Enstitümüzün 759.Toplantısında alınan kararlar

Transkript

Enstitümüzün 759.Toplantısında alınan kararlar
27 Nisan 2016/759
1
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU KARARI
TOPLANTI TARİHİ
TOPLANTI NO
TOPLANTI SAATİ
KARAR SAYISI
:27/ 04 / 2016
:759
:15: 30
:13
Enstitü Yönetim Kurulu Enstitü Müdürü Doç. Dr. Muharrem GÜRKAYNAK’ın
başkanlığında toplanarak gündemdeki maddeleri görüşmüş ve aşağıdaki kararları almıştır.
TOPLANTIYA KATILANLAR
TOPLANTIYA KATILMAYANLAR
1-Doç. Dr. Muharrem GÜRKAYNAK
2- Doç. Dr. Hasan Tevfik MARULCU
3- Yrd. Doç. Dr. Elvettin AKMAN
4- Yrd. Doç. Dr. Hatice BAYSAL
5-Prof. Dr. Osman YILDIZ
6- Yrd. Doç. Dr. Burcu ÖZKUL
Karar 01/a: Selim GÜMÜŞ’ün Tez Savunma Jürisinin Oluşturulması
İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi 1030208304
numaralı Selim GÜMÜŞ’ün tezi için tez savunma jürisinin oluşturulması ile Anabilim Dalı
Başkanlığının yazısı görüşüldü.
Enstitümüz Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 25. Maddesi
gereğince adı geçen öğrencinin tez savunma jürisinin aşağıdaki gibi yeniden oluşturulmasına
ve savunmanın 20/05/2016 tarihinde saat 10:00’da yapılmasının uygunluğuna;
TEZ SAVUNMA JÜRİSİ
ÜNVANI / ADI / SOYADI
SINAV JÜRİSİ
EABD / ÜNİVERSİTESİ
Prof. Dr. Murat SARICIK
Danışman
SDÜ İF İslam Tarihi ve Sanatları
Yrd. Doç. Dr. Semsettin
Jüri Üyesi
Akdeniz Üni. GSF Geleneksel El
DAĞLI
Snt
Doç. Dr. Necdet DURAK
Jüri Üyesi
SDÜ İF Felsefe ve Din Bilimleri
Yrd. Doç. Dr. Özgen
Yedek Jüri Üyesi
Ege Üni. Devlet Türk Musikisi
KÜÇÜKGÖKÇE
Kons.
Doç. Dr. Hülya ALTUNYA
Yedek Jüri Üyesi
SDÜ İF Felsefe ve Din Bilimleri
Karar 01/a-1:Yrd. Doç. Dr. Şemsettin DAĞLI’nın Yolluklu-Yevmiyeli Görevlendirilmesi
27 Nisan 2016/759
2
İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi 1030208304
numaralı Selim GÜMÜŞ’ün tez savunması jürisinde görevlendirilen Yrd. Doç. Dr.
Şemsettin DAĞLI’nın yolluklu-yevmiyeli görevlendirilmesi görüşüldü;
Adı geçen öğrencinin Enstitümüz Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin
25. Maddesi gereğince, 20 Mayıs 2016 tarihinde yapılacak olan tez savunmasında jüri üyesi
olarak katılmak üzere Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Şemsettin
DAĞLI’nın 20 Mayıs 2016 tarihinde Antalya’dan 1 (bir) gün yolluklu-yevmiyeli olarak
görevlendirilmesinin uygunluğuna;
Karar 01/a-2:Yrd.
Görevlendirilmesi
Doç.
Dr.
Özgen
KÜÇÜKGÖKÇE’nin
Yolluklu-Yevmiyeli
İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi 1030208304
numaralı Selim GÜMÜŞ’ün tez savunması jürisinde görevlendirilen Yrd. Doç. Dr. Özgen
KÜÇÜKGÖKÇE’nin yolluklu-yevmiyeli görevlendirilmesi görüşüldü;
Adı geçen öğrencinin Enstitümüz Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin
25. Maddesi gereğince, 20 Mayıs 2016 tarihinde yapılacak olan tez savunmasında jüri üyesi
olarak katılmak üzere Ege
Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Özgen
KÜÇÜKGÖKÇE’nin 19-20 Mayıs 2016 tarihleri arasında İzmir’den
2 (iki) gün
yolluklu-yevmiyeli olarak görevlendirilmesinin uygunluğuna;
Karar 01/b: Hatice ÇOŞKUN’un Tez Savunma Jürisinin Oluşturulması
İşletme Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi 1230201617 numaralı Hatice
ÇOŞKUN’un tezi için tez savunma jürisinin oluşturulması ile Anabilim Dalı Başkanlığının
yazısı görüşüldü.
Enstitümüz Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 25. Maddesi
gereğince adı geçen öğrencinin tez savunma jürisinin aşağıdaki gibi oluşturulmasına ve
savunmanın 11/05/2016 tarihinde saat 14:00’de yapılmasının uygunluğuna;
TEZ SAVUNMA JÜRİSİ
ÜNVANI / ADI / SOYADI
SINAV JÜRİSİ
EABD / ÜNİVERSİTESİ
Yrd.
Doç.
Dr.
Nesrin Danışman
SDÜ İİBF İşletme
ŞALVARCI TÜRELİ
Doç. Dr. Mahmut DEMİR
Jüri Üyesi
SDÜ İİBF Konaklama İşletmeciliği
Prof. Dr. Ali AKDEMİR
Jüri Üyesi
Arel Üniversitesi-İşletme
Yrd. Doç. Dr. Ali Murat
Yedek Jüri Üyesi
MAKÜ İİBF İşletme
ALPARSLAN
Yrd. Doç. Dr. Gonca MANAP Yedek Jüri Üyesi
SDÜ İİBF Turizm İşletmeciliği
DAVRAS
Karar 01/b-1:Prof. Dr. Ali AKDEMİR’in Yolluklu-Yevmiyeli Görevlendirilmesi
27 Nisan 2016/759
3
İşletme Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi 1230201617 numaralı Hatice
ÇOŞKUN’un tez savunması jürisinde görevlendirilen Prof. Dr. Ali AKDEMİR’in yollukluyevmiyeli görevlendirilmesi görüşüldü;
Adı geçen öğrencinin Enstitümüz Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin
25. Maddesi gereğince, 11 Mayıs 2016 tarihinde yapılacak olan tez savunmasında jüri üyesi
olarak katılmak üzere Arel Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali AKDEMİR’in 10-1112 Mayıs 2016 tarihleri arasında İstanbul’dan
3 (üç) gün yolluklu-yevmiyeli olarak
görevlendirilmesinin uygunluğuna;
Karar 01/b-2:Yrd.
Görevlendirilmesi
Doç.
Dr.
Ali
Murat
ALPARSLAN’ın
Yolluklu-Yevmiyeli
İşletme Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi 1230201617 numaralı Hatice
ÇOŞKUN’un tez savunması jürisinde
görevlendirilen Yrd. Doç. Dr. Ali Murat
ALPARSLAN’ın yolluklu-yevmiyeli görevlendirilmesi görüşüldü;
Adı geçen öğrencinin Enstitümüz Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin
25. Maddesi gereğince, 11 Mayıs 2016 tarihinde yapılacak olan tez savunmasında jüri üyesi
olarak katılmak üzere Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ali
Murat ALPARSLAN’ın 11 Mayıs 2016 tarihinde Burdur’dan
1 (bir) gün yollukluyevmiyeli olarak görevlendirilmesinin uygunluğuna;
Karar 01/c: Muhlis KÖRPE’nin Tez Savunma Jürisinin Oluşturulması
Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi 1030207307 numaralı
Muhlis KÖRPE’nin tezi için tez savunma jürisinin oluşturulması ile Anabilim Dalı
Başkanlığının yazısı görüşüldü.
Enstitümüz Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 25. Maddesi
gereğince adı geçen öğrencinin tez savunma jürisinin aşağıdaki gibi oluşturulmasına ve
savunmanın 09/05/2016 tarihinde saat 12:30’da yapılmasının uygunluğuna;
TEZ SAVUNMA JÜRİSİ
ÜNVANI / ADI / SOYADI
SINAV JÜRİSİ
EABD / ÜNİVERSİTESİ
Prof. Dr. Abdülgafar ASLAN
Danışman
SDÜ İlahiyat Fak.
Prof. Dr. Musa KOÇAR
Jüri Üyesi
SDÜ İlahiyat Fak.
Prof. Dr. Süleyman TOPRAK
Jüri Üyesi
Necmettin Erbakan Üni. İF
Yrd. Doç. Dr. Lütfi CENGİZ
Yedek Jüri Üyesi
Necmettin Erbakan Üni. İF
Doç. Dr. Hasan Tevfik
Yedek Jüri Üyesi
SDÜ İlahiyat Fak.
