Başlangıç Dersleri İçin Ortak Derecelendirme Ölçeği

Transkript

Başlangıç Dersleri İçin Ortak Derecelendirme Ölçeği
The Common Grade Scale for Preliminary Courses
Başlangıç Dersleri İçin Ortak Derecelendirme Ölçeği
Aşağıda gösterilen Ortak Derecelendirme Ölçeği NSW’deki bütün okullarda 6’ıncı Başlangıç Aşamasındaki yıl
(Preliminary Stage 6 year) boyunca, öğrencilerin başarı durumunu raporlamada kullanılır.
Ortak Derecelendirme Ölçeği performansı beş ayrı derece seviyesinde tarif eder.
Not
Başlangıç Dersleri İçin Ortak Derecelendirme Ölçeği
A
Öğrenci dersin içeriğini ve kavramlarını fazlasıyla bildiğini ve anladığını göstermiş olup,
edindiği yüksek derecede geliştirilmiş becerilerini ve öğrendiği süreçleri kapsamı geniş
ve çeşitli durumlarda kullanabilmektedir. Buna ilaveten, öğrenci zekice analizler ve
değerlendirmelerle yaratıcı ve eleştirel düşünme becerilerini de sergilemektedir. Öğrenci
karmaşık fikirleri ve bilgileri etkin bir şekilde anlatabilmektedir.
B
Öğrenci dersin içeriğini ve kavramlarını tamamen bildiğini ve anladığını göstermiş olup,
edindiği iyice gelişmiş becerileri ve öğrendiği süreçleri çeşitli durumlarda kullanabilmektedir.
Buna ilaveten, öğrenci analizler ve değerlendirmelerle yaratıcı ve eleştirel düşünme
becerilerini de sergilemektedir. Öğrenci karmaşık fikirleri ve bilgileri açık bir şekilde
anlatabilmektedir.
C
Öğrenci dersin içeriğini ve kavramlarını yeterli derecede bildiğini ve anladığını göstermiş
olup, edindiği becerileri ve öğrendiği süreçleri aşina olduğu çeşitli durumlar çerçevesinde
kullanabilmektedir. Buna ilaveten, öğrenci, bilgiyi seçme ve bir araya getirme konusundaki
becerisini ortaya koymakta olup ilgili düşünceleri uygun bir anlatımla dile getirmektedir.
D
Öğrenci dersin içeriğini ve kavramlarını temel düzeyde bildiğini ve anladığını göstermiş
olup, edindiği becerilerini ve öğrendiği süreçleri aşina olduğu bazı durumlar çerçevesinde
kullanabilmektedir. Buna ilaveten, öğrenci, bilgiyi seçme ve bir araya getirme konusundaki
becerisini ortaya koymakta olup ilgili düşünceleri tanımlayıcı bir anlatımla dile getirmektedir.
E
Öğrenci dersin içeriğini ve kavramlarını başlangıç seviyesinde bildiğini ve anladığını
göstermiş olup, edindiği bazı becerilerini ve öğrendiği süreçleri yardım almak suretiyle
kullanabilmektedir. Buna ilaveten, öğrenci bilgiyi hatırlama ve düşünceleri aktarmakta
başlangıç seviyesinde beceri sahibi olduğunu göstermektedir.
Grade
Common Grade Scale for Preliminary Courses
A
The student demonstrates extensive knowledge of content and understanding of course
concepts, and applies highly developed skills and processes in a wide variety of contexts.
In addition the student demonstrates creative and critical thinking skills using perceptive
analysis and evaluation. The student effectively communicates complex ideas and
information.
B
The student demonstrates thorough knowledge of content and understanding of course
concepts, and applies well-developed skills and processes in a variety of contexts. In
addition the student demonstrates creative and critical thinking skills using analysis and
evaluation. The student clearly communicates complex ideas and information.
C
The student demonstrates sound knowledge of content and understanding of course
concepts, and applies skills and processes in a range of familiar contexts. In addition the
student demonstrates skills in selecting and integrating information and communicates
relevant ideas in an appropriate manner.
D
The student demonstrates a basic knowledge of content and understanding of course
concepts, and applies skills and processes in some familiar contexts. In addition the
student demonstrates skills in selecting and using information and communicates ideas in
a descriptive manner.
E
The student demonstrates an elementary knowledge of content and understanding of
course concepts, and applies some skills and processes with guidance. In addition the
student demonstrates elementary skills in recounting information and communicating
ideas.
NSW PUBLIC SCHOOLS
WWW.SCHOOLS.NSW.EDU.AU - TURKISH

Benzer belgeler

UNUTMAYA KARŞI EN İYİ İLAÇ: Tekrar.......Tekrar.......Yine Tekrar

UNUTMAYA KARŞI EN İYİ İLAÇ: Tekrar.......Tekrar.......Yine Tekrar Düzenli tekrar yapmayan öğrenci, daha önce öğrendiği bilgileri çok az hatırlayacağı için bilgiler arasındaki bağıntıyı kurmakta zorlanır ve verimi düşer. Bu da zaman ve emek kaybıdır. Kısır döngüye...

Detaylı