TATA XENON 2.2L

Transkript

TATA XENON 2.2L
TATA XENON 2.2L
Kullanıcı El Kitabı ve Servis Kitabı
Bu kullanıcı el kitabı aracın kalıcı bir parçası olarak kabul edilmeli ve her zaman araçta tutulmalıdır.
ÜRETİCİ:
TATA MOTORS LIMITED
İnternational Business (CVBU)
Mumbai INDIA - 400 018
www.tata.com
İTHALATÇI:
İSOTLAR GRUP A.Ş.
Ankara Asfaltı Yakacık Yan Yol Üzeri
İsotlar İş Mrkz. No:27 Kartal/İSTANBUL
Tel: 0 216 452 45 75
Fax:0 216 451 63 77
Web: www.tata.com.tr
BU ARACIN KULLANIM ÖMRÜ 10 YILDIR
Bir Not
● Bu Kullanıcı Kılavuzu’nun her zaman araçta tutulması önerilir.
● Bu kitap, aracı daha iyi anlamanızı, aracın çalışma süresini maksimize etmenizi ve optimum
maliyetlerde daha iyi performans elde etmenizi sağlayacaktır.
● Aracın sürekli güvenilirliği, emniyeti ve performansı için yalnızca en son metotların ve orijinal TATA
MOTORS yedek parçalarının kullanılmasını sağlamak amacıyla, önerilen rutin bakım servisleri ve
gerekli olabilecek onarımlar Tata Yetkili Servislerine bırakılmalıdır.
● Bu kitapta gösterilmiş / verilmiş olan bazı parçalar / aksesuarlar / özellikler aracınıza uygun
olmayabilir, ancak bunlar diğer XENON versiyonları için uygulanabilirdir.
●
(C)TelifHakkı2004TATAMOTORS
● Tüm hakları saklıdır. Bu kılavuzdaki materyallerin tamamı ya da bir bölümü TATA MOTORS’un yazılı
izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz ya da kopyalanamaz.
● Bu kitapta yer alan bilgiler ve spesifikasyonlar basım tarihi itibariyle geçerlidir. TATA MOTORS
Limited, tasarımlarda ve spesifikasyonlarda değişiklik yapma ve/veya bu ürün üzerinde bunları daha
önce satılmış olan ürünlere takmak zorunluluğu bulunmadan eklemeler ya da iyileştirmeler yapma
hakkını saklı tutar.
● Aracın satılması durumunda, lütfen bu kılavuzu yeni kullanıcının başvurması için araçta bırakmayı
unutmayın.
2
Önsöz
Sayın Müşterimiz,
Size kalite düstur alınarak ve üretimin tüm aşamalarında en küçük detaya bile son derece önem verilerek Tata
Motors tarafından üretilmiş Tata XENON Aracını teslim etmekten memnunluk duyuyoruz.
Lütfen bu kitabı okuyun, kitap, aracınızın daima işletime hazır olmasını sağlamak ve optimum işletim
yetleriyle daha iyi performans elde etmeniz için aracınızı daha iyi tanımanıza yardımcı olacaktır.
mali-
Tüm servis ve bakım görevlerinin belirlenmiş servis aralıklarında yapılması gerekir.
Bu kitapta gösterilmiş / verilmiş olan bazı parçalar / aksesuarlar / özellikler aracınıza uygun olmayabilir, ancak
bunlar diğer araç versiyonları için uygulanabilirdir.
Daha fazla bilgi için, lütfen size en yakın Tata yetkili servisiyle veya aşağıdaki adresten Ofisimizle bağlantıya
geçin.
Tata Motors Limited
International Business CVBU (Müşteri Desteği)
Shah House, Block A, Shivsagar estate,
Worli, Mumbai - 400 0018, Hindistan.
Tel No.
: (009122) 24937055 / 4313 / 6752
Size iyi şanslar ve başarılar dileriz.
3
TÜKETİCİYE SAĞLANAN SEÇİMLİK HAKLAR
1-Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;
a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
b) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
ç) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
Seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.
2- Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir. Bu fıkradaki
hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Üretici veya ithalatçı, malın kendisi
tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz.
3- Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde
tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın
ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar
dikkate alınır.
4
TÜKETİCİYE SAĞLANAN SEÇİMLİK HAKLAR
4- Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye
veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami otuz iş günü, konut ve tatil amaçlı taşınmazlarda ise altmış iş günü içinde yerine
getirilmesi zorunludur. Ancak, bu Kanunun 58 inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin,
tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi hâlde tüketici diğer
seçimlik haklarını kullanmakta serbesttir.
5- Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü
veya bedelden yapılan indirim tutarı derhâl tüketiciye iade edilir.
6- Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicinin seçtiği hakkı yerine getiren tarafça karşılanır.
Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da
talep edebilir.
7- Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
8- Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya
tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
5
İçindekiler
Xenon’unuzu tanıyın
6
Başlarken
Çevresel Özen
8
Anahtar ve Kapı Kilitleri
48
Çocuk Kilidi
49
Bir Bakışta Xenon
Sürüş Kontrolleri
10
Koltuklar, Koltuk Ayarları ve
Gösterge Paneli
12
Emniyet Kemerleri
50
Kontak
19
Direksiyon Simidi Ayarları
54
Konbine Siviç
20
Sürüş
Far Ayarı
23
Sürüş Öncesi Kontrolleri
55
Ara Şanzıman Düğmesi
24
Emniyet Kontrolleri
56
Müzik Sistemi, Anten ve Saat
25
Yakıt Tasarrufu ile İlgili İpuçları
58
Isıtma, Havalandırma ve Klima
26
Motorun Çalıştırılması ve Durdurulması
59
Tutamak ve çakmak
30
Vites Değiştirme
61
Lambalar
31
Fren yapma
64
Güneşlik ve Aynalar
34
Olumsuz Koşullarda Sürüş
65
Acil Durumda
Torpido Gözü, Bardaklık ve
Küçük Eşya Gözleri
36
Krikonun Yerleştirilmesi / Üçgen Reflektör
67
Camların Hareket Ettirilmesi
37
Sönmüş Lastiklerin Değiştirilmesi
68
Yakıt deposu kapağının açılması
38
Yedek Lastik
69
Vites Kolu ve El Freni
39
Yedek Lastik ve Acil Durum Modu
70
Aracın Buji Kablolarıyla Çalıştırılması
71
Hırsıza Karşı Koruma / Immobilizer Sistemi 40
6
İçindekiler
Aracın Çekilmesi
72
Lastik Rotasyonu
Rutin Servisler
73
Lastiğin Rot - Balans
Ön Sorun Giderme
74
Ayarı ve Katalizör bakımı
98
Akü
99
Elektrik Donanımı Bakımı
97
Sigortalar ve Röleler
80
Önemli Teknik Bilgiler
Ampullerin Spesifikasyonları
82
Yakıt, Yağlayıcılar ve Soğutucular
100
Ampullerin Değiştirilmesi
83
Yağın Doldurma ve Tahliye Noktaları
104
Teknik Spesifikasyonlar
105
110
Aracın Bakımı
Yıkama ve Temizleme
85
Bir Bakışta Bilgi (Boyutlar)
Genel Önlemler
87
Aracın Kimliği
Bakım
Tüm Numaraların Yerleri
111
Kaputun Açılması ve Kapatılması
88
PDI Servisi
113
Motor Bölümü
89
Servis Planı
115
Hava filtresi, Motor, Yağ ve Soğutucu
90
Servis Bakım Planı
117
Fren ve Direksiyon
91
Gerçekleştirilen Servislerin Kayıtları
123
Debriyaj ve Sedimenter
93
Gerçekleştirilen Onarımların Kayıtları 125
Filtre ve Besleme Pompası
94
Ön Cam Yıkayıcı ve Lastikler
95
Lastiklerin İncelenmesi
96
7
Xenon’unuzu Tanıyın
DICOR motor, sofistike bir common rail yakıt sistemine
sahiptir. ECU, sensörler ve aktivatörlerden oluşur.
Elektronik kontrol ünitesi (ECU), motorun yakıt enjeksiyonu parametrelerini ve araçla ilgili diğer parametreleri
kontrol eden, 32 bit’lik bir mikroişlemcidir. ECU, maksimum yakıt verimliliği ve emniyeti açısından yakıt enjeksiyon miktarına, yakıt zamanlamasına ve motor için en
uygun enjeksiyon adedine karar vermek için motorun
ve aracın üzerine yerleştirilmiş çeşitli sensörlerden veri
toplar.
Tata Xenon çok yönlü bir araçtır. Araç üzerinde Tata
Motors’un hassasiyet ve gelişmiş teknolojisinin iyi
bilinen ve kendini kanıtlamış özelliklerini üzerinde
toplamıştır. Kolay manevra kabiliyeti ve ekonomik
yaşam maliyeti, bu aracı pick-up, teslimat kamyoneti
ve servis kamyoneti gibi kullanımlar için ideal kentsel
ve kırsal alanlar aracı haline getirir.
TATA Xenon, E-V uyumlu normlara sahip ve üzerinde
mükemmel yakıt verimliliği için devir hızlandırıcılı, 5
vitesli bir senkromeçli dişli kutusu bulunan TATA
DICOR 2.2L motor ile ve daha fazla çekiş ve yol
kavrayışı sağlayan iç lastiksiz lastiklerle donatılmış
olarak gelir.
8
Xenon’unuzu Tanıyın
Kilitlenmeyi önleyici fren sistemi ABS ile entegre edilmiş
ön ve arka tekerleklerde iki pistonlu fren ana merkezi
ve çift güçlendirici üzerinden vakum destekli bağımsız
hidrolik frenler ve ayrıca üzerinde ikiz portlu kaliper
bulunan havalandırmalı ön disk, daha iyi fren ve daha
fazla emniyet sağlar. Teleskopik şok emiciler ve bir
viraj demiri, ön bağımsız süspansiyon kurulumuna
destek olurlar. Arkada bulunan parabolik yay, iyi yol
tutuşu ve dengesi sağlar.
Aracınız güvenliğiniz için sürücü ve yolcu hava
yastıklarının yanında aktif gergili ön emniyet kemerleriyle donatılmıştır.
Ayarlanabilir direksiyon kolonu, merkezi kilitleme, far
ayarı, elektrikli camlar, döner HVAC kontrolleri,
elektronik gösterge paneli, dahili olarak ayarlanan
ORVM, geniş görüş alanı ve günlük bakım gerektiren
alanlara kolay erişim, ergonomik olarak tasarlanmış
kabinin diğer kullanımı kolay özelliklerinden
bazılarıdır.
9
Xenon’unuzu Tanıyın
ÇEVRESEL ÖZEN
TATA MOTORS, araçlarını çevresel olarak sürdürülebilir teknolojiler
kullanarak
üretmeye
kendini
atamıştır. Yaşam döngüleri boyunca çevresel uyuma sahip olmalarını
sağlayacak şekilde tasarlanmış
çeşitli özellikler Tata araçlarına dahil edilmiştir. Aracınızın ilgili çevresel normları karşıladığı ve bu durumun üretimin tüm aşamalarında
düzenli
olarak
doğrulandığı
konularında sizi bil gilendirmek
isteriz.
Bir kullanıcı olarak, ürününüzü
proaktif bir şekilde kullanarak, siz
de çevre korumasına katkıda bulunabilirsiniz. Sürüş stiliniz ve
aracınıza bakma şekliniz pek çok
şeyi etkiler. Aşağıda bu konuda
size yol gösterecek bazı ipuçları
bulacaksınız.
Sürüş
● Sık ve şiddetli hızlanmadan
kaçının.
10
● Motoru aşırı yükleyeceğinden,
aracınızda gereksiz ağırlıklar
taşımayın.
● Yavaş
ilerleyen
trafik
koşullarında, yüksek güç tüketimi gerektiren cihazları kullanmaktan kaçının.
● Motoru sabah ilk çalıştırmada
boşta bırakarak
ısıtılması
önerilmez, çünkü; motorun
içerisindeki soğuk bölümler CO
ve
HC
partikülleri
gibi
emisyonların
yükselmesine
neden olur.
● Yakıt tüketimini düzenli olarak
izleyin ve yükselme eğilimi
gösterdiği taktirde, aracınızı
hemen
yetkili
bir
Tata
servisinde bakıma sokun.
● Trafik sıkışıklığı durumunda ya
da trafik ışıklarında uzun süre
durduğunuzda, motoru kapatın.
Eğer motorun çalışır durumda
kalmasını gerektirecek bir du-
rum varsa, motor devrini sık sık
yükseltmekten kaçının. Ayrıca
gerekmediği taktirde, motoru
sık sık durdurmaktan ve
yeniden
çalıştırmaktan
kaçının.
● Motoru kapatmadan önce
hızını artırmak gerekmez.
● Yüksek viteslere mümkün
olduğu kadar çabuk geçin. Tüm
vitesleri maksimum
motor
hızının 2/3’üne kadar kullanın.
Önerilen vites değiştirme hızları
bu kılavuzda verilmiştir.
Bakım
● Periyodik servislerin Yetkili
Servislerimizde düzenli olarak
gerçekleştirilmesini sağlayın.
● Yağ, yakıt, hava ve soğutucu
sızıntısı görürseniz, bununla
hemen ilgilenilmesini sağlayın.
● Yalnızca
önerilen
yağ
markalarını ve sınıflarını ve
temiz/kirlenmemiş
yakıtları
kullanın.
Xenon’unuzu Tanıyın
ÇEVRESEL ÖZEN
● Aracınızın emisyon kontrollerini Tata yetkili servislerinde
periyodik olarak yaptırın.
● Yakıt filtrelerinin, yağ filtresinin,
vs.
önerilen
aralıklarda
değiştirilmesini sağlayın.
● Kullanılmış
yağları ya da
soğutucuları
kanalizasyona,
bahçe toprağına ya da açık
akarsulara
dökmeyin.
Kullanılmış filtreleri ve aküleri
güncel mevzuata uygun olarak
atın.
● Yetkisiz
firmaların
motor
ayarlarıyla oynamalarına ya da
araç üzerinde
değişiklikler
yapmalarına izin vermeyin.
● Aracın asla yakıtsız kalmasına
izin vermeyin, bu motorun
teklemesine neden olabilir.
süpürgesi kullanın. Atmosfere
toz
yayabileceğinden
bu
parçaları
temizlemek
için
basınçlı hava kullanmayın.
7. Isıtma bujisi zamanlayıcısı.
8. Katalizör.DPF Dizel partikül
filtresi
● Lütfen
deponuzu doldururken,
önerilen
yakıt
spesifikasyonlarına uyun.
Servisler
ve
onarımlar
gerçekleştirilirken, emisyonu etkileyen aşağıdaki bileşenlere çok
dikkat etmelisiniz.
1. Yakıt enjeksiyon
enjektörler.
pompası,
2. Hava giriş ve egzoz sistemi.
3. Supap sızıntısı
silindir kafası.
açısından
4. Hava, yağ ve yakıt filtreleri gibi
tüm filtreler.
● Fren balataları ve debriyaj diski
5. Turboşarj ve ara soğutucu
(eğer takılmışsa).
asbest içerebilir. Bu parçaları
temizlemek
için
elektrik
6. EGR sistem bileşenleri ve
Elektrik bağlantıları.
11
Bir Bakışta Xenon
İç Görünüm
12
Bir Bakışta Xenon
İç Görünüm
13
Bir Bakışta Xenon
GÖSTERGE PANELİ
14
Bir Bakışta Xenon
GÖSTERGE PANELİ
1. Ön Sis Lambası Göstergesi (Yeşil)
17. Motor Düşük Yağ Basıncı Göstergesi (Kırmızı)
2. Motor Kontrolü Göstergesi (Kırmızı)
18. Takometre
3. Kapı Açık Göstergesi (Kırmızı)
19. Sıcaklık Göstergesi
4. Sedimanterde Yüksek Su Düzeyi Göstergesi
(Amber Rengi)
20. Yüksek Sıcaklık Uyarısı
5. 4WDL (Yalnızca 4x4 Araçlar İçin) (Yeşil)
22. Fren Hidroliği Düzeyi Kontrol / El Freni
Göstergesi (Kırmızı)
6. 4WDH (Yalnızca 4x4 Araçlar İçin) (Yeşil)
7. Arka Sis Lambası Göstergesi (Amber Rengi)
8. A B S L a m b a s ı
21. Ayar Düğmesi (Odometre)
23.Toplam Odometre
24. Seyahat Odometresi
9. MIL Göstergesi (Amber Rengi)
10. Hava Yastığı (Kırmızı)
11. Hırsıza Karşı Koruma Göstergesi (Kırmızı)
12. Isıtma Bujisi “AÇIK” Göstergesi (Amber Rengi)
25. Emniyet Kemeri Göstergesi (Kırmızı)
26. Mod Seçme Düğmesi (Odometre)
27. Az Yakıt Uyarısı
28. Yakıt Göstergesi
13. Hız Göstergesi
14. Akü Şarj Göstergesi (Kırmızı)
15. Sinyal Yönü Göstergesi (Yeşil)
16. Normal Far Göstergesi (Mavi
DIS Sürücü Bilgilendirme Sistemi
A)DPF Dizel Partikül Filtresi Dolu
B)Dijital Saat
C)Yolcu Hava Yastığı Aktiv (Açık)
D)Yakıt Filtresi Tıkalı
E) Yolcu Hava Yastığı Pasif (Açık Değil)
15
Bir Bakışta Xenon
GÖSTERGE PANELİ
Ön Sis Lambası
Göstergesi (Tedarik) :
Bu sembol (Yeşil renkli) ön sis
lambası açıldığında yanar.
Motor Kontrolü
Göstergesi :
Bu motorda veya EMS’de bir
arıza olduğunda motorun durumunu gösterir. “IGN” pozisyonundayken kapalı kalır veya çalışır
pozisyondayken açık kalır.
DİKKAT
Motor
Kontrolü
göstergesi
yandığında, en kısa zamanda bir
Yetkili Serviste soruna baktırın.
Kapı Açık Uyarısı
Aracı hareket ettirmeden önce,
tüm kapıların uygun şekilde
kapatıldığına emin olun. Kapılardan
birisinin kısmen açık olması
durumunda, kapı açık uyarısı
yanacaktır. Buna ek olarak, sürücü
kapısının doğru kapanmaması
durumunda,
anahtar
kontağa
takıldığında birkaç saniye boyunca
bir bip sesi duyulacaktır.
Ateşleme
“ON”
pozisyonundayken ve ara şanzıman düğmesi
2H modundayken, gösterge
panelindeki 4H ve 4L gösterge ışığı
birkaç saniye yanacak ve sonra
sönecektir. Sürekli yanması bir
elektrik arızası olduğunu gösterir.
Eğer 4H ve 4L ışığı yanmaya devam ediyorsa, aracı kullanmayın.
4H ve 4L göstergesi ışığı, yalnızca
ara şanzıman 4H veya 4L modundayken yanacaktır.
Yakıt sedimanterinde
su göstergesi:
Arka Sis Lambası
Göstergesi (Tedarik) :
Yakıt sedimanterinde fazla miktarda su olması durumunda, bu
gösterge yanar. Bu durumda,
aracınızı en yakın servise götürmeniz veya sedimanterdeki suyu
boşaltmanız gerekir. Lütfen bakım
bölümündeki yakıt filtresi ve yakıt
sistemine bakın.
Bu sembol (amber rengi) arka sis
lambası açıldığında yanar.
4H, 4L Göstergesi :
(* Yalnızca 4WD model için)
16
Dönüş
sinyali
Dönüş
sinyali
:
lambaları
ancak ateşleme
beslemesi
açıkken
ve konbine siviçteki dönüş
sinyali göstergesi kullanılarak
çalıştırılabilir.
Bir Bakışta Xenon
GÖSTERGE PANELİ
Gösterge panelindeki sinyal yönü
göstergesi oku (Sol) ve (Sağ),
aracın dışındaki dönüş
sinyalleriyle birlikte yanıp söner.
Uzun Far Göstergesi :
Bu göstergenin ışığı uzun farlar
açıkken yanar.
Düşük Yağ Basıncı
Göstergesi:
Kontak
“IGN”
pozisyonuna
getirildiğinde, bu sembol yanar ve
motor çalıştırıldıktan sonra istenen
yağ basıncı düzeyi elde edildiğinde
de söner.
Eğer düşük yağ basıncı göstergesi yanmaz ya da kontak “IGN”
pozisyonundayken
ve
motor
çalışıyorken yanık kalırsa, bu
elektrik devresinde / yağlama
sisteminde bir arıza olduğunu gösterir. Sorunu kontrol edin ve Yetkili
bir Serviste sorunla ilgilenilmesini
sağlayın.
Akü Göstergesi:
Kontak “IGN” pozisyonundayken
bu sembol yanar ve motor
çalışmaya başladığında sönmesi
gerekir.
DİKKAT
Motor çalışırken de yanık
kalmaya devam ederse, bu
alternatörün çalışmadığını
gösterir. Tüm gereksiz elektrikli ekipmanları kapatın ve
Yetkili bir Serviste sorunla
ilgilenilmesini sağlayın.
El FreniGöstergesi
ve Düşük Fren
Hidroliği Uyarı Işığı
Bu göstergenin aşağıda listelenmiş
birden fazla fonksiyonu vardır● El freni çekildiğinde yanar ve el
freni bırakıldığında söner.
● Ayrıca fren hidroliği düzeyi
düşükse de yanar.
● Kontak
“IGN” pozisyonuna
getirildiğinde, bu
gösterge
yanar ve motor çalışmaya
başladığında söner.
Emniyet Kemeri
Göstergesi:
Bu gösterge ateşleme ile birlikte
yanar ve sürücü emniyet kemeri
takıldığında söner.
Odometre ve Günlük Kilometre
Sayacı (LCD üzerinde):
Odometre, aracın yaptığı toplam
kilometreyi
kaydeder.
Günlük
kilometre sayacı, iki yakıt doldurma sırasında aracın kat ettiği
mesafeyi ölçmek için kullanılır.
Odometre değerini izleyin ve servis
koşullarına uymak için, bakım
planını düzenli olarak izleyin.
17
Bir Bakışta Xenon
GÖSTERGE PANELİ
Odometre, Günlük Kilometre
Sayacı ve Gösterge Paneli Üzerindeki Aydınlatma Parlaklığı
Kontrolü (LCD):
Gösterge
panelinde
üzerinde
aşağıdaki bilgiler yer alan bir LCD
ekran bulunur:
Ana Odometre (Sıfırlanamaz)
- 999,999 km’ye kadar sayar
● Günlük Kilometre Sayacı A
(Sıfırlanabilir) – 1999.9 km.’ye
kadar sayar
● Günlük Kilometre Sayacı B
(Sıfırlanabilir) – 1999.9 km.’ye
kadar sayar
● Gösterge paneli aydınlatmasının parlaklı düzeyi – önceden
ayarlanmış düzeyler arasından
seçin.
LCD’de iki satırlı gösterge vardır.
Birinci satır Odometre değerini
gösterir.
İkinci satır Günlük Kilometre
Sayacı A ya da B’yi veya panel
aydınlatmasının parlaklık düzeyini
18
gösterir. Fonksiyonların seçimi ve
kontrolü, LCD’nin iki yanında yer
alan “MODE” ve “SET” düğmeleri
yardımıyla yapılır.
“MODE” düğmesi Günlük Kilometre Sayacı A’yı, Günlük Kilometre Sayacı B’yi veya panel
aydınlatmasının parlaklık düzeyini
seçmek için kullanılır. Yukarıdaki
üç fonksiyon arasında geçiş
,düğmeye basılarak sağlanır.
aydınlatmasının parlaklık düzeyi
değiştirilebilir.
Gösterge paneli
aydınlatması
parlaklığı, aşağıdaki önceden
ayarlanmış değerler arasında
değişir:
= Min.
= = = = Maks.
Bu modda bırakılırsa, parlaklık
düzeyinin seçilmesinden birkaç
saniye sonra bu gösterge Günlük
Kilometre Sayacı A’ya geçer.
Parlaklık Düzeyi Göstergesi
“SET” düğmesi, seçilen fonksiyonu
kontrol etmek için kullanılır. Bu
düğmeye birkaç saniye basılarak,
seçilen günlük kilometre sayacı
sıfırlanabilir veya gösterge paneli
NOT
Ana odometre ve Günlük Kilometre Sayacı A göstergesi, kontak anahtarı yerinden çıkarılsa
bile gösterge üzerinde kalır.
