İndir

Transkript

İndir
AOSB 2016 EĞİTİM PROGRAMLARI
Eğitimin Konusu: İş Dünyasında Duygusal Zekâ Yönetimi
Eğitim Tarihi
: 26 Eylül 2016
Eğitmen
: Neslihan MEMİGÜVEN
Eğitim Hedef Kitlesi:
Kişisel gelişim amacı güden her birey bu eğitim programına katılabilir
Eğitimin Amacı: Hem iş hem sosyal hayatta başarının anahtarı doğru iletişim kurabilmektir. Bunun
için ise duygusal zekâyı etkin kullanabilmek önemli rol oynar. Duygusal Zekâ bir insanın kendisine
veya başkalarına ait duygularını anlama, sezinleme yönetme ve yönlendirme becerisi, kapasitesi
ve bu kapasitenin ölçümünü tanımlamaktır.
Eğitimin Alt Başlıkları:

Duygusal Zeka ve Kapsamı

EQ ve IQ arasındaki fark

Kişisel Mükemmellik

Duyguların Kontrolü

İş hayatında EQ

Kendini Keşfetme

Kendini Yönetme

Sosyal Mükemmellik

Motivasyon ve Duygusal Zeka

Duygusal Zeka ve İletişim

Duygusal Zeka ve Liderlik İlişkisi
Eğitim ve Kalite Müdürlüğü
Emine YILMAZ
258 11 00/216
[email protected]
Melis KILIÇ TAŞ 258 11 00/449
[email protected]
Sehel SERİN TÜRK 258 11 00/206
[email protected]
01.FR.59/R.00/1.1
AOSB 2016 EĞİTİM PROGRAMLARI
EĞİTMEN “Neslihan MEMİGÜVEN” NIN ÖZGEÇMİŞİ
1.Öğrenim durumu:
Öğrenim kurumu
ODTÜ
Derece (ler) veya Diploma(lar)
İşletme Bölümü - 1992
2.Dil bilgisi: 1 ila 5 arasındaki yeterlik seviyesini belirleyin (1 - mükemmel; 5 - temel)
Dil
Okuma
Konuşma
Yazma
İngilizce
5
5
5
3.Mesleki kuruluşlara üyeliği:
4.Diğer becerileri: Yönetici Koçluğu, inovasyon, Yaratıcı düşünme Atölyeleri, Değişim
5. Şu anki görevi: Eğitmen - Danışman
6. Kurumda çalıştığı yıl sayısı:
20 yıl
7. Mesleki deneyim
Başlangıç
tarihi –
bitiş tarihi
Yer
2004 - ….
Türkiye
Freelance
Eğitmen – Danışman
2002 –
2004
İstanbul
Atılım Kağıt
İhracat Müdür
2000 –
2002
İstanbul
Arçelik A.Ş.
İhracat Müdürü
19962000
İstanbul
ARNİCA – Senur
A.Ş.
İhracat Müdürü
Kurum
Pozisyon
8. İlgili diğer bilgiler (ör. Yayınlar, Makaleler, Projeler) )
Tanım
AOSB 2016 EĞİTİM PROGRAMLARI
Adapazarı doğumludur. İlk –orta ve lise öğretimi
derecesini ODTÜ İşletme bölümünden aldı.
Adapazarı’nda tamamladıktan sonra Lisans
İş hayatına Demir Leasing AŞ Pazarlama Bölümünde Satış Yöneticisi olarak başladı. Bunu izleyen
yılarda, Koleksiyon Mobilya A.Ş. de Satış ve Planlama Yöneticisi olarak sürdürdü. 1996 yılından
itibaren 3 yıl Arnica markası üreticisi SENUR AŞ.’de İhracat Müdürü olarak çalıştı. 2000 -2002 yılları
arasında Arçelik’in yerli fason üreticilerinden olan EKSEN A.Ş.’de İhracat Müdürü olarak çalıştı.
2002-2004 yılları arasında Türkiye’nin entegre tek matbaası olan ATILIM Kağıt Ürünleri A.Ş’de zarf
ve baskılı ürünlerden sorumlu İhracat Müdürü olarak çalıştı. 2005 yılında 6 ay Süreyle yaşadığı
Avustralya’da NMIT ve Box Hill - Melbourne’de Satış ve Pazarlama Eğitimleri aldı.
Yurtdışından döndükten sonra Avustralya pazarındaki ürün çeşitliği, kalitesi ve fiyatların uygunluğu
