DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES Reha Midilli Foça Turizm Fakültesi

Transkript

DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES Reha Midilli Foça Turizm Fakültesi
10/05/2016 15:12:44
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Reha Midilli Foça Turizm Fakültesi - Turizm İşletmeciliği Öğretim Planı
Üniversitemiz Senatosunun 23/02/2016 tarih ve 454/03 sayılı karar ile kabul edilen şeklidir.
BİRİNCİ YARIYIL
Ön Şart
Kod
İKİNCİ YARIYIL
Ders Adı
T
U
T
U
-
TUR 1001
İKTİSAT I
3
0
4
1 Yarıyıl
-
TUR 1002
İKTİSAT II
3
0
3
1 Yarıyıl
-
TUR 1003
İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ
3
0
4
1 Yarıyıl
-
TUR 1004
İŞLETME YÖNETİMİ
3
0
3
1 Yarıyıl
-
TUR 1009
DAVRANIŞ BİLİMLERİ
3
0
3
1 Yarıyıl
-
TUR 1012
ORGANIZATIONAL BEHAVIOR
3
0
6
1 Yarıyıl
-
TUR 1011
COMPUTER APPLICATIONS
3
0
6
1 Yarıyıl
-
TUR 1014
GENEL TURİZM
3
0
4
1 Yarıyıl
-
TUR 1013
İSTATİSTİK
3
0
3
1 Yarıyıl
-
TUR 1016
HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI
3
0
4
1 Yarıyıl
-
ATA 1001
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
2
0
2
1 Yarıyıl
-
ATA 1002
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
2
0
2
1 Yarıyıl
-
TDL 1001
Türk Dili I
2
0
2
1 Yarıyıl
-
TDL 1002
Türk Dili II
2
0
2
1 Yarıyıl
-
YDİ 1011
Yabancı Dil I (İngilizce)
6
0
6
1 Yarıyıl
-
YDİ 1010
Yabancı Dil II (İngilizce)
6
0
6
1 Yarıyıl
AKTS TOPLAMI :
AKTS Süresi
Ön Şart
Kod
Ders Adı
30
AKTS TOPLAMI :
ÜÇÜNCÜ YARIYIL
Ön Şart
Kod
AKTS Süresi
30
DÖRDÜNCÜ YARIYIL
Ders Adı
T
U
T
U
-
TUR 2001
MİKRO İKTİSAT
3
0
4
1 Yarıyıl
-
TUR 2002
TURİZM EKONOMİSİ
3
0
3
1 Yarıyıl
-
TUR 2003
GENEL MUHASEBE
3
0
4
1 Yarıyıl
-
TUR 2004
TURİZM İŞLETMELERİNDE MALİYET MUHASEBESİ
3
0
3
1 Yarıyıl
-
TUR 2005
BORÇLAR HUKUKU
3
0
4
1 Yarıyıl
-
TUR 2006
TİCARİ İŞLETME HUKUKU
3
0
3
1 Yarıyıl
-
TUR 2007
KONAKLAMA İŞLETMELERİ YÖNETİMİ
3
0
4
1 Yarıyıl
-
TUR 2008
FRONT OFFICE MANAGEMENT
3
0
5
1 Yarıyıl
-
TUR 2011
PAZARLAMA
3
0
3
1 Yarıyıl
-
TUR 2010
TOURISM MARKETING
3
0
5
1 Yarıyıl
-
ZTS 2001
STAJ I
0
30
5
30 GN
-
ZTS 2002
STAJ II
0
30
5
30 GN
AKTS TOPLAMI :
AKTS Süresi
Ön Şart
Kod
Ders Adı
24
AKTS TOPLAMI :
Seçmeli Dersler
AKTS Süresi
24
Seçmeli Dersler
-
SEC 2001
İNGİLİZCE I
3
0
3
1 Yarıyıl
-
SEC 2002
