WTpscirBprGEsi - ECS Brake Parts

Transkript

WTpscirBprGEsi - ECS Brake Parts
T.c.
TÜRK PATENT ENSTiTÜSÜ
WTpscirBprGEsi
Marka
No ı
20l|
66937
- Ticaret
ecşbrakeparts
Marka sahibi :CENKER KOÇ (T.C. Kimlik No: 30581332252)
rünriyn.cuMHuniyBri
Emtiası
Büyük Astım Sanayi Sitesi Hacr Yusuf Mescit Mah.
Funda Sok. No:lIE Kıratay KONYA
:|2
iıişiı<teoir.
Markalarrn Korunma§r Hakkında 556 Sayılı Kanun Hükmünde
Kararnameye göre 16108120|1 tarihinden itibaren ON YIL müddetle
13 l 02l20l3 tarihinde tescil edilmiştir.
.O
TU nr pnrENT
tO] ENsTiTÜsÜ
O
O