kullanma kılavuzu 222

Transkript

kullanma kılavuzu 222
BERTOLLINI
– 222
ÇAPA MAKĐNALARI
KULLANMA KILAVUZU
-
Çalışma güvenliği
Genel bilgi ve kurallar
Sembollerin açıklamaları
Tanımlama bilgileri
Teknik özellikler
Gürültü ve titreşim
Kumanda elemanlarının açıklamaları
Makinenin montajı
Çeki demirinin montajı
Gidonun montajı
Kumanda kollarının montajı
Bıçakların montajı
Emniyet gereçleri
Makinenin yağ değişim yönergesi
Motoru çalıştırma
Kumanda tertibatının ayarlanması
Bakım
Önemli uyarılar
Giriş
AK
ĐÇĐNDEKĐLER
Bu kılavuzda belirtilen uyarı ve yönergelere uyun. Kılavuzu her zaman makine ile birlikte elinizin altında bulundurun.
Üretici, ürün ve ilgili aksam ve parçaları, kullanma kılavuzu ve eklerinde belirtilen bilgi ve açıklamaları değiştirme hakkına
sahiptir.
Çalışma Güvenliğine Đlişkin Bilgi ve Uyarılar
Bu kılavuzda belirtilen uyarı ve yönergelere uyun. Kılavuzu her zaman makine ile birlikte elinizin altında bulundurun.
Makine ile çalışmaya başlamadan önce nasıl durdurulduğunu ve acil bir durumda ne yapılması gerektiğini
bildiğinizden emin olun.
2) Daha önce benzeri bir makinayı kullanmamış olan acemi ve çalışma ehliyeti olmayan kişiler tarafından kullanılması
yasaktır.
3) Kullanıcı çalışma alanında çocuk, hayvan ya da ilgisiz kişilerden yeterince uzakta olduğundan emin olmalıdır.
Kullanıcı 3. şahıslara ilişkin ortaya çıkabilecek direkt ya da dolaylı tüm zarar ve hasarlardan tamamen sorumludur.
4) Dikkatli olun. Makine çalışır haldeyken elleriniz, ayaklarınız ya da giysilerinizin bıçak grubu gibi hareketli elemanlar
tarafından kapılması konusunda yüksek düzeyde risk vardır.
5) Çapalama makinesini sadece gidonlu haldeyken ve normal çalışma pozisyonunda kullanın.
6) Orijinal ve kusursuz bıçak ve aksesuarlar kullanın. Bu hem kullanıcı güvenliği, hem de makinenin uzun ömürlü
kullanımı ve verimliliği için büyük önem taşır.
7) Makineyi kesinlikle kapalı alanlarda çalıştırmayın. Makinenin motoru hayati tehlike yaratabilecek nitelikte egzoz gazı
üretir.
8) Benzin deposunu motor çalışır haldeyken doldurmayın. Benzini solumayın. Bu işlem için uzun bir huni kullanmanız
önerilir. Aksi halde yakıtın motorun ilgisiz kısımlarına ve motor bloğuna sıçraması söz konusu olabilir.
9) Motorun egzozu ve egzoz civarı 80 Cº ve üzeri sıcaklıklara kadar çıkabilir. Motor ve makinanın sıcak yüzeyleriyle
temastan kaçının.
DĐKKAT: Yangın Tehlikesi
10) Vücudunuza yapışan sıkı kıyafetleri tercih edin. Dökümlü, makinenin çalışması esnasında tehlike teşkil edebilecek
nitelikteki aksesuarları kullanmaktan kaçının.
11) Tüm bağlantı elamanlarını kontrol edin ve sıkıca takılı olduğundan emin olun.
12) Çapalanacak alanı taş, kablo, cam, büyük ot ve çalılar ve yabancı maddelerden temizleyin.
13) Makine üzerinde bulunması gereken emniyet ve güvenlik gereçleri olmadan makineyi çalıştırmayın.