MARULCU
Karar 01/c-1:Prof. Dr. Süleyman TOPRAK’ın Yolluklu-Yevmiyeli Görevlendirilmesi
27 Nisan 2016/759
4
Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi 1030207307 numaralı
Muhlis KÖRPE’nin tez savunması jürisinde
görevlendirilen Prof. Dr. Süleyman
TOPRAK’ın yolluklu-yevmiyeli görevlendirilmesi görüşüldü;
Adı geçen öğrencinin Enstitümüz Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin
25. Maddesi gereğince, 09 Mayıs 2016 tarihinde yapılacak olan tez savunmasında jüri üyesi
olarak katılmak üzere Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman
TOPRAK’ın 09 Mayıs 2016 tarihinde Konya’dan 1 (bir) gün yolluklu-yevmiyeli olarak
görevlendirilmesinin uygunluğuna;
Karar 01/c-2:Yrd. Doç. Dr. Lütfi CENGİZ’in Yolluklu-Yevmiyeli Görevlendirilmesi
Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi 1030207307 numaralı
Muhlis KÖRPE’nin tez savunması jürisinde görevlendirilen Yrd. Doç. Dr. Lütfi
CENGİZ’in yolluklu-yevmiyeli görevlendirilmesi görüşüldü;
Adı geçen öğrencinin Enstitümüz Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin
25. Maddesi gereğince, 09 Mayıs 2016 tarihinde yapılacak olan tez savunmasında jüri üyesi
olarak katılmak üzere Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Lütfi
CENGİZ’in 09 Mayıs 2016 tarihinde Konya’dan 1 (bir) gün yolluklu-yevmiyeli olarak
görevlendirilmesinin uygunluğuna;
Karar 01/d: Osman DEMİREL’in Tez Savunma Jürisinin Oluşturulması
Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi 1030207309 numaralı
Osman DEMİREL’in tezi için tez savunma jürisinin oluşturulması ile Anabilim Dalı
Başkanlığının yazısı görüşüldü.
Enstitümüz Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 25. Maddesi
gereğince adı geçen öğrencinin tez savunma jürisinin aşağıdaki gibi oluşturulmasına ve
savunmanın 09/05/2016 tarihinde saat 14:00’de yapılmasının uygunluğuna;
TEZ SAVUNMA JÜRİSİ
ÜNVANI / ADI / SOYADI
SINAV JÜRİSİ
EABD / ÜNİVERSİTESİ
Doç.
Dr.
Hasan
Tevfik Danışman
SDÜ İlahiyat Fak.
MARULCU
Prof. Dr. Abdülgafar ASLAN
Jüri Üyesi
SDÜ İlahiyat Fak.
Prof. Dr. İbrahim ÇOŞKUN
Jüri Üyesi
Necmettin Erbakan Üni. İF
Yrd. Doç. Dr. Lütfi CENGİZ
Yedek Jüri Üyesi
Necmettin Erbakan Üni. İF
Prof. Dr. Musa KOÇAR
Yedek Jüri Üyesi
SDÜ İlahiyat Fak.
27 Nisan 2016/759
5
Karar 01/d-1:Prof. Dr. İbrahim ÇOŞKUN’un Yolluklu-Yevmiyeli Görevlendirilmesi
Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi 1030207309 numaralı
Osman DEMİREL’in tez savunması jürisinde
görevlendirilen Prof. Dr. İbrahim
ÇOŞKUN’un yolluklu-yevmiyeli görevlendirilmesi görüşüldü;
Adı geçen öğrencinin Enstitümüz Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin
25. Maddesi gereğince, 09 Mayıs 2016 tarihinde yapılacak olan tez savunmasında jüri üyesi
olarak katılmak üzere Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim
ÇOŞKUN’un 09 Mayıs 2016 tarihinde Konya’dan 1 (bir) gün yolluklu-yevmiyeli olarak
görevlendirilmesinin uygunluğuna;
Karar 01/d-2:Yrd. Doç. Dr. Lütfi CENGİZ’in Yolluklu-Yevmiyeli Görevlendirilmesi
Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi 1030207309 numaralı
Osman DEMİREL’in tez savunması jürisinde görevlendirilen Yrd. Doç. Dr. Lütfi
CENGİZ’in yolluklu-yevmiyeli görevlendirilmesi görüşüldü;
Adı geçen öğrencinin Enstitümüz Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin
25. Maddesi gereğince, 09 Mayıs 2016 tarihinde yapılacak olan tez savunmasında jüri üyesi
olarak katılmak üzere Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Lütfi
CENGİZ’in 09 Mayıs 2016 tarihinde Konya’dan 1 (bir) gün yolluklu-yevmiyeli olarak
görevlendirilmesinin uygunluğuna;
Karar 01/e: Harun ÇELİK’in Tez Savunma Jürisinin Oluşturulması
İşletme Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi 1130201572 numaralı Harun
ÇELİK’in tezi için tez savunma jürisinin oluşturulması ile Anabilim Dalı Başkanlığının
yazısı görüşüldü.
Enstitümüz Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 25. Maddesi
gereğince adı geçen öğrencinin tez savunma jürisinin aşağıdaki gibi oluşturulmasına ve
savunmanın 09/05/2016 tarihinde saat 11:00’de yapılmasının uygunluğuna;
TEZ SAVUNMA JÜRİSİ
ÜNVANI / ADI / SOYADI
SINAV JÜRİSİ
EABD / ÜNİVERSİTESİ
Prof.
Dr.
İlker
Hüseyin Danışman
SDÜ İİBF İşletme
ÇARIKÇI
Yrd. Doç. Dr. Tahsin
Jüri Üyesi
SDÜ İİBF İşletme
AKÇAKANAT
Yrd. Doç. Dr. Oğuzhan
Jüri Üyesi
MAKÜ Ağlasun MYO
ÇARIKÇI
Yrd. Doç. Dr. Ali Murat
Yedek Jüri Üyesi
MAKÜ İİBF Sağlık Yönetimi
ALPARSLAN
Yrd. Doç. Dr. Aygen OKSAY
Yedek Jüri Üyesi
SDÜ İİBF Sağlık Yönetimi
27 Nisan 2016/759
Karar 01/e-1:Yrd.
Görevlendirilmesi
Doç.
Dr.
Oğuzhan
ÇARIKÇI’nın
6
Yolluklu-Yevmiyeli
İşletme Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi 1130201572 numaralı Harun
ÇELİK’in tez savunması jürisinde görevlendirilen Yrd. Doç. Dr. Oğuzhan ÇARIKÇI’nın
yolluklu-yevmiyeli görevlendirilmesi görüşüldü;
Adı geçen öğrencinin Enstitümüz Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin
25. Maddesi gereğince, 09 Mayıs 2016 tarihinde yapılacak olan tez savunmasında jüri üyesi
olarak katılmak üzere Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç.Dr.
Oğuzhan ÇARIKÇI’nın 09 Mayıs 2016 tarihinde Burdur’dan
1 (bir) gün yollukluyevmiyeli olarak görevlendirilmesinin uygunluğuna;
Karar 01/e-2:Yrd.
Görevlendirilmesi
Doç.
Dr.
Ali
Murat
ALPARSLAN’ın
Yolluklu-Yevmiyeli
İşletme Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi 1130201572 numaralı Harun
ÇELİK’in
tez savunması jürisinde
görevlendirilen Yrd. Doç. Dr. Ali Murat
ALPARSLAN’ın yolluklu-yevmiyeli görevlendirilmesi görüşüldü;
Adı geçen öğrencinin Enstitümüz Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin
25. Maddesi gereğince, 09 Mayıs 2016 tarihinde yapılacak olan tez savunmasında jüri üyesi
olarak katılmak üzere Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ali
Murat ALPARSLAN’ın 09 Mayıs 2016 tarihinde Burdur’dan
1 (bir) gün yollukluyevmiyeli olarak görevlendirilmesinin uygunluğuna;
Karar 01/f: İbrahim AKDAĞ’ın Tez Savunma Jürisinin Oluşturulması
Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi 1430241021 numaralı
İbrahim AKDAĞ’ ın tezi için tez savunma jürisinin oluşturulması ile Anabilim Dalı
Başkanlığının yazısı görüşüldü.
Enstitümüz Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 25. Maddesi
gereğince adı geçen öğrencinin tez savunma jürisinin aşağıdaki gibi oluşturulmasına ve
savunmanın 16/05/2016 tarihinde saat 10:00’da yapılmasının uygunluğuna;
TEZ SAVUNMA JÜRİSİ
ÜNVANI / ADI / SOYADI
SINAV JÜRİSİ
EABD / ÜNİVERSİTESİ
Yrd.
Doç.
Dr.
