Kardex Remstar Shuttle® XP Dikey lift sistemi

Yorumlar

Transkript

Kardex Remstar Shuttle® XP Dikey lift sistemi
Material Handling Solutions
Kardex Remstar Shuttle® XP
Dikey lift sistemi
Çok daha küçük zemin alanında sıkı depolama.
Kardex Remstar Shuttle XP
Kardex Remstar Shuttle XP:
Hemen hemen herşeyi sınırsız depolama
– hesaplı ve hızlı erişimle.
Dikey Shuttle XP depo lift sistemi,
Prensip
üretim, ticaret, perakende satış ve
Modüler yapıdaki dikey Shuttle XP lift
depo alanlarında sayısız depolama ve
sistemi kapalı bir sistemdir; bu sistemde
temin uygulamaları için geliştirilmiş-
tablalarda cihazın her iki tarafına dikey
tir. Depo alanının optimum şekilde
şekilde depolanır. Ortada bir ayırıcı
kullanılması, esnek ve etkin depolama
bulunur; düğmeye basıldığında veya bir
stratejileri ve güvenlik gibi hususlar
barkod okutulduğunda bu ayırıcı,
Shuttle XP sistemini eşsiz bir depo-
depolanacak ürüne sahip tablayı
lama çözümü haline getiriyor.
otomatik olarak erişim kapısına taşır.
Modüler yapısı sayesinde Shuttle XP
sistemi hem yapıdan önce, hem de
sonra gerekli yüksekliğe ayarlanabilir ve
erişim kapılarının sayısı modifiye
edilebilir. Mekanın yüksekliğine göre
sıradan sistemlere kıyasla zemin
alanından en az yüzde 85 tasarruf
yapılabilir. Optiflex teknolojisinin
yardımıyla her tabla otomatik olarak
okunur – depolanacak ürünler sonra 25
milimetre aralıklarla ideal depo yerine
yerleştirilir. atanır.
Diğer bilgiler:
www.kardex-remstar.com
2
25 mm
Bir bakışta avantajlar:
– Çok daha küçük zemin alanında
daha fazla depolama alanı
– Erişim sürelerinin hızlandırılması
– Dahili ERP stok kontrol sistemine eklenerek kesin envanter
çıkartılabilir
Esnek, verimli depolama stratejisi
Bina durumuna uyarlama
Shuttle XP sisteminin modüler yapısı,
Birden çok bina katında kullanıldığında
farklı mekan yüksekliklerinden faydalan-
Shuttle XP sisteminin önünde ve
mak için neredeyse sınırsız bir esneklik
arkasında istenen bir yerde erişim
tanımaktadır. Cihazın yüksekliği 100 mili-
kapıları açılabilir ve bunların daha sonra
metrelik adımlarla Shuttle XP, mevcut
değiştirme olanağı da vardır. Her erişim
kapasite ve yükseklik ihtiyacını daima en
kapısındaki dikey kapı hava akımının
iyi karşılayacak şekilde seçilebilir.
dışarı çıkmasını önler ve hem kullanıcıyı,
Lokasyon değiştirildiğinde veya taşınıldı-
hem de depolanacak ürünü korur.
ğında, modül eklenerek veya çıkartılarak
hızla yeni şartlara uyarlanabilir.
– Kullanıcı ve mal için daha fazla
güvenlik ve koruma sağlar
– Mal elleçleme hacmi artar
– Mal elleçleme hacmi artar
güvenlik ve koruma sağlar
–K
Kullanıcı
ll
ve mall için
i i daha
d h fazla
f l
çıkartılabilir
mine eklenerek kesin envanter
– Dah
Dahili
a ili ERP
P stok k
kontrol
o trol s
on
sisteiste– Erişim sürelerinin hızlandırılması
daha fazla depolama alanı
– Çok daha küçük
k zemin alanında
3
Kardex Remstar Shuttle XP
Kardex Remstar Shuttle XP:
Sekiz yapısal özellik – Sonuç:
yüksek kalite.