14) Çalışma esnasında makine ya da bıçakları herhangi bir yabancı cisme çarpar ya da sıra dışı bir ses ortaya çıkarsa
makineyi stop edin ve herhangi bir hasar oluşup oluşmadığını kontrol edin.
15) Çapa makinesinin geri hareketi esnasında yere düşmemeye büyük özen gösterin. Dengenizi kaybederseniz elciği
bırakın ve motorun stop etmesini sağlayın. Birçok modelde standart olarak bulunan otomatik motor stop sistemi
sayesinde benzeri istenmeyen kazalara karşın emniyet sağlanmıştır. Bu bakımdan, makinenizde bulunan ani motor
durdurma mekanizmasını hiçbir şekilde devre dışı bırakmayınız.
16) Makinenin çalışma hızı çapalama yaptığı ortamın arazi yapısına ve çapalama şartlarına bağlı olarak ayarlanmalıdır.
17) Sadece gün ışığında ve yeterli ışık altında çalışın.
18) Makineyi asla çalışır halde iken yalnız bırakmayın.
19) Dik eğimdeki arazilerde ya da arazi yapısı makine üzerindeki hakimiyetinizi azaltarak tehlike arz edebilecek
durumlarda çapalama yapmayın.
20) Yangın tehlikesine karşın;
Benzin deposunu aşırı doldurmayın,
Benzin deposu dolu iken ayar ya da bakım amacıyla makineyi yana yatırmayın,
Silindir kafası ve egzoz gibi sıcak kısımları çalı çırpıdan temizleyin.
SE
M
1)
Genel Bilgi ve Kurallar
Yedek Parça – Sadece orijinal yedek parçaları kullanın. Yedek parça siparişlerinizi ürünü satın aldığınız satıcı ya da
yetkili servisler aracılığıyla gerçekleştiriniz.
Motor Servis Hizmetleri – Makine üzerinde yer alan motorun kullanım, bakım, yedek parça ve servis hizmetlerine ilişkin
bilgiler ekli motor kullanma kılavuzunda belirtilmiştir.
NOT – Bu kılavuzda SAĞ ve SOL olarak belirtilen yön tanımları çapalama makinasının ilerleme yönüne göre belirtilmiştir.
Yönler kullanıcıya göre ve kullanıcının gidonun arkasında, makineyi kullanma pozisyonunda olduğunu var sayılarak
tanımlanmıştır.
Sembollerin açıklamaları
Gaz kumandası
Đlerleme yönü
Tanımlama bilgileri
Makinenin seri numarası şekil 1’de gösterildiği gibi sol tarafında yer alır.
ÖNEMLĐ! – Servise başvurduğunuzda, herhangi bir yedek parça ya da aksesuar talebinizde konu olan makinenin
seri numarasını mutlaka bildiriniz.
Teknik Özellikler
Motor:
Briggs & Stratton I/C 206 cm 3 6,5 HP
Honda GX160 163 cm 3 5,5 HP
Daha fazla bilgi için motorun kullanma kılavuzuna bakınız.
Gürültü ve titreşim
AK
Güç Aktarımı: Đlk hareket zincir, ikincil hareket kayış
Çapa Grubu: 27,50 cm – 80 cm aralığında değiştirilebilir, koruyucu yan disk
donanımlı. Maksimum dönme hızı 140 dev/dak.
Emniyet Tertibatı: Elcikteki kol bırakıldığında bıçakların otomatik olarak
hareketinin devre dışı bırakılmasını sağlayan kaza önleme tertibatı.
Şanzıman: 1 Đleri – 1 Geri Vitesli (Modele göre değişkenlik gösterebilir)
Ağırlık: Yakl. 45 Kg 1 Đleri Vitesli, yakl. 50 kg. 1 ileri – 1 geri vitesli model
Paketleme boyutları: 0,7 m x 0,5 m x 0,85 m
1,6 metre rakımda, gidonun ortasından bir B&K 2230 cihazı ile akustik basınç değeri en yüksek 82,5 dB (A) olarak
ölçülmüştür.
