öğrenin öğrenin

Transkript

öğrenin öğrenin
11.EğİtİmcİlEr ZİrvEsİ
2 8 – 2 9 ma y ı s 2 0 0 8 , P o l a t renais s ance, İs t anb ul
ÖĞRENİN
KEŞFEDİN
EĞLENİN
ESİNLENİN
ESİNLENİN
TANIŞIN
Günümüzde katı rekabet ortamında ayakta kalabilme savaşı verirken bir beceri yönetimi fonksiyonu olarak
eğitim ve eğitim çıktılarının ne kadar önemli olduğunu artık biliyoruz. Bu nedenle “Eğitimciler Zirvesi”ni ilk
olarak 1998 yılında düzenledik ve kesintisiz olarak geleneksel etkinliklerimizden biri haline getirdik.
Eğitimciler Zirvesi’nde bugüne kadar takım oyunundan yönetici geliştirme programlarına, vaka incelemelerini bir eğitim aracı olarak kullanmanın inceliklerinden duygusal zekaya kadar yüzlerce konu başlığını
ele aldık.
403 farklı firmadan, 4341 katılımcıyı ağırladık.
Türkiye ve dünyadan 245 konuşmacıyı Eğitim Yöneticileri ile buluşturduk.
Katılımcılarımız; Tofaş’tan Efes Pilsen’e, Turkcell’den Levis’a, Metro’dan Siemens’e kadar yüzlerce farklı
firmanın eğitim yönetimi ile ilgili uygulamalarını ve yöneticilerini dinleme fırsatı buldu.
Neden katılmalısınız?
Çünkü bu zirve, Türkiye'de kurumsal eğitimler alanında 10 yıldır yüzlerce katılımcıyı, konuşmacıyı ve sunumu bir araya getiren geniş bir bilgi platformu oldu.
Dünyada Kurumsal Eğitimler alanında otorite kabul edilen akademisyen, profesyonel ve yazarlar ile en
beğenilen yabancı konuşmacılar bu zirvede yer aldı...
Eğitim yöneticileri dünyadaki eğilimleri bu zirvede öğrendi.
Katılımcılar dünyadaki ve Türkiye'deki başarılı uygulamaların analizlerini yöneticilerinden dinleme fırsatı
buldu.
Her yıl 500'e yakın Eğitim Yöneticisi bu zirvede biraraya gelerek tanıştı; bilgi ve fikir alışverişinde bulundu
ve uygulamalarını kıyaslama şansı elde etti.
EĞİTİMCİNİN DEĞİŞEN DÜNYASI
Yeni iş modelleri eğitim ve öğretimde yeni yaklaşımlar gerektiriyor. Peki, bu pratikte ne anlama geliyor? Küresel
bilgi ve hizmet ekonomisinde eğitimciler için hangi yeni çerçeveler gelişiyor? Eğitimcinin değişen rolüyle ilgili
algılarımız neler? Kültürel ve bağlamsal konular artık iyi uygulamaları nasıl belirleyecek ve Çin radikal olarak
farklı olduğunu nasıl kanıtlayacak?
Bu oturumda farklı ülkelerden kapsamlı vaka çalışmaları kullanılarak, eğitim ve öğretimin dünyanın dört bir
yanındaki organizasyonlarda nasıl rekabet avantajı yarattığı keşfedilecektir.
Martyn Sloman, İnsan Kaynakları alanında dünyadaki en büyük ve en etkin örgütlerden biri olan CIPD’de (Chartered Institute of Personel and Development) Eğitim,
Öğretim ve Geliştirme Danışmanı olarak görev yapmaktadır. 1997 – 2000 yıllarında
Ernst&Young’da Öğretim ve Eğitim Yönetimi Direktörü olarak çalışmıştır.
Martyn Sloman
CIPD
Eğitim, Öğretim ve Geliştirme
Danışmanı
Modern İnsan Kaynakları konsept ve uygulamalarının gelişimine bir yazar ve
konuşmacı olarak katkıda bulunan Sloman’ın en yeni kitabı “The Changing World
of the Trainer” Nisan 2007 tarihinde yayınlanmıştır. (Butterworth Heinemann)
Eğitim, öğretim ve gelişimin küresel özelliklerinin değerlendirildiği kitapta 19 ülkeden vaka çalışmaları yer almaktadır. Diğer yayınları arasında, eğitime bakışın
“müdahale”den “etkinliğe” nasıl dönüştüğünün irdelendiği “Training in the Age of
the Learner” (CIPD 2003), 21 ayrı öneri sunan The E-Learning Revolution – from
propositions to action” (CIPD, 2001) ve Lehçe’ye çevrilen, Hindistan ve Çin’de
yayınlanan “A Handbook for Training Strategy” (Gower 1994) yer almaktadır.
Martyn, Glasgow Caledonian University’deki Caledonian Business School’da ve
Kingston University’deki Kingston Business School’da İnsan Kaynakları Gelişimi
konusunda misafir profesördür. University of London’daki Birkbeck College’da ise
Yönetim ve Organizasyonel Psikoloji bölümünde eğitim vermektedir.
Beş kıtada, on altı ülkede konferans ve okulda konuşma ve sunum yapan Martyn,
Brüksel’deki Avrupa Komisyonu Eğitim Günü’nde ana konuşmacı olmuş ve Çin Komünist Partisi Merkezi Eğitim Komitesi’nin davetiyle konuşma yapmıştır.
CIPD EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GELİŞTİRME DANIŞMANI
Martyn Sloman’dan WORKSHOP
EĞİTİMİN DEĞERİ
Workshop paralel oturumlardan birinde gerçekleşecektir.
