Konuşmacı Biyografileri - Kadir Has Üniversitesi

Transkript

Konuşmacı Biyografileri - Kadir Has Üniversitesi
Aşırıcılık ile Mücadelede Anahtar Stratejiler: Pakistan ve MENA Bölgesinden Tecrübeler
Kadir Has Üniversitesi, Fener Salonu
30 Nisan 2015, 09:30 – 12:00
KONUŞMACI BİYOGRAFİLERİ
Büyükelçi Martin Fleischer, Başkan Yardımcısı, Bölgesel Güvenlik Programı Direktörü; DoğuBatı
Enstitüsü Brüksel Merkez Başkanı
Elektrik mühendisliği, İngilizce ve Eğitim Bilimi dallarında uzmanlık eğitimi almıştır. Suudi Arabistan ve
Kuzey Kore’de mühendis olarak çalışmış, Hannover Üniversitesi ve Kuzey Atlantik’te bir araştırma
gemisinde araştırmacı olarak görev yapmıştır. Alman Dışişleri Servisi Akademisi’nde 2 yıllık lisansüstü
eğitimden sonra, ilk ataması 1987’de Pekin’deki Alman Konsolosluğu’na olmuştur. Sonrasında,
nükleer yayılmayı önlemek amacıyla Bonn’da hizmet vermiş, Abuja’da konsolosluk ofis başkanlığı
yapmış, Brüksel’de NATO’nun Almanya ayağında politika danışmanı olarak daimi görev almış,
Berlin’de Barışgücü ve Savaşın Önlenmesi Departmanı’nın başkanlığını üstlenmiş, New York’ta BM
Almanya ayağında ekonomi danışmanlığı daimi görevini yapmış ve 2011 yazına kadar tekrar Pekin
Alman Konsolosluğu’da görev yapmıştır. Daha sonra Berlin’e geri dönerek Dışişleri Bakanlığı’nda yeni
pozisyon olan Uluslararası Siber Politikası Koordinatörlüğü yapmıştır. Büyükelçi Fleischer, Ağustos
2014’den beri geçici olarak DoğuBatı Enstitüsü’nde Uluslararası Güvenlik alanında başkan vekilliği ve
Brüksel ofisinin direktörü olarak görev yapmaktadır.
Prof. Dr. Serhat Güvenç, Kadir Has Üniversitesi
Kadir Has Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nde Uluslararası İlişkiler Profösörü ve
Ekonomi Fakültesi Dekan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Lisans ve yüksek lisans derecelerini
Marmara Üniversitesi’nden alan Güvenç, doktorasını Boğaziçi Üniversitesi Siyasal Bilimler ve
Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tamamlamıştır. Önceki yıllarda, Koç Üniversitesi (1993-2000) ve Bilgi
Üniversitesi (2000-2010)’nde, 2006 yılında ise University of Chicago’da çalışmıştır. Türk Dış Politikası,
Avrupa Entegrasyonu ve Güvenliği, Diplomatik ve Askeri Tarih ana çalışma alanları arasında yer
almaktadır. “Osmanlıların Drednot Düşleri” (İş Bankası Kültür Yayınları, 2009), “Turkey in the
Mediterranean during the Interwar Era” (Indiana University Turkish Studies, 2010) (Dilek Barlas ile
birlikte) ve “NATO’da 60 Yıl: Türkiye’nin Transatlantik Güvenliğe Katkıları” (İstanbul Bilgi Üniversitesi
Yayınları, 2013) olmak üzere yayınlanmış 3 kitabı bulunmaktadır. Middle Eastern Studies,
International Journal of Naval History, Uluslararası İlişkiler, Exoterika Themata (Yunanca), Journal of
Strategic Studies, GMF Mediterranean Papers, Southeast European and Black Sea Studies,
International Journal ve Turkish Studies dergilerinde makaleleri yer almıştır. Prof. Dr. Güvenç, Lozan
Anlaşması Göçmenleri Vakfı’nın yönetim kurulunda görev almaktadır.
Manal Omar, Orta Doğu ve Afrika Merkezi Başkan Vekili, ABD Barış Enstitüsü
Omar, Washingdon’da yer alan Amerika Birleşik Devletleri Barış Enstitüsü’nde Orta Doğu ve Afrika
Merkezi Başkan Vekilliği yapmaktadır. Öncesinde, İngiltere’deki Oxfam Orta Doğu Enstitüsü’nde
bölgesel program yöneticisi olarak Filistin ve Lübnan’daki insani krizler üzerine çalışmıştır. Orta
Doğu’da geniş bir tecrübeye sahip olan Omar, Afganistan, Irak ve Sudan’da “Women for Women