Gidondaki Titreşim
ISO 5349 standardına göre 5,34 m/sn φ 2 olarak ölçülmüştür.
Kumanda elemanlarının açıklamaları (Şekil 2)
Gaz kontrol kolu
Ani motor durdurma kolu
Starter ipi
Çapa derinliğini ayarlamakta kullanılan çeki demiri
Çapa (tevsili)
Koruyucu çamurluk
Geri vites kumanda kolu (modele göre değişir)
Gidon düşey yükseklik ayar topuzu
Gidon yatay ve düşey yükseklik ayar kolu (222 ile 202 arasında farklılık
gösterir)
M
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
SE
Çapalama Makinasının Montajı (Şekil 3)
Aksi üzerine herhangi bir anlaşma söz konusu değilse makine montajı
yapılmamış halde bir kutu içerisinde teslim edilir. Makinenin montajını yapmak
için aşağıdaki yönergeyi takip ediniz.
Taşıma Tekeri
—
Tahsis edilen pim (3) ve yarık pim (4) aracılığıyla tekerlek tutucusunu
şekil 3’de gösterilen şekle sabitleyin.
— Taşıma Konumu “A”
— Çalışma Konumu “B”
Taşıma konumunda iken 1 no’lu pim şekil 3’de görüldüğü gibi monte edilmiş
olmalıdır.
Çalışma pozisyonuna getirmek için, yarık pimi (2) hareket ettirerek çekin ve
tutucuyu döndürün. Hemen akabinde pimi yarık pim ile yerleştirin.
Çeki demirinin montajı (Şekil 4)
—
—
Çeki demirini (3) ortadaki deliğe gelecek şekilde konumlandırın ve
cıvata ve kendinden kilitli somun aracılığıyla kilitleyin. Çeki demiri
yüksekliği ayarlanabilir.
4 no’lu civatayı çıkarın ve uygun yüksekliğe göre deliği ayarlayarak yeniden takın.
Gidonun montajı (Şekil 5/A – 5/B)
Şekilde 1 No ile görünen sağ ve sol gidonları makine üzerinde uygun şekilde
konumlandırın ve ilgili cıvata, somun ve pullar yardımıyla Şekil 5/A ‘da görüldüğü
gibi yerine takın.
Gidon yüksekliği, bağlı olduğu deliği değiştirmek suretiyle ayar topuzunu yardımıyla
3 farklı şekilde ayarlanabilir.
Bu işlem, Şekil 5B’de de görülebileceği gibi bazı modellerde var olan ayar kolu aracılığıyla yatay ve düşey olarak da
gerçekleştirilebilir. Bu ayar işlemi sonrası ayar kolu ve ilgili somunun sıkıldığından emin olunuz.
Kumanda kollarının montajı (Şekil 5/A – 5/B)
Đleri ve geri gaz telleri (modele bağlı) gövdeye ve ilgili kollara bağlı haldedir. Kolları
gidon üzerindeki yerlerine ayrı ayrı sabitleyin.
Đlerleme yönünü değiştirmek için (ileri – geri)
(Şekil 5/C)
-
Đleri hareket:
kolunu elciğe
Geri hareket:
kolunu elciğe
4 no ile görünen kumanda
doğru çekin.
5 no ile görünen kumanda
doğru çekin.
Bıçakların montajı (Şekil 6)
Bıçak koruma plakaları
AK
Bıçak tutucu kovan ve şaftlarını temizleyin ve bir miktar gres ile yağlayın. Bu sayede montaj ve
daha sonraki demontaj işlemlerini kolaylaştıracaktır.
Bıçak kovanlarını (Şekil 6, No:1) şafta sabitleyin. Bu işlem esnasında aşağıdakilere detaylara
özen gösterin;
Küçük bıçağın kesici köşesi çapa makinesinin ÖN yüzüne bakıyor olmalıdır.
Bıçak kovanlarındaki delikler, çapa makinesinin şaftındaki deliklere karşılık gelmelidir.
