STP / IST Sabit ve Değişken Uzunluk

Yorumlar

Transkript

STP / IST Sabit ve Değişken Uzunluk
STP / IST Sabit
ve Değişken Uzunluk
Kurulum ve Kullanıcı El Kitabı
©2009 400604005 Rev. 15
Franklin Fueling Systems • 3760 Marsh Rd.  • Madison, WI 53718 USA
Tel:  +1 608 838 8786 • 800 225 9787 • Faks: +1 608 838 6433 • www. franklinfueling. com
Önemli Güvenlik Uyarıları
FE Petro ekipman, ekipmanları (veya teçhizat, teçhizatları) benzin ve dizel gibi yanıcı hidrokarbon sıvıların
pompalanmasında kullanılır. Bu donatımın montajını, kurulumunu yapmak veya bu donatımla çalışmak, çok yanıcı
sıvıların bulunduğu bir ortamda bulunmak demektir. Bu çeşit tehlikeli koşullarda çalışılması durumunda talimatlara ve
endüstri standartlarına uyulmadığı takdirde ağır yaralanma veya ölüm riski bulunmaktadır. Bu donatımın ve ilgili
donatımların montajından ve kurulumundan önce Klavuznin tümünü dikkatle okuyunuz ve uygulayınız.
Talimatları okurken aşağıdaki güvenlik sembollerine ve anlamlarına dikkat ediniz:
Uyarı
Dikkat
Uyarı
Bu sembol bir uyarı belirtmektedir. Bu sembol, aşağıdaki talimatlara uyulmadığı takdirde, ölüm veya ağır
bedensel yaralanmayla sonuçlanması muhtemel tehlikeli durumları belirtir. Bu sembol, aşağıdaki talimatlara
uyulmadığı takdirde, donatımdan gelecek yakıt sızıntısı nedeniyle oluşabilecek çevre kirliliği dahil, ciddi
maddi hasar sonuçlanması muhtemel tehlikeli durumları belirtir.
Bu bir dikkat sembolüdür. Bu belge içerisinde, takip eden talimatlara sıkı sıkıya uyulmaması durumunda
olası çevresel tehlike yaratabilecek durumlarda dikkat sembolü kullanılacaktır. Olası çevresel tehlike içeren
durumlara donatımdan yakıt sızması ve bu nedenle çevrenin ciddi bir tahribata uğraması dahil olabilir.
Bu ürünün ve tüm sistemin montajında ve servisinde ilgili tüm yönetmelikleri takip ediniz. Bu
donatımın ve tüm sistemin montajında ve servisinde tüm elektrik şalterlerini kilitleyip etiketleyiniz.
Montaj veya servis sırasında elektrik devrelerinin kazayla açılması olası ölümcül elektrik şoku
tehlikesine veya bir kıvılcımın neden olabileceği patlama veya yangına sebebiyet verebilir.
Bu donatımında veya yakınında çalışırken sigara içmeyin ve sadece Kıvlcım çıkarmayan gereçler
kullanın.
Uyarı
Sınırlı veya kapalı bir alana girmeden önce içeride hidrokarbon buhar bulunup bulunmadığını
kontrol edin. Bu buharlar solunduğu takdirde baş dönmesi veya baygınlığa neden olabilir ve eğer
alev alırlarsa, hidrokarbon buharlar patlayarak ağır yaralanma veya ölüme neden olabilir. Elektronik
ve elektrikli yakıt gözlem teçhizatı genellikle tehlikeli sıvı sızıntılarını içeride tutmak ve çevre
kirliliğinin önlenmesi için tasarlanmış Tank üstü haznesi (veya tank menhol haznesi) içerisinde
bulunur, dolayısıyla bu yapılar içlerinde tehlikeli oranlarda hidrokarbon gaz barındırabilirler. Eğer
buhar seviyeleri tehlikeli noktalara ulaşıyorsa yapıyı temiz hava kullanarak havalandırın. Tank
üstü haznesi (veya tank menhol haznesi) içinde çalışırken sık sık ortam atmosferini kontrol edin,
buhar güvenli olmayan seviyelere geliyorsa yapıyı terk edin ve işinize geri dönmeden önce ortamı
havalandırın. Tank koruyucu yapı içinde ve çevresinde çalışırken yanınızda mutlaka size yardımcı
olacak bir ikinci personel bulundurun.
Uyarı
Bu ürünün ve ilgili sistemlerin kurulumunda tüm ulusal ve yerel kanunlara uyun. Başka
yönetmeliklerin uygulanmadığı durumlarda NFPA yönetmeliği 30, 30A ve Ulusal Yangın Koruma
Kuruluşu’ndan 70’i izleyebilirsiniz. Bu yönetmeliklere uyulmaması ağır yaralanma, ölüm, ciddi
maddi hasar ve/veya çevre kirliliği ile sonuçlanabilir.
Uyarı
Hareket halindeki araçları çalışma bölgesinden uzak tutun. Bu el kitabındaki donatım genellikle
Saha kot seviyesinin altına kurulacak olduğundan çalışma bölgesine girebilecek hareket
halindeki araçlar çevrelerini göremeyecek olan servis personeli için tehlike yaratacaktır. Güvenli
olmayan bu koşulların önüne geçmek için çalışma bölgesi girişine bir servis aracı konularak giriş
kapatılabilir veya başka uygun yöntemlerle servis personelinin güvenliği sağlanabilir.
Dikkat
STP / IST üzerinde herhangi bir değişiklik yapmayın. STP / IST üzerinde herhangi değişiklik yapmak
çevre ve güvenlik sorunlarına neden olabilir. FE Petro dalgıç türbin pompaları montaj sırasında son
derece titiz kalite kontrol testlerinden geçmektedir. Pompalara, bulundukları yerde herhangi bir
şekilde değişiklik yapmak, kolon borusu ve kablonun kısaltılması dahil, bu kalite testlerini geçersiz
kılar ve yakıt sızıntısı veya tehlikeli elektrik kontaklarına neden olabilir.
Dikkat
Isıya bağlı genleşme ürün hatlarında basınç birikmesine neden olabilir. FE Petro STP / IST, hat
basıncı fazlasını depoya geri aktaran Çift yönlü çekvalf ile donatılmıştır. Basınç fazlasını depo içine
geri aktarmıyorsa ilave kontrol vanası kullanmayın, çünkü bu, hatlarda anormal basınç birikimine
neden olarak tedarik hattındaki boru veya bağlantıların patlamasına ve çevreye yakıt sızmasına
neden olabilir.