Bir Bakışta Xenon
GÖSTERGE PANELİ
Flaşör:
ateşleme “ON”
ABS Kilitlenmeyi Önleyici Fren
Sistemi:
pozisyonda
olmadan
da
çalıştırılabilir. Ön panelin ortasında
bulunan flaşör düğmesine (kırmızı
düğme) bastığınızda, tüm dönüş
sinyali lambaları araçla ilgili
tehlikeli bir durum konusunda
yoldaki diğer sürücüleri uyarmak
için aynı anda yanıp sönmeye
başlayacaktır. Flaşörü kapatmak
için düğmeye bir kez daha basın.
Kontak anahtarı Açık konuma
getirildiğinde sistem 3 ila 5 saniye
içinde
kendini
kontrol
eder.Sistemde herhangi bir arıza
yoksa söner.Eğer sistemde bir
arıza tespit edilirse göstergedeki
lamba açık kalır bu gibi bir
durumla karşılaşılması durumunda
Hemen TATA yetkili servisleriyle
irtibata geçiniz.
Bu
NOT
Eğer lambalar yanıp sönmezse ya da yeterince hızlı yanıp
sönmezse, bu sinyal lambası
elektrik sisteminde bir sorun
olduğunu veya ön ya da arka
gösterge ampulünün sigortasının
attığını gösterir. Sorunun hemen
giderilmesini sağlayın.
Kilit Göstergesi
Uyarı Işığı:
Eğer bu ön panel üzerinde yanıp
sönüyorsa, araç kullanıcının uzaktan
kumandasının
üzerindeki
“UNLOCK” butonuna basılmadan
hareket ettirilemez.
Düşük YakıtGöstergesi:
Bu depodaki yakıt düzeyi 10 litreye
(yaklaşık) düştüğünde, sürücüyü
yakıt alması için uyarmak amacıyla
yanar.
SRS Hava Yastığı:
Kontak anahtarı Açık konuma
getirildiğinde sistem 3 saniye
içinde
kendini
kontrol
eder.Sistemde herhangi bir arıza
yoksa söner.Eğer sistemde bir
arıza tespit edilirse göstergedeki
lamba açık kalır bu gibi bir
durumla karşılaşılması durumunda
Hemen TATA yetkili servisleriyle
irtibata geçiniz.
19
Bir Bakışta Xenon
GÖSTERGE PANELİ
Sıcaklık Göstergesi:
Takometre:
Gösterge, motor soğutucusunun sıcaklığını gösterir.
“H”deki kırmızı bölge, sıcaklığın normalin üzerinde
olduğunu gösterir. İbre kırmızı bölgedeyken aracı kullanmaktan kaçının. Bu motorun aşırı ısındığını gösterir,
bunun nedeni de radyatörde yetersiz soğutucu ya da
diğer bir arıza olabilir. Bu aşamada, gerekli bakımın
yapılması için aracı en yakın Yetkili Servise götürün.
Takometre, dakikadaki devir (rpm) cinsinden motorun
hızını gösterir. Optimum yakıt ekonomisi elde etmek
için, vitesleri uygun motor rpm’sinde ve araç hızında
değiştirin. İzin verilen motor rpm’si üst limiti, kadran
üzerindeki kırmızı bölgenin başladığı yerdir.
Asla motor sıcakken soğutucu deposunun kapağını
çıkarmayın. Sorunla gerektiği
şekilde
ilgilenilinceye kadar, motoru yeniden çalıştırmayın.
Hız Göstergesi: Hız göstergesi, km/s cinsinden aracın
hızını gösterir.
20
Yakıt Göstergesi:
Yakıt göstergesi, depodaki yaklaşık yakıt düzeyini gösterir. İbre gösterge üzerindeki kırmızı banda dokunmadan önce, yakıt deposunu en kısa sürede doldurun.
Bu noktada, depoda 5-7 litre yakıt kalmış demektir ve
hemen yakıt alınması önerilir.
Bir Bakışta Xenon
KONTAK
Kontak
LOCK
Kontak, kapı kilidi, direksiyon kilidi
ve torpido gözü kilidi için ortaktır.
Anahtarı yalnızca bu pozisyonda
takıp / çıkarabilirsiniz. Anahtar
çıkarıldığında direksiyon kolonu
kilitlenir.
Kontak, direksiyon kolonunun sağ
yanında yer alır. Dört pozisyonu
vardır: Diğer fonksiyonlar için
anahtarı saat yönünde döndürün.
UYARI
Sürüş
sırasında
anahtarı
çıkarmayın. Bu direksiyonu
kilitler ve kontrolün kaybedilmesine neden olabilir. Anahtarı
yalnızca araç park edilmiş durumdayken çıkarın.
ACC
Anahtarı ACC pozisyonuna çevirerek, aksesuarlara giden güç
açılmış olur.
LOCK – Direksiyon Kilitli
START
ACC
– Aksesuarlar “ON” (açık)
ON
– Tüm elektrikli aksam açık
Motoru çalıştırmak için, anahtarı
saat yönünde daha da çevirerek
“START” pozisyonuna (yay yüklü)
getirin. Motor çalışır çalışmaz,
START – Motor çalışıyor
kontak anahtarını ON pozisyonuna geri getirin.
NOT
10 saniyeden uzun süre marşa
basmayın. Motor bu süre
içerisinde çalışmazsa, tekrar
marşa basmadan önce 30
saniye bekleyin. Motor çalışır
çalışmaz anahtarı bırakın, aksi
taktirde marş motoru / volan
dişlisi hasar görebilir.
Kontak anahtarını ON pozisyonundan ACC veya LOCK pozisyonuna
getirerek, motor durdurulabilir.
21
Bir Bakışta Xenon
KONBİNE SİVİÇ
SİNYAL
KOLU
20
Bir Bakışta Xenon
KONBİNE SİVİÇ
21
Bir Bakışta Xenon
KONBİNE SİVİÇ
22
ÖN SİS LAMBASI SELEKTÖR
DÜĞMESİ:
ARKA SİS LAMBASI SELEKTÖR
DÜĞMESİ:
Ön sis lambasını açmak için,
düğmeyi saat yönününde çevirin
sonra kendinize doğru tek kademe
çekin. Ön sis lambaları, ancak
farlar açıkken yanar. Ön sis
lambasını kapatmak için, Selektör
düğmesini ters yöne itin..
Arka sis lambasını açmak için,
düğmeyi saat yönününde çevirin
sonra kendinize doğru iki kademe
çekin. arka sis lambaları, ancak
farlar açıkken yanar. arka sis
lambasını kapatmak için, Selektör
düğmesini ters yöne iki kademe
itin..
DİKKAT
Eğer lambalar yanıp sönmezse ya da yeterince hızlı
yanıp sönmezse, bu sinyal
lambası elektrik sisteminde
bir sorun olduğunu veya ön ya
da arka gösterge ampulünün
sigortasının attığını gösterir.
Sorunun hemen giderilmesini
sağlayın.
Bir Bakışta Xenon
FAR AYARI DÜĞMESİ
Far Ayarı Düğmesi:
NOT
Ayar düğmesi farklı yük
koşullarında far odağını
da düzenlediğinden, yola
çıkmadan
önce
doğru
pozisyonu seçin (yüke
bağlı olarak).
Torpidonun sol alt kısmında
motorize far ayarı için bir düğme
yer alır. Gerektiğinde, düğme
çevrilerek aracın yüküne bağlı
olarak düğme üzerinde yer alan
3 düzeyden birisi seçilebilir ve far
ayarı yapılabilir.
1. Far ayarı düğmesi
2. Elektrikli Buğu Temizleme
Düğmesi
1. Far ayarı düğmesi
2. Elektrikli Buğu Temizleme
Düğmesi
Far ayarı düğmesi
Yük
Durumu
Yüksüz / Sürücü /
Sürücü + Öndeki
Yolcu
Sürücü + Öndeki
Yolcu + Tüm koltuklar dolu
Yüklü + Tüm koltuklar dolu
Yüklü + Tüm koltuklar dolu + izin
verilebilir bagaj
yükü
Düğme
Pozisyonu
0
1
2
3
23
Bir Bakışta Xenon
ARA ŞANZIMAN DÜĞMESİ
Elektrikli Buğu
Temizleme Düğmesi
(eğer takılmışsa) :
4H’den 4L’ye veya 4L’den 4H’ye
geçmek :
Bunun
araç
yapılması gerekir.
İç ve dış dikiz aynaları için daha
iyi görüş sağlama amaçlı elektrikli
buğu temizleme düğmesi bulunur.
Önemli:
Ara Şanzıman Elektrikli
Değiştirme Düğmesi
(yalnızca 4x4 araçlar için) :
Elektrikle çalışır ve ön panelde
gösterge panelinin altına monte edilmiştir. Bu bir vites seçme
düğmesidir. Üç farklı vites pozisyonu
vardır; 2H, 4H ve 4L. Bunlar şunu
gösterir :
2H - 4 x 2
4H - 4 x 4 Yüksek
4L - 4 x 4 Düşük
hareketsizken
Ara Şanzıman Elektrikli Değiştirme
Düğmesinin Yeri
4H/4L göstergesi ışığı yanıp sönmeyi bırakıncaya kadar, marşa
basmayın.
2H’den 4H’ye veya 4H’den 2H’ye
geçmek :
Vites değiştirme 65 kmph (40mph)
hıza kadar yapılabilir.
24
Ara şanzıman Elektrikli
değiştirme düğmesi
Bir Bakışta Xenon
MÜZİK SİSTEMİ, SAAT VE ANTEN
Müzik Sistemi (eğer takılmışsa):
Dijital Saat:
Tüm
modellerde
gösterge
panelinin üzerine bir müzik sisteminin takılması ve tüm kapılara
hoparlörlerin takılması için gerekli
düzenlemeler yapılmıştır.
Dijital Saat:
Bu
aracın
merkez
konsolu
üzerinde bir dijital saat bulunur.
Saatin, zamanı ayarlamak için
ekranın sağında ve solunda iki
adet düğme bulunur.
Arka kapıdaki hoparlör yeri
i
Anten: Anten aracın tavanının
üstünde yer alır.
1. Analog Saat
2. Müzik Sistemi Düzenlemesi
Ön kapıdaki hoparlör yeri
25
Bir Bakışta Xenon
ISITMA, HAVALANDIRMA VE KLİMA
A. Sıcaklık Kontrol Düğmesi :
Aracın içinin sıcaklığı, kontrol
panelinin solunda yer alan sıcaklık
kontrol düğmesi (A) yardımıyla
kontrol edilebilir. Düğme kırmızı
bölgeye
doğru
döndürülerek
sıcaklık artırılabilir ve mavi bölgeye
doğru döndürülerek azaltılabilir.
B. Fan Hızı Düzenleme
Düğmesi:
HVAC sisteminin dört hızlı bir
fanı bulunur. Kontrol paneli26
nin ortasındaki fan düğmesi (B)
yardımıyla, fan hızı aşağıdaki
hızlardan birisine ayarlanabilir.
C. Hava Yönlendirme Kontrol
Düğmesi :
(C) düğmesi döndürülerek hava
akımı istenen yere yönlendirilebilir.
Bir Bakışta Xenon
ISITMA, HAVALANDIRMA VE KLİMA
D. Klima Açık/Kapalı Düğmesi:
Fan açıkken ve motor çalışıyorken,
klima kontrol panelinin üzerindeki
düğmesine
basılarak
klima
açılabilir. Gösterge lambası klimanın
açık olduğunu gösterecektir.
E.Devirdaim / Temiz Hava
Düğmesi:
● HVAC versiyonunda, hava
sirkülasyonunu devirdaim moduna
getirmek
için
”E”
düğmesine basın. Gösterge
lambası hava sirkülasyonunun
devirdaim modunda olduğunu
gösterecektir.
● Aracı temiz hava moduna getirmek için ”E” düğmesini
bırakın. Gösterge
lambası
sönecektir.
● Klima
versiyonunda,
hava
sirkülasyonu
modu
“E”
düğmesine basılarak seçilebilir.
● Devirdaim modunda, aracın
içindeki hava tekrar tekrar
sirküle edilir. Temiz hava modunda, hava dışarıdan alınır ve
aracın içinde sirküle edilir.
Devirdaim modu şu durumlarda
kullanılabilir:
● Tozlu
ortamlarda
sürüş
yaparken
● Trafiğin yarattığı kirlilikten
kaçınmak için
● Gerektiğinde hızlı soğutma/
ısıtma elde etmek için.
Rahatsızlık
hissedilirse,
hava
sirkülasyonunu temiz hava moduna
getirin.
NOT
● Klima yalnızca fan açıkken
ve motor
çalışıyorken
çalıştırılabilir.
Klima
açıkken, klima kompresörü
yükünü ayarlamak için,
motorun boştayken rpm’si
az miktarda artar. İstenen
sıcaklığa
ulaşıldığında,
klima otomatik olarak
kapanır.
● Motor aşırı ısındığında,
klima kompresörü otomatik olarak kapanır. Motor
soğuduğunda, klima kompresörü otomatik olarak
açılır.
KLİMA EKO MODU :
Klima düğmesinde bir ekonomi
modu bulunmaktadır. Bu mod
devreye alınarak kabin içindeki
soğuk havanın stabil kalması
sağlanarak yakıt ekonomisi
sağlanabilir.
27
Bir Bakışta Xenon
ISITMA, HAVALANDIRMA VE KLİMA
Normal Isıtma:
“C” düğmesi – yüze doğru
(Yalnızca HVAC ve Isıtma sistemi
ile donatılmış araçlar için)
“A” düğmesi – uygun sıcaklık
pozisyonu
“B” düğmesi – Uygun fan hızı
“C” düğmesi – Yüze ve ayaklara
Klima - Kapalı
Hava Sirkülasyonu – Temiz Hava
düğmesi
Hızlı ısıtma:
Hava sirkülasyonu düğmesinin
devirdaime getirilmesi dışında, tüm
ayarlar daha önce açıklandığı gibi.
Araç ısındığında, temiz
moduna geri dönün.
hava
Normal Soğutma:
28
Hızlı Soğutma:
Klimayı açın ve fanı maksimum
hızda tutun. Havanın yönünü
yüze doğru ayarlayın. Tüm
havalandırma
kanallarının
tümüyle açık olması gerekir. Hava
sirkülasyonu düğmesini devirdaim
modunda ve sıcaklık kontrolü
düğmesini
maksimum soğutma
(Mavi) pozisyonunda tutun. Maksimum soğutmada, istenen sıcaklığa
ulaşıldığında klima otomatik olarak
kapanır.
● Hava akımında düşme olursa
ya da yolcu kabininde kötü bir
koku duyarsanız, evaporatörü
temizleyin.
Buğu temizleme:
Klima - Açık
“B” düğmesi
pozisyonu
“E” düğmesi – açıklandığı gibi
uygun şekilde
–
istenen
hız
Yağmurlu mevsimlerde ya da
nemin yüksek olduğu bölgelerde,
ön cam içerisinde buğu oluştuğu
gözlenir. Buğuyu temizlemek için,
ön camdan nemi alınmış hava
geçirilir.
Kontrol
düğmelerinin
pozisyonları şu şekilde olmalıdır:
Klima - Açık
“B” düğmesi – istenen hız
pozisyonu
“C” düğmesi –
Ön cama doğru
“A” düğmesi (üzerine HVAC
takılmış araçlar için) – uygun
sıcaklıkta. Hava sirkülasyonu –
uygun pozisyonda
NOT
Buğu tem izlendiğinde , “C”
düğmesini yüze doğru
pozisyonuna getirin.
Yüksek oranda nem bulunan
bölgelerde, ön cama doğru soğuk
hava akımı devam
ederse, bu
camın dış yüze- yinde ani sislenmeye neden olabilir.
Bir Bakışta Xenon
ISITMA, HAVALANDIRMA VE KLİMA
Buz çözme:
(Üzerinde HVAC ünitesi ve HD bulunan araçlar için)
Sıcaklığındüşükolduğubölgelerde,
ön camın dışında don oluşumunu
önlemek için bu ayar kullanılır.
Vantilatör:
Ön panelin üzerinde yer alan
kontrol düğmesi döndürülerek,
hava akımı sürekli olarak ayarlanabilir. Hava kanalları yukarıya
ya da aşağıya doğru ayarlanabilir.
Önce motoru çalıştırın ve ısıtmak
için gaza basın.
“A” düğmesi – Maksimum sıcaklık
pozisyonu
“B” düğmesi – Çok Yüksek
“C” düğmesi –
Ön cama doğru
Ön Vantilatörler
“E”düğmesi – temiz hava modunda
Ön cam açıldığında, havalandırma
düğmesini istenen hıza ayarlayın.
NOT
● Klima devrelerine doldurulmuş
soğutucu, karoserin
bölümündeki etikette belirtilmiştir.
Üzerini doldurmak ya da
tümden yenilemek için yalnızca
etiketin üzerinde
belirtilen
soğutucuyu kullanın, örn; daha
önce içerisinde R134a (Non
CFC) bulunan bir araca R12
(CFC) koymayın, ya da tersini
yapmayın.
● Temiz hava, aracın dışında ön
camın
altına
yerleştirilmiş
ızgara ağızlarından alınır. Bu
ağızların üzerini açık ve yapraklardan, vs. arınmış tutun.
NOT
● Klima gaz doldurma miktarı
450 + 20 gm olmalıdır. (R
134a-CFC olmayan)
Yan Vantilatörler
29
Bir Bakışta Xenon
TUTAMAK VE ÇAKMAK
Tavan Tutamağı:
Bunlar sürücü koltuğu dışında tüm
koltuklar için sağlanmıştır. Seyahat
sırasında sürücünün konforlu bir
şekilde pozisyonunu ayarlamasına
yardımcı olurlar.
Çakmak:
Kontak anahtarı “ACC” pozisyonundayken, çakmağı iyice aşağıya
doğru bastırın. İstenen sıcaklığa
kadar ısındığında, otomatik olarak
yukarıya atar. Çakmağı yerinden
alın
ve
sigaranızı
yakın.
Kullandıktan
sonra,
çakmağı
yerine koyun.
30
NOT
Çakmak soketi ayrıca cep
telefonunun şarj cihazını takmak için de kullanılabilir. Cep
telefonunuzu şarj etmek için,
çakmağı yerinden çıkarın ve
yerine şarj cihazını takın.
ⁿ
ⁿ
NOT
Çakmak soketine başka
bir parça ya da aksesuar
takmayın. Bu, çakmağa
zarar verebilir.
Çakmağın içindeki sıcak
sargılara dokunmayın. Bu
yanmanıza neden olabilir.
Bir Bakışta Xenon
LAMBALAR
Far:
Kuyruk lambaları:
Farlar, çoklu odaklı reflektöre sahip
şeffaf lens tipidir ve üzerlerinde
Kuyruk
lambaları
aşağıdakilerden oluşur:
1. Uzun/Kısa Far
2. Yön Sinyali
3. Pozisyon/Park Lambası
1. Park Lambası
2. Fren Işığı
3. Yön Göstergesi
dümdüz uzağı aydınlatmak için
uzun farlı veya tam önünüzdeki yolu aydınlatmak için kısa
farlı çift donanımlı H4 halojen
lambalar bulunur. Donanım ayrıca
bir yan sinyal lambasını ve bir
park lambasını içerir.
SİS LAMBASI:
takımı
Rahatınız için ön ve arka sis
lambaları sağlanmıştır ve bunlar
Konbine Siviç üzerindeki Selektör
döndürülerek çalıştırılabilir.
Ön sis lambası
Yan Yineleyici Sinyal Lambası
Arka sis lambası
31
Bir Bakışta Xenon
LAMBALAR
Yukarıya Monte Edilmiş Stop
Lambası:
Arka kapağın üzerinde yükseğe
monte edilmiş stop lambaları
bulunur ve servis frenine her
basıldığında bunlar yanar.
Kapı Lambası:
Bunlar ön ve arka kapının iç
kısımlarında yer alır ve arkadan
gelen araçları kapının açıldığı
konusunda uyarır.
Araç Plakası Lambaları:
Arka plakanın aydınlatılması için
gizlenmiş iki adet lamba bulunur.
Motor Bölümü Lambası:
Bu
lamba
sağlanmıştır.
Kapı Çamurluğu Lambası:
Bunlar kapıların alt yanında yer alır
ve gece kullanıcıların araca kolay
giriş/çıkışını sağlar.
32
rahatınız
için
Bir Bakışta Xenon
LAMBALAR
Üzerinde okuma lambaları
bulunan ön kabin içi lambası :
Tavanda dikiz aynasının yanında,
üzerlerinde gömülü düğme bulunan kabin içi tavan aydınlatması
ve okuma lambaları bulunur.
sönmez ve 5-8 saniye yanık kalır.
Bu, koltuğa yerleşmeyi ve anahtarı
kontağa takmayı kolaylaştırır.
Anahtar “IGN”
pozisyonuna
getirildiğinde, lamba hemen söner.
OFF – Bu pozisyonda lamba
yanmaz. Sağ ve sol okuma
lambaları için iki adet dikdörtgen
basılabilir tip AÇMA / KAPATMA
düğmesi sağlanmıştır.
Arka okuma lambaları:
Ortadaki dikdörtgen düğmenin üç
pozisyonu vardır:
ON – Düğme bu pozisyonda
olduğu sürece lamba yanacaktır.
Arka koltuğun üzerinde tavana
monte edilmiş iki okuma lambası
yer alır. Sağ ve sol okuma lambaları
için bir adet dikdörtgen basılabilir
tip AÇMA / KAPATMA düğmesi
sağlanmıştır.
DOOR – Bu pozisyonda lamba
kapılardan birisi açıldığında yanar.
Kapı kapatıldığında, lamba hemen
33
Bir Bakışta Xenon
GÜNEŞLİK VE AYNALAR
Güneşlikler :
Güneşin parlamasını önlemek için,
kabinin içerisinde ön camın
üzerinde iki adet ayarlanabilir
güneşlik bulunur. Gözlerinizi parlak
güneş ışığından korumak için,
güneşlikleri
aşağıya
indirin.
Güneşlikler ayrıca yana kapıya
doğru da döndürülebilir.
1. Güneşlik
2. Makyaj Aynası
RHD – Görüldüğü şekilde
LHD – Ters yönde
34
Öndeki yolcunun güneşliğinin
arkasında bir makyaj aynası yer
alır.
NOT
Kullanılmadıkları zaman güneşlikleri orijinal pozisyonlarında tutun,
aksi taktirde sürücünün görüşünü
engelleyebilirler.
Bir Bakışta Xenon
DİKİZ AYNALARI
İç Dikiz Aynası:
Yansıma yapmayan ayna. Yansıma
yapmayan ayna kabinin içerisine
yerleştirilmiştir. Bu aynanın iki
pozisyonu vardır:
1. Normal pozisyon
2. Yansıma yapmayan pozisyon
Yansıma
yapmama
modunu
yalnızca gerektiğinde kullanın,
çünkü bu mod arka görüntünün
netliğini azaltır.
Dış Dikiz Aynası
Her iki ön kapıya da Motorize Dikiz
Aynaları takılmıştır ve bunlar
sürücü tarafında yer alan bir düğme
yardımıyla istenen pozisyona ayarlanabilir. Bu düğme sürücünün
aynaları, camları açmak ve
yerinden kımıldamak zorunda kalma dan ayarlayabilmesini sağlar.
1. Ana düğmeyi L (sol ayna
için) ve R (sağ ayna için)
pozisyonuna getirin.
2. Dikiz aynalarını doğru açılara
getirmek için, düğmenin üzerindeki 4 pozisyonu kullanın.
35
Bir Bakışta Xenon
TORPİDO GÖZÜ, BARDAKLIK VE KÜÇÜK EŞYA GÖZLERİ
Torpido Gözü:
Bardaklık ve Bozuk Para Gözü:
Torpido gözü ön panelde öndeki
yolcu koltuğunun önünde yer alır.
Torpido gözü kontak anahtarıyla
kilitlenebilir.
Bunlar rahatınız için sağlanmıştır.
1. Bardaklık 2. Bozuk para gözü
RHD – Görüldüğü şekilde
LHD – Ters yönde
36
Küçük Eşya Cebi/Gözü: Dergileri/
kitapları koymak için küçük eşya
gözü kapının üzerinde yer alır.
Arka Küçük Eşya Cebi/Gözü:
Ön Küçük Eşya Cebi/Gözü:
Bir Bakışta Xenon
PENCERE CAMI
Elektrikli Camlar
emin olun. Araçtan ayrılmadan
kontak anahtarının kontaktan çıkarılmasını sağlamak
sürücünün
sorumluluğudur.
