Niyazi Serkan KILIÇ: 1981 İstanbul doğumludur.1996 yılında

Transkript

Niyazi Serkan KILIÇ: 1981 İstanbul doğumludur.1996 yılında
Niyazi Serkan KILIÇ: 1981 İstanbul doğumludur.1996 yılında ortaokul birincisi,1999 yılında
okul üçüncüsü olarak Anabilim Eğitim Kurumlarından, 2003 yılında Kocaeli Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü’nden fakülte ikincisi olarak mezun olmuştur. 2002 yılında Marshall,
2003 yılında Dekon Incentıve & Events’te çalışmış olup, 2003-2004 yılında Firenze İtalyanca
dil programını tamamlamıştır. Dünyada pazarlamanın efsane gurusu kabul edilen Philip Kotler 3. TURQUALITY Vizyon Semineri, Arthur Anderson- Ricardo Sember’ın girişimcilik programı, Çekoslavakya Prag’da, Ken Robinson-Süreç Yönetimi ve İş Stratejisi, Carla O’DellKalite Geliştirme programları eğitimine katılmıştır. 2003 yılında Anabilim Eğitim Kurumları ve
diğer grup şirketlerinin finans bölümünde işe başlamış olup, Kılıçlar Gurubu’nun inşaat ve
mobilya sektörlerindeki şirketlerinde farklı görevlerini sürdürmekle birlikte, 2007 yılından bu
yana Anabilim Eğitim Kurumlarının İcra Kurulu Başkanıdır.
Seda KILIÇ AYTAÇLI: 1980 İstanbul doğumludur. 1997 yılında okul ikincisi olarak Anabilim
Eğitim Kurumları’ndan, 2001 yılında bölüm ikincisi olarak İstanbul Bilgi Üniversitesi Halkla
İlişkiler bölümünden mezun olmuştur. Üniversite öğrenimi sürecinde sırasıyla Betül Mardin’in
sahibi olduğu İmage Halkla İlişkiler şirketinde, Sabancı Holding Müşteri İlişkiler bölümünde iş
tecrübeleri olmuştur. 2001 yılında Anabilim Eğitim Kurumları’nda işe başlamasıyla birlikte,
Marmara Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği formasyonu almış olup, 2005 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Yönetimi ve Denetimi yüksek lisansını tamamlamıştır. 2010 yılında
ODTU İnsan Kaynakları Yönetimi Programı eğitimlerini başarı ile tamamlayarak sertifikasını
almıştır. 2011 yılında başladığı Eğitim ve Öğrenci Koçluğu eğitimlerine devam etmektedir.
2001 yılından bu yana Anabilim Eğitim Kurumları’nda İcra Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.
Yasemin KILIÇ: 1982 İsviçre doğumludur. Şişli Terakki Lisesi ve İstanbul Bilgi Üniversitesi
İşletme Bölümü mezunu olup, MBA eğitimini ise UCLA Üniversitesi’nde tamamlamıştır. 2004
yılından itibaren Amerika’da çeşitli kuruluşlarda yönetici olarak çalışmıştır. 2008’den itibaren
Anabilim Eğitim Kurumları’nda, Anaokulları Kurucu Temsilcisi olarak görev yapmaktadır.
Prof.Dr. Ata TEZBAġARAN: A. Ata Tezbaşaran, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Eğitimde Psikolojik Hizmetler bölümü 1979 yılı mezunudur. Hacettepe Üniversitesindeki
"Uygulamalı (Klinik) Psikoloji" yüksek lisans öğrenimini 1983 yılında tamamladıktan sonra
yine Hacettepe üniversitesinde "Psikometri" alanındaki doktora çalışmalarını 1983 yılından
1989 yılına kadar sürdürmüş, 1989'da başladığı "Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme" alanındaki doktora öğrenimini 1991'de tamamlamıştır.
Çalışma hayatına 1969 yılında ilkokul öğretmenliği ile başlamış, lisans ve yüksek lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi Tıp Merkezi Kütüphanesinde çalışarak tamamlamıştır. 1983 1993 yılları arasında Yüksek Öğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nde
(ÖSYM) soru yazarlığı ve redaktörlüğü, yazar eğitimi, felsefe grubu başkanlığı, ÖSYM'deki
test ve madde analizi işlemlerini yapan bilgisayar yazılımının yazarlığı, akademik çalışmalardan sorumlu müdür yardımcılığı görevlerini yürütmüştür.
