Spor Yöneticiliği Bölümü - Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi

Transkript

Spor Yöneticiliği Bölümü - Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
SPOR YÖNETİCİLİĞİ PROGRAMI
1
Spor Yöneticiliği Programı Tanıtımı
Spor Yöneticiliği programının amacı; spora üst düzeyde yetenekli, yönetme ve
yönlendirme yeteneğine sahip, insanlarla iyi iletişim kurabilen, ekip halinde çalışmaktan
hoşlanan ve sorumluluk sahibi kişiler yetiştirmektir. Programda ağırlıklı olarak spor yönetimi
ve organizasyonu ile spor işletmeciliği alanlarında eğitim-öğretim verilmektedir. Bu
programdan mezun olan öğrencilerimiz, amatör ve profesyonel liglerdeki spor kulüplerinde,
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne bağlı İl ve İlçe Müdürlüklerinde, kamu ve özel
kuruluşlarla ilgili her türlü spor tesislerinde, sporcu eğitim merkezlerinde, özel spor
kurslarında çalışabilirler.
Programın Öğrenme Çıktıları
Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenciler:
PÇ-1 : İktisadi ilkeler ve sporla ilişkili iktisadi olayların belirleyicilerini bilirler.
PÇ-2 : Muhasebede kayıt, sınıflandırma raporlama işlemlerini uygulayabilirler.
PÇ-3 : Hareket ve sağlık ile ilişkili bilgi ve becerileri uygulayabilirler .
PÇ-4 : Spor disiplinlerine yönelik edindikleri bilgi ve becerileri uygulayabilirler .
PÇ-5 : Spor işletmelerinin mali durumunun analizi ve yorumlamasını yapabilirler.
PÇ-6 : Temel işletmecilik bilgileri ile ilgili kavramlar, temel fonksiyonları, yönetim, spor
yönetimi ve organizasyonu konularında bilgi sahibi olurlar.
PÇ-7 : Spor pazarlamasının temel ilke ve yöntemlerini bilirler.
PÇ-8 : Harekete ve ritme dayalı uygulama becerilerine sahip olurlar.
PÇ-9 : Finansman öğrenimi için gerekli temel kavram ve yöntemleri bilirler.
PÇ-10: Spor olay ve olgularını psikolojik ve sosyolojik açıdan analiz edebilirler.
PÇ-11: Bilimsel araştırma bilgisine sahip olur ve araştırma yapabilir.
PÇ-12: Bilgi teknolojilerini etkin kullanma becerisine sahip olabilirler.
PÇ-13: Genel ve yeterli bir hukuk ve spor hukuku bilgisine sahip olurlar.
PÇ-14: Atatürk ilke ve inkılaplarını benimserler.
PÇ-15: Türk dilini etkili ve düzgün olarak kullanabilirler.
PÇ-16: Yabancı dil ile yazılı ve sözlü iletişim kurabilirler.
PÇ-17: Sporun tarihini analiz edip geleceğini planlayabilirler.
PÇ-18: İnsan vücudunun kas- iskelet yapısını ve bu yapının hareket sınırlarını bilirler.
PÇ-19: İnsanın fizyolojik özellikleri hakkında bilgi sahibi olurlar.
PÇ-20: İnsan kaynakları yönetimi, halkla ilişkiler ve liderlik ile ilgili bilgi sahibi olurlar.
PÇ-21: Rekreasyon yönetimi ve programlaması yapabilirler.
PÇ-22: Engelli sporları ile ilgili bilgi sahibi olurlar.
2
DERS PLANI
BİRİNCİ YIL
I.Yarıyıl
Kodu
II.Yarıyıl
Dersin Adı
T
U
K
AKTS
BSY101
Beden Eğitimi ve
Spor Bilimine
Giriş
3
0
3
5
BSY103
Genel Cimnastik
1
2
2
ISY101
İktisada Giriş
2
0
BSY105
Atletizm
1
BSY107
İşletme Yönetimi I
BSY109
BLG101
TOPLAM
Kodu
Dersin Adı
T
U
K
AKTS
BSY102
Yüzme
1
2
2
4
5
BSY104
İnsan Anatomisi
ve Kinesyoloji
3
0
3
5
2
3
BSY106
İşletme Yönetimi
II
3
0
3
5
2
2
4
SOH106
Hukuka Giriş
3
0
3
5
3
0
3
5
BSY108
2
0
2
3
Spor Tarihi
2
0
2
4
SEC102
1
2
2
4
Bilgi İletişim
Teknolojileri
2
2
3
4
TUR102
4
0
4
4
14
6
17
30
17
4
19
30
Türkiye'de
Sporun Yönetim
Yapısı
Bireysel Sporlar I
*
Türk Dili
TOPLAM
II. Yarıyıl Seçmeli Spor Dersleri (Bireysel Sporlar I) *
Kodu
3
Dersin Adı
T
U
K
AKTS
BSY110
Step-Aerobik
1
2
2
4
BSY112
Okçuluk
1
2
2
4
BSY114
Satranç
1
2
2
4
BSY116
Ritim Eğitimi ve
Dans
1
2
2
4
İKİNCİ YIL
III.Yarıyıl
IV.Yarıyıl
Kodu
Dersin Adı
T
U
K
AKTS
BSY201
Spor Yönetimi ve
Organizasyonu I
3
0
3
5
Spor Fizyolojisi
2
2
3
5
Spor Psikolojisi
2
0
2
4
Spor Hukuku
3
0
3
5
Takım Sporları I *
1
2
2
4
İngilizce I
3
0
3
3
Atatürk İlkeleri ve
İnkılap Tarihi
4
0
4
4
18
4
20
30
BSY203
ATA201
U
K
AKTS
BSY202
Genel Antrenman
Bilgisi
3
0
3
6
Spor Ekonomisi
2
0
2
4
Spor Yönetimi ve
Organizasyonu II
3
0
3
5
Sporcu Beslenmesi
2
0
2
4
Takım Sporları II *
1
2
2
4
İnsan Kaynakları
Yönetimi
2
0
2
4
İngilizce II
3
0
3
3
16
2
17
30
BSY208
TOPLAM
SEC202
BSY210
YDL206
TOPLAM
III. Yarıyıl Seçmeli Spor Dersleri (Takım Sporları I) *
Kodu
T
BSY206
BSY207
YDL203
Dersin Adı
BSY204
BSY205
SEC201
Kodu
Dersin Adı
Basketbol
T
1
U
2
K
4
IV. Yarıyıl Seçmeli Spor Dersleri (Takım Sporları II) *
AKTS
Kodu
4
BSY209
Dersin Adı
T
U
K
AKTS
Voleybol
1
2
4
4
Hentbol
1
2
4
4
Korfbol
1
2
4
4
BSY212
Futbol
1
2
4
4
BSY211
BSY214
Çim Hokeyi
1
2
4
4
BSY213
BSY216
4
ÜÇÜNCÜ YIL
V.Yarıyıl
Kodu
VI.Yarıyıl
Dersin Adı
T
U
K
AKTS
BSY301
Spor Sosyolojisi
2
0
2
4
BSY303
Rekreasyon
Liderliği ve
Programlaması
2
0
2
BSY305
Finansal
Muhasebe
3
0
3
Kodu
Dersin Adı
T
U
K
AKTS
BSY302
Engelli Spor ve
Organizasyonu
2
0
2
4
4
BSY304
Pazarlamaya
Giriş
2
0
2
4
5
BSY306
Liderlik ve Spor
2
0
2
4
2
2
3
5
3
0
3
4
Spor
Kuruluşlarında
Bütçeleme ve
Kontrol
Seçmeli Ders II (
Teorik) *
BSY307
Örgütsel Davranış
2
0
2
5
BSY308
BSY309
Spor Sakatlıkları
2
2
3
4
SEC302
SEC301
Bireysel Sporlar II
*
1
2
2
4
BSY310
Karşılaştırmalı
Spor Yönetimi
3
0
3
5
SEC303
Seçmeli Ders I (
Teorik)*
3
0
3
4
BSY312
Halkla İlişkiler
2
0
2
4
15
4
17
30
16
2
17
30
TOPLAM
TOPLAM
V. Yarıyıl Seçmeli Spor Dersleri (Bireysel Sporlar II) *
Kodu
BSY311
BSY313
BSY315
Dersin Adı
T
U
K
VI. Yarıyıl Seçmeli Ders II (TEORİK) *
AKTS
Tenis
1
2
2
4
Masa Tenisi
1
2
2
4
Badminton
1
2
2
4
2
2
4
1
Golf
BSY317
V. Yarıyıl Seçmeli Ders I (TEORİK) *
Kodu
BSY314
BSY316
BSY318
BSY320
BSY322
BSY319
BSY321
BSY323
BSY325
Fiziksel Uygunluk
Olimpizm ve Fair
Play
İdare Hukuku
Spor Yönetiminde
Örnek Olay Analizi
3
0
3
4
3
0
3
4
3
0
3
4
3
0
3
4
5
Dersin Adı
T
U
K
AKTS
Yönetim
Psikolojisi
3
0
3
4
Örgütsel Değişme
3
0
3
4
Spor ve
Sponsorluk
3
0
3
4
Spor Felsefesi
3
0
3
4
Sosyal Psikoloji
3
0
3
4
DÖRDÜNCÜ YIL
VII.Yarıyıl
VIII.Yarıyıl
Kodu
Dersin Adı
T
U
K
AKTS
3
0
3
5
BSY401
Spor
Pazarlaması
BSY403
BSY405
BSY407
STJ409
Çağdaş
Yönetim
Yaklaşımları
Bilimsel
Araştırma
Teknikleri ve
İstatistik
Saha ve
Malzeme
Bilgisi
Staj
Seçmeli Ders
III (Teorik) *
3
3
0
2
3
4
U
K
AKTS
2
2
3
5
BSY402
Fitness
Liderliği
3
2
4
8
BSY404
Spor
Yönetiminde
Araştırma ve
Proje
Spor Medyası
2
0
2
4
Sporda İletişim
Becerileri
2
0
2
4
Spor ve Çevre
3
0
3
4
Spor
Yönetiminde
Güncel
Konular
3
0
3
5
15
4
17
30
5
BSY406
2
0
2
5
BSY408
2
3
4
0
4
3
6
BSY410
4
16
6
19
30
TOPLAM
VII. Yarıyıl Seçmeli Ders III (TEORİK) *
Dersin Adı
T
U
K
AKTS
İş ve Sosyal
Güvenlik
Hukuku
3
0
3
4
Siyaset Bilimi
3
0
3
4
BSY415
Spor
Politikaları
3
0
3
4
BSY417
İnsan Hakları
ve Demokrasi
3
0
3
4
BSY413
T
BSY412
TOPLAM
BSY411
Dersin Adı
5
SEC401
Kodu
Kodu
6
SPOR YÖNETCİLİĞİ BÖLÜMÜ
DERSLER İLE PROGRAM ÇIKTILARI İLİŞKİLERİ
DERSLER
PÇ
1
Beden Eğitimi ve Spor
Bilimine Giriş
PÇ
2
PÇ
3
PÇ
5
PÇ
6
PÇ
7
PÇ
8
PÇ
9
PÇ
10
PÇ
11
PÇ
12
PÇ
13
PÇ
14
PÇ
15
PÇ
16
PÇ
17
PÇ
18
PÇ
19
PÇ
20
X
Genel Cimnastik
İktisada Giriş
PÇ
4
X
X
Atletizm
X
İşletme Yönetimi I
X
Spor Tarihi
X
Bilgi İletişim
Teknolojileri
X
Yüzme
X
İnsan Anatomisi ve
Kinesyoloji
X
X
X
İşletme Yönetimi II
X
Hukuka Giriş
X
Türkiye'de Sporun
Yönetim Yapısı
Bireysel Sporlar I *
X
X
X
Türk Dili
X
Spor Yönetimi ve
Organizasyonu I
X
Spor Fizyolojisi
X
X
Spor Psikolojisi
X
Spor Hukuku
X
Takım Sporları I *
X
İngilizce I
X
Atatürk İlkeleri ve
İnkılap Tarihi
X
Genel Antrenman
Bilgisi
X
Spor Ekonomisi
X
Spor Yönetimi ve
Organizasyonu II
X
Sporcu Beslenmesi
Takım Sporları II *
X
X
İnsan Kaynakları
Yönetimi
X
İngilizce II
X
Spor Sosyolojisi
X
7
PÇ
21
PÇ
22
Rekreasyon Liderliği
ve Programlaması
X
Finansal Muhasebe
X
Örgütsel Davranış
Spor Sakatlıkları
X
Bireysel Sporlar II *
X
Seçmeli Ders I
( Teorik)*
X
X
X
Engelli Spor ve
Organizasyonu
X
Pazarlamaya Giriş
X
Liderlik ve Spor
Spor Kuruluşlarında
Bütçeleme ve Kontrol
Seçmeli Ders II
( Teorik) *
Karşılaştırmalı Spor
Yönetimi
X
X
X
X
X
X
X
Halkla İlişkiler
X
Spor Pazarlaması
X
Çağdaş Yönetim
Yaklaşımları
Bilimsel Araştırma
Teknikleri ve İstatistik
Saha ve Malzeme
Bilgisi
Staj
X
X
X
X
X
X
X
X
Seçmeli Ders III
(Teorik) *
Fitness Liderliği
X
X
Spor Yönetiminde
Araştırma ve Proje
X
Spor Medyası
X
Sporda İletişim
Becerileri
X
Spor ve Çevre
Spor Yönetiminde
Güncel Konular
X
X
X
8
1. YARIYIL
Dersin Adı : BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR
BİLİMİNE GİRİŞ
Teori
Uygulama.
Eğitim ve Öğretim İş Yükü
Laboratuar
Proje/Alan
Çalışması
Krediler
Ödev
42
Yarıyılı
Fakülte/Y.O/: BESYO
Program Adı : SPOR YÖNETİCİLİĞİ
Kodu : BSY 101
1
Alan
Dersi
Diğer
Toplam
70
112
AKTS
Kredisi
T+U= Kredi
3-0-3
5
Türkçe
Dili
Dersin Türü
Temel Alan
Dersi
Teknik
Seçmeli
Dersin Amacı
Beden eğitimi ve sporun gelişimi, kavramları, yayınları, meslek alanları, eğitim ve performans ile ilişkilerinin
verilmesi.
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
Beden eğitimi ve sporun temel kavramları, tarihsel geçmişi, ekolleri ve beden eğitimi ve sporun kapsamına
giren alanların öğrenilmesi.
Ders Kitabı
ve/veya
Kaynaklar
Physical Activity Sciences, Editors: Bouchard, C., McPherson, B., Taylor, A.W., Human Kinetics Books,
Champaign, 1991.
Lumpkin, A., Physical Education and Sport A Contemporary Introduction, Second Edition, Times
Mirror/Mosby College Publishing, St-Louis, 1991.
X
Sosyal
Seçmeli
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Proje Dersi ve Bitirme Çalışması
Teorik Dersler
Yarıyıl İçi Sınavlar
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yüzde (%)
X
40
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yarıyıl İçi Sınavlar
Kısa Sınavlar
Dönem İçi
Kontroller
Ödevler
Ara Teslim
Dönem Ödevi (proje,
rapor, vb)
Sözlü Sınav
Laboratuar
Yarıyıl Sonu Sınavı
Yarıyıl Sonu Sınavı
X
60
Diğer
Diğer
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Sorumlu Öğretim
Elemanları
Konular
Beden Eğitimi ve Sporda Temel Kavramlar
Beden Eğitimi ve Sporda Yayınlar.
Beden Eğitimi ve Sporda Meslek Alanları.
Dünyada Beden Eğitimi ve Sporun Gelişimi.
Modern Düşüncede Beden Eğitiminde Yeni Anlayışlar.
Türkiye’de Beden Eğitimi ve Sporun Gelişimi.
Beden Eğitimi ve Sporda Öncü Eğitimciler.
Beden Eğitiminin Geliştirdiği Nitelikler
Beden Eğitimi Dersinin Amaçları.
Sporun Kapsam Alanlarını Sistematikleştiren Unsurlar.
Spor Türleri ve Branşları.
Spor Branş Grupları Bazında Spor Türlerinin Ayrımlaşması.
Beden Eğitimi ve Sporun Kapsamına Giren Başlıca Alanlar.
Beden Eğitimi ve Sporda Diğer Konular
Elektronik Posta
Web Adresi
9
Yüzde (%)
Dersin Adı : GENEL CİMNASTİK
Teori
Uygulama.
14
28
Eğitim ve Öğretim İş Yükü
Laboratuar
Proje/Alan
Çalışması
Yarıyılı
Dersin Türü
Dersin Amacı
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
Ders Kitabı
ve/veya
Kaynaklar
Krediler
Ödev
1
Temel Alan
Dersi
Fakülte/Y.O/: BESYO
Program Adı : SPOR YÖNETİCİLİĞİ
Kodu : BSY 103
Alan
Dersi
Diğer
Toplam
28
70
1-2-2
Türkçe
Dili
X
Teknik
Seçmeli
AKTS
Kredisi
5
T+U= Kredi
Sosyal
Seçmeli
Genel cimnastikle ilgili temel bilgi ve beceriler kazanabilme.
Hareket etmeyi ve hareket ettirebilmeyi öğrenme.
Şengül, E. Serbest Cimnastik, Sporsal Uygulama Dizisi 5, 2. baskı, 1996, Ankara.
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Proje Dersi ve Bitirme Çalışması
Teorik Dersler
Yarıyıl İçi Sınavlar
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yüzde (%)
X
40
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yarıyıl İçi Sınavlar
Kısa Sınavlar
Dönem İçi
Kontroller
Ödevler
Ara Teslim
Dönem Ödevi (proje,
rapor, vb)
Sözlü Sınav
Laboratuar
Yarıyıl Sonu Sınavı
Yarıyıl Sonu Sınavı
X
60
Diğer
Diğer
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Sorumlu Öğretim
Elemanları
Konular
Duruşlar.sıralanma, mesafe ve aralık alma. Dönüşler.
Tempolu yürüyüşler. Yürüyüş halinde dönüşler.
Tempolu yürüyüşler.tempolu koşular.
Yürüyüş ve koşu halinde sıra azaltma ve arttırmalar.
Temel duruşlar ve dizilişler.
Bireysel serbest hareketler.
Eşli serbest hareketler.
Yarıyıl vize sınavı.
Aletle bireysel hareketler.
Aletle eşli hareketler.
Aletli bireysel hareketler.
Aletli eşli hareketler.
İstasyon çalışmaları.
Müzik eşliğinde serbest kompozisyon hazırlama.
Elektronik Posta
Web Adresi
10
Yüzde (%)
Dersin Adı : İKTİSADA GİRİŞ
Teori
Uygulama.
Eğitim ve Öğretim İş Yükü
Laboratuar
Proje/Alan
Çalışması
Krediler
Ödev
28
Yarıyılı
Dersin Türü
Dersin Amacı
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
Ders Kitabı
ve/veya
Kaynaklar
Fakülte/Y.O/: BESYO
Program Adı : SPOR YÖNETİCİLİĞİ
Kodu : ISY 101
1
Temel Alan
Dersi
Alan
Dersi
Diğer
Toplam
26
54
2-0-2
Türkçe
Dili
X
AKTS
Kredisi
3
T+U= Kredi
Teknik
Seçmeli
Sosyal
Seçmeli
Temel iktisadi kavram ve ilişkilerin öğrenilmesi
Soyutlama yapmayı ve bilimsel düşünmeyi öğrenme
GÜMÜŞ, T., TOMANBAY, M.; Genel Ekonomi, Ankara, 2004.
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Proje Dersi ve Bitirme Çalışması
Teorik Dersler
Yarıyıl İçi Sınavlar
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yüzde (%)
X
40
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yarıyıl İçi Sınavlar
Kısa Sınavlar
Dönem İçi
Kontroller
Ödevler
Ara Teslim
Dönem Ödevi (proje,
rapor, vb)
Sözlü Sınav
Laboratuar
Yarıyıl Sonu Sınavı
Yarıyıl Sonu Sınavı
X
60
Diğer
Diğer
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Sorumlu Öğretim
Elemanları
Konular
Temel kavramlar ve yöntem
İktisadın teme sorunları
Piyasa kavramı ve devletin rolü
Grafiklerin okunması ve yorumu
Üretim olanakları eğrisi ve yorumu
Dışsallıklar ve toplumsal modeller
Tam rekabet ve diğer piyasalar
Arz, talep ve fonksiyon kavramları
Esneklik analizi
Tercih ve fayda kavramı
Fayda maksimizasyonu ve tüketici dengesi
Üretim kanunu ve Azalan verimler yasası
Maliyet analizi
Kar maksimizasyonu ve firma dengesi
Elektronik Posta
Web Adresi
11
Yüzde (%)
Dersin Adı : ATLETİZM
Teori
Uygulama.
14
28
Fakülte/Y.O/: BESYO
Program Adı : SPOR YÖNETİCİLİĞİ
Kodu : BSY 105
Eğitim ve Öğretim İş Yükü
Laboratuar
Proje/Alan
Çalışması
Yarıyılı
Krediler
Ödev
1
Toplam
28
70
1-2-2
Türkçe
Dili
Temel Alan
Dersi
Teknik
Seçmeli
Dersin Amacı
Atletizmi tüm branşlarına göre öğretmek. Atma, atlama, koşular ve yürüyüş öğretimi.
X
AKTS
Kredisi
4
T+U= Kredi
Dersin Türü
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
Ders Kitabı
ve/veya
Kaynaklar
Alan
Dersi
Diğer
Sosyal
Seçmeli
Atletizm tanımı, branşların farklılıkları, öğretilecek bilgi, beceri ve hareketlerin öğretim stillerinin
öğrenilmesi.
- DEMİR, M.; Atletizm Koşular, Atmalar, Atlamalar, Nobel yayıncılık, Ankara, 2005.
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Proje Dersi ve Bitirme Çalışması
Teorik Dersler
Yarıyıl İçi Sınavlar
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yüzde (%)
X
40
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yarıyıl İçi Sınavlar
Kısa Sınavlar
Dönem İçi
Kontroller
Ödevler
Ara Teslim
Dönem Ödevi (proje,
rapor, vb)
Sözlü Sınav
Laboratuar
Yarıyıl Sonu Sınavı
Yarıyıl Sonu Sınavı
X
60
Diğer
Diğer
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Sorumlu Öğretim
Elemanları
Konular
Atletizmin tanımı ve sınıflandırması
Sprint koşuları
Sprint koşuları
Sprint koşuları ve bayrak koşuları
Gülle atma
Gülle atma
Uzun atlama
Ara sınav
Uzun atlama
Yüksek atlama
Yüksek atlama
Disk atma
Disk atma
Konu tekrarı
Elektronik Posta
Web Adresi
12
Yüzde (%)
Dersin Adı : İŞLETME YÖNETİMİ I
Teori
Uygulama.
Eğitim ve Öğretim İş Yükü
Laboratuar
Proje/Alan
Çalışması
Krediler
Ödev
42
Yarıyılı
Fakülte/Y.O/: BESYO
Program Adı : SPOR YÖNETİCİLİĞİ
Kodu : BSY 107
1
Toplam
70
112
3-0-3
Türkçe
Dili
Temel Alan
Dersi
Dersin Amacı
Genel işletmecilik ile ilgili kavramlar ışığında işletmelerin kuruluşu, hukuki yapıları ve
işletme fonksiyonları kullanabilmeyi öğrenme.
X
Teknik
Seçmeli
AKTS
Kredisi
5
T+U= Kredi
Dersin Türü
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
Ders Kitabı
ve/veya
Kaynaklar
Alan
Dersi
Diğer
Sosyal
Seçmeli
Genel işletmecilik ile ilgili kavramları bilme
Can, H., Tuncer, D., Ayhan, D, Y.; Genel İşletmecilik Bilgileri, Adım Yayıncılık, Ankara,
1991.
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Proje Dersi ve Bitirme Çalışması
Teorik Dersler
Yarıyıl İçi Sınavlar
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yüzde (%)
X
40
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yarıyıl İçi Sınavlar
Kısa Sınavlar
Dönem İçi
Kontroller
Ödevler
Ara Teslim
Dönem Ödevi (proje,
rapor, vb)
Sözlü Sınav
Laboratuar
Yarıyıl Sonu Sınavı
Yarıyıl Sonu Sınavı
X
60
Diğer
Diğer
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Sorumlu Öğretim
Elemanları
Konular
Ders tanıtımı ve literatür tanıtımı
İşletmecilik ile ilgili kavramlar
İşletmelerin amaçları ve türleri
İşletmelerin kuruluşu
İşletmelerin hukuki yapıları
Yönetim ve işlevleri
İşletmelerin temel işlevleri
Ara sınav
Üretim yönetimi
Pazarlama
Finans yönetimi
Personel yönetimi
Halkla ilişkiler
Araştırma geliştirme
Elektronik Posta
Web Adresi
13
Yüzde (%)
Dersin Adı : SPOR TARİHİ
Teori
Uygulama.
Fakülte/Y.O/: BESYO
Program Adı : SPOR YÖNETİCİLİĞİ
Kodu : BSY 109
Eğitim ve Öğretim İş Yükü
Laboratuar
Proje/Alan
Çalışması
Krediler
Ödev
28
Yarıyılı
1
Toplam
26
54
2-0-2
Türkçe
Dili
Temel Alan
Dersi
Dersin Amacı
İlkçağlardan günümüze sporun ortaya çıkış koşulları ve modern olimpiyatların gelişim çizgisi nasıldır. Türkiye’de sporun
ilk yıllarında günümüze kadar gelişim çizgisi ve uluslar arası ilişkilerde üstlendiği rol nedir? Bu bilincin kazandırılması
sağlanır.
X
Teknik
Seçmeli
AKTS
Kredisi
4
T+U= Kredi
Dersin Türü
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
Ders Kitabı
ve/veya
Kaynaklar
Alan
Dersi
Diğer
Sosyal
Seçmeli
Bu dersin sonunda öğrenci;
Beden eğitimi ve spor ile ilgili tarihsel gelişimi öğrenmiş olacaktır.
Fişek, K. Türkiye Spor Tarihi, Gerçek Yayınevi, Ankara
Yıldız D. Türk Spor Tarihi Eko Matbası, İstanbul
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Proje Dersi ve Bitirme Çalışması
Teorik Dersler
Yarıyıl İçi Sınavlar
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yüzde (%)
X
40
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yarıyıl İçi Sınavlar
Kısa Sınavlar
Dönem İçi
Kontroller
Ödevler
Ara Teslim
Dönem Ödevi (proje,
rapor, vb)
Sözlü Sınav
Laboratuar
Yarıyıl Sonu Sınavı
Yarıyıl Sonu Sınavı
X
60
Yüzde (%)
Diğer
Diğer
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Sorumlu Öğretim
Elemanları
Konular
Spor nedir? Ne değildir?
Neolitik devrim, devlet ve boş zamanın ortaya çıkışı ile sporun ortaya çıkışı nasıl olmuştur?
Antik Olimpiyat oyunları nedir?, Modern Olimpiyat oyunları nedir?
Türkiye’de Sporun ilk yılları nasıldı?
Anadolu’da ilk sporlar ilk uygarlıklar nelerdir?
Güreş tekkeleri ve Kırkpınar geleneği nedir?
Ara sınav
Sporla Beden eğitimin ilişkisi nedir? Türkiyede spor nasıl laikleşti?
Türkiye’de ilk spor örgütleri TİCİ, vb.
Selim Sırrı Tarcan kimdir?
Cumhuriyet Dönemi ve spor
Türk Spor Kurumu Nedir? BTGM nedir?
Türkiye’de sporun uluslar arası ve ulusal düzeyde kurduğu kurumsal ilişkiler nelerdir?
Türkiye ve dünyada spor nereye gidiyor?
Elektronik Posta
Web Adresi
14
Dersin Adı : BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
Teori
Uygulama.
28
28
Fakülte/Y.O/: BESYO
Program Adı : SPOR YÖNETİCİLİĞİ
Kodu : BLG 101
Eğitim ve Öğretim İş Yükü
Laboratuar
Proje/Alan
Çalışması
Krediler
Ödev
Diğer
Toplam
56
Yarıyılı
1
2-2-3
Türkçe
Dili
Dersin Türü
Temel Alan
Dersi
Dersin Amacı
Bilgisayar sistemleri ile ilgili temel kavramlar öğrenilmesi ve işletim sistemleri aktif kullanımı.
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
Ders Kitabı
ve/veya
Kaynaklar
X
Alan
Dersi
AKTS
Kredisi
4
T+U= Kredi
Teknik
Seçmeli
Sosyal
Seçmeli
Bilgisayar donanım ve yazılımını tanıma,İşletim sistemlerini kullanma.
Çebi Bal H,: Bilgisayar ve İnternet Kullanımı Ankara 2005,
Bülbül H.İ, Küçükali M, Sarıtiken A.M : Temel Bilgisayar Teknolojisi ve Uygulaması Ankara 2002,
Çakır H,Göksel M.A. , Bilgisayar Bilimleri, Ankara 2003
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Proje Dersi ve Bitirme Çalışması
Teorik Dersler
Yarıyıl İçi Sınavlar
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yüzde (%)
X
40
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yarıyıl İçi Sınavlar
Kısa Sınavlar
Dönem İçi
Kontroller
Ödevler
Ara Teslim
Dönem Ödevi (proje,
rapor, vb)
Sözlü Sınav
Laboratuar
Yarıyıl Sonu Sınavı
Yarıyıl Sonu Sınavı
X
60
Diğer
Diğer
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Sorumlu Öğretim
Elemanları
Konular
History of Computers
Technology of Computers
Hardware
İnternal Units (mainbord,CPU,memory,etc)
External units(keybord,printer,mouse,scanner,etc)
Compiler
Special software
MS-DOS
MS-DOS
Windows oparating system
Windows XP
Windows XP application
Internet
İnternet surfing
Elektronik Posta
Web Adresi
15
Yüzde (%)
2. YARIYIL
Dersin Adı : YÜZME
Teori
Uygulama.
14
28
Fakülte/Y.O/: BESYO
Program Adı : SPOR YÖNETİCİLİĞİ
Kodu : BSY 102
Eğitim ve Öğretim İş Yükü
Laboratuar
Proje/Alan
Çalışması
Yarıyılı
Krediler
Ödev
2
Toplam
28
70
1-2-2
Türkçe
Dili
Teknik
Seçmeli
AKTS
Kredisi
4
T+U= Kredi
Dersin Türü
Temel Alan
Dersi
Dersin Amacı
Öğrencinin yüzme sporunu tanıması, öğrenmesi, yüzme öğrenme yöntemlerini tanıması ve uygulayabilmesidir.
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
Bu dersin sonunda öğrenci;
Yüzme Havuz Çeşitlerini tanıyacaktır.
Yüzme spor tarihini açıklayabilecektir.
Yüzme sporunda eğitim aşamalarını tanıyacaktır.
Öğrenci yüzme branşının tekniklerini açıklayabilecektir.
Yüzmede yarışma kurallarını tanıyacaktır.
Yüzmede can kurtarma ve ilkyardım konularını kavrayacaktır.
Ders Kitabı
ve/veya
Kaynaklar
Bozdoğan, A. 2003, Stilleriyle Yüzme, İlpress Basım ve Yayım.
X
Alan
Dersi
Diğer
Sosyal
Seçmeli
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Proje Dersi ve Bitirme Çalışması
Teorik Dersler
Yarıyıl İçi Sınavlar
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yüzde (%)
X
40
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yarıyıl İçi Sınavlar
Kısa Sınavlar
Dönem İçi
Kontroller
Ödevler
Ara Teslim
Dönem Ödevi (proje,
rapor, vb)
Sözlü Sınav
Laboratuar
Yarıyıl Sonu Sınavı
Yarıyıl Sonu Sınavı
X
60
Yüzde (%)
Diğer
Diğer
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Konular
Sportif, serinleme ve görsel amaçlı havuzları hakkında genel bilgilendirme ve Esenyurt'daki havuzların incelenmesi.
Dünya yüzme tarihi ve Türk Yüzme tarihi ile Bölgesel yüzme tarihleri hakkında genel bilgi verilmesi ve uygulama olarak suya
alışma.
Yüzme sporunda Temel Öğrenim Basamaklamalarının anlatımı ve VCD aracılığıyla CD izlenmesi ve öğrenim uygulamasına geçiş.
Suya alışma evresi ve solunum ile göz açma çalışmalarına neden ihtiyaç duyulduğu ve bunların havuz ortamında öğrenciye
uygulanması ve çocuğa uygulanmasını sağlamak için küçük alıştırmalar.
Su üzerinde kalabilme ve suda ilerleme konuları hakkında geniş bilgilendirme. Amerika, Rusya ve Avrupa ile Uzak doğu ve
Türkiye'de uygulanan teknik eğitim aşamalarının anlatımı ve havuzda uygulamaları.
Suda ilerleme bölümüne geçiş ve Serbest yüzme tekniğinin teorik analizi. VCD ile Türk ve Yabancı yüzücülerin izlenmesi ve havuzda
nefes, kol ve ayak çalışmaları ile koordine çalışmalarına geçiş ve sırtüstü tekniğine genel bakış.
Ara Sınav
Kurbağalama tekniğinin teorik analizi ve uygulanması. Öğrencilerin kamera ile çekimleri ve eğitim CD lerindeki yüzücü teknikleri ile
karşılaştırılması ve tekniğin kinesiyolojik olarak incelenmesi.
Sırtüstü yüzme tekniğinin teorik olarak analizi. Havuz ortamlarının sırtüstü yüzme tekniğine uyumu. Tekniğin öğrenilmesi ve
öğretilmesi için yüzme havuzunda VCD izlenerek uygulama yapılması ve kamera ile yapılan çekimlerin analizleri.
Kelebek tekniğinin teorik analizi ve uygulanması. Öğrencilerin kamera ile çekimleri ve eğitim CD lerindeki yüzücü teknikleri ile
karşılaştırılması ve tekniğin kinesiyolojik olarak incelenmesi.
4 tekniğe ait dönüşler, startların incelenmesi ve analizi.
Yüzme hakemlik kuralları ve tekniklerdeki diskalifiyeler.
Yüzme antrenörü açısından yüzmenin biomekaniği, su direnci ile tekniklerin ilişkileri
cankurtarma ve uygulaması.
Sorumlu Öğretim
Elemanları
Elektronik Posta
Web Adresi
16
Dersin Adı : : İNSAN ANATOMİSİ VE
KİNESYOLOJİSİ
Teori
Uygulama.
Eğitim ve Öğretim İş Yükü
Laboratuar
Proje/Alan
Çalışması
Krediler
Ödev
42
Yarıyılı
Dersin Türü
Dersin Amacı
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
Ders Kitabı
ve/veya
Kaynaklar
1
Temel Alan
Dersi
Fakülte/Y.O/: BESYO
Program Adı : SPOR YÖNETİCİLİĞİ
Kodu : BSY 104
Alan
Dersi
Diğer
Toplam
70
112
3-0-3
Türkçe
Dili
X
Teknik
Seçmeli
AKTS
Kredisi
5
T+U= Kredi
Sosyal
Seçmeli
İnsan Anatomisi , kas ve hareket sistemi faaliyetleri, bu alandaki özel ve detaylı bilgilerin verilmesi ve
ulaşabilme metotlarının öğretilmesi,
İnsan Anatomisi ve Kinesiyoloji de öğrendiği özel ve detaylı bilgileri Beden eğitimi ve Sporda
uygulamasını yapabilme,
- Philip J.Rusch , Roger K.Burke, Kinesiology and Applied Anatomy, Lea & Febiger, 1989.
- Thompson, C. W. & Floyd, R. T. Manual of Structural Kinesiology, 15th ed. WCB/McGraw-Hill, 2004.
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Proje Dersi ve Bitirme Çalışması
Teorik Dersler
Yarıyıl İçi Sınavlar
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yüzde (%)
X
40
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yarıyıl İçi Sınavlar
Kısa Sınavlar
Dönem İçi
Kontroller
Ödevler
Ara Teslim
Dönem Ödevi (proje,
rapor, vb)
Sözlü Sınav
Laboratuar
Yarıyıl Sonu Sınavı
Yarıyıl Sonu Sınavı
X
60
Yüzde (%)
Diğer
Diğer
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Sorumlu Öğretim
Elemanları
Konular
Anatomi ve Kinesiyolojiye giriş
Anatomi ve kinesiyolojide terminoloji (eksenler Düzlemler )
Fiziksel yapı ve sınıflandırılması
İnsan vücuduna giriş ve Sistemler
Dokular, Destek Doku ( Bağ doku, yağ Doku, Kıkırdak Doku , kemik Doku,
Kas Dokusu ( iskelet, kalp ve düz kaslar )
Sinir Doku ( Beyin, omurilik, çevresel sinirler )
Ara sınav
Eklemler ve Eklem Kinesiyolojisi (temel hareketler,Kasları,antrenman durumu )
Üst taraf eklemeleri (Omuz Çemberi, Omuz, Dirsek, El bileği ve el, )
Omurgaya bağlı eklemler
Alt taraf eklemleri (Kalça leğeni ve Kalça eklemi, Diz eklemi, Ayak bileği ve Ayak Eklemi)
İnsan performans analizi
Kinesiyoloji ve Postür
Elektronik Posta
Web Adresi
17
Dersin Adı : İŞLETME YÖNETİMİ II
Teori
Uygulama.
Eğitim ve Öğretim İş Yükü
Laboratuar
Proje/Alan
Çalışması
Krediler
Ödev
42
Yarıyılı
Fakülte/Y.O/: BESYO
Program Adı : SPOR YÖNETİCİLİĞİ
Kodu : BSY 106
2
Toplam
70
112
3-0-3
Türkçe
Dili
Temel Alan
Dersi
Dersin Amacı
Genel işletmecilik ile ilgili kavramlar ışığında işletmelerin kuruluşu, hukuki yapıları ve
işletme fonksiyonları kullanabilmeyi öğrenme.
X
Teknik
Seçmeli
AKTS
Kredisi
5
T+U= Kredi
Dersin Türü
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
Ders Kitabı
ve/veya
Kaynaklar
Alan
Dersi
Diğer
Sosyal
Seçmeli
Genel işletmecilik ile ilgili kavramları bilme
Can, H., Tuncer, D., Ayhan, D, Y.; Genel İşletmecilik Bilgileri, Adım Yayıncılık, Ankara,
1991.
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Proje Dersi ve Bitirme Çalışması
Teorik Dersler
Yarıyıl İçi Sınavlar
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yüzde (%)
X
40
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yarıyıl İçi Sınavlar
Kısa Sınavlar
Dönem İçi
Kontroller
Ödevler
Ara Teslim
Dönem Ödevi (proje,
rapor, vb)
Sözlü Sınav
Laboratuar
Yarıyıl Sonu Sınavı
Yarıyıl Sonu Sınavı
X
60
Diğer
Diğer
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Sorumlu Öğretim
Elemanları
Konular
Ders tanıtımı ve literatür tanıtımı
İşletmecilik ile ilgili kavramlar
İşletmelerin amaçları ve türleri
İşletmelerin kuruluşu
İşletmelerin hukuki yapıları
Yönetim ve işlevleri
İşletmelerin temel işlevleri
Ara sınav
Üretim yönetimi
Pazarlama
Finans yönetimi
Personel yönetimi
Halkla ilişkiler
Araştırma geliştirme
Elektronik Posta
Web Adresi
18
Yüzde (%)
Dersin Adı : HUKUKA GİRİŞ
Teori
Uygulama.
Fakülte/Y.O/: BESYO
Program Adı : SPOR YÖNETİCİLİĞİ
Kodu : SOH 106
Eğitim ve Öğretim İş Yükü
Laboratuar
Proje/Alan
Çalışması
Krediler
Ödev
42
Yarıyılı
2
Alan
Dersi
Diğer
Toplam
70
112
AKTS
Kredisi
5
T+U= Kredi
3-0-3
Türkçe
Dili
Dersin Türü
Temel Alan
Dersi
Dersin Amacı
Hukuk kavramı, gerekliliği, sosyal hayatı düzenleyen kurallarla hukuk kuralları arasındaki farklılıklar,
hukukun dalları ve hukukun kaynakları, kanun, tüzük ve yönetmelikler hakkında bilgi.
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
Hukuk kavramı, gerekliliği, sosyal hayatı düzenleyen kurallarla hukuk kuralları arasındaki farklılıklar,
hukukun dalları ve hukukun kaynakları, kanun, tüzük ve yönetmelikler hakkında bilgileri öğrenme.
Ders Kitabı
ve/veya
Kaynaklar
Akıntürk, T.; “Hukuka Giriş” , Anadolu Üniversitesi Yayını No: 1359,
Eskişehir, 2002
Bilge, N.; “Hukuk Başlangıcı”, Turhan Kitabevi, Ankara, 2005
Gözübüyük, Ş.; “Hukuka Giriş”, Turhan Kitabevi, Ankara, 2005
Battal, A.; “Hukukun Temel Kavramları” Gazi Kitabevi, Ankara, 2005
X
Teknik
Seçmeli
Sosyal
Seçmeli
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Proje Dersi ve Bitirme Çalışması
Teorik Dersler
Yarıyıl İçi Sınavlar
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yüzde (%)
X
40
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yarıyıl İçi Sınavlar
Kısa Sınavlar
Dönem İçi
Kontroller
Ödevler
Ara Teslim
Dönem Ödevi (proje,
rapor, vb)
Sözlü Sınav
Laboratuar
Yarıyıl Sonu Sınavı
Yarıyıl Sonu Sınavı
X
60
Diğer
Diğer
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Sorumlu Öğretim
Elemanları
Konular
Hukukun kavramı ve tanımı
Hukuk kurallarının özelliği ve hukuk sistemi
Kamu hukukunun dalları
Özel hukukun dalları
Hukukun kaynakları
Hakkın tanımı ve türleri
ARA SINAV
Kişi, kişi türleri ve gerçek kişilerin ehliyeti
Borç ilişkisi, sorumluluk, borcun kaynakları
Sözleşmelerde şekil ve uygunsuzluk, sözleşme türleri
Temsil, kavram ve türleri
Yargı
Hukukta spor hukukunun yeri
Tekrar
Elektronik Posta
Web Adresi
19
Yüzde (%)
Dersin Adı : TÜRKİYE’DE SPORUN YÖNETİM
YAPISI
Teori
Uygulama.
Eğitim ve Öğretim İş Yükü
Laboratuar
Proje/Alan
Çalışması
Krediler
Ödev
28
Yarıyılı
2
Diğer
Toplam
28
56
2-0-2
Türkçe
Dili
Temel Alan
Dersi
Dersin Amacı
Türkiye’nin yönetim yapısı ve teşkilatlanması hakkında bilgi, günümüz modern yönetim anlayışı ile
Türkiye’de uygulanan yönetim anlayışı arasındaki mukayese
X
Teknik
Seçmeli
AKTS
Kredisi
3
T+U=Kredi
Dersin Türü
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
Ders Kitabı
ve/veya
Kaynaklar
Alan
Dersi
Fakülte/Y.O/: BESYO
Program Adı : SPOR YÖNETİCİLİĞİ
Kodu : BSY 108
Sosyal
Seçmeli
Türkiye’nin yönetim yapısını, bu yapının anayasal ve diğer ilkelerini, kamu kurum ve kuruluşları arasındaki
ilişkiyi ve merkezi ve yerel yönetimler arasındaki farklılıkları anlama.
Gözübüyük, A.Ş.; Türkiye’nin Yönetim Yapısı
Gözübüyük, A.Ş.; Yönetim Hukuku, Turhan Kitapevi, 9. Baskı, Ankara 1996.
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Proje Dersi ve Bitirme Çalışması
Teorik Dersler
Yarıyıl İçi Sınavlar
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yüzde (%)
X
40
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yarıyıl İçi Sınavlar
Kısa Sınavlar
Dönem İçi
Kontroller
Ödevler
Ara Teslim
Dönem Ödevi (proje,
rapor, vb)
Sözlü Sınav
Laboratuar
Yarıyıl Sonu Sınavı
Yarıyıl Sonu Sınavı
X
60
Diğer
Diğer
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Sorumlu Öğretim
Elemanları
Konular
Türkiye yönetim yapısının genel nitelikleri
Türk Kamu Yönetimi ile Anayasal İlkeler
Türk Kamu Yönetiminin teşkilat yapısı
Yönetimin yetkileri
Yönetsel kuruluşlarla ilgili ilkeler
Yönetsel teşkilatla ilgili Anayasal İlkeler
Ara sınav
Merkezden ve yerinden yönetim ilkeleri
Genel yönetimin merkez teşkilatı
Başbakan, Bakan, Bakanlar Kurulu
Yardımcı kuruluşlar
Taşra teşkilatı ve Anayasal İlkeler
Yerel yönetimler
Hizmet yerinden yönetim kuruluşları
Elektronik Posta
Web Adresi
20
Yüzde (%)
Dersin Adı : TURK DILI
Teori
Uygulama.
Fakülte/Y.O/: BESYO
Program Adı : SPOR YÖNETİCİLİĞİ
Kodu : TDL 102
Eğitim ve Öğretim İş Yükü
Laboratuar
Proje/Alan
Çalışması
Krediler
Ödev
56
Yarıyılı
2
Toplam
26
82
4-0-4
Türkçe
Dili
Temel Alan
Dersi
Dersin Amacı
Yazılı anlatım becerisi kazandırılması, yazılı anlatım türlerinin örneklerle birlikte tanınması ve okuma, seçme
zevkinin geliştirilmesi
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
Ders Kitabı
ve/veya
Kaynaklar
Teknik
Seçmeli
AKTS
Kredisi
4
T+U= Kredi
Dersin Türü
X
Alan
Dersi
Diğer
Sosyal
Seçmeli
Yazılı anlatım becerisi kazanma, yazılı anlatım türlerinin örneklerle birlikte tanıma ve okuma, seçme zevkini
geliştirme
Yakıcı, Ali- Yücel, Mustafa- Doğan, Mehmet- Yelok, Veli Savaş; Üniversiteler İçin Türkçe 1 Yazılı
Anlatım, (Editör: Mehmet Doğan), Bilge Yayınları, Ankara, 2005.
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Proje Dersi ve Bitirme Çalışması
Teorik Dersler
Yarıyıl İçi Sınavlar
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yüzde (%)
X
40
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yarıyıl İçi Sınavlar
Kısa Sınavlar
Dönem İçi
Kontroller
Ödevler
Ara Teslim
Dönem Ödevi (proje,
rapor, vb)
Sözlü Sınav
Laboratuar
Yarıyıl Sonu Sınavı
Yarıyıl Sonu Sınavı
X
60
Yüzde (%)
Diğer
Diğer
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Konular
Dilin tanımı ve önemi,
Kültür-dil ilişkileri (kültürün tanımı, dil ve kültür ilişkisi; dilin ve edebî metinlerin kültürel boyutları),
Yazı dili ve özellikleri, Yazılı anlatımda dış yapı ve kurallar,
İmlâ kuralları ve noktalama işaretleri,
Yazıda plan, tema, bakış açısı, yardımcı fikirler, paragraf yazımı,
Kompozisyon kavramı, kompozisyon yazma kuralları ve planları,
Seçilmiş yazılarda kompozisyon çatısı, tema, paragraf incelemesi,
Ara Sınav
Kompozisyon düzeltme çalışmaları, genel anlatım bozuklukları,
Düşünme ve düşündüğünü ifade edebilme,
Çeşitli yazı türleri (öz geçmiş, dilekçe, rapor, ilân, bibliyografya, tebliğ, resmî yazılar, bilimsel yazılar,
makale vb.),
Makalelerin giriş, gelişme ve sonuç bölümleri üzerine çalışmalar),
Makale yazma çalışması,
Not alma ve özetleme yöntem ve teknikleri
Sorumlu Öğretim
Elemanları
Elektronik Posta
Web Adresi
21
Dersin Adı : BİREYSEL SPORLAR I (STEP AEROBİK)
Teori
Uygulama.
14
28
Eğitim ve Öğretim İş Yükü
Laboratuar
Proje/Alan
Çalışması
Yarıyılı
Fakülte/Y.O/: BESYO
Program Adı : SPOR YÖNETİCİLİĞİ
Kodu : BSY 110
Krediler
Ödev
Diğer
Toplam
28
70
2
Alan
Dersi
1-2-2
Türkçe
Dili
Teknik
Seçmeli
AKTS
Kredisi
4
T+U= Kredi
Dersin Türü
Temel Alan
Dersi
Dersin Amacı
Bu dersin sonunda öğrenciler, Temel Step-Aerobik hareketlerini ve serilerini öğrenebilir ve uygulayabilir.
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
Step-Aerobik egzersizin temel kavram ve kurallarını
bilme
· Ders verme metotlarını öğrenme ve uygular.
· Çeşitli düzeylerde ve içerikte çalışma düzenleyebilir.
· Belli içeriklerde kareografi geliştirir.
· Ritim ve müziği uygun kullanır.
Ders Kitabı
ve/veya
Kaynaklar
Jorden,P.(1997)Fitnes Theory&Practice.Secon Ed
Patti Mantia,M.Cd.(1997)Step Traning A Manual For Instructors.First Ed.
X
Sosyal
Seçmeli
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Proje Dersi ve Bitirme Çalışması
Teorik Dersler
Yarıyıl İçi Sınavlar
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yüzde (%)
X
40
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yarıyıl İçi Sınavlar
Kısa Sınavlar
Dönem İçi
Kontroller
Ödevler
Ara Teslim
Dönem Ödevi (proje,
rapor, vb)
Sözlü Sınav
Laboratuar
Yarıyıl Sonu Sınavı
Yarıyıl Sonu Sınavı
X
60
Diğer
Diğer
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Sorumlu Öğretim
Elemanları
Konular
Tanışma ders içeriğinin ve kitapların Tanımı
Step temel adımları ve hareketlerle uygulanması
Komutlar
Müzik kullanımı ve komutlar
Müzik kullanımı ve komutlar
Ders bölümleri (ısınma,yüklenme,soğuma)
Ders bölümleri (ısınma,yüklenme,soğuma)
Ara sınav
Ders uygulaması
Kareografi
Kareografi uygulamaları
Aerobik temel adımları
Ders uygulaması
Video gösterimi
Elektronik Posta
Web Adresi
22
Yüzde (%)
Dersin Adı : BİREYSEL SPORLAR I
(OKÇULUK)
Teori
Uygulama.
14
28
Eğitim ve Öğretim İş Yükü
Laboratuar
Proje/Alan
Çalışması
Yarıyılı
Dersin Türü
Dersin Amacı
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
Ders Kitabı
ve/veya
Kaynaklar
Krediler
Ödev
2
Temel Alan
Dersi
Fakülte/Y.O/: BESYO
Program Adı : SPOR YÖNETİCİLİĞİ
Kodu : BSY 112
Alan
Dersi
Diğer
Toplam
28
70
1-2-2
Türkçe
Dili
Teknik
Seçmeli
AKTS
Kredisi
4
T+U= Kredi
X
Sosyal
Seçmeli
Okçuluk branşının öğretilmesi, Öğretim basamaklamasının değerlendirilmesi ve yarışma kurallarının
incelenmesi
Okçuluk branşının tanıtılması
Okçuluk temel tekniğinin öğretilmesi
Yarışma kurallarının öğretilmesi
Kürşat AKTEPE "OKÇULUK" Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, Ekim 2003
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Proje Dersi ve Bitirme Çalışması
Teorik Dersler
Yarıyıl İçi Sınavlar
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yüzde (%)
X
40
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yarıyıl İçi Sınavlar
Kısa Sınavlar
Dönem İçi
Kontroller
Ödevler
Ara Teslim
Dönem Ödevi (proje,
rapor, vb)
Sözlü Sınav
Laboratuar
Yarıyıl Sonu Sınavı
Yarıyıl Sonu Sınavı
X
60
Diğer
Diğer
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Sorumlu Öğretim
Elemanları
Konular
Okçuluk genel bilgileri. Güvenliğin önemi ve güvenlik önlemleri
Okçuluk tarihi- Okçuluk araç ve gereçlerinin tanıtımı
Okçulukta ilk temel duruş pozisyonunun öğrenilmesi.
