Ders Dosyası - Atılım University | Department of Computer Engineering

Yorumlar

Transkript

Ders Dosyası - Atılım University | Department of Computer Engineering
Bilgisayarlara ve Programlamaya Giriş
(COMPE 101) Ders Detayları
Ders Adı
Ders
Kodu
Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS
Saati Saati
Saati
Bilgisayarlara
COMPE Güz
ve
101
Programlamaya
Giriş
2
2
0
Ön Koşul Ders(ler)i
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Diğer Bölümlere Verilen Servis Dersleri
Dersin Seviyesi
Lisans
Ders Verilme Şekli
Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Anlatım, Soru-Yanıt, Uygulama-Alıştırma
Öğretme Teknikleri
Dersin
Koordinatörü
3
3
Dersin
Öğretmen(ler)i
Dersin Asistanı
Dersin Amacı
Bu dersin amacı bilişim sistemlerinin temellerini,
uygulama yazılımlarını, İnternet ve programlama
ilkelerini sağlamaktır.
Dersin Eğitim
Çıktıları
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Dersin İçeriği
Temel bilişim sistemleri. Bilgisayar yazılımı.
Bilgisayar donanımı: işlemci, bellek, girdi/çıktı
aygıtları. İnternet ve ağ sistemi. Temel
programlama kavramları. Laboratuvar dersleri
yoluyla uygulama yazılımı ve internet üzerine
tecrübe kazandırmak.
• Bilgisayar çeşitleri ve bilişim sistemleri arasındaki
farkı ayırt etmek
• Bilgisayar yazılım ve donanım tiplerini öğrenmek
• Metin işleme, hesaplama ve sunum hazırlama
yazılımlarını kullanmada deneyim kazanmak
• İnternet ve ağ sistemi konularının temellerini
öğrenmek
• Programlama kavramlarını öğretmek
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
Hafta Konular
Ön Hazırlık
1
Bilgi teknolojileri, İnternet ve sen
Ünite 1 (ana ders kitabı)
2
İnternet, ağ ve elektronik ticaret
Ünite 2
3
Temel uygulama yazılımları
Ünite 3
4
Sistem yazılımları
Ünite 5
5
Sistem birimi
Ünite 6
6
Girdi ve çıktı
Ünite 7
7
İkincil veri depolama
Ünite 8
8
İletişim ve ağlar
Ünite 9
9
Algoritma Geliştirme(pseudo kodu Ünite 1*,3*
ve akış diyagramları)
10
Algoritma Geliştirme(pseudo kodu Ünite 1*,3*
ve akış diyagramları)
11
Algoritma Geliştirme(pseudo kodu Ünite 1*,3*
ve akış diyagramları)
12
C programlama diline giriş
Ünite 2*
13
C programlama diline giriş ve
sadece kütüphane fonksiyonları
Ünite 2*,3*
14
Eğer-yada (if-else) ifadeleri
Ünite 4*
15
Gözden geçirme
16
Gözden geçirme
Kaynaklar
Ders Kitabı: 1. Timothy J. O’Leary, Linda I. O’Leary, “Computing
Essentials 2008”, McGraw-Hill, 2008.
2. (*) Jeri R. Hanly, Elliot B. Koffman, “Problem Solving and
Program Design in C”, Addison Wesley, 5th Edition, 2007.
3. Ali Yazıcı, Çiğdem Turhan, Fügen Selbes, “C Programming:
Problem Book”, Atılım University, Department of Computer
Engineering, 2004.
4. The O'Leary Series: Office XP, Volume I, Timothy J
O'Leary, Linda I O'Leary, McGraw-Hill/Irwin, 1st Edition,
2001.
5. The O'Leary Series: Windows XP- Brief, Timothy J. O'Leary,
Linda I. O'Leary, McGraw-Hill, 2002.
Diğer
Kaynaklar:
1. Introduction to Computers & Information Systems, Larry
Long, Nancy Long, Prentice Hall.
2. The O'Leary Series: Office XP, Volume I, Timothy J
O'Leary, Linda I O'Leary, McGraw-Hill/Irwin, 1st Edition,
2001.
3. The O'Leary Series: Windows XP- Brief, Timothy J. O'Leary,
Linda I. O'Leary, McGraw-Hill, 2002.
4. Problem Solving Using C Structured Programming
Techniques, Yuksel Uckan, McGraw- Hill, 2nd Edition, 1999.
5. C: How to Program, H.M. Deitel, P.J.Deitel, Prentice Hall,
5th Edition, 2006.
Değerlendirme Sistemi
Çalışmalar
Sayı
Katkı Payı
Devam/Katılım
-
-
Laboratuar
2
20
Uygulama
-
-
Alan Çalışması
-
-
Derse Özgü Staj
-
-
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
-
-
Ödevler
-
-
Sunum
-
-
Projeler
-
-
Seminer
-
-
Ara Sınavlar/Ara Juri
2
40
Genel Sınav/Final Juri
1
40
Toplam
5
100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu
Katkısı
50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı
Notuna Katkısı
50
Toplam
100
Ders Kategorisi
Temel Meslek
Dersleri
Uzmanlık/Alan
Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim
Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri
Dersleri
Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi
# Program Yeterlilikleri / Çıktıları
Katkı
Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve hesaplama alanlarındaki bilgi
birikimini bilgisayar mühendisliği problemlerinin
çözümüne uygulama becerisi.
2 Bilgisayar sistemlerine özgü sorunları analiz etme ve
modelleme, çözümleri için uygun gereksinimleri
belirleme ve tanımlama becerisi.
3 Belirlenen gereksinimleri karşılayacak bir bilgisayar
sistemini, sistem parçasını, işlemi veya programı
tasarlama, geliştirme ve değerlendirme becerisi.
4 Bilgisayar sistemleri mühendislik uygulamaları için
modern teknik ve mühendislik araçlarını kullanma
becerisi.
5 Hesaplama ihtiyaçlarını anlamak için deney tasarlama,
veri toplama, analiz etme, yorumlama ve doğru seçimler
yapabilme becerisi.
6 Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda veya bireysel
olarak etkin biçimde çalışabilmek için gerekli
organizasyonel ve iş yeteneklerini ortaya koyabilme
becerisi.
7 Türkçe ve İngilizce dillerinde etkin iletişim kurabilme
becerisi.
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bilgiye
erişebilme, bilim ve teknolojideki son gelişmeleri takip
edebilme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 Bilgisayar Mühendisliği alanında mesleki, hukuksal, etik
ve sosyal sorunlar hakkında farkındalık ve sorumluluk
bilinci.
10 Proje ve risk yönetim becerisi; girişimciliğin, yenilikçilik
ve sürdürülebilir kalkınmanın önemi hakkında farkındalık;
uluslararası standartların ve yöntemlerin bilinmesi.
11 Karar alırken, Bilgisayar Mühendisliği uygulamalarının
evrensel, çevresel, sosyal ve hukuksal sonuçları
konusunda farkındalık.
12 Sayısal hesaplama ve sayısal gösterim sistemlerini
analiz, tasarım ve ifade becerisi.
13 Hesaplama problemlerinin çözülmesinde programlama
dillerini ve uygun bilgisayar mühendisliği kavramlarını
kullanma becerisi.
ECTS/İş Yükü Tablosu
Aktiviteler
Sayı
Süresi (Saat) Toplam İş
Yükü
Ders saati (Sınav haftası
dahildir: 16 x toplam ders
saati)
16
4
64
Laboratuar
1
2
2
14
1
14
2
4
8
Ara Sınavlara/Ara Juriye
Hazırlanma Süresi
1
2
2
Genel Sınava/Genel Juriye
Hazırlanma Süresi
1
5
5
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma
Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo
Kritiği
Toplam İş Yükü
95

