Bizbize - Boydak Holding

Yorumlar

Transkript

Bizbize - Boydak Holding
MAYIS-HAZİRAN-TEMMUZ 2012
BİZBİZE, BOYDAK HOLDİNG YAYINIDIR. ÜÇ AYDA BİR YAYINLANIR
BOYTEKS
Halı Fabrikası Açıldı!
Yeni açılımlar, yeni
heyecanlar içindeyiz
B
oydak Holding, yatırımlarıyla ve
mağazalarımızın bulunduğu bölgeler itibari
oluşturduğu istihdam ile büyümeye
ile önemli cazibe merkezleri oluşturmasını
devam ediyor. Küresel bir şirket olma
bekliyoruz. İstikbal markamız Fas’ta da hızlı
yolundaki somut çalışmalarına hızla devam
büyümesine devam ediyor. 2008’de açılan
ederken, girişimlerini yeni yatırımlar ve
ilk mağazaya iki yeni mağaza daha eklenmiş
yeni sektörlere açılımlar ile destekleyen
olmasının mutluluğunu yaşıyoruz.
Grubumuz, Haziran ayında açtığı Boyteks
Halı Fabrikası yatırımının haklı gururunu
Yurtdışında devam etmekte olan mağaza
yaşıyor. 50 milyon TL’lik yatırım ile kurulan
açılışı atılımlarımız, bundan sonraki
halı fabrikasıyla hem yurtiçi hem de yurtdışı
süreçlerde de bir dünya markası olma
halı ihtiyacının karşılanması planlanıyor.
yolunda emin adımlarla ilerlerken tüm
Bugün fabrikamızda 5 halı dokuma
tutarlılığı ile sürecek. Faaliyet gösterdiğimiz
makinesi ile günlük 3 bin 500 metrekare
tüm sektörlerde farklılıklar ortaya koyarak
üretim gerçekleştirilirken, 2012 yılı sonuna
lider yapımızı koruma vizyonu ile yolumuza
kadar makine sayısının 10’a çıkartılmasını
devam ederken, bizi başarıya taşıyacak çıtayı
ve bu üretimin iki katına yükseltilmesini
sürekli yüksek tutuyoruz. 100’ü aşkın ülkeye
hedefliyoruz.
ihracatımız devam ederken, 260’a yakın
yurtdışı bayimiz ile uluslararası platformda
Dünya çapındaki yatırım hedeflerimizin
birçok ilke imza atarak ülkemizi temsil
yanı sıra hayata geçen projelerimizle de
etmenin haklı gururunu yaşıyoruz.
ayrıca gurur duyuyoruz ve bu girişimler bizi
her geçen gün daha da heyecanlandırıyor.
Tüm yeni yatırımlarımız, yurtiçi ve yurtdışında
Bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıl itibariyle Bellona
açılan bayilerimiz, üretim tesislerimiz ve
markamız ile Ukrayna’nın sanayi ve ticaret
hepsinden önemlisi Türkiye’de ve artık sınır
bölgesinde üretime başladık. Boydak Holding
ötesinde oluşturduğumuz istihdam ile gurur
bu yatırımı ile yalnız satış ağıyla değil, yurtdışı
duyuyoruz. Biz Boydak Grubu olarak her
fabrika yatırımıyla da söz sahibi olacağının
zaman çok çalışmaya ve başarıya inandık,
sinyallerini verdi.
yarın da aynı inançla çalışmaya ve üretmeye
devam edeceğiz.
İstikbal markamız ise yurt dışı mağazalaşma
sürecini Viyana’da açtığı ilk mağazasının
Saygılarımla,
ardından yine Belçika’daki ilk mağazasını
açarak devam ettiriyor. Açılan bu
Bekir Boydak
02
İçindekiler
04 Boyteks Halı Fabrikası açılışı 08 Dünya öğrencileri Kayseri’de 10 Kayseri Mobilya Fuarı
12 Rotamız Isparta 18 Röportaj: Ceyda Düvenci 20 Gezi: Fas 23 Fas bayi açılışı 24 Bellona Ukrayna fabrika
ve bayi açılışı 25 İstikbal Viyana ve Belçika bayi açılışı 26 Boğaziçi Yalıları 30 Röportaj: Ekonomi/Kerem
Alkin 34 Spor/Scuba Diving 38 Tarih/Dolmabahçe Sarayı 42 Tarifli yemekler/Lezzet durağı
43 Bizden haberler 55 Bayi Açılışları 63 Atamalar
Künye
İmtiyaz Sahibi, Boydak Holding adına
Bekir Boydak
Yazıişleri Müdürü
Murtaza Durmuş
12
18
Yayın Kurulu
Bilal Uyanık
Halit Bayhan
Aygün Başok
Muzaffer Çetinkaya
Hasan Ünal
Ülkü Karaosmanoğlu
Reklam
Ebru Çalışkan
[email protected]
20
26
Yapımcı
İndeks İçerik-İletişim Danışmanlık
Kore Şehitleri Caddesi, Atılım İş Merkezi
No: 28 K: 4 D: 4 34394 Zincirlikuyu-İstanbul
Tel: (0212) 347 70 70 Faks: (0212) 347 70 77
e-mail: [email protected]
web: www.indeksiletisim.com
Yayın Yönetmeni
Yaprak Özer
Genel Koordinatör
Ayşegül Kuyucu
Süreli Yayınlar Koordinatörü
Nilüfer Eyiişleyen
Yazı işleri
İsmail Polat, Esra Melek Yiğitsözlü, Umut Bavlı
30
34
Görsel Yönetmen
Esen Ataman Kürklü
Grafik Tasarım
Serkan Bengin, Emre Ergül
Yönetim Yeri
Boydak Center, O.S.B. 6. Cad.
No: 35 Kayseri
e-posta: [email protected]
[email protected]
38
42
Filmon Ofset Ltd. Şti.
Tel: 0212 671 57 40
Yayın Türü Yerel Süreli Yayın
Girişimci adımlar ile
yola devam etmek
B
izbize dergimiz aracılığıyla yeni,
Fuarı kapsamında Merkez Çelik A.Ş.
yenilikçi, girişimci haberlerimizi vizyoner
tarafından fuara davet edilen dünyaca ünlü
bir anlayış ile hayata geçirilen projelerimizi
tasarımcı Tattarini ziyaretini dergimizin
aktarmanın heyecanı ve mutluluğu içindeyiz.
sayfalarında bulabilirsiniz.
Bu sayımızda okuyacağınız en önemli
Ayrıca Fas’ta yeni açılan İstikbal bayii
girişimcilik haberlerimizin başında,
haberine istinaden hazırladığımız Fas gezisi
Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül’ün
dosyamız ile Afrika’nın sıcak iklimine kısa
onurlandırdığı Boyteks Halı Fabrikası açılışı
bir yolculuk yapacaksınız. Tarihi Boğaziçi
bulunuyor. “Mobilya devi Boydak, halı
Yalıları’nı anlattığımız sayfalarımızda ise
sektöründe de en büyük olacak”, “Boydak
yazar Saffet Emre Tonguç’un kitabıyla keyifli
dünyanın en büyük halı üreticisi olma
bir Boğaz turuna çıkıyoruz. Yine İstanbul’un
hedefinde” gibi gurur verici başlıklarla
Boğaz’ına kurulmuş Dolmabahçe Sarayı’nı
basında geniş yer bulan halı fabrikası,
güzel fotoğraflar eşliğinde bizlere tanıtan
açılışının ardından bir dünya markası olma
tarih sayfalarımızda geçmişe uzanıyoruz…
hedefiyle üretime başlamış bulunuyor,
hepimize hayırlı uğurlu olsun. Ürettiğimizi
İhracatın önemini vurgulayan ekonomist
yurtdışına ihraç etmenin ötesine geçip artık
Prof. Dr. Kerem Alkin ile yeni teşvik sistemi,
yurtdışında da üretim yapma vizyonuyla
Türk Ticaret Kanunu gibi güncel ekonomik
hareket ettiğimiz son yıllarda, Ukrayna’da
konular üzerine bir sohbet gerçekleştirdik.
üretime geçen fabrikamızın yanı sıra,
Sıcak ekonomik gelişmelere dair bu
geçtiğimiz aylarda birbiri ardına açtığımız
detayları ekonomi sayfalarımızdan takip
mağazalarımızın gurur verici haberlerinin
edebilirsiniz… İstikbal’in “Ultra Energy” yatak
detaylarını dergimizin sayfalarından takip
reklamlarıyla göz dolduran oyuncu Ceyda
edebilirsiniz…
Düvenci ile yaptığımız röportajı da beğeni ile
okuyacaksınız…
Boydak’ın yurtdışı yatırımları kadar bizi
mutlu eden başka haberler de Kayseri’nin ve
Keyifle hazırladığımız bu sayımızı keyifle
Holdingimizin yurtdışından pek çok ziyaretçi
okumanızı diliyoruz. Bir sonraki sayımızda
tarafından ziyaret edilmesi ve Boydak olarak
buluşuncaya kadar esen kalın.
kendilerine ev sahipliği yapmamız. 10. Türkçe
Olimpiyatları kapsamında Kayseri’ye gelen
öğrencilerimizin Boydak Hatıra Ormanı’na
ağaç diktiği haberini ve 2. Kayseri Mobilya
Saygılarımla,
Murtaza Durmuş
Yazı İşleri Müdürü
04 kapak
i
v
e
d
i
y
a
n
Sa
n
a
t
’
k
da
Boy
m
ı
r
ı
t
a
y
a
y
’
ı
‘hal
uğu
eri’de kurd ullah
s
y
a
K
la
ı Abd
yatırım
hurbaşkan
yon TL’lik
m
il
u
m
C
,
0
e
5
d
n
in
’i
ına
n Boyteks
2012 tarih kapasitesini iki kat
e
n
d
a
in
ir
r
z
le
a
tim
t
H
e
r
lding şirk
ük halı üre
töreni, 21
y
ü
nuna kada
b
o
s
n
ıl
e
y
in
la
Boydak Ho Fabrikası’nın açılış
r
ırımla
ürkiye’n
alı
i. İlave yat ı tamamladığında T
t
ş
le
k
Boyteks H
e
ç
r
e
ımların
ılımıyla g
teks, yatır
y
Gül’ün kat
o
B
n
a
y
planla
.
çıkarmayı
hip olacak
a
s
e
in
ir
b
en
tesislerind
B
oydak Holding’in tekstil sektörün-
Boydak Holding ve Boyteks üst düzey yö-
de faaliyet gösteren ve Türkiye’nin
neticilerinin katılımıyla gerçekleşti. Müşteri
en büyük tekstil tesisleri arasında
ihtiyaç ve beklentilerini tespit ederek 2010
yer alan Boyteks, 50 milyon TL’lik yatırım-
yılında halı yatırımı için karar alan Boyteks,
la, Kayseri’de halı fabrikası kurdu. Boyteks,
ilk olarak toplamda 180.000 metrekarelik
Kayseri’de kurduğu fabrikasındaki üretimiy-
alanda bina yatırımını gerçekleştirmesinin
le, hem yurtiçi hem de yurtdışı halı ihtiyacını
ardından 2010-2011 yılındaki inşaat yatırı-
karşılamayı hedefliyor.
mıyla da üretim tesisini hayata geçirdi. İlk
etapta 5 halı dokuma makinesi ile üretime
Boyteks Halı Fabrikası için 21 Haziran 2012
başlayan Boyteks, hali hazırda günlük 3
tarihinde
töreni,
bin 500 metrekare üretim gerçekleştiriyor.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Bakanlar ile
2012 yılı sonuna kadar makine sayısını 10’a
gerçekleştirilen
açılış
06 kapak
“Faaliyet gösterdiğimiz sektörlerde büyüme ve söz sahibi olma iddiamızı şimdi de halı
sektöründe sürdürmeyi hedefliyoruz. 300 kişiye yeni iş imkanı oluşturan Boyteks Halı
Fabrikamız, üretim kapasitesine paralel istihdama yönelik katkısını da artırarak sürdürecektir.”
çıkartarak bu oranı iki katına yükseltmeyi hedefleyen marka, önü-
cek. İhracat için Deco Carpet & Rugs markasıyla üretim yapmayı
müzdeki yıllarda tüm makine parkurlarının tamamlanması ile gün-
planlayan marka, gelecek dönemde hem yurtiçi hem de yurtdışı
lük 17.000 metrekare halı üretmeyi planlıyor.
ihtiyaçlarını karşılamak üzere üretim tesislerindeki makine sayısını 28’e çıkartarak kapasitesini artırmayı ve böylece Türkiye’nin
2012 yılı sonu itibariyle Boyteks yeni kapasite artırımları ile birlik-
en büyük halı üretim firması ve gelecekte de dünyada söz sahi-
te Halı Fabrikası’ndaki yıllık üretim kapasitesinin 1.750.000 met-
bi olmayı hedefliyor. Açılış töreninde bir konuşma yapan Boydak
rekareyi bulması bekleniyor. Boyteks, öncelikle Boydak Holding
Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Boydak “55 yılın ardından,
Mobilya grubu markaları İstikbal ve Bellona için gerçekleştireceği
bugün mobilya sektöründeki başarımızı global ölçekte kanıtladı-
makine halısı üretimine, 2013 yılı itibariyle Mondi’yi de dahil ede-
ğımızı söylemek yanlış olmaz. Ancak daha ileriye gitme azmimiz
ve başarımızı katmerleme ihtiyacımız hiçbir zaman bitmiyor ve bit-
Cumhurbaşkanı Gül’e anlamlı hediye
meyecek. Faaliyet gösterdiğimiz sektörlerde büyüme ve söz sahibi
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Hacı Boydak’ın amcası ve şirket ku-
olma iddiamızı şimdi de halı sektöründe sürdürmeyi hedefliyoruz.
rucularından Hacı Mustafa Boydak, kurdeleyi keserek Boyteks Halı
Yenilikçi, modern ve son teknoloji ile üreteceğimiz halıların, Boydak
Fabrikası’nın açılışını yapmış oldu. Halı makinesini çalıştırarak üre-
Mobilya Grubumuz’un ürün gamında önemli bir avantaj sağlayaca-
timi başlatan Cumhurbaşkanı Gül’e, portresinin dokunduğu halı
ğına, ardından da hem ülkemiz hem de dünya pazarlarında önemli
hediye edildi. Fabrikanın açılışında konuşan Gül, “Çalışkan, müte-
bir açığı kapatacağına inanıyoruz. Bir yandan da 300 kişiye yeni
şebbis, doğru ve yanlışı, helal kazancı bilen hemşehirlerimiz azimle
iş imkanı oluşturan Boyteks Halı Fabrikamız, üretim kapasitesine
çalıştıkça arkası geliyor. Boydak Ailesi bunların en güzel örneklerin-
paralel istihdama yönelik katkısını da artırarak sürdürecektir” dedi.
den birisidir” şeklinde konuştu.
Boydak Holding olarak, yurtiçi ve yurtdışında hayata geçirdikleri
yatırımlar, yarattıkları istihdam ve markalaşmaya verdikleri önem-
Fabrikadaki inceleme gezisinin ardından Boydak Holding Genel
le, dünya pazarlarından her geçen gün daha fazla pay aldıklarının
Merkezi’ne geçen Cumhurbaşkanı, burada işçiler ve şirket yönetici-
altını çizen Boydak, Boyteks’le alınan yeni yatırım kararının Türkiye
leri ile birlikte sohbet edip öğle yemeği yedi. Açılış törenine ayrıca
adına olduğu kadar, dünya ölçeğinde de büyük önem taşıdığını söz-
Kayseri Valisi Mevlüt Bilici, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı
lerine ekledi.
Mehmet Özhaseki, işadamı Ali Sabancı da katıldı.
08 Haber
Türkçe Olimpiyatları
Dünya öğrencileri Kayseri’de
10. Türkçe Olimpiyatları kapsamında Kayseri’ye gelen 24 ülkeden 70 öğrenciyi, Boydak Holding Yönetim
Kurulu Başkanı Hacı Boydak ağırladı. Öğrenciler Boydak Hatıra Ormanı’na ağaç dikti.
1
0. Türkçe Olimpiyatları için Türkiye’ye ge-
etti. Fidan dikme etkinliğine, basın mensupları
len dünya çocukları, önceki yıllarda oldu-
da yoğun ilgi gösterdi. Dünyanın birçok ülke-
ğu gibi Kayseri’yi de ziyaret etti. Türkçe
sinden Türkçe Olimpiyatları için ülkemize gel-
Olimpiyatları’nın Kayseri etkinliği programla-
miş olan ve Türkçe konuşan dünya çocuklarıy-
rına her yıl destek veren Boydak Holding Yö-
la fidan dikmenin ayrı bir mutluluğu olduğunu
netim Kurulu Başkanı Hacı Boydak, bu yıl 31
söyleyen Hacı Boydak, geçmiş yıllarda yine
Mayıs’ta öğrencileri ağırladı.
öğrencilerle dikilen fidanların büyüdüğünü belirtti.
Boydak Holding tarafından Organize Sanayi
Bölgesi’ndeki Boydak Ormanı içerisinde oluştu-
Türkiye’ye bu yıl 135 ülkeden 1500 çocuğun
rulan Hatıra Ormanı’na giden 24 ülkeden gelen
geldiğini hatırlatan Boydak, “Artık çocukla-
70 çocuk, fidan dikmenin sevincini yaşadılar.
rımız Kayseri’ye geldiklerinde, oluşturulan
ormanlık alanda fidan dikiyor. Bunun mutlulu-
Çocukların bu sevincine Hacı Boydak’ın yanı
ğunu ve sevincini yaşıyoruz. Türkiye’ye gelen
sıra Boydak Holding CEO’su Memduh Boydak,
çocukların her biri farklı illere gidiyor. Kayseri
Yönetim Kurulu Üyesi Nazif Türkoğlu da eşlik
de bu şanslı iller arasında. Kendi ülkelerinde
Türkçe sevdalısı olarak yetişen bu gençler,
Sunuculuğunu Ayna adlı televizyon progra-
yine kendi ülkelerinde önemli göreve geldikle-
mını hazırlayıp sunan Saim Orhan’ın yaptığı
rinde Türkiye’yi hep hatırlayacaklar” dedi.
gecede konuşan Hacı Boydak, bu programın
insanları çok duygulandırdığını ifade ederek
Farklı kıtalardan Türkiye’ye gelen çocukların
şöyle konuştu:
Kayseri’de de dikili bir ağacı olduğunu aktaran
Boydak, bu hizmete öncülük edenlere selamla-
“Biz yurtdışına gittiğimizde, bu çocukların
rını, saygılarını iletip teşekkürlerini sundu.
yetiştirildikleri okullarda öğretmenlerimizin
büyük bir fedakarlık örneği göstererek eğitim
Öğrenciler daha sonra Boydak’ın Hatıra Ormanı
verdiklerini görüyoruz. Fedakar, cefakar öğ-
içerisinde bulunan dağ evinde yemek yediler.
retmenler…
Öğrenciler aynı günün akşamında, Boydak
Türk kültürünü oralarda öğretiyorlar. Bayrağı-
Grubu çalışanlarına ve ailelerine gösteri yaptı-
mızı orada dalgalandırıyorlar. Ne kadar iftihar
lar. Tüm çalışanların davetli olduğu geceye ilgi
etsek azdır. Bizlere işadamları olarak daha çok
oldukça büyüktü.
çalışmak ve gayret etmek düşüyor.”
10 Haber
Kayseri Mobilya Fuarı
İtalyan Tattarini’den tasarım dersleri
Kayseri Mobilya Fuarı’nın bu yıl ikincisi düzenlendi. Ünlü İtalyan tasarımcı Mirko Tattarini’nin de
katıldığı fuarın ev sahipliğini Merkez Çelik A.Ş. yaptı. Yurt içi ve yurt dışından toplam 39 bin kişinin
ziyaret ettiği fuara ilgi yoğundu.
K
ayseri 2. Mobilya Fuarı bu yıl 25-29
yerini tutamaz ama yerel atmosfer olduğunu
lendirilmesi noktasında İtalya’dan tasarımcı
Nisan tarihleri arasında düzenlendi.
sezdim. Ben zaten yerel yönetimlerin kendi
Prof. Mirko Tattarini’yi davet ettik ve fuarda
Fuarın çok önemli bir konuğu vardı:
tarzlarını ortaya çıkarması durumunda başarılı
bir panel düzenledik. Bu panel sektör temsil-
Ünlü İtalyan tasarımcı Prof. Mirko Tattarini.
olabileceklerine inanıyorum. İtalya’nın başarılı
cileri ve bu şehirde öğrenim gören öğrenciler
Boydak Holding’e bağlı Merkez Çelik A.Ş. tara-
olmasının altında yatan sebep, kendi tarzını or-
için çok önemli” dedi.
fından fuara davet edilen Tattarini, işadamları
taya çıkarmasıdır. Türkiye de artık tasarımların-
ve üniversite öğrencileriyle buluştu.
da Türk havasını ortaya çıkarmalı.”
Mercedens Benz, Bianchini&Capponi ve Fer-
Ev sahibi Merkez Çelik A.Ş.’nin Genel Müdürü
ziyaret ettiği fuar, TÜYAP tarafından Kayseri
rari Investment Fund gibi dünyaca ünlü mar-
Namık Kemal Ulusoy, mobilya fuarında şirket-
Sanayi Odası, Kayseri Ticaret Odası, Kayseri
kalarla çalışan İtalyan tasarımcı, fuar alanında
lerin ünlü tasarımcının deneyim ve bilgilerin-
Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve Kayse-
düzenlenen konferansta tasarımla ilgili dene-
den faydalanması adına böyle bir organizas-
ri Marangozlar, Mobilyacılar ve Döşemeciler
yimlerini aktardı.
yon düzenlediklerini belirtti.
Odası, KOSGEB ve TİKA’nın desteğiyle gerçek-
“Türk havasını ortaya çıkarın”
Kayseri’de dört üniversite bulunduğunu ve
palı alanda düzenlenen fuara İstikbal, Bellona,
Kayseri’yi ve fuarı gezdikten sonra 26 Nisan’da
bunlardan ikisinin tasarımla ilgili eğitim ver-
Mondi, Kilim, Ladin, Aldora, Slims, Sefes, BRN,
Kadir Has Kongre Merkezi’nde konuşan Tat-
diğini hatırlatan Ulusoy, “Kayseri artık üni-
Starline, Elif, Monessa, Elizan başta olmak
tarini şunları söyledi: “Daha önce Milano
versiteler şehri. Tasarımın insanlar tarafından
üzere sektörün lider markaları katıldı ve 2013
Fuarı’ndaydım. Kayseri tabii ki Milano Fuarı’nın
öneminin en üst seviyede bilinmesi ve değer-
modellerini görücüye çıkardı.
Yeni modeller görücüye çıktı
Yurt içi ve yurt dışından toplam 39 bin kişinin
leşti. Dört ayrı salonda 18 bin metrekare ka-
12 Rotamız
Haber/İsmail Polat
Türkiye’nin gül bahçesi
Akdeniz’de Göller Bölgesi’nin iç kesiminde yer alan Isparta, her mevsim ayrı bir güzelliği barındırıyor.
Kışın Davraz’da kayak yaparken, yazın Eğirdir Gölü’nde su sporları yapıp leziz balıkları tadabilirsiniz.
Şehir merkezi ise geçmişten günümüze en güzel halleriyle sizleri bekliyor.
Yöresel tatlar
Bir şehir tarım ve turizm açısından bu kadar zengin
olur da mutfağı eksik kalır mı? Isparta, yöreye has et,
sebze ve tahıl yemeklerinin yanında börek, ekmek ve
tatlı çeşitleriyle de öne çıkıyor. Isparta Kebabı ve Düğün
Pilavı gözde yemekler arasında ilk sırada yer alırken,
lezzet ikilisi Isparta hoşafı olmadan eksik kalır. Ayrıca
tandır kebabı, keşkek ve sazan dolması da yörenin tadına
doyulmaz lezzetleri arasında. Yemekten sonra tatlı keyfi
yapmak isterseniz Yalvaç güllacı, kabak tatlısı, helva ya
da kaymaklı tel kadayıf yemeden dönmeyin.
B
ir şehri tanımanın en güzel yolu
ona yüksek bir tepeden bakmaktır.
Isparta’ya gittiğinizde Sidre Tepesi’ne
çıkarsanız ne demek istediğimizi anlayacaksınız.
Burada kuşbakışı gördükleriniz göl yüzlü, gül kokulu bu kenti en naif haliyle önünüze sunuyor.
Zirvenin ardından şehrin merkezine doğru yol
aldığınızda ise Isparta’ya dair duyduğunuz ne
var bir bir şehrin meydanlarında, caddelerinde,
sokaklarında sizleri karşılıyor.
Antik Çağ’dan günümüze
Muhteşem bir doğaya ve coğrafyaya sahip
olan Isparta, göller ve güller şehri olarak biliniyor. Akdeniz bölgesinde dağlarla göllerin
buluştuğu “Göller Bölgesi”nin iç kesimlerinde
yer alan tarihi şehir her saatte değişen renkleri, tarihi yapısı, doğal güzellikleri ve yerel lezzetleriyle görenleri kendine hayran bırakıyor.
Tarihi müzeler
Isparta’da Merkez ve Yalvaç ilçesinde olmak
üzere iki tane müze bulunuyor. Her iki müze de
eski çağlardan günümüze çok güzel seçkiler sunuyor… Kentteki ilk müzecilik çalışmaları 1933
yılında halkevinin açılmasıyla başlamış. Şu anda
Isparta Müzesi olarak hizmet veren binada ilk
olarak çevreden toplanan arkeolojik eserler ve
İslami mezar taşları sergilenmiş.
Temelleri 1971 yılında atılan müzede 2953 adet
arkeolojik, 2352 adet etnografik, 12671 adet sikke
olmak üzere toplam 17 bin 976 adet eser bulunuyor. Yalvaç Müzesi ise 1947’de yöreden elde
edilen arkeolojik ve etnografik eserlerin depolanmasıyla açılmış. 1963 yılında yapımına başlanan bugünkü müze binası 1966 yılında ziyarete
açılmış.
14 Rotamız
Balık ve kayak keyfi
Turizm açısından özellikle dağ ve göl açısından
muhteşem seçenekler sunan şehirde Gölcük,
Kovada ve Eğirdir Gölleri ile Davraz, Dedegöl
ve Barla Dağları sporseverlere unutulmaz
anlar yaşatıyor. Özellikle Isparta’ya 35 km
uzaklıktaki Eğirdir Gölü, muhteşem güzelliği ve
eşi benzeri olmayan mavisiyle Türkiye’nin en
büyük dördüncü tatlı su gölüdür. İlkbahar ve yaz
mevsimlerinde ayrı bir güzelliği olan Eğirdir’e
gittiğinizde tatlı su gevreği, sazan balığı ve
ıstakoz yemeden dönmeyin. Şehre kışın yolunuz
düşerse de Davraz’daki kayak tesislerine
mutlaka uğrayın.
Geçmişi Antik Çağ’a kadar uzanan Isparta o
zandırırken bölge halkını da kalkındırıyor. İki
dünyadaki üretiminin yüzde 60’ını Isparta
dönemler “Pisidia” olarak bilinirmiş ve yine çok
yıl öncesine kadar uçak seferlerinin düzenlen-
karşılıyor. Şehrin dünyaya gülün de şehre bu
önemli bir şehirmiş. Yapılan arkeolojik kazılar-
diği şehre artık havayolundan gidilemiyor. En
anlamda ciddi bir katkısı var. Zaten şehre in-
da Lidyalılar, Frigler, Persler, Helenler, Roma-
kolay, Antalya ya da Konya Havaalanı’na gidip,
diğinizde dört bir tarafın gül renginde olması
lılar, Bizanslılar, Selçuklular ve Osmanlıların
oradan karayoluyla şehre ulaşabilirsiniz.
şehrin alameti farikasını tek bakışta özetliyor.
Cumhuriyet’in kurulmasının ardından tarihler
Şehrin alameti farikası
Isparta denince akla ilk gül gelse de şehrin
1926’yı gösterdiğinde Isparta adını almış.
Isparta denince akla ilk gelen gül, halı ve elma
muhteşem ikliminde karanfil, lavanta, kekik,
şehrin ana ekonomik kaynakları arasında yer
elma, şeftali ve kiraz üretimi de gerçekleşiyor.