Bırakış tekniğinin öğretilip kavratılması.
Yayda boş çekişi öğrenilmesi
Yayda boş çekiş yapmayı kavratmak ve hataları gidermek.
Okun yaya takılması, kesiştirme ve nişan almanın öğrenilmesi.
Okun atılabilmesinin öğrenilmesi
Ara sınav
Doğru teknikle ok atılabilmeyi sağlamak.
Ayar yapmayı öğretmek
Okçuluk atış tekniği bilgisinin mükemmelleştirmek.
Okçuluk atış tekniğini pekiştirmek
Final sınavına hazırlık çalışmaları
Elektronik Posta
Web Adresi
23
Yüzde (%)
Dersin Adı : BİREYSEL SPORLAR I
(SATRANÇ)
Teori
Uygulama.
14
28
Eğitim ve Öğretim İş Yükü
Laboratuar
Proje/Alan
Çalışması
Yarıyılı
Krediler
Ödev
2
Dersin Türü
Temel Alan
Dersi
Dersin Amacı
Satranç oyunu ile ilgili beceri kazandırmak.
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
Ders Kitabı
ve/veya
Kaynaklar
Fakülte/Y.O/: BESYO
Program Adı : SPOR YÖNETİCİLİĞİ
Kodu : BSY 114
Alan
Dersi
Diğer
Toplam
28
70
1-2-2
Türkçe
Dili
Teknik
Seçmeli
AKTS
Kredisi
4
T+U= Kredi
X
Sosyal
Seçmeli
Bu dersin sonunda öğrenci;
Satranç oyun becerisi kazanır.
Capablanca, J.R. (1988) Satrancın Esasları. İstanbul. Anka Ofset.
Reti, R. (1983) Satrançta Büyük Ustalar Modern Görüşler. İstanbul.
Palavan, S. (1991) Satrançta Piyon Finalleri. İstanbul.
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Proje Dersi ve Bitirme Çalışması
Teorik Dersler
Yarıyıl İçi Sınavlar
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yüzde (%)
X
40
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yarıyıl İçi Sınavlar
Kısa Sınavlar
Dönem İçi
Kontroller
Ödevler
Ara Teslim
Dönem Ödevi (proje,
rapor, vb)
Sözlü Sınav
Laboratuar
Yarıyıl Sonu Sınavı
Yarıyıl Sonu Sınavı
X
60
Yüzde (%)
Diğer
Diğer
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Konular
Satrancın tarihçesi ve gelişimi, satranç tahtası, satranç taşlarının tanımlanması, Şah, Kale, Fil ve Vezir'in
hareketlerinin incelenmesi.
At ve piyonun hareketlerinin incelenmesi, taş alışları, uygulamalar.
Büyük rok ve küçük rok hareketlerinin incelenmesi, rok ile ilgili kurallar, geçerken alma, uygulamalar.
Kiş nedir? Kişten korunma yolları, Mat nedir? Pat nedir? Uygulamalı çalışmalar.
Mat çalışmaları, iki kale matı, tek kale matı, vezir ile mat çalışmaları, bir ve iki hamlelik mat problemleri.
Notasyon nedir? Uygulamalı çalışmalar (Oyunların yazılması), piyonlu oyun sonları.
Ara sınav
Hafif aletler ve kuvvetli (ağır) aletler, taşlar arasındaki koordinasyon ve savunmasız taşlar, uygulamalı çalışmalar.
Aletlerin bağıntılı değerleri, açılışların genel stratejisi uygulamalar.
Oyun sonu ile ilgili temel ilkeler, geçer piyon elde etme, opozisyon, piyon finalleri.
Uygulamalı çalışmalar, satrançta kalite nedir? Kalite üstünlüğü, pozisyonel üstünlük nedir? Sayısal üstünlükler,
uygulamalı çalışmalar.
Açılış, oyun ortası ve oyun sonu bilgileri, uygulamalı çalışmalar.
Satranç turnuva kuralları, isviçre sistemi, döner turnuva, uygulamalı çalışmalar.
FİDE (uluslararası satranç federasyonu) satranç kuralları.
Sorumlu Öğretim
Elemanları
Elektronik Posta
Web Adresi
24
Dersin Adı : SEÇMELİ SPORLAR I (RİTİM
EĞİTİM VE DANS)
Teori
Uygulama.
14
28
Eğitim ve Öğretim İş Yükü
Laboratuar
Proje/Alan
Çalışması
Yarıyılı
Dersin Türü
Krediler
Ödev
1
Temel Alan
Dersi
Fakülte/Y.O/: BESYO
Program Adı : SPOR YÖNETİCİLİĞİ
Kodu : BSY 116
Alan
Dersi
Diğer
Toplam
28
70
1-2-2
Türkçe
Dili
X
AKTS
Kredisi
4
T+U= Kredi
Teknik
Seçmeli
Sosyal
Seçmeli
Dersin Amacı
Nota değerlerini kavrayabilme ve bu değerlere karşı hareket edebilme.
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
Ritmik değerleri öğrenme. Ritmik değerlere uygun hareket etme, müzik cümleleri kullanılarak rond
hazırlama ve uygulama.
Ders Kitabı
ve/veya
Kaynaklar
Physical Activity Sciences, Editors: Bouchard, C., McPherson, B., Taylor, A.W., Human Kinetics Books,
Champaign, 1991.
Lumpkin, A., Physical Education and Sport A Contemporary Introduction, Second Edition, Times
Mirror/Mosby College Publishing, St-Louis, 1991.
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Proje Dersi ve Bitirme Çalışması
Teorik Dersler
Yarıyıl İçi Sınavlar
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yüzde (%)
X
40
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yarıyıl İçi Sınavlar
Kısa Sınavlar
Dönem İçi
Kontroller
Ödevler
Ara Teslim
Dönem Ödevi (proje,
rapor, vb)
Sözlü Sınav
Laboratuar
Yarıyıl Sonu Sınavı
Yarıyıl Sonu Sınavı
X
60
Yüzde (%)
Diğer
Diğer
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Sorumlu Öğretim
Elemanları
Konular
Hareket ve dans eğitiminin kapsamı ve amaçları nelerdir?
İnsan vücudunun hareket yapısı ve hareket ritmi
Hareketin olgusu, kapsamı ve analizi
Ritm eğitiminin kapsamı ve amaçları; ritm, ölçü, usül ve vuruş nedir?
Süre belirteçleri(nota)yazım kuralları,ritm notaları yazım kuralları ve uygulamalı egzersizler
Geleneksel danslar(dini,taklitli ve yöresel halk dansları) örnek dans çalışması
Ritm notaları; dikte, deşifre ve harekete uygulama çalışmaları
Ara sınav
Hareket ritmi ve yazım kuralları
Dans eğitiminde lokomotor ve non lokomotor hareketlerin tanıtımı, analizi ve yazım tekniği
Ritm ve hareket partisyon yazımı ve uygulamalı örnek alıştırmalar
Sosyal ve sportif danslar(salon,kulüp ve sokak dansları) örnek dans çalışması
Hareket yaratımı (doğaçlama) çalışmaları
Sanatsal danslar( bale, modern, caz ve diğer yaratıcı danslar) örnek dans çalışması
Elektronik Posta
Web Adresi
25
3. YARIYIL
Dersin Adı : SPOR YÖNETİMİ VE
ORGANİZASYONU 1
Teori
Uygulama.
Eğitim ve Öğretim İş Yükü
Laboratuar
Proje/Alan
Çalışması
Krediler
Ödev
42
Yarıyılı
Fakülte/Y.O/: BESYO
Program Adı : SPOR YÖNETİCİLİĞİ
Kodu : BSY 201
3
Toplam
70
112
AKTS
Kredisi
5
T+U= Kredi
3-0-3
Türkçe
Dili
Dersin Türü
Temel Alan
Dersi
Dersin Amacı
Spor yönetimi ile ilgili tanım ve kavramların öğretilmesi, spor yönetim modelleri ve Türk Spor Sisteminin
tarihsel gelişimi ve analizinin öğretilmesi.
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
Ders Kitabı
ve/veya
Kaynaklar
Alan
Dersi
Diğer
X
Teknik
Seçmeli
Sosyal
Seçmeli
Spor yönetimi ile ilgili temel kavramları bilme ve spor yönetim modelleri ile ilgili kavramları kavrayabilme.
Kurthan Fişek, Türkiye ve Dünyada Spor Yönetimi, 1998, Ankara.
Konu ile ilgili her türlü bilimsel araştırma ve yayınlar.
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Proje Dersi ve Bitirme Çalışması
Teorik Dersler
Yarıyıl İçi Sınavlar
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yüzde (%)
X
40
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yarıyıl İçi Sınavlar
Kısa Sınavlar
Dönem İçi
Kontroller
Ödevler
Ara Teslim
Dönem Ödevi (proje,
rapor, vb)
Sözlü Sınav
Laboratuar
Yarıyıl Sonu Sınavı
Yarıyıl Sonu Sınavı
X
60
Diğer
Diğer
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Sorumlu Öğretim
Elemanları
Konular
Yönetim ve yönetici kavramı
Spor yönetimi ve spor yöneticisi
Yönetim teorileri ve fonksiyonlarının spor yönetimi açısından değerlendirilmesi
Yönetim teorileri ve fonksiyonlarının spor yönetimi açısından değerlendirilmesi
Spor yönetim modelleri
Devlet yönetimi
Kulüplere dayalı yönetim
Ara sınav
Türk spor yönetiminin tarihsel gelişimi
Kulüplere dayalı ve devlete dayalı dönem
Türk spor yönetiminin örgütsel yapısı ve işleyişi
Türkiye’de spor federasyonları ve spor kulüpleri
Türkiye’de spor yöneticisi yetiştirilmesi
Türk spor yönetiminde yapısal ve yasal gelişmelerin değerlendirilmesi
Elektronik Posta
Web Adresi
26
Yüzde (%)
Dersin Adı : SPOR FİZYOLOJİSİ
Teori
Uygulama.
28
28
Eğitim ve Öğretim İş Yükü
Laboratuar
Proje/Alan
Çalışması
Yarıyılı
Fakülte/Y.O/: BESYO
Program Adı : SPOR YÖNETİCİLİĞİ
Kodu : BSY 203
Krediler
Ödev
3
Toplam
28
84
AKTS
Kredisi
5
T+U= Kredi
2-2-3
Türkçe
Dili
Dersin Türü
Temel Alan
Dersi
Dersin Amacı
Organizmayı oluşturan sistemlerin fonksiyonlarının ve bu fonksiyonların egzersize farklı koşullara cevabının
öğretilmesi
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
insan organizmasının fonksiyonlarını ve egzersize uyumunu bilme
Ders Kitabı
ve/veya
Kaynaklar
Alan
Dersi
Diğer
X
Teknik
Seçmeli
Sosyal
Seçmeli
M. Günay, K. Tamer, İ. Cicioğlu : Spor Fizyolojisi ve Performans Ölçümü, Gazi Büro Kitabevi, Ankara,
2005,
E.L. Fox, R.W. Bowers, M.L. Foss : The Physiological Basis Of Physical Education and Athletics,
Saunders College Publ.Com., New York 1988.
MacDougal J. Duncan, Wenger Howard A., Howard J. Green : Physiological Testing of High-Performance
Athlete. Human Kinetics Books, Champaign, Illionis 1990
Astrand, P.O., Rodahl, K. : Textbook of Work Physiology : Physiological Bases of Exercise Mc Graw Hill
Book Company 1986
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Proje Dersi ve Bitirme Çalışması
Teorik Dersler
Yarıyıl İçi Sınavlar
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yüzde (%)
X
40
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yarıyıl İçi Sınavlar
Kısa Sınavlar
Dönem İçi
Kontroller
Ödevler
Ara Teslim
Dönem Ödevi (proje,
rapor, vb)
Sözlü Sınav
Laboratuar
Yarıyıl Sonu Sınavı
Yarıyıl Sonu Sınavı
X
60
Yüzde (%)
Diğer
Diğer
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Sorumlu Öğretim
Elemanları
Konular
Dersin Tanıtımı , Fizyoloji Bilimine Giriş
Hücre , Doku ve Sistemler, Enerji Metabolizması
Dinlenme ve Antrenman ( Egzersiz ) Sırasında Aerobik ve Anaerobik
Kaslar ve Egzersiz, Kas Tipleri, İskelet Kasının Yapısı
Sinir Sistemi
Sinir Sistemi ve Egzersiz
Solunum Sistemi ve Egzersiz
Ara sınavı
Kanda Gazların Taşınması
Kan ve Dolaşım
Dolaşım Sistemi ve Egzersiz
Hormonal Sistem
Hormonal Sistemi ve Egzersiz,
Farklı Ortamlarda Egzersiz
Elektronik Posta
Web Adresi
27
Sistemler
Dersin Adı : SPOR PSİKOLOJİSİ
Teori
Uygulama.
Eğitim ve Öğretim İş Yükü
Laboratuar
Proje/Alan
Çalışması
Krediler
Ödev
28
Yarıyılı
Fakülte/Y.O/: BESYO
Program Adı : SPOR YÖNETİCİLİĞİ
Kodu : BSY 205
3
Toplam
28
56
2-0-2
Türkçe
Dili
Temel Alan
Dersi
Dersin Amacı
Sporcunun müsabaka öncesi, anı ve sonrasında psikolojik hazırlığı ve meydana gelen psikolojik problemlerin
giderilmesi
X
Teknik
Seçmeli
AKTS
Kredisi
4
T+U= Kredi
Dersin Türü
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
Ders Kitabı
ve/veya
Kaynaklar
Alan
Dersi
Diğer
Sosyal
Seçmeli
Dersin sonunda müsabaka öncesi, anı ve sonrasında psikolojik hazırlığı ve meydana gelen psikolojik
problemlerin giderilmesinde başarı sağlanması
Emin KURU, Spor Psikolojisi,Gazi Basımevi, Ankara 2000.
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Proje Dersi ve Bitirme Çalışması
Teorik Dersler
Yarıyıl İçi Sınavlar
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yüzde (%)
X
40
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yarıyıl İçi Sınavlar
Kısa Sınavlar
Dönem İçi
Kontroller
Ödevler
Ara Teslim
Dönem Ödevi (proje,
rapor, vb)
Sözlü Sınav
Laboratuar
Yarıyıl Sonu Sınavı
Yarıyıl Sonu Sınavı
X
60
Yüzde (%)
Diğer
Diğer
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Sorumlu Öğretim
Elemanları
Konular
Performansa zemin hazırlayan temel olgular
Performansı etkileyen faktörler;motivasyon,motivasyonla ilgili temel kavramlar
Bireyi Motive eden olgular, yarışma öncesi genel olgular,motivasyonda metod
Kişilik; belirleyicileri,yaklaşımlar,kişilik teorileri,sporcuların kişiliklerinin araştırılması
Stres; temel kavramlar,stresi yaratan faktörler,stresin etkileri
Seyirci psikolojisi
Ara sınav
Seyirci ve saldırganlık;temel olgular,saldırganlığın sosyal ve psikolojik nedenleri
Dünyada ve Türkiye’de stres olayları
Yönetim psikolojisi,yönetimde iletişim,liderlik,
Yönetim ve stres
Sporda normal dışı davranışlar
Fair-play ve spor
Fair-play ve sporda normal dışı davranışlar
Elektronik Posta
Web Adresi
28
Dersin Adı : SPOR HUKUKU
Teori
Uygulama.
Fakülte/Y.O/: BESYO
Program Adı : SPOR YÖNETİCİLİĞİ
Kodu : BSY 207
Eğitim ve Öğretim İş Yükü
Laboratuar
Proje/Alan
Çalışması
Krediler
Ödev
42
Yarıyılı
3
Toplam
70
112
3-0-3
Türkçe
Dili
Temel Alan
Dersi
Dersin Amacı
Hukukun temel prensiplerinin spor alanına aktarılması
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenci;
Hukukun temel ilkeleri doğrultusunda, hukuk ve spor ilişkisini kurabilecektir
X
Teknik
Seçmeli
AKTS
Kredisi
5
T+U= Kredi
Dersin Türü
Ders Kitabı
ve/veya
Kaynaklar
Alan
Dersi
Diğer
Sosyal
Seçmeli
A.Nadi GÜNAL, Erkan KÜÇÜKGÜNGÖR (1998). Türk Spor Hukukunun Genel Esasları ve İlgili Mevzuat.
Yetkin Yayınları, Ankara.
Richard PARRISH (2003). Sports Law and Policy in the European Union (European Policy Studies).
Manchester University Press.
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Proje Dersi ve Bitirme Çalışması
Teorik Dersler
Yarıyıl İçi Sınavlar
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yüzde (%)
X
40
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yarıyıl İçi Sınavlar
Kısa Sınavlar
Dönem İçi
Kontroller
Ödevler
Ara Teslim
Dönem Ödevi (proje,
rapor, vb)
Sözlü Sınav
Laboratuar
Yarıyıl Sonu Sınavı
Yarıyıl Sonu Sınavı
X
60
Yüzde (%)
Diğer
Diğer
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Konular
Hukuka genel olarak giriş, Hukukun tanımı, Hukukun alt dalları, Kamu Hukuku – Özel.Hukuk.Ayrımı
Hukuka genel olarak giriş, Hak ehliyeti, Fiil ehliyeti, Gerçek kişi – Tüzel kişi kavramları
Spor Hukuku hakkında genel bilgiler, Spor Hukukunun yapısı, Spor Hukuku mevzuatı
Spor Hukuku sujeleri, Sporcu – Yönetici, Hakem – Gözlemci
Spor.Hukuku.sujeleri,.Taraftar,.Menajer
Spor Hukuku sujeleri, Spor kulüpleri, Federasyonlar-Konfederasyonlar
Spor Hukuku sujeleri, Spordan sorumlu Devlet Bakanlığı, Gençlik Spor Genel Müdürlüğü,.Spor.Toto–
Loto.Teşkilatı
Spor Hukuku
problemleri, Doping, Şiddet, Sporcunun sosyal güvenliği
Ara sınav
Spor Hukuku problemleri, Teşvik primi – Şike, Rüşvet, Bahis
Spor
Hukuku problemleri, Oyun kurallarının ihlâli, Oyun kuralları dışında yapılan ihlâller ve bunun
sonuçları, Zarar Çeşitleri - Cismanî zarar, tedavi masrafları, çalışamama nedeniyle elde edilemeyen
gelir, Ölüm halinde tazminatın kapsamı: defin.masrafları,.destekten.yoksun.kalma
Sporcu transfer sözleşmeleri, Sözleşmenin hukukî niteliği, Sözleşmenin unsurları, Sözleşmenin.süresi
Hukuka genel olarak giriş, Hukukun tanımı, Hukukun alt dalları, Kamu Hukuku – Özel Hukuk Ayrımı
Sorumlu Öğretim
Elemanları
Elektronik Posta
Web Adresi
29
Dersin Adı : İNGİLİZCE I
Teori
Uygulama.
Fakülte/Y.O/: BESYO
Program Adı : SPOR YÖNETİCİLİĞİ
Kodu : YDL 203
Eğitim ve Öğretim İş Yükü
Laboratuar
Proje/Alan
Çalışması
Krediler
Ödev
42
Yarıyılı
3
Toplam
70
112
Temel Alan
Dersi
Dersin Amacı
Temel İngilizce alanıyla ilgili kural, metin ve sözcüklerin verilmesi
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
Ders Kitabı
ve/veya
Kaynaklar
Teknik
Seçmeli
AKTS
Kredisi
3
T+U= Kredi
3-0-3
Türkçe
Dili
Dersin Türü
X
Alan
Dersi
Diğer
Sosyal
Seçmeli
Temel İngilizce alanıyla ilgili kural, metin ve sözcükleri öğrenme.
Abdulvahit Çakır, Nilgün Yorgancı, Gül Keskil, Fullsteam Ahead, Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, Ankara, 2005.
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Proje Dersi ve Bitirme Çalışması
Teorik Dersler
Yarıyıl İçi Sınavlar
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yüzde (%)
X
40
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yarıyıl İçi Sınavlar
Kısa Sınavlar
Dönem İçi
Kontroller
Ödevler
Ara Teslim
Dönem Ödevi (proje,
rapor, vb)
Sözlü Sınav
Laboratuar
Yarıyıl Sonu Sınavı
Yarıyıl Sonu Sınavı
X
60
Yüzde (%)
Diğer
Diğer
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Konular
Aitlik belirten have got/ has got kalıbının cümle yapıları
Kaç tane? Ne kadar? Soru edatlarının kullanımı
Sayılabilen ve sayılamayan miktar terimlerinin kullanımı
Yer edatlarının kullanımı
Öneride bulunma, öneriyi kabul etme veya reddetme, yardım isteme
Tercih belirtme, sayılabilen ve sayılamayan varlıkların miktarını söyleme, ne sıklıkla, sıklık zarflarının
kullanımı
Ara sınav
Geçmiş zaman cümle yapısı, düzenli ve düzensiz fiiller
Geçmiş zaman uygulaması nerede kullanıldığı
Niçin? Neden? Soru edatının anlamı, nasıl cevap verildiği ile ilgili cümle yapıları
Sıfatların mukayese edilmesi cümle uygulamaları
Zarfların mukayese edilmesi cümle uygulamaları
Yakın gelecek zaman, planlanmış gelecek ve güçlü tahminlerle ilgili cümle yapıları
Fiillerden sıfat türetilmesi ve kullanımları
Sorumlu Öğretim
Elemanları
Elektronik Posta
Web Adresi
30
Dersin Adı : ATATÜRK İLKELERİ VE
İNKILAP TARİHİ
Teori
Uygulama.
Eğitim ve Öğretim İş Yükü
Laboratuar
Proje/Alan
Çalışması
Krediler
Ödev
56
Yarıyılı
Dersin Türü
Dersin Amacı
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
1
Temel Alan
Dersi
X
Fakülte/Y.O/: BESYO
Program Adı : SPOR YÖNETİCİLİĞİ
Kodu : ATA 203
Alan
Dersi
Diğer
Toplam
26
82
AKTS
Kredisi
4
T+U= Kredi
4-0-4
Türkçe
Dili
Teknik
Seçmeli
Sosyal
Seçmeli
Batı kültürleri ile Türk kültürünün karşılaşması sonucu ortaya çıkan siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyopsikolojik problemler karşısında çözülmeye ve yıkılmaya başlayan Osmanlı devletinde çözüm arayışları
çerçevesinde yapılan reform hareketlen ve İmparatorluktan milli devlete geçiş sürecinde yaşanan siyasi
olaylar ile Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde verilen Milli Mücadele sonucu Türkiye Cumhuriyeti'nin
kuruluşunun ele alınması.
Bu dersi başarıyla tamamlayan her öğrenci:
İnkılap kavramının içeriğini doğru tanımlar.
Millî Mücadele'yi doğru yorumlar.
Millî egemenlik kavramının gelişme sürecini ve anlamı kavrar.
Türk milletinin özelliklerini ve Önceliklerini tanımlar.
Günümüz dünyasında yaşanan problemlerin nedenlerim daha iyi yorumlar.
Ders Kitabı
ve/veya
Kaynaklar
Atatürk, Nutuk, Atatürk Araştırma Merkezi Yay., Ankara, 2000.
Semih Yalçın vd., Türk inkılap tarihi ve Atatürk İlkeleri, Ankara, 2005.
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Proje Dersi ve Bitirme Çalışması
Teorik Dersler
Yarıyıl İçi Sınavlar
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yüzde (%)
X
40
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yarıyıl İçi Sınavlar
Kısa Sınavlar
Dönem İçi
Kontroller
Ödevler
Ara Teslim
Dönem Ödevi (proje,
rapor, vb)
Sözlü Sınav
Laboratuar
Yarıyıl Sonu Sınavı
Yarıyıl Sonu Sınavı
X
60
Diğer
Diğer
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Sorumlu Öğretim
Elemanları
Konular
İnkılap ve inkılapla alakalı kavramlar
Türk inkılabını hazırlayan sebepler
Osmanlı devletinin yıkılışı
Birinci dünya savaşı
Birinci dünya savaşında siyasi gelişmeler
Milli mücadeleye hazırlık
Ara sınav
Milli mücadele dönemi
TBMM nin açılışı
Siyasi ve askeri gelişmeler
Lozan barış antlaşması
Lozan barış anlaşmasının önemi ve sonuçları
Türk inkılap hareketleri
Türk inkılap hareketleri
Elektronik Posta
Web Adresi
31
Yüzde (%)
Dersin Adı : TAKIM SPORLARI I BASKETBOL
Teori
Uygulama.
14
28
Eğitim ve Öğretim İş Yükü
Laboratuar
Proje/Alan
Çalışması
Yarıyılı
Dersin Türü
Alan
Dersi
Diğer
Toplam
28
70
1-2-2
Türkçe
Dili
Teknik
Seçmeli
AKTS
Kredisi
4
T+U= Kredi
X
Sosyal
Seçmeli
Basketbole yönelik genel bilgilendirme ve eğitim,
Dersin Amacı
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
Ders Kitabı
ve/veya
Kaynaklar
Krediler
Ödev
3
Temel Alan
Dersi
Fakülte/Y.O/: BESYO
Program Adı : SPOR YÖNETİCİLİĞİ
Kodu : BSY 209
Basketbol ile ilgili temel konuların öğretimi
Sevim, Y. Basketbol Teknik-Taktik-Antrenman, Nobel Yayınevi, 2002, Ankara, 370.s.
Sevim, Y. Basketbolde Kondisyon Antrenmanı, Nobel Yayınevi, 2002, 170 s.
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Proje Dersi ve Bitirme Çalışması
Teorik Dersler
Yarıyıl İçi Sınavlar
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yüzde (%)
X
40
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yarıyıl İçi Sınavlar
Kısa Sınavlar
Dönem İçi
Kontroller
Ödevler
Ara Teslim
Dönem Ödevi (proje,
rapor, vb)
Sözlü Sınav
Laboratuar
Yarıyıl Sonu Sınavı
Yarıyıl Sonu Sınavı
X
60
Yüzde (%)
Diğer
Diğer
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Sorumlu Öğretim
Elemanları
Konular
Basketbol hakkında genel bilgilendirme, Basketbol temel duruşu,topla tanışma ve top tutma teknikleri
Top sürme ve pas tekniklerinin eğitim basamaklaması ve uygulamaları
Turnike ve şut tekniklerinin eğitim basamaklaması ve uygulamaları
Perdeleme,yuvarlanma,savunmada eş değiştirme tekniklerinin eğitim basamaklaması
Box, ribaund tekniklerinin eğitim basamaklaması ve uygulamaları Savunma temel duruşu,kayma adımı
tekniklerinin eğitim basamaklaması ve uygulamaları
Bireysel savunma prensipleri ve takım savunmasına geçiş,top ve yardım tarafı hakkında bilgilendirme
ve uygulamalar
1-1,2-2,3-3 hücum organizasyonları ve uygulamalar
Adam adama savunma ilkeleri,çeşitleri ve dizilişleri,konu ile ilgili uygulamalar
Kombine savunma ilkeleri, çeşitleri ve dizilişleri, konu ile ilgili uygulamalar
Baskılı savunma ilkeleri,çeşitleri ve dizilişleri,konu ile ilgili uygulamalar
Hızlı hücum ön şartları,çeşitleri, konu ile ilgili uygulamalar
Müsabaka ortamında teknik ve taktik uygulamalar
Elektronik Posta
Web Adresi
32
Dersin Adı : TAKIM SPORLARI I FUTBOL
Teori
Uygulama.
14
28
Eğitim ve Öğretim İş Yükü
Laboratuar
Proje/Alan
Çalışması
Yarıyılı
Fakülte/Y.O/: BESYO
Program Adı : SPOR YÖNETİCİLİĞİ
Kodu : BSY 211
Krediler
Ödev
3
Toplam
28
70
1-2-2
Türkçe
Dili
Teknik
Seçmeli
AKTS
Kredisi
4
T+U= Kredi
Dersin Türü
Temel Alan
Dersi
Dersin Amacı
Öğrenci Futbol un tarihi gelişimi hakkında bilgi sahibi olur, Futbol oyun kuralları çerçevesinde uygulamalara katılır,
Temel teknik ve taktik becerileri gelişir.
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
Ders Kitabı
ve/veya
Kaynaklar
Alan
Dersi
Diğer
X
Sosyal
Seçmeli
Futbolu okullarda öğretecek temel eğitimi kazanır, Türkiye ve dünyada futbolla ilgili gelişmeleri öğrenir, Bireysel ve takım
savunması hakkında bilgi sahibi olur
İnal, A.N., 2002, Futbol Eğitim Öğretim, Nobel Yayıncılık, Ankara.
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Proje Dersi ve Bitirme Çalışması
Teorik Dersler
Yarıyıl İçi Sınavlar
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yüzde (%)
X
40
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yarıyıl İçi Sınavlar
Kısa Sınavlar
Dönem İçi
Kontroller
Ödevler
Ara Teslim
Dönem Ödevi (proje,
rapor, vb)
Sözlü Sınav
Laboratuar
Yarıyıl Sonu Sınavı
Yarıyıl Sonu Sınavı
X
60
Diğer
Diğer
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Sorumlu Öğretim
Elemanları
Konular
Tanım,Tarihçe,Temel Duruş
Pas,Top Kontrolü
Sürme,Aldatmalar,Şut, Kalecilik
Bireysel ve Takım Savunması
Takım Hücumu
Oyun Sistemleri ve Kurallar
Ara sınav
Hücum taktikleri
Defans taktiği
Toplu-topsuz teknik
Mevkiler ve farklılıkları
Müsabaka ve değerlendirme
Müsabaka ve değerlendirme
Müsabaka ve değerlendirme
Elektronik Posta
Web Adresi
33
Yüzde (%)
Dersin Adı : TAKIM SPORLARI I ÇİM HOKEYİ
Teori
Uygulama.
14
28
Eğitim ve Öğretim İş Yükü
Laboratuar
Proje/Alan
Çalışması
Yarıyılı
Fakülte/Y.O/: BESYO
Program Adı : SPOR YÖNETİCİLİĞİ
Kodu : BSY 213
Krediler
Ödev
3
Alan
Dersi
Diğer
Toplam
28
70
1-2-2
Türkçe
Dili
Dersin Türü
Temel Alan
Dersi
Teknik
Seçmeli
Dersin Amacı
Çim hokeyi temel teknik becerilerini kazanmak
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
Ders Kitabı
ve/veya
Kaynaklar
Çim hokeyi temel teknik- taktik becerileri kazanılması,
Çim hokeyi oyun kurallarının öğrenilmesi
Çim hokeyi eğitim yöntemlerinin benimsenmesi
AKTS
Kredisi
4
T+U= Kredi
X
Sosyal
Seçmeli
“Guida Tecnica Hockey” Federasyona İtalyana Hockey, İtalya,2006
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Proje Dersi ve Bitirme Çalışması
Teorik Dersler
Yarıyıl İçi Sınavlar
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yüzde (%)
X
40
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yarıyıl İçi Sınavlar
Kısa Sınavlar
Dönem İçi
Kontroller
Ödevler
Ara Teslim
Dönem Ödevi (proje,
rapor, vb)
Sözlü Sınav
Laboratuar
Yarıyıl Sonu Sınavı
Yarıyıl Sonu Sınavı
X
60
Diğer
Diğer
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Sorumlu Öğretim
Elemanları
Konular
Tanım,Tarihçe,Temel Duruş
Pas,Top Kontrolü
Sürme,Aldatmalar,Şut, Kalecilik
Bireysel ve Takım Savunması
Takım Hücumu
Oyun Sistemleri ve Kurallar
Ara sınav
Hücum taktikleri
Defans taktiği
Toplu-topsuz teknik
Mevkiler ve farklılıkları
Müsabaka ve değerlendirme
Müsabaka ve değerlendirme
Müsabaka ve değerlendirme
Elektronik Posta
Web Adresi
34
Yüzde (%)
4. YARIYIL
Dersin Adı : ANTRENMAN BİLGİSİ
Teori
Uygulama.
Eğitim ve Öğretim İş Yükü
Laboratuar
Proje/Alan
Çalışması
Krediler
Ödev
42
Yarıyılı
4
Alan
Dersi
Diğer
Toplam
70
112
Temel Alan
Dersi
Dersin Amacı
Antrenman planlamasının öğrencilere öğretilmesi
X
Teknik
Seçmeli
AKTS
Kredisi
6
T+U= Kredi
3-0-3
Türkçe
Dili
Dersin Türü
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
Ders Kitabı
ve/veya
Kaynaklar
Fakülte/Y.O/: BESYO
Program Adı : SPOR YÖNETİCİLİĞİ
Kodu : BSY 202
Sosyal
Seçmeli
Antrenman Planlamasının Öğrenilmesi
Sevim, Y.; Antrenman Bilgisi, Nobel yayınevi, Ankara, 2002
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Proje Dersi ve Bitirme Çalışması
Teorik Dersler
Yarıyıl İçi Sınavlar
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yüzde (%)
X
40
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yarıyıl İçi Sınavlar
Kısa Sınavlar
Dönem İçi
Kontroller
Ödevler
Ara Teslim
Dönem Ödevi (proje,
rapor, vb)
Sözlü Sınav
Laboratuar
Yarıyıl Sonu Sınavı
Yarıyıl Sonu Sınavı
X
60
Diğer
Diğer
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Sorumlu Öğretim
Elemanları
Konular
Antrenman bilgisi ve tarihi gelişimi
Antrenman kavramı ve ilkeleri
Antrenmanın organizma üzerine etkileri
Temel motorik özelliklerden kuvvet
Temel motorik özelliklerden dayanıklılık
Temel motorik özelliklerden sürat
Temel motorik özelliklerden hareketlilik ve beceri
Yüklenme öğeleri ve özellikleri-dinlenme
Genel yüklenme öğeleri
Antrenmanın planlanması
Antrenmanın periyotlanması
Sporda yetenek seçimi ve temel ilkeler
Sporda ısınma
Sürantrenman
Elektronik Posta
Web Adresi
35
Yüzde (%)
Dersin Adı : SPOR EKONOMİSİ
Teori
Uygulama.
Eğitim ve Öğretim İş Yükü
Laboratuar
Proje/Alan
Çalışması
Krediler
Ödev
28
4
Yarıyılı
Fakülte/Y.O/: BESYO
Program Adı : SPOR YÖNETİCİLİĞİ
Kodu : BSY 204
Toplam
28
56
2-0-2
Türkçe
Dili
Temel Alan
Dersi
Dersin Amacı
Spor hizmetlerindeki yöneticilere ekonominin tanıtımını sağlamak. Onları spor yönetimi ve endüstrisi
konusuna anlam kazandıran ekonomik kurallarla ilgili olarak bilgilendirmek.
X
Teknik
Seçmeli
AKTS
Kredisi
4
T+U= Kredi
Dersin Türü
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
Ders Kitabı
ve/veya
Kaynaklar
Alan
Dersi
Diğer
Sosyal
Seçmeli
Spor ekonomisinin oluşum ve gelişim süreçlerini, problemlerini ve spor yönetimindeki rolü ve önemini
öğrenme.
EKENCİ, Güner, A.Faik.İMAMOĞLU, Spor İşletmeciliği., Nobel Yay., Ankara 2002
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Proje Dersi ve Bitirme Çalışması
Teorik Dersler
Yarıyıl İçi Sınavlar
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yüzde (%)
X
40
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yarıyıl İçi Sınavlar
Kısa Sınavlar
Dönem İçi
Kontroller
Ödevler
Ara Teslim
Dönem Ödevi (proje,
rapor, vb)
Sözlü Sınav
Laboratuar
Yarıyıl Sonu Sınavı
Yarıyıl Sonu Sınavı
X
60
Diğer
Diğer
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Sorumlu Öğretim
Elemanları
Konular
Ekonomi ve spor ekonomisi kavramları
Spor ekonomisi tanım, kapsam ve önemi
Ekonomi politikaları ve spor
Spor piyasasındaki temel ekonomik kriterler
Spor piyasasının özellikleri
Spor hizmetlerinin ekonomideki rolü
Spor hizmetlerinin sınıflandırılması
Spor talebinin ekonomik analizi/faaliyetler
Spor talebinin ekonomik analizi/tesisler
Spor talebinin ekonomik analizi/teçhizat
Spor arzı kamu sektöründe
Spor arzı ticari sektörde
Spor arzı gönüllü sektörde
Spor ve istihdam ilişkisi
Elektronik Posta
Web Adresi
36
Yüzde (%)
Dersin Adı : SPOR YÖNETİMİ VE
ORGANİZASYONU II
Teori
Uygulama.
Eğitim ve Öğretim İş Yükü
Laboratuar
Proje/Alan
Çalışması
Krediler
Ödev
42
Yarıyılı
Fakülte/Y.O/: BESYO
Program Adı : SPOR YÖNETİCİLİĞİ
Kodu : BSY 206
4
Toplam
70
112
AKTS
Kredisi
5
T+U= Kredi
3-0-3
Türkçe
Dili
Dersin Türü
Temel Alan
Dersi
Dersin Amacı
Ulusal ve Uluslararası Spor Kuruluşlarının yapısının ve işleyişinin öğretilmesi, Türkiye'de spor yönetiminin
güncel sorunlarının analizinin öğretilmesi.
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
Ders Kitabı
ve/veya
Kaynaklar
Alan
Dersi
Diğer
X
Teknik
Seçmeli
Sosyal
Seçmeli
Ulusal ve Uluslararası Spor kurum ve kuruluşlarını farklı açılardan analiz etme becerilerinin kazanılması
Kurthan Fişek, Türkiye ve Dünyada Spor Yönetimi, 1998, Ankara.
Konu ile ilgili her türlü bilimsel araştırma ve yayınlar.
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Proje Dersi ve Bitirme Çalışması
Teorik Dersler
Yarıyıl İçi Sınavlar
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yüzde (%)
X
40
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yarıyıl İçi Sınavlar
Kısa Sınavlar
Dönem İçi
Kontroller
Ödevler
Ara Teslim
Dönem Ödevi (proje,
rapor, vb)
Sözlü Sınav
Laboratuar
Yarıyıl Sonu Sınavı
Yarıyıl Sonu Sınavı
X
60
Diğer
Diğer
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Sorumlu Öğretim
Elemanları
Konular
Dersin tanımı, kapsamı ve literatür bilgisi
Uluslar arası spor kuruluşları
IOC ve uluslar arası spor federasyonları
TMOK ve ulusal spor federasyonları
IOC, USF, TMOK ve ulusal spor federasyonları ilişkisi
Uluslar arası spor organizasyonları: Olimpiyatlar, Dünya ve Avrupa şampiyonaları
Olimpiyatlar ve Türkiye
Ara sınav
Yerel yönetimler ve spor
Türk spor yönetiminin karşılaştırmalı olarak incelenmesi
Spor yönetiminde güncel gelişmeler
Spor yönetiminde güncel gelişmeler
Spor politikaları
Genel değerlendirme
Elektronik Posta
Web Adresi
37
Yüzde (%)
Dersin Adı : SPORCU BESLENMESİ
Teori
Uygulama.
Eğitim ve Öğretim İş Yükü
Laboratuar
Proje/Alan
Çalışması
Krediler
Ödev
28
Yarıyılı
Fakülte/Y.O/: BESYO
Program Adı : SPOR YÖNETİCİLİĞİ
Kodu : BSY 208
Diğer
Toplam
28
56
4
Alan
Dersi
2-0-2
Türkçe
Dili
Dersin Türü
Temel Alan
Dersi
Dersin Amacı
Sporcu beslenmesinin temel kavramlarını, besin öğelerinin organizmadaki görevlerini ve spordaki
önemlerini, spor türlerine bağlı farklı enerji kazanım yollarını, antrenman ve müsabaka beslenmesinin
ilkelerini, nutrisyonel ergojenik yardımcıları açıklamak.
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
Sporcu beslenmesinin anlam ve önemi ile sporda doğru beslenme uygulamalarına ilişkin ilkeleri öğrenme.
Ders Kitabı
ve/veya
Kaynaklar
Baron, Dieter K.: Sporcuların Optimal Beslenmesi. Çev.: Sinan Ömeroğlu, Bağırgan Yayımevi, Ankara
2002;
Ersoy, Gülgün: Egzersiz ve Spor Yapanlar İçin Beslenme. Nobel Yayın Dağıtım, Ankara 2004;
Güneş, Ziyanur: Spor ve Beslenme: Antrenör ve Sporcu El Kitabı. Bağırgan Yayımevi, Ankara 1998;
Konopka, Peter: Spor Beslenmesi. Çev.: Hale Harputluoğlu, Bağırgan Yayımevi, Ankara 2000.
X
Teknik
Seçmeli
AKTS
Kredisi
4
T+U= Kredi
Sosyal
Seçmeli
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Proje Dersi ve Bitirme Çalışması
Teorik Dersler
Yarıyıl İçi Sınavlar
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yüzde (%)
X
40
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yarıyıl İçi Sınavlar
Kısa Sınavlar
Dönem İçi
Kontroller
Ödevler
Ara Teslim
Dönem Ödevi (proje,
rapor, vb)
Sözlü Sınav
Laboratuar
Yarıyıl Sonu Sınavı
Yarıyıl Sonu Sınavı
X
60
Diğer
Diğer
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Sorumlu Öğretim
Elemanları
Konular
Beslenme: Tanımlar ve Kavramlar
Sporda beslenmenin yeri ve önemi
Tarihi Süreç içerisinde beslenme ve spor ilişkisi
Sporda enerji gereksinimi ve enerji oluşumu
Karbonhidratlar ve sporcu beslenmesi
Proteinler ve sporcu beslenmesi
Yağlar ve sporcu beslenmesi
Ara sınav
Vitaminler ve sporcu beslenmesi
Mineraller ve sporcu beslenmesi
Sporda sıvı gereksinimi
Besinsel ergojenik yardımcılar
Doping
Alternatif beslenme ve spor
Elektronik Posta
Web Adresi
38
Yüzde (%)
Dersin Adı : İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
Teori
Uygulama.
Eğitim ve Öğretim İş Yükü
Laboratuar
Proje/Alan
Çalışması
Krediler
Ödev
28
Yarıyılı
4
Diğer
Toplam
28
56
AKTS
Kredisi
4
T+U= Kredi
2-0-2
Türkçe
Dili
Dersin Türü
Temel Alan
Dersi
Dersin Amacı
Spor örgütlerinde insan kaynaklarının önemli insan gücünün planlanması, sağlanması ve kullanılmasını
öğretme.
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
Ders Kitabı
ve/veya
Kaynaklar
Alan
Dersi
Fakülte/Y.O/: BESYO
Program Adı : SPOR YÖNETİCİLİĞİ
Kodu : BSY 210
X
Teknik
Seçmeli
Sosyal
Seçmeli
Genel insan kaynakları ile ilgili kavramları bilme.
Can, H., Kavuncubaşı, Ş.; İnsan Kaynakları Yönetimi, Siyasal Kitabevi, 5. Baskı, Ankara, 2005.
Konu ile ilgili her türlü bilimsel araştırma ve yayınlar.
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Proje Dersi ve Bitirme Çalışması
Teorik Dersler
Yarıyıl İçi Sınavlar
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yüzde (%)
X
40
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yarıyıl İçi Sınavlar
Kısa Sınavlar
Dönem İçi
Kontroller
Ödevler
Ara Teslim
Dönem Ödevi (proje,
rapor, vb)
Sözlü Sınav
Laboratuar
Yarıyıl Sonu Sınavı
Yarıyıl Sonu Sınavı
X
60
Diğer
Diğer
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Sorumlu Öğretim
Elemanları
Konular
Ders ve literatür tanıtımı
İnsan Kaynakları Yönetiminin işlevleri, ilkeleri ve örgütlenmesi
İnsan Kaynakları Yönetimi çevresi
İş analizi ve iş etüdü
Personel planlaması
Personel sağlama ve seçme süresi
Personel hareketliliği
Ara sınav
Örgütsel sosyalizasyon ve kariyer
Personel başarı değerlendirmesi
Hizmet içi eğitim
Ücret yönetimi
Personel yönlendirme
Çalışma ilişkileri
Elektronik Posta
Web Adresi
39
Yüzde (%)
Dersin Adı : İNGİLİZCE II
Teori
Uygulama.
Fakülte/Y.O/: BESYO
Program Adı : SPOR YÖNETİCİLİĞİ
Kodu : YDL 206
Eğitim ve Öğretim İş Yükü
Laboratuar
Proje/Alan
Çalışması
Krediler
Ödev
42
Yarıyılı
4
Toplam
70
112
3-0-3
Türkçe
Temel Alan
Dersi
Dersin Amacı
Temel İngilizce alanıyla ilgili kural, metin ve sözcüklerin verilmesi.
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
Ders Kitabı
ve/veya
Kaynaklar
AKTS
Kredisi
3
T+U= Kredi
Dili
Dersin Türü
X
Alan
Dersi
Diğer
Teknik
Seçmeli
Sosyal
Seçmeli
Temel İngilizce alanıyla ilgili kural, metin ve sözcükleri öğrenme.
Abdulvahit Çakır, Nilgün Yorgancı, Gül Keskil, Fullsteam Ahead, Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, Ankara,
2005.
Jean Praninkskas, Rapid Review of English Grammar, Second Edition, United States of America, 1975.
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Proje Dersi ve Bitirme Çalışması
Teorik Dersler
Yarıyıl İçi Sınavlar
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yüzde (%)
X
40
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yarıyıl İçi Sınavlar
Kısa Sınavlar
Dönem İçi
Kontroller
Ödevler
Ara Teslim
Dönem Ödevi (proje,
rapor, vb)
Sözlü Sınav
Laboratuar
Yarıyıl Sonu Sınavı
Yarıyıl Sonu Sınavı
X
60
Diğer
Diğer
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Sorumlu Öğretim
Elemanları
Konular
Yerleşkedeki birinci gün, selamlaşma, isim, yaş
Günler, aylar ve mevsimler, bu, şu işaret zamir ve sıfatları
Sayılan ve sayılamayan varlık için vardır, şahıs zamirleri, saat sorma
Şimdiki zaman cümle yapısı
Şimdiki zaman cümle yapısı uygulamaları
Kim? Ne? Nereye? Vb. soru edatlarının kullanımı
Geniş zaman cümle yapısı
Geniş zaman cümle yapısı uygulamaları
Sürekli yapılan veya tekrar edilen hareketlerin açıklaması
Takvim ve müfredat hakkında konuşma
Can fiilinin cümle yapısı
Yetenek ve yeteneksizlikle ilgili can fiilinin kullanımı
Aile ağacı, iyelik sıfatları, nesne sıfatları ve kullanımları
Zorunluluk belirten must ve have to kalıbı cümle yapıları ve kullanışı
Elektronik Posta
Web Adresi
40
Yüzde (%)
Dersin Adı : TAKIM SPORLARI II VOLEYBOL
Teori
Uygulama.
14
28
Eğitim ve Öğretim İş Yükü
Laboratuar
Proje/Alan
Çalışması
Yarıyılı
Fakülte/Y.O/: BESYO
Program Adı : SPOR YÖNETİCİLİĞİ
Kodu : BSY 212
Krediler
Ödev
Diğer
Toplam
28
70
4
Temel Alan
Dersi
Dersin Amacı
Voleybol öğretim yöntemlerinin verilmesi.
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
Voleybol öğretim yöntemleri uygulamasını öğrenme.
Ders Kitabı
ve/veya
Kaynaklar
Alan
Dersi
1-2-2
Türkçe
Dili
Dersin Türü
Teknik
Seçmeli
AKTS
Kredisi
4
T+U= Kredi
X
Sosyal
Seçmeli
Sevim, Y.; “ Antrenman Bilgisi”, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara-2002.
Özdilek, Ç., Çimen, K.; “ Voleybol’da Taktik”, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara-2003.
Orkunoğlu, O.; “Antrenman Bilimi ve Voleybol”.
Orkunoğlu, O.; “Trainer And Training”, Ocaklar Yayıncılık ve Matbacılık, Ankara-1993.
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Proje Dersi ve Bitirme Çalışması
Teorik Dersler
Yarıyıl İçi Sınavlar
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yüzde (%)
X
40
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yarıyıl İçi Sınavlar
Kısa Sınavlar
Dönem İçi
Kontroller
Ödevler
Ara Teslim
Dönem Ödevi (proje,
rapor, vb)
Sözlü Sınav
Laboratuar
Yarıyıl Sonu Sınavı
Yarıyıl Sonu Sınavı
X
60
Yüzde (%)
Diğer
Diğer
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Sorumlu Öğretim
Elemanları
Konular
Kondisyon,ısınma ve stretching,parmak pas çeşitleri ve teknikleri çalışması
Kondisyon, manşet pas çeşitleri ve teknikleri, düşme teknikleri, (plonjon) çalışması
Smaç ve servis teknikleri
Blok teknikleri çalışması ve voleybolda oyun kurallarının öğrenilmesi
Genel teknik çalışma
Oyuncuların (pasör, pasör çaprazı, orta oyuncu , köşe hücumcu, libero),sahadaki görev yerleri
5.1-4.2-6.0 sistemleri çalışması
Ara sınav
Top karşılama ve hücum karşılama çalışması
Defans çalışması
Müsabaka
Müsabaka
Müsabaka
Müsabaka
Elektronik Posta
Web Adresi
41
Dersin Adı : TAKIM SPORLARI II HENTBOL
Teori
Uygulama.
14
28
Eğitim ve Öğretim İş Yükü
Laboratuar
Proje/Alan
Çalışması
Yarıyılı
Fakülte/Y.O/: BESYO
Program Adı : SPOR YÖNETİCİLİĞİ
Kodu : BSY 214
Krediler
Ödev
4
Alan
Dersi
Diğer
Toplam
28
70
1-2-2
Türkçe
Dili
Teknik
Seçmeli
AKTS
Kredisi
4
T+U= Kredi
Dersin Türü
Temel Alan
Dersi
Dersin Amacı
Hentbolda toplu-topsuz bireysel teknikleri uygulamak, bireysel,grup, takım halinde hücum-savunmayı geliştirmek
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
Bu dersin sonunda öğrenci;
bireysel,grup, takım halinde hücum-savunmayı gösterebilecektir.
Ders Kitabı
ve/veya
Kaynaklar
YAŞAR,S. (1998) Hentbol Teknik-Taktik. Ankara: Beden Eğitimi Ve Spor Yayınları
ÇELİKSOY,M.A. (1996) Hentbolde Teori Ve Pratiği. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları
DORAK,F. (1994) Hentbolde Bireysel Hücum Ve Savunma. İzmir: Bilim Ofset
BAĞIRGAN,T. (1990) Hentbolde Antrenman. Ankara: Set Ofset
X
Sosyal
Seçmeli
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Proje Dersi ve Bitirme Çalışması
Teorik Dersler
Yarıyıl İçi Sınavlar
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yüzde (%)
X
40
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yarıyıl İçi Sınavlar
Kısa Sınavlar
Dönem İçi
Kontroller
Ödevler
Ara Teslim
Dönem Ödevi (proje,
rapor, vb)
Sözlü Sınav
Laboratuar
Yarıyıl Sonu Sınavı
Yarıyıl Sonu Sınavı
X
60
Yüzde (%)
Diğer
Diğer
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Sorumlu Öğretim
Elemanları
Konular
Top atma top tutma çalışmaları
Top atma top tutma çalışmaları
Top sürme çalışmaları
Pas ve pas çeşitleri çalışmaları
Oyun kuralları-bireysel teknikler toplu topsuz aldatma çalışmaları
Bireysel teknik anlayış-kale atışları çalışmaları
Ara sınav
Takım teknik anlayışı-piston ve yükleme çalışmaları
Hücum sistemleri-çarpraz geçiş perdeleme yuvarlanma çalışmaları
Savunma anlayışı-temel duruş öne çıkma,emniyete alma yanlara kayma çalışmaları
Savunma sistemleri-kaleci özellikleri ve teknikleri çalışmaları
Hentbolde antrenman programı anlayışı-ikili, üçlü savunma ve hücum grup çalışmaları
Hentbole özgü antrenman programlaması-takım savunması çalışmaları
Hentbole özgü testler-takım hücumu çalışmaları
Elektronik Posta
Web Adresi
42
Dersin Adı : TAKIM SPORLARI II KORFBOL
Teori
Uygulama.
