Fatıma Babazeh ben Fatima , İran`ın kuzey

Transkript

Fatıma Babazeh ben Fatima , İran`ın kuzey
Fatıma Babazeh
ben Fatima , İran'ın kuzey batısından, türklüğün yürek vatanından, Şemsin ,Şehriyar'ın diyarı
Tebrizden geldim .
ben dağcılık sporunu 12 yıldan beri sürdürmekteyim. 2012 yılında Qaya dağcılık grupunu
arkadaşlarımızla birlikte, dağcılık ,tırmancılık ve çevrecilik amacıyla kurduk.
Qapa gurupunun yaklaşık 400 kişilik üyesi vardır,Iranda rasmi hafta tatili cuma olduğu için , her cuma
günleri Azerbaycanın bir bölgesine gidiyoruz. Qaya qrupunun iskelet kadrosu çok tecrubeli
dağcılardan oluşmaktadır bunun yanında genclerin daha fazla ilgi göstermeleri görünmektedir.
Qaya qrupunun aktiviteleri bunlardan ibaretdir :
1.Dağcılık
İran Azerbaycan bölgesinde deniz seviyesinden yukarı 1200 civarında 2500 metre den yukarı tepe ile
dağ bulunmaktadır , bunların 950 tanesinde tarihi kalıntılar vardır ki maalesef bunların bir kaç tanesi
günyüzüne çıkartırılmıştır.
en önemli dağlardan Sehend sıra dağları ,Mişo sıradağları,Karadağlardan Keçi ile Kamtal dağları ve
Azerbaycanın en şaşalı ,kutsal dağı Savalandır. Savalan dağı 4811 metre yüksekliktedir , savalan dağın
şaşaalı yapan özellik zirvesinde bulunan mühteşem bir göldür.
2. Tırmancılık
ilk bahar ileyaz mevsimlerinde ,hafta içi ,Tebrizin hemen yanı başında bulunan kırmızı topraklıEynal
dağınınkayalarında tırmancılık pratikleri üyeler için yapılmaktadır.
3. Sosyal Aktivileter
İran toplumu sosyal bakımından sıkıntı altında yaşadığı için , böyle gruplar sosyal bakımından hayati
amac taşımaktadırlar. Azerbaycan Türk kültürü nü ,geleneklerini , müziğini,danslarını - İran
toplumunda unutudurulmağa yüz tutmaya rağmen - yaşatmakdayız.
4. Çevrecilik
"Toprak anadır her bir insana "misali , biz Qaya dağcılar grupu olarak, her bir dağa ve dağcılık
gezisinde en azından dağaya zarar vermemekde birlikte görönen çöp ile atıklarıda toplamaya ve
çevreyi temiz tutmaya çalışıyoruz. İranda çevre durumu şuanda çok kritik vaziyetdedir .Azerbaycan
bölgesınde bır kaç tane önemli örnekleri işaretliyorum:
1. Urmu gölü - dünyanın birinci tuzlu gölü- Azerbaycan bölgesinde Aral gölünün kaderine
maruz kalmamaktadır ve tarihe kavuşmak üzeredir,şuan sadece 6 faiz su ile kapalıdır. Urmu
gölü nün şuanki durumu insan eliyle oluşmuş bir çevresel faciadır.takdir edersiniz ki böyle
devam ederse yakın zamanda çok büyükinsani bir faciayla yüzyüze geleceğiz. tuz mineralleri
toz olduğu zaman kanser hastalığına yüzde yüz artış gosterecektir , ayrıca hayvanların
vezengin olan Azerbaycan bitgi ortusun ezib geçecektir.
2. Aras nehrinin hemen yanı başında olan Ermenistan tarafında , Alüminyum fabrikasının ağır
suları aras nehrine dökülmektedir. sonucda kanser hastalığına Erdebil bölgesinde neden
olmuştur. Erdebil şehri kansar hastalığı bakımından İran ve dünya üzerinde ilk sıradadır.
3. 1940 larda yapılan Ermenistan hudutları içerisinde bulunan nükleer santral , Türkiye
sınırından 30km. uzakta ve İran sınırına55 km.uzakta , adeta canlı bir bombadır. egerki bir
önlem alınmazsa tum Kavkaz bölgesi,iç anadolu ve kuzey orta doğu ciddibır tehlike
altındadırar. ve maaelesf bu nukleerin imha süresi dolmuşken spergucler bu vaziyet de sessiz
kalmayı tercih ediyorlar.
saygıdeğer konuklar değerli vaktinizi bana ayırdığınız için size sonsuz teşekkürlerimi bildiriyom.
bu konuşmayı yalnız ve güzel yürdüm ve insanım adına konuştum.