Camlar açılıp/kapatılırken ellerinizi ya da vücudunuzun
diğer parçalarını pencereden
uzak tutun.
Aracınızın
pencere
camları
elektrikle çalışır. Her kapının
üzerinde camları kontrol eden bir
düğme bulunur. Kontak anahtarını
“ACC” pozisyonuna getirin ve
camı açmak ya da kapatmak için
düğmeyi kullanın.
Camları açmak: Düğmeyi aşağıya
doğru itin. Camın durmasını
istediğinizde düğmeyi bırakın.
Camları kapatmak: Düğmenin ön
bölümünü çekin ve tutun. Camın
durmasını istediğinizde düğmeyi
bırakın. Aracın orta konsolunun
üzerinde tüm yolcu camlarının
açılıp/kapatılması için bir ana cam
kontrol düğmesi vardır. Ancak kilit
düğmesi “AÇIK” pozisyondayken
arka cam düğmeleri çalışır.
Elektrikli cam düğmesi (Arka
Kapılarda):
Yalnızca
arka
kapılarda cam açma/kapatma
düğmeleri vardır. Camı kapatmak
için, düğmeyi yukarıya çekin ve
açmak içinde aşağıya itin.
UYARI
Araçta
çocuklar
varken
ters
hareketlerle
ellerini/
parmaklarını
yaralamalarını
önlemek için sürücü tarafından
kontrol
edilen
düğmenin
“KİLİTLİ” pozisyonda olduğuna
37
Bir Bakışta Xenon
YAKIT DEPOSU KAPAĞININ AÇILMASI
Yakıt deposu kapağının açılması:
Yakıt deposunun kapağı aracın
torpidosunun alt sol tarafında yer
alır. Yakıt deposu açma kolu
çekilerek açılabilir.
UYARI
Yakıt buharı son derece
tehlikelidir. Daima aracınıza
yakıt doldurmadan önce motoru
durdurun ve asla kıvılcımların
ya da açıktaki ateşlerin yanında
dolum yapmayın.
38
Bir Bakışta Xenon
VİTES KOLU VE EL FRENİ
Vites kolu ve vites
paterni:
Vites kolu iki koltuk
ortadaki
konsolun
yerleştirilmiştir. Vites
paterni vites kolu
üzerinde gösterilmiştir.
değiştirme
arasındaki
üzerine
değiştirme
topuzunun
NOT
Geri vitese ancak araba
duruyorken geçilmelidir. Arka
vitese daha pürüzsüz bir geçiş
için, vitesi boşa aldıktan sonra
5 saniye kadar bekleyin.
El freni:
Aracınızda
yalnızc a
arka
tekerlekte etkili mekanik el freni
yer alır. El freni kolu vites kolunun
arkasındadır. El freni yapmak için,
kolu iyice yukarıya çekin. Gösterge
panelinin üzerindeki gösterge ışığı
yanar. Bırakmak için, kolu hafifçe
yukarıya çekin, bırakma butonuna basın ve kolu aşağıya itin. El
freni kolu tamamen bırakıldığında,
gösterge paneli üzerindeki el freni
göstergesi sönecektir.
1. El freni kolu
2. Bırakma butonu
A. El freni bırakılmış durumda
B. El freni çekilmiş durumda
NOT
● Araçtan ayrılmadan önce el
frenini uygun şekilde çekin
ve aracı hareket ettirmeden
önce de bırakın.
● Aşağıya doğru eğimli bir
yolda aracın kaymasını
önlemek için el frenini çekin
ve aracı geri vitese alın.
● Yukarıya doğru eğimli bir
yolda aracın kaymasını
önlemek için el frenini çekin
ve aracı 1. vitese alın.
39
Bir Bakışta Xenon
Hırsıza Karşı Koruma / Immobilizer ve Araca Anahtarsız Giriş Sistemi
Hırsıza Karşı Koruma / Immobilizer ve araca Anahtarsız Giriş
Sistemi:
Bu sistem esasen araç kapılarını
anahtarsız
açma / kilitleme
özelliğine sahip, hırsıza karşı
güvenlik sistemidir. Sistem, araca
yetkisiz kişilerin girmesi durumunda marş motorunu, ateşlemeyi ve
yakıt besleme sistemini etkisiz
kılarak aracı hareketsizleştirir.
Sistem şunlardan oluşur:
1. Normal kullanım için, üzerinde
LOCK
(KİLİTLEME)
ve
UNLOCK (AÇMA) butonları
bulunan bir adet kullanıcı uzaktan kumandası Gövde Kontrol
Modülü.
2. Gövde Kontrol Modülü.
3. Ön panel üzerinde, sistemin
modunu
gösteren
“Kilit
Göstergesi Uyarısı”.
Özellikleri :
● Aracın uzaktan açılıp/kilitlenmesi. (Alarm devrede moduna
bakın).
40
●
●
Hırsız saptanması durumunda,
aracın hareketsizleştirilmesi ve
sinyal lambalarının sürekli yakılıp
söndürülmesi (Alarm Devrede
Panik Moduna Bakın).
Kullanıcı uzaktan kumandasını
kullanarak kilitlemeyi unuttuğunda
koruma sağlamak (Alarm Otomatik Olarak Devrede Moduna
Bakın).
● Eğer Alarm Otomatik Olarak
Devrede modundayken araçta hırsız saptanırsa, aracın
hareketsizleştirilmesi. (Alarm
Otomatik Olarak
Devrede
hareketsizleştirilmiş moduna
bakın).
●
●
●
●
Aracın bulunması. (Araç arama
moduna bakın.)
Manuel merkezi kapı kilitleme /
açma (merkezi kapı kilitleme
özelliğine bakın).
Acil durumda sinyal lambalarının
sürekli yakılıp söndürülmesi.
(Zorlanmış
Panik moduna
bakın)
Otomatik kilitleme ve açma (Otomatik Kilitleme ve açma moduna
bakın).
Bir Bakışta Xenon
Hırsıza Karşı Koruma / Immobilizer ve Araca Anahtarsız Giriş Sistemi (eğer takılmışsa)
● Ek / yeni uzaktan kumada
eklenebilir. Çalınmış uzaktan kumanda iptal edilebilir.
(Ek
Uzaktan
Kumandayı
Öğrenmek / Kaybolan Uzaktan Kumandayı Unutmak bölümüne bakın).
MODLARIN TANIMLARI
VE
“UZAKTAN
KUMANDALI”
ALARMI DEVREYE ALMA MODUNUN KULLANILMASI: Aracı
uzaktan kilitlemek için kullanılır
(Mek. Anahtarı kullanmayın). Uzaktan Kumandanın üzerindeki LOCK
düğmesine basın.
Sistemin modları:
İmmobilizer’ın
Durumu
Durumun anlamı / fonksiyonu
Devre Dışı
Araç kullanılabilir
Devrede
Araç kullanılamaz.
Immobilizer yetkisiz giriş olduğunu hisseder.
Devrede Panik /
Hareketsizleştirilmiş
Araç kullanılamaz.
Yakıt, ateşleme, marş beslemesi kesilmiştir.
Otomatik Olarak Devrede Araç kullanılamaz.
● Bir kere yanar söner. Tüm
kapıları kilitler. Kilitlemeden
sonra
sinyal
lambaları
gecikmeli yanar söner.
● Ön panel üzerindeki kilit
göstergesi yanıp sönmeye
başlar (normalde 1.5 saniyede
bir). Aracın alarmı
devreye
girer. (Yani araç hareket ettirilemez). Eğer kullanılma
girişiminde bulunulursa, sistem
Alarm Devrede Panik Moduna
geçer). Aracın alarmını devre
dışı bırakmak için UNLOCK
düğmesine basın.
● Eğer kilitleme işleminden önce,
kapılar, kaput ya da arka kapı
doğru şekilde kapanmamışsa,
sistem Alarm Devrede Panik
moduna geçer. Aracın alarmını
devre dışı bırakmak için
UNLOCK düğmesine basın.
Hareketsizleştirilmiş ve
Yakıt, ateşleme, marş beslemesi kesilmiştir.
Otomatik Olarak Devrede (Immobilizer yetkisiz giriş olduğunu hisseder.)
41
Bir Bakışta Xenon
Hırsıza Karşı Koruma/Immobilizer ve Araca Anahtarsız Giriş Sistemi(eğer takılmışsa)
AÇMA / ALARMI DEVRE DIŞI
BIRAKMA MODU:
Aracı uzaktan AÇMAK için kullanılır.
(Mekanik anahtarı kullanmayın).
Uzaktan Kumandanın üzerindeki UNLOCK düğmesine basın.
● Sinyal lambaları bir kez yanar
söner.
● Sürücü kapısını açar (Diğer
kapıları da açmak için,
UNLOCK düğmesine bir kez daha
basın).
● Ön panel üzerindeki kilit göstergesi yanıp sönmeyi bırakır.
● Aracın alarmı devre dışı kalır
(Sürücü aracı kullanabilir).
Ön panel üzerindeki kilit göstergesi
yanıp sönerken araç kullanılamaz.
Aracın alarmını devre dışı bırakmak
için UNLOCK düğmesine basın.
ALARM
MODU:
DEVREDE
PANİK
Alarm devrede modunda, bir hırsız
saptanırsa (kapı açılmışsa / kontağa
bir anahtar takılmışsa / marşa
basılmaya
çalışılmışsa)
motor
42
hareketsizleşir, ses çıkarmaya başlar
ve sinyal lambaları 25-30 saniye
boyunca
yanar
söner
(sinyal
lambalarını kapatmak için uzaktan
kumandanın üzerindeki herhangi bir
butona basın). Aracı hareket ettirebilmek için UNLOCK düğmesine bir
kez daha basın.
ALARM OTOMATİK
DEVREDE MODU:
OLARAK
Kullanıcı uzaktan kumandayı kullanarak aracı kilitlemeyi unutursa koruma sağlar.
● Açma modunda, anahtar kontaktan çıkarılıp, sürücü aracı
terk ettikten sonra (kapı açılıp/
kapandıktan sonra), 55 san.
içerisinde aracın alarmı otomatik
olarak devreye girer (yani araç
uzaktan kumandanın
üzerindeki UNLOCK butonuna basılmadan
çalıştırılamaz). Eğer çalıştırma
girişiminde bulunulursa, aracın
alarmı otomatik olarak devrede ve
hareketsizleştirilmiş moda geçer).
● Ek bir güvenlik önlemi olarak,
●
sistemin bir yedek özelliği vardır.
Açık modunda anahtar kontaktan
çıkarıldıktan sonra, herhangi bir
kapı aktivitesi saptanmazsa bile,
aracın alarmı otomatik olarak 55
san. içerisinde devreye girer.
Ön panel üzerindeki Kilit göstergesi 1.5 saniyede bir yanıp sönmeye
başlar. Ön panel üzerindeki kilit
göstergesi yanıp sönerken araç
kullanılamaz. Aracın
alarmını
devre dışı bırakmak için UNLOCK
düğmesine basın.
ALARM OTOMATİK DEVREDE
ARAÇ HAREKETSİZLEŞTİRİLMİŞ
MODU:
Alarm Otomatik Olarak Devrede Modundayken hırsız saptanırsa,(anahtara
kontağa takılmışsa / veya marşa
basılmaya çalışılmışsa), ön paneldeki
Kilit göstergesi daha hızlı yanıp sönmeye başlar ve araç hareketsizleşir.
Ön panel üzerindeki kilit göstergesi
yanıp sönerken araç kullanılamaz.
Aracın alarmını devre dışı bırakmak
için UNLOCK düğmesine basın.
Bir Bakışta Xenon
Hırsıza Karşı Koruma/Immobilizer ve Araca Anahtarsız Giriş Sistemi(eğer takılmışsa)
ARACI ARAMA:
Bu, aracı bulmak için kullanılır. Araç
kilitliyken uzaktan kumandanın
üzerindeki “LOCK” düğmesine
basın. (Çalışma menzili 7.5 metre)
● Sinyal lambaları üç kez yanıp
söner ve alarm devrede kalır.
MERKEZİ
ÖZELLİĞİ:
KAPI
KİLİTLEME
Sinyal
lambalarını
durdurmak için, uzaktan kumandanın
üzerindeki butonlardan herhangi birisine basın.
OTOMATİK
KİLİTLEME
AÇMA:
(takılmışsa)
(Araç sürüş halindeyken)
VE
● Uzaktan Kumandanın üz-
1. Araç her çalıştırıldığında ve
motor ateşlendiğinde, eğer
kapılar kapalıysa, tüm kapılar
5 san. sonra otomatik olarak
kilitlenecektir. Eğer kapılardan
birisi açıksa, kilitleme işlemi
gerçekleşmez.
erindeki “LOCK” ve “UNLOCK” düğmelerine aynı
anda basın.
2. Anahtar kontaktan çıkarıldıktan
sonra, sistem otomatik olarak
sürücünün kapısını açar.
Sürücü kapısı elle açılıp / kilitlenerek, tüm kapılar açılıp / kilitlenebilir
(mekanik kilit butonu kullanılarak).
ZORLAMA PANİK MODU:
● Sinyal lambaları sürekli yanıp
sönmeye başlar.
43
Bir Bakışta Xenon
Hırsıza Karşı Koruma/Immobilizer ve Araca Anahtarsız Giriş Sistemi(eğer takılmışsa)
ALARMI ACİL DEVRE DIŞI
BIRAKMA PROSEDÜRÜ:
Bu prosedür, alarm devrede
/ otomatik olarak devrede /
hareketsizleştirilmiş durumda iken,
yani gösterge panelindeki ışık yanıp
sönüyorken, uzaktan kumandanın
kaybolması durumunda geçerlidir.
1. Fiziksel anahtarla kapıyı açarak
araca girin ve kapıyı kapatın.
Aracın alarmı devrede ise,
sistem
hareketsizleştirilmiş
durumda
alarm
devrede
panik moduna geçecek, ses
çıkaracak (eğer sağlanmışsa)
ve 30 saniye yanıp sönecektir.
2. Sürücü kapısını veya flaşörü
açın.
3. Kontağı 5 saniye içerisinde 3
kez “ON” ve “OFF” pozisyonuna getirin.
4. Eğer 5 saniye içerisinde 3.
adım tamamlanmazsa, sistem
hareketsizleştirilmiş modda kalacak ve ön panel üzerindeki
LED yanıp sönmeye devam
44
edecektir.
5. 3.
adımın
başarıyla
tamamlanması
durumunda,
sistem
hareketsizleştirilmiş
moddan çıkacak ve alarmı acil
devre dışı bırakma moduna
girecektir. (Bu mod ses ve sinyal lambası dışında hareketsiz
mod ile aynıdır). Ön paneldeki
LED yanıp sönmeyi kesecek
ve 5 saniye sönük kalacaktır.
6. 5. adımdan sonra, maksimum
9 defa LED yanıp sönmeye
başlayacaktır (0.5 saniye açık,
0.5 saniye kapalı). Kullanıcının
LED
ya n ıp - s ö n m el e r i n i
sayması ve bu sayı şifrenin ilk
hanesi ile aynı olur olmaz
(varsayılan şifre 3333’tür) kontak anahtarını “ON” pozisyonuna getirmelidir. LED yanıp
sönmeyi bırakacaktır.
7. Daha sonra kontak kapatılır.
8. Daha sonra kullanıcının adım
6 ve 7’de açıklandığı şekilde
şifrenin 2. 3. ve 4. hanelerini
de girmesi gerekir.
9. Şifrenin
dört
hanesi
de
başarıyla girildikten sonra, ön
paneldeki LED yanıp sönmeyi
keser. Sistemin alarmı devre
dışı kalacaktır ve artık araç
hareket ettirilebilir.
10. Sürücü kapısını veya flaşörü
kapatın.
11. Şifrenin hanelerini girerken
bir hata yapılması durumunda, LED yanıp sönmeye devam eder ve sistem şifrenin
yeniden girilmesi için hareketsiz modda kalmaya devam
eder (varsayılan şifre 3333).
10. adımı gerçekleştirin ve
işlemi 2. adımdan başlayarak
tekrarlayın.
12. Dahaönceöğrenilmiştüm uzaktan kumandalar unutulacaktır.
13. Aracın motoru sadece 5 defa
(ayarlanabilir) marşa basmak
üzere bırakılır.
14. Motor çalıştırılabilir ve sürüş
yapılabilir.
Bir Bakışta Xenon
Hırsıza Karşı Koruma/Immobilizer ve Araca Anahtarsız Giriş Sistemi(eğer takılmışsa)
YENİ BİR UZAKTAN
KUMANDANIN ÖĞRENİLMESİ:
Bu prosedür, alarm devrede
/ otomatik olarak devrede /
hareketsizleştirilmiş
durumda
iken, yani gösterge panelindeki
LED yanıp sönüyorken, uzaktan
kumandanın kaybolması durumunda geçerlidir.
Önce aşağıdaki 1-12. adımları
başarıyla gerçekleştirin, daha
sonra da 30 saniye içerisinde
aşağıdaki 1. ve 2. adımı yapın.
(Ayarlanabilir)
1. Sürücü kapısını (VEYA flaşörü
açın).
2. Kontağı 10 saniye içerisinde
5 kez “ON” ve “OFF” pozisyonuna getirin.
3. Sistem
öğrenme
moduna
geçer. (Ayarlanabilir)
4. Bu 5 saniye içerisinde uzaktan
kumanda üzerindeki herhangi
bir düğmeye basın.
5. Uzaktan
kumandanın
öğrenilmesi başarılı olmuşsa,
sistem tek bir ses çıkarır ve bir
defa yanıp söner.
6. Diğer uzaktan kumandanın
öğrenilmesi için 4. ve 5.
adımları yineleyin (Maksimum
4 uzaktan kumanda).
7. Bu süre içerisinde hiçbir uzaktan kumanda öğrenilmezse,
öğrenme modundan 5 saniye
içerisinde çıkılacaktır. Bu durumda, öğrenme sürecinin
tekrarlanması gerekir.
ŞİFRENİN DEĞİŞTİRİLMESİ:
Bu işlem, kullanıcının şifreyi
değiştirmek istemesi durumunda
geçerlidir.
Panelin üzerindeki LED yanıp
sönerken şifrenin değiştirilmesi
mümkün olacaktır.
1. Fiziksel anahtarla kapıyı açarak
araca girin ve kapıyı kapatın.
Aracın
alarmı
devrede
ise, sistem alarm devrede
panik moduna geçecek, ses
çıkaracak (eğer sağlanmışsa)
ve 30 saniye yanıp sönecektir.
2. Park lambalarını yakın.
3. Kontağı 5 saniye içerisinde 3
4.
5.
6.
7.
kez “ON” ve “OFF” pozisyonuna getirin. Eğer 5 saniye içerisinde 3. adım tamamlanmazsa, sistem hareketsiz modda
kalacak ve ön panel üzerindeki
LED yanıp sönmeye devam
edecektir.
Eğer 5 saniye içerisinde 3.
adım tamamlanmazsa, sistem
hareketsiz modda kalacak ve
ön panel üzerindeki LED yanıp
sönmeye devam edecektir.
3.
adımın
başarıyla
tamamlanması
durumunda,
sistem hareketsiz
moddan
çıkacaktır, bu durumda yeni
şifre girilebilir. (Bu mod ses ve
sinyal lambası dışında hareketsiz mod ile aynıdır).
LED maksimum 9 defa yanıp
söner (0.5 san. yanar / 0.5 san.
söner).
Bu
aşamada
kullanıcının
mevcut şifreyi girmesi gerekir.
Kullanıcının
yanıp
sönen
LED’lerin adedini sayması ve
bu sayı mevcut şifrenin ilk
45
Bir Bakışta Xenon
Hırsıza Karşı Koruma/Immobilizer ve Araca Anahtarsız Giriş Sistemi(eğer takılmışsa)
hanesiyle aynı olur olmaz. Kontak anahtarını “ON” pozisyonuna getirmesi gerekir. Bu durumda
LED
yanıp
sönmeyi
bırakacaktır.
8. Daha sonra kontak kapatılır.
9. Daha sonra kullanıcının adım
6,7 ve 8’de açıklandığı şekilde
şifrenin 2. 3. ve 4. hanelerini de
girmesi gerekir.
10. Şifrenin dört hanesi de başarıyla
girildikten sonra, ön paneldeki
LED 10 saniye için yanıp sönmeyi keser.
11. Eğer yanlış şifre girilmişse, LED
yanıp sönmeye devam eder
ve sistem hareketsiz durumda
kalır. Şifreyi tekrar girmek için,
park lambalarını kapatın ve
işleme 2. adımdan başlayın.
12. 7. 8. ve 9. adımları yeni 4 haneli
numara ile tekrarlayın. Girilebilecek haneler 1-9 arasında
olabilir. Yeni şifrenin 4 hanesi
de başarıyla girildikten sonra,
göstergedeki LED 10 saniye
için yanıp sönmeyi bırakacaktır.
46
13. 7. 8. ve 9. adımları yeni 4 haneli
numara ile tekrarlayın. Şifrenin
dört hanesi de başarıyla girildikten sonra, ön paneldeki LED
10 saniye için yanıp sönmeyi
keser.
14. Eğer ikinci defa girilen şifre
birincisiyle aynı değilse, 5 san.
için sinyal lambaları yanıp
sönmey
e başlayacaktır. Yeni
şifreyi girme
prosedürüne
baştan başlamak için, 12.
adımdan başlayarak işlemler
gerçekleştirilmelidir. 10 saniye
sonra gösterge paneli üzerindeki LED yanıp sönmeye başlar.
15. Eğer girilen iki şifre birbirini
tutuyorsa, sistem her rakam
için LED’i aynı sayıda yakıp
söndürerek ve iki hane arasında
5 san. boşluk bırakarak, yeni
şifreyi onaylar.
16. Park lambalarını kapatın.
17. Alarmın acil olarak devre
dışı bırakılması ve uzaktan kumandanın öğrenmesi
işlemlerinden sonra yeni girilmiş
şifrenin kullanılması gerekir.
NOT
Bu işlem sırasında hiçbir uzaktan kumanda unutulmayacaktır.
Bu işlem sırasında, uzaktan kumandanın üzerindeki
düğmelere basarsanız bile bu
sistem tarafından göz ardı edilir.
Uzaktan
Kumada
–
Pilin
Değiştirilmesi
(normal
kullanımda her
yıl
değiştirin)
1. Uzaktan kumandayı üzerinde
butonlar olan kısmı alta gelecek
şekilde koyun ve vidalarını
açın.
2. Pilleri
GOLDEN
POWER
Battery GP 23A veya eşdeğeri
ile değiştirin (örn:- Duracell
MS21/ MN21).
3. Vidaları yerlerine takın.
4. Herhangi bir butona basın ve
uzaktan kumandanın üzerindeki
LED’in yandığını kontrol edin.
5. Yukarıdaki prosedürü kullanarak,
varsayılan
PIN
numarasını değiştirin.
Bir Bakışta Xenon
Hırsıza Karşı Koruma/Immobilizer ve Araca Anahtarsız Giriş Sistemi(eğer takılmışsa)
KULLANICI
İÇİN
KILAVUZ
BİLGİLER:
● Motor çalışmıyor (motor
marşı almıyor / ateşleme
yapmıyor)
Ön panel üzerindeki Kilit
göstergesini
kontrol
edin.
Eğer yanıp sönüyorsa, aracın
çalışmaması gerekir (Alarm
Devrede Modu / Alarm Otomatik Olarak Devrede Modu).
Uzaktan kumandanın üzerindeki UNLOCK butonuna basın ve
motoru tekrar çalıştırın.
Eğer
sinyal
lambaları
yanıp sönüyorsa, uzaktan
kumandanın
üzerindeki
UNLOCK butonuna basılması
lambaların yanıp sönmesini
durduracaktır. UNLOCK butonuna bir kez daha basılması,
aracı açacak/alarmı devre dışı
bırakacaktır, bundan sonra araç
kullanılabilir.Eğer araç hala
çalıştırılamazsa,satıcınızla
bağlantıya geçin.
UNLOCK/LOCK
butonlarına
basılması aracı kilitleyip/açmaz.
Eğer sinyal lambaları yanıp
sönüyorsa, UNLOCK/ LOCK
butonlarına basılması lambanın
yanıp sönmesini durduracaktır.
UNLOCK/ LOCK butonuna
bir defa daha basılması, aracı
gerçek anlamda açacak/alarmı
devre dışı bırakacaktır, bundan
sonra araç kullanılabilir.
● Düşük Pil Gücü Göstergesi:
1. Çalışma
menzili
mesafesi
azalır.