Zengin bir flora ve iklime sahip olan şehir 8
alıyor. “Türkiye’nin gül bahçesi” olarak bilinen
Tarım ve sanayisi hızla gelişen şehirde bölgeye
bin 933 km2 alan üzerinde, yaklaşık 420 bin
dört bir tarafı gül ve gül ürünleriyle renkle-
has Isparta Halısı, eskisi kadar olmasa da hala
nüfusa sahip. 35 bin öğrencisiyle bölgeye
nen şehirde gül yetiştiriciliği ve gül endüstrisi
ciddi bir ekonomik kazanç sağlıyor ama sanat
ciddi bir ivme kazandıran Süleyman Demirel
oldukça gelişmiş. Tüm bu ürünler ülke içinde
elişi olmaktan çıkmış. Eskisi gibi sokaklarında
Üniversitesi ise adeta sanayi üssü gibi. Yoğun
sıkça tüketildiği gibi büyük oranda ihraç da
halı dokuyan kadınlar yok, o da zamana ayak
öğrenci sayısı şehre her anlamda canlılık ka-
ediliyor. Hatta gramı 22 TL olan gül yağının
uydurarak fabrikasyona dönüşmüş durumda.
şehre hüküm sürdüğü ortaya çıkmış. Şehir,
BAYİ
“İstikbal’e ilgi çok yoğun”
Hasan Demirci, uzun yıllardır uğraştığı mobilyacılık mesleğini 19 yıldır İtimat Mobilya’da
İstikbal ile sürdürüyor. İstikbal’den çok memnun olan Demirci, sektörün geleceğinden oldukça umutlu.
I
sparta’daki şehir turunun ardından ilk du-
gözlemlemesi lazım. Bir de amacınız sadece
rağımız İstikbal mağazası oldu. Uzun yıl-
para kazanmak değil, insanları anlamak olmalı.
lardır kentte İstikbal bayiliği yapan Hasan
Demirci, yılların getirdiği birikimle oldukça ba-
Isparta halkı mobilyada neyi önemsiyor?
şarılı işlere imza atmış. Toplam 6 bin metraka-
Isparta malum, Türkiye’nin iç tarafında kalan
relik büyük bir alanda her zamanki gibi dürüst
ve sosyal yaşamı nispeten az olan bir ilimiz.
ve güvenilir ticari anlayışıyla müşterilerine
Basit ama yanlış bir hareketimiz müşteriyi ka-
hizmet sunuyor. Hasan Demirci İstikbal’den al-
çırabilir. Mobilyada çok dışa dönük olmanız,
dığı güce inandığını dile getirmeyi unutmuyor.
insanları sevmeniz lazım. Başarılar bu şekildeyakalanıyor.
Ne zamandan beri İstikbal bayiliği yapıyorsunuz?
Ürün sattığınız insanlarla daha sonra sokakta
1993 yılında beri İstikbal’le çalışıyorum. Daha
karşılaşırsanız, selam vermeniz lazım. Bunlar
öncede de bu sektördeydim ve küçük bir dük-
mesleğinizde sizi öne çıkarır. Isparta’da bunlar
kanda mobilya satıyordum. O zamanlar İstikbal
çok önemli.
yeniydi ve “inci” model kanepe üretiyorlardı.
Genel olarak İstikbal’e olan ilgi nasıl?
Bizim mağazaya da iki tane bırakıldı. Fiyatları
Müşteriyi bu kadar yakından tanımak avan-
Isparta küçük bir şehir olduğu için herkesin na-
biraz yüksek olduğu için satamayacağımızı dü-
taj mı, dezavantaj mı?
sıl iş yaptığı az çok anlaşılır. İstikbal’e olan ilgi
şündük ama yanıldık. Ertesi gün ikisi de satıldı.
Sattığımız ürünle ilgili renk, tasarım, kullanılan
de oldukça yoğun.
malzeme gibi detayların farkında olmak çok
O yıllarda zaten bütün ürünler süngerliydi.
önemlidir.
İstikbal yaylı kanepesiyle piyasaya yenilik ge-
İstikbal gibi güçlü bir marka ile çalışmak
size güç katıyor mu?
tirmişti. Yay talebinde patlama oldu. Biz de za-
Bunları bilmek, müşterilerimizin çok hoşuna
Markanın bize verdiği güven, halk arasındaki
manla aşama kaydettik ve birlikte çalışmaya
gidiyor. Bir insanın parasını alıp, sonra onu
itibarımızı artırıyor. Herhangi bir eşya veya
karar verdik.
unutmak benim vicdanıma aykırı. Rızık bi-
araba alacaksak, insanlar bize gözü kapalı gü-
zim için çok önemli. Atalarımızdan beri gelen
veniyor.
Uzun yıllardır bu işin içindesiniz. Mobilya
“Müşteri velinimettir” kavramı var bizde.
satmanın püf noktaları nelerdir?
Kişisel olarak İstikbal’in en çok nesini beğe-
Ben Meslek Lisesi Ağaç İşleri Bölümü’nden
En çok hangi dönemlerde satış yapıyorsu-
niyorsunuz?
mezunum. Bir dönem imalat ile de uğraştım.
nuz?
En çok beğendiğim tarafı, üretici Boydak
Mobilya yapım şekilleri devamlı yenileniyor ve
Bizim bu bölgede mayıs, haziran, temmuz ve
Holding’in bize olan tavırları ve sözlerinin ar-
yeni trendler oluştukça talep de artıyor. Satış
ağustos aylarımız daha karlı olur. Bu da düğün
kasında durmaları. İstikbal markası insanlara
yapmak istiyorsanız, yerinizde saymamalısı-
zamanı olmasından geliyor. Bu aylarda ciro
o kadar güven veriyor ki, insanlar ürün sattı-
nız. Ayrıca mobilyacının insanlarla çok güzel
yapmamız şart, diğer aylarda da sadece mas-
ğımız zaman evrak bile talep etmiyor. Başka
diyalog içinde halinde olması ve insanları iyi
raflar çıkmış oluyor.
yerde mühürlü ve imzalı evrak istiyorlar.
16 Rotamız
“Bellona ile gücümüze güç kattık”
BAYİ
Necati Aydın, yaklaşık üç yıldır Ispartalılar’a AYM Mobilya mağazasından Bellona satıyor.
Ticari geçmişiyle Bellona markasını buluşturmaktan mutlu olan Aydın, satışlardan oldukça memnun.
I
sparta’daki ikinci durağımız Bellona mağa-
Sektörün zorlukları ve kolaylıkları denince
de fiyatların aynı olduğuna inanıyor ve gönül
zası oldu. Yaklaşık üç yıldır Bellona mar-
neler öne çıkıyor?
rahatlığıyla geliyor. İnsanlar aldanmadıklarını
kasıyla Ispartalılar’a hizmet veren Necati
Mesela gıda sektöründe bugün satıyorsunuz,
biliyor ve ürünün gerçek bedelini ödediklerini
Aydın’ı ziyaret ettiğimizde 4 bin metrekarelik
yarın yok oluyor. Mobilya sektöründeyse işler
düşündükleri için mutlu oluyorlar. Tasarım ve
mağazanın dışında yeni bir Bellona mağazası
çok daha farklı. Ürünü satıyorsunuz ama iki
kalite konusu zaten bilinen bir şey. O konuda
açmanın heyecanını yaşıyordu. “Neden Bel-
buçuk yıl sonra bile insanlar gelip ürünle ilgili
oldukça iyiyiz.
lona?” diye sorduğumuzda, “Sektörün lide-
memnuniyetleri varsa yüzleri gülerek anlatı-
riyle çalışmak istedik, bu yüzden Bellona’yı
yor. Yok eğer memnun değillerse de yüzleri-
En yoğun dönemleriniz hangisi?
tercik ettik” dedi. 35 yıllık ticari geçmişlerini,
nin rengi değişiyor. Dolayısıyla Bellona’yı seç-
Haziran aylarında düğün sezonundan olumlu
Bellona’nın kendine has müşterisiyle buluş-
memizin sebeplerinden biri de buydu zaten.
etkileniyoruz. Evini yenilemek isteyenler, yeni
turduklarını düşünen Aydın, marka ile birlikte
Bizim yüzümüz kızarmasın, müşterimiz de her
ev sahipleri de tercih ediyor. Orta ve üst seg-
daha da güçleneceklerine inanıyor.
zaman gülsün istedik. Şükürler olsun başardık.
mente hitap ediyoruz. Bu da bizi farklı bir yere
koyuyor.
Ne zamandır Bellona’yla çalışıyorsunuz?
Sizin müşteriye yaklaşımınız nasıl oluyor?
Yaklaşık üç yıl oldu. Asıl işimiz gıda olmasına
Kapıda müşteriyi kim karşıladıysa, ürün müş-
Bellona ile çalışmak ticari hayatınızı kolay-
rağmen, mobilya sektöründeki hareketlilik
terinin evine kuruluncaya kadar o arkadaş ilgi-
laştırıyor mu?
ve potansiyeli görüp güvenilir bir marka olan
leniyor. Mağazamızda müşteri memnuniyetini
Isparta’da 35 yıllık bir ticari geçmişimiz var.
Bellona’yı düşünüp bayi açmaya karar verdik.
sağlamak için doğal görünmemiz yetiyor ve
Bellona da gücümüze güç kattı.
Kayseri’yle iletişime geçtik. Onlar Antalya’ya
her zaman doğruyu söylemeniz gerekiyor. Bir
yönlendirdiler ve öylece başlamış olduk.
de sadece ürün satmak için değil, müşterinin
Neden Bellona’yı seçtiniz?
“Şevval Sam doğru seçim”
seveceğine inandığınız ürünü satmanız gere-
Şevval Sam’ın Bellona reklamlarında oynama-
kiyor.
sının satışlara etkisi oldu mu?
Reklamlardan çok memnunuz. Özellikle Şevval
Üç ay araştırma yaptık ve sektörde liderle çalışmanın avantajlı olacağını düşündük. Başvu-
Ispartalılar neden Bellona’yı tercih ediyor?
hanımın yüzü bize çok yakın geldi. Markayla ör-
rurken karlılık düşünmedik. Güçlü, düzgün ve
Öncelikle internet sitemizdeki fiyatlarla ma-
tüştü ve çok da iyi oldu. Umarım devamı gelir.
bize yakışan bir marka olsun yeter dedik ve
ğazadaki fiyatların aynı olması çok önemli.
Bize çok büyük katkıları oluyor. Mesela şu anda
Bellona’yı seçtik. “A Plus” bir hizmet vermek
Bu müşteride çok büyük bir güven sağlıyor.
“Bolivya” çok güncel bir ürün ve epey satıyor. En
için başladık ve gayet güzel götürüyoruz.
Bellona’ya gelen müşteri Türkiye’nin her yerin-
çok satan ürün diyebilirim.
“Mondi’den ikinci çıkışı bekliyoruz”
BAYİ
Kalem Mobilya’nın sahibi Seyfettin Kalem, Mondi’nin yenilikçi ve yılın trendlerini yakalama hızını oldukça
beğeniyor. Uzun yıllardır bu işi yapan Kalem, “Satışta en önemli şey güven vermektir” diyor.
I
sparta’daki son durağımız ise Mondi ma-
yor. Başlangıçta biraz zorluk çektik. Çünkü
debiliyor. Bunlar tabii ki müşteri üzerinde et-
ğazası oluyor. Kalem Mobilya’nın kuru-
İstikbal ve Bellona gibi markaların arkasından
kin oluyor. Bir de tasarım, yenilikçi yaklaşım,
cusu Seyfettin Kalem, altı yıldır Mon-
Mondi’nin piyasaya lanse edilmesi, tanıtılması
gençlere hitap etmesi ve o yılın trendlerini ya-
di markasıyla hizmet verdiklerini ve çok
kolay olmadı. Grubun sahip olduğu avantajlar-
kalaması oldukça etkili.
güzel bir çıkış yakaladıklarını düşünüyor.
la bunu aştık ve altı yıl içerisinde çok yol kat
ettik.
“Kalbim Seni Sevdi” sloganıyla tüm Türkiye’de
Mobilya müşterisini mutlu etmek için ne gerekiyor?
olduğu kadar Isparta’da da dikkat çektiklerini
Bundan sonraki süreçte Mondi markası olarak,
Öncelikle güven vermek gerekiyor. Bunun
belirten Kalem, Mondi’nin yine aynı şekilde
sektörün liderleri arasındaki yerimizi almayı
için de marka, satıcı ve personelin güveni
ikinci büyük bir çıkışa ihtiyacı olduğunu düşü-
umut ediyoruz.
çok önemli. Karşınızdakine güven verirseniz,
nüyor ve bu şekilde sektörde çok daha hızlı yol
kat edeceklerine inanıyor.
müşteri sizi asla terk etmez. Bugün çocuğunu
Satışlarınızın en yoğun olduğu dönemler
evlendiriyordur veya kendi evine mobilya al-
hangileri?
mıştır. Yarın ise çocuğuna alacaktır, kızına ala-
Altı yıldır Mondi bayiliği yapıyorsunuz. Yol-
Türkiye genelinde satış dönemleri farklılıklar
caktır ya da diğer oğluna alacaktır. Bu zinciri
larınız nasıl kesişti?
gösteriyor. Antalya bölgesi, turizmin başlama-
kurmak için onlara dayanıklı ve kalıcı güveni
Daha önce mobilya sektöründe marka olma-
sından önce epey bir canlılık yaşar. Isparta’da
vermiş olmak gerekiyor.
yan mallar satıyorduk. Altı yıl önceyse Adapa-
yoğunluk mart ayında başlar yaz boyunca de-
zarı Arifiye’de İstikbal ve Mondi bayii olan bir
vam eder. Tabii yazın düğün ve nişanların art-
“Boydak’ı örnek alıyoruz”
arkadaşımızın tavsiyesi üzerine talepte bulun-
masıyla satışlarda ciddi artışlar olur.
Mondi ile hayatınızda neler değişti?
Kayseri’ye ilk gittiğimizde tarih 2007 idi. Boydak
duk.
Sizce Mondi markası nasıl bir fark sunuyor,
Holding yetkilileri bizleri Kayseri’de misafir etti.
Isparta’da Mondi bayiinin olmadığı anlaşıldı.
insanlar neden bu markayı tercih ediyor?
O gün şunu anladım ki, ne kadar büyürseniz bü-
Yetkili kişiler geldiler, tanıştık ve o gün bugün-
İlk çıktığımızda fiyatlarımız çok makuldü ve
yüyün, ne kadar zengin olursanız olun, trilyonla-
dür yolumuza Mondi markasıyla devam ediyo-
en büyük faktör buydu. Ayrıca markanın arka-
ra veya kaç bin metrekare kapalı alana sahip olun
ruz.
sında Türkiye’deki mobilya sektörünün yüzde
ama asla özünüzden kopmayın. Boydak Holding
40’ına hakim olan güçlü bir kurum var.
yetkililerinde bunu gördük. Büyük bir başarının
ardında da yine bu özünü korumanın yattığını dü-
Geldiğiniz noktadan memnun musunuz?
Mondi, grubun küçük evladı olarak görülü-
Servis çok iyi ve en ücra kasabaya kadar gi-
şünüyorum ve onları kendimize örnek alıyoruz.
18 Renkler
Röportaj/İsmail Polat
“Oyunculukta yapacak çok şey var”
Umutsuz Ev Kadınları dizisinde dört çocuklu Elif’i canlandıran Ceyda Düvenci, İstikbal’in “Ultra Energy”
yatak reklamlarıyla da çok beğenildi. Güzel tepkiler aldığını söyleyen oyuncu “Reklamlardan sonra
arkadaşlarımın çoğu yatağını değiştirdi. Bu çok hoşuma gidiyor” dedi.
C
eyda Düvenci, birbirinden farklı ka-
BizBize dergisi olarak Düvenci ile bir araya gel-
“Umutsuz Ev Kadınları” ile hayran kitleniz
rakterlerle
hayatı-
dik ve oyunculuk kariyerinden anneliğe, fotoğraf
genişledi. Bu durumdan memnun musunuz?
mızda. Marmara Üniversitesi İktisat
uzun
zamandır
aşkından İstikbal reklamlarına kadar her şeyi ko-
Tabii ki, evet. Dizinin bu kadar beğenilmesine
Fakültesi’nden mezun olduktan sonra ekonomi
nuştuk. İstikbal’e çok güvendiğini ve reklamdan
çok sevindim.
yerine oyunculukta karar kılan Düvenci, ilk te-
dolayı çok güzel tepkiler aldığını söyleyen yete-
levizyon macerasına 1995 yılında, Kandemir
nekli oyuncu, “Arkadaşlarımın çoğu reklamdan
Dizinin bu kadar izlenmesi hayatınızda neleri
Konduk’un “Palavra Aşklar” dizisiyle başladı.
sonra yatağını değiştirdi. Bu şekilde etkili olması
değiştirdi?
çok hoşuma gitti. Bu yüzden fazlasıyla mutlu-
Binbir Gece dizisi de çok izlenen bir işti. O bakım-
yum” dedi.
dan hayatımda fazla bir şey değişmedi diyebilirim.
izleyiciyle buluştu. Dizi ve karakter o kadar sevil-
Çocukken oyuncu olma hayali kurar mıydınız,
Peki, anne olmak sizde neleri değiştirdi?
di ki çocuk ve koşturmaca denince akla ilk gelen
yoksa her şey kendiliğinden mi gelişti?
Anne olmak çok farklı bir duygu. Çocuk sahibi
Elif karakteri oluyor. Diziler dışında sinema ve
Aslında her şey kendiliğinden gelişti diyebilirim.
olmak hayatımı tamamen değiştirdi.
tiyatroda da yer alan oyuncuyu, son günlerde
Bu konuda hiç planlı değildim.
Düvenci bu sezon, dört çocuklu bir anneyi canlandırdığı Umutsuz Ev Kadınları’nın Elif’i olarak
İstikbal’in “Ultra Energy” yatak reklamlarında
izliyoruz.
Çocuk ve setler derken tüm bu koşuşturmayı
İktisat okudunuz ama farklı alanlarda çalıştı-
nasıl dengeliyorsunuz?
nız. “Keşke başka bir bölüm okusaydım” de-
Tüm zamanımı kendime, kızıma, eşime ayırıyo-
diğiniz oldu mu?
rum ve spor yapıyorum. Bu sayede de çok mut-
Evet, iktisat okudum ama daha sonra yüksek li-
luyum.
sansımı oyunculuk üzerine yaptım. Fakat iktisat
yerine psikoloji okumayı tercih edebilirdim.
Dizideki gibi dört çocuklu bir anne olma hayaliniz var mı?
Oyunculukta geldiğiniz noktadan memnun
Hiçbir zaman dört çocuk sahibi olmak istemedim
musunuz?
ama iki çocuğum olsun isterim.
Benim için yapacak çok şey var çünkü oyunculuk asla “Tamam, bu kadar yeter” denecek bir
Bundan sonraki en büyük hedefiniz nedir?
meslek değil. Hep daha iyisi var hep oynanacak
Kendi yaratıcı drama okulumu açmak ve tiyatro-
bir rol var.
da oynamak en büyük hedeflerim arasında yer
alıyor. Bu aralar zamanımın çoğunu diziye ayırı-
Hepsini denemiş biri olarak sinema mı, tiyatro
yorum. O da zaten iki yıl daha sürecek.
mu, televizyon mu?
Oyunculuk hepsini içerir. Bu konuda hiçbirini ayı-
Vaktinizin ne kadarını evde geçiyorsunuz?
ramam. Hepsi benim için çok özel.
Evim benim için çok önemli. Evde zaman
geçirmek ve dostlarımla evde buluşmak her
Bugüne kadar canlandırdığınız rollerden en
şeyden daha güzel.
çok hangisini sevdiniz veya bütünleştiniz?
Canlandırdığım hiçbir rolle bütünleşmedim ama
Evdeyken en çok nelerle uğraşıyorsunuz?
en sevdiğim karakterler şu anda devam eden
Evde yapacaklarım hiç bitmez. Kitap okurum,
Umutsuz Ev Kadınları’ndaki Elif, Binbir Gece’deki
müzik hiç susmaz, fotoğraflarımı düzenlerim,
Bennu ve Sil Baştan’daki Kiraz oldu.
kızımla vakit geçiririm, yemek yaparım...
“Sadece kızımı çekiyorum”
Fotoğraf merakınız devam ediyor mu?
Fotoğraf çekmeyi çok seviyorum ve devam ediyorum.
Neleri çekmekten büyük keyif alıyorsunuz?
Bu aralar tabii ki sadece kızımın resmini çekiyorum
Teknolojiyi yakından takip ediyor musunuz?
Teknoloji ile aram oldukça iyi. Tam bir Apple tutkunuyum ve
elimden geldiğince tüm imkanlarından faydalanıyorum.
Twitter ne kadar hayatınızda?
Twitter çok sevdiğim bir paylaşım sitesi. Beni takip edenlerle
bir şeyler paylaşmak çok zevkli açıkçası.
“İstikbal’e güveniyorum”
“İyi uyu, enerjik uyan” sloganıyla tanıtılan
leyenleri güldürüyor. Yeni güne tam enerjiyle
Senaryosu çok içime sindi ve çekimler çok güzel
İstikbal Ultra Energy’nin son reklam filminde
uyanmak için en iyi uyku ortamını sağlayan
geçti. Ayrıca çekim ekibi de çok başarılıydı.
ünlü oyuncu Ceyda Düvenci rol aldı. Umutsuz
İstikbal Ultra Energy, bir tarafı sert diğer ta-
Ev Kadınları dizisinde canlandırdığı Elif karak-
rafı yumuşak yapısıyla iki farklı konfor seçe-
Ne tür tepkiler aldınız?
teriyle çok sevilen Düvenci, reklamlarda iki
neği sunuyor.
Çok güzel tepkiler aldım. Arkadaşlarımın çoğu
farklı kişi olarak karşımıza çıkıyor. Dizide dört
reklamdan sonra yatağını değiştirdi. Bu şekilde
çocuklu anneyi canlandıran Elif’le, özel haya-
İstikbal markası sizin için ne ifade ediyor?
etkili olması çok hoşuma gitti. O bakımdan bu
tında set ve ev arasında yoğun temposunu
İstikbal her anlamda güvendiğim, evimde de
ortaklık beni fazlasıyla mutlu etti.
anlatan ve İstikbal Ultra Energy yataklarıyla
kullandığım bir marka. Bu yüzden reklamlarında
enerjik bir güne merhaba dediğini söyleyen
oynamaktan büyük zevk aldım.
Devamı gelecek mi?
oyuncu, ‘UMUTSUZ ev kadını diyorlar ama
Reklam fikri kimden geldi? İlk tepkiniz ne oldu?
Reklamların devamının gelmesini çok isterim ama
UYKUSUZ ev kadını olmayacağım’ diyerek iz-
Teklif İstikbal’den geldiğinde çok mutlu oldum.
bu karşılıklı istekle olur.
20 Gezi
En egzotik Afrika: Fas
Göz alıcı sahilleri, çölleri, mimarisi ve tarihi mekanlarıyla akıllara kazınan Fas, Akdeniz ve Afrika’yı
büyük bir aşkla kucaklıyor. Başta Kazablanka olmak üzere birbirinden güzel şehirleriyle konuklarını
ağırlayan Fas’ta, vize sorunu yaşamadan keyifli bir tatil geçirebilirsiniz.
K
uzey Afrika ülkesi olan Fas, 32 mil-
ra Osmanlılar’ın egemenliği altına girmiş. 15.
yon nüfusu ve 447 bin km2 yüz öl-
yüzyılda ise Portekizlilerle çatışıp, sonrasında
çümüyle
Okyanusu’ndan
Fransız sömürgesi olunca mimari ve sosyal
Cebelitarık Boğazı’nı çevreleyip Akdeniz’de
Atlantik
hayatta ciddi anlamda Fransızların etkisinde
son buluyor. Doğusunda Cezayir, kuzeyinde
kaldılar.
İspanya var. Çöllerle ve sahillerle çevrili ülkenin İspanya ile arasındaki tek mesafe ise
Nane çayı eşliğinde Fas turu
Cebelitarık Boğazı.
Upuzun sahil şeridiyle Afrika’nın en egzotik
ülkesi olarak bilinen Fas’ın başkenti Rabat, en
Berberiler ve Arapların birlikte yaşadığı bu
büyük şehri ise Kazablanka’dır. Fas, Afrika’da
Afrika ülkesinde resmi dil Arapça olsa da,
olduğu halde Afrika Birliği’ne üye olmayan tek
Berberice daha yaygın. Kuzey kesimi ciddi
ülke olarak dikkat çekiyor. Avrupa’ya yakın
oranda İspanya etkisinde kaldığından, bura-
oluşu sadece sosyal hayata değil ekonomi-
larda sıklıkla İspanyolca konuşanlara rastla-
lerine de katkıda bulunuyor. En büyük gelir
mak mümkün. Arap, Afrika, Berberi, Fransız
kaynağı tarım olan ülkede Kasbah (Kezbah)
ve Portekiz kültürlerinden derin izler taşıyan
adı verilen eski Arap mahalleleri en sık karşı-
ülkenin tarihi de oldukça zengin. Önceleri
laşacağınız yerlerin başında geliyor. Meşhur
Roma İmparatorluğu’na geçen Fas, daha son-
yemekleri ise başta Tajin (güveç) olmak üzere
Harira çorbası, hamur işi pastilla ve gelenek-
kattı. Film aslında Hollywood’da çekildi ancak
Fna’daki gece çalgıcılarıyla dansçılarla dolu
sel Berberi yemeği kuskus pilavı. Nane çayı ise
filmde adı geçen meşhur Ricky’s Bar’dan şehir-
gece hayatına doyamayacaksınız. Birbirinden
Fas’ın en yaygın içeceği.
de tam 28 tane olması halkın da filmi ne kadar
güzel restoranlarla dolu sokakta her bütçeye
benimsediğini kanıtlıyor. Ülkenin bu en egzotik
uygun leziz Fas yemekleri bulabilirsiniz. Ta-
Türkiye’den Fas’a gitmek ise oldukça kolay:
şehrinde, Arap zenginlerinin oturduğu muhte-
rih meraklıları Bahia Sarayı ve Hispano Mo-
Vize istemeyen ülkeye doğrudan uçmak iste-
şem villaları görebilir ya da halk plajlarında deni-
resk mimarisine ait, 800 yaşındaki Koutoubia
yenler THY, Royal Air Maroc ve Air Arabia Ma-
ze girebilirsiniz. Renkli gece hayatı, sakin insan-
Camii’ni mutlaka görmeli. Souk isimli Marakeş
roc havayollarını tercih edebilir. Gittiğinizde
ları ve Fransa esintili Paris Bulvarı’nın yanında;
Kapalı Çarşısı, uygun fiyata alışveriş sevenler,
filmiyle ünlenip, “rüya şehir” statüsüne yükse-
Medina adlı pazar yerleri ve sahildeki görkemli
Majorelle Bahçeleri de şehrin gürültüsünden
len Kazablanka’yı görmekle yetinmeyin Mara-
Hasan Camii de büyük ilgi görüyor. Akdeniz ül-
uzakta huzur bulmak isteyenler için birebir.
keş, Rabat, Fez, Kenitra ve Tangier kentlerini
kelerinin sahillerini yıllardır duyuyoruz, Kazab-
Şehre gitmişken meşhur hamamlarında yıkan-
de mutlaka ziyaret edin.
lanka ise hala keşfedilmeyi bekleyen bir inci.
mayı ihmal etmeyin.
Kazablanka
Marakeş
Rabat
Kuzey Afrika’nın en büyük limanı olan Kazab-
Berberi dilinde “Tanrıların Toprağı” anlamına
Fas’ın başkenti olan Rabat’ta herkese göre bir
lanka, İspanyolca “beyaz ev” anlamına geliyor.
gelen Marakeş ikiye ayrılıyor: Tarihi bölüm
şeyler var: Tarih, kültür, din, gece hayatı ve
Ülkenin en büyük şehri 1942 tarihli unutulmaz
olan Medina ve Avrupa etkisinde kalan ve
göz alıcı manzaralar. İlk olarak Sultan Yakup
Hollywood filmine adını vermesiyle ününe ün
daha modern olan Ville Nouvelle. Djemaa El-
el Mansur tarafından 1195 yılında inşa edilen