Kovanı, şafta cıvata (2) ve somunları (3) kullanarak sabitleyin.
Bıçakların koruyucu yan disklerini (5) cıvata (6) ve somunlar (7) yardımıyla gruba monte edin.
Diğer bıçak grubu için de aynı işlemleri tekrarlayın.
M
Çapa, çalışma esnasında mutlaka takılı olması gereken plakalar (4) sayesinde korunur. Bu plakaların ilgili cıvata ve
somunlar aracılığıyla bağlı olması, kaza önleyici önemli bir kuraldır ve makine ile çalışmadan önce kesinlikle yerine
bağlanmalıdır. Makineyi her kullanmadan önce mutlaka bağlantılarının sıkılığını kontrol edin ve gerekiyorsa sıkılaştırın.
Emniyet Tertibatı
Makine gidonunda yer alan ve elcik
bırakıldığı anda bıçakların hareketsiz
hale geçmesini sağlayan bir kaza
önleme tertibatı ile
donanımlandırılmıştır. Bu sayede
herhangi bir kaza olasılığı halinde
kullanıcı makinenin bıçaklarının
devre dışı kalmasını sağlayarak
emniyetini arttırır. (Ani durdurma
Kolu Şekil 2 – No:2)
SE
Makinenin yağının değiştirilmesi
(Sadece sıcak haldeyken)
Makinenin yağı yaklaşık olarak her 100 saatlik çalışma sonunda değiştirilmelidir. Kullanılacak yağ SAE 80 numara dişli
yağı olmalıdır.
Yağ değişimi:
a) Yağ tapasını çıkarın. (Şekil 7)
b) Makineyi şekilde görüldüğü gibi yatırın ve bir şırınga yardımıyla içindeki yağı tahliye edin.
c) Yaklaşık 0,5 litre yeni yağ koyun. Doğru seviyede olup olmadığını kontrol etmek için makineyi şekildeki gibi yatırın.
d) Makinenin arkası yere değmeden önce delikten yağ akar olmalıdır. (Şekil 7 – A)
e) Yağ tapasını yerine takın.
Motoru Çalıştırma – MOTORDA YAĞ YOKTUR -
Motoru çalıştırmadan önce motorun kullanma kılavuzunu okuyun ve tam olarak
anladığınızdan emin olun.
Çapa makinasının kullanımına ilişkin notlar
Motor çalışır duruma getirin. Tines’i zemine koyun ve makineyi tam olarak
kavradığınızdan emin olduğunuzda derinlik çubuğunu toprağa oturtun. Đleri hareket
kolunu çektiğinizde çapa bıçakları toprağı kavrayacak ve çapalamaya başlayacaktır.
Çapalama makinasını ileri doğru hareket ettirmek için, makineyi gidondan hafifçe
yukarı doğru kaldırın. Çalışma esnasında derinlik çubuğu her zaman toprağın içine
girmelidir.
Kullanım alanı: Hafif ve ortalama kumlu toprakta çalışılmalıdır. Gübreleme
(çapalama, kırma), sürme, yolma), pulluklama.
Dikkat: Makine sık otluklarda ve taşlık alanlarda kullanılmaya uygun değildir.
Kumanda tertibatının ayarı
Dikkat: Makinenin bıçakları sadece ilgili kumanda elemanları kullanıldığında dönmelidir. Bu da tellerin ve kumanda
kollarını aracılığıyla (Şekil 8 - detay 2) kullanıcının yönlendirmesi doğrultusunda gerçekleşir.
Bunun yanında; bıçakları harekete geçiren kol, strokunun yarısı kadar ilerletildiğinde bıçaklar devreye girmelidir. Kol
strokunun sonuna ulaştığında (çalışma pozisyonu), kayış gerici civatanın (şekil 8 – detay 1) yük yayı yaklaşık 6-8 mm
kadar uzamış olmalıdır. Bu şartlar sağlanmıyorsa, bu ayarların tam olmadığına işaret eder (ayar civatası en sonuna kadar
dayandığı haldedir). Bu durumda motoru şaselendiği kanal üzerinde hareket ettirerek yamuk kayışın konumunu ayarlayın.