2
Not:
Bazı yeraltı depolama tankları yapım aşamasında
su ile doldurularak yüzmemesi için dengelenir.
Dalgıç pompayı depodan su çıkartmak için
KULLANMAYIN. Pompa sadece petrol ürünleri ile
kullanılmak üzere üretilmiş olup başka sıvıların
pompalanması ürüne ciddi hasar verecektir. Pompa
suyun içine sokulması önerilmez ancak böyle
bir şey olduğu takdirde su hemen boşaltılmalı
ve tank akaryakıt ile doldurululmalıdır. Ürün
suya batırıldıktan sonra havayla temas ettiği
takdirde çok kısa sürede ciddi korozyona uğrar.
Eğer pompa depoya benzin konulduktan sonra
çalışmıyorsa çıkabilen bölümü çıkartın, pompanın
motor kısmındaki (PMA) siyah plastik kapağı
çıkartın, PMA’nın alt ucundaki alyan cıvatayı saat
yönünde çevirin. Bu, PMA’da oluşmuş korozyonu
kaldıracaktır. PMA uç kapağını ve çıkartılabilen
bölümü yerlerine yerleştirin.
Kurulumu Yapan:
Bu kurulum kitapçığı MUTLAKA teçhizatın kurulumunun
yapıldığı akaryakıt istasyonunun sahibine verilmelidir.
İstasyon Sahibi:
Gerekli Aletler
• Standart 19 mm cır cır anahtarı veya mafsallı lokma kolu
(sokete gerek yoktur)
• Standart düz tornavida
• Kablo kesici ve soyucu
• 4 mm Allen anahtarı, teleskopik boru bağlamasının vida
setinin sıkıştırılmasında (sadece VL için)
• Boru anahtarı (914 mm minimum) 102 mm Riseri sıkmak
için
• 6.35 mm çatal anahtar ve cır cır anahtar veya 6.35 mm
Allen anahtarı, PMA’yı yerleştirmek için
• Deponun 762 mm ile 1778 mm üstünden deponun dibine
ulaşabilecek uzunlukta şerit metre
Not: Tüm kablolamalar yerel ve ulusal yönetmelikler
tarafından belirlenmiş prensiplere uygun olmalıdır.
Bu prensiplere uyulmaması güvenli olmayan
kurulumlara neden olabilir. Dalgıç kablolama için
maksimum tel uzunluğuna tel kalınlığı oranları için
aşağıdaki tabloyu kullanınız:
Tel Ölçüsü
Maximum Uzunluk
10 ölçü
198 m
12 ölçü
122 m
14 ölçü
76 m
Bu klavuzu muhafaza edin ve bu teçhizata bakım yapmak
veya teçhizatı demonte etmek üzere gelen personele
verin.
Montaj Talimatları
Borulama ve yeraltı depolama tankı doğru endüstri
standartları çerçevesinde kurulmuş olmalıdır. Bu konuda
yayınlamış ve referans olabilecek birtakım yayınlar
şunlardır:
• Otomotiv ve Denizcilik Hizmet İstasyonu Yasası, NFPA
30A, Alev Alabilen ve Yanabilen Maddeler Yasası, NFPA
30 ve Ulusal Elektrik Yasası, NFPA 70 (NEC), Ulusal
Yangından Korunma Kurumu, Quincy, Mass.
• Yer altı Sıvı Depolama Sistemlerinin Kurulumuna
ilişkin Tavsiye Edilen Uygulamalar, Petrol Ekipmanları
Kuruluşu, PEI / RP100, Son Baskı.
• Motorlu Araçlara Yakıt Doldurma için Yerüstü Depolama
Sistemlerinin Kurulumuna ilişkin Tavsiye Edilen
Uygulamalar, Petrol Ekipmanları Kuruluşu, PEI / RP200,
Son Baskı.
• Yeraltı Petrol Depolama Sistemlerinin Kurulumu,
Amerikan Petrol Kuruluşu, API Tavsiye Edilen Uygulama
1615, Son Baskı.
Hazırlama
1. Garanti Kayıt Belgesini doldurarak FE Petro’ya
gönderin.
Not: Eğer STP / ISP’niz düzgün çalışmıyorsa veya
kurulum ya da servisle ilgili sorularınız varsa, lütfen
FE Petro Teknik Servis’i arayın: (800) 225-9787.
2. Dalgıç pompaya giden akımı elektrik kutusundan
kesin (eğer hali hazırda kurulum yapıldıysa).
3. Elektrik şalterlerini etiketleyerek kilitli tutun ki
kazayla açılmasınlar.
• Eğer önceden PMA monte edilmiş,
sabit uzunlukta pompa (değişken
Uyarı
olmayan) kurulumu yapıyorsanız
“Tanka Montaj” bölümüne gidin.
• Eğer değişken uzunluk pompa
kurulumu yapıyorsanız bu bölüme
devam edin.
• Eğer sabit uzunlukta pompa
(değişken olmayan) ancak
PMA montesi yoksa, “PMA
Montajı” kısmını tamamlayın
ve ardından “depoya sabitleme”
bölümüne geçin.
3
PMA Montajı
4. Paketli haldeki pompayı düz, açık bir alana koyun
ve paketinden çıkartın.
5. Pompa paketini düzleyin ve PMA’yı pompanın
ucuna, monte etmek üzere yerleştirin.
6. PMA montaj takımı (no. 1523500902) PMA
paketine eklidir. İçinde conta, bir tüp yağ ve 4
5/16” pullarıyla beraber düz anahtar başlı cıvata
bulunmaktadır.
7. PMA’dan iki uçtaki paket başlıklarını ve koruyucu
gömleği çıkartın.
8. Yağı, pompa motorunu elektrik bağlantı yerinin iç
cidarına ve kablo bağlantı lastiğine uygulayın.
9. Sabitleme pimi ve cıvata deliklerini hizalayarak
contayı PMA’nın alt ucuna yerleştirin (Şekil 1).