2. UNLOCK/ LOCK butonlarına
her basıldığında,
uzaktan
kumandanın üzerindeki LED
yanıp söner (normal pil
durumunda, UNLOCK / LOCK
butonlarına
basıldığında
kumandanın üzerindeki LED
sürekli yanar).
3. Menzili artırmak için pili
değiştirin.
● Uzaktan kumandanın üzerindeki butonlardan birisine basın,
eğer kumandanın üzerindeki
LED sürekli yanarsa, pilin durumu iyi demektir. Eğer LED
yanıp sönüyorsa, o zaman pilin
değiştirilmesi gerekiyordur.
NOT
Yüksek güçlü antenlerin (TV
gibi)
yayın
alanının
yakınındayken uzaktan kumanda çalışmayabilir.
47
Başlarken
ANAHTARLAR VE KAPI KİLİTLERİ
Anahtarlar:
Anahtar tüm kilitleri ve kontağı
çalıştırır.
Anahtar setine iliştirilmiş bir
plakanın üzerinde bir kod numarası
yazılıdır. Bu plakayı çıkarın ve emniyetli bir yerde saklayın (aracın
içinde değil). Bu referans numarası,
Yetkili
Satıcınızdan
yedek
anahtarları alırken size gerekli
olacaktır. Acil durumlar için, ikinci
bir anahtarı emniyetli bir yerde
tutmanız önerilir.
Ön Kapılar (Sürücü ve Öndeki
Yolcu)
Anahtarla kapıları dışaırıdan kilitlemek / açmak:
Her iki ön kapıda da (sürücü ve ön
yolcu) ayrı kilitleme sistemi bulunur. Ön kapılar dışarıdan anahtarla kilitlenip / açılabilir.
NOT
Yerel
olarak
çoğaltılmış
anahtarları kullanmayın,anahtarınızı yetkili
satıcınızda
çoğalttırın.
48
Anahtarı yerine takın ve kapıyı açmak için saat yönünün tersine (A)
ve kilitlemek için de saat yönüne
(B) çevirin. Kilitli olmayan bir kapıyı
açmak için kapı kolunu çekin.
Anahtarsız içeriden kilitleme:
Tüm kapılar birbirinden bağımsız
olarak,üzerlerindekikilit düğmesine
basılarak ya da çekilerek içeriden
kilitlenebilir ve açılabilir.
NOT
Bu şekilde kapıları kilitlerken
anahtarı
aracın
içerisinde
bırakmayın.
Başlarken
KAPI KİLİDİ VE ÇOCUK KİLİDİ
Kapıların içeriden açılması:
Çocuk kilidi:
Tüm kapılar içeriden açılabilir.
Kapıyı açmak için, üzerindeki kapı
kolunu/sürgüsünü çekin.
Her iki arka kapıda da çocuk kilidi
vardır. Kapıyı kapatmadan önce,
kapının dikey yüzü üzerinde kilidin
alt tarafında yer alan çocuk kilidi
kolunu itin. Bu şekilde kilitlenmiş
kapı içeriden açılamaz, yalnızca
dışarıdan açılabilir.
Kapı açma kolunun/sürgüsünün
yeri
Kapı açma kolu/sürgüsü
DİKKAT
Gerekmediği zaman
kilidini kaldırın.
Aracın Arkasındaki Kapının
Kilitlenmesi / Açılması:
Aracın arkasındaki kapıyı açmak
için kulbunu dışarıya doğru çekin
ve kapı kapatılıp orijinal pozisyonuna getirerek de kilitleyin.
çocuk
Aracın arkasındaki kapı
Aracın arkasındaki kapının
kulpu
49
Başlarken
KOLTUK AYARLARI
Koltuklar
Çanak tipli koltuklarda oturma
pozisyonunu ayarlamak için bir
kol ve bir arkaya yatırma düğmesi
bulunur.
eğilin ve kolu kaldırın. Daha sonra
istediğiniz pozisyona kadar arkaya
eğilin ve kolu bırakın. Kolun orjinal pozisyonuna döndüğüne emin
olun.
2. Koltuk arkalığını yatırma kolu
Koltuk arkalığını yatırma kolu:
Koltuk
arkalığının
açısını
değiştirmek için, yavaşça öne
50
Koltuğun ileri ve geri hareket
ettirilmesi:
Koltuk pozisyonunu ayarlamak
için, koltuk minderinin altında
önde bulunan kolu kaldırın ve
sonra koltuğu istenen pozisyona
kaydırarak kolu bırakın. İstenen
pozisyona erişildiğinde koltuğu
yerine kilitlemek için kolu bırakın.
Koltuğun pozisyonuna kilitlendiğine
emin olun.
Koltuk kafalığı:
Öndeki çanak biçimli koltuklarda
ayarlanabilir kafalıklar bulunur.
Arka sıradaki koltukların (çift
kabin) arkalıkları ayarlanamaz.
Yüksekliğini artırmak için yukarıya
kaldırın ve istenen kliklenme pozisyonunda bırakın. Yüksekliğini
azaltmak için, kilit açma butonuna
basın ve kafalığı aşağıya doğru itin.
Daha sonra istediğiniz pozisyona
kadar arkaya eğilin ve bırakın.
Yalnış ayarlama Doğru ayarlama
Başlarken
EMNİYET KEMERLERİ
Emniyet kemeri
Emniyet kemerlerinin kullanılması
ve doğru ayarlanması zorunludur.
Seyahat sırasında sürücünün ve
tüm yolcuların emniyet kemeri
takması şiddetle önerilir. Emniyet
kemerleri belirli kazalarda ve diğer
sürüş koşullarında kemeri takan
kişiye önemli bir miktarda kısıtlama
sağlamak üzere tasarlanmışlardır.
Aracınızda tüm yolcular için atalet
makaralı, karın / göğüs bölgesi
emniyet kemerleri bulunur. Aşağıda
verilen
talimatları
dikkatle
izlemeniz önerilir:
DİKKAT
Emniyet kemeri takarken,
aşağıdaki noktalara dikkat edin:
● Emniyet kemerini bir defada
yalnızca bir kişi için kullanın.
Tek bir emniyet kemerini iki ya
da daha fazla kişi için (çocuk
bile olsa) kullanmayın.
● Yolcunun kucağında oturan bir
çocuğa emniyet kemeri takmak
tehlikelidir.
● Kemerin
●
●
●
●
tokasını
yerine
taktıktan sonra, yerine iyice
oturduğuna
ve
kemerin
bükülmemiş olduğuna emin
olun.
Emniyet kemerinin kayışına ve
donanımına zarar vermemeye
dikkat edin ve koltuk kenarlarına
ya da kapılara sıkışmamasına
özen gösterin.
Kemer sistemini periyodik
olarak inceleyin.
Üzerinde
kesikler, aşınmış yerler ya da
gevşek parçalar olup olmadığını
kontrol edin. Zarar görmüş parçalar değiştirilmelidir.
Kemerleri temiz ve kuru tutun.
Temizlenmeleri gerekiyorsa,
hafif bir sabun çözeltisi ya da
ılık su kullanın. Asla çamaşır
suyu, boya ya da aşındırıcı
temizleyiciler kullanmayın –
bunlar emniyet kemerlerini
ciddi oranda zayıflatabilir.
Eğer
ciddi
bir
kazada
kullanışmışlarsa, emniyet ke-
meri takımını değiştirin. Bu durumda üzerlerinde görünür bir
hasar yoksa bile değiştirilmeleri
gerekir.
Emniyet kemerlerinin takılması
Emniyet kemerini takmak için,
ucundaki dili tutun ve tokaya
ulaşıncaya kadar vücudunuzu
etrafında hareket ettirin. Bir “klik”
sesi duyuluncaya kadar, dili tokaya
bastırın.
Emniyet kemerlerinin takılması
51
Başlarken
EMNİYET KEMERLERİ
hareket serbestliği sağlar, ancak
kayış çok hızlı çekildiğinde veya
aracın hareketinde biraz sert bir
fren gibi ani değişiklik olduğunda
kilitlenecektir.
Emniyet kemeri ayar düğmesi :
Emniyet kemerini ayarlamak için,
düğmeyi çekin ve dikey olarak
kaydırın.
Emniyet kemerinin çözülmesi
Emniyet kemerlerinin ayarlanması
– Karın / göğüs bölgesi için
emniyet kemeri
Emniyet kemerini taktıktan sonra, rahatça oturması için göğüs
bölümünü tutup yavaşça omzunuza doğru çekerek kemerin
karın bölgesindeki gevşekliği alın.
Bunu yaptığınızda atalet makarası
gevşekliği alacak ve kemerin
göğüs bölgesinin vücudunuzun üst
bölümüne doğru şekilde oturmasını
sağlayacaktır. Atalet makarası
ileriye doğru ya da aracın içerisinde
hareket etmek istediğinizde size
52
Emniyet kemerini çözmek için,
kemer tokasının üzerindeki üzerinde “PRESS” yazan butona basın,
kemerin dili bırakılacaktır.
Bebekler, küçük çocuklar ve
hamileler için emniyet kemeri
önlemleri:
Emniyet kemerinin çözülmesi
TATA MOTORS, aracın içindeki
tüm yolcuların daima emniyet
kemeri ile kısıtlanmalarını şiddetle
önerir. Bunun yapılmaması kaza
olması durumunda yaralanma
olasılığını veya yaralanmanın
ciddiyetini artırır.
Başlarken
EMNİYET KEMERLERİ
Bebekler veya küçük çocuklar:
Çocuk aracın normal emniyet kemerini takacak yaşa gelinceye kadar, çocuk emniyet kemerini
kullanın.
Bir çocuk, çocuk emniyet kemerini
takamayacak
kadar
büyükse,
aracın koltuğunda oturmalı ve normal emniyet kemeri takmalıdır.
Ayrıca çocuk ortada otururken de
emniyet kemeri kullanın. Kaza
istatistiklerine göre, çocuklar arka
koltukta
uygun
şekilde
kısıtlandıklarında,
ön
koltukta
olduklarından daha emniyetlidirler.
Çocuk emniyet kemerleri mevcuttur. TATA MOTORS, aracınıza uygun tipi kullanmanızı önerir. Bunları
takmadan önce, daima üretici
talimatlarını okuyun.
Eğer önde yolcu hava yastığı varsa, ön koltuğun üzerine yüz arkaya
dönük şekilde çocuk koltuğu
yerleştirmeyin. Açılan bir hava
yastığı çocuk koltuğuna çocuğu
ciddi biçimde yaralayacak ya da
hatta belki de çocuğun ölümüne
neden olacak şekilde çarpabilir.
Hamileler:
TATA MOTORS emniyet kemerinin
kullanılmasını önerir. Özel tavsiyeler için doktorunuza danışın.
Karın bölgesi kemeri emniyetli bir
şekilde ve mümkün olduğu kadar
bele değil kalçalara yakın şekilde
takılmalıdır.
UYARI
● Emniyet kemerleri vücudun kemik yapısı üzerine oturacak şekilde
tasarlanmışlardır ve pelvisin ön
bölümünün veya pelvisin, göğsün
ve omuzların altına takılmalıdır, kemerin kucak bölgesi bölümünün karın
üzerine takılmasından kaçınılmalıdır.
● Koruma
sağlamaları
için
emniyet kemerleri rahatsız etmeyecek
şekilde mümkün olduğu kadar gergin
takılmalıdır. Gevşek takılmış bir kemer, korumayı önemli ölçüde azaltır.
UYARI
Bükülmüş emniyet kemerleri bir
çarpışma durumunda yaralanmalara neden olabilir, kazanın şiddetini
karşılamak için kemerin tam genişliği
mevcut değildir. Bu da, kemerin
altında kalan kemiklere daha fazla güç
bindirir, bu güç kemiklerin kırılmasına
ya da başka ciddi yaralanmalara
neden olabilir. Bükülmüş emniyet
kemerlerini takmayın.
UYARI
Emniyet kemerinin omuz kısmının
doğru şekilde oturtulmaması tehlikelidir. Doğru şekilde takılmamış bir emniyet kemeri, bir çarpışma sırasında
çok az koruma sağlar ya da hiç
sağlamaz. Daima emniyet kemerinin omuz bölümünün omuzlarınıza
ve boynunuzun yanına oturduğuna
ve asla kolunuzun altına, boynunuzun üstüne veya üst kol bölgenize
oturmadığına emin olun.
53
Başlarken
DİREKSİYON SİMİDİ AYARLARI
Direksiyon Simidi
Pozisyonunun Ayarlanması
Direksiyon
simidini
istediğiniz
şekilde ayarlayabilirsiniz. Sürüşe
başlamadan
önce
direksiyon
simidinin pozisyonunu aşağıdaki
şekilde ayarlayın.
● Direksiyon
simidini aşağıya
ya da
yukarıya
hareket
ettirerek, istediğiniz pozisyona
getirin. Direksiyonu gösterge
panelindeki tüm göstergeleri ve
uyarı şıklarını görebileceğiniz
şekilde ayarlayın.
● Kolu bırakın ve yukarı pozisyonda tutun. Direksiyon simidini aşağıya ve yukarıya
hareket ettirerek, emniyetli bir
şekilde yerine kilitlenmesini
sağlayın.
● Koltuğu konforlu bir pozisyona
getirin.
● Direksiyon
simidinin eğme
kolu direksiyon
kolonunun
altındadır. Kolu aşağıya çekin
ve o pozisyonda tutun.
54
Sürüş
SÜRÜŞ ÖNCESİ KONTROLLERİ
Sürüşten
önce,
lütfen
aşağıdakileri
kontrol
edin:
(Bakım bölümüne başvurun)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Lastik basıncı
Soğutucu düzeyi
Motor yağı düzeyi
Fren hidroliği düzeyi
Debriyaj hidroliği düzeyi
Ön cam yıkama sisteminin
kabındaki su düzeyi
7. Hidrolik direksiyon yağı düzeyi
8. Akü elektrolit düzeyi
9. Yakıt düzeyi
Ayarlayın
1. Ön koltuk
2. Dikiz aynaları
Şunların olmasını sağlayın
1. Kaput tamamen kapatılmış
2. Tüm kapılar doğru şekilde
kapatılmış
3. Emniyet kemerleri takılmış
4. Tüm düğmeler ve lambalar
çalışır durumda
5. Vites kolu boşta
6. El freni boşta
Sürüşe Hazırlanmak
Aracı kullanmaya başlamadan
önce, aşağıdaki kontrollerin ve
ayarların yapılması gerekir.
● Tüm aynaların, camların ve
dışarıdaki lambaların temiz
olduğundan ve önlerinde bir
engel bulunmadığından emin
olun. Varsa bunların üzerindeki
tozu, kırağıyı, karı veya buzu
temizleyin.
● Araçta taşıdığınız her şeyin
uygun şekilde depolandığına
ya da emniyetli bir şekilde
bağlandığına emin olun.
● Direksiyon
simidi
ayarını
kontrol edin. (“Başlarken” bölümüne bakın).
● Eğer kapılar uygun şekilde
kapatılmamışsa,
anahtarı
kontağa taktığınız anda ses-
li bir uyarı / uyarı ışığı ile
uyarılırsınız. Tüm kapıların uygun şekilde kapatılmasını ve
kilitlenmesini sağlayın.
● Eğer sürücü ve ön yolcu
koltuklarının emniyet kemerleri
takılmazsa, anahtarı ateşleme
pozisyonuna getirdiğiniz anda
sesli bir uyarı / uyarı ışığı ile
uyarılırsınız.
Emniyet
kemerinizi takın, ön ve arkada
oturan yolcuların da emniyet kemerlerini takmalarını
sağlayın.
● Gösterge paneli üzerindeki
tüm göstergelerin ve uyarı
ışıklarının çalıştığına
emin
olun.
55
Sürüş
EMNİYET KONTROLLERİ
Ön cam yıkama sistemi:
Sinyal lambaları / Flaşörler
Görüş dikkatinizin dağılmaması
için ön camı daima temiz tutun.
Sileceklerin
doğru
çalıştığına
ve silecek lastiğinin iyi durumda
olduğuna emin olun. Cam yıkama
suyu kabının dolu olduğuna emin
olun. Cam kuruyken sileceği tek
başına çalıştırmayın, bu cama
zarar verir.
Sinyal lambalarının / flaşörlerin
daima çalışır durumda olduğundan
ve gerektiğinde kullanıldıklarından
emin olun.
Farlar
Far lenslerini temiz tutun. Kısa
ve uzun farların çalışmasını kontrol edin. Farların odağının doğru
olduğunu kontrol edin. Yalnızca
önerilen tipte ampuller kullanın.
Kaçınılmaz olmadıkça uzun farları
kullanmayın. Uzun farların ışığı
karşıdan gelen sürücünün gözünü
alabilir, bu da kazaya yol açabilir.
56
Korna
Kornanın
doğru
şekilde
çalıştığından emin olun. Korna,
yoldaki diğer kişileri sizin varlığınız
konusunda uyararak, emniyet
sağlar.
Frenler
Frenlerin doğru çalıştığından emin
olun. Kaptaki fren hidroliği düzeyini kontrol edin. Fren uyarı ışığı
yanıyorken, aracı kullanmayın.
Lastikler
Lastiklerin durumunda bir anormallik olup olmadığını kontrol edin.
Doğru lastik basıncını koruyun, bu
özellikle yüksek hız, çok fazla yük
ve yüksek dış ortam sıcaklığı gibi
aşırı koşullara maruz kalındığında
önemlidir. Ön tekerleklerde aşınmış
ya da kabak lastikler kullanmayın.
İlk Yardım Kiti
Aracınızda bir ilk yardım kiti
bulunur. Bu, hafif yaralanmalar
olması durumunda kullanılır. İlk
yardım kitinin, bozulma açısından
düzenli olarak kontrol edilmesi
ve düzenli olarak yenilenmesi
gerekir.
Sürüş
EMNİYET KONTROLLERİ
Emniyet Kemeri
Emniyet kemerleri hayat kurtaran
donanımlardır, emniyet kemerlerinin kullanılması bir kaza
sırasında yaralanma ihtimalini ve
yaralanmanın şiddetini azaltır. Araç
hareket halindeyken araçta bulunan tüm kişilerin emniyet kemeri
takması şiddetle önerilir.
Alkolün Etkisi
Alkol ya da ilaç etkisi altındayken
araç
kullanmaktan
kaçının.
Alkol ve ilaçlar aracın üzerindeki
kontrolünüzü ciddi şekilde olumsuz etkiler ve sizin ve diğerlerinin
yaralanma riskini artırır.
Cep telefonları
Yorgunluk “Dinlenin Canlanın
Hayatta Kalın”
Kendinizi yorgun ve uykusuz
hissettiğinizde araç kullanmayın,
uzun süre araç kullanmak sizi çok
fazla yorar ve yorgunluk da reflekslerinizi ve yargı gücünüzü azaltır.
Bir ara verin ve canlanın.
Araç kullanırken cep telefonu
kullanmaktan kaçının. Bu, dikkatinizin yoldan uzaklaşmasına neden
olur ve bir kazayla sonuçlanabilir.
57
Sürüş
YAKIT TASARRUFU İLE İLGİLİ İPUÇLARI
YAKIT EKONOMİSİNİ ARTIRMA
İLE İLGİLİ BİLGİLER:
Aracınızın yakıt ekonomisi, temel
olarak sürüş stilinize bağlıdır.
Aracınızı mümkün olduğu kadar
ekonomik bir şekilde kullanmak
için, aşağıdaki sürüş önerilerini
kullanın.
Aracı
uzun
süre
boşta
çalıştırmaktan kaçının:
Durduğunuzda bir dakikadan fazla süre bekleyecekseniz, motoru
durdurun ve tekrar çalıştırın.
Hızlı kalkışlardan ve gereksiz
durmalardan kaçının:
Yakıt tüketimini artırmamak ve
motor ömrünü kısaltmamak için,
trafik ışıklarında ya da durma
işaretlerinde kalkarken yavaşça
hızlanın. Gereksiz yavaşlama
(durma ya da yavaşlama) ve
hızlanmalardan kaçının, bu daha
fazla yakıt tüketmenize neden
olur.
58
Hava filtrenizin daima
olmasını sağlayın:
temiz
Sağlanan hava miktarı tıkanmış
hava filtresi nedeniyle azalır, bu da
eksik ateşleme nedeniyle daha fazla yakıt harcanmasıyla sonuçlanır.
Yanlış
lastik
basınçlarından kaçının:
havası
Az şişirilmiş olmaları, lastiklerin
hareket etmeye karşı daha fazla
direnç göstermelerine neden olur,
bu da daha fazla yakıt tüketimiyle
sonuçlanır. (Lastik bakımı bölümüne başvurun)
Doğru Sürüş Uygulamaları:
Ani fren yapmamak için, diğer
araçlarla aranızda emniyetli bir
mesafe bırakın.
NOT
Ayağınızı debriyaj pedalının
üstünde tutmayın. Bu araca tam
motor gücünün gitmesine engel
olur ve debriyaj ömrünü kısaltır.
Vites
1.
2.
3.
4.
5.
Hız (km/s)
15
30
45
60
80
Sürüş
MOTORUN ÇALIŞTIRILMASI VE DURDURULMASI
Motorun çalıştırılması
Çalıştırmadan önce
1. El frenini çekin.
2. Vitesin boşta olduğuna emin olun.
A. Anahtarı kontağa sokun ve “ON” pozisyonuna
getirin.
B. Debriyaj pedalına iyice basın.
C. Marşa basın.
D. Motor çalışmazsa, anahtarı “OFF” pozisyonuna
getirin ve 30 saniye sonra tekrar deneyin.
NOT
Çalıştırdıktan sonra motoru en azından 30 saniye boşta tutun. Turboşarja zarar vermemek için,
motoru çalıştırırken gaza basmayın.
Motorun durdurulması
Motoru durdurmandan önce, en azından 30 saniye
boşta çalıştırın ve sonra kapatın. Bu, motor yağının
motor iyice duruncaya kadar turboşarjı yağlamasını
ve ayrıca ünitenin soğumasını sağlayacaktır.
Yukarıdaki önlemler, turboşarjın ömrünün ve
performansının tatmin edici olmasını sağlayacaktır.
Motorun Alışma Periyodu
Yeni aracı kullanırken, ilk 1500 – 1800 km.’de çabuk
hızlanmaktan ve yüksek hızlarda uzun süre gitmekten
kaçının.
Alışma periyodunda aşağıdaki hızları aşmayın.
Vites
2H/4H
4L
km/s
Da/s
km/s
Da/s
1.
20
13
8
5
2.
40
25
16
10
3.
65
41
26
16
4.
95(90)* 50(47)* 38(36)* 24(23)*
5.
110
69
44
28
Dişli kutusu
Dişli kutusunda geri de dahil olmak üzere tümüyle
senkromeçli vitesler bulunur. 5. vites bir yüksek hız
vitesidir.
Vites artırırken ya da azaltırken, debriyaj pedalına iyice
basın, bir sonraki vitese geçin ve debriyaj pedalını
kademeli olarak bırakın.
59
Sürüş
MOTORUN ÇALIŞTIRILMASI VE DURDURULMASI
Geri vitese almadan önce, aracı tamamen durdurun
ve debriyaj pedalına iyice basın.
Vites Değiştirme:
Vites artırırken vites değiştirme hızları
Araç ileriye doğru giderken, geri vitese almayın.
Vitesleri değiştirirken, tabloda
ulaşıldığında değiştirilmesi önerilir.
verilen
hızlara
Yavaşlarken bir düşük vitese geçerek, ekstra fren
gücü elde edebilirsiniz.
Bu, yokuş aşağı inerken emniyetli bir hıza sahip
olmanızı sağlar ve frenlerinizin aşırı ısınmasını önler.
DİKKAT
Motora çok devir yaptırmaktan kaçının.
Vites
2-1
3-2
45
28
10
11
4-3
75
47
30
19
5-4
100
63
40
25
Vites azaltırken vites değiştirme hızları
Vites
DİKKAT
Arabayı uzun süre boşta çalıştırmaktan ve yüksek
devirli olarak boşta çalıştırmaktan kaçınılmalıdır.
60
Vites artırma sırasında aracın hızı
2H/4H
4L
km/s
Da/s
km/s
Da/s
25
16
10
6
2-1
Vites artırma sırasında aracın hızı
2H/4H
4L
km/s
Da/s
km/s
Da/s
15
9
6
4
3-2
25
16
10
6
4-3
45
28
18
11
5-4
65(60)*
41(38)*
26(24)*
16(15)*
Sürüş
VİTES DEĞİŞTİRME (4X4)
2H – Arkadan itişli
4H – Dört çekerli (Yüksek)
4H – Dört çekerli (Alçak)
Ara Şanzıman (4 x 4 araçlar
için)
Ara şanzıman sürücünün 2 veya 4
tekerlekten çekiş arasında seçim
yapmasını sağlar.