Katılım ilk başvuran 20 kişi ile sınırlıdır.
Workshop dili İngilizce’dir. Simultane çeviri yapılmayacaktır.
Hizmet odaklı ve bilgiyle yönetilen ekonomide ilerlerken, bireysel bilgi ve becerilerin birleştirilmesiyle değer yaratma arayışı içine giriyoruz. Eğitimcinin rolü; organizasyonel ihtiyaçlara yanıt veren ve eğitimci&içerik için uygun olan
eğitimleri destekleyici, hızlandırıcı ve yönlendirici hale geliyor. Sonuç olarak eğitimin raporlanması ve ölçümlenmesi
de değişmek zorunda.
Bu workshop’ta hem İngiltere hem de ABD’den bazı araştırmaların sonuçları paylaşılacak ve eğitimin değerini analiz
etmek, ölçmek ve raporlamak için farklı bir yaklaşım sunulacak.
İNSAN KAYNAKLARI’NIN GELECEĞİNE GENEL BAKIŞ
Şirketinizdeki performans baskı noktalarını anlamak,
İnsan Kaynakları ile eğitim programlarınızı şirketinizin başarı faktörleri ile ilişkilendirmek,
Stratejik bir ortak olarak değerinizi kanıtlamak,
Eğitim programlarınızı şirketin performans gelişim önceliklerine odaklamak,
Şirketinizin finansal koşullarını anlamak.
Kenneth W. Moore, Ken Moore Associates’in Başkanı’ dır. Uzmanlık alanları arasında
Stratejik İnsan Kaynakları ve gelişmiş kurumsal performansa doğrudan etkisi olan
Organizasyonel Gelişim yer almaktadır.
Moore’un danışmanlık ve eğitim programları, liderlerin temel ticari yetkinliklerini geliştirmesine, işlerini çalışma planları ve diğer performans araçlarıyla
bağlantılandırmasına yardımcı olmaktadır. Endüstri ve hükümet deneyimleri arasında
çalışan ilişkileri, liderlik ve teknik eğitim, finansal analiz, değişim yönetimi ve Stratejik İnsan Kaynakları tahmini yer almaktadır.
Danışmanlık hizmeti verdiği müşterileri arasında Firestone Industrial Products, Rand
McNally, General Electric, Naval Avionics Center, Warner Press, Watervliet Arsenal
ve Mayflower Mortgage Company yer almaktadır. Moore danışmanlık çalışmalarına
başlamadan önce Lord Corporation, Bunzl, PLC ve TD Banknorth’da görev alıyordu.
Ken; Albany’deki New York State University ve Union Graduate College’daki iş
okullarında yarı zamanlı öğretim üyesidir. Ayrıca Purdue University, The College of
St. Rose ve The New School for Social Research’de de ders vermiştir.
New York Albany’de doğup büyüyen Moore; lisans eğitimini Maine’deki Nasson
College’da tamamlamış, master derecesini ise University of Southern California’da
Eğitim üzerine almıştır. Kariyeri süresince ABD’nin çeşitli kentlerinde görev yapmış;
üç yılı aşkın süre Fransa ve Almanya’da yaşayıp çalışmıştır.
Sayısız İK ve stratejik yönetim makalesine imza atan Moore’un çalışmaları Indianapolis Business Review, Hoosier Banker, HR Now, HR.com ve ManagementFirst.com’da
yayınlanmıştır. Makalelerinin çoğu İnsan Kaynakları yönetiminin kurumlarda değer
yaratan bir iç varlığa dönüşmesi ile ilgilidir. İki makalesi Society of Human Resources
Management tarafından “White Paper” olarak kabul edilmiştir.
Kenneth W. Moore
Ken Moore Associates
Başkan
DERİ DEĞİŞTİR YOKSA ÖLÜRSÜN™:
Bu çok interaktif oturumda hem gülecek hem de öğreneceksiniz. Uzmanlar, yaşamdaki en başarılı kişilerin tek
bir şeyi iyi yaptığını söylüyor. Onlar MÜKEMMEL SEÇİMLER yapıyor!
Günümüzün hızla akan yaşamı, bizden sürekli daha fazlasını talep ediyor. Değişim ya da stresli bir olayla her
karşı karşıya kaldığımızda bir ŞANSINIZ var. Bu, DERİ DEĞİŞTİRMEK ve kişisel & profesyonel olarak gelişmeniz
için bir fırsat… Ya da değişimin sizi ele geçirmesine, enerjinizi tüketmesine ve sizi geride bırakmasına izin vereceksiniz.
Kimler katılmalı?
Bu oturum, diğer kişilerin gelişim ve eğitiminden sorumlu olan İnsan Kaynakları ya da eğitim profesyonelleri ya da gelişmek
ve direncini artırmak isteyen herkes içindir.
Kathy B. Dempsey
KeepShedding! Inc.
Yar
atıc Bob P
ik
ı Eğ
“Yı
itim e
lın
Eği
tim Tekni
k
cisi
” Ö leri
dül
ü
Başkan
Kathy Dempsey’nin gerçekten benzersiz deneyimleri onu değişim, iletişim ve organizasyonel
gelişim konularında çok aranan konuşmacı ve yazarlardan biri haline getiriyor. Yaratıcılığı,
benzersizliği ve innovatif yaklaşımı ile tanınan Kathy’nin sunumları son derece interaktif
olmasının yanısıra içerik ve eğlence ile dolu!
