Editorial Board/Publication Information

Transkript

Editorial Board/Publication Information
Educational Sciences: Theory & Practice / Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri
Peer-reviewed and International Journal of Educational Sciences / Uluslararası ve Hakemli Eğitim Bilimleri Dergisi
Volume/Cilt: 14 • Number/Sayı: 6 • 2014 • ISSN: 1303-0485 • E-ISSN 2148-7561
---------------------------------------------------------Publisher / İmtiyaz Sahibi
Alpaslan Durmuş
General Manager / Yazı İşleri Müdürü ve Genel Yayın Yönetmeni
Alpaslan Durmuş (EDAM)
---------------------------------------------------------Editorial Board/Editörler
Founding Editor / Kurucu Editör
Muhsin Hesapçıoğlu (Marmara Üniversitesi)
Editor-in-Chief / Baş Editör
Halil Ekşi (Marmara Üniversitesi)
Section Editors/Alan Editörleri
Educational Psychology/Eğitim Psikolojisi
Ahmet Akın (Sakarya Üniversitesi)
Bülent Dilmaç (Necmettin Erbakan Üniversitesi)
Psychological Counseling and Guidance/Psikolojik Danışma ve Rehberlik
Osman Tolga Arıcak (Hasan Kalyoncu Üniversitesi)
Fulya Cenkseven Önder (Çukurova Üniversitesi)
Mustafa Otrar (Marmara Üniversitesi)
Educational Administration and Supervision/Eğitim Yönetimi ve Denetimi
Ahmet Aypay (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi)
Engin Karadağ (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi)
Mesut Sağnak (Niğde Üniversitesi)
Measurement and Evaluation in Education/Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Murat Kayri (Muş Alparslan Üniversitesi)
İsmail Karakaya (Gazi Üniversitesi)
Curriculum and Instruction/Eğitim Programları ve Öğretim
Sedat Yüksel (Uludağ Üniversitesi)
Ahmet Doğanay (Çukurova Üniversitesi)
Economics of Education/Eğitim Ekonomisi
Ahmet Kara (İstanbul Ticaret Üniversitesi)
Educational Planning/Eğitim Planlaması
Yusuf Alpaydın (Marmara Üniversitesi)
Early Childhood Education/Erken Çocukluk Eğitimi
Mesut Saçkes (Balıkesir Üniversitesi)
Lucia M. Flevares (The Ohio State University)
Special Education/Özel Eğitim
Hasan Avcıoğlu (Abant İzzet Baysal Üniversitesi)
Turkish Language Learning/Türkçe Eğitimi
Eyyup Coşkun (Mustafa Kemal Üniversitesi)
Havva Yaman (Sakarya Üniversitesi)
Computer Education and Instructional Technologies/Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Yüksel Göktaş (Atatürk Üniversitesi)
Vehbi Aytekin Sanalan (Erzincan Üniversitesi)
Social Sciences Education/Sosyal Bilgiler Eğitimi
Erkan Dinç (Uşak Üniversitesi)
Eyüp Artvinli (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi)
Ahmet Katılmış (Marmara Üniversitesi)
Science Education/Fen Eğitimi
Mustafa Sözbilir (Atatürk Üniversitesi)
Muhammet Uşak (Gazi Üniversitesi)
Burak Feyzioğlu (Adnan Menderes Üniversitesi)
Medical & Health Education/Sağlık ve Tıp Eğitimi
Mehmet Ali Gülpınar (Marmara Üniversitesi)
Integrated STEM Education/Bütünleşik FeTeMM Eğitimi
Sencer Çorlu (Bilkent Üniversitesi)
Mathematics Education/Matematik Eğitimi
Yüksel Dede (Gazi Üniversitesi)
Ali Eraslan (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)
---------------------------------------------------------International Editorial Board / Yayın Kurulu*
Abdussalam Al Naddaf (Mutah University, Jordan)
Ahmet Saban (Necmettin Erbakan Üniversitesi)
Alpaslan Durmuş (EDAM)
Ana Cardoso Allen Gomes (University of Aveiro, Portugal)
Asmund L. Stromnes (Universitetet i Tromso, Norway)