Benzer belgeler

Ders Dosyası

Ders Dosyası Ders Kitabı: 1. Timothy J. O’Leary, Linda I. O’Leary, “Computing Essentials 2008”, McGraw-Hill, 2008. 2. (*) Jeri R. Hanly, Elliot B. Koffman, “Problem Solving and Program Design in C”, Addison Wes...

Detaylı

Ders Dosyası - Uçak Elektrik

Ders Dosyası - Uçak Elektrik Ders Kitabı: 1. Timothy J. O’Leary, Linda I. O’Leary, “Computing Essentials 2008”, McGraw-Hill, 2008. 2. (*) Jeri R. Hanly, Elliot B. Koffman, “Problem Solving and Program Design in C”, Addison Wes...

Detaylı

Ders Dosyası

Ders Dosyası Dilbilgisi), Alıştırma Kitabı, Kurmay Yayınları, Ankara,

Detaylı

Ders Dosyası - İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü

Ders Dosyası - İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü 5. “Don’t Look Now” by Daphne Du Maurier

Detaylı

Ders Dosyası

Ders Dosyası 7 Psikolojik değerlendirmenin temel ilkeleri ile çeşitli niteliksel, niceliksel ve deneysel araştırma yöntemleri

Detaylı

Ders Dosyası

Ders Dosyası 10 Proje ve risk yönetim becerisi; girişimciliğin, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınmanın önemi hakkında farkındalık; uluslararası standartların ve yöntemlerin bilinmesi. 11 Karar alırken, Bilg...

Detaylı