14
28
Eğitim ve Öğretim İş Yükü
Laboratuar
Proje/Alan
Çalışması
Yarıyılı
Fakülte/Y.O/: BESYO
Program Adı : SPOR YÖNETİCİLİĞİ
Kodu : BSY 216
Krediler
Ödev
4
Toplam
28
70
1-2-2
Türkçe
Dili
Teknik
Seçmeli
AKTS
Kredisi
4
T+U= Kredi
Dersin Türü
Temel Alan
Dersi
Dersin Amacı
Korfbol teknik ve taktiklerinin öğretilmesi ve temel becerilerin kazandırılması
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
Ders Kitabı
ve/veya
Kaynaklar
Alan
Dersi
Diğer
X
Sosyal
Seçmeli
Bu dersin sonunda öğrenci;
bireysel,grup, takım halinde hücum-savunmayı gösterebilecektir.
Emmerik, R., et. Al., Korfball an insight the latest views about coaching an training, Koninklijk Nederland
Korfbond. P.O. box 1000, 3980 DA Bunnik The Netherlands
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Proje Dersi ve Bitirme Çalışması
Teorik Dersler
Yarıyıl İçi Sınavlar
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yüzde (%)
X
40
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yarıyıl İçi Sınavlar
Kısa Sınavlar
Dönem İçi
Kontroller
Ödevler
Ara Teslim
Dönem Ödevi (proje,
rapor, vb)
Sözlü Sınav
Laboratuar
Yarıyıl Sonu Sınavı
Yarıyıl Sonu Sınavı
X
60
Yüzde (%)
Diğer
Diğer
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Sorumlu Öğretim
Elemanları
Konular
Top atma top tutma çalışmaları
Top atma top tutma çalışmaları
Top sürme çalışmaları
Pas ve pas çeşitleri çalışmaları
Oyun kuralları-bireysel teknikler toplu topsuz aldatma çalışmaları
Bireysel teknik anlayış-kale atışları çalışmaları
Ara sınav
Takım teknik anlayışı-piston ve yükleme çalışmaları
Hücum sistemleri-çarpraz geçiş perdeleme yuvarlanma çalışmaları
Savunma anlayışı-temel duruş öne çıkma,emniyete alma yanlara kayma çalışmaları
Savunma sistemleri-kaleci özellikleri ve teknikleri çalışmaları
Korfbolde antrenman programı anlayışı-ikili, üçlü savunma ve hücum grup çalışmaları
Korfbole özgü antrenman programlaması-takım savunması çalışmaları
Korfbole özgü testler-takım hücumu çalışmaları
Elektronik Posta
Web Adresi
43
5. YARIYIL
Dersin Adı : SPOR SOSYOLOJİSİ
Teori
Uygulama.
Eğitim ve Öğretim İş Yükü
Laboratuar
Proje/Alan
Çalışması
Krediler
Ödev
28
Yarıyılı
Fakülte/Y.O/: BESYO
Program Adı : SPOR YÖNETİCİLİĞİ
Kodu : BSY 301
5
Alan
Dersi
Diğer
Toplam
28
56
2-0-2
Türkçe
Dili
Dersin Türü
Temel Alan
Dersi
Dersin Amacı
Sosyolojinin temel kavramlarının sporla ilişkisi, sporcu, spor kurumları ve sportif aktivitelerdeki değişik
görünümlerinin verilmesi.
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
Sosyolojinin temel kavramlarının sporla ilişkisi ve görünümlerinin öğrenilmesi.
Ders Kitabı
ve/veya
Kaynaklar
Yiannakis, A., Melnick, M, J., Contemporary Issues in Sociology of Sport, Human Kinetics, 2001.
Snyder, E. E., Spretizer, E. A., Social Aspect of Sport, Prentice Hall, 1998.
Erkal, M. E., Güven, Ö., Ayan, D., Sosyolojik Açıdan Spor, Genişletilmiş 3.Basım, Der Yayınları, İstanbul,
1998.
X
Teknik
Seçmeli
AKTS
Kredisi
4
T+U= Kredi
Sosyal
Seçmeli
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Proje Dersi ve Bitirme Çalışması
Teorik Dersler
Yarıyıl İçi Sınavlar
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yüzde (%)
X
40
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yarıyıl İçi Sınavlar
Kısa Sınavlar
Dönem İçi
Kontroller
Ödevler
Ara Teslim
Dönem Ödevi (proje,
rapor, vb)
Sözlü Sınav
Laboratuar
Yarıyıl Sonu Sınavı
Yarıyıl Sonu Sınavı
X
60
Yüzde (%)
Diğer
Diğer
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Sorumlu Öğretim
Elemanları
Konular
Sporun tanımı, alanı, amaç ve fonksiyonları: Kültür, Toplum ve Spor.
Spor ve sosyoloji ilişkisi ve spor sosyolojisinin tanımı ve alanı: Sosyoloji İle İlgili.Konu.ve.Kavramlar.
Sosyal yapı (toplum) ve spor: Spor Sosyolojisinde Yöntem ve Teknikler.
Eğitim ve spor ilişkisi:
Toplumsal Süreçler ve Spor.
Kültür ve spor ilişkisi: Spor Eğitimi ve Toplum-Fert İlişkileri.
Aile ve spor ilişkisi: Sporda Özdeşleşme, Biz ve Başkası Duygusu.
Sosyalleşme, sosyal değişme ve spor: Sporda Sapma ve Şiddet.
Boş zaman ve spor ilişkisi : Sosyolojik Açıdan Spor ve Medya.
Kitle
iletişim araçları ve spor: Popüler Kültür ve Spor.
Sporda saldırganlık ve şiddet: Spor Endüstrisi ve Sporun Ticarileşmesi.
Turizm ve spor: Spor ve Siyaset İlişkisinin Ulusal ve Uluslararası Boyutları.
Engelliler ve
spor: Bir Alt Sistem Olarak Spor.
Spor ve siyaset ilişkisi: Sporda Amatörlük ve Profesyonellik.
Elektronik Posta
Web Adresi
44
Dersin Adı : REKREASYON LİDERLİĞİ VE
PROGRAMLAMASI
Teori
Uygulama.
Eğitim ve Öğretim İş Yükü
Laboratuar
Proje/Alan
Çalışması
Krediler
Ödev
28
Yarıyılı
5
Alan
Dersi
Fakülte/Y.O/: BESYO
Program Adı : SPOR YÖNETİCİLİĞİ
Kodu : BSY 303
Diğer
Toplam
28
56
2-0-2
Türkçe
Dili
Dersin Türü
Temel Alan
Dersi
Dersin Amacı
Boş zaman ve rekreasyon ile ilgili temel kavramların verilmesi ve rekreasyonun diğer alanlarla (turizm, spor,
çevre, ekonomi, oyun) ilişkilendirilmesi.
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
Boş zaman ve rekreasyon kavramlarının spor ve diğer rekreasyon etkinlik alanlarıyla ilişkilendirme, bir
istihdam alanı olarak organizasyon ve yönetim becerisi geliştirme.
Ders Kitabı
ve/veya
Kaynaklar
Karaküçük, S.; Rekreasyon “Boş Zamanları Değerlendirme”, 5. Baskı, Gazi Kitabevi, Ankara, 2005.
Lafarge, P.; Tembellik Hakkı, 5. Baskı, (Çev. V. Günyol), Telos Yayınları, İstanbul, 1993.
O’Sullivan, E.L.; Marketing for Parks, Recreation and Leisure, Venture Publishing INC, State College, P.A.
1991.
Tezcan, M.; Sosyolojik Açıdan Boş Zamanların Değerlendirilmesi, A.ü. Yayını, Ankara, 1982.
X
Teknik
Seçmeli
AKTS
Kredisi
4
T+U= Kredi
Sosyal
Seçmeli
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Proje Dersi ve Bitirme Çalışması
Teorik Dersler
Yarıyıl İçi Sınavlar
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yüzde (%)
X
40
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yarıyıl İçi Sınavlar
Kısa Sınavlar
Dönem İçi
Kontroller
Ödevler
Ara Teslim
Dönem Ödevi (proje,
rapor, vb)
Sözlü Sınav
Laboratuar
Yarıyıl Sonu Sınavı
Yarıyıl Sonu Sınavı
X
60
Diğer
Diğer
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Sorumlu Öğretim
Elemanları
Konular
Ders tanıtımı, kapsamı ve literatür tanıtımı
Zaman kullanımı
Boş zaman hakkı, boş zamanın temel fonksiyonları
Rekreasyon tanımı, özellikleri, rekreasyon sınıflama ve etkinlik alanları
Rekreasyon ihtiyacı
Rekreasyonu destekleyen sosyo-ekonomik faktörler
Rekreasyon eğitimi
Ara sınav
Rekreasyon ve turizm
Rekreasyon ve çevre
Rekreasyon ve spor
Rekreasyon ve oyun
Rekreasyon ve liderlik
Türkiye’de rekreasyonel durum
Elektronik Posta
Web Adresi
45
Yüzde (%)
Dersin Adı : FİNANSAL MUHASEBE
Teori
Uygulama.
Eğitim ve Öğretim İş Yükü
Laboratuar
Proje/Alan
Çalışması
Krediler
Ödev
42
Yarıyılı
Fakülte/Y.O/: BESYO
Program Adı : SPOR YÖNETİCİLİĞİ
Kodu : BSY 305
5
Toplam
70
112
3-0-3
Türkçe
Dili
Temel Alan
Dersi
Dersin Amacı
İşletmenin varlıkları ve kaynakları üzerindeki değişiklik oluşturan mali nitelikli işlemlerin kaydedilmesi,
sınıflandırılması ve rapor halinde sunulması işlemlerinin yapısını kavratmak
X
Teknik
Seçmeli
AKTS
Kredisi
5
T+U= Kredi
Dersin Türü
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
Ders Kitabı
ve/veya
Kaynaklar
Alan
Dersi
Diğer
Sosyal
Seçmeli
Bu dersin sonunda öğrenci; mali nitelikteki işlemleri yapabilir.
Nihat Küçüksavaş (2005), Finansal Muhasebe, Kare, İstanbul
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Proje Dersi ve Bitirme Çalışması
Teorik Dersler
Yarıyıl İçi Sınavlar
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yüzde (%)
X
40
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yarıyıl İçi Sınavlar
Kısa Sınavlar
Dönem İçi
Kontroller
Ödevler
Ara Teslim
Dönem Ödevi (proje,
rapor, vb)
Sözlü Sınav
Laboratuar
Yarıyıl Sonu Sınavı
Yarıyıl Sonu Sınavı
X
60
Diğer
Diğer
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Sorumlu Öğretim
Elemanları
Konular
Muhasebenin Tanımı ve İlkeleri
Mali Tablolar ve Mali Nitelikli İşlemler
Hesap Kavramı ve Türleri
Kayda Alma Süreci ve Muhasebe Defterler
Karın Ölçülmesi ve Düzeltme İşlemleri
Muhasebe Döngüsünün Tamamlanması
Hesapların Kapatılması
Düzeltme İşlemleri
Düzeltme İşlemleri
Hazır Değerlerle İlgili İşlemler
Hazır Değerlerle İlgili İşlemler
Menkul Kıymetlerle İlgili İşlemler
Alacaklarla İlgili İşlemler
Stoklarla İlgili İşlemler
Elektronik Posta
Web Adresi
46
Yüzde (%)
Dersin Adı : ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ
Teori
Uygulama.
Eğitim ve Öğretim İş Yükü
Laboratuar
Proje/Alan
Çalışması
Krediler
Ödev
28
Yarıyılı
Fakülte/Y.O/: BESYO
Program Adı : SPOR YÖNETİCİLİĞİ
Kodu : BSY 307
5
Toplam
28
56
2-0-2
Türkçe
Dili
Temel Alan
Dersi
Dersin Amacı
Örgütler ve örgütlerin değişim ihtiyaçları, örgütsel değişim süreçlerinin incelenmesi
X
Teknik
Seçmeli
AKTS
Kredisi
5
T+U= Kredi
Dersin Türü
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
Ders Kitabı
ve/veya
Kaynaklar
Alan
Dersi
Diğer
Sosyal
Seçmeli
Örgütsel değişime ilişkin bilgileri öğrenme
SAĞLAM, M.; Örgütsel Değişme, TODAİE, 1985
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Proje Dersi ve Bitirme Çalışması
Teorik Dersler
Yarıyıl İçi Sınavlar
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yüzde (%)
X
40
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yarıyıl İçi Sınavlar
Kısa Sınavlar
Dönem İçi
Kontroller
Ödevler
Ara Teslim
Dönem Ödevi (proje,
rapor, vb)
Sözlü Sınav
Laboratuar
Yarıyıl Sonu Sınavı
Yarıyıl Sonu Sınavı
X
60
Diğer
Diğer
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Sorumlu Öğretim
Elemanları
Konular
Örgüt ve örgütlenme kavramlarının açıklanması
Örgütlenmenin yönetim sürecindeki yeri
Örgütlenme süreci
İdeal bir örgüt ve örgütlenme için gerekli şartlar
Biçimsel ve biçimsel olmayan örgütler
Örgüt iklimi
Örgütsel değişim
Ara sınav
Örgütsel değişime neden ihtiyaç duyulur
Örgütsel değişimde dikkat edilecek (uyulacak) esaslar
Örgütsel değişim yaklaşımları
Örgütsel değişme ve örgütün iç çevreye uyumu
Örgütsel değişme sonucu çıkabilecek sorunlar
Genel değerlendirme
Elektronik Posta
Web Adresi
47
Yüzde (%)
Dersin Adı : SPOR SAKATLIKLARI
Teori
Uygulama.
28
28
Eğitim ve Öğretim İş Yükü
Laboratuar
Proje/Alan
Çalışması
Yarıyılı
Fakülte/Y.O/: BESYO
Program Adı : SPOR YÖNETİCİLİĞİ
Kodu : BSY 309
Krediler
Ödev
5
Alan
Dersi
Diğer
Toplam
42
98
2-2-3
Türkçe
Dili
Teknik
Seçmeli
AKTS
Kredisi
4
T+U= Kredi
Dersin Türü
Temel Alan
Dersi
Dersin Amacı
Sakatlanma mekanizmaları , ısınma-soğuma ve spor sakatlıklarından korunma, spor
sakatlıklarında tedavi ilkelerini ve tekniklerini öğrenebilme.
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
Genel anlamda spor sakatlıkları ve sakatlık unsurlarını ortadan kaldıran faktörlerin
bertaraf edilmesi ile ilgili kazanımlar
Ders Kitabı
ve/veya
Kaynaklar
Grıffıth, H. W.: Spor Sakatlıkları Rehberi, (çev. Şamil Erdoğan), Birol basın yayın dağıtım
ve ticaret A.Ş., İstanbul 2000.
Kabasakal. K.: Spor Yaralanmalarından Korunma Şuuru ve İlk Yardım, Eğitaş yayınları,
Konya 2001.
Bağrıaçık, A., Açak, M.: Spor Yaralanmaları ve Hastalıkları, Medya Eren, İstanbul 2000
X
Sosyal
Seçmeli
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Proje Dersi ve Bitirme Çalışması
Teorik Dersler
Yarıyıl İçi Sınavlar
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yüzde (%)
X
40
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yarıyıl İçi Sınavlar
Kısa Sınavlar
Dönem İçi
Kontroller
Ödevler
Ara Teslim
Dönem Ödevi (proje,
rapor, vb)
Sözlü Sınav
Laboratuar
Yarıyıl Sonu Sınavı
Yarıyıl Sonu Sınavı
X
60
Diğer
Diğer
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Sorumlu Öğretim
Elemanları
Konular
Terminoloji
Spor Sakatlıklarını Hazırlayan Faktörler, Sporcuları Sakatlanmaya İten Sebepler,
Spor Sakatlıklarının Önlenmesi, Isınma
Kas Yaralanmaları
Burkulmalar
Kırıklar
Çıkıklar
Ara sınav
Kramplar
Sargılar
Spor Sakatlıklarında Konservatif Tedavi
İstirahat, Elevasyon
Soğuk Tedavi, Bandaj Tedavisi, Sıcak Tedavi
Masaj Tedavisi, Egzersiz Tedavisi
Elektronik Posta
Web Adresi
48
Yüzde (%)
Dersin Adı : BİREYSEL SPORLAR II (TENİS)
Teori
Uygulama.
14
28
Eğitim ve Öğretim İş Yükü
Laboratuar
Proje/Alan
Çalışması
Yarıyılı
Krediler
Ödev
5
Diğer
Toplam
28
70
Temel Alan
Dersi
Alan
Dersi
Teknik
Seçmeli
Dersin Amacı
Tenis için temel teknik ve becerilere sahip olmak
AKTS
Kredisi
4
T+U= Kredi
1-2-2
Türkçe
Dili
Dersin Türü
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
Ders Kitabı
ve/veya
Kaynaklar
Fakülte/Y.O/: BESYO
Program Adı : SPOR YÖNETİCİLİĞİ
Kodu : BSY 311
X
Sosyal
Seçmeli
Bu dersi alan öğrenci,
Tenis için temel teknik ve becerileri sahip olur.
Tenise Başlarken, Öğretmenin El Kitabı,Türkiye Tenis Federasyonu Eğitim Yayını No: 1
Ankara,1999
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Proje Dersi ve Bitirme Çalışması
Teorik Dersler
Yarıyıl İçi Sınavlar
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yüzde (%)
X
40
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yarıyıl İçi Sınavlar
Kısa Sınavlar
Dönem İçi
Kontroller
Ödevler
Ara Teslim
Dönem Ödevi (proje,
rapor, vb)
Sözlü Sınav
Laboratuar
Yarıyıl Sonu Sınavı
Yarıyıl Sonu Sınavı
X
60
Diğer
Diğer
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Sorumlu Öğretim
Elemanları
Konular
Tenis hakkında temel teknik, saha ve kural bilgileri
Temel duruş ve Raket tutuş pozisyonları
Topla buluşma ve koordinasyon ile ilgili alıştırmalar
Forehand Vuruşu ve alıştırmaları,duvar çalışması
Backhand Vuruşu ve alıştırmaları,duvar çalışması
Öğrenilen tekniklerle ilgili, filede karşılıklı uygulamalar
Ara sınav
Voleler (forehand vole – backhand vole
Öğrenilen tekniklerin file’de uygulamaları
Servis Atışı ( servis çeşitleri ve teknikleri ) duvar çalışması
Öğrenilen tekniklerin file’de uygulamaları
Smaç vuruşları , kesme ve falsolu vuruşlar
Tekler ve çiftler,saha uygulaması ( kısa maçlar)
Tekler ve çiftler,saha uygulaması ( kısa maçlar)
Elektronik Posta
Web Adresi
49
Yüzde (%)
Dersin Adı : BİREYSEL SPORLAR II
(MASATENİSİ)
Teori
Uygulama.
14
28
Eğitim ve Öğretim İş Yükü
Laboratuar
Proje/Alan
Çalışması
Yarıyılı
Fakülte/Y.O/: BESYO
Program Adı : SPOR YÖNETİCİLİĞİ
Kodu : BSY 313
Krediler
Ödev
5
Toplam
28
70
Temel Alan
Dersi
Teknik
Seçmeli
Dersin Amacı
Masa Tenisinin temel çalışma tekniklerini ve oyun kurallarının öğretimi
AKTS
Kredisi
4
T+U= Kredi
1-2-2
Türkçe
Dili
Dersin Türü
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
Ders Kitabı
ve/veya
Kaynaklar
Alan
Dersi
Diğer
X
Sosyal
Seçmeli
Masa Tenisi branşı ile ilgili temel teknikleri oyun kurallarını ve alt yapıda antrenman
programlarının hazırlanması
Güven, Erdil, Masa Tenisi,Teknik, Taktik, Kondisyon
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Proje Dersi ve Bitirme Çalışması
Teorik Dersler
Yarıyıl İçi Sınavlar
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yüzde (%)
X
40
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yarıyıl İçi Sınavlar
Kısa Sınavlar
Dönem İçi
Kontroller
Ödevler
Ara Teslim
Dönem Ödevi (proje,
rapor, vb)
Sözlü Sınav
Laboratuar
Yarıyıl Sonu Sınavı
Yarıyıl Sonu Sınavı
X
60
Diğer
Diğer
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Sorumlu Öğretim
Elemanları
Konular
Masa tenisinin dünyadaki gelişimi
Masa tenisinin malzeme bilgisi
Masa tenisi eğitim organizasyonu
Masa tenisi eğitim organizasyonu
Masa tenisi teknikleri ve öğretim metodları
Masa tenisi teknikleri ve öğretim metodları
Ara sınav
Masa tenisi teknikleri ve öğretim metodları
Masa tenisi teknikleri ve öğretim metodları
Masa tenisi teknikleri ve öğretim metodları
Masa tenisi teknikleri ve öğretim metodları
Masa tenisi teknikleri ve öğretim metodları
Masa tenisi için yıllık plan hazırlanması
Değerlendirme
Elektronik Posta
Web Adresi
50
Yüzde (%)
Dersin Adı : BİREYSEL SPORLAR II
(BADMİNTON)
Teori
Uygulama.
14
28
Eğitim ve Öğretim İş Yükü
Laboratuar
Proje/Alan
Çalışması
Yarıyılı
Dersin Türü
Dersin Amacı
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
Ders Kitabı
ve/veya
Kaynaklar
Krediler
Ödev
5
Temel Alan
Dersi
Fakülte/Y.O/: BESYO
Program Adı : SPOR YÖNETİCİLİĞİ
Kodu : BSY 315
Alan
Dersi
Diğer
Toplam
28
70
1-2-2
Türkçe
Dili
Teknik
Seçmeli
AKTS
Kredisi
4
T+U= Kredi
X
Sosyal
Seçmeli
Badminton sporu ile ilgili teknik, taktik ve teorilerinin öğretilmesi
amaçlanmaktadır.
Öğrenciler badminton sporu ile ilgili temel vuruş becerisine sahip
olacaklardır.
Branş ile ilgili oyun kural bilgisine sahip olacaklardır.
Badminton sporunu öğretebilir hale geleceklerdir.
Gülmez, İ. ( 2007), Her Yönüyle Badminton, Nuve Yayıncılık , Ankara
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Proje Dersi ve Bitirme Çalışması
Teorik Dersler
Yarıyıl İçi Sınavlar
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yüzde (%)
X
40
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yarıyıl İçi Sınavlar
Kısa Sınavlar
Dönem İçi
Kontroller
Ödevler
Ara Teslim
Dönem Ödevi (proje,
rapor, vb)
Sözlü Sınav
Laboratuar
Yarıyıl Sonu Sınavı
Yarıyıl Sonu Sınavı
X
60
Diğer
Diğer
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Konular
Badmintonun dünyadaki gelişimi
Badmintonun malzeme bilgisi
Badmintonun organizasyonu
Badmintonun organizasyonu
Badmintonun teknikleri ve öğretim metodları
Badmintonun teknikleri ve öğretim metodları
Ara sınav
Badmintonun teknikleri ve öğretim metodları
Badmintonun teknikleri ve öğretim metodları
Badmintonun teknikleri ve öğretim metodları
Badmintonun teknikleri ve öğretim metodları
Badmintonun teknikleri ve öğretim metodları
Badmintonun teknikleri ve öğretim metodları
Badminton için yıllık plan hazırlanması
Değerlendirme
Sorumlu Öğretim
Elemanları
Elektronik Posta
Web Adresi
51
Yüzde (%)
Dersin Adı : BİREYSEL SPORLAR II (GOLF)
Teori
Uygulama.
14
28
Eğitim ve Öğretim İş Yükü
Laboratuar
Proje/Alan
Çalışması
Yarıyılı
Krediler
Ödev
5
Alan
Dersi
Diğer
Toplam
28
70
Temel Alan
Dersi
Teknik
Seçmeli
Dersin Amacı
Golf sporunun temel teknik becerilerini kazandırmaktır.
AKTS
Kredisi
4
T+U= Kredi
1-2-2
Türkçe
Dili
Dersin Türü
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
Ders Kitabı
ve/veya
Kaynaklar
Fakülte/Y.O/: BESYO
Program Adı : SPOR YÖNETİCİLİĞİ
Kodu : BSY 317
X
Sosyal
Seçmeli
Bu dersin sonunda;
Öğrenciler golf sporunun oyun kuralarını,eğitim metodlarını, temel teknik becerilerini kazanmış olurlar.
Golf kuralları, Türkiye Golf Federasyonu, 2012
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Proje Dersi ve Bitirme Çalışması
Teorik Dersler
Yarıyıl İçi Sınavlar
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yüzde (%)
X
40
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yarıyıl İçi Sınavlar
Kısa Sınavlar
Dönem İçi
Kontroller
Ödevler
Ara Teslim
Dönem Ödevi (proje,
rapor, vb)
Sözlü Sınav
Laboratuar
Yarıyıl Sonu Sınavı
Yarıyıl Sonu Sınavı
X
60
Diğer
Diğer
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Konular
Golfün dünyadaki gelişimi
Golfün malzeme bilgisi
Golfün organizasyonu
Golfün organizasyonu
Golfün teknikleri ve öğretim metodları
Golfün teknikleri ve öğretim metodları
Ara sınav
Golfün teknikleri ve öğretim metodları
Golfün teknikleri ve öğretim metodları
Golfün teknikleri ve öğretim metodları
Golfün teknikleri ve öğretim metodları
Golfün teknikleri ve öğretim metodları
Golfün teknikleri ve öğretim metodları
Golf için yıllık plan hazırlanması
Değerlendirme
Sorumlu Öğretim
Elemanları
Elektronik Posta
Web Adresi
52
Yüzde (%)
Dersin Adı : SEÇMELİ DERS I (FİZİKSEL
UYGUNLUK)
Teori
Uygulama.
Eğitim ve Öğretim İş Yükü
Laboratuar
Proje/Alan
Çalışması
Krediler
Ödev
42
Yarıyılı
Fakülte/Y.O/: BESYO
Program Adı : SPOR YÖNETİCİLİĞİ
Kodu : BSY 319
5
Alan
Dersi
Diğer
Toplam
70
112
3-0-3
Türkçe
Dili
Teknik
Seçmeli
AKTS
Kredisi
4
T+U= Kredi
Dersin Türü
Temel Alan
Dersi
Dersin Amacı
Fiziksel uygunluk ve fiziksel aktivitenin tanımı ve arasındaki ilişkiyi anlayabilmek, Fiziksel uygunluk ile ilgili kavramları
kavrayıp kullanabilmek, Fiziksel uygunluğun önemini anlayabilmek, Fiziksel uygunluk ve beslenme ilişkisini
kavrayabilmek, Fiziksel aktivite ve sağlık ilişkisini kavrayabilmek, Fiziksel aktivite ve dolaşım sistemi arasındaki ilişkiyi
anlayabilmek, Fiziksel aktivite ve solunum sistemi arasındaki ilişkiyi kavrayabilmek,
Fiziksel aktivite ve kas gelişimi arasındaki ilişkiyi anlayabilmek, Fiziksel uygunluğun geliştirilmesi ve korunması için
temel antrenman metotlarının tanıtımı ve uygulayabilmek, Fiziksel uygunluğun değerlendirilmesinde kullanılan ölçüm
yöntemlerini kavrayabilmek.
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
Bu dersin sonunda öğrenci;
Fiziksel uygunluk ile ilgili kavram ve bilgileri öğrenmiş olacaktır.
Ders Kitabı
ve/veya
Kaynaklar
Tamer K.(2000). Sporda Fiziksel- Fizyolojik Performansın Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi. Bağırgan Yayınevi, Sporsal
Kuram Dizisi:28.
Açıkada, C.Ergen,E.(1990). Bilim ve Spor. Ankara: Büro-Tek Ofset Matbaacılık.
Baysaling, Ö. (2001). Aletsiz Vücut Geliştirme. İstanbul: İl Press Basın Yayın.
Orkunoğlu, O.(2000). Sporda Güç Geliştirme. Ankara: Neyir Yayıncılık.
Özer,K. (2001). Fiziksel Uygunluk. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Sevim,Y. (1995). Antrenman Bilgisi. Ankara:Gazi Büro Yayınevi.
Zorba, E. (2000). Fiziksel Uygunluk.Ankara:Neyir Matbaası.
X
Sosyal
Seçmeli
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Proje Dersi ve Bitirme Çalışması
Teorik Dersler
Yarıyıl İçi Sınavlar
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yüzde (%)
X
40
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yarıyıl İçi Sınavlar
Kısa Sınavlar
Dönem İçi
Kontroller
Ödevler
Ara Teslim
Dönem Ödevi (proje,
rapor, vb)
Sözlü Sınav
Laboratuar
Yarıyıl Sonu Sınavı
Yarıyıl Sonu Sınavı
X
60
Yüzde (%)
Diğer
Diğer
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Sorumlu Öğretim
Elemanları
Konular
Fiziksel uygunluk ve fiziksel aktivite arasındaki ilişki, Fiziksel uygunluk ile ilgili kavramlar
Fiziksel uygunluğun önemi
Fiziksel aktivite ve sağlık ilişkisi
Fiziksel uygunluk ve beslenme ilişkisi
Fiziksel aktivitenin solunum sistemine etkisi
Fiziksel uygunluğun dolaşım sistemine etkisi
Ara sınav
Fiziksel aktivitenin kaslara olan etkisi
Fiziksel uygunluğun geliştirilmesinde kullanılan temel antrenman metotlarını tanıyabilme.
Fiziksel uygunluğun geliştirilmesinde kullanılan temel antrenman metotlarını uygulayabilme
Fiziksel uygunluğu geliştirebilme ve koruyabilme
Fiziksel uygunluğun değerlendirilmesinde kullanılan ölçüm yöntemleri,
Farklı branşlarda fiziksel uygunluk özellikleri
Fiziksel uygunluğun geliştirilmesi için antrenman programları tasarlama
Elektronik Posta
Web Adresi
53
Dersin Adı : SEÇMELİ DERS I (OLİMPIZM VE
FAİR PLAY)
Teori
Uygulama.
Eğitim ve Öğretim İş Yükü
Laboratuar
Proje/Alan
Çalışması
Krediler
Ödev
42
Yarıyılı
Fakülte/Y.O/: BESYO
Program Adı : SPOR YÖNETİCİLİĞİ
Kodu : BSY 321
5
Alan
Dersi
Diğer
Toplam
70
112
3-0-3
Türkçe
Dili
Teknik
Seçmeli
AKTS
Kredisi
4
T+U= Kredi
Dersin Türü
Temel Alan
Dersi
Dersin Amacı
Antik Olimpiyat Oyunları’nın felsefesini, Modern Olimpik Hareketin kuruluşunu etkileyen faktörleri,
Olimpizmin felsefi dayanaklarını, Olimpik kuruluşların yapı ve görevlerini, Olimpik Hareketin Karşı Karşıya
Olduğu Problemleri, Türkiye’de Olimpik Hareketin kuruluş ve gelişimini, Türkiye’nin modern olimpiyatlara
katılım sürecini açıklamak.
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
Dünyada ve Türkiye’de modern olimpik hareketin ve olimpizmin oluşum ve gelişim süreçleri ile
problemlerini öğrenme.
Ders Kitabı
ve/veya
Kaynaklar
Erdemli, A., İnsan, Spor ve Olimpizm. İstanbul: Sarmal Yayınevi, 1996; Fişek, K., Spor Yönetimi. 2. Bası,
Ankara: Bağırgan Yayımevi, 1988; San, H., Belgeleri ile Türk Spor Tarihinde Olimpizm ve Olimpik
Hareket. İstanbul, 1985; Karaküçük, S., Tarihi ve Politik Yönden Olimpiyat Oyunları, Swaddling, Antik
Olimpiyat Oyunları. İstanbul: Homer Kitabevi, 2000; TMOK, Olimpik Hareket, İstanbul 1988.
X
Sosyal
Seçmeli
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Proje Dersi ve Bitirme Çalışması
Teorik Dersler
Yarıyıl İçi Sınavlar
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yüzde (%)
X
40
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yarıyıl İçi Sınavlar
Kısa Sınavlar
Dönem İçi
Kontroller
Ödevler
Ara Teslim
Dönem Ödevi (proje,
rapor, vb)
Sözlü Sınav
Laboratuar
Yarıyıl Sonu Sınavı
Yarıyıl Sonu Sınavı
X
60
Diğer
Diğer
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Sorumlu Öğretim
Elemanları
Konular
Antik Olimpiyat Oyunları ve İnsan İdeali
Modern Olimpizm, Olimpik Hareket ve Olimpiyat Oyunlarının
Modern Olimpik Hareketin ve Uluslararası Olimpiyat Komitesinin
Olimpizmin Felsefi Dayanakları
Olimpik Antlaşmanın Temel Prensipleri
Modern Olimpiyat Oyunları
Olimpik Kongreler
Ara sınav
Uluslararası Olimpik Akademi
Türkiye’de Olimpik Hareketin Kuruluşu
Türkiye’nin Modern Olimpiyatlara Katılımı
Olimpik Eğitim
Olimpik Hareket ve Fair Play
Olimpik Hareketin Karşı Karşıya Olduğu Problemler
Elektronik Posta
Web Adresi
54
Yüzde (%)
Dersin Adı : SEÇMELİ DERS I (İDARE
HUKUKU)
Teori
Uygulama.
Eğitim ve Öğretim İş Yükü
Laboratuar
Proje/Alan
Çalışması
Krediler
Ödev
42
Yarıyılı
Dersin Türü
Dersin Amacı
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
Ders Kitabı
ve/veya
Kaynaklar
5
Temel Alan
Dersi
Fakülte/Y.O/: BESYO
Program Adı : SPOR YÖNETİCİLİĞİ
Kodu : BSY 323
Alan
Dersi
Diğer
Toplam
70
112
3-0-3
Türkçe
Dili
Teknik
Seçmeli
AKTS
Kredisi
4
T+U= Kredi
X
Sosyal
Seçmeli
Kamu kurum ve kuruluşlarının kamu hizmetlerini yerine getirme usul ve yöntemleri
ile kamu görevlilerinin uymaları gereken hukuksal düzenlemeleri anlamak
İdare hukukun uygulandığı kamu kurum ve kuruluşları ile bunların çalışanlarının
uymaları gereken hukuksal düzenlemeleri özel hukuk alanı uygulamalarından
ayırabilmek.
Gözübüyük, A.Ş.; Yönetim Hukuku, Turhan Kitapevi, 9. Baskı, Ankara 1996
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Proje Dersi ve Bitirme Çalışması
Teorik Dersler
Yarıyıl İçi Sınavlar
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yüzde (%)
X
40
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yarıyıl İçi Sınavlar
Kısa Sınavlar
Dönem İçi
Kontroller
Ödevler
Ara Teslim
Dönem Ödevi (proje,
rapor, vb)
Sözlü Sınav
Laboratuar
Yarıyıl Sonu Sınavı
Yarıyıl Sonu Sınavı
X
60
Diğer
Diğer
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Sorumlu Öğretim
Elemanları
Konular
İdare ve hukuk kavramlarının açıklanması
İdare hukukunun temel ilkeleri ve özellikleri
Yönetsel kuruluşlar
Merkezden ve yerinden yönetim ilkeleri
Kamu hizmet ve görevleri
Kamu malları
Kamu personeli ve sorumlulukları (memuru)
İdarenin sorumluluğu
İdarenin sorumluluğu
Merkez teşkilatı
Mahalli idareler
Hizmet yönünden yerinden yönetim kuruluşları
KİT’ler ve üst kuruluşlar
Devlet yönetim sisteminin genel sorunları ve çözümleri üzerine düşünceler
Elektronik Posta
Web Adresi
55
Yüzde (%)
Dersin Adı : SEÇMELİ DERS I SPOR
Teori
Uygulama.
Eğitim ve Öğretim İş Yükü
Laboratuar
Proje/Alan
Çalışması
Krediler
Ödev
42
Yarıyılı
Fakülte/Y.O/: BESYO
Program Adı : SPOR YÖNETİCİLİĞİ
Kodu : BSY 325
YÖNETİMİNDE ÖRNEK OLAY ANALİZİ
5
Toplam
70
112
3-0-3
Türkçe
Dili
Teknik
Seçmeli
AKTS
Kredisi
4
T+U = Kredi
Dersin Türü
Temel Alan
Dersi
Dersin Amacı
Sporla ilgili kurum ve kuruluşlarda görülen olayların farklı açılardan analiz edilme
becerilerinin kazanılması
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
Ders Kitabı
ve/veya
Kaynaklar
Alan
Dersi
Diğer
X
Sosyal
Seçmeli
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenci;
-sporla ilgili kurum ve kuruluşlarda görülen olayların analiz edebilecektir
Serarslan, M.Z. (2007). Spor Yönetimi ve Örnek Olay Analizi, Morpa, İstanbul.
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Proje Dersi ve Bitirme Çalışması
Teorik Dersler
Yarıyıl İçi Sınavlar
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yüzde (%)
X
40
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yarıyıl İçi Sınavlar
Kısa Sınavlar
Dönem İçi
Kontroller
Ödevler
Ara Teslim
Dönem Ödevi (proje,
rapor, vb)
Sözlü Sınav
Laboratuar
Yarıyıl Sonu Sınavı
Yarıyıl Sonu Sınavı
X
60
Diğer
Diğer
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Sorumlu Öğretim
Elemanları
Konular
Türk spor yönetiminin yakın tarihsel gelişimi
Türk spor yönetiminin yapısal nitelikleri ve temel spor sorunları
Türkiye’de spor yöneticiliği
Uluslar arası spor kuruluşları
Türkiye’de spor kulüplerinin yapısı ve işleyişi
Spor politikalari ve spor siyaset ilişkisi
Örnek olay analizi yöntemi
Ara sınav
Örnek olaylar
Örnek olaylar
Örnek olaylar
Örnek olaylar
Örnek olaylar
Örnek olaylar
Elektronik Posta
Web Adresi
56
Yüzde (%)
6. YARIYIL
Dersin Adı : ENGELLİ SPOR VE
ORGANİZASYONU
Teori
Uygulama.
Eğitim ve Öğretim İş Yükü
Laboratuar
Proje/Alan
Çalışması
Krediler
Ödev
28
Yarıyılı
Fakülte/Y.O/: BESYO
Program Adı : SPOR YÖNETİCİLİĞİ
Kodu : BSY 302
6
Toplam
28
56
2-0-2
Türkçe
Dili
Temel Alan
Dersi
Dersin Amacı
Engellilere yönelik beden eğitim ve spor konusunda bilgi ve deneyimlerin kazandırılması
X
AKTS
Kredisi
4
T+U= Kredi
Dersin Türü
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
Ders Kitabı
ve/veya
Kaynaklar
Alan
Dersi
Diğer
Teknik
Seçmeli
Sosyal
Seçmeli
Bu dersin sonuna öğrenciler;
Engellilere yönelik beden eğitim ve spor konusunda bilgi ve deneyim kazanmış olur
Özer,D.S. ; Engelliler İçin Beden Eğitimi Spor,Nobel Yayınevi, Ankara, 2001.
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Proje Dersi ve Bitirme Çalışması
Teorik Dersler
Yarıyıl İçi Sınavlar
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yüzde (%)
X
40
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yarıyıl İçi Sınavlar
Kısa Sınavlar
Dönem İçi
Kontroller
Ödevler
Ara Teslim
Dönem Ödevi (proje,
rapor, vb)
Sözlü Sınav
Laboratuar
Yarıyıl Sonu Sınavı
Yarıyıl Sonu Sınavı
X
60
Yüzde (%)
Diğer
Diğer
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Sorumlu Öğretim
Elemanları
Konular
Tanımlar,engel nedenleri,engellilerin sınıflandırılması, dünyada ve Türkiye’de sayısal durumları
Engelli bireylerin özellikleri, engelli gençlerin eğitiminde sporun yeri ve önemi
Spor seçiminde dikkat edilecek konular
Sportif aktivitelerin uygulamasında dikkat edilecek konular
Ortopedik engelliler
Ara sınav
Zihinsel Engelliler
İşitme Engelliler
Görme Engelliler
Yarışma kuralları
Konu ile ilgili eğitim filmi izleme
Engelli bireyler için aletle basit cimnastik çalışma örnekleri
Engelli bireylerin katılabildikleri yarışmalar,yarışma organizasyonları
Engellilerin katıldıkları yarışmalarla ilgili film izleme
Elektronik Posta
Web Adresi
57
Dersin Adı : PAZARLAMAYA GİRİŞ
Teori
Uygulama.
Eğitim ve Öğretim İş Yükü
Laboratuar
Proje/Alan
Çalışması
Krediler
Ödev
28
Yarıyılı
Fakülte/Y.O/: BESYO
Program Adı : SPOR YÖNETİCİLİĞİ
Kodu : BSY 304
6
Toplam
28
56
2-0-2
Türkçe
Temel Alan
Dersi
Dersin Amacı
Modern pazarlama kavramını, misyonunu, stratejilerini kavratmaktır.
X
AKTS
Kredisi
4
T+U= Kredi
Dili
Dersin Türü
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
Ders Kitabı
ve/veya
Kaynaklar
Alan
Dersi
Diğer
Teknik
Seçmeli
Sosyal
Seçmeli
Modern pazarlama tekniklerinin kavranmış olması
Zeliha Eser, Sezer Korkmaz, Pazarlamaya Giriş,Siyasal Kitabevi
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Proje Dersi ve Bitirme Çalışması
Teorik Dersler
Yarıyıl İçi Sınavlar
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yüzde (%)
X
40
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yarıyıl İçi Sınavlar
Kısa Sınavlar
Dönem İçi
Kontroller
Ödevler
Ara Teslim
Dönem Ödevi (proje,
rapor, vb)
Sözlü Sınav
Laboratuar
Yarıyıl Sonu Sınavı
Yarıyıl Sonu Sınavı
X
60
Diğer
Diğer
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Sorumlu Öğretim
Elemanları
Konular
Pazarlamaya giriş
Pazarlama çevresi,
Tüketici davranışları,
Pazarlama bilgi sistemleri,
Hedef pazar belirleme
Pazar bölümleme,
Ürün yönetimi,
Hizmet ve marka yönetimi,
Ara sınav
Fiyat ve fiyatlandırma stratejileri,
Halkla ilişkiler ve tanıtım,
Halkla ilişkiler ve tanıtım,
Doğrudan pazarlama.
Dersin genel değerlendirmesi
Elektronik Posta
Web Adresi
58
Yüzde (%)
Dersin Adı : LİDERLİK VE SPOR
Teori
Uygulama.
Eğitim ve Öğretim İş Yükü
Laboratuar
Proje/Alan
Çalışması
Krediler
Ödev
28
Yarıyılı
Fakülte/Y.O/: BESYO
Program Adı : SPOR YÖNETİCİLİĞİ
Kodu : BSY 306
6
Alan
Dersi
Diğer
Toplam
28
56
AKTS
Kredisi
4
T+U= Kredi
2-0-2
Türkçe
Dili
Dersin Türü
Temel Alan
Dersi
Dersin Amacı
Liderlikle ilgili tanım ve kavramlar ışığında spor örgütlerinde liderin önemi ve spor ortamlarında lideri
değerlendirmeyi bilme.
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
Liderlik ile ilgili temel kavramları bilme, liderlik tekniklerini ve bir liderin karşılaşabileceği problemler
hakkında bilgi sahibi olma ve çözüm önerileri geliştirebilme.
Ders Kitabı
ve/veya
Kaynaklar
Çelik, V.; Eğitimsel Liderlik, Pegem A Yayımevi, 200, Ankara.
Werner, I.; Liderlik ve Yönetim, (Çev: Ünver, V), 1993
Hunt, J, V.; Yönetici için Örgüt İçindeki davranışlar Klavuzu, 1999
Karaküçük, S.; Rekreasyon “Kavram, Kapsam ve Bir Araştırma”, 2005, Ankara.
X
Teknik
Seçmeli
Sosyal
Seçmeli
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Proje Dersi ve Bitirme Çalışması
Teorik Dersler
Yarıyıl İçi Sınavlar
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yüzde (%)
X
40
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yarıyıl İçi Sınavlar
Kısa Sınavlar
Dönem İçi
Kontroller
Ödevler
Ara Teslim
Dönem Ödevi (proje,
rapor, vb)
Sözlü Sınav
Laboratuar
Yarıyıl Sonu Sınavı
Yarıyıl Sonu Sınavı
X
60
Diğer
Diğer
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Sorumlu Öğretim
Elemanları
Konular
Ders tanıtımı ve literatür tanıtımı
Lider ve liderlik ile ilgili kavram ve tanımlar
Liderlik için gerekli temel özellikler ve prensipler
Liderliğin oluşumu
Grup ve liderlik
Liderlik fonksiyonları
Başlıca liderlik kavramları
Ara sınav
Liderlik modelleri
Spor yönetimi açısından liderlik uygulamaları
Spor etkinliklerinde liderlik
Liderin sorumlulukları
Rekreasyon liderliği
Spor yönetiminde liderliğin güncel sorunları ve çözüm önerileri
Elektronik Posta
Web Adresi
59
Yüzde (%)
Dersin Adı : SPOR KURULUŞLARINDA
BÜTÇELEME VE KONTROL
Teori
Uygulama.
28
28
Eğitim ve Öğretim İş Yükü
Laboratuar
Proje/Alan
Çalışması
Yarıyılı
Krediler
Ödev
6
Alan
Dersi
Diğer
Toplam
28
84
Temel Alan
Dersi
Dersin Amacı
Muhasebe ve bütçenin uyumlaştırılması
X
Teknik
Seçmeli
AKTS
Kredisi
5
T+U= Kredi
2-2-3
Türkçe
Dili
Dersin Türü
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
Ders Kitabı
ve/veya
Kaynaklar
Fakülte/Y.O/: BESYO
Program Adı : SPOR YÖNETİCİLİĞİ
Kodu : BSY 308
Sosyal
Seçmeli
Muhasebe ve bütçenin uyumlaştırılması
Çaldağ, Yurdakul, Ayanoğlu, Yıldız: Genel Muhasebe, 2. Baskı, Gazi Kitabevi, Ankara,
2004.
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Proje Dersi ve Bitirme Çalışması
Teorik Dersler
Yarıyıl İçi Sınavlar
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yüzde (%)
X
40
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yarıyıl İçi Sınavlar
Kısa Sınavlar
Dönem İçi
Kontroller
Ödevler
Ara Teslim
Dönem Ödevi (proje,
rapor, vb)
Sözlü Sınav
Laboratuar
Yarıyıl Sonu Sınavı
Yarıyıl Sonu Sınavı
X
60
Diğer
Diğer
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Sorumlu Öğretim
Elemanları
Konular
Bütçenin tanımı,
Bütçe özellikleri,
Bütçe özellikleri,
Bütçe ilkeleri,
Bütçe ilkeleri,
Bütçe sistem ve teknikleri,
Ara sınav
Muhasebenin tanımı
Bilanço kavramı,
Gelir tablosu,
Faaliyet dönemi ve sonuç hesapları,
Spor kuruluşlarında bütçe ve muhasebe uygulamaları
Spor kuruluşlarında bütçe ve muhasebe uygulamaları
Dersin genel değerlendirmesi
Elektronik Posta
Web Adresi
60
Yüzde (%)
Dersin Adı : KARŞILAŞTIRMALI SPOR
Teori
Uygulama.
Eğitim ve Öğretim İş Yükü
Laboratuar
Proje/Alan
Çalışması
Krediler
Ödev
42
Yarıyılı
Fakülte/Y.O/: BESYO
Program Adı : SPOR YÖNETİCİLİĞİ
Kodu : BSY 310
YÖNETİMİ
6
Toplam
70
112
3-0-3
Türkçe
Temel Alan
Dersi
Dersin Amacı
Çeşitli ülkelerdeki spor yönetimlerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi.
X
AKTS
Kredisi
5
T+U= Kredi
Dili
Dersin Türü
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
Ders Kitabı
ve/veya
Kaynaklar
Alan
Dersi
Diğer
Teknik
Seçmeli
Sosyal
Seçmeli
Sporda gelişmiş ülkelerin spor yönetim yapılarını inceleyerek Türk spor yönetimini değerlendirme
Wegener. G.J.; ‘Sports in the Member States of European Community’,Netherlands Sports Confederation,
European Commisison Holland,1992
Parrish, R.;Sports Law and Policy in the European Union (European Policy Resaerch Unit) October 1,2003
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Proje Dersi ve Bitirme Çalışması
Teorik Dersler
Yarıyıl İçi Sınavlar
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yüzde (%)
X
40
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yarıyıl İçi Sınavlar
Kısa Sınavlar
Dönem İçi
Kontroller
Ödevler
Ara Teslim
Dönem Ödevi (proje,
rapor, vb)
Sözlü Sınav
Laboratuar
Yarıyıl Sonu Sınavı
Yarıyıl Sonu Sınavı
X
60
Yüzde (%)
Diğer
Diğer
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Sorumlu Öğretim
Elemanları
Konular
Dersin tanımı, içeriği, literatür bilgisi
yönetim kavramı ve yöntemleri
Türk spor sisteminin yönetsel yapısı ve işleyişi
Seçilmiş bazı ülkelerde sporun yönetsel yapısı ve işleyişi:
A-Almanya
B-Birleşik Krallık
C-Fransa
D-İtalya
Ara sınav
E-Avustralya
F-Rusya
G-Amerika Birleşik Devletleri
Türk Spor yönetiminin karşılaştırmalı analizi
Türk Spor yönetimine model geliştirme
Elektronik Posta
Web Adresi
61
Karşılaştırmalı
Dersin Adı : HALKLA İLİŞKİLER
Teori
Uygulama.
Eğitim ve Öğretim İş Yükü
Laboratuar
Proje/Alan
Çalışması
Krediler
Ödev
28
Yarıyılı
Fakülte/Y.O/: BESYO
Program Adı : SPOR YÖNETİCİLİĞİ
Kodu : BSY 312
6
Toplam
28
56
2-0-2
Türkçe
Dili
Temel Alan
Dersi
Dersin Amacı
Halkla ilişkilerin bir yönetim işlevi olarak önemini ve kuruluşlar sağladığı katkıları, Ticari, kamu ve gönüllü
sektör için halkla ilişkiler çalışmalarının pazarlama disiplini içindeki yeri ve önemini anlamak
X
Teknik
Seçmeli
AKTS
Kredisi
4
T+U= Kredi
Dersin Türü
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
Ders Kitabı
ve/veya
Kaynaklar
Alan
Dersi
Diğer
Sosyal
Seçmeli
Halkla ilişkilerin oluşum ve gelişim süreçlerini, problemlerini ve yönetimindeki rolü ve önemini öğrenme.
-EKENCİ, Güner, A.F.İMAMOĞLU, Spor İşletmeciliği., Nobel Yay., Ankara 2002.
