CR-1200 14-in-1 USB2 CARD READER

Transkript

CR-1200 14-in-1 USB2 CARD READER
CR-1200 16-in-1 USB2 CARD READER
Ürün bilgileri
F
A
G
D
E
H
J
I
B
C
A:
B:
C:
D:
E:
Kart yerleştirme simgeleri
Lastik ayaklar
Pıtrak bant
Etkinlik göstergesi
Güç göstergesi
F: Yuva: CF I, CF II,
MD
G: Yuva: XD
H: Yuva: SMC, SMRAM
K
I: USB bağlantı noktası
J: Yuva: MS, MS pro, MS-Duo,
MS-Pro Duo (MS-MG) MS Select
K: Yuva: SD, Mini SD, MMC, RSMMC
Kurulum
TR
Lastik ayakları masa üstünde kullanın
1
Ya da Æ 2
1
CR-1200 16-in-1 USB2 CARD READER
Pıtrak bant kullanın
2
3
Windows XP/2000/ME/XP
64bit/MCE
Windows 98 Æ 5
Windows XP/2000/ME/64bit/MCE
Kart okuyucuyu bağlayın
Otomatik kurulum tamamlanıncaya dek
bekleyin.
4
Windows 64 bit: Son
Bilgisayar açık
5
2
CR-1200 16-in-1 USB2 CARD READER
6
CD’yi CD-ROM sürücüsüne yerleştirin
7
Sürücüyü kurun (Instal driver)
8
Dil seçin
İleri (Next) (2x)
1) Evet, bilgisayarımı şimdi yeniden başlatmak
istiyorum (Yes, I want to restart my computer
now ) seçeneğini seçin.
2) Son (Finish) Æ Bilgisayar yeniden başlatılır
3) Windows XP/2000/ME/MCE Æ 11
Windows 98 Æ 10
1
9
2
3
TR
CR-1200 16-in-1 USB2 CARD READER
Windows 98
Kart okuyucuyu bağlayın
10
11
Gösterge (E) yanar
Son (Finish) (kart okuyucu kullanıma hazırdır)
E
Kart türü simgeleri
D:
E:
F:
G:
H:
CF ya da MD
SMC, SM-RAM
SD, Mini SD, MMC, RS-MMC
MS, MS pro, MS-Duo, MS-Pro Duo (MS-MG)
XD cart
kullanıcı sistemine bağlı olarak sürücü harfleri
değişebilir
Windows 98 SE ve XP 64 bit: standart sürücü adları
3
2
CF ya da MD
1. Kartı yerleştirin
2. Etkin LED (D) göstergesi yanar
3. Sürücü renkli biçimde belirir
1
4
CR-1200 16-in-1 USB2 CARD READER
3
1
2
2
3
1
SMC ya da SM-RAM
1. Kartı yerleştirin
2. Etkin LED (D) göstergesi yanar
3. Sürücü renkli biçimde belirir
XD
1. Kartı yerleştirin
2. Etkin LED (D) göstergesi yanar
3. Sürücü renkli biçimde belirir
3
SD, Mini SD, MMC, RS-MMC
1. Kartı yerleştirin
2. Etkin LED (D) göstergesi yanar
3. Sürücü renkli biçimde belirir
1
Mini SD ve RS-MMC kartları
için adaptör kullanın
TR
5
CR-1200 16-in-1 USB2 CARD READER
3
1
MS, MS pro, MS-Duo, MS-Pro
Duo (MS-MG) MS Select
1. Kartı yerleştirin
2. Etkin LED (D) göstergesi yanar
3. Sürücü renkli biçimde belirir
MS (pro) duo kartları ile
adaptör kullanın
Hatırlatma notları
Kartın okuyucuya yanlış yönde yerleştirilmesi aygıta zarar verebilir
Uymuyorsa, kartı yuvaya sokmak için zorlamayın
Kartı bilgisayarınızda formatlayıp dijital kamera ya da başka bir taşınabilir aygıtta kullanırsanız, aygıt kartın
formatını artık tanımaz. Bu nedenle, kartı her zaman dijital kameranızı ya da diğer taşınabilir aygıtınızı
kullanarak formatlamanız önerilir
Karta veri kopyalayamazsanız, yazma korumalı olup olmadığını denetleyin
Windows’un uyku modundan çıkması ya da bilgisayarın etkin duruma geçmesinden sonra kesintili sorun
yaşarsanız: Device Manager > Universal Serial Bus Controllers > USB Root Hub > Power Management
adımlarını izleyerek, “Güç tasarrufu amacıyla bilgisayarın bu aygıtı kapamasına izin verin” (Allow computer
to turn off this device to save power) seçeneğindeki işareti kaldırın. Tüm kök hub’ları üzerinde bulunan tüm
kutulardaki işaretleri kaldırın
Etkin gösterge (D) hala yanıp sönerken kartı çıkarmayın; aksi takdirde, veriler doğru okunmayabilir ya da
yazılmayabilir
Kart okuyucuda kullanmak için, RS-MMC ve mini SD, adaptör gerektirir.
Uygunsuz kullanım, veri kaybına yol açabilir. Trust, böyle bir durumdan dolayı doğrudan ya da dolaylı
olarak sorumlu tutulamaz
Sadece Windows (sürücü) kart okuyucuyu tanıdıktan sonra güç göstergesi (E) yanar
Okuma/yazma işlemi esnasında ya da hata verildiğinde, etkinlik göstergesi (D) yanar
Kartları her zaman güvenli çıkarma modunda çıkarın
Desteklenen kartlar:
Tür
Boyut
8MB
SMC
Tür
CF II
RS-MMC
256MB’ye
kadar
MD
CF I
~ 1GB’ye
SD
~ 128MB
Boyut
Tür
MMC
~
2,0GB’ye
kadar
2,2GB’ye
kadar
32MB
6
Boyut
256MB’ye
kadar
Tür
MS Pro
Boyut
1GB’ye
kadar
Mini SD
512MB’ye
kadar
MS Duo
64MB,
128MB
MS (MG)
64MB
MS-Pro Duo
1GB’ye
CR-1200 16-in-1 USB2 CARD READER
XD
kadar
~ 512
MB’ye
kadar
~ 512MB
~ 128MB
kadar
Bellek kart kapasitesinin sürekli gelişimi dolayısıyla, belirtilenden daha yüksek kapasiteli kartların
desteklenmesi olanaklı olabilir.
Herhangi bir sorunla karşılaşırsanız, www.trust.com/14326 adresinde Sıkça Sorulan Sorular (FAQs) bölümünü,
sürücüleri ve kullanım kılavuzlarını bulabilirsiniz.
Güvenlik
• Aygıtı kendiniz onarmaya kalkmayın.
• Aygıtı su gibi sıvılardan uzak tutunuz.
• Bu aygıt, temel gereksinimlere ve uygulanabilir Avrupa yönetmeliklerinin ilgili diğer şartlarına uygundur. Uygunluk
Bildirimi (DoC) belgesini www.trust.com/14326/ce adresinde bulabilirsiniz.
•
• Olanaklıysa, aygıtı elden çıkarırken yeniden dönüşüm merkezine teslim edin. Aygıtı elden çıkarırken her
zamanki çöp kutularına atmayın.
Garanti ve telif hakkı
• Bu ürün, satın alındığı tarihten îtibâren iki yıl süreyle imalatçı garantisi kapsamındadır. Daha fazla bilgi için
bkz. www.trust.com/warranty
• Bu kullanım kılavuzu ya da bir bölümünün Trust International B.V. kuruluşunun izni olmaksızın çoğaltılması
yasaktır.
TR
7