Münire Danışman
SDÜ İİBF Turizm İşletmeciliği
KARABEKİR
Yrd. Doç. Dr. Ömer Kürşad
Jüri Üyesi
SDÜ İİBF Konaklama İşletmeciliği
TÜFEKÇİ
Yrd. Doç. Dr. Olcay KILINÇ
Jüri Üyesi
MAKÜ Gastronomi ve Mutfak
Sanatları
Yrd. Doç. Dr. Ömer Akgün
Yedek Jüri Üyesi
SDÜ İİBF Turizm İşletmeciliği
TEKİN
Yrd. Doç. Dr. Murad Alpaslan Yedek Jüri Üyesi
Akdeniz Üni. Rekreasyon Yönetimi
KASALAK
27 Nisan 2016/759
7
Karar 01/f-1:Yrd. Doç. Dr. Olcay KILINÇ’ın Yolluklu-Yevmiyeli Görevlendirilmesi
Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi 1430241021 numaralı
İbrahim AKDAĞ’ın tez savunması jürisinde görevlendirilen Yrd. Doç. Dr. Olcay
KILINÇ’ın yolluklu-yevmiyeli görevlendirilmesi görüşüldü;
Adı geçen öğrencinin Enstitümüz Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin
25. Maddesi gereğince, 16 Mayıs 2016 tarihinde yapılacak olan tez savunmasında jüri üyesi
olarak katılmak üzere Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Olcay
KILINÇ’ın 16 Mayıs 2016 tarihinde Burdur’dan 1 (bir) gün yolluklu-yevmiyeli olarak
görevlendirilmesinin uygunluğuna;
Karar 01/f-2:Yrd. Doç. Dr. Murad Alpaslan KASALAK’ın
Görevlendirilmesi
Yolluklu-Yevmiyeli
Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi 1430241021 numaralı
İbrahim AKDAĞ’ın tez savunması jürisinde görevlendirilen Yrd. Doç. Dr. Murad
Alpaslan KASALAK’ın yolluklu-yevmiyeli görevlendirilmesi görüşüldü;
Adı geçen öğrencinin Enstitümüz Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin
25. Maddesi gereğince, 16 Mayıs 2016 tarihinde yapılacak olan tez savunmasında jüri üyesi
olarak katılmak üzere Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Murad Alpaslan
KASALAK’ın 16 Mayıs 2016 tarihinde Antalya’dan
1 (bir) gün yolluklu-yevmiyeli
olarak görevlendirilmesinin uygunluğuna;
Karar 01/g: Melike Sultan ÇİÇEKLER’in Tez Savunma Jürisinin Oluşturulması
Batı Dilleri Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi 1030207309 numaralı Melike
Sultan ÇİÇEKLER’in tezi için tez savunma jürisinin oluşturulması ile Anabilim Dalı
Başkanlığının yazısı görüşüldü.
Enstitümüz Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 25. Maddesi
gereğince adı geçen öğrencinin tez savunma jürisinin aşağıdaki gibi oluşturulmasına ve
savunmanın 13/05/2016 tarihinde saat 11:00’de yapılmasının uygunluğuna;
TEZ SAVUNMA JÜRİSİ
ÜNVANI / ADI / SOYADI
SINAV JÜRİSİ
EABD / ÜNİVERSİTESİ
Yrd.
Doç.
Dr.
Şule Danışman
SDÜ FEF Batı Dilleri ve Edebiyatı
OKUROĞLU ÖZÜN
Yrd. Doç. Dr. Philip GLOVER Jüri Üyesi
SDÜ FEF Batı Dilleri ve Edebiyatı
Yrd. Doç. Dr. Mustafa KIRCA Jüri Üyesi
Çankaya Üni. Mütercim
Tercümanlık Bölümü
Doç. Dr. Ferit KILIÇKAYA
Yedek Jüri Üyesi
MAKÜ İngilizce Öğretmenliği
Yrd. Doç. Dr. Mehmet UYSAL Yedek Jüri Üyesi
SDÜ FEF Batı Dilleri ve Edebiyatı
27 Nisan 2016/759
8
Karar 01/g-1:Yrd. Doç. Dr. Mustafa KIRCA’nın Yolluklu-Yevmiyeli Görevlendirilmesi
Batı Dilleri Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi 1030207309 numaralı Melike
Sultan ÇİÇEKLER’in tez savunması jürisinde görevlendirilen Yrd. Doç. Dr. Mustafa
KIRCA’nın yolluklu-yevmiyeli görevlendirilmesi görüşüldü;
Adı geçen öğrencinin Enstitümüz Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin
25. Maddesi gereğince, 13 Mayıs 2016 tarihinde yapılacak olan tez savunmasında jüri üyesi
olarak katılmak üzere Çankaya Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa
KIRCA’nın 12-13 Mayıs 2016 tarihleri arasında Ankara’dan
2 (iki) gün yollukluyevmiyeli olarak görevlendirilmesinin uygunluğuna;
Karar 01/g-2:Doç. Dr. Ferit KILIÇKAYA’nın Yolluklu-Yevmiyeli Görevlendirilmesi
Batı Dilleri Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi 1030207309 numaralı Melike
Sultan ÇİÇEKLER’in tez savunması jürisinde
görevlendirilen Doç. Dr.Ferit
KILIÇKAYA’nın yolluklu-yevmiyeli görevlendirilmesi görüşüldü;
Adı geçen öğrencinin Enstitümüz Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin
25. Maddesi gereğince, 13 Mayıs 2016 tarihinde yapılacak olan tez savunmasında jüri üyesi
olarak katılmak üzere Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ferit
KILIÇKAYA’nın 13 Mayıs 2016 tarihinde Burdur’dan 1 (bir) gün yolluklu-yevmiyeli
olarak görevlendirilmesinin uygunluğuna;
Karar 01/h: Ahmet AKGÜL’ün Tez Savunma Jürisinin Oluşturulması
Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı doktora öğrencisi 1140205509 numaralı
Ahmet AKGÜL’ün tezi için tez savunma jürisinin oluşturulması ile ilgili Anabilim Dalı
Başkanlığının yazısı görüşüldü.
Enstitümüz Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 39.maddesi
gereğince adı geçen öğrencinin tez savunma jürisinin aşağıdaki gibi oluşturulmasına ve
savunmanın 03/06/2016 tarihinde saat 14:30’da yapılmasının uygunluğuna;
TEZ SAVUNMA JÜRİSİ
ÜNVANI / ADI / SOYADI
SINAV JÜRİSİ EABD / ÜNİVERSİTESİ
Prof. Dr. Menderes COŞKUN
Danışman
SDÜ FEF Türk Dili ve Edebiyatı
Doç. Dr. Selami TURAN
Jüri Üyesi
SDÜ FEF Türk Dili ve Edebiyatı
Yrd. Doç. Dr. Melek DİKMEN Jüri Üyesi
SDÜ İF İslam Tarihi ve Sanatları
Doç. Dr. Şevkiye KAZAN NAS Jüri Üyesi
Akdeniz Üni. EF Türk Dili ve
Edebiyatı
Yrd. Doç. Dr. Furkan ÖZTÜRK Jüri Üyesi
Akdeniz Üni. EF Türk Dili ve
Edebiyatı
Yrd. Doç. Dr. Nurettin
Yedek Jüri Üyesi MAKÜ İF İslam Tarihi ve Sanatları
ÇALIŞKAN
Yrd. Doç. Dr. Aliye YILMAZ
Yedek Jüri Üyesi SDÜ İF İslam Tarihi ve Sanatları
27 Nisan 2016/759
9
Karar 01/h-1: Doç. Dr. Şevkiye KAZAN NAS’ın Yolluklu-Yevmiyeli Görevlendirilmesi
Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı doktora öğrencisi 1140205509 numaralı
Ahmet AKGÜL’ün tez savunma jürisinde görevlendirilen Doç. Dr. Şevkiye KAZAN
NAS’ın
yolluklu-yevmiyeli görevlendirilmesi görüşüldü;
Adı geçen öğrencileri Enstitümüz Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin
39. maddesi gereğince, 03/06/2016 tarihinde yapılacak olan tez savunmasında jüri üyesi
olarak katılmak üzere Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şevkiye KAZAN
NAS’ın 03/06/2016 tarihinde Antalya’dan 1 (bir) gün yolluklu-yevmiyeli olarak
görevlendirilmesinin uygunluğuna;
Karar 01/h-2: Yrd. Doç. Dr. Furkan ÖZTÜRK’ün Yolluklu-Yevmiyeli Görevlendirilmesi
Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı doktora öğrencisi 1140205509 numaralı
Ahmet AKGÜL’ün tez savunma jürisinde görevlendirilen Yrd. Doç. Dr. Furkan
ÖZTÜRK’ün yolluklu-yevmiyeli görevlendirilmesi görüşüldü;
Adı geçen öğrencileri Enstitümüz Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin
39. maddesi gereğince, 03/06/2016 tarihinde yapılacak olan tez savunmasında jüri üyesi
olarak katılmak üzere Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Furkan
ÖZTÜRK’ün 03/06/2016 tarihinde Antalya’dan 1 (bir) gün yolluklu-yevmiyeli olarak
görevlendirilmesinin uygunluğuna;
Karar 01/h-3: Yrd. Doç. Dr. Nurettin ÇALIŞKAN’ın Yolluklu-Yevmiyeli
Görevlendirilmesi
Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı doktora öğrencisi 1140205509 numaralı
Ahmet AKGÜL’ün tez savunma jürisinde görevlendirilen Yrd. Doç. Dr. Nurettin
ÇALIŞKAN’ın yolluklu-yevmiyeli görevlendirilmesi görüşüldü;
Adı geçen öğrencileri Enstitümüz Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin
39. maddesi gereğince, 03/06/2016 tarihinde yapılacak olan tez savunmasında jüri üyesi
olarak katılmak üzere Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr.
