Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Transkript

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1303 – 0035
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ
Journal of Social Sciences
Cilt/Volume: 14
Yıl /Year: 14
Sayı/Issue: 2
2014
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Cilt/Volume: 14
Yıl /Year: 14
Sayı/Issue: 2
2014
ISSN: 1303 – 0035
http://www.sbedergi.ibu.edu.tr
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Journal of Social Sciences
İmtiyaz Sahibi / Published By
Doç. Dr. Erol ÖZTÜRK
Müdür / Manager
Editor / Editor
Doç. Dr. Erol ÖZTÜRK
Editör Yardımcısı / Vice Editor
Doç. Dr. Fatih KONUR
Dergi Yayın Kurulu / Editorial Board
Prof. Dr. Hamit COŞKUN, Prof. Dr. Mustafa GENCER, Prof. Dr. Cağfer KARADAŞ,
Prof. Dr. Şahabettin GÜNEŞ, Doç. Dr. Fatih KONUR, Yrd. Doç. Dr. Ömer METİN,
Yrd. Doç. Dr. Ömer YAĞMUR, Yrd. Doç. Dr. Rahmi YÜCEL
Dergi Sekreteri / Secretary
Arş. Gör. İlhan KESKİN
Yazışma Adresi
Doç. Dr. Erol ÖZTÜRK
Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
14280 Gölköy / BOLU
Submission Address
Assoc. Prof. Dr. Erol ÖZTÜRK
Abant Izzet Baysal University
Graduate School of Social Sciences
Journal of Social Sciences
14280 Bolu / TURKEY
Tel: (0374) 154 10 00 – 1497 – 1484 Faks: (0374) 153 49 65
E-posta: [email protected]
Sayfa Düzenleme: Muharrem ŞENGÜL
Basım Yeri ve Tarihi: AİBÜ Basımevi – 2014
Dergimiz Ebscohost, Index Copernicus, Contemporary Science Association, Modern Language
Association (MLA) ve Akademia Sosyal Bilimler Indeksi (ASOS Index) tarafından
taranmaktadır.
Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Cilt/Volume: 14
Yıl /Year: 14
Sayı/Issue: 2
2014
* AİBÜ-Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsünce
yayımlanan hakemli bir dergidir.
* Dergide yayımlanmak üzere gönderilen yazılar, belirtilen kurallara uygun
olarak hazırlanmalıdır.
* Dergide yayımlanan yazılarda belirtilen görüşler yazara ait olup, AİBÜSosyal Bilimler Enstitüsünü bağlamaz.
* AİBÜ-Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisinde yer alan yazılardan kaynak
gösterilerek aktarma ve alıntı yapılabilir.
Abant İzzet Baysal University
Graduate School of Social Sciences
Journal of Social Sciences
* The Journal of Social Sciences (ASBED) is a journal published by Abant
İzzet Baysal University Graduate School of Social Sciences. ASBED
publishes peer-reviewed studies in the fields of social sciences.
* Submitted articles should strictly follow the format of the author guidelines at
the end of this journal.
* If you have any questions regarding the submission process please send an
email to [email protected] to contact the editorial office.
*The journal is indexed by Ebscohost, Index Copernicus, Contemporary
Science Association Databases, Modern Language Association and Asos
Index.
Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Cilt/Volume: 14
Yıl /Year: 14
Sayı/Issue: 2
2014
2014 Yılının Bilimsel Danışma Kurulu
Prof. Dr. Mustafa ARSLAN, İnönü Üniversitesi
Prof. Dr. Zeki ARSLANTÜRK, Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Cemal AVCI, Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Prof. Dr. Özgür AYDIN, Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Altan ÇETİN, Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Hasan Hüseyin ÇEVİK, Polis Akademisi Başkanlığı
Prof. Dr. Mehmet Akif ÇUKURÇAYIR, Selçuk Üniversitesi
Prof. Dr. Yusuf DEMİR, Süleyman Demirel Üniversitesi
Prof. Dr. Ufuk DURNA, Akdeniz Üniversitesi
Prof. Dr. Dilek ERBAŞ, Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Mehdi ERGÜZEL, Sakarya Üniversitesi
Prof. Dr. Yılmaz ESMER, Bahçeşehir Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa GÜLMEZ, Akdeniz Üniversitesi
Prof. Dr. Şahabettin GÜNEŞ, Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Prof. Dr. Muhsin KAR, Necmettin Erbakan Üniversitesi
Prof. Dr. Yahya Mustafa KESKİN, Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Prof. Dr. Oktay ÖKSÜZLER, Balıkesir Üniversitesi
Prof. Dr. Şuayip ÖZDEMİR, Amasya Üniversitesi
Prof. Dr. Ömer ÖZKAN, İstanbul Ticaret Üniversitesi
Prof. Dr. Tansu ŞENYAPILI, Ortadoğu Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet TAŞĞIN, Necmettin Erbakan Üniversitesi
Prof. Dr. Şevket TÜYLÜOĞLU, Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Temel YEŞİLYURT, Erciyes Üniversitesi
Prof. Dr. Abdullah YILMAZ, Balıkesir Üniversitesi
