187

Yorumlar

Transkript

187
OP-TR-051
İletken Peptit Nanoyapılarının Sentezi ve Karalterizasyonu: Tek Boyuttaki Moleküler Tellerin
Biyokimyasal İncelenmesi
Güzide Aykent1, Salih Özçubukçu1
1
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Bölümü
Kendiliğinden yapılanabilen peptitler, son 10 yılın oldukça gözde araştırma konularından biri haline
gelmiştir[1]. Özellikle seçici ilaç salınımı, doku mühendisliği ve biyomedikal konusunda uygulamaları için
yoğun bir araştırmaya sahne olmaktadır. Peptitleri oluşturan aminoasitlerin çeşitliliği, çok farklı fiziksel ve
kimyasal özelliğe sahip peptit yapılarının elde edilmesine mükemmel bir olanak sağlamaktadır. 21 tane doğal
aminoasitin yanı sıra, doğal olmayan, sentetik amino asitlerin kullanımı ile de farklı özellikler elde etmek
mümkün ve bu sayede de çok daha farklı uygulamalara kayabilmektedir. Peptit kimyasının bu zenginliği
nedeniyle, hidrojel oluşturabilen peptitlere gösterilen ilgi de her geçen yıl artmaktadır. Ancak, peptit bazlı bu
tür hidrojellerden uygulamaya yönelik biyomalzemeler üretimi konusu, bir çok araştırmacı için oldukça zor
bir alandır. Bu nedenle mevcut sistemlere ek olarak yeni, kolay, uygulamaya yönelik çalışmalar hız
kazanmaktadır[2].
Bu çalışmada aromatik halka ve metal iyonları içeren sentetik amino asitler kullanarak, iletken hidrojeller
yapılması hedeflenmektedir. Amacımız, kendinden yapılanabilen peptitlerin beta-sheet dizilimi ile belli bir
hizaya girerek, terpiridin grupları arasında π–π etkileşimi ile elektrik iletkenliği sağlamaktır. Bunun için bisterpiridin türevi, doğal olmayan amino asit sentezlenmesi ve ardından 8-16 amino asitlik yapay amino asitide
taşıyan peptitler sentezlenmesi hedeflenmektedir. Sentezlenen peptidin iletkenlik ve reolojik ölçümleri
yapılacaktır. Bu çalışmanın sonuçları, organik elektronik materyaller, doku mühendisliği ve biyomedikal
uygulama alanlarında bir çok araştırma için öncü olacaktır. Organizmalar için zararlı olmayan kullanışlı
elektronik biyosensörler, biyolojik ve iletken teller, yeni tedavi yöntemleri için büyük bir açılım olacaktır.
KAYNAKLAR
[1] (a) Zhang, S., Holmes, T., Lockshin, C., Rich, A., Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 90, 3334-8, 1993. (b) Petka, W.
A., Harden, J. L., McGrath, K. P., Wirtz, D., Tirrell, D. A, Science, 281, 389-392, 1998. (c) Qu, Y., Payne,
S. C., Apkarian, R. P., Conticello, V. P., J. Am. Chem. Soc. 122, 5014-5, 2000. (d) Nicodemus, G. D.,
Bryant, S. J., Tissue Engineering Part B: Review, 14, 149-165, 2008.
[2] (a) Löwik, D. W. P. M., Leunissen, E. H. P., van den Heuvel, M., Hansen, M. B., van Hest, J. C. M., Chem.
Soc. Rev., 39, 3394-3412 2010. (b) Mart, R. J., Osborne, R. D., Stevens, M. M., Ulijn, R. V., Soft
Matter, 2, 822-835, 2006.
187

Benzer belgeler

Dinamik_VizeSinavi_SoruVeCozumleri

Dinamik_VizeSinavi_SoruVeCozumleri 4 ) Şekildeki gibi yarıçapı r=1,25 m olan bir disk sıfırdan gittikçe hızlanarak sabit bir devre ulaşmaktadır. Diskin üzerindeki sürtünmesiz kanal içerisindeki m=25 kg kütleli blok yay katsayısı k= ...

Detaylı