Yrd.Doç.Dr.R.Haluk KUL

Transkript

Yrd.Doç.Dr.R.Haluk KUL
ÖZGEÇMİŞ
1. Adı Soyadı: Rıza Haluk KUL
2. Doğum Tarihi: 26 Mayıs 1965
3. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr.
4. Öğrenim Durumu:
Derece
Alan
Üniversite
Yıl
Lisans
Uçak Mühendisliği
İstanbul Teknik Üniversitesi
1986
Y.Lisans
Uçak- Uzay Mühendisliği
İstanbul Teknik Üniversitesi
1988
Doktora
Uzay Mühendisliği
İstanbul Teknik Üniversitesi
1995
Doçentlik
Profesörlük
5. Akademik Ünvanlar
Yardımcı Doçent
Yardımcı Doçent
Öğretim Görevlisi
(Yedeksubay)
Araştırma Görevlisi
Beykent Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,
Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü
Beykent Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi,
Matematik Bilgisayar Bölümü
Hava Harp Okulu, Öğretim Başkanlığı,
Havacılık Mühendisliği Bölümü
İstanbul Teknik Üniversitesi,
Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi
Uzay Mühendisliği Bölümü
20011999-2001
1995-96
1987-1995
6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
6.1. Yüksek Lisans Tezleri
Bilişim Teknolojileri Kullanılarak Otomasyon Geliştirmenin Kara Lojistiği Üzerindeki
Etkileri
Cem Yücel İmal
Teknoşirket'lerde Kriz Yönetim Sistemi
Aytaç Mestçi
Perakendecilik Sektöründe Bilgisayar Destekli İş Süreçleri Yönetimi Ve Bir Uygulama
Yükseköğretim Kurumlarında Öğrenci Otomasyon Sistemlerine Geçiş Sürecinde
Yönetim Fonksiyonları Ve Yönetici Rollerinin Değişimi
Kalite Yönetim Sistemi Yazılımlarının Kalite Yönetim Sürecindeki Etkinliği
Kurumsal Kaynak Planlaması Uygulamasında Kritik Başarı Faktörleri
Karar Destek Ve Üstyönetim Bilişim Sistemleri Ve Türkiye'de Bilişim Sektöründe Bir
Analiz
Ersen Gelçin
Hilal Çelik
Müjde Kocaman
Mehmet Efe
Selçuk Şener
Altı Sigma Metodolojisi Ve Türkiye ' Deki Uygulamaları
Reyhan Efe
5722 Ve 5216 Sayılı Kanunların Tky Ve Stratejik Yönetim Açısından
Değerlendirilmesi: Gürpınar Belediyesi Örneği
Ayten İlgün
Eğitim Yöneticisi Olan Ortaöğretim Kurumları Okul Müdürlerinin Performans
Yönetimi Yeterliliklerinin Toplam Kalite Yönetimi Açısından İncelenmesi (Bakırköy
İlçesi Örneği)
Hizmet Sektöründe Bilişim Teknolojileri Süreçlerinin Yapılandırılması
İnternet'in İşletmeler Üzerindeki Etkileri Ve Sektörel Uygulama
Kâr Amacı Olmayan Kuruluşlarda Yönetim Bilişim Sistemlerinin Etkinliği
Üretim Sistemlerinin Yeniden Yapılanması Sürecinde İstihdam Üzerindeki Etkileri
Yüksek Öğretim Kurumlarında Meslek Yüksek Okulu Ve Fakülteler Açısından
Beklenti Ve İhtiyaç Algıları
Ortaöğretim Kurumlarındaki Yöneticilerin Kültürel Yapılarının Belirlenmesi
Didem Günendi
Halil Kaya
Murat Kaan
Mustafa Ogün
Sezgin
Selcan Çınar
Tuğgan Çevik
Vahap Mirza
6.2. Doktora Tezleri
7. Yayınlar
7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde yayınlanan makaleler
R.A.Meriç, R.H.Kul, "Differential and integral sensitivity analyses for optimal heating of
solids by the BEM", Journal of Engineering Analysis by Boundary Element Method,
Volume 13, 263-271,1994
R. Rasulov, R. H. Kul , “Numerical Solution of One Dimensional Nonlinear Wave
Equation with Twice Nonlinearity in a Class of Discontinuous Functions”, WSEAS
TRANSACTIONS on MATHEMATICS, Issue 12, Volume 5, December 2006
7.2. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabinda (Proceedings)
basılan bildiriler
U. Gulcat, E.Gurgey, R. H. Kul,"A zonal Finite Element Grid Generation For 3.D Viscous Flow Analysis",
The Second International Conference on Numerical Grid Generation in Computational Fluid Dynamics, 5-8
Aralık 1988, Florida, A.B.D.
