Çevre Kulubü Hakkında - Cumhuriyet Üniversitesi Çevre

Transkript

Çevre Kulubü Hakkında - Cumhuriyet Üniversitesi Çevre
KULÜBÜMÜZ HAKKINDA
Cumhuriyet Üniversitesi Çevre Kulübü (CÜÇEV) Yrd. Doç. Dr. İlknur ŞENTÜRK
danışmanlığında 2015 yılında aktif hale getirilmiştir. CÜÇEV; sürdürülebilir gelişim
sürecinde sanayi, sosyal yaşam ve çevre boyutlarının iyi analiz edilerek sorunlara kapsamlı ve
bütüncül çözümler üretilebileceği düşüncesini benimsemiş bir kulüptür. Kulüp faaliyetleri
neticesinde Çevre Mühendisliği öğrencilerine lisans eğitimi süresince pratik ve teknik destek
sağlanması ve mesleki temel oluşturulması hedeflenmektedir.
Çevre Kulübü, çevre sorunlarının tespiti, çözümü ve çevre problemi oluşturmayacak
teknolojiler kullanılması, geliştirilmesi amacıyla çalışmalar yapmak, bölümden mezun olacak
öğrencilerimizin bu konularda bilinçlendirilmesini sağlamak, çevreciliğin bir yaşam tarzı
olduğunu anlatmak amacıyla kurulmuştur.
Bu ana ilkeler çerçevesinde, çevre mühendisliği öğrencilerinin mesleki gelişimlerini
sağlamak ve "çevreci bir çevre mühendisi" olgusunu yerleştirmek, üniversite bünyesinde
çevre eğitimini ve temiz bir çevre düşüncesini öğrencilere benimsetmek, eğitici teknik geziler
düzenlemek, seminer, konferans vb. etkinlikler çerçevesinde alanında uzman, çevreye duyarlı
kişi, kurum ve kuruluşlarla öğrencileri bir araya getirmek Çevre Kulübü'nün temel çalışma
alanlarını oluşturacaktır.
KULÜBÜN GENEL AMACI
Cumhuriyet Üniversitesi Çevre Kulübü, Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği
Bölümüne kayıtlı öğrencilerin bölümleri alanında bilgi ve becerilerini artırmak üzere bilimsel
ve eğitsel etkinliklerde bulunabilmeleri amacıyla kurulan bir kulüptür. Kulübümüzün amacı:
1. Alanımızda ulusal ve uluslararası bilimsel ve eğitsel gelişmeleri takip etmek ve bölüm
öğrencileri ile paylaşmak,
2. Bölümü sevdirmek benzer topluluk/kulüpler vb. kuruluşlar ile işbirliği yapmak,
3. Alanımızla ilgili bilimsel ve eğitsel video, cd, slayt, film vb. gösterileri ile bölüm
öğrencilerinin bölüme olan ilgisini çekmek,
4. Kulüp üyelerini bilimsel ve eğitsel açıdan geliştirmek ve kendilerine olan güven
duygusunu aşılamak,
5. Üyeler arasında paylaşma, yardımlaşma, dostluk, arkadaşlık kavramlarının gelişmesine
vesile olmak,
6. Üniversitenin tanıtımına katkıda bulunmak,
7. İlgili Bakanlık ve ilgili kuruluşlar ile işbirliği yaparak olanaklar çerçevesinde etkinlikler
yapmak ve üyelerin bunlardan en etkili biçimde ve yukarıdaki amaçlar doğrultusunda
yararlanabilmesini sağlamak,
8. Yapılacak etkinliklerde anlaşma yapılacak sponsor firmanın Rektörlük Makamınca
onaylanması, Sponsor firmaya; etkinlik alanında tanıtım olanağı sağlanması (stant
kurabilme, promosyon dağıtımı, görsel gösterim izni verebilme)
şeklinde özetlenebilir.
KULÜBÜN ETKİNLİK ALANI
1- Alanımızla ilgili ulusal ve uluslar arası gelişmeleri takip etmek ve üyeleri bilgilendirmek,
2- Kulübün etkinliklerini düzenlemek ve duyurmak,
3- Cumhuriyet Üniversitesi ve ilgili Bakanlıktan alacağı destekle her türlü bilimsel ve eğitsel
faaliyetleri organize etmek,
4- Amacıyla ilgili olarak sponsor firmaların desteğiyle yayınlar, toplantı, bildiri, seminer,
konferans, panel, balo, eğlence ve konserler düzenlemek.
Kulüp tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerin belirli bir plan içinde yapılabilmesi ve
kulübün öğrencilerimiz için daha yararlı olabilmesi amacıyla farklı departmanlar
oluşturulmuştur.
Eğitim ve Seminer Departmanı
Öğrencilerin mesleki donanımlarına ve gelişimlerine katkı sağlamak, farklı bakış
açıları kazandırmak, güncel çevre sorunlarına dikkat çekmek, konuşulup tartışılarak konunun
irdelenmesini, çözüm yollarının oluşturulmasını ve geliştirilmesini sağlamak amacıyla Eğitim
ve Seminer komisyonu kurulmuştur.
