Program

Transkript

Program
Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Katkısı Ġle;
AÖS 2
ASTRONOMĠ ÖĞRETMEN SEMĠNERLERĠ –II
“ PROGRAM”
07-08 ġubat 2014
Portobello Hotel
ANTALYA
Ana çerçevesi aşağıdaki gibi olan Program üzerinde hala bazı değişiklikler yapılması
muhtemeldir.
07 ġubat 2014, Cuma
Portobello Hotel OLYMPOS Salonu
(Otele Yerleşme)
07:00
09:00
09:30
Kayıt, TanıĢma..
09:30
10:00
AçılıĢ konuĢmaları
10:00
10:30
Çay - Kahve arası
TanıĢma – sohbet
AÖS-2 SEMĠNERLER-I. OTURUM
Oturum Yöneticisi : Yrd.Doç.Dr. Memduh Sami TANER
10:30
10:50
Fen Eğitimi ve Astronomi ĠliĢkisi
Prof.Dr. Zeki ASLAN
10:50
11:20
GüneĢ ve Gezegenler Sistemi
Prof.Dr. Ethem DERMAN
11:20
Gökyüzündeki Hareketler
Prof.Dr.Zeynel TUNCA
12:20
12:20
13:30
Öğle Yemeği
AÖS TOPLANTI FOTOĞRAF ÇEKİMİ
AÖS SEMĠNERLER-II. OTURUM
Oturum Yöneticisi : Prof. Dr. Dursun KOÇER
13:30
14:15
Yıldızların Yapıları, Genel Özellikleri I
Prof. Dr. Zeynel TUNCA
14:15
15:00
Yıldızların Yapıları, Genel Özellikleri II
Prof. Dr. Zeynel TUNCA
15:00
15:40
Yıldızların Evrimi ve Evrenin Yapısı
Prof.Dr. Zeki ASLAN
15:40
Çay - Kahve Arası
16:00
16:00
16:20
16:20
17:00
17:00
18:00
Eğitim Materyali İnceleme (Dünya-Güneş-Gökküresi)
Poster İncelemesi
AÖS SEMĠNERLER-III. OTURUM
Oturum Yöneticisi : Prof. Dr. Zeki ASLAN
Ġlköğretimde Astronomi Eğitimini Nasıl Yapıyorum ?
Mert KOÇER
Liselerde Astronomi ve Uzay Bilimleri Dersinin Uygulama Teknikleri
Tahsin DEMİRCİLER
Gözlem Aletleri - Teleskoplar - Gözlem Teknikleri
Ayna Yapımı ve Test Yöntemleri ( Ġnterferometri, Foucault Testi ) –
EtkileĢimli Uygulama
Lütfü ÇAKMAK + Uğur İKİZLER
18:11
ISS GEÇĠġĠ : Gözlem
18:15
18:30
SERBEST ZAMAN
Yönetici : Prof.Dr.Ethem DERMAN
18:30
19:30
UZAKTAKĠ DOSTLAR
Tele-konferans ile Seminer ve SöyleĢi
Dr. Umut YILDIZ (Amerika BD) : 'Milimetre/-altı Astronomisi ve Yıldız
Oluşumu'
Selçuk TOPAL (İngiltere) : Galaksiler ve Galaksilerdeki Yıldız Oluşum Bölgeleri
19:30
20:30
AkĢam yemeği
Hava koşulları uygun olursa 7 ve 8 Şubat gecesi 20:30 sonrasında Otel bahçesinde teleskoplar ile
uygulamalı eğitim ve gözlem yapılacaktır.
Ayrıntılı bilgi için toplantı web sayfasını ziyaret ediniz. www.astronomiogretmenleri.com
http://astronomiogretmenleri.com/goster.php?konu=34
08 ġubat 2014, Cumartesi
Portobello Hotel OLYMPOS Salonu
Dönüş yolu uzak olup Cumartesi gecesi ayrılacaklar için not : Odaların en geç
saat 11:00’e dek boşaltılarak valizlerin resepsiyon deposuna konulması
gerekmektedir.
AÖS SEMĠNERLERĠ -IV. OTURUM
Oturum Yöneticisi : Prof. Dr. Zeynel TUNCA
09:00
09:20
TÜBĠTAK Ulusal Gözlemevi (Öğretmenlere Yönelik Hizmetler/Ġmkanlar)
Prof.Dr. Halil KIRBIYIK
09:20
10:00
10:00
Ġnternet ve Astronomi
Prof.Dr. Ethem DERMAN
IĢık Kirliliği
10:30
10:30
10:50
Prof.Dr.Zeki ASLAN
Çay-Kahve Arası
AÖS SEMĠNERLERĠ - V. OTURUM
Oturum Yöneticisi : Yrd.Doç.Dr. Memduh Sami TANER
10:50
11:20
11:20
11:50
11:50
12:30
12:30
13:30
Gezi Gözlem Tekniği ile Astronomi Eğitimi: Örnek ÇalıĢma
Öğretmenler : Yaz Üçgeni
Astronomi Etkinlikleri ve Projeli ÇalıĢma Örneği
Öğretmen : NeĢever GÜR (Süpernova 1987A’nın Uzaklığını Hesaplama
Yöntemi)
Uygulama (Mars Etkinliği: Krater Yaşı ve Derinliği Nasıl Hesaplanır ? )
Öğretmen : Ümit Fuat ÖZYAR
Öğle yemeği
AÖS-2 SEMĠNERLERĠ - VI. OTURUM
Oturum Yöneticisi: Prof.Dr. Ethem DERMAN
13:30
14:00
14:00
14:40
14:40
15:00
Ötegezegenler ve Dünya Dışı Yaşam Araştırmaları
Ümit Fuat ÖZYAR
Gökyüzü Fotoğrafçılığı ve Görüntülerle : EVRENİMİZ
Uğur ĠKĠZLER
Katılımcı öğretmenler için
SERBEST KÜRSÜ
Okullarda Astronomi Dersleri daha iyi nasıl verilebilir?
15:00
15:20
Çay-Kahve Arası
AÖS-2 SEMĠNERLERĠ - VI. OTURUM
Oturum Yöneticisi: Prof.Dr. Dursun KOÇER
AÖS TOPLANTILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
15:20
…..
GENEL TARTIŞMA :
BİLİM EĞİTİMİ AÇISINDAN İLK, ORTA ve LİSE EĞİTİMDE
ASTRONOMİ EĞİTİMİ
(SORUNLAR- ÇÖZÜM ÖNERİLERİ)
Sorular ve Sorunlar-Değerlendirmeler-Öneriler
Akademisyen, Uzman, Öğretmen ve tüm katılımcıların katkı yapması beklenen bu
oturumda öğretmenlerin seminerlere yönelik içerik ve okullardaki durum
hakkında tespitleri, önerileri, eleştiri ve beklentileri paylaşılacaktır.
Katılımcılara AÖS ile benzer türden seminer ve toplantıların tekrarlanması
konusu tartışılacak ve anket yapılacaktır.
Toplantıda tutanak tutulacaktır
17:00
Sertifika Töreni
Kapanış

Benzer belgeler

taslak program

taslak program Ayna yapımı vb Sohbet - SöyleĢi - Uygulama Yaz Üçgeni + Uğur ĠKĠZLER

Detaylı