U. Gulcat, B. Yuceil, H. Kul,"Numerical Flow Simulation and Visualization with Computer Generated
Imagery", Applied Simulation \& Modelling, 18-20 June 1990, Lugano, Switzerland,
U. Gülçat, H. Kul,"3.D Numerical Grid Generation for The Transonic Flow Analysis About Multy-bodies",
The Third Int. Conf. on Numerical Grid Generation in C.F.D. Related Fields, 3-7 Haziran 1991, Barselona,
İspanya
R.A. Van den Braembussche, R.H. Kul , "Inverse Design of Radial Compressor Impellers by Numerical
Optimisation", Tenth International Symposium on Air Breathing Engines, Nothingham, UK, 1-6 September,
1991
R.A. Meric, R.H. Kul, "Differential and BIE formulations of Optimal Heating of Solids" BEM 15, Worcester,
USA ,10-12 August 1993,
R.A. Meric, R.H. Kul, "Sensitivity Analysis and Optimization by the BEM for volume Integral Functionals",
3rd International Conference-Heat Transfer 94, Southampton, UK, 22-24 Ağustos, 1994
H.Kul, S.Tolun, Z.Aslan , “Optimization of Wind Turbine Tower Height and Diameter for Initial
Investments”, Conference of Wind Power for 21st Century, Kassel, Germany, 25-27 September 2000
H.Kul, S. Tolun, Z.Aslan, “Efficiency Prediction Allignment of Wind Turbines under Wind Shear”, 3rd
European and African Conference on Wind Engineering, 2-6 July 2001, Eindhoven, Nederlands
R. Rasulov, R. H. Kul, Numerical solution of one dimensional nonlinear longitudinal
oscillations in a class of generalized functions, 2nd WSEAS/IASME International
Conference on Educational Technologies, Bucharest, Romania, October 16-17 2006
M. Rasulov, H. Kul, The Numerical Study of a Two-Phase Fluid in a Porous Medium in a
Class of Discontinuous Functions, Fourth Conference on Numerical Analysis and
ApplicationsJune 16-20, 2008, Lozenetz, Bulgaria
7.3. Yazılan Uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
7.4. Ulusal Hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
7.5. Ulusal Bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
R. H. Kul, "Bireysel Bilgisayarlarda Sürekli Ortam Verilerine Dönüştürülen Ayrık Model Sonuçlarının Çizge
Yöntemleri.", İnşaat Mühendisliğinde Bilgisayar Kullanımı III. Sempozyumu, 15-18 Haziran 1992, İstanbul
R. H. Kul, "Katı Cisimlerin Optimal Isıtılmasında Diferansiyel ve İntegral Denklem Formülasyonları",
Ulusal Mekanik Kongresi, Antalya, 6-10 Eylül 1993
R. H. Kul, "Katı Cisimlerin Eniyileme Problemlerinde Eniyileme ve Duyarlılık Çözümlemesi", 1. Havacılık
Sempozyumu, Hava Harp Okulu, Yeşilyurt, İstanbul, 9-10 Haziran 1994
H.Kul, R.A. Meriç, "Isıl sistemlerde Eklenik Değişken Yöntemi ile Biçim için Diferansiyel Duyarlılık
Çözümlemesi", 1. Havacılık ve İleri Teknolojiler Sempozyumu, İTÜ, Maslak, İstanbul, 8-10 Mart 1995
A. Mestçi, H.Kul, “Yönetim Bilişim Sistemleri Öğretiminde Lisans ve Yüksek Lisans İçin
Karşılaştırmalı Analiz “,Akademik Bilişim Kongresi, KTÜ, Trabzon, 2-4 Şubat 2004
H. Kul, G. Silahtaroğlu, “Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar İçin Bir Dijital Örgütlenme Örneği:
Arzu Ayşe Bağrıaçık Vakası”, 4. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Sakarya
Üniversitesi, Sakarya, 15-16 Eylül 2005
H. Kul, M. Kaan, “Çocuk Gelişiminde Persentil Eğrilerinin Güncellenmesi Problemi İçin Veb