Eğitim ve Seminer komisyonu, doğru ve etkili bilimsel yöntemlerle kirliliklerin
önlenmesi veya kaynağında azaltılmasına yönelik alanında uzman ve/veya çevre duyarlılığına
sahip kişi, kurum ve kuruluşların; sektörlerindeki uygulamaları, yeni iş sahalarını, uzmanlık
alanlarını, mesleki dal seçiminde yol gösterici tecrübelerini aktarmaları amacıyla eğitimsöyleşi-seminer etkinliklerini düzenlemektedir.
Ayrıca çevre eğitimleri için ilkokul ve ortaöğretim düzeyindeki çocuklarla buluşmayı
hedeflemektedir.
Gezi Departmanı
Çevre kulübü bünyesinde kurulmuş olan gezi komisyonu gerek dersleri destekleyici,
gerekse öğrencilerin kültürel ve sosyal açıdan kendini geliştirebileceği geziler
düzenlenecektir. Çevre Mühendisliği Bölümü öğrencileri düzenlenecek gezilerle hem
Mühendislik disiplinlerini yerinde inceleyecek hem de derslerine destek olabilecek bilgileri,
mesleğinde başarı kazanmış kişiler tarafından öğrenebileceklerdir.
İletişim ve Tanıtım Departmanı
Tam ve doğru bilgilere dayanarak Çevre Kulübü ile hedef kitleleri arasında iki yönlü
iletişim akışını sağlamak ve bu iletişimi sürdürmek amacıyla İletişim ve Tanıtım
komisyonumuz kurulmuştur.
İletişim ve Tanıtım Komisyonu, CÜ Çevre Kulübünün gerçekleştirdiği her türlü
etkinliğin başta kulüp üyeleri ile CÜ Çevre Mühendisliği Bölümü öğrencileri ve
akademisyenlerine duyurulmasından sorumlu komisyondur.
Duyurular; hazırlanan afişler, el ilanları, broşürler, gönderilen e-postalar ve
davetiyelerle gerçekleştirilecektir. Her türlü iletişim ve tanıtım materyali komisyon tarafından
hazırlanacaktır. Dışarıya açılan yüzümüz web sitemizin hazırlanması, güncellenmesi ve
yenilenmesi; ayrıca CÜ Çevre Kulübü facebook ve instagram hesaplarının denetlenmesi,
kulüp ve komisyonlar içi haberleşme için oluşturulmuş e-posta gruplarının düzenlenmesi ve
denetimi de İletişim ve Tanıtım komisyonunun sorumluluğundadır.
Proje Departmanı
Çevre Kulübü olarak sesimizi yaptığımız işlerle duyurabilmek fikirlerimizi herkesle
paylaşabilmek için Proje Komisyonu kurulmuştur. Komisyon teknik projeler ve sosyal
projeler olmak üzere iki gruptan sorumlu olacaktır. Teknik projelerle çevre sorunlarına
mühendislik bakış açısıyla yaklaşılarak var olan sorunların veya durumların iyileştirmesi
amaçlanmıştır.
Sosyal projeler başlığı altında ise öncelikli olarak Kampüs’de yer alan sorunlara yer
verilecektir ve çözüm önerileri oluşturulup hayata geçirilecektir. Topluma ve özellikle
çevreye katkı sağlamak için “Ne yapabilirim” sorusunu temel alarak yola çıkan bu grup,
sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ederek çevre sorunlarını azaltmak için kurulmuştur.
İletişim
Kulübümüz, Mühendislik Fakültesi B Binasında yer alan çalışma odasında faaliyetlerine
devam etmektedir. Kulübümüze ulaşmak için İletişim bölümünü kullanabilirsiniz.
[email protected]
www.facebook.com/cucevv
www.instagram.com/cucevv
Kulübümüzün Facebook’ta yer alan grubuna katılarak, etkinliklerimiz ve son gelişmeler
hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Ayrıca diğer üyelerimizle ve takipçilerimizle fikir
alışverişinde bulunabilirsiniz.

Benzer belgeler

Uluslararası Boğaziçi Film Festivali Geri Sayım

Uluslararası Boğaziçi Film Festivali Geri Sayım Uluslararası Boğaziçi Film Festivali, sinemanın gelişmesine katkı sağlayacak yeteneklerin filmleri ile çok önemli eğitim ve atölye ile 20 Kasım’da başlıyor. 20-27 Kasım tarihleri arasında gerçekleş...

Detaylı

Kedi Kulübü TR-0276 dünyanın en güzel şehirlerinden

Kedi Kulübü TR-0276 dünyanın en güzel şehirlerinden Kedi sevenler ve yetiştiricileri birbiri ile tanışma ve mükemmel bir zaman geçirme imkanı bulacak, kediler ise o anda unvan, kupa, rozet, madalya ve ödüller için yarışacaklardır ! Dünya Kedi Federa...

Detaylı