Nurettin ÇALIŞKAN’ın 03/06/2016 tarihinde Burdur’dan 1 (bir) gün yolluklu-yevmiyeli
olarak görevlendirilmesinin uygunluğuna;
Karar 02/a: Othman Atiyah Ismael ISMAEL’ın Doktora Yeterlik Sınavı
Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Başkanlığının 20/04/2016 tarih ve 74 sayılı
yazı görüşüldü.
Adı geçen 1340207514 numaralı doktora öğrencisi Othman Atiyah Ismael ISMAEL
derslerini başarıyla tamamladığından dolayı, Enstitümüz Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinin 36. maddesi gereğince, Doktora Yeterlik Komitesinin aşağıdaki gibi
oluşturulmasına, 09/05/2016 tarihinde saat 08:00’de sınavının yapılmasının uygunluğuna;
DOKTORA YETERLİK SINAV JÜRİSİ
ADI SOYADI ÜNVANI
SINAV JÜRİSİ
EABD / ÜNİVERSİTESİ
Doç.
Dr.
Hasan
Tevfik (Danışman)
SDÜ İlahiyat Fak.
MARULCU
Prof. Dr. Galip TÜRCAN
(Jüri Üyesi)
SDÜ İlahiyat Fak.
27 Nisan 2016/759
Prof. Dr. Musa KOÇAR
Prof. Dr. Süleyman TOPRAK
Yrd. Doç. Dr. Lütfi CENGİZ
Doç. Dr. Hülya ALTUNYA
Prof. Dr. İbrahim ÇOŞKUN
(Jüri Üyesi)
(Jüri Üyesi)
(Jüri Üyesi)
(Yedek Jüri Üyesi)
(Yedek Jüri Üyesi)
10
SDÜ İlahiyat Fak.
Necmettin Erbakan Üni. İF
Necmettin Erbakan Üni. İF
SDÜ İlahiyat Fak.
Necmettin Erbakan Üni. İF
Karar 02/a-1: Prof. Dr. Süleyman TOPRAK’ın Yolluklu-Yevmiyeli Görevlendirilmesi
Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı doktora öğrencisi 1340207514 numaralı
doktora öğrencisi Othman Atiyah Ismael ISMAEL’in
doktora yeterlik jürisinde
görevlendirilen Prof. Dr. Süleyman TOPRAK’ın yolluklu-yevmiyeli görevlendirilmesi
görüşüldü;
Adı geçen öğrencileri Enstitümüz Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin
36. maddesi gereğince, 09.05.2016 tarihinde yapılacak olan yeterlik sınavında jüri üyesi
olarak katılmak üzere Necmettin Erbakan
Üniversitesi
Öğretim Üyesi Prof. Dr.
Süleyman TOPRAK’ın 09/05/2016 tarihinde Konya’dan 1(bir) gün yolluklu-yevmiyeli
olarak görevlendirilmesinin uygunluğuna;
Karar 02/a-2: Yrd. Doç. Dr. Lütfi CENGİZ’in Yolluklu-Yevmiyeli Görevlendirilmesi
Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı doktora öğrencisi 1340207514 numaralı
doktora öğrencisi Othman Atiyah Ismael ISMAEL’in
doktora yeterlik jürisinde
görevlendirilen Yrd. Doç. Dr. Lütfi CENGİZ’in yolluklu-yevmiyeli görevlendirilmesi
görüşüldü;
Adı geçen öğrencileri Enstitümüz Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin
36. maddesi gereğince, 09.05.2016 tarihinde yapılacak olan yeterlik sınavında jüri üyesi
olarak katılmak üzere Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr.
Lütfi CENGİZ’in 09/05/2016 tarihinde Konya’dan 1(bir) gün yolluklu-yevmiyeli olarak
görevlendirilmesinin uygunluğuna;
Karar 02/a-3: Prof. Dr. İbrahim ÇOŞKUN’un Yolluklu-Yevmiyeli Görevlendirilmesi
Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı doktora öğrencisi 1340207514 numaralı
doktora öğrencisi Othman Atiyah Ismael ISMAEL’in
doktora yeterlik jürisinde
görevlendirilen Prof. Dr. İbrahim ÇOŞKUN’un yolluklu-yevmiyeli görevlendirilmesi
görüşüldü;
Adı geçen öğrencileri Enstitümüz Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin
36. maddesi gereğince, 09.05.2016 tarihinde yapılacak olan yeterlik sınavında jüri üyesi
olarak katılmak üzere Necmettin Erbakan
Üniversitesi
Öğretim Üyesi Prof. Dr.
İbrahim ÇOŞKUN’un 09/05/2016 tarihinde Konya’dan 1(bir) gün yolluklu-yevmiyeli
olarak görevlendirilmesinin uygunluğuna;
Karar 02/b: Uğur BÜYÜKÇULÇU’nun Doktora Yeterlik Sınavı
Maliye Anabilim Dalı Başkanlığının 20/04/2016 tarih ve 41 sayılı yazı görüşüldü.
Adı geçen 1340214506 numaralı doktora öğrencisi Uğur BÜYÜKÇULÇU derslerini
başarıyla tamamladığından dolayı, Enstitümüz
Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinin 36. maddesi gereğince, Doktora Yeterlik Komitesinin aşağıdaki gibi
oluşturulmasına, 18/05/2016 tarihinde saat 10:00’da sınavının yapılmasının uygunluğuna;
DOKTORA YETERLİK SINAV JÜRİSİ
27 Nisan 2016/759
ADI SOYADI ÜNVANI
Prof. Dr. Ramazan ARMAĞAN
Yrd. Doç. Dr. Serdar ÇİÇEK
Prof. Dr. Mustafa SAKAL
Doç. Dr. Harun CANSIZ
Yrd. Doç. Dr. Ceyda KÜKRER
Doç. Dr. İhsan Cemil DEMİR
Yrd. Doç. Dr. Dilek GÖZE
KAYA
SINAV JÜRİSİ
(Danışman)
(Jüri Üyesi)
(Jüri Üyesi)
(Jüri Üyesi)
(Jüri Üyesi)
(Yedek Jüri Üyesi)
(Yedek Jüri Üyesi)
11
EABD / ÜNİVERSİTESİ
SDÜ İİBF Maliye
SDÜ İİBF Maliye
Dokuz Eylül Üni. İİBF Maliye
Afyon Kocatepe Üni. İİBF Maliye
Afyon Kocatepe Üni. İİBF Maliye
Afyon Kocatepe Üni. İİBF Maliye
SDÜ İİBF Maliye
Karar 02/b-1: Prof. Dr. Mustafa SAKAL’ın Yolluklu-Yevmiyeli Görevlendirilmesi
Maliye Anabilim Dalı doktora öğrencisi 1340214506 numaralı
Uğur
BÜYÜKÇULÇU’nun
doktora yeterlik jürisinde görevlendirilen Prof. Dr. Mustafa
SAKAL’ın yolluklu-yevmiyeli görevlendirilmesi görüşüldü;
Adı geçen öğrencileri Enstitümüz Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin
36. maddesi gereğince, 18.05.2016 tarihinde yapılacak olan yeterlik sınavında jüri üyesi
olarak katılmak üzere Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa
SAKAL’ın 17-18/05/2016 tarihleri arasında İzmir’den 2(iki) gün yolluklu-yevmiyeli olarak
görevlendirilmesinin uygunluğuna;
Karar 02/b-2: Doç. Dr. Harun CANSIZ’ın Yolluklu-Yevmiyeli Görevlendirilmesi
Maliye Anabilim Dalı doktora öğrencisi 1340214506 numaralı
Uğur
BÜYÜKÇULÇU’nun
doktora yeterlik jürisinde görevlendirilen Doç. Dr. Harun
CANSIZ’ın yolluklu-yevmiyeli görevlendirilmesi görüşüldü;
Adı geçen öğrencileri Enstitümüz Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin
36. maddesi gereğince, 18.05.2016 tarihinde yapılacak olan yeterlik sınavında jüri üyesi
olarak katılmak üzere Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Harun
CANSIZ’ın 18/05/2016 tarihinde Afyon’dan
1(bir) gün yolluklu-yevmiyeli olarak
görevlendirilmesinin uygunluğuna;
Karar 02/b-3: Yrd. Doç. Dr. Ceyda KÜKRER’in Yolluklu-Yevmiyeli Görevlendirilmesi
Maliye Anabilim Dalı doktora öğrencisi 1340214506 numaralı
Uğur
BÜYÜKÇULÇU’nun doktora yeterlik jürisinde görevlendirilen Yrd. Doç. Dr. Ceyda
KÜKRER’in yolluklu-yevmiyeli görevlendirilmesi görüşüldü;
Adı geçen öğrencileri Enstitümüz Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin
36. maddesi gereğince, 18.05.2016 tarihinde yapılacak olan yeterlik sınavında jüri üyesi
olarak katılmak üzere Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ceyda
KÜKRER’in 18/05/2016 tarihinde Afyon’dan 1(bir) gün yolluklu-yevmiyeli olarak
görevlendirilmesinin uygunluğuna;
Karar 02/b-4: Doç. Dr. İhsan Cemil DEMİR’in Yolluklu-Yevmiyeli Görevlendirilmesi
27 Nisan 2016/759
12
Maliye Anabilim Dalı doktora öğrencisi 1340214506 numaralı
Uğur
BÜYÜKÇULÇU’nun doktora yeterlik jürisinde görevlendirilen Doç. Dr. İhsan Cemil
DEMİR’in yolluklu-yevmiyeli görevlendirilmesi görüşüldü;
Adı geçen öğrencileri Enstitümüz Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin
36. maddesi gereğince, 18.05.2016 tarihinde yapılacak olan yeterlik sınavında jüri üyesi
olarak katılmak üzere Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İhsan Cemil
DEMİR’in 18/05/2016 tarihinde Afyon’dan
1(bir) gün yolluklu-yevmiyeli olarak
görevlendirilmesinin uygunluğuna;
Karar 02/c: Meltem KILIKLI’nın Doktora Yeterlik Sınavı
İşletme Anabilim Dalı Başkanlığının bila tarih ve 184 sayılı yazı görüşüldü.