Ortamında Veri Analizi”, Akademik Bilişim 2006, Pamukkale Üniversitesi, Denizli, 7-9 Şubat
2006
H. Kul, M. Kaan, “Yönetim Bilişim Sistemleri Terim Sözlüğü İçin İnternet Erişimli Veri Tabanı”,
Akademik Bilişim 2006, Pamukkale Üniversitesi, Denizli, 7-9 Şubat 2006
R. H. Kul, Y. Güneş, “Toplu Taşımacılık Performans Ve Müşteri Memnuniyeti Takip Bilişim Sistemi”,
Akademik Bilişim Kongresi , Çanakkale Onsekiz Mayıs Üniversitesi, 30 Ocak - 1 Şubat 2008
R. H. Kul, “El Tipi Faturalandırma Bilgisayarları İçin Hatalı Giriş Önleme Yazılımı Algoritması”,
Akademik Bilişim Kongresi , Çanakkale Onsekiz Mayıs Üniversitesi, 30 Ocak - 1 Şubat 2008
R. H Kul, “Uydu Kentlerin Tasarımı için Bir Karar Destek Sistemi ve Bilişim Sistemi Modeli Önerisi”,
Akademik Bilişim Kongresi , Muğla Üniversitesi, 10-12 Şubat 2010
R. H Kul, “Yabancı Dilde Lisans Öğrenimi için Gerekli Sözcük Dağarcığı ve Hazırlık Sınıfı Çalışmalarının
Tasarımı için bir Gereksinim Analizi”, Akademik Bilişim Kongresi , Muğla Üniversitesi, 10-12 Şubat 2010
7.6. Diğer Yayınlar
Bilişim Sistemlerinin Temelleri ve Uygulamaları, Papatya Yayıncılık, 2009
8. Projeler
Evrik Tasarımla Radyal Kompresör Eniyilemesi, von Karman Akışkanlar Mekaniği Enstitüsü,
Belçika 1989-90
Kobra Bomba Atar Projesi, 1991, İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi, 2nci HİBM
Uzaktan Eğitim Projesi, 2000-2002, Beykent Üniversitesi
8.1. Araştırma Projeleri:
8.2. Mimarlık - Şehircilik Projeleri
9. İdari Görevler
01.09.2004 – 31.08.2006
Bölüm Başkanı,
Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü
Beykent Üniversitesi
25.07.2000 – 31.08.2004
Strateji ve Kalite Geliştirme Koordinatörü
1.11.1999 – 24.07.2000
Bölüm Başkan Yardımcısı
Matematik Bilgisayar Bölümü
01.08.1998 – 24.09.1999
Teknik Kalite Müdürü
MNG Kargo Havayolları
01.11.1997 – 31.07.1997
Mühendislik Müdürü
MNG Kargo Havayolları
16.12.1996 – 31.10.1997
Simülasyon Teknik Destek Merkezi Müdürü
Havelsan AŞ
10.Bilimsel Kuruluşlara üyelikler
11. Ödüller
Hava Harp Okulu Dekanlığı, 10 yıl Şükran Plaketi
12. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki
tabloyu doldurunuz.
Akademik Yıl
2007-08
Dönem
Bahar
2007-08
Bahar
2007-08
Bahar
2008-09
2008-09
Güz
Güz
Dersin Adı
Management Information
Systems
Quantitative Methods for
Business Decisions
Information Systems
Strategy and Management
Project Management
Management Information
Haftalık
2*3=6
Öğrenci Sayısı
110
3
60
2*3=6
80
3
3
35
20
2008-09
Güz
2008-09
Güz
2008-09
Güz
2008-09
Bahar
2008-09
Bahar
2008-09
2008-09
2008-09
2008-09
2008-09
Bahar
Bahar
Bahar
Bahar
Yaz
2008-09
2009-10
Yaz
Güz
2009-10
2009-10
Güz
Güz
2009-10
Güz
2009-10
Güz
Systems
Scientific Methods and
Research Techniques
Depo Tasarımı ve
Yönetimi
Tedarik Zinciri Yönetimi
ve Tasarımı
Management Information
Systems
Information Systems
Strategy and Management
Knowledge Management
Inventory Management
Üretim Yönetimi
Toplam Kalite Yönetimi
Management Information
Systems
Supply Chain Management
Management Information
Systems
Project Management
E-Commerce and EBusiness
Introduction to Computer
Studies
Information Technologies
13. İletişim Bilgileri
E-mail
Web Adresi
: [email protected]
: http://halukkul.beykent.edu.tr
2*3=6
180
2
56
2
56
3*2
120
2*3=6
80
3
3
2
2
3
40
40
55
70
7
3
3
7
35
3
3
43
47
3
67
3
30

Benzer belgeler