LINQ Çalışma Sorusu

Transkript

LINQ Çalışma Sorusu
Örnek LINQ Çalışma Sorusu
public class Urun
{
public Urun(int id, string adi, decimal fiyat, int stokMiktari, string
kategori)
{
this.ID = id;
this.Adi = adi;
this.Fiyat = fiyat;
this.StokMiktari = stokMiktari;
this.Kategori = kategori;
}
public
public
public
public
public
int ID { get; set; }
string Adi { get; set; }
decimal Fiyat { get; set; }
int StokMiktari { get; set; }
string Kategori { get; set; }
}
a) Yukarıdaki Urun isimli sınıftan 3 adet nesne oluşturunuz.
b) Elemanlarının türü Urun olan Jenerik bir liste koleksiyonu tanımlayıp, tanımladığınız
koleksiyona, oluşturduğunuz nesneleri ekleyiniz.
c) Koleksiyon nesnesindeki ürünleri, Kategorilerine göre küçükten büyüğe doğru sıralayıp
adlarını ve fiyatlarını yan yana olacak şekilde listBox1’e ekleyiniz. (LINQ veya Lambda ile
çözünüz)
d) Koleksiyon nesnesinde Fiyatı 10 TL ve üzeri olan aynı zamanda stokta yeteri kadar bulunan
ürünleri bulunuz. (LINQ veya Lambda ile çözünüz)
e) Koleksiyon nesnesindeki en pahalı ürünü bulunuz. (LINQ veya Lambda ile çözünüz)
f) Koleksiyon nesnesindeki ürünleri Kategorilerine göre gruplayıp her gruptaki ürün sayısını
veren sorguyu yazınız. (LINQ veya Lambda ile çözünüz)
MUHAMMED ÇAYIRLI

Benzer belgeler