Adı geçen 1340201078 numaralı doktora öğrencisi Meltem KILIKLI derslerini
başarıyla tamamladığından dolayı, Enstitümüz
Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinin 36. maddesi gereğince, Doktora Yeterlik Komitesinin aşağıdaki gibi
oluşturulmasına, 17/05/2016 tarihinde saat 14:00’de sınavının yapılmasının uygunluğuna;
DOKTORA YETERLİK SINAV JÜRİSİ
ADI SOYADI ÜNVANI
SINAV JÜRİSİ
EABD / ÜNİVERSİTESİ
Prof. Dr. İlker Hüseyin ÇARIKÇI (Danışman)
SDÜ İİBF İşletme
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Sait (Jüri Üyesi)
SDÜ İletişim Fak. Halkla İlişkiler
ÖZKUL
ve Tanıtım
Yrd.
Doç.
Dr.
Tahsin (Jüri Üyesi)
SDÜ İİBF İşletme
AKÇAKANAT
Yrd. Doç. Dr. Ali Murat
(Jüri Üyesi)
MAKÜ İİBF Sağlık Yönetimi
ALPARSLAN
Prof. Dr. İsmet DOĞAN
(Jüri Üyesi)
Afyon Kocatepe Üni. İstatistik
Prof. Dr. Ramazan ERDEM
(Yedek Jüri Üyesi) SDÜ İİBF Sağlık Yönetimi
Yrd. Doç. Dr. Meral BEKTAŞ
(Yedek Jüri Üyesi) MAKÜ Sosyal Bilimler MYO
Karar 02/c-1: Yrd. Doç. Dr. Ali Murat ALPARSLAN’ın Yolluklu-Yevmiyeli
Görevlendirilmesi
İşletme Anabilim Dalı doktora öğrencisi 1340201078 numaralı
Meltem
KILIKLI’nın
doktora yeterlik jürisinde görevlendirilen Yrd. Doç. Dr. Ali Murat
ALPARSLAN’ın yolluklu-yevmiyeli görevlendirilmesi görüşüldü;
Adı geçen öğrencileri Enstitümüz Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin
36. maddesi gereğince, 17.05.2016 tarihinde yapılacak olan yeterlik sınavında jüri üyesi
olarak katılmak üzere Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ali
Murat ALPARSLAN’ın 17/05/2016 tarihinde Burdur’dan 1(bir) gün yolluklu-yevmiyeli
olarak görevlendirilmesinin uygunluğuna;
Karar 02/c-2: Prof. Dr. İsmet DOĞAN’ın Yolluklu-Yevmiyeli Görevlendirilmesi
27 Nisan 2016/759
13
İşletme Anabilim Dalı doktora öğrencisi 1340201078 numaralı
Meltem
KILIKLI’nın
doktora yeterlik jürisinde görevlendirilen Prof. Dr. İsmet DOĞAN’ın
yolluklu-yevmiyeli görevlendirilmesi görüşüldü;
Adı geçen öğrencileri Enstitümüz Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin
36. maddesi gereğince, 17.05.2016 tarihinde yapılacak olan yeterlik sınavında jüri üyesi
olarak katılmak üzere Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmet
DOĞAN’ın 17/05/2016 tarihinde Afyon’dan
1(bir) gün yolluklu-yevmiyeli olarak
görevlendirilmesinin uygunluğuna;
Karar 02/c-3: Yrd. Doç. Dr. Meral BEKTAŞ’ın Yolluklu-Yevmiyeli Görevlendirilmesi
İşletme Anabilim Dalı doktora öğrencisi 1340201078 numaralı
Meltem
KILIKLI’nın doktora yeterlik jürisinde görevlendirilen Yrd. Doç. Dr. Meral BEKTAŞ’ın
yolluklu-yevmiyeli görevlendirilmesi görüşüldü;
Adı geçen öğrencileri Enstitümüz Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin
36. maddesi gereğince, 17.05.2016 tarihinde yapılacak olan yeterlik sınavında jüri üyesi
olarak katılmak üzere Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr.
Meral BEKTAŞ’ın 17/05/2016 tarihinde Burdur’dan 1(bir) gün yolluklu-yevmiyeli olarak
görevlendirilmesinin uygunluğuna;
Karar 02/d: Mehmet YÜKSEL’in Doktora Yeterlik Sınavı
Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Başkanlığının 25/04/2016 tarih ve 79 sayılı
yazı görüşüldü.
Adı geçen 1340207508 numaralı doktora öğrencisi Mehmet YÜKSEL derslerini
başarıyla tamamladığından dolayı, Enstitümüz
Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinin 36. maddesi gereğince, Doktora Yeterlik Komitesinin aşağıdaki gibi
oluşturulmasına, 17/05/2016 tarihinde saat 10:30’da sınavının yapılmasının uygunluğuna;
DOKTORA YETERLİK SINAV JÜRİSİ
ADI SOYADI ÜNVANI
SINAV JÜRİSİ
EABD / ÜNİVERSİTESİ
Prof. Dr. İshak ÖZGEL
(Danışman)
SDÜ İF Temel İslam Bilimleri
Prof. Dr. Nuri TUĞLU
(Jüri Üyesi)
SDÜ İF Temel İslam Bilimleri
Yrd. Doç. Dr. Ali BULUT
(Jüri Üyesi)
SDÜ İF Temel İslam Bilimleri
Yrd. Doç. Dr. Mahfuz ATA
(Jüri Üyesi)
MAKÜ İF Temel İslam Bilimleri
Prof. Dr. Veli ATMACA
(Jüri Üyesi)
MAKÜ İF Temel İslam Bilimleri
Yrd. Doç. Dr. Mehmet DİLEK
(Yedek Jüri Üyesi) AKÜ İF Temel İslam Bilimleri
Yrd.
Doç.
Dr.
Celalettin (Yedek Jüri Üyesi)
SDÜ İF Temel İslam Bilimleri
DİVLEKÇİ
27 Nisan 2016/759
14
Karar 02/d-1: Yrd. Doç. Dr. Mahfuz ATA’nın Yolluklu-Yevmiyeli Görevlendirilmesi
Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı doktora öğrencisi 1340207508 numaralı
Mehmet YÜKSEL’in doktora yeterlik jürisinde görevlendirilen Yrd. Doç. Dr. Mahfuz
ATA’nın yolluklu-yevmiyeli görevlendirilmesi görüşüldü;
Adı geçen öğrencileri Enstitümüz Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin
36. maddesi gereğince, 17.05.2016 tarihinde yapılacak olan yeterlik sınavında jüri üyesi
olarak katılmak üzere Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr.