Fouad Abd-El-Khalick (University of Illinois at Urbana-Champaign, USA)
George Psacharopoulos (Emirutus, University of Illinois, USA)
Guõmundur Heiõar Frímannsson (University of Akureyri, Iceland)
Hasan Bacanlı (Yıldız Teknik Üniversitesi)
Haydar Öztaş (Selçuk Üniversitesi)
İrfan Erdoğan (İstanbul Üniversitesi)
Jerry P. Becker (Southern Illinois University, USA)
John Lidstone (Queensland University of Technology, Australia)
Kevin C. Wise (Southern Illinois University Carbondale, USA)
Kola Soyibo (The University West Indies at Mona, Jamaica)
Lyn English (Queensland Technology University, Australia)
Margaret Robertson (La Trobe University, Australia)
Mehmet Bahar (Abant İzzet Baysal Üniversitesi)
Mitja Sardoc (Educational Research Institute, Slovenia)
Moshe Barak (Ben-Gurion Negev University, Israel)
Mustafa Baloğlu (Gaziosmanpaşa Üniversitesi)
Norman G. Lederman (Illinois Institute of Technology, USA)
Pavol Prokop (Trnava University, Slovakia)
Phyllis Erman (Washington State University, USA)
Saouma BouJaoude (American University of Beirut, Lebanon)
Sibylle Reinfried (Teacher Training University of Central Switzerland)
Soner Durmuş (Abant İzzet Baysal Üniversitesi)
Sven Erik Nordenbo (University of Aarhus, Denmark)
Vladimir Gorbanyov (Moscow State Institute of International Relations, Russia)
* In alphabetical order / Ada göre alfabetik sırada
Board of Reviewing Editors / Hakem ve Danışma Kurulu
A. Rezan Çeçen-Eroğul (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi), A. Tuba Tuncer (Biruni Üniversitesi), Abbas Ertürk (Gazi Üniversitesi), Abbas Türnüklü (Dokuz Eylül Üniversitesi), Abdulkadir Civan (Gediz
Üniversitesi), Abdulkadir Erdoğan (Anadolu Üniversitesi), Abdullah Arslan (Akdeniz Üniversitesi), Abdurrahman Ekinci (Mardin Artuklu Üniversitesi), Abdurrahman Şahin (Pamukkale Üniversitesi), Adem
Duru (Uşak Üniversitesi), Adem Sezer (Uşak Üniversitesi), Adnan Karadüz (Erciyes Üniversitesi), Ahmet Bacanak (Amasya Üniversitesi), Ahmet Çakıroğlu (Aksaray Üniversitesi), Ahmet Çalışkan (Fatih
Üniversitesi), Ahmet Güneyli (Kıbrıs Yakın Doğu Üniversitesi), Ahmet Kurnaz (Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi), Ahmet Murat Ellez (Dokuz Eylül Üniversitesi), Ahmet Şimşek (Marmara Üniversitesi), Ahmet
Turan Orhan (Cumhuriyet Üniversitesi), Ahmet Yayla (Yüzüncü Yıl Üniversitesi), Ahmet Yıkmış (Abant İzzet Baysal Üniversitesi), Ahmet Yıldız (Ankara Üniversitesi), Ajda Kahveci (Çanakkale Onsekiz Mart
Üniversitesi), Akif Pamuk (Marmara Üniversitesi), Ali Bozkurt (Gaziantep Üniversitesi), Ali Çağatay Kılınç (Karabük Üniversitesi), Ali Ersoy (Anadolu Üniversitesi), Ali Eryılmaz (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi), Ali
Şimşek (Anadolu Üniversitesi), Ali Taş (Kırıkkale Üniversitesi) , Alipaşa Ayas (Bilkent Üniversitesi), Alpaslan Durmuş (EDAM), Alpaslan Şahin (Texas A&M University, USA), Alper Başbay (Ege Üniversitesi), Alper
Kesten (Ondokuz Mayıs Üniversitesi), Arife Figen Ersoy (Anadolu Üniversitesi), Arzu M. Nurdoğan (Marmara Üniversitesi), Arzu Özen (Anadolu Üniversitesi), Arzu Özyürek (Karabük Üniversitesi), Asım Çivitçi
(Pamukkale Üniversitesi), Asiye İvrendi (Pamukkale Üniversitesi), Atılgan Erözkan (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi), Atilla Yelboğa (Ankara Üniversitesi), Aycan Çiçek Sağlam (Bülent Ecevit Üniversitesi), Aydan
