Yoğun Bakım- AOV ünitesi

Transkript

Yoğun Bakım- AOV ünitesi
Yoğun Bakım- AOV ünitesi
Yoğun Bakım Bölümü’ başlıklı broşür
yoğun bakım bölümü hakkında genel bilgi içermekteydi. Bu ek sayfa da
AOV bölümü hakkında bilgi içerir. Bunu
okuduktan sonra bir sorunuz olursa
rahatlıkla sağlık görevlisine yöneltebilirsiniz.
AOV-yoğun bakım bölümünde kalp
ameliyatı geçiren yetişkinler ve çocuklar
yatar. Hastalar yoğun bakım bölümünün
hemen yanında bulunan AOV-ameliyat
odalarında ameliyat edilir. Bazen de
kalp ameliyatı olmayan hasta da bu
bölümümüze yatırılır. O halde hasta
icabında daha sonra başka bir yoğun
bakım bölümüne sevk edilebilir.
Aile Odası
AOV bölümünde iki oda özel olarak aile
ve ebeveynler için döşenmiştir. Odada
kahve otomatiği, tuvalet, duş olanağı,
ve yerel telefon görüşmeleri için
kullanabileceğiniz bir telefon bulunur.
Odada Pazartesinden Cumaya kadar
saat 10:30’dan saat 15:30’a kadar
sizleri ağırlayan bir görevli bulunur. Bu
görevli gerekirse size bölümü tanıtabilir
ve bölüm ile hastane içindeki gidişat
hakkında bilgi verebilir.
UMC (Üniversite Tıp Merkezi)
St Radboud hastanesinde sigara içilmesi yasaktır.
Ziyaret
İlk ziyarete gelişinizde ağırlama görevlisine veya görevli yoksa resepsiyona
başvurabilirsiniz. Onlar size gideceğiniz
yeri tarif eder. Anılan görevlilerden hiç
biri yoksa “zaal Oost” denilen bölüme
danışabilirsiniz.
Ziyaret Saatleri
Hastanın eşi veya çocukları veya irtibat
kurulabilecek şahıs için ziyaret saati hususunda herhangi bir sınırlama yoktur.
Saat 12:00 ilâ saat 14:00 arası dinlenme vaktidir. Saat 22:00’den itibaren de
gece nöbeti başlar.
Diğer ziyaretçiler de saat 15:00 ilâ
22:00 arası ziyarete gelebilir. Hastayı
fazla yormamak için ziyaretçiler
mümkün olduğu kadar ayrı vakitlerde
gelmeye çalışırlarsa iyi olur. Bu işleri
irtibat kurulabilecek şahıs ayarlarsa
iyi olur.
Adres
Ziyaret adresi
UMC St Radboud Centraal
AOV-yoğun bakım bölümü
Geert Grooteplein 10, Nijmegen
612 no.lu güzergah
Telefon numaraları
AOV-yoğun bakım bölümü, ‘zaal Oost’
024 - 361 41 79
AOV-yoğun bakım bölümü ‘zaal West’
024 - 361 92 66
Yazışma adresi
UMC St Radboud
IC-unit AOV IC 612
Postbus 9101
6500 HB Nijmegen
© UMC St Radboud
overname van (gedeelten uit)
deze tekst is uitsluitend
mogelijk na schriftelijke
toestemming van
Staf Concerncommunicatie
10-2008-6672
WWW.UMCN.NL