maddenin halleri

Transkript

maddenin halleri
MADDENİN HALLERİ
KATI HALİ
SIVI HALİ
GAZ HALİ
PLAZMA HALİ
KATI MADDELER
Belirli bir şekli ve hacmi olan
maddelere katı maddeler denir.
Dışarıdan bir etki olmadıkça katı
maddelerin şekli ve hacmi değişmez.
Taş, tuğla, tahta, silgi, kaşık, çatal,
kitap, masa, televizyon gibi madde ve
cisimler katı maddelerdendir.
SIVI MADDELER
• Kullandığımız su, akarsular, göller,
denizler, sıvı yağlar, meyve suları,
süt, benzin, sirke gibi maddeler sıvı
maddelerdir. Sıvı maddelerin belli bir
şekli yoktur. Bu nedenle konuldukları
kabın şeklini alırlar. Hacimleri bellidir.
Ancak ısı etkisiyle hacimleri
değişebilir.
• Sıvı olmadıkları halde sıvı gibi akan
maddelerde vardır.
Toz şeker, tuz un, toz deterjan, ince
kum gibi maddeler konuldukları kabın
şeklini alırlar. Bir kaptan başka bir
kaba sıvı gibi aktarıla bilirler. Bu tür
maddelerin sıvı gibi görünmelerinin
nedeni çok küçük taneciklerden
oluşmalarıdır.
GAZ MADDELER
• Soluduğumuz hava, yakıt
olarak kullandığımız doğal gaz
ve likit petrol gazı ( LPG),
kolonyanın, parfümün, soğanın
kokusu, su buharı gaz
halindeki maddelerdendir. Gaz
maddelerin belirli bir hacmi
yoktur.
• Gaz maddeler bulundukları kabı
ve ortamı tamamen
doldururlar.
Diğer bir özelliği de sıkıştırıla
bilmeleridir. Örneğin araba
lastiklerinin, topların içinde
sıkıştırılmış hava bulunmaktır.
MADDENİN PLAZMA HALİ
• Plazma , maddenin 4. hali olarak
kabul edilmektedir.Plazma
halindeki maddeler, gazlarla
elektrik yüklü taneciklerin
karışımından oluşmaktadır.
• Yıldızlardaki maddelerin plazma
halinde olduğu varsayılmaktadır.