Aydın (Marmara Üniversitesi), Aydoğan Aykut Ceyhan (Anadolu Üniversitesi), Ayhan Dikici (Niğde Üniversitesi), Ayhan Kürşat Erbaş (Orta Doğu Teknik Üniversitesi), Aykut Emre Bozdoğan (Giresun
Üniversitesi), Aynur Geçer (Kocaeli Üniversitesi), Ayşe Aypay (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi), Ayşe Negiş Işık (Mevlana Üniversitesi), Ayşe Oğuz-Ünver (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi), Ayşe Sibel Türküm
(Anadolu Üniversitesi), Ayşegül Bakar Çörez (Kocaeli Üniversitesi), Aytaç Kurtuluş (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi), Aytunga Oğuz (Dumlupınar Üniversitesi), Azize Nilgün Canel (Marmara Üniversitesi), Bahadır
Yanık (Anadolu Üniversitesi), Bahar Baran (Dokuz Eylül Üniversitesi), Bahri Ata (Gazi Üniversitesi), Baki Duy (Anadolu Üniversitesi), Banu Yangın (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi), Bayram Bıçak (Akdeniz Üniversitesi),
Bayram Coştu (Yıldız Teknik Üniversitesi), Bayram Çetin (Gaziantep Üniversitesi), Bekir Buluç (Gazi Üniversitesi), Bekir Gür (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi), Berna Gücüm (Hacettepe Üniversitesi), Bilgehan Eren
(Uludağ Üniversitesi), Binali Tunç (Mersin Üniversitesi), Burcu Ülke-Kürkçüoğlu (Anadolu Üniversitesi), Burhan Çapri (Mersin Üniversitesi), Bülent Aydoğdu (Cumhuriyet Üniversitesi), Bülent Çavaş (Dokuz Eylül
Üniversitesi), Bülent Gündüz (Mersin Üniversitesi), Bülent Pekdağ (Balıkesir Üniversitesi), Bülent Tarman (Gazi Üniversitesi), Canan Aslan (Ankara Üniversitesi), Celal Teyyar Uğurlu (Cumhuriyet Üniversitesi),
Cem Çuhadar (Trakya Üniversitesi), Cem Şafak Çukur (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi), Cem Topsakal (Yüzüncü Yıl Üniversitesi), Cemal Yıldız (Marmara Üniversitesi), Cemil Öztürk (Marmara Üniversitesi), Cemil
Kuzey (Fatih Üniversitesi), Cengiz Tüysüz (Mustafa Kemal Üniversitesi), Cenk Akbıyık (Erciyes Üniversitesi), Cevriye Ergül (Ankara Üniversitesi), Cihad Demirli (İstanbul Ticaret Üniversitesi), Coşkun Arslan
(Necmettin Erbakan Üniversitesi), Çağlar Çağlar (Adıyaman Üniversitesi), Çığıl Aykut (Gazi Üniversitesi), Çiğdem Kan (Fırat Üniversitesi), Çiğdem Kılıç (Mersin Üniversitesi), Davut Köğce (Niğde Üniversitesi), Deha
Doğan (Ankara Üniversitesi), Demet Erol Öngen (Akdeniz Üniversitesi), Deniz Beste Çevik Kılıç (Balıkesir Üniversitesi), Deniz Dağseven Emecen (Maltepe Üniversitesi), Deniz Erguvan (Gulf University for
Science and Technology, Kuwait), Derya Arslan (Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi), Derya Çelik (Karadeniz Teknik Üniversitesi), Derya Yaylı (Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi), Derya Yılmaz (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi),
Devrim Özdemir Alıcı (Mersin Üniversitesi), Dilek Erbaş (Marmara Üniversitesi), Dilruba Kürüm Yapıcıoğlu (Anadolu Üniversitesi), Douglas Kellner (UCLA, USA), Douglas Sloan (Emeritus, Teachers College,
Columbia University, USA), Dursun Dilek (Sinop Üniversitesi), Ebru Aktan Acar (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi), Ebru Güven Solakoğlu (Bilkent Üniversitesi), Ebru Oğuz (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi),
Ebru Öztürk (Doğu Akdeniz Üniversitesi), Ebubekir Çakmak (Abant İzzet Baysal Üniversitesi), Elçin Aykaç Alp (İstanbul Ticaret Üniversitesi), Elif Aladağ (Adnan Menderes Üniversitesi), Elif Sazak Pınar (Abant İzzet
