EV TOZU AKARLARINDA KORUNMA Ev tozu akarı alerjisi

Transkript

EV TOZU AKARLARINDA KORUNMA Ev tozu akarı alerjisi
EV TOZU AKARLARINDA KORUNMA
Ev tozu akarı alerjisi tüm dünyada yaygın bir problem haline gelmiştir. Yapılan araştırmalar
nüfusun % 5 – 30 arasında değişen bir oranda ev tozu akarına alerjik olduğunu ortaya
koymuştur.
İnsan hayatının 1 / 3‟ünün, ev tozu akarlarının yaşamak ve çoğalmak için en yaygın ortam
olarak seçtikleri yerin yatakta geçtiğini düşünürsek konunun önemi ortaya çıkmaktadır.
Çarşaf ve giyeceklerin 55 santigrat derecede en az 45 dakika yıkanması allerjenleri % 80
elemine edebilmektedir. Bütün bu veriler yatak, yastık ve yorganların allerjen geçirmez bir
kılıf içine konmasının problemin çözümüne büyük katkısı olacağını göstermektedir.
Aşağıdaki çalışma sadece Allerji Kontrol Kılıflarının kullanılması ile akar konsantrasyonunda
77.630‟dan 7.034 ng / g toz düşüş kaybederken, inhale steroid kullanımında 424‟den 227 ug /
gün azalma görüldüğünü saptamıştır.
J ALLERGY CLIN IMMUNOL JANUARY 1997
Encasing of Matresses in Children with Asthma and House Dust Mite Allergy. S Halken
1), U Niklasses 2), LG Hansen 3), F Nielsen 2), A Host 4), O Qsterballe 3), MC Veggerby 5),
LK Poulsen 5), Departments of Pediatrics Sqnderborg Hospital 1), Kolding Hospital 2),
Viborg Hospital 3), Odense University Hospital 4), & Laboratory of Medical Allergology,
National University Hospital 5), Denmark.
In a prospective, doubleblind, placebo controlled study the effect of a semipermeable
matress cover (Allergy Control) in children with asthma and house dust mite (HDM) allergy
was investigated. 60 children (6-15 yrs) with asthma, a positive SPT against Der pI and a
positive bronchial provocation test with Der pI were included. The children were randomized
to placebo or active matress and pillow covers. Clinical data and dustsampling from matresses
were obtained and adjustment of asthma medication was performed every 3 months during 1
yr. Dust samples were analysed Der pI, Der fI and Der mI by meansof species specific ELISA
technique. 52 children completed 1 yr. Follow-up. In the In the active group (n=28) a
significant reduction in the total HDM conc. (mean: 77630 to 7034 ng/g dust, p= 0.005)
and in the dose of inhaled steroids (424 to 227 ug / day , p= 0.003) and a significant increase
in mean morning and evening PEF (317 to 358 and 326 to 363, p= 0.003) and log PD20 (3.20
to 3.84, p= 0.02) was found. No significant changes in these parameters were found in the
placebo group (n=24)
In conclusion, these matress and pillow covers significantly reduced the conc. Of. HDM (Der
pI + fI + mI) in matress dust and the dose of inhaled steroids in children with asthma and
HDM allergy. (1310)
Abstracts of papers presented during scientific sessions
ASTIMLI ÇOCUKLARIN EV TOZU ANTİJENİ İLE TEMASININ AZAL
İNDİRİLMESİ ÇALIŞMALARI BRONŞİAL HİPERRAKSİYON
HASSASİYETLERİNİ DE AZALTIYOR.
Brigitte Ehnert MD, Susanne Lau- Schadendorf, MD, Anne Weber BSc, Petra Buettner. PhD
** Ulrich Wahn. MD Berlin, Almanya
D.R (Demotophagoides pteronyssinus) ve D.F (Dermatophagoides farinea) adı verilen ev tozu
akarlarına karşı hassasiyet genellikle astımlı çocuklarda görülmekte olup, akut astım krizi ve
bronşial hiperreaksiyonu harekete geçiren çevresel etki olduğu kabul edilmiştir.