22 Gezi
ve Kasbah’ya açılan muhteşem manzaralı Bab
biri olan Fez’de ticari malzemelerin taşımı için
Lac Sidi Bourhaba, doğa ile iç içe olmak iste-
Oudia’yı görün. Yüksek surların üzerinde ok-
hala araba yerine sıklıkla eşek ve motosiklet
yenler için tam bir cennet.
yanus manzarasını izleyin ve arabanız varsa
kullanılıyor. Borj tepesi, Mellah Musevi Mahalle-
nehrin öteki tarafında kalan Sale şehrinde
si, Andalous semti, Karouine Camii, Neccarine
Tangier
balık yiyin. Fas kültür ve sanat tarihinin en
çeşmesi, Attarine Medresesi, Fez Çarşı ve Me-
Ülkenin
güzel örneklerini barındıran Saray Müzesi-
dina şehrin en bilindik turistik durakları. Pazar
Tangier’de Afrika, İspanya ve Fransız kültürü
ni, ülkenin en önemli müzelerinden Arkeoloji
yerleri ile dolu olan şehir meydanında kaybol-
iç içe yaşıyor. Avrupa’dan seyahat eden tek-
Müzesi ve Fransız mimarisinin etkisinde yapı-
mamak içinse çok iyi bir rehbere ihtiyacınız var.
nelerin ve Akdeniz-Atlantik Okyanusu ara-
lan, mis kokulu güzel çiçeklerle bezeli Endülüs
İspanya’ya
en
yakın
yeri
olan
sındaki geçiş limanı olarak bilinen şehirde 6.
Bahçeleri’nde mutlaka gezin. Şehrin en bilinen
Kenitra
Muhammed Bulvarı, Ibn Battouta’nın mezarı,
yerleri arasındaki Hasan Camii, Hasan Kulesi
Sahil şehri olan Kenitra’nın dillere destan gü-
Cervantes Tiyatrosu, Tangier Şehri Güncel
ve Almohad Duvarları’nı görebilirsiniz.
zellikteki Mehdia’sında, deniz kenarında Por-
Sanatlar Müzesi en bilinen yerler. Gitmişken
tekizliler ve İspanyollar tarafından inşa edilen
Cafe Hafa’da okyanus manzarası eşliğinde
Fez
Kezbahları görebilir; şehre 30 km uzaklıktaki
nane çayı içmeyi, Amerikan Tüzük Müzesi’ni
Eski İslam uygarlığının izlerini taşıyan şehrin,
“Egzotik Bahçeler”de kendinizi kaybedebilirsi-
gezmeyi, Casa Barata’nın akılınıza gelen her
tarihi o kadar güzel korunmuş ki, gidince kendi-
niz. 1951’de yapılan bu bahçenin içinde sadece
şeyi bulabileceğiniz pazarlarında gönlünüzde
nizi zaman tünelinde gibi hissedeceksiniz. Arap
çiçekler değil Endülüs bahçesi, Japon bahçesi,
alışveriş yapmayı ve arkeoloji cenneti olan
dünyasının en iyi korunmuş eski şehirlerden
havuz ve bambu köprüsü gibi bölümler de var.
Herkül Mağarası’nı ziyaret etmeyi unutmayın.
İstikbal’in Fas çıkarması
BAYİ
İstikbal, Fas’ın önde gelen mobilya markası olma
yolunda hızla ilerliyor. Fas’ın en önemli AVM zinciri
Marjane AVM’lerde açılan İstikbal mağazaları, her
iki şehrin de cazibe merkezleri arasında yer alıyor.
F
as’taki ilk mağaza yatırımını 2008 yı-
için hem Türk mobilya sektörü için gurur kay-
lında gerçekleştiren İstikbal Mobilya,
nağı olduğunu vurguladı. Türk mobilyasına du-
iki yeni mağaza daha açarak bölgede-
yulan ilgi ve güvenin arttığını söyleyen Şükrü
ki büyümesini sürdürüyor. Marka, geçtiğimiz
Boydak, şunları kaydetti: “Markamıza olan bu
aylarda Fas’ın önemli şehirlerinden ve dünya-
yoğun talep sadece İstikbal markası için değil
nın en faal alanlarından biri olan Marakeş ve
Türk mobilya sektörü için de gurur tablosu-
Muhammediye’deki mağazalarını hizmete açtı.
dur. Kuzey Afrika’daki mağaza yatırımlarımızı
Bunlarla birlikte bölgedeki mağaza sayısını se-
önemsiyoruz ve önümüzdeki iki yıl içerisinde
kize çıkartan İstikbal, Fas’ın önde gelen mobil-
yedi yeni mağaza daha açmayı planlıyoruz.
ya markası olma yolunda hızla ilerliyor. Fas’ın
Bugün, küresel piyasalarda söz sahibi firmalar
en önemli AVM zinciri Marjane AVM’lerde açı-
arasında yer alıyoruz. Ürünlerimizi pazarladı-
lan İstikbal mağazaları, her iki şehrin de cazibe
ğımız 100’den fazla ülkede marka bilinirliğimizi
merkezleri arasında yer alıyor. Geniş bir alana
ise her geçen gün artırıyoruz. Gelecek 10 yılda
yayılan mağazalardan Marakeş’teki mağaza
faaliyet gösterdiğimiz ülke sayısını artırarak
1.250 metrekare, Muhammediye’deki ise 1.400
dünya mobilya sektörünün önemli oyuncula-
metrekare alana sahip.
rından biri olmayı hedefliyoruz.”
Her iki mağazanın açılış törenleri Boydak Hol-
Yurtdışında 250’yi aşkın mağazasıyla faaliyet-
ding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Şükrü Boy-
lerini sürdüren İstikbal’in bölgedeki diğer ma-
dak ve Boydak Holding Yönetim Kurulu Başkan
ğazaları Kazablanka, Kenitra, Rabat, Tengiers
Vekili Mustafa Boydak’ın katılımıyla gerçekleş-
ve Fes şehirlerinde bulunuyor. Tüm mağazala-
ti. Törende bir konuşma yapan Şükrü Boydak,
rıyla Fas’ta toplam 5 bin 665 metrekarelik bir
yurtdışında aranan ve güvenilen marka olma-
alanda faaliyet gösteren marka, iki yıl içerisin-
nın ilk yolunun markalaşmadan geçtiğini ha-
de açacağı yeni mağazalarla 13 bin 365 metre-
tırlatarak, Fas’taki yoğun talebin hem Boydak
karelik bir alana ulaşmayı hedefliyor.
24 Haber
Ukrayna fabrika açılışı
Bellona şimdi de Kiev’de
Boydak Holding yurtdışı yatırımlarına, hızla ve büyük projeler ile devam ediyor. Geçtiğimiz yıl itibariyle
Bellona, Ukrayna’nın sanayi ve ticaret bölgesinde üretime başladı. Boydak Holding bu yatırımı ile
yalnız satış ağıyla değil, fabrika yatırımıyla da Ukrayna’da konumlanmış oldu.
U
krayna’nın sanayi ve ticaret bölgesi Donetsk’in Artemovsk şehrinde
geçen yıl üretime başlayan Bel-
lona fabrikasının açılış töreni Boydak Holding
CEO’su Memduh Boydak, Boydak Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Boydak, Boydak Dış Tic. Genel
Müdürü Murat Bozdağ’ın katılımıyla yapıldı.
Açılışa ayrıca Artemosk Belediye Başkanı ve
çok sayıda yetkili katıldı. Fabrikada, Bellona
markası ile yatak ve baza üretimi yapılıyor.
İlerleyen zamanlarda ise kanepe ve oturma
grubu üretimi de planlanıyor. Açılışta konuşan
Boydak Holding CEO’su Memduh Boydak, 45
milyonluk bir ülke olan Ukrayna’nın geleceğine
inandıklarını, yalnız satış ağıyla değil fabrika
yatırımlarıyla da bu ülkede konumlandıklarını
belirtti. Memduh Boydak, açılışı yapılan mağaza
ve kısa sürede açılacak diğer mağazalar ile
birlikte Ukraynalı tüketiciyi Bellona’nın kalitesiyle buluşturacaklarını söyledi.
İstikbal Viyana ve Belçika’da
BAYİ
Türkiye’de olduğu kadar sınırları aşan yatırımlarıyla da dikkat çeken İstikbal, Viyana’da açtığı ilk
mağazasının ardından gelecek dönemde de Salzburg ve Graz şehirlerinde de yeni satış noktaları
açmaya hazırlanıyor. İstikbal ayrıca Belçika’da da ilk mağazasını açmanın sevincini yaşıyor.
M
obilya sektörünün öncü markası
gedeki yatırımlarını sürdürmeyi hedefliyor.
bir marka olmamız, Türkiye’nin tanıtımına kat-
İstikbal,
mağazalaşması-
Açılışta konuşan Boydak Holding CEO’su
kı sağlarken ülkemiz adına ayrı bir değer de
nı tüm hızıyla sürdürüyor. Marka,
Memduh Boydak, “İki milyona yakın nüfusuy-
yaratmaktadır. Bu da bizim için ayrı bir gurur
şimdi de Avusturya’nın başkenti Viyana’da ilk
la ülkenin en kalabalık kentinde açtığımız bu
kaynağıdır” dedi.
mağazasını açtı. 11 Mayıs’ta Boydak Holding
ilk mağazamızın, önemli bir boşluğu doldura-
Yönetim Kurulu Başkan Vekili Şükrü Boydak
cağını ve tercihlerde ilk sırada yer alacağını
Viyana’daki mağaza Triller Park olarak bilinen
ve Boydak Holding CEO’su Memduh Boydak’ın
düşünüyoruz. Her ne kadar Avusturya’da aç-
AVM’de yer alıyor. 1.480 metrekarelik teşhir
ev sahipliğinde gerçekleşen açılış törenine
tığımız ilk mağazamız olsa da İstikbal, bölgede
alanıyla birlikte toplam 1.500 metrekarelik
İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin ve Büyükelçi
yaşayan Türk vatandaşlarımızın yanı sıra etnik
alana sahip olan mağaza, tüketicilerin tüm ih-
Ayşe Sezgin başta olmak üzere Türkiye’den
gruplar tarafından da bilinen, takip edilen bir
tiyaçlarına yanıt vermek üzere tasarlandı. Bir
ve Avusturya’dan üst düzey temsilciler katıldı.
marka konumunda. Bu da bizim global arena-
evin mobilya konusundaki tüm ihtiyaçlarına
daki marka gücümüzü gösteriyor” dedi. Her
kolaylıkla sahip olabilmenin kapılarını aralayan
Türkiye’de olduğu kadar sınır ötesi yatırımla-
zaman bulundukları konumu bir üst segmente
İstikbal, yemek odasından yatak odasına, kol-
rıyla da adından söz ettiren İstikbal, Viyana’nın
çekmek üzere stratejilerini kurguladıklarını ve
tuk takımından genç odasına, halıdan mutfak
ardından gelecek dönemde Salzburg ve Graz
iş planlarını da buna göre yaptıklarını vurgula-
ürünlerine kadar pek çok ürün grubu ve zen-
şehirlerinde açacağı yeni mağazalarıyla, böl-
yan Boydak, “Bugün yurtdışında takip edilen
gin çeşidiyle farklı segmentlere hitap ediyor.
yurtdışı
Belçika’da Antwerpen’de ilk mağaza
İstikbal Antwerpen’de 750 metrekare, Genk’te
ise 1000 metrekarelik bir alanda faaliyet gösterecek. Avrupa’nın en büyük limanlarından
biri olan Antwerpen’deki mağazanın, Flaman
Bölgesi’nin batı kesimi için önemli bir çekim
merkezi oluşturması bekleniyor. Flaman bölgesinin sanayi merkezi olan Genk şehri de zengin Limburg bölgesindeki tüketiciler için merkez olacak stratejik bir konumda yer alıyor.
26 Klasik
Boğaziçi yalıları
Tarihi Boğaziçi yalıları
Dünyaca ünlü simalara İstanbul Boğazı’ndaki yalıların sırrını anlatan yazar ve rehber Saffet Emre
Tonguç’la görkemli bir yolculuğa çıkıyoruz. Tarihe meydan okuyan ve dönemin ruhunu en güzel
şekilde yansıtan yalıları ondan dinlemeye doyamayacaksınız.
İ
stanbul denince akla ilk Boğaziçi gelir. Söz
konusu Boğaz olunca da farklı renklerde,
tarihe meydan okuyan güzellikteki yalıları
es geçmek olmaz. Araştırmalara göre İstanbul
Boğazı’ndaki yalıların sayısı 600’e yakın. Yarıdan fazlası birinci derecede olmak üzere tamamı tarihi eser niteliği taşıyor ve 37’si Beşiktaş,
136’sı Sarıyer, 84’ü Üsküdar, 109’u Beykoz’da
Şimdi Tonguç’la Boğaz’da görkemli bir yolculu-
bulunuyor. Aralarında Boğaz’ın en eski yalısı
ğa çıkıyoruz ve sekiz yalıyı yakın markaja alıyo-
Anadoluhisarı’ndaki 314 yaşındaki Amcazade
ruz. Yılanlı Yalı’dan Said Halim Paşa Yalısı’na,
Hüseyin Paşa (Köprülü) Yalısı en dikkat çekici
Abud Efendi Yalısı’ndan Kıbrıslı Yalısı’na, İstan-
olanı. Ayrıca Şehzade Burhaneddin Efendi Yalı-
bul Boğazı’nı süsleyen muhteşem yapılar tüm
sı 150 milyon dolarlık fiyatıyla dünyanın en pa-
ihtişamıyla sizleri bekliyor. Onlar kendine has
halı 10 evinden biri olarak gösterilirken, 64 oda-
özellikleriyle herkesi büyülerken, yıllardır oda-
İsmi kendi kadar güzel değil ama mecburiyetten
sıyla Boğaz’daki en büyük yalı olarak da dikkat
larında barındırdıkları sırları da usulca kulağını-
verilmiş: II. Mahmud, Hariciye Nazırı (Dışişleri
çekiyor... Tüm bu bilgileri “İstanbul Hakkında
za fısıldıyor.
Bakanı) Mustafa Efendi’nin yalısını pek beğen-
Her Şey’’ ile “Boğaz Hakkında Her Şey’’ kitap-
miş ve konuyu ortak dostları Said Efendi’ye aç-
larının yazarı Saffet Emre Tonguç’tan öğreni-
Yılanlı Yalı
mış. Said Efendi arkadaşını ve yalısını korumak
yoruz. Tonguç mesleği gereği hepsini çok iyi bi-
Bebek’ten Rumeli Hisarı’na doğru yürürseniz
için yalının yılanlı olduğunu uydurmuş. Padişa-
liyor ve özellikle yabancı konukların Boğaz’daki
önce Ayşe Sultan ve Arifi Paşa korularını geçe-
hın yalıyı almasını önlemiş ama yalının adı da
gözü kulağı oluyor. Oprah Winfrey’den Colin
ceksiniz, daha sonra da karşınıza 17. yüzyıldan
“Yılanlı Yalı” olarak kalmış. Yalı 1964’te çıkan
Powell’a, Madeleine Albright’tan Calvin Klein’a
kalma İstanbul’daki nadir ahşap mescitlerden
şaibeli bir yangınla tamamen yanmış. 1989’da
dünyaca ünlü simalar yalılara dair detayları on-
Kayalar Mescidi çıkacak. Mescidin yanında ise
mirasçısından satın alınan yalının bir kısmı aslı-
dan öğreniyor.
17. yüzyıldan kalma Yılanlı Yalı’yı göreceksiniz.
na uygun olarak restore edilmiş.
Kıbrıslı Yalısı
Zarif Mustafa Paşa Yalısı
Çürüksulu (Muharrem Nuri Birgi) Yalısı
Abud Efendi Yalısı
Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı
Kıbrıslı Yalısı
28 Klasik
Said Halim Paşa Yalısı
miş. Ünlü kemancı Yehudi Menuhin yalıda misafir
Abud Efendi Yalısı
1863 yılında Aristarhis Ailesi, eski bir binanın yeri-
edilmiş. Büyükelçi olan Birgi, binayı Kandilli’de
Ostrorog ve Kıbrıslı Yalıları arasında kalan Abud
ne yeni bir yalı yaptırmış. Burayı daha sonra satın
muhteşem bir yalısı olan Selahattin Beyazıt’a
Efendi Yalısı, 1900’lerin başında adını taşıdığı
alan Abdülhalim Paşa, yalının hem harap hem de
bırakmış. Yalının iç dekorasyonu çok etkileyici.
Abud Efendi tarafından satın alınmış. Yalının pla-
istediği büyüklükte olmamasından dolayı Çanak-
Bir konser için binaya gittiğimizde balkonundan
nını İstanbul’daki sarayların ve önemli binaların
kaleli Mimar Petraki Adamanti’yi daha büyük bir
görünen İstanbul manzarasına hayran kalmıştık.
büyük bir kısmına imza atan Balyan ailesinden
bina yapması için görevlendirmiş. Öldüğünde
Günümüzde önünden sahil yolunun geçtiği yalı
Garabet Amira çizmiş. Abud Efendi’nin kızı, İstan-
oğullarından Said Halim, diğer sekiz kardeşinin
adeta kayalara asılmış gibi duruyor.
bul sosyetesinin 1920’lerde önemli fertlerinden
hisselerini satın alıp tek başına buranın sahibi olmuş.
biri olan Belkıs’mış. Dillere destan düğünü de bu
Edib Efendi Yalısı
binada yapılmış.
Boğaz’ın en dar ve akıntının en hızlı olduğu noktaÖnündeki heykelden dolayı “Aslanlı Yalı” olarak
lardan birinde yer alan yalı, Osmanlı’da çok saygı
Kıbrıslı Yalısı
da adlandırılıyor. Neoklasik bir mimariye sahip
duyulan bir hükümet görevlisinin adını taşıyor.
Eski Küçüksu Plajı’nın hemen yanında yer alan
Said Halim Paşa Yalısı 1995 yılında şaibeli bir
Geniş bir alanı kaplayan bu ahşap yalı iç mimarisi
64 metrelik rıhtıma sahip olan yalı 18. yüzyılda
yangının kurbanı oldu. Geçirdiği restorasyondan
bakımından 19. yüzyıl başı Türk yapı karakterini
Sadrazam Mehmed İzzed Paşa için yaptırılmış.
sonra özellikle düğünler için kullanılan popüler bir
koruyor. Yalı harem ve selamlık olmak üzere iki
21 odalı binanın neredeyse tamamı, 1840’tan
mekan haline geldi.
bölümden oluşuyor. İlginç yanlarından biri de ha-
beri aynı ailenin mülkiyetinde. Üç değişik sul-
rem ve selamlık bölümlerinde, birbirine simetrik
tana sadrazamlık yapmış olan Kıbrıslı Mehmed
Çürüksulu (Muharrem Nuri Birgi) Yalısı
olan büyük taşlıklarla bunların üzerindeki oval so-
Emin Paşa önemli bir devlet adamıymış. İm-
18. yüzyıl Osmanlı mimarisinin en güzel örnek-
falar. 1753’te vefat eden Divitdar Mehmed Emin
paratoriçe Eugenie, Irak Kralı II. Faysal, Şair
lerinden biridir. Aşı boyalı ahşap bina, 1971’de
Paşa tarafından yaptırıldı ve Edib Efendi tarafın-
Yahya Kemal Beyatlı bir dönem yalıda yaşayan
Mimar Turgut Cansever tarafından restore edil-
dan 1887’de satın alındı.
isimlerden bazıları.
Yılanlı Yalı
Zarif Mustafa Paşa Yalısı
Said Halim Paşa Yalısı
Saffet Emre Tonguç
Çürüksulu (Muharrem Nuri Birgi) Yalısı
Araştırmalara göre İstanbul Boğaz’ındaki yalıların sayısı 600’e yakın.
Yarıdan fazlası birinci derecede olmak üzere tamamı tarihi eser niteliği
taşıyor ve 37’si Beşiktaş, 136’sı Sarıyer, 84’ü Üsküdar, 109’u Beykoz’da
bulunuyor. Aralarında Boğaz’ın en eski yalısı Anadoluhisarı’ndaki 314
yaşındaki Amcazade Hüseyin Paşa (Köprülü) Yalısı en dikkat çekici olanı.
Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı
tırının kalıntıları üzerinde yer aldığından Ayazma
1926’da yalı sakinlerinden Sadiye Hanım’ın düğü-
Osmanlı İmparatorluğu’nda II. Mahmud zama-
(Kutsal Su Kaynağı) halen binanın bahçesinde
nü nedeniyle bakımı yapılan bina sarıya boyanın-
nında açılan ilk tıp okulundan mezun olan Salih
bulunuyor. Paşa’nın damadı Sadık Bey, kayınpe-
ca adı “Sarı Yalı” ya çıkmış. Kurtuluş Savaşı sıra-
Efendi, üç sultanın doktorluğunu yapmış bir isim.
derinin sürekli verdiği ziyafetlerden sıkılınca se-
sında İstanbul’u İngilizler işgal edince Esat Bey’in
Botanik bilgini olan Salih Efendi’nin bahçesinde
lamlık ve kayıkhane olan bölümü satın alıp araya
oğulları yalıyı Anadolu’ya silah ve mühimmat
diktiği ve kendi aşıladığı bir gül de “Hekimbaşı
da kocaman bir duvar ördürmüş. Aile, Şeyh Talat
göndermek için kullanmışlar.
Gülü” adıyla anılıyor. 63 yaşındayken ders verdi-
Efendi’nin akrabasıymış.
ği, 16 yaşında bir Çerkez güzeli olan Payidar’la ev-
Yalı 2000 yılından beri başka bir ailenin mülkiye-
lenmiş. 20. yüzyılın ortalarında İngiliz gezi yazarı
Sadık Bey’in oğlu Osmanlı mebusu Mehmet Esat
tinde. Aile Türkiye’nin tanıtımına katkıda bulun-
Freya Stark’ın da misafir olduğu yalı, 1905 yılın-
Bey yalıda bulunan Hz. Muhammed’in sakalına
mak için elinden geleni yapıyor. Evin zarif hanı-
da 89 yaşında ölen Salih Efendi’nin Payidar’dan
(Sakal-ı Şerif) ait bir teli Anadolu Hisarı’ndaki Fa-
mefendisi Colin Powell, Oprah Winfrey, Madeleine
olan mirasçılarına ait. “Bin Bir Gece” gibi dizilere
tih Camii’ne hediye etmiş. Bundan sonra halk ya-
Albright ve Rus Grand Düşesi Maria Vladimirovna
de ev sahipliği yapan yalının orijinal Türk hama-
lıyı “Esat Bey Yalısı” olarak adlandırmış. Binanın
Romanova gibi önemli misafirleri yalıda ağırlıyor.
mı oldukça ilgi çekici. Yalının tamamı 2010 yılında
cihannüması Sakal-ı Şerif’i muhafaza etmek için
Yalıda bulunan tarihi Türk hamamı güzel bir mer-
restore edildi.
kullanılmış.
mer işçiliğine sahip ve orijinal haliyle muhafaza
edilmiş. Binadaki en önemli kısımlardan biri de
Zarif Mustafa Paşa Yalısı
kadınların deniz hamamı olarak kullandıkları yer.
Karadeniz’den Marmara’ya Boğaz boyunca dur-
Bunu evin içindeki kapalı bir havuz olarak düşü-
madan akan sulara şahitlik yapan Zarif Mustafa
nün.
Paşa Yalısı, II. Mahmud’un kahvecisi Kani Bey
tarafından 1800’lerde satın alınmış. İlk yapıldığın-
Mahremiyet dolayısıyla geçmişte denize gireme-
da harem, selamlık ve kayıkhane bölümlerinden
yen kadınlar evin içindeki bu havuzda yüzerler-
oluşan ve bugünkünden üç kat daha büyük olan
miş. Şu anda Kahve Odası olarak kullanılan bu
yalı, 1848 yılında Zarif Mustafa Paşa’nın mülki-
yerin camla kaplı zemininin altında balıklar yüzü-
yetine geçmiş. 1992’ye kadar aynı ailenin fertleri
tarafından kullanılmış. Yalı eski bir Bizans manas-
yor! Günümüzde akvaryum olan bu havuzun filtre
Kıbrıslı Yalısı
edilmiş suyu ise Boğaz’dan geliyor.
30 Röportaj
Ekonomi/Kerem Alkin
“İhracat odaklı büyümeliyiz”
Türkiye’de yaşanan ekonomik gelişmeleri ve küresel olarak alınan tedbirlerin Türkiye’ye etkisini anlatan
Prof. Dr. Kerem Alkin, “Yeni Teşvik Sistemi, Türk Ticaret Kanunu, 2B Arazileri ve Mütekabiliyet Yasası’na
olan ilgiyi de bir miktar artırmamızda yarar var” diyerek öncelikli konulara dikkat çekti.
İ
talya, Portekiz, Yunanistan, İspanya der-
la net bir şekilde açıklayan Alkin, Türkiye’nin
ken Avrupa’da tehlike çanları en son Fran-
gidişatını ve alınan tedbirleri oldukça olumlu
sa için çalmaya başladı. Yaşanan ekonomik
buluyor ve hatta “Böyle giderse, Türkiye’nin
kriz sosyal anlamda da ciddi etkiler yaratırken,
yılsonunda cari açık ve enflasyonda imajı dü-
hükümetler Avrupa Birliği (AB) şemsiyesi al-
zelebilir” diyor.
tında acil çıkış noktaları arıyor. Yerkürenin Avrupa yakasında hal böyleyken yanı başımızda-
Yılın ilk çeyrek dönem rakamları açıklandı.
ki Ortadoğu’da da sular bir türlü durulmuyor.
Tablodan çıkan sonuç nedir?
Geçen yıl yaşanan Arap Bahar’ı yerini çoktan
Evet, 8 Mayıs’ta açıklanan Mart ayı sanayi
karmaşaya bırakmış durumda. Tunus, Mısır,
üretim verileriyle, 2012 yılının ilk çeyreğine ait
Libya, Suriye, Bahreyn, Cezayir, Ürdün ve
verileri tamamlamış olduk. Yılın ilk çeyreğinde
Yemen’de fırtına dinmiyor. Özellikle Suriye’de
sanayi üretimindeki artış yüzde 2,77 düzeyin-
bitmek bilmeyen karmaşa dış politika açısın-
de kaldı. Oysa 2010 yılının aynı çeyreğinde sa-
dan Türkiye’nin gündemini fazlasıyla meşgul
nayi üretimindeki artış yüzde 17,17; 2011 yılının
ediyor. Bir yanda krizle boğuşan Avrupa, diğer
ilk çeyreğinde de yüzde 14,6 olmuştu. Diyelim
ki, 2010 yılındaki yüksek orandaki sanayi üre-
“2012’nin ilk çeyreğinde GSYH büyümesinin reel olarak yüzde 2,25-2,75
düzeyinde gerçekleşti. Cari açık ise, Mart ayı sonunda 72 milyar Doların
dahi altına inerek sevindirdi. “Ekonomi soğutma” tedbirlerinin etkisi böyle
giderse, Türkiye’nin yıl sonunda cari açık ve enflasyonda imajı düzelebilir.”
tim artışı 2009 yılının telafisiydi. 2011 yılındaki
yüksek üretim artışı ise, telafinin üzerine ciddi
bir üretim artışı oldu ve Türkiye Cumhuriyet
tarihinin rekor sanayi üretim düzeyine ulaştı.
Bu tek başına yeterli mi?
yanda kaynayan Ortadoğu’nun arasında kalan
Bu noktada esasen, 2010 ve 2011 yıllarının ilk
Türkiye’yi ise zor bir sınav bekliyor. 2011’i yüz-
çeyreklerindeki rekor düzeydeki sanayi üre-
de 8,5 büyüme oranı ve kişi başına düşen 10
tim artışlarının üzerine, yani rekor düzeydeki
bin 444 dolar ile tamamlayan Türkiye, acaba
üretimin üzerine, sanayi üretiminin 2012 yı-
2012’de nasıl bir sınav verecek?
lında da hala yüzde 2,77 daha artmış olması
küçümsenecek bir artış olmasa gerek. Ancak,
Her iki bölgede yaşanan gelişmeleri ve üst
Türkiye’nin 2023 hedefleri göz önüne alındı-
üste alınan ekonomik tedbirlerin Türkiye’ye
ğında, yeterli bir üretim artışı olmadığı kesin.
olası etkilerini ekonomist Prof. Dr. Kerem