Baysal Üniversitesi), Elif Tekin İftar (Anadolu Üniversitesi), Elif Türnüklü (Dokuz Eylül Üniversitesi), Elife Doğan (Sinop Üniversitesi), Emel Arslan (Necmettin Erbakan Üniversitesi), Emel Özdemir Erdoğan (Anadolu
Üniversitesi), Emel Tok (Pamukkale Üniversitesi), Emin Kılınç (Dumlupınar Üniversitesi), Emine Babaoğlan Çelik (Bozok Üniversitesi), Emine Rüya Özmen (Gazi Üniversitesi), Engin Aslanargun (Düzce
Üniversitesi), Engin Kurşun (Atatürk Üniversitesi), Ercan Yılmaz (Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi), Erdal Hamarta (Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi), Erdal Küçüker (Gaziosmanpaşa Üniversitesi), Erdal
Özüsağlam (Aksaray Üniversitesi), Erdal Şenocak (Gaziosmanpaşa Üniversitesi), Erdinç Duru (Pamukkale Üniversitesi), Erdoğan Halat (Afyon Kocatepe Üniversitesi), Erdoğan Kaya (Anadolu Üniversitesi), Erhan
Bingölbali (Gaziantep Üniversitesi), Erkan Bayraktar (Bahçeşehir Üniversitesi), Erkan Işık (Mevlana Üniversitesi), Erkan Yaman (Sakarya Üniversitesi), Erman Yükseltürk (Kırıkkale Üniversitesi), Ersin Ufuk
Timuçin (Gazi Üniversitesi), Ertan Zereyak (Yüzüncü Yıl Üniversitesi), Esme Hacıeminoğlu (Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi), Esra Aslan (Marmara Üniversitesi), Esra Bukova Güzel (Dokuz Eylül Üniversitesi),
Esra Ceyhan (Anadolu Üniversitesi), Esra Dereli (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi), Eylem Yıldız Feyzioğlu (Adnan Menderes Üniversitesi), Eyüp Artvinli (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi), Eyüp Yurt (Konya
Necmettin Erbakan Üniversitesi), Ezel Tavşancıl (Ankara Üniversitesi), F. Ebru İkiz (Dokuz Eylül Üniversitesi), F. Hülya Özcan (Anadolu Üniversitesi), Fatih Aydın (Karabük Üniversitesi), Fatih Bektaş (Eskişehir
Osmangazi Üniversitesi), Fatih Çağlayan Mercan (Boğaziçi Üniversitesi), Fatih Karakuş (Cumhuriyet Üniversitesi), Fatih Özmantar (Gaziantep Üniversitesi), Fatih Saltan (Amasya Üniversitesi), Fatih Töremen (Zirve
Üniversitesi), Fatma Yaman (Bozok Üniversitesi), Feride Bacanlı (Gazi Üniversitesi), Fethiye Karslı (Giresun Üniversitesi), Feyyat Gökçe (Uludağ Üniversitesi), Filiz Erbay (Mevlana Üniversitesi), Firdevs Savi Çakar
(Celal Bayar Üniversitesi), Fuat Tanhan (Yüzüncü Yıl Üniversitesi), Fulya Öztaş (Selçuk Üniversitesi), Funda Dağ (Kocaeli Üniversitesi), Gita Steiner-Khamsi (Teachers College, Columbia University, USA), Gökhan
Arastaman (Aksaray Üniversitesi), Gökhan Kılıçoğlu (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi), Gökhan Özsoy (Aksaray Üniversitesi), Gül Ünal Çoban (Dokuz Eylül Üniversitesi), Gülay Aslan (Gaziantep Üniversitesi),
Gülay Dalgıç (Bahçeşehir Üniversitesi), Gülfem Sarpkaya Aktaş (Aksaray Üniversitesi), Gülsen Ünver (Ege Üniversitesi), Gülşah Başol (Gaziosmanpaşa Üniversitesi), Gülşah Sezen Vekli (Bozok Üniversitesi),
Gültekin Çakmakçı (Hacettepe Üniversitesi), Güney Hacıömeroğlu-Tabuk (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi), Güneş Salı (Bozok Üniversitesi), Gürsoy Meriç (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi), Güven
Özdem (Giresun Üniversitesi), H. Deniz Gülleroğlu (Ankara Üniversitesi), H. Nejat Basım (Başkent Üniversitesi), Habib Özgan (Gaziantep Üniversitesi), Hakan Ülper (Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi), Hakan