International” organizasyonunda bölge koordinatörü olarak çalışmıştır. Ayrıca Bingazi’de 2011 yılında
Libya Stabilizasyon Takımı için uluslararası danışman olarak hizmet vermiştir. Omar, 2003 ve 2005
yılları arasında Bağdat’ta bulunmuş, 1996’da Orta Doğu’da gazetecilik kariyerine başlamıştır. 19971998 yıllarında en önemli çalışmalarından birini yapmak üzere Irak’ta UNESCO bünyesinde görev
almıştır. Omar ayrıca, Dünya Bankası Ekonomi Geliştirme Grubu ile 3 yıldan fazla çalışmış ve eğitim
programlarını Yemen, Bahreyn, Afganistan, Sudan, Lübnan, Filistin, Kenya ve daha birçok ülkeye
taşımıştır. Omar’ın çalışmaları Washington Times, Los Angeles Times, BBC, NPR, Glamour, London
Times ve Newsweek tarafından ele alınmıştır. Makaleleri ve yazıları the Guardian, Washington Post,
Foreign Policy, Azizah Magazin ve Islamica Magazin’de yer almıştır. Omar aynı zamanda, amacı aile
içi şiddeti her inançtan insanı etkileyen bir zulüm olarak tanımlamak olan Barışçıl Aileler Projesi
(Peaceful Families Project) danışma kurulunda görev almaktadır. Ayrıca, “Prosperity Catalyst and
Women’s Voices Now” danışma kurulunda bulunmaktadır. İsmi; Georgetown Üniversitesi ve İslami
Stratejik Çalışmalar Merkezi tarafından 2009 yılında Dünya’daki ilk 500 en Nüfuz Sahibi Müslümanlar
listesinde ve Arap Basın Gücü tarafından da 2011 ve 2012’de Dünya’nın ilk 500 En Nüfuzlu Arapları
listesinde yer almıştır. 2007’de Islamica Magazin tarafından İslam’ı Amerika’da biçimlendiren 10 genç
vizyonerden biri olarak seçilmiştir. George Mason Üniversitesi Uluslararası İlişkiler mezunu olan
Omar, yüksek lisans derecesini de Georgetown Üniversitesi’nden Arap Çalışmaları alanında almıştır.
Shafkat Mehmood, Başkan, PAIMAN (Pakistan Anneler ve Yenidoğanlar Girişimi) Alumni Trust
Shafqat Mehmood, Islamabad’da yer alan PAIMAN Alumni Trust’un kurucusu ve genel başkanıdır.
Savunma güçlerinde 33 yıl boyunca hizmet vermiş ve 2001’de Tuğgeneral rütbesiyle emekli olmuştur.
Kanada, Toronto’da Harp Akademisi’nden mezun olduktan sonra yüksek lisans derecesini Stratejik
Çalışmalar’dan almıştır. İşletme, yönetim, stratejik planlama, çatışma dönüşümü ve barış inşası
üzerine çeşitli profesyonel kurslar almıştır. 2001’de emekli olduktan sonra, Pakistan’da kadınların
siyasete katılımı üzerine BM projesinde çalışmıştır. Bu çalışma, 2004’de PAIMAN Alumni Trust’ı
kurmasında etkili olmuştur. 2006’da Pakistan’da şiddet aşırılığının yükselmesiyle PAIMAN’ın yerli
çekirdek programı ‘Haydi Barış içinde Yaşayalım’ı (Let’s Live in Peace) başlatmıştır. Bu program,
Taliban’nın şiddet ve aşırılık dalgasına aksi bakış ile karşı çıkmak ve barış inşası ve çatışma dönüşümü
üzerine tasarlanmıştır. Program, şiddet aşırılığına karşı çıkma sürecinde üç müdahale içermektedir.
Savaş bölgesi Pakistan’daki deneyimleri ve tasarlama, planlama ve barış girişimlerine doğrudan
katılımları ile ülkenin en tecrübeli barış praktisyenleri ve aktivistleri arasında yer almaktadır.
Paydaşlar, yararlanıcılar, kadın, erkek ve çocuklar hedef kitle olarak ele alınırken, Mehmood, aşırıcı
gençlik ve hassas gruplar ile çalışmada dikkate değer bir tecrübeye sahiptir. Psiko-sosyal rehberlikte
olduğu kadar radikalleşme süreçlerinde de yenilikçi ve eşsiz düşüncelerini dile getirmiştir. Sıkça
yurtdışına eğitimci olarak seyahat etmekte ve barış inşası, çatışma dönüşümü, Common
Vulnerabilities and Exposures (CVE – Güvenlik Zaafları ve Açıkları) ve radikalleşme üzerine birçok
çalıştay, seminer ve konferansa katılmaktadır.

Benzer belgeler