ve aynı zamanda doğal yaşam bilincinin yüksekliği konusundaki araştırmaları sonucu, Türkiye için
de benzer bir girişimi başlatmaya karar verdi ve doğal sabundan başlayarak EFSUN markasıyla %
100 doğal kozmetik ürünleri üretim ve satışı konusunda girişim projesine başladı.
EFSUN projesi 2006 yılında KAGIDER tarafından “Yılın Kadın Girişim Projesi” seçilerek 6 aylık
mentörlük desteği ile ödüllendirildi. Ayrıca 2007 yılında Sabancı Üniversitesi Girişimci Geliştirme
Programına seçilen 25 projeden biri oldu ve AKBANK, Sabancı Üniversitesi ve Endeavour’ın katıldığı
bir değerlendirme sonucu danışmanlık verilmek üzere seçilen 6 proje arasında yer aldı. EFSUN
satışlarının % 60’nı Japonya, ABD, Almanya dahil olmak üzere 6 ülkeye yaptığı ihracat
oluşturmaktadır.Ayrıca 2012 yılında bu yana ZTBB’de “Doğal Sabun Yapımı” atölye çalışmaları
gerçekleştirmektedir.
2008 yılında Demet Uyar-Navitas’dan aldığı koçluk sonrasında kariyerinde yeni bir açılım yapma
kararı alarak 2010 yılında ICF onaylı Navitas – “Yönetici Koçluğu” ve 2011 yılında Kadir Has
Üniversitesi - “4 Boyutlu Koçluk” ve 2013 yılında programlarını ICF onaylı Navitas – “Gelişimsel Keşif
Koçluğu” tamamladı. Ayrıca 2011 yılında 6 ay süresince Açı Okulları “Öğretmen ve yöneticilerin
mesleki ve kişisel gelişimi-oryantasyonu” projesinde koordinatör olarak çalıştı. 2012 yılı başında
İngitere’de kişisel farkındalık semineri “Landmark Forum”a katıldı. 7 aylık bir eğitimin ardından halen
Landmark Education’ın bünyesinde “Introduction Leader” ve koç olarak eğitim çalışmalarına devam
etmektedir. Ayrıca Girişim Projeleri Danışmanlığı ve Kişisel Gelişim Koçluğu yapmaktadır.
Kişisel ilgi alanları arasında seyahat etmek, ispanyolca öğrenmek, sinema – İspanyol ve Latin
Amerika sinemaları ve kısa filmler, aromaterapi, seramik yapmak, yoga yapmak, meditasyon,
psikoloji ve kişisel gelişim-farkındalık ile ilgili uygulamalar yer almaktadır. 2001 yılından başlayan
meditasyon çalışmaları uzun bir süre konsantrasyon meditasyonu konusunda odaklandıktan sonra,
içgörü-farkındalık anlamına gelen sessizlik meditasyonu - Vipassana ile devam etmektedir..
Eğitim Konuları: İletişim, Duygusal Zeka, Ekip Yönetimi, Liderlik, Müşteri Memnuniyeti, Yaratıcılık,
İnovasyon, Değişim Yönetimi, Stres Yönetimi
Ödüller
2006 KAGİDER Yılın Kadın Girişimcisi
2007 Sabancı Üniversitesi Girişimci Geliştirme Programı
AOSB 2016 EĞİTİM PROGRAMLARI
Girişim Projesi
EFSUN Doğal Ürünler
www.efsunnatural.com
Sertifika Programları
2006 Girişimci Eğitimi / KAGİDER-KOSGEB
2007 Girişimci Geliştirme Programı / Sabancı Üniversitesi-Akbank
2011 4 Boyutlu Koçluk / Kadir Has Üniversitesi
2010 Yönetici Koçluğu / Navitas ( ICF Onaylı)
2012 Gelişimsel Keşif Koçluğu /Navitas (ICF Onaylı)
2012 Introduction Leadership Program / Landmark (Londra)
01.FR.59/R.00/1.2