Kendimizi üzmeyelim, kızmayalım, bozulma-
Alkin’le konuştuk. Rakamlarla çizdiği tablolar-
yalım ama sanayi üretiminde artış oranını or-
talama olarak yüzde 7’nin altına indirmemiz
gerekiyor. Bu yıl sanayi üretimindeki artış
yüzde 4 ve altında kalır ise, tüm yılın büyümesi
için görebileceğimiz en iyi veri yüzde 3 civarı
büyüme olacaktır.
Sizce ne yapılması gerekiyor?
2011 yılının ilk 107 günü ile bu yılın ilk 109 günü
karşılaştırıldığında, ihracat hacmindeki artış
sadece yüzde 5,9. Oysa yıla başladığımızda
ihracat sanki 2012 yılı için yüzde 10 ile 12 arasında artış oranı ile tüm yılı götürecekmiş gibi
gözüküyordu. Görünen o ki, Euro Bölgesi ve
genel anlamda AB piyasasındaki keyifsizlik ve
bu bölgedeki ihracat bağlantı kayıplarımızı diğer coğrafyalara yaptığımız ihracat hamleleri
ile tam dengeleyemememiz sebebiyle, ihracat
hacim artışında zorlanıyoruz.
Yani, Avrupa’daki kriz Türkiye’yi de etkileyecek gibi görünüyor…
Türk sanayisinin üretimini belirli bir tempoda
artırabilmesi için, eğer iç talep üzerinde baskı
ve tedbir var ise, bu durumda var gücümüzle
ihracata yüklenmemiz gerekiyor. İhracat kesimimizin desteklenmesi amacıyla ek tedbirleri
acil olarak gözden geçirmemiz gereken bir dönemden geçiyoruz.
Çünkü yüzde 11’i geçmiş olan enflasyonu ve ancak 75,3 milyar Dolara gerilemiş olan cari açığı
kontrol altında tutmak, cari açığı 2012 yılı
32 Röportaj
sonunda 72 milyar Dolar ve altına, yıllık enflas-
sanayinde ve ikisinin ardından inşaat sektö-
yonu da yüzde 7’nin altına çekebilmemiz için iç
ründe gözleniyor.
talebi baskı altında tutmamız gerekiyor.
Tüm bu önlemler tüketiciyi nasıl etkiliyor?
Dış etkilerden korunmak için içeride acil ne
2011 yılının son çeyreğinde “ekonomi soğut-
yapılmalı?
ma” tedbirlerinin bir sonucu olarak, bir çey-
Bu durumda, ekonominin iç dinamiklerini so-
rekte yurtiçi yerleşik hane halkının tüketim
ğutmayı, “yumuşak iniş” için işi sıkı tutmayı
harcamaları toplamı, 3. çeyreğin çok az da
sürdüreceksek, Merkez Bankası enflasyonu
olsa altında kaldı. 2008 ve 2009 yıllarında
düşürmek için işi sıkı tutacağını her fırsatta
bu durum, küresel krizin net etkisi ile, daha
söylüyorsa, o zaman ihracat odaklı büyüme
yüksek miktarda bir farkla gerçekleşmişti.
için hızlanmamız gerekiyor. Yeni Teşvik Sis-
Yüzde 9 büyüme ile Türkiye dünya dördüncü-
temi, Türk Ticaret Kanunu, 2B Arazileri, Mü-
lüğünü 2010 yılında yakaladığında, Türk halkı
tekabiliyet Yasası derken, ihracatımız yine
3. çeyreğe göre, 4. çeyrekte 3 milyar TL daha
ekonomi gündeminin gerilerine düştü. İlgiyi bir
fazla para harcadı. Sonuç olarak, bir çeyrekte
miktar artırmamızda yarar var.
240 milyar TL’ye yakın bir hane halkı tüketim harcaması ile Türk halkı yeni bir Cumhu-
2012 yılı hangi sektörleri nasıl etkileyecek?
riyet tarihi tüketim harcaması rekoru kırdı.
2011 yılında reel katma değer artışı başarı-
Yıllık 921 milyar TL yurtiçi hane halkı tüketim
sı açısından, en yüksek sektörler sırasıyla,
harcaması ile de yeni bir Cumhuriyet rekoru
toptan-perakende ticaret, inşaat ve ulaştırma-
kırılmış oldu. Türkiye’ye gelmiş olan turistle-
depolama-haberleşme sektörleri oldu. Tarım
rin gerçekleştirdikleri tüketim harcaması da
sektörü 2010 yılında sadece yüzde 2,4’lük bir
hesaba katıldığında, 959 milyar TL’yi bulmuş
katma değer artışı yakalamış iken, 2011 yılında
durumdayız.
katma değer artışı performansını yüzde 5,2 ile
iki katından daha yüksek oranda bir perfor-
“Ekonomi soğutma” tedbirleri etkisini gös-
mansa dönüştürdü. Bununla birlikte, Ekonomi
teriyor diyebilir miyiz?
Yönetimi’nin finansal istikrar riskini, yani Türk
Tabii ki, 2011 yılının son çeyreğine damgasını
bankacılık sektöründeki kredi hacmindeki yük-
vuran “ekonomiyi soğutma” tedbirleri, 2012
sek artışı ve ısınmış Türk ekonomisinin sonucu
yılının ilk çeyreğinde de etkisini hissettirdi. Bu
olarak hızla artan cari işlemler açığını kontrol
noktada, yılın ilk çeyreğine ait imalat sanayi
altına almak adına aldığı “ekonomiyi soğutma”
kapasite kullanım oranlarından şimdilik elde
tedbirleri, 2011 yılının son çeyreğinde hem in-
ettiğimiz izlenim, 2012 yılının ilk çeyreğinde
şaat, hem de toptan-perakende ticaretin kat-
GSYH büyümesinin reel olarak yüzde 2,25-
ma değer performansına yansımış durumda.
2,75 düzeyinde gerçekleşmiş olabileceğine
Aynı durumun, kısmen imalat sanayinin katma
işaret ediyor. Cari açık ise, Mart ayı sonunda
değer üretme performansına da yansıdığı söy-
72 milyar Dolar’ın dahi altına inerek sevindirdi.
lenebilir. Bir önceki çeyrek döneme göre, en
“Ekonomi soğutma” tedbirlerinin etkisi böyle
yüksek katma değer üretim performans kaybı
giderse, Türkiye’nin yıl sonunda cari açık ve
toptan-perakende ticarette, ardından imalat
enflasyonda imajı düzelebilir.
34 Spor
Scuba diving
Dalmak gibisi yok
Beton binaların arasında sıkışıp kalmaktan bunaldıysanız çok cazip bir önerimiz var: Scuba Diving
(Aletli Dalış) yapın. Mavi derinliklerde farklı canlıların izini sürerken, sessizlik ve rahatlama hissiyle
benzersiz bir deneyim yaşayacaksınız.
G
ünlük hayatın yorgunluğunu üzeriniz-
tirilen dalış çantalarının izini sürdüğümüzde
denizde veya pratik havuzunda ekipmanlarla
den atıp, stresten arınmak için mavi
1500’lü yıllara kadar uzanıyoruz. İlk dalış elbi-
birlikte pratik uygulamalar var. Son aşamada
derinlikler, tüm heyecanıyla sizleri
sesinin de 1715’te John L. Ridge adlı bir İngiliz
ise tüm öğrendiklerinin testten geçirildiği sı-
bekliyor. Scuba Diving (Aletli Dalış) ile masma-
araştırmacı tarafından geliştirildiği biliniyor.
nav kısmı var. Son bölüm çok önemli olsa da
vi bir dünyayı keşfetmek, denizin dibindeki göz
Tüplü dalışların başlangıcı ise 1943’te Jacqu-
sınavı geçmeniz tek başına yeterli olmuyor.
alıcı güzelliklerde huzur bulmak istiyorsanız;
es Yves Cousteau ve Emile Gagnan’in geliş-
Çünkü sınavı geçmiş olsanız bile yanınızda en
güvenli tesislerde, eğitmenler eşliğinde haya-
tirdikleri formülle başladı. Türkiye’deki sualtı
az üç yıldızlı bir dalış arkadaşı bulundurmadan
tınıza yepyeni bir heyecan katabilirsiniz.
dalış sporunun başlaması ise çok geçmeden
dalamıyorsunuz. Ancak dalış sayınız artıkça,
1950’leri buldu. Bu nedenle 1954 yılında ku-
tecrübeniz de artıyor.
Oksijen tüpüyle gelen özgürlük
rulan Caddebostan Balıkadamlar Spor Kulübü
Scuba Diving hem hobi hem de mühendislik, su
alanında bir ilktir.
altı keşifleri ve gemi kalıntılarının keşfedilmesi
Dalış merkezleri
Farklı bir sporla uğraşmak ve hayatınıza adre-
gibi profesyonel görevler için kullanılıyor. Son
Üç aşamalı eğitim
nalin katmak istiyorsanız Türkiye’de seçenek
yıllarda ise daha çok hobi olarak karşımıza
Eğlenceli sporun eğitimi üç aşamadan oluşu-
çok… Başta Kemer, Kalkan, Uluburun Antik Ba-
çıkıyor. Sporun en önemli özelliği dalgıçların
yor: Bunlar Teorik Dersler, Pratik Dersler ve
tığı ve Antalya’daki Falezler olmak üzere Ba-
kendi oksijen tüpleriyle dalabilmesi. İçine hava
Sınav. Birinci bölümde dalışın temel kuralları,
lıkesir, Datça, Marmaris, Gök Mağarası, Paris
sıkıştırılan bu tüpler, dalgıçların suyun içinde
malzemeler, ilk yardım uygulamaları, deniz
Batığı, Suluin Mağarası, Gelidonya Antik Batığı
daha fazla kalmalarını sağlıyor. Dalgıçların su
altında yaşanabilecek durumlar ve derinlik
ve Sıçan Adası uygun mevsimlerde, şehrin kar-
altında kalma sürelerini uzatmak için geliş-
hesaplamaları öğretiliyor. İkinci bölümde sığ
maşasından kaçmak meraklılarını ağırlıyor.
Dalış öncesi yapılması gerekenler:
Dalış sırasında yapılması gerekenler:
Dalış sonrası yapılması gerekenler:
• Yetkili bir eğitim merkezinden eğitim alın.
• Yanınızda dalış tablosu, denge yeleği, basınç ve
• Yorucu işler yapmayın.
• İlkyardım bilgilerinizi mutlaka tazeleyin.
basınç göstergesi ve saat bulundurun.
• Isı kaybını önleyecek şekilde giyinin.
• Günde iki kereden fazla dalış yapmayın.
• Yüzeye yaklaştıkça çıkış hızınızı düşürün.
• Bir dekompresyon hastalığı belirtisi görürseniz
• Dalış yapmadan önce kesinlikle alkol almayın.
• Çıkışta asla nefesinizi tutmayın.
tekrar suya dalıp basınç azaltımı yapmayın.
• Dalış günlerini üst üste getirmek yerine araya dal-
• Bir günde ikinci kez dalış yaparsanız, ikincisi daha
• Dalış sonrasında şüphelendiğiniz belirtiler ortaya
madığınız günler koyun.
derin olmasın.
çıkarsa eğitmeninizi veya yetkili kişileri bilgilendirin.
36 Spor
Denizkızı Şahika
Avusturya’nın Weissensee Gölü’nde buz altından tek nefeste 110 metrelik mesafeyi geçip “Buz altı
yatay dalış” rekoru kırarak Guinness Rekorlar Kitabı’na giren milli dalgıç Şahika Ercümen dalış ile ilgili
deneyimlerini paylaşıyor…
K
onu “dalmak” olunca sözü Milli Dalgıç
Hastalığınız engel olmadı mı?
Şahika Ercümen’e bıraktık ve adrena-
Tam aksine düzenli antrenmanlar ve nefes eg-
lin yüklü sporun detaylarını 27 yaşın-
zersizleriyle astımı yendiğimi söyleyebilirim.
daki genç sporcudan aldık. Sualtında üst üste
dünya rekorları kıran ve bu alanda Türkiye’nin
Başka uğraşlarınız var mı?
adını dünyaya duyuran Ercümen, en son 2011
Serbest dalış dışında sualtı hokeyi branşında
yılında Avusturya’nın Weissensee Gölü’nde
da milli takımdayım. Ülkemiz bu branşta da
buz altından tek nefeste 110 metrelik mesafeyi
çok başarılı. En son 2008 yılında bayan takı-
geçerek “Buz altı yatay dalış” rekoru kırarak
mı olarak Avrupa 3.’sü olduk. Erkek takımımız
Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi… Genç yaş-
ise Avrupa Şampiyonu oldu. İki branşı da milli
ta astım hastalığıyla mücadele eden başarılı
takım seviyesinde yapmak çok zor ve yıpratıcı.
sporcu, ortaokula başladığında hastalığı hafif-
Tabii, tüm bunların yanında okulum da devam
lerken içindeki deniz aşkı kabarmış. O yıllarda
ediyor.
Çanakkale Sualtı Sporları Kulübü’nü gezmeye
gittikten sonra başlamaya karar verdiği dal-
Yarışlara nasıl hazırlanıyorsunuz?
gıçlığı en güzel şekilde devam ettiriyor. Dal-
Sezon başında sualtı hokeyi antrenmanları ile
manın sadece fiziksel değil psikolojik olarak da
başlayıp genel kondisyon çalışmaları yapıyo-
sağlığına olumlu etkileri olduğunu düşünüyor.
rum. Bunlar genelde koşu, yüzme, bisiklet ve
ağırlık antrenmanlarını kapsıyor. Tüm prog-
Dalgıçlık merakınız nasıl başladı?
ramlara kondisyonerim Cihan Özolcay ile ha-
Çocukken çok sık hastalanırdım, nefes almak-
zırlanıyorum. Yarışma tarihlerine göre de yani
ta bile çok zorlanırdım. Daha sonra nedenini
yaklaşık iki ay önce, bu branşlar için yaptığım
araştırmak üzere hastaneye gittik, orada aler-
spesifik antrenman metotlarına geçiyorum. Bu
jik astım teşhisi konuldu ve yıllarca aşı tedavisi
ağır temponun arasına yoga ve meditasyon
gördüm. Ortaokula geçtiğimdeyse hem hasta-
antrenmanlarımı da mutlaka ekliyorum.
lığım biraz daha hafifledi hem de içimdeki deniz
aşkı bastırılmaz bir hal aldı. Tam olarak sualtı
Antrenmanlardaki temel hedefiniz nedir?
sporlarını bilmediğim için eğitimini alabilece-
Programım ne kadar yoğun olursa olsun asıl
ğim tek branş olan scuba dalışa Çanakkale’de
amacım her zaman için çok yoğun ve yorucu
başladım. O sıralarda Sualtı Rugbisi diye bir
antrenmanlardan ziyade kaliteli antrenman
branş olduğunu öğrendim ve hemen takım ile
yapmak.
antrenmanlara katıldım, bir ay içinde takımla
beraber Türkiye Şampiyonaları’na katılmaya
Suya olan tutkunuzu nasıl tarif ediyorsu-
başladım ve diğer senelerde takım kaptanı
nuz?
olarak Türkiye Şampiyonaları’na iştirak ettim.
Alerjik astımım varken su sporlarıyla haşır neşir değildim ama sanırım biraz içten gelen bir
Kaç yaşındaydınız?
şey. Yani suyu görünce, bir anda bütün ener-
12.
jim açığa çıkıyor ve gözlerim parlıyor. Zaten
suyu düşündüğüm anda, farklılaşıyorum. İçimden gelen, suya karşı büyük bir sevgim var.
Birlikte çalıştığınız bir ekibiniz var mı?
Aslında dünyadaki birçok sporcu bu şekilde
ilerliyor ama maalesef benim öyle bir ekibim
yok. Her şeyle kendim ilgileniyorum.
“10 yıl bu işi yapabilirim” diyebiliyor musunuz?
Risk az, keyif çok!
Bu branşta böyle bir yaş sınırlaması yok, hatta
Sualtı sporuyla ilgilenmek isteyenlere ne
yaş ilerledikçe bu sizin için avantaja bile dönü-
tavsiye edersiniz?
şebiliyor.
Sualtı sporları ancak tutku ve fedakarlıkla yapılabilecek bir spor. Ülkemizin üç tarafı denizlerle
Nasıl bir avantaj bu?
Genellikle dalışlarımızda düşük nabız ve tec-
çevrili, bunu en iyi şekilde değerlendirmek
gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda şimdiye ka-
rübe çok önemli ve yaşınız ilerledikçe meta-
dar birçok kişiye elimden geldiğince bildiklerimi
bolizma yavaşladığı için bu durum avantaja
aktarmaya çalıştım. Rekor denemesinden sonra
dönüşebiliyor.
da gönüllü olarak bu işe hevesli, yeni başlayan
insanlarla eğitimler ve dalış kampları yapmayı
Beslenmenize dikkat ediyor musunuz?
hedefliyoruz. Yaşlı, genç, büyük küçük herkes
Beslenme o kadar özel bir konu ki, branşlara
bu farklı dünyayı biraz olsun tanıtabilmek için
göre bile farklılık gösteriyor. Zaten normal
elimden geleni yapıyoruz.
bir insanın beslenmesi farklı, bir sporcunun
beslenmesi farklıdır. Ayrıca kendi vücudumu
Öncelikle neler öğrenilmeli?
güçlendirecek koşu, yüzme, bisiklet gibi başka
Bence herkes kendini kurtarabilecek seviyede
antrenmanlar da yapıyorum. Bunlarla vücudu-
yüzme bilmeli, iki üç metrelere havuzda veya
ma farklı kondisyonlar kazandırıyorum. Mese-
denizde dalmaya çalışan herkes nasıl kulak
la koşu öncesi ya da koşu sonrası proteinime,
eşitlemesi gerektiğini ve bunun gibi sağlık
karbonhidratıma daha farklı bir oranda değer
sorunları oluşturabilecek faktörlerle nasıl baş
verirken, dalış öncesi tamamen farklı besleni-
etmesi gerektiğini temel olarak öğrenmeli. Bunun
yorum. Sindirimi çok kolay ve iki üç saat önce
yanında beslenme de yaptığınız sporda çok etkili.
mutlaka bir şey yemem gerekirken antren-
Sualtı Sporlarından birçok arkadaşıma beslenme
manlardan önce, rekor dalışından önce uzun
danışmanlığı yaptım ve sporda başarı için bu
süre aç kalıyorum ki; vücut enerjiyi sindirime
tartışmasız faktör. Bir de sualtı sporları bilinçli
harcamasın. Baş aşağı daldığım için yediğim
ve güvenli şekilde yapıldığında riski az ve çok
besinler beni rahatsız edebilir. Bu yüzden dal-
keyifli. Bu sporla ilgileniyorsanız her şeyden önce
madan önce midemi boş tutmaya çalışıyorum.
güvenlik gelmeli.
38 Tarih
Dolmabahçe Sarayı
Sarayların en güzeli
Sultan Abdülmecit tarafından yaptırılan Dolmabahçe Sarayı, 156 yıldır tüm ihtişamıyla İstanbul
Boğazı’nı süslüyor. Geçmişten günümüze tarihin en çalkantılı dönemlerine tanıklık eden saray;
mimarisi, mobilyaları, duvarları ve kapılarıyla yıllara meydan okuyor.
280 porselen, 600 tablo, 158 saat
Sarayda bulunan toplam 280 porselen vazonun
hemen hemen yarısı ithal. 59’u Çin, 29’u Fransız,
26’sı Japonya porseleninden yapılmıştır. Sarayda
ayrıca Türk ve yabancı ressamların yaptığı 600
tablo ve 158 adet saat vardır. Atatürk’ün vefat
ettiği odada yer alan saatler, öldüğü an olan
09:05’e sabitlendi.
İ
stanbul Boğazı’na sırtını yaslayan ve tüm
görkemiyle Kabataş’tan Beşiktaş’a uzanan
kıyı şeridini süsleyen Dolmabahçe Sarayı,
Sultan Abdülmecit tarafından dönemin ünlü
mimarı Karabet Balyan’a yaptırılmış. Avrupa
sanat anlayışının karışımı olarak 1843-1856
yılları arasında tamamlanan saray, bugün dünyanın en büyük ve en gösterişli saraylarından
biri. Aynı zamanda Mustafa Kemal’in hayata
veda ettiği çok özel ve simgesel bir mekan…
Osmanlı’dan günümüze kalan,156 yıllık inişli
çıkışlı bir tarihe ev sahipliği yapan, kapısı, duvarları ve saat kulesiyle ünlü Dolmabahçe Sarayı yerli turistler kadar yabancı turistlerin de
vazgeçilmez duraklarından.
Geçmişten günümüze
Dolmabahçe Sarayı hiçbir sarayda bulunmayan zenginlik ve ihtişama sahip bir mekan. Beş
milyon altına mal olan ve merakla beklenen
sarayın açılışı 1856 yılında imzalanan Paris
Antlaşması’nın hemen ertesinde yapılmış. 45
bin metrekare alan üzerine yayılan saray, toplam üç bölümden oluşuyor: Selamlık, Muayede
Salonu ve Harem. İçinde 285 oda, 46 salon, 6
hamam ve 68 tuvalet bulunuyor. Osmanlı işlemeleri ve İznik çinilerinin en nadide örneklerine sahip olan saray Barok, Rokoko ve Neo
klasik dönemden izler taşıyor.
Sarayın giriş tarafı Sultanın kabul ve görüşmeleri, tören salonunun diğer tarafındaki kanat
ise harem bölümü olarak kullanılmış. İç dekorasyonu, mobilyalar, ipek halılar ve perdelerle
birlikte diğer tüm eşyalar eksiksiz olarak orijinal haliyle günümüzde sergileniyor. Duvar ve
tavanları dönemin İtalyan ve Fransız sanatçıları tarafından özenle süslenen sarayın tüm zemini ahşap parkeyle kaplı. Sarayın inşaatında
40 Tarih
Kapılar ve duvarlar
Sarayın kıyı boyu uzayıp giden duvarları ve
devasa kapılarının da birer ilginç hikayesi var:
Geçit
vermeyen
duvarlar
dönemin
Vezir-i
Azam’ı tarafından, saray bahçesini korumak ve
yapının ihtişamını çoğaltmak amacıyla tavsiye
edilmiş. Kapısında nöbet tutan askerleriyle de
bilinen meşhur Hazine Kapısı’nın üst tarafında I.
Abdülmecit’in tuğrası, altında da Şair Ziver’e ait
1856 tarihli kitabeyi görebilirsiniz. En çok bilinen
bir diğer kapı da Saltanat Kapısı’dır. Bir tarafı
Hasbahçe’ye bakan kapının demirden yapılmış iki
kanadı ve girişinin her iki tarafında birer sütun var.
Sarayın ayrıca kara tarafında da Koltuk, Kuşluk,
Valide ve Harem Kapıları’nın yanı sıra bahçesinde
de beş tane yalı kapısı var.
kullanılan çam kerestelerinin Romanya’dan,
lü, bronzdan yapılmış çeşme ise hamamın en
halıların Kilyos ve Demirköy’den, kapı ve par-
dikkat çekici yanı. Sarayda çok sayıda Hereke
ke kerestelerinin ise Afrika ve Hindistan’dan
saray halısının yanı sıra Rus Çarı’nın hediye et-
getirildiği biliniyor.
tiği 150 yıllık bir ayı postu da mevcut.
Kristal yansımalar
Sarayın denizi gören odaları Osmanlı devlet
Sarayda toplam 141 halı ve 115 seccade bulunu-
adamları, karaya bakan odaları Şeyhülislam,
Saat Kulesi
yor. Herkesin aklında yer eden meşhur kristal
Meclis-i Mebusan ve Meclis-i Ayan üyeleri
Sarayın giriş kapısında bulunan tarihi Saat
merdivenleri de Baccarat kristalleri, maun ve
tarafından kullanılıyordu. Sarayın giriş kıs-
Kulesi, II. Abdülhamit tarafından 1890-1895 yılları
pirinçten oluşuyor. Aynalar, ayaklı şamdan-
mı ise Sultanın görüşmeleri için ayrılmış. Altı
arasında Neobarok ve Ampir tarzında yapılmış.
lar ve bazı şömineler de kristalden. Selamlık
hamamdan selamlık olanı, oymalı mermer ile
Kulenin köşelerinde birer fıskiye bulunuyor. 27
kısmında bulunan ve dinlenme odasındaki iki
dekore edilmiş. Harem bölümü ise kadınlara ve
metre yüksekliğindeki kule 4 basamaklı olup, her
penceresi deniz gören Somaki Hamamı, barok
sultanın yatak odalarına aitmiş. Valide Sultan
cephesinde bulunan saatler Paul Garnier marka
tarzdan izler taşıyor. Çiçek motifleriyle süs-
kadınlar ve hizmetkarlar için ayrılan bölüm de
Fransız malıdır.
Şömineden kalorifere
Bugün İnönü Stadyumu’nun bulunduğu yer,
o
zamanlar
sarayın
aydınlatma
ve
ısıtma
ihtiyaçlarını karşılayan Gazhane olarak hizmet
verirmiş. Dönemin şartlarına göre Dolmabahçe
Gazhane’sinden İstanbul’un bazı semtleri de
yararlanırmış.
sisteminin
Saraya
gelmesi
kalorifer
ise
ve
1910-1912
elektrik
yıllarında
gerçekleşmiş. Saray daha önce şömine, çini
sobalar ve mangallar vasıtasıyla ısıtılırmış.
burası. Sarayın kuzey bölümü şehzadelere, bü-
çok popülermiş ancak daha çok yabancı devlet
yük Salonun üst galerileri ise orkestra ve dip-
adamlarının, kral ve başkanların ağırlanması
lomatlar tarafından kullanılıyordu.
için kullanılmış.
Cumhuriyet dönemi
Ayrıca 1932’de düzenlenen Birinci Türk Tarih
Tarihin en çalkantılı dönemlerine tanıklık eden
Kongresi ve 1934 yılında yapılan Birinci ve
saray, uzun yıllar unutulmaz kutlamalara
İkinci Türk Dil Kurultay’ları da burada yapılın-
ve ihtişamlı yemeklere sahne olmuş. Sultan
ca sarayın kültür sanat alanlarındaki önemi gi-
Abdülmecit’in halifeliğe kabul töreni sarayın
derek artmış. Cumhuriyet döneminde sarayda
Mabeyn Dairesi Salonu’nun üst katında ger-
yaşanan en büyük olay ise Atatürk’ün vefatı
çekleşmiş. 1924’te hilafetin kaldırılmasıyla
oldu. Kendisinin vefatından sonra saray daha
Sultan Abdülmecit, sarayı terk etmek zorunda
çok İsmet İnönü tarafından ve yabancı misa-
kalmış. Cumhuriyet’in kurulmasının ardından
firleri ağırlamak için kullanıldı. Sarayın müze
saray, Mustafa Kemal Atatürk döneminde de
olarak açılması 1984 yılında gerçekleşti.
En büyük balo salonu
Dünyadaki saraylar içerisinde en büyük balo salonu
da yine Dolmabahçe Sarayı’nın içinde yer alıyor.
36 metre yüksekliğindeki kubbesinden ağırlığı 4.5
ton olan devasa kristal avize de bu salonda asılı
duruyor. Önemli siyasi toplantılarda, tebrik ve
balolarda kullanılan bu salon, önceleri fırına benzer
bir düzenle ısıtılırmış. Saraya kalorifer ve elektrik
sistemi daha sonra eklendiğinde bu düzenek iptal
olmuş.
42 Tarifli yemekler
LezzetDurağıLezzetDurağıLezzetDurağı
Rulo patates salatası
Soğuk ayran aşı çorbası
Malzemeler
Malzemeler