İNGİLİZCE II
3
3
3
1 Yarıyıl
-
SEC 2003
ALMANCA I
3
0
3
1 Yarıyıl
-
SEC 2004
ALMANCA II
3
0
3
1 Yarıyıl
-
SEC 2005
RUSÇA I
3
0
3
1 Yarıyıl
-
SEC 2006
RUSÇA II
3
0
3
1 Yarıyıl
-
SEC 2007
FRANSIZCA I
3
0
3
1 Yarıyıl
-
SEC 2008
FRANSIZCA II
3
0
3
1 Yarıyıl
-
SEC 2009
TURİZMDE ULAŞTIRMA SİSTEMLERİ
3
0
3
1 Yarıyıl
-
SEC 2010
ULUSLARARASI OTEL İŞLETMECİLİĞİ
3
0
3
1 Yarıyıl
-
SEC 2011
ÖRGÜT KÜLTÜRÜ
3
0
3
1 Yarıyıl
-
SEC 2012
TURİZMDE GÜNCEL GELİŞMELER
3
0
3
1 Yarıyıl
-
SEC 2013
TRANSPORTATION SYSTEMS IN TOURISM
3
0
3
1 Yarıyıl
-
SEC 2014
INTERNATIONAL HOTEL MANAGEMENT
3
0
3
1 Yarıyıl
-
SEC 2015
ORGANIZATIONAL CULTURE
3
0
3
1 Yarıyıl
-
SEC 2016
CURRENT DEVELOPMENTS IN TOURISM
3
0
3
1 Yarıyıl
T
U
BEŞİNCİ YARIYIL
Ön Şart
Kod
ALTINCI YARIYIL
Ders Adı
T
U
-
TUR 3011
TURİZM PİYASASI ANALİZİ
3
0
3
1 Yarıyıl
-
TUR 3004
MENU AND BANQUET PLANNING
3
0
5
1 Yarıyıl
-
TUR 3013
TURİZM İŞLETMELERİNDE YÖNETİM MUHASEBESİ
3
0
3
1 Yarıyıl
-
TUR 3006
TURİZM İŞLETMELERİNDE FİNANSAL ANALİZ
3
0
3
1 Yarıyıl
-
TUR 3015
FRONT OFFICE AND HOUSEKKEPING AUTOMATION SYSTEMS 3
0
5
1 Yarıyıl
-
TUR 3012
TURİZM SOSYOLOJİSİ
3
0
3
1 Yarıyıl
-
TUR 3017
FOOD AND BEVERAGE SERVICES MANAGEMENT
3
0
5
1 Yarıyıl
-
TUR 3014
INTERNATIONAL CUISINES
3
0
5
1 Yarıyıl
-
TUR 3019
SEYAHAT ACENTELİĞİ VE TUR OPERATÖRLÜĞÜ
3
0
3
1 Yarıyıl
-
TUR 3016
İŞLETME FİNANSI
3
0
3
1 Yarıyıl
-
ZTS 3001
STAJ III
0
30
5
30 GN
-
ZTS 3002
STAJ IV
0
30
5
30 GN
AKTS TOPLAMI :
AKTS Süresi
Ön Şart
Kod
Ders Adı
24
AKTS TOPLAMI :
Seçmeli Dersler
AKTS Süresi
24
Seçmeli Dersler
-
SEC 3001
İNGİLİZCE III
3
0
3
1 Yarıyıl
-
SEC 3002
İNGİLİZCE IV
3
0
3
1 Yarıyıl
-
SEC 3003
ALMANCA III
3
0
3
1 Yarıyıl
-
SEC 3004
ALMANCA IV
3
0
3
1 Yarıyıl
-
SEC 3005
RUSÇA III
3
0
3
1 Yarıyıl
-
SEC 3006
RUSÇA IV
3
0
3
1 Yarıyıl
-
SEC 3007
FRANSIZCA III
3
0
3
1 Yarıyıl
-
SEC 3008
FRANSIZCA IV
3
0
3
1 Yarıyıl
-
SEC 3009
HALKLA İLİŞKİLER
3
0
3
1 Yarıyıl
-
SEC 3010
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
3
0
3
1 Yarıyıl
-
SEC 3011
MUTFAK KÜLTÜRÜ
3
0
3
1 Yarıyıl
-
SEC 3012
BİLETLEME
3
0
3
1 Yarıyıl
-
SEC 3013
PUBLIC RELATIONS
3
0
3
1 Yarıyıl
-
SEC 3014
MARKETING COMMUNICATION
3
0
3
1 Yarıyıl
-
SEC 3015
GASTRONOMY
3
0
3
1 Yarıyıl
-
SEC 3016
TICKETING
3