Şekil 1: Pimleri Hizalayın
10. PMA üzerindeki sabitleme pimini tahliye
kafasındaki deliğe hizalayarak PMA’yı tahliye
kafasına ağızlatın, bu işlemi yaparken tahliye
kafasındaki klavuzun girintili olan yerine yerleşmiş
olduğuna ve PMA contasının uygun şekilde yerine
oturmuş olduğuna emin olun.
11. PMA’yı tahliye kafasına tedarik edilen 4 adet cıvata
ve pullarıyla sabitleyin. PMA’nın sabitlenmesi için
çapraz cıvata sıkıştırma yöntemi önerilir (Şekil 2).
Şekil 2: Cıvataları Sıkıştırın
Uyarı
4
Motor tahliye kafası her iki yöne de bir
defadan fazla döndürülmemelidir.
Döndürme kablo içerisindeki elektrik
bağlantılarına zarar vererek, ölümcül
elektrik şokuna veya donatımın
bozulmasına neden olabilir.
Not: PMA’yı tahliye kafasına monte etmeden önce kablo
uçlarının tahliye kafası içersinde doğru takıldığına
ve hizalı olduğuna emin olun. Yanlış hizalama
akım kablosuna veya motor pimlerine zarar
verebilir. Cıvataları sıkıştırmadan önce PMA’yı
tahliye dökümüne tam oturtmamak veya cıvataları
sıkarken çapraz yöntem uygulamamak tahliye
dökümünü kırabilir ya da PMA cıvata delik dişlerinin
yalama olmasına neden olabilir.
Not: Sadece IST ürünler (VS4 eksiz olan) ve STP
ürünler (VS2 eki olan) IST-VFC veya MagVFC’ye
elektriksel olarak bağlanabilirler.
Sadece VS4 eki olan STP veya IST ürünler
MagVFC’ye elektriksel olarak bağlanabilirler. FE
Petro’nun standart modellerinin aksine, değişken
hızlı PMA VS2 (VS4 eksiz olan IST ürünler veya
VS2 eki olan STP ürünler) ve PMA VS4 (VS4 ekli
IST ve STP ürünlerin parçası olan) muadil modeller
ile değiştirilemezler.
12. Eğer halihazırda monte edilmemişse, riser
borusunun diş açılmış uçlarına UL standardında,
akaryakıta dayanıklı, sertleşmeyen tip sıvı conta
uygulayın.
Doğru vidalama izolasyonu
Uyarı
uygulanmaması durumunda riser’in
depoya vidalandığı noktada izolasyon
eksikliği görülür ve bu da depo
geçirmezlik testini imkansızlaştırır.
Bu, aynı zamanda çevreye ve/veya
depo koruyucu yapıya olası bir yakıt
sızıntısı yaratabilir.
13. Riseri PMA’nın üzerine geçirin ve manifold
dişlerine sıkıştırın (Şekil 3). Maksimum riser
boyu depo monte dişlisinden seviye alınarak
bundan manifold yüksekliğinin ve boşluğunun
çıkartılmasıyla bulunur (162 mm boşluk önerilir).
Şekil 3: Riseri Bağlayın
Not: Pompa için gerekli riser malzemesi 114 mm dış
çaplı 8 mm çeperlidir. FE Petro tarafından tedarik
edilen maksimum riser uzunluğu 178 mm tir.
Örnek
Depo monte dişlerine alınan seviye
(gömü derinliği)
1219 mm
Eksi sızıntı detektörü hariç manifold yüksekliği - 280 mm
(sızıntı detektörü ile beraber yükseklik = 12.50)
Eksi 6” üst boşluk (minimum 2”)
- 152 mm
= Maksimum riser boyu
787 mm
Uzunluk Ayarı
14. Motor kablolarını pompanın üstüne sabitleyen
kablo bağlantılarını kesin;Pompa kafasında
kabloların çıkmasını sağlayın ki ölçü alınırken
kablo borusundan rahatça geçebilsinler (Şekil 4).
16. Manifoldu, uzunluk ölçüsü alırken hasar
görmemesi için sıkıca tutun.
Teleskop borunun rahat hareket edebilmesi
için boruyla boru bağlantı vidalarının temas
halinde olmadığına emin olun. Riserin alt
ucundan pompa motoru uç kavisine kadar metreyi
açarak mesafeyi doğru şekilde ölçün.
17. Pompayı tam PMA’nın üstünden tutun ve istenilen
uzunluğu gelmesi için sıkıca çekin (Adım 15’ten).
Not:
Uzunluk tespitinde tahliye manifoldunun
tepesindeki elektrik kablolarının zarar
görmemesine dikkat ediniz. Eğer kolon borusu
istenenden fazla uzatıldıysa boru kısaltılırken
elektrik kablolarının toplanmasını sağlayacak
bir kişi daha bulunmalıdır. Bu, elektrik
kablolarına zarar gelmesini önleyecektir. Şekil 4: Kabloları Kes
Kablo bağlarını pompa ölçülerini
almadan önce kesmemek elektrik
motorunun kablolarına hasar verebilir,
ölümcül elektrik şoku veya donatımın
bozulmasına neden olabilir.
15. Deponun tabanından depo monte dişlerine
kadar ölçün. PMA ile deponun tabanı arasındaki
boşluğu ölçümden çıkartın (152 mm önerilir). Bu,
riser vidasının alt ucundan motor son kavisine
kadar ölçüm yapıldığında, pompanın çıkarılacağı
yüksekliktir.
Uyarı
Not: 152 mm boşluk, riser depo monte vidalarına
vidalandığında, pompa motoru uç kavisinden
deponun tabanına kadar 127 mm boşluk sağlar.
Depo + vida dişi ölçüsü
Şekil 6: Riseri Ölçün
Uyarı
Not:
Motor tahliye kafası her iki yöne de
bir defadan fazla döndürülmemelidir.
Döndürme kablo içerisindeki elektrik
bağlantılarına zarar vererek, ölümcül
elektrik şokuna veya donatımın
bozulmasına neden olabilir.
Kilitleme soketi içersindeki o-ring contalar sevkiyat
esnasında kolon borusuna sıkılmış olabilir. Motor
tahliye kafasını (bir tam dönüşten fazla olmamak
üzere) yavaşça çevirip çekerek o-ring contaları
gevşetin.
