SANAT - İDV Özel Bilkent Okulları

Transkript

SANAT - İDV Özel Bilkent Okulları
İDV ÖZEL BİLKENT İLKOKULU
2. SINIFLAR “SANAT” SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ
Tema: Kendimizi İfade Etme Yollarımız
Ünite: Sanat
Ana Fikir: Düşüncelerimizi,duygularımızı Sorgulama Hatları:
 Sanat türleri
ve doğayı ifade etmek için sanatı yaratıcı
 Sanat hakkında düşüncelerimizi ifade
bir şekilde kullanırız.

etmek
Sanatın yaratıcılığımıza katkısı
Tarih: 10 Şubat – 21 Mart 2014
İkinci sınıf öğrencilerimiz “Düşüncelerimizi, duygularımızı ve doğayı ifade
etmek için sanatı yaratıcı bir şekilde kullanırız.” ana fikri hakkında sorgulamalar
yaparken düşüncelerini, duygularını ve doğayı ifade etme yollarını keşfetme;
yaratıcılık hakkında düşünme fırsatı yakaladılar.
Öğrenciler sanat hakkında var olan bilgilerini belirlenmeden önce farklı sanat
türlerinin yer aldığı birçok video ve slayt gösterisi izlediler. Bale, ebru sanatı, opera,
pandomim, gölge sanatı, krigami, heykel, vb. sanat türlerinin örneklerinin yer aldığı
slaytları izlerken bu görsellerin kendilerinde “sanat” hakkında ne bildiklerine dair
çağrıştırdığı sözcükleri “Sanat ile İlgili Bildiğim Sözcükler” çalışmasına not ettiler.
Ünite ile ilgili bulup sınıf ortamına getirdikleri kaynak kitap ve broşür gibi
materyalleri arkadaşları ile paylaştılar. Bu kaynakların tümünü inceleyerek bu ünitede
neler öğrenebilecekleri hakkında düşündüler ve “Sanat ile İlgili Bildiğim Sözcükler”
çalışmasına not ettiler ve bu çalışmayı sürdürdüler.
Daha sonraki aşamada öğrenciler, not ettikleri sözcüklerden de yararlanarak
kendi “sanat” tanımlarını yaptılar. Ünite boyunca sanatın ne demek olduğu hakkında
düşünmeye devam ettiler. Ünite sonunda bir kez daha “sanat” tanımı üzerinde
durarak, ilk ve son yaptıkları tanım arasındaki benzerlikler ve farklılıklar üzerine grup
arkadaşlarıyla tartıştılar.
Öğrenciler sanat türlerini ve sanatçıların yaşamlarını daha yakından tanıma
fırsatı bulmak için T.C. Kültür Bakanlığı’nın hazırladığı “Opera ve Bale” isimli tanıtım
videosunu izlediler. Videoda sergilenen oyunların hazırlanış süreci, sanatçıların uzun
yıllar boyunca aldıkları eğitimler hakkında bilgi sahibi oldular. İzledikleri filmden
hareketle bir sanatçıda bulunması gereken özelliklerin neler olduğunu ikili gruplar
oluşturarak tartıştılar ve görüşlerini yazılı olarak listelediler. Türkçe dersinde
oluşturdukları listeyi yazım kurallarını uygulama ve uygun noktalama işaretlerini
kullanma ölçütlerine göre değerlendirdiler.
“Tiyatro” sanat dalını detaylı olarak tanımak için “Sanat Nedir?” kitap
serisinden “Tiyatro” isimli kitap ile ilgili görsel okuma çalışması yaptılar. Kitabın
görsellerinden hareketle anladıklarına dair bir zihin haritası oluşturdular. Daha sonra
sesli ve sessiz okuma yolları ile kitabı okuyarak, kitapla ilgili önemli buldukları
bölümleri tartıştılar ve not ettiler.
Okunan kitabın konusuna paralel olarak Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar
Fakültesi Tiyatro Bölümü’nden değerli velimiz Sayın Jason Edward Hale ve çalışma
arkadaşları sınıflarımıza gelerek tiyatro hakkında sunum yaptılar. Konuklarımız
öğrencilere tiyatro, kostüm, dekor, sahne, ışık, makyaj, vb. tiyatro ile ilgili terimler
hakkında bilgi verdiler. Öğrencilere sahne ışıkları altında kısa canlandırmalar yapma
olanağı da sundular.