Yavuz Atar (Gazi Üniversitesi), Halil Ekşi (Marmara Üniversitesi), Halil Zaim (Fatih Üniversitesi), Haluk Soran (Hacettepe Üniversitesi), Halük Ünsal (Gazi Üniversitesi), Handan Demircioğlu (Cumhuriyet
Üniversitesi), Hanife Akar (ODTÜ), Hasan Arslan (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi), Hasan Atak (Kırıkkale Üniversitesi), Hasan Bacanlı (Yıldız Teknik Üniversitesi), Hasan Basri Gündüz (Yıldız Teknik Üniversitesi),
Hasan Basri Memduhoğlu (Yüzüncü Yıl Üniversitesi), Hasan Gürgür (Anadolu Üniversitesi), Hasan Hüseyin Aksoy (Ankara Üniversitesi), Hasan Ünal (Yıldız Teknik Üniversitesi), Hasret Nuhoğlu (Maltepe
Üniversitesi), Hatice Akkoç (Marmara Üniversitesi), Hatice Zeynep İnan (Dumlupınar Üniversitesi), Hayati Çavuş (Yüzüncü Yıl Üniversitesi), Haydar Öztaş (Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi), Hikmet Yazıcı
(Karadeniz Teknik Üniversitesi), Hülya Çelik (Sakarya Üniversitesi), Hülya Şahin Baltacı (Pamukkale Üniversitesi), Hülya Yazıcı Okuyan (Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi), Hüsamettin Akçay (Emekli, Dokuz Eylül
Üniversitesi), Hüseyin Alkan (Dokuz Eylül Üniversitesi), Hüseyin Selçuk Kılıç (Marmara Üniversitesi), Hüseyin Serin (İstanbul Üniversitesi), Hüseyin Taştan (Yıldız Teknik Üniversitesi), Hüseyin Ünlü (Aksaray
Üniversitesi), Hüseyin Yolcu (Kastamonu Üniversitesi), Işıl Bilican (İstanbul Medeniyet Üniversitesi), Işıl Tanrıseven (Mersin Üniversitesi), İbrahim Bayazit (Erciyes Üniversitesi), İbrahim Bilgin (Mustafa Kemal
Üniversitesi), İbrahim Gökdaş (Adnan Menderes Üniversitesi), İbrahim Hakan Karataş (Fatih Üniversitesi), İbrahim Halil Diken (Anadolu Üniversitesi), İbrahim Tuncel (Pamukkale Üniversitesi), İdris Şahin
(Dokuz Eylül Üniversitesi), İlke Evin Gencel (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi), İlker Yakın (Mersin Üniversitesi), İlknur Çiftci Tekinarslan (Abant İzzet Baysal Üniversitesi), İlknur Keçik (Anadolu Üniversitesi), İrfan
Erdoğan (İstanbul Üniversitesi), İsmail Acun (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi), İsmail Doğan (Ankara Üniversitesi), İsmail Hakkı Demircioğlu (Karadeniz Teknik Üniversitesi), İsmail Karakaya (Gazi Üniversitesi),
İsmail Yıldız (Kastamonu Üniversitesi), Jale Eldeleklioğlu (Uludağ Üniversitesi), Kadir Beycioğlu (Dokuz Eylül Üniversitesi), Kader Birinci Konur (Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi), Kamile Demir (Mehmet Akif
Ersoy Üniversitesi), Kemal Özgen (Dicle Üniversitesi), Kemal Yürümezoğlu (Dokuz Eylül Üniversitesi), Kemal Zeki Zorbaz (Mustafa Kemal Üniversitesi), Kemalettin Kuzucu (Marmara Üniversitesi), Kenan Çayır
(İstanbul Bilgi Üniversitesi), Kerim Gündoğdu (Adnan Menderes Üniversitesi), Kevser Baykara Özaydınlık (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi), Kürşat Yılmaz (Dumlupınar Üniversitesi), Latif Beyreli (Marmara
Üniversitesi), M. Bahaddin Acat (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi), M. Cevat Yıldırım (Mardin Artuklu Üniversitesi) , M. Engin Deniz (Düzce Üniversitesi), Macid Ayhan Melekoğlu (Eskişehir Osmangazi
Üniversitesi), Marek Kwiek (Adam Mickiewicz University, Poland), Mediha Sarı (Çukurova Üniversitesi), Mehmet Akif Çeçen (İnönü Üniversitesi), Mehmet Akif Haşıloğlu (Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi), Mehmet
Ali Çorlu (Marmara Üniversitesi), Mehmet Ali Öztürk (Bahçeşehir Üniversitesi), Mehmet Altan Kurnaz (Kastamonu Üniversitesi), Mehmet Bahar (Abant İzzet Baysal Üniversitesi), Mehmet Barış Horzum