1
Gelecek odaklı yapı şekli
Cihazın yüksekliği hızlı ve sorunsuzca değişebilir – bu
sayede kolaylıkla yeni koşullara uyum sağlanabilir.
Dişli kayışı tahriki
2
Yüksek sürüş performansı, hızlı erişim süreleri,
düşük gürültü emisyonu ve uzun makine çalışma
süreleri sağlar.
Farklı yük kapasiteli tablalar
3
4
Aynı cihazda farklı tablalar depolanabilir – bu sayede
temin giderleri azalır ve uzun süreli çalışma esnekliği sağlanabilir.
Yangın koruması (opsiyonel)
Yatırımınızı korumak için sulu, gazlı veya aerosollü
söndürme sistemine sahip yangınla mücadele sistemi
Optiflex teknolojisi
Depolanacak ürün yüksekliğinin cihaz içinde
5
otomatik tespit edilmesi sayesinde mevcut depo
alanının kapasitesi optimum şekilde kullanılır. En
sıkı depolama yöntemi.
Entegre ağırlık yönetimi
6
Münferit tablalara veya tüm sisteme aşırı yükleme
yapılmaması için tabla ve Shuttle ağırlığını direnç
yöntemi yardımıyla kontrol eder.
Otomatik dikey kapılara sahip erişim kapısı
Kullanıcıların ve depolanacak ürünlerin emniyeti için.
Düşük gürültü emisyonu. Önceden sipariş toplama
imkanı verir – kullanıcı bir tablada çalışırken gerekli
7
sonraki tabla ayırıcı üzerinde dikey kapının arkasında
hazır bekler. Bekleme sürelerini kısaltmak için işlem
tamamlandıktan sonra tablalar değiştirilir.
Erişim kapısında depo açı modülleri
8
4
Çalışma pozisyonları kullanıcının ölçülerine
göre ayarlanabilir. Bir erişim kapısında aynı anda
iki tabla bulunabilir.
Her Kardex Remstar Shuttle XP, tesisinize tam uyacak
şekilde yapılandırılabilir.
Teknik veriler
Cihaz ölçüleri
Genişliği
1.580
Derinliği
2.312
Yüksekliği 2.550
-
4.380 mm
4.292 mm
30.050 mm
Cihaz yüksekliği kademesi
100 mm'lik adımlar
Performans verileri
Dikey hız
2,0 m/s değerine kadar ayarlanabilir
Depolama/depodan çıkarma hızı
0,7 m/s değerine kadar ayarlanabilir
Brüt faydalı ağırlık azami 67/120 t
2.550 ila 30.050 mm
Tablalar
Genişliği
1.250
Derinliği
610
Ayar kafesi
Tabla kafesi
Yük
-
4.050 mm
1.270 mm
25 mm
75 mm
Maks. 560 kg
Seçenekler
– LED/lazer işaretleyici
– Alfanümerik veya matris konum
göstergesi
– Onay çubuğu
– ESD versiyonu
– Tablanın otomatik olarak tam dışarı
çekilmesi
– Tablanın manuel olarak tam dışarı
çekilmesi
– Taşıma arabası
– Kullanıcı ünitesi için döner kol
– Çift/çoklu alım
– Tabla kilitleme düzeneği
– Kullanıcı yönetimi
Özel opsiyonlar
Soğutma / derin dondurma maks. –25 °C
Sınıf 1.000 – 100.000 / ISO sınıfı
6 – 8 salt mekan uygulaması
Isıtmalı cihazlar maks. +60 °C
1.580 ila 4.380 mm
2.312 ila 4.292 mm
5
Kardex Remstar Shuttle XP
Kardex Remstar Shuttle XP:
Sıkı ve güvenli depolama.
