4 Yaş - Gökkuşağı Sınıfı 1. Bülten

Transkript

4 Yaş - Gökkuşağı Sınıfı 1. Bülten
VEGA OKULLARI 4 YAŞ GÖKKUŞAĞI SINIFI “AİLELER”
SORGULAMA PROGRAMI BÜLTENİ
DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA
KİM OLDUĞUMUZ : Bireyin kendi doğasını sorgulaması , inançlar ve
değerler , kişisel, fiziksel, zihinsel, sosyal ve ruhsal sağlık, aileleri,
arkadaşları, toplulukları ve kültürleri içeren insan ilişkileri , haklar ve
sorumluluklar , insan olmanın anlamı.
ANA FİKİR: Aileler farklı sorumlulukları olan bireylerden oluşur.
KONU BAŞLIĞI: Aileler
SORGULAMA HATLARI:
1. Aile bireyleri
2. Aile içindeki sorumluluklar
3. Sorumluluklarımızın yaşamımızdaki yeri
TARİH:28.09.2015-06.11.2015
4 Yaş sınıfı öğrencilerimiz “Aileler farklı sorumlulukları olan bireylerden
oluşur” ana fikri hakkında sorgulamalar yaparken; aile içindeki bireylerin ve
kendilerinin sorumlulukları olduğunu fark ettiler. Sorumlulukları yerine
getirmenin önemi hakkındaki bilgi, beceri ve tutumlarını geliştirilerek anlama
dönüştürüldüğü süreci tamamladılar.
“Aileler” konusuna sınıf öğretmeninin kendi ailesini fotoğraflarla tanıtması
ile başlanıldı. Çocuklarında okula aile fotoğraflarını getirmeleri istendi. Konuya
ilgileri ,“farklı aileler ve herkesin bir ailesi var “ , fikrinden yola çıkılarak
birbirlerinin ailelerini merak etmeleri ile çekildi. Çocuklara verilen sorumluluk
ile aile fotoğraflarının sınıfa getirilmesi tamamlandıktan sonra
sorgulama hattı ile ilgili tartışma ortamı yaratıldı.
sınıfımızda
Kim Olduğumuz bilgi temasının birinci sorgulama hattına öğrencilerimiz
“Sizin eve en geç kim geliyor?” sorusunu cevap arayarak başladılar. Bu konu adına
sohbet ettiler. Verilen cevaplarla birlikte sözel olarak aile bireylerini ifade
etmeleri sağlandı.
Aile fotoğraflarını kullanarak her çocuk, aile bireylerini arkadaşlarına
anlattı. Çocuklar ailelerindeki bireylerin isimlerini, soy isimlerini, mesleklerini…
Vb. sözel olarak ifade ettiler.
Çalışma sonucunda farklı özellikleri olan bireylerin “Aile” birimini
oluşturduğunun ve aile bireylerinin ortak bir mekânda yaşamlarını
sürdürdüklerinin farkına varmaları sağlandı.
Matematik etkinlikleri kapsamında “ 10 ‘a kadar sayma “ konusunda yapılan
sınıf çalışmasında, fotoğraflardaki aile bireyleri sayıldı ve “Ailem kaç kişi?” adlı
çalışma ortaya çıkarıldı. Parmaklar sayıldı ve aile bireyi sayısı kadar parmak
boyandı.
Geometriden “daire“ ile ilgili sınıf çalışması yapılan etkinliğin üzerine aile
bireyi sayısı kadar daireler yapıştırılarak” diğer disiplinlerle ortak bir çalışma
olarak tamamlandı.
Aile bireylerinin sayılarını kullanılarak grafik çalışması yaptılar ve bu sayede
görsel materyalleri okuyabilme becerileri desteklendi. Bebeklik kıyafetlerinin
renkleri ve dokuları incelediler.
Ölçüler konusunda karış kavramının verilmesi, şimdiki vücut ölçüleri ile
bebeklik ölçülerinin, kendi el büyüklüklerine göre kaç karış olduğunun ölçülmesi ile
yapıldı. Büyük-küçük kavramı vurgulanarak ölçüm yapabilme becerileri
desteklendi.
Büyümenin çocukları oldukça heyecanlandırdığı ve meraklarının güdülendiği
gözlemlendi… Matematikte ölçüm , sosyal alandaki aile bireyleri konusu içindeki
yerini almış oldu.
Bireysel farklılıklara dikkat çekmek için önce çocukların parmak izlerinin
baskısı yapıldı. Parmak izlerini incelediler ve hepsinin bir diğerinden farklı
olduğunu keşfettiler.
Sonrasında sadece parmak izlerimizin değil diğer fiziksel özelliklerimizin ve
hatta kişisel özelliklerimizin de farklı olduğunu ve bu farklılıklara saygı duymamız
gerektiğini karşılaştırmalı sohbetler yaparak keşfettiler. Bu etkinlikler
sonucunda kendilerine, başkalarına, içinde bulundukları dünyaya saygı duyma
tutumunu anlamlandırarak geliştirdiler .
Sorgulama ünitesi etkinlikleri kapsamında “Oyun oynadıktan sonra
oyuncaklarını topluyor musun?“ sorusuna yanıt verdiler ve “Ailem ve
Sorumluluklarım” adlı çalışmayı resmederek arkadaşlarına hem kendi
sorumluluklarını hem de aile içindeki diğer bireylerin ev içindeki sorumluluklarını
anlattılar. Böylece aile içindeki her bireyin farklı sorumluluklarının olduğunu
öğrendiler. Bu bilgilendirme sırasında, konuşma, dinleme, düşünme becerilerini
kazanarak, öğrenci profilinden “Bilgili” insan olma yolunda kazanılması gereken
becerileri tanıdılar.
2. sorgulama maddemizin etkinliklerine, “sınıf içinde gerçekleştirmemiz
gereken sorumluluklar” konulu dramatizasyon ve kukla etkinlikleriyle devam
ettiler. Kuklalarla çok eğlendiler… Kuklaları konuştururken ses tonlamalarına
dikkat ettikleri ve taklitler yaptıkları gözlemlendi. Yaratıcılık becerilerini bu sınıf
çalışması ile fark ettiler.
2. sorgulama hattı sonunda çocukların sosyal becerilerden “Sorumluluğunu
kabul etme, başkalarına saygı duyma” ,“ başkalarına saygı göstermenin yolları
nelerdir” , hakkında farkındalık kazandıkları gözlemlendi.
Ünitemizin son bölümünde “Neden sorumluluklarımızı yerine getirmeliyiz?” ve
“Sorumluluklarımızı yerine getirmediğimiz zaman neler olur” sorularına cevap
aramak için tartıştılar ve düşüncelerini sanat dallarından biri olan resim ile ifade
ettiler .İnsanların ortak yaşam alanlarında birbirlerine karşı yaptıkları yanlışlarla