Aracınızda 2 kademeli, yarı zamanlı
elektrikli ara şanzıman bulunur.
Ara Şanzıman Seçme Düğmesi
Bu düğme elektrikle çalışır ve ön
panelin üzerine monte edilmiştir,
üç pozisyonu vardır.
2H - Yalnızca arka tekerleklerde
çekiş vardır ve ara şanzıman 1:1
oranında çalışır.
4H- Tüm dört tekerlekte de çekiş
vardır ve ara şanzıman 1:1
oranında çalışır.
4L- Tüm dört tekerlekte de çekiş
vardır ve ara şanzıman 2,48:1 hız
düşürme oranında çalışır.
Otomatik göbek kilidi
4 çekerli sistem seçildiğinde,
otomatik göbek dingili milini tekerlek göbeğine kilitler. Bu, araç ileri
ya da geri giderken gerçekleşir.
Sınırlı Diferansiyel Kilidi
(yalnızca 4x4 versiyonu)
Standart bir diferansiyel, her
tekerleğe eşit güçte tork dağıtır.
Tekerleklerden
birisinin
çekiş
gücünü kaybetmesi ve kaymaya
başlaması
durumunda,
diferansiyel dönüş hızını eşit olmayan şekilde, ancak biraz torkla
dağıtır. Bu iyi bir çekişe sahip olan
tekerleğin yavaşlamasına ya da
durmasına, buna karşılık çekişi
kaybetmiş olan tekerleğin daha
hızlı olarak dönmesine neden olur.
Bu tip bir durum, aracın hareket
etmesini önleyebilir. Arka dingilde
bulunan sınırlı diferansiyel kilidi bu
tip durumların üstesinden gelir. Ancak, normal sürüş sırasında, diferansiyel hareketi standart diferansiyelde olduğu gibi gerçekleşir.
61
Sürüş
VİTES DEĞİŞTİRME (4X4)
1. Dört Çekerli Sürüş
2-H modunda, motor tarafından
aracın yalnızca arka tekerleklerine
güç verilir ve ön tekerlekler sadece
itilir. Dört çekerli moda geçerek (4H
veya 4L), hem arka hem de ön
tekerlekler motora ara şanzıman
üzerinden bağlanır ve motor
gücünü dört tekerleğe iletir. Bu
araca daha fazla çekiş sağlar. 4H
modda, iletilen motor torku ve araç
hızı 2H ile aynı kalır. Ancak, 4L
moduna geçtiğinizde, motor torku
katlanır ve araç aynı viteste daha
düşük hızla daha fazla çekişe sahip olarak ilerler. 4L modu sert
eğimli yollarda veya gevşek topraklı
/ kumlu yollarda sürüş için
sağlanmıştır.
62
2. 2H’den 4H’ye geçmek
Seçme
düğmesini
2H’den
4H’ye alın. 4WD HI göstergesi
yanacaktır.
Sürüş sırasında geçiş yapmak
mümkündür.
3. 4H’den 2H’ye geçmek
Seçme düğmesini 4H’den 2H’ye
alın. 4WD HI göstergesinin ışığı
sönecektir.
Sürüş sırasında geçiş yapmak
mümkündür.
Ön göbeğin
hareketi
serbest
dönme
4H’den 2H’ye geçtikten sonra, ön
tekerleklerin serbest dönüşünü
etkilemek için, araç hareketinin
yönünün değiştirilmesi gerekir.
Eğer 4H modundayken araç ileri
gidiyor idiyse, aracı durdurun, bekleyin ve geri vitese takın. (Eğer 4H
modundayken geri gidiyor idiyse,
aracı durdurun, bekleyin ve ileri
vitese alın). Durduktan ve vites
değiştirdikten sonra, aracın serbest
dönüş hareketi için en azından üç
metre ters yönde hareket etmesi
gerekir.
4. 4H’den 4L’ye geçmek
● Aracı durdurun.
● Debriyaj pedalına basın.
● Seçme
düğmesini 4H’den
4L’ye alın. 4WD LO göstergesi
yanacaktır.
5. 4L’den 4H’ye geçmek
● Aracı durdurun.
● Debriyaj pedalına basın.
● Seçme
düğmesini 4L’den
4H’ye alın. 4WD HI göstergesinin ışığı yanacaktır.
Sürüş
VİTES DEĞİŞTİRME (4X4)
DİKKAT
4H’den 4L’ye veya 4L’den
4H’ye geçişte sorun olması
durumunda, ilgili 4L veya 4H
ışığı sürekli yanıp sönmeye
başlar. Böyle bir durumda
marşa basmayın.
DİKKAT!
Aşağıdaki Hızları
Aşmayın
4 H 100 KM
4L
40 KM
NOT
Dört çekiş özelliği, iki çekerli
araçların gidemeyeceği engelli
arazilerde gidebilmeyi sağlayan
güçlü
bir
araçtır.
Ancak,
akıllıca ve dikkatli bir şekilde
kullanılmalıdır. Gereksiz riskler
almayın ve imkansızı başarmaya
çalışmayın. Ciddi arazi sürüşü
faaliyetleri yapmaya teşebbüs
etmeden önce, aracınızı ve
özelliklerini iyice tanıyın.
UYARI
● Çalışıp çalışmadığını kontrol
etmek dışında, 4H veya 4L
modlarını kuru ve sert yüzeyli yollarda sürekli olarak
kullanmayın. Bu, şanzımana
ve lastiklere ciddi zararlar
verebilir.
● Kontak
anahtarı
“ON”
pozisyondayken, paneldeki
4H ve 4L gösterge lambası
birkaç saniye yanar ve sonra
söner. 4L ve 4L lambasının
sürekli
yanması,
ara
şanzımanda veya elektrik
devresinde
bir
sorun
olduğunu gösterir.
63
Sürüş
FREN YAPMA
Frenler
Xenon’daki
fren
sistemi,
aşağıdakilerle donatılmış olan
gelişmiş bir vakum destekli
hidrolik fren sistemidir:
● Fren servosu : Bu, fren pedalı
üzerinde ergonomik bir pedal
gücü ile sürücünün fren
yapmasına yardımcı olur.
● Emniyetli fren için iki pistonlu
ana fren merkezi.
● Verimli enerji emilimi için çift
kaplı kaliper.
● Aşırı yük durumunda arka tekerleklerin kilitlenmesini önlemek için orantılamalı yük
algılama supabı.
● Sorunsuz performans için
tasarlanmış, otomatik olarak
ayarlanmış arka frenler.
Sistem üzerinde bir H devresi bulunacak şekilde tasarlanmıştır, bunun avantajı devrelerden birisinin
arıza yapması durumunda bile
64
minimum fren sağlamasıdır, ancak
bu durumda fren pedalı daha sert
olacak ve durma mesafesi de
artacaktır. Aynı zamanda, ön
paneldeki fren gösterge ışığı da
yanacaktır.
Fren sisteminde bir anormallik
görürseniz, en yakın TATA Motors
yetkili servisiyle bağlantıya geçin.
Fren servosuna vakum beslemesi
olmaması durumunda, araç yine
de daha fazla bir pedal çabasıyla
durdurulabilir. Vakum arızası ya da
fren devresi arızası durumunda,
daha düşük bir vitese geçerek ve
ayağınızı gaz pedalından çekerek
aracı yavaşlatın. Emniyetli olur olmaz, aracı yolun kenarına çekin.
DİKKAT
Fren sistemi arızası çok
tehlikelidir. En iyisi aracınızı
çektirmektir, ancak aracı bu
durumda kullanacak olursanız,
son derece dikkatli olun.
Aracınıza hemen baktırın.
Fren yapmak için ayağınızı fren
pedalının üzerine koyun. Frene
çok asılmayın, bu durumda aşırı
ısınabilir ve performansı düşebilir.
Fren lambaları arkanızdaki diğer
sürücüleri şaşırtabilir.
Daha düşük bir vitese geçerek ve
ayağınızı gaz pedalından çekerek,
frenlere yardımcı olması için
motoru kullanın.
Yokuş aşağı giderken frenlere
sürekli basılması ısınmaya neden
olur ve frenlerin verimini azaltır.
Derin suların içinde sürüş yaptıktan
sonra frenlerinizi kontrol edin. Normal olduklarını hissetmek için,
ılımlı fren yapın. Eğer değillerse,
normal hale gelinceye kadar hafifçe
ve sık sık fren yapın. Frenleriniz
ıslakken sürüş yaparken ekstra
tedbirli ve dikkatli olmalısınız.
Sürüş
OLUMSUZ KOŞULLARDA SÜRÜŞ
Suda Sürüş
Bariyer
taşlarının
üzerinden
taşmışsa, asla sudan geçme
girişiminde bulunmayın.
Çok
derin
sudan
geçmeye
çalışılırsa, motor ciddi zarar
görebilir.
Eğer durum mutlaka sudan
geçmenizi gerektirirse;
- Motoru boşta hızlı çalıştırın ve
sonra düşük viteste ilerleyin.
- Sudan
geçtikten
sonra,
balataları kurutma ve normal
fren gücünü tekrar elde etmek
için, birkaç defa frene basın.
Eğer araç su nedeniyle boğulursa,
motoru
çalıştırma
girişiminde
bulunmayın.
Aracı emniyetli bir yere çekin.
Suyun silindirlere girip girmediğini
kontrol ettirmek için, aracı en yakın
YETKİLİ servise götürün.
Ayrıca, eğer içlerine su girmişse,
motorun, dişli kutusunun, ara
şanzımanın, ön dingilin ve arka
dingilin yağlarını da yenilemek
gerekecektir.
Marş dinamosunu ve alternatörü
kontrol ettirin.
Yağmurlu bir Günde Sürüş Yapmak
Frenleri, direksiyonu ve pencereleri kontrol edin.
Lastiklerde aşınma olup olmadığını
ve lastik hava basınçlarını kontrol
edin.
Silecek
lastiklerinin
uygun
çalıştığını kontrol edin.
Sert fren yapmaktan ve keskin
dönüşlerden kaçının. Bu, kontrolü
kaybetmenize ve aracın kaymasına
neden olabilir.
Yavaşlamak için, düşük viteslere
geçin ve yumuşak fren yapın.
Görüş zayıfsa, farları yakın.
Gece Sürüşü
Gece sürüşü sırasında karşıdan
gelen trafiği düşünerek kısa
farlarınızı yakın.
Farların aydınlattığı bölge içerisinde durabilecek bir hızda
ilerleyin.
Dönüşlerde, Dörtyol ağızlarında,
vs. diğer sürücüleri uyarmak için,
uzun/kısa farlarınızı kullanın.
Şerit değiştirirken veya dönüş yaparken,
sinyal
lambalarını
65
Sürüş
OLUMSUZ KOŞULLARDA SÜRÜŞ
kullanın.
● Tehlikeli bir şekilde park etmeniz
durumunda
veya
aracınız bozulmuşsa, yoldaki
diğer araçları uyarmak için
flaşörleri yakın.
Gevşek Zeminlerde DikYokuşları
Tırmanmak
Uygun bir viteste sakin bir şekilde
çıkmaya başlayın. Motorun fazla
devir yapması sonucunda çekiş
kaybı olmaması için, araca
yumuşak bir şekilde güç verin.
Mümkün olduğu kadar düz bir eğim
ve tırmanışın ortasında vites
değiştirmenizi
gerektirmeyecek
uygun bir vites seçin.
66
Tırmanışın
rotasında
vites
değiştirmek, ivme kaybına ve motorun teklemesine neden olabilir.
Düşük vitese geçme işlemi, çekiş
kaybı yaşamamak için dikkati bir
şekilde yapılmalıdır.
Hiçbir koşulda araç bir yokuşta
çapraz olarak hareket ettirilmemelidir. Bunun tehlikesi, çekiş kaybı
ve yanlardan kaymadır, bu da
aracın devrilmesine neden olabilir.
Eğer bu kaçınılmazsa, mümkün
olduğu kadar hafif bir açı seçin ve
aracı sürekli hareket halinde tutun.
Eğer yokuşun bitmesine çok az
kala tekerlekler kaymaya başlarsa,
direksiyonun kumanda ettiği tekerlekler sağa sola çevrilerek ve
böylece daha fazla yer tutuşu elde
edilerek hareket korunmalıdır.
Eğer dik bir yokuşu tırmanırken
araç hız kaybeder ya da ilerlemesi
yavaşlarsa, hızla geri vitese geçin
ve aracın motor sıkışması kontrolü
ile geri gitmesine izin verin.
Dik Yokuşlardan Aşağıya İnmek
Eğimin dikliğine göre, uygun vitese
geçin. Motor frenini motora aşırı
devir yaptırmadan dikkatli bir
şekilde kullanın. Kontrolü kaybetmemek için, bu tip durumlarda fren
yumuşak bir şekilde yapılmalıdır.
Yokuştan aşağıya iniş sırasında
vites değiştirmenizi ya da boşa
almanızı gerektirmeyecek, uygun
bir vites seçin.
Acil Durumda
KRİKONUN YERŞETİRİLMESİ, ÜÇGEN REFLEKTÖR VE SÖNMÜŞ LASTİKLERİN DEĞİŞTİRİLMESİ
Ön Uyarı İçin Üçgen reflektör
2) Reflektörü aracın arkasına
yolun üzerine yerleştirin.
3) Reflektör aracın arkasında,
araçla aynı şeritte ve araçtan
en az 50 m. Uzakta olmalıdır.
4) Otoyolda veya görüşü engelleyen bir tepenin üzerinde
iseniz bu mesafeyi 150 m.’ye
çıkarın.
Lastiğiniz patlarsa
Aracınızda bir üçgen reflektör
bulunur. Bir arıza durumunda,
aracınızı yolun kenarına park
etmişseniz, üçgen reflektörün
aşağıda
açıklandığı
şekilde
kullanılması gerekir:
1) Üçgen reflektörü kutusundan
çıkarın ve açın.
1) Aracı düz bir çizgide tutarak, hızı düşürün. Dikkatli bir
şekilde trafikten ayrılarak, aracı
emniyetli bir yere çekin. Aracı
düz ve sağlam bir yüzeye park
edin. El frenini çekin ve 1. vitese alın.
2) Flaşörleri
yakın.
Arıza
göstergesi olarak, üçgen reflektörü aracın en az 50 m.
Gerisine yerleştirin.
Alet ve Kriko – Ekip Elemanı Kabini
1. Kriko kolu 2. Kriko
67
Acil Durumda
KRİKONUN TAKILABİLECEĞİ YERLER, SÖNMÜŞ LASTİKLERİN DEĞİŞTİRİLMESİ
3) “Alet kitini ve krikoyu” arkadaki
yolcu koltuğunun arkasındaki
yerinden çıkarın (ekip elemanı
kabini için).
4) Kriko kolunu çevirin ve krikoyu
çıkarın.
7) Sönmüş lastiğin karlısındaki
tekerleği bloke edin.
8) Sönmüş lastiğin jantını çıkarın
(eğer takılmışsa) ve tekerlek cıvatalarını gevşetin (Bu
aşamada cıvataları yerlerinden
çıkarmayın).
9) Krikoyu gösterildiği şekilde
doğru pozisyona yerleştirin
ve kriko kolu yardımıyla aracı
yavaşça yukarı kaldırın.
Arkada krikonun yeri
a)
b)
5) Yedek lastik aracın arkasında,
karoserin altındadır.
c)
6) Yedek lastik montaj somununu
çıkarın. Yedek lastiği çıkarın.
d)
Önde krikonun yeri
68
DİKKAT
Aracın içerisinde birisi ya
da bir yük varken, aracı
kaldırmayın.
Aracı yalnızca lastikleri
değiştirmeye yetecek kadar kaldırın.
Kriko ile kaldırılmış aracın
altında çalışmayın, bu durumda yaralanmalar meydana gelebilir.
Kriko ile
desteklenmiş
durumdayken
aracı
çalıştırımayın.
Acil Durumda
YEDEK LASTİK
10) Tekerlek montaj cıvatalarını ve
sonra da lastiği çıkarın.
11) Yedek lastiği pozisyonuna
gelinceye kadar yuvarlayın ve
üzerindeki delikleri cıvatalarla
hizalayın.
Daha
sonra
cıvataları takın (sivri ucu içeriye doğru gelecek şekilde) ve
elinizle sıkıştırabildiğiniz kadar
sıkıştırın.
12) Krikoyu tamamen indirin ve
tekerlek somunlarını tek tek
sıkıştırın. Jantı yerine takın.
13) Tüm aletleri ve krikoyu yerlerine geri koyun.
14) Sönmüş lastiği yedek lastiğin
yerine koyun ve montaj somunun uygun şekilde sıkıştırın.
DİKKAT
Değiştirilen lastiğin basıncını
ve somunların sıkılığını en
yakın Servis istasyonunda
kontrol ettirin. Ayrıca patlamış
lastiği de tamir ettirin.
YEDEK LASTİK TAŞIYICININ
ÇIKARILMASI VE TAKILMASI,
LASTİĞİN ÇIKARILMASI
a. Yedek lastiğin jantının altındaki
uzun cıvatanın üzerindeki somunu çıkarın.
b. Yedek lastik taşıyıcı somun
anahtarını, karoserin üzerindeki arkadaki yedek lastiğin
erişim deliğinden sokun ve
yedek lastik takımının milinin
yerini belirleyin.
c. Yedek lastik taşıyıcının somun anahtarını, lastik somun anahtarı yardımıyla ip
gevşeyecek ve yedek lastik
aşağıya inmeye başlayacak
şekilde saat yönünün tersine
çevirin.
d. Yedek lastik yere değdikten
sonra, ipteki gerilimi azaltmak
için biraz daha çevirin ve lastiği
çekip aracın altından çıkarın.
e. Aşağıya indirerek ve dışarı
çekerek, lastik göbeğinden
köşebendi çıkarın.
Yedek Lastik Erişim Deliği
Yedek Lastiğin Yerleştirilmesi
69
Acil Durumda
YEDEK LASTİK VE ACİL DURUM MODU
LASTİĞİN TAKILMASI
a. Yedek lastiği aracın altında,
lastik diski yukarı bakacak
şekilde yerleştirin.
b. Lastiği tutan köşebendi lastik göbeğinin içine yerleştirin.
Önce
tekerleğin
jantının
merkez deliğinin çevresindeki
bijonlardan birisini bulun ve
sonra da cıvata deliklerinden
birisinde bir başka bijonu bulun.
c. Yedek lastik taşıyıcısı somun
anahtarını aracın arkasındaki
erişim deliğine sokun ve vinç
takımının milini bulun.
d. Lastiğin yukarıya çıkmaya
başlaması için, yedek lastik somun anahtarını saat yönünde
çevirmeye başlayın.
e. Lastiği elinizle biraz çevirerek,
cıvatanın lastik jantı üzerindeki
deliklerden birisine girmesini
sağlayın.
70
f.
Lastiği elle itildiğinde hareket
etmeyecek şekilde sıkıştırın.
g. Uzun cıvatanın üzerindeki somunu jantın altına koyun ve
sıkıştırın.
Acil
Su
Durum
Modu:
sedimanterinde su
biriktiğinde,
gösterge
paneli
üzerindeki
“yakıtta
su
göstergesinin lambası “sürekli
yanmaya başlayacaktır. Bu aracın
“Acil Durum Modu”nda çalışmasına
neden olur; Acil Durum Modundayken aracın performansından
önemli oranda düşüş olur.
NOT
İlk çalıştırmada kontak anahtarı
“ON” pozisyonuna getirildiğinde,
ön paneldeki yakıtta su var
göstergesi lambası 2 saniye
yanar ve sonra otomatik olarak
söner. Lamba yanmazsa, aracın
doğrulama için servis istasyonuna götürülmesi ve bakımdan
geçirilmesi gerekir.
Acil Durumda
ARACIN TAKVİYE KABLOLARIYLA ÇALIŞTIRILMASI
Aracın Takviye
Çalıştırılması :
Kablolarıyla
•
Aküsü boşalmış bir motor, başka bir
aracın aküsünden güç aktarılarak
çalıştırılabilir.
Bu tehlikeli olabilir, çünkü aşağıdaki
talimatlardan sapılması akünün
patlaması
nedeniyle
kişinin
yaralanmasına neden olabilir veya
her iki araçtaki elektrikli sistemlere
zarar verebilir.
DİKKAT
Akünün ektrolitinin gözle, ciltle,
kumaşlarla ya da bayalı yüzeylerle temas etmesine izin vermeyin. Bu sıvı, yaralanmalara
ve ciddi hasarlara yol açabilecek sülfürik asit içerir. Temas
riskinden kaçınmak için, lastik
eldivenler takın.
Yaralanma riskini azaltmak için,
akünün yakınında çalışırken göz
koruyucular takın.
•
•
•
•
•
•
•
Takviye
kablolarıyla
çalıştırmada güç sağlayan
akünün sizin aracınızdaki akü
ile ayın voltaja
sahip
olduğuna
emin olun (12V).
Kapasitesi orijinal akünün
kapasitesi ile aşağı yukarı aynı
olmalıdır. Voltaj ve kapasite
bilgileri akülerin üzeri- nde
verilmiştir.
Boşalmış
aküyü
araçtan
ayırmayın.
Tüm gereksiz elektrik yüklerini
kapatın.
Buji kablosuyla çalıştırma
işlemi
sırasında,
akünün
üzerine eğilmeyin.
Bir kablonun ucunun diğerinin
ucuna temas etmesine izin
vermeyin.
El frenini çekin. Vitesi boşa
alın.
Ucu boşalmış akünün negatif
ucuna bağlamayın.
-ve ucunun bağlantısı boşalmış
aküden mümkün olduğu kadar
uzak ve motor/transaks üze-
•
•
rindeki marş motoruna yakın
olmalıdır.
Kutup başları motorun dönen
bölümlerine yakalanmayacak
şekilde yerleştirin.
Güçsağlayanaracınmotorunun
işle sırasında çalıştırılmasına
izin verilir.
Kutup
başlarını
çizimde
gösterildiği şekilde bağlayın
Aküsü bitmiş aracı çalıştırma
girişimi birer dakikalık aralıklarla
yapılmalıdır ve 15 saniyeden uzun
sürmemelidir. Çalıştırdıktan sonra,
her iki motoru da kutup başıarı hala
bağlıyken boşta yaklaşık 3 dakika
çalıştırın.
71
Acil Durumda
ARACIN ÇEKİLMESİ
Aracın Çekilmesi:
72
•
Bir aracı çekmek için en iyi yol
kurtarma aracı kullanmaktır.
•
Bunun alternatifi olarak sert
bir çekme demiri de kullanabilirsiniz.
•
Esnek bir kablo ya da ip kullanmaktan kaçının, çünkü; aniden
durması durumunda çekilen
araç çeken araca çarpabilir.
•
Yoldaki diğer kişileri uyarmak
için her iki aracın da flaşörlerini
yakın.
•
Mümkün olan yerlerde, direksiyon simidi yardımının ve fren
vakumunun mevcut olabilmesi
için, motoru boşta çalıştırın.
•
Hızı 20-30 km/s. ile sınırlayın.
•
Frenlerin arıza yapması durumunda, aracı kontrol etmek
için el frenini kullanın.
Ön ve Arka Çekme Kancasının
Yerleri:
Öndeki İki Çekme Kancası
Arkadaki İki Çekme Kancası
Acil Durumda
RUTİN SERVİSLER
Bu kılavuzu denetim ve bakım için
kullanırken, kendinize, başkalarına
ve aracınıza zarar vermemek için
son derece dikkatli olun.
Ateşleme ve yakıt sistemleri, emisyon kontrolü ve verimli motor
çalışması açısından son derece
önemlidir. Aynı şekilde, fren sistemi de emniyet açısından önemlidir.
Bunlarla oynamayın.
Tüm denetimler ve ayarlamalar
kalifiye bir teknisyen tarafından
gerçekleştirilmelidir. Bu sistemlerle
ilgili tüm servislerin bir Yetkili Satıcı
tarafından gerçekleştirilmesini
öneririz.
ARAÇ SAHİBİNİN GERÇEKLEŞTİRECEĞİ BAKIMLAR
Rutin Servisler
Şunların en azından haftada bir
kez denetlenmesini şiddetle öneririz:
Motor yağı düzeyi, motor soğutucu
düzeyi, fren hidroliği düzeyi, cam
yıkama sistemi sıvısı düzeyi, akü,
lastik basıncı.