2438 mm
Dipten uzaklık (5”) + riser vidası bağlantısı (1”) -152 mm
= Uzunluk (riserin dibinden son kavise)
2286 mm
Şekil 5: Depoyu Ölçün
5
18. Uzunluk ayarı doğru yapıldığında STP boyunu 3
çifte vida setini sıkıştırarak sabitleyin. Vida setlerini
el ayarı ile sıkıştırın ve boruyla temas halinde
olmalarına dikkat edin (Şekil 7).
19. Her bir vida setini en az bir tam dönüşle olmak
üzere sıkın. Vida seti kafası bağlantı dış yüzeyiyle
ya aynı seviyede ya da altında olacaktır (Şekil 8).
Şekil 10: Elektrottan Kabloları Geçirin
22. Tornavidayı kullanarak elektrotu tahliye
manifoldundaki yuvasına oturtun. Elektrottaki iki
vidayı sıkıştırarak yerinde sabitleyin (Şekil 11).
Vida setleri
3 yer
Şekil 7: Vida Setlerini Yerleştirin
4 mm Allen
Anahtarı
Şekil 11: Elektrotu Bağlayın
Şekil 8: Vida Setlerini Sıkıştırın
Uyarı
Bağlantı vida setlerinin doğru
sıkıştırılmaması, bu aşamada kurulum
sırasında boruların oynaması nedeniyle
ölüm, ağır bedensel yaralanma ve/veya
donatıma zarar gelmesine neden olabilir.
23. 3 motor kablosunun izolasyonunu yaklaşık
10 mm kadar soyun. Tedarik edilen kablobileziklerini (Donanım paketi p/n 400301903)
kullanarak elektrik bağlantı kablolarını turuncu
turuncuya, kırmızı kırmızıya ve siyah siyaha olmak
üzere bağlayın.
24. Kabloları sarıp, tahliye manifoldu dişlerinin zarar
görmemelerine dikkat ederek tahliye manifoldu
girintisine yerleştirin (Şekil 12).
PMA Kablolaması
20. Tahliye manifoldundan ortalama 152 mm kablo
ölçün;fazla kabloyu kesip atın (Şekil 9).
Şekil 12: Kabloları Girintiye Sok
Elektrik akımı kablolarına zarar gelmesi
ölümcül elektrik şoku ve donatım
bozulmasına neden olabilir. Elektrik
kablolarının hasar görmüş olması
halinde donatımı KULLANMAYIN
(yardım için FE Petro’yu arayın).
25. Tahliye kafası tapasını (donanım paketi p/n
40030107) 19 mm lük cır cır anahtarı veya mafsallı
lokma koluyla sıkıştırın (Şekil 13).
Uyarı
Şekil 9: Kabloyu ölçün ve kesin
21. Üç kabloyu Şekil 10’da görüldüğü gibi elektrot
takımından (Donanım paketi p/n 400301903)
geçirin.
6
Sıkıştırma sürecinde pompayı
gevşetme yönünde döndürmek vida
izolasyon malzemesini sıyırabilecek
ve depo geçirmezliği testi yapmak
imkansız olacaktır. Bu aynı zamanda
çevreye ve/veya depo koruyucu yapıya
olası bir yakıt sızıntısına neden olabilir.
29. Tedarik hattı borusunu tahliye manifoldu
takımındaki tahliye portuna bağlayın. Tahliye
portu 51 mm NPT dikey açıklıktır.
30. Elektrik hattını NFPA30, NFPA 30A ve NFPA
70’e uygun parçalarla bağlantı kutusuna bağlayın
(Şekil 15).
31. Bağlantı kutusu kapağını çıkartın (Şekil 15)
ve vidalarını gevşeterek (vidaları çıkartmayın)
basınç tıpasını (elektrot) çıkartın. Bütün
ürünlerde 4 delikli bir basınç tıpası (elektrot)
tedarik edilmektedir,
Dikkat
Şekil 13: Tahliye Kafası Kapağını Sıkıştırın
Tanka Montaj
Not: PMA’nın alt uç kavisi tüm pompanın ağırlığını
taşımaya uygun değildir. Pompayı bu alt kavis
üzerine koymak veya düşürmek plastik alt-kavise
ve pompanın içindeki plastik parçalara zarar
verebilir. FE Petro garantisi, bu tür hasarları üretim
hatası olarak kabul etmez.
26. Riser borunun altı ile motorun altı arasındaki
mesafeyi ölçün ve bu ölçüyü manşon üstü ile tank
dibi arasındaki mesafe ile karşılaştırın. STP / IST
ve riser deponun tabanından yaklaşık 127 mm
yukardan (pompa motorunun dibinden) giriş
yapılmasını sağlayacak şekilde boyutlandırılmıştır.
Eğer pompa motoru tabanı ve depo tabanı
arasındaki mesafe 152 mm fazla ya da 102 mm
azsa bunun bu depo kurulumu için doğru
pompa olup olmadığını teyit edin. Eğer doğru
pompa değilse ve spesifikasyonların dışındaysa
FE Petro, Inc. Satış temsilcisini veya FE Petro,
Inc. fabrikasını arayın.
27. Riser boruların vidalı uçlarına sertleşmeyen,
UL klasifikasyonlu, benzine dayanıklı izolasyon
malzemesi uygulayın.
Uyarı
Doğru izolasyon malzemesi
kullanılmaması durumunda depo girişine
takılan riser boruları izole olmayacak
ve depo geçirgenliği testini yapmak
imkansız olacaktır. Bu aynı zamanda
çevreye ve/veya depo koruyucu yapıya
olası bir yakıt sızıntısına neden olabilir.
28. Alt parçayı dikkatlice deponun içine indirin
ve pompanın vidalı riser ucunu deponun vidalı
flaşına yerleştirin. Büyük boy bir boru anahtarı
kullanarak riseri depoya su/hava geçirmeyecek
bir bağlantı sağlayacak şekilde sabitleyin.
Bunu sadece sıkıştırma (saat yönü) yönünde
döndürerek yapın.
• Monofaz ürünlerde 2 akım hattı, bir toprak
hattı ve bir boş (dördüncü deliği kapatmak için
celcon çubuk tedarik edilmiştir).
• Trifaze ürünlerde, üç akım hattı ve bir toprak
hattı.
32. Elektrik kutusunda elektriğin hala KAPALI
olduğunu kontrol edin.