• 3 tane büyük boy patates • 1 tane havuç • 3 çorba kaşığı bezelye
• 1 çorba kasesi haşlanmış • Buğday • 2 çorba kasesi yoğurt
• 1 tane yumurta • 3-4 tane kornişon turşu • 1 tutam maydanoz • Yarım
• 1 Tutam dere otu • Yeteri kadar su
limon suyu • Yarım çay bardağı zeytinyağı • Tuz • Karabiber
• Tuz
Hazırlanışı
Hazırlanışı
Haşlanmış olan patatesle-
Bir gece önce buğdayları ıs-
rin kabuklarını soyup ren-
latıyoruz.
deliyoruz. Üzerine tuzunu,
dıktan sonra üzerine bolca su
yağını, limon suyunu ve ka-
koyuyoruz ve haşlıyoruz. Buğ-
rabiberini döküp karıştırıp
dayları normalden biraz fazla
harmanlıyoruz.
haşlıyoruz. Buğdaylar haşla-
20
cm’lik
naylon poşeti kesip tezgaha
nırken
yayıyoruz.
Buğdaylar
suyunda
yıkan-
koyulaşma
Hazırladığımız
meydana gelecek. Ayrı bir kap
patatesli harcı elimizi suyla
içerisinde yoğurdu ayran kıva-
ıslatarak
torbanın
mına getiriyoruz. Yalnız sulu
üzerine koyup küçük parmak
bir ayran haline getirmiyoruz
kalınlığına gelene kadar bas-
yoğurdun kıvamını açıyoruz
tırarak yayıyoruz. Haşlanmış
(yumuşak ve akıcı).
naylon
havucu, yumurtayı, kornişon turşuyu küp küp doğrayıp, patatesli harcın üzerine yayıyoruz. Son olarak bezelyeyi serpip, zemindeki naylon
Yoğurdu ayarladıktan sonra ocağımızın altını kapatıyoruz. Yoğurt
yardımıyla rulo yaparak saralım ve buzdolabında 1 saat dinlendirelim.
harcını tenceremize yavaş yavaş döküyoruz. Daha sonra tekrar
Dolaptan çıkardıktan sonra naylonu açıp ince doğranmış maydanozu
ocağa koyuyoruz. Kaynamadan ocaktan indirip, tuzunu ilave edi-
serpip ileri-geri yuvarlayarak maydanozun ruloya iyice yapışmasını
yoruz. Eğer koyuysa ılık suyla çorbamızı açabiliriz. Üzerine ince
sağlıyoruz ve dilim dilim keserek, isterseniz topluca, isterseniz de
doğranmış dere otu serpiyoruz ve buzdolabına koyuyoruz. Soğuk
parça parça servis yapabilirsiniz.
servis ediyoruz.
Karışık dondurma
Malzemeler
1 Kilo süt • 250 gr toz şeker
• 10 gr salep • 1 poşet toz şanti
Hazırlanışı
Tencereye sütü koyup kaynatıyoruz. Üzerine hemen toz şeker ile
salebi karıştırıp kaynayan süte döküyoruz. Kaynamaya başlayınca
15 veya 20 dakikada bir karıştırarak kaynatıyoruz. Ocağın altını
kapatıyoruz. Ara sıra karıştırarak soğutuyoruz ve toz şantiyi ilave
ediyoruz. Dondurma harcının altına bolca buz koyup yavaş yavaş
karıştırıyoruz. Meyva koymak istiyorsak bu aşamada koyuyoruz.
Karıştırma işlemi devam ediyor ta ki koyulaşıncaya kadar. Daha sonra
istediğimiz kalıplara koyup bir gece derin dondurucuda bekletiyoruz
ve dondurmamızı servise hazırlıyoruz.
BizdenHaberlerBizdenHaberlerBizdenHaberler
TÜSİAD Başkanı, Boydak Holding’i ziyaret etti Mustafa Boydak
Uludağ Ekonomi
netim Kurulu Başkanı Hacı Boydak, “TÜSİAD
Zirvesi’ndeydi
‘Anadolu Toplantıları’ kapsamında gerçekleştirdiğimiz çalışmaları destekliyor. Bu nedenle
TÜSİAD Başkanı’nı ve üyelerini Kayseri’de ve
şirketimizde ağırlamaktan dolayı çok memnun olduk” dedi.
Boydak Holding şirketlerine ve Holding Yönetim Kurulu’na başarılarından dolayı teşekkür
eden TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner, öncelikle
Türkiye ve dünyadaki ekonomik gelişmelere
dikkat çekerek sözlerine şöyle devam etti:
“Rekabetçilik yarışında bir sıçrama yapabilmek için birçok ülkenin üretim gamında yer
alan ürünlerle sınırlı kalmak yerine, teknoloKayseri Sanayi Odası’nda düzenlenen “Dış Po-
jik ve yüksek katma değerli ve özellikli ürün-
litikadaki Gelişmeler ve Ekonomik Görünüm”
ler üretilmesi gerekiyor. Türkiye için de daha
adlı konferansa katılmak üzere Kayseri’ye
rekabetçi olmanın ve bu sayede büyümenin
gelen TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner, konfe-
önemli bir adımının, sanayiyi sıradan ürün
ransın ardından Boydak Holding Yönetim Ku-
üretmenin ötesine geçirebilmek gerekiyor.
rulu Başkan Vekili Mustafa Boydak’ın Boydak
Bunu sağlayabilmek için de başta eğitim ol-
Holding’de verdiği öğle yemeğine katıldı. Ye-
mak üzere, gerekli fikri haklar ve Ar-Ge yatı-
meğin ardından konuşan Boydak Holding Yö-
rımlarını yapmamız şart.”
Türkiye’nin Davos’u olmaya aday Uludağ
Ekonomi Zirvesi’ne katılan Boydak Holding
Başkan Vekili Mustafa Boydak “Üretim cephesinde neler oluyor?” panelinde Türkiye’nin
küresel ve yerel konularıyla ilgili düşüncelerini
paylaştı. İhracat kanalında artan ciddi taşıma
maliyetleri ve bu maliyet artışlarından dolayı
kaybedilen rekabet gücüne değinen Boydak,
Kayseri’den Mersin Limanı’na yapılan taşıma
maliyetinin, Mersin’den Çin’e yapılan taşıma
maliyetinin yüzde 60-70’ine ulaştığını vurguladı.
2023 yılı hedefleri yerine önümüzdeki beş yılı
Bekir Boydak İK Zirvesi’nde konuştu
Boydak Holding Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Boydak, her yıl düzenlenen İnsan Kaynakları
Zirvesi’ne konuşmacı olarak katıldı. 15-16 Şubat tarihlerinde İstanbul Lütfi Kırdar Kongre
ve Sergi Sarayı’nda düzenlenen zirvede “Aile şirketinden global oyunculuğa nasıl geçtik?”
başlığı altında önemli değerlendirmelerde bulunan Boydak, konuşmasına “Dünyada artan
iş kolları insan kaynağının çok yönlü yetişmesi yönünde baskı yapmaktadır ve biz de bu anlamda çalışmalar yaparak çok yönlü insan yetiştirmeliyiz” diyerek başladı. Bizden daha gelişmiş ülkelerin insan kaynağı politikalarını araştırarak bu ülkelerle Türkiye’yi kıyaslayan bir
benchmark yapmalıyız diyen Boydak, “Güçlü yönlerimizi geliştirmeli, diğer ülkelerden geride
olduğumuz eksik yönlerimizi en etkin bir şekilde kısa zamanda kapatmalıyız ki, hedeflerimize
ulaşabilelim” dedi.
Konuşmasında “Ekonomik Yaşam Özgürlüğü”ne de değinen Boydak, Washington’daki araştırma merkezi ve Wall Street Journal’ın ortaklaşa yaptığı araştırmadan yola çıkarak şunları
söyledi: “Türkiye bu konuda 184 ülke arasında 73. sırada yer alıyor. Hedefimiz Cumhuriyetimizin 100. yılında en büyük ekonomiye sahip 10 ülke arasına girmekse reformları şimdiden
yapmalıyız.”
irdelemek istediğini kaydeden Boydak, konuşmasında Türkiye’nin her yıl yüzde 5 büyümesi
gerektiğini belirterek pazarlamanın önemine
değindi: “Her yıl böyle bir büyüme Türkiye’ye
ilaç gibi gelecektir. KOBİ’ler üzerinden sıçrama
yapmamız gerekiyor. Ölçeklerimizi büyütmeye
ihtiyacımız var. KOBİ’ler olarak bölgemizde
rakiplerimiz var. Kendimizi rakiplerimizle mukayese ettiğimiz zaman çok fazla yapısal sorunlarımızın olduğunu görüyoruz. KOBİ’lerin
yüzde 98’i aile şirketi hüviyetinde. Risk yönetimi algısını KOBİ’lerde de yaygın hale getirmemiz gerekiyor. Türkiye’de eski trendde, firma
adedimizle çok övünürdük. Ama bir yandan
firma adedini büyütürken, diğer yandan da
ölçeklerimizi büyütmemiz gerekiyor. Bunun
zor bir iş olduğunu biliyorum. Günümüzdeki
en önemli trend, pazarlama trendi. Pazarlama
sihirli bir kelime olmaya başladı.”
44 Bizden Haberler
BizdenHaberlerBizdenHaberlerBizdenH
İstikbal 2012 hedeflerini açıkladı
2012’de 55. yılını kutlayan İstikbal, tüm Türkiye’deki ana bayi ve bayilerle Antalya Rixos Otel’de bir araya
geldi. “2012 İçin 12 Hedef” ana temasıyla düzenlenen toplantıda 2011 değerlendirmesi yapılırken, 2012 için
belirlenen hedefler paylaşıldı. Günün sonunda ise sanatçı Gülben Ergen’in konseri toplantıya renk kattı.
B
u yıl 55. yılını kutlayan İstikbal, Tür-
Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Musta-
kiye genelindeki ana bayi ve bayi-
fa Boydak, Boydak Holding CEO’su Memduh
leriyle 1-4 Nisan tarihleri arasında
Boydak’ın yanı sıra Boydak Holding yönetim
Antalya Rixos Otel’de buluştu. Organizasyo-
kurulu üyeleri ve İstikbal markasının üst düzey
na Boydak Holding Yönetim Kurulu Başkanı
yöneticileri de katıldı. “2012 İçin 12 Hedef” ana
Hacı Boydak, Boydak Holding Yönetim Kurulu
temasıyla düzenlenen toplantıda 2011 yılı de-
Üyesi Bekir Boydak, Boydak Holding Yönetim
ğerlendirilirken, 2012 yılı için belirlenen hedef-
Kurulu Başkan Vekili Şükrü Boydak, Boydak
ler paylaşıldı.
“Dünyanın en önemli markalarından olacağız”
Toplantıda bayilere seslenen Boydak Holding
Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Boydak, bu yılki
bayi toplantısının ayrı bir önemi olduğuna dikkat çekerek şunları kaydetti: “Bugün bu toplantının hepimiz için ayrı bir anlamı var. Bu yıl,
gözbebeğimiz İstikbal’in temellerinin atılışının
55. yılını kutluyoruz. Burada bulunan herkesin
ortak gayreti ve özverisiyle bu günlere getirdiğimiz İstikbal, bir dünya markası olma yolunda
hızla ilerliyor. Yürekten inanıyoruz ki, İstikbal
çok yakın bir zamanda dünyanın en önemli
markalarından birisi olacak. Gelecek toplantımızda bu gururu hep beraber paylaşmanın
heyecanını şimdiden taşıyorum.”
Boydak Holding CEO’su Memduh Boydak da
HaberlerBizdenHaberlerBizdenHaberler
Grubun vizyoner bakışını ve marka hedefini iş
amacını taşıyan İstikbal, innovatif tasarımla
ortaklarıyla paylaştı. İstikbal’in her geçen gün
beraber sürdürülebilir yeni trendleri de oluş-
global arenada marka bilinirliğini artırdığına
turmayı hedefliyor. Aynı zamanda 2012 yılını
vurgu yapan Memduh Boydak, “Yurtdışında
“Kalite Yılı” da ilan eden marka, kalite ve müş-
açılan yeni mağazalarla, şirketin 2020 yılı viz-
teri memnuniyetinde mükemmellik derken,
yonuna adım adım yaklaşıyoruz. Pazarın ha-
yeni nesil mağazacılık anlayışıyla ‘yaşam alanı
reketli olduğu bu dönemlerde oluşan fırsatları
için her şeyi’ tüketiciye tek bir çatı altında sun-
sahip olduğumuz 55 yıllık tecrübe, yenilikçi
mayı hedefliyor. Müşteriyi memnun etmenin
vizyon, yetenekli insan kaynağı ve güçlü fi-
ötesinde bir görüşle stratejilerini kurgulayan
nansman yapımızla yakalayacağımıza ve 2020
İstikbal ‘yaşama değer katan ve yaşam kalite-
yılında koyduğumuz hedeflerimize ulaşacağı-
sini yükselten’ ürünleri satmanın da önemine
mıza inanıyorum” dedi.
vurgu yapıyor. 2015 yılına kadar Türkiye mobilya pazarındaki payını yüzde 10 artırarak
2012 için 12 hedef
yüzde 50 büyümeyi hedefleyen marka, 2020
İstikbal’in 2012 yılı için belirlediği 12 hedef
yılında ise tüm dünyada en büyük ilk 3 mobilya
arasında tasarımdan markalaşmaya, dünya
markasından biri olma hedefini koruyor.
mobilya pazarından Türkiye pazarındaki konumuna kadar stratejik öneme sahip hedefler
Ürün gruplarıyla her kesimden tüketiciye hitap
yer alıyor. Değişimin önemli bir adımı olarak
etme, satış sonrası hizmetlerinde dünya stan-
görülen hedeflerden biri de markanın yeni lo-
dartlarında hareket etme, reklam, tanıtım ve
gosuyla birlikte yeni yüzü. Yenileşme ve mo-
kampanya faaliyetlerinde mükemmellik hedef-
dernleşme adımlarının atılacağı bu değişimi
leri de yine markayı güçlü kılan diğer hedefler
ise Türkiye’de rakipsiz liderliği devam eden
arasında yer alıyor. Yönetim Kurulu’nun ve
İstikbal’in çok yakın bir zamanda “Bir Dünya
marka yöneticilerinin konuşmalarıyla devam
Markası” olma hedefi takip ediyor. Türkiye’nin
eden toplantı sanatçı Gülben Ergen’in sahne
tüm sektörler içerisinde “Lovemark”ı olma
almasıyla sona erdi.
46 Bizden Haberler
BizdenHaberlerBizdenHaberlerBizdenH
Bekir Boydak İsveç’te
konferans verdi
İsveç’in
(Swedish
başkenti
Turkish
Stockholm’da
Business
SWTURK
Network)
Derneği’nin düzenlediği davete katılan Bekir
Boydak, Boydak Holding’in başarısının sırları hakkında davetlilere bir konferans verdi.
Bekir Boydak, yaptığı konuşmada özellikle
ortaklık kültürünün çok önemli olduğunu
ve başarının temelinde ortakların haklarına
duyulan saygının yattığını belirtti. Boydak
Holding’in 55 yıllık geçmişi ve geleceği hakkında bilgi veren Boydak, İsveç’te yaşayan
ve ticaret ile uğraşanlara ise sahip oldukları
dil, kültür gibi çok yönlü özelliklerini iyi kullanarak ticarette başarılı olabileceklerini ifade
etti.
Boydak Holding, İstikbal Koleji’ni modernize etti
Boydak ailesinin, 1994’te yaptırdığı Özel İstik-
Kayseri Kılıçaslan Eğitim Kurumları bünye-
Kurulu Başkanı Hacı Boydak, eğitime destek
bal Koleji, yapılan düzenlemelerle modern bir
sinde bulunan İstikbal Koleji, Boydak Holding
vermek amacıyla birçok okul yaptırdıklarını
görünüme kavuştu. Boydak ailesinin katkıla-
Yönetim Kurulu Üyeleri’ni ağırladı. Kültür
dile getirerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:
rıyla yapılan yenilemenin ardından, aile birey-
Merkezi’nde yapılan ve 300 davetlinin katıldı-
“1994 yılında lise olarak yaptırdığımız İstikbal
lerinin katılımıyla açılış töreni düzenlendi.
ğı törende konuşan Boydak Holding Yönetim
Koleji, 1999’dan bu yana ilköğretim okulu olarak eğitim hayatına devam ediyor. Okulumuz
13 yıllık bu kısa sürede elde ettiği büyük başarılarla bizleri mutlu ediyor.” Geçen yıl içerisinde okulun bahçesinden kültür merkezine
kadar birçok birimin Boydak ailesi tarafından
yenilendiğini ifade eden Kılıçaslan Eğitim Kurumlan Genel Müdürü Ali Koksal, bütün yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.
Boydak Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Şükrü Boydak ise, “İstikbal Koleji’nin eğitimdeki başarıları kadar spordaki başarıları da
önemli. Özellikle basketbol bölge birincilikleri sonrasında yönetim kurulu olarak İstikbal
Koleji’mize bir de kapalı spor salonu yaptırmaya karar verdik. Burada onun da müjdesini
vermiş olalım” dedi. Törende Boydak Holding
Yönetim Kurulu Üyeleri’ne eğitime katkıları
nedeniyle teşekkür plaketleri takdim edildi.
HaberlerBizdenHaberlerBizdenHaberler
Boydak’tan Vanlı çocuklara yardım
Kayseri Vergi
Dairesi’nden plaket
Kayseri Vergi Dairesi Başkanı Niyazi Özkök,
Boydak Holding’i ziyaret etti ve 2010 yılında
gelir vergisinde dereceye giren Mustafa Boydak, Bekir Boydak ve Memduh Boydak’a plaketlerini verdi. 2010 yılı gelir vergisi sıralamasında Boydak Holding Yönetim Kurulu Başkan
Vekili Mustafa Boydak ikinci, Boydak Holding
Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Boydak üçüncü
ve Boydak Holding CEO’su Memduh Boydak
ise dördüncü sırada yer almıştı.
Boydak Holding,
büyükelçileri ağırladı
Van’da yaşanan depremin ardından Kayseri’ye
sun unutturabilmek ve yaraları sarabilmek çok
yerleşen ailelerin çocukları için 22 Mart Per-
önemli. Bizler de bunu bir görev olarak değil,
şembe günü Kayseri Valiliği tarafından dü-
sorumluluklarımızın en başında görüyoruz.”
GESİAD’ın misafiri olarak Kayseri’ye gelen
zenlenen sünnet törenine, Boydak Holding ev
dedi.
Küba, Kolombiya, Şili, Peru ve Meksika büyükelçileri, Boydak Holding şirketlerinden
sahipliği yaptı.
Boydak Grubu, Van depreminin ardından za-
Boyteks A.Ş.’de teknik bir gezi yaptıktan son-
Törene Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner
rar gören vatandaşlara destek vermek üzere
ra Boydak Holding’deki öğle yemeğinde bir
Yıldız, Kayseri Valisi Mevlüt Bilici, Belediye
bir yardım fonu oluşturmuştu. Grup, bölgenin
araya geldiler. Yemekte büyükelçilerle soh-
Başkanları, Boydak Holding Yönetim Kurulu
içinde bulunduğu şartları da dikkate alarak,
bet eden Boydak Holding CEO’su Memduh
Üyeleri ve çok sayıda misafir katıldı. Törende
vatandaşların uzun dönemli ihtiyaçlarını kar-
Boydak ziyaretlerinden dolayı büyükelçilere
bir konuşma yapan Boydak Holding Yönetim
şılamaya yönelik ana bayi, bayi ve çalışan-
teşekkür etti ve Holding hakkında bilgi verdi.
Kurulu Başkanı Hacı Boydak “Van depreminin
larının da verdiği destekle yaklaşık 5 milyon
geride bıraktığı hasarı ve acıları bir nebze ol-
liralık ayni ve nakdi yardımda bulundu.
KalDer’in yeni Yönetim Kurulu üyeleri seçildi
İzgören Akademi’de
eğitim devam ediyor
27 Nisan 2012 tarihinde Türkiye Kalite Derneği
giderek arttığı günümüzde “Sürekli Gelişim”
Anadolu Dörtler Şirketi, tüm çalışanları kap-
(KalDer)´nin Genel Kurul Toplantısı yapıldı. Ge-
ilkesi ve “Yayılım Stratejisinin” gereğini yerine
sayan ve üçer aylık periyotlarda hayata ge-
nel Kurul Toplantısı’nda KalDer’e gönül vermiş,
getirmek için çalışmalarını yürütecek bir ekip
çen “İzgören Eğitim Akademisi”ni 8 Mart ve
Kalder ilkelerine bağlılığı tartışılmaz değerli
belirledi. Yeni Yönetim Kurulu Üyeleri arasında
12-13 Mart tarihlerinde gerçekleştirdi. İzgören
bir ekip ile KalDer Yönetim Kurulu üyeleri be-
İstikbal Genel Müdür Yardımcısı Sami Boydak
Akademi’den Barış Kılıçarslan tarafından ve-
lirlenmiş oldu. KalDer, kurumdan beklentilerin
da görev aldı ve şunları söyledi:
rilen eğitim kapsamında Etkili İletişim ve Müşteri Memnuniyeti konuları işlendi.
“Ülkemizde toplam kalite bilincinin oluşturulmasında, yayılmasında ve pekiştirilmesinde
önemli yapı taşlarından olan KalDer’de gönüllü
kalite elçisi olarak çalışmalarımızı yurt genelinde yürütmeyi hedefliyor ve ‘kalite’yi her platformda yaşatmayı istiyoruz.”
48 Bizden Haberler
BizdenHaberlerBizdenHaberlerBizdenH
Hacı Boydak, Shell Chemicals’ı ziyaret etti
Boydak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hacı
Boydak, 6. Kariyer
Günleri’ndeydi
Boydak, uzun yıllardır Boydak Holding’in en
Mehmet Akif Ersoy Üni-
önemli tedarikçisi konumunda olan Shell Che-
versitesi Bucak Hikmet
micals sünger hammaddesi üreticisini ziyaret
Tolunay MYO’nun gele-
etti. 16 Nisan’da gerçekleşen ziyaret sırasında
neksel hale getirdiği 6.
Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da bulunan
Kariyer Günleri 8- 9 Mayıs
Shell Chemicals teknoloji merkezinde Genel
tarihlerinde gerçekleştiril-
Müdür Mr.Colin McKendirck, Türkiye Satış Mü-
di. Boydak Holding Grup
dürü Tolga Yılmaz ve ekibi teknoloji merkezi
İnsan Kaynakları Koordi-
hakkında genel bir sunum yaptı.
natörü Halit Bayhan ve
Boydak Holding Mobilya
Shell Chemicals, yıllık ortalama 10 bin ton
Grubu Pazarlama Koordi-
hammadde alımı ile firmamızın ihtiyacı olan
natörü Bilal Uyanık, etkinliğin ilk günü düzen-
hammadde miktarının yaklaşık 1/3’ünü karşılı-
lenen ikinci oturumda öğrencilere sunum yaptı.
yor. Ayrıca 2011 yılındaki 378 milyar Dolarlık
cirosuyla dünyanın ikinci büyük şirketi olarak
Halit Bayhan, Boydak Holding’in İK konusunda
öne çıkıyor.
dikkat ettiği kriterleri slaytlar eşliğinde anlattı.
Bilal Uyanık ise Boydak Holding’in müşteri has-
Boydak’a ihracat şampiyonluğu ödülü
sasiyeti, vizyonu ile misyonundan söz etti. Boydak Holding yöneticilerine, katılımları nedeniyle Okul Müdürü Yrd. Doç. Dr. Selahattin Kanten
tarafından plaket sunuldu.
Boydak Holding’den
kariyer rehberi
Erciyes Teknopark ve Erciyes Üniversitesi’nin
her ay ortaklaşa düzenlediği Tekno AkadeTürkiye İhracatçılar Meclisi, 2011 yılında en
mi- Firma Tanıtım Toplantıları’nın 10.’su 28
fazla ihracat yapan firmalara “İhracatın Şam-
Şubat’ta gerçekleşti. Develi Meslek Yüksek
piyonları” ödülü verdi.
Okulu Konferans Salonu’nda yapılan toplantıda
Boydak Holding İnsan Kaynakları Koordinatörü
Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) üyesi Boy-
Halit Bayhan “Boydak Holding’de Staj, İşe Alım
dak da kendi sektöründe şampiyonlar arasın-
ve Kariyer Planlama” konulu sunum yaptı. Öğ-
daki yerini aldı. En büyük mobilya ihracatçı
rencilerden büyük ilgi gören toplantı, sunumun
firmalarından olan AKİB üyesi Boydak Dış
ardından yapılan ödül töreniyle sona erdi.
Ticaret A.Ş. Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin
2011 yılı ihracat şampiyonları listesinde ağaç
mamulleri ve orman ürünleri sektörünün lideri
olarak yer aldı.
Boydak Holding CEO’su Memduh Boydak’a
ödülünü Başbakan Recep Tayyip Erdoğan
verdi.
HaberlerBizdenHaberlerBizdenHaberler
HES Kablo bayileri Sapanca’da toplandı
2011 yılını yüzde 50’nin üzerinde büyümeyle
tamamlayan
Hes
Kablo
bayileri,
geçen
Yeni Sümer’den
faydalı kampanya
yılın yorgunluğunu atmak ve yeni hedefler
İstanbul’un Kağıthane ilçesinde hizmet veren
belirlemek için Sapanca’daki Güral Wellnes
Bellona Bayisi Yeni Sümer mağazası bölgede-
Park’ta bir araya geldi. Türkiye’nin her
ki bilinirliliğini ve kan bağışı duyarlılığını artır-
bölgesinden yaklaşık 60 ana bayi üst yöneticisi
mak amacıyla Kızılay’la ortak bir çalışmaya
ile
Başkanı
imza attı. Başarılı proje mevcut kampanyamı-
Mustafa Boydak, Genel Müdür Bekir Irak ve
zın bölgede duyurulmasına katkı sağlamanın
Hes
Kablo
Yönetim
Kurulu
diğer yöneticilerin katıldığı organizasyonda
yanında kendi bölgesindeki tüketicilerden de
2011 rakamları değerlendirildi. 2012 yılı için
dönemlerdeki en güncel konusu olan “Yeni
planlanan yatırım ve hedeflerin de sunulduğu
Türk Ticaret Kanunu” hakkında bayiler ve
bayi toplantısında yeni döneme ilişkin beklenti
yöneticilerini bilgilendirmek için Galatasaray
ve talepler de değerlendirildi.
Üniversitesi’nden Prof. Rüstem Hacırüste-
olumlu tepkiler aldı.
moğlu ve Doç. Ali Dural sunumlarıyla yeni sisToplantıda farklı konularda verilen eğitim
tem hakkında açıklayıcı bilgiler aktardı. Orga-
geleneği de bozulmadı. Ticari hayatın son
nizasyon Linet’in şarkılarıyla son buldu.
HES Kablo Hannover Messe 2012 Fuarı’na
katıldı
Almanya’da düzenlenen ve beş gün süren Hannover Messe Fuarı’nda 69 farklı ülkeden yaklaşık 5.000 katılımcı endüstriyel çözümler için
HMP İnşaat’tan büyük
yatırım
Boydak Holding iştirak-
ürün yeniliklerini ve çözümlerini sergilediler.
lerinden
HMP
İnşaat
tarafından yapılan De-
Türkiye, toplam 6.000 m2 alanda, aralarında