Kathy, bireyleri ve organizasyonları DERİ DEĞİŞTİRMEYE ve fırsatlarını geliştirmeye teşvik eden
bir şirket olan KeepShedding!’in Başkanı… Kathy ayrıca Afrikalı AIDS’li yetim çocukları okula
gönderen Keep Shedding Eğitim Vakfı’nın da kurucusu…
Kathy’nin en popüler kitabı olan “Shed or You’re Dead™: 31 Unconventional Strategies for
Change and Growth” Writer’s Digest Uluslararası Kitap Ödülü sahibi.
DEĞİŞİMİN ORTASINDA
AYAKTA KALMANIN ve
BAŞARILI OLMANIN YOLLARI!
Bu oturuma katılın, çünkü:
Deri değiştirme konseptini ve yaşamdaki herhangi bir durumla başa çıkmak için deri değiştirmenin unsurlarını öğreneceksiniz!
Daha dayanıklı olmak ve kişisel & profesyonel olarak gelişmek için 3 kilit stratejiyi tanımlayacaksınız.
Değişimin ortasında başarılı olmak için bir aksiyon listesi yapacaksınız.
Ayrıca “Irresistible Leadership and Thriving in the Midst of Change” adlı kitabın da yazarlarından biri olan Kathy, “Chicken Soup
for the Christian Soul 2” ve “Chicken Soup for the Nurses Soul: A Second Dose” kitaplarına katkıda bulundu.
Kathy’nin stratejik olarak liderlik ettiği Memorial Sağlık Sistemi’nin organizasyonel gelişim çalışmaları, kurumun Amerika’nın
en iyi 100 hastanesinden biri haline gelmesini sağladı.
“The Georgia Speakers Association” tarafından 1999 yılında Yılın Konuşmacısı ve 2002 yılında “Master of Influence Honoree”
seçilen Kathy, ayrıca Bob Pike’ın Yaratıcı Eğitim Teknikleri tarafından da “Yılın Eğitimcisi” olarak tanımlandı. Kathy, National
Speakers Association Philadelphia Chapter’ın eski başkanıdır.
Kathy’nin müşterileri arasında Delta Air Lines, Disney, Walmart, Habitat for Humanity, Georgia Society of Association Executives, Amerikan Kızılhaç, DeKalb Medical Center, DESHRM, Seattle's Best Coffee, Philadelphia Veterans Medical Center, Cinnabons, Hospice of Chattanooga, Pennsylvania Association of Occupational Health Nurses, GA100, Clemson University, South
Carolina Bankers Association, National Kidney Foundation, New Jersey Department of Health, Today Media, Inc. ve GMAC Realtors yer alıyor.
Erlanger Hemşirelik Okulu’ndan mezun olan Kathy, eğitim master’ını Tennessee Üniversitesi’nde tamamlamıştır.
11.Eğİtİmcİler Zİrvesİ
KATILIM FORMU
Tel: 0.216 360 0 111
Faks: 0.216 360 0 920
28 – 29 Mayıs 2008, Polat Renaissance, İstanbul
Lütfen bu formu doldurarak Kıymet ERDEM dikkatine fakslayınız.
FİRMA BİLGİLERİ
Firma Adı :
Firma Adresi:
Telefon: FATURA BİLGİLERİ
Faks:
Posta Kodu :
Kayıt İşlemi
Lütfen katılım ücretini yatırarak,
dekontu katılım formuyla birlikte en
geç 23 Mayıs 2008 Cuma akşamına
kadar, Kıymet Erdem dikkatine iletiniz. Kayıt işleminin tamamlanabilmesi için ödemenin yapılmış olması
gerekmektedir. Faks : 0.216.360 0 920
Fatura bilgilerim şirket bilgilerimle aynıdır.
Şirket Ünvanı:
Adresi:
Vergi Dairesi: Vergi Dairesi No:
KAYDI VEREN KİŞİNİN BİLGİLERİ
Adı Soyadı: Telefon: Ünvanı: Tarih:
e-mail: İmza:
KATILIMCI/LARIN BİLGİLERİ
Adı Soyadı
Ünvanı
e-mail
1
2
3
İptal ve Değişiklik:
Herhangi bir nedenle katılmama durumunda, 16 Mayıs 2008 tarihine kadar yazılı
olarak bilgi verilmesi durumunda ödenen
ücretin tamamı 06 Haziran 2008 tarihinde
iade edilir. 16 Mayıs 2008 tarihinden sonra
yapılacak iptallerde para iadesi yapılmaz ancak isim değişikliği kabul edilmektedir. HRdergi toplantı yerini değiştirme, erteleme ve
iptal etme hakkını saklı tutar. Konuşmacılarda
değişiklik olabilir.
4
Workshop’a Katılacak Katılımcılar (Eğitimin Değeri) Katılım, kayıt veren ilk 20 kişi ile sınırlıdır.
1
2
Katılım Ücreti
Kişi Başı Katılım Ücreti: 995 YTL + KDV
Ücret: Öğle yemeğini, çay-kahve ikramlarını ve toplantı dokümanlarını
içerir.
HRdergi aboneleri için Katılım Ücreti: 796 YTL + KDV
Dergi aboneliği kurum adına ise indirim bir kişi için geçerlidir.
İndirim Politikası
Aynı şirketten
2 kişilik katılımlarda kişi başı
945 YTL + KDV
3 kişilik katılımlarda kişi başı
895 YTL + KDV
4 kişi ve üzeri katılımlarda kişi başı
845 YTL + KDV
Her durumda indirim gruplarından sadece birisi geçerlidir.
Ödemeleriniz için:
Küre Eğitim , Garanti Bankası Erenköy Şb. (150) 6298243 YTL Hesabı / Akbank Dalyan Şubesi (388) 61665 YTL Hesabı