-Yatkın, Ahmet, Halkla İlişkiler ve İletişim, Nobel Yay., Ankara 2003.
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Proje Dersi ve Bitirme Çalışması
Teorik Dersler
Yarıyıl İçi Sınavlar
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yüzde (%)
X
40
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yarıyıl İçi Sınavlar
Kısa Sınavlar
Dönem İçi
Kontroller
Ödevler
Ara Teslim
Dönem Ödevi (proje,
rapor, vb)
Sözlü Sınav
Laboratuar
Yarıyıl Sonu Sınavı
Yarıyıl Sonu Sınavı
X
60
Diğer
Diğer
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Sorumlu Öğretim
Elemanları
Konular
Halkla İlişkiler kavramı
Halkla İlişkilerin gelişimi
Halkla İlişkilerin örgütlenmesi
Özel sektörde Halkla İlişkiler
Kamu kuruluşlarında Halkla İlişkiler
Gönüllü sektörde Halkla İlişkiler
Spor işletmelerinde Halkla İlişkiler
Kurum içi Halkla İlişkiler
Halkla İlişkilerde kullanılan ortam ve araçlar
Dış Halkla İlişkiler ve araçları
Halkla İlişkilerde yeni kavramlar
Kriz yönetimi ve Halkla İlişkiler
Halkla İlişkilerin pazarlamaya katkısı
Pazarlama amaçlı Halkla İlişkiler
Elektronik Posta
Web Adresi
62
Yüzde (%)
Dersin Adı : SEÇMELİ DERS II YÖNETİM
Teori
Uygulama.
Eğitim ve Öğretim İş Yükü
Laboratuar
Proje/Alan
Çalışması
Krediler
Ödev
42
Yarıyılı
Fakülte/Y.O/: BESYO
Program Adı : SPOR YÖNETİCİLİĞİ
Kodu : BSY 314
PSİKOLOJİSİ
6
Toplam
70
112
3-0-3
Türkçe
Dili
Teknik
Seçmeli
AKTS
Kredisi
4
T+U= Kredi
Dersin Türü
Temel Alan
Dersi
Dersin Amacı
Öğrencinin yönetim iklimini kavrayıp spor uygulamalarında meydana gelecek yönetimin psikolojik
boyutundaki problemler ile başa çıkabilmesi
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
Ders Kitabı
ve/veya
Kaynaklar
Alan
Dersi
Diğer
X
Sosyal
Seçmeli
Öğrenci yönetim iklimini ve spor uygulamalarında oluşan yönetim problemleri ile başa çıkabilmeyi kavrar.
Spor Psikolojisi , Emin KURU, Gazi Basımevi, Ankara 2000.
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Proje Dersi ve Bitirme Çalışması
Teorik Dersler
Yarıyıl İçi Sınavlar
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yüzde (%)
X
40
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yarıyıl İçi Sınavlar
Kısa Sınavlar
Dönem İçi
Kontroller
Ödevler
Ara Teslim
Dönem Ödevi (proje,
rapor, vb)
Sözlü Sınav
Laboratuar
Yarıyıl Sonu Sınavı
Yarıyıl Sonu Sınavı
X
60
Diğer
Diğer
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Sorumlu Öğretim
Elemanları
Konular
psikolojisinden beklentiler, hakemlerde karar verme ve etkileri
Yönetimde iletişim, yönetenlerin sorumluluğu, iletişim düzeni
Yönetimde liderlik türleri ve ideal yöneticide liderlik tipolojileri
Grup büyüklüğü, anlayış ve davranışlarına göre liderlik
Seyirciyi saldırganlaştıran etmenler, yönetici seyirci ilişkisi
Gruplar arası yansıma ve sataşmalar
Ara sınav
Yönetim, stres, egzersiz ilişkisi, stresle başaçıkma yöntemleri
Sporda normal dışı davranışlar ve belirtileri
Normal dışı oluşturan nedenler
Dünyada ve Türkiye’de stat olayları
Gruplar arası yarışma ve çalışmalar
Tırmanan çatışma kuramı, karşıt grupları uzlaştırma kuramı
Fair-play, medya ve spor, holiganlık ve taraftarlık
Elektronik Posta
Web Adresi
63
Yüzde (%)
Dersin Adı : SEÇMELİ DERS II ÖRGÜTSEL
Teori
Uygulama.
Eğitim ve Öğretim İş Yükü
Laboratuar
Proje/Alan
Çalışması
Krediler
Ödev
42
Yarıyılı
Fakülte/Y.O/: BESYO
Program Adı : SPOR YÖNETİCİLİĞİ
Kodu : BSY 316
DEĞİŞME
6
Toplam
70
112
3-0-3
Türkçe
Dili
Teknik
Seçmeli
AKTS
Kredisi
4
T+U= Kredi
Dersin Türü
Temel Alan
Dersi
Dersin Amacı
Örgütler ve örgütlerin değişim ihtiyaçları, örgütsel değişim süreçlerinin incelenmesi
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
Ders Kitabı
ve/veya
Kaynaklar
Alan
Dersi
Diğer
X
Sosyal
Seçmeli
Örgütsel değişime ilişkin bilgileri öğrenme.
SAĞLAM, M.; Örgütsel Değişme, TODAİE, 1985.
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Proje Dersi ve Bitirme Çalışması
Teorik Dersler
Yarıyıl İçi Sınavlar
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yüzde (%)
X
40
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yarıyıl İçi Sınavlar
Kısa Sınavlar
Dönem İçi
Kontroller
Ödevler
Ara Teslim
Dönem Ödevi (proje,
rapor, vb)
Sözlü Sınav
Laboratuar
Yarıyıl Sonu Sınavı
Yarıyıl Sonu Sınavı
X
60
Diğer
Diğer
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Sorumlu Öğretim
Elemanları
Konular
Örgüt ve örgütlenme kavramlarının açıklanması
Örgütlenmenin yönetim sürecindeki yeri
Örgütlenme süreci
İdeal bir örgüt ve örgütlenme için gerekli şartlar
Biçimsel ve biçimsel olmayan örgütler
Örgüt iklimi
Örgütsel değişim
Ara sınav
Örgütsel değişime neden ihtiyaç duyulur
Örgütsel değişimde dikkat edilecek (uyulacak) esaslar
Örgütsel değişim yaklaşımları
Örgütsel değişme ve örgütün iç çevreye uyumu
Örgütsel değişme ve örgütün dış çevreye uyumu
Örgütsel değişme sonucu çıkabilecek sorunlar
Elektronik Posta
Web Adresi
64
Yüzde (%)
Dersin Adı : SEÇMELİ DERS II SPOR VE
Teori
Uygulama.
Eğitim ve Öğretim İş Yükü
Laboratuar
Proje/Alan
Çalışması
Krediler
Ödev
42
Yarıyılı
Fakülte/Y.O/: BESYO
Program Adı : SPOR YÖNETİCİLİĞİ
Kodu : BSY 318
SPONSORLUK
6
Alan
Dersi
Diğer
Toplam
70
112
3-0-3
Türkçe
Dili
Teknik
Seçmeli
AKTS
Kredisi
4
T+U= Kredi
Dersin Türü
Temel Alan
Dersi
Dersin Amacı
Sponsorluk ve sponsorluğun temel amaçlarını kavrama, sponsorlukla ilgili temel bilgileri, spor sponsorluğu alanına
aktarabilme, Türkiye’de spor sponsorluğu ile ilgili sorunları teşhis edebilme.
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
Sponsorluk ve spor sponsorluğu ile ilgili temel kavramları öğrenme ve proje hazırlama.
Ders Kitabı
ve/veya
Kaynaklar
Sema ALAY, [email protected] (2004). Spor Sponsorluğuna Tüketicilerin Verdiği Reaksiyonu Belirleyen Etmenler ve
Spor Sponsorluğunun Tüketicilere Olan Etkileri. Doktora Tezi. GÜ, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Metin ARGAN (2002). Spor Pazarlaması. Nobel Yayın Dağıtım, Ank.
Hülya
İMAMOĞLU (2003). Sponsorluk Sözleşmesi.Yetkin Yayınları.Ank.
Aydemir
OKAY (2005). Sponsorluğun Temelleri. DER Yayınları, İst.
David K.
STOTLAR (2000). Developing Successful Sport Sponsorship Plans. Fitness Information Technology.
X
Sosyal
Seçmeli
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Proje Dersi ve Bitirme Çalışması
Teorik Dersler
Yarıyıl İçi Sınavlar
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yüzde (%)
X
40
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yarıyıl İçi Sınavlar
Kısa Sınavlar
Dönem İçi
Kontroller
Ödevler
Ara Teslim
Dönem Ödevi (proje,
rapor, vb)
Sözlü Sınav
Laboratuar
Yarıyıl Sonu Sınavı
Yarıyıl Sonu Sınavı
X
60
Yüzde (%)
Diğer
Diğer
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Sorumlu Öğretim
Elemanları
Konular
Pazarlama, spor pazarlaması, spor ürünü nedir?
Sponsorluk Kavramı
Pazarlamada sponsorluğun Yeri ve önemi
Sponsorluk Türleri ve Spor Sponsorluğunun Yeri
Sponsorluğun Tarihsel Gelişimi
Sponsorluğunun Amaçları
Sponsorluğun Etkilerinin/Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Ara sınav
Dünyada Spor Sponsorluğu
Türkiye’de spor sponsorluğu
Spor branşlarının kendine özgü özellikleri/değerleri ve sponsorluklar
Ders projelerinin sunumu
Ders projelerinin sunumu
Ders projelerinin sunumu
Elektronik Posta
Web Adresi
65
Sponsorluğun ve Spor
Dersin Adı : SEÇMELİ DERS II SPOR
FELSEFESİ
Teori
Uygulama.
Eğitim ve Öğretim İş Yükü
Laboratuar
Proje/Alan
Çalışması
Krediler
Ödev
42
Yarıyılı
Fakülte/Y.O/: BESYO
Program Adı : SPOR YÖNETİCİLİĞİ
Kodu : BSY 320
6
Alan
Dersi
Diğer
Toplam
70
112
3-0-3
Türkçe
Dili
Teknik
Seçmeli
AKTS
Kredisi
4
T+U= Kredi
Dersin Türü
Temel Alan
Dersi
Dersin Amacı
Felsefenin temel kavramlarının sporla ilişkisi, felsefenin beden kültürüne, oyun ve spor
olgularına bakışının incelenmesi.
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
Felsefenin sporla ilişkisinin ve bedensel etkinlikte bulunmanın felsefi yönden öneminin
öğrenilmesi.
Ders Kitabı
ve/veya
Kaynaklar
Kretchmar, R.S., Pratical Philosophy of Sport and Physical Activity, Second Edition,
Human Kinetics, Champaign, 2005.
Morgan, W.J., Meier, K.U., Philosophic Inquiry in Sport, Second Edition, Human Kinetics,
Champaign, 1995.
X
Sosyal
Seçmeli
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Proje Dersi ve Bitirme Çalışması
Teorik Dersler
Yarıyıl İçi Sınavlar
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yüzde (%)
X
40
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yarıyıl İçi Sınavlar
Kısa Sınavlar
Dönem İçi
Kontroller
Ödevler
Ara Teslim
Dönem Ödevi (proje,
rapor, vb)
Sözlü Sınav
Laboratuar
Yarıyıl Sonu Sınavı
Yarıyıl Sonu Sınavı
X
60
Diğer
Diğer
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Sorumlu Öğretim
Elemanları
Konular
Spor Felsefesinin Temel Kavramları.
Felsefe Kavramı ve Konusu.
Felsefe Açısından Beden ve Spor.
Olimpiyat, Spor ve Estetik.
Etik Değer ve Etik Değerler.
Sporda Etik Değerler.
Sportif Erdem.
Sportmenlik ve Fairness.
Sporda Etik Dışı Davranışlar.
Spor, Kültür ve Uygarlık.
Sporda Ritüeller ve Semboller.
Olimpizm Düşüncesi ve Olimpik Hareketin Karşılaştığı Sorunlar.
Amatörlük ve Profesyonellik.
Örnek Sporcu Şahsiyetler.
Elektronik Posta
Web Adresi
66
Yüzde (%)
Dersin Adı : SEÇMELİ DERS II SOSYAL
PSKİLOJİ
Teori
Uygulama.
Eğitim ve Öğretim İş Yükü
Laboratuar
Proje/Alan
Çalışması
Krediler
Ödev
42
Yarıyılı
Dersin Türü
Dersin Amacı
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
Ders Kitabı
ve/veya
Kaynaklar
6
Temel Alan
Dersi
Fakülte/Y.O/: BESYO
Program Adı : SPOR YÖNETİCİLİĞİ
Kodu : BSY 322
Alan
Dersi
Diğer
Toplam
70
112
3-0-3
Türkçe
Dili
Teknik
Seçmeli
AKTS
Kredisi
4
T+U= Kredi
X
Sosyal
Seçmeli
İnsan davranışını anlamak adına sosyal psikoloji alanında yapılan araştırmaların öğrencilere aktarılmasını
içermektedir. Bu ders bir yıllık bir dersin ilk yarısını oluşturduğundan bir giriş dersi konumundadır.
Dolayısıyla alanın gelişimi, tanımlar, sosyal etki ve tutumlar gibi temel konular, kavramlar ve kuramlar,
araştırma yöntemleri hakkında genel bilgi vermek amacını taşımaktadır.
Sosyal Psikoloji alanın tarihsel gelişimini ve diğer alanlarla ilişkisini kavramak,
Alanda kullanılan temel kavramları özümsemek
Alandaki araştırma yöntem ve tekniklerinin uygulamaları hakkında bilgi edinmek
Alanda yapılmış çalışmaları takip edebilecek kuramsal ve kavramsal bilgiye sahip olmak
Alanda öğrenilen kavram ve olguları günlük yaşama uyarlayabilme
Kağıtçıbaşı, Ç. (2010). Günümüzde İnsan ve İnsanlar. (12. Baskı) İstanbul: Evrim.
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Proje Dersi ve Bitirme Çalışması
Teorik Dersler
Yarıyıl İçi Sınavlar
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yüzde (%)
X
40
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yarıyıl İçi Sınavlar
Kısa Sınavlar
Dönem İçi
Kontroller
Ödevler
Ara Teslim
Dönem Ödevi (proje,
rapor, vb)
Sözlü Sınav
Laboratuar
Yarıyıl Sonu Sınavı
Yarıyıl Sonu Sınavı
X
60
Yüzde (%)
Diğer
Diğer
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Konular
Dersin tanıtımı, ders kitapları, sınavlar, dersin işlenişi hakkında bilgilendirme, soruların cevaplanması
Sosyal psikolojinin ortaya çıkışı, diğer bilimlerle ilişkisi ve tarihçesi
Alanın tarihçesine devam: günümüzdeki sosyal psikoloji çalışmalarına genel bakış
Alanda kullanılan yöntem ve tekniklerin ele alınması
Sosyal etki konusunun ele alınması, temel araştırmalarla örneklendirerek anlatılması
İtaat, özdeşleşme, benimseme konuları ele alınması, araştırma örnekleri üzerinden konunun tartışılması
Ara Sınav
Tutum konusuna giriş yapılması, tutum ve davranış ilişkisi; Tutumların oluşumu, gelişimi ve tutumların
ölçülmesi konularının anlatılması,
Tutum kavramının gelişiminin ve tutum değişimine kuramsal yaklaşımların ele alınması temel tutum
kuramlarından Planlanmış Davranış Kuramının ele alınması
Tutum değişimi kuramlarının anlatılması; öğrenme, sosyal yargı ve tutarlılık kuramları, denge
kuramlarının ele alınması; bilişsel dengeleme bilişsel çelişki kuramının ele alınması
Tutum değişimi kuramları; Ders Tekrarı ve 2. Ara sınav
Tutum değişimi kuramlarından işlevsel kuramların diğer kuramlarla karşılaştırılmalı olarak ele alınması
Tutum değişimi ve propaganda; Mesajı Öğrenme ve Bilişsel tepki yaklaşımı ve mesaj kaynağının ve
iletişimin özelliklerinin ele alınması
Tutum değişimi ve propaganda; Mesajın hedefinin özellikleri, ortamın özellikleri ve kültürün
özelliklerinin tartışılması
Sorumlu Öğretim
Elemanları
Elektronik Posta
Web Adresi
67
7. YARIYIL
Dersin Adı : SPOR PAZARLAMASI
Teori
Uygulama.
Eğitim ve Öğretim İş Yükü
Laboratuar
Proje/Alan
Çalışması
Krediler
Ödev
42
Yarıyılı
Fakülte/Y.O/: BESYO
Program Adı : SPOR YÖNETİCİLİĞİ
Kodu : BSY 401
7
Toplam
70
112
3-0-3
Türkçe
Dili
Temel Alan
Dersi
Dersin Amacı
Ticari, kamu ve gönüllü sektörde spor programları hazırlayıp, sunan işletmeler için temel pazarlama
görevlerini anlamak
X
Teknik
Seçmeli
AKTS
Kredisi
5
T+U= Kredi
Dersin Türü
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
Ders Kitabı
ve/veya
Kaynaklar
Alan
Dersi
Diğer
Sosyal
Seçmeli
Spor pazarlamasının oluşum ve gelişim süreçlerini, problemlerini ve hizmet sektöründeki rolü ve önemini
öğrenme.
Argan Metin, Hakan Katırcı, Spor Pazarlaması, Nobel Yay., Ankara 2002
EKENCİ, Güner, A.Faik.İMAMOĞLU, Spor İşletmeciliği., Nobel Yay., Ankara 2002
Bernard J. Mullin, S. Hardy, W.A. Sutton, Sport Marketing, Human Kinetics, 2000.
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Proje Dersi ve Bitirme Çalışması
Teorik Dersler
Yarıyıl İçi Sınavlar
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yüzde (%)
X
40
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yarıyıl İçi Sınavlar
Kısa Sınavlar
Dönem İçi
Kontroller
Ödevler
Ara Teslim
Dönem Ödevi (proje,
rapor, vb)
Sözlü Sınav
Laboratuar
Yarıyıl Sonu Sınavı
Yarıyıl Sonu Sınavı
X
60
Yüzde (%)
Diğer
Diğer
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Sorumlu Öğretim
Elemanları
Konular
Pazarlama nedir?
Pazarlamanın gelişimi
Spor endüstrisi ve pazarı
Hizmet pazarlaması
Spor pazarlamasının yönetimi
Pazarlama bilgi sistemi
Tüketici davranışı
Pazar bölümleme ve hedef Pazar
Pazarlama karması değişkenleri program ve yer
Pazarlama karması değişkenleri fiyatlandırma
Pazarlama karması değişkenleri tutundurma
pazarlama planları
Pazarlama araştırması
Spor pazarlamasında yeni eğilimler
Elektronik Posta
Web Adresi
68
Stratejik
Dersin Adı : ÇAĞDAŞ YÖNETİM
Teori
Uygulama.
Eğitim ve Öğretim İş Yükü
Laboratuar
Proje/Alan
Çalışması
Krediler
Ödev
42
Yarıyılı
Dersin Türü
Dersin Amacı
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
Ders Kitabı
ve/veya
Kaynaklar
7
Temel Alan
Dersi
Fakülte/Y.O/: BESYO
Program Adı : SPOR YÖNETİCİLİĞİ
Kodu : BSY 403
YAKLAŞIMLARI
Alan
Dersi
Diğer
Toplam
70
112
3-0-3
Türkçe
Dili
X
Teknik
Seçmeli
AKTS
Kredisi
5
T+U= Kredi
Sosyal
Seçmeli
Çağdaş Yönetim Yaklaşımları dersinin amacı yönetim bağlamında çağdaş ve yeni konu, kavram, metot ve
yaklaşımlar konusunda öğrencileri bilgilendirmektir.
Yönetimdeki çağdaş konuların farkına varmak
Yönetimdeki güncel ve çağdaş konuları anlayabilmek ve yorumlayabilmek
Farklı güncel ve çağdaş yönetim konularını ilişkilendirebilmek ve bütüncül yaklaşımla ele alabilmek
Yeni Yönetim Yaklaşımlarından Seçme Konular, Yrd. Doç. Dr. Salih Yeşil, Seçkin Yayıncılık (2013)
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Proje Dersi ve Bitirme Çalışması
Teorik Dersler
Yarıyıl İçi Sınavlar
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yüzde (%)
X
40
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yarıyıl İçi Sınavlar
Kısa Sınavlar
Dönem İçi
Kontroller
Ödevler
Ara Teslim
Dönem Ödevi (proje,
rapor, vb)
Sözlü Sınav
Laboratuar
Yarıyıl Sonu Sınavı
Yarıyıl Sonu Sınavı
X
60
Diğer
Diğer
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Sorumlu Öğretim
Elemanları
Konular
Çağdaş yönetim yaklaşımları: Giriş
İşletme çevresi ve değişen dinamikler
Yaratıcılık yönetimi
Personel güçlendirme
Dış kaynak kullanımı
Zaman yönetimi
Kıyaslama
Ara sınav
Açık yönetim
Değişim yönetimi
Sanal örgütler
Öğrenen örgütler
Sosyal sorumluluk
İş toplantıları
Elektronik Posta
Web Adresi
69
Yüzde (%)
Dersin Adı : BİLİMSEL ARAŞTIRMA
TEKNİKLERİ VE İSTATİSTİK
Teori
Uygulama.
42
28
Eğitim ve Öğretim İş Yükü
Laboratuar
Proje/Alan
Çalışması
Yarıyılı
Fakülte/Y.O/: BESYO
Program Adı : SPOR YÖNETİCİLİĞİ
Kodu : BSY 405
Krediler
Ödev
7
Alan
Dersi
Diğer
Toplam
42
112
3-2-4
Türkçe
Dili
Dersin Türü
Temel Alan
Dersi
Dersin Amacı
Bilimsel araştırma yapabilmek için gerekli teorik ve uygulama becerisini kazandırma.
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
Bilimsel bir araştırma yapabilme
Ders Kitabı
ve/veya
Kaynaklar
-Karasar,N.,Bilimsel Araştırma Yöntemi.Nobel Yayın Dağıtım, 12.Baskı, .Ankara, 2003.
-Kaptan,S.,Bilimsel Araştırma Teknikleri ve İstatistik Yöntemleri, Rehber Dağıtım, Ankara, 1981.
-Alpar,R.,Spor Bilimlerinde Uygulamalı istatistik, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara , 2001.
-Day, R.A., Bilimsel Makale Nasıl Yazılır, Nasıl Yayımlanır, Tubitak Yayınları, Ankara, 1996.
X
Teknik
Seçmeli
AKTS
Kredisi
5
T+U= Kredi
Sosyal
Seçmeli
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Proje Dersi ve Bitirme Çalışması
Teorik Dersler
Yarıyıl İçi Sınavlar
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yüzde (%)
X
40
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yarıyıl İçi Sınavlar
Kısa Sınavlar
Dönem İçi
Kontroller
Ödevler
Ara Teslim
Dönem Ödevi (proje,
rapor, vb)
Sözlü Sınav
Laboratuar
Yarıyıl Sonu Sınavı
Yarıyıl Sonu Sınavı
X
60
Diğer
Diğer
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Sorumlu Öğretim
Elemanları
Konular
Bilim ve araştırma temel kavramları
Problem, Seçimi ve ölçütler
Değişken, Tanımı ve türleri
Denence (Hipotez) tanımı, nitelikleri ve türleri
Varsayımlar (sayıtlılar), Sınırlılıklar, tanımlar
Literatür incelenmesi
Yöntem, Araştırma modeli ve türleri
Evren ve örneklem
Verilerin Toplanması
Verilerin çözümü ve yorumlanması
Bulgular, Yorum ve öneriler
Kaynakça hazırlanması
Araştırma önerisi hazırlama
Tez ve makale yazım ve yayımlanmasında önemli hususlar
Elektronik Posta
Web Adresi
70
Yüzde (%)
Dersin Adı : SAHA VE MALZEME BİLGİSİ
Teori
Uygulama.
Eğitim ve Öğretim İş Yükü
Laboratuar
Proje/Alan
Çalışması
Krediler
Ödev
28
Yarıyılı
Fakülte/Y.O/: BESYO
Program Adı : SPOR YÖNETİCİLİĞİ
Kodu : BSY 407
7
Toplam
28
56
2-0-2
Türkçe
Dili
Temel Alan
Dersi
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerimizin sporda tesis işletmeciliği ve saha malzeme bilgisi ile ilgili kavram ve
özelliklerin tanımlanması, spor tesislerinin özellikleri ve tipleri, spor tesis işletmelerinde yönetim ve
organizasyon, spor tesis işletmelerinde etkinlik yönetimi ve spor tesis işletmelerinde araç-gereç yönetimi ile
ilgili yeterli bilgi düzeyine ulaşmasını sağlamaktır.
X
Teknik
Seçmeli
AKTS
Kredisi
4
T+U= Kredi
Dersin Türü
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
Ders Kitabı
ve/veya
Kaynaklar
Alan
Dersi
Diğer
Sosyal
Seçmeli
Öğrencilerin spor tesislerinin ve spor malzemeleri hakkında bilgiye sahip olurlar.
Konu ile ilgili internet dökümanları
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Proje Dersi ve Bitirme Çalışması
Teorik Dersler
Yarıyıl İçi Sınavlar
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yüzde (%)
X
40
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yarıyıl İçi Sınavlar
Kısa Sınavlar
Dönem İçi
Kontroller
Ödevler
Ara Teslim
Dönem Ödevi (proje,
rapor, vb)
Sözlü Sınav
Laboratuar
Yarıyıl Sonu Sınavı
Yarıyıl Sonu Sınavı
X
60
Diğer
Diğer
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Sorumlu Öğretim
Elemanları
Konular
Spor Tesis İşletmesi Kavramı
Spor Tesis İşletmelerinin Kuruluşu
Spor Tesis İşletmelerinde Yönetim ve Organizasyon
Spor Tesis İşletmelerinde Yönetim ve Organizasyon
Spor Tesis İşletmelerinde Pazarlama ve Satış
Spor Tesis İşletmelerinde Pazarlama ve Satış
Ara sınav
Spor Tesis İşletmelerinde Etkinlik Yönetimi
Spor Tesis İşletmelerinde Finans ve Bütçeleme
Spor Tesis İşletmelerinde Finans ve Bütçeleme
Spor Tesis İşletmelerinde Risk Yönetimi
Spor Tesis İşletmelerinde Risk Yönetimi
Spor Tesislerinde Saha Malzeme Bilgisi ve Bakım
Dersin genel değerlendirmesi
Elektronik Posta
Web Adresi
71
Yüzde (%)
Dersin Adı : STAJ
Fakülte/Y.O/: BESYO
Program Adı : SPOR YÖNETİCİLİĞİ
Kodu : STJ 409
Teori
Uygulama.
28
56
Eğitim ve Öğretim İş Yükü
Laboratuar
Proje/Alan
Çalışması
Yarıyılı
Krediler
Ödev
7
Toplam
84
168
T+U+L= Kredi
2-4-4
Türkçe
Dili
Temel Alan
Dersi
Dersin Amacı
Öğrenciye görmüş olduğu teorik eğitimi ile birlikte uygulama imkanıyla tamamlaması amaçlanmaktadır.
X
Teknik
Seçmeli
AKTS
Kredisi
6
Dersin Türü
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
Ders Kitabı
ve/veya
Kaynaklar
Alan
Dersi
Diğer
Sosyal
Seçmeli
Bölüm ile ilgili iş hayatına adapte olabilme,
Bölümün iş imkanlarını tanıması,
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Proje Dersi ve Bitirme Çalışması
Teorik Dersler
Yarıyıl İçi Sınavlar
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yüzde (%)
X
40
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yarıyıl İçi Sınavlar
Kısa Sınavlar
Dönem İçi
Kontroller
Ödevler
Ara Teslim
Dönem Ödevi (proje,
rapor, vb)
Sözlü Sınav
Laboratuar
Yarıyıl Sonu Sınavı
Yarıyıl Sonu Sınavı
X
60
Diğer
Diğer
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Sorumlu Öğretim
Elemanları
Konular
Staj çalışması
Staj çalışması
Staj çalışması
Staj çalışması
Staj çalışması
Staj çalışması
Staj çalışması
Staj çalışması
Staj çalışması
Staj çalışması
Staj çalışması
Staj çalışması
Staj çalışması
Staj çalışması
Elektronik Posta
Web Adresi
72
Yüzde (%)
Dersin Adı : SEÇMELİ DERS III İŞ VE
Teori
Uygulama.
Eğitim ve Öğretim İş Yükü
Laboratuar
Proje/Alan
Çalışması
Krediler
Ödev
42
Yarıyılı
Dersin Türü
Dersin Amacı
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
Ders Kitabı
ve/veya
Kaynaklar
7
Temel Alan
Dersi
Fakülte/Y.O/: BESYO
Program Adı : SPOR YÖNETİCİLİĞİ
Kodu : BSY 411
SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU
Alan
Dersi
Diğer
Toplam
70
112
3-0-3
Türkçe
Dili
Teknik
Seçmeli
AKTS
Kredisi
4
T+U= Kredi
X
Sosyal
Seçmeli
İşçinin ve işverenin haklarının korunması, işçilerin çalışma koşulları, iş akdinin feshi, iş sözleşmelerinden
doğan borçlar, bu borçların yerine getirilmemesinden doğan tazminatlar ile alakalı hususların öğrencilere
aktarılmasıdır.
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku'nun anlamı, amacı ve ilkelerini kavrama
Alt işveren ve asıl işveren ilişkisini ve hukuki sonuçlarını çözümleyebilme
İş sözleşmesinin kurulması, hükümleri ve sona ermesi ile ilgili hukuki düzenlemeleri uygulayabilme
İşçinin ve işverenin haklarını öğrenip, bu hakları savunmadaki temel argümanları özümseme
Prof. Dr. Ali GÜZEL/Prof. Dr. Ali Rıza OKUR, Sosyal Güvenlik Hukuku, Beta Yayınları, 10. Bası, 2004,
İstanbul
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Proje Dersi ve Bitirme Çalışması
Teorik Dersler
Yarıyıl İçi Sınavlar
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yüzde (%)
X
40
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yarıyıl İçi Sınavlar
Kısa Sınavlar
Dönem İçi
Kontroller
Ödevler
Ara Teslim
Dönem Ödevi (proje,
rapor, vb)
Sözlü Sınav
Laboratuar
Yarıyıl Sonu Sınavı
Yarıyıl Sonu Sınavı
X
60
Diğer
Diğer
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Sorumlu Öğretim
Elemanları
Konular
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku'na giriş ve genel bakış
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku'nun özellikleri ve kaynakları
Bireysel İş Hukuku, işçi ve işveren tanımları
İşveren vekili ve asıl işveren-alt işveren
İş sözleşmeleri ve türleri
İş sözleşmelerinden doğan haklar ve borçlar
Ara sınav
İş sözleşmelerinin sona ermesi ve fesih türleri
İhbar süreleri ve buna uyulmamasının sonuçları
Haklı fesih ve geçerli nedenle fesih
Kıdem ve ihbar tazminatları
İşe iade kavramı ve işçinin sözleşmenin feshinden doğan diğer hakları
İşçinin çalışma ve dinlenme süreleri
Konuların yeniden değerlendirilmesi
Elektronik Posta
Web Adresi
73
Yüzde (%)
Dersin Adı : SEÇMELİ DERS III SİYASET
Teori
Uygulama.
Eğitim ve Öğretim İş Yükü
Laboratuar
Proje/Alan
Çalışması
Krediler
Ödev
42
Yarıyılı
7
Alan
Dersi
Diğer
Toplam
70
112
Temel Alan
Dersi
Teknik
Seçmeli
Dersin Amacı
Siyaset bilimine dair kavramları öğretme
AKTS
Kredisi
4
T+U= Kredi
3-0-3
Türkçe
Dili
Dersin Türü
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
Ders Kitabı
ve/veya
Kaynaklar
Fakülte/Y.O/: BESYO
Program Adı : SPOR YÖNETİCİLİĞİ
Kodu : BSY 413
BİLİMİ
X
Sosyal
Seçmeli
Siyaset bilimine ilişkin kavramları öğrenme.
ÇAM, E.; Siyaset Bilimine Giriş, İstanbul, 1981.
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Proje Dersi ve Bitirme Çalışması
Teorik Dersler
Yarıyıl İçi Sınavlar
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yüzde (%)
X
40
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yarıyıl İçi Sınavlar
Kısa Sınavlar
Dönem İçi
Kontroller
Ödevler
Ara Teslim
Dönem Ödevi (proje,
rapor, vb)
Sözlü Sınav
Laboratuar
Yarıyıl Sonu Sınavı
Yarıyıl Sonu Sınavı
X
60
Diğer
Diğer
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Sorumlu Öğretim
Elemanları
Konular
Siyaset ve Siyaset biliminin tanımı ve alanı
Siyaset biliminin tarihi gelişimi
Siyaset biliminde yaklaşım ve yöntemler
İktidar ve iktidar şekilleri
Devlet ve kurumları
Demokrasi ve tarihi gelişimi
Demokrasinin kuralları
Temel haklar ve özgürlükler
Siyasal güçler
Siyasal partiler
Baskı grupları
Seçimler
Siyasal davranışlar
Siyasal rejimler
Elektronik Posta
Web Adresi
74
Yüzde (%)
Dersin Adı : SEÇMELİ DERS III SPOR
Teori
Uygulama.
Eğitim ve Öğretim İş Yükü
Laboratuar
Proje/Alan
Çalışması
Krediler
Ödev
42
Yarıyılı
Fakülte/Y.O/: BESYO
Program Adı : SPOR YÖNETİCİLİĞİ
Kodu : BSY 415
POLİTİKALARI
7
Toplam
70
112
AKTS
Kredisi
4
T+U= Kredi
3-0-3
Türkçe
Dili
Dersin Türü
Temel Alan
Dersi
Dersin Amacı
Toplumun demokrasi bilincini arttırmak, spor ve politika kavramlarının tanıtımı, geliştirilmesi ve sağlıklı
spor politikalarının ortaya konulması.
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
Ders Kitabı
ve/veya
Kaynaklar
Alan
Dersi
Diğer
Teknik
Seçmeli
X
Sosyal
Seçmeli
Spor ve politikayı anlama ve topluma faydalı hale gelmesini sağlama.
Spor ve politika ile ilgili yayınlar, araştırmalar ve ilgili mevzuat.
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Proje Dersi ve Bitirme Çalışması
Teorik Dersler
Yarıyıl İçi Sınavlar
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yüzde (%)
X
40
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yarıyıl İçi Sınavlar
Kısa Sınavlar
Dönem İçi
Kontroller
Ödevler
Ara Teslim
Dönem Ödevi (proje,
rapor, vb)
Sözlü Sınav
Laboratuar
Yarıyıl Sonu Sınavı
Yarıyıl Sonu Sınavı
X
60
Diğer
Diğer
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Sorumlu Öğretim
Elemanları
Konular
Spor ve politika kavramlarını açıklama
Sporun sosyal fayda ve rolünü açıklama
Politika kurumunun gerekliliği ve önemi
Spor toplum ilişkisi
Spor devlet ilişkisi
Siyaset-devlet-toplum ilişkisi
Siyasetin spora etkileri
Ara sınav
Sporun siyasete etkileri
Siyasetin spordan faydalanma isteği
Sporun ekonomik gücü
Spor ve kültür
Sporun ulusal ve uluslar arası etkileri ve gücü
Spor ve siyaset kurumunun analizi
Elektronik Posta
Web Adresi
75
Yüzde (%)
Dersin Adı : SEÇMELİ DERS III İNSAN
Teori
Uygulama.
Eğitim ve Öğretim İş Yükü
Laboratuar
Proje/Alan
Çalışması
Krediler
Ödev
42
Yarıyılı
Fakülte/Y.O/: BESYO
Program Adı : SPOR YÖNETİCİLİĞİ
Kodu : BSY 417
HAKLARI VE DEMOKRASİ
7
Alan
Dersi
Diğer
Toplam
70
112
3-0-3
Türkçe
Dili
Teknik
Seçmeli
AKTS
Kredisi
4
T+U= Kredi
Dersin Türü
Temel Alan
Dersi
Dersin Amacı
Demokrasi ve İnsan Haklarının Dünyada ve Türkiye de ki tarihsel gelişim sürecini incelemek. Türkiye’nin üyesi olduğu
Demokrasi ve İnsan Hakları kuruluşlarını ve çalışmalarını, Uluslar arası sözleşmelerin iç hukuktaki yerini ve
bağlayıcılığını açıklamak. Çağdaş Demokrasinin ilkelerini –özelliklerini ve çeşitlerini değerlendirmektir
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
Bu dersin sonunda öğrenci;
İnsan hakları ve demokrasi ile ilgili kavramlar, kurum ve kuruluşlar, çalışmaları öğrenmiş olacaktır.
Ders Kitabı
ve/veya
Kaynaklar
Büyükkaragöz, Savaş ve Şahin Kesici. (1998). Ankara, Demokrasi ve insan hakları eğitimi. Türkiye Demokrasi Vakfı
yayınları
Gülmez M. (1996). İnsan haklarının uluslararası korunması. Ankara, TODAİE İnsan hakları araştırma ve derleme merkezi
yayınları no:13, TODAİE
X
Sosyal
Seçmeli
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Proje Dersi ve Bitirme Çalışması
Teorik Dersler
Yarıyıl İçi Sınavlar
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yüzde (%)
X
40
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yarıyıl İçi Sınavlar
Kısa Sınavlar
Dönem İçi
Kontroller
Ödevler
Ara Teslim
Dönem Ödevi (proje,
rapor, vb)
Sözlü Sınav
Laboratuar
Yarıyıl Sonu Sınavı
Yarıyıl Sonu Sınavı
X
60
Diğer
Diğer
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Sorumlu Öğretim
Elemanları
Konular
İnsan kavramı
Hak ve ödev kavramı
Demokrasi ve insan hakları kavramlarının gelişmesi: Batı’da
Demokrasi ve insan hakları kavramlarının gelişmesi: Doğu’da
Demokrasi kavramı
Demokrasinin temel ilkeleri
Ara sınav
Bireye demokrasi ve insan hakları bilincinin kazandırılması
Eğitim hakkı
Öğretmenler için demokrasi ve insan hakları eğitimi
Okulda ve sınıfta demokrasi ve insan hakları uygulamaları
Okulda ve sınıfta demokrasi ve insan hakları uygulamaları
Okulda ve sınıfta demokrasi ve insan hakları uygulamaları
Okul çevresini demokratik hale getirme.
Elektronik Posta
Web Adresi
76
Yüzde (%)
8. YARIYIL
Dersin Adı : FITNESS LİDERLİĞİ
Teori
Uygulama.
Eğitim ve Öğretim İş Yükü
Laboratuar
Proje/Alan
Çalışması
Krediler
Ödev
28
Yarıyılı
Fakülte/Y.O/: BESYO
Program Adı : SPOR YÖNETİCİLİĞİ
Kodu : BSY 402
8
Alan
Dersi
Diğer
Toplam
28
56
2-0-2
Türkçe
Dili
Teknik
Seçmeli
AKTS
Kredisi
4
T+U= Kredi
Dersin Türü
Temel Alan
Dersi
Dersin Amacı
Aktif bir yaşam tarzı ve fitnes çalışmalarının insan üstündeki etkileri, performans ve uzun süreli yaşam.
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
Ders Kitabı
ve/veya
Kaynaklar
Hareket ve fitnesin sağlık açısından getirileri
Akitivte ve mental sağlık
Aktivite ve kişisel sağlık
X
Sosyal
Seçmeli
Sharkey & Gaskil Fitness & Health 6.th edition (2007)
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Proje Dersi ve Bitirme Çalışması
Teorik Dersler
Yarıyıl İçi Sınavlar
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yüzde (%)
X
40
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yarıyıl İçi Sınavlar
Kısa Sınavlar
Dönem İçi
Kontroller
Ödevler
Ara Teslim
Dönem Ödevi (proje,
rapor, vb)
Sözlü Sınav
Laboratuar
Yarıyıl Sonu Sınavı
Yarıyıl Sonu Sınavı
X
60
Diğer
Diğer
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Sorumlu Öğretim
Elemanları
Konular
Hareket ve fitnesin sağlık açısından getirileri
Akitivte ve mental sağlık, Aktivite ve kişisel sağlık,İnanç ve tutumlar
Aerobik fitnesi anlamak, Aerobik fitnesin etkileri Örgütlerde psikolojik sorunlar
Aerobik fitnes düzeyini geliştirmek
Kas çalışmalarına yönelik fitnes
Kas çalışmalarına yönelik fitnesin yararları
Ara Sınav
Kas çalışmalarına yönelik fitnes düzeyini geliştirmek
Aktivite ve kilo kontrolü
Performans
Uzun süreli yaşam
Uygulama
Uygulama
Final Sınavı
Elektronik Posta
Web Adresi
77
Yüzde (%)
Dersin Adı : SPOR YÖNETİMİNDE
Teori
Uygulama.
42
28
Eğitim ve Öğretim İş Yükü
Laboratuar
Proje/Alan
Çalışması
Yarıyılı
Fakülte/Y.O/: BESYO
Program Adı : SPOR YÖNETİCİLİĞİ
Kodu : BSY 404
ARAŞTIRMA VE PROJE
Krediler
Ödev
8
Alan
Dersi
Diğer
Toplam
70
140
AKTS
Kredisi
8
T+U= Kredi
3-2-4
Türkçe
Dili
Dersin Türü
Temel Alan
Dersi
Dersin Amacı
Seçilen araştırma konusu doğrultusunda, bir araştırma projesi önerisi hazırlamak
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenci;
olduğu araştırma konusu için, “araştırma projesi önerisi” hazırlayabilecektir.
Ders Kitabı
ve/veya
Kaynaklar
Ali BALCI (2004). Sosyal Bilimlerde Araştırma. Pegem Yayıncılık, 4. Basım, Ankara
Saim KAPTAN (1991). Bilimsel Araştırma ve İstatistik Teknikleri. Özkan Matbaacılık, Ankara.
Niyazi KARASAR (1994). Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar, İlkeler ve Teknikler, 3A Araştırma
Eğitim Danışmanlık Ltd. 6. basım, Ankara.
Jerry R. THOMAS, Jack K. NELSON, Stephen J. SILVERMAN (2005). Research Methods in Physical
Activity, Human Kinetics, 5th Edition.
X
Teknik
Seçmeli
Sosyal
Seçmeli
seçmiş
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Proje Dersi ve Bitirme Çalışması
Teorik Dersler
Yarıyıl İçi Sınavlar
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yüzde (%)
X
40
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yarıyıl İçi Sınavlar
Kısa Sınavlar
Dönem İçi
Kontroller
Ödevler
Ara Teslim
Dönem Ödevi (proje,
rapor, vb)
Sözlü Sınav
Laboratuar
Yarıyıl Sonu Sınavı
Yarıyıl Sonu Sınavı
X
60
Diğer
Diğer
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Sorumlu Öğretim
Elemanları
Konular
Araştırma önerilerinin uygulanması
Araştırma takibi
Araştırma takibi
Araştırma takibi
Araştırma takibi
Araştırma takibi
Araştırma takibi
Araştırma takibi
Araştırma takibi
Araştırma takibi
Araştırma takibi
Araştırma takibi
Dersi alan öğrencilerle, her hafta buluşarak, araştırmanın takibi
Araştırmaların, sonlandırılması
Elektronik Posta
Web Adresi
78
Yüzde (%)
Dersin Adı : SPOR MEDYASI
Teori
Uygulama.
Eğitim ve Öğretim İş Yükü
Laboratuar
Proje/Alan
Çalışması
Krediler
Ödev
28
Yarıyılı
Fakülte/Y.O/: BESYO
Program Adı : SPOR YÖNETİCİLİĞİ
Kodu : BSY 406
Diğer
Toplam
28
56
8
2-0-2
Türkçe
Dili
Dersin Türü
Temel Alan
Dersi
Dersin Amacı
Medya kavramını ve medya ile spor arasındaki ilişkileri inceleme
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
Ders Kitabı
ve/veya
Kaynaklar
Alan
Dersi
AKTS
Kredisi
4
T+U= Kredi
Teknik
Seçmeli
X
Sosyal
Seçmeli
Görsel ve yazılı medyanın işlevleri hakkına bilgi sahibi olma, medyanın spor ile ilişkilerini inceleyip analiz
edebilme becerisini kazanma
Konu ile ilgili her türlü bilimsel araştırma ve yayınlar.
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Proje Dersi ve Bitirme Çalışması
Teorik Dersler
Yarıyıl İçi Sınavlar
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yüzde (%)
X
40
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yarıyıl İçi Sınavlar
Kısa Sınavlar
Dönem İçi
Kontroller
Ödevler
Ara Teslim
Dönem Ödevi (proje,
rapor, vb)
Sözlü Sınav
Laboratuar
Yarıyıl Sonu Sınavı
Yarıyıl Sonu Sınavı
X
60
Diğer
Diğer
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Sorumlu Öğretim
Elemanları
Konular
Medya (Basın) kavramı ve kapsamı
Medyanın kurumsal olarak ortaya çıkışı
Yazılı medya
Görsel medya
Medyanın genel işlevleri
Medyanın sosyal görev ve sorumlulukları
Medya spor ilişkisi
Medya-toplum-spor-eğitim ilişkileri
Medyanın spor eğitimine, gençliğin sosyalleşmesi ve sporu sevmesine katkıları
Medyanın spor kurumları ve spor yönetimine katkıları
Sporun topluma yaygınlaştırılmasında medyanın etkileri
Sporda şiddet ve saldırganlığa medyanın olumlu ve olumsuz etkileri
Uluslararası ilişkilerde spor ve medyanın rolü
Türk Spor Medyasının durumu ve sorunlarının analizi
Elektronik Posta
Web Adresi
79
Yüzde (%)
Dersin Adı : SPORDA İLETİŞİM
Teori
Uygulama.
Eğitim ve Öğretim İş Yükü
Laboratuar
Proje/Alan
Çalışması
Krediler
Ödev
28
Yarıyılı
Dersin Türü
Dersin Amacı
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
Ders Kitabı
ve/veya
Kaynaklar
8
Temel Alan
Dersi
Fakülte/Y.O/: BESYO
Program Adı : SPOR YÖNETİCİLİĞİ
Kodu : BSY 408
BECERİLERİ
Alan
Dersi
Diğer
Toplam
28
56
2-0-2
Türkçe
Dili
Teknik
Seçmeli
AKTS
Kredisi
4
T+U= Kredi
X
Sosyal
Seçmeli
İletişim bilimine yönelik temel kavramların eğitim öğretim süreçlerindeki yansımalarına paralel olarak;
bireyler arası gerçekleştirilecek iletişim etkinliklerinde etkin olabilmeye ve kaliteli iletişim kurabilmeye
yönelik becerilerin geliştirilmesidir.
İletişim bilimine ilişkin temel kavramları ifade edebilir.
İletişim kavramını tanımlayarak eğitim öğretim süreçleriyle olan ilişkisini açıklayabilir.
İletişim sürecinin öğelerini açıklar
McKay,M., Davis M. &Fanning,P. (2009) Messages,The Communication Skills Book, New Harbinger Publ.,
USA
Davis,M., Fanning P.,&Paleg,K. (2204) Messages, New Harbinger Publ., USA
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Proje Dersi ve Bitirme Çalışması
Teorik Dersler
Yarıyıl İçi Sınavlar
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yüzde (%)
X
40
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yarıyıl İçi Sınavlar
Kısa Sınavlar
Dönem İçi
Kontroller
Ödevler
Ara Teslim
Dönem Ödevi (proje,
rapor, vb)
Sözlü Sınav
Laboratuar
Yarıyıl Sonu Sınavı
Yarıyıl Sonu Sınavı
X
60
Yüzde (%)
Diğer
Diğer
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Sorumlu Öğretim
Elemanları
Konular
Dersin detaylı olarak tanıtımı ve kapsamı; program içindeki yeri ve mesleki açıdan katkıları, Genel
olarak üzerinde durulacak noktalar açılanır
Etkili dinleme becerisi ve bunu engelleyebilecek noktaların üzerinde durulur.
Kendini doğru ve etkin şekilde ifade etme ve “Johari penceresi” tekniğiyle kendini tanıma açma
alıştırmaları
Etkili iletişim içindeki kendini doğru ifade etme ve sağlıklı iletişim mesajı oluşturma.
Öfke nedir? Onu besleyne faktörleri farkına varma ve kontrol etme.
Kendini ifade etme şekilleri, pasif, aktif ve agresif tarzlar. Eleştiri yapma ve onu kullanma.
Tartışma kavramı ve sağlıklı tartışabilme yolları.
Dönem arası konuların genel tekrarı
Toplumsal güç türleri ve bu farklılıklarının iletişime etkisi
Çatışma ve çatışmayı önleme yolları
Toplulukla etkili iletişim kurma yolları ve etkin konuşma.
Kadın erkek arasındaki iletişim
Çocuklarla iletişim
Gençlerle iletişim
Elektronik Posta
Web Adresi
80
Dersin Adı : SPOR VE ÇEVRE
Teori
Uygulama.
Eğitim ve Öğretim İş Yükü
Laboratuar
Proje/Alan
Çalışması
Krediler
Ödev
42
Yarıyılı
Fakülte/Y.O/: BESYO
Program Adı : SPOR YÖNETİCİLİĞİ
Kodu : BSY 410
8
Alan
Dersi
Diğer
Toplam
70
112
3-0-3
Türkçe
Dili
Teknik
Seçmeli
AKTS
Kredisi
4
T+U= Kredi
Dersin Türü
Temel Alan
Dersi
Dersin Amacı
Çevre biliminin temel kavramlarının öğretimi, temel ekolojik bilgi ile donatımı, bu bilgilerin spor teori ve
uygulamalarında kullanılabilme.
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
Çevre bilimlerinin kuramsal temellerinin öğrenilmesi ve sportif uygulamalarla ilişkilendirme.
Ders Kitabı
ve/veya
Kaynaklar
Kazım Yıldız ve Diğ.; Çevre Bilimi, Ankara, 2000.
Şişli, M, N.; Ekoloji, Ankara, 1999.
Gürpınar, E.; Kent ve Çevre Sorunlarına Bir Bakış, Der Yayınları, İstanbul, 1993.
Keleş, r., Hamamacı, C.; Çevrebilim, İmge Yayınları, Ankara, 1993.
X
Sosyal
Seçmeli
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Proje Dersi ve Bitirme Çalışması
Teorik Dersler
Yarıyıl İçi Sınavlar
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yüzde (%)
X
40
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yarıyıl İçi Sınavlar
Kısa Sınavlar
Dönem İçi
Kontroller
Ödevler
Ara Teslim
Dönem Ödevi (proje,
rapor, vb)
Sözlü Sınav
Laboratuar
Yarıyıl Sonu Sınavı
Yarıyıl Sonu Sınavı
X
60
Diğer
Diğer
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Sorumlu Öğretim
Elemanları
Konular
Ders tanıtımı, amacı, literatür tanıtımı
Çevre ve Ekoloji bilimi
Ekoloji ve çevre biliminde araştırma
Ekolojinin temel ilkeleri
Eko-sistem
Temel çevre sorunları
Kentleşme ve çevre
Ara sınav
Nüfus ve çevre
Çevre ve spor ilişkisi
Spor branşlarına göre çevresel sorunlar
Doğa sporları ve çevre
Sporun çevre üzerine olumlu-olumsuz etkileri
Çevre eğitimi
Elektronik Posta
Web Adresi
81
Yüzde (%)
Dersin Adı : SPOR YÖNETİMİNDE
Teori
Uygulama.
