RESTORASYON RAPORU I. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ • Adı

Transkript

RESTORASYON RAPORU I. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ • Adı
SÜLEYMANİYE YENİLEME ALANI, 2.BÖLGE, 562 ADA
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ETÜD VE PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI
TARİHİ ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ
30 PARSEL RESTORASYON AÇIKLAMA RAPORU
RESTORASYON RAPORU
I. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

Adı
:
Süleymaniye’de Ticari Yapı

İl
:
İstanbul

İlçe
:
Eminönü

Mahalle
:
Yavuz Sinan Mahallesi

Pafta
:
107

Ada
:
562

Parsel
:
30

Dönemi
:
19. yy

Yapım Sistemi
:
Kargir – Tuğla
II. RESTORASYON ÇALIŞMASI AÇIKLAMA METNİ
Restorasyon projesi çalışmasında, elde edilen veriler doğrultusunda yapının
varsayılan özgün yapısının korunmasına ve günümüz kullanımına uygun hale
getirilmesine çalışılmıştır.
Zemin
kattaki
büyük
hacim
sergi
salonu
olarak
kullanılabilecek
şekilde
projelendirilmiştir. Salonun zemini ahşap kaplama, duvarları tuğla üzeri sıvadır.
Tavana bakıldığında ahşap çatı konstrüksyonu ve ahşap kiremit altı örtüsü
görünmektedir. Cephelerindeki pencere boşluklarının özgün boyutları ve sayısı
korunmuştur. Yeni Hayat Sokak cephesinde altı adet pencere, Atlama Taşı Caddesi
cephesindede dört
adet pencere konumlanmıştır. Yapının girişi Küçük Pazar
Caddesi üzerinden sağlanmaktadır. Yeni Hayat Sokak cephesindeki giriş kapısı
kapatılmıştır.
SEDES MİMARLIK
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ETÜD VE PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI
TARİHİ ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ
SÜLEYMANİYE YENİLEME ALANI, 2.BÖLGE, 562 ADA
30 PARSEL RESTORASYON AÇIKLAMA RAPORU
Yapının komşu 33 parsele bakan sağır cephesine ıslak hacimler (Z-02) ve ofis
odaları (Z-03, Z04) eklenmiştir. Ofis odalarının zemini ahşap kaplama, duvarları tuğla
üzeri sıvadır. Tavana bakıldığında ahşap çatı konstrüksyonu ve ahşap kiremit altı
örtüsü görünmektedir. Islak hacimin zemini seramik kaplama, duvarı tuğla üzeri
sıvadır. Tavana bakıldığında ahşap çatı konstrüksyonu ve ahşap kiremit altı örtüsü
görünmektedir. Yapı bölümleri modern ihtiyaçları karşılayacak şekilde tefriş edilmiştir.
Çatıyı taşıyan orta akstaki kolonlar onarılmıştır. Cephede taş silmedeki kopmalar ve
özgün alınlıktaki kopmalar onarılmıştır. Dış sıva aslına uygun olarak yeniden
yapılacaktır.
Yapının çatısı da dönemin özelliklerini taşıyan kırma çatıdır. Su tahliyesinin yağmur
olukları aracılığıyla sağlandığı düşünülmektedir.
SEDES MİMARLIK