeki en güncel konfigürasyonlarına bakılmakta yani sahip olduğu e-Defter
modülü ile firma artırımları baz alınmaktadır. e-Defter ürününün kullanımına devam edilebilmesi için bu yenilemenin mutlaka yapılması gerekmektedir.
16. e-Defter yenilemesi, ürünün sadece kullanımına devam edilebilmesini garanti etmektedir, bir LEM anlaşması değildir. Yeni sürümler ile ticari sistem tarafında da muhasebesel
güncellemeler yapılmakta ve bu değişiklik ve güncellemeler e-Defter ürününü de etkileyebilmektedir. Ticari sistem tarafında yapılması gereken ve e-Defter’in mevzuata uygun
basılmasını sağlayacak düzenlemelerden yararlanılmasını sağlamak adına ana paket LEM yenilemelerinin ayrıca yapılmasını önemle tavsiye ederiz.
17. Ana paketi 1 firmayı içerir ve gerektiği durumlarda firma artırımı yapılabilir. Lisans satışları yıllık yenilemeli modelde gerçekleştirilir.
18. Connect e-Arşiv lisansı 1 firmayı içerir. Ek firma ihtiyaçları için firma artırımları alınması gerekmektedir. Firma sayısı, müşterinin GİB nezdinde onaylattığı ve vergi numarası olan
tüzel kişiliklerin sayısını ifade etmektedir. Firma sayısı artırımı istenilen zamanda yapılabilmektedir. Kullanıcının elinde bulunan Connect a-Arşiv lisansları, genel LEM
hesaplamasına dahil edillir.
19. Navigator Smart;
·
Ana paketi 1 kullanıcılıdır.
·
Kullanıcının elinde bulununan Navigator Smart lisansları, genel LEM hesaplamasına dahil edilmektedir.
·
Navigator'dan Navigator Smart'a geçişlerde, ilk geçiş sırasında sipariş edilen kullanıcı artırımları geçiş fiyatlarından, sonraki kullanıcı artırımları ise sıfır satış fiyatları
üzerinden fiyatlandırılmaktadır.
─ LEM Açıklamalar
1. LEM paketi 1 yıllık süreler ile yapılır ve geçerlilik süresi boyunca, kullanıcılarına güncel yasal mevzuata uyum, hata giderici sürüm (bugfix) ve yeni geliştirilen standart
özelliklerden ücretsiz olarak yararlanmayı garanti altına alan bir üyelik sistemidir.
2. LEM sözleşmesi sonlanan kullanıcıların yenilenen LEM sözleşmeleri, bir önceki LEM’in bitim tarihinden itibaren başlar.
3. LEM fiyatlarına yetkili Logo İş Ortaklarının servis, kurulum ve yükleme gibi hizmet bedelleri dahil değildir.
4. LEM fiyatı; kullanıcının elindeki ana paket, kullanıcı artırımı ve opsiyonların güncel lisans fiyatlarının %13’ü alınarak hesaplanır. Zamanında yenilenmeyen LEM anlaşması için bu
hesaplamaya %10’luk gecikme bedeli ilave edilir.
5. Logo tarafından satışı ve geliştirmesi sonlandırılmış, kullanıcı tarafından kullanılmaya devam eden opsiyonlar LEM hesaplamasına dahil değildir.
─ Ürün Geçişleri Açıklamalar
1. GO Plus’dan Tiger Plus’a geçişlerde lisans fiyat farkı uygulanır. GO Plus kullanıcı sayısı, geçiş yapılacak Tiger Plus kullanıcı sayısından fazla ise Tiger Plus kullanıcı sayısı; aksi
takdirde GO Plus kullanıcı sayısı fiyat hesaplamalarında esas alınır. Örnek: 5 Kullanıcılı GO Plus’dan 10 kullanıcılı Tiger Plus’a geçildiğinde; Fiyat, (5 kullanıcılı TP fiyatı - 5 kullanıcılı
GP fiyatı + TP 5 Kullanıcı artırım fiyatı) olarak hesaplanır. 15 Kullanıcılı GO Plus’dan 10 Kullanıcılı Tiger Plus’a geçildiğinde ise önce GO Plus 5 kullanıcı için feragat yazısı alınıp
ardından (10 kullanıcılı TP fiyatı - 10 kullanıcılı GP fiyatı) olarak fiyatlandırma yapılır.
2. Ürün geçişlerinde, eldeki mevcut ürünün faturasının Logo’ya iletilmesi gerekir.
3. Geçişlerde 1 yıllık LEM ürünün içerisindedir.
Logo Tiger Plus Fiyat Listesi
20 Mayıs 2015 tarihinden itibaren geçerlidir.