33. Güç kaynağından bağlantı kutusuna kabloları
getirin ve basınç tıpasına (elektrot) yerleştirin.
34. Basınç tıpasını yerine koyun ve sıkıca yerine
sabitleyin. Tüm kablolama Ulusal Elektrik
Yönetmeliği (NEC) ve diğer tüm yerel ve ulusal
yönetmeliklere göre yapılmalıdır.
Basınç tıpası (elektrot) NEC tarafından
Uyarı
istenen buhar patlama tıpalarının
yerine geçmez. Elektrik kutusu ile
pompa bağlantı kutusu arasındaki tüm
malzemeler benzin ve yağa dayanıklı
olmalıdır. Bu ve diğer geçerli NEC
talimatlarına uyulmaması güvenli
olmayan kuruluma neden olabilir.
35A. MONOFAZ ÜRÜNLER: Toprak hattını bağlantı
kutusundaki kablo çarığına bağlayın;tedarik edilen
kablo bileziklerini (donanım paketi p/n 400301901)
kullanarak güç hattından gelen kabloları bağlantı
kutusundaki turuncu ve siyah kablolara bağlayın.
Bir kapasitör gerekir, renk kodlaması gerekmez.
7
35B. TRİFAZE ÜRÜNLER (Sonu VS2 veya VS4
ile biten IST veya STP ürünleri dışında): Toprak
hattını bağlantı kutusundaki kablo çarığına
bağlayın. Trifaze güç kaynağından herhangi
üç kabloyu, tedarik edilen kablo bileziklerini
(donanım paketi p/n 400301902) kullanarak
pompadan herhangi üç kabloya bağlayın. Trifaze
ürünlerde kapasitör gerekmemektedir. Hat testi
portuna basınçölçer yerleştirerek (Şekil 15)
pompayı çalıştırın ve basınç ibresini okuyun.
Pompayı elektrik hattından kapatıp pompadaki
herhangi iki kablonun bağlantısını değiştirin.
Pompayı tekrar açın ve basınçölçeri tekrar okuyun.
Basınçölçerde yüksek ölçüm veren bağlanma
doğru bağlanmadır.
35C. IST ÜRÜNLERİ veya VS2 ya da VS4’le biten STP
ürünleri: İçeriden gelen toprak hattını bağlantı
kutusundaki toprak kablo çarığına bağlayın.
Pompa bağlantı takımından herhangi üç elektrik
kablosunu Değişken Frekans Kontrolöründen
(VFC) çıkan üç kabloya bağlayın. Bu ürünler için
kapasitör gerekmemektedir. VFC’ye bağlanırken
VFC için hazırlanan detaylı kurulum talimatları
izlenmelidir. Bunlar VFC ile birlikte tedarik edilir.
Uyarı
Toprak hattı geçmemek ölümcül elektrik
şoku ve donatım bozulması riskini
arttırır. Basınç tıpasının (elektrot)
tüm delikleri geçirmezliği sağlamak
için kablolar veya celcon çubuğuyla
kapatılmalıdır.
36. Bağlantı kutusu kapağını kapatın ve iyice sıkıştırın.
Dikkat
8
Pompa tahliye manifoldunun iki portu
vardır: biri sifon sistemi, biri de depo
için. Piston sızıntı detektörü yalnızca
depo portuna (alt port) bağlanmalıdır.
Piston sızıntı detektörünü sifon
portuna bağlamayın çünkü bu, sızıntı
detektörünü çalışmaz hale getirir, çevre
kirlenmesine neden olur.
37. Dalgıç pompaya elektrik tedarik kutusundan güç
bağlantısı verin.
38. Operasyonu yakıtı kalibrasyon kutusuna alarak
test edin.
39. Dispenser şalterini kapatın. Dalgıç pompanın
çalışmasının durduğundan emin olun.
Not: Eğer pompa dispenser şalteri kapandıktan sonra
durmuyorsa bu dispenserde bir elektrik problemi
veya başka kablolama sorunları veya hataları
olduğunu gösterir. Bu durumu derhal kalifiye
bir elektrikçiye danışın.
40. Pompa çalışması sırasında ve sonrasında sızıntı
olup olmadığını görsel olarak kontrol edin.
41. Hat testi portuna bir basınçölçer bağlayarak
STP / IST’nin doğru hat basıncında çalıştığına
emin olun.
42. STP / IST’yi çalıştırın. Çalışma halinde basınç
24 psi (1.65 bar) üzerinde olmalıdır. PMA boyutları
psi’yi etkileyecektir.
43. STP / IST’yi kapatın ve hat basıncının tutup
tutmadığını doğrulayın.
44. Basınçölçeri kaldırın ve tapayı takın.
45. STP / IST’yi tekrar çalıştırın ve sızıntı olup
olmadığını görsel olarak kontrol edin.