ilgili görseller izlediler ve doğru davranışı bulmak içi tartışarak problem
durumlarına çözümler aradılar. Etkinlik sonunda davranış kurallarını benimseyerek
özyönetim becerileri kazandılar.
Yapılan ana fikri sorgulayarak anlama , kavrama etkinlikleri sırasında ve
sonra “Ne biliyorum?” ve “Ne öğrenmek istiyorum?” ve “Ne öğrendim?”
sorularına yanıt veren öğrencilerimiz ünite boyunca öğrenmeleri için
güdülendiklerini belli ettiler. Ünite sonunda “duyarlı ve dengeli” bir öğrenen
profili çizdiklerini gösterdiler
Ünitemiz boyunca “Aile bireyleri” ve “Sorumluluklarımız” temalı
hikâyeler okundu. Soru-cevap tekniği kullanılarak hikâyeleri tekrar ettiler.
“Annem-Babam-Kardeşim” şarkısını öğrendiler, grupla birlikte ses tonunu
ayarlayarak şarkı söyleyebilmeyi öğrendiler…
Ünitemizle birlikte devam eden eğitim öğretim programımız kapsamında
el-göz koordinasyonunu geliştiren yırtma-yapıştırma, sınırlı boyama, kalem tutma
çalışmaları yaptılar. Sınıf içinde ve bahçede kurallı ve serbest oyunlarla
eğlenerek birlikte hareket etme ve gruba dahil olma becerilerini geliştirdiler.
ENGLISH TEACHER: MS. MARINA
Students and I have had a wonderful and enriching time together here in
the last few weeks at school.
Everyday we charge our batteries with a super yummy breakfast.
Inmediately after, the English lesson takes place. First of all we have our circle
time. It is a good way to start the day at school. We all start singing along the
good morning train song so we introduce ourselves. Then we continue with the
weather song as well as many more they enjoy. This is a brilliant way for
students to get engaged in the English learning proccess. This is a routine that
makes them feel confident enough in a well-known, friendly and enjoyable
enviroment.
Students love listening to new stories. They are willing to listen to new stories
and learn from them. Story telling is a funny and amusing way for students to
get involved in the English language acquisition proccess. We have read a few
books so far such as: Good night moon.
Students love participating. The more they interact, the faster they learn.
They loved the game called ‘Where is monkey?’. One kid had to hide it somewhere in the
classroom and the other had to find it after. They practised how to say: Hello monkey!
Where is monkey?
Every week we have a colour craft which they enjoy a lot. This is a fun way
to learn the colours!
They are also learning about the parts of the face and different moods
(happy, sad, angry, sleepy)
They work on their books. They work on the unit assigned for the week
according to the English curriculum.
They are told how important it is to be self-sufficient and responsible
of their own actions. Therefore, they are expected to tidy up the classroom
after any activity carried out. The clean up song is played so students know it is
time to clean up their own mess. They become aware about the fact that we all
have to help each other in order to create this friendly enviroment. All of them
have a super important role in the classroom.
They listen to different English action songs during the day. The autumn is
here. This is why we all went to the garden to collect some leaves. This way, they
are learning new vocabulary while being in contact with the objects to be
learned. After, they did color some leaves which we used to create a tree.
GÖRSEL SANATLAR dersinde öğrencilerimiz
“Aileler farklı bireylerden
oluşur “ ana fikrine ulaşmak için sanat penceresinden baktılar . Küçük ve
büyük kas gelişimini el- göz koordinasyonunu kuvvetlendirmek ve renkleri
farklılıklarını kavrama çalışmaları yaptılar.
Sorgulama Planımızın içinde yer
alan Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sergisinde 4 yaş gurubu pano hazırlıkları
yaptı.
BEDEN EĞİTİMİ dersinde birey olarak bedenini tanıma, farklı ve benzer
özelliklerinin farkına varma, Hareket nedir? Hareket neden vardır? Hareketin
tekli, ikili, gurup halinde yapılması ve yapılan bu hareketlerin bir ifade şekli
olduğu üzerine sınıf çalışmaları uygulamalı olarak yapıldı . Hareketten dansa
geçişin öğrencilerle serbest çalışması yapıldı ve bunu müzik eşliğinde birbirlerine
aktararak seyirci ile ilişki kurmanın farkına vardılar.
MÜZİK DERSİNDE ritim çalışmaları , düzenli vuruşlar, ses kimliği , şarkı
dağarcığının geliştirilmesi için yapılan sınıf çalışmalarında öğrencilerimiz müzik ve
dansın fikirlerin aktarıldığı bir iletişim şekli olduğunun farkına vardılar. Bir
ifadeyi aktarmak için yaratıcılığından yararlandığını ve bu iletişim kurmanın farklı
bir yolunu görmelerine yardım etti . Müziğin duygusal bir yorum olduğunu ve
kişisel deneyimlerden etkilendiğini anladı. Birlikte ve tek başına müzik yapmanın
belli kuralları olduğunu ve saygının bilgi bütünlüğü ile örtüştüğünü kavradı.
29 Ekim “Cumhuriyet Bayramı” etkinlikleri kapsamında “Cumhuriyet” şarkısını
söylediler ve “29 Ekim” şiirini öğrendiler. Bayrağımızın rengi ve şekli ile ilgili
boyama çalışmaları yaptılar. Okulumuzda gerçekleştirilen 29 Ekim
“Cumhuriyet Bayramı” kutlama etkinliğine katıldılar.