Eğitim ve Öğretim İş Yükü
Laboratuar
Proje/Alan
Çalışması
Krediler
Ödev
42
Yarıyılı
Fakülte/Y.O/: BESYO
Program Adı : SPOR YÖNETİCİLİĞİ
Kodu : BSY 412
GÜNCEL KONULAR
8
Toplam
70
112
3-0-3
Türkçe
Dili
Teknik
Seçmeli
AKTS
Kredisi
5
T+U= Kredi
Dersin Türü
Temel Alan
Dersi
Dersin Amacı
Yöneticilerin için işletme içerisindeki görev tasarımının önemini açıklamak
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
Ders Kitabı
ve/veya
Kaynaklar
Alan
Dersi
Diğer
X
Sosyal
Seçmeli
Hızla değişen çevre içerisindeki pazarlama iletişim çabalarında yöneticilerin karşılaştığı zorlukları tartışmak
Spor politikalarına ve sporda güncel sorunlara ilişkin mevzuat, bilimsel çalışmalar, ve yayınlar.
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Proje Dersi ve Bitirme Çalışması
Teorik Dersler
Yarıyıl İçi Sınavlar
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yüzde (%)
X
40
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yarıyıl İçi Sınavlar
Kısa Sınavlar
Dönem İçi
Kontroller
Ödevler
Ara Teslim
Dönem Ödevi (proje,
rapor, vb)
Sözlü Sınav
Laboratuar
Yarıyıl Sonu Sınavı
Yarıyıl Sonu Sınavı
X
60
Diğer
Diğer
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Sorumlu Öğretim
Elemanları
Konular
Spor organizasyonlarında davranış
Sporda stratejik yönetim yaklaşımları
Yönetim bilgi sistemleri
Sporda değişim yönetimi
Kriz zamanlarında iletişim
Stratejik karar olarak küçülme
Kıyaslama
Öz yetkinliklere odaklanma stratejisi
Ara sınav
Çalışanı güçlendirme
Spor organziasyonlarının medya ilişkileri yönetimi
Öğrenen organizasyonlar
Yenilikçi yönetim
Dönem projesi sunumu
Elektronik Posta
Web Adresi
82
Yüzde (%)
83
EK-2
DERS İÇERİKLERİ
BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR YÜKSEK OKULU
SPOR YÖNETİCİLİĞİ
Spor Yöneticiliği Programı Tanıtımı
Spor Yöneticiliği programının amacı; spora üst düzeyde yetenekli, yönetme ve yönlendirme
yeteneğine sahip, insanlarla iyi iletişim kurabilen, ekip halinde çalışmaktan hoşlanan ve sorumluluk
sahibi kişiler yetiştirmektir. Programda ağırlıklı olarak spor yönetimi ve organizasyonu ile spor
işletmeciliği alanlarında eğitim-öğretim verilmektedir. Bu programdan mezun olan öğrencilerimiz,
amatör ve profesyonel spor kulüplerinde, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne bağlı İl ve İlçe
Müdürlüklerinde, kamu ve özel kuruluşlarla ilgili her türlü spor tesislerinde, sporcu eğitim
merkezlerinde ve özel spor kurslarında çalışabilirler.
Programın Öğrenme Çıktıları
Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenciler:
PÇ-1 : İktisadi ilkeler ve sporla ilişkili iktisadi olayların belirleyicilerini bilirler.
PÇ-2 : Muhasebede kayıt, sınıflandırma raporlama işlemlerini uygulayabilirler.
PÇ-3 : Hareket ve sağlık ile ilişkili bilgi ve becerileri uygulayabilirler .
PÇ-4 : Spor disiplinlerine yönelik edindikleri bilgi ve becerileri uygulayabilirler .
PÇ-5 : Spor işletmelerinin mali durumunun analizi ve yorumlamasını yapabilirler.
PÇ-6 : Temel işletmecilik bilgileri ile ilgili kavramlar, temel fonksiyonları, yönetim, spor
yönetimi ve organizasyonu konularında bilgi sahibi olurlar.
PÇ-7 : Spor pazarlamasının temel ilke ve yöntemlerini bilirler.
PÇ-8 : Harekete ve ritme dayalı uygulama becerilerine sahip olurlar.
PÇ-9 : Finansman öğrenimi için gerekli temel kavram ve yöntemleri bilirler.
PÇ-17: Etkili İletişim beceri tekniklerini kavrayabilirler.
PÇ-11: Spor olay ve olgularını psikolojik ve sosyolojik açıdan analiz edebilirler.
PÇ-12: Bilimsel araştırma bilgisine sahip olur ve araştırma yapabilir.
1
PÇ-13: Bilgi teknolojilerini etkin kullanma becerisine sahip olabilirler.
PÇ-14: Genel ve yeterli bir hukuk ve spor hukuku bilgisine sahip olurlar.
PÇ-15: Atatürk ilke ve inkılaplarını benimserler.
PÇ-16: Türk dilini etkili ve düzgün olarak kullanabilirler.
PÇ-17: Yabancı dil ile yazılı ve sözlü iletişim kurabilirler.
PÇ-17: Sporun tarihini analiz edip geleceğini planlayabilirler.
PÇ-18: İnsan vücudunun kas- iskelet yapısını ve bu yapının hareket sınırlarını bilirler.
PÇ-19: İnsanın fizyolojik özellikleri hakkında bilgi sahibi olurlar.
PÇ-20: İnsan kaynakları yönetimi, halkla ilişkiler ve liderlik ile ilgili bilgi sahibi olurlar.
PÇ-21: Rekreasyon yönetimi ve programlaması yapabilirler.
PÇ-22: Engelli sporları ile ilgili bilgi sahibi olurlar.
2
DERS İÇERİKLERİ
I.YIL
BSY 101 Beden Eğitimi ve Spor Bilimine Giriş
(3-0) 3 (AKTS-5)
Dersin amacı beden eğitimi ve spor da temel kavramlar, eğitim ve öğretimde beden eğitimi ve sporun
yeri, işlevi, amaçları, felsefesi, diğer bilimlerle ilişkisi, beden eğitimi ve sporda meslek alanlarının
geleceği, beden eğitimi ve sporun Türk eğitim ve spor kurumları içindeki yeri ve işlevi gibi konuların
öğrencilere aktarılmasıdır.
Bu ders sonunda öğrencilerin beden eğitimi ve sporun temel kavramları, tarihsel geçmişi, ekolleri ve
beden eğitimi ve sporun kapsamına giren alanların öğrenmesi beklenmektedir.
BSY 103 Genel Cimnastik
(1-2) 2 (AKTS-5)
Dersin amacı, öğrencilerin beden eğitimi ve sporun temel branşlarından olan genel cimnastik ile ilgili
temel bilgi ve beceriler kazanabilmesidir.
Ders, spor salonunda ve alanında uzman olan öğretim görevlisi tarafından yürütülecektir. Öğrenciler
ders ile ilgili teorik ve uyguluma eğitimi şansına sahiptir. Öğrenciler hareket etmeyi ve hareket
ettirebilmeyi öğrenme olgusunu kazanmaları beklenmektedir.
ISY 101 İktisada Giriş
(2-0) 2 (AKTS-3)
Dersin amacı, bu dersin eğitimini alan öğrencilerin temel iktisadi kavram ve ilişkileri öğrenmesidir.
Öğrencilerin eğitim süresi sonrası soyutlama yapmayı ve bilimsel düşünme yeteneğini kazanması
beklenmektedir.
BSY 105 Atletizm
(1-2) 2 (AKTS-4)
Dersin amacı, öğrencilere atletizm branşını tanıtarak beden eğitimi ve sporun temeli olan bu branşın
kendi içinde ayrılmış olan tüm bölümlerini öğreterek ( atmalar, atlamalar, koşular ve yürüyüş eğitimi),
bilgi ve yeteneği kazandırmak.
Öğrencilerin atletizmin tanımı, atletizmin kendi içinde var olan branşlarının farklılıkları öğretilecek,
bilgi, beceri ve koordinasyon uyumu, öğretim sitillerinin öğrenilmesi beklenmektedir.
BSY 107 İşletme Yönetimi 1 - BSY 106 İşletme yönetimi II
(3-0) 3 (AKTS-5)
Dersin amacı, Ticari yaşam içerisindeki işletmelerin doğal yapısı, işlevi, işleyişi ve yönetimi
konularında alt yapı oluşturacak temel kavram ve bilgilerin kazandırılmasıdır.
Öğrencilerin;
1- İşletme ve işletme amaçlarını açıklayabilme
2- Ticari, özel ve kamu işletmelerini tanımlama
3- Yönetim kavram ve ilkelerini söyleme ve yazma
4- İşletme fonksiyonlarını sıralama ve açıklama
3
5- Örgüt doğasını ve yapılarını inceleyebilme özelliklerini kazanması planlanmaktadır.
BSY 109 Spor Tarihi
(2-0) 2 (AKTS-4)
Dersin amacı ilk çağlardan günümüze sporun ortaya çıkış koşulları ve modern olimpiyatların gelişim
çizgisi nasıldır. Türkiye’de sporun ilk yıllarında günümüze kadar gelişim çizgisi ve uluslararası
ilişkilerde üstlendiği rol nedir? Bu bilincin kazandırılması sağlanır.
Öğrenciler beden eğitimi ve spor ile ilgili tarihsel gelişimi öğrenmiş olacaktır.
BLG 101 Temel Bilgi Teknolojileri
(2-2) 3 (AKTS-4)
Bu dersin amacı temel bilgisayar eğitimidir.
Eğitim süresi sonunda öğrenciler, temel bilgisayar, internet ve ofis kullanım bilgilerine sahip
olacaklardır.
BSY 102 YÜZME
(1-2) 2 (AKTS-4)
Dersin amacı Öğrencinin yüzme sporunu tanıması, öğrenmesi, yüzme öğrenme yöntemlerini tanıması
ve uygulayabilmesidir.
Öğrencilerin dersin sonunda yüzme havuzu çeşitlerini tanımaları, yüzme sporu tarihi ile tarihsel süreç
hakkında bilgi sahibi olmaları, yüzme sporunda eğitim aşamalarını öğrenmeleri, yüzme branşı
tekniklerini kavramaları, yüzme branşında yarışma kurallarını ve can kurtarma ve ilk yardım
tekniklerini öğrenmeleri beklenmektedir.
BSY 104 İnsan Anatomisi ve Kinesyoloji
(3-0) 3 (AKTS-5)
Dersin amacı İnsan Anatomisi ve Kinesiyoloji dersi ; Anatomi ve Kinesiyolojinin temel kavramları
hakkında bilgilere sahip olmak, bu bilgilerin ışığı altında insan vücudunun yapısı ve fonksiyonlarını
öğrenerek Spor Fizyolojisi ,Antrenman bilimi, spor biyo-mekanik, motor öğrenme, spor psikolojisi
gibi derslerin alt yapısını oluşturmayı hedeflemektedir.
İnsan vücudunun hücre temelinden yola çıkılarak dokular,organlar,sistemler ve bütünsel olarak ele
incelenmesi, insan vücudunun temel hareketlerinin anatomik (kemik, kas ve eklem) temellerinden yola
çıkarak sportif eylemlerin bilimsel temellere dayalı olarak çalıştırılması ve geliştirilmesi
beklenmektedir.
SOH 106 Hukuka Giriş
(3-0) 3 (AKTS-5)
Bu dersin genel amacı; öğrencilerin hukuk kavramı, gerekliliği, sosyal hayatı düzenleyen kurallarla
hukuk kuralları arasındaki farklılıklar, hukukun dalları ve hukukun kaynakları, kanun, tüzük ve
yönetmelikler hakkında bilgi sahibi olmasıdır.
Öğrencilerin Hukuk kavramı, gerekliliği, sosyal hayatı düzenleyen kurallarla hukuk kuralları
arasındaki farklılıklar, hukukun dalları ve hukukun kaynakları, kanun, tüzük ve yönetmelikler
hakkında bilgileri öğrenmesi beklenmektedir.
BSY 108 Türkiye’de Sporun Yönetim Yapısı
(2-0) 2 (AKTS-3)
Bu dersin ana amacı, öğrencilerin Türkiye spor teşkilatının tarihsel gelişimi, spor teşkilatının mevcut
örgütlenmesi, Ulusal mevzuatta spor ve spora ilişkin düzenlemeleri öğrenmesidir.
4
Öğrencilerin GSGM, özerk federasyonlar, spor teşkilatının taşra örgütlenmesi, Türkiye Milli
Olimpiyat Komitesi, Türkiye Paralimpik Olimpiyat Komitesi, spor kulüpleri, amatör spor federasyon
ve konfederasyonları ve spor ile ilgili diğer vakıf ve derneklerin yapısını öğrenmeleri beklenmektedir.
SEC 102 Seçmeli Bireysel Sporlar I (BSY 110- BSY 116)
BSY 110 Step- Aerobik
(1-2) 2 (AKTS-4)
Dersin amacı, öğrencilerin step- aerobik tekniği, türleri, tarihsel gelişimi hakkında bilgi edinmesini
sağlamaktır.
Öğrencilerin step- aerobik ile ilgili teknik eğitimi hakkında ve dersin materyalleri ile ilgili bilgi sahibi
olmaları beklenmektedir.
BSY 112 Okçuluk
Dersin amacı, öğrencilerin okçuluk branşının öğretilmesi,
değerlendirilmesi ve yarışma kurallarının incelenmesidir.
(1-2) 2 (AKTS-4)
öğretim
basamaklamasının
Öğrencilere okçuluk branşının tanıtılması okçuluk temel tekniğinin öğretilmesi yarışma kurallarının
öğretilmesi beklenmektedir.
BSY 114 Satranç
(1-2) 2 (AKTS-4)
Dersin amacı, öğrencilere Satranç oyunu ile ilgili beceri kazandırmak ve öğrencilerin düşünme
yeteneğini geliştirmektir.
Öğrencilerin dersin bitimi ile satranç oyunu ile ilgili yeteneği kazanması ve düşündüklerini pratiğe
aktarmaları beklenmektedir.
BSY 116 Ritm Eğitimi ve Dans
(1-2) 2 (AKTS-4)
Dersin amacı, öğrencilere temel dans teknikleri öğretimiyle, müzik-hareket bütünlüğünün
kazandırılmasıdır.
Öğrencilerin Günlük yaşamda hareketlerin bir ritim içerisinde geliştiğini fark etmesi ritmin danstaki
önemini kavraması, duyduğu ritimleri algılaması algıladığı ritmi, vücut dilini kullanarak hareketlerle
ifade etmesi, salon danslarını öğrenmesi ve dans etmekten zevk alması beklenmektedir.
TUR 102 Türk Dili
(4-0) 4 (AKTS-4)
Dersin amacı, öğrencilere anadilini doğru kullanma becerisini kazandırmak; bu beceriyi kazanarak
üniversiteye gelmiş olan öğrencilerin de bu alandaki yeteneklerini geliştirmek amacıyla düşünce
üretme ve düşündüğünü yazmanın esas olduğu derste, noktalama işaretleri ve imla kuralları,
kompozisyon kuralları, yazı türleri örneklerle ele alınmakta ve bunlarla ilgili yazma çalışmaları
yapılmaktadır. Ayrıca çeşitli romanlar, şiir kitapları ve tiyatro eserleri okunmakta ve incelenmektedir.
Sınıfta okuma tiyatrosu yapılarak, çeşitli diksiyon teknikleri ile uygulamalı vurgu ve tonlama dersleri
yapılmaktadır.
5
II.YIL
BSY 201 Spor Yönetimi ve Organizasyonu I
(3-0) 3 (AKTS-5)
Dersin amacı, öğrencilere spor yönetimi ile ilgili tanım ve kavramların öğretilmesi, spor yönetim
modelleri ve Türk Spor Sisteminin tarihsel gelişimi ve analizinin öğretilmesidir.
Öğrencilerin spor yönetimi ile ilgili temel kavramları bilme ve spor yönetim modelleri ile ilgili
kavramları kavrayabilmesi beklenmektedir.
BSY 203 Spor Fizyolojisi
(2-2) 3 (AKTS- 5)
Dersin amacı, öğrencilere organizmayı oluşturan sistemlerin fonksiyonlarının ve bu fonksiyonların
egzersize farklı koşullara cevabının öğretilmesidir.
Öğrencilerin dersin sonunda insan organizmasının fonksiyonlarını ve egzersize uyumunu bilmesi
beklenmektedir.
BSY 205 Spor Psikolojisi
(2-0) 2 (AKTS- 4)
Dersin amacı, öğrencilerin sporcunun müsabaka öncesi, anı ve sonrasında psikolojik hazırlığı ve
meydana gelen psikolojik problemlerin giderilmesini öğrenmeleridir.
Dersin sonunda öğrencilerin müsabaka öncesi, anı ve sonrasında psikolojik hazırlığı ve meydana gelen
psikolojik problemlerin giderilmesinde başarı sağlanması beklenmektedir.
BSY 207 Spor Hukuku
(3-0) 3 (AKTS- 5)
Dersin amacı Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenci; hukukun temel ilkeleri doğrultusunda, hukuk ve
spor ilişkisini kurabilecektir.
Öğrencilerin hukukun temel prensiplerini spor alanına aktarması beklenmektedir.
SEC 201 Seçmeli Takım Sporları I (BSY 209- BSY213)
BSY 209 Basketbol
(1-2) 2 (AKTS- 4)
Dersin amacı öğrencilerin basketbola yönelik genel bilgilendirme ve eğitim alması ve temel teknik
hareketlerinin öğrenmesidir.
Öğrencilerin basketbol ile ilgili temel eğitim alması beklenmektedir.
BSY 211 Futbol
(1-2) 2 (AKTS- 4)
Dersin amacı öğrencinin futbolun tarihi gelişimi hakkında bilgi sahibi olması, futbol oyun kuralları
çerçevesinde uygulamalara katılması, temel teknik ve taktik becerileri gelişmesidir.
Öğrenci futbolu okullarda öğretecek temel eğitimi kazanır, Türkiye ve dünyada futbolla ilgili
gelişmeleri öğrenir, Bireysel ve takım savunması hakkında bilgi sahibi olur.
6
BSY 213 Çim Hokeyi
(1-2) 2 (AKTS- 4)
Bu dersin amacı, öğrencilere çim hokeyinin tarihçesini, temel duruş becerilerini, pas, aldatmalar, yere
düşme teknikleri, takım savunması, takım hücumu, oyun sistemleri ve kurallarının öğretilmesidir.
YDL 203 İngilizce I
(3-0) 3 (AKTS-3)
İşletme terminolojisini genişletme, akademik ve mesleki İngilizceyi dilin dört becerisini kullanarak
geliştirme ve ileri seviyeye ulaştırma, Process Approach tekniğiyle akademik paper yazma ve
geliştirme, intensive, extensive, speed reading tekniğinin uygulanması.
ATA 201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
(4-0) 4 (AKTS-4)
Yeniden Düzenleme Dönemi (Türk Devrimi) Cumhuriyetle Girilen Dönem (Siyasal, Toplumsal,
Askeri ve Ekonomik, Hukuksal, Kültürel, Tüm Değişiklikler). Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Dış
Politikası (Yapılan Tüm Antlaşmalar ve Paktlar, Atatürk İlkeleri ve Atatürk'ün Dayandığı Bütünleyici
İlkeler. Türk Devrimi'nin Ulusal ve Evrensel Değeri.
BSY 202 Genel Antrenman Bilgisi
(3-0) 3 (AKTS- 6)
Dersin amacı, öğrencilere antrenmanın öğelerinin aktarılması, antrenman planlanmasının öğretilmesi,
ve temel motorik özelliklerin öğretilmesidir.
Öğrencilerin dersin sonunda antrenmanın öğelerini tanımış, antrenman planlaması yapıyor, ve temel
motorik özellikler hakkında bilgi sahibi olması beklenmektedir.
BSY 204 Spor Ekonomisi
(2-0) 2 (AKTS-4)
Bu dersin amacı, spor hizmetlerindeki yöneticilere ekonominin tanıtımını sağlamak. Onları spor
yönetimi ve endüstrisi konusuna anlam kazandıran ekonomik kurallarla ilgili olarak bilgilendirmektir.
Öğrencinin spor ekonomisinin oluşum ve gelişim süreçlerini, problemlerini ve spor yönetimindeki rolü
ve önemini öğrenmesi beklenmektedir.
BSY 206 Spor Yönetimi ve Organizasyonu II
(3-0) 3 (AKTS-5)
Bu dersin amacı öğrencilere Ulusal ve Uluslararası Spor Kuruluşlarının yapısının ve işleyişinin
öğretilmesi, Türkiye'de spor yönetiminin güncel sorunlarının analizinin öğretilmesi.
Öğrencilerin Ulusal ve Uluslararası Spor kurum ve kuruluşlarını farklı açılardan analiz etme
becerilerini kazanması beklenmektedir.
BSY 208 Sporcu Beslenmesi
(2-0) 2 (AKTS-4)
Bu dersin amacı, öğrencilere sporcu beslenmesinin temel kavramlarını, besin öğelerinin
organizmadaki görevlerini ve spordaki önemlerini, spor türlerine bağlı farklı enerji kazanım yollarını,
antrenman ve müsabaka beslenmesinin ilkelerini, nutrisyonel ergojenik yardımcıları açıklamaktır.
Öğrencilerin sporcu beslenmesinin anlam ve önemi ile sporda doğru beslenme uygulamalarına ilişkin
ilkeleri öğrenmesi beklenmektedir.
7
BSY 210 İnsan Kaynakları Yönetimi
(2-0) 2 (AKTS-4)
Bu dersin ana amacı, ürün ve hizmet üreten bir örgüttün toplam kalite yönetimindeki ilk değeri olan
insan kaynaklarının önemini kavrayarak etkili yöneticiliğe adım atılması amaçlanmaktadır.
Dersin sonunda öğrencilerin
1-Örgütsel yaşamda insan kaynaklarını açıklama ve tanımlayabilme,
2-Farklı sektörlere ilişkin insan kaynaklarını 3-İş geliştirebilme ve işe ilişkin personel sağlama ve
seçme,
4-Performansı değerlendirme ve ödüllendirmesi beklenmektedir.
YDL 206 İngilizce II
(3-0) 3 (AKTS-3)
İşletme terminolojisini genişletme, akademik ve mesleki İngilizceyi dilin dört becerisini kullanarak
geliştirme ve ileri seviyeye ulaştırma, Process Approach tekniğiyle akademik paper yazma ve
geliştirme, intensive, extensive, speed reading tekniğinin uygulanması.
SEC 202 Seçmeli Takım Sporları II (BSY 212- BSY 216)
BSY 212 Voleybol
(1-2) 2 (AKTS-4)
Bu dersin amacı, öğrencilere ders ile ilgili temek teknik hareketlerin gösterilmesi ve voleybol öğretim
yöntemlerinin verilmesidir.
Öğrencilerin Voleybol öğretim yöntemleri uygulamasını öğrenmesi beklenmektedir.
BSY 214 Hentbol
(1-2) 2 (AKTS-4)
Bu dersin amacı, hentbolda toplu-topsuz bireysel teknikleri uygulamak, bireysel, grup, takım halinde
hücum-savunmayı geliştirmektir.
Bu dersin sonunda öğrenci; bireysel, grup, takım halinde hücum-savunmayı gösterebilecektir.
BSY 216 Korfbol
(1-2) 2 (AKTS-4)
Bu dersin amacı öğrencilere korfbol teknik ve taktiklerinin öğretilmesi ve temel becerilerin
kazandırılmasıdır.
Dersin sonunda öğrencilerin; maç uygulamalarında hücum ve savunma taktiklerini uygulaması,
korfbol maçlarının performansını artırmak için değerlendirmeler yapabilmesi, korfbol sporunun teknik
ve taktiklerini uygulaması, korfbol sporunun kurallarını uygulaması ve korfbol sporu ile ilgili temel
becerileri uygulaması beklenmektedir.
8
III. YIL
BSY 301 Spor Sosyolojisi
(2-0) 2 (AKTS-4)
Bu dersin ana amacı öğrencilere, sosyolojinin temel kavramlarının sporla ilişkisi, sporcu, spor
kurumları ve sportif aktivitelerdeki değişik görünümlerinin verilmesidir.
Öğrencilerin sosyolojinin
beklenmektedir.
temel
kavramlarını
sporla
ilişkisi
ve
görünümlerini
BSY 303 Rekreasyon Liderliği ve Programlaması
öğrenmesi
(2-0) 2 (AKTS-4)
Dersin amacı programlama ve programlamarla ilgili kavramları tanımlamak, sosyal planlama sürecine
ve aşamalarına açıklık getirmek ve öğrencileri liderlik hakında yapılmış olan çalışmalar hakkında
bilgilendirmektir.
Öğrencilerin programı çeşitli boyutları yönünden değerlendirebilmesi, program planlama sürecini
kavrayarak meslek hayatında uygulayabilmesi, rekreasyon programı ve programlaması kavramlarını
anlaması, tanıdığı yöneticilerin liderlik tarzlarını sağlıklı değerlendirebilmesi, liderlik tarzlarını
anlaması ve ortama göre uygulamaya çalışması, liderlik teorilerini, teorilerin mantığını anlaması ve
liderlik kavramını kavraması beklenmektedir.
BSY 305 Finansal Muhasebe
(3-0) 3 (AKTS-5)
Bu dersin amacı, muhasebenin temel kavramları, muhasebe ilkeleri ve standartlarına uygun düşünce
tarzıyla sorun çözme, bilânço ve gelir tablosunu düzenleme, bilânço ve gelir tablosu kalemlerinin dış
bilgi kullanıcılar bakımından anlam ve önemini kavrama amaçlanmaktadır.
BSY 307 Örgütsel Davranış
(2-0) 2 (AKTS-5)
Bu derste örgütlerde karar davranışı: Karar verme, karar türleri, etkin karar vermenin şartları ve grup
kararları. Örgütlerde Çatışma: Çatışmanın tanımı ve kaynakları, çatışmanın önemi, çatışma kaynakları,
çatışmanın sonuçları, çatışma yönetimi ve sorun çözmenin duygusal yönü. Örgütlerde hayal kırıklığı
ve iş tatmini. Örgütlerin yönetiminde stres: Bireysel ve örgütsel stres, stresin sebepleri ve sonuçları.
Gruplar ve grup davranışı. Birey-örgüt bütünleşmesinde davranışsal yaklaşımlar öğretilmesi
amaçlanmaktadır.
BSY 309 Spor Sakatlıkları
(2-2) 3 (AKTS-4)
Dersin amacı, sakatlanma mekanizmaları, ısınma-soğuma ve spor sakatlıklarından korunma, spor
sakatlıklarında tedavi ilkelerini ve tekniklerini öğrenebilme.
Öğrencilerin genel anlamda spor sakatlıkları ve sakatlık unsurlarını ortadan kaldıran faktörlerin
bertaraf edilmesi ile ilgili kazanımlar elde etmesi beklenmektedir.
SEC 301 Seçmeli Bireysel Sporlar II BSY (311- BSY 317)
BSY 311 Tenis
(1-2) 2 (AKTS-4)
Dersin amacı, öğrencilerin tenis için temel teknik ve becerilere sahip olmasıdır.
9
Bu dersi alan öğrenci, tenis için temel teknik ve becerileri sahip olur.
BSY 313 Masa Tenisi
(1-2) 2 (AKTS-4)
Dersin amacı öğrencilere masa tenisinin temel çalışma tekniklerini ve oyun kurallarının öğretimidir.
Dersin sonunda masa tenisi branşı ile ilgili temel teknikleri oyun kurallarını ve alt yapıda antrenman
programlarının hazırlanması beklenmektedir.
BSY 315 Badminton
(1-2) 2 (AKTS-4)
Bu dersin amacı, öğrencilere badmintonu tanıtıp sevdirme ve öğretecek ,oynatacak seviyeye
getirmektir.
Öğrencinin badminton sporunun temel tekniklerini kavraması ve uygulaması beklenmektedir.
BSY 317 Golf
(1-2) 2 (AKTS-4)
Bu dersin amacı öğrencilere golf branşına yönelik spor becerilerinin uygulama ve antrenmanda
kullanıma yönelik öğretim ve danışmanlık yapabilecek eğitimcilik bilgi ve becerilerini kazandırmadır.
SEC 301 Seçmeli Ders I ( BSY 319- BSY 325)
BSY 319 Fiziksel Uygunluk
(3-0) 3 (AKTS-4)
Bu dersin amacı; fiziksel uygunluk ve fiziksel aktivitenin tanımı ve arasındaki ilişkiyi anlayabilmek,
fiziksel uygunluk ile ilgili kavramları kavrayıp kullanabilmek, fiziksel uygunluğun önemini
anlayabilmek, fiziksel uygunluk ve beslenme ilişkisini kavrayabilmek, fiziksel aktivite ve sağlık
ilişkisini kavrayabilmek, fiziksel aktivite ve dolaşım sistemi arasındaki ilişkiyi anlayabilmek, fiziksel
aktivite ve solunum sistemi arasındaki ilişkiyi kavrayabilmek, fiziksel aktivite ve kas gelişimi
arasındaki ilişkiyi anlayabilmek, fiziksel uygunluğun geliştirilmesi ve korunması için temel antrenman
metotlarının tanıtımı ve uygulayabilmek, fiziksel uygunluğun değerlendirilmesinde kullanılan ölçüm
yöntemlerini kavrayabilmektir.
Bu dersin sonunda öğrenci; fiziksel uygunluk ile ilgili kavram ve bilgileri öğrenmiş olacaktır.
BSY 321 Olimpizm ve Fair Play
(3-0) 3 (AKTS-4)
Dersin amacı, öğrencilere Antik Olimpiyat Oyunları’nın felsefesini, Modern Olimpik Hareketin
kuruluşunu etkileyen faktörleri, olimpizmin felsefi dayanaklarını, olimpik kuruluşların yapı ve
görevlerini, olimpik hareketin karşı karşıya olduğu problemleri, Türkiye’de olimpik hareketin kuruluş
ve gelişimini, Türkiye’nin modern olimpiyatlara katılım sürecini açıklamaktır.
BSY 323 İdare Hukuku
(3-0) 3 (AKTS-4)
Dersin amacı, kamu kurum ve kuruluşlarının kamu hizmetlerini yerine getirme usul ve yöntemleri ile
kamu görevlilerinin uymaları gereken hukuksal düzenlemeleri anlamak.
İdare hukukun uygulandığı kamu kurum ve kuruluşları ile bunların çalışanlarının uymaları gereken
hukuksal düzenlemeleri özel hukuk alanı uygulamalarından ayırabilmek.
10
BSY 325 Spor Yönetiminde Örnek Olay Analizi
(3-0) 3 (AKTS-4)
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenci; sporla ilgili kurum ve kuruluşlarda görülen olayların analiz
edebilecektir.
Öğrenciler tarafından sporla ilgili kurum ve kuruluşlarda görülen olayların farklı açılardan analiz
edilme becerilerinin kazanılması beklenmektedir.
BSY 302 Engelli Spor ve Organizasyonu
(2-0) 2 (AKTS-4)
Dersin amacı, öğrencilere engellilere yönelik beden eğitim ve spor konusunda bilgi ve deneyimlerin
kazandırılmasıdır.
Bu dersin sonuna öğrenciler; engellilere yönelik beden eğitim ve spor konusunda bilgi ve deneyim
kazanmış olur.
BSY 304 Pazarlamaya Giriş
(2-0) 2 (AKTS-4)
Dersin amacı öğrencilere modern pazarlama kavramını, misyonunu, stratejilerini kavratmaktır.
Öğrencilerin pazarlama çevresi, tüketici davranışları, pazarlama bilgi sistemleri, hedef pazar
belirleme-pazar bölümleme, ürün yönetimi, hizmet ve marka yönetimi, fiyat ve fiyatlandırma
stratejileri, halkla ilişkiler ve tanıtım, doğrudan pazarlama konusunda bilgi sahibi olması
beklenmektedir.
BSY 306 Liderlik ve Spor
(2-0) 2 (AKTS-4)
Dersin amacı, öğrencilerin liderlikle ilgili tanım ve kavramlar ışığında spor örgütlerinde liderin önemi
ve spor ortamlarında lideri değerlendirmeyi bilmesidir.
Öğrencilerin Liderlik ile ilgili temel kavramları bilmesi, liderlik tekniklerini ve bir liderin
karşılaşabileceği problemler hakkında bilgi sahibi olma ve çözüm önerileri geliştirebilmesi
beklenmektedir.
BSY 308 Spor Kuruluşlarında Bütçe ve Planlama
(2-2) 3 (AKTS-5)
Dersin amacı, öğrencilerle birlikte spor kuruluşlarında bütçe ve muhasebe tekniklerinin incelenmesi
amaçlamaktadır.
Öğrencilerin dersin sonunda spor kuruluşlarındaki bütçe ve muhasebe tekniklerini öğrenmesi ve spor
kuruluşlarındaki hakkında bilgi sahibi olması beklenmektedir.
BSY 310 Karşılaştırmalı Spor Yönetimi
(3-0) 3 (AKTS-5)
Dersin amacı öğrenciler ile birlikte Türkiye’de ve dünyada bazı ülkelerin spor kurum ve kuruluşlarının
yapısal analizini yapmaktır.
Öğrencilerin sporda gelişmiş ülkelerin spor yönetim yapılarını inceleyerek Türk spor yönetimini
değerlendirmesi beklenmektedir.
BSY 312 Halkla İlişkiler
(2-0) -2 (AKTS-4)
Dersin amacı, halkla ilişkilerin bir yönetim işlevi olarak önemini ve kuruluşlar sağladığı katkıları,
Ticari, kamu ve gönüllü sektör için halkla ilişkiler çalışmalarının pazarlama disiplini içindeki yeri ve
önemini anlamaktır.
11
Öğrencilerin halkla ilişkilerin oluşum ve gelişim süreçlerini, problemlerini ve yönetimindeki rolü ve
önemini öğrenmesi beklenmektedir.
SEC 302 Seçmeli Ders II (BSY 314-BSY 322)
BSY 314 Yönetim Psikolojisi
(3-0) 3 (AKTS-4)
Dersin amacı Öğrencinin yönetim iklimini kavrayıp spor uygulamalarında meydana gelecek yönetimin
psikolojik boyutundaki problemler ile başa çıkabilmesidir.
Sonunda öğrencinin yönetim iklimini ve spor uygulamalarında oluşan yönetim problemleri ile başa
çıkabilmeyi kavraması beklenmektedir.
BSY 316 Örgütsel Değişme
(3-0) 3 (AKTS-4)
Dersin amacı öğrenciler ile birlikte örgütler ve örgütlerin değişim ihtiyaçları, örgütsel değişim
süreçlerinin incelenmesidir.
Öğrencilerin dersin sonunda örgütsel değişime ilişkin bilgileri öğrenmesi beklenmektedir.
BSY 318 Spor ve Sponsorluk
(3-0) 3 (AKTS-4)
Dersin amacı, öğrencilere sponsorluk ve sponsorluğun temel amaçlarını kavrama, sponsorlukla ilgili
temel bilgileri, spor sponsorluğu alanına aktarabilmektir.
Öğrencinin sponsorluğun tarihsel gelişimini öğrenmesi, sponsorluk türlerini öğrenmesi, sporda
sponsorluğun önemini kavraması, Spor sponsorluğunun gelişimi hakkında önerilerde bulunması,
Sponsorlukla ilgili temel bilgileri spor sponsorluğu alanına aktarması ve Türkiye'de spor sponsorluğu
ile ilgili sorunları teşhis etmesi beklenmektedir.
BSY 320 Spor Felsefesi
(3-0) 3 (AKTS-4)
Bu dersin amacı, öğrencilerin Felsefenin temel kavramlarının sporla ilişkisi, felsefenin beden
kültürüne, oyun ve spor olgularına bakışının incelenmesi.
Öğrencilerin felsefenin sporla ilişkisinin ve bedensel etkinlikte bulunmanın felsefi yönden öneminin
öğrenmesi beklenmektedir.
BSY 322 Sosyal Psikoloji
(3-0) 3 (AKTS-4)
Dersin amacı sosyal psikolojinin kısa tarihi, sosyal psikolojide kuram ve araştırma yöntemleri; sosyal
psikolojik kuramsal paradigmalar; sosyal algı, sosyal biliş, sosyal etki ve güç, tutum ve tutum
değişimi, kişilerarası çekicilik ve yakın ilişkiler, özgeci davranış ve saldırganlık konusudur.
12
IV. YIL
BSY 401 Spor Pazarlaması
(3-0) 3 (AKTS-5)
Dersin amacı, Ticari, kamu ve gönüllü sektörde spor programları hazırlayıp, sunan işletmeler için
temel pazarlama görevlerini anlamaktır.
Öğrencilerin spor pazarlamasının oluşum ve gelişim süreçlerini, problemlerini ve hizmet sektöründeki
rolü ve önemini öğrenmesi beklenmektedir.
BSY 403 Çağdaş Yönetim Yaklaşımları
(3-0) 3 (AKTS-5)
Dersin amacı, yönetim bağlamında çağdaş ve yeni konu, kavram, metot ve yaklaşımlar konusunda
öğrencileri bilgilendirmektir.
Öğrencinin Yönetimdeki çağdaş konuların farkına varması, yönetimdeki güncel ve çağdaş konuları
anlayabilmesi ve yorumlayabilmesi, farklı güncel ve çağdaş yönetim konularını ilişkilendirebilmesi ve
bütüncül yaklaşımla ele alabilmesi ve Yönetim olaylarına farklı perspektiflerle bakabilmeyi öğrenmesi
beklenmektedir.
BSY 405 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve İstatistik
(3-2) 4 (AKTS-5)
Dersin amacı, öğrencilere bilimsel araştırma yapabilmek için gerekli teorik ve uygulama becerisini
kazandırmaktır.
Öğrencilerin bilimsel bir araştırma yapabilme yeteneğine sahip olması, literatür tarama bilgisine sahip
olması beklenmektedir.
BSY 407 Saha ve Malzeme Bilgisi
(2-0) 2 (AKTS-5)
Bu dersin amacı öğrencilerimizin sporda tesis işletmeciliği ve saha malzeme bilgisi ile ilgili kavram ve
özelliklerin tanımlanması, spor tesislerinin özellikleri ve tipleri, spor tesis işletmelerinde yönetim ve
organizasyon, spor tesis işletmelerinde etkinlik yönetimi ve spor tesis işletmelerinde araç-gereç
yönetimi ile ilgili yeterli bilgi düzeyine ulaşmasını sağlamaktır.
STJ 409 Staj
(2-4) 4 (AKTS-6)
Bu dersin amacı, öğrencilerin alanı ile gördükleri eğitimin uyguluma safhasını öğrenmek için mesleki
kurum ve kuruluşlarda bölümünü ve iş alanlarını tanıması amacıyla gözlem yapmasıdır.
Öğrencilerin staj sonunda teorik olarak gördükleri eğitimin uygulamasını görmüş olması ve bölümleri
ile ilgili bilgi sahibi olması, çalışma alanlarını tanımış olması beklenmektedir.
SEC 401 Seçmeli Ders III( BSY 411- BSY 417)
BSY 411 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
(3-0) 3 (AKTS-4)
Bu dersin amacı, sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunları çerçevesinde Türk
hukukunun mevcut sorunlara yaklaşımı, toplu iş ilişkileri, sosyal güvenlik alanındaki düzenlemeler bu
ders kapsamında ele alınıp incelenecektir.
13
BSY 413 Siyaset Bilimi
(3-0) 3 (AKTS-4)
Bu dersin amacı öğrencilere siyaset bilimine dair kavramları öğretmedir. Siyaset biliminin gelişimi,
kapsamı, ana temaları, politik kurumlar, ideolojiler işlenmekte; bireyler, gruplar ve kurumlar
arasındaki ilişkiler incelenmektedir. Öğrencilerin işlenen dersler ışığında konu ile ilgili bilgi birikimi
kazanmaları beklenmektedir.
BSY 415 Spor Politikaları
(3-0) 3 (AKTS-4)
Dersin amacı, öğrenciler tarafından Türkiye’de uygulanan spor politikalarını öğrenme ve
yorumlayabilme, tartışabilme yeteneğinin kazanılmasıdır.
Dersin sonunda öğrencilerin Türkiye’deki spor politikaları hakkında bilgiye sahip olmaları ve bu
yapının nasıl gelişeceği hakkında fikir oluşturmaları beklenmektedir.
BSY 417 İnsan Hakları ve Demokrasi
(3-0) 3 (AKTS-4)
Bu derste öğrencilere; insan, İnsan hakları evrensel bildirisi, Avrupa insan hakları sözleşmesi, insan
hakları ve demokrasinin felsefi temelleri, toplum sözleşmesi, toplu yaşam, insan hakları ve demokrasi
ilkesinin davranışa dönüştürülmesi süreci, ilköğretim sisteminde girdi, süreç ve çıktı boyutlarında
insan hakları ve demokrasi için gerekli davranış biçimleri hakkında bilgi verilmesi amaçlanmaktadır.
Bu dersin sonucunda öğrenci; Yurttaşlık, demokrasi ve insan haklarına ilişkin temel kavramları
kullanır. Demokrasi ve insan haklarına saygılı olmayı alışkanlık haline getirir. Anayasal haklarını
kullanır. Başkalarının hak ve özgürlüklerine saygı gösterir. Ülkemizdeki yönetim sistemiyle başka
ülkelerdeki yönetim sistemlerini karşılaştırır. Demokrasi ve insan haklarının tarihsel gelişimini açıklar.
Çevresindekileri demokrasi ve insan hakları konusunda bilinçlendirir. Ülkemizdeki anayasacılık
hareketlerini özetler. Türkiye’deki ve dünyadaki siyasal, toplumsal ve ekonomik gelişmelerle
yakından ilgilenir. Etkin yurttaşlık bilinciyle hareket eder. Demokrasi ve insan hakları ile ilgili
öğrendiklerini alanıyla ilişkilendirir. Üzerine düşen sorumlulukları hakkıyla yerine getir. İş ve günlük
yaşamında ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
BSY 402 Fitness Liderliği
(2-2) 3 (AKTS-5)
Dersin amacı, insan organizmasının fonksiyonlarını minimum yorgunluk sağlayacak sistemlerin
etkinliğini açıklamak ve uygulamak. Vücudun aletli ya da aletsiz çalıştırılmasıyla sıkılaştırılması ve
güçlendirilmesinin nasıl gerçekleştirildiğini performansa etkileri ve uygulamalarını öğretmek.
Öğrencilerin, spor fitnes ve sağlık terimleri arasında ilişki kurabilmesi, spor fitnes ve sağlık
tanımlayabilmesi, spor fitnes ve sağlığın temel alanlarını açıklayabilmesi, spor fitnes ve sağlık temel
alanları ile beden eğitimi ve spor temel alanları arasında ilişki kurabilmesi, fitness uygulamaları için
gerekli alet-cihazları-araçları kullanabilmesi, spor fitnes ve sağlığın temel konuları ile fiziksel
uygunluk temel konularını karşılaştırabilmesi, spor fitnes ve sağlık uygulamaları ile antrenman bilimi
uygulamaları arasındaki temelleri kavrayabilmesi, spor fitnes ve sağlıkla ilgili temel bilgi ve
becerilerini açıklayabilmesi ve uygulayabilmesi, spor fitnes ve sağlık ile performans arasındaki ilişkiyi
açıklayabilmesi beklenmektedir.
BSY 404 Spor Yönetiminde Araştırma ve Proje
(3-2) 4 (AKTS-8)
Bu dersin amacı, Seçilen araştırma konusu doğrultusunda, bir araştırma projesi önerisi hazırlamaktır.
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenci; seçmiş olduğu araştırma konusu için, “araştırma projesi
önerisi” hazırlayabilecektir.
14
BSY 406 Spor Medyası
(2-0) 2 (AKTS-4)
Dersin amacı, öğrencilerin medya kavramını ve medya ile spor arasındaki ilişkileri incelemesidir.
Öğrencilerin, Boş zaman ve rekreasyon kavramlarının spor ve diğer rekreasyon etkinlik alanlarıyla
ilişkilendirmesi, bir istihdam alanı olarak organizasyon ve yönetim becerisi geliştirmesi
beklenmektedir.
BSY 408 Sporda İletişim Becerileri
(2-0) 2 (AKTS-4)
Dersin amacı, öğrencilerin iletişim bilimine yönelik temel kavramların eğitim öğretim süreçlerindeki
yansımalarına paralel olarak; bireyler arası gerçekleştirilecek iletişim etkinliklerinde etkin olabilmeye
ve kaliteli iletişim kurabilmeye yönelik becerilerin geliştirilmesidir.
Öğrencilerin sporda iletişim becerilerini kazanmaları, takım olgusunu benimsemeleri, sporcular arası
iletişimin kuvvetlendirilmesini sağlayacak birikime sahip olmaları beklenmektedir.
BSY 410 Spor ve Çevre
(3-0) 3 (AKTS-4)
Dersin amacı, öğrencilere Çevre biliminin temel kavramlarının öğretimi, temel ekolojik bilgi ile
donatımı, bu bilgilerin spor teori ve uygulamalarında kullanılabilmektir.
Öğrencilerin Çevre bilimlerinin kuramsal temellerinin öğrenmesi ve sportif uygulamalarla
ilişkilendirmesi beklenmektedir.
BSY 412 Spor Yönetiminde Güncel Konular
(3-0) 3 (AKTS-5)
Dersin amacı, Sponsorluk ve sponsorluğun temel amaçlarını kavrama, sponsorlukla ilgili temel
bilgileri, spor sponsorluğu alanına aktarabilme, Türkiye’de spor sponsorluğu ile ilgili sorunları teşhis
edebilme.
Öğrencilerin Sponsorluk ve spor sponsorluğu ile ilgili temel kavramları öğrenmesi ve proje
hazırlaması beklenmektedir.
15
SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ
Ders Kitapları ve Kaynak Kitaplar Listesi
Kitap Adı
S.No
1. Human Kinetics Books
Physical Education and Sport A
2. Contemporary Introduction
3. Serbest Cimnastik
Yazar Adı
Yayın
Yeri
C.,McPherson, B.,
Taylor, A.W
Lumpkin, A
St-Louis
Şengül, E
Ankara
Yayınevi
Yayın
Tarihi
Physical Activity
1991
Sciences
Times
Mirror/Mosby
1991
College Publishing
Sporsal Uygulama
1996
Dizisi 5, 2. baskı
GÜMÜŞ, T.,
TOMANBAY, M
Ankara
5. Atlamalar
DEMİR, M.
Ankara
Nobel yayıncılık
2005
6. Genel İşletmecilik Bilgileri
Can, H., Tuncer, D.,
Ayhan, D, Y
Ankara
Adım Yayıncılık
1991.
7. Türkiye Spor Tarihi
Fişek, K
Ankara
Gerçek Yayınevi
8. Türklerde Spor Kültürü
Güven, Ö.
Ankara
Atatürk Kültür
Merkezi Yayını,
1992
9. Stilleriyle Yüzme
Bozdoğan, A
İlpress Basım ve
Yayım
2003
Teaching of Swimming and
10. Water Safety
-Gregson,J.S.,
Kilpatric,J.T.,
Patrickson,W.C.;
Austswim
Griffin Press
Limited
1986
4. Genel Ekonomi
Atletizm Koşular, Atmalar,
South
Australia,
2004
Kinesiology and Applied
Philip J.Rusch , Roger
K.Burke
Lea & Febiger
1989
12. Kinesiology
Manual of Structural
Thompson, C. W. &
Floyd, R. T.
15th ed.
WCB/McGrawHill
2004
13. Spor Yönetimi
Basım,N., Argan, M.
Detay Yayıncılık
2009
2005
11. Anatomy
14.
Hukuk Başlangıcı
Bilge, N.
Ankara
Turhan Kitabevi
Akıntürk, T.
Eskişehir
Anadolu
Üniversitesi Yayını 2002
No: 1359
Üniversiteler İçin Türkçe 1
16. Yazılı Anlatım,
Yakıcı, Ali- Yücel,
Mustafa- Doğan,
Mehmet- Yelok, Veli
Savaş
Ankara
Bilge Yayınları
2005
17. Satrancın Esasları
Capablanca, J.R
İstanbul
Anka Ofset
1988
Reti, R.
İstanbul.
15.
Hukuka Giriş
Satrançta Büyük Ustalar
18. Modern Görüşler
1983
16
19. Physical Activity Sciences
Bouchard, C.
McPherson, B. Taylor,
A.W
20. OKÇULUK
Kürşat AKTEPE
21. Yönetim ve Organizasyon
Human Kinetics
1991
Books, Champaign
Nobel Yayın
Dağıtım
2003
Eren E
Beta Yayıncılık
2003
22. Management
Beech, J. Chadwick, S.(
Prentice Hall
2004
23. Egzersiz ve Spor Fizyolojisi
Sönmez-Tiryaki G.
The Business of Sport
24.
Spor Psikolojisi
Türk Spor Hukukunun Genel
25. Esasları ve İlgili Mevzuat.
Sports Law and Policy in the
European Union
26. (European Policy Studies)
27. Fullsteam Ahead
Atatürk İlkeleri ve İnkılap
28. Tarihi I, II
Emin Kuru
Ankara
Ankara
Birlik Yayıncılık
ve
maatbacılık
Gazi Basımevi
2002)
2000
A.Nadi GÜNAL, Erkan
Ankara
KÜÇÜKGÜNGÖR
Yetkin Yayınları
1998
Richard PARRISH
Manchester
Manchester
University Press
2003
Abdulvahit Çakır,
Nilgün Yorgancı, Gül
Keskil
Ankara
Gündüz Eğitim ve
Yayıncılık
2005
YÖK yayını
Ahmet MUMCU
Basketbol Teknik-TaktikYaşar Sevim
Ankara
Nobel Yayınevi
30. Temelleri
Mehmet Günay
Atilla İ Yüce
Ankara
Gazi Basımevi
31. Antrenman Bilgisi
Yaşar Sevim
Ankara
Nobel Yayınevi
2002
32. Antrenman kuramı ve yöntemi
Bompa, T.
Ankara
Spor Yayınevi
2007
Güner EKENCİ,
A.Faik.İMAMOĞLU,
Ankara
Nobel Yayınevi
2002
Ankara
Bağırgan Yayınevi
2002
Ankara
Nobel Yayınevi
2004
Ekin Kitabevi
2003
Nobel Yayınevi
2003
29. Antrenman
Futbol Antrenmanının Bilimsel
33.
Spor İşletmeciliği
Sporcuların Optimal
34. Beslenmesi
Baron, Dieter K.
(Çev.: Sinan
Ömeroğlu)
2002
Egzersiz ve Spor Yapanlar İçin
35. Beslenme
Ersoy Gülgün
36. Voleybol
Korkmaz F.
Antrenman Bilimi ve
37. Voleybol”.
Orkunoğlu, O.
38. Voleybol’da Taktik
Özdilek Ç., Çimen K.
Ankara
17
39.
Hentbol Teknik-Taktik
40. Korfball Made Simple
Kamu ve Özel Kesimde
41. Personel Yönetimi
Human Resource Management
42. in Sport and Recreation
43.
Ankara
Nobel Yayınevi
2002
Crum B
Bunnik
KNKV
1994
Can H. Akgün A.
Kavuncubaşı Ş.
Ankara
Siyasal Kitapevi
Chelladurai,P
Sosyolojik Açıdan Spor
Erkal, M. E., Güven,
Ö., Ayan, D.,
Rekreasyon “Boş Zamanları
Karaküçük, S.
44. Değerlendirme”
45. Finansal Muhasebe
Örgütsel Davranış ve Yönetim
46. Psikolojisi
47.
Yaşar Sevim
Spor Sakatlıkları Rehberi
Nihat Küçüksavaş
Human Kinetics
1999
İstanbul
Der Yayınları
1998
Ankara
Gazi Kitabevi
2005
İstanbul
Kare Yayınevi
2005
Beta Yayınevi
Prof. Dr. Erol Eren
Grıffıth, H. W.