Mahfuz ATA’nın 17/05/2016 tarihinde Burdur’dan 1(bir) gün yolluklu-yevmiyeli olarak
görevlendirilmesinin uygunluğuna;
Karar 02/d-2: Prof. Dr. Veli ATMACA’nın Yolluklu-Yevmiyeli Görevlendirilmesi
Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı doktora öğrencisi 1340207508 numaralı
Mehmet YÜKSEL’in
doktora yeterlik jürisinde görevlendirilen Prof. Dr. Veli
ATMACA’nın yolluklu-yevmiyeli görevlendirilmesi görüşüldü;
Adı geçen öğrencileri Enstitümüz Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin
36. maddesi gereğince, 17.05.2016 tarihinde yapılacak olan yeterlik sınavında jüri üyesi
olarak katılmak üzere Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Veli
ATMACA’nın 17/05/2016 tarihinde Burdur’dan 1(bir) gün yolluklu-yevmiyeli olarak
görevlendirilmesinin uygunluğuna;
Karar 02/d-3: Yrd. Doç. Dr. Mehmet DİLEK’nin Yolluklu-Yevmiyeli Görevlendirilmesi
Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı doktora öğrencisi 1340207508 numaralı
Mehmet YÜKSEL’in doktora yeterlik jürisinde görevlendirilen Yrd. Doç. Dr. Mehmet
DİLEK’nin yolluklu-yevmiyeli görevlendirilmesi görüşüldü;
Adı geçen öğrencileri Enstitümüz Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin
36. maddesi gereğince, 17.05.2016 tarihinde yapılacak olan yeterlik sınavında jüri üyesi
olarak katılmak üzere Afyon Kocatepe Üniversitesi
Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr.
Mehmet DİLEK’nin 17/05/2016 tarihinde Afyon’dan 1(bir) gün yolluklu-yevmiyeli olarak
görevlendirilmesinin uygunluğuna;
Karar 02/e: Abdurrahman Taha BDAIWI’nın Doktora Yeterlik Sınavı
Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Başkanlığının 20/04/2016 tarih ve 76 sayılı yazı
görüşüldü.
Adı geçen 1440207502 numaralı doktora öğrencisi Abdurrahman Taha BDAIWI
derslerini başarıyla tamamladığından dolayı, Enstitümüz Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinin 36. maddesi gereğince, Doktora Yeterlik Komitesinin aşağıdaki gibi
oluşturulmasına, 09/05/2016 tarihinde saat 08:00’de sınavının yapılmasının uygunluğuna;
DOKTORA YETERLİK SINAV JÜRİSİ
ADI SOYADI ÜNVANI
SINAV JÜRİSİ
EABD / ÜNİVERSİTESİ
Prof. Dr. Musa KOÇAR
(Danışman)
SDÜ İlahiyat Fak.
Prof. Dr. Abdülgaffar ASLAN
(Jüri Üyesi)
SDÜ İlahiyat Fak.
Prof. Dr. Galip TÜRCAN
(Jüri Üyesi)
SDÜ İlahiyat Fak.
27 Nisan 2016/759
Prof. Dr. Süleyman TOPRAK
Prof. Dr. İbrahim ÇOŞKUN
Doç. Dr. Hülya ALTUNYA
Yrd. Doç. Dr. Lütfi CENGİZ
15
Necmeddin Erbakan Üni. İlahiyat
Fak.
Necmeddin Erbakan Üni. İlahiyat
(Jüri Üyesi)
Fak.
(Yedek Jüri Üyesi) SDÜ İlahiyat Fak.
(Yedek Jüri Üyesi) Necmeddin Erbakan Üni. İlahiyat
Fak.
(Jüri Üyesi)
Karar 02/e-1: Prof. Dr. Süleyman TOPRAK’ın Yolluklu-Yevmiyeli Görevlendirilmesi
Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı doktora öğrencisi 1440207502 numaralı
Abdurrahman Taha BDAIWI’nın doktora yeterlik jürisinde görevlendirilen Prof. Dr.
Süleyman TOPRAK’ın yolluklu-yevmiyeli görevlendirilmesi görüşüldü;
Adı geçen öğrencileri Enstitümüz Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin
36. maddesi gereğince, 09.05.2016 tarihinde yapılacak olan yeterlik sınavında jüri üyesi
olarak katılmak üzere Necmeddin Erbakan Üniversitesi
Öğretim Üyesi Prof. Dr.
Süleyman TOPRAK’ın 09/05/2016 tarihinde Konya’dan 1(bir) gün yolluklu-yevmiyeli
olarak görevlendirilmesinin uygunluğuna;
Karar 02/e-2: Prof. Dr. İbrahim ÇOŞKUN’un Yolluklu-Yevmiyeli Görevlendirilmesi
Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı doktora öğrencisi 1440207502 numaralı
Abdurrahman Taha BDAIWI’nın doktora yeterlik jürisinde görevlendirilen Prof. Dr.
İbrahim ÇOŞKUN’un yolluklu-yevmiyeli görevlendirilmesi görüşüldü;
Adı geçen öğrencileri Enstitümüz Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin
36. maddesi gereğince, 09.05.2016 tarihinde yapılacak olan yeterlik sınavında jüri üyesi
olarak katılmak üzere Necmeddin Erbakan Üniversitesi
Öğretim Üyesi Prof. Dr.
İbrahim ÇOŞKUN’un 09/05/2016 tarihinde Konya’dan 1(bir) gün yolluklu-yevmiyeli
olarak görevlendirilmesinin uygunluğuna;
Karar 02/e-3: Yrd. Doç. Dr. Lütfi CENGİZ’in Yolluklu-Yevmiyeli Görevlendirilmesi
Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı doktora öğrencisi 1440207502 numaralı
Abdurrahman Taha BDAIWI’nın doktora yeterlik jürisinde görevlendirilen Yrd. Doç. Dr.
Lütfi CENGİZ’in yolluklu-yevmiyeli görevlendirilmesi görüşüldü;
Adı geçen öğrencileri Enstitümüz Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin
36. maddesi gereğince, 09.05.2016 tarihinde yapılacak olan yeterlik sınavında jüri üyesi
olarak katılmak üzere Necmeddin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr.
Lütfi CENGİZ’in 09/05/2016 tarihinde Konya’dan 1(bir) gün yolluklu-yevmiyeli olarak
görevlendirilmesinin uygunluğuna;
Karar 03: Derya YÖRÜK’ün Tez İzleme Komitesi Değişikliği
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı doktora öğrencisi
1440225010 numaralı Derya YÖRÜK’ün
Tez izleme Komitesi ile ilgili Anabilim Dalı
Başkanlığı’nın 21/04/2016 tarih ve 87 sayılı yazısı incelendi.
27 Nisan 2016/759
16
Doktora yeterlik sınavında başarılı olduğu anlaşılan öğrencinin Enstitümüz Lisansüstü
Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin 37. maddesi 3. Bendi gereğince Tez İzleme Komitesi
değişikliğinin aşağıdaki gibi belirlenmesinin uygunluğuna;
TEZ İZLEME KOMİTESİ /
KOMİTE
ÜNVANI / ADI / SOYADI
EABD / ÜNİVERSİTESİ
JÜRİSİ
Doç. Dr. Ömer TURUNÇ
Danışman
SDÜ İİBF ÇEKO
Doç. Dr. Mustafa ÖZTÜRK
Jüri Üyesi
SDÜ İİBF ÇEKO
Doç. Dr. Bekir GÖVDERE
Jüri Üyesi
SDÜ İİBF İktisat
Karar 04: Zeynep TÜRKYILMAZ’ın Doktora Yeterlik Sınavı
Tarih Anabilim Dalı doktora öğrencisi Zeynep TÜRKYILMAZ’ın doktora yeterlik sınavı
ile ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının 20/04/2016 tarih ve 26 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Adı geçen öğrencinin doktora yeterlik sınavında başarısız olduğu yeterlik sınav tutanağından
anlaşılmış olup, Enstitümüz Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 36. maddesi
gereğince 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı güz yarıyılında öğrencinin tekrar sınava alınmasının
uygunluğuna;
Karar 05: Tez Konusu Değişikliği
Enstitümüz lisansüstü programında kayıtlı aşağıda ismi yazılı öğrencinin tez
konusu değişikliği ile ilgili formu görüşüldü.