Kendi Kendinize Gerçekleştirebileceğiniz Servisler
Uygun olmayan ya da eksik bakım
sorunlar yaratabilir.
Bazı bakım prosedürleri, yalnızca
özel aletlere sahip kalifiye servis
teknisyenleri tarafından yapılabilir.
Garanti periyodu sırasında kendi
kendinize uygun olmayan bakımları
yapmanız,
garanti
kapsamını
etkileyebilir. Herhangi bir servis
ya da bakım prosedürü hakkında
şüpheniz varsa, bunun yetkili servis
tarafından yapılmasını sağlayın.
UYARI Bakım
prosedürleri: Biraraçüzerinde
bakımçalışması
gerçekleştirmek tehlikeli olabilir.
Bazı bakımları gerçekleştirirken,
ciddi şekilde yaralanabilirsiniz.
Eğer işi yapmak için yeterli bilgiye ve deneyime veya uygun
aletlere ve donanıma sahip
değilseniz, bu durumda o işi kalifiye bir teknisyene yaptırın.
73
Ön Sorun Giderme
MOTOR
Bu ipuçları size yol göstermesi için verilmiştir. Bu ön işlemlerin acil bir durumda gerçekleştirilmesi gerekir. Normal
durumlarda, sorunlar Servis Kılavuzu’nda verilen onarım prosedürlerini takiben, yetkili bir serviste giderilmelidir.
SAPTANAN SORUN
MOTOR
1. Marşa basılamıyor.
OLASI NEDEN
YAPILMASI GEREKENLER
Bitmiş akü, gevşek ya da uygun
olmayan akü/elektrik bağlantısı
● Aküyü
●
2. Marşa basılıyor,
çalışmıyor.
ancak motor
3. Kontrol motoru ışığı çalıştırmadan
sonra da yanmaya devam ediyor.
4. Motor aşırı ısınıyor.
Yakıt sisteminde hava
Bazı arızalar ECU tarafından
saptanır Soğutucu düzeyi düşük,
soğutucuda sızıntı var
Hortum çökmüş/yırtılmış
Motor yağı düzeyi düşük
Kapak yerine iyice oturmamış
Motor soğutma fanları çalışmıyor
Frenler bağlanmış
74
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
kontrol ettirin ve/veya
değiştirin
Buji kablolarıyla bir başka akü
kullanarak çalıştırın
Bağlantıları temizleyin ve sıkıştırın
Armutşeklindekipompayabasarak,
havayı çıkarın.
Sızıntı olup olmadığını kontrol edin.
Aracı yetkili bir serviste kontrol ettirin
ve onarılmasını sağlayın
Sızıntı olup olmadığını kontrol edin,
varsa giderin. Üzerine soğutucu
ekleyin.
Hortumları değiştirtin
Yağ ekleyin
Yedek tankın kapağını doğru
şekilde takın
Tamir ettirin
Tamir ettirin
Ön Sorun Giderme
MOTOR
OLASI NEDEN
Elektrik fanı çalışmıyor
Klimanın
soğutma devresinde
yüksek besleme basıncı
Radyatör kanatları tıkanmış
Radyatör su yolu tıkanmış
Termostat bozuk
Gevşek kayış nedeniyle akü şarj
olmuyor
YAPILMASI GEREKENLER
● Sorunu tamir ettirin
● Sorunu tamir ettirin
●
●
●
●
Temizleyin
Tamir ettirin
Tamir ettirin
Kayış
gerginliğini
Kırılmışsa değiştirin
6. Zayıf hızlanma
Yakıt sisteminde hava
Tıkanmış yakıt filtresi
Tıkanmış hava filtresi
Debriyaj kaçırıyor / ayarsız
Frenler silkeliyor
●
●
●
●
●
Havayı boşaltın
Elemanı temizleyin / değiştirin
Elemanı temizleyin / değiştirin
Tamir ettirin
Tamir ettirin
7. Kayıştan gıcırtı sesi geliyor
Gevşek kayış
Kayış parlamış
● Kayış gerginliğini ayarlatın
● Kayışı değiştirin
8. Motor çalışırken, yağ düzeyi
minimum/maksimum
değerler
arasında olsa bile düşük motor
yağı göstergesi ışığı yanıyor
Basınç transformatörü arızalı ve/
veya yağ pompası arızalı
● Motoru yoğun olarak çalıştırmayın.
SAPTANAN SORUN
5. Şarj göstergesi sürekli yanıyor
ayarlatın.
Aracı en yakın Yetkili Servise
götürün ve arızayı tamir ettirin.
75
Ön Sorun Giderme
DEBRİYAJ VE FREN
SAPTANAN SORUN
DEBRİYAJ
OLASI NEDEN
YAPILMASI GEREKENLER
1. Debriyaj kaçırıyor
Uygun olmayan pedal gezinmesi
Debriyaj diskinde yağ
● Pedal gezinmesini ayarlayın
● Diski temizleyin veya değiştirin
2. Gürültülü debriyaj
Basınç levhası ve diyaframlı yay
tıkırdıyor
● Yetkili Servisle bağlantıya geçin
Ayırma yatağı kırılmış / aşınmış.
Kavrama silindirinin itici çubuğunda
tutukluk olup olmadığını kontrol
edin
● Değiştirin
● Gerekiyorsa kavrama silindirini
Yetersiz fren hidroliği
Sistemde hava
Fazla pabuç boşluğu olması
nedeniyle pedal gezinmesi de çok
fazla
Vakum sızıntısı
Fren yağı (hattı) sızıntısı
Kampanada / balatalarda yağ
● Fren hidroliği ekletin
● Havasını boşalttırın
● Otomatik ayarlayıcıyı tamir ettirin
Aşınmış fren balatası
Bozuk / aşınmış parçalar
● Balataları değiştirtin
● Değiştirtin
3. Debriyaj zor geçiyor
değiştirin
FRENLER
1. Frenler zayıf
● Sızıntıyı tamir ettirin
● Sızıntı olan hattı değiştirin
● Balataları temizletin / sızıntı
yapıyorsa contaları değiştirin
76
Ön Sorun Giderme
FRENLER VE DİREKSİYON
SAPTANAN SORUN
OLASI NEDEN
YAPILMASI GEREKENLER
2. Fren bir tarafa çekiyor
Fren balatalarında yağ
Bir taraftaki pabuç/ped aşınmış
Gevşek fren tablası
Bir taraftaki fren borusu tıkanmış
Bozuk iki pistonlu ana fren merkezi
●
●
●
●
●
3. Frenden ses geliyor
Arızalı fren balatası
Parlamış balata
Gevşek perçin
Yanlış balata
Pabuç dönüş yayı kırılmış
Disk üzerindeki ön pedler sürtünüyor
●
●
●
●
●
●
Az hidrolik miktarı
(Hidrolik direksiyon için)
Sistemde hava
● Direksiyon
Gevşek pompa kayışı Düşük
lastik basıncı Bağlantılarda
kaçırma Direksiyon dişlileri
bozulmuş
●
●
●
●
DİREKSİYON SİSTEMİ
1. Direksiyon zor dönüyor
2. Dönüşü zayıf
●
Fren balatasını temizleyin
Pabucu/pedi değiştirtin
Cıvataları sıkıştırın
Fren hattını temizletin
İki pistonlu ana fren merkezini
tamir ettirin / değiştirin
Değiştirin
Balatayı temizleyin veya değiştirin
Perçinleri uygun şekilde takın
Doğru balata takın
Değiştirin
Düzelttirin
tankındaki hidroliği
doğru düzeye kadar doldurun
Hava
boşlatma
sisteminden
havayı boşaltın
Kayışın doğru ayarlanmasını sağlayın
Doğru değere ayarlayın
Kontrol ve tamir ettirin
Kontrol edin ve ayarlatın
77
Ön Sorun Giderme
ELEKTRİK SİSTEMİ VE SÜSPANSİYON
SAPTANAN SORUN
ELEKTRİK SİSTEMİ
OLASI NEDEN
YAPILMASI GEREKENLER
1. “IGN” pozisyonundayken,
göstergedeki akü
şarj
ve
motor yağı basıncı
lambaları yanmıyor.
Akü ucu gevşek veya bağlantısı
kopmuş
Akü tamamen ölü
Ampul yanmış
Sigorta atmış
Gevşek / açık bağlantılar
● Bağlantıları kontrol edin
2. Elektrikli camlar, farlar,
yakıt ve sıcaklık göstergesi, takometre, silecek ve
yıkama ünitesi ve tüm lambalar, vs. gibi çalışmayan
elektrikli aksesuarlar
SÜSPANSİYON
1. Anormal veya çok fazla
lastik aşınması
78
● Akünün
●
●
uygun
şekilde
bağlanmasını sağlayın
Aküyü şarj ettirin
Alternatörü ve şarj devresini
kontrol ettirin
Ampulü kontrol ettirin
Sigorta atmışsa değiştirin
Bağlantının
uygun
şekilde
sıkıştırılmasını / sabitlenmesini sağlayın
Röleyi sıkı bir şekilde tutturun
Arızalı bileşenlerin Yetkili Serviste
değiştirilmesini sağlayın
Devrenin sigortası atmış
Gevşek konektörler
●
●
●
Temel devre rölesi / kontrolörler gevşek
Arızalı bileşenler
●
●
Lastik dengesiz
● Balansı kontrol edin ve gerekirse
Direksiyon geometrisi bozulmuş
Lastikler yeterince şişirilmemiş
● Direksiyon geometrisini ayarlayın
● Lastik basıncını ayarlayın
ayarlayın
Ön Sorun Giderme
SÜSPANSİYON
SAPTANAN SORUN
2. Ön taraftan anormal ses
3. Süspansiyon altları
OLASI NEDEN
YAPILMASI GEREKENLER
Oynak tekerlek veya lastik
Arızalı lastik
Göbek boşluğu uygun değil
Frenler silkeliyor
Aşırı fren yapma
●
●
●
●
●
Yan bilyeli mafsallarda aşınmış, nemli
veya gevşek çubuk uçları, alt bilyeli
mafsallar veya bağlantı çubuğu.
Ped aşınması veya montajı ile ilgili
uyarı sesi
Aşınmış süspansiyon kolu mil yatakları
Gevşek tekerlek somunları
Gevşek süspansiyon cıvataları veya
somunları
Kırık veya hasarlı tekerlek yatağı
Aşırı göbek boşluğu
Gevşek kaliper yuvası cıvataları
● Çubuk
Aşırı yüklenmiş
● Yükü kontrol edin
●
●
●
●
●
●
●
●
Lastiği ya da tekerleği değiştirin
Lastiği değiştirin
Göbek boşluğunu ayarlayın
Kontrol ve tamir ettirin
Sürüş alışkanlığınızı değiştirin
uçlarını,
süspansiyon
kolunu, bağlantı çubuğunu veya
tahrik mili bağlantılarını değiştirin.
Pedi değiştirin
Montajı onarın
Değiştirin
Tekerlek somunlarını sıkıştırın
Süspansiyon cıvatalarını veya
somunlarını sıkıştırın
Değiştirin
Ayarlayın
Kontrol edin ve sıkıştırın
79
Elektrik Donanımı Bakımı
SİGORTALAR VE RÖLELER
FAN 30 A
KOND.
VE
KLİMA 20 A
BCM
BESLEMESİ
20 A
AKS
10 A
MOTOR
GÖSTERGESİ
10 A
ST.SOL.
RÖLE
10 A
ÖN YOLCU
KAPISI 30 A
SÜRÜCÜ
KAPISI 30 A
1. Sigorta ve Röle Kutusu
2. Maksi Sigorta Kutusu
ÇAKMAK
10 A
ARKA KAPI
(SAĞ) 30A
ECU AKÜ
20 A
ECU
ATŞ
BCM
BESLEMESİ 1
20 A
ARKA CAM
ISIT. 15 A
ÖN SİS
20 A
GERİ STOP
10 A
MERK.
KİLİTL. 20 A
KLİMA
DÜĞM.
5A
W/W
RL
BOBİNİ
5A
ARKA KAPI
(SOL)
30 A
PEDAL VE
KAPI AÇIK
LAMB.
10 A
ELEKT
BAĞL.
0A
KONBİNE SV.
TEŞHİS 10 A
Kabin Sigorta kutusu
Maksi Sigorta Kutusu
80
Elektrik Donanımı Bakımı
Sigorta ve Röle Kutusu
SİGORTALAR VE RÖLELER
81
Elektrik Donanımı Bakımı
AMPUL SPESİFİKASYONLARI
Ampul spesifikasyonları
82
Elektrik Donanımı Bakımı
AMPULUN DEĞİŞTİRİLMESİ
Farlarda halojen ampuller ve uzun
mesafe görüş için tam ileriyi
aydınlatmak veya kısa mesafe
görüş için aracın hemen önünü
aydınlatmak için bir ayar cihazı
bulunur. Karşıdan gelen araçların
sürücülerine rahatsızlık vermemek
/ onların gözlerinin almamak için
kısa far kullanın.
Far ayarı daima yetkili serviste
ekran yardımıyla yapılmalıdır.
Far ampulünün değiştirilmesi:
● Farları kapatın ve ampulün
sıcak olmadığına emin olun.
● Ampulü konektörden ayırın ve
aynı değerde bir
ampulle değiştirin.
başka
● Ampulu
doğru
pozisyona
yerleştirin ve
bağlantısını
yapın, mandalla yerine kilitleyin
ve üzerine koruyucu kapağı
vidalayın.
● Ampul duyunu çevirerek diğer
ampulleri
de
çıkarın,
değiştirdikten sonra yerlerine
takın.
● Farları
açın
ve
yanıp
yanmadıklarını kontrol edin.
● Motor kaputunu açın ve uzun /
kısa farın koruyucu kapağını
çıkarın.
● Konektörlü uzun far lambasını
çıkarmak
için,
mandalını çıkarın.
kilitleme
DİKKAT Yüzeyindeki ayna
bölüme zarar vereceği için,
fra reflektörüne
dokunmayın ve temizlemeyin.
1
Arka Koruyucu Kapak
2
Uzun far ampulü
3
Park Lambası ampulü
4
Sinyal lambası ampulü
5
Far ayar motoru
Far ışıklarının dikey ve yatay ayarı,
ayar motorunun düğmesi döndürülerek yapılır.
Hassas ayar ancak yetkili serviste
yapılabilir.
83
Elektrik Donanımı Bakımı
AMPULUN DEĞİŞTİRİLMESİ
Farların ampullerini değiştirirken,
bunu kapağı tutarak yapın. Camın
cildinizle ya da sert cisimlerle
temas etmesinden kaçının. Cama
dokunursanız, alkol ve temiz bir
bezle silin. Acil bir durumda
ampulü değiştirdikten sonra, en
kısa zamanda yetkili bir serviste
far ayarlarını yaptırın.
DİKKAT
Halojen
far
ampulleri
yakıldığında çok ısınır. Yağ,
ter ya da cam yüzeyindeki bir
çizik, ampulün ısı nedeniyle
kırılmasına neden olabilir.
KUYRUK LAMBASI:
Ampulün değiştirilmesi:
Ampul duyunu çevirerek tüm
ampulleri çıkarın, değiştirdikten
sonra yerlerine takın.
84
Sis lambaları:
Ön ve arka sis lambaları
ampul duyu çevrilerek çıkarılabilir.
Değiştirdikten
sonra
duyu
sıkıştırın.
Araç Plakası Lambaları:
1. Park Lambası
2. Sinyal lambası
3. Park ve stop lambası
4. Arka sis lambası ve reflektör
Arka araç plakasının aydınlatılması
için gizlenmiş iki adet lamba bulunur.
Yukarıya Monte Edilmiş Stop
Lambası:
Yukarıya monte edilmiş stop
lmabası, arka kuyruk lambalarına
birleştirilmiştir ve her servis freni
yapıldığında yanar.
Aracın Bakımı
YIKAMA VE TEMİZLEME
ARACIN BAKIMI :
Araç, iklim, yol koşulları, endüstriyel kirlenme ve denize yakınlık gibi
pek çok dış etkene maruz kalır.
Bu koşullar, aracın gövdesinin
düzenli olarak bakımını gerektirir.
Kir, böcekler, kuş pislikleri, yağ,
gres yağı, yakıt ve taşların neden
olduğu küçük çentikler mümkün
olduğu kadar çabuk temizlenmelidir.
Yıkama:
Aracı doğrudan güneş ışığının
altında değil, gölgede yıkayın.
Aracın her tarafına soğuk su
püskürtün (araç yıkama çukurunun
ya da bir vincin üzerinde iken).
Çözücü (yakıt, tiner) kullanılmasına
gerek yoktur.
NOT
Boyalı yüzeyleri üzerleri kuru
iken silmekten kaçının, bu
boyalı yüzey üzerinde çiziklere
neden olabilir.
Aracı yıkarken, yumuşak bir fırça,
sünger veya yumuşak bir bez
kullanın ve bunu sık sık durulayın.
Tüm dış yüzeyini yıkadıktan sonra,
bir güderiyle ya da yumuşak bezle
kurulayın.
Aracı
kuruladıktan
sonra,
üzerinde
aşınmanın
başlamasına neden olacak çentikler ve çizikler olup olmadığını
inceleyin. Gerekli olan yerlere düzeltme boyası uygulayın.
NOT
Motor bölümünün içinin yüksek
basınçlı suyla temizlenmesinden kaçınılmalıdır.
Üzerinde Geri Görüş Kamerası
bulunan araçlar için: Yıkama
sırasında kameranın üzerini
kapatın.
Cilalar:
Cilalar ve temizleyiciler, okside
olan ve matlaşan boyalı yüzeylere
parlaklarını geri kazandırabilirler.
Bunlar normalde cilanın son katını
alan hafif aşındırıcılar ve solventler
içerirler. Macun kullandıktan sonra
araç orijinal parlaklığını almazsa,
aracınızı cilalayın.
Halıların Temizlenmesi:
Üzerindeki kirleri almak için, halıları
düzenli olarak elektrik süpürgesiyle süpürün. Kir, halının daha
hızlı aşınmasına neden olacaktır.
Yeni gibi görünmeye devam etmesi için, halıyı periyodik olarak
şampuanlayın.
Halı temizleyiciler kullanın (tercihen köpük tipi). Temizleyicinin
üzerindeki talimatları izleyin ve
onu bir süngerle ya da yumuşak
bir fırçayla uygulayın. Köpüğe
su eklemeyerek, halıyı mümkün
olduğu kadar kuru tutun.
Pencerelerin, Ön ve Arka
Camların Temizlenmesi:
Camların içini ve dışını ticari cam
temizleyicileri ile temizleyin.
Bu, camın iç yüzeyinde oluşan
dumanın
da
temizlenmesini
sağlayacaktır. Tüm cam ve plastik
yüzeyleri temizlemek için yumuşak
85
Aracın Bakımı
YIKAMA VE TEMİZLEME
bir bez veya kağıt havlu kullanın.
Yoğun olarak kullanılmadığında
aracın bakımı:
bir plastik örtüyle kapatın. Deliksiz
plastik örtü kullanmayın, bu aracın
üzerindeki nemin buharlaşmasına
engel olur.
Aracı üzeri örtülü olarak kuru ve
mümkünse iyi havalandırılmış bir
yere park edin. Herhangi bir vitese
takın.
Lastikleri olması gereken basınç
değerinin 0.5 bar üzerinde şişirin
ve düzenli aralıklarla kontrol edin.
Akü uçlarından kabloları çıkarın
(önce negatif uçtaki kabloyu
çıkarın).
El freninin çekili olmadığına emin
olun.
Boyalı kısımları temizleyin ve
koruyucu cila kullanarak koruyun.
Ticari özel bileşimler kullanarak
parlak metal bölümleri temizleyin
ve koruyun.
Ön ve arka cam silecek lastiklerine
talk pudrası serpin ve onları camdan kaldırın.
Camları hafifçe açın.
Aracın üzerini kumaş ya da delikli
86
Akü şarj düzeyini altı haftada bir
kontrol edin.
Motorun soğutma sistemini tahliye
etmeyin.
UYGUN TEMİZLEME:
Aracınızı aşınmadan korumak için,
aşağıdaki koşullarda aracınızı iyice
ve sık sık yıkamanız önerilir:
1. Özellikle de aracın gövdesinin
altında ağır kir ve çamur birikimi varsa.
2. Araç, duman, kurum, toz,
demir tozu ve diğer kimyasal
kirleticiler nedeniyle yüksek
hava kirliliğine sahip yerlerde
kullanılmışsa.
3. Kıyı bölegerinde kullanılmışsa.
4. Aracın gövdesinin altının her
üç ayda bir basınçlı suyla iyice
temizlenmesi gerekir.
Aracın düzenli olarak yıkanmasının
yanında, aşağıdaki önlemlerin de
alınması gerekir.
Lütfen aşağıdaki önlemleri alın:
1. Aracınızı
daim
gölgede
yıkayın, yıkama
sırasında
doğrudan güneş ışığına maruz
bırakmayın.
2. Aracın kuru olarak silinmesi
yüzeyinde çizikler oluşmasına
neden olabilir, bu yüzden
aracınızı
silerken
daima
yumuşak bir bez ve temiz su
kullanın.
3. Aracını daima iyi havalandırılmış ve gölge bir yere park
edin. Nemle birlikte ısıya maruz
kalmak
aşınmayı
hızlandırır.
Aracın Bakımı
GENEL ÖNLEMLER
4. Taşların
etkisiyle
boyanın
aşınma
olasılığı
yüksek
olduğundan, aracınızı çakıllı
yollarda sürmekten kaçının.
katranlanmış
bir
yolda
giderken, yol biter bitmez
aracınızın üzerinde leke olup
olmadığın kontrol edin ve
varsa temizleyin.
5. Bitki özleri veya endüstriyel
atık şeklindeki harici kirler, yeni
bir cilayı bozabilir ya da üzerinde lekeler oluşmasına neden
olabilir. Bu nedenle, aracınızı
özleri aktığı bilinen ağaçların
veya ağır duman çıkaran
fabrikaların yakınına
park
etmekten kaçının.
6. Kuş pisliklerinin içindeki asit,
yeni boyanmış yüzeye zarar
verebilir ve bu nedenle aracın
üzerindeki tüm kuş pislikleri
hemen temizlenmelidir.
Yumuşak bir bez veya sünger
kullanılarak, aracın soğuk ve temiz
bir
suyla
elle temizlenmesi
önerilir. Lütfen sabun değil,
servisinizin önerdiği bir araç
şampuanı kullanın.
87
Bakım
KAPUTUN AÇILMASI VE KAPATILMASI
Kaputun Açılması ve Kapatılması :
1.
Vitesin boşta olduğuna ve el
freninin çekili olduğuna emin
olun.
2. Ön panelin sol alt köşesinde
yer alan kaput açma kolunu
çekin. Kaput hafifçe havaya
fırlayacaktır.
3. Kaputu
hafifçe
kaldırın
ve
parmağınızla
kaputun
ortasında altta yer alan ikinci
kilidi kaldırın.
4. Kaputu yukarı kaldırın. Kaput
tespit çubuğunu mandalından
çıkarın ve boştaki ucunu kaputun üzerindeki yarığa takın,
tespit çubuğunu sabitlemek
için dışarıya doğru kaydırın.
Kaput açma kolunun yeri
Kapatma:
1. Kaputu kapatmak için, taspit
çubuğunu çıkarın ve yerine
takın.
2. Kaputu indirin ve kapanması
için hafif yüksekten aşağıya
bırakın.
Kaput açma kolu
88
Kaput ikinci kilit kolu
DİKKAT
Aracı kullanmadan önce kaputun uygun şekilde yerine
kilitlendiğine emin olun. Kaputu, kaput kilidinin üzerine
bastırmayın.
Bakım
MOTOR BÖLÜMÜ (LHD)
89
Bakım
HAVA FİLTRESİ, MOTOR YAĞI VE SOĞUTUCU
HAVA FILTRESI :
Hava filtresi elemanının periyodik
olarak
temizlenmesi
gerekir.
Temizledikten sonra da hava
temizleyici
servis
göstergesi
kırmızı bölgeyi gösteriyorsa, hava
filtresi
elemanını
yenisiyle
değiştirin.
Her zaman orijinal hava filtresi
elemanı kullanın.
Hava filtresi, motor bölümünün sol
tarafında yer alır.
a) Bir araç tozlu ortamlarda
kullanılıyorsa, hava temizleyici
elemanın sık sık temizlenmesi
ve değiştirilmesi gerekir.