(çev. Şamil Erdoğan)
İstanbul
Birol basın yayın
dağıtım
2000
Kabasakal K.
Konya
Eğitaş yayınları
2001
Ankara
Türkiye Tenis
Federasyonu
Eğitim Yayını No:
1
1999
Masa tenisi
dergileri ve
yayınları.
Masa tenisi
Teknik ve
öğretim
Kitabı
Spor Yaralanmalarından
48. Korunma Şuuru ve İlk Yardım
Tenise Başlarken Öğretmenin
49. El Kitabı
Masa tenisi Teknik ve öğretim
50. Kitabı
Bulut Turhan
Badminton Temel Teknikleri ve Melih N. Salman,
Selma Salman
51. Öğretimi
Badminton Teknik Öğretimi,
52. Taktik ve Kuralları
Yorulmazlar M.
Kepoğlu A
Ankara
İstanbul
53. Golf Kuralları
1994
Morpa
2005
Türkiye Golf
Federasyonu 32.
Baskı
2012
Sporda Fiziksel- Fizyolojik
54. Performansın Ölçülmesi ve
Kemal Tamer
Ankara
Bağırgan Yayınevi
2000
55. Fiziksel Uygunluk
Kamil Özer
Ankara
Nobel Yayınevi
2001
56. Fiziksel Uygunluk
Erdal Zorba
Ankara
Neyir Matbaası
2000
Değerlendirilmes
Belgeleri ile Türk Spor
İstanbul
1985
TMOK
İstanbul
1988
Savaş Büyükkaragöz
ve Şahin Kesici.
Ankara
Türkiye Demokrasi
1998
Vakfı yayınları
57. Tarihinde Olimpizm ve Olimpik San H
Hareket
58. Olimpik Hareket
Demokrasi ve insan hakları
59. eğitimi
İnsan haklarının uluslararası
60. korunması
Gülmez M
TODAİE İnsan
hakları araştırma
1996
18
ve derleme merkezi
yayınları no:13
Engelliler İçin Beden Eğitimi ve
61. Spor
62.
Özürlülerde Spor
Özer D
Ankara
Nobel Yayın
Dağıtım
2001
Alpkalyon T
Ankara
Bağırgan
Yayınevi
1997
63. PAZARLAMA İLKELERİ
Prof.Dr.İsmet MUCUK
64. Liderlik ve Yönetim
Werner I(Çev: Ünver
V)
65. Eğitimsel Liderlik
Çelik V
Ankara
Pegem A Yayımevi
Emin Kuru
Ankara
Gazi Basımevi
2000
TODAİE
1985
Nobel Yayın
Dağıtım
2002
Human Kinetics
1995
66.
Spor Psikolojisi
67. Örgütsel Değişme
SAĞLAM, M.;
68. Spor Pazarlaması.
Metin ARGAN
69. Philosophic Inquiry in Sport
Morgan, W.J. Meier,
K.U.
Sports Law and Policy in the
European Union(European
70. Policy Resaerch Unit)
Çağdaş Yönetim Düşüncesinin
1993
Ankara
Parrish, R.
2003
71. Evrimi,
Baransel, A
İstanbul
Avcıol Basım
1993
72. Bilimsel Araştırma Yöntemi
Karasar,N
Ankara
Nobel Yayın
Dağıtım
2003
Reha Alpar
Ankara
Nobel Yayın
Dağıtım
2001
Yetkin Yayınları
1998
Spor Bilimlerinde Uygulamalı
73. istatistik
Türk Spor Hukukunun Genel
74. Esasları ve İlgili Mevzuat
75.
Siyaset Bilimine Giriş
A.Nadi GÜNAL, Erkan
Ankara
KÜÇÜKGÜNGÖR
ÇAM, E.
İstanbul
1981
Developing Successful Sport
76. Sponsorship Plans. Fitness
David K. STOTLAR
Information Technology.
19
ISTANBUL UNIVERSITY ESENYURT
PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS HIGH
SCHOOL
SPORT MANAGEMENT PROGRAM
1
Presentation of Sport Managership Programme
Aim of Sport Managership Programme; raise individuals who have manage and orient,
communicate peoples effectively, work with team spirit, have responsibility. In this
programme, be given education-teaching related to sport management and organization, and
sport enterprise. Graudated students from this programme, can work in Institutions of Youth
and Sports General Office, amateur and professioanl sport clubs, sport facilities of the public
and private, athletes education centers, private sport courses as manager.
Learning Outcomes of the Programme :
Upon successful completion of this programme, students will be able to :
LO-1 : Know the charasteristics economical events related to sports and economical
principles.
LO-2 : Carry out accounting registration, classification and report procedures.
LO-3 : Apply the knowledges and skills related to health and movement.
LO-4 : Apply the knowledges and skills to sports diciplines.
LO-5 : Carry out analizying and interpret of state finances of sport enterprises.
LO-6 : Know about concepts related to basic enterprise knowledges, basic functions,
management, sport management and organizations.
LO-7 : Know about basic principles and methods of sport management.
LO-8 :Put into practice the skills based on movements and rhythms.
LO-9 : Know about basic concepts and methods for finance learning.
LO-10: Analize sport events and phenomenon for psychological and sociological.
LO-11: Have knowledges of scientific researches and carry out researches.
LO-12: Use data technologies effectively.
LO-13: Know general laws and sport laws.
LO-14: Imbibe Ataturk principles and revolutions.
LO-15: Use Turkish language effectively.
LO-16: Communicate as oral and writing with foreign languages.
LO-17: Analyze the history of the sport can plan for the future.
LO-18: Know musculoskeletal structure of the human body, and the structure of the
movement limits.
2
PÇ-19: Will have information about the physiological characteristics of human beings.
PÇ-20: Human resource management, public relations and have knowledge about
leadership.
PÇ-21: They do recreation management and programming.
PÇ-22: Will have information about the disabled sports.
3
UNDERGRADUATE PROGRAM
FIRST YEAR
I. Semester
Code
II.Semester
Course Title
T
P
C
ECTS
BSY101
Introduction to
Physical Education
and Sports Science
3
0
3
5
BSY102
BSY103
General
Gymnastics
1
2
2
5
BSY104
Introduction to
Economics
2
0
2
3
1
2
2
4
ISY101
BSY105
BSY107
BSY109
BLG101
TOTAL
Athleticism
Business
Management I
Sports History
Information and
Communication
Technology
Code
Course Title
T
P
C
ECTS
1
2
2
4
Human Anatomy
And Kinesiology
3
0
3
5
BSY106
Business
Management Iı
3
0
3
5
SOH106
Introduction To
Law
3
0
3
5
2
0
2
3
1
2
2
4
Swimming
3
0
3
5
BSY108
Sports
Management
Structure İn
Turkey
2
0
2
4
SEC102
Individual Sports I
*
Turkish Language
2
2
3
4
TUR102
4
0
4
4
14
6
17
30
TOTAL
17
4
19
30
II. Semester Elective Sports Course (Individual Sports I) *
Code
4
Course Title
T
P
C
ECTS
BSY110
Step-Aerobic
1
2
2
4
BSY112
Archery
1
2
2
4
BSY114
Chess
1
2
2
4
BSY116
Rhythm And
Dance Tutorial
1
2
2
4
SECOND YEAR
III.Semester
IV.Semester
Code
Course Title
T
P
C
ECTS
BSY201
Sports
Management and
Organization I
3
0
3
5
2
2
3
5
BSY203
Sports Physiology
BSY205
Sport Psychology
2
0
2
4
Code
Course Title
T
P
C
ECTS
BSY202
General Training
Information
3
0
3
6
2
0
2
4
BSY204
Sports Economics
BSY206
Sports
Management and
Organization II
3
0
3
5
BSY207
Sports Law
3
0
3
5
BSY208
Sports Nutrition
2
0
2
4
SEC201
Team Sports I *
1
2
2
4
SEC202
Team Sports II *
1
2
2
4
YDL203
English I
3
0
3
3
BSY210
Human Resource
Management
2
0
2
4
ATA201
Ataturk's Principles
and History of
Turkish Revolution
YDL206
English II
3
0
3
3
16
2
17
30
TOTAL
4
0
4
4
18
4
20
30
TOTAL
III. Semester Elective Sports Course (Team Sports I) *
IV. Semester Elective Sports Course (Team Sports II) *
Code
BSY209
BSY211
BSY213
Course Title
T
P
C
ECTS
Code
Basketball
1
2
4
4
BSY212
Football
1
2
4
4
BSY214
Field Hockey
1
2
4
4
BSY216
5
Course Title
T
P
C
ECTS
Volleyball
1
2
4
4
Handball
1
2
4
4
Korfball
1
2
4
4
THIRD YEAR
V.Semester
Code
Course Title
VI.Semester
T
P
C
ECTS
2
0
2
4
Code
Sport Sociology
BSY301
BSY303
BSY305
BSY307
Recreation
Leadership And
Programming
Financial
Accounting
Organizational
Behavior
2
0
3
2
0
BSY302
4
3
BSY304
5
BSY306
2
0
2
5
BSY308
2
2
3
4
SEC302
Sports Injuries
BSY309
SEC301
SEC303
Individual Sports II
*
Elective I
(Theoretical)*
TOTAL
1
2
2
4
BSY310
Course Title
T
P
C
ECTS
Disabled Sports
and Organization
2
0
2
4
2
0
2
4
2
0
2
4
2
2
3
5
3
0
3
4
3
0
3
5
Introduction to
Marketing
Leadership and
Sports
Budgeting and
Control in Sport
Organizations
Elective II
(Theoretical) *
Comparative
Sport
Management
Public Relations
3
0
3
4
BSY312
2
0
2
4
15
4
17
30
TOTAL
16
2
17
30
V. Semester Elective Sports Course (Individual Sports II) *
VI. Semester Elective Course II (THEORETİCAL)*
Code
Code
Course Title
T
P
C
ECTS
1
2
2
4
Tennis
BSY311
T
P
C
ECTS
Psychology Of
Management
3
0
3
4
3
0
3
4
3
0
3
4
3
0
3
4
3
0
3
4
BSY314
Table Tennis
BSY313
1
2
2
4
1
2
2
4
Organizational Change
BSY316
Badminton
Sports And
Sponsorship
BSY315
BSY318
Golf
BSY317
1
2
2
Sports Philosophy
4
BSY320
V. Semester Elective Course I (THEORETİCAL)*
BSY322
Physical Fitness
BSY319
3
0
3
4
3
0
3
4
3
0
3
4
3
0
3
4
Olympism And Fair Play
BSY321
Administrative Law
BSY323
Sport Management
Case Analysis
BSY325
Course Title
6
Social Psychology
FOURTH YEAR
VII.Semester
VIII.Semester
Code
Course Title
T
P
C
ECTS
BSY401
Sports
Marketing
3
0
3
5
Contemporary
Management
Approaches
3
0
3
BSY405
BSY407
Area And
Materıal
Knowledge
Probation
STJ409
Elective III
(Theoretical) *
T
P
C
ECTS
BSY402
Fitness
Leadership
2
2
3
5
3
2
4
8
BSY404
Sport
Management
Research and
Projects
2
0
2
4
0
2
4
BSY408
Sports in
Communication 2
Skills
BSY410
Sport and
Environment
3
0
3
4
3
0
3
5
BSY412
Current Issues
in Sport
Management
15
4
17
30
Sports Media
3
2
4
5
BSY406
2
2
3
0
4
0
2
4
3
5
6
4
SEC401
TOTAL
Course Title
5
BSY403
Scientific
Research
Methods and
Statistics
Code
16
6
19
30
TOTAL
VII. Yarıyıl Seçmeli Ders III (TEORİK) *
Code
Course Title
T
P
C
ECTS
3
0
3
4
BSY411
Work and
Social Security
Law
BSY413
Political
Science
3
0
3
4
BSY415
Sport Politics
3
0
3
4
3
0
3
4
BSY417
Human Rights
and
Democracy
7
SPORT MANAGERSHIP PROGRAMME
REALIATIONS OF COURSES AND LEARNING OUTCOMES
LO
LO
LO
LO
LO
LO
LO
LO
LO
LO
LO
LO
LO
LO
LO
LO
LO
LO
LO
LO
LO
LO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
DERSLER
Introduction to
Physical Education
and Sports Science
X
General Gymnastics
Introduction to
Economics
X
X
athleticism
X
Business
Management I
X
Sports History
X
Information and
Communication
Technology
X
Swimming
X
Human Anatomy
And Kinesiology
X
X
X
Business
Management Iı
X
Introduction To Law
X
Sports Management
Structure İn Turkey
Individual Sports I *
X
X
X
Turkish Language
X
Sports Management
and Organization I
Sports Physiology
X
X
X
Sport Psychology
X
Sports Law
Team Sports I *
X
X
8
English I
X
Ataturk's Principles
and History of
Turkish Revolution
X
General Training
Information
X
Sports Economics
X
Sports Management
and Organization II
X
Sports Nutrition
X
Team Sports II *
X
Human Resource
Management
X
English II
X
Sport Sociology
X
Recreation
Leadership And
Programming
Financial
Accounting
X
X
Organizational
Behavior
Sports Injuries
X
Individual Sports II
*
X
Elective I
(Theoretical)*
X
X
X
Disabled Sports and
Organization
X
Introduction to
Marketing
X
Leadership and
Sports
Budgeting and
Control in Sport
X
X
9
Organizations
Elective II
(Theoretical) *
X
X
Comparative Sport
Management
X
X
X
Public Relations
X
Sports Marketing
X
Contemporary
Management
Approaches
X
Scientific Research
Methods and
Statistics
X
Area And Materıal
Knowledge
Probation
X
X
X
X
X
X
Elective III
(Theoretical) *
Fitness Leadership
X
X
Sport Management
Research and
Projects
X
Sports Media
X
Sports in
Communication
Skills
X
Sport and
Environment
Current Issues in
Sport Management
X
X
X
10
1. SEMESTER
11
Course Name: INTRODUCTION TO
PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS
Theory
Faculty: Physical Education and Sports High
School
Program Name: Sports Management
Code : BSY 101
Education AndTeaching Workload
Laboratory
Project /
Home
Field Study
work
Practice
Credits
42
1
Semester
Type of Course
Basic Field
Course
Course Aim
Field
Course
Other
Total
70
112
T+P= Credit
3-0-3
5
Turkish
Language
X
ECTS
Credit
Social
Elective
Tecnical Elective
Physical education and sport development, concepts, publications, job opportunities, training and
administration of the relationship with performance.
Learning
Outcomes and
Competences
The basic concepts of physical education and sports, historical background, schools and physical education
and the learning of the areas covered by the sport.
Textbook and /
or References
Physical Activity Sciences, Editors: Bouchard, C., McPherson, B., Taylor, A.W., Human Kinetics Books,
Champaign, 1991.
Lumpkin, A., Physical Education and Sport A Contemporary Introduction, Second Edition, Times
Mirror/Mosby College Publishing, St-Louis, 1991.
ASSESSMENT CRITERIA
Theoretical Courses
Midterm Exams
Project Course and Graduation Study
Mark (X)
Percent (%)
X
40
Mark (X)
Midterm Exams
Quizzes
Midterm Controls
Homeworks
Mid-Submission
Term Paper (Project
Reports, Etc.)
Oral Examination
Laboratory
Final Exam
Final Exam
X
60
Other
Other
Week
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Topics
Basic Concepts in Physical Education and Sport
Physical Education and Sports Publications.
Physical Education and Sport Job Areas.
Development of Physical Education and Sport in the world.
New Approaches in Modern Thought of Physical Education.
Physical Education and Sports Development in Turkey.
Leading Educators in Physical Education and Sports.
Development Qualities of Physical Education
Objectives of the Course of Physical Education.
Systematization Elements of Sports Coverage Area.
Sports Types and Branches.
Differentiation of Sport Branches Groups Inside Sport Type.
In Main Areas of Physical Education and Sports Coverage.
Physical Education and Sport in Other Topics
Teachers
E-Mail
Web Adress
12
Percent (%)
Course Name : GENERAL GYMNASTİC
Theory
Practice
14
28
Education AndTeaching Workload
Laboratory
Project /
Home
Field Study
work
1
Semester
Type of Course
Basic Field
Course
Course Aim
Faculty: Physical Education and Sports High
School
Program Name: Sports Management
Code : BSY 103
Field
Course
Credits
Other
Total
28
70
T+P= Credit
1-2-2
Turkish
Language
X
ECTS
Credit
5
Social
Elective
Tecnical Elective
Gaining basic knowledge about dipstick and gymnastic skills.
Learning
Outcomes and
Competences
Learning to move and act.
Textbook and /
or References
Şengül, E. Serbest Cimnastik, Sporsal Uygulama Dizisi 5, 2. baskı, 1996, Ankara.
ASSESSMENT CRITERIA
Theoretical Courses
Midterm Exams
Project Course and Graduation Study
Mark (X)
Percent (%)
X
40
Mark (X)
Midterm Exams
Quizzes
Midterm Controls
Homeworks
Mid-Submission
Term Paper (Project
Reports, Etc.)
Oral Examination
Laboratory
Final Exam
Final Exam
X
60
Other
Other
Week
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Topics
Postures, sorting, and retrieval within range. Bends.
Brisk walks. Turns on the march.
Brisk walks, brisk runs.
Walking and jogging rows increment studies.
Basic positions and orders.
Individual exercises.
Paired exercises.
Semester midterm exam.
Individual exercises are.
Paired movements.
Individual exercises are.
Paired movements.
Station work.
Free preparation of compositions with music.
Teachers
E-Mail
Web Adress
13
Percent (%)
Course Name: INTRODUCTİON TO
ECONOMİCS
Theory
Faculty: Physical Education and Sports High
School
Program Name: Sports Management
Code: ISY 101
Education AndTeaching Workload
Laboratory
Project /
Home
Field Study
work
Practice
Credits
28
1
Semester
Type of Course
Basic Field
Course
Course Aim
Field
Course
Other
Total
26
54
T+P= Credit
2-0-2
Turkish
Language
X
ECTS
Credit
3
Social
Elective
Tecnical Elective
Learning the basic economic concepts and relationships
Learning
Outcomes and
Competences
To make abstract analyzing and scientific thinking learning
Textbook and /
or References
GÜMÜŞ, T., TOMANBAY, M.; Genel Ekonomi, Ankara, 2004.
ASSESSMENT CRITERIA
Theoretical Courses
Midterm Exams
Project Course and Graduation Study
Mark (X)
Percent (%)
X
40
Mark (X)
Midterm Exams
Quizzes
Midterm Controls
Homeworks
Mid-Submission
Term Paper (Project
Reports, Etc.)
Oral Examination
Laboratory
Final Exam
Final Exam
X
60
Other
Other
Week
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Topics
Basic concepts and methods
Economics tame problems
The concept of the market and the role of government
Reading and interpretation of graphical
Production possibilities curve and review
Externalities and social models
Perfect competition and other markets
Supply, demand and function concepts
Flexibility Analysis
The concept of Preferences and benefits
Utility maximization and consumer equilibrium
Production law and the law of diminishing returns
Cost analysis
Profit maximization and company balance
Teachers
E-Mail
Web Adress
14
Percent (%)
Course Name : ATHLETİCİSM
Theory
Practice
14
28
Education AndTeaching Workload
Laboratory
Project /
Home
Field Study
work
1
Semester
Type of Course
Basic Field
Course
Course Aim
Faculty: Physical Education and Sports High
School
Program Name: Sports Management
Code : BSY 105
Field
Course
Credits
Other
Total
28
70
T+P= Credit
1-2-2
Turkish
Language
X
ECTS
Credit
4
Social
Elective
Tecnical Elective
Athleticism teach for all branches, throwing, jumping, running and walking teaching
Learning
Outcomes and
Competences
The definition of Athletics, the differences of the branches, knowledge to be taught, to learn the skills of
teaching styles and movements.
Textbook and /
or References
- DEMİR, M.; Atletizm Koşular, Atmalar, Atlamalar, Nobel yayıncılık, Ankara, 2005.
ASSESSMENT CRITERIA
Theoretical Courses
Midterm Exams
Project Course and Graduation Study
Mark (X)
Percent (%)
X
40
Mark (X)
Midterm Exams
Quizzes
Midterm Controls
Homeworks
Mid-Submission
Term Paper (Project
Reports, Etc.)
Oral Examination
Laboratory
Final Exam
Final Exam
X
60
Other
Other
Week
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Topics
Definition and classification of Athleticism
Sprint runs
Sprint races
And flag running sprints
shot put
shot put
long jump
Midterm exam
long jump
high jump
high jump
throw discus
throw discus
Subject again
Teachers
E-Mail
Web Adress
15
Percent (%)
Course Name : BUSINESS MANAGEMENT I
Theory
Faculty: Physical Education and Sports High
School
Program Name: Sports Management
Code: BSY 107
Education AndTeaching Workload
Laboratory
Project /
Home
Field Study
work
Practice
Credits
42
1
Semester
Type of Course
Basic Field
Course
Course Aim
Field
Course
Other
Total
70
112
T+P= Credit
3-0-3
Turkish
Language
X
ECTS
Credit
5
Social
Elective
Tecnical Elective
The establishment of business in the light of concepts related to general business, legal structure and
Learning to use business functions.
Learning
Outcomes and
Competences
Know concepts of general management
Textbook and /
or References
Can, H., Tuncer, D., Ayhan, D, Y.; Genel İşletmecilik Bilgileri, Adım Yayıncılık, Ankara,
1991.
ASSESSMENT CRITERIA
Theoretical Courses
Midterm Exams
Project Course and Graduation Study
Mark (X)
Percent (%)
X
40
Mark (X)
Midterm Exams
Quizzes
Midterm Controls
Homeworks
Mid-Submission
Term Paper (Project
Reports, Etc.)
Oral Examination
Laboratory
Final Exam
Final Exam
X
60
Other
Other
Week
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Topics
Introduction and promotion of the course literature
Management concepts
Objectives and types of businesses
The establishment of business
Legal structure of the business
Management and functions
Basic functions of business
Midterm Exam
Production management
marketing
Financial management
Personnel management
Public relations
research and development
Teachers
E-Mail
Web Adress
16
Percent (%)
Course Name: HISTORY OF SPORT
Theory
Faculty: Physical Education and Sports High
School
Program Name: Sports Management
Code : BSY 109
Education AndTeaching Workload
Laboratory
Project /
Home
Field Study
work
Practice
Credits
28
1
Semester
Type of Course
Basic Field
Course
Field
Course
Other
Total
26
54
T+P= Credit
2-0-2
Turkish
Language
X
ECTS
Credit
4
Social
Elective
Tecnical Elective
From Antiquity to the present conditions of the emergence and development of sport line is how the modern Olympics.
Line of development until today in Turkey in the early years of the sport and what is its role in international relations? This
is achieved by gaining consciousness.
Course Aim
Learning
Outcomes and
Competences
At the end of this course;
About the historical development of physical education and sport will be learned.
Textbook and /
or References
Fişek, K. Türkiye Spor Tarihi, Gerçek Yayınevi, Ankara
Yıldız D. Türk Spor Tarihi Eko Matbası, İstanbul
ASSESSMENT CRITERIA
Theoretical Courses
Midterm Exams
Project Course and Graduation Study
Mark (X)
Percent (%)
X
40
Mark (X)
Midterm Exams
Quizzes
Midterm Controls
Homeworks
Mid-Submission
Term Paper (Project
Reports, Etc.)
Oral Examination
Laboratory
Final Exam
Final Exam
X
60
Percent (%)
Other
Other
Week
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Topics
What is sport? What is not?
Neolithic revolution, the state and the emergence of the sport with the emergence of free time how have
you been?
What is the Ancient Olympic games ?, What modern Olympic games?
How was the first year of sport in Turkey?
What are the first civilization in Anatolia first sport?
Wrestling Kırkpınar tradition lodges, and what is it?
Midterm Exam
What is the relationship between physical education sport? How did secularization sports in Turkey?
TIC first sports organization in Turkey, and so on.
Cinnamon Selim, who is the secret?
Republican Era and sport
What is the Turkish Sports Authority? What is BTGM?
What are the institutional relationships established by international and national level sport in Turkey?
Turkey and in the world of sports is going where?
Teachers
E-Mail
Web Adress
17
Course Name : INFORMATİON AND
COMMUNİCATİON TECHNOLOGY
Theory
Practice
28
28
Faculty: Physical Education and Sports High
School
Program Name: Sports Management
Code : BLG 101
Education AndTeaching Workload
Laboratory
Project /
Home
Field Study
work
Credits
Other
Total
56
1
Semester
Type of Course
Basic Field
Course
Course Aim
Field
Course
T+P= Credit
2-2-3
Turkish
Language
X
ECTS
Credit
4
Social
Elective
Tecnical Elective
To learn the basic concepts of computer systems and operating systems in active use.
Learning
Outcomes and
Competences
Familiar with the hardware and software, to use operating system.
Textbook and /
or References
Çebi Bal H,: Bilgisayar ve İnternet Kullanımı Ankara 2005,
Bülbül H.İ, Küçükali M, Sarıtiken A.M : Temel Bilgisayar Teknolojisi ve Uygulaması Ankara 2002,
Çakır H,Göksel M.A. , Bilgisayar Bilimleri, Ankara 2003
ASSESSMENT CRITERIA
Theoretical Courses
Midterm Exams
Project Course and Graduation Study
Mark (X)
Percent (%)
X
40
Mark (X)
Midterm Exams
Quizzes
Midterm Controls
Homeworks
Mid-Submission
Term Paper (Project
Reports, Etc.)
Oral Examination
Laboratory
Final Exam
Final Exam
X
60
Other
Other
Week
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Topics
History of Computers
Technology of Computers
Hardware
İnternal Units (mainbord,CPU,memory,etc)
External units(keybord,printer,mouse,scanner,etc)
Compiler
Special software
MS-DOS
MS-DOS
Windows oparating system
Windows
Windows application
Internet
İnternet surfing
Teachers
E-Mail
Web Adress
18
Percent (%)
2. SEMESTER
19
Course Name: SWIMMING
Theory
Practice
14
28
Education AndTeaching Workload
Laboratory
Project /
Home
Field Study
work
2
Semester
Type of Course
Basic Field
Course
Course Aim
Faculty: Physical Education and Sports High
School
Program Name: Sports Management
Code : BSY 102
X
Field
Course
Credits
Other
Total
28
70
T+P= Credit
1-2-2
ECTS
Credit
4
Turkish
Language
Social
Elective
Tecnical Elective
Students recognize the sports of swimming, learning, recognition and learning methods can be applied to swimming.
At the end of this course;
Will recognize the type of swimming pool.
Explain the history of the sport of swimming.
Will recognize the stages of training in swimming.
Students explain the techniques of swimming.
Swimming in the contest rules will recognize.
Swimming in lifesaving and first aid will comprehend the subject.
Learning
Outcomes and
Competences
Textbook and /
or References
Bozdoğan, A. 2003, Stilleriyle Yüzme, İlpress Basım ve Yayım.
ASSESSMENT CRITERIA
Theoretical Courses
Midterm Exams
Project Course and Graduation Study
Mark (X)
Percent (%)
X
40
Mark (X)
Midterm Exams
Quizzes
Midterm Controls
Homeworks
Mid-Submission
Term Paper (Project
Reports, Etc.)
Oral Examination
Laboratory
Final Exam
Final Exam
X
60
Percent (%)
Other
Other
Week
Topics
1
2
Sporty, cooling and general purpose visual examination of information about pools and pool in Esenyurt.
World swimming history and Turkey to give general information about the regional history of swimming Swimming history and
practice to get accustomed to the water.
3
4
Basic education steps expression via VCD and CD monitoring of swimming and transition the learning process.
Water is needed to get used to stage and cause respiratory and eye opening to work with them in the pool environment and the
implementation of student exercises to ensure implementation of small children.
To remain on extensive information about water and water issues progress. America, Russia and Europe, Far East and expression and
application of technical training in the pool stages implemented in Turkey.
Theoretical analysis of the transition and progress freestyle swimming technique in the water section. VCD with Turkey and
monitoring of foreign swimmers and breath in the pool, working in coordination with arm and leg work and supine technical
overview.
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Examination
Theoretical analysis of breaststroke swimming technique. Education of students with camera shots and techniques in comparison with
the swimmer CDs and technical examination of kinesiology.
Theoretical analysis of backstroke swimming techniques. Backstroke swimming techniques compliance with the pool environment.
Following the applications and analysis of VCD in the swimming pool with camera shooting techniques to be learned and taught.
Theoretical analysis and implementation of the butterfly. Education of students with camera shots and techniques in comparison with
the swimmer CDs and technical examination of kinesiology.
4 techniques of turning, investigation and analysis of the start.
Swimming arbitration rules and disqualifications in technique.
Swimming biomechanics in terms of coaches, technical relationship between water resistance
and life saving application.
Teachers
E-Mail
Web Adress
20
Course Name : HUMAN ANATOMY AND
KINESIOLOGY
Theory
Faculty: Physical Education and Sports High
School
Program Name: Sports Management
Code: BSY 104
Education AndTeaching Workload
Laboratory
Project /
Home
Field Study
work
Practice
Credits
42
2
Semester
Type of Course
Basic Field
Course
Field
Course
Other
Total
70
112
T+P= Credit
3-0-3
Turkish
Language
X
ECTS
Credit
5
Social
Elective
Tecnical Elective
Course Aim
Human Anatomy, muscles and movement system activities, granting of special and detailed information in
this area and reach to teach the method,
Learning
Outcomes and
Competences
Specific and detailed information that the Human Anatomy and Kinesiology learned to make the application
in physical education and sports,
Textbook and /
or References
- Philip J.Rusch , Roger K.Burke, Kinesiology and Applied Anatomy, Lea & Febiger, 1989.
- Thompson, C. W. & Floyd, R. T. Manual of Structural Kinesiology, 15th ed. WCB/McGraw-Hill, 2004.
ASSESSMENT CRITERIA
Theoretical Courses
Midterm Exams
Project Course and Graduation Study
Mark (X)
Percent (%)
X
40
Mark (X)
Midterm Exams
Quizzes
Midterm Controls
Homeworks
Mid-Submission
Term Paper (Project
Reports, Etc.)
Oral Examination
Laboratory
Final Exam
Final Exam
X
60
Other
Other
Week
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Topics
Introduction to Anatomy and Kinesiology
In the terminology of anatomy and kinesiology (joint motion)
Physical structure and classification
Entry into the human body and Systems
Tissues, Tissue (Connective tissue, fat tissue, cartilage tissue, bone tissue,
Muscle tissue (skeletal, cardiac and smooth muscles)
Nervous tissue (brain, spinal cord, peripheral nerves)
Midterm Exam
Joints and joint Kinesiology (basic moves, muscles, training status)
Adding the upper side (Shoulder Strap, Shoulder, elbow, wrist and hand)
Spinal joints connected
Bottom side joints (hip pelvis and hip joint, knee joint, ankle and foot joint)
Human performance analysis
Kinesiology and Posture
Teachers
E-Mail
Web Adress
21
Percent (%)
Course Name : BUSINESS MANAGEMENT II
Theory
Faculty: Physical Education and Sports High
School
Program Name: Sports Management
Code : BSY 106
Education AndTeaching Workload
Laboratory
Project /
Home
Field Study
work
Practice
Credits
42
2
Semester
Type of Course
Basic Field
Course
Course Aim
Field
Course
Other
Total
70
112
T+P= Credit
3-0-3
Turkish
Language
X
ECTS
Credit
5
Social
Elective
Tecnical Elective
The establishment of business in the light of concepts related to general business, legal structure and
Learning to use business functions.
Learning
Outcomes and
Competences
Learning the basic concepts of business administration
Textbook and /
or References
Can, H., Tuncer, D., Ayhan, D, Y.; Genel İşletmecilik Bilgileri, Adım Yayıncılık, Ankara,
1991.
ASSESSMENT CRITERIA
Theoretical Courses
Midterm Exams
Project Course and Graduation Study
Mark (X)
Percent (%)
X
40
Mark (X)
Midterm Exams
Quizzes
Midterm Controls
Homeworks
Mid-Submission
Term Paper (Project
Reports, Etc.)
Oral Examination
Laboratory
Final Exam
Final Exam
X
60
Other
Other
Week
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Topics
Introduction and promotion of the course literature
Management concepts
Objectives and types of businesses
The establishment of business
Legal structure of the business
Management and functions
Basic functions of business
Midterm Exam
Production management
marketing
Financial management
Personnel management
Public relations
Research And Development
Teachers
E-Mail
Web Adress
22
Percent (%)
Course Name : INTRODUCTION TO LAW
Theory
Faculty: Physical Education and Sports High
School
Program Name: Sports Management
Code : SOH 106
Education AndTeaching Workload
Laboratory
Project /
Home
Field Study
work
Practice
Credits
42
2
Semester
Type of Course
Basic Field
Course
Course Aim
Field
Course
Other
Total
70
112
T+P= Credit
3-0-3
Turkish
Language
X
ECTS
Credit
5
Social
Elective
Tecnical Elective
Law concept of necessity, the differences between the rules of law rules regulating social life, the branches
and the sources of law, law, information about rules and regulations.
Learning
Outcomes and
Competences
Law concept of necessity, the differences between the rules of law rules regulating social life, the branches
and the sources of law, law, learning information about the statutes and regulations.
Akıntürk, T.; “Hukuka Giriş” , Anadolu Üniversitesi Yayını No: 1359,
Eskişehir, 2002
Bilge, N.; “Hukuk Başlangıcı”, Turhan Kitabevi, Ankara, 2005
Gözübüyük, Ş.; “Hukuka Giriş”, Turhan Kitabevi, Ankara, 2005
Battal, A.; “Hukukun Temel Kavramları” Gazi Kitabevi, Ankara, 2005
Textbook and /
or References
ASSESSMENT CRITERIA
Theoretical Courses
Midterm Exams
Project Course and Graduation Study
Mark (X)
Percent (%)
X
40
Mark (X)
Midterm Exams
Quizzes
Midterm Controls
Homeworks
Mid-Submission
Term Paper (Project
Reports, Etc.)
Oral Examination
Laboratory
Final Exam
Final Exam
X
60
Other
Other
Week
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Topics
The concept and definition of Law
Property and the legal system of legal rules
Branch of public law
Branches of private law
Sources of law
The definition of right, and types
Mıdterm exam
People, people and license types of real persons
Debt relationship, responsibility, sources of debt
Shape and conformity, contract types in the contract
Representation, concepts and types
Judgment
Place of law in sports law
Again
Teachers
E-Mail
Web Adress
23
Percent (%)
Course Name : MANAGEMENT STRUCTURE
OF THE SPORT IN TURKEY
Theory
Faculty: Physical Education and Sports High
School
Program Name: Sports Management
Code: BSY 108
Education AndTeaching Workload
Laboratory
Project /
Home
Field Study
work
Practice
Credits
28
2
Semester
Type of Course
Basic Field
Course
Course Aim
Field
Course
Other
Total
28
56
T+P= Credit
2-0-2
Turkish
Language
X
ECTS
Credit
3
Social
Elective
Tecnical Elective
Turkey and information about the organization's management structure, comparison between today's modern
management concept and management concept applied in Turkey
Learning
Outcomes and
Competences
Turkey's administrative structure, the structure of the constitutional and other principles, understanding the
differences between the relationship between public institutions and agencies of the central and local
governments.
Textbook and /
or References
Gözübüyük, A.Ş.; Türkiye’nin Yönetim Yapısı
Gözübüyük, A.Ş.; Yönetim Hukuku, Turhan Kitapevi, 9. Baskı, Ankara 1996.
ASSESSMENT CRITERIA
Theoretical Courses
Midterm Exams
Project Course and Graduation Study
Mark (X)
Percent (%)
X
40
Mark (X)
Midterm Exams
Quizzes
Midterm Controls
Homeworks
Mid-Submission
Term Paper (Project
Reports, Etc.)
Oral Examination
Laboratory
Final Exam
Final Exam
X
60
Other
Other
Week
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Topics
General characteristics of Turkey's governance structure
Constitutional Principles by the Turkish Government
The organizational structure of Turkish Public Administration
The powers of the Board
Principles concerning administrative organization
Managerial organized about Constitutional Principles
Midterm Exam
Centralized and decentralized management principles
The central organization of general management
The Prime Minister, Council of Ministers
Help organizations
Provincial organizations and Constitutional Principles
Local governments
Service organizations decentralization
Teachers
E-Mail
Web Adress
24
Percent (%)
Course Name : TURKISH LANGUAGE
Theory
Faculty: Physical Education and Sports High
School
Program Name: Sports Management
Code : TDL 102
Education AndTeaching Workload
Laboratory
Project /
Home
Field Study
work
Practice
Credits
56
2
Semester
Type of Course
Basic Field
Course
Course Aim
X
Field
Course
Other
Total
26
82
T+P= Credit
4-0-4
ECTS
Credit
4
Turkish
Language
Social
Elective
Tecnical Elective
Written expression skills, realization together with examples of the types of writing and reading, improving
the selection taste
Learning
Outcomes and
Competences
To gain written expression skills, recognition and reading with examples of written expression types,
selection taste improvement
Textbook and /
or References
Yakıcı, Ali- Yücel, Mustafa- Doğan, Mehmet- Yelok, Veli Savaş; Üniversiteler İçin Türkçe 1 Yazılı
Anlatım, (Editör: Mehmet Doğan), Bilge Yayınları, Ankara, 2005.
ASSESSMENT CRITERIA
Theoretical Courses
Midterm Exams
Project Course and Graduation Study
Mark (X)
Percent (%)
X
40
Mark (X)
Midterm Exams
Quizzes
Midterm Controls
Homeworks
Mid-Submission
Term Paper (Project
Reports, Etc.)
Oral Examination
Laboratory
Final Exam
Final Exam
X
60
Percent (%)
Other
Other
Week
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Topics
The definition and importance of the language,
Culture-language relations (definition of culture, language, and culture relations, language and cultural
aspects of literary texts),
Written language and features, external structure and rules of written expression,
Orthography and punctuation,
Plan, themes, perspectives, ideas, help, paragraph writing,
Composition concept, composition writing rules and plans,
Composition framework in selected text, theme, paragraph review,
Examination
Composition correction studies, general mistakes,
Ability to express thought and thought,
Various types of writing (CV, petitions, reports, notices, bibliographies, announcements, formal
writings, scientific writings, articles, etc.),
Introduction of the article, studies on the development and results sections),
Article writing studies,
Note taking and summarizing methods and techniques
Teachers
E-Mail
Web Adress
25
Course Name : INDIVIDUAL SPORTS I (STEP
AEROBIC)
Theory
Practice
14
28
Education AndTeaching Workload
Laboratory
Project /
Home
Field Study
work
2
Semester
Type of Course
Basic Field
Course
Course Aim
Faculty: Physical Education and Sports High
School
Program Name: Sports Management
Code : BSY 110
Field
Course
Credits
Other
Total
28
70
T+P= Credit
1-2-2
Turkish
Language
Tecnical Elective
ECTS
Credit
4
X
Social
Elective
At the end of this course, students can learn the basic movements and Step-Aerobic series and apply.
Step-Aerobic exercises the basic concepts and rules
knowing
• Lectures and apply the methods of learning.
• work at various levels and edit content.
• Develop choreography in certain content.
• use appropriate rhythm and music.
Learning
Outcomes and
Competences
Textbook and /
or References
Jorden,P.(1997)Fitnes Theory&Practice.Secon Ed
Patti Mantia,M.Cd.(1997)Step Traning A Manual For Instructors.First Ed.
ASSESSMENT CRITERIA
Theoretical Courses
Mark (X)
Midterm Exams
X
Project Course and Graduation Study
Percent (%)
40
Mark (X)
Midterm Exams
Quizzes
Midterm Controls
Homeworks
Mid-Submission
Term Paper (Project
Reports, Etc.)
Oral Examination
Laboratory
Final Exam
Final Exam
X
60
Other
Other
Week
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Topics
Escription of the book and course content to meet
Step implementation with the basic steps and movements
Commands
Music usage and commands
Music usage and commands
Course sections (heating, installation, cooling)
Course sections (heating, installation, cooling)
Midterm exam
Application of the course
Choreography
Choreography applications
Aerobic basic steps
Application of the course
Video demonstration
Teachers
E-Mail
Web Adress
26
Percent (%)
Course Name : INDIVIDUAL SPORTS I
(ARCHERY)
Theory
Practice
14
28
Education AndTeaching Workload
Laboratory
Project /
Home
Field Study
work
2
Semester
Type of Course
Basic Field
Course
Course Aim
Faculty: Physical Education and Sports High
School
Program Name: Sports Management
Code : BSY 112
Other
Total
28
70
Credits
T+P= Credit
ECTS
Credit
1-2-2
4
Turkish
Language
Field
Course
Tecnical Elective
X
Social
Elective
Teaching the archery industry, examination and evaluation of the teaching cascading competition rules
Learning
Outcomes and
Competences
Introducing the archery industry
To teach the basic techniques of archery
Teaching the competition rules
Textbook and /
or References
Kürşat AKTEPE "OKÇULUK" Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, Ekim 2003
ASSESSMENT CRITERIA
Theoretical Courses
Midterm Exams
Project Course and Graduation Study
Mark (X)
Percent (%)
X
40
Mark (X)
Midterm Exams
Quizzes
Midterm Controls
Homeworks
Mid-Submission
Term Paper (Project
Reports, Etc.)
Oral Examination
Laboratory
Final Exam
Final Exam
X
60
Other
Other
Week
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Topics
Archery general information. The importance of safety and security measures
Archery history, Archery introduction of tools and equipment
To learn the first basic posture in archery.
Öğretilip comprehend the Release Technique.
Learning empty traction spring
To understand the making and published in the empty drive to fix bugs.
Read pedestrian installing, learning and engagement getting intersect.
Thrown able to learn to read
Midterm Exam
Correct technique enables an arrow thrown.
To teach the settings do
Perfecting the art of archery shooting information.
To reinforce the archery shooting technique
Preparatory work for the final exam
Teachers
E-Mail
Web Adress
27
Percent (%)
Course Name : INDIVIDUAL SPORTS I
(CHESS)
Theory
Practice
14
28
Education AndTeaching Workload
Laboratory
Project /
Home
Field Study
work
2
Semester
Type of Course
Basic Field
Course
Course Aim
Faculty: Physical Education and Sports High
School
Program Name: Sports Management
Code : BSY 114
Other
Total
28
70
Credits
T+P= Credit
ECTS
Credit
1-2-2
4
Turkish
Language
Field
Course
Tecnical Elective
X
Social
Elective
To acquire skills related to the game of chess.
Learning
Outcomes and
Competences
At the end of this course;
Chess playing skills to win.
Textbook and /
or References
Capablanca, J.R. (1988) Satrancın Esasları. İstanbul. Anka Ofset.
Reti, R. (1983) Satrançta Büyük Ustalar Modern Görüşler. İstanbul.
Palavan, S. (1991) Satrançta Piyon Finalleri. İstanbul.
ASSESSMENT CRITERIA
Theoretical Courses
Midterm Exams
Project Course and Graduation Study
Mark (X)
Percent (%)
X
40
Mark (X)
Midterm Exams
Quizzes
Midterm Controls
Homeworks
Mid-Submission
Term Paper (Project
Reports, Etc.)
Oral Examination
Laboratory
Final Exam
Final Exam
X
60
Percent (%)
Other
Other
Week
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Topics
The history and development of chess, chess board, chess pieces Identification of the Shah, Kale, examination of the
elephant and the Queen of the movement.
Examination of the pawn, knight's move, taking pieces applications.
Examination of large and small castling castling move, rules about castling, en passant, applications.
What is a person? Ways to protect people from what is Matt? What is Pat? Applied Studies.
Mat work, two rook checkmate, one rook checkmate, mat exercises with queen, one and two checkmate problems.
What is the notation? Practical work (writing the game), piyonl end of the game.
Midterm Exam
Lightweight tools and strong (heavy) tools, coordination between the stones and vulnerable stones, practicing.
Relative values of instruments, general strategy of opening applications.
The basic principles relating to the end of the game, to get through pawn, opozisyo, pawn finals.
Practical work, what is the quality of chess? Quality superiority, positional superiority? Numerical superiority,
practical studies.
Opening, middle game and endgame information, practical studies.
Chess tournament rules, the Swiss system, round-robin, practicing.
FIDE (International Chess Federation) rules of chess.
Teachers
E-Mail
Web Adress
28
Course Name : INDIVIDUAL SPORTS I
(RHYTHM AND DANCE)
Theory
Practice
14
28
Education AndTeaching Workload
Laboratory
Project /
Home
Field Study
work
2
Semester
Type of Course
Faculty: Physical Education and Sports High
School
Program Name: Sports Management
Code : BSY 116
Basic Field
Course
Field
Course
Other
Total
28
70
Credits
T+P= Credit
ECTS
Credit
1-2-2
4
Turkish
Language
Tecnical Elective
X
Social
Elective
Course Aim
To understand rhythm values and to act against these values.
Learning
Outcomes and
Competences
Learn rhythmic values. To comply with the rhythmic value, preparation and implementation using music
rond sentences.
Textbook and /
or References
Physical Activity Sciences, Editors: Bouchard, C., McPherson, B., Taylor, A.W., Human Kinetics Books,
Champaign, 1991.
Lumpkin, A., Physical Education and Sport A Contemporary Introduction, Second Edition, Times
Mirror/Mosby College Publishing, St-Louis, 1991.
ASSESSMENT CRITERIA
Theoretical Courses
Mark (X)
Midterm Exams
X
Project Course and Graduation Study
Percent (%)
40
Mark (X)
Quizzes
Midterm Controls
Homeworks
Mid-Submission
Term Paper (Project
Reports, Etc.)
Oral Examination
Laboratory
Final Exam
Final Exam
X
60
Percent (%)
Midterm Exams
Other
Other
Week
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Topics
What are the scope and objectives of the movement and dance training?
Structure and motion rhythm of the movement of the human body
Movement of concept, scope and analysis
The scope and purpose of rhythm training; rhythm, measure, what is the procedure and stroke?
Time markers (notes) spelling rules, spelling rules and practical exercise rhythm note
Traditional dances (religion, imitative and folk dance) dance practice examples
Rhythm note; dictation, deciphering and implementation of action
Midterm Exam
Rhythm and spelling rules
Locomotor and non-locomotor training in dance presentation of motion, analysis and writing techniques
Rhythm and movement exercises, writing and practical examples
Social and sporting dance (hall, club and street dance) dance practice examples
Motion creation (improvisation) studies
Artistic dance (ballet, modern, jazz and other creative dance) dance practice examples
Teachers
E-Mail
Web Adress
29
3. SEMESTER
30
Course Name : SPORTS MANAGEMENT AND
ORGANIZATION I
Theory
Faculty: Physical Education and Sports High
School
Program Name: Sports Management
Code : BSY 201
Education AndTeaching Workload
Laboratory
Project /
Home
Field Study
work
Practice
42
3
Semester
Type of Course
Basic Field
Course
Course Aim
Field
Course
Other
Total
70
112
Credits
T+P= Credit
ECTS
Credit
3-0-3
5
Turkish
Language
X
Social
Elective
Tecnical Elective
To teach the concepts and definitions related to sports management, sports management and teaching models
and analysis of the historical development of the Turkish Sports Systems.
Learning
Outcomes and
Competences
Know the basic concepts of sports management and sports management models to comprehend concepts of.
Textbook and /
or References
Kurthan Fişek, Türkiye ve Dünyada Spor Yönetimi, 1998, Ankara.
Konu ile ilgili her türlü bilimsel araştırma ve yayınlar.
ASSESSMENT CRITERIA
Theoretical Courses
Midterm Exams
Project Course and Graduation Study
Mark (X)
Percent (%)
X
40
Mark (X)
Midterm Exams
Quizzes
Midterm Controls
Homeworks
Mid-Submission
Term Paper (Project
Reports, Etc.)
Oral Examination
Laboratory
Final Exam
Final Exam
X
60
Percent (%)
Other
Other
Week
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Topics
The concept of management and directors
Sports management and sports administrator
Evaluation of the management of sport management theory and functions
Evaluation of the management of sport management theory and functions
Sports management models
State management
Management based on the club
Midterm Exam
The historical development of the Turkish sports management
Club-based and state-based period
Organizational structure of Turkish sports management and operation of
Sports federations and sports clubs in Turkey
The training of sports administrators in Turkey
Evaluation of structural and regulatory developments in the management of Turkish sports
Teachers
E-Mail
Web Adress
31
Course Name : EXERCİSE PHYSİOLOGY
Theory
Practice
28
28
Education AndTeaching Workload
Laboratory
Project /
Home
Field Study
work
3
Semester
Type of Course
Basic Field
Course
Course Aim
Faculty: Physical Education and Sports High
School
Program Name: Sports Management
Code : BSY 203
Field
Course
Other
Total
28
84
Credits
T+P= Credit
ECTS
Credit
2-2-3
5
Turkish
Language
X
Social
Elective
Tecnical Elective
Forming system of the organism, function and response to different conditions to teach the exercise of these
functions
Learning
Outcomes and
Competences
human organism adapt to know the functions and exercise of
M. Günay, K. Tamer, İ. Cicioğlu : Spor Fizyolojisi ve Performans Ölçümü, Gazi Büro Kitabevi, Ankara,
2005,
E.L. Fox, R.W. Bowers, M.L. Foss : The Physiological Basis Of Physical Education and Athletics,
Saunders College Publ.Com., New York 1988.
MacDougal J. Duncan, Wenger Howard A., Howard J. Green : Physiological Testing of High-Performance
Athlete. Human Kinetics Books, Champaign, Illionis 1990
Astrand, P.O., Rodahl, K. : Textbook of Work Physiology : Physiological Bases of Exercise Mc Graw Hill
Book Company 1986
Textbook and /
or References
ASSESSMENT CRITERIA
Theoretical Courses
Midterm Exams
Project Course and Graduation Study
Mark (X)
Percent (%)
X
40
Mark (X)
Midterm Exams
Quizzes
Midterm Controls
Homeworks
Mid-Submission
Term Paper (Project
Reports, Etc.)
Oral Examination
Laboratory
Final Exam
Final Exam
X
60
Other
Other
Week
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Topics
Course Introduction, Introduction to physiology
Cell, Tissue and Systems, Energy Metabolism
Rest and Training (Exercise) during aerobic and anaerobic systems
Muscle & Fitness, Muscle Types, Structure of Skeletal Muscle
Nervous System
Nervous System and Exercise
Respiratory System and Exercise
Midterm exam
Transport of blood gas
Blood and Circulation
Circulatory System and Exercise
hormonal System
Hormonal system and exercise,
Exercise in Different Media
Teachers
E-Mail
Web Adress
32
Percent (%)
Course Name : SPORT PSYCHOLOGY
Theory
Faculty: Physical Education and Sports High
School
Program Name: Sports Management
Code : BSY 205
Education AndTeaching Workload
Laboratory
Project /
Home
Field Study
work
Practice
28
3
Semester
Type of Course
Basic Field
Course
Course Aim
Field
Course
Other
Total
28
56
Credits
T+P= Credit
ECTS
Credit
2-0-2
4
Turkish
Language
X
Social
Elective
Tecnical Elective
The athlete, before during and after the elimination of competition in the psychological preparation and
psychological problems that occur
Learning
Outcomes and
Competences
At the end of the course before, during, and after providing psychological preparation for success in
removing the memories and psychological problems that occurred
Textbook and /
or References
Emin KURU, Spor Psikolojisi,Gazi Basımevi, Ankara 2000.
