Aksesuar - Nokta Teknik Klima ve Beyaz Eşya Servisi 0212 881 12 62

Transkript

Aksesuar - Nokta Teknik Klima ve Beyaz Eşya Servisi 0212 881 12 62
After Sales Service International
AfterSales
SalesService
ServiceInternational
International
After
Servis
bilgilendirme No.
30/2013
Serviceinformation
Nr.30/2013
30/2013
Serviceinformation
Nr.
Servis Bilgilendirme
Servicedokumentation
Servicedokumentation
LWL/KDT-Iaa/26.09.13
LWL/KDT-laa/26.09.13
LWL/KDT-laa/26.09.13
İç aydınlatma veyabzw.
vantilatör
fonksiyonu
Innenbeleuchtung
Ventilatorfunktion
Innenbeleuchtung
bzw.
Ventilatorfunktion
devreye
girmiyor
/ devreden/ deaktivieren
çıkmıyor
lässt
sichnicht
nicht
aktivieren
lässt
sich
aktivieren
/ deaktivieren
Hata
görünümü: Die
İç aydınlatma
veya vantilatör
fonksiyonu tuşlara
devreye
Fehlerbild:
Innenbeleuchtung
bzw.die
dieVentilatorfunktion
Ventilatorfunktion
lässtbasılarak
sichdurch
durch
Drückenalınamıyor
derTaste
Taste
Fehlerbild:
Die Innenbeleuchtung
bzw.
lässt
sich
Drücken
der
veyaaktivieren
devredenoder
çıkartılamıyor.
nicht
deaktivieren.
nicht aktivieren oder deaktivieren.
Sebebi:
Ursache:
Ursache:
Çözüm:
Abhilfe:
Abhilfe:
“Light” (Işık) tuşunun (Izolasyonlu cam kapılı cihazlarda) veya “Ventilation”
Der Stößel
Stößel der
der „Light-Taste“
„Light-Taste“ (Geräte
(Geräte mit
mit Isolierglastür)
Isolierglastür) bzw.
bzw. „Ventilation-Taste“
„Ventilation-Taste“
Der
(Vantilatör)
tuşunun
(Dolu kapılı
cihazlarda)
pimi
elektronik kart
tutucunun am
(Geräte
mit
geschäumter
Tür)
kann
unter
ungünstigsten
Bedingungen
(Geräte mit geschäumter Tür) kann unter ungünstigsten Bedingungen am
tutulduğu yerden
bazı durumlarda çıkmış olabilir.
Platinenhalter
abrutschen.
Platinenhalter
abrutschen.
DüzeltilmişPlatinenhalter
E-Kart tutucusu
LiParts’dan
sipariş und
edilmelidir.
Optimierten
gemäß
LiPartsbestellen
bestellen
montieren.
Optimierten
Platinenhalter gemäß
LiParts
und montieren.
E-Kart tutucusu Parça-No: 7433453
Modeller
Modelle:
Modelle:
WKr 1811 Index 20 ile 20A arası, Versiyon 001, 006
531, 652
WKr 1811
1811Index
Index20
20bis
bis20A
20A
Ausf.001,
001,006
006
WKr
Ausf.
WKb
1812
Index
20
ile
20A
arası,
Versiyon
WKb1812
1812Index
Index20
20bis
bis20A
20A
Ausf.001,
001,531,
531,652
652001,
WKb
Ausf.
WKb
3211
Index
20
Versiyon
001
WKb3211
3211Index
Index20
20
Ausf.001
001
WKb
Ausf.
WKb3212
3212
Index
WKb
3212
Index
20 20 Ausf.001
001Versiyon 001
WKb
Index
20
Ausf.
WKb
4212
Index
20
Ausf.
001,Versiyon
006,531
531001,
WKb
4212
Index
20
WKb 4212 Index 20
Ausf. 001,
006,
WKr
4211
Index
20
Ausf.
001,
006,
652
WKr 4211
4211
Index
WKr
Index
20 20 Ausf. 001,Versiyon
006, 652 001,
WKb
4212
Index
20
Ausf.
001,
006,652
652001,
WKb
4212
Index
20
Ausf.
001,
006,
WKb 4212 Index 20 Versiyon
Hack Ltd. İstanbul tarafından tercüme edilmiştir. Değişiklik hakkı saklıdır.
Sayfa 1
Seite1/1
1/1
Seite
006, 531
006, 652
006, 652
30201300SI
30201300SI
30201300SI

Benzer belgeler