Ev tozu akarları (Dp I ve D.f I) ile karşılaşma yoğunluğu ve bu antijenlere karşı oluşan
hassasiyet arasında bir ilişki kurulmuştur. Ev ortamında biyolojik olarak belirli bir ev tozu
akan azalmasını tespit edebilmek için (Astım hastalarında BHR „bronşial hiperreaksiyon‟
azalması ) iki yöntem belirlenmiştir. İlki yatak – yorgan ve yastığın allerjen kontrol kılıfları
ile kılıflanması ve halıların “tannic acid” ile temizlenmesi, ikincisi yatak, döşeme ve halıların
Benzyl Benzoate (Akorasan) ile temizlenmesi.
MALZEME ve METHOD
Hastalar
Çalışmada D.p ve D.f ye aşırı hassasiyetleri pozitif deri prick testi ve spesifik IgE testi ile
tespit edilmiş olan American Thoracic Cemiyeti tariflerine görehafif ve orta şiddette
bronchial astım hastası olan 7-15 yaş arası 24 çocuk kullanılmıştır. Tüm hastalar yataklarında
yüksek oranda ev tozu akarına maruz kalmaktadır. (Ev tozundaki major antijen toplamı Der. P
I + Der FI > 2 u gm)
Hastalar tesadüfi olarak 3 gurupta toplandı ve her gurup 12 ay süreyle izlendi. Hastaların
evleri araştırmacılar tarafından ziyaret edilerek hal ve yataklardan toz örnekleri toplandı.
BB ve Plecebo Gurubu (BB Benzvl Benzoate)
Yataklar ya BB ile veya placebo köpük ile (60 gm / m2) toz ile temizlendi. Bu işlem 4. ay ve
8. ayda tekrarlandı. Artıklar işlemden 4 saat sonra elektrik süpürgesi ile toplandı. BB köpüğü
(% 2.6 konsantre katılaşmış BB) aynı zamanda methacrylate-copolymeriate, tensides sodium
taury) sulfate ve olafine sulponate, fatty acids sodium hydroxide, antimikrobik koruma
maddesi (1,2 –benziothiazoline-3) propane / butane ve su içermektedir. BB tozu (% 5
konsantre katılaşmış BB) aynı zamanda seluloz, izoparafin, sodyum-aluminyum, silikat
silisyumdioksit, sodyumklorid, antimikrobik koruma maddesi(1.2 benzk) thiazoHne- 3)
propane/butone ve su içermektedir.Plasebo köpük ve toz içerisinde de BB harici diğer tüm
maddeler kullanılmıştır. Plasebo kullanıldığı araştırma bittikten sonra açıklanmıştır.
Kılıflama Metodu Kullanılan Gurup
Yatak, yorgan ve yastıklar bir yüzü poliüreten kaplı pamuklu ve fermuarlı kontrol kılıflarının
içine yerleştirilmiştir. (Kılıflar Allergy Control Covers, Allergy Products Inc. ACb tarafından
temin edilmiştir) Halılar (4/8 ev ) aynı firma tarafından temin edilen %3 tannic asit ile ilk gün,
4. ay ve 8. ay da spreylenmiştir.
Toz Toplama
Toz örnekleri birinci ve ondördüncü gün ve 4.8 ve 12. aylarda aynı elektrik süpürgesi ile
(Hoower 800W) işlem öncesinde ve her seferinde yeni torba kullanılarak yapılmıştır.
Vakumlama süresi 2 metrekare yatak ve 4 metrekare hali için 5‟er dakikadır. Toz toplanmış
torbalar hemen laboratuara götürülüp -20 santigrat derecede muhafaza edilmiştir.
BHR tespiti
BHR teofilin tespitinden önce, topik steroitler ve sodyum krom glikat 48 saat süreyle b2
stimulantlan ise en az 8 saat süre ile geri tutulmuştur. Hastaların hie bin antihistamin
kullanmamaktadır. Hastalara, vücut pletismograf i ile 3 kez doğru spirometri uygulanmıştır.
Fosfatlı bir tuzlu su aerosolu 0.125 mg / ml‟den başlayıp maksimum doz olarak 8 mg / ml ye
ulaşana kadar solunum devam etmiştir. Provakasyon test solüsyonların 101 hacimi plastik
torbalarda nebulize edilmiştir. Hastalar torba içeriğini ağzına yerleştirirken burun sıkıştırılarak
içlerine çekmişlerdir.