Yaklaşık STP / IST Spesifikasyonları
Model
Tanım
İşletim
PMA
S. F.
Kilitli
Sargı Direnci
Basınç (Bar)
Uzunluk (mm)
Amp’ler
Rotor Amp’leri
R-B
R-O
B-O
STP33*
208 / 230 V, 60 Hz, 1 ph
1,86
406
3,1
11
27
19
8
STP75*
208 / 230 V, 60 Hz, 1 ph
2,07
464
6,1
27
20
17
3
STP150*
208 / 230 V, 60 Hz, 1 ph
2,21
533
10,5
39
15
13
2
STPH150*
208 / 230 V, 60 Hz, 1 ph
3,10
552
10,5
39
15
13
2
STP200+
208 / 230 V, 60 Hz, 1 ph
2,48
603
11,4
41
4,6
3
1,8
STPH200+
208 / 230 V, 60 Hz, 1 ph
3,17
622
11,4
41
4,6
3
1,8
STP75B++
200 / 250 V, 50 Hz, 1 ph
2,55
521
5,6
23
27
23
4
STP150B++
200 / 250 V, 50 Hz, 1 ph
2,62
578
8,8
28
16
13
3
STPH150B++
200 / 250 V, 50 Hz, 1 ph
3,31
591
8,8
28
16
13
3
STP200B‡
200 / 250 V, 50 Hz, 1 ph
2,55
654
9,5
37
5,5
3,5
2
STPH200B‡
200 / 250 V, 50 Hz, 1 ph
3,03
667
9,5
37
5,5
3,5
2
STP75C
380-415 V, 50 Hz, 3 ph**
2,55
502
2,1
10
29
29
29
STP150C
380-415 V, 50 Hz, 3 ph**
2,62
552
3,0
14
14
14
14
STPH150C
380-415 V, 50 Hz, 3 ph**
3,31
559
3,0
14
14
14
14
STP200C
380-415 V, 50 Hz, 3 ph**
2,55
597
4,1
23
11,6
11,6
11,6
STPH200C
380-415 V, 50 Hz, 3 ph**
3,03
610
4,1
23
11,6
11,6
11,6
IST / STPVS2^
190 V, 70 Hz, 3 ph†
1,65 - 2,90
508
6,7
YOK
2,5
2,5
2,5
ISTVS4 / STPVS4^^
190 V, 70 Hz, 3 ph†
1,65 - 2,90
635
14,4
YOK
1,2
1,2
1,2
Sembol Anahtarı
* 15 µF, 370 V, monofaz, 60 Hz kapasitör kullanın
+ 40 µF, 370 V, monofaz, 60 Hz kapasitör kullanın
++15 µF, 440 V, monofaz, 50 Hz kapasitör kullanın
‡
40 µF, 440 V, monofaz, 50 Hz kapasitör kullanın
†
Değişken hızlı ürünlere 190 V, 70 Hz, 3ph akım sadece IST-VCF veya MagVFC çıkışıdır
(VCF’ler 200-250 V, 50 veya 60 Hz, mono veya trifaze girişlidir)
^ Sadece IST-VFC veya MagVFC kontrolörüyle kullanın. Kapasitörsüz
^^Sadece MagVFC kontrolörüyle kullanın, Kapasitörsüz, (tam VS4 çıkışı için trifaze giriş gereklidir)
** Trifaze pompa motoru takımları ile kapasitör kullanılmaz
Not: Listede belirtilen modellerden ANZEX sertifikalı olanlar (ANZ), ATEX sertifikalı olanlar (ATX) içerebilir.
Uyarı
FE Petro STP’leri motor yakıtları için tasarlanmış olup çeşitli karışım konsantrasyonları için
UL listesindedirler:
Standart Modeller
AG (Alkol / Benzin) Modelleri
%0 - %10 etanol veya metanol ve benzin
%0 - %85 etanol veya metanol ve benzin
%20 MTBE %80 benzin ile
%20 MTBE %80 benzin ile
%20 ETBE %80 benzin ile
%20 ETBE %80 benzin ile
%17 TAME %83 benzin ile
%17 TAME %83 benzin ile
%100 Dizel
%0 - %20 Biyodizel Blend veya% 100 Biyodizel
Dizel, fuel oil, jet yakıtı veya kerosen de PMA’larımızla kullanılabilir. Bir ürün için maksimum
viskozite 15.6° C’da 70 S.S.U.’dur.
PMA’larımızın yukarıda belirtilen sıvılar dışında sıvılarla kullanımı test edilmemiştir. Diğer sıvıların,
pompanın ıslak yüzeyleri ve sızdırmazlığı üzerindeki etkisi bilinmemektedir. Pompamızla başka
sıvılar kullanmak tehlikeli sonuçlar doğurabilir.
9
Manuel Basınç Tahliye
Manuel hat basınç boşaltma (Şekil 14) sabit manifoldun
ortasında, pirinç bir kapağın altında yer almaktadır.
Nisan 1996’dan sonra üretilen tüm pompalarda
bulunmaktadır. FE Petro, her türlü rutin bakım ve arıza
giderme durumunda borulardaki basıncı giderilmesinde
kolaylık sağlar.
Sadece sabit manifoldun üzerindeki pirinç kapağı çıkartın
ve basınç boşaltım vidasını saat yönü tersine, tespit
kelepçesine gelinceye dek çevirin (ortalama 4 tam dönüş).
Bu, boru sistemindeki basıncın depo tankına geri akmasını
sağlar. Ardından vidayı eski pozisyonuna döndürerek yolu
kapatın (sıkıca döndürün, fazla sıkıştırmayın);sonra pirinç
kapağı yerine yakın. Hat basıncı şimdi alındı ve servis
veya arıza giderme, sisteme basınç verildiğinde yakıt
fazlasını almaya gerek kalmadan gerçekleştirilebilir.
Kelepçe Vanası (Çek Valf Kelepçesi))
Kelepçe vanası (Şekil 14) dalgıç pompanın sabit
manifoldunun içindeki kontrol vanasının tam üstünde yer
alır. Sızdırmaz disk takılı olan kurşun bir vidadan oluşur.
Vidanın tepesine STP / IST’nin kontrol vanası kapağındaki
6.6 mm kablo hattı portunu çıkartarak ulaşılabilir.
1/4” boru tapası altında bulunan
girinti ful pompa basıncında olup
bu açıklıktan yakıt akacaktır. Eğer
pompada manuel basınç boşaltımı
düzeneği varsa tapayı çıkartmadan
önce hat basıncını alın.
Normal operasyonlarda, kelepçe vanası saat tersi yönde
tam döndürülür ve burada bir yıldız pul onu yerine kilitler.
1/4” (6.6 mm) boru tapasını tekrar yerine takmayı
unutmayın. Hat testi sırasında kelepçe vanası sızdırmaz
disk kontrol vanasına sabitleyinceye kadar saat yönünde
tam olarak döndürülmelidir. Bu, kontrol vanasının içindeki
basınç boşaltım vanasını bloke eder ki hat basıncını
depoya geri boşaltmasın.
Uyarı
10
Sifon Sistemleri (Opsiyonel)
Sifonlanmış depolar aynı çaplarda
olmalı ve depo tabanları aynı düzlemde
oturtulmalıdır. Farklı çaplarda depo
kullanmak veya depo tabanlarının farklı
düzlemlere oturtmak tankların aşırı
dolumu nedeniyle çevreye ve/veya
tank koruyucu yapıya yakıt sızmasına
neden olabilir.