Kardex Remstar Shuttle XP, yapıdan önce veya sonra entegre edilebilen çok sayıda
opsiyon sayesinde son derece esneklik sunar: Değişen çalışma, lokasyon ve uygulama
koşullarına ayak uydurmak için cihaz genişletilebilir, küçültülebilir, yeri değiştirilebilir
veya istenildiği gibi ayarlanabilir. Sistem,üretkenliği arttırmak ve depolama alanlarını
azaltmak için, üretim hatlarının hemen yakınına kurulabilir. Bunun dışında birçok katı
birbiriyle birleştirilebilir veya binaların dışına bile kurulabilir – duvarlarda bulunan
girintilerle erişim sağlanır.
Binaların dışına kurulum
Tablanın manuel/otomatik olarak tam
dışarı çekilmesi
Mevcut tesis kapasitelerini
Ağır veya havaleli ürünleri
arttırmak için Kardex
kolayca kullanmak için tabla
Remstar Shuttle XP cihazları
tam olarak dışarı çekilebilir.
binaların dışına da kurulabilir.
Tabla tam olarak dışarı
Bu durumda ürüne erişim
çekildiğinde erişim kapısının
duvara özel olarak açılan bir
önünde yükleme veya
delikten gerçekleşir.
boşaltma amacıyla bir tabla
hazır bekler. Bundan sonra
güvenli ve basit kullanım
amacıyla opsiyonel bir taşıma
arabasına yüklenebilir.
Birçok katı kapsayan kurulum
6
Çift Erişim alımı
Dikey lift modülleri birçok
"Çift erişimli alım" opsiyonu
kata uzanabilir ve cihazın ön
yardımıyla erişim kapısında
veya arka tarafında istenilen
iki düzeyde çalışılabilir: Bir
yerde maksimum 6 erişim
tabla erişim kapısındaki
kapısıyla donatılabilir. Ara
birinci çalışma düzeyine
katlar sayesinde aynı anda
konulur, sonra dikey kapı
birden fazla düzeyde çalışıl-
kapanır. Kullanıcı tablayı
masını sağlar – bir tarafta
doldururken veya parçaları
ürün girişi, diğer tarafta ürün
alırken tabla erişim kapısının
çıkışı.
arkasında hazır bekler.
Her depolanan ürün için organizasyon: Tabla aksesuarları.
Her tabla, ayırıcılar, kasalar, kaplar, kutular veya özel düzenekler yardımıyla size özgü
ihtiyaçlarınıza göre yapılandırılabilir. Depolanacak ürünle tabla ölçülerinin aynı olması
sıkı bir depolama ve hızlı erişim süreleri olmasını sağlar.
Kasalar ve kaplar
Bölmeler ve ayırıcılar
Braketler ve özel donanım
Kaplar, kasalar ve kutular özgün şekilde
Tablaların bölünebilmesi sayesinde
Aletlerin, kalıpların ve tutucu düzenekle-
üretilir ve gerekli tabla ölçüsüne birebir
prosesler kolaylaşır, yer tasarrufu yapılır
rin düzgün şekilde depolanması ve
uyar – bu sayede depo alanında hiçbir
ve depolanan ürüne hızlı bir erişim
alınması için her tür özel braket kullanı-
milimetre boşa gitmemiş olur! Esnek ve
sağlanır. Bölmelerle ve ayırıcılarla her
labilir. Bunlar sorunsuz erişim ve basit
rahat kullanımı sayesinde her dinamik
tabla üzerinde kaç tane depo yerinin
kullanım sağlar. Bununla birlikte
depolama sistemi için eşsiz bir çözüm
olacağını belirleyebilirsiniz. Depo yerinin
otomatik veya manüel tabla çekişlerinde
haline gelir. Hafif ama dayanıklı yapısı
büyüklüğünü de tespit edebilirsiniz –
vinç ve kaldırma düzeneklerinin kulla-
sayesinde sevk performansı ve emniyeti
belirlediğiniz yer, depolanacak ürünün
nımı kolaylaşır. Özel uygulamalar için
daha da iyileştirilir. Gerektiğinde küçük
büyüklüğüne uygunsa maksimum
erişim kapısı zemin yüksekliğine
depo alanları açmak için kasalar, kaplar
depolama performansı sağlanmıştır. Her
getirilebilir – böylece forkliftlere de
ve kutular daha da bölünebilir. Ürünlerin
depo yerine bir parça numarası veya bir
kolayca erişebilir.
hızlı ve kolay bir şekilde siparişinin
tanımlama verilebilir; bu sayede
toplanması için her depo yerini ayrı
alınacak olan parçalara erişim hızlanır.