ASSESSMENT CRITERIA
Theoretical Courses
Midterm Exams
Project Course and Graduation Study
Mark (X)
Percent (%)
X
40
Mark (X)
Midterm Exams
Quizzes
Midterm Controls
Homeworks
Mid-Submission
Term Paper (Project
Reports, Etc.)
Oral Examination
Laboratory
Final Exam
Final Exam
X
60
Percent (%)
Other
Other
Week
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Topics
Basic facts predisposing Performance
Factors that affect performance, motivation, basic concepts related to motivation
Motivated individual cases, cases before competition, motivation methods
personality; determinants, approaches, theories of personality, sports personality of Investigation
stress; basic concepts, factors of stress, the effects of stress
Spectators psychology
Midterm Exam
Attendance and aggression basic facts, social and psychological causes of aggression
Stress events in the world and Turkey
Management psychology, management, communication, leadership,
Management and Stress
Abnormal behavior in Sports
Fair-play and sports
Fair-play and abnormal behavior in sport
Teachers
E-Mail
Web Adress
33
Course Name : SPORTS LAW
Theory
Faculty: Physical Education and Sports High
School
Program Name: Sports Management
Code : BSY 207
Education AndTeaching Workload
Laboratory
Project /
Home
Field Study
work
Practice
42
3
Semester
Type of Course
Basic Field
Course
Field
Course
Other
Total
70
112
Credits
T+P= Credit
ECTS
Credit
3-0-3
5
Turkish
Language
X
Social
Elective
Tecnical Elective
Course Aim
Be transferred to the sports field of the fundamental principles of law
Learning
Outcomes and
Competences
Students who complete this course;
In accordance with the basic principles of law, be able relationship between law and sport
Textbook and /
or References
A.Nadi GÜNAL, Erkan KÜÇÜKGÜNGÖR (1998). Türk Spor Hukukunun Genel Esasları ve İlgili Mevzuat.
Yetkin Yayınları, Ankara.
Richard PARRISH (2003). Sports Law and Policy in the European Union (European Policy Studies).
Manchester University Press.
ASSESSMENT CRITERIA
Theoretical Courses
Midterm Exams
Project Course and Graduation Study
Mark (X)
Percent (%)
X
40
Mark (X)
Midterm Exams
Quizzes
Midterm Controls
Homeworks
Mid-Submission
Term Paper (Project
Reports, Etc.)
Oral Examination
Laboratory
Final Exam
Final Exam
X
60
Percent (%)
Other
Other
Week
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Topics
Law general introduction to the definition of law, branches of Law, Public Law - input in general Law
Private Law Distinctionof Rights license, act, real people - general information about the legal person
concepts Sports Law, the structure of the Sports Law, Sports Law legislation Sports Law subjects,
Sports - Director, Referee - Observer spor.hukuku.suje, the .Taraft is, subject .Menaj Sports Law, Sports
clubs, federations-Confederations
Subjects of Sports Law, Sports State responsible for the Ministry of Youth and Sports General
Directorate, .spor.toto-Lotto Organization
Sports Law problems, doping, violence, social security Athlete
Midterm Exam
Sports Law problems, Incentive bonus - Fraud, Bribery, Betting
Sports Law problems,
The violation of the rules of the game, Violates except the game rules and consequences,
Damage Types -Injury, medical expenses, income can not be obtained because of lack of work, the
Scope of compensation in case of death: defin.masraf are .destekten.yoksun.kal the athlete transfer
agreements, the legal nature of the contract , the elements of the contract, the overall input
Teachers
E-Mail
Web Adress
34
Course Name : ENGLISH I
Theory
Faculty: Physical Education and Sports High
School
Program Name: Sports Management
Code : YDL 203
Education AndTeaching Workload
Laboratory
Project /
Home
Field Study
work
Practice
42
3
Semester
Type of Course
Basic Field
Course
Course Aim
X
Field
Course
Other
Total
70
112
Credits
T+P= Credit
ECTS
Credit
3-0-3
3
English
Language
Social
Elective
Tecnical Elective
Rules concerning the basic English, giving the text and words
Learning
Outcomes and
Competences
Rules concerning the basic English learning text and words.
Textbook and /
or References
Abdulvahit Çakır, Nilgün Yorgancı, Gül Keskil, Fullsteam Ahead, Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, Ankara, 2005.
ASSESSMENT CRITERIA
Theoretical Courses
Midterm Exams
Project Course and Graduation Study
Mark (X)
Percent (%)
X
40
Mark (X)
Midterm Exams
Quizzes
Midterm Controls
Homeworks
Mid-Submission
Term Paper (Project
Reports, Etc.)
Oral Examination
Laboratory
Final Exam
Final Exam
X
60
Percent (%)
Other
Other
Week
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Topics
Possessive have got / has got mold sentence structure
How many? How much? The use of prepositions
The use of countable and uncountable quantity terms
The use of prepositions
Make recommendations, to accept or reject the proposal, ask for help
Preferences to specify, countable and uncountable say the amount of assets, how often, the use of
prepositions
Midterm Exam
Past tense sentence structure, regular and irregular verbs
Past tense is used in applications where
Why? Why is that? The meaning of prepositions, sentence structure on how it is answered
A comparison of adjectives sentences applications
Comparison of adverbs in sentences applications
Near future tense, and future planned adjective derived from the verb sentence structure and use of
strong predictions
Teachers
E-Mail
Web Adress
35
Course Name : PRİNCİPLES OF ATATÜRK
AND REVOLUTİONARY HİSTORY
Theory
Faculty: Physical Education and Sports High
School
Program Name: Sports Management
Code : ATA 203
Education AndTeaching Workload
Laboratory
Project /
Home
Field Study
work
Practice
56
3
Semester
Type of Course
Basic Field
Course
X
Field
Course
Other
Total
26
82
Credits
T+P= Credit
ECTS
Credit
4-0-4
4
Turkish
Language
Social
Elective
Tecnical Elective
Course Aim
Western cultures Turkish culture encounter resulting from political, economic, cultural and sociopsychological problems to be solved and destruction across the reforms carried out in the framework of
solutions in the Ottoman state action and the Empire from the Mustafa Kemal Atatürk's leadership with the
political events that occurred during the transition to the national government National Fighting a result of
the establishment of the Republic of Turkey to be addressed.
Learning
Outcomes and
Competences
All students who successfully complete this course: Defines the content of the concept of Revolution.
National Struggle correct interpretations. Understand the development process and the meaning of the
concept of national sovereignty. Identifies characteristics of the Turkish nation and its priorities. My reasons
for problems encountered in today's world better reviews.
Textbook and /
or References
Atatürk, Nutuk, Atatürk Araştırma Merkezi Yay., Ankara, 2000.
Semih Yalçın vd., Türk inkılap tarihi ve Atatürk İlkeleri, Ankara, 2005.
ASSESSMENT CRITERIA
Theoretical Courses
Midterm Exams
Project Course and Graduation Study
Mark (X)
Percent (%)
X
40
Mark (X)
Midterm Exams
Quizzes
Midterm Controls
Homeworks
Mid-Submission
Term Paper (Project
Reports, Etc.)
Oral Examination
Laboratory
Final Exam
Final Exam
X
60
Other
Other
Week
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Topics
Revolution and Revolutionary-related concepts
Reasons that prepared the Turkish Revolution
The collapse of the Ottoman Empire
First World War
Political developments in the First World War
National fight preparation
Midterm Exam
National struggle period
The opening of Parliament
Political and military developments
Lausanne peace treaty
The importance of the peace treaty of Lausanne and results
Turkish reform movements
Turkish reform movements
Teachers
E-Mail
Web Adress
36
Percent (%)
Course Name : TEAM SPORTS
I(BASKETBALL)
Theory
Practice
14
28
Education AndTeaching Workload
Laboratory
Project /
Home
Field Study
work
3
Semester
Type of Course
Basic Field
Course
Field
Course
Other
Total
28
70
Credits
T+P= Credit
ECTS
Credit
1-2-2
4
Turkish
Language
Tecnical Elective
Course Aim
Public information and education for basketball
Learning
Outcomes and
Competences
Teaching of basic issues related to basketball
Textbook and /
or References
Faculty: Physical Education and Sports High
School
Program Name: Sports Management
Code : BSY 209
X
Social
Elective
Sevim, Y. Basketbol Teknik-Taktik-Antrenman, Nobel Yayınevi, 2002, Ankara, 370.s.
Sevim, Y. Basketbolde Kondisyon Antrenmanı, Nobel Yayınevi, 2002, 170 s.
ASSESSMENT CRITERIA
Theoretical Courses
Midterm Exams
Project Course and Graduation Study
Mark (X)
Percent (%)
X
40
Mark (X)
Midterm Exams
Quizzes
Midterm Controls
Homeworks
Mid-Submission
Term Paper (Project
Reports, Etc.)
Oral Examination
Laboratory
Final Exam
Final Exam
X
60
Percent (%)
Other
Other
Week
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Topics
General information about Basketball, Basketball basic stance, gather to meet and ball handling
techniques
Dribbling and passing techniques brackets and training applications
Training of turnstiles and shooting techniques brackets and applications
Screening, rolling killing swingers technical education brackets
Box, training rebounds technical brackets and applications of Defense basic stance, slipping step
transition to the technical education brackets and applications,
Midterm Exam
Principles of individual defense and team defense, on ball and help side information and applications
1-1,2-2,3-3 attack organizations and applications
Man defense principles, types and arrangements, combined defense policy issues related to
applications, types and arrangements, issues related to the application
Printed defensive principles, types and arrangements, practices related to the subject
Speed offense, types, applications related to the subject
Technical and tactical practices in competition environment
Teachers
E-Mail
Web Adress
37
Course Name : TEAM SPORTS I(FOOTBALL)
Theory
Practice
14
28
Education AndTeaching Workload
Laboratory
Project /
Home
Field Study
work
3
Semester
Type of Course
Basic Field
Course
Course Aim
Faculty: Physical Education and Sports High
School
Program Name: Sports Management
Code : BSY 211
Field
Course
Other
Total
28
70
Credits
T+P= Credit
ECTS
Credit
1-2-2
4
Turkish
Language
Tecnical Elective
X
Social
Elective
Students will learn about the historical development of football, attend practices within the framework of the
rules of football game, develop basic technical and tactical skills.
Learning
Outcomes and
Competences
Football wins will teach basic education in schools, Turkey and learn about developments in the world of
football, will have information about the individual and team defense
Textbook and /
or References
İnal, A.N., 2002, Futbol Eğitim Öğretim, Nobel Yayıncılık, Ankara.
ASSESSMENT CRITERIA
Theoretical Courses
Midterm Exams
Project Course and Graduation Study
Mark (X)
Percent (%)
X
40
Mark (X)
Midterm Exams
Quizzes
Midterm Controls
Homeworks
Mid-Submission
Term Paper (Project
Reports, Etc.)
Oral Examination
Laboratory
Final Exam
Final Exam
X
60
Other
Other
Week
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Topics
Definition, History, Basic Stance
Passing, Ball Control
Driving, Fake, Shot, Goal Keeper
Individual and Team Defense
Team attack
Game System and Rules
Midterm Exam
Attack tactics
Defensive tactics
Ball and nonball
Position and differences
Competition and evaluation
Competition and evaluation
Competition and evaluation
Teachers
E-Mail
Web Adress
38
Percent (%)
Course Name : TEAM SPORTS I (FİELD
HOCKEY)
Theory
Practice
14
28
Education AndTeaching Workload
Laboratory
Project /
Home
Field Study
work
3
Semester
Type of Course
Basic Field
Course
Course Aim
Faculty: Physical Education and Sports High
School
Program Name: Sports Management
Code : BSY 213
Field
Course
Other
Total
28
70
Credits
T+P= Credit
ECTS
Credit
1-2-2
4
Turkish
Language
Tecnical Elective
X
Social
Elective
Field Hockey gain basic technical skills
Learning
Outcomes and
Competences
Field Hockey basic techniques to gain tactical skills,
Learning the rules of field hockey game
Adoption of field hockey training methods
Textbook and /
or References
“Guida Tecnica Hockey” Federasyona İtalyana Hockey, İtalya,2006
ASSESSMENT CRITERIA
Theoretical Courses
Midterm Exams
Project Course and Graduation Study
Mark (X)
Percent (%)
X
40
Mark (X)
Midterm Exams
Quizzes
Midterm Controls
Homeworks
Mid-Submission
Term Paper (Project
Reports, Etc.)
Oral Examination
Laboratory
Final Exam
Final Exam
X
60
Other
Other
Week
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Topics
Definition, History, Basic Stance
Passing, Ball Control
Driving, Fake, Shot, Goal Keeper
Individual and Team Defense
Team attack
Game System and Rules
Midterm Exam
Attack tactics
Defensive tactics
Ball and nonball
Position and differences
Competition and evaluation
Competition and evaluation
Competition and evaluation
Teachers
E-Mail
Web Adress
39
Percent (%)
4. SEMESTER
40
Course Name : GENERAL TRAİNİNG
INFORMATION
Theory
Faculty: Physical Education and Sports High
School
Program Name: Sports Management
Code : BSY 202
Education AndTeaching Workload
Laboratory
Project /
Home
Field Study
work
Practice
42
4
Semester
Type of Course
Basic Field
Course
Course Aim
Field
Course
Other
Total
70
112
Credits
T+P= Credit
ECTS
Credit
3-0-3
6
Turkish
Language
X
Social
Elective
Tecnical Elective
To teach the students of the training plan
Learning
Outcomes and
Competences
Learning The Training Planning
Textbook and /
or References
Sevim, Y.; Antrenman Bilgisi, Nobel yayınevi, Ankara, 2002
ASSESSMENT CRITERIA
Theoretical Courses
Midterm Exams
Project Course and Graduation Study
Mark (X)
Percent (%)
X
40
Mark (X)
Midterm Exams
Quizzes
Midterm Controls
Homeworks
Mid-Submission
Term Paper (Project
Reports, Etc.)
Oral Examination
Laboratory
Final Exam
Final Exam
X
60
Other
Other
Week
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Topics
Training information and history
Training concept and principles
Effects of training on organism
Force from the basic motor abilities
Basic motor characteristics of endurance
Speed from the basic motor abilities
Mobility and skills from the basic motor abilities
Installing items and features-rest
General loading items
Planning of training
Periodization of the training
Talent identification in sport and basic principles
Warming in Sports
Overtraining
Teachers
E-Mail
Web Adress
41
Percent (%)
Dersin Adı : SPORTS ECONOMY
Theory
Faculty: Physical Education and Sports High
School
Program Name: Sports Management
Kodu : BSY 204
Education AndTeaching Workload
Laboratory
Project /
Home
Field Study
work
Practice
28
4
Semester
Type of Course
Basic Field
Course
Course Aim
Field
Course
Other
Total
28
56
Credits
T+P= Credit
ECTS
Credit
2-0-2
4
Turkish
Language
X
Social
Elective
Tecnical Elective
To manage the economy in order to promote sports services. To inform them about the economic rules give
meaning to the topic of sports management and industry.
Learning
Outcomes and
Competences
Formation and development of the sports economy, the role of management problems and the importance of
sports and learning.
Textbook and /
or References
EKENCİ, Güner, A.Faik.İMAMOĞLU, Spor İşletmeciliği., Nobel Yay., Ankara 2002
ASSESSMENT CRITERIA
Theoretical Courses
Midterm Exams
Project Course and Graduation Study
Mark (X)
Percent (%)
X
40
Mark (X)
Midterm Exams
Quizzes
Midterm Controls
Homeworks
Mid-Submission
Term Paper (Project
Reports, Etc.)
Oral Examination
Laboratory
Final Exam
Final Exam
X
60
Other
Other
Week
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Topics
Concepts and sports economics economy
Sports economics definition, scope and importance
Economic policy and sport
Basic economic criteria in the sports market
Characteristics of sport marketing
Role in the economy of sports services
Classification of sport services
Economic analysis of the demand for sports / activities
Economic analysis of sport demand / facilities
Economic analysis of the demand for sports / equipment
Sport supply in the public sector
Sport supply in the commercial sector
Sport supply in the voluntary sector
Sports and employment relations
Teachers
E-Mail
Web Adress
42
Percent (%)
Course Name : SPORTS MANAGEMENT AND
ORGANIZATION II
Theory
Faculty: Physical Education and Sports High
School
Program Name: Sports Management
Code : BSY 206
Education AndTeaching Workload
Laboratory
Project /
Home
Field Study
work
Practice
42
4
Semester
Type of Course
Basic Field
Course
Course Aim
Field
Course
Other
Total
70
112
Credits
T+P= Credit
ECTS
Credit
3-0-3
5
Turkish
Language
X
Social
Elective
Tecnical Elective
National and International Sports Organizations teaching the structure and operations, teaching the analysis
of current problems of sports management in Turkey
Learning
Outcomes and
Competences
The national and international sports organizations and institutions gain the ability to analyze from different
angles
Textbook and /
or References
Kurthan Fişek, Türkiye ve Dünyada Spor Yönetimi, 1998, Ankara.
Konu ile ilgili her türlü bilimsel araştırma ve yayınlar.
ASSESSMENT CRITERIA
Theoretical Courses
Mark (X)
Midterm Exams
X
Project Course and Graduation Study
Percent (%)
40
Mark (X)
Quizzes
Midterm Controls
Homeworks
Mid-Submission
Term Paper (Project
Reports, Etc.)
Oral Examination
Laboratory
Final Exam
Final Exam
X
60
Percent (%)
Midterm Exams
Other
Other
Week
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Topics
Course description, scope, and literature
International sports organizations
IOC and international sports federations
National Olympic Committee and national sport federations
IOC, USF, NOC and national sports federations relationship
International sport events: the Olympic Games, World and European championships
Olympic and Turkey
Midterm Exam
Local government and sports
Comparative study of Turkish sports management
Current developments in sport management
Current developments in sport management
Sports policy
General evaluation
Teachers
E-Mail
Web Adress
43
Course Name : SPORTS NUTRITION
Theory
Faculty: Physical Education and Sports High
School
Program Name: Sports Management
Code : BSY 208
Education AndTeaching Workload
Laboratory
Project /
Home
Field Study
work
Practice
28
4
Semester
Type of Course
Basic Field
Course
Course Aim
Field
Course
Other
Total
28
56
Credits
T+P= Credit
ECTS
Credit
2-0-2
4
Turkish
Language
X
Social
Elective
Tecnical Elective
Basic concepts of sports nutrition, nutrients and importance in sports tasks in the organism, based on sport
types different energy recovery paths, competition training and the principles of nutrition, explaining
nutritional ergogenic aids.
Learning
Outcomes and
Competences
With the meaning and importance of learning the principles of proper nutrition sports nutrition practice in
sport.
Baron, Dieter K.: Sporcuların Optimal Beslenmesi. Çev.: Sinan Ömeroğlu, Bağırgan Yayımevi, Ankara
2002;
Ersoy, Gülgün: Egzersiz ve Spor Yapanlar İçin Beslenme. Nobel Yayın Dağıtım, Ankara 2004;
Güneş, Ziyanur: Spor ve Beslenme: Antrenör ve Sporcu El Kitabı. Bağırgan Yayımevi, Ankara 1998;
Konopka, Peter: Spor Beslenmesi. Çev.: Hale Harputluoğlu, Bağırgan Yayımevi, Ankara 2000.
Textbook and /
or References
ASSESSMENT CRITERIA
Theoretical Courses
Midterm Exams
Project Course and Graduation Study
Mark (X)
Percent (%)
X
40
Mark (X)
Midterm Exams
Quizzes
Midterm Controls
Homeworks
Mid-Submission
Term Paper (Project
Reports, Etc.)
Oral Examination
Laboratory
Final Exam
Final Exam
X
60
Other
Other
Week
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Topics
Nutrition: Definitions and Concepts
The role and importance of nutrition in sports
Relationship in the history of sports nutrition and Processes
Energy consumption and energy production in Sports
Carbohydrates and sports nutrition
Protein and sports nutrition
Oils and sports nutrition
Midterm Exam
Vitamins and sports nutrition
Minerals and sports nutrition
Fluid requirement in Sports
Nutritional ergogenic aids
doping
Alternative nutrition and sports
Teachers
E-Mail
Web Adress
44
Percent (%)
Course Name : İNSAN KAYNAKLARI
YÖNETİMİ
Theory
Faculty: Physical Education and Sports High
School
Program Name: Sports Management
Code : BSY 210
Education AndTeaching Workload
Laboratory
Project /
Home
Field Study
work
Practice
28
4
Semester
Type of Course
Basic Field
Course
Course Aim
Field
Course
Other
Total
28
56
Credits
T+P= Credit
ECTS
Credit
2-0-2
4
Turkish
Language
X
Social
Elective
Tecnical Elective
Significant manpower planning of human resources in sport organizations, providing and teaching the use.
Learning
Outcomes and
Competences
Know the general concepts related to human resources
Textbook and /
or References
Can, H., Kavuncubaşı, Ş.; İnsan Kaynakları Yönetimi, Siyasal Kitabevi, 5. Baskı, Ankara, 2005.
Konu ile ilgili her türlü bilimsel araştırma ve yayınlar.
ASSESSMENT CRITERIA
Theoretical Courses
Midterm Exams
Project Course and Graduation Study
Mark (X)
Percent (%)
X
40
Mark (X)
Midterm Exams
Quizzes
Midterm Controls
Homeworks
Mid-Submission
Term Paper (Project
Reports, Etc.)
Oral Examination
Laboratory
Final Exam
Final Exam
X
60
Other
Other
Week
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Topics
Course introduction and literature
Functions of Human Resource Management, principles and organization of
Human Resource Management environment
Business analysis and work study
Personnel planning
Staffing and selection time
Staff mobility
Midterm Exam
Organizational socialization and career
Staff performance appraisal of
In-service training
Management fee
Employee orientation
Labor relations
Teachers
E-Mail
Web Adress
45
Percent (%)
Course Name : ENGILISH II
Theory
Faculty: Physical Education and Sports High
School
Program Name: Sports Management
Code: YDL 206
Education AndTeaching Workload
Laboratory
Project /
Home
Field Study
work
Practice
42
4
Semester
Type of Course
Basic Field
Course
Course Aim
X
Field
Course
Other
Total
70
112
Credits
T+P= Credit
ECTS
Credit
3-0-3
3
English
Language
Social
Elective
Tecnical Elective
Rules concerning the basic English, giving the text and words.
Learning
Outcomes and
Competences
Rules concerning the basic english learning text and words
Textbook and /
or References
Abdulvahit Çakır, Nilgün Yorgancı, Gül Keskil, Fullsteam Ahead, Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, Ankara,
2005.
Jean Praninkskas, Rapid Review of English Grammar, Second Edition, United States of America, 1975.
ASSESSMENT CRITERIA
Theoretical Courses
Mark (X)
Midterm Exams
X
Project Course and Graduation Study
Percent (%)
40
Mark (X)
Midterm Exams
Quizzes
Midterm Controls
Homeworks
Mid-Submission
Term Paper (Project
Reports, Etc.)
Oral Examination
Laboratory
Final Exam
Final Exam
X
60
Other
Other
Week
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Topics
First day in the campus, greeting, name, age
Days, months and seasons, this, that demonstrative pronouns and adjectives
There are uncountable and for being counted, personal pronouns, time to ask
Present tense sentence structure
Present tense sentence structure applications
Who? What? Where? And so on. The use of prepositions
Tense sentence structure
Tense sentence structure applications
Description of continual or repeated action
Calendar and talk about curriculum
Can verb sentence structure
Yeteneksizlikl about life and ability to use actual
Family tree, possessive adjectives, object pronouns and their use
Necessity, must and have to sentence structure and usage of
Teachers
E-Mail
Web Adress
46
Percent (%)
Course Team : TEAM SPORTS II
(VOLLEYBALL)
Theory
Practice
14
28
Education AndTeaching Workload
Laboratory
Project /
Home
Field Study
work
4
Semester
Type of Course
Basic Field
Course
Course Aim
Faculty: Physical Education and Sports High
School
Program Name: Sports Management
Code : BSY 212
Field
Course
Other
Total
28
70
Credits
T+P= Credit
ECTS
Credit
1-2-2
4
Turkish
Language
Tecnical Elective
X
Social
Elective
Giving the volleyball teaching methods.
Learning
Outcomes and
Competences
Volleyball teaching methods, learning the application.
Sevim, Y.; “ Antrenman Bilgisi”, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara-2002.
Özdilek, Ç., Çimen, K.; “ Voleybol’da Taktik”, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara-2003.
Orkunoğlu, O.; “Antrenman Bilimi ve
Voleybol”.
Orkunoğlu, O.; “Trainer
And Training”, Ocaklar Yayıncılık ve Matbacılık, Ankara-1993.
Textbook and /
or References
ASSESSMENT CRITERIA
Theoretical Courses
Mark (X)
Midterm Exams
X
Project Course and Graduation Study
Percent (%)
40
Mark (X)
Quizzes
Midterm Controls
Homeworks
Mid-Submission
Term Paper (Project
Reports, Etc.)
Oral Examination
Laboratory
Final Exam
Final Exam
X
60
Percent (%)
Midterm Exams
Other
Other
Week
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Topics
Condition, up and stretching, finger pass types and fitness techniques work, rust cuff types and
techniques, falling techniques,
(plonjo's) work serve and attack techniques
Block techniques to learn the rules of the game is running and volleyball
General technical work
Players (rust, rust cross, the middle player, corner striker, libero), the field office locations
5.1-4.2-6.0 systems work
Midterm Exam
Top greeting and welcome offensive work
Defence work
Competition
Competition
Competition
Competition
Teachers
E-Mail
Web Adress
47
Course Name : TEAM SPORTS II
(HANDBALL)
Theory
Practice
14
28
Education AndTeaching Workload
Laboratory
Project /
Home
Field Study
work
4
Semester
Type of Course
Basic Field
Course
Course Aim
Faculty: Physical Education and Sports High
School
Program Name: Sports Management
Code : BSY 214
Field
Course
Other
Total
28
70
Credits
T+P= Credit
ECTS
Credit
1-2-2
4
Turkish
Language
Tecnical Elective
X
Social
Elective
Handball batch-apply individual techniques without the ball, individual, group, attack-defense as a team to develop
Learning
Outcomes and
Competences
At the end of this course;
individual, group, be able to demonstrate the attack-defense as a team
YAŞAR,S. (1998) Hentbol Teknik-Taktik. Ankara: Beden Eğitimi Ve Spor Yayınları
ÇELİKSOY,M.A. (1996) Hentbolde Teori Ve Pratiği. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları
DORAK,F. (1994) Hentbolde Bireysel Hücum Ve Savunma. İzmir: Bilim Ofset
BAĞIRGAN,T. (1990) Hentbolde Antrenman. Ankara: Set Ofset
Textbook and /
or References
ASSESSMENT CRITERIA
Theoretical Courses
Mark (X)
Midterm Exams
X
Project Course and Graduation Study
Percent (%)
40
Mark (X)
Quizzes
Midterm Controls
Homeworks
Mid-Submission
Term Paper (Project
Reports, Etc.)
Oral Examination
Laboratory
Final Exam
Final Exam
X
60
Percent (%)
Midterm Exams
Other
Other
Week
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Topics
Throwing the ball ball handling work
Throwing the ball ball handling work
Dribbling work
Rust and corrosion types work
Game rules-individual technical studies fakes
Individual technical mentality-goal shootout studies
Midterm Exam
Team-piston understanding of technical and installation work
Offensive systems-cross rolling pass screening studies
Defense understanding-basic position stand out, slipping to the side to secure work
Defense systems-keeper features and specifications of work
Handball training program mentality, double, triple defense and offense group work
Handball team defense training program-specific studies
Handball special tests work-team offense
Teachers
E-Mail
Web Adress
48
Course Name : TEAM SPORTS II (KORFBALL)
Theory
Practice
14
28
Education AndTeaching Workload
Laboratory
Project /
Home
Field Study
work
4
Semester
Type of Course
Basic Field
Course
Course Aim
Faculty: Physical Education and Sports High
School
Program Name: Sports Management
Kodu : BSY 216
Field
Course
Other
Total
28
70
Credits
T+P= Credit
ECTS
Credit
1-2-2
4
Turkish
Language
Tecnical Elective
X
Social
Elective
To teach and equip them with the basic skills of the technical and tactical Korfball
Learning
Outcomes and
Competences
At the end of this course;
individual, group, be able to demonstrate the attack-defense as a team.
Textbook and /
or References
Emmerik, R., et. Al., Korfball an insight the latest views about coaching an training, Koninklijk Nederland
Korfbond. P.O. box 1000, 3980 DA Bunnik The Netherlands
ASSESSMENT CRITERIA
Theoretical Courses
Mark (X)
Midterm Exams
X
Project Course and Graduation Study
Percent (%)
40
Mark (X)
Quizzes
Midterm Controls
Homeworks
Mid-Submission
Term Paper (Project
Reports, Etc.)
Oral Examination
Laboratory
Final Exam
Final Exam
X
60
Percent (%)
Midterm Exams
Other
Other
Week
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Topics
Throwing the ball ball handling work
Throwing the ball ball handling work
Dribbling work
Rust and corrosion types work
Game rules-individual technical studies fakes
Individual technical mentality-goal shootout studies
Midterm Exam
Team-piston understanding of technical and installation work
Offensive systems-cross rolling pass screening studies
Defense understanding-basic position stand out, slipping to the side to secure work
Defense systems-keeper features and specifications of work
Korfball training program in mentality, double, triple defense and offense group work
Korfball team defense training program-specific studies
Korfball specific tests work-team offense
Teachers
E-Mail
Web Adress
49
5. SEMESTER
50
Course Name : SOCIOLOGY OF SPORT
Theory
Faculty: Physical Education and Sports High
School
Program Name: Sports Management
Code : BSY 301
Education AndTeaching Workload
Laboratory
Project /
Home
Field Study
work
Practice
28
5
Semester
Type of Course
Basic Field
Course
Course Aim
Field
Course
Other
Total
28
56
Credits
T+P= Credit
ECTS
Credit
2-0-2
4
Turkish
Language
X
Social
Elective
Tecnical Elective
The relation of the basic concepts of sociology sports, athletes, sports organizations and the introduction of
different aspects of sports activities.
Learning
Outcomes and
Competences
Learning the relationship of the basic concepts of sociology and sports.
Textbook and /
or References
Yiannakis, A., Melnick, M, J., Contemporary Issues in Sociology of Sport, Human Kinetics, 2001.
Snyder, E. E., Spretizer, E. A., Social Aspect of Sport, Prentice Hall, 1998.
Erkal, M. E., Güven, Ö., Ayan, D., Sosyolojik Açıdan Spor, Genişletilmiş 3.Basım, Der Yayınları, İstanbul,
1998.
ASSESSMENT CRITERIA
Theoretical Courses
Mark (X)
Midterm Exams
X
Project Course and Graduation Study
Percent (%)
40
Mark (X)
Quizzes
Midterm Controls
Homeworks
Mid-Submission
Term Paper (Project
Reports, Etc.)
Oral Examination
Laboratory
Final Exam
Final Exam
X
60
Percent (%)
Midterm Exams
Other
Other
Week
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Topics
Sports definition, scope and purpose and functions: Culture, Society and Sports.
The definition of the relationship between sport and sports sociology and sociology and field: Sociology
and Concepts Related Topics
Social structure (society) and sports: Methods and Techniques in Sport Sociology.
Education and sport:
Social Process and Sports.
Culture and sport: Sport Education and Society-Person Relations.
Family and sport: Identification in Sport, We and Others Sense.
Socialization, social change and sport: Deviance and violence in sport.
Leisure and sport: Sociology of Sports and Media.
Mass media and sport: Popular Culture and Sport.
Aggression and violence in sport: Sports Industry and Commercialization of Sport.
Tourism and sports: Sports and the National and International Dimensions of Political Affairs.
Disability and sport: A Subsystem Sports.
Sport and politics: Sports Amateurism and professionalism.
Teachers
E-Mail
Web Adress
51
Course Name: RECREATION LEADERSHIP
AND PROGRAMMING
Theory
Faculty: Physical Education and Sports High
School
Program Name: Sports Management
Code : BSY 303
Education AndTeaching Workload
Laboratory
Project /
Home
Field Study
work
Practice
28
5
Semester
Type of Course
Basic Field
Course
Course Aim
Field
Course
Other
Total
28
56
Credits
T+P= Credit
ECTS
Credit
2-0-2
4
Turkish
Language
X
Social
Elective
Tecnical Elective
To give the basic concept of leisure and recreation and other areas of recreation (tourism, sports,
environment, economics, game) association.
Learning
Outcomes and
Competences
Associate with the concept of leisure and recreation area sports and other recreational activities, organization
and management skills as an employment area.
Karaküçük, S.; Rekreasyon “Boş Zamanları Değerlendirme”, 5. Baskı, Gazi Kitabevi, Ankara, 2005.
Lafarge, P.; Tembellik Hakkı, 5. Baskı, (Çev. V. Günyol), Telos Yayınları, İstanbul, 1993.
O’Sullivan, E.L.; Marketing for Parks, Recreation and Leisure, Venture Publishing INC, State College, P.A.
1991.
Tezcan, M.; Sosyolojik Açıdan Boş Zamanların Değerlendirilmesi, A.ü. Yayını, Ankara, 1982.
Textbook and /
or References
ASSESSMENT CRITERIA
Theoretical Courses
Mark (X)
Midterm Exams
X
Project Course and Graduation Study
Percent (%)
40
Mark (X)
Midterm Exams
Quizzes
Midterm Controls
Homeworks
Mid-Submission
Term Paper (Project
Reports, Etc.)
Oral Examination
Laboratory
Final Exam
Final Exam
X
60
Other
Other
Week
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Topics
Introduction, scope and presentation of literature
Time management
The right to leisure, leisure time, the basic functions
Recreation definition, characteristics, classification and event space for recreation
Recreation necessity
Socio-economic factors that support recreation
Recreation education
Midterm Exam
Recreation and tourism
Recreation and environment
Recreation and sports
Recreation and play
Recreation and leadership
Recreational situation in Turkey
Teachers
E-Mail
Web Adress
52
Percent (%)
Course Name: FINANCIAL ACCOUNTING
Theory
Faculty: Physical Education and Sports High
School
Program Name: Sports Management
Code: BSY 305
Education AndTeaching Workload
Laboratory
Project /
Home
Field Study
work
Practice
42
5
Semester
Type of Course
Basic Field
Course
Course Aim
Field
Course
Other
Total
70
112
Credits
T+P= Credit
ECTS
Credit
3-0-3
5
Turkish
Language
X
Social
Elective
Tecnical Elective
Recording of financial transactions that cause changes in quality assets and resources of the business,
understand the structure of the classification process and present reports
Learning
Outcomes and
Competences
At the end of this course; Dealing with transactions in financial condition.
Textbook and /
or References
Nihat Küçüksavaş (2005), Finansal Muhasebe, Kare, İstanbul
ASSESSMENT CRITERIA
Theoretical Courses
Mark (X)
Midterm Exams
X
Project Course and Graduation Study
Percent (%)
40
Mark (X)
Midterm Exams
Quizzes
Midterm Controls
Homeworks
Mid-Submission
Term Paper (Project
Reports, Etc.)
Oral Examination
Laboratory
Final Exam
Final Exam
X
60
Other
Other
Week
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Topics
Definition of Accounting and Principles
Financial Statements and Financial Transactions
Concepts and Types of Accounts
Recognition Process and Accounting Books
Measurement of abdominal and Corrections
Completing the Accounting Cycle
Closing of Accounts
Corrections
Corrections
Cash and Cash Equivalents at Related Transactions
Cash and Cash Equivalents at Related Transactions
Transactions with Related Securities
Receivables from Related Transactions
Transactions with Related Stock
Teachers
E-Mail
Web Adress
53
Percent (%)
Course Name: ORGANIZATIONAL
BEHAVIOR
Theory
Faculty: Physical Education and Sports High
School
Program Name: Sports Management
Code: BSY 307
Education AndTeaching Workload
Laboratory
Project /
Home
Field Study
work
Practice
28
5
Semester
Type of Course
Basic Field
Course
Course Aim
Field
Course
Other
Total
28
56
Credits
T+P= Credit
ECTS
Credit
2-0-2
5
Turkish
Language
X
Social
Elective
Tecnical Elective
Organizations and changing needs of the organization, analyzing the organizational change process
Learning
Outcomes and
Competences
Learning the details of the organizational change
Textbook and /
or References
SAĞLAM, M.; Örgütsel Değişme, TODAİE, 1985
ASSESSMENT CRITERIA
Theoretical Courses
Mark (X)
Midterm Exams
X
Project Course and Graduation Study
Percent (%)
40
Mark (X)
Midterm Exams
Quizzes
Midterm Controls
Homeworks
Mid-Submission
Term Paper (Project
Reports, Etc.)
Oral Examination
Laboratory
Final Exam
Final Exam
X
60
Other
Other
Week
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Topics
Explaining the concept of organization and organization
Place in the organization's management processes
Organization process
Ideal conditions for an organization and organization
Formal and informal organizations
Organizational climate
organizational change
Midterm Exam
Why You Need to organizational change
In organizational change to be considered (to be followed) principles
Approaches to organizational change
Organizational change and adapt to the organization's internal environment
Organizational change and the problems that may arise
General evaluation
Teachers
E-Mail
Web Adress
54
Percent (%)
Course Name: SPORTS INJURIES
Theory
Practice
28
28
Education AndTeaching Workload
Laboratory
Project /
Home
Field Study
work
5
Semester
Type of Course
Basic Field
Course
Course Aim
Faculty: Physical Education and Sports High
School
Program Name: Sports Management
Code: BSY 309
Field
Course
Other
Total
42
98
Credits
T+P= Credit
ECTS
Credit
2-2-3
4
Turkish
Language
X
Social
Elective
Tecnical Elective
Mechanisms of deformation, heating-cooling and protection against sports injuries, sports
To learn the principles and techniques in the treatment of injuries.
Learning
Outcomes and
Competences
In general sports injuries and injuries eliminating elements of the factor,
Advantages about disposal
Grıffıth, H. W.: Spor Sakatlıkları Rehberi, (çev. Şamil Erdoğan), Birol basın yayın dağıtım
ve ticaret A.Ş., İstanbul 2000.
Kabasakal. K.: Spor Yaralanmalarından Korunma Şuuru ve İlk Yardım, Eğitaş yayınları,
Konya 2001.
Bağrıaçık, A., Açak, M.: Spor Yaralanmaları ve Hastalıkları, Medya Eren, İstanbul 2000
Textbook and /
or References
ASSESSMENT CRITERIA
Theoretical Courses
Mark (X)
Midterm Exams
X
Project Course and Graduation Study
Percent (%)
40
Mark (X)
Midterm Exams
Quizzes
Midterm Controls
Homeworks
Mid-Submission
Term Paper (Project
Reports, Etc.)
Oral Examination
Laboratory
Final Exam
Final Exam
X
60
Other
Other
Week
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Topics
Terminology
Sports injuries that prepare factors, causes push to sports injuries,
Prevention of sports injuries, warming
Muscle injuries
Sprains
Fractures
Dislocations
Midterm exam
Cramps
Windings
Conservative treatment of sports ınjuries
Rest, elevation
Cold cure, bandage cure, heat cure
Massage therapy, exercise therapy
Teachers
E-Mail
Web Adress
55
Percent (%)
Course Name: INDIVIDUAL SPORTS II
(TENNIS)
Theory
Practice
14
28
Education AndTeaching Workload
Laboratory
Project /
Home
Field Study
work
5
Semester
Type of Course
Basic Field
Course
Course Aim
Faculty: Physical Education and Sports High
School
Program Name: Sports Management
Code: BSY 311
Field
Course
Other
Total
28
70
Credits
T+P= Credit
ECTS
Credit
1-2-2
4
Turkish
Language
Tecnical Elective
X
Social
Elective
Having the basic techniques and skills for Tennis
Learning
Outcomes and
Competences
Students taking this course,
Have basic techniques and skills for Tennis.
Textbook and /
or References
Tenise Başlarken, Öğretmenin El Kitabı,Türkiye Tenis Federasyonu Eğitim Yayını No: 1
Ankara,1999
ASSESSMENT CRITERIA
Theoretical Courses
Mark (X)
Midterm Exams
X
Project Course and Graduation Study
Percent (%)
40
Mark (X)
Midterm Exams
Quizzes
Midterm Controls
Homeworks
Mid-Submission
Term Paper (Project
Reports, Etc.)
Oral Examination
Laboratory
Final Exam
Final Exam
X
60
Other
Other
Week
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Topics
Basic techniques, tactics and rules about Tennis
Basic posture and racket grip positions
Balls and coordination exercises on the meeting
Forehand hit and exercises, the wall work
Backhand and exercises, the wall work
Techniques learned about mutual applications on the net
Midterm Exam
Volleys (forehand volley - backhand volley
File in the application of learned techniques
Service hit (service types and techniques) wall work
File in the application of learned techniques
Smash hits, cutting, curved strokes
Singles and couples, field application (short matches)
Singles and couples, field application (short matches)
Teachers
E-Mail
Web Adress
56
Percent (%)
Course Name: INDIVIDUAL SPORTS II
(TABLE TENNIS)
Theory
Practice
14
28
Education AndTeaching Workload
Laboratory
Project /
Home
Field Study
work
5
Semester
Type of Course
Basic Field
Course
Course Aim
Faculty: Physical Education and Sports High
School
Program Name: Sports Management
Code : BSY 313
Field
Course
Other
Total
28
70
Credits
T+P= Credit
ECTS
Credit
1-2-2
4
Turkish
Language
Tecnical Elective
X
Social
Elective
Teaching the basic working techniques and rules of the game of Table Tennis
Learning
Outcomes and
Competences
Table Tennis rules of the game industry with the basic techniques and infrastructure to training
Preparation of program
Textbook and /
or References
Güven, Erdil, Masa Tenisi,Teknik, Taktik, Kondisyon
ASSESSMENT CRITERIA
Theoretical Courses
Mark (X)
Midterm Exams
X
Project Course and Graduation Study
Percent (%)
40
Mark (X)
Midterm Exams
Quizzes
Midterm Controls
Homeworks
Mid-Submission
Term Paper (Project
Reports, Etc.)
Oral Examination
Laboratory
Final Exam
Final Exam
X
60
Other
Other
Week
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Topics
The development in the world of table tennis
Material information of table tennis
Table tennis training organization
Table tennis training organization
Table tennis techniques and teaching methods
Table tennis techniques and teaching methods
Midterm Exam
Table tennis techniques and teaching methods
Table tennis techniques and teaching methods
Table tennis techniques and teaching methods
Table tennis techniques and teaching methods
Table tennis techniques and teaching methods
Preparation of annual plans for table tennis
Evaluation
Teachers
E-Mail
Web Adress
57
Percent (%)
Course Name: INDIVIDUAL SPORTS II
(BADMİNTON)
Theory
Practice
14
28
Education AndTeaching Workload
Laboratory
Project /
Home
Field Study
work
5
Semester
Type of Course
Basic Field
Course
Course Aim
Faculty: Physical Education and Sports High
School
Program Name: Sports Management
Code : BSY 315
Field
Course
Other
Total
28
70
Credits
T+P= Credit
ECTS
Credit
1-2-2
4
Turkish
Language
Tecnical Elective
X
Social
Elective
Techniques of badminton sport, to teach tactics and theory
is intended.
Learning
Outcomes and
Competences
Students have basic batting skills related to badminton
will be.
Game-related branch will have knowledge of the rules.
They will be able to teach the sport of badminton.
Textbook and /
or References
Gülmez, İ. ( 2007), Her Yönüyle Badminton, Nuve Yayıncılık , Ankara
ASSESSMENT CRITERIA
Theoretical Courses
Midterm Exams
Project Course and Graduation Study
Mark (X)
Percent (%)
X
40
Mark (X)
Midterm Exams
Quizzes
Midterm Controls
Homeworks
Mid-Submission
Term Paper (Project
Reports, Etc.)
Oral Examination
Laboratory
Final Exam
Final Exam
X
60
Other
Other
Week
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Topics
Badminton's world development
Badminton material information
Badminton Organization
Badminton Organization
Badminton techniques and teaching methods
Badminton techniques and teaching methods
Midterm Exam
Badminton techniques and teaching methods
Badminton techniques and teaching methods
Badminton techniques and teaching methods
Badminton techniques and teaching methods
Badminton techniques and teaching methods
Badminton techniques and teaching methods
Evaluation
Teachers
E-Mail
Web Adress
58
Percent (%)
Course Name: INDIVIDUAL SPORTS II
(GOLF)
Theory
Practice
14
28
Education AndTeaching Workload
Laboratory
Project /
Home
Field Study
work
5
Semester
Type of Course
Basic Field
Course
Course Aim
Faculty: Physical Education and Sports High
School
Program Name: Sports Management
Kodu : BSY 317
Field
Course
Other
Total
28
70
Credits
T+P= Credit
ECTS
Credit
1-2-2
4
Turkish
Language
Tecnical Elective
X
Social
Elective
To gain the basic technical skills of golf.
Learning
Outcomes and
Competences
At the end of this course;
Students of the game sets up the golf sport, training methods, they have gained the basic technical skills.
Textbook and /
or References
Golf Kuralları, Türkiye Golf Federasyonu, 2012
ASSESSMENT CRITERIA
Theoretical Courses
Mark (X)
Midterm Exams
X
Project Course and Graduation Study
Percent (%)
40
Mark (X)
Midterm Exams
Quizzes
Midterm Controls
Homeworks
Mid-Submission
Term Paper (Project
Reports, Etc.)
Oral Examination
Laboratory
Final Exam
Final Exam
X
60
Other
Other
Week
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Topics
Development of the world of golf
The golf knowledge of materials
The golf organization
The golf organization
The golf techniques and teaching methods
The golf techniques and teaching methods
Midterm Exam
The golf techniques and teaching methods
The golf techniques and teaching methods
The golf techniques and teaching methods
The golf techniques and teaching methods
The golf techniques and teaching methods
The golf techniques and teaching methods
Evaluation
Teachers
E-Mail
Web Adress
59
Percent (%)
Course Name : ELECTIVE I THEORETICAL
(PHYSICAL FITNESS)
Theory
Faculty: Physical Education and Sports High
School
Program Name: Sports Management
Code : BSY 319
Education AndTeaching Workload
Laboratory
Project /
Home
Field Study
work
Practice
42
5
Semester
Type of Course
Course Aim
Learning
Outcomes and
Competences
Textbook and /
or References
Basic Field
Course
Field
Course
Other
Total
70
112
Credits
T+P= Credit
ECTS
Credit
3-0-3
4
Turkish
Language
Tecnical Elective
X
Social
Elective
Physical fitness and the definition of physical activity and to understand the relationship between the use comprehend
concepts related to physical fitness, understanding the importance of physical fitness, to grasp the physical fitness and
nutrition, to grasp the physical activity and health relationship, to understand the relationship between physical activity and
cardiovascular system, physical activity and to understand the relationship between the respiratory system,
To understand the relationship between physical activity and muscle development, development of physical fitness and
publicity for the protection of basic training methods and apply them, to grasp the methods of measurement used in the
assessment of physical fitness.
At the end of this course;
Concepts related to physical fitness and information will be learned.
Tamer K.(2000). Sporda Fiziksel- Fizyolojik Performansın Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi. Bağırgan Yayınevi, Sporsal
Kuram Dizisi:28.
Açıkada, C.Ergen,E.(1990). Bilim ve Spor. Ankara: Büro-Tek Ofset Matbaacılık.
Baysaling, Ö. (2001). Aletsiz Vücut Geliştirme. İstanbul: İl Press Basın Yayın.
Orkunoğlu, O.(2000). Sporda Güç Geliştirme. Ankara: Neyir Yayıncılık.
Özer,K. (2001). Fiziksel Uygunluk. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Sevim,Y. (1995). Antrenman Bilgisi. Ankara:Gazi Büro Yayınevi.
Zorba, E. (2000). Fiziksel Uygunluk.Ankara:Neyir Matbaası.
ASSESSMENT CRITERIA
Theoretical Courses
Midterm Exams
Project Course and Graduation Study
Mark (X)
Percent (%)
X
40
Mark (X)
Midterm Exams
Quizzes
Midterm Controls
Homeworks
Mid-Submission
Term Paper (Project
Reports, Etc.)
Oral Examination
Laboratory
Final Exam
Final Exam
X
60
Percent (%)
Other
Other
Week
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Topics
The relationship between physical fitness and physical activity, physical fitness related concepts
The importance of physical fitness
Physical activity and health related
The relationship between physical fitness and nutrition
The effect of physical activity on the respiratory system
The effects of physical fitness of the circulatory system
Midterm Exam
The effect of physical activity on muscle
To know the basic methods used in the development of physical fitness training.
Applying basic training methods used in the development of physical fitness
To develop physical fitness and ability to hold
Measurement methods used in evaluation of physical fitness,
Physical fitness characteristics in different branches
Designing training programs for improving physical fitness
Teachers
E-Mail
Web Adress
60
Course Name: ELECTIVE I THEORETICAL
(OLYMPISM AND FAIR PLAY)
Theory
Faculty: Physical Education and Sports High
School
Program Name: Sports Management
Code: BSY 321
Education AndTeaching Workload
Laboratory
Project /
Home
Field Study
work
Practice
42
5
Semester
Type of Course
Basic Field
Course
Course Aim
Field
Course
Other
Total
70
112
Credits
T+P= Credit
ECTS
Credit
3-0-3
4
Turkish
Language
Tecnical Elective
X
Social
Elective
Ancient Olympic Games, the philosophy, the factors affecting the establishment of the modern Olympic
Movement, Olympism philosophical foundations of the Olympic organization structure and duties of the
Olympic movement confronting the problems, the Olympic Movement's development and establishment in
Turkey, the accession process to the modern Olympics in Turkey.
Learning
Outcomes and
Competences
The modern Olympic movement in the world and Turkey and Olympism problems with the formation and
development of learning processes.
Erdemli, A., İnsan, Spor ve Olimpizm. İstanbul: Sarmal Yayınevi, 1996; Fişek, K., Spor Yönetimi. 2. Bası,
Ankara: Bağırgan Yayımevi, 1988; San, H., Belgeleri ile Türk Spor Tarihinde Olimpizm ve Olimpik
Hareket. İstanbul, 1985; Karaküçük, S., Tarihi ve Politik Yönden Olimpiyat Oyunları, Swaddling, Antik
Olimpiyat Oyunları. İstanbul: Homer Kitabevi, 2000; TMOK, Olimpik Hareket, İstanbul 1988.
Textbook and /
or References
ASSESSMENT CRITERIA
Theoretical Courses
Mark (X)
Midterm Exams
X
Project Course and Graduation Study
Percent (%)
40
Mark (X)
Midterm Exams
Quizzes
Midterm Controls
Homeworks
Mid-Submission
Term Paper (Project
Reports, Etc.)
Oral Examination
Laboratory
Final Exam
Final Exam
X
60
Other
Other
Week
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Topics
Ancient Olympic Games and human ideals
Modern Olympism, the Olympic Movement and the Olympic Games
The Modern Olympic Movement and the International Olympic Committee
Philosophical Foundations of Olympism
Basic Principles of the Olympic Charter
Modern Olympic Games
Olympic Congresses
Midterm Exam
International Olympic Academy
Establishment of the Olympic Movement in Turkey
Turkey's Accession to the Modern Olympics
Olympic Education
Olympic Movement and Fair Play
Olympic movement, confronting the problems
Teachers
E-Mail
Web Adress
61
Percent (%)
Course Name: ELECTIVE I THEORETICAL
(ADMINISTRATIVE LAW)
Theory
Faculty: Physical Education and Sports High
School
Program Name: Sports Management
Code: BSY 323
Education AndTeaching Workload
Laboratory
Project /
Home
Field Study
work
Practice
42
5
Semester
Type of Course
Basic Field
Course
Course Aim
Field
Course
Other
Total
70
112
Credits
T+P= Credit
ECTS
Credit
3-0-3
4
Turkish
Language
Tecnical Elective
X
Social
Elective
Instead of bringing the principles and methods of public institutions and public services
understand the need to comply with legal regulations of public officials
Learning
Outcomes and
Competences
The administrative law, public institutions and organizations working with them is the implementation of
legal regulations that must be respected in private law practice
to spare.