Bazı yönetmelikler aynı ürün seviyesindeki 2 veya
daha fazla deponun sifon geçişiyle birbirlerine manifold
edilmesini kabul ederler. Bu sistemlerde genellikle tek bir
dalgıç pompa vardır, ve sifonlama depoları aynı seviyede
tutarken tek bir depodan pompalar. Tüm FE Petro dalgıç
pompaları pompaya yerleştirilmiş sifonlama kapasitesine
sahiptir. Ancak, eğer bir sifon kontrol vanası gerekliyse
ayrıca sipariş verilmelidir. Sifon kontrol vanasının çıkışı
sifon devresindeki en yüksek noktaya takılmalıdır.
Bu noktada, dalgıç pompa 508-711 mm Hg bir vakum
oluşturur.
Uyarı
Doğru kurulum yapıldığında pompa çalışsa da çalışmasa
da depolar arasındaki sifon aksiyonu, yakıt seviyesi sifon
devresinin düşey borusundan yukarıda olduğu sürece
devam eder. STP / IST’nin sifon sistemindeki yeri havasını
almak suretiyle sifonlanmayı sağlayarak sifon hattının
hazırlamaktır.
Not: FE Petro dalgıç pompaları üzerindeki sifon
portu depolar arasındaki sifon boru hattına
bağlanmak üzere tasarlanmıştır. Vakum portunu
(sifon portu) başka amaçlar için kullanmak
çok pompa bileşenlerine aşırı miktarda yabancı
madde çekeceğinden pompanın vakum yaratma
yeteneğinde karışıklık yaratabilir.
Not: Sifon kontrol vanası ve sifon devresi arasına
bir yakıt filtresi konularak yabancı maddelerin sifon
kontrol vanasına girişi engellenebilir. Birikintiler
sifon kontrol vanasının düzgün çalışmasına engel
olabilir. Uygulamayla uyumlu bir yakıt filtresi
kullanmayı ihmal etmeyin.
Kablolama Diyagramı 1
İ
İ İ
İ
İ
İ İ
İ
Uyarı
İ İ
Kilitleme Anahtarı pompa montajı
veya servis esnasında elektriği
güvenli olarak kesmek için yeterli
değildir. Bunun için elektirğin
sigortadan kesilmesi gerekmektedir.
İ
İ
ŞĞ
İ
İ
İ
Ğ
Ğ
İ
İ
İ İ
Ğ
Ş
İ İ
İ
İ
İ
İ
İ
İ
İ
İ
İĞİ
İ İ
Ğ
İ İ
İ
İ İ
İ
İ
İ
İ
İ
İ
Ş
İ
İ İ
İ
İ
İ İ
İ
İ
İ İ
İ
Uyarı
İ İ
Kilitleme Anahtarı pompa montajı
veya servis esnasında elektriği
güvenli olarak kesmek için yeterli
değildir. Bunun için elektirğin
sigortadan kesilmesi gerekmektedir.
İ
İ
ŞĞ
İ
İ
Ğ
Ğ
İ
İ
İ
İ İ
Ğ
Ş
İ İ
İ
İ
İ
İ
İ
İ
İ
İ
İ
İ İ
İ İ
İ İ
Ğ
İĞİ
İ
İ
İ İ
İ
İ
İ
Ş
İ
İ
İ
İ
11
Kablolama Diyagramı 2
İ
İ
İ
İ
İ İ
İ İ
İ
İ
İ
İ
Ğ
İ
İ
Ğ
Ş
İ
İ İ
İ İ
İ
İ
Ş
İ
İ
İ
İ
İ İ
İ
İ
İ İ
İ
İ
İ
Ş
İ
İ
İ
İ
Not: Daha fazla kablolama diyagramı için donatımla beraber gelen kurulum ve kullanım kılavuzlarına başvurun.
Kablolama tüm yerel ve ulusal yönetmeliklere uygun olmalıdır. Daha fazla yardım için FE Petro Teknik Destek
hattını arayın.
12
Değişken ve Sabit Uzunluk için PMA, Riser ve Kontrol Vanası
Malzeme
no.
SİFON UCU
İ
PETROL
POMPASI-MOTOR
TAKIMI
MODEL
208-230V
İ
Parça no.
Tanım
Adet
1
400125001
4,8 mm x 41,3 mm Spiral Pim
1
2
400615001
Manuel Boşaltma Anahtarı
1
3
400211114
O-Halkası, Tapa
1
4
400627001
Tespit halkası
1
5
400616001
Manuel Boşaltma Vidası
1
6
400333012
O-Halkası, Üst Boşaltma Vidası
1
7
400333007
O-Halkası, Alt Boşaltma Vidası
1
8
400628901
Manuel Boşaltma Anahtarı Takımı
(Malzemeler no. 2 ve 3’ü içerir)
1
9
400629901
Manuel Boşaltma Vida Takımı (Malzemeler
no. 4, 5, 6 ve 7’yi içerir)
1
10
400259001
1/4" NPT Boru Tapası
(yerel olarak temin edilebilir)
3
–
11
400137937
Sifon Kontrol Vanası
12
400221930
Tahliye Manifoldu
1
13
151213930
Kablo Takımı 3962 mm uzunlukta
1
151213932
Kablo Takımı 6096 mm uzunlukta
1
14
Yerel olarak
temin edin.
Sabit Buhar Borusu
9,5 mm dış çap x 0,89 mm Duvar
–
15
4001689XX
(xx = uzunluk)
Riser 114 mm OD x 4,7 mm Çelik Duvar
Borusu
1
16
Yerel olarak
temin edin.
13 mm Çelik Bant
–
17
400600002
5/16-24 x 7/16" Set Vida sadece VL
(değişken boy) ürün için
3
18
400333015
O-Halkası, Motor Tahliye
1
19
400264009
5/16-18 c 1 1/8" Soket Kafası Kapak Vidası
4
20
400263004
5/16-18 Yüksek Kenarlı Kilit Pulu
(yerel olarak temin edilebilir)
4
21
402449001
Kalçete, PMA
1
22
PMAXXX (XXX
opsiyon ve HP
anlamına gelir)
Pompa Motoru Takımı
1
24
400981001
3/8-16" x Altıgen Başlı Vida
(yerel olarak temin edilebilir)
2
25
400285002
9,5 mm Standart Kilit Pulu
(yerel olarak temin edilebilir)
2
26
400197930
Kapak, Manifold Takımı
(Malzeme no. 10 ve 27’den birer, malzeme
no. 24 ve 25’ten ikişer adet içerir)
1
27
400333238
O-Halkası (A/G Uyumlu)
1
29
400147930
Vana, Kelepçe Takımı
(Malzeme no. 28’i içerir)
1
30
400174930
Yay, Kontrol Vanası
1
34
400988931
Kontrol Vanası Standart
1
400988932
Kontrol Vanası, Model R
1
400988933
Kontrol Vanası, Model W
1
402459931
Kontrol Vanası, Model 65 PSI
1
400988934
Kontrol Vanası, E85, Standart
1
402459932
Kontrol Vanası, E85, Model 65 PSI
1
PMA 75
1 60 HZ
3/4 HP
Şekil 14
(Malzeme no. 35 dahildir)
(her bir kontrol vanası malzeme no. 27 içerir)
35
152350902
PMA Donanım Paketi
(Malzeme no. 21 ve malzemeler no. 19
ve no. 20’den dörder adet içerir)
–
13
Tahliye Manifoldu Takımı
Malzeme
no.