(Sakarya Üniversitesi), Mehmet Cihad Ayar (TÜBİTAK), Mehmet Erdoğan (Akdeniz Üniversitesi), Mehmet Gültekin (Anadolu Üniversitesi), Mehmet Kurudayıoğlu (Abant İzzet Baysal Üniversitesi), Mehmet
Küçük (Rize Üniversitesi), Mehmet Özyürek (Uludağ Üniversitesi), Mehmet Sağlam (İstanbul Ticaret Üniversitesi), Mehmet Şahin (Dokuz Eylül Üniversitesi), Melek Demirel (Hacettepe Üniversitesi), Melek Kalkan
(Ondokuz Mayıs Üniversitesi), Meliha Tuzgöl Dost (Hacettepe Üniversitesi), Meral Atıcı (Çukurova Üniversitesi), Meral Güven (Anadolu Üniversitesi), Mesut Bütün (Cumhuriyet Üniversitesi), Mesut Sağnak (Niğde
Üniversitesi), Metin Deniz (Bartın Üniversitesi), Milan Kubiatko (Masaryk University, Czech Republic), Mine Aladağ (Ege Üniversitesi), Mine Sönmez (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi), Muamber Yılmaz
(Mustafa Kemal Üniversitesi), Muhammed Ertaç Atila (Erzincan Üniversitesi), Murat Akyıldız (Celal Bayar Üniversitesi), Murat Altun (Uludağ Üniversitesi), Murat Balkıs (Pamukkale Üniversitesi), Murat Bursal
(Cumhuriyet Üniversitesi), Murat Gökdere (Amasya Üniversitesi), Murat Karagöz (Yıldız Teknik Üniversitesi), Murat Özbay (Gazi Üniversitesi), Murat Peker (Afyon Kocatepe Üniversitesi), Murat Sağlam (Ege
Üniversitesi), Mehmet Şevkli (Fatih Üniversitesi), Murat Taşdan (Kafkas Üniversitesi), Mustafa Baloğlu (Gaziosmanpaşa Üniversitesi), Mustafa Buluş (Pamukkale Üniversitesi), Mustafa Cin (Karadeniz Teknik
Üniversitesi), Mustafa Çakır (Anadolu Üniversitesi), Mustafa Çakır (Marmara Üniversitesi), Mustafa Erdem (Yüzüncü Yıl Üniversitesi), Mustafa Kandemir (Amasya Üniversitesi), Mustafa Kınsız (Akdeniz
Üniversitesi), Mustafa Metin (Bozok Üniversitesi), Mustafa Serdar Köksal (İnönü Üniversitesi), Mustafa Şahin (Dokuz Eylül Üniversitesi), Mustafa Tahiroğlu (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi), Müge Yukay
Yüksel (Marmara Üniversitesi), Naciye Aksoy (Gazi Üniversitesi), Nail İlhan (Kilis 7 Aralık Üniversitesi), Necdet Güner (Pamukkale Üniversitesi), Necdet Karasu (Gazi Üniversitesi), Necla Acun (Pamukkale
Üniversitesi), Necla Köksal (Pamukkale Üniversitesi), Nermin Koruklu (Adnan Menderes Üniversitesi), Neslihan Ültay (Giresun Üniversitesi), Nesrin Diler Sönmez (Akdeniz Üniversitesi), Neşe Güler (Sakarya
Üniversitesi), Nihan Şahinkaya (İstanbul Medeniyet Üniversitesi), Nihat Bayat (Akdeniz Üniversitesi), Nihat Boz (Gazi Üniversitesi), Nihat Erdoğmuş (İstanbul Şehir Üniversitesi), Nihat Solakoğlu (Bilkent Üniversitesi),
Nilay T. Bümen (Ege Üniversitesi), Nilgün Baysal Metin (Hacettepe Üniversitesi), Nilgün Cevher-Kalburan (Pamukkale Üniversitesi), Nilgün Tatar (Cumhuriyet Üniversitesi), Nilgün Yenice (Adnan Menderes
Üniversitesi), Nilüfer Kahraman (Başkent Üniversitesi), Nilüfer Voltan-Acar (Hacettepe Üniversitesi), Niyazi Özer (İnönü Üniversitesi), Nizamettin Bayyurt (Fatih Üniversitesi), Nuran Bayram (Uludağ
Üniversitesi), Nuray Çalışkan Dedeoğlu (Sakarya Üniversitesi), Nurdan Kalaycı (Gazi Üniversitesi), Nurettin Yörek (Dokuz Eylül Üniversitesi), Nurgül Akmanoğlu (Anadolu Üniversitesi), Nuri Baloğlu (Ahi Evran
Üniversitesi), Nuri Doğan (Hacettepe Üniversitesi), Nursel Topkaya (Ondokuz Mayıs Üniversitesi), Nükhet Demirtaşlı (Ankara Üniversitesi), Oğuz Özdemir (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi), Oğuz Serin (Lefke