Bu çalışma sonrasında öğrenciler, okudukları kitap ve izledikleri sunumdan
hareketle kendilerine verilen küp modellerinin altı yüzüne, tiyatro hakkında
öğrendikleri altı önemli bilgiyi not ettiler. Küp modellerini katlayıp birleştirdiler ve bu
yolla kübün yüzeylerini de tanıma fırsatı buldular.
Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi Sanat Galerisi ve Bilkent Üniversitesi Güzel
Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi’ne düzenlenen gezide ; öğrencilerimiz, “BasBuluş” baskı resim sergisini izlediler ve eserleri incelediler. Galeri yöneticisi Sayın
Atilla Güllü’nün sanat üzerine mini söyleşisine katıldılar. Güzel Sanatlar, Tasarım ve
Mimarlık Fakültesi’nin heykel, seramik, baskı ve resim atölyelerini deziyaret ettiler. Bu
atölyelerde yapılan çalışmaları gözlemleme olanağı buldular. Böylece bu gezi ile
sanatın büyülü dünyasına bir adım daha attılar.
“Bay Majör’le Klasik Müzik Masalları” kitap serisinden “Vivaldi – Çobanın
Mevsim Yolculuğu” adlı kitabı hem dinleyen hem de okuyan öğrenciler, Vivaldi
hakkında öğrendikleri bilgilerden sorular oluşturdular ve sınıf ortamında paylaşarak
uygun yanıtları buldular. Ayrıca; Vivaldi’nin “Dört Mevsim” konçertosunu dinleyerek
sanatçının farklı bölümlerde farklı duyguları nasıl ifade ettiğini tartıştılar ve bölümlerin
kendilerinde uyandırdığı duyguları renklerden yararlanarak görsellerle ifade ettiler.
Öğrenciler mevsimlerin farklı bir sanat türünde ifade edilişine örnek olarak
Giuseppe Arcimboldo tarafından yapılan dört farklı tabloyu incelediler. Tablolarda
sanatçının meyve ve bitkilerden yararlanarak mevsimleri nasıl ifade ettiğini tartıştılar.
Tüm bu etkinliklerin ardından mevsimler ile ilgili dinledikleri, gördükleri ve
hissettiklerini ifade etmek için bir Y tablosu oluşturdular. Tablolarına yazdıklarını ikili
gruplar oluşturarak birbirleriyle paylaştılar.
“Müzik” sanat dalını detaylı olarak tanımak için “Sanat Nedir?” kitap serisinden
“Müzik” isimli kitap ile ilgili görsel okuma çalışması yaptılar. Kitabın görsellerinden
hareketle anladıklarına dair bir zihin haritası oluşturdular. Daha sonra sesli ve sessiz
okuma yollarıyla kitabı okuyarak, kitapla ilgili önemli buldukları bölümleri tartıştılar ve
not ettiler.
Ankara Kültür Sanat Rehberini incelediler. Rehberde farklı sanat türlerine dair
hangi etkinliklerin yer aldığını tartıştılar.
Sanat, sanatçı ve mimari ilişkisini fark etmek adına öğretmen taraından
“Sanatın Başkenti Viyana” isimli metin okundu. Metinde Mozart’ın doğup büyüdüğü
Avusturya, Avusturya halkının sanata olan ilgisi ve Mozart’ın günümüzde müze
olarak kullanılan evi hakkında bilgiler edinen öğrenciler sorulan soruları yanıtladılar.
Öğrenciler farklı duyguları ifade eden görselleri incelediler. Bu duyguların neler
olduğunu belirledikten sonra istedikleri duyguları ifade eden cümleler oluşturarak
cümle kurma çalışmasını yaptılar. Duygularını canlandırmalar yoluyla ifade ettiler.
Elvis Presley, Madonna, Zeki Müren ve Vivaldi’nin sanat yaşamları hakkındaki
sunumları izlediler. Gruplara ayrılarak her bir sanatçı hakkında farklı metinler
okudular. Bu sanatçıların eserlerinden örnekler dinlediler. Sanatçıların, sanat
yaşamlarına dair benzer ve farklı yönleri karşılaştırdılar. Her öğrenci seçmiş olduğu
sanatçıya dair bir rozet modeli oluşturarak edindiği bilgileri not etti. Ürününü sınıf
arkadaşlarına sundu.
“Mutluluk Oyunu – Pollyanna” adlı tiyatroyu izlemek için Tiyatro Tempo’ya gezi
düzenlendi. Öğrencilerimiz tiyatro ile ipli kukla tekniğinin buluşturulduğu bu oyunda
farklı sanat türlerini gözlemleme fırsatı buldular. Müziğin de önemli rol oynadığı
oyunda Pollyanna’nın mutluluk oyununa şahit oldular. Oyunun ardından, sınıfta
tiyatro sanat türü hakkında daha önce oluşturulan küplerde yazılı bilgilere dair
oyundaki gözlemlerini grup arkadaşlarıyla tartıştılar.
“Şu Sanat Dedikleri” adlı kitapla ilgili hazırlanan sunumu izlediler ve yapılan
sunum hakkında tartıştılar. Öğrenciler “Sanat” kavramına dair ünite boyunca tüm
öğrendiklerini sorgulayarak ünitenin sonunda tekrar bir “sanat” tanımı daha yaptılar.
Yaptıkları tanımı “Sanat ile İlgili Bildiğim Sözcükler” çalışmasına not ettiler. Ünite
sonunda ilk yaptıkları tanımla son yaptıkları tanım arasındaki benzer ve farklı yönler
üzerine grup arkadaşları ile tartıştılar.
Öğrenciler ana fikri anladıklarına dair kanıtlar ortaya koyabilmek için bir broşür
oluşturdular. Sanatın ne demek, farklı sanat türlerinin neler olduğu sanat yoluyla
duygularımızı ve düşüncelerimizi yaratıcı bir şekilde nasıl ifade ettiğimizi açıkladılar.
Öğrencilerimizin ünite boyunca farklı sanat dallarında performanslarını
sergileyebilmeleri için 2. sınıflar koridorunda “Sanat Sokağı” oluşturuldu. Koridorda
hem öğrencilerimizin resimleri hem de öğle teneffüslerinde farklı sanat türlerindeki
canlı performansları sergilendi. Tüm öğrenciler yapılan etkinliğe ilgi ile katıldılar.
Dilbilgisi
çalışmalarında
ünitemizde
okudukları
“Sanat
Nedir?-Müzik”
kitabından faydalandılar. Kitap ile ilgili 5N 1K sorularını yanıtlayan öğrenciler, kitapta
geçen adları türlerine ve sayılarına göre gruplandırarak sınıflarının “Adlar Tablosu”nu
oluşturdular.
İsimler konusunda öğrenilen bilgilerin değerlendirilmesi için öğrenciler “İsimŞehir” oyununu oynadılar. Öğrenciler çalışmalarını tamamlamak için bir yandan
zamana karşı yarışırken diğer yandan isimleri yazım kurallarına uygun bir biçimde
yazmak
için
çaba
gösterdiler.
dağarcıklarını zenginleştirdiler.
Keyifle
oynanılan
oyunun
sonunda
sözcük
Öğrenciler çarpma işlemini öğrendiler. Modellemeler yoluyla toplama işlemi ve
çarpma işlemi arasındaki ilişkileri keşfettiler. Oluşturdukları gruplamaları ve dizilimleri
çarpma ve toplama cümleleri ile ifade ettiler.
Çarpma işlemi ile ilgili “kere, çarpı, defa, tane” terimlerinin ortak bir anlam ifade
ettiğini keşfettiler.
Geometri konusunda ilk olarak kendilerine verilen geometrik cisimleri
incelediler. İnceleme sırasında oluşturulan tartışma gruplarıyla “yüzey, ayrıt, köşe”
kavramlarının neler olabileceği tahmin edildi ve her bir geometrik cismin özellikleri
açıklandı.
Geometrik cisimlerin açık hallerinin bulunduğu kağıtları kullanarak geometrik
cisim elde ettiler. Çalışma sırasında öğrenciler daha önceden öğrendikleri cisimlerin
“yüzey, köşe, ayrıt” sayılarını tekrar hesaplayarak öğrendiklerini pekiştirmiş oldular.
İngilizce derslerinde çeşitli duygu sözcüklerini (happy, sad, angry, scared,
sleepy, tired, hungry, thirsty, dizzy, hot, cold, surprised, brave, proud) tanıdılar. Kendi
duygularını bu sözcükleri kullanarak ifade ettiler. Duyguları resmettiler. Seçtikleri
duyguyu yansıtan yüz ifadesini kaş, göz, burun, ağız resimlerini boş bir yüze
yapıştırarak oluşturdular.
Öğrenciler neye mutlu, üzgün ve kızgın olduklarını önce beyin fırtınası
yaparak, ardından da sınıfça tablo oluşturarak anlattılar. “Feelings” adlı kitaplarını
okudular. Kitapta anlatılan duyguları ve nedenleri hakkında konuştular ve fotoğrafları
incelediler.
Öğrenciler, çeşitli duygularda gösterdikleri tepkilerini anlattılar ve sınıfça beyin
haritası yapıldı. Daha sonra öğrenciler duygular ve tepkiler ile ilgili kitapçık
hazırladılar.
Başlıca sıfatları, zıt anlamlarıyla beraber (beautiful, ugly, tall, short, big,
small/little, fat, thin, fast, slow, strong, weak, right, wrong, dark, light, heavy, light)
tanıdılar. Bu sözcüklerden birçoğunun içinde geçtiği Lenka’nın “Everthing At Once”
adlı şarkısını Youtube’den dinlediler ve şarkıda boş bırakılan kelimeleri buldular.
Çocuklar şarkıyı severek söylediler.
Şarkıda geçen sıfatları ve sıfatların neyi çağrıştırdıklarını buldular. Ardından,
aynı sıfatlar için akıllarına gelen hayvanları/nesneleri/durumları söylediler. Şarkıda
olduğu gibi, “as … as ….” kalıbını kullanarak buldukları benzetmeleri yazdılar ve
böylece kendi şarkılarını yazmış oldular.
Öğrenciler şiir türlerinden akrostiş şiir ile tanıştırıldı. Öncellikle öğrenciler sınıf
olarak ‘Happy’ (mutlu) kelimesi için beraber akrostiş şiir yazdılar. Ardından kendi
seçtikleri bir duygu sözcüğü için o duyguyla ilgili kendi akrostiş şiirlerini oluşturdular.
Öğrenciler şiirlerini resimlendirip, arkadaşlarıyla paylaştılar. Şiiri yazarken öğrenmiş
oldukları sıfatları da kullandılar.
“I Wish I Had a Monster” adlı hikaye kitabını okudular. Hikayede geçen sıfatları
ve duyguları vurguladılar. Kendi “Canavarlar” kitaplarını yaptılar. Canavarlar çizip tarif
ettiler ve tarif edilen canavarları resmettiler. Canavarları anlatmak için “It is...” ve “It
has got...” kalıplarını kullandılar.
Müzik dersinde Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı’ndan
keman
sanatçısı
Sn.
Ahmet
Sağıroğulları
okulumuza
davet
edildi.
Müzik
öğretmenimiz Sn. Ayşe Özer’in piyano eşliğinde bir dinleti gerçekleştirildi. Öğrenciler,
şarkılara eşlik ettikleri bu keyifli dinleti sonunda konuğumuza, sanat ve sanatçı olmak
ile ilgili sorular yönelttiler.
Görsel Sanatlar dersi kapsamında sanat kavramını sorguladılar. Sorgulama
sürecinde, hazırlanan sinevizyon gösterisiyle, sanatın tarihsel sürecini, çeşitlerini,
gösterilen örneklerle anlamaya çalıştılar. Çevrelerindeki sanatla ilgili her şeyi
gözlemlediler. Atölyedeki sanat kaynaklarını, sanat eserlerini, sanatçıları, sanatın ne
olduğunu
araştırdılar
ve
incelediler.
Kendi
sanatsal
kaygılarıyla
yaptıkları
çalışmalarla, sanat eserleri arasındaki farkı buldular. “Bence Sanat” etkinliğini
gerçekleştirdiler ve kendi koridorlarında sergilediler. Görsel Sanatlar atölyesinde
kolay baskı tekniklerini öğrenerek, seçtikleri bir baskı tekniğiyle baskı resim yaptılar.
“Barış Çocukları” kolaj grup çalışmasında renk, biçim ve kompozisyon üzerinde
sanatsal bakış açılarını da kullandılar. Sorgulama süreci boyunca, sanata dair
ipuçlarını keşfederek, sanatın önemini kavrama yolunda adım atmış oldular.
Beden Eğitimi dersinde müzik eşliğinde ritmik adımlar, pantomim çalışmaları,
bale, dans vb. çalışmalar yapıldı. Yaptığımız bu dansları öğrenciler arkadaşlarına
sundular.