fren / brake - Özkoç Axle Trax | Konya

Transkript

fren / brake - Özkoç Axle Trax | Konya
FREN / BRAKE
ÖZKOÇ TRAX dingillerde kullanılan fren parçaları yüksek frenleme ka-
The brake parts which are used in our axle have got a high braking capacity.
pasitesine sahiptir. 20 ve 22 cm genişlikte balata kampana dizaynı olan
20cm and 22cm width drum brakes are designed and used in accordance to
fren parçaları kullanılan dingil kapasitesine göre uyum sağlamaktadır.
the suitable type of axles. By our Disc brake System we are using Europe’s well
Disk’li fren parçalarında
Avrupa standartlarında kabul gören markalar
known trade Marks. With technological investments we are increasing the life
kullanılmaktadır. Teknolojik yatırımlar yapılarak üretilen parçalar uzun
of the brakes and also in the same time the brake rates. All axle brake rates are
ömürlü kullanım ve uygun fren değerlerine sahiptir. Tüm dingillerin fren
certified with the world known ECE R 13 brake test certificate. değerleri dünya standartlarında kabul gören ECE R 13 fren test sertifikası
ile belgelendirilmiştir.
AXLE NUMBER 12 01 21864
TYPE
: PLT4220
BRAKE
: 420x200 TECH. REP.NO : 361-102-11
SERİ NO-SERIAL NO
HAFTA-WEEK
YIL-YEAR
DİNGİL TİPİ-AXLE TYPE
FREN TİPİ-BRAKE TYPE
CAPACITY
TAŞIMA KAPASİTESİ-CAPACITY
: 12500 Etiket: Dingil hakkında bilgileri içeren plakadır. Üretim tarihi belge numarası
Label: Is the plate where you can find the all necessary information about
ve garanti takibi için gerekli seri numaraların bulunduğu etiket dingil kovanı
the axle. The plate is mounted on easy place to see on the axle. On the plate
üzerinde kolayca ulaşılabilecek şekilde monte edilmiştir. Garanti şartları ve
you can see its production date, document numbers and the necessary seri-
yedek parça temini için etiket kesinlikle sökülmemelidir.
al numbers for the warranty tracking. According to the warranty conditions
and spare part information the plate hasn’t to be ripped off.
10
www.ozkocaxle.com