Avrupa Üniversitesi), Oğuzhan Çolakkadıoğlu (Mustafa Kemal Üniversitesi), Okan Yaşar (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi), Oktay Akbaş (Kırıkkale Üniversitesi), Onur Kurt (Anadolu Üniversitesi), Orhan
Akınoğlu (Marmara Üniversitesi), Osman Nafiz Kaya (Fırat Üniversitesi), Ömay Çokluk (Ankara Üniversitesi), Ömer Cem Karacaoğlu (Ufuk Üniversitesi), Ömer Kutlu (Ankara Üniversitesi), Özcan Erkan
Akgün (Sakarya Üniversitesi), Özgün Uyanık (Ayfon Kocatepe Üniversitesi), Özlem Çakır (Ankara Üniversitesi), Özlem Deniz Başar (İstanbul Ticaret Üniversitesi), Özlem Melek Erbil Kaya (Anadolu Üniversitesi),
Peter Scott (Kingston University, UK), Pınar Yengin Sarpkaya (Adnan Menderes Üniversitesi), Polat Şendurur (Ondokuz Mayıs Üniversitesi), Pusat Pilten (Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi), Ragıp Özyürek (Ege
Üniversitesi), Raşit Avcı (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi), Recep Çakır (Amasya Üniversitesi), Recep Kaymakcan (Sakarya Üniversitesi), Rengin Zembat (Marmara Üniversitesi), Rosa N. Buenfil-Burgos (Centro
de Investigacion Estudios Avanzados, Mexico), Ruhi Sarpkaya (Adnan Menderes Üniversitesi), S. Hakan Can (Penn State University), S. Nihat Şad (İnönü Üniversitesi), S. Sonay Güçray (Çukurova Üniversitesi), Saadettin
Keklik (Uşak Üniversitesi), Sabahattin Çam (Çukurova Üniversitesi), Sabri Güngör (Kafkas Üniversitesi), Sadet Maltepe (Balıkesir Üniversitesi), Safiye Sunay Yıldırım Doğru (Dokuz Eylül Üniversitesi), Sait Tüzel
(Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi), Salih Çepni (Karadeniz Teknik Üniversitesi), Sare Şengül (Marmara Üniversitesi), Seçkin Özsoy (Ankara Üniversitesi), Sedat Gümüş (Necmettin Erbakan Üniversitesi), Sedat Maden
(Giresun Üniversitesi), Sedat Uçar (Çukurova Üniversitesi), Seher Balcı Çelik (Ondokuz Mayıs Üniversitesi), Selahattin Arslan (Karadeniz Teknik Üniversitesi), Selahattin Turan (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi), Selay
Giray (Marmara Üniversitesi), Selçuk Uygun (Akdeniz Üniversitesi), Sema Batu (Anadolu Üniversitesi), Sema Kaner (Doğu Akdeniz Üniversitesi), Sema Soydan (Mevlana Üniversitesi), Semiha Şahin (Dokuz Eylül
Üniversitesi), Semra Şahin (Hacettepe Üniversitesi), Sencer Çorlu (Bilkent Üniversitesi), Serçin Karataş (Gazi Üniversitesi), Serhat Odluyurt (Anadolu Üniversitesi), Serkan Buldur (Cumhuriyet Üniversitesi), Serkan
Çelik (Kırıkkale Üniversitesi), Serkan Özel (Boğaziçi Üniversitesi), Serkan Perkmen (Balıkesir Üniversitesi), Serpil Alptekin (Ondokuz Mayıs Üniversitesi), Servet Demir (Gaziantep Üniversitesi), Sevda Binici
(Bahçeşehir Üniversitesi), Sevgi Özgüngör (Pamukkale Üniversitesi), Sevilay Karamustafaoğlu (Amasya Üniversitesi), Seyfi Kenan (Marmara Üniversitesi), Sezai Koçyiğit (Adnan Menderes Üniversitesi), Sezgin
Vuran (Anadolu Üniversitesi), Sıdıka Gizir (Mersin Üniversitesi), Sibel Duru (Pamukkale Üniversitesi), Sibel Özsoy (Aksaray Üniversitesi), Sibel Yeşildere İmre (Dokuz Eylül Üniversitesi), Sinan Koçyiğit (Atatürk
Üniversitesi), Soner Durmuş (Abant İzzet Baysal Üniversitesi), Soner Mehmet Özdemir (Kırıkkale Üniversitesi), Soner Polat (Kocaeli Üniversitesi), Songül Tümkaya (Çukurova Üniversitesi), Sönmez Pamuk