şekilde etiketlemek mümkündür.
Depolanacak parçaların büyüklüğü ve
Uygulama alanları:
miktarı değişirse, bölmeler istenildiği
zaman ve zahmetsizce yeniden yapılan-
– Yedek parçalar
dırılabilir.
– Bakım ve onarım
– Aletler ve kalıplar
– Braketler
– Sabitlemeler
– Hazır ürünler
– Geçici depo
– Geçic
çi i d
dep
po
7
– Hazır ürünler
ü
Kardex Remstar Shuttle XP
Kardex Remstar Shuttle XP:
Shuttle XP seçmek için sekiz neden.
Avantaj: Hacimden tasarruf
Tablaların sadece 25 militmetre aralıklarla
kademesiz olarak depolanması sayesinde depo
1
alanından yüzde 85 tasarruf yapılıyor.
Avantaj: Düşük personel ihtiyacı
İstenilen ürün otomatik olarak kullanıcıya getirilir –
bu da verimsiz çalışma ve arama sürelerini azaltır.
Entegre opsiyonel Pick-to-Light sistemleri (LED)
depo gözünü ve alınacak miktarı gösteriyor; bu
sayede yüksek üretim elde ediliyor.
2
Avantaj: Egonomik tasarım
Depolanan ürüne ulaşmak için kullanıcının uzun
mesafeleri tırmanmasına, eğilmesine uzanmasına
gerek yok.Shuttle XP "Kişiye Ürün" prensibine
göre çalışır: İstenen parçalar otomatik olarak
ergonomik şekle sahip erişim kapısına getirilir.
Tablalar kullanıcının istendiği çalışma yüksekliğine
3
getirilebilir.
Avantaj: Güvenlik
Shuttle XP sadece tek bir tablaya kontrollü erişim
sunmuyor; aynı zamanda hangi kullanıcının hangi
tablaya eriştiği de takip edilebiliyor. Dikey kapılar
personeli ve depolanan ürünü korur, gürültü
emisyonları büyük oranda azalır.
4
8
Müşterilerimize daha yüksek bir iş verimliliği, daha düşük bir
depo alanı ihtiyacı ve envanter konusunda optimum kontrol
sunuyoruz.
Avantaj: Doğruluk
Entegre Pick-to-Light sistemleri, barkod
okuyucuları ve yazılım parametreleri yüksek
ölçüde doğruluk sağlıyor. Sevk sistemlerine,
robot kollarına ve kaldırma düzeneklerine
entegre edilmesi sayesinde yüksek çalışma
konforu elde ediliyor.
5
Avantaj: Esneklik
Her tabla kullanıcı ihtiyaçlarına göre programlanabilir; Hassas ürünler için düşük hızlar, sık
kullanılan ürünlerin "Altın Bölge"ye yakın depolanması, tablalara erişim hakkı, farklı ağırlık
kapasitesine sahip tablaların tek bir Shuttle XP
için depolanması vs.
6
Avantaj: Modülerlik
Modüler yapı sayesinde cihazın yüksekliği hızlı
ve ekonomik şekilde değişen lokasyon ve
çalışma koşullarına göre uyarlanabilir.
7
Avantaj: Güvenilirlik
Dikey kaldırma sisteminin geniş kurulum seçenekleri sayesinde Shuttle XP cihazı, bu zamana
kadar erişilemeyen çalışma sürelerine ulaşmıştır.
Tasarımdan üretime, yapı ve servise Shuttle XP,
kendi alanında lider olduğunu kanıtlıyor.
8
9
Kardex Remstar Shuttle XP
Kardex Remstar Shuttle XP:
En yüksek seviyede akıllı depolama.
