Ar. Gör. Elif AKAR - Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet

Transkript

Ar. Gör. Elif AKAR - Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet
ELİF AKAR
C.V
Elif Akar was born in 1986 in Ankara. She was accepted to Prof. Semra KARTAL's class
at Hacettepe University Ankara State Conservatory Piano Department in at the age of 13. In
2004, she continued her studies with Assistant Prof. Menekse Akar, and studied with Prof. Ilhan
Baran. In 2004, she attended Özgür Aydın's, in 2005 Sergei Markarov's master class as an active
student. In July 2005,participated in Prof. Christoph Lieske class in Salzburg Mozarteum
Universitat "International Summer Academie" as an active student. She also studied with EungGu Kim during this period. In 2006 she had the opportunity to attend İdil Biret's master class
as an active student and had the privilage to work with Oxana Yablonskaya in Nice at
"Academie Internationale" (July 2006) where she has been selected to perform a concert at
"Auditorium du Musee d'Art Contemporain" among other students.
During the 2006-2007 season, she participated in Pamela Mia Paul's master class at
Hacettepe University Ankara State Conservatory, and to Oxana Yablonskaya's master class.
Had been accepted as an active student to Gülsin Onay's master class in March 2007. Since
2005 she has been a member of Hacettepe University Symphony Orchestra and performed at
various concerts. After graduating from Hacettepe University Ankara State Conservatory as a
valedictorian, (highest rank in the graduating class of the piano department) as a student of Asst.
Prof. Menekşe Akar (2007-2008).
In July 2007, she participated to "Academie de Musique Yves Nat" Festival in Serignan,
where she worked with Oxana Yablonskaya and was elected "Concert des éléves" and
performed a concert. After winning the third prize at the "Concours Yves Nat Catégorie
Senior", that she was awarded to perform at New York Steinway Hall in April 2008.
She performed "F. Poulenc Second Piano Concerto" accompanied by Hacettepe University
Symphony Orchestra as a soloist and worked at the Faculty of Music and Performing Arts,
Bilkent University as a university lecturer. (2008-2009). She has been accepted to Moskow P.I.
Tchaikovsky Conservatory as a postgraduate student in April 2010. During 2007-2008 she has
worked as a lecturer at Hacettepe University Ankara State Conservatory and worked at TRT
(Turkish Radio and Television) Polyphonic Chorus and recorded a CD in 2009-2010.
In 2011-2012 she continued her master degree in Roma Santa Cecilia Conservatory with
Marylene Mouquet. In 2013 she finished her master degree in Hacettepe University Ankara
State Conservatory with Assistant Prof. Menekse Akar. In April 2014, She performed "SaintSeans, Le Carnaval des Animaux" accompanied by Hacettepe University Symphony Orchestra
as
a
soloist.
She is currently continuing her doctorate program at Hacettepe University Ankara State
Conservatory with Assistant Prof. Oya Ünler and working as Research Assistant, Erasmus
Coordinator, Board Member of Musam and also performing various concerts as a soloist,
accompanist and orchestra pianist in turkey as well as internationally.
ELİF AKAR
ÖZGEÇMİŞ
1998 yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Piyano Anasanat Dalı'na kabul
edilerek Prof. Semra KARTAL'ın öğrencisi olmuştur. 2004 yılında Yrd. Doç. Menekşe AKAR'ın
öğrencisi olarak çalışmalarına devam etmiştir.
Bugüne kadar İtalya, Amerika, Avusturya, Fransa ve Türkiye’de Sergei Markarov, Rostislav
Yovchev, Özgür Aydın, Gülsin Onay, İdil Biret, Christoph Lieske, Geneviève Ibanez, Eung-Gu Kim,
Pamela Mia Paul, Oxana Yablonskaya gibi birçok önemli piyanistin ustalık sınıflarına aktif olarak
katılmış; bu ülkelerde birçok konserler vermiştir. 2007 yılında H. Ü. Ankara Devlet Konservatuvarı
Piyano Bölümü'nden Yrd. Doç. Menekşe AKAR'ın öğrencisi olarak, H. Ü. Ankara Devlet
Konservatuvarı Piyano Bölüm Birincisi ve Yüksekokul ikincisi olarak Öğrenci Başarı Ödülü almaya
hak kazanarak mezun olmuştur.
2007’de Fransa'da "Ler Concours Yves Nat" categori senior yarışmasında üçüncülük ödülü
almış, yarışma ödülü olarak 2008 yılında New York, Steinway Hall'de konser vermiştir. 2008 yılında
Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri Kültürel Mübadele Komisyonu tarafından Fulbright Öğrenim
Bursu kazanmıştır. 2008 yılında Hacettepe Üniversitesi Senfoni Orkestrası eşliğinde solist olarak F.
Poulenc'in 2 Piyano Konçertosu'nu seslendirmiştir. 2010’da Moskow P. I. Tchaikovsky
Konservatuvarı'nın Yüksek Lisans programına kabul edilmiştir.
2011-2012 öğretim yılında Marylene Mouquet ile çalışarak yüksek lisans öğrenimini Roma Santa
Cecilia Konservatuvarı’nda sürdürmüştür. Bu yıllar arasında Italya’nın birçok şehrinde konserler
vermiş, ayrıca Accademia Nazionale di Santa Cecilia’da, Lang Lang International Music Foundation
kapsamında Lang Lang ile konser vermiştir. 2013 yılında Türkiye’ye dönerek yüksek lisans çalışmasını
Yrd. Doç. Menekşe Akar’ın öğrencisi olarak tamamlamıştır. 2014 Nisan Ayında Hacettepe Senfoni
Orkestrası ile Saint-Seans Hayvanlar Karnavalı’nı solist olarak seslendirmiştir.
Her yıl çok sayıda konser ve etkinlikte yer alan Elif Akar, Hacettepe Üniversitesi Ankara
Devlet Konservatuvar’nda Yrd. Doç. Oya Ünler Bayka ile Sanatta Yeterlik programına devam
etmekte ve Araştırma Görevlisi, Erasmus Koordinatörü ve Müsam Yönetim Kurulu üyesi
olarak çalışmalarını sürdürmektedir.