(Ondokuz Mayıs Üniversitesi), Suad Sakallı Gümüş (Mustafa Kemal Üniversitesi), Suat Kol (Sakarya Üniversitesi), Suat Ünal (Karadeniz Teknik Üniversitesi), Süleyman Yaman (Bülent Ecevit Üniversitesi), Sümer Aktan
(Balıkesir Üniversitesi), Şahin Dündar (Trakya Üniversitesi), Şahin Kesici (Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi), Şakir Çınkır (Ankara Üniversitesi), Şefik Yaşar (Anadolu Üniversitesi), Şehnaz Ceylan (Karabük
Üniversitesi), Şener Büyüköztürk (Gazi Üniversitesi), Şeref Tan (Gazi Üniversitesi), Şerife Ak (Adnan Menderes Üniversitesi), Şerife Terzi (Gazi Üniversitesi), Şerife Ünver (Hacettepe Üniversitesi), Şükran Tok
(Pamukkale Üniversitesi), Taha Boyalık (İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi), Tahsin İlhan (Gaziosmanpaşa Üniversitesi), Tahsin Oğuz Başokçu (Ege Üniversitesi), Tarık Totan (Adnan Menderes Üniversitesi), Temel Kösa
(Karadeniz Teknik Üniversitesi), Tevfik Fikret Karahan (Ondokuz Mayıs Üniversitesi), Tevhide Kargın (Ankara Üniversitesi), Tuba Çengelci Köse (Anadolu Üniversitesi), Tufan Adıgüzel (Bahçeşehir Üniversitesi),
Tuğba Hoşgörür (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi), Tuncay Ayas (Sakarya Üniversitesi), Tuncay Öğretmen (Ege Üniversitesi), Tuncay Özsevgeç (Karadeniz Teknik Üniversitesi), Tuncer Bülbül (Trakya Üniversitesi),
Turgut Ün (Marmara Üniversitesi), Tülin Acar (Parantez Eğitim Araştırma Yayıncılık), Uğur Gürgan (Balıkesir Üniversitesi), Ümit Çelen (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi), Ümit Deniz (Gazi Üniversitesi), Ümit Deniz
Turan (Anadolu Üniversitesi), Ümit Morsünbül (Aksaray Üniversitesi), Ümit Sarhanç (Sakarya Üniversitesi), Ünal Çakıroğlu (Karadeniz Teknik Üniversitesi), Vedat Özsoy (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi),
Vural Hoşgörür (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi), William G. Masten (Texas A&M University, USA), Yahya Altınkurt (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi), Yalın Kılıç Türel (Fırat Üniversitesi), Yasemin Aydoğan
(Abant İzzet Baysal Üniversitesi), Yasemin Devecioğlu-Kaymakçı (Bayburt Üniversitesi), Yasemin Ergenekon (Anadolu Üniversitesi), Yasemin Yavuzer (Niğde Üniversitesi), Yasin Aktay (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi),
Yaşar Akkan (Gümüşhane Üniversitesi), Yaşar Kop (Kafkas Üniversitesi), Yavuz Akbulut (Anadolu Üniversitesi), Yavuz Samur (Bahçeşehir Üniversitesi), Yelda Kağnıcı (Ege Üniversitesi), Yeşim Güleç Aslan
(Sakarya Üniversitesi), Yıldız Güven (Marmara Üniversitesi), Yılmaz Çakıcı (Trakya Üniversitesi), Yunus Arslan (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi), Yusuf Cerit (Abant İzzet Baysal Üniversitesi), Yusuf Koç (Gaziantep
Üniversitesi), Yusuf Ziya Gökçek (Marmara Üniversitesi), Yücel Kabapınar (Marmara Üniversitesi), Yücel Şimşek (Anadolu Üniversitesi), Zekeriya Nartgün (Abant İzzet Baysal Üniversitesi), Zeynel Kablan (Kocaeli
Üniversitesi), Zeynep Cihangir Çankaya (Ege Üniversitesi), Zeynep Hamamcı (Gaziantep Üniversitesi), Zeynep Karataş (Mehmet Akif Ersoy Üniveristesi), Zühal Çubukçu (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi),
Zümra Özyeşil (MEF Üniversitesi)

Benzer belgeler

relación de funcionarios que aprobaron el examen final del curso de

relación de funcionarios que aprobaron el examen final del curso de 19 Serrano Villarreal Anel 20 Sifuentes Reza María Elena 21 Solís Sánchez José Humberto

Detaylı