Bakım
1)
2)
3)
4)
Bağlantı elemanlarını, kumanda tellerini ve kayış germe civatası ile destek pimlerini düzenli olarak yağlayın.
Makine ve bıçakları temiz tutun.
Periyodik olarak, en azından sezonda bir kez, somun ve civataların - özellikle bıçak grubunda yer alanların sıkılıklarını kontrol edin.
Yağ seviyesini kontrol edin. Motorun öngörülen bakımını (buji, hava filtresi, ayarlar) motorun kullanma kılavuzunda
belirtilen şekilde düzenli olarak yerine getirin.
Önemli Uyarı
Kayış ve gerginlik ayarı hassasiyet gerektiren uygulamalar içermektedir.
SE
M
AK
Lütfen detaylı ayarlar için yetkili servis veya makineyi satın aldığınız satıcı bayiler ile iletişime geçin.
GENEL GARANTİ ŞARTLARI
GARANTİ:
Ürünümüz, yüksek kalitede malzemelerden imal edilmekte ve test edilmektedir. Gerekli son
muayenesi yapılır ve sevke hazır edilir. Mevzuatın öngördüğü garanti hükümlerine tabidir.
SE
EM
AK
GENEL GARANTİ ŞARTLARI:
1- Garanti süresi satın alma tarihinden itibaren 24 Ay’dır. Profesyonel kullanımlar için 1 yıldır,
yıl sonunda yetkili servisimizde bedelli genel bakım yapılmasıyla ikinci 1 yıl için daha uzatılır.
Malın kullanım ömrü, satın alma tarihinden itibaren 5 Yıl’dır
2- Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garanti kapsamındadır.
3- Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine
eklenir. Malın tamir süresi 20 (yirmi) iş gününü geçemez. Bu süre mala ilişkin arızanın servis
istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda malın satıcısı, bayii, acentesi,
temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birine bildirim tarihinden itibaren başlar.
Tüketicinin arıza bildirimini; telefon, faks, e-posta, iadeli taahhütlü mektup, veya benzeri bir
yolla yapması mümkündür. Ancak, uyuşmazlık halinde ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir.
Malın arızasının 10 iş günü içinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın
tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına
tahsis etmek zorundadır.
4- Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı
arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad
altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5- Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
• Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içerisinde, en az dört
defa veya imalatçı-üretici veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde altı
defa arızalanmasının yanı sıra, bu maldan yararlanamamayı sürekli kılması,
• Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
• Firmanın servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayii, acentesi,
temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birinin düzenleyeceği raporla arızanın
tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi durumlarında, tüketici malın ücretsiz
değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimini talep edebilir.
6- Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar
garanti kapsamı dışındadır.
7- Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurabilir.
ÜRETİCİ FİRMANIN
ÜNVANI: EMAK S.P.A
ADRESİ: Via E.Fermi, 4 – 42011 Bagnolo in
Piano(Reggio Emilia) ITALY
TEL/FAX: +390522951555
WEB: www.emak.it
E-mail: [email protected]
İTHALATÇI FİRMANIN
ÜNVANI: SEMAK MAKİNA TİC. SAN. A.Ş.
MERKEZ ADRESİ: ALTAYÇEŞME MAH.
YASEMİN SOK. NO:27 34843 MALTEPE –
İSTANBUL / TÜRKİYE
TEL: 02164594865
WEB: www.semak.com.tr
E-mail: [email protected]
SERVİS İSTASYONUNUN
ÜNVANI: SEMAK MAKİNA TİC. SAN. A.Ş.
ADRESİ: ALTAYÇEŞME MAH. YASEMİN SOK.
NO:27 34843 MALTEPE – İSTANBUL / TÜRKİYE
TEL: 02164594865
YETKİLİ KİŞİ: SELİM KELEŞ