1993 - 1997 yıllarında Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı'nda "Yardımcı Doçent"; 1997 - 2004 Yılları arasında da "Doçent" olarak görev yapmıştır. 1983 - 1998 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığının çeşitli birimlerinde ders materyalleri yazarı, proje üyesi ve danışmanlık görevlerinde bulunmuştur.
A. Ata Tezbaşaran,1998 - 2000 yılları arasında sekiz yıllık zorunlu ilköğretim uygulaması
başladığında Milli Eğitim bakanlığı İlköğretim Genel Müdürlüğünde "Genel Müdür" olarak
görev yapmıştır.
2000-2004 Yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesinde "Eğitimde Ölçme ve
Değerlendirme Anabilim Dalı Başkanlığı görevini yürütmüştür. 2004 yılında Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesine geçen Prof. Dr. A. Ata Tezbaşaran, 2007 - 2010 yılları arasında bir
dönem "Eğitim Fakültesi Dekanı" olarak görev yapmıştır.
Halen Mersin Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanlığı görevini yürütmektedir.
Doç. Dr. Uğur SAK: Gazi üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi 1996 yılı mezunudur. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Üstün Zekâlıların Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı, Üstün Yetenekliler Eğitim Programları (ÜYEP)’nın kurucu koordinatörü ve “üstün yetenekliler eğitim
programları” kitabının yazarıdır. Yüksek lisansını üstün zekâlıların eğitimi alanında Arizona
Eyalet Üniversitesi'nde (2001), doktora derecesini ise yine aynı alanda Arizona Üniversitesi'nde (2005) tamamlamıştır. Zekâ, üstün zekâ, üstün yetenek ve yaratıcı yetenek alanlarında
yaptığı özgün bilimsel araştırmaları ulusal ve uluslararası dergilerde ve kitaplarda yayımlanmıştır. Üstün zekâ ile ilgili çeşitli uluslararası dergilerde eş editörlük ve bilimsel kurullarında
hakemlik yapmaktadır.
Alphan MANAS: İzmir’de doğan, ilk, orta ve lise öğretimini İzmir’de tamamlayan Manas Ege
Üniversitesi Tekstil Mühendisliğinden mezun oldu. Daha sonra New York Eyalet Üniversitesinde Üretim Yönetimi lisansüstü eğitimi aldı. Fütürist (gelecek bilimcisi), mucit, teknoloji uzmanı ve inovatif girişimci. OGS, İDDAA ve Deniz Taksinin fikir babası ve yaratıcısı. Institute
of Ecolonomics’in Yönetim Kurulu Üyesi. World Future Society Türkiye Başkanı ve Türkiye
Fütüristler Derneği Onursal Başkanı. Mensa Üstün Yeteneklileri Destekleme Derneği Kucurucusu ve Başkanı. Mensa High IQ Society üyesi ve Türkiye Başkanı; Türkiye Fütüristler
Derneği’nin ve United Nations Millenium Project Türkiye kurucusudur. TÜSİAD üyesi olan
Manas aynı zamanda Türkiye Fütüristler Derneği, Sürdürülebilir Kalkınma Derneği, Kayportik
Derneği, İstanbul Genç Girişimciler Derneği ve Mensa Üstün Yeteneklileri Destekleme Derneği kurucu üyesidir. TÜBİTAK-MAM’ın Enerji, Kimya ve Çevre Enstitüleri ile BOREN (Bor
Enstitüsü) eski Danışma Kurulu üyesi olup, 2009 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Jeotermal
Enstitüsü Danışma Kurulu üyeliğine seçilmiştir. Ayrıca, 2005 yılından beri Kamboçya’nın İstanbul Fahri Başkonsolosluğu görevini sürdürüyor. Daha önce Forbes ve BusinessWeek
Türkiye’de köşe yazarlığı yapan Manas, World Future Society periyodik yayını olan FUTUREtakes yayınının editörlüğünü yapmaktadır. Ayrıca www.alphanmanas.com adlı bloğunda
sıkça yazan Manas, “Girişimcilik ve İnovasyon” ve “Gelecek” konularında yurt içi ve yurt dışında konferanslar vermektedir.
Kasım 2009’da Mensa High IQ Society Türkiye Başkanı olan Manas’a Aralık 2009’da Kamboçya Devlet Nişanı verilmiştir. 2010 yılında TÜSİAD Fütürist Düşünce Grubu başkanlığı ve
Melek Yatırımcılar Derneği Onursal Başkanlığına getirilmiştir. Manas evli ve üç çocuk babasıdır.