Benzer belgeler

egitimciler matbaa24x24.indd

egitimciler matbaa24x24.indd İnsan Kaynakları ile eğitim programlarınızı şirketinizin başarı faktörleri ile ilişkilendirmek, Stratejik bir ortak olarak değerinizi kanıtlamak, Eğitim programlarınızı şirketin performans gelişim ...

Detaylı

egitimciler matbaa24x24.indd

egitimciler matbaa24x24.indd İnsan Kaynakları ile eğitim programlarınızı şirketinizin başarı faktörleri ile ilişkilendirmek, Stratejik bir ortak olarak değerinizi kanıtlamak, Eğitim programlarınızı şirketin performans gelişim ...

Detaylı

egitimciler matbaa24x24.indd

egitimciler matbaa24x24.indd Moore’un danışmanlık ve eğitim programları, liderlerin temel ticari yetkinliklerini geliştirmesine, işlerini çalışma planları ve diğer performans araçlarıyla bağlantılandırmasına yardımcı olmaktadı...

Detaylı

öğrenin öğrenin

öğrenin öğrenin Moore’un danışmanlık ve eğitim programları, liderlerin temel ticari yetkinliklerini geliştirmesine, işlerini çalışma planları ve diğer performans araçlarıyla bağlantılandırmasına yardımcı olmaktadı...

Detaylı

egitimciler matbaa24x24.indd

egitimciler matbaa24x24.indd Moore’un danışmanlık ve eğitim programları, liderlerin temel ticari yetkinliklerini geliştirmesine, işlerini çalışma planları ve diğer performans araçlarıyla bağlantılandırmasına yardımcı olmaktadı...

Detaylı