CTIS290 Summer Internship (2016 Summer) quotas formed by CTIS

Transkript

CTIS290 Summer Internship (2016 Summer) quotas formed by CTIS
CTIS290SummerInternship(2016Summer)quotasformedbyCTISDepartment(incaseyoumayneed)
Studentswhocouldn'tfindacompanyyet:YoucanapplytothefollowingquotasbysendingyourCV's(withLetterofIntention)totheeMailaddressesgiven.
Company
Region
URL
Qualifications/Notes
HAVELSAN
Ankara
ODTÜTeknokent
MustafaKemalMah.
http://www.havelsan.com.tr
Alacağımızstajyerlerin3.Sınıfveüzeriolmasıve3üzeriortalamasıolmasıgerekiyor.
Yazinstajyapacakvesonbahardadonemstajinadevamedecekogrencilerdebasvurabilir)
Şirketimiztemelolaraksanallaştırmaprojeleriyürütmektedir.BualandaTürkiye'dedistribütörü
olduğumuzyeniteknolojilersunanürünlerleilgilistajyerihtiyacımızmevcuttur.Stajyapacak
arkadaşlardanbeklentimizdokümanvevideolararacılığıileürünleribiranönceöğrenipbizimle
sahayainerekçalışmalaryürütmesidir.Memnunkaldığımızarkadaşlarilepart-timeyada
mezuniyetsonrasıtamzamanıolarakçalışmayadevamedebiliriz.Bualandışındadastajyapmak
isteyen,projesi,fikriolupimkanbulamayanarkadaşlarladagörüşmekfikiralışverişiyapmaktan
memnuniyetduyarız.Cv'leriniveiletişimbilgilerinibizegönderenarkadaşlarlabirebirgörüşme
yaparak6-8arkadaşımızastajimkanısağlayacağız.
Başvurue-postanızıngerekenilgiyigörmesiiçinkonukısmına“BilkentÜniversitesiBilgisayar
TeknolojisiveBilişimSistemleriBölümüStajBaşvurusu”notunuyazmanızıricaediyoruz.
·Ağvegüvenlikçözümleriüzerineçalışmakisteyen,kendisinibunlarınentegrasyonuamacıile
Linuxkonusundadageliştirmekisteyenler,
·GönderilecekCVlerarasındangörüşmeyeçağırarakseçmeyapılacaktır.
GenelolarakJAVAwebteknolojileriüzerineçalışıyoruz.Keywordlistesişuşekildeverilebilir:
JAVA,Spring,Hibernate,GIS,DocumentManagementSystems,E-İmza,HTML5,CSS3,AngularJS,
SCRUM,AGILE
ENNEA
Ankara
Ümitköy
http://www.ennea.com.tr
SEKOM
Ankara
Çankaya
http://sekom.com.tr
LSTYAZILIM
Ankara
ODTÜTeknokent
http://www.lstyazilim.com
PEAKGAMES
İstanbul
Kabataş
http://www.peakgames.net
OMEGABigData
Ankara
BilkentCyberpark
http://www.omegabigdata.com tümbiryaz+dönemstajıdaolabilir)
You can get a role for any stage of game development
Quota ContactPerson
Phone
e-Mail
publishedon:
5
FurkanKuşçuoğlu
(0312)2195787
[email protected]
May17,2016
6-8
ÖmerKavlakoğlu
(0533)7133110
[email protected]
April24,2016
1
BurhanDeveci
(0312)4682373
[email protected]
March29,2016
n
MehmetUygarAkgül
(0312)2101357
[email protected]
March15,2016
1
LumeysaUluışık
[email protected]
March15,2016
1
YunusEmreAslan
[email protected]
March15,2016
TercihenAğustosbaşındabaşlamaküzereyaz+dönemstajıiçin(öğrencimizinisteğidoğrultusunda
Mobilteknolojilereilgisiolanbiradaybizleriçindahauygunolacaktır.
NOKTA
Ankara
Beysukent
http://www.noktamedya.com
Budönemweb+mobilyazılımaağırlıkvereceğimizbirdönemolacağıiçinstajyerlerimizindeweb+
mobilyazılımkonusunaistekliveAndroid,iOS,PHPdillerinikullandığı,bizereferansolarak
gösterebilecekçalışmalaryapmışöğrencilerolmasınıisteriz.
AyrıcaCTISbölümündeokuyupyazılımdanziyadedahaçokgörseliletişimtasarım,video
prodüksiyon,sosyalmedya,reklam,içerikyönetimigibialanlarailgiduyanarkadaşlarımızda
başvurabilir.
KNAUF
Ankara
Bilkent
http://www.knauf.com.tr/tr/
Start:JULY18
Software/hardware-systemsupport
NETAŞ
İstanbul/Ankara
http://www.netas.com.tr
Willingtoworkonsoftwaredevelopmentinthefieldsofinformationandcommunications
technologies
E-İMZABilgi
Güvenliği
Ankara
Çayyolu
http://www.e-imzatr.com
C#veJavakonusundakendinigeliştirmekisteyenleriçinstajimkani
2-3
AlevDemokanYapıcı
(0312)2361669
[email protected]
March12,2016
1
BaşakKüçükSaral
(0312)2970024
[email protected]
March12,2016
n
ÖzgeGünesen
[email protected]
March12,2016
1-2
ÖzmenKaracaoğlu
(0312)2407497
[email protected] March12,2016

Benzer belgeler

CTIS310-2016-2017-FALL-Quotas-by-CTIS

CTIS310-2016-2017-FALL-Quotas-by-CTIS memnuniyet duyarız. Cv'lerini ve iletişim bilgilerini bize gönderen arkadaşlarla bire bir görüşme yaparak 6-8 arkadaşımıza staj imkanı sağlayacağız. Başvuru e-postanızın gereken ilgiyi görmesi içi...

Detaylı

CTIS310 Industrial Training (2015-2016 Fall) quotas formed by CTIS

CTIS310 Industrial Training (2015-2016 Fall) quotas formed by CTIS CTIS310 Industrial Training (2015-2016 Fall) quotas formed by CTIS Department (in case you may need) Students who couldn't find a company yet: You can apply to the following quotas by sending

Detaylı