Yrd. Doç. Dr. Oktay AYDIN: 1990 yılında Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi,
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü’nden mezun olmuş, 1993 yılında Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitimde Psikolojik Hizmetler anabilim dalında yüksek lisans yapmış, 1999 yılında Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri bilim dalında doktorasını tamamlamıştır. 2002
yılından bugüne aynı üniversitenin İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği ABD Öğretim Üyeliği
görevini sürdürmektedir.
Dr. Özgür ġimĢek: 1973 yılında İstanbul’da dünyaya geldim. Lisans Eğitimimi Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümünde tamamladım. 2000 yılında Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünde Yüksek Lisansımı ve 2007 yılında da yine Marmara
Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünde Doktora eğitimimi tamamladım. Milli Eğitim Bakanlığında bir süre öğretmen ve idareci olarak görev yaptım.
Muhabbet OĞUZCAN: 1954 Konya Ereğli doğumludur. Mersin Öğretmen Okulu ve Anadolu
Üniversitesinde mezunudur. Ankara Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünde halen eğitimine devam etmektedir. 1974’den beri eğitimci olarak çalışmaktadır. İstanbul TED Koleji’nin kuruluşunda görev almıştır. Ankara TED Koleji’nin 5 yıl danışmanlığını
yaptıktan sonra İstek Vakfı Okullarının danışmanlığını üstlenmiş ve daha sonra burada yönetici olarak görev yapmıştır. 2001 den bu yana birçok eğitim kuruluşuna danışmanlık hizmetinin yanı sıra, kendi kurduğu Deha Bilim Sanat Anaokulunun kurucu müdürü olarak halen
görevine devam etmektedir. Ayrıca Akıllı Çocuk Yayınevinin Genel Yayın Yönetmenliğini
yapmaktadır. Birçok gönüllü hizmette bulunan Muhabbet Oğuzcan, Şenel Birsöz ve Mersin’deki Mareşal Fevzi Çakmak okullarının yapımında öncülük etmiş, köy enstitüleri programını yeniden yapılandırarak, okulöncesi eğitim programına ve üstün yetenek geliştirme programına uyarlama çalışmalarına halen devam etmektedir.
Elif ENGĠNER: 1973 yılında Sakarya’da doğdu. İlk ve orta öğretimini aynı ilde, lisans eğitimini Eskişehir Anadolu Üniversitesi İ.İ.B.F İktisat bölümünde tamamladıktan sonra İstanbul’da
sigorta sektöründe çalıştı. 9 yıl süren sigortacılık hayatı boyunca kurumsal satış, pazarlama
ve yöneticilik deneyimleri kazandı. 2007/2008 yıllarında aldığı uluslararası sertifikalı Koçluk
ve Kariyer Geliştirme Danışmanlığı mesleki eğitimlerinin ardından 2009 yılı itibariyle kurucusu olduğu Arketip Kariyer’de Yönetici, Kariyer Danışmanı ve Koç olarak çalışmaya başladı.
Ayrıca Boyner, UNFPA, PERYÖN tarafından yürütülen Nar Taneleri Projesi’nin Mentör Koordinatörü görevini yürütmekte, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Halk Eğitimi
Programında Yüksek Lisans yapmaktadır. Kipder Kariyer Planlama ve İş Geliştirme Derneği
Yönetim Kurulu Üyesi, KPT (Koçluk Platformu Türkiye ) Derneği, Türk Fütüristler Derneği,
Tema, Çekül ve Gesid üyesidir. 2008 yılından bu yana CEO’s Dergisi’nin Arketip Köşesinde
yazmaktadır.

Benzer belgeler

Mahmut Tolga YALGIN

Mahmut Tolga YALGIN Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü’nden mezun olmuş, 1993 yılında Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitimde Psikolojik Hizmetler anabilim dalında yüksek lisans yapmış, 1999 yılında Eğitim Bilimler...

Detaylı

işte detaylar - Fütüristler Derneği

işte detaylar - Fütüristler Derneği firmasında 3G teknolojisinin pazarlanması için yöneticilik yapmaya başladı. 2003 yılında Türkiye'ye dönerek, Turkcell'de, önce Kablosuz Genişbant, daha sonra ArGe Bölümlerini kurup yönetti. Temmuz ...

Detaylı