0
3
1 Yarıyıl
T
U
YEDİNCİ YARIYIL
Ön Şart
Kod
Ders Adı
SEKİZİNCİ YARIYIL
T
U
-
TUR 4015
TURİZM İŞLETMELERİNDE MALİ TABLOLAR ANALİZİ 3
0
4
1 Yarıyıl
-
TUR 4006
ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
3
0
5
1 Yarıyıl
-
TUR 4017
TURİZM İŞLETMELERİNDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 3
0
4
1 Yarıyıl
-
TUR 4008
TURİZM POLİTİKASI VE PLANLAMASI
3
0
5
1 Yarıyıl
-
TUR 4019
SANITATION AND HYGIENE
3
0
6
1 Yarıyıl
-
TUR 4012
CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT IN TOURISM 3
0
6
1 Yarıyıl
-
TUR 4021
CONSUMER BEHAVIOUR IN TOURISM
3
0
6
1 Yarıyıl
-
TUR 4014
TURİZM DESTİNASYON YÖNETİMİ
3
0
4
1 Yarıyıl
-
TUR 4023
TURİZM HUKUKU
3
0
4
1 Yarıyıl
-
TUR 4016
ENVANTER VE MALİYET KONTROLÜ OTOMASYON SİSTEMLERİ 3
0
4
1 Yarıyıl
AKTS TOPLAMI :
AKTS Süresi
Ön Şart
Kod
Ders Adı
24
AKTS TOPLAMI :
Seçmeli Dersler
AKTS Süresi
24
Seçmeli Dersler
-
SEC 4001
İNGİLİZCE V
3
0
3
1 Yarıyıl
-
SEC 4002
İNGİLİZCE VI
3
0
3
1 Yarıyıl
-
SEC 4003
ALMANCA V
3
0
3
1 Yarıyıl
-
SEC 4004
ALMANCA VI
3
0
3
1 Yarıyıl
-
SEC 4005
RUSÇA V
3
0
3
1 Yarıyıl
-
SEC 4006
RUSÇA VI
3
0
3
1 Yarıyıl
-
SEC 4007
FRANSIZCA V
3
0
3
1 Yarıyıl
-
SEC 4008
FRANSIZCA VI
3
0
3
1 Yarıyıl
-
SEC 4009
GİRİŞİMCİLİK
3
0
3
1 Yarıyıl
-
SEC 4010
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ
3
0
3
1 Yarıyıl
-
SEC 4011
BAR YÖNETİMİ VE İÇKİ TEKNOLOJİSİ
3
0
3
1 Yarıyıl
-
SEC 4012
PROJE HAZIRLAMA
3
0
3
1 Yarıyıl
-
SEC 4013
ENTREPRENEURSHIP
3
0
3
1 Yarıyıl
-
SEC 4014
TOTAL QUALITY MANAGEMENT
3
0
3
1 Yarıyıl
-
SEC 4015
BAR MANAGEMENT AND BEVERAGE TECHNOLOGY 3
0
3
1 Yarıyıl
-
SEC 4016
PROJECT PREPARATION
3
0
3
1 Yarıyıl

Benzer belgeler

3.833.904,18 3.316.434,50 102.366,26 bütçe gelirleri hesabı

3.833.904,18 3.316.434,50 102.366,26 bütçe gelirleri hesabı TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 2016 Adı :

Detaylı

MAN 307 - Uluslararası İşletme Yönetimi

MAN 307 - Uluslararası İşletme Yönetimi DERS BİLGİLERİ Ders İŞLETME FİNANSI

Detaylı

Matematik Eğitimi Anabilim Dalı

Matematik Eğitimi Anabilim Dalı Reha Midilli Foça Turizm Fakültesi - Turizm İşletmeciliği Öğretim Planı Üniversitemiz Senatosunun 23/02/2016 tarih ve 454/03 sayılı karar ile kabul edilen şeklidir.

Detaylı