Textbook and /
or References
Gözübüyük, A.Ş.; Yönetim Hukuku, Turhan Kitapevi, 9. Baskı, Ankara 1996
ASSESSMENT CRITERIA
Theoretical Courses
Midterm Exams
Project Course and Graduation Study
Mark (X)
Percent (%)
X
40
Mark (X)
Midterm Exams
Quizzes
Midterm Controls
Homeworks
Mid-Submission
Term Paper (Project
Reports, Etc.)
Oral Examination
Laboratory
Final Exam
Final Exam
X
60
Other
Other
Week
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Topics
Explaining the concept of governance and law
Basic principles and characteristics of administrative law
Administrative agencies
Centralized and decentralized management principles
Public services and tasks
Public goods
And responsibilities of civil servants (officer)
The responsibility for administration
The responsibility for administration
Central organization
Local governments
Services organizations in the direction of decentralization
Kits and parent organizations
Thoughts on common problems and solutions of the state management system
Teachers
E-Mail
Web Adress
62
Percent (%)
Course Name: ELECTIVE I THEORETICAL
(SPORT MANAGEMENT CASE
Faculty: Physical Education and Sports High
School
Program Name: Sports Management
Code : BSY 325
ANALYSIS)
Theory
Education AndTeaching Workload
Laboratory
Project /
Home
Field Study
work
Practice
42
5
Semester
Type of Course
Basic Field
Course
Course Aim
Field
Course
Other
Total
70
112
Credits
T+P= Credit
ECTS
Credit
3-0-3
4
Turkish
Language
Tecnical Elective
X
Social
Elective
Sports-related institutions and organizations seen in events, analyze from different angles
acquisition of skills
Learning
Outcomes and
Competences
Students who complete this course;
sports in relevant institutions and organizations will be able to analyze events seen
Textbook and /
or References
Serarslan, M.Z. (2007). Spor Yönetimi ve Örnek Olay Analizi, Morpa, İstanbul.
ASSESSMENT CRITERIA
Theoretical Courses
Mark (X)
Midterm Exams
X
Project Course and Graduation Study
Percent (%)
40
Mark (X)
Midterm Exams
Quizzes
Midterm Controls
Homeworks
Mid-Submission
Term Paper (Project
Reports, Etc.)
Oral Examination
Laboratory
Final Exam
Final Exam
X
60
Other
Other
Week
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Topics
Close to the historical development of the Turkish sports management
Basic structural characteristics of Turkish sports management and sports issues
Sports management in Turkey
International sports organizations
Structure and functioning of the sports clubs in Turkey
Relationship between sports policy and sports policy
Case analysis method
Midterm Exam
Sample cases
Sample cases
Sample cases
Sample cases
Sample cases
Sample cases
Teachers
E-Mail
Web Adress
63
Percent (%)
6. SEMESTER
64
Course Name: DISABLED SPORTS AND
ORGANIZATION
Theory
Faculty: Physical Education and Sports High
School
Program Name: Sports Management
Code: BSY 302
Education AndTeaching Workload
Laboratory
Project /
Home
Field Study
work
Practice
28
6
Semester
Type of Course
Basic Field
Course
Course Aim
Field
Course
Other
Total
28
56
Credits
T+P= Credit
ECTS
Credit
2-0-2
4
Turkish
Language
X
Social
Elective
Tecnical Elective
Towards disabled, to gain knowledge and experience in physical education and sport
Learning
Outcomes and
Competences
Students at the end of this course;
Would have gained knowledge and experience in physical education and sport Towards disabled
Textbook and /
or References
Özer,D.S. ; Engelliler İçin Beden Eğitimi Spor,Nobel Yayınevi, Ankara, 2001.
ASSESSMENT CRITERIA
Theoretical Courses
Midterm Exams
Project Course and Graduation Study
Mark (X)
Percent (%)
X
40
Mark (X)
Midterm Exams
Quizzes
Midterm Controls
Homeworks
Mid-Submission
Term Paper (Project
Reports, Etc.)
Oral Examination
Laboratory
Final Exam
Final Exam
X
60
Percent (%)
Other
Other
Week
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Topics
Definitions, obstacle causes, classification of persons with disabilities in the world, and numerical status
in Turkey
Characteristics of persons with disabilities, the role and importance of sport in the education of youth
with disabilities
Issues to be considered in the choice of sports
Issues to be considered in the application of sports activities
Orthopedic impairment
Midterm Exam
Mentally Disabled
Hearing Impaired
Visually Impaired
Contest rules
Relevant training film to watch
Examples of simple gymnastic work tool for people with disabilities
Of persons with disabilities could participate in competitions, contests organizations
Watch movies on competitions attended by the Disabled
Teachers
E-Mail
Web Adress
65
Course Name: INTRODUCTİON TO
MARKETING
Theory
Faculty: Physical Education and Sports High
School
Program Name: Sports Management
Code: BSY 304
Education AndTeaching Workload
Laboratory
Project /
Home
Field Study
work
Practice
28
6
Semester
Type of Course
Basic Field
Course
Course Aim
Field
Course
Other
Total
28
56
Credits
T+P= Credit
ECTS
Credit
2-0-2
4
Turkish
Language
X
Social
Elective
Tecnical Elective
Modern marketing concept, mission, strategies to teach.
Learning
Outcomes and
Competences
To an understanding of modern marketing techniques
Textbook and /
or References
Zeliha Eser, Sezer Korkmaz, Pazarlamaya Giriş,Siyasal Kitabevi,
ASSESSMENT CRITERIA
Theoretical Courses
Midterm Exams
Project Course and Graduation Study
Mark (X)
Percent (%)
X
40
Mark (X)
Midterm Exams
Quizzes
Midterm Controls
Homeworks
Mid-Submission
Term Paper (Project
Reports, Etc.)
Oral Examination
Laboratory
Final Exam
Final Exam
X
60
Other
Other
Week
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Topics
Introduction to Marketing
Marketing environment,
Consumer behavior,
Marketing information systems,
Identifying the target market
Market segmentation,
Product management,
Service and brand management,
Midterm Exam
Price and pricing strategies,
Public relations and publicity,
Public relations and publicity,
Direct marketing.
Overall assessment of the course
Teachers
E-Mail
Web Adress
66
Percent (%)
Course Name: LEADERSHIP AND SPORTS
Theory
Faculty: Physical Education and Sports High
School
Program Name: Sports Management
Code: BSY 306
Education AndTeaching Workload
Laboratory
Project /
Home
Field Study
work
Practice
28
6
Semester
Type of Course
Basic Field
Course
Course Aim
Field
Course
Other
Total
28
56
Credits
T+P= Credit
ECTS
Credit
2-0-2
4
Turkish
Language
X
Social
Elective
Tecnical Elective
Related definitions and concepts of leadership and leaders know the importance of assessment in the light of
the leaders of sports organizations and sports environment.
Learning
Outcomes and
Competences
Know the basic concepts related to leadership, and to have information about the problems faced by any
leader and to develop solutions
Çelik, V.; Eğitimsel Liderlik, Pegem A Yayımevi, 200, Ankara.
Werner, I.; Liderlik ve Yönetim, (Çev: Ünver, V), 1993
Hunt, J, V.; Yönetici için Örgüt İçindeki davranışlar Klavuzu, 1999
Karaküçük, S.; Rekreasyon “Kavram, Kapsam ve Bir Araştırma”, 2005, Ankara.
Textbook and /
or References
ASSESSMENT CRITERIA
Theoretical Courses
Midterm Exams
Project Course and Graduation Study
Mark (X)
Percent (%)
X
40
Mark (X)
Midterm Exams
Quizzes
Midterm Controls
Homeworks
Mid-Submission
Term Paper (Project
Reports, Etc.)
Oral Examination
Laboratory
Final Exam
Final Exam
X
60
Other
Other
Week
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Topics
Introduction and promotion of the course literature
Leaders and leadership concepts and definitions
The basic features and principles for leadership
Formation of leadership
Group and leadership
Leadership functions
Major leadership concepts
Midterm Exam
Leadership models
Leadership practices in terms of sports management
Leadership in sports
Leader's responsibilities
Recreation leadership
Current issues of leadership in sports and solutions
Teachers
E-Mail
Web Adress
67
Percent (%)
Dersin Adı : BUDGETING AND CONTROL OF
SPORTS ORGANIZATIONS
Theory
Practice
28
28
Education AndTeaching Workload
Laboratory
Project /
Home
Field Study
work
6
Semester
Type of Course
Basic Field
Course
Course Aim
Faculty: Physical Education and Sports High
School
Program Name: Sports Management
Kodu : BSY 308
Field
Course
Other
Total
28
84
Credits
T+P= Credit
ECTS
Credit
2-2-3
5
Turkish
Language
X
Social
Elective
Tecnical Elective
Harmonization of accounting and budget
Learning
Outcomes and
Competences
Harmonization of accounting and budget
Textbook and /
or References
Çaldağ, Yurdakul, Ayanoğlu, Yıldız: Genel Muhasebe, 2. Baskı, Gazi Kitabevi, Ankara,
2004.
ASSESSMENT CRITERIA
Theoretical Courses
Midterm Exams
Project Course and Graduation Study
Mark (X)
Percent (%)
X
40
Mark (X)
Midterm Exams
Quizzes
Midterm Controls
Homeworks
Mid-Submission
Term Paper (Project
Reports, Etc.)
Oral Examination
Laboratory
Final Exam
Final Exam
X
60
Other
Other
Week
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Topics
Definition of Budget,
Budget properties,
Budget properties,
Budget principles,
Budget principles,
Budget systems and techniques,
Midterm Exam
Definition of accounting
The concept of the balance sheet,
Statement of Income,
During the reporting period, and final accounts,
Budgeting and accounting practices in sports organizations
Budgeting and accounting practices in sports organizations
Overall assessment of the course
Teachers
E-Mail
Web Adress
68
Percent (%)
Course Name: COMPARATİVE SPORT
MANAGEMENT
Theory
Faculty: Physical Education and Sports High
School
Program Name: Sports Management
Code: BSY 310
Education AndTeaching Workload
Laboratory
Project /
Home
Field Study
work
Practice
42
6
Semester
Type of Course
Basic Field
Course
Course Aim
Field
Course
Other
Total
70
112
Credits
T+P= Credit
ECTS
Credit
3-0-3
5
Turkish
Language
X
Social
Elective
Tecnical Elective
Comparative examination of sport management in various countries.
Learning
Outcomes and
Competences
By studying sports management structures of developed countries in Sports Turkish sport management
evaluation
Textbook and /
or References
Wegener. G.J.; ‘Sports in the Member States of European Community’,Netherlands Sports Confederation,
European Commisison Holland,1992
Parrish, R.;Sports Law and Policy in the European Union (European Policy Resaerch Unit) October 1,2003
ASSESSMENT CRITERIA
Theoretical Courses
Midterm Exams
Project Course and Graduation Study
Mark (X)
Percent (%)
X
40
Mark (X)
Midterm Exams
Quizzes
Midterm Controls
Homeworks
Mid-Submission
Term Paper (Project
Reports, Etc.)
Oral Examination
Laboratory
Final Exam
Final Exam
X
60
Other
Other
Week
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Topics
Course description, contents, literature
Comparative management concepts and methods
Administrative structure and functioning of the Turkish sports system
Administrative structure and functioning of the sport in some selected countries:
A-Germany
B-United Kingdom
C-France
D-Italy
Midterm Exam
E-Australia
F-Russia
G-USA
Comparative analysis of the Turkish sports management
Turkish sport management model development
Teachers
E-Mail
Web Adress
69
Percent (%)
Course Name: PUBLIC RELATIONS
Theory
Faculty: Physical Education and Sports High
School
Program Name: Sports Management
Code: BSY 312
Education AndTeaching Workload
Laboratory
Project /
Home
Field Study
work
Practice
28
6
Semester
Type of Course
Basic Field
Course
Course Aim
Field
Course
Other
Total
28
56
Credits
T+P= Credit
ECTS
Credit
2-0-2
4
Turkish
Language
X
Social
Elective
Tecnical Elective
Public relations as a management function of the importance and contribution to organizations, business, its
place in the marketing discipline of public relations work for the public and voluntary sectors and to
understand the importance
Learning
Outcomes and
Competences
Public relations and development process of formation, and the importance of the role of management
problems and learning.
Textbook and /
or References
EKENCİ, Güner, A.F.İMAMOĞLU, Spor İşletmeciliği., Nobel Yay., Ankara 2002.
Yatkın, Ahmet, Halkla İlişkiler ve İletişim, Nobel Yay., Ankara 2003.
ASSESSMENT CRITERIA
Theoretical Courses
Mark (X)
Midterm Exams
X
Project Course and Graduation Study
Percent (%)
40
Mark (X)
Midterm Exams
Quizzes
Midterm Controls
Homeworks
Mid-Submission
Term Paper (Project
Reports, Etc.)
Oral Examination
Laboratory
Final Exam
Final Exam
X
60
Other
Other
Week
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Topics
The concept of Public Relations
Development of Public Relations
Organization of the Public Relations
Public Relations in the private sector
Public Relations in public institutions
Public Relations in the voluntary sector
Public Relations in sports business
Part of corporate Public Relations
The environment and tools used Public Relations
External and Public Relations tools
New concepts Public Relations
Crisis Management and Public Relations
Contribution to the marketing of Public Relations
Marketing for Public Relations
Teachers
E-Mail
Web Adress
70
Percent (%)
Course Name: ELECTIVE II THEORETICAL
MANAGEMENT PSYCHOLOGY
Theory
Faculty: Physical Education and Sports High
School
Program Name: Sports Management
Code: BSY 314
Education AndTeaching Workload
Laboratory
Project /
Home
Field Study
work
Practice
42
6
Semester
Type of Course
Basic Field
Course
Course Aim
Field
Course
Other
Total
70
112
Credits
T+P= Credit
ECTS
Credit
3-0-3
4
Turkish
Language
Tecnical Elective
X
Social
Elective
Students understand the climate of sports management applications deal with problems in the management of
the psychological dimension can occur
Learning
Outcomes and
Competences
Students with management problems that occur in sports administration and management understand climate
cope.
Textbook and /
or References
Spor Psikolojisi , Emin KURU, Gazi Basımevi, Ankara 2000.
ASSESSMENT CRITERIA
Theoretical Courses
Midterm Exams
Project Course and Graduation Study
Mark (X)
Percent (%)
X
40
Mark (X)
Midterm Exams
Quizzes
Midterm Controls
Homeworks
Mid-Submission
Term Paper (Project
Reports, Etc.)
Oral Examination
Laboratory
Final Exam
Final Exam
X
60
Other
Other
Week
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Topics
Expectations from psychology, decision-making and their impact on referees
Management, communication, responsibility of governing, communication scheme
The leadership in management leadership types and typologies
Group size, leadership behavior according to their understanding and
The factors saldırganlaştır audience, audience relationship manager
Intergroup annoying reflections and studies
Midterm Exam
Management, stress, exercise, relationships, methods of coping with stress
Sports and symptoms of abnormal behavior
The reason of non-normal
State events in the world and Turkey
Intergroup competition and studies
Escalating conflict theory, mediation theory of opposition groups
Fair-play, media and sport, hooliganism and advocacy
Teachers
E-Mail
Web Adress
71
Percent (%)
Course Name: ELECTIVE II THEORETICAL
ORGANIZATIONAL CHANGE
Theory
Faculty: Physical Education and Sports High
School
Program Name: Sports Management
Kodu : BSY 316
Education AndTeaching Workload
Laboratory
Project /
Home
Field Study
work
Practice
42
6
Semester
Type of Course
Basic Field
Course
Course Aim
Field
Course
Other
Total
70
112
Credits
T+P= Credit
ECTS
Credit
3-0-3
4
Turkish
Language
Tecnical Elective
X
Social
Elective
Organizations and changing needs of the organization, analyzing the organizational change process
Learning
Outcomes and
Competences
Learning the details of organizational change.
Textbook and /
or References
SAĞLAM, M.; Örgütsel Değişme, TODAİE, 1985.
ASSESSMENT CRITERIA
Theoretical Courses
Midterm Exams
Project Course and Graduation Study
Mark (X)
Percent (%)
X
40
Mark (X)
Midterm Exams
Quizzes
Midterm Controls
Homeworks
Mid-Submission
Term Paper (Project
Reports, Etc.)
Oral Examination
Laboratory
Final Exam
Final Exam
X
60
Other
Other
Week
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Topics
Explaining the concept of organization and organization
Place in the organization's management processes
Organization process
Ideal conditions for an organization and organization
Formal and informal organizations
Organizational climate
Organizational change
Midterm Exam
Why You Need to organizational change
In organizational change to be considered (to be followed) principles
Approaches to organizational change
Organizational change and adapt to the organization's internal environment
Organizational change and adapt to the organization's external environment
Organizational change and the problems that may arise
Teachers
E-Mail
Web Adress
72
Percent (%)
Course Name: ELECTIVE II THEORETICAL
SPORTS AND SPONSORSHIP
Theory
Faculty: Physical Education and Sports High
School
Program Name: Sports Management
Code: BSY 318
Education AndTeaching Workload
Laboratory
Project /
Home
Field Study
work
Practice
42
6
Semester
Type of Course
Basic Field
Course
Course Aim
Field
Course
Other
Total
70
112
Credits
T+P= Credit
ECTS
Credit
3-0-3
4
Turkish
Language
Tecnical Elective
X
Social
Elective
Sponsorship and comprehend the fundamental objectives of the sponsorship, sponsorship basics, ability to transfer the
sports sponsorship field, ability to diagnose problems related to sports sponsorship in Turkey.
Learning
Outcomes and
Competences
Learning the basic concepts related to sponsorship and sports sponsorship and project preparation.
Sema ALAY, [email protected] (2004). Spor Sponsorluğuna Tüketicilerin Verdiği Reaksiyonu Belirleyen Etmenler ve
Spor Sponsorluğunun Tüketicilere Olan Etkileri. Doktora Tezi. GÜ, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Metin ARGAN (2002). Spor Pazarlaması. Nobel Yayın Dağıtım, Ank.
Hülya
İMAMOĞLU (2003). Sponsorluk Sözleşmesi.Yetkin Yayınları.Ank.
Aydemir
OKAY (2005). Sponsorluğun Temelleri. DER Yayınları, İst.
David K.
STOTLAR (2000). Developing Successful Sport Sponsorship Plans. Fitness Information Technology.
Textbook and /
or References
ASSESSMENT CRITERIA
Theoretical Courses
Midterm Exams
Project Course and Graduation Study
Mark (X)
Percent (%)
X
40
Mark (X)
Midterm Exams
Quizzes
Midterm Controls
Homeworks
Mid-Submission
Term Paper (Project
Reports, Etc.)
Oral Examination
Laboratory
Final Exam
Final Exam
X
60
Other
Other
Week
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Topics
Marketing, sports marketing, What is the sports product?
Sponsorship Concept
Role and importance of sponsorship in marketing
The Role of Sports Sponsorship and Sponsorship Types
Historical Development of the Sponsorship
Objectives of Sponsorship and Sports Sponsorship
Impact of Sponsorship / Evaluation of Results
Midterm Exam
World Sports Sponsorship
Sports sponsorship in Turkey
Unique characteristics of sport branches / values and sponsorships
Presentation of course projects
Presentation of course projects
Presentation of course projects
Teachers
E-Mail
Web Adress
73
Percent (%)
Course Name: ELECTIVE II THEORETICAL
PHILOSOPHY OF SPORT
Theory
Faculty: Physical Education and Sports High
School
Program Name: Sports Management
Code: BSY 320
Education AndTeaching Workload
Laboratory
Project /
Home
Field Study
work
Practice
42
6
Semester
Type of Course
Basic Field
Course
Course Aim
Field
Course
Other
Total
70
112
Credits
T+P= Credit
ECTS
Credit
3-0-3
4
Turkish
Language
Tecnical Elective
X
Social
Elective
Sports relation to the basic concepts of philosophy, philosophy of physical culture, games and sports
Investigation of cases to glance.
Learning
Outcomes and
Competences
And the importance of physical activity in the presence of the philosophical aspects of the philosophy of
sport relationship to learn.
Textbook and /
or References
Kretchmar, R.S., Pratical Philosophy of Sport and Physical Activity, Second Edition,
Human Kinetics, Champaign, 2005.
Morgan, W.J., Meier, K.U., Philosophic Inquiry in Sport, Second Edition, Human Kinetics,
Champaign, 1995.
ASSESSMENT CRITERIA
Theoretical Courses
Midterm Exams
Project Course and Graduation Study
Mark (X)
Percent (%)
X
40
Mark (X)
Midterm Exams
Quizzes
Midterm Controls
Homeworks
Mid-Submission
Term Paper (Project
Reports, Etc.)
Oral Examination
Laboratory
Final Exam
Final Exam
X
60
Other
Other
Week
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Topics
Basic Concepts of Sport Philosophy.
Concept of Philosophy and thread.
Philosophical View of Physical and Sports.
Olympic, Sport and Aesthetics.
Ethics and Ethical Values.
Ethics in Sport.
Midterm Exam
Fairness and sportsmanship.
Unethical Behaviour in Sport.
Sports, Culture and Civilization.
Rituals and Symbols in Sports.
Olympism and the Olympic Movement Thought Problems Faced.
Amateurism and professionalism.
Example Sports Figures.
Teachers
E-Mail
Web Adress
74
Percent (%)
Course Name: ELECTIVE II THEORETICAL
SOSYAL PSKİLOJİ
Theory
Faculty: Physical Education and Sports High
School
Program Name: Sports Management
Code: BSY 322
Education AndTeaching Workload
Laboratory
Project /
Home
Field Study
work
Practice
42
6
Semester
Type of Course
Basic Field
Course
Course Aim
Field
Course
Other
Total
70
112
Credits
T+P= Credit
ECTS
Credit
3-0-3
4
Turkish
Language
Tecnical Elective
X
Social
Elective
Of research in social psychology in order to understand human behavior involves the transfer of students. This course is an
introductory course that location constitutes the first half of a year-long course. Therefore, the development of the field,
definitions, basic issues such as social influences and attitudes, concepts and theories, are intended to provide general
information about research methods.
To understand the relationship between the historical development of social psychology and other fields,
To assimilate the basic concepts used in the field
To learn about the application of research methods and techniques in the field
Having theoretical and conceptual knowledge to follow the work done in the area
Adapt to life concepts and facts learned in the field daily
Learning Outcomes
and Competences
Textbook and / or
References
Kağıtçıbaşı, Ç. (2010). Günümüzde İnsan ve İnsanlar. (12. Baskı) İstanbul: Evrim.
ASSESSMENT CRITERIA
Theoretical Courses
Mark (X)
Midterm Exams
X
Project Course and Graduation Study
Percent (%)
40
Mark (X)
Quizzes
Midterm Controls
Homeworks
Mid-Submission
Term Paper (Project
Reports, Etc.)
Oral Examination
Laboratory
Final Exam
Final Exam
X
60
Percent (%)
Midterm Exams
Other
Other
Week
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Topics
Introduction to the course, textbooks, examinations, information about the teaching of the lesson, the questions to be
answered emergence of social psychology, and history of relations with other sciences
Continue the history of the area: an overview of current social psychology study
Consideration of methods and techniques used in the field
Addressing the social impact issues to be discussed with examples from basic research
Obedience, identification, handling the adoption issue, the discussion of the topic through sample surveys
Midterm Exam
Introduction to the topic do attitude, attitude and behavior relationship; Formation of attitudes, attitude measurement
of development and explaining the issue,
Consideration of theoretical approaches to the development of attitudes and attitude change concepts addressing the
basic attitude theory Theory of Planned Behavior
Explaining the attitude change theory; learning, social justice and coherence theories, addressing the equilibrium
theory; Addressing cognitive balance theory of cognitive dissonance
Attitude change theories; Be addressed and compared with other theories of the functional theories of attitude change
theory
Attitude change and propaganda; Message Learning and Cognitive response approach and addressing the
characteristics of the message source and communication
Attitude change and propaganda; The characteristics of the target message, media properties and characteristics
Discussion of culture
Teachers
E-Mail
Web Adress
75
7. SEMESTER
76
Course Name: SPORTS MARKETING
Theory
Faculty: Physical Education and Sports High
School
Program Name: Sports Management
Code: BSY 401
Education AndTeaching Workload
Laboratory
Project /
Home
Field Study
work
Practice
42
7
Semester
Type of Course
Basic Field
Course
Course Aim
Field
Course
Other
Total
70
112
Credits
T+P= Credit
ECTS
Credit
3-0-3
5
Turkish
Language
X
Social
Elective
Tecnical Elective
Commercial, public and voluntary sport sector programs, offering for businesses to understand the basic
marketing tasks
Learning Outcomes
and Competences
Sports marketing of the formation and development process, the role of problems and service sectors and the
importance of learning
Argan Metin, Hakan Katırcı, Spor Pazarlaması, Nobel Yay., Ankara 2002
EKENCİ, Güner, A.Faik.İMAMOĞLU, Spor İşletmeciliği., Nobel Yay., Ankara 2002
Bernard J. Mullin, S. Hardy, W.A. Sutton, Sport Marketing, Human Kinetics, 2000.
Textbook and / or
References
ASSESSMENT CRITERIA
Theoretical Courses
Mark (X)
Midterm Exams
X
Project Course and Graduation Study
Percent (%)
40
Mark (X)
Midterm Exams
Quizzes
Midterm Controls
Homeworks
Mid-Submission
Term Paper (Project
Reports, Etc.)
Oral Examination
Laboratory
Final Exam
Final Exam
X
60
Other
Other
Week
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Topics
What is Marketing?
Development of marketing
Sports industry and market
Service marketing
The management of sports marketing
Marketing information system
Consumer behavior
Market segmentation and target market
Marketing mix variables, programs, and place
Marketing mix variable pricing
Marketing mix variables promotion
Strategic marketing plans
Marketing research
New trends in sports marketing
Teachers
E-Mail
Web Adress
77
Percent (%)
Course Name: CONTEMPORARY
MANAGEMENT APPROACH
Theory
Faculty: Physical Education and Sports High
School
Program Name: Sports Management
Code: BSY 403
Education AndTeaching Workload
Laboratory
Project /
Home
Field Study
work
Practice
42
7
Semester
Type of Course
Basic Field
Course
Course Aim
Field
Course
Other
Total
70
112
Credits
T+P= Credit
ECTS
Credit
3-0-3
5
Turkish
Language
X
Social
Elective
Tecnical Elective
Modern Management Approaches in the context of the purpose of the management courses contemporary
and new topics, concepts, methods and approaches to inform students about.
Become aware of contemporary issues in management
Current and contemporary issues in management to understand and interpret the
Different date and relate contemporary management issues and to consider holistic
Learning Outcomes
and Competences
Textbook and / or
References
Yeni Yönetim Yaklaşımlarından Seçme Konular, Yrd. Doç. Dr. Salih Yeşil, Seçkin Yayıncılık (2013)
ASSESSMENT CRITERIA
Theoretical Courses
Midterm Exams
Project Course and Graduation Study
Mark (X)
Percent (%)
X
40
Mark (X)
Midterm Exams
Quizzes
Midterm Controls
Homeworks
Mid-Submission
Term Paper (Project
Reports, Etc.)
Oral Examination
Laboratory
Final Exam
Final Exam
X
60
Other
Other
Week
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Topics
Modern management theories: Introduction
Business environment and the changing dynamics
Creativity management
Employee empowerment
Outsourcing
Time management
Comparison
Midterm Exam
Open management
Change management
Virtual organizations
Learning organizations
Social responsibility
Business meetings
Teachers
E-Mail
Web Adress
78
Percent (%)
Course Name: SCIENTIFIC RESEARCH
METHODS AND STATISTICS
Theory
Practice
42
28
Education AndTeaching Workload
Laboratory
Project /
Home
Field Study
work
7
Semester
Type of Course
Basic Field
Course
Course Aim
Faculty: Physical Education and Sports High
School
Program Name: Sports Management
Code: BSY 405
Field
Course
Other
Total
42
112
Credits
T+P= Credit
ECTS
Credit
3-2-4
5
Turkish
Language
X
Social
Elective
Tecnical Elective
Provide the necessary theoretical and practical skills to conduct scientific research.
Learning Outcomes
and Competences
Make a scientific research
-Karasar,N.,Bilimsel Araştırma Yöntemi.Nobel Yayın Dağıtım, 12.Baskı, .Ankara, 2003.
-Kaptan,S.,Bilimsel Araştırma Teknikleri ve İstatistik Yöntemleri, Rehber Dağıtım, Ankara, 1981.
-Alpar,R.,Spor Bilimlerinde Uygulamalı istatistik, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara , 2001.
-Day, R.A., Bilimsel Makale Nasıl Yazılır, Nasıl Yayımlanır, Tubitak Yayınları, Ankara, 1996.
Textbook and / or
References
ASSESSMENT CRITERIA
Theoretical Courses
Midterm Exams
Project Course and Graduation Study
Mark (X)
Percent (%)
X
40
Mark (X)
Midterm Exams
Quizzes
Midterm Controls
Homeworks
Mid-Submission
Term Paper (Project
Reports, Etc.)
Oral Examination
Laboratory
Final Exam
Final Exam
X
60
Other
Other
Week
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Topics
Basic concepts of science and research
Problem Selection and Criteria
Variable Definition and Types
Hypothesis (Hypothesis) definition, characteristics and types
Assumptions (sayıtlı), the Limitations, identifies
Studying literature
Methods, models and types of research
Population and sampling
Data Collection
Solution and interpretation of data
Findings and suggestions
Preparation of references
Preparing a research proposal
Important points for writing theses and articles and published
Teachers
E-Mail
Web Adress
79
Percent (%)
Dersin Adı: Area And Materıal Knowledge
Theory
Faculty: Physical Education and Sports High
School
Program Name: Sports Management
Kodu: BSY 407
Education AndTeaching Workload
Laboratory
Project /
Home
Field Study
work
Practice
28
7
Semester
Type of Course
Basic Field
Course
Course Aim
Field
Course
Other
Total
28
56
Credits
T+P= Credit
ECTS
Credit
2-0-2
4
Turkish
Language
X
Social
Elective
Tecnical Elective
This course is intended for students in sport facility management and field material defining the concept and
characteristics associated with knowledge, characteristics of sports facilities and types of management and
organization in sports facilities business, sports facilities business in event management and sports facilities
business in reaching an adequate level of knowledge on tools and equipment management provide.
Learning Outcomes
and Competences
Will have information on the sports facilities and sports equipment students.
Textbook and / or
References
Relevant web documents
ASSESSMENT CRITERIA
Theoretical Courses
Midterm Exams
Project Course and Graduation Study
Mark (X)
Percent (%)
X
40
Mark (X)
Midterm Exams
Quizzes
Midterm Controls
Homeworks
Mid-Submission
Term Paper (Project
Reports, Etc.)
Oral Examination
Laboratory
Final Exam
Final Exam
X
60
Other
Other
Week
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Topics
Sports Facility Operating Concept
Establishment of Sports Facility Business
In Sports Facility Management and Organization
In Sports Facility Management and Organization
Marketing and Sales Business of Sports Facilities
Marketing and Sales Business of Sports Facilities
Midterm Exam
Event Management in Sports Facility Business
Finance and Budgeting Business of Sports Facilities
Finance and Budgeting Business of Sports Facilities
Business Risk Management of Sports Facilities
Business Risk Management of Sports Facilities
Course Material Science of Sports Facilities and Maintenance
Overall assessment of the course
Teachers
E-Mail
Web Adress
80
Percent (%)
Course Name: INTERNSHIP
Theory
Practice
28
56
Education AndTeaching Workload
Laboratory
Project /
Home
Field Study
work
7
Semester
Type of Course
Basic Field
Course
Course Aim
Faculty: Physical Education and Sports High
School
Program Name: Sports Management
Code: STJ 409
Field
Course
Other
Total
84
168
Credits
T+P= Credit
ECTS
Credit
2-4-4
6
Turkish
Language
X
Social
Elective
Tecnical Elective
Öğrenciye görmüş olduğu teorik eğitimi ile birlikte uygulama imkanıyla tamamlaması amaçlanmaktadır.
Learning Outcomes
and Competences
Bölüm ile ilgili iş hayatına adapte olabilme,
Bölümün iş imkanlarını tanıması,
Textbook and / or
References
ASSESSMENT CRITERIA
Theoretical Courses
Midterm Exams
Project Course and Graduation Study
Mark (X)
Percent (%)
X
40
Mark (X)
Midterm Exams
Quizzes
Midterm Controls
Homeworks
Mid-Submission
Term Paper (Project
Reports, Etc.)
Oral Examination
Laboratory
Final Exam
Final Exam
X
60
Other
Other
Week
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Topics
Stage operation
Stage operation
Stage operation
Stage operation
Stage operation
Stage operation
Stage operation
Stage operation
Stage operation
Stage operation
Stage operation
Stage operation
Stage operation
Stage operation
Teachers
E-Mail
Web Adress
81
Percent (%)
Course Name: ELECTIVE III THEORETICAL
WORK AND SOCİAL SECURİTY LAW
Theory
Faculty: Physical Education and Sports High
School
Program Name: Sports Management
Code : BSY 411
Education AndTeaching Workload
Laboratory
Project /
Home
Field Study
work
Practice
42
7
Semester
Type of Course
Basic Field
Course
Course Aim
Field
Course
Other
Total
70
112
Credits
T+P= Credit
ECTS
Credit
3-0-3
4
Turkish
Language
Tecnical Elective
X
Social
Elective
Protect the rights of workers and employers, working conditions of the workers, the termination of
employment, debts arising from employment contracts, compensation associated with the nature of this debt
is transferred to the non-fulfillment of the issues students.
Business and the meaning of the Social Security Law, the purpose and principles of the clutch Subcontractor
and the principal employer relations and to analyze the legal consequences The establishment of an
employment contract, and apply the provisions of legal regulations related to the end Learn about the rights
of workers and employers, these rights arguments to defend the basic assimilation
Learning Outcomes
and Competences
Textbook and / or
References
Prof. Dr. Ali GÜZEL/Prof. Dr. Ali Rıza OKUR, Sosyal Güvenlik Hukuku, Beta Yayınları, 10. Bası, 2004,
İstanbul
ASSESSMENT CRITERIA
Theoretical Courses
Midterm Exams
Project Course and Graduation Study
Mark (X)
Percent (%)
X
40
Mark (X)
Midterm Exams
Quizzes
Midterm Controls
Homeworks
Mid-Submission
Term Paper (Project
Reports, Etc.)
Oral Examination
Laboratory
Final Exam
Final Exam
X
60
Percent (%)
Other
Other
Week
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Topics
Introduction and overview of the Labour and Social Security Law
Labor and Social Security Law features and resources
Individual Labour Law, workers 'and employers' definitions
Employer's representative and principal employer-subcontractor
And types of employment contract
Rights and obligations of the employment contract
Midterm Exam
The termination of the employment contract and termination types
Notice period and the results of this failure to comply
Justify termination and termination valid reason
Severance and termination of
The concept of reemployment and other rights arising from the termination of the contract workers
Labour's work and rest periods
Reevaluation of Subject
Teachers
E-Mail
Web Adress
82
Course Name: ELECTIVE III THEORETICAL
POLITICAL SCIENCE
Theory
Faculty: Physical Education and Sports High
School
Program Name: Sports Management
Code: BSY 413
Education AndTeaching Workload
Laboratory
Project /
Home
Field Study
work
Practice
42
7
Semester
Type of Course
Basic Field
Course
Course Aim
Other
Total
70
112
Credits
T+P= Credit
ECTS
Credit
3-0-3
4
Turkish
Language
Field
Course
Tecnical Elective
X
Social
Elective
Teaching concepts of political science
Learning Outcomes
and Competences
Learning concepts of political science.
Textbook and / or
References
ÇAM, E.; Siyaset Bilimine Giriş, İstanbul, 1981.
ASSESSMENT CRITERIA
Theoretical Courses
Mark (X)
Midterm Exams
X
Project Course and Graduation Study
Percent (%)
40
Mark (X)
Midterm Exams
Quizzes
Midterm Controls
Homeworks
Mid-Submission
Term Paper (Project
Reports, Etc.)
Oral Examination
Laboratory
Final Exam
Final Exam
X
60
Other
Other
Week
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Topics
Definition and scope of politics and political science
The historical development of political science
Approaches and methods in political science
Forms of power and power
Government and organizations
Democracy and history
The rules of democracy
Fundamental rights and freedoms
Political forces
Political parties
Pressure groups
Elections
Political behavior
Political regimes
Teachers
E-Mail
Web Adress
83
Percent (%)
Course Name: ELECTIVE III THEORETICAL
SPORT POLITICS
Theory
Faculty: Physical Education and Sports High
School
Program Name: Sports Management
Code: BSY 415
Education AndTeaching Workload
Laboratory
Project /
Home
Field Study
work
Practice
42
7
Semester
Type of Course
Basic Field
Course
Course Aim
Field
Course
Other
Total
70
112
Credits
T+P= Credit
ECTS
Credit
3-0-3
4
Turkish
Language
Tecnical Elective
X
Social
Elective
To increase the community's awareness of democracy, promotion of sports and politics concept, put forward
the healthy development and sports policy
Learning Outcomes
and Competences
Sports and policy making them understand and beneficial to society.
Textbook and / or
References
Sports and policies related publications, research and related legislation.
ASSESSMENT CRITERIA
Theoretical Courses
Midterm Exams
Project Course and Graduation Study
Mark (X)
Percent (%)
X
40
Mark (X)
Midterm Exams
Quizzes
Midterm Controls
Homeworks
Mid-Submission
Term Paper (Project
Reports, Etc.)
Oral Examination
Laboratory
Final Exam
Final Exam
X
60
Other
Other
Week
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Topics
Concepts of sport and politics
Sports and role of the social benefits
Necessity and importance of politics
Sport and society
Sport and government
Politics of state-society relations
The effects of sports politics
Midterm Exam
Effects of sport politics
Request to use sports to politics
Sport's economic power
Sports and culture
National and international sporting events and their power of
The analysis of sport and politics
Teachers
E-Mail
Web Adress
84
Percent (%)
Course Name: ELECTIVE III THEORETICAL
HUMAN RIGHTS AND DEMOCRACY
Theory
Faculty: Physical Education and Sports High
School
Program Name: Sports Management
Code: BSY 417
Education AndTeaching Workload
Laboratory
Project /
Home
Field Study
work
Practice
42
7
Semester
Type of Course
Basic Field
Course
Course Aim
Field
Course
Other
Total
70
112
Credits
T+P= Credit
ECTS
Credit
3-0-3
4
Turkish
Language
Tecnical Elective
X
Social
Elective
Democracy and Human Rights in the World and Turkey also examine the historical development process. Turkey is a
member of the Democracy and Human Rights organizations and their work, to explain its place in the international
conventions and domestic law binding. Evaluate the principles and types of -features of Modern Democracy
Learning Outcomes
and Competences
At the end of this course;
Concepts related to human rights and democracy, institutions and organizations would have learned to workr.
Büyükkaragöz, Savaş ve Şahin Kesici. (1998). Ankara, Demokrasi ve insan hakları eğitimi. Türkiye Demokrasi Vakfı
yayınları
Gülmez M. (1996). İnsan haklarının uluslararası korunması. Ankara, TODAİE İnsan hakları araştırma ve derleme merkezi
yayınları no:13, TODAİE
Textbook and / or
References
ASSESSMENT CRITERIA
Theoretical Courses
Mark (X)
Midterm Exams
X
Project Course and Graduation Study
Percent (%)
40
Mark (X)
Midterm Exams
Quizzes
Midterm Controls
Homeworks
Mid-Submission
Term Paper (Project
Reports, Etc.)
Oral Examination
Laboratory
Final Exam
Final Exam
X
60
Other
Other
Week
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Topics
The concept of human
The concept of rights and duties
Development of the concepts of democracy and human rights: the West
Development of the concepts of democracy and human rights: the East
The concept of democracy
The basic principles of democracy
Midterm Exam
Individuals to gain democracy and human rights awareness
The right to education
Democracy and human rights education for teachers
Democracy and human rights practices in the school and in the classroom
Democracy and human rights practices in the school and in the classroom
Democracy and human rights practices in the school and in the classroom
Make democratic school environment
Teachers
E-Mail
Web Adress
85
Percent (%)
8.SEMESTER
86
Course Name: FITNESS LEADERSHIP
Theory
Faculty: Physical Education and Sports High
School
Program Name: Sports Management
Code: BSY 402
Education AndTeaching Workload
Laboratory
Project /
Home
Field Study
work
Practice
28
8
Semester
Type of Course
Basic Field
Course
Course Aim
Field
Course
Other
Total
28
56
Credits
T+P= Credit
ECTS
Credit
2-0-2
4
Turkish
Language
X
Social
Elective
Tecnical Elective
An active lifestyle and its impact on fitness of human work, performance and long-term survival.
Learning Outcomes
and Competences
Movement returns in terms of fitness and health
Akitivt and mental health
Activities and personal health
Textbook and / or
References
Sharkey & Gaskil Fitness & Health 6.th edition (2007)
ASSESSMENT CRITERIA
Theoretical Courses
Midterm Exams
Project Course and Graduation Study
Mark (X)
Percent (%)
X
40
Mark (X)
Midterm Exams
Quizzes
Midterm Controls
Homeworks
Mid-Submission
Term Paper (Project
Reports, Etc.)
Oral Examination
Laboratory
Final Exam
Final Exam
X
60
Percent (%)
Other
Other
Week
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Topics
Movement returns in terms of fitness and health
Akitivt and mental health, activity and personal health, Beliefs and attitudes
Understanding corruption Aerobics, Aerobic psychological problems in organizations of fitness effects
Improve aerobic fitness level
Muscle fitness for work
The benefits of fitness for working muscles
Midterm Exam
Improve the fitness levels for working muscles
Activity and weight control
Performance
Long-term survival
Application
Application
Fınal exam
Teachers
E-Mail
Web Adress
87
Course Name : SPORT MANAGEMENT
RESEARCH PROJECT
Theory
Practice
42
28
Education AndTeaching Workload
Laboratory
Project /
Home
Field Study
work
8
Semester
Type of Course
Basic Field
Course
Course Aim
Faculty: Physical Education and Sports High
School
Program Name: Sports Management
Code: BSY 404
Field
Course
Other
Total
70
140
Credits
T+P= Credit
ECTS
Credit
3-2-4
8
Turkish
Language
X
Social
Elective
Tecnical Elective
In accordance with the selected research topic, to prepare a proposal for a research project
Learning Outcomes
and Competences
Students who complete this course;
His/her chosen topic for research, "research proposal" can be prepared.
Ali BALCI (2004). Sosyal Bilimlerde Araştırma. Pegem Yayıncılık, 4. Basım, Ankara
Saim KAPTAN (1991). Bilimsel Araştırma ve İstatistik Teknikleri. Özkan Matbaacılık, Ankara.
Niyazi KARASAR (1994). Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar, İlkeler ve Teknikler, 3A Araştırma
Eğitim Danışmanlık Ltd. 6. basım, Ankara.
Jerry R. THOMAS, Jack K. NELSON, Stephen J. SILVERMAN (2005). Research Methods in Physical
Activity, Human Kinetics, 5th Edition.
Textbook and / or
References
ASSESSMENT CRITERIA
Theoretical Courses
Midterm Exams
Project Course and Graduation Study
Mark (X)
Percent (%)
X
40
Mark (X)
Midterm Exams
Quizzes
Midterm Controls
Homeworks
Mid-Submission
Term Paper (Project
Reports, Etc.)
Oral Examination
Laboratory
Final Exam
Final Exam
X
60
Other
Other
Week
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Topics
Implementation of research proposals
Research tracking
Research tracking
Research tracking
Research tracking
Research tracking
Research tracking
Research tracking
Research tracking
Research tracking
Research tracking
Research tracking
With students taking the course, meet every week, follow-up research
Research, termination of
Teachers
E-Mail
Web Adress
88
Percent (%)
Course Name: SPORTS MEDIA
Theory
Faculty: Physical Education and Sports High
School
Program Name: Sports Management
Code: BSY 406
Education AndTeaching Workload
Laboratory
Project /
Home
Field Study
work
Practice
28
8
Semester
Type of Course
Basic Field
Course
Course Aim
Field
Course
Other
Total
28
56
Credits
T+P= Credit
ECTS
Credit
2-0-2
4
Turkish
Language
X
Social
Elective
Tecnical Elective
Examine the relationship between sports and media concepts and media
Visual and written media's right to have information on the functions, analyze and gain the ability to analyze
relationships with media sports
Learning Outcomes
and Competences
Textbook and / or
References
All kinds of relevant scientific research and publications.
ASSESSMENT CRITERIA
Theoretical Courses
Midterm Exams
Project Course and Graduation Study
Mark (X)
Percent (%)
X
40
Mark (X)
Midterm Exams
Quizzes
Midterm Controls
Homeworks
Mid-Submission
Term Paper (Project
Reports, Etc.)
Oral Examination
Laboratory
Final Exam
Final Exam
X
60
Percent (%)
Other
Other
Week
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Topics
Media (Press) concept and scope
The emergence of the corporate media
written media
visual media
Median overall functions
Duties and responsibilities of social media
Sports media relations
Media relations-society-sports-training
Media, sports training, their contribution to the liking of the socialization of youth and sports
The media's contribution to sports organizations and sports management
The influence of the media in promoting community sport
Sports on positive and negative effects of media violence and aggression
International relations and the role of media in sports
Turkish Sports Media and analysis of the status of the problem
Teachers
E-Mail
Web Adress
89
Course Name: COMMUNICATION SKILLS
IN SPORTS
Theory
Faculty: Physical Education and Sports High
School
Program Name: Sports Management
Code: BSY 408
Education AndTeaching Workload
Laboratory
Project /
Home
Field Study
work
Practice
28
8
Semester
Type of Course
Basic Field
Course
Course Aim
Field
Course
Other
Total
28
56
Credits
T+P= Credit
ECTS
Credit
2-0-2
4
Turkish
Language
X
Social
Elective
Tecnical Elective
In parallel with the basic concepts of reflection in the education process for the communication of science; to
be effective in communication activities to be carried out between individuals, and to develop skills to be
able to establish quality communication.
Learning Outcomes
and Competences
Can express basic concepts of communication science.
By defining the concept of communication may explain the relationship with the education process.
Describe the elements of the communication process
Textbook and / or
References
McKay,M., Davis M. &Fanning,P. (2009) Messages,The Communication Skills Book, New Harbinger Publ.,
USA
Davis,M., Fanning P.,&Paleg,K. (2204) Messages, New Harbinger Publ., USA
ASSESSMENT CRITERIA
Theoretical Courses
Mark (X)
Midterm Exams
X
Project Course and Graduation Study
Percent (%)
40
Mark (X)
Quizzes
Midterm Controls
Homeworks
Mid-Submission
Term Paper (Project
Reports, Etc.)
Oral Examination
Laboratory
Final Exam
Final Exam
X
60
Percent (%)
Midterm Exams
Other
Other
Week
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Topics
Detailed presentation and scope of the course; place in the professional aspects of the program and
contributions, we will focus on general points are opened
Effective listening skills and focus on the points that could prevent it.
To express themselves correctly and efficiently and "Johari window" technique with the opening
exercises of self-knowledge
The right to self-expression in effective communication and create healthy communication message.
What is anger? Besley factors and realize it does not control.
Forms of self-expression, passive, active and aggressive styles. Criticism and do not use it.
To be able to discuss the concept of debate and healthy ways.
An overview of the period between the issue
Communication types and these differences influence of social forces
Conflict and conflict prevention roads
And effective ways to communicate effectively with the community conversation.
Communication between men and women
Communication with children
Communication with young people
Teachers
E-Mail
Web Adress
90
Course Name: SPORTS AND
ENVIRONMENT
Theory
Faculty: Physical Education and Sports High
School
Program Name: Sports Management
Code: BSY 410
Education AndTeaching Workload
Laboratory
Project /
Home
Field Study
work
Practice
42
8
Semester
Type of Course
Basic Field
Course
Field
Course
Other
Total
70
112
Credits
T+P= Credit
ECTS
Credit
3-0-3
4
Turkish
Language
X
Social
Elective
Tecnical Elective
Course Aim
Teaching the basic concepts of environmental science, the equipment with basic ecological knowledge, this
information can be used in sports theory and practice.
Learning Outcomes
and Competences
Understanding the theoretical foundations of environmental sciences and associate athletic applications.
Kazım Yıldız ve Diğ.; Çevre Bilimi, Ankara, 2000.
Şişli, M, N.; Ekoloji, Ankara, 1999.
Gürpınar, E.; Kent ve Çevre Sorunlarına Bir Bakış, Der Yayınları, İstanbul, 1993.
Keleş, r., Hamamacı, C.; Çevrebilim, İmge Yayınları, Ankara, 1993.
Textbook and / or
References
ASSESSMENT CRITERIA
Theoretical Courses
Midterm Exams
Project Course and Graduation Study
Mark (X)
Percent (%)
X
40
Mark (X)
Midterm Exams
Quizzes
Midterm Controls
Homeworks
Mid-Submission
Term Paper (Project
Reports, Etc.)
Oral Examination
Laboratory
Final Exam
Final Exam
X
60
Other
Other
Week
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Topics
Introduction, aim, literature presentation
Environment and ecology
Research in ecology and environmental sciences
The basic principles of ecology
Eco-system
Basic environmental problems
Urbanization and environment
Midterm Exam
Population and environment
Environment and sport
Environmental issues to sport
Extreme sports and environment
Negative and positive effects of sport on the environment
Environmental education
Teachers
E-Mail
Web Adress
91
Percent (%)
Dersin Adı : SPOR YÖNETİMİNDE
GÜNCEL KONULAR
Theory
Faculty: Physical Education and Sports High
School
Program Name: Sports Management
Kodu : BSY 412
Education AndTeaching Workload
Laboratory
Project /
Home
Field Study
work
Practice
42
8
Semester
Type of Course
Basic Field
Course
Course Aim
Field
Course
Other
Total
70
112
Credits
T+P= Credit
ECTS
Credit
3-0-3
5
Turkish
Language
X
Social
Elective
Tecnical Elective
Explain the importance of design in business for the task of managers
Marketing communications efforts in the rapidly changing environment in which to discuss the challenges
faced by managers
Learning Outcomes
and Competences
Textbook and / or
References
Sports policies and legislation relating to current issues in sport, scientific studies, and publications.
ASSESSMENT CRITERIA
Theoretical Courses
Midterm Exams
Project Course and Graduation Study
Mark (X)
Percent (%)
X
40
Mark (X)
Midterm Exams
Quizzes
Midterm Controls
Homeworks
Mid-Submission
Term Paper (Project
Reports, Etc.)
Oral Examination
Laboratory
Final Exam
Final Exam
X
60
Other
Other
Week
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Topics
Behavior in sport organizations
Sports in strategic management approaches
Management information systems
Change management in sport
Communication in times of crisis
Downsizing as a strategic decision
Comparison
Strategy to focus on the essence of competence
Midterm Exam
Strengthening of Employees
Media relations management of the sporting organization
Learning Organizations
İnnovative management
Term project presentation
Teachers
E-Mail
Web Adress
92
Percent (%)
93
94