Benzer belgeler

KOBİ ÜRÜNLERİ FİYAT LİSTESİ

KOBİ ÜRÜNLERİ FİYAT LİSTESİ Dövizi, Tablo ve Pivot Raporlar, Görev Zamanlayıcı, İş Akışı, Yönetici Konsolu ve GO Webmaster modüllerini içerir. Ana paket alımlarında 1 yıllık LEM paketi ücretsiz verilir. 5. Ana Setlere eklenen...

Detaylı

logo fiyat listesi için tıklayın

logo fiyat listesi için tıklayın LogoConnect B2B’den, Lokal’de kullanılarak (veri aktarımını kullanıcının üstlenmesi durumu) veya LOGO’dan (LOGO sunucuları üzerinden) hizmet alarak yararlanılabilir. Aynı kurumun firmaları arasında...

Detaylı

kobđ ürünlerđ fđyat lđstesđ

kobđ ürünlerđ fđyat lđstesđ ”Harita Üzerinde Satış Gösterim Sistemi” özelliklerini içermektedir. LOGOmaps hizmet süresi 1(bir) yıl olup, Adres Düzenleme ve Temizleme Sistemi 1 yıl içerisinde 3.000 kayıt için geçerlidir. Süre ...

Detaylı

Tiger Plus Fiyat Listesi

Tiger Plus Fiyat Listesi 1. LEM paketi 1 yıllık süreler ile yapılır ve geçerlilik süresi boyunca, kullanıcılarına güncel yasal mevzuata uyum, hata giderici sürüm (bugfix) ve yeni geliştirilen standart özelliklerden ücretsi...

Detaylı

Ana Paket ve Kullanıcı Arttırımları

Ana Paket ve Kullanıcı Arttırımları 1. GO Plus’dan Tiger Plus’a geçişlerde lisans fiyat farkı uygulanır. GO Plus kullanıcı sayısı, geçiş yapılacak Tiger Plus kullanıcı sayısından fazla ise Tiger Plus kullanıcı sayısı; aksi takdirde G...

Detaylı

LOGO İŞ ANALİTİĞİ FİYAT LİSTESİ

LOGO İŞ ANALİTİĞİ FİYAT LİSTESİ LOGO TIGER PLUS FİYAT LİSTESİ 20 Mayıs 2015 tarihinden itibaren geçerlidir. Genel Açıklamalar Fiyat listesinde bulunan tüm fiyatlar Logo tarafından tavsiye edilen kullanıcı fiyat ve koşullarıdır. T...

Detaylı

Logo Mind Informer 04-04-2016

Logo Mind Informer 04-04-2016 LOGO TIGER PLUS FİYAT LİSTESİ 20 Mayıs 2015 tarihinden itibaren geçerlidir. Genel Açıklamalar Fiyat listesinde bulunan tüm fiyatlar Logo tarafından tavsiye edilen kullanıcı fiyat ve koşullarıdır. T...

Detaylı

TIGER ENTERPRISE Fiyat Listesi

TIGER ENTERPRISE Fiyat Listesi LOGO TIGER PLUS FİYAT LİSTESİ 20 Mayıs 2015 tarihinden itibaren geçerlidir. Genel Açıklamalar Fiyat listesinde bulunan tüm fiyatlar Logo tarafından tavsiye edilen kullanıcı fiyat ve koşullarıdır. T...

Detaylı