Shuttle XP, mevcut mekan yüksekliğini
komple kullanarak ve 25 milimetre
Ayırıcı
aralıklarla depolama yaparak minimum
depo alanında maksimum kapasitelere
Düğmeye basıldıktan veya barkod
izin veriyor. Optiflex teknolojisinin ve
okutulduktan sonra ayırıcı istenen
elektronik bir yükseklik ölçümünün
tablayı yüksek hızda ya doğrudan erişim
yardımıyla her tabla ayrı ayrı tespit edilir
kapısına getirir ya da cihazdaki boş depo
ve sıkı bir şekilde depolanır.
yerine geri götürür.
Bu teknoloji sayesinde farklı yüksekliklere sahip nesneler (en küçük cıvatadan
kartona veya palete kadar) etkin şekilde
tek bir cihaz içinde depolanabilir.
Kullanıcıların ve depolanan ürünün
Dikey kapılar
emniyette olması için her cihazda çeşitli
Yüksek güvenlik, depolanan ürünleri
güvenlik elemanları bulunur. Buna ayrıca
korumak ve gürültü emisyonlarını
her erişim kapısındaki dikey kapılar ve
azaltmak için dikey kapılar standarttır.
erişim kapısından önce bulunan ve tüm
çalışma bölgesini denetleyen ışık
bariyeri dahildir.
Erişim kapısında L profilleri
Erişim kapısının yan panelleri L profilleriyle donatılmıştır. Bu sayede erişim
kapısı içinde birden fazla tabla hazır
olabilir (Double Access Handling-Çift
Erişimli Elleçleme) çalışma konumları
kullanıcının fiziksel ölçülerine göre
ayarlanabilir.
Emniyet ışık bariyeri
Erişim kapısından önce bulunan emniyet
ışık bariyeri devreye girdiğinde cihazın
tüm hareketleri hemen durdurulur.
10
Entegre teknolojileri kullanarak ticari başarınızı iyileştirin! Anahtar
teslim tek cihazlardan karmaşık sistemlere kadar Kardex Remstar
sayısız entegrasyon seçeneği sunuyor. Makul sürede ve ücrette.
Barkod okuma cihazıyla yapılan standart
doğrulama yöntemi ve sayısız optik
Barkod okuma cihazları
kullanıcı kılavuzu sistemleri: Kardex
Remstar'ın dikey lift sistemleri ve Power
İş emri tanımlamasında, alımda ve onay
Pick Global'ın depo yönetimi yazılımı
aşamasında barkod okuyucularının hızlı
veya diğer ERP sistemler kullanıcıya
ve kolay entegrasyonu.
daha doğru çalışma konusunda yardımcı
olurlar.
Shuttle XP, geniş bir donanım portu
seçeneğine sahiptir. Barkod okuma
cihazları, yazıcılar, tartılar, Pick-to-Light
teknolojileri, diğer dinamik depolama
sistemleri, Automated Guided Vehicles
Sevk sistemleri
(AGV), RFID teknolojileri ve daha
Hızlı sipariş almak ve iş emrini birleştir-
fazlası.
mek için çalışma bölgelerinin irtibatı
optimumdur. Depolanan ürünler otomatik olarak erişim kapısına taşınır, alınır ve
gönderi kutuları içine konulur.
Manipülasyon ve kaldırma düzenekleri
Kaldırma düzeneklerinin, vinçlerin,
Uygulama alanları:
kavrayıcıların ve robotların kolayca
entegre edilebilmesi malzemenin
ergonomik şekilde ambalajlanmasını
– Mal alımı
sağlar.
– Batch iş emri alımı
– Birleştirme
– Tasnif
– Stok dolumu
– Stok dolumu
Pick-to-Light
Üretkenliği ve doğruluğu artırmak için
– Tasnif
Kardex Remstar çeşitli Pick-to-Light
– Birleştirme
Birl
Bi
rleş
eşti
ştirm
rme
e
çözümler sunuyor: Shuttle-XP sistemleri
konum göstergeleriyle, ışık sinyalleriyle
– Batch iş
ş emri alımı
ve kumanda çubuklarıyla donatılabilir.
