Fatih Önal

Transkript

Fatih Önal
Erkek AÜSS
Post-prostatektomi İnkontinans
Yeni Ne Var?
Nereye Gidiyor?
Doç. Dr. Fikret Fatih ÖNOL
Ümraniye Eğitim & Araştırma Hastanesi,
Üroloji Kliniği, İstanbul
Post-prostatektomi İdrar Kaçırma
•  İnsidans:
- Robotik prostatektomi (%4-31)
- Lap. Prostatektomi (%5-34)
- Açık Prostatektomi (%7-40)
• 
Hastaların %6-9’u → PPİ cerrahisi
Crivellaro et al, Neurourol Urodyn 2015
Caremel & Corcos, CUAJ 2014
PPİ Tedavi
•  Farmakoterapi (SNRI)
•  Dolgu ajanları
•  Sling/Askı yöntemleri
•  Yapay sfinkter
•  ……………….???
Dolgu ajanları
•  %17-38 kısa dönem başarı
•  Yeni veri YOK
•  1. basamak tedavi olarak ÖNERİLMEMELİ !
Adamakis et al, Rev Recent Clin Trials 2013
Cornu et al, Curr Opin Urol 2013
Sling/Askı Yöntemleri
•  InVance™: %13-66 başarı
enfeksiyon %3-15
•  AdVance™: %9-73 başarı
RT’de ↓↓
retansiyon %3-15
•  I-STOP TOMS™: %59-79
Crivellaro et al, Neurourol Urodyn 2015
Caremel & Corcos, CUAJ 2014
Adamakis et al, Rev Recent Clin Trials 2013
YENİ: Ayarlanabilir İmplantlar
•  Argus™: %79,2 kuru (%38’inde ayarlama)
%15,8 üretral erozyon+enf.a
bağlı çıkartma
•  Remeex™: perineal ağrı
mesane hasarı, enf, erozyon
Caremel & Corcos, CUAJ 2014
Adamakis et al, Rev Recent Clin Trials 2013
YENİ: Ayarlanabilir İmplantlar
•  ATOMS™: %63 kuru + %29 iyileşme
ort. x3,8 kez ayarlama
enf/erozyon yok
kısa dönem sonuçlar
•  ProAct™: %45-71 başarı (RT’de ↓)
erozyon %3,2 - %10,9
migrasyon %12
Caremel & Corcos, CUAJ 2014
Cornu et al, Curr Opin Urol 2013
Yapay Sfinkter
•  AMS 800™: %20-89 kontinans
erozyon: %3-%7,4
malfonksiyon: %3,6-%44
ALTIN STANDART
Crivellaro et al, Neurourol Urodyn 2015
Diğer Yapay Sfinkter’ler
•  FlowSecure™:
tek ünite
ilave balon (ani P.abd ↑)
↑ mekanik arıza
•  Zephyr™: tek ünite
ayarlanabilir kaf basıncı
↓↓ kısa dönem başarı
•  Silimed periüretral konstriktör:
statik basınç → kaf erozyonu
Chung E, J Med Eng Technol 2014
Caremel & Corcos, CUAJ 2014
Yapay Sfinkter: NEREYE DOĞRU?
•  AMS800-elektronik pompa:
wireless kontrol
ayarlanabilir kaf basıncı
Yapay Sfinkter: NEREYE DOĞRU?
•  Nanotech: é aktive polimerler, şekil-hafızalı alaşımlar…(örn. nitinol)
Sıralı & periyodik üretra kompresyonu (‘Piano’ konsepti)
↑ üretral vasküler prezervasyon
Kişiye özel ayarlanabilir kaf basıncı
PPİ: Gelecek…..
PPI: Gelecek…
•  63 erkek hasta
•  Transüretral US kılavuzlu myoblast+fibroblast
enj. → üretral submukoza & rabdosfinkter
•  1 yıl sonunda:
%65 kuru
%27 iyileşme
•  Postop. TU-USG:
Rabdosfinkter kalınlığı ↑
Rabdosfinkter kontraktilitesi ↑
•  Postop. Ürodinami:
Qmax & MUCP ↑
Mitterberger et al, J Urol 2008
PPI: Gelecek…
•  11 erkek hasta, >1 yıl takip
•  Transüretral “ADRC” enjeksiyonu
•  Postop. 3,6,12. ay MRI
•  8/11 hastada fayda
•  Postop. TRUS:
revaskülerizasyonda ↑
• 
Postop. MRI:
sfinkter kas kitlesinde ↑
•  Postop. ÜD:
MUCP ↑
Gotoh et al, Int J Urol 2013
BPH-AÜSS Tedavi
•  Farmakoterapi: α1 adr.bloker
5α redüktaz inh.
PDE5 inh
β3 adr. agonist
•  Cerrahi: TURP
açık prostatektomi
İntraprostatik enjeksiyonlar
Minimal invazif: TUMT
HIFU
HoLEP/HoLRP
523 nm Greenlight
…….
Prostatik Üretral Lift
YENİ: İP enjeksiyonlar
•  Botox® 100-300 IU
•  2 RCT:
* 30 hasta (200IU vs. plasebo)
po.1.ay %54 prostat V↓
%60 PMR↓
ort. Qmax 8,1→14,9 ml
po. 12.ayda bulgular stabil
* 380 hasta
alfa1 bloker →200 IU inj. yapılanlarda daha başarılı
yüksek plasebo inj. etkisi
Magistro et al, Nat Rev Urol 2015
YENİ: ‘Prostatic Urethral Lift’
•  Urolift®: LAA 2’ ve 10’ hizasına
•  Lateral lob obstr (<100 cc)
Cerrahiye uygun olmayan…
Genç cinsel aktif hasta
•  Ort. Qmax 8,1→12,4 ml/s (12 ay)
•  2 yıllık takipte SHIM & MSHQ-EjD
skorlarında değişiklik yok
•  2013 FDA
2014 NICE onaylı
Magistro et al, Nat Rev Urol 2015

Benzer belgeler