Enstitümüz Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği gereğince, aşağıda
ismi yazılı öğrencinin yeni tez konusu Anabilim Dalı Başkanlığından geldiği şekliyle
kabulüne;
Öğrenci no
Adı Soyadı
Anabilim Dalı
Eski Tez Konusu
Yeni Tez Konusu
1140201609
Ertan ASLAN
İşletme
Termal Turizmde Bölgesel
Markalaşmanın
Bölgenin
Sosyo-Ekonomik ve SosyoKültürel Yapısına Etkisi:
Afyonkarahisar, Kütahya ve
Denizli
İllerinde
Bir
Uygulama
Sağlık
Turizminde
Bölgesel
Markalaşmanın Sürdürülebilir SosyoEkonomik Gelişime Etkileri: Sandıklı ve
Pamukkale Termal Bölgelerinde Bir
Uygulama
Karar 06/a: Yrd. Doç. Dr. Nedret ÇAĞLAR’ın Ders Telafisi
SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Nedret
ÇAĞLAR’ın 03 Mayıs 2016 tarihinde görevli olması nedeniyle aşağıda belirtilen dersleri
karşısındaki tarihlerde telafi etmesinin uygunluğuna;
Dersin adı
Uzmanlık Alan Dersi(4)
Danışmanlık(2)
Siyasal İletişim ve Medya(3)
Ders Tarihi
03/05/2016
03/05/2016
03/05/2016
Karar 06/b: Doç. Dr. A. Şevki DUYMAZ’ın Ders Telafisi
Ders Telafi Tarihi
06/05/2016
06/05/2016
06/05/2016
27 Nisan 2016/759
17
SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. A. Şevki DUYMAZ’ın 02
Mayıs 2016 tarihinde görevli olması nedeniyle aşağıda belirtilen dersleri karşısındaki
tarihlerde telafi etmesinin uygunluğuna;
Dersin adı
Türk Kent Mim Gel(3)
San. Tar. Yön ve Tek.(3)
Türk. Mim. Tic. Yap(3)
Ders Tarihi
02/05/2016
02/05/2016
02/05/2016
Ders Telafi Tarihi
05/05/2016
05/05/2016
05/05/2016
Karar 06/c: Prof. Dr. Suat KOLUKIRIK’ın Ders Telafisi
SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Suat KOLUKIRIK’ın 27
Nisan 2016 tarihinde görevli olması nedeniyle aşağıda belirtilen dersleri karşısındaki tarihlerde
telafi etmesinin uygunluğuna;
Dersin adı
Danışmanlık(3)
Ötekililik Figürleri ve Oluşumlar(3)
Uzmanlık Alan Dersi(4)
Ders Tarihi
27/04/2016
27/04/2016
27/04/2016
Ders Telafi Tarihi
29/04/2016
29/04/2016
29/04/2016
Karar 06/d: Prof. Dr. M.Necmettin BARDAKÇI’nın Ders Telafisi
SDÜ İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. M. Necmettin BARDAKÇI’nın
28 Nisan 2016 tarihinde görevli olması nedeniyle aşağıda belirtilen dersleri karşısındaki
tarihlerde telafi etmesinin uygunluğuna;
Dersin adı
Uzmanlık Alan Dersi(8)
Ders Tarihi
28/04/2016
Ders Telafi Tarihi
30/04/2016
Karar 07:Danışman Değişikliği
Enstitümüz Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği gereğince, aşağıda
isimleri yazılı öğrencilerin karşısında belirtilen Öğretim Üyesinin yeni Danışmanı olarak
görevlendirilmesinin uygunluğuna;
Öğrenci
No
1430232533
1030201036
1230201308
1230201372
1530225034
1330205156
Adı Soyadı
Anabilim Dalı/Prog.
Emre KAPLAN
Osman AKAY
Fatma LAPAÇ
Merve Rahime
KARAHAN
Cansu GÜZEL
Pelin DANIŞMANT
Sağlık Yönetimi
İşletme
İşletme
İşletme
Eski
Danışmanı
Doç. Dr. Orhan ADIGÜZEL
Yrd. Doç. Dr. Gürcan PAPATYA
Prof. Dr. Hasan İBİCİOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Seher DERYA KULA
ÇEKO
Türk Dili ve Edebiyatı
Prof. Dr. Hüseyin AKYILDIZ
Yrd. Doç. Dr. Vedat KARTALCIK
Yeni Danışmanı
Yrd. Doç. Dr. Erdal EKE
Yrd. Doç. Dr. Gaye ATİLLA GÖK
Yrd. Doç.Dr. Tahsin AKÇAKANAT
Yrd. Doç. Dr. İbrahim Halil
ÖZDAMAR
Doç. Dr. Mustafa ÖZTÜRK
Yrd. Doç. Dr. Talat DİNAR
Karar 08: ÖYP Kapsamında Atanan Öğrencilere Kaynak Aktarılımı
Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Kapsamında atanmış ve Enstitümüz lisansüstü
programında öğrenim gören aşağıda ismi belirtilen Araştırma Görevlisi yapılacak kaynak
aktarımının uygunluğuna;
1- Mustafa DOĞAN-Coğrafya
27 Nisan 2016/759
18
Karar 09/a: Hasan ASIĞBULMUŞ’un Yolluklu-Yevmiyeli Görevlendirilmesi
Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi Hasan ASIĞBULMUŞ’un
21/04/2016 tarihli dilekçesi görüşüldü.
Yapılan görüşmeler sonucunda Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı 1330232616 numaralı
Hasan ASIĞBULMUŞ’un 23 Mart 2016 tarihli ve 754/12-e Enstitü Yönetim Kurulu
kararıyla alınan BAP Projesi görevlendirmenin gideceği yeri ibraz etmesi nedeniyle iptaline
ve öğrencinin BAP 4560-YL-16 nolu projesi kapsamında 28 Mart-11 Nisan 2016 tarihleri
arasında 15(onbeş)gün süreyle İstanbul’da yolluklu-yevmiyeli görevlendirilmesinin
uygunluğuna;
Karar 09/b: Canan GÖNÜLLÜ TAŞKESEN’ in BAP Kapsamında Görevlendirilmesi
Enstitümüz Sosyoloji Anabilim Dalı 1340209002 numaralı doktora öğrencisi Canan
GÖNÜLLÜ TAŞKESEN’ in 4473-D1-15 numaralı Bilimsel Araştırma Projesi projesinden
karşılanmak üzere aşağıdaki tabloda belirtilen yerde ve günlerde yolluklu-yevmiyeli olarak
görevlendirilmesinin uygunluğuna;
Adı Soyadı
Canan GÖNÜLLÜ TAŞKESEN
Görevlendirilen yer
DENİZLİ
Görevlendirme Tarihi
29-30 Nisan 01 Mayıs
06-08 Mayıs 2016
13-15 Mayıs 2016
20-22 Mayıs 2016
Gün
3
3
3
3
Karar 09/c: Araş. Gör. Merve Nur MERT ŞENCAN’ın Yolluklu-Yevmiyeli Yurtiçi
Görevlendirmesi
İşletme Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 25.04.2016 tarih ve 43530727.903.07/186
sayılı yazısı ekiyle görüşüldü.
Enstitümüz Araş. Gör. Merve Nur MERT ŞENCAN’ın 26-28 Mayıs 2016 tarihleri
arasında İstanbul Üniversitesi tarafından düzenlenecek olan 15. Ulusal İşletmecilik
Kongresinde bildiri sunmak üzere 2547 sayılı kanunun 39. Maddesi kapsamında 25-28 Mayıs
2016 tarihleri arasında İstanbul’da 4 (dört) gün süreyle yolluklu(gidiş-dönüş otobüs) - 3 (üç)
gün yevmiyeli olarak görevlendirilmesine ve Rektörlük Makamına arzına;
Karar 09/d: Araş.Gör. Serhat DURANAY’ın
ÖYP Kapsamında Yurtdışı
Görevlendirmesi
İşletme Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 21/04/2016 tarih ve 43530727.903.07/182
sayılı yazısı ekiyle görüşüldü.
27 Nisan 2016/759
19
Enstitümüz Araştırma Görevlisi Serhat DURANAY’ın 04-08 Mayıs 2016 tarihleri
arasında Hacettepe Üniversitesinde yapılacak olan “2 Uluslararası Araştırmacılarİstatistikçiler ve Genç İstatistikçiler Kongresi-2016” kongresine katılmak üzere 04-08 Mayıs
2016 tarihleri arasında 5(beş)gün giderlerin ÖYP bütçesinden karşılanmak üzere katılım
ücreti, yolluklu-yevmiyeli olarak 2547 sayılı Kanun’un 39. Maddesi gereğince
görevlendirilmesinin uygunluğuna ve Rektörlük Makamına arzına;
Karar 09/e: Araş. Gör. Yonca ALTINDAL’ın
Yolluklu-Yevmiyesiz Yurtiçi
Görevlendirmesi
Sosyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 21.04.2016 tarih ve 81113933-903.07.02/45
sayılı yazısı ekiyle görüşüldü.
Enstitümüz Araş. Gör. Yonca ALTINDAL’ın 12-14 Mayıs 2016 tarihleri arasında
Adnan Menderes Üniversitesi tarafından Atatürk Kongre Merkezinde düzenlenecek olan
“Kültür Miras ve Kadın Sempozyumu”na sözlü bildiri sunmak üzere2547 sayılı kanunun 39.