90
b) Tıkanmış hava temizleyiciler
daha fazla giriş direncine
neden olurlar ve bunun sonucu
olarak yakıt tüketimini artırırlar.
Düşük basınçlı sıkıştırılmış
havanın kullanılması, hava
temizleyici elemanının üzerine
toz üfler. Eğer hava temizleme
elemanı tıkanmış görünüyorsa,
yenisiyle değiştirin.
MOTOR
YAĞI
DÜZEYİNİN
KONTROLÜ
1. Yağ ölçme çubuğu
2. Motor yağı doldurma kapağı
Motoru normal çalışma sıcaklığına
kadar ısıtın.
Kapatın ve 5 dakika yağın yağ
tavasına dönmesini bekleyin.
Aracın düz bir yüzey üzerinde
olduğuna emin olun.
Yağ ölçme çubuğunu çıkarın, üzerini silin ve tekrar tam olarak
yerine takın.
Tekrar çıkarın ve üzerindeki yağ
düzeyini inceleyin. Yağ düzeyinin
“Min” ve “Maks” düzeyler arasında
olması gerekir. Değilse, üzerine
önerilen motor yağından ekleyin.
MOTOR SOĞUTUCUSU DÜZEYİ
Motor soğutucusunun düzeyi yarı
şeffaf depodan görünebilir. Bunun
maksimum ve minimum işaretleri
arasında olması gerekir. Daha az
Bakım
FRENLER VE DİREKSİYON
ise, yedek tanka maksimum
işaretine kadar daha önceden
karıştırılmış soğutucu ekleyin.
Kapağını uygun şekilde yerine geri
takın.
DİKKAT
Motor sıcakken asla yağ doldurma kapağını çıkarmayın.
Yalnızca önceden karıştırılmış
ve kullanıma hazır markalı
soğutucu kullanın.
UYARI
Motor
sıcakken
radyatör
kapağını açmayın. Bu, ciddi
yaralanmalara yol açabilir.
Fren hidroliği kabı
RHD – Görüldüğü şekilde
LHD – Ters yönde
Fren hidroliği düzeyi :
Fren hidroliği düzeyinin fren
hidroliği kabının üzerindeki maksimum ve minimum işaretleri
arasında olması gerekir. Eğer
hidrolik düzeyi minimum işaretinin
altına düşmüşse, üzerine önerilen
fren hidroliğinden ekleyin. (Yakıtlar,
soğutucular
ve
yağlayıcılar
bölümüne bakın).
Süngerimsi ya da çok sert pedal
veya
düşük
pedal
verimi
durumlarında, lütfen en yakın
Yetkili Servisle bağlantıya geçin.
DİKKAT
1. Fren hidroliğinin ciltle ya da
gözle temas etmesine izin
vermeyin.
2. Boyaya zarar vereceğinden,
fren hidroliğinin boyalı yüzeylere sıçramasına ya da dökülmesine izin vermeyin. Dökülmesi durumunda, hemen
temizleyin.
Hidrolik direksiyon deposu :
RHD – Görüldüğü şekilde
LHD – Ters yönde
Direksiyon
hidroliği
düzeyinin
direksiyon hidroliği kabının
üzerindeki maksimum ve minimum
işaretleri arasında olması gerekir.
Eğer hidrolik düzeyi minimum
işaretinin altına düşmüşse, üzerine
önerilen direksiyon hidroliğinden
ekleyin. Yakıtlar, soğutucular ve
yağlayıcılar bölümüne bakın).
Direksiyonun çok gevşek ya da
çok sert olması durumunda, lütfen
en yakın Yetkili Servisle bağlantıya
geçin.
DİKKAT
Hidrolik
direksiyon
sisteminde yağ olmadan motoru
çalıştırmayın.
91
Bakım
FRENLER VE DİREKSİYON
YÜKE DUYARLI BASINÇ AZALTMA
SUPABI (LCRV)
Ağır fren yaparken, fren sisteminde bir
LCRV’ye ihtiyaç duyulur. Bu durumda, aracın ağırlığının çoğu öne transfer edilir ve fren yapma işinin çoğunu
ön frenler gerçekleştirir. frenlerde
çok az çekiş bırakılır ve bu durumda,
yüksek basınç altında kayma eğilimi
gösterirler.
Supap, arka fren kampanasına giden
hattın üzerine takılmıştır. Ağır fren
sırasında, supaplar arka tekerleklere
giden basıncı sınırlar ve bu da arka
tekerleklerin kilitlenmek ve kaymak
yerine dönmeye devam etmesini
sağlar.
Eğer arka süspansiyon üzerinde herhangi bir değişiklik yapılırsa, bu supabın
performansı ciddi şekilde zarar görür.
Arka yay her değiştirildiğinde, supap
kolu boşluğunun da ayarlanması gerekir.
92
AYARLAMA: SÜPAP AYARI
YÖNTEMİ “C” bağlantısı “B” deliğinin
içindeyken ve araç yüksüzken, ayar vidası ve kilit somunu
yardımıyla, supap pistonu kolu
ile ayar vidası arasındaki “&”
boşluğunu 1.0—1.2 mm.’ye
(şekilde
gösterildiği
gibi)
ayarlayın. Ayar vidasının kilit
somununu sıkıştırın. Daha sonra “C” bağlantısını “A” deliğine,
yani köşebentin üst deliğine
bağlayın.
Bakım
DEBRİYAJ VE SEDİMANTER
Debriyaj hidroliği düzeyi:
Debriyaj hidroliği düzeyinin debriyaj hidroliği kabının üzerindeki
maksimum ve minimum işaretleri
arasında olması gerekir. Eğer
hidrolik düzeyi minimum işaretinin
altına düşmüşse, üzerine önerilen
debriyaj hidroliğinden ekleyin.
(Yakıtlar,
soğutucular
ve
yağlayıcılar bölümüne bakın).
LHD – Ters yönde
RHD – Görüldüğü şekilde
Sedimanterden
su
tahliye
prosedürü:
Su sedimanteri yağ filtrasyonu
sisteminin bir parçasıdır ve aracın
altında yakıt deposunun yanında
şasinin ana gövdesi üzerine monte
edilmiştir.
DICOR
sistemine
sağlanan yakıttaki su içeriğini
azaltmak için yakıt besleme
sisteminde kullanılır.
Su
sedimanterine
sürücüyü
sedimanterin boşaltılması gerektiği
konusunda uyaran bir su sensörü
takılmıştır.
Gösterge
paneli
üzerindeki yakıt sedimanterinde
su göstergesinin ışığı yandığında,
suyun
sedimanterden
tahliye
edilmesi gerekir. Su tahliye
operasyonu sedimanter üzerinde
yapılmalıdır.
İşlem
1 Motoru durdurun ve basınç
dengeleninceye kadar bekleyin.
2 Hidrolik bağlantılardan birisini
(giriş veya çıkış) ve su sensörünün elektrik konektörünü
sökün.
3 Su sedimanterinin altına bir
kap koyun.
Sedimanterden su tahliyesi
4 Su sensörünü 2 – 3 tur döndürerek gevşetin
5 Su sedimanterindeki tüm su
boşalıncaya kadar bekleyin
6 Akan sıvıda su kalmadığı anda,
su sensörünün vidasını gerekli
torka kadar sıkıştırın.
7 Hidrolik konektörünü ve elektrik konektörünü su sensörüne
tutturun.
93
Bakım
FİLTRE VE BESLEME POMPASI
8 Yeniden çalıştırmadan önce
yeniden hattı doldurmak için el
pompası / armut pompa
kullanın.
Yakıt Filtreleri :
Yakıt filtresi toz parçacıklarını
yakıttan ayırır ve common rail
sistemine temiz yakıt gitmesini
sağlar. Filtre ayrıca suyu da ayırır
ve depolar.
Yakıt Filtresi
94
El Pompası / Armut Pompa:
Bu, motora genel bakım yapıldıktan
sonra, yakıt hatlarının yeniden
takılmasından sonra veya yakıt
filtresinin ya da sedimanter
pompasının
değiştirilmesinden
sonra, yakıt hattındaki tüm hava
çıkıncaya kadar el pompası / armut pompa ile manuel olarak
yakıtın havasının alınması için
kullanılır. Motoru çalıştırmadan
önce, yakıt sisteminde hiç hava
kalmadığına emin olun.
NOT
Yakıt
sisteminden
havayı
boşaltmak için, DICOR sisteminin HP hatlarını gevşetmeyin.
Bakım
ÖN CAM YIKAMA SİSTEMİ VE LASTİKLER
Ön cam yıkama sistemi:
Lastikler:
Ön cam yıkama sistemi sıvısı kabı,
ön sağ yan panelin arkasında yer
alır ve doldurma boynu ise motor
bölümünde
yardımcı
tankın
yanındadır.
1. Az şişirme – Lastiğin yan
dişlerinin çok fazla aşınması
2. Doğru lastik basıncı – Eşit
lastik aşınması
3. Fazla şişirme – Lastiğin
merkez dişlerinin çok fazla
aşınması
Lastiklerinizin havasını ve durumunu periyodik olarak kontrol edin.
Şişirme:
Lastikler soğukken basınçlarını
kontrol edin.
NOT
Ön cam yıkama suyuna deterjan ya da solvent eklemeyin.
Kendi lastik basınç ölçeriniz olmalı
ve bunu hep kullanmalısınız. Bu,
ölçü aletleri arasındaki farktan
etkilenmeksizin, iki ölçüm arasında
lastikleriniz basıncında düşme
olup olmadığını size gösterir.
Lasitklerinizin
uygun
şekilde
şişirilmesi, size en iyi sürüş konforu, kullanım, lastik ömrü ve daha
iyi yakıt ekonomisi kombinasyonu
sunar.
Lastiklerin fazla şişirilmesi, sürüşü
sarsıntılı ve sert hale getirir. Lastikler yoldaki tehlikelerin sonucunda dengesiz aşınmaya ve hasar
görmeye daha açık hale gelirler.
Az şişirilmiş lastikler sürüş konforunuzu azaltır ve yüksek sıcaklık
nedeniyle arızalara daha açıktır.
Ayrıca bunlar dengesiz aşınmaya
ve daha fazla yakıt tüketimine
neden olurlar.
95
Bakım
LASTİKLERİN İNCELENMESİ
Önerilen Lastik Basınçları
Aracın
Durumu
Tekerlekler
Yüksüz
Ö
44
A
44
Ö
44
A
50
Yüklü
Lastik 215
R16
PSI
DİKKAT
Lastik basınçlarını her kontrol
ettiğinizde, lastiklerin hasarlı olup
olmadığını, üzerlerinde yabancı
madde olup olmadığını ve
aşınmış olup olmadığını da
kontrol etmeniz gerekir.
96
DİKKAT
• Lastik dişlerinde ya da lastiğin
yanlarında bombeler ya da
tümsekler. Bu durumlardan
birisini saptarsanız lastiği
değiştirin.
• Lastiğin yanlarında kesikler,
yarıklar ya da çatlaklar.
Kumaşın ya da kordun üzerinde bunları fark ederseniz,
lastiği değiştirin.
• Aşırı diş aşınması veta eşit
olmayan lastik aşınması.
Bir lastiğin / iç lastiğin tamir
edilmesi:
astiğin jant üzerinde orijinal yerine
geri takıldığına emin olmak için,
lastiğin supap kolu deliğine göre
pozisyonunu işaretleyin (eğer orjinal renkli nokta şeklindeki işaret
görünmüyorsa).
Lastiklerin sökülmesi sırasında
balans ağırlıklarının yerlerinin
oynamadığına emin olun.
Lastiği sökmeden önce balans
ağırlıklarını
kontrol
edin.
Gevşeklerse, jant üzerinde yerlerini işaretleyin ve uygun şekilde yerlerine geri takın.
Lasitklerin
her
sökülüp
takılmasından sonra tekerleklerin
balansını yapın.
Tekerlekleri araca takarken, bijon
pimlerinin üzerinde toz, çizik, kir,
çentik, vs. bulunmadığına emin
olun.
Değiştirilen iç lastiğin doğru
supaba sahip olduğuna emin
olun.
NOT
Tekerlek pimleri üzerine yağ
uygulamayın. Üzerlerinde yağ
varsa, silin.
Bakım
İÇ LASTİKSİZ LASTİKLERİN BAKIMI VE LASTİKLERİN ROTASYONU
İç lastiksiz lastikler için özel bakım
1. Lastiği janttan çıkarırken ve geri takarken, lastik
kordonunun zarar görmemesine dikkat edin. Lastik çıkarma ve takma makineleri kullanın. Lastiğin
zarar görmesi veye kesilmesi, lastiğin yavaş yavaş
hava kaybetmesine ve basıncının azalmasına
neden olur.
2. İç lastiksiz lastiğin iç kısmını metal ya da keskin
bir şeyle çizmeyin. İç lastiksiz lastikler, havayı
lastiğin içinde tutan sızdırmaz lastik katmanla
kaplanmışlardır. Bu katmanın çizilerek zedelenmesi hava kaybına ve basınç düşmesine neden
olabilir.
3. Eğer servis sırasında jant hasar görürse, jantı
hemen tamir ettirin / değiştirin. Aracın hasarlı jantla
kullanılması lastiğin havasının inmesine ve bunun
sonucunda da lastiğin janttan çıkmasına neden
olabilir.
NOT
Latiğin ömrü ve aşınma süresi, lastik basıncı,
rot balans ayarı, lastik rotasyonu, vs. gibi çeşitli
parametrelere bağlıdır. Bu ayrıca büyük oranda
aracın hızına, taşınan yüke, kullanıma, sürüş
alışkanlıklarına, yol koşullarına, lastik kalitesine,
vs. de bağlıdır. Hatanın lastik kalitesinin kötü
olmasından kaynaklandığından şüphelenilmesi
durumunda, bu konu lastik üreticisine iletilmelidir.
Lastik rotasyonu
Lastik ömrünü artırmak ve aşınmayı daha eşit bir
şekilde yaymak için, lastikleri belirtilmiş aralıklarla ya da
aracın kullanımına göre daha önceden rotasyona tabi
tutmanız gerekir. Aşağıdaki şekil, normal yedek lastik
de rotasyona dahil edildiğinde, lastiklerin rotasyonunun
nasıl olması gerektiğini göstermektedir.
4. Önerilen lastik basınçlarını koruyun. Özellikle lastiğin fazla şişirilmesi, delinmesine ya da
patlamasına neden olabilir.
97
Bakım
LASTİĞİN ROT - BALANS AYARI, KATALİZÖR BAKIMI
Tekerlek ayarı:
Lastiklerin balans ayarı :
Katalizörün Bakımı:
Tekerlek ayarı yanlış yapılmış lastikler çok fazla ve dengesiz
aşınırlar. Lastiklerin rot ayarlarını
belirli aralıklarla kontrol edin.
Tekerlek ayarı değerleri aşağıda
verilmiştir:
Daha konforlu bir sürüş ve daha
uzun lastik ömrü açısından,
aracınızın
lastiklerinin
balans
ayarları
yapılmıştır.
Balans
ayarlarının lastik jantlardan her
çıkarıldığında yapılması gerekir.
Katalizör özel bir bakım gerektirmez, ancak katalizörün verimli
çalışması ve arızalanmaması için
aşağıdaki önlemlerin alınması
gerekir:
Kaster :
3° ± 30 ’
Kamber:
0° ± 30 ’
1. Jantlı lastiğini izin verilen
balanssızlık oranı = maks. 250
gm-cm.
içeriğine sahip dizel yakıtın
kullanılması zorunludur. Diğer
dizel yakıtların kullanılması
çevre kirleticilerinin artmasına
neden olabilir.
Kapalılık miktarı: 2 – 5 mm
Torsiyon çubuklu süspansiyonlu
araçlarda,
tekerlek
ayarının
prosedüre göre yalnızca şasi
yüksekliği ayarlandıktan sonra
kontrol edilmesi gerekir. 16 inçlik
lastik için şasi yüksekliği 510 ± 3
mm’dir. Daha uzun bir lastik ömrü
için, lastik basınçlarını periyodik
olarak control edin ve koruyun.
2. Toplam balans ağırlığı her bir
tarafta 140 gm. Dahilinde
olmalıdır.
3. Balans ayarı yapılması gereken ağırlık 140 gm.’dan fazla
ise lastiğin yerini değiştirin.
4. Balans ağırlıkları, 10 gr’lık
aralıklarla 10 gr’dan 140 gr’a
kadar ve yine 10 gr.’lık
aralıklarla 15 gr.’dan 135 gr.’a
kadar mevcuttur.
5. Tek bir tarafta birden fazla
balans ağırlığı kullanmayın.
98
● %0.035’den düşük bir sulfur
DİKKAT
Egzoz
sistemi
“YANGIN”
başlatabilecek
kadar
sıcak
olduğundan,
aracınızı
kuru
yapraklar, otlari vs. gibi yanıcı
maddelerin üzerine park etmekten kaçının.
Bakım
AKÜ
AKÜ :
Aküyü uygun elektrolit tipi ve kutup
başlarında aşınma olup olmaması
açılarından kontrol edin.
1. Akünün dış kasasının
üzerindeki işarete göre elektrolit
düzeyini kontrol edin.
2. Akü kutup başlarında aşınma
olup olmadığını kontrol edin
(beyaz ya da sarımsı bir toz).
Bunları temizlemek için, kutup
başlarını karbonat solüsyonu
ile kaplayın. Kutup başları
köpürecek ve renkleri kahverengiye dönecektir.
3. Bu durduğunda, başları saf
suyla yakıyın. Aküyü bir bezle
ya da kağıt havluyla kurulayın.
4. İleride aşınmasını önlemek
için, kutup başlarını petrol jelatini ile kaplayın.
Kutup
başlarından
kabloları
gevşetmek ve çıkarmak için uygun
bir anahtar kullanın.
Her zaman önce negatif (-ve)
kabloyu çıkarın ve en son onu
takın.
Akü kutup başlarını bir kutup başı
temizleme aleti veya tel fırça
yardımıyla temizleyin.
Kabloları yeniden bağlayın ve
sıkıştırın, kutup başlarını petrol
jelatini ile kaplayın.
Akünün yerine emniyetli bir şekilde
monte edildiğine emin olun.
Aküyü bir şarj aletine bağlamanız
gerekirse, aracın elektrik sistemine
zarar gelmemesi için her iki kabloyu
da sökün.
NOT
Normal çalışma sırasında, akü
yanıcı bir gaz üretir, bir kıvılcım
ya da açıktaki bir alev akünün
patlamasına ve bunun sonucunda da ciddi yaralanmalara neden olabilir.
Kıvılcımları, açıktaki alevleri ve
sigaraları aküden uzak tutun.
Gözünüze ya da cildinize elektrolit temas etmesi ciddi
yanıklara neden olabilir. Koruyucu giysiler ve yüz siperi
kullanın ya da akünün bakımını
kalifiye bir teknisyene yaptırın.
Akü,
zehirli
ve
oldukça
aşındırıcı bir yapıya sahip olan
sülfürük asit (elektrolit) içerir.
99
Önemli Teknik Bilgiler
YAKIT, YAĞLAYICILAR VE SOĞUTUCULAR
MADDE
SPESİFİKASYONLAR
MİKTAR
MOTOR YAĞI
SOĞUTUCU =
SAE 5W-30/API SM/CF,MB229.51,ACEA C3
Amino bazlı olmayan sınıf II JIS K2234 9
7,5 Litre
8.5 Litre
Antifriz + Yumuşak su takribi
DİŞLİ KUTUSU YAĞI
ARA ŞANZIMAN
Syn Dişli Yağı 75W90 / API GL4
ATF, General Motors, Tip A ek A
Yakl.
1,6 Litre
1,2 Litre
HİDROLİK DİREKSİYON SİSTEMİ
spesifikasyonlarına uygun yağ
Otomatik Şanzıman Yağı (ATF)
1,4 Litre
Tip A Ek A veya Dextron IID
ÖN DİNGİL GRES YAĞI
RR3 Gres Yağı
ÖN HAREKET DİNGİLİ YAĞI (4X4 VERSİYON) İçinde ağırlığa göre %7 Anglmol 6043 bulunan
SAE 85W-140 / API GL5
ARKA DİNGİL YAĞI (4X4 VERSİYON)
İçinde ağırlığa göre %7 Anglmol 6043 bulunan
SAE 85W-140 / API GL5
100
1,6 Litre
92 gr.
1,2 Litre
2,2 Litre
Önemli Teknik Bilgiler
YAKIT, YAĞLAYICILAR VE SOĞUTUCULAR
MADDE
SPESİFİKASYONLAR
MİKTAR
ŞASİ GRES YAĞI
DEBRİYAJ HİDROLİĞİ SİSTEMİ
CAM YIKAMA SİSTEMİ KABI
FREN HİDROLİĞİ SİSTEMİ
YAKIT DEPOSU KAPASİTESİ
Lithium MP
SAE J 1703F DOT 4
--SAE J 1703F DOT 4
---
--0,2 Litre
1,5 Litre
0,5 Litre
70 Litre
NOT
Klima gaz doldurma miktarı
500 + 20 gm olmalıdır.
(R 134a-CFC olmayan)
101
Önemli Teknik Bilgiler
YAKIT, YAĞLAYICILAR VE SOĞUTUCULAR
Yakıt: Yakıt olarak IS1460 veya
EN 590’a uygun veya eşi yüksek
hız motorini kullanılması önerilir.
Çok düşük sıcaklıklarda, motorinin sıvılık oranı parafinin ayrılması
nedeniyle yetersiz olur. Bu nedenle, yaz ya da kış sınıfı motorinle ek
motorinin karıştırılması gereklidir.
Kullanılacak ek yakıt kerosen veya
jet yakıtıdır.
Ek yakıt ile motorinin karıştırma
oranları aşağıda verilmiştir.
Aşağıdaki
Yüzde
Santigrat
Yaz sınıfı
Ek
Dereceye
motorin
yakıt
Kadar Ortam
Sıcaklığı
0’a kadar
100
0
0 - 10
70
30
-10 - 15
50
50
Doldurmadan önce motorinin ve
ek yakıtın iyice karıştırılmasına
özen gösterilmelidir.
102
Aşağıdaki
Yüzde
Santigrat
Kış sınıfı
Ek
Dereceye
motorin
yakıt
Kadar Ortam
Sıcaklığı
-15’e kadar
100
0
-15 – 20
70
30
-20 ve altı
50
50
UYARI
Motorinle benzini ya da alkolü
karıştırmayın. Bu karışım patlamaya neden olabilir.
NOT
Oksidasyon katalizörünün takılı
olduğu yerlerde, sülfür içeriğine
sahip Motorinin kullanılması
zorunludur. Diğer dizel
yakıtların kullanılması çevre
kirleticilerinin artmasına neden
olabilir.
Sülfür içeriği: (0.005% Euro-IV)
DİKKAT
Dizel enjeksiyon sistemlerinin
hassas
toleransı
nedeniyle,
yakıtın kirden ya da sudan
arındırılmış durumda tutulması
gerekir. Sistemde bulunan kir ya
da su, DICOR sistemine ciddi
zararlar verebilir.
Motorinle birlikte yakıt katkı
maddeleri kullanmayın.
Beklenen
en
düşük
yakıt
sıcaklığının en azından 10 derece
altında bir donma noktasına sahip
düşük sülfür içerikli yakıt kullanın.
Donma
noktası,
motorinin
içerisinde parafin kristallerinin
oluşmaya başladığı sıcaklıktır.
40°C’de yeterli yakıt sistemi
yağlaması sağlamak için, yakıtın
viskozitesinin
1.0
santistokun
üzerinde tutulması gerekir.
Önemli Teknik Bilgiler
MOTOR YAĞI
Motor yağı: Çok sınıflı yağ
SAE5W-30/API
SM/CF,MB229.51,ACEAC3
spesifikasyonlarına
uygun
önerilen motor yağı sınıfları ve
bunların kullanılabileceği ortam
sıcaklıkları aralıkları şunlardır:
Aşağıdaki
Santigrat
Dereceye
Kadar Ortam
Sıcaklığı
-10 ve üzeri
-20 - 0
-10 ve altı
Motor yağı
sınıfı
SAE 10W30
SAE 5W30
SAE 5W20
103
Önemli Teknik Bilgiler
YAĞ DOLDURMA VE TAHLİYE NOKTALARI
Dişli Kutusu (G-76)
Motor yağı doldurma kapağı
A. Yağ düzeyi tapası B. Tahliye tapası
Ara şanzıman (4x4 araçlar)
A. Yağ düzeyi tapası B. Tahliye tapası
104
Arka dingil (Spicer)
A. Yağ düzeyi tapası B. Tahliye tapası
Motor yağı tahliye tapası
Ön hareket dingili (4x4) (Spicer)
A. Yağ düzeyi tapası B. Tahliye tapası
Önemli Teknik Bilgiler
TEKNİK SPESİFİKASYONLAR
1. MOTOR
Debriyaj balatasının :
dış çapı
Model
: TATA 2.2L DICOR Euro-V
Tip
: Doğrudan Enjeksiyonlu
Common Rail Turbo Şarjlı Ara
Soğutmalı Dizel Motor
:
:
:
:
: 80/1269/EEC’ye gore 15003000 rpm’de 320 Nm (32 mkg)
Tip
:1-3-4–2
Tahrik opsiyonu
: Dişli kutusunun üzerine elektronik
kontrolör ünitesi ile birlikte monte
edilmiş elektrikli vites değiştirme
düzeneği.