nizli Yenicekent İletim
Hes Kablo’nun da bulunduğu 162 firmayla bu
Kanalı ve Balıkesir Ar-
yıl da en büyük katılımı gerçekleştiren ülkeler-
dıçtepe barajı temel atma törenleri Orman ve
den biri oldu. Fuarda; ileri endüstriyel AR-GE,
yan sanayi çözümleri, üretim teknolojisi ve
tim ve işleme için otomatikleştirilmiş çözümler
hizmetleri, enerji ve çevre teknolojileri ve üre-
gibi konulara odaklanıldı.
Boydak Holding’den Kan Bağışı Kampanyası
Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun katılımıyla
gerçekleşti. HMP İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Boydak ve Eroğlu, butona birlikte basarak çalışmaları başlattı. Şirket Genel
Müdürü Cihaner Öztürk’ün verdiği bilgilere
Düzenli olarak kan
lu Başkanı Hacı Boydak ile birlikte üst düzey
göre projenin yaklaşık 2,5 yılda, 8 milyon
merkezlerine
ba-
yöneticiler de katıldı. Kan bağışı yapan Hacı
Euro yatırım yapılarak toplam 100 milyon TL
ğış yaparak hayat
Boydak, “Herkes birey olarak topluma olan
tutarında inşaat işleriyle tamamlanacak. HMP
kurtarmaya
yar-
sorumluluklarını yerine getirmeli ve bireysel
İnşaat Arnavutluk ve Türkiye’de 11 ayrı ilin Te-
dımcı olan Boydak
değil toplumsal hareket ederek kan bağışı yap-
lekom altyapılarını yaparken, üç ayrı noktada
Holding, bu yıl da
malıdır. Bu kampanya ile bölgemizdeki hasta-
sıcak karışım asfalt ve Amasya İl Özel İda-
tüm
çalışanları-
nelerin kan ihtiyacına bir nebze olsun destek
resine ait kömür çıkarma işlerine de devam
nın eksiksiz katıldığı bağış kampanyasını 31
olabiliyorsak ne mutlu bize. Çünkü pek çok in-
ediyor. Şirket bünyesinde hala devam eden
Mayıs’ta gerçekleştirdi. Erciyes Üniversitesi
sana ulaşan bu kan, hayat kurtarıyor. Herkesin
işlerin toplam bedeli 300 milyon TL olup, şu
Kan Merkezi ile birlikte düzenlenen kan bağışı
elini taşın altına koyması çok önemli.” sözle-
ana kadar 400 milyon TL tutarında ciro ger-
kampanyasına Boydak Holding Yönetim Kuru-
riyle herkesi kan vermeye davet etti.
çekleştirilmiştir.
50 Bizden Haberler
BizdenHaberlerBizdenHaberlerBizdenH
Kosova Başbakan
Yardımcısı’na ev
sahipliği
Boyser eğitimleri
devam ediyor
Boydak Mobilya Grubu markalarının ürün
gruplarına, satış sonrası hizmet veren şirketi
Boyser, tüm çalışanları “Müşteri odaklı yaklaşımda en iyi sonuç” için eğitim ve motivasyon
etkinliği düzenlendi. Boyser’in Türkiye genelindeki tüm bölge müdürlükleri ve müşteri hizmetleri bölümlerindeki çalışanlarının katıldığı
etkinlikte Uzman Psikolog Psikodramatist Şeref Algur ve Yrd. Doç. Dr. Habib Hamurcu eğitimler verdi. Etkin iletişim yöntemleri, farkındalık, stres ve öfke kontrolü ile problem çözme
yöntemleri başlıkları altında verilen eğitimler,
Boyser’in hizmet verdiği Boydak Mobilya Gru-
Kosova Başbakan Yardımcısı ve Ticaret ve
Sanayi Bakanı Mimoza Kusari Lila ve Kosova
Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Bekim Sedj-
bu markalarının sektördeki lider yapısı, satış
sonrası verilen üst düzey hizmet ve müşteri
odaklılık yaklaşımında büyük rol oynadı.
diu, TOBB’u ziyaret etti ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi, Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu
Başkanı ve Boydak Holding Yönetim Kurulu
Başkan Vekili Mustafa Boydak ile görüştü. Görüşmede, Türkiye’nin Kosova Cumhuriyeti’nin
bağımsızlığını tanıyan ilk ülkelerden biri ola-
İstikbal’e, Kayseri’de
En Temiz Sanayi
Tesisi ödülü
“2012 Kalite Yılı”
toplantıları devam
ediyor
rak, dost ve kardeş ülke Kosova’yı destekle-
2012’nin CEO’muz Memduh Boydak tarafın-
meye her zaman hazır olduklarını ifade eden
dan “Kalite Yılı” ilan edilmesinin ardından İs-
Mustafa Boydak, siyasi alanda var olan iyi
tanbul Bölge’de ikincisi düzenlenen toplantı 16
ilişkilerin ekonomiye henüz yansımadığını ve
Mart Cuma günü Holiday Inn Airport Otel’de
iki ülke arasındaki ticaretin düşük seviyelerde
gerçekleşti. Organizasyona Boydak Holding’e
seyrettiğini belirtti. Mustafa Boydak ayrıca,
bağlı İstanbul, Trakya, Adapazarı Bölgesi Grup
“İkili ekonomik ve ticari ilişkilerimizi geliştirmek için, Türk özel sektörünün temsilcisi olarak, üzerimize düşen görevi en iyi şekilde yapacağız. Siz de Kosova hükümeti olarak, Türk
yatırımcıların Kosova’da yatırım yapmalarını
kolaylaştıracak teşvikleri artırmalısınız.” diyerek, Türk yatırımcılarına Kosova’nın daha iyi
anlatılması gerektiğini vurguladı. “Bu reformları yeterli görmüyoruz, diğer Bakanlıklar ile
de koordineli çalışarak, bürokrasiyi, yatırımların önündeki engel olmaktan çıkarmayı hedefliyoruz.” diyen Lila, önümüzdeki dönemde faaliyete geçecek çok önemli projeler olduğunu
ve bu projeler bazında Türkiye’nin desteğinin
çok önemli olduğunu ifade etti.
Şirketleri Pazarlama ve Servis Ekipleri ile GeÇevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından dü-
nel Merkez’den Boytaş A.Ş., Merkez Çelik,
zenlenen “Türkiye’nin En Temiz Sanayi Tesisi”
İstikbal A.Ş. ve Boyser A.Ş.’nin Genel Müdür-
yarışmasında İstikbal, Kayseri’deki ilk 3 “en
leri katıldı. Toplantıda üretim standartlarının
temiz sanayi tesisi” arasında yer aldı. Yaşa-
yükseltilmesi, nakliyelerde oluşabilecek hata-
nan çevresel sorunların önlenmesi, çevreye
ların minimize edilmesi, ürünlerin tüketicilere
dost üretim süreçlerinin kullanımının teşvik
sorunsuz teslim edilmesi ve bayi depolarının
edilmesi amacı ile düzenlenen yarışma kapsa-
standart yapıya kavuşturulması gerektiği yö-
mında; çevreyi koruyan, çevre bilincini yaygın-
nünde öneri ve görüşler bildirildi.
laştırmaya yönelik çalışmalar yürüten, çevre
mevzuatına uyumlu faaliyet gösteren sanayi
tesisleri tespit edilip ödüllendirildi. Tesislerin
değerlendirmesini, Bilim Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı’nın belirlediği temsilcilerden oluşan
bir değerlendirme kurulu yaptı.
HaberlerBizdenHaberlerBizdenHaberler
Kayseri, UND başkanını ağırladı
Yıllarca çeşitli medeniyetlere ev sahipliği ya-
çok mutlu olduğunu dile getiren Özmen, Orta
pan Kayseri, geçtiğimiz aylarda Uluslararası
Anadolu’nun ticaret merkezi olan Kayseri Or-
Nakliyeciler Derneği (UND) Başkanı Ruhi En-
ganize Sanayi Bölgesi’ni de gezdi.
gin Özmen’i ağırladı. Erciyes Üniversitesi Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksek Okulu’nda,
Kayseri’nin en büyük üreticisi ve İhracatçısı
bu yıl beşincisi düzenlenen “Geleneksel Pay-
Boydak Holding’in Lojistik firması olan Boyt-
laşım Etkinlikleri”ne konuşmacı olarak katılan
rans Lojistik Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.’de
Özmen, UND’nin faaliyetleri ve sektördeki
kahve molası veren UND Başkanı, Boytrans
güncel gelişmeler konusunda bilgi verdikten
Genel Müdürü Kenan Kızılkaya tarafından
sonra firmaların yaşadıkları problemleri din-
karşılanarak Boydak Holding ve Boytrans faa-
leyerek, görüş ve önerilerde bulundu.
liyetleri hakkında bilgilendirildi.
Her geçen yıl büyüyen, modernleşen, çevre
Günlük 400 araç çıkışları olduğunu ifade
illerden göç alan, nüfusu bir milyonu geçen
eden Genel Müdür Kızılkaya, bölgedeki birçok
nüfusu ve üç üniversitesiyle bölgenin eğitim
firmanın araçlarını da yükleyerek sektöre ver-
merkezi olan Kayseri’de bulunmaktan dolayı
dikleri katkıları anlattı.
Katılım Bankacılığı’ndan yepyeni yatırım fonu
Albaraka Türk, Bank Asya, Kuveyt Türk ve
Türkiye Finans katılım bankaları sponsorluğunda fon yöneticiliğini Bizim Menkul
Değerler’in yaptığı ve İMKB tarafından hesaplanan “Katılım Endeksi Borsa Yatırım Fonu” 16
Mayıs’ta İMKB’de gerçekleştirilen Gong Töreni sonrası işlem görmeye başladı. Tören başta
İMKB Başkanı Dr. M. İbrahim Turhan olmak
üzere Bizim Menkul Değerler Yönetim Kurulu
Başkanı Bekir Boydak, Bizim Menkul Değerler Genel Müdürü Reşat Karabıyık ve Katılım
Bankaları Birliği Başkanı Fahrettin Yahşi’nin
katılımıyla gerçekleşti.
Yatırımcılar, İMKB’de işlem gören hisse senetleri sepetinden oluşan Katılım Endeksi A Tipi
lem gören hisse senetleri bulunuyor. Endekste
Menkul Değerler yapacak. Ayrıca fonun net ak-
Borsa Yatırım Fonu paylarını tıpkı diğer hisse
yer alacak şirketler, diğer endekslere benzer
tif değeri KTLMEI kodu ile izlenebilecek. Yatı-
senetlerini alıp sattıkları gibi aynı şekilde alıp
şekilde halka açık piyasa değerleri esas alına-
rımcılar www.bmd.com.tr internet şubesinden
satabilecek. Portföyünde bir endeksi temsil
rak belirleniyor. Endeksin hesaplanmasında
ya da Albaraka Türk, Bank Asya, Kuveyt Türk
eden hisse senetlerinin endeksteki oranları
ise Katılım Bankacılığı prensiplerine uygun fa-
ve Türkiye Finans katılım bankaları şubelerin-
ile bulunduğu ve fon paylarının borsada işlem
aliyet gösteren şirketler, bazı finansal ve mali
den ve/veya internet bankacılığı hizmetlerin-
gördüğü bir yatırım fonu türü olan “Borsa Ya-
oranları dikkate alınarak belirleniyor.
den faydalanarak talepte bulunabilecek. Ko-
tırım Fonu” yatırımcılara temsil edilen endeksi
nuyla ilgili daha fazla bilgi edinmek için www.
alıp satma imkanı veriyor. Endeks İMKB tara-
Fon, halka arzından itibaren İMKB’de KTLME
katilimbyf.com adresini tıklayabilir ya da 0216
fından hesaplanıyor ve içerisinde borsada iş-
kodu ile işlem görecek ve yöneticiliğini Bizim
547 13 00 numaralı telefonu arayabilirsiniz.
52 Bizden Haberler
BizdenHaberlerBizdenHaberlerBizdenH
Memduh Boydak, Diyarbakırlı işadamlarıyla buluştu
Boydak Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su
bancı ortaklıklarla birçok alanda hizmet verme-
Memduh Boydak, Diyarbakır Girişimci İşadamları
ye çalışıyoruz” dedi.
Derneği’nin (DİGİAD) Diyarbakır’da düzenlediği
“Tecrübe Paylaşımı” toplantısına katıldı. Konuş-
“Yaşatma idealiniz olsun, çalışanlarını yaşat ki
masında Diyarbakırlı işadamlarına başarının sır-
sen de yaşayabilesin. Bize mütevazı olunması hep
rını anlatan Boydak, baba ve amca ortaklığıyla
tavsiye edildi” diyen Boydak, Diyarbakır’a yapa-
bir yılda 5 milyondan fazla ciro sağlayan Boydak
cakları yatırımın müjdesini de verdi. 600 kişinin
Holding’in kuruluş hikayesini anlattı. Babasıyla
istihdam edileceği bir fabrika için organize sanayi
amcasının hamallık yaparak hayatlarını kazan-
bölgesinde yer aldıklarını dile getiren Boydak, ya-
dığını belirten Boydak, bir süre sonra mobilya
kın zamanda temelini atacakları fabrikanın 2013
mesleğini öğrenen kardeşlerin zamanla atölye
baharında hizmete gireceğini söyledi. Boydak,
açtığını ifade etti. Boydak, “İki atölye kurulduk-
“Fabrika tamamlandıktan sonra vidasından ku-
tan sonra kardeşler bir araya gelerek birleşme
maşına kadar birçok alanda Diyarbakır’da canlılık
kararı aldı. ‘Birlikten rahmet doğar’ kaidesiyle
başlayacak. Eskiden mobilyaları Kayseri’den gön-
atölye sayısı altı ve yedi oldu. Daha sonra hazır
deriyorduk. Fabrikamız tamamlandıktan sonra
mobilya sektörüne girdik. Bugün ise 12 bini aşkın
Diyarbakır’dan batı illerine mobilya göndermeye
çalışanımızla sekiz farklı alanda, 35 şirket ve ya-
başlayacağız” diye konuştu.
Şükrü Boydak, Etiyopya’nın Kayseri Fahri
Konsolosu oldu
Boydak Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili
aliyetlerin atılmasına çok önem veriyoruz. Bu
Şükrü Boydak, Etiyopya’nın Kayseri Fahri Kon-
bağlamda bizlere büyük görevler düşüyor. Ben
solosu oldu. 15 Haziran’da Boydak Center’da
de bu yeni görevimde üzerime düşen görevi en
düzenlenen törenle bu unvanı alan Boydak,
iyi şekilde yapacağıma inanıyorum” dedi.
“Etiyopya Kayseri Fahri Konsolosluğu’nu onaylayan Etiyopya yetkililerine teşekkür ediyorum.
Törene, Kayseri Valisi Mevlüt Bilici, Boydak
Etiyopya farklı dinlerden ve farklı ırklardan in-
Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Boydak,
sanların hoşgörü ortamında kardeşçe yaşadığı
Erciyes Üniversitesi Rektörü Fahrettin Keleş-
örnek bir ülke. Dünyanın en eski medeniyeti
temur, Melikşah Üniversitesi Rektörü Reşit Öz-
olan Etiyopya ile köklü bir tarihi olan Türkiye
kanca, Etiyopya’nın Ankara Büyükelçisi Mulatu
arasında siyasi, ekonomik, ticari ve kültürel fa-
Tehsome Wirtu ve çok sayıda davetli katıldı.
Shell’den trafik eğitimi
Shell’in her yıl geleneksel olarak düzenlediği
“Araç Kullanırken Dikkat Etmemiz Gerekenler
ve Emniyet Kemerinin Önemi” adlı eğitim, bu
yıl Kayseri’de Boydak Center’da gerçekleştirildi. Boydak Holding çalışanlarına yönelik
düzenlenen eğitime ilgi büyüktü. Boydak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Boydak’ın
açılış konuşmasının ardından başlayan eğitimde, teorik bilgiler verildi. Ardından simülasyonlar yapıldı. 50-55 kişilik ekipler “Devrilme Simülatörü”, “Emniyet Kemer ve Çarpma
Testi” ve “Sarhoş Gözlüğü ile Yürümek” simülasyonlarına katıldılar.
HaberlerBizdenHaberlerBizdenHaberler
“Mükemmel Paydaş İlişkileri” buluşması
Tedarikçiler Merkez
Çelik’le buluştu
Geleneksel “Merkez Çelik A.Ş. Tedarikçi Buluşması” 17-19 Şubat tarihleri arasında Asos
Termal Otel’de gerçekleşti. Toplantıda Kayseri ve Adapazarı şubelerine hizmet veren
40’tan fazla stratejik tedarikçi firma ve Merkez Çelik çalışanları bir araya geldi. Buluşmada konuşan Merkez Çelik Aş. Genel Müdürü
Namık Kemal Ulusoy, “Mobilya Sektörüne
Genel Bakış” başlığıyla sektörün geleceği, yaşanan temel sorunlar ve bunlara ilişkin çözüm
önerilerini anlattı. Merkez Çelik Aş. Genel Md.
İstikbal’in düzenlediği ‘Mükemmel Paydaş
Caner Cebeci katılımcılara Tedarik Zinciri Yö-
İlişkileri’nin üçüncüsü Kayseri Hilton’da gör-
netimi (TZY) hakkında eğitim verdi.
Yrd. Ahmet Çatal ise “2011 Yılı Genel Tedarik
Etkileyici sunumun ardından, İstikbal tedarik-
sunumla tedarikçilerle paylaşarak 2012’de te-
kemli bir törenle gerçekleşti.
İstikbal Mobilya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
çilerimize göstermiş oldukları performanslar-
Memduh Boydak’ın da katıldığı toplantıda Me-
dan dolayı beş farklı kategoride plaketler ve-
likşah Üniversitesi İİBF İşletme Bölüm Başkanı
rildi.
ve Satınalma” değerlendirmesini görsel bir
darikçilerden beklenen iyileştirmeleri ve gelişime açık konuları aktardı.
Merkez Çelik A.Ş. Kalite Yönetim Müdürü
Osman Yılmaz da 2012’nin Boydak Holding
1. Voleybol Turnuvası
şampiyonu Boydak
Boydak Holding bünyesinde grup şirketlerinin katılımıyla düzenlenen 1. Voleybol
Turnuvası’na 12 takım katıldı. Final maçında
rakibi Hes Kablo’yu 3-0 skorla yenen Boydak
Holding, 2012 yılının şampiyonu oldu.
tarafından “Kalite Seferberliği Yılı” ilan edilmesinden yola çıkarak katılımcılardan kalite
bilincinin tüm tedarikçilerde yayılması, çalışan yetkinliğinin artırılması, eğitim faaliyetlerinin yaygınlaştırılarak fabrika içi görsel kalite
yönetiminin ön plana çıkarılması konusunda
taleplerde bulundu. Oturum sonunda “Açık
Kürsü” bölümünde bir araya gelen tedarikçeler yaşadıkları sorunları ve beklentileri dile
getirdikten sonra Merkez Çelik ve İstikbal
Milli boksör Boydak Ormanı’nda ağaç dikti
Dünya ve Avrupa şampiyonu Gülsüm Tatar,
2012 Dünya ve Olimpiyat şampiyonasından
önce Boydak Ormanı’nda moral yürüyüşü
yaptı. Boydak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Boydak’ın daveti üzerine Boydak
Ormanı’nı ziyaret eden Tatar, burada ağaç
dikti ve Hacı Boydak ile boks üzerine söyleşi yaptı. Ülke olarak milli boksörden Çin’de
yapılacak Dünya Şampiyonası ve Londra’da
yapılacak olimpiyatlarda altın madalya beklediklerini söyleyen Hacı Boydaki “Gülsüm bunu
başaracak kabiliyettedir” dedi.
Markasına hizmet etmekten onur duyduklarını belirttiler.
54 Bizden Haberler
BizdenHaberlerBizdenHaberler
Boydak Holding
sosyal sorumlulukları
konferanslarla devam
ediyor
Başarılı bayilerden Boydak Holding ziyareti
2011 Yılı Ciro Sıralaması’nda bölgelerinde
gezen misafirlerimiz ile burada genel bir isti-
dereceye giren bayilerimiz ve ana bayi pat-
şare fırsatı da yakalandı. Halı fabrikası ziya-
ronlarımız, Boydak Holding Genel Merkezi’ni
retinin ardından, Bellona Ar-Ge Teşhir salo-
ziyaret etti.
nunda Ar-Ge çalışmalarını yerinde inceleyen
misafirlerimizin görüş, öneri ve istekleri alındı.
Boydak Holding İK Koordinatörü Halit Bayhan
10 Nisan 2012 tarihinde Boydak Holding’de
ve Boydak Holding Mobilya Grb. Paz. Koordi-
gerçekleşen kahvaltı programında bölgele-
Ar-Ge toplantısını takiben, Boydak Holding’de
natörü Bilal Uyanık, Bucak Hikmet Tolunay
rinde dereceye giren bayilerimize plaketleri
öğle yemeği molası veren heyetimiz, yemek-
Meslek Yüksek Okulunun 6.’sını düzenlediği
takdim edildi.
ten hemen sonra geride bıraktığımız 2011 yılı
Kariyer Günleri’ne katıldı. Profesyonel iş haya-
ve içinde bulunduğumuz 2012 yılına dair isti-
tına hazırlık konusunda öğrencilere konferans
Kahvaltı programının ardından Grubun yeni
şare yapmak amacıyla bir toplantı gerçekleş-
veren Halit Bayhan, öğrencilerin zamanlarını
yatırımlarından olan Boyteks Halı Tesisleri’ni
tirdiler.
çok iyi değerlendirerek fark oluşturmaları gerektiğini ve öğrencilikleri sırasında mutlaka
staj yaparak tecrübe kazanmalarını önerdi.
Bilal Uyanık ise değişime ayak uydurmamız
gerektiğini, değişime ayak uydurmayanların
ve kendilerini geliştirmeyen öğrencilerin ise
özel sektörün beklentilerine cevap veremeyeceğini ve bunun ileriki yıllarda öğrencilere
sorunlar yaşatacağını vurgulayarak, “Gelişim,
Kariyer ve İş Güvenliği” için değişime ayak uydurmanın şart olduğunu belirtti.
Kerman Mobilya, Prestige Line ve CityLife
ürünlerini tanıttı
Kutsal topraklarda...
6-16 Mayıs tarihleri arasında Boydak Holding
çalışanlarından 85 kişilik bir grup, aileleri ile
birlikte Kutsal Toprakları ziyaret etti.
Karadeniz Bölgesi’ndeki İstikbal Mağazaları
rinin tanıtımı için bir tanıtım kokteyli düzen-
arasındaki en büyük mağaza olan Çorum İs-
ledi. Kerman Mobilya sahibi Gökhan Kerman,
tikbal Bayii Kerman Mobilya, firmanın 2012
İstikbal’in prestijli ürünlerinden olan ve 2012
yılında satışına başladığı yüksek kalite kon-
yılında belli bir büyüklükte olan mağazalarda
septli Prestige Line ve CityLife isimli seri
satışa sunulan Prestige Line ve CityLife seri
ürünlerinin tanıtımını geniş bir halk kitlesinin
ürünlerinin Çorum’da da satışa sunulduğunu
katılımıyla gerçekleştirdi.
belirterek bu ürünlerin bölgede 5-6 mağazada bulunabileceğini kaydetti. Kerman Mobilya
Karakeçili Mahallesi Karakeçili 1. Sokak üze-
olarak 2 gün süren, 10.00-18.00 saatleri ara-
rinde Kültür Sitesi’nin hemen bitişiğinde
sında gerçekleşen bu etkinlikle, 7.000 kişiye
bulunan İstikbal Bayisi Kerman Mobilya,
tanıtım amaçlı MMS mesajı attı. Ayrıca 17.000
Çorum’a yakışan 9 katlı 4 bin 500 metreka-
kişiye telefonla ulaşıldı ve 20.000 kişiye in-
relik mağazasında firmanın yeni seri ürünle-
sert dağıtıldı.
BayiAçılışları BayiAçılışları BayiAçılışları
Soylu Mobilya
Mondi Bayii
Değişim Mobilya
Mondi Bayii
Elit Mobilya
İstikbal Bayii
Soylu Mobilya, 1200 m2 büyüklükteki Mondi mağa-
Mondi kalitesini Pendik halkıyla buluşturan
5 Mayıs’ta açılan ve 1500 metrekarelik alanda
zasını, 26 Mayıs tarihinde Hatay Dörtyol’da açtı.
Değişim Mobilya, 700 metrekarelik mağaza-
hizmet vermeye başlayan Elit Mobilya’nın açılışı-
Açılışa, Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu,
sını 17 Mart’ta törenle açtı. Açılışa Boydak
na Boydak Holding Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf
Dörtyol Kaymakamı Hasan Özyiğit, Dörtyol Beledi-
Holding Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Boydak,
Boydak, Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç,
ye Başkanı Fadıl Keskin, Mondi Genel Müdürü İzzet
Mondi Genel Müdürü İzzet Sümer, Akfırat
Boypaş A.Ş. Genel Müdürü İhsan Emren, Boypaş
Mondi Pazarlama Müdürü Engin Çağdur, Be-
A.Ş. Pazarlama Müdürü Murat Gülseren katıldı.
Sümer, Günep A.Ş. Genel Müdürü Emine Nargile,
Yön Pazarlama Koordinatörü Kadir Yön, Mondi
Pazarlama Müdürü İbrahim Akgün katıldı.
Firma adı: Soylu Mobilya
Yetkili kişi: Süleyman Soylu, Perihan Soylu
Adres: Yeşil Mah. Atatürk Cad. Karakese
Durağı Yanı No: 69 Dörtyol / Hatay
İletişim bilgileri: (0326) 712 71 15
paş Gen. Müd. Cüneyt Ocak katıldı.
Firma adı: Elit Mobilya
Firma adı: Değişim Mobilya
Yetkili kişi: İsmail Kapıcıoğlu, Ebubekir Mercan
Yetkili kişi: Yavuz Selim Tetik
Adres: Hamidiye. Mah. Girne Cad. No:28
Adres: Çamçeşme Mah. Marmara Cad. Efe
Kağıthane / İstanbul
Sok. No: 1 Üst Kaynarca Pendik / İstanbul
İletişim bilgileri: (0212) 321 97 30
İletişim bilgileri: (0216) 396 62 22
İklim Ticaret
Mondi Bayii
Siirt’te 26 Mayıs 2012’de açılışı yapılan İklim
Firma adı: İklim Ticaret
Ticaret, 1750 metrekarelik mağazasında hiz-
Yetkili kişi: Melek Erekinci
met vermeye başladı. Boydak Holding CEO’su
Adres: Bahçelievler Mah. Bankalar Cad 25/a Siirt
Memduh Boydak, Karavil A.Ş. Yön. Krl. Baş.
İletişim bilgileri: (0484) 224 54 56
Abdulkadir Karavil, Boydak Holding Mobilya
Grb. Paz. Koord. Bilal Uyanık, Mondi Paz. Müd.
Volkan Yücedağ, İstikbal Paz. Müd. Mustafa
Büyükkatırcı, Bellona Paz. Müd. Bülent Alıcı,
Bayi Yapılandırma ve İş Geliştirme Müd. Oğuzhan Severcan, Karavil A.Ş. Bölge Paz. Müd.
Mehmet Şah Olcay’ın katıldığı açılış törenine,
çevre halkı da yoğun ilgi gösterdi.
56 Bayi Açılışları