Prof. Dr. Hüseyin YILMAZ, Cumhuriyet Üniversitesi
Prof. Dr. Tevfik YÜCEDOĞRU, Uludağ Üniversitesi
Prof. Dr. Eyüp ZENGİN, İstanbul Üniversitesi
Doç. Dr. Yavuz BAYRAM, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Doç. Dr. Necdet BİLGİN, Celal Bayar Üniversitesi
Doç. Dr. Yusuf CERİT, Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Doç. Dr. Kübra Cihangir ÇAMUR, Gazi Üniversitesi
Doç. Dr. Fatih DEMİRCİ, Dumlupınar Üniversitesi
Doç.Dr Yavuz DEMİREL, Aksaray Üniversitesi
Doç. Dr. Halil DEMİRER, Mustafa Kemal Üniversitesi
Doç. Dr. Şaban DOĞAN, Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Cilt/Volume: 14
Yıl /Year: 14
Sayı/Issue: 2
2014
2014 Yılının Bilimsel Danışma Kurulu
Doç. Dr. Rasim İlker GÖKBULUT, Bülent Ecevit Üniversitesi
Doç. Dr. Ekrem GÜL, Sakarya Üniversitesi
Doç. Dr. M. Oğuzhan İLBAN, Balıkesir Üniversitesi
Doç. Dr. Yalçın KARAGÖZ, Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Doç. Dr. Abdullah KARAKAYA, Karabük Üniversitesi
Doç. Dr. Ramazan KAYNAK, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Doç. Dr. İzzet KILINÇ, Düzce Üniversitesi
Doç. Dr. Fatih KONUR, Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Doç. Dr. Ahmet OCAK, Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Doç. Dr. Buğra ÖZER, Celal Bayar Üniversitesi
Doç. Dr. Erol ÖZTÜRK, Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Doç. Dr. Dilek PEÇENEK, Ankara Üniversitesi
Doç. Dr. Fuat SEKMEN, Sakarya Üniversitesi
Doç. Dr. Yaşar SEMİZ, Selçuk Üniversitesi
Doç. Dr. Celaleddin SERİNKAN, Pamukkale Üniversitesi
Doç. Dr. Ali TAŞ, Sakarya Üniversitesi
Doç. Dr. Ercan TAŞKIN, Dumlupınar Üniversitesi
Doç. Dr. Mustafa TOKER, Selçuk Üniversitesi
Doç. Dr. Mustafa YILDIRAN, Akdeniz Üniversitesi
Doç. Dr. Kaya YILDIZ, Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Halim AKBULUT, Bülent Ecevit Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Veysel AKSOY, Anadolu Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Mustafa ALTUNOK, Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Ferda ALPER AY, Cumhuriyet Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Vedat BAL, Celal Bayar Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Muhammet BELEN, Karabük Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Gizem ALİOĞLU ÇAKMAK, Yeditepe Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Engin İbrahim ERDEM, Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Evrim ERDOĞAN, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Selim S. EREN, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Yağmur ERSOY, Sakarya Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Kemal GÖZ, Pamukkale Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Yiğit Anıl GÜZELİPEK, Çankırı Karatekin Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Salih KESGİN, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Okan KOÇ, Sakarya Üniversitesi
Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Cilt/Volume: 14
Yıl /Year: 14
Sayı/Issue: 2
2014
2014 Yılının Bilimsel Danışma Kurulu
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Emin MERTER, Celal Bayar Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Ömer METİN, Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Barış METİN, Uşak Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr Mehmet Emin OKUR, Marmara Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Ferhat PEHLİVANOĞLU, Kocaeli Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Sabri ÖZTÜRK, Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Şenay SARAÇ, Bülent Ecevit Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Yusuf Volkan TOPUZ, Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. İdris TÜRK, Pamukkale Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Serhat ULUDAĞ, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Yakup ÜLKER, Balıkesir Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Reha YILMAZ, Çankırı Karatekin Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Mustafa YİĞİTOĞLU, Karabük Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Rahmi YÜCEL, Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Cilt/Volume: 14
Yıl /Year: 14
Sayı/Issue: 2
2014
ISSN: 1303 – 0035
http://www.sbedergi.ibu.edu.tr
İÇİNDEKİLER
AR-GE & İnovasyon ve Ekonomik Büyüme: Türkiye ve AB Örneği İçin
Dinamik Panel Veri Analizi…...…………………………………………..