: 4x2 - Oran - 1:1
4x4 Yüksek - Oran 1:1
4x4 Düşük - Oran 1:2.48
: Hipoid dişlili ve Yarı Esnek Dingil
Milli, sınırlı diferansiyel kilitli, tek
redüksiyonlu, Salisbury Tipi Arka
Dingil.
: 3.73 (41/11)
: 4 sıralı
Kapasite
: 2179 cc
Maks. Motor Verimi : 80/1269/EEC’ye gore 4000
rpm’de 110 kW (150 ps)
Ateşleme Sırası
3. DİŞLİ KUTUSU
Model
Tip
Vites Adedi
Vites Oranları
Silindir Adedi
Maks. Tork
GBS-76-5/4.1 devir hızlandırıcılı
Tüm viteslerde senkromeç
5 İleri 1 Geri
1. - 4.10
2. - 2.22
3. - 1.37
4. - 1.00
5. - 0.73
Geri - 4.22
4. ARA ŞANZIMAN (4X4)
2. DEBRİYAJ
4. ARKA DİNGİL
Tip
240 mm
: Tek plakalı kuru sürtünme
diyafram tipi
5. Oran
105
Önemli Teknik Bilgiler
TEKNİK SPESİFİKASYONLAR
6. ÖN DİNGİL
Tip
: Bağımsız olarak asılı
6(A) ÖN HAREKET DİNGİLİ
Tip
: Otomatik göbek kilitli ve
bağımsız olarak asılı
Oran
: 3.73 (41/11)
7. DİREKSİYON
Tip
: Hidrolik Direksiyon
Oran
: 18.2:1, 18.9:1 (Alternatif)
Direksiyon simidi : 380 mm çap. 3 parmaklı
direksiyon simidi.
Direksiyon kolonu : Üzerinde yükseklik ayarı için
yatırma mekanizması bulunur.
8. FRENLER
Servis Frenleri
: Ön ve arka tekerleklerde iki
pistonlu ana fren merkezi ve çift
güçlendirici üzerinden vakum
destekli bağımsız hidrolik frenler
Ön fren
: 281 çap. Çift kaplı kaliperli
havalandırmalı disk frenler
Arka fren
: 282 çap. Otomatik ayarlayıcılı
kampana frenler.
Tipi
: AB S 8 . 1
106
El freni
: Arka tekerlekler üzerinde
hareket eden, kabloyla
çalıştırılan mekanik bağlantılar.
9. ANA GÖVDE
Tip
: Üzerinde çerçeveli uzun parçalar
ve kaynaklı ara bağlantılar bulu
nan merdiven tipi kranklı ana
gövde. Derinlik: 110mm (maks.)
Genişlik : 60 mm. Önde ve arkada
çekme kancaları.
10. SÜSPANSİYON
Ön
: Torsiyon çubuklu, çift çatal tipli
Arka
: Parabolik yaprak yaylar.
Şok emici
: Önde ve arkada hidrolik çift etkili
teleskopik tip
Viraj demiri
: Önde
11. TEKERLEKLER VE LASTİKLER
Lastikler
: 215 R 16 İç lastiksiz lastik
Jantlar
: 5.5 J x 16 (birinci sınıf versiyon –
alaşımlı jantlar ; ekonomi
versiyonu – çelik jantlar).
Önemli Teknik Bilgiler
TEKNİK SPESİFİKASYONLAR
Jant kapakları
Lastik Adedi
12. YAKIT DEPOSU
Tip
Kapasite
13. KABİN
Tip
Koltuklar
Ön cam
Havalandırma
: Çelik jantla opsiyonel
(ekonomi versiyonları).
: Ön -2 Arka -2 Yedek -1
: Çelik plakadan yapılmıştır.
: 70 litre
: Normal kontrol, tümüyle çelik
kabuk
: Ön koyluk – çanak biçimli ve
emniyet kemerli, baş dayama
yerli, öne/arkaya ayarlı.
Arka koltuk – bank tipi emniyet
kemerli ayarlanamayan koltuklar,
ortada oturan yolcu için karın
emniyet kemeri ve iki baş dayama
yeri.
: Hafif koyu renkli kaplama ,
üstte yeşil koyu renk bant.
Buğu temizleme özellikli hafif
koyu renk kaplanmış camlar.
: Birinci sınıf versiyonlar HVAC, ekonomi versiyonları –
ısıtma ve buğu temizleme.
Aynalar
Arka cam
Diğer Özellikler
: Solda/sağda dış dikiz aynaları,
içeriden ayarlanabilir (birinci
sınıf versiyonları – elektrikle
çalışır; ekonomi versiyonları
– kabloyla/kollar çalışır) ve iç
yansıma yapmayan dikiz aynası.
: Renkli cam, üzerinde elektrikli
buğu temizleme sistemi var.
:
1) yeni bir görünüme sahip ön panel
ve konsol
2) kalıplanmış tavan kaplamaları
3) Karoser üzerinde kabin koruması
4) kalıplanmış halı
5) Plastik kalıplanmış saplı güneşlik
6) Küllük ve çakmak
7) Yeni bir görünüme sahip kol
dayama yerleri, kapı kolları
ve dergi cepleri
8) Çocuk kilidi
9) Cam regülatörü (Birinci sınıf
versiyonları – elektrikle çalışır;
ekonomi versiyonları – kollarla)
10) Birinci sınıf versiyonları için
gövde rengi ön ve arka tamponlar
kapı kolları, arka kapı kolu, dış
dikiz aynası ve ızgaralar
(ekonomi versiyonlarında gri renkli)
107
Önemli Teknik Bilgiler
TEKNİK SPESİFİKASYONLAR
14. ELEKTRİK SİSTEMLERİ
Sistem Gerilimi
: 12 volt (-ve toprak)
Alternatör Kapasitesi: 125 amper
Akü
: 12 V, 80 Ah MF
Ön Cam Sileceği : 2 hızlı ve kesintili çalışma, 1,5
ve cam yıkama
litre kapasiteli cam yıkama
sistemi
sistemi su kabı.
108
Kontak Anahtar
: Standart.
Cihazlar
: a)Hız göstergesi (km/s),
odometre (km) ve günlük kilome
ter sayacı (km), b) Reserv ışklı
Yakıt Göstergesi (LED),
c) Su Sıcaklığı Göstergesi,
d) Takometre.
İşaret lambaları
: Akü şarj miktarı, Düşük Yağ
basıncı, el freni + fren hidroliği
düzeyi, yön göstergeleri, uzun
far, Isıtma bujisi zamanlayıcısı,
Emniyet Kemeri, Flaşör,
Immobilizer, Kapı Aralık, Motor
Kontrolü, Sedimanterde yüksek
su düzeyi göstergesi, ön ve arka
sis lambaları.
Konbine Siviç
: Kendi kendine kapanan sinyal
lambaları ile.
Kuyruk lambaları : Üç fonksiyonlu kuyruk lambası.
Far
: Halojen ampullü ve ayar cihazlı
contalı Avrupa Asimetrik Paternli
hüzmeli. Gömme ön park lambası
Diğer Özellikler :
1) Arka sis lambası
2) Yan kaput üzerinde işaret
lambaları
3) İki tavan lambası
4) Radyo / kaset çalıcı yeri
5) Arka plaka lambaları
6) Silecek lastikleri üzerinde spoyler
7) Flaşör
8) radyo anteni
9) Yukarıya Monte Edilmiş Stop
Lambası
10) Çevresinde aydınlatılmış halkalı
kontak.
11) Kapı aralık ve çamurluk lambası
12) Ön sis lambaları
13) AM/FM Radyo & CD çalıcı
14) Araca anahtarsız giriş sistemi
yeri hazır immobilizer
15) Merkezi kilitleme
16) Römork soketi yeri
Önemli Teknik Bilgiler
TEKNİK SPESİFİKASYONLAR
15. PERFORMANS
AĞIRLIKLAR (kg) (Toleranslar Intereurope stvzo’ya gore)
ISO:1176’ya göre toplam araç
Nominal GVW’de
bordürü ağırlığı(yedek
lastik ve aletlerle) : 2070 (FAW-1245) (RAW-825)
Maks. meyil
: %41 (4x2 araç)
Brüt araç ağırlığı
: 2950 (FAW-1325) (RAW-1625)
%41 (4x4 araç 4x2 modu)
Maks. İzin Verilebilir : 1400
FAW
%90 (4x4 araç 4x4 modu)
Maks. İzin Verilebilir : 1800
16) ISO:612’YE GÖRE mm CİNSİNDEN ANA ŞASİ
RAW
BOYUTLARI (NOMİNAL) (TOLERANSLAR INTERE
17. KAROSER - Ekip Kabini
UROPE STVZO’YA GÖRE)
Tip
: Pick-up tipi, tümüyle çelik, yek
Dingil aralığı
: 3150
pare olmayan karoser. 90
Ön tekerlek İzi
: 1571
derece menteşeli arka kapı,
Arka Tekerlek İzi : 1571
ortadan sürgülü ve kulplu.
Toplam Uzunluk : 5125
Maks. Genişlik
: 1860
19 METRE CİNSİNDEN NET YÜKLEME ALANI
Ön Çıkıntı
: 870
(Uzun.xGen.xYük.) : 1.43 x 1.41 x 0.40 – Ojinal kasa
Arka çıkıntı
: 1105
Toplam Yükseklik
(Yüksüz/yüklü)
: 1765/1730
Minimum Dönüş
Dairesi Çapı
: 12.0 m
Minimum Dönüş : 12.9 m
Açıklığı Dairesi Çapı
Yerden yüksekliği : 200 mm
Maks. hız
: 160 km/s
109
Önemli Teknik Bilgiler
BİR BAKIŞTA BİLGİ - Boyutlar
ÇİFT KABİN
ORJİNAL
KASA
110
Aracın Kimliği
TÜM NUMARALARIN YERLERİ
Sol ön kapıda B kolonu üzerinde şasi
numarası plakası
Dişli Kutusu numarası (G-76)
Ön hareket dingili (4x4)
Arka dingil numarası (Spicer)
111
111
Önemli Teknik Bilgiler
TÜM NUMARALARIN YERLERİ
Yüksek Basınç Pompası numarası
(For Euro - IV)
Ara şanzıman numarası plakası (4x4)
112
112
Ana gövde üzerindeki şasi numarası
RHD – Görüldüğü şekilde
LHD – Ters yönde
Motor numarası plakasının yeri
PDI SERVİSİ
SERVİS ÖNERİLERİ
Teslimat öncesi denetimi
Aşağıdaki işlerin PDI’da yapılması
gerekir.
1. Aracın detaylı olarak yıkayın
ve temizleyin.
2. Aracı yol testine tabi tutun. Motorun, debriyajın, transmisyon
parçalarının,
direksiyonun,
frenlerin, vs. doğru çalıştıklarını
kontrol edin.
3. Aracın davranışını kontrol
edin: Sağa/sola çekme, sallanma, otomatik merkezleme,
hızlanma, vs.
4. Statik test: Motoru çalıştırın ve
boşta rpm’sini ve maksimum
rpm’sini kontrol edin (anormal
ses olup olmadığına bakın), su
sıcaklığını kontrol edin, vs.
5. Motor yağı düzeyini kontrol
edin. Eğer orta ve maks. çizgileri arasındaysa, yağ düzeyi
kabul edilebilirdir.
6. Motor yağı sızıntısının olup
olmadığını kontrol edin.
7. Yakıt sisteminde sızıntı olup
olmadığını kontrol edin.
8. Şeffaf
yardımcı
tanktaki
soğutucu düzeyini kontrol edin.
Eğer orta ve maks. çizgileri
arasındaysa kabul edilebilirdir.
9. Soğutucu sızıntısının olup
olmadığını kontrol edin.
10. Yakıt/su separatöründen suyu
boşaltın.
11. Soğutma sisteminin her yerindeki hortumları, mengeneleri ve boruları kontrol edin.
12. Hava giriş sisteminin her yerindeki hortumları, mengeneleri ve boruları kontrol edin.
13. Dişli kutusu yağının düzeyini
kontrol edin.
14. Vites kolu lastik körüklerinin
uygun şekilde takıldığını kontrol edin.
15. Debriyaj ve fren hidroliği düzeylerini kontrol edin. Eğer orta ve
maks. çizgileri arasındaysa kabul edilebilirdir.
16. Debriyaj / fren devresinde
sızıntı olup olmadığını kontrol
edin.
17. Debriyaj / fren pedalında boşluk
olup olmadığını kontrol edin.
18. Bağlantı
çubuğu
bilyalı
mafsalında ve kısa dingillerde
bulunan çatal pimleri kontrol
edin.
19. Her yerdeki gres yağı memelerini kontrol edin.
20. Ön hareket dingili yağında
sızıntı olup olmadığını kontrol
edin.
21. Arka dingil yağında sızıntı olup
olmadığını kontrol edin.
22. Tahrik mili merkez yatağı
köşebent montaj somununun
ve cıvatasının sıkılığını kontrol
edin (8 mkg).
23. Hidrolik direksiyonun deposundaki yağ düzeyini kontrol edin.
113
113
PDI SERVİSİ
SERVİS ÖNERİLERİ
Eğer min. ve maks. çizgileri
arasındaysa kabul edilebilirdir.
24. Hidrolik direksiyon devresinde
sızıntı olup olmadığını kontrol
edin.
25. Direksiyon simidinin oymasını
control edin.
26. Tüm ampullarin yandığını
kontrol edin.
27. Sinyal lambalarının, kornanın,
farın,
park
lambalarının,
geri sinyal lambasının, silecek sisteminin, cam yıkama
sisteminin, vs. doğru çalıştığını
kontrol edin.
28. Far ayarlarını kontrol edin ve
gerekirse ayarlayın.
29. Akünün, marş motorunun, alternatörün ve marş rölesinin
elektrik bağlantılarının sıkılığını
kontrol edin.
30. Tüm sigortaları kontrol edin.
31. Topraklama noktalarının gevşek
olup olmadığını kontrol edin.
114
114
32. Tüm göstergelerin / ölçüm
aygıtlarının / uyarı lambalarının
çalışıp çalışmadığını kontrol
edin.
33. Tüm devrelerdeki konektörleri
kontrol edin.
34. Kapıların uygun şekilde açılıp/
kapandıklarını kontrol edin.
35. Kapı kilitlerinin, sürgülerinin
ve pencerelerinin çalışmasını
kontrol edin.
36. Kabin tesisatında, gösterge
panelinde, torpido gözünde,
vs. bir sorun olup olmadığını
kontrol edin.
37. Bağlama elemanlarını kontrol
edin ve elle sıkılaştırın.
38. Bileşenlerin / takımların /
ünitelerin üzerinde kırılma,
bükülme, arıza olup olmadığını
kontrol edin.
39. İki bileşen arasında sızıntıya
ya da diğer şikayetlere neden
olabilecek temasların olup
olmadığını kontrol edin. Yakıt
hatlarında, fren borularında,
debriyaj borularında, hava
giriş borularında, hidrolik direksiyonun hidrolik borusunda,
debriyaj / fren bağlantılarında,
gaz pedalı çubuğunda, vs. bir
karışıklık olup olmadığını kontrol edin.
40. Gres yağı tabancasıyla gresleyin: Yağlama tablosunda
gösterilmiş tüm yerler.
NOT
Uzun süre depolanacak bir
araç teslim ederken (üretimden
itibaren en az 6 ay), uzun süre
depolama ile ilgili servis / bakım
operasyonlarının da teslimden
önce gerçekleştirilmesi gerekir.
NOT
DICOR sistemi bileşenlerini
basınçlı suyla yıkamayın.
Servis Planı
Müşteri Tarafından gerçekleştirilmesi gereken servis operasyonları
No.
OPERASYON
SIKLIK
1
Haznedeki yağ düzeyini kontrol edin. Gerekirse üzerini doldurun.
Günlük
2
Yardımcı tanktaki soğutucu düzeyini kontrol edin, gerekirse üzerini belirtilmiş oranda
temiz yumuşak su ve önerilen antifriz katkısı karışımı ile doldurun.
Günlük
3
Yağ, yakıt, fren/debriyaj hidroliği ve soğutucu sızıntısı olup olmadığını kontrol edin versa
tamir ettirin.
Haftalık
4
Lastik basınçlarını kontrol edin. Gerekirse, lastikleri belirtilen basınca ulaşıncaya kadar
şişirin.
Haftalık
5
Kaplardaki debriyaj ve fren hidroliklerini kontrol edin, gerekirse üzerlerini doldurun.
Aylık
6
Gaz pedalı bağlantısını yağlayın.
Aylık
7
Gres yağı tabancasıyla gresleyin: (Gres memelerinin olduğu yerlerde). Bağlantı çubuğu
bilyalı mafsalları, direksiyon rotili kolu bilyalı mafsalları, direksiyon rot kolu bağlantıları ve
merkez bağlantı bilyalı mafsalları. Arka yay pimleri. Tahrik mili kayar boyunduruğu.
8
Motor çalışırken fren yaparak ve bırakarak, frenlerin performansını kontrol edin.
Gerekiyorsa, Yetkili Serviste ayarlatın.
Aylık
9
Hidrolik direksiyonun hidrolik deposundaki yağ düzeyini kontrol edin ve gerekirse üzerini
doldurun.
Aylık
10
Farların, göstergelerin ve cihazların doğru çalıştığını kontrol edin. Gerekiyorsa tamir
ettirin.
5000 km / Aylık
Gerektiği zaman ve
gerektiği şekilde.
Not: DICOR sistemi bileşenlerini basınçlı suyla yıkamayın.
115
Servis Planı
Müşteri Tarafından gerçekleştirilmesi gereken servis operasyonları
No.
116
OPERASYON
SIKLIK
11
Egzoz siste4mini ve egzoz gazı devirdaim sistemini (EGR) kontrol edin.
Gerekiyorsa tamir ettirin.
Aylık
12
Lastik rotasyonu
13
Aracı yıkayın
14
Hava filtresi servis göstergesini kontrol edin. Eğer KIRMIZI BÖLGEDEYSE, ana kartuşu
değiştirin.
15
Lastiklerin balans ayarı
Lastik janttan
ayrıldığında.
16
Ön lastik aşınma paternini kontrol edin. Dengesiz bir aşınma varsa, ön lastiğin ayarını
kontrol ettirin ve ayarlatın. (Aşınma her yerde eşitse, dokunmayın).
Gerektiği gibi.
17
Cam yıkama sistemi kabındaki su düzeyini kontrol edin ve gerekirse üzerini doldurun.
Gerektiği zaman ve
gerektiği şekilde.
7.500 km
Gerektiği gibi.
Kırmızı bölge
göründüğünde,
gerektiği şekilde.
Servis Bakımı Planı
XENON PERİYODİK BAKIM TABLOSU
Aylar
Km
Motor
Motor Yağı
Yağ Filtresi
Hava Filtresi
Yakıt Filtresi
12 AY
12 AY
12 AY
12 AY
12 AY
12 AY
12 AY
15.000 km 30.000 km 45.000 km 60.000 km 75.000 km 90.000 km 105.000 km
DICOR
DICOR
DICOR
DICOR
DICOR
DICOR
DICOR
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Yakıt Filtresi (Tortu Tutucu)
●
●
●
●
●
Soğutma Suyu
Fren Hidroliği
Debriyaj Hidroliği
Şanzıman Yağı
Arazi Şanzıman Yağı
Diferansiyel Yağı
Ön Diferansiyel Yağı
Hidrolik Direksiyon Yağı
Tüm Tahrik Kayışları
Triger Kayışı
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
117
TATA YETKİLİ SERVİS LİSTESİ
Sr. No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
“
Servis Adı
CAPA OTOMOTIV
ADAM OTOMOTİV
OKCAN OTOMOTIV
RUMELI OTOMOTIV
YUCEHUNKAR
FUL
TEKNIK IS
TEKNIK DIZEL
ORKUN OTOMOTIV
IYIAKSU
S.MAHMUTOGLU
TEKNIKER
ADEM OTOMOTIV
AKCAY KARDESLER
BALLAR OTO
ÖZKURLAR OTOMOTİV
ISOTLAR OTO A.S.
NS OTOMOTİV
CINAR
ŞÜKÜR OTOMOTİV
GOVDELIOGLU
MARTAS
EMIN
ACEROGLU
ONGORUR
ERKAN OTO
TASDEMIR
SİM SİM
OZDEMIR EBINC
Adres
Baskent cad.no 28 pendik
Cendere Cad.No:17 Kağıthane
Uzunyusuf Mah. Silivrikapı Cad. no 54/1 Kocamustafapasa Fatih
Yavuz Selim Mh.1. Cad.no:32/a otogar karşısı Esenler
Barıs Mh. İzmir Yolu uzeri No.208 Nilufer
Denizköşkler Mahallesi Bilen Sokak No: 7 AV
Küçük Korfez Sanayi Sitesi 309 Blok No:83
100.Yıl Sanayi Sitesi 16/B Blok No:2
Yeni sanayi sitesi 1 blok no:11
Oto Sanayi Sit. 8. Cd. 43 Sk. No:18 sasmaz/Etimesgut
O. Kavuncu Cd. O. Kavuncu Gecidi No:3
Eski Sanayi carsısı Kesmetas Sk. No :6 Selcuklu
Emko San. Sitesi B1 Blk. No:7-8
E - 90 Karayolu Ankara - İstanbul 4. Km.
4 Eylul Kucuk Sanayi Sit. 44/B Blok 23.Sok. No:23-25
Havaalanı yolu Cihadiye Mah. Cumhuriyet Cad. Pınarlı
Mehmet Akif Ersoy Cad. Sakarya Mah. No: 20/B - Seyhan
6170 Sokak No:10/5 Işıkkent Bornova
Ankara Yolu 5.Km 2.Küçük San. Sit. 13.Ada 1.Blok No:7/A
Akhan mah. Atatürk bulvarı. No:113
Sanayi Sitesi Acentalar Blok No:8
Adnan Kahveci Bulvarı Soğutlu Beldesi No:2 Akcaabat
İpekyolu San. Sit. B-2 Blok No:9/B
KOSGEB 59. Cad. No:17
ipekyolu Üzeri Emniyet Yanı - Kızıltepe
ozsan San. Sit. 8. Blok No:46
Sanayi Sitesi 25.sok. no:28
Çağlayan mah.tortum yolu üzeri no:71 Yakutiye
Sanayi Sitesi A 2 Blok No:9-10-11
Şehir
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
BURSA
İSTANBUL
KOCAELİ
TEKİRDAĞ
ÇANAKKALE
ANKARA
KAYSERİ
KONYA
ESKİŞEHIR
AKSARAY
SİVAS
ANTALYA
ADANA
İZMİR
AFYON
DENİZLİ
TOKAT
TRABZON
TRABZON
GAZIANTEP
MARDİN
MALATYA
ELAZIĞ
ERZURUM
VAN
Tel. No.
0 216 517 00 83
0 212 295 11 08
0 212 632 55 85
0 212 504 36 36
0 224 441 75 23
0 212 422 23 40
0 262 335 03 21
0 282 264 11 19
0 286 217 42 14
0 312 278 52 50
0 352 320 40 65
0 332 238 42 24
0 222 228 05 07
0 382 215 51 55
0 346 226 28 67
0 242 462 28 40
0 322 435 04 18
0 232 472 20 25
0 272 223 43 57
0 258 211 00 08
0 356 214 34 58
0 462 248 30 42
0 462 325 83 00
0 342 235 03 63
0 482 312 69 38
0 422 238 14 88
0 424 224 31 84
0 442 242 14 91
0 432 223 02 89
Servis Bakımı Planı
Yetkili Serviste gerçekleştirilmesi ger
120

Benzer belgeler