BayiAçılışları BayiAçılışları BayiAçılışları Ba
Mustafa Yılmaz
Mobilya İstikbal Bayii
1 Haziran’da açılan ve 2 bin 500 metrekarelik
mağazada hizmet vermeye başlayan Mustafa
Yılmaz Mobilya’nın açılış törenine AK Parti
Sakarya Milletvekili Hasan Ali Çelik, Boydak
Holding Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Boydak,
Karasu Belediye Başkanı Mehmet İspiroğlu,
SATSO Başkanı Mahmut Kösemusul, Adakar
Gen. Müd. Erol Duran, İstikbal Pazarlama Şefi
Hasan Hüseyin Ulutaş, Bayi Yapılandırma ve İş
Geliştirme Müd. Oğuzhan Severcan, Bayi Yapılandırma İş Geliştirme Şefi Mehmet Özoğlu ve
Adakar İstikbal Paz. Müd. Coşkun Pak katıldı.
Firma adı: Mustafa Yılmaz Mobilya
Bayi yetkilisi: Mustafa Yılmaz
Adres: İncilli Mah. No:3/A Karasu/Sakarya
İletişim bilgileri: (0264) 718 33 03
Yüksel Mobilya
İstikbal Bayii
28 Nisan 2012 tarihinde, toplam 3000 metrekare alan üzerinde hizmet vermeye başlayan
Yüksel Mobilya’nın görkemli açılışına Osmaniye Valisi Celalettin Cerrah, Osmaniye Milletvekili Durdu Mehmet Kastal, Kadirli Kaymakamı
Necip Çakmak, Belediye Başkanı Dr. Ömer
Turhan, Boydak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Boydak, İstikbal Paz. Müd. Mustafa
Büyükkatırcı, Günep A.Ş. Yön. Kur. Bşk. İzzet
Öksüzkaya, Bayi Yapılandırma ve İş Geliştirme
Müd. Oğuzhan Severcan, İstikbal Ürün Müdürü
F. Mehmet Bozkurt, Holding Mondi Pazarlama
Müdürü Volkan Yücedağ, Holding Bellona Pazarlama Müdürü Bülent Alıcı, Mondi Genel Mü-
Firma adı: Yüksel Ltd. Şti.
dürü İzzet Sümer, Günep A.Ş. Genel Müdürü
Yetkili kişi: Mehmethan Yüksel
Emine Nargile, Günep A.Ş. Pazarlama Koordi-
Adres: Şehit Kansu Küçük Ateş Mah. Kamil
natörü Kadir Yön ve İstikbal Günep Paz. Müd.
Kara Bul. No: 109 Kadirli/Osmaniye
Kaan Özcan katıldı.
İletişim bilgileri: (0328) 718 98 98
ayiAçılışları BayiAçılışları BayiAçılışları
Deha Mobilya
İstikbal Bayii
Adalı Mobilya
Mondi Bayii
Anamuryum Mobilya
Mondi Bayii
Mersin’in Mezitli ilçesinde 28 Nisan’da açılan ve
27 Nisan’da 900 metrekarelik Mondi Bayii
toplam 1740 m2’lik alanda hizmet vermeye başla-
Anamuryum Mobilya Anamurluların yoğun
yan Deha Mobilya’nın açılışına Mersin Valisi Hasan
ilgisi ve önemli katılımcılar eşliğinde açıldı.
Basri Güzeloğlu başta olmak üzere Mezitli Kay-
Açılış törenine Boydak Holding Yönetim Ku-
makamı Kamil Kıcıroğlu, Mezitli Belediye Başkanı
rulu Başkanı Hacı Boydak, Eski İçişleri Bakanı
Uğur Yıldırım, Boydak Holding Yönetim Kurulu
Rüştü Kazım Yücelen, Anamur Kaymakamı Ce-
Başkanı Hacı Boydak, Günep Grup Yönetim Kurulu
mil Aksak, Anamur Belediye Başkanı Mehmet
Başkanı İzzet Öksüzkaya, Bayi Yapılandırma ve
Türe, Günep A.Ş Yön. Kur. Baş. İzzet Öksüz-
İş Geliştirme Müd. Oğuzhan Severcan, İstikbal
kaya, Bayi Yapılandırma ve İş Geliştirme Mü-
Paz. Müd. Mustafa Büyükkatırcı, İstikbal Ürün
dürü Oğuzhan Severcan, İstikbal Ürün Müdürü
Müdürü F. Mehmet Bozkurt, Holding Mondi Pa-
F. Mehmet Bozkurt, Holding Mondi Pazarla-
zarlama Müdürü Volkan Yücedağ, Holding Bellona
ma Müdürü Volkan Yücedağ, Holding Bellona
Pazarlama Müdürü Bülent Alıcı, Mondi Genel Mü-
Pazarlama Müdürü Bülent Alıcı, Mondi Genel
dürü İzzet Sümer, Günep A.Ş. Genel Müdürü Emine
4 Mayısta 1750 metrekarelik mağazası ile hizmet
Müdürü İzzet Sümer, Günep A.Ş Genel Müdü-
Nargile, Günep A.Ş. Pazarlama Koordinatörü Kadir
vermeye başlayan Adalı Mobilya renkli bir açılış
rü Emine Nargile, Günep A.Ş Mondi Pazarlama
Yön ve İstikbal Günep Paz. Müd. Kaan Özcan
ile müşterilerine hizmet vermeye başladı. Açılışa,
Müdürü İbrahim Halil Akgün ve Günep A.Ş Pa-
açılışa katıldı.
Şahinbey Kaymakamı Uğur Turan, Boydak Holding
zarlama Koord. Kadir Yön katıldı.
Yön. Kur. Üyesi Nazif Türkoğlu, Mondi A.Ş Genel
Firma adı: Deha Mobilya
Müdürü İzzet Sümer, Boydak Holding Mob. Grb.
Firma adı: Anamuryum Mobilya
Yetkili kişi: Ali Yüzükçü, İsmail Yüzükçü
Paz. Koord. Bilal Uyanık ve Genel Merkez Pazar-
Yetkili kişi: Ali Solak
Adres: GMK Bulvarı Fatih Mah. No:587/a-e
lama Departmanı, Doru Mobilya Genel Müdürü
Adres: Sağlık Mah. Alparslan Türkeş Bulvarı
Mezitli, Mersin
Ahmet Kamil Şirikçi, Doru Mobilya Yönetim Kurulu
No: 88 Anamur, Mersin
İletişim bilgileri: (0324) 358 38 48
Üyesi Hacı Ahmet Şirikçi ve Doru Mobilya Pazar-
İletişim bilgileri: (0324) 814 72 07
lama Departmanı katıldı. Sergilenen Halk Oyunları
gösterisinin de renk kattığı açılış programı öncesi
konuşma yapan mağaza sahibi Yunus Emre Çalıcı
“Bu heyecanlı günümüzde bizleri yalnız bırakmayan ve değerli katılımları ile açılışımıza teşrif eden
kıymetli Protokol üyelerine ve Gaziantep halkına
teşekkür ederim.” dedi.
Firma Adı: Adalı Mobilya
Yetkili kişi: Yunus Emre Çalıcı
Adres: Karataş Mah. 400. Cadde, Uğur İş Merkezi,
No: 2, Gaziantep
İletişim bilgileri: (0342) 371 03 31
58 Bayi Açılışları
BayiAçılışları BayiAçılışları BayiAçılışları Ba
Masal Mobilya
Mondi Bayii
Özemin Mobilya
Bellona Bayii
Varan Kardeşler
Mondi Bayii
Tatvan Bitlis’te 28 Mayıs’ta açılan 1400 metrekarelik alanda hizmet vermeye başlayan
Özemin Mobilya’nın açılış törenine, Tatvan
Kaymakamı Süleyman Yılmaz, Karavil Group
Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Karavil,
Karavil A.Ş. Bölge Paz. Müd. Mehmet Şah Olcay katıldı.
Firma adı: Özemin Mobilya
Batman’da 28 Nisan’da açılan ve 650 metrekarelik alanda hizmet vermeye başlayan Masal Mobilya’nın açılış törenine, Batman Valisi
Ahmet Turhan, Karavil Group Yönetim Kurulu
Yetkili kişi: Tahsin Oktay
Adres: Cumhuriyet Cad. Yapı Kredi Bankası
Yanı No: 69 Tatvan, Bitlis
İletişim bilgileri: (0532) 667 73 23
Mondi kalitesi 17 Mart’ta, Varan Kardeşler Mobilya ile Sultanbeyli’de 1200 metrekarelik alanda
hizmet vermeye başladı. Açılışa Boydak Holding
Başkanı Abdülkadir Karavil, Karavil A.Ş. Böl-
Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Boydak, Mondi Gen.
ge Paz. Müd. Mehmet Şah Olcay, TPO Müdürü
Müd. İzzet Sümer, Akfırat Mondi Paz. Müd. En-
Süleyman Çalık, Ticaret Odası Başkanı Osman
gin Çağdur, Bepaş Gen. Müd. Cüneyt Ocak, Sul-
Nasıroğlu katıldı.
tanbeyli Beld. Başk. Hüseyin Keskin katıldı.
Firma adı: Masal Mobilya
Firma adı: Varan Kardeşler Mobilya
Yetkili kişi: Çetin Gülseven
Yetkili kişi: Ömer Varan, İsa Varan
Adres: Diyarbakır Cad. Medikal Park Hastane-
Adres: Mehmet Akif Mah. Şanlıurfa Cad. No:
si karşısı Güney Apt. Altı No: 81, Batman
96 Sultanbeyli, İstanbul
İletişim bilgileri: (0488) 214 21 91
İletişim bilgileri: (0216) 398 10 98
İplikçioğlu Mobilya
İstikbal Bayii
15 Haziran’da açılan 3500 metrekarelik alana sahip İplikçioğlu Mobilya mağaza açılışına Boydak Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mustafa Boydak, Boydak Mob. Grb. Paz. Koord. Bilal
Uyanık, İstikbal Paz. Müd. Mustafa Büyükkatırcı, Bellona Paz. Müd. Bülent Alıcı, Mondi Gen. Müd.
İzzet Sümer, Mondi Paz. Müd. Volkan Yücedağ, Bayi Yapılandırma ve İş Geliştirme Müdürü Oğuzhan Severcan, Gürpınar Genel Müdürü Abdullah Yeke, Gürpınar Yön. Kur. Baş Özgür Keçeci, İstikbal Bölge Pazarlama Müd. Devrim Dülgerler, Bellona Bölge Pazarlama Müd. Murat Alaçeşme,
Mondi Bölge Pazarlama Müd. Onur Berberoğlu katıldı.
Firma Adı: Fehmioğlu Mobilya
Yetkili kişi: Metin iplikçioğlu
Adres: Dervişpaşa Mah. Atatürk Cad. Afjet Karşısı No: 77, Afyon
İletişim bilgileri: (0272) 214 32 32
ayiAçılışları BayiAçılışları BayiAçılışları
Akstil Mobilya
Mondi Mobilya
1470 metrekarelik mağazasıyla 4 Mayıs’ta
hizmet vermeye başlayan Akstil Mobilya’nın
açılışına Nizip Kaymakamı Yaşar Karadeniz,
Nizip Belediye Başkanı Hacı Fevzi Akdoğan,
Emniyet Müdürü Mustafa Kantar, Boydak Holding Yön. Kur. Üyesi Nazif Türkoğlu, Mondi
A.Ş Genel Müdürü İzzet Sümer, Boydak Holding Mobilya Grubu Pazarlama Koordinatörü
Bilal Uyanık ve Genel Merkez Pazarlama Departmanı, Doru Mobilya Genel Müdürü Ahmet
Kamil Şirikçi, Doru Mobilya Yönetim Kurulu
Üyesi Hacı Ahmet Şirikçi ve Doru Mobilya Pazarlama Departmanı katıldı.
Firma Adı: Akstil Mobilya
Yetkili kişi: Zübeyde Akkuş
Adres: Cumhuriyet Mahallesi, Mareşal Fevzi
Çakmak Cad. No: 22, Gaziantep
İletişim bilgileri: (0342) 517 20 20 (0533) 618 30 91
Eyüp Mobilya
Bellona Bayii
15 Haziran’da açılan 1700 m2 alana sahip Eyüp
Mobilya mağaza açılışına Boydak Holding Yön.
Kur. Başk. Vekili Mustafa Boydak, Boydak Holding Mobilya Grb. Paz. Koord. Bilal Uyanık, İstikbal Paz. Müd. Mustafa Büyükkatırcı, Bellona
Paz. Müd. Bülent Alıcı, Mondi Gen. Müd. İzzet
Sümer, Mondi Paz. Müd. Volkan Yücedağ, Bayi
Yapılandırma ve İş Geliştirme Müdürü Oğuzhan Severcan, Gürpınar Genel Müdürü Abdullah Yeke, Gürpınar Yön. Kur. Başk. Özgür Keçeci, İstikbal Böl. Paz. Müd. Devrim Dülgerler,
Bellona Böl. Paz. Müd. Murat Alaçeşme, Mondi
Böl. Paz. Müd. Onur Berberoğlu katıldı.
Firma Adı: Eyüp Mobilya
Yetkili kişi: Eyüp ve Mustafa Büyükkalaycı
Adres: Kılıç Ali Cad. Ulaş Apt. No: 10, Afyon
İletişim bilgileri: (0272) 212 23 53
60 Bayi Açılışları
BayiAçılışları BayiAçılışları BayiAçılışları Ba
Polat Petrol Mobilya
Mondi Bayii
Tezcanlar Mobilya
Bellona Bayii
27 Nisan’da açılan Tezcanlar Mobilya, 1450
Anamur tüm daire müdürleri, Anamur Esnaf
metrekarelik mağazası ile hizmet vermeye
Kefalet Başkanı Ahmet Özdemir, Anamur Ti-
başladı. Mağaza açılışına; Eski İçişleri Bakanı
caret Odası Başkanı Kerim Çilingir, Anamur Zi-
Rüştü Kazım Yücelen, Anamur Kaymakamı
raat Odası Başkanı Levent Tufan, Anamur tüm
Cemil Aksak, Anamur Belediye Başkanı Meh-
mülki amirlikleri, Anamur siyasi parti başkan-
met Türe, Boydak Holding Yönetim Kurulu
ları, Anamur’daki sivil toplum örgütleri katıldı.
Başkanı Hacı Boydak ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Adana Günep A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri
Firma Adı: Tezcanlar Mobilya
ve çalışanları, Anamur Emniyet Müdürü Fuat
Yetkili kişi: Emin Tezcan ve Mustafa Tezcan
Tuğluoğlu, Anamur Milli Eğitim Müdürü Aziz
Adres: Sağlık Mah. Alparslan Türkeş Bul. D.S.İ
Dağıstan, Anamur Garnizon Komutanı Ekrem
karşısı No: 78 Mersin, Anamur
Kesikbaş, Anamur Müftüsü Muhammet Koçak,
İletişim bilgileri: (0324) 814 22 55
Edirne’de Polat Petrol ve Tarım Ürün San. ve
Tic. Ltd. Şti.’ye ait Mondi Bayii’nin açılışı 24
Mayıs 2012’de gerçekleştirildi. 500 metrekarelik alana sahip mağazanın açılışına Boydak
Holding Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Boydak,
Orpaş Pazarlama A.Ş. Genel Müdürü Orhan
Fehmioğlu Mobilya
Mondi Bayii
Başar, Orpaş Pazarlama A.Ş. Mondi Pazarlama
15 Haziran’da açılan 820 m2’lik Fehmioğlu Mobilya açılışına Boydak Holding Yön. Krl. Başk.
Vekili Mustafa Boydak, Boydak Holding Mob.
Grb. Paz. Koord. Bilal Uyanık, İstikbal Paz.
Müd. Mustafa Büyükkatırcı, Bellona Paz. Müd.
Bülent Alıcı, Mondi Gen. Müd. İzzet Sümer,
Mondi Paz. Müd. Volkan Yücedağ, Bayi Yapılandırma ve İş Geliştirme Müdürü Oğuzhan
Severcan, Gürpınar Gen. Müd. Abdullah Yeke,
Gürpınar Yön. Kur. Başk. Özgür Keçeci, İstikbal Bölg. Paz. Müd. Devrim Dülgerler, Bellona
Bölg. Paz. Müd. Murat Alaçeşme, Mondi Bölg.
Paz. Müd. Onur Berberoğlu katıldı.
Gürkan, Edirne CHP Milletvekili Kemal Değir-
Firma Adı: Fehmioğlu Mobilya
Adres: Gazlıgöl Cad. No: 90/A, Afyon
İletişim bilgileri: (0272) 215 83 86
Cad. Tanınmışlar Renault Plaza Karşısı, Edirne
Müdürü Selim Aydın, Edirne Belediye Başkanı
Hamdi Sedefçi, Edirne CHP Milletvekili Recep
mendereli, Uzunköprü Belediye Başkanı Enis
İşbilen, Edirne İl Emniyet Müdürü Cemil Ceylan
ve Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Uğur Yiğitbilek katıldı.
Firma adı: Polat Petrol ve Tarım Ürün San. ve
Tic. Ltd. Şti.
Yetkili kişi: Suat Polat
Adres: Atatürk Bulvarı Doktor Sadık Ahmet
ayiAçılışları BayiAçılışları BayiAçılışları
Ceylan Mobilya
İstikbal-Regina Bayii
Koçaklar Halı Mobilya
Mondi Bayii
MTN Mobilya
İstikbal Bayii
100 metrekarelik mağazası ile hizmet vermeye
700 metrekarelik Koçkarlar Halı Mobilya Mon-
Beykent’te açılan 600 m2 büyüklüğündeki MTN
başlayan Ceylan Mobilya’nın 16 Haziran’daki açı-
di bayii, 8 Haziran tarihinde Boydak Holding
Mobilya’nın açılışı 5 Mayıs’ta gerçekleşti. Açılı-
lışına, Tekirdağ Valisi Zübeyir Kemelek,Tekirdağ
Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Boydak, Boydak
şa Boydak Holding Yönetim Kurulu Üyesi Bekir
Belediye Başkanı Op. Dr. Ahmet Dalgıç, Boydak
Holding Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Boydak,
Boydak, Orpaş İstikbal Paz. Müd. Özgür Kaya,
Holding Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Boydak,
Bepaş A.Ş. Genel Müdürü Cüneyt Ocak, Gebze
Orpaş Gen. Müd. Orhan Başar, Büyükçekmece
Orpaş Pazarlama Müdürü Özgür Kaya, Orpaş
Belediye Başkanı Adnan Köşker, Anadolu Ya-
Genel Müdürü Orhan Başer katıldı.
kası Mondi Şatış Müdürü Engin Çağdur katıldı.
Firma Adı: Ceylan Mobilya
Firma Adı: Koçaklar Halı Mobilya
Yetkili kişi: Hüseyin Ceylan
Yetkili kişi: Eyüp Koçak
Adres: Hacı Turgut Mah. Atatürk Bulvarı
Adres: Hacı Halil Mah. Yeni Bağdat Cad No:
No: 40/A Tekirdağ
368/a Gebze, Kocaeli
Blv. No: 14 Beykent-Büyükçekmece, İstanbul
İletişim bilgileri: (0282) 260 02 08
İletişim bilgileri: (0262) 643 00 66
İletişim bilgileri: (0212) 880 38 38
Paksoy Mobilya
İstikbal Bayii
12 Mayıs’ta, toplam 1500 metrekare üzerinde
Firma adı: Paksoy Mobilya
hizmet vermeye başlayan Paksoy Mobilya’nın
Yetkili kişi: Mehmet Paksoy
mağaza açılışına, Boydak Holding Yön. Kur.
Adres: Kültür Mahallesi Fevzipaşa Caddesi
Üyesi Bekir Boydak, Boydak Holding Mobilya
No: 30 Aliağa, İzmir
Grubu Pazarlama Koordinatörü Bilal Uyanık,
İletişim bilgileri: (0232) 616 88 78
Bayi Yapılandırma ve İş Geliştirme Müdürü
Oğuzhan Severcan, Batılı Bölge Gen. Müd. Nazif Ulusoy, Bölge Pazarlama Müdürü Devrim
Dülgerler, Aliağa Kaymakamı İbrahim Keklik,
Aliağa Belediye Başkanı Ö. Turgut Oğuz, Gürpınar A.Ş. Genel Müdürü Abdullah Yeke, Gürpınar A.Ş. Yön. Kur. Baş. Özgür Keçeci katıldı.
Belediye Başkan Yrd. Reşit Oral katıldı.
Firma adı: MTN Mobilya
Yetkili kişi: Mustafa Erdem
Adres: Pınartepe Mah. Yavuz Sultan Selim
62 Bayi Açılışları
BayiAçılışları BayiAçılışları BayiAçılışları
Göktaş Ev Konsept
İstikbal Bayii
5000 m2 dev mağazası ile hizmet vermeye
başlayan İstikbal Bayii Göktaş Ev Konsept’in
açılışı 16 Haziran’da gerçekleşti. Açılışa, Boydak Holding Yön. Krl. Başk. Vekili Şükrü Boydak, Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, Boydak
Holding Mob. Grb. Paz. Koord. Bilal Uyanık,
Bayi Yapılandırma ve İş Geliştirme Müd. Oğuzhan Severcan, Celal Çelik (Yön. Kur. Üyesi),
Mehmet Çelik (Yön. Kur. Baş.), Mehmet Ali
Çelik (Yön. Kur. Baş. Vek.) Gökhan Çelik (Yön.
Kur. Üye.) Gökhan Can (İstikbal Paz. Müd), Nuri
Mehtap (Mondi Paz. Müd.), Serdar Çolak (Mimarlık Böl Müd), Aksaray Akparti Milletvekilleri Ali Rıza Alaboyun ve İlknur İnceöz katıldı.
Firma Adı: Göktaş Ev Konsept
Yetkili kişi: Hüseyin Göktaş, Sefa Göktaş
Adres: E-90 Karayolu Üzeri Konya Cd. No: 78,
Aksaray
İletişim bilgileri: (0382) 216 00 51
Rengin Mobilya
Bellona Bayii
5 Mayıs’ta açılan ve 5000 metrekarelik bir
mağaza ile hizmet vermeye başlayan Rengin
Mobilya’nın açılışına Boydak Holding CEO’su
Memduh Boydak, Boydak Holding Mob. Grb.
Paz. Koordinatörü Bilal Uyanık, Holding Bellona Pazarlama Müdürü Bülent Alıcı, Holding
Bellona Pazarlama Müdür Yard. Atilla Taşkıran, Şanlıurfa Valisi Celalettin Güvenç, Karaköprü Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, K.Maraş
Milletvekili Sıtkı Güvenç, Karavil A.Ş Bellona
Pazarlama Müdürü Mehmet Şah Olcay, Kara-
Firma Adı: Rengin Mobilya
vil Grup Yön. Kur. Baş. Abdulkadir Karavil, Ka-
Yetkili kişi: Mahmut Doğan
ravil Grup Pazarlama Grup Koordine Başkanı
Adres: Karaköprü Mevkii, Nissan yanı, Bellona Plaza Şanlıurfa
Serhat Karavil katıldı.
İletişim bilgileri: (0414) 347 03 15
AtamalarAtamalarAtamalarAtamalar
BDT
• Mali ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmekte
olan İlyas Boydak Boytaş Mobilya A.Ş. Genel Müdür yardımcılığı’na
atandı.
• Mali ve İdari İşler Müdürlüğü görevini yürütmekte olan Yahya
Kemal Berber Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Genel Müdür
Yardımcılığı görevine atandı.
• Boydak Dış Ticaret A.Ş.’de Planlama ve Lojistik Şefi olarak görev
alan Tevfik Kemaloğlu, Forte Rusya İşletmesi Planlama Şefliği’ne
atandı.
• Projeli Satışlardan sorumlu Pazarlama Müdürlüğü görevini
• Form Sünger A.Ş. Satış-Pazarlama Şefi Mehmet Özenç, Pazarlama
Müdür Vekilliği’ne atandı.
• Form Sünger A.Ş. Satınalma Şefi Serdar Sağlam, Satın alma Müdür
Vekilliği’ne atandı.
• Form Sünger A.Ş. Muhasebe Uzmanı Ahmet Fırtına, Muhasebe
Şefliği’ne atandı.
• Form Sünger ve Yatak San. Tic. A.Ş.’de Üretim Şefi olan Yaşar
Akça, Boyteks Tekstil A.Ş. Yardımcı İşletmeler Departmanı’na
Mekanik Bakım Şefi olarak atandı.
• Form Sünger A.Ş. Genel Müdürlüğü görevini vekaleten yürüten
Mehmet Ali Yörük bu görevine asaleten atandı.
vekaleten yürütmekte olan Göksel Tural bu göreve asaleten atandı.
BOYDAK ENERJİ
• Boydak Enerji A.Ş. Genel Müdürlüğü’nü vekaleten yürüten Gültekin
Eranıl, bu göreve asaleten atandı.
• Boydak Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş.’de İnşaat Mühendisi
kadrosunda görev alan İsmail Sezgin Baktır, Çanta RES Projesi
Şantiye Şefi olarak atandı.
BOYTAŞ
• Boytaş Mobilya A.Ş. Planlama Şefi Mustafa Özkan, Merkez Çelik
A.Ş. Planlama Şefliği’ne atandı.
• Bilgi Teknolojileri Şefi olarak görev yapmakta olan Hidayet Fidancı
Bilgi teknolojileri Müdürlüğü’ne Vekaleten atandı
HES KABLO
• HES Kablo A.Ş. Yurtiçi Satış ve Pazarlama Uzmanı İsmail Avcı, Bayi
Satışları ve Pazarlama Şefliği’ne atandı.
• HES Kablo A.Ş. Yurtiçi Satış ve Pazarlama Uzmanı Doğan Türktekin,
Telekom Satışları ve Projeler Şefliği’ne atandı.
• Uluslararası Satış Uzmanı olan İbrahim Derin, Telekom Grubu
Uluslararası Satış Şefliğine atandı.
• Uluslararası Satış Uzmanı olan Emre Yapar, Enerji Grubu
Uluslararası Satış Şefliğine atandı.
• İstanbul Bölge’de Uluslar arası Satış Uzmanı olarak görev yapan
Özkan Aydın İstanbul Bölge Uluslar arası Satış Şefliği’ne atandı.
• İstanbul Bölge’de Yurtiçi Satış ve Pazarlama Uzmanı olarak görev
yapan Funda Aytürk İstanbul Bölge Yurtiçi Satış Şefliği’ne atandı.
FORM SÜNGER
• Form Sünger A.Ş. Yardımcı İşletmeler Şefi Yavuz Özdemir, Üretim
Müdür Vekilliği’ne atandı.
• İnsan Kaynakları Uzmanı olarak görev yapan Meryem Ceylan
Erciyes Çelik Halat İnsan kaynakları Şefliği’ne atandı.
64 Atamalar
AtamalarAtamalarAtamalarAtamalar
MERKEZ ÇELİK
BOYTEKS
• Planlama ve Lojistik Bölümü’nde Planlama Şefi olarak görev yapan
• Boyteks Kayseri işletmemizde Muhasebe Şefi olarak görev yapan
Ali Sılısu, Mobilya Müdürlüğü’ne vekaleten atandı.
Özgür Doğaner Muhasebe Müdürlüğü görevine vekaleten atandı.
• Mikail Malik Örme İşletmeler Müdürlüğü’ne atandı.
• Kalite Güvence Müdürü Osman Yılmaz, Metal – Mekanik Bölümü
• Hakan İlbeyli Yatak Kumaşı Örme İşletme Şefliği’ne atandı.
Müdürlüğü’ne atandı.
• Mustafa Uğur Köylü Döşemelik Kumaş Örme İşletme Şefliği’ne
atandı.
• Mobilya Bölümü Müdürü Mevlüt Demirel, Kalite Güvence
• İlknur Kulak Kalite Kontrol ve Boyahane İşletmesi Şefliği’ne atandı.
Müdürlüğü’ne atandı.
• Bekir Özgün Aldat Dokuma Yatak Kumaşı İşletme Müdürlüğü’ne
atandı.
• Metal - Mekanik Bölümü Müdürü Cüneyt Akbaş, Diyarbakır Projesi
• Alperen Tunç Kalite Kontrol ve PP İşletmesi Uzmanlığı’na atandı.
sorumluluğuna atandı.
• Emrah Erhan Halı İşletme Müdürlüğü’ne atandı.
• Erkan Şekerci Halı Konfeksiyon ve Terbiye Şefliği’ne atandı.
• Merkez Çelik A.Ş.’de Planlama Şefi olarak görev yapan Özge
• Hale Yağcıoğlu Halı Ürün Geliştirme Şefliği’ne atandı.
Çölkuşu Boydak Dış Ticaret A.Ş. Planlama ve Lojistik Şefliği’ne
• Armağan Çağrı Yetişen Planlama Müdürlüğü’ne vekaleten atandı.
atandı.
• Yakuphan Yılmaz ve Sn. Murat Kılınç Kumaş Planlama
Sorumluluğu’na atandı.
• Merkez Çelik San. ve Tic. A.Ş. İnsan Kaynakları Uzmanı Yalçın
• Nuh Kahraman İplik Depoları Şefliği’ne atandı.
Özkan, Mondi Yatak ve Mobilya San. ve Tic. A.Ş. İnsan Kaynakları
• Ayşe Babacan Halı Planlama Şefliği’ne atandı.
Şefliği’ne atandı.
• Yatak Kumaşı Pazarlama Şefi olarak görev yapmakta olan Nuri
ORPAŞ
Körahmetoğlu Halı Pazarlama Müdürlüğü’ne vekaleten atandı.
• Mustafa Gök Yurtiçi Pazarlama Şefliği’ne atandı.
• Ürün Geliştirme Bölümü’nde Koleksiyon-Tasarım Uzmanı olarak
• Orpaş A.Ş. Genel Müdürlüğü görevini vekaleten yürüten Orhan
görev yapmakta olan Nurcihan Cihan Koleksiyon Tasarım Şefliği’ne
Başar ve Doğa A.Ş. Mağazalar Yönetmenliği görevini vekaleten
atandı.
yürüten Özgür Kaya bu görevlere asaleten atandı.
BOYTRANS
İSTİKBAL
• Şirketimiz Mali İşler Müdürlüğü görevini vekaleten yürütmekte olan
• İstikbal Mobilya A.Ş. Elyaf Üretim Müdürlüğü görevini yürütmekte
Murat Çağlayan Buzacıoğlu bu görevine asaleten atandı.
olan Metin Uğur Form Sünger Yatak ve Yorgan A.Ş. Üretim
Müdürlüğü’ne atandı.
• Akaryakıt İstasyon Sorumlusu olarak görev yapmakta olan
Mustafa Bayar, Akaryakıt İstasyon Şefi olarak atandı.
• İstanbul şubemizde şube sorumlusu olarak görev yapan
Süleyman Bebek, İstanbul Şube Lojistik Şefi olarak atandı.