Maddesi kapsamında 11-14 Mayıs 2016 tarihleri arasında Aydın’da 4 (dört) gün süreyle
yolluklu – yevmiyesiz olarak görevlendirilmesine ve Rektörlük Makamına arzına;
Karar 09/f: Onur UZER’in BAP Kapsamında Görevlendirilmesi
Enstitümüz Sosyoloji Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi Onur UZER’in 4648YL1-16 numaralı Bilimsel Araştırma Projesi projesinden karşılanmak üzere aşağıdaki tabloda
belirtilen yerde ve günlerde yolluklu-yevmiyeli olarak görevlendirilmesinin uygunluğuna;
Adı Soyadı
Görevlendirilen yer
ONUR UZER
ANKARA
Görevlendirme Tarihi
02-03 Mayıs 2016
09-10 Mayıs 2016
16-17Mayıs 2016
Gün
2
2
2
Karar 09/g: Prof. Dr. Zafer GÖLEN’in Yolluklu-Yevmiyeli Görevlendirilmesi
Tarih Anabilim Dalı Başkanlığının 22.04.2016 tarih ve 28 sayılı yazısı ile eki
görüşüldü.
Enstitümüz Tarih Anabilim Dalı doktora öğrencisi Hasan KÜR’ün 07.06.2016
tarihinde yapılacak olan Tez İzleme Komitesine katılmak üzere Mehmet Akif Ersoy
Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer GÖLEN’in 07/06/2016
tarihinde Burdur’dan
1 (bir) gün
yolluklu-yevmiyeli olarak görevlendirilmesinin
uygunluğuna;
Karar 10: Tez Konusunun Belirlenmesi
Enstitümüz Lisansüstü programlarında kayıtlı aşağıda isimleri yazılı öğrencilerin tez
konusu belirlemesi ile ilgili formları görüşüldü.
Enstitümüz Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 24. Maddesi
gereğince, aşağıda isimleri yazılı öğrencilerin tez konusu Anabilim Dalı Başkanlıklarından
geldiği şekliyle kabulüne;
Öğrenci No:
1130201585
Adı Soyadı:
Mustafa OYMA
Anabilim Dalı:
İşletme
27 Nisan 2016/759
1330202518
1430202098
Kevser ÖZTÜRK
Tuba BEKİK
20
İktisat
İktisat
Karar 11/a:Ayşe MERT’in Anket Çalışması
İşletme Anabilim Dalı Başkanlığının 25/04/2016 tarih ve 43530727.302.14.03/187
sayılı yazısı ile ekleri görüşüldü.
İşletme Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi Ayşe MERT ile Danışmanı Yrd. Doç.
Dr. Ömer Kürşad TÜFEKÇİ’nin “Yaş Sebze Meyve Üreticilerinin Pazarlama Stratejilerinin
İlişkin Öneriler: Antalya’nın Serik İlçesinde Bir Araştırma ” konulu yüksek lisans tezi için
Antalya’nın Serik İlçesinde Faaliyet gösteren yaş sebze ve meyve üreticilerinde anket
çalışması için gerekli iznin alınmasının uygunluğuna;
Karar 11/b:Fulya UNCU’nun Anket Çalışması
İşletme Anabilim Dalı Başkanlığının 19/04/2016 tarih ve 43530727.302.14.03/179
sayılı yazısı ile ekleri görüşüldü.
İşletme Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi Fulya UNCU ile Danışmanı Yrd. Doç.
Dr. Nesrin Ş. TÜRELİ’nin “Küçük ve Orta Ölçekli Hizmet İşletmelerinde Kayırmacılık
Algısının Çalışanların Motivasyonu Üzerine Etkisi” konulu yüksek lisans tezi için Isparta
KOBİ çalışanları üzerinde anket çalışması için gerekli iznin alınmasının uygunluğuna;
Karar 11/c:Ercan KUYUCU’nun Anket Çalışması
Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı Başkanlığının 20/04/2016 tarih ve 64134617.300/93
sayılı yazısı ile ekleri görüşüldü.
Sağlık Yönetimi Uzaktan Eğitim Tezsiz yüksek lisans öğrencisi Ercan KUYUCU’nun
“SML Ebe/Hemşire Yardımcılığı Bölümü Öğrencilerinin Kariyer Planlama ve Gelecek
Beklentileri Üzerine Bir Alan Çalışması Isparta İli Örneği” konulu Bitirme Projesi
kapsamında Isparta Merkez Lokman Hekim Sağlık Meslek Lisesi ile Eğirdir Akşemseddin
Sağlık Meslek Lisesinin Ebe/Hemşire Yardımcılığı bölümlerinde adı geçen anket çalışması
için gerekli iznin alınmasının uygunluğuna;
Karar 11/d:Fatma Nur POLAT’ın Anket Çalışması
Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı Başkanlığının 21/04/2016 tarih ve 64134617.300/94
sayılı yazısı ile ekleri görüşüldü.
Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi Fatma Nur POLAT’ın
“Çalışma Yaşam Kalitesi” konulu yüksek tezi kapsamında Süleyman Demirel Araştırma ve
Uygulama Hastanesi, Isparta Devlet Hastanesi, Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları
Hastanesi ,Dr. Sadık Yağcı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Davraz Yaşam Hastanesi, Özel
Isparta Hastanesi ve Özel Şifa Hastanesi’ndeki hekim diş hekimi ve hemşirelere anket
çalışması uygulayabilmek için gerekli iznin alınmasının uygunluğuna;
Karar 12/a: Ahmed Hameed Abood AL-DULAIMI’nın Dilekçesi hk.
Enstitümüz Temel İslam Bilimleri Doktora öğrencisi Ahmed Hameed Abood ALDULAIMI’nın 22/04/2016 tarihli dilekçesi görüşüldü.
27 Nisan 2016/759
21
Yapılan görüşmeler sonucunda, yukarıda adı geçen öğrencinin 2015-2016 Eğitim –
Öğretim yılı Bahar yarıyılı Akademik takviminde belirtilen Ders Kayıt Yenileme döneminde
kayıt yenilemediği için kayıt yenileme talebinin Enstitü Yönetim Kurulumuzca uygun
bulunmadığına;
Karar 12/b: Elif GÖÇMEN’in Dilekçesi hk.
Enstitümüz Felsefe ve Din Bilimleri yüksek lisans öğrencisi Elif GÖÇMEN’in
21/04/2016 tarihli dilekçesi görüşüldü.
Yapılan görüşmeler sonucunda, yukarıda adı geçen öğrencinin 2015-2016 Eğitim –
Öğretim yılı Bahar yarıyılı Akademik takviminde belirtilen Ders Kayıt Yenileme döneminde
kayıt yenilemediği için kayıt yenileme talebinin Enstitü Yönetim Kurulumuzca uygun
bulunmadığına;
Karar 13:Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalına Kayıtlı Yabancı Uyruklu Öğrenciler Hakkında
Temel İslam Bilimleri Anabilim dalına, 2015-2016 Eğitim öğretim yılı bahar yarıyılından önce
kayıt yaptıran uluslararası öğrencilerin B1, 2015-2016 Eğitim öğretim yılı bahar yarıyılında kayıt
yaptıran uluslararası öğrencilerin ise C1 seviyesinde Türkçe Dil yeterlilik belgesini, en geç tez
savunma dönemine kadar getirmek kaydıyla savunmaya alınmalarına,
2015-2016 Eğitim öğretim yılı bahar yarıyılında ve öncesinde Temel İslam Bilimleri
Anabilim dalına kayıt yaptıran yabancı uyruklu doktora programı öğrencilerinin derslerini Arapça
olarak almaları ile seminer ve tezlerini Arapça olarak verebilmelerine, (SDÜ Senatosunun 28.01.2015
tarih ve 438/2 sayılı kararı gereği )
2015-2016 Eğitim öğretim yılı bahar yarıyılında ve öncesinde Temel İslam Bilimleri Anabilim
dalına kayıt yaptıran Doktora programı öğrencilerinin eğitim aldıkları programın resmi eğitim dili
Türkçe olması sebebiyle, Arapça dahil Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) puan türünde
en az 55 puan veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil
sınavından muadili bir puan aldığını gösterir belgeyi en geç tez savunma dönemine kadar getirmek
kaydıyla savunmaya alınmalarına,
2016-2017 Eğitim öğretim yılı Güz yılından itibaren kayıt yaptıran yabancı uyruklu
öğrencilerin ise SDÜ Lisansüstü Programlarına Uluslararası Öğrenci Başvuru Kabul ve Kayıt
Yönergesi kapsamında öğrenci kabul edilmesine;
Oybirliği ile karar verildi.
Doç. Dr. Muharrem GÜRKAYNAK
Enstitü Müdür
Doç. Dr. Hasan Tevfik MARULCU
Enstitü Müdür Yardımcısı
Yrd. Doç. Dr. Elvettin AKMAN
Enstitü Müdür Yardımcısı
27 Nisan 2016/759
Prof. Dr. Osman YILDIZ
Üye
Yrd. Doç. Dr.Hatice BAYSAL
ÜYE
22
Yrd. Doç. Dr. Burcu ÖZKUL
ÜYE
Emine DİKMEN
Enstitü Sekreteri
Raportör

Benzer belgeler