Benzer belgeler

Persepolis

Persepolis “Aileler” konusuna sınıf öğretmeninin kendi ailesini fotoğraflarla tanıtması ile başlanıldı. Çocuklarında okula aile fotoğraflarını getirmeleri istendi. Konuya ilgileri ,“farklı aileler ve herkesin...

Detaylı

Untitled

Untitled after any activity carried out. The clean up song is played so students know it is time to clean up their own mess. They become aware about the fact that we all have to help each other in order to ...

Detaylı

3. SINIF I. SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ TEMA Bulunduğumuz

3. SINIF I. SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ TEMA Bulunduğumuz sunumlardan, farklı harita çeşitlerini incelediler. Atlasta yer bulma çalışmaları yaptılar. “Pangea” ile ilgili animasyonlar izlediler.

Detaylı

5 Yaş

5 Yaş have to help each other in order to create this friendly enviroment. All of them have a super important role in the classroom.

Detaylı

ÖZEL VEGA OKULLARI 5 YAŞ UÇAN BALONLAR SINIFI

ÖZEL VEGA OKULLARI 5 YAŞ UÇAN BALONLAR SINIFI VEGA OKULLARI 4 YAŞ GÖKKUŞAĞI SINIFI “AİLELER” SORGULAMA PROGRAMI BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA KİM OLDUĞUMUZ : Bireyin kendi doğasını sorgulaması , inançlar ve değerler , kişisel, fiziksel, zihinse...

Detaylı