Benzer belgeler

Yatırımlarımızla büyümeye devam ediyoruz

Yatırımlarımızla büyümeye devam ediyoruz 43 Bizden haberler 55 Bayi Açılışları 63 Atamalar

Detaylı

ayakta kalamaz - Boydak Holding

ayakta kalamaz - Boydak Holding İmtiyaz Sahibi, Boydak Holding adına Bekir Boydak Yazıişleri Müdürü Murtaza Durmuş

Detaylı

BİZBİZE, BOYDAK HOLDİNG YAYINIDIR. ÜÇ AYDA BİR

BİZBİZE, BOYDAK HOLDİNG YAYINIDIR. ÜÇ AYDA BİR 43 Bizden haberler 55 Bayi Açılışları 63 Atamalar

Detaylı

Yeni Açılan Büyümeye Devam Ediyoruz

Yeni Açılan Büyümeye Devam Ediyoruz 04 Boyteks Halı Fabrikası açılışı 08 Dünya öğrencileri Kayseri’de 10 Kayseri Mobilya Fuarı 12 Rotamız Isparta 18 Röportaj: Ceyda Düvenci 20 Gezi: Fas 23 Fas bayi açılışı 24 Bellona Ukrayna fabrika ...

Detaylı

van ‹ç‹ntek vücut olduk

van ‹ç‹ntek vücut olduk İmtiyaz Sahibi, Boydak Holding adına Bekir Boydak Yazıişleri Müdürü Murtaza Durmuş

Detaylı

liderleri - Boydak Holding

liderleri - Boydak Holding Alkin 34 Spor/Scuba Diving 38 Tarih/Dolmabahçe Sarayı 42 Tarifli yemekler/Lezzet durağı 43 Bizden haberler 55 Bayi Açılışları 63 Atamalar

Detaylı

boydak üret‹m‹ - Boydak Holding

boydak üret‹m‹ - Boydak Holding Isparta’da Merkez ve Yalvaç ilçesinde olmak üzere iki tane müze bulunuyor. Her iki müze de eski çağlardan günümüze çok güzel seçkiler sunuyor… Kentteki ilk müzecilik çalışmaları 1933 yılında halkev...

Detaylı

BAYİ - Boydak Holding

BAYİ - Boydak Holding 43 Bizden haberler 55 Bayi Açılışları 63 Atamalar

Detaylı