Parça no.
Tanım
Adet
Malzeme
no.
Parça no.
Tanım
Adet
1
400192930
Kapak, Bağlantı Kutusu
1
11
400210212
O-Halkası
2
13
400200930
Kablo Bağlantı Takımı
1
(Malzeme no. 2 dahildir)
400210233
O-Halkası
1
(erkek / dişi bağlantıları içerir,
3
400655001
Kapak, Kapasitör
1
4
400170931
Kapasitör Takımı
1
(2) malzeme no. 11, (1) her bir malzeme no.
6, 12 ve 20)
2
14
60Hz, 15 µF, 370V 1Ø
(malzeme
no. 3
içermez)
400170933
Kapasitör Takımı
Kapasitör Takımı
1
1
60 Hz, 40 µF, 370 V 1Ø
400170935
Kapasitör Takımı
3Ø ürünler için gerekli değil
1
O-Halkası
1
400236903
Elektrot
2
400259002
3/8 NPT boru tapası
1
15
400210229
16
17
(yerel olarak tedarik edilebilir)
1
18
50Hz, 40 µF, 440V 1Ø
YOK
Kapak
(malzeme no. 15 içerir)
50Hz, 15 µF, 440V 1Ø
400170934
400589930
–
400562901
Sifon Jet Takımı
1
400562903
Sifon Jet Takımı, E 85
1
1
19
400211046
O-Halkası
6
400257001
Tespit Halkası
1
20
400249001
Tespit Halkası
1
7
400258002
3/ 8-16 x 1 1/4" Altıgen kafalı cıvata
4
22
400250002
3,2 mm Çaplıx 12.7 mm yuvarlak pim
1
23
400333343
O-Halkası
2
24
400333340
IST / VS2 dahil
(yerel olarak tedarik edilebilir)
8
400285002
0,375 mm Standart Kilit Pulu
(A / G Uyumlu)
4
(yerel olarak tedarik edilebilir)
9
400280001
10
400651930
0.375 mm Standart Düz pul
(yerel olarak tedarik edilebilir)
Bağlantı Kutusu Takımı
O-Halkası
1
(A / G Uyumlu)
2
25
2" NPT SQ Isıtıcı Elektrot
400259005
1
1
(her birinden iki adet içerir: Malzeme
no. 7, 8 ve 9)
1
2
11
12
13
11
22
20
14
3
15
16
4
17
6
18
7
19
8
7
23
24
25
8
9
10
Hat Testi Ucu
16
Şekil 15
14
Sifon Kontrol Vanası
Şekil 16
Malzeme no.
Parça no.
Tanım
Adet
1
1
400137937
Sifon Kontrol Vanası
1
400137908
STP ile sipariş edildiğinde
1
Kontrol Kutusu Takımı (STP-CBS)
Mahfaza boyutları: 8.5”H x 5”W x 3”D (215mm x 127mm x 76mm)
Malzeme no.
Parça no.
1
400575001
Tanım
Adet
Akım Düğmesi
1
(VBS ve CBBS modelleri için)
400574001
3
4
Kol, Akım Düğmesi
1
400158901
Işık Takımı, 120V (CBS)
1
400158902
Işık Takımı, 240V (CBBS)
1
400215931
Röle, 30A, 120V
1
400215933
Röle, 30A, 240V
1
240 VOLT UZAKTAN KUMANDA KUTUSU
MODEL STP-CBS
(120 VOLT BOBIN)
KİLİTLEME ANAHTARI
120 V BOBİN
HAT STARTERİ
DİSPENSER
OPSİYONEL DİSPENSER
IŞIKLARI
150 W MAKS
5
400278005
Terminal Stripi
1
6
402410001
Etiket, Terminal Strip (CBS)
1
402410002
Etiket, Terminal Strip (CBBS)
1
7
400817901
Kapak ve Mahfaza
1
8
400819001
Kablolama Diyagramı (CBS)
1
400819002
Kablolama Diyagramı (CBBS)
1
L1
L2
GND
2
30 W MAKS
MOTOR
OPSİYONEL - SADECE
DİSPENSERE ELEKTRİK
GEREKİYORSA KULLANILACAK.
Şekil 17
15
11,70"
297 mm
7,55" R
192 mm
KAPAĞI
ÇIKARTMADAN
DEVREYİ AÇIN
KAPAĞI
SIKI
KAPATIN
Tahliye / Sızıntı Detektör
Anahattı
I, I
AĞ AR
AŞ UK
İN Y
İÇ ÇİN
ST S İ
TE RVİ
SE
T Ç
HA IN İ
S T
BA ES
T
8.12" R
206 mm
Hat Testi Ucu
¼" NPT
10,45"
265 mm
3,00"
76 mm
5,80"
147 mm
Buhar Dönüşüm
Tahliye Ucu 1" NPT
3,63"
92 mm
12,50"
316 mm
10,65"
271 mm
Sızıntı Detektör Ucu
2" NPT
SİFON
Sifon Ucu
¼" NPT
Depo Ucu
¼" NPT
Tahliye Çıkışı
2" NPT
Riser Borusu
4" NPT
Riser / Kolon Boru Anahattı
5,80"
147 mm
Şekil 18
©2013 FFS 400604005TK Rev. 19
Riser / Kolon Boru Anahattı
Tahliye / Sızıntı Detektör
Anahattı

Benzer belgeler