Ahmet GÜLMEZ - Ahmet Gökçe AKPOLAT
1
Küreselleşme Sürecinde Yeni Ürün Geliştirme, İnovasyon ve Stratejik
İşbirliklerinin Artan Önemi Ve Uygulanabilirliği Üzerine Bir Araştırma..
Ali GÜLÇUBUK
19
Üretim Faaliyetinde Bulunan İşletmeler İçin CNC Torna Tezgahı
Alternatiflerinin VIKOR ve TOPSIS Yöntemleri İle Karşılaştırılması …..
Aşkın ÖZDAĞOĞLU
37
Yöneticilerin Liderlik Özelliklerinin Çalışanların İş Tatmini Üzerindeki
Etkisi: Alanya’da Bulunan 4 ve 5 Yıldızlı Otel Çalışanları Üzerine Bir
Araştırma……..…...………………………………….………….………..
Furkan BALTACI - Mustafa KAVACIK - Faruk Kerem ŞENTÜRK
- İhsan KURAR
59
İşletmelerin Fiyatlama Yaklaşımlarının İncelenmesi: Fiyat Endeksleri ile
Sektörel Bazda Test Edilmesi………………………………………...…...
Yusuf Volkan TOPUZ - Bahtışen KAVAK
87
The Role and Importance of Tax Policies in Preventing Environmental
Pollution …………………………………………....………….………..
Hatice YURTSEVER - Ahmet UÇAR
115
Determining the Relationship Between the Attitudes of Organizational
Cynicism and Commitment of the Employees in Hospitality Businesses...
Sevgi BALIKÇIOĞLU – Hüseyin ALTAY
133
Yabancılaşma Kavramı Paralelinde Emeğin Yabancılaşması ve Sonuçları
Hasan YÜKSEL
159
Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Cilt/Volume: 14
Yıl /Year: 14
Sayı/Issue: 2
2014
ISSN: 1303 – 0035
http://www.sbedergi.ibu.edu.tr
İÇİNDEKİLER
Max Weber’in Rasyonalizasyon (Ussallaşma) Yaklaşımı ve Türkiye
Sağlık Sektöründe Performans Sistemi Düzenlemesi………….……….....
Mahmut AKPINAR
189
AB’ye Üye Devletlerde Veri Koruma ve Denetleme Kurumlarının
Bağımsızlığı ve Olası Türkiye Örneği…....…………….………..………..
Vahap Atilla OĞUŞGİL
203
Relations Between Turkey and Iran After the Arab Spring:
The Extent of a Pragmatic Rapprochement………...……………………..
Burak KÜNTAY
233
Romanya: İkinci Dünya Savaşı Sırasında Casusluk Faaliyetleri ve Petrol.
Müttefikler ve Almanya, Romanya’nın “Kara Altın”ı Petrol için
Mücadele Ediyor (1939-1944)………………….………………..………..
Liliana Elena BOSCAN - Ömer METİN
263
Anadolu’da İttihat ve Terakki Cemiyeti (1906-1912):
Genel Bir Çerçeve…………………………………….………….………..
Halil AKKURT
279
Arşiv Belgelerinde Mudurnu Yangınları (1888-1906).………….………..
Talip AYAR
305
Ortaöğretim Okullarında Görev Yapan Yönetici ve Öğretmenlerin
Örgütsel Güven ve Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişki…..…………...
Dursun EĞRİBOYUN
329
Bakım Hizmeti Veren Personelin Zihin Engellilerin Yaşadıkları
Sorunlara İlişkin Görüş ve Önerileri……………………...…..…………...
Ali KAYA - Ahmet YIKMIŞ
365
Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Cilt/Volume: 14
Yıl /Year: 14
Sayı/Issue: 2
2014
ISSN: 1303 – 0035
http://www.sbedergi.ibu.edu.tr
İÇİNDEKİLER
Deneme Türünün Öğretiminde Montaıgne’in Yeri….....……..…………..
Yıldız YENEN AVCI
405
Sünnet/Hadis Rehberliğinde İnsanın Onur Mücadelesi...……..…………..
Şaban ÇİFTCİ
437
Bir Mu‘Tezile-Mâtürîdiyye Tartışması -Rü’yetullah-………....………….
Kılıç Aslan MAVİL
449
Süryani Ortodoks Horiepiskopos Samuel Akdemir Hayatı ve Eserleri…...
Nihat DURAK
479
Katılım Şartları - Genel İlkeler....................................................................
498

Benzer belgeler

Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Abant İzzet Baysal University Graduate School of Social Sciences Journal of Social Sciences * The Journal of Social Sciences (ASBED) is a bi-annual journal published by Abant İzzet Baysal Universit...

Detaylı