– Mal
Mal alımı
alım
al
ımıı
ım
11
Shuttle-XP serisinin diğer ürünleri
Kardex Remstar Shuttle XP 700:
Ağır ve havaleli ürünler için
mükemmel çözüm.
Shuttle XP 700, 725 kilogram ağırlığa
ve 4,05 metre boya sahip ürünler için
dikey, modüler bir lift sistemidir. 20
metre cihaz yüksekliğine ulaşabilir ve
geniş bir depolama hacmi sağlar.
Optiflex teknolojisi sayesinde ürünler
50 milimetre aralıkla sıkıca depolanabilir. Tam otomatik veya manuel bir
tabla çekişi veya forklift erişimi
sayesinde sistemin performansı büyük
oranda artar.Vinç veya pnömatik
asansörler gibi manipülasyon sistemleri ağır ve havaleli yükleri kaldırır ve
kullanıcının yorulma payını azaltır.
Teknik veriler
Cihaz ölçüleri
Genişliği
Derinliği
Yüksekliği
1.580
2.362
2.550
Dikey hız
ayarlanabilir
4.380 mm
4.343 mm
- 20.050 mm
Maks. 1,2 m/s
Tablalar
Genişliği
1.250
Derinliği
610
Ayar kafesi
Tabla kafesi
Yük
-
Seçenekler
– Tablanın otomatik olarak
tam dışarı çekilmesi
– Tablanın manüel olarak
tam dışarı çekilmesi
– Taşıma arabası
12
4.050 mm
1.270 mm
50 mm
100 mm
725 kg
Kardex Remstar Shuttle XPlus:
Yüksek depolama kapasitesi için dört
Shuttle modülünün bileşimi.
Teknik veriler
Cihaz ölçüleri
Genişliği
Derinliği
Yüksekliği
Shuttle XPlus, maksimum 2.300
metrekare depo alanının sadece 20
metrekare alana sığdırıldığı ideal bir
büyük depodur. Shuttle XPlus 240 tona
kadar yük alabilir.
Bir kaldırma kirişi birçok lift modülünü
Bir bakışta avantajlar:
Shuttle XP'nin avantajlarının
yanında Shuttle XPlus ayrıca
şu avantajlara sahiptir:
– Sadece tek bir ayırıcı platform üze-
tek bir Shuttle XPlus'a bağlar. Bir ayırıcı
rinden birden fazla lift modülünün
kaldırma kirişi üzerinde hareket eder ve
kullanılması
talep edilen tablayı ürünle birlikte ya
doğrudan erişim kapısına götürür ya da
bağlı olan modüllerin birindeki boş depo
yerine götürür. Ayırıcı, lift modelleri
arasından çapraz hareket eder ve
böylece işlem sürelerinin kısa olmasını
sağlar.
– Erişim kapıları arasında kısa
4.460
2.921
3.050
-
7.040 mm
3.074 mm
20.050 mm
Cihaz yüksekliği kademesi
100 mm'lik adımlar
Performans verileri
Hareket hızı 250 kg/500 kg
Dikey hızı 1,5 m/s değerine
kadar ayarlanabilir
Depolama/depodan çıkarma hızı
0,62 m/s
Yatay hızı 1,3 m/s değerine kadar
ayarlanabilir
Segment başına brüt ağırlık 30 t
mesafeler; bu sayede kullanıcıların
yürüyerek zaman harcamasını
azaltır
– Erişim kapılarının sayısı ve konumu
istenildiği gibi seçilebilir
Tablalar
Genişliği
1.250
Derinliği
Ayar kafesi
Tabla kafesi
Yük
-
2.450 mm
813/864 mm
25 mm
75 mm
Maks. 545 kg
– Önceden erişilemeyen depo
alanlarının kullanılabilmesi
(örneğin köşeler ve boşluklar)
– Tek cihazlara kıyasla eşit hareket
hızında daha fazla depo hacmi
(kaldırma kirişi teknolojisi)
– Shuttle XPlus ve Shuttle XP
kombinasyonu sayesinde daha hızlı
sipariş toplama
sipariş toplama
kombinasyonu sayesinde daha hızlı
13
Shuttle-XP serisinin diğer ürünleri
Kardex Remstar Shuttle XPmultiple:
Tandem tipinde birbirinden bağımsız iki
modüler raf sistemi.
Shuttle XPmultiple birbirine peş peşe
Kardex Remstar Power Pick Global depo
bağlı, tandem şeklinde ayarlanmış,
yönetim yazılımıyla çalışır: Talep edilen
birbirinden bağımsız modüler raf
ürünler bu akıllı yazılım tarafından
sistemlerinden oluşur. Arka cihazdan ön
kontrol edilip yönetilir.
cihaza (tersi de geçerli) tablaların
taşınması ise transfer üniteleriyle
Shuttle XPmultiple, iki tek
gerçekleşir. Shuttle XP multiple siste-
sistemin kurulmasının
minde depodan gerekli ürün sadece bir
mümkün olmadığı binalar için
erişim kapısından talep edilir. Söz
ideal çözümdür. Bu sayede dar
konusu tablalar en kısa sürede hazırlanır
ve alçak mekanlardan en iyi
– dahili sipariş toplama yöntemiyle
şekilde faydalanılabilir ve tek
bekleme süreleri oldukça kısalır. Sistem
bir erişim kapısı sayesinde
geçiş yolları azaltılır.
Teknik veriler
Cihaz ölçüleri
Genişliği
1.580
Derinliği
4.624
Yüksekliği 2.550
-
3.980 mm
12.296 mm
30.050 mm
Cihazın yüksekliği
100 mm'lik adımlarda
Performans verileri
Dikey hız
2,0 m/s değerine kadar ayarlanabilir
Depolama/depodan çıkarma hızı
0,7 m/s değerine kadar ayarlanabilir
Segment başına brüt ağırlık 67/120 t
Bir bakışta avantajlar:
Shuttle XP'nin avantajlarının
yanında Shuttle XPmultiple ayrıca
şu avantajlara sahiptir:
– Depo kapasitesinin artması
– Ön sipariş toplamada paralel
çalışma: Kullanıcı bir tablada
Tablalar
Genişliği
1.250 3.650 mm
Derinliği
610/813/864 mm
Ayar kafesi
25 mm
Tabla kafesi
75 mm
Yük
Maks. 560 kg
çalışırken gerekli sonraki tabla
hazır bekler
– Ürünün alçakta depolanması
gereken köşeler ve boşluklar gibi
özel bina durumları için çözüm
(örneğin üretimde geçici depolama)
– Optimum erişim süreleri için
çeşitli işletim türleri
– Daha az trafik/ön sipariş alanı
– Stand-alone çözümü veya gerektiğinde sisteme entegrasyon
ğinde sisteme entegrasyon
y
– Stand-alone çözümü veya gere
gerektit
14
– Daha
h az trafik/ön
ha
k/ö
/ön sipariş
sip ş alanı
Kardex Remstar Power Pick Global
Kardex Remstar Power Pick Global:
Depolama ve geri alma çözümlerinin
kontrolü için yazılım inovasyonudur.
Power Pick Global işlevsel prensibi
Power Pick Global
Verimlilik
Doğruluk
Güvenlik
Entegrasyon
Yer optimizasyonu
Modüler yapıya sahip işlevsel ve kullanıcı dostu depo yönetimi yazılımı.
Yüksek doğruluk
Güvenlik söz konusu olunca
Kardex Remstar size geniş bir yazılım
Barkod, el tipi tarama veya ağırlık
Entegre yazılım yardımıyla kullanıcı ve
paketi seçenği sunuyor:
kontrolü gibi standart olarak kullanılan
grup hakları kontrol edilebilir ve yönetilebi-
doğrulama yöntemlerinden, Pick-to ya
lir. Sisteme yapılan her erişim takip
Small Business
da Put-by-Light veya Laser ya da LED
edilebilir.
Küçük ve orta boy işletmeler için yazılım
pointer gibi çok sayıda optik kullanıcı
çözümü.
kılavuz sistemlerine kadar seçenekler
Yazılım portu bakımından geniş
sayesinde Power Pick Global kullanıcıya
Basit "Plug and Play" sistemleri ve
Order Processor
daha kesin bir doğrulukla çalışma
Middleware ya da müşteriye özgü
Orta büyüklükte ürün depolarında
yardımı sağlar.
sistemler: Power Pick Global'ın tüm
kullanılan yazılım paketi.
yazılım çözümleri en güncel Windows®
Depolama prosesleriniz için daha
teknolojisini esas alıyor ve piyasada
Communicator Pro
fazla verimlilik
bulunan çoğu depo yönetim ve ERP
Halihazırda bir ERP veya depo yönetim
Power Pick Global, işleme sürelerinizi
sistemleriyle birleştirilebilir.
sistemi kullananlar için yazılımı çözümü.
siparişlerini optimize ederek, Multi-
Modülerlik
Warehouse Edition
Order-Picking ve depolama mekanizma-
En küçük depodan karmaşık dağıtım
Kardex Remstar'ın modern ve kullanıcı
larının zamansal açıdan optimize
merkezine kadar tüm çözümler tek
dostu depo yönetim sistemi.
edilerek sürülmesi (HoriOpt) sayesinde
elden: Power Pick Global, ihtiyaçlarınıza
sirkülasyon sürelerini minimize edebilir
kusursuz bir şekilde uyarlanabilir.
ve toplam sirkülasyonu artırabilirsiniz.
Elinizde yatırım ve gelecek açısından
azaltmanızda destek olur: Toplama
*Windows®, Microsoft Corporation firmasının kayıtlı bir
markasıdır.
güvence olur. Çünkü Power Pick Global
sürekli olarak geliştirilmekte ve büyütülmektedir.
15
ABD
Çin
İspanya
Polonya
Almanya
Danimarka
İsveç
Rusya
Avustralya
Finlandiya
İsviçre
Singapur
Avusturya
Fransa
İtalya
Slovakya
Belçika
Hindistan
Kıbrıs
Türkiye
Büyük Britanya
Hollanda
Macaristan
Çek Cumhuriyeti
İrlanda
Norveç
1108A-0312-TR-0801-MDS
Kardex Remstar:
Daima yakınınızda. Dünyanın her yerinde.
Diğer bilgiler:
www.kardex-remstar.com
Standart teslimat kapsamında broşürde belirtilen tüm opsiyon ve donatım seçenekleri mevcut değildir. Yapısal ve şekilsel değişikler, yanlışlıklar ve baskı hataları teslim süresi
içerisinde bildirim olmaksızın saklı kalır. Aksi belirtilmedikçe bu broşürde belirtilen tüm markalar Kardex Group şirketinin tescilli markalarıdır.

Benzer belgeler

İpek Mobilya 2014/2 Katalog

İpek Mobilya 2014/2 Katalog www.pasifikreklam.com.tr

Detaylı

beyin sağlığınızı en yüksek düzeyde tutmak için 5 kolay adım

beyin sağlığınızı en yüksek düzeyde tutmak için 5 kolay adım ilgi alanlarınız kapsamında birlikte olmaktan hoşlandığınız kişilerle vakit geçirmek beyin sağlığımız için iyidir.

Detaylı

Beyer Chronometrie - YEDEK PARÇALARIN

Beyer Chronometrie - YEDEK PARÇALARIN Yedek parçaların güvenli olarak saklanması için yangından korunma kaplamalı bir Lektriever kullanıldı. Bu yangın koruma kaplaması içeride bulunan yangın alarm